INHOUD. 1 Inleiding 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. 1 Inleiding 4"

Transcriptie

1

2 INHOUD 1 Inleiding 4 2 Profiel 5 De Kernschool 3 Regelgeving 6 Rechtstreeks vanuit het buitenland Verblijfsvergunning Verlof 4 Ouders 7 Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Informatie over ons onderwijs en de vorderingen van uw kind 5 Organisatie 10 Schooltijden Overblijven Buitenschoolse opvang Vakantiedata Extra vrije dagen Verzuimmelding Leerlingenvervoer 6 Inhoud van het onderwijs 12 Vak- en vormingsgebieden Kerndoelen 7 Zorg 14 Zorgbeleid Zorgteam Gezondheidszorg 8 Vervolg 15 Naar de basisschool Naar het voortgezet onderwijs 9 Resultaten 16 Kwaliteitszorg 10 Omgaan met elkaar 16 Belang van een goed pedagogisch klimaat Pedagogisch klimaat op de Kernschool Afspraken De Kernschool, Schoolgids

3 De Kernschool, Schoolgids

4 1. INLEIDING Onze schoolgids. Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders nuttige informatie te geven over onze school. U kunt er in vinden wat u van ons mag verwachten als u uw kind bij onze school aanmeldt. Naast allerlei praktische informatie als schooltijden, vakanties, vrije dagen e.d. kunt u ook lezen over de inhoud van ons onderwijs en de organisatie van onze school. Het team Het team van De Kernschool bestaat uit: Directeur mw. I. Klaassen (aanwezig: op ma, di, woe-middag, vr) intake op afspraak Groepsleerkrachten Intern begeleider Nazorgcoördinator Bewegingsonderwijs Schoolcoach Administratie Vaste invallers dhr. D. Hofland/ /mw. S. Ellerman/ mw. S. Sariman/ mw. Y. Sanders mw. L. Goudriaan mw. Y. Wissink dhr. D. Brand mw. Y. Hilgers mw. M. Bos mw. A. Mul/ mw. C. Jalink De Kernschool, Schoolgids

5 2. PROFIEL Van Veraf naar Dichtbij Algemeen De Kernschool behoort organisatorisch bij het openbaar onderwijs met als schoolbestuur Zaan Primair. Omdat de Kernschool een stedelijke voorziening is, werkt de school ook voor nieuwkomers van de schoolbesturen Agora en SPOOR. De Kernschool De Kernschool is een speciale openbare school voor basisonderwijs aan eerstejaars nieuwkomers. De school is een stedelijke voorziening voor alle nieuwkomers van 6 t/m 12 jaar in Zaanstad. Het openbare karakter wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond. De verschillende achtergronden van de kinderen maken van de school een ontmoetingsplaats, waar zij (en hun ouders) kennismaken met een verscheiden heid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. De leerlingen worden goed voorbereid op het functioneren binnen onze Nederlandse multiculturele samenleving. Onze school biedt een veilige werk- en leefomgeving voor de kinderen en de leer krachten. Wij zien onze school als een organisatie met een opvoedende taak in de ruimste zin van het woord. Het leren van zowel de mondelinge als de schriftelijke Neder landse taalvaardigheid, lezen, rekenen, schrijven en culturele vaardigheden vinden we belangrijk. Maar het bevorderen van creativiteit, de motorische ontwikkeling en het stimuleren en ontwikkelen van houdingen zoals verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking achten wij minstens zo belangrijk. Wij bieden een specifiek programma Nederlands als Tweede Taal aan, zodat de leerlingen na één jaar kunnen uitstromen naar het reguliere basisonderwijs. De Kernschool, Schoolgids

6 3. REGELGEVING Rechtstreeks vanuit het buitenland De Kernschool is de Eerste Opvang Nieuwkomers in het basisonderwijs in Zaanstad. Alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die rechtstreeks vanuit het buitenland komen en nog geen Nederlands spreken, worden op de Kernschool geplaatst. De Kernschool is een stedelijke voorziening van de gemeente Zaanstad voor basisscholen van alle denominaties. Vanuit een andere gemeente in Nederland Kinderen die vanuit een andere gemeente komen, maar in Nederland les hebben gehad en nog niet voldoende Nederlands spreken, kunnen ook op de Kernschool worden geplaatst. Verblijfsvergunning Alle kinderen van 5 t/m 16 jaar die in Nederland verblijven zijn leerplichtig en hebben recht op onderwijs. Om het onderwijs op de Kernschool te bekostigen heeft de school van alle kinderen een kopie van een geldig verblijfsdocument nodig. U kunt dit afgeven bij de intake of op de dag dat uw kind het verblijfsdocument krijgt. U hoeft voor het inschrijven van uw kind op De Kernschool niet te wachten tot uw kind een geldig verblijfsdocument heeft. Verlof In Nederland geldt de leerplichtwet voor kinderen van 5 jaar t/m 16 jaar. Binnen de schooltijden mag geen verlof worden opgenomen. Niet voor extra vakantie maar ook niet voor bezoek aan het buitenland als de ouders b.v. een verblijfsvergunning moeten verlengen of op familiebezoek willen. Indien noodzakelijk wordt de leerplichtambtenaar in kennis gesteld van ongeoorloofd verzuim en kunt u hiervoor een boete opgelegd krijgen. De Kernschool, Schoolgids

7 4. OUDERS Medezeggenschapsraad Omdat uw kind maar een periode van één jaar op De Kernschool is en de meeste ouders van onze school zelf nog onvoldoende Nederlands spreken, hebben wij geen oudercommissie en geen medezeggenschapsraad. Wanneer uw kind uitstroomt naar de basisschool in uw buurt, kunt u daar wel lid worden van de oudercommissie of de medezeggenschapsraad. Ouderbijdrage De bekostiging van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet vanuit het gewone schoolbudget worden betaald. Wij vragen van de ouders een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het ouderfonds, waaruit de extra activiteiten worden bekostigd. De ouderbijdrage bedraagt 40,- per kind per jaar. U kunt dit contant betalen bij inschrijving of overmaken naar de bankrekening van de school. U ontvangt bij inschrijving een rekening voor deze bijdrage. In de maand mei of juni maken wij een 1 daags schoolreisje naar een pretpark ergens in Nederland. De kosten hiervan zijn 25,00 per kind. Informatie over ons onderwijs en de vorderingen van uw kind Wij vinden het belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs en de vorderingen van hun kind. Wij hebben verschillende manieren om u te informeren: Intake gesprek Wanneer u uw kind bij ons aanmeldt, geven we u informatie over onze school en het specifieke lesprogramma voor eerstejaars nieuwkomers. Het intake gesprek wordt door de directie gevoerd. Nieuwsbrief Maandelijks ontvangt u via uw kind een Nieuwsbrief. In deze brief staan zaken, die de daarop volgende weken van belang zijn. Website Onze school heeft een actuele website: Ouders die bezwaar hebben tegen plaatsing van foto s waarop hun kind(eren) staan, kunnen dit kenbaar maken bij de schoolleiding tijdens het intake gesprek. De website van onze centrale organisatie is: De Kernschool, Schoolgids

8 Oudergesprek Na elke 10 weken, wanneer een cursus is afgerond, wordt u op school uitgenodigd om te komen praten over de vorderingen van uw kind, naar aanleiding van een schriftelijke rapportage. Wanneer het wenselijk is, komt de leerkracht op huisbezoek. Bij uitstroom, na cursus 4, wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind en over de afspraken die zijn gemaakt met de basisschool van uw keuze. Na cursus 4 volgt op de laatste schooldag een afscheidsfeest waarop de getuigschriften worden uitgereikt. Afspraak De mogelijkheid bestaat ook om na schooltijd met de leerkracht, de interne begeleider of de directeur een gesprek te hebben. Het is aan te raden hiervoor een afspraak te maken. De Kernschool, Schoolgids

9 Website Onze school heeft een actuele website: Hier kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft. De belangrijkste informatie voor u vindt u bij Algemeen. Het adres en telefoonnummer van de school vindt u hier. De foto s die op school zijn gemaakt, vindt u hier. Ouders die bezwaar hebben tegen plaatsing van foto s waarop hun kind(eren) staan, kunnen dit kenbaar maken bij de schoolleiding tijdens het intake gesprek. De website van onze centrale organisatie is: De Kernschool, Schoolgids

10 5. ORGANISATIE Schooltijden maandag, dinsdag, donderdag: woensdag en vrijdag 08:30 tot 15:00 uur 08:30 tot 12:15 uur De kinderen mogen vanaf 08:20 uur naar binnen. Bij slecht weer natuurlijk eerder. Overblijven De Kernschool heeft een doorlopend rooster. Dat betekent dat de kinderen de hele dag op school blijven. Om 10:15 uur is er een korte pauze en om 12:00 uur een lange pauze. De kinderen eten dan in de groep en kunnen daarna onder begeleiding buiten spelen. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Buitenschoolse opvang Ouders/verzorgers die dit willen, kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang, die aansluit bij de schooltijden van De Kernschool, kunnen contact opnemen met de Kernschool. Vakantiedata Eerste dag Laatste dag Herfstvakantie: 21 oktober oktober 2013 Kerstvakantie: 23 december januari 2014 Voorjaarsvakantie: 24 februari maart 2014 Pasen: 18 april april 2014 Meivakantie: 28 april mei 2014 Hemelvaart: 29 mei juni 2014 Pinksteren: 9 juni juni 2014 Zomervakantie: 7 juli augustus 2014 Extra vrije dagen Het team van De Kernschool heeft dit schooljaar een paar studiedagen. Op die dagen hebben de kinderen vrij. woensdag 11 september 2013 woensdag 16 april 2014 donderdag 26 september 2013 dinsdag 24 juni 2014 dinsdag 4 februari 2014 De Kernschool, Schoolgids

11 Verzuimmelding Als uw kind ziek is, moet u dat vóór 08:30 uur melden (tel: ) Als uw kind met het taxibusje wordt gebracht, moet u zelf afbellen (Connexxion: ; dit nummer geldt alleen voor de gemeente Zaanstad). Wanneer uw kind weer naar school gaat, moet dat worden doorgegeven aan de busonderneming. Als u voor uw kind vrij wilt vragen, moet u dat vooraf aanvragen via de leerkracht. Extra verlof is alleen mogelijk met toestemming van de directeur van de school. Toestemming kan niet achteraf worden gegeven. Leerlingenvervoer Voor kinderen die verder dan 4 km. van De Kernschool wonen, wordt leerlingenvervoer geregeld. Kinderen tot 10 jaar kunnen met een busje worden vervoerd, oudere kinderen krijgen een busabonnement. De ouders moeten dit zelf aanvragen bij de Gemeente Zaanstad. Meer informatie vindt u op Bij inschrijving wordt het formulier voor die aanvraag ingevuld en verstuurd. De Kernschool, Schoolgids

12 6. INHOUD VAN HET ONDERWIJS Vak- en vormingsgebieden De Kernschool is een speciale school voor eerstejaars nieuwkomers met een programma om zo snel mogelijk Nederlands als Tweede Taal (NT2) te leren. De kinderen krijgen 24,45 uur per week les. Dagprogramma 08:30 10:15 uur: Mondeling Nederlands ontwikkeling woordenschat, begrijpend luisteren, mondelinge taalvaardigheid (spreken), zinsstructuur 10:15-10:30 uur: pauze 10:30-12:00 uur: lezen technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, schrijven 12:00-12:45 uur: lunch en pauze 12:45-15:00 uur: rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie, sociaal emotionele vorming, kunstzinnige vorming of gymnastiek* *Maandagmiddag en donderdagmiddag hebben de kinderen gymnastiek. Zij moeten dan een korte broek en t-shirt of een gympakje en handdoek meenemen. Zij mogen op blote voeten gymmen of met gymschoenen met een witte zool. Na het gymmen zijn zij in de gelegenheid te douchen. Jongens en meisjes hebben een aparte kleed- en doucheruimte. lesrooster maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 08:30 uur Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands 10:15 uur pauze pauze pauze pauze pauze 10:30 uur lezen lezen lezen lezen rekenen rekenen 11:45 uur 12:00 uur lunch lunch lunch 12:15 uur pauze pauze naar huis pauze naar huis 12:45 uur rekenen ob gymnastiek bb rekenen rekenen ob gymnastiek bb 13:30 uur rekenen bb gymnastiek ob gymnastiek ob rekenen bb 14:15 uur schrijven schrijven muziek/ drama 14:30 uur wereldoriëntatie creatief 15:00 uur naar huis naar huis naar huis sociaal- emotionele vorming De Kernschool, Schoolgids

13 Op de Kernschool werken we in kleine groepen (maximaal 15 leerlingen per groep). Er stromen het hele jaar door nieuwe kinderen in. Vier keer per jaar is er een uitstroom moment. - De leerstof Mondeling Nederlands is verdeeld in vier niveaus, cursus 1, 2, 3 en 4 van elk tien weken. Kinderen die nog geen Nederlands spreken, starten in cursus 1. Kinderen die een beetje Nederlands spreken starten op een hoger niveau. - Zowel bij lezen als bij rekenen worden de kinderen ingedeeld in groepen passend bij hun eigen niveau, wat mede afhankelijk is van de schoolloopbaan in het land van herkomst. - Voor de lessen wereldoriëntatie, sociaal-emotionele vorming, kunstzinnige vorming en gymnastiek worden de leerlingen ingedeeld in leeftijdsgroepen. Kerndoelen De Kernschool biedt een programma Nederlands als Tweede Taal van één jaar. De kinderen leren voldoende het Nederlands te begrijpen, spreken, lezen en schrijven om na een jaar op de reguliere basisschool verder te kunnen leren. Voor elk kind wordt bij binnenkomst een leerlijn uitgezet met een daarbij horend ontwikkelingsperspectief. Sociale integratie en burgerschap De Kernschool maakt gebruik van een specifiek programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De sociale integratie en burgerschap wordt vormgegeven in de lessen en projecten gekoppeld aan wereldoriëntatie en de thema s van het programma Mondeling Nederlands, excursies, vieringen en buitenschoolse activiteiten. Door haar opdracht is de Kernschool een ontmoetingspunt van verschillende culturen! De Kernschool, Schoolgids

14 7. ZORG Zorgbeleid De Kernschool ontvangt kinderen met zeer verschillende sociaal-emotionele achtergronden. Kinderen uit oorlogsgebieden, uit vluchtsituaties (ook economisch), adoptiekinderen, kinderen uit gebroken gezinnen en kinderen met één nieuwe ouder. Het wennen aan het nieuwe land en de nieuwe thuissituatie gaan vaak gepaard met sociaal-emotionele problemen. Daarom wordt er naar gestreefd de kinderen in de eerste plaats een veilige plek te bieden en hen te ondersteunen bij voorkomende problemen. Omdat kinderen ook moeten leren omgaan met de Nederlands manier van werken op school, ontmoet het team een veelvoud aan grotere of kleinere problemen. De Kernschool stelt zich ten doel een uitgebreid zorgprogramma te bieden, waarin alle kinderen zich met hun verschillende eigenschappen optimaal kunnen ontwikkelen. De Kernschool verzorgt een éénjarige opvang voor nieuwkomers. Dit betekent in feite, dat alle voorkomende problemen, hetzij preventief, dan wel curatief moeten kunnen worden aangepakt binnen dat jaar. Voor ernstige problemen kan wel een start met een curatieve aanpak worden gemaakt, maar de periode op de Kernschool zal te kort zijn om tot voldoende resultaten te kunnen te komen. Daarom besteedt de Kernschool extra zorg aan de overdracht van gegevens naar de ontvangende school. Wanneer de kinderen geplaatst zijn op de basisschool bij hen in de buurt, bieden wij een nazorgprogramma. De kinderen en hun leerkracht krijgen gedurende een half jaar tot een jaar ambulante begeleiding op het gebied van de Tweede Taal (NT2). Zorgteam De leerkrachten, de intern begeleider en de directeur van de Kernschool vormen samen het zorgteam. Elke vijf weken vindt een leerlingbespreking plaats. Gezondheidszorg Alle leerlingen van de Kernschool krijgen, in de loop van het jaar dat zij op school zijn een algeheel onderzoek van de schoolarts (GGD) en een onderzoek voor oren en ogen. De Kernschool, Schoolgids

15 8. VERVOLG Naar de basisschool Wanneer de kinderen het programma van de Kernschool op een voldoende niveau hebben afgerond, gaan zij over naar de basisschool in hun buurt. Bij het derde oudergesprek, wordt een lijst van basisscholen bij u in de buurt meegegeven. U kunt dan zelf informatie inwinnen en een keuze maken. De nazorgbegeleider van de Kernschool zorgt vervolgens voor de plaatsing van uw kind op de door u gekozen school en zorgt voor de overdracht van de gegevens. Naar het voortgezet onderwijs Wanneer een leerling van de Kernschool uitstroomt naar het voortgezet onderwijs, worden in onderling overleg afspraken gemaakt over het moment van toetsen. Indien nodig, worden andere toetsen ingezet, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerling. De meeste leerlingen stromen uit naar de ISK (Internationale Schakelklas). De Kernschool, Schoolgids

16 9. RESULTATEN Kwaliteitszorg Het programma van de Kernschool is verdeeld over vier periodes van elk tien weken. Op de Kernschool wordt gewerkt met leerlijnen voor de vakken Nederlands, lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Op elke leerlijn zijn de leerdoelen vastgesteld. Elke nieuwe leerling wordt op grond van zijn achtergrond en schoolgeschiedenis geplaatst op een leerlijn met bijbehorend ontwikkelperspectief. Na elke tien weken worden de leerlingen getoetst om te kunnen zien of zij hun leerlijn volgen, dan wel daarvan afwijken. Bij afwijkingen van de leerlijn en het ontwikkelperspectief, wordt voor de leerling extra zorg ingezet. Na elke tien weken worden de toetsgegevens van elke leerling besproken met het volledige team en worden, waar nodig, nieuwe groeps- en niveau-indelingen gemaakt. Voor leerlingen die extra zorg behoeven, wordt een kortlopend handelplan opgesteld. 10. OMGAAN MET ELKAAR Belang van een goed pedagogisch klimaat Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Het is dan ook van belang dat kinderen zich daar veilig voelen. Wanneer het gaat om de sociale veiligheid van kinderen op school wordt ook wel gesproken van pedagogisch klimaat. Dit houdt in, dat wanneer een kind zich veilig voelt op school, het zich optimaal zal ontwikkelen. Een goed pedagogisch klimaat heeft de volgende kenmerken: o Het is een rustige, veilige en prettige omgeving waarin een kind zich thuis kan voelen en waar het succeservaringen op kan doen. o Er wordt geleerd hoe je met elkaar om gaat door middel van regels en afspraken. o Leerlingen leren om respect te hebben voor elkaar. Er wordt rekening gehouden met sociale verschillen en verschillende culturen. o Leerlingen worden uitgedaagd om te presteren o en te experimenteren. Er is zorg en aandacht voor kinderen die sociale en emotionele problemen hebben. De leerkracht speelt bij het scheppen van een pedagogisch klimaat een belangrijke rol. De Kernschool, Schoolgids

17 Afspraken Ik doe je geen pijn. Ik luister. Ik noem je bij je naam. Ik help jou. Ik blijf van je spullen af. Ik loop rustig. Ik wacht op mijn beurt. Ik ruim op. De Kernschool, Schoolgids

18 september 2013 De Kernschool, Schoolgids

SCHOOLGIDS 2014 / 2015

SCHOOLGIDS 2014 / 2015 SCHOOLGIDS 2014 / 2015 INHOUD 1 Inleiding 2 Profiel De Kernschool 3 Regelgeving Rechtstreeks vanuit het buitenland Verblijfsvergunning Verlof 4 Ouders Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Informatie over

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 /2016

SCHOOLGIDS 2015 /2016 SCHOOLGIDS 2015 /2016 INHOUD 1 Inleiding 2 Profiel De Kernschool 3 Regelgeving Rechtstreeks vanuit het buitenland Verblijfsvergunning Verlof 4 Ouders Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Informatie over

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2016 /2017

SCHOOLGIDS 2016 /2017 SCHOOLGIDS 2016 /2017 INHOUD 1 Inleiding 2 Profiel De Kernschool 3 Regelgeving Rechtstreeks vanuit het buitenland Verblijfsvergunning Verlof 4 Ouders Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Informatie over

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2017 /2018

SCHOOLGIDS 2017 /2018 SCHOOLGIDS 2017 /2018 INHOUD 1 Inleiding blz.3 Onze schoolgids Het team 2 Profiel blz.4 De Kernschool Visie-Missie-Ambitie 3 Regelgeving blz.5 Rechtstreeks vanuit het buitenland Verblijfsvergunning Verlof

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit AGENDA juli 2016 Activiteit maandag 11 Uitgifte email nieuwsbrief 13. maandag 11 Afscheid groep 8C dinsdag 12 Afscheid groep 8A woensdag 13 Afscheid groep 8B woensdag 13 Laatste schooldag 12.30 vrij donderdag

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Luchtpost. Informatie van de directie. Vakantierooster schooljaar 2015-2016. Bewaarnummer 1 vrijdag 21 augustus 2015

Luchtpost. Informatie van de directie. Vakantierooster schooljaar 2015-2016. Bewaarnummer 1 vrijdag 21 augustus 2015 Basisschool De Zeppelin Anna Polaktuin 27 1705 JS Heerhugowaard T (072) 5726782 www.dezeppelin.nl Luchtpost Bewaarnummer 1 vrijdag 21 augustus 2015 Agenda Spreekuur meester Steven de Wit: vrijdag van 08.45

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Afgelopen maand zijn er vooral intern veel besprekingen geweest. Het CITO-overleg met alle leerjaren, waarin we gekeken hebben naar de opbrengsten en welke accenten er gelegd moeten worden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Huifkar Schoolgids 2016-2017 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Klasbord... 4 Gymnastiek... 5 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Start van het schooljaar Gelukkig zijn alle leerkrachten toch op tijd teruggekomen van hun offlinegeen wifi vakantie! De juffen hadden het advies van het weekblad Libelle

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016 De Muldersteeg Informatiekalender 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de informatiekalender voor het schooljaar 2015-2016 In deze kalender vindt u veel informatie. Het betreft algemene en

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Praktische informatiegids 2015-2016 Gegevens Bijlage schoolgids 2015-2016 Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528 225556 Email: obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl Website: www.obshetspectrum.nl

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Fiduciaschool 2016-2017 PRAKTISCHE INFORMATIE ABSENTIE Als een leerling om welke reden dan ook niet op school aanwezig kan zijn, dient u dat s ochtends telefonisch aan ons door te

Nadere informatie

Inschrijving De leerlingen die onderwijs volgen op Het Taal Expertise Centrum Goes worden ingeschreven op obs De Tweemaster.

Inschrijving De leerlingen die onderwijs volgen op Het Taal Expertise Centrum Goes worden ingeschreven op obs De Tweemaster. 7 Taal Expertise Centrum Goes (TEC Goes) Het Taal Expertise Centrum is gehuisvest in 3 lokalen in het gebouw van obs De Tweemaster. Er is een groep 1 2, een groep 3 4 5 en een groep 6 7 8. Elke groep werkt

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV ma di wo do vr za zo wk 31 1 2 3 4 5 6 wk 32 7 8 9 10 11 12 13 wk 33 14 luizencontrole 20 wk 34 21 22 27 wk 35 Studiedag APV 28 augustus 2012 Info avond 15 16 17 18 19 MR 23 24 25 26 29 30 31 aantekeningen:

Nadere informatie

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel:

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel: Informatiegids 2015-2016 AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg 4 5062 SV Oisterwijk tel: 013-5234785 http://azc.wpms.opmaat-scholen.nl Beste ouders/verzorgers, In deze gids vindt u informatie over onze

Nadere informatie

Jaarinformatie schoolgids Anninksschool

Jaarinformatie schoolgids Anninksschool 2013-2014 Jaarbijlage bij de schoolgids van de Anninksschool. Deze informatie ontvangt u aan het begin van ieder schooljaar. De groepen en de groepsleerkrachten Groep Stamgroepleid(st)ers 1 en 2 OB Daniel

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 24-06-2016 Datum instemming MR: 20-06-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Oudercontacten/Ouderavonden

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20.

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20. Beste ouders / verzorgers, Schooljaar 2015 2016 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool De Violier. Hierin vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. De activiteiten

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Kalender Ouderkalender

Kalender Ouderkalender Kalender 2016-2017 Ouderkalender 2016 2017 1 In deze kalender kunt u lezen wanneer er speciale activiteiten, studiedagen en vakanties zijn. Op onze website staat onze schoolgids voor het schooljaar 2016-2017.

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Bijlage Schooljaar OBS Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen 0528-270080, info@obsvillakakelbont.nl www.obsvillakakelbont.nl 1. VILLA KAKELBONT 1.1 Schoolgrootte Bijlage schoolgids

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Schooljaar 2016-2017 Praktische informatiegids De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Een school met oog voor kinderen. Basisschool Oventje

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 De Zevensprong Schoolgids 2015-2016 Deel A De Zevensprong een school van Inhoud Inleiding... 2 Ons onderwijs... 3 Naam van de school... 3 Contactgegevens school... 3 Stichting Attendiz... 3 Praktische

Nadere informatie

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon: Van Koetsveldschool 2017-2018 Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam Telefoon: 020-66 83 821 Welkom ouders en leerlingen! We zijn trots en blij dat u als ouder en jij als leerling in dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2016-2017 Informatiegids De Horizon Voor u ligt de informatiegids van basisschool de Horizon, een school voor nieuwkomers en kinderen die de zich de Nederlandse taal nog meer eigen gaan

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Augustus 2016 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 10 26 12 28 13 29 Start schooljaar 14 30 15 31 16 Schooltijden: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 8.30-12.00 / 13.15-15.15 uur 8.30-12.00 / 13.15-15.15

Nadere informatie