A) Opsporing evolutieve heupdysplasie op het CB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A) Opsporing evolutieve heupdysplasie op het CB"

Transcriptie

1 /10/0404/10/0404/10/0 NET nr 21 van 04 oktober / blz. 22 NET 21 EDITORIAAL Geachte collega, We hopen dat u een deugddoende vakantie achter de rug hebt. We willen met dit Netnummer een nieuwe koers inslaan. In de hedendaagse geneeskunde is het uitwerken van praktijkrichtlijnen om aan Evidence based medicine te kunnen doen in opmars. We kunnen op preventief vlak niet achterblijven, dit in het belang van de talloze zuigelingen en peuters die we opvolgen. Breed gedragen richtlijnen bevorderen tevens het verwijsbeleid en de betrekkingen met de curatieve sector. De consensusteksten Richtlijnen over Borstvoeding en kunstvoeding voor zuigelingen van 0-12 maanden en Voedingsproblemen bij zuigelingen en peuters ism de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK) en de Vlaamse Pediatrische diëtisten, waren hiervan een eerste resultaat. In dit nummer zetten we een volgende stap en geven we een praktijkrichtlijn mee voor de opsporing van evolutieve heupdysplasie op het consultatiebureau. Deze richtlijn is tevens een eerste hoofdstuk van een medisch kwaliteitshandboek voor op het consultatiebureau (CB). De tekst werd nagelezen en aangevuld door experten van de 4 Vlaamse universitaire ziekenhuizen en ook door de VVK (cfr lijst met namen achteraan richtlijn), waarvoor onze hartelijke dank. Verder vindt u onder vaccinatienieuws onder meer de aanbevelingen rond het geconjugeerd 7 waardig pneumokokkenvaccin dat binnenkort op de markt komt. A) Opsporing evolutieve heupdysplasie op het CB Anamnesegegevens/ risico-inschatting: In de algemene populatie in onze streken komt evolutieve heupdysplasie voor à rato van 1 à 2 casussen per 1000 geboorten. Meer bij kinderen afkomstig uit het zuiden van Europa, zelden bij Afrikanen en Aziaten (7). Ongeveer 60% van de kinderen met heupdysplasie zijn eerstgeborenen en 30 tot 50% lag in stuitligging (1). Indien het om een stuitligging gaat en het is een jongen dan stijgt de incidentie naar 26/1000 en voor meisjes maar liefst naar 120/1000 (5,6). Meisjes hebben steeds een zowat 4 maal hoger risico dan jongens (7). Bij een familiaal voorkomen is er ook een duidelijk verhoogd risico; voor jongens 9,4/1000 en voor meisjes 44/1000 (5,6). Meer in detail uitgewerkte risico percentages volgens Wynne- Davies geven volgende cijfers (7): Gezonde ouders met een aangetast kind: 6% herhalingsrisico Een aangetaste ouder: 12% Een aangetaste ouder en een aangetast kind: 36% Bij de intake anamnese tijdens het eerste consult is dus het volgende van groot belang: Is er een familiaal voorkomen van heupdysplasie? (5,6); bijv. Zijn er familieleden die abductiespalk, spreidkussen of gips gehad hebben? (3) Zijn er familieleden die mank lopen/liepen? (trauma, infectie..uitgezonderd)(3) Zijn er familieleden die vroegtijdig (voor 45 jaar) versleten heupen hebben? (3) Was het een stuitligging? Het risico is dan met meer dan 6 keer verhoogd (5) (en dit is niet afhankelijk van de verlossingsmethode, dus ook bij keizerssnede zo!) (5,6) Soms vermeldt een ouder spontaan de abductiebeperking bij het verluieren (7) Klinisch onderzoek / methodieken: In het klinisch onderzoek zijn de volgende zaken cruciaal (5,6,3,7,8): Abductiebeperking van de heupen nazien (tot kind vlot stapt). dit is vanaf 1 maand soms het enige teken, vooral bij een dysplastische heup. Een verschil van slechts 10 kan al belangrijk zijn (7) bilaterale beperking in abductie kan normaal zijn in 25% van baby s (7) een bijkomende echografie of radiografie is noodzakelijk (7) de moeder zal frequent wijzen op beperkte abductie bij het verluieren (7)

2 /10/0404/10/0404/10/0 NET nr 21 van 04 oktober / blz. 23 Nakijken op asymmetrische bil/dijplooien (tot kind vlot stapt) In 25 à 30% van de baby s kan dit ook normaal zijn (7) vaak ook door moeder ter sprake gebracht (7) Beenlengte verschil opzoeken (tot kind vlot stapt) Dit doet men best aan de hand van het teken van Galeazzi. Hieronder verstaan we een ongelijk knie-niveau bij beoordeling van de baby in rugligging, waarbij de heupen en knieën in 90 flexie zijn. De kant van de (sub)luxatie is korter. (7,8) Uitvoeren Ortolani test: steeds doen op 1 maand en op 2 maanden consult (op oudere momenten op indicatie; bijv. zeer lakse kinderen of andere tekens positief (12)) De Ortolanitest is een reductie uitlokken van een gedisloceerde heup (5, 6), het is de belangrijkste test rond de leeftijd van 1 à 2 maand (1) Op het 2 maanden consult kan deze test soms al vals negatief zijn omdat de heupen dan ofwel stabiel ofwel definitief geluxeerd zijn (1,7) Meer dan de chronologische leeftijd van het kind,is het moment van luxatie belangrijk.de Ortolani wordt meestal (vals) negatief 6 weken tot 2 maanden na luxatie (12). Figuur 1 Uitvoering Ortolani test (bron Mc Rae Clinical ortopaedic examination Livingstone) Uitvoeren Barlowtest op 1 maand en op 2 maanden consult (op oudere momenten op indicatie; bijv. zeer lakse kinderen of andere tekens positief (12)) Op het 2 maanden consult kan deze test al vaak vals negatief zijn omdat de heupen dan ofwel stabiel ofwel definitief geluxeerd zijn. (1,7) De Barlowtest is een dislocatie uitlokken van een onstabiele heup (5,6), het is de belangrijkste test bij de pasgeborene (1) Ook hier is meer dan de chronologische leeftijd van het kind, het moment van luxatie belangrijk (12)

3 /10/0404/10/0404/10/0 NET nr 21 van 04 oktober / blz. 24 Figuur 2 Uitvoering Barlow s provocatie test (bron Mc Rae Clinical ortopaedic examination Livingstone) Zowel Ortolani als Barlow testen als Galeazziteken nakijken, gebeurt best op een vrij stevige ondergrond (13) (cfr plat Pampers-kussen voor onderzoek Van Wiechen). De heel-buttock test kan bij twijfelachtige Ortolani en Barlow eventueel bijkomend gebeuren: hierbij worden de knieën gebogen en de heupen in extensie gebracht met het kind vooroverliggend op de buik, zodat de hiel de billen raakt. Bij een gedislokeerde heup zal de hiel de neiging hebben de middellijn te kruisen en de bil van het andere been te raken ipv de eigen bil (8). Vertoont het kind een metatarsus adductus, klompvoet of torticollis, dan is dit tevens een verhoogd risico kind voor evolutieve heupdysplasie (7) Bij het oudere kind ( gemiste vorm): kan hinkende gang, waggelende gang, toegenomen lumbaire lordose, teengang en een beenlengteverschil wijzen op een niet herkende en niet behandelde heupdysplasie (1) Figuur 3 Tekens bij het oudere kind. (bron Mc Rae Clinical ortopaedic examination Livingstone)

4 /10/0404/10/0404/10/0 NET nr 21 van 04 oktober / blz. 25 Doelstelling en opvolging: Om de conservatieve abductietechniek (meestal met het Pavlik harnas, dubbel of driedubbel luieren is geen goede behandeling!) te kunnen aanwenden is zo vroeg mogelijke detectie van groot belang. De behandeling is eenvoudiger en effectiever bij vroegtijdige detectie (5,6). Er zijn geen echte RCT trials voorhanden, maar de hoeveelheid open chirurgie is veel minder en geeft veel betere resultaten bij zuigelingen waar de diagnose bij de geboorte werd gesteld t.o.v. later op het jaar (4). Onafhankelijk van de screeningsmethode wordt het in 1 op 5000 pasgeborenen pas gedetecteerd rond 18 maand (5,6) In het kader van preventieve boodschappen moet aan ouders worden meegegeven dat de beentjes van zuigelingen niet gedwongen mogen gestrekt worden, dus zeker niet inbakeren! (ook niet voor huilbabies ) (3) Bij elke abnormaliteit in de bovenstaande tests die een vermoeden doet rijzen met betrekking tot evolutieve heupdysplasie dient meteen verwezen te worden naar de behandelende arts. Meerdere grootschalige RCT s wijzen immers op het nut en de kost-effectiviteit van selectieve screening met echografie (9,10). Bij meisjes met stuitligging of familiaal voorkomen van heupdysplasie dient -zelfs zonder klinische tekens (7)- met de ouders de mogelijkheid besproken dat ze- in overleg met. hun behandelende arts- best opteren voor selectieve screening met echo (door radioloog met expliciete expertise) rond de leeftijd van 6 weken (5,6). Ook hier zijn RCT s die dit onderbouwen (10,11). Voor alle duidelijkheid de CB-arts verwijst steeds naar de behandelende arts, (dus niet naar de radioloog). Kwaliteitsaandachtspunten: In de anamnese een risico-inschatting maken: Is het een eerste kind? Zijn de ouders afkomstig van zuiden van europa? Is er een familiaal voorkomen van heupdysplasie? Was het een stuitligging? In het klinisch onderzoek: Is het een meisje? Abductiebeperking van heupen nazien (tot kind vlot stapt). Uitvoeren Ortolani test op 1 maand en op 2 maanden consult (of later*) Uitvoeren Barlowtest op 1 maand en op 2 maanden consult (of later*) Nakijken op asymmetrische bil/dijplooien (tot kind vlot stapt**) Beenlengte verschil opzoeken. (tot kind vlot stapt**) Vertoont het kind een metatarsus adductus, klompvoet of torticollis? In de gevolggeving: Bij elke abnormaliteit in de bovenstaande tests die een vermoeden doet rijzen voor evolutieve heupdysplasie dient meteen verwezen te worden naar de behandelende arts. Bij risicofactoren, maar normale klinische tests, dient aan ouders nut van aanvullend onderzoek en verwijzing naar behandelende arts toegelicht (voor selectieve screening met echografie op 6 weken ). *op oudere momenten op indicatie; o.a. zeer lakse kinderen, andere tekens positief (12) ** op oudere momenten op indicatie: heupdysplasie en luxatie worden soms pas gediagnosticeerd wanneer het kind reeds stapt (cfr p3 puntje 3), teken van Galeazzi en beperkte heupabductie is dan zeker nog een belangrijk gegeven (14)

5 /10/0404/10/0404/10/0 NET nr 21 van 04 oktober / blz. 26 EBM Classificatie: Wetenschappelijk bewijs: deels II en deels III-2, aanbeveling A Zoekresultaten (op 1/1/2004): term: developmental hip dysplasia/ dislocation, congenital hip dysplasia meta-analyses: geen hits RCT: 7 (6 relevant, in weze 3 studies 2 maal gepubliceerd, allen over plaats van echografie) Practice guidelines: 3 (1 Nederlandse alleen over neonaat, 1 in Pediatr in rev cfr referenties, dewelke een samenvatting is van de derde in Pediatrics 2000 cfr referenties) Cochrane: algemeen geen hits DARE: 4 (3 relevant) EBM-guidelines: summier overzicht van 1999, nog oude benaming congenital Guide to community preventive services (www.thecommunityguide.org): geen Referenties: (1) Nelson 17th edition online p (2) Guidelines for health supervision III AmericanAcademy of Pediatrics 1997 p25 (3) Preventiegids. K Schaapveld. Van Gorcum 1993 p41-43 (4) The Canadian guide to clinical preventive health care 1998 p (5) Early detection of developmental hip dysplasia. Goldberg MJ Pediatrics in review april 2001,vol 22:4 p (6) AAP Clinical practice guideline: early detection of developmental dysplasia of the hip. Pediatrics 2000; 105: (7)G. Fabry Leerboek kinderorthopedie. Garant 2 e editie 2002 (8) EBM Guidelines. Ilkka Kunnamo 6/9/99, (9) Elbourne D. Ultrasonography in neonatal hip instability reduced the need for splints. J Bone Joint Surg Am 2003 aug 85-A(8):1623 (10)Holen KJ Universal or selective screening of the neonatal hip using ultrasound? A prospective, randomised trial of newborn infants. J Bone Joint Surg Br 2002 Aug;84 (6):886- (11) Rosendahl K Cost-effectiveness of alternative screening strategies for developmental dysplasia of the hip. Arch Pediatr Adolesc Med 1995 Jun 149(6):643-8 (12) expert opinie prof G Fabry UZ Leuven (13) expert opinie dr A Van Campenhout UZ Antwerpen (14) expert opinie dr De Boeck UZ Jette Met dank voor de zeer gewaardeerde medewerking en de waardevolle suggesties van: Prof dr G Fabry UZ Leuven Prof dr D Uyttendaele UZ Gent Dr A Van Campenhout UZ Antwerpen Dr De Boeck UZ Jette Dr P Alliët en dr M Azou namens de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde Prof dr K Hoppenbrouwers (VWVJ)

6 /10/0404/10/0404/10/0 NET nr 21 van 04 oktober / blz. 27 B) Vaccinatienieuws B1) Het geconjugeerd 7 waardig pneumokokkenvaccin: In de loop van de maand oktober komt het lang verwachte geconjugeerd 7 waardig pneumokokkenvaccin (Prevenar ) eindelijk ter beschikking in de Belgische apotheken. De vaccinatie tegen pneumokokken is reeds opgenomen in het aanbevolen vaccinatieschema voor 2004 van de Hoge Gezondheidsraad (volledige tekst en schema vind je op ) Betreffende de combinatie van Prevenar met het hexavalente vaccin vermeldt de bijsluiter oa volgende zaken (lees steeds de volledige bijsluiter vooraleer toe te dienen, in bijlage vindt u de volledige -door de firma aan ons bezorgde -bijsluiter!): Wanneer Prevenar gelijktijdig wordt toegediend met hexavalente vaccins (DTaK/Hib (PRP-T)/IPV/HepB) dient de behandelend arts zich ervan bewust te zijn dat gegevens van klinische studies erop wijzen dat het aantal koortsreacties hoger was vergeleken met het aantal bij toediening van het hexavalente vaccin alleen. Deze reacties waren merendeels matig (tot en met 39ºC) en van voorbijgaande aard (zie rubriek 4.8). en verder: Prevenar kan tegelijk worden toegediend met andere pediatrische vaccins volgens de aanbevolen immunisatieschema s. Verschillende injecteerbare vaccins dienen altijd op verschillende injectieplaatsen te worden toegediend. De immuunrespons op routinematig toegediende pediatrische vaccins die tegelijkertijd met Prevenar op een andere injectieplaats werden toegediend werden beoordeeld in 7 gecontroleerde klinische studies. De antilichaamrespons tegen Hib tetanus eiwitconjugaat (PRP-T), tetanus en Hepatitis B (HepB) vaccins was gelijk aan de controles. Voor CRM-gebaseerd Hib conjugaatvaccin werd een versterking gezien van de antilichaamrespons tegen Hib en difterie in de zuigelingenseries. Bij de booster werd enige suppressie van het Hib antilichaamniveau gezien, maar alle kinderen hadden beschermende niveaus. Inconsistente reductie in respons op zowel pertussis antigenen als op geïnactiveerd poliovaccin (IPV) werden gezien. De klinische relevantie van deze interacties is niet bekend. Beperkte resultaten uit open label studies lieten een acceptabele respons zien op BMR en varicella.

7 /10/0404/10/0404/10/0 NET nr 21 van 04 oktober / blz. 28 Gegevens over gelijktijdige toediening van Prevenar met Infanrix hexa (DTaK/Hib (PRP-T)/IPV/HepB) hebben geen klinisch relevante beïnvloeding van de antilichaamrespons op elk individueel antigeen aangetoond, indien gegeven in de vorm van een uit 3 doses bestaande primaire vaccinatie. Er zijn momenteel geen voldoende gegevens voorhanden over deze beïnvloeding door gelijktijdige toediening van andere hexavalente vaccins met Prevenar. Een recente wetenschappelijk uitgewerkte motivering over het nut van pneumokokkeninfecties bij jonge kinderen door een werkgroep van de VVK olv prof S Van Lierde over het nut van pneumokokkenvaccinatie vind je op de VVK website. (www.users.skynet.be/sky86240/index02.htm). Dit is een standpunt waar we vanuit K&G volledig achterstaan. We citeren enkele belangrijke punten: In het jaar 2000 bedroeg in België de incidentie van invasieve infecties bij kinderen jonger dan 5 jaar 30,2/ met 4,3/ meningitiden ) In de loop van de laatste jaar is de antibiotica-resistentie tegen pneumokokken op dramatische wijze gestegen, en dit in alle continenten. In België was in het jaar % resistent aan penicilline en 55 % aan macroliden. Dit was begin de jaren 1990 nog 5 % resp 15 % (1,4). Vandaar de dringende nood aan een efficiënte preventie De geconjugeerde pneumokokkenvaccins zijn vooral zeer efficiënt in het voorkomen van invasieve infecties: de Californische Kaiser Permanente studie ( kinderen), waarin gebruik gemaakt werd van een 7-waardig vaccin, toegediend op 2, 4, 6, en maanden, toonde een protectie van 97 % aan voor invasieve infecties met vaccin-serotypes, en 89 % voor alle serotypes. Er was geen toename van invasieve infecties met niet-vaccin-serotypes. Wat betreft pneumonie was de efficaciteit 11 % voor alle klinisch vastgestelde pneumonieën, 35 % voor radiologisch bewezen pneumonieën, en 63 % voor pneumonieën met een radiologische consolidatie van minstens 2,5 cm. De efficaciteit ter preventie van otitis was 7 % voor alle klinische episodes van acute otitis media, 9 % voor recurrente otitis en 20 % voor het plaatsen van ventileerbuisjes De tolerantie voor de geteste geconjugeerde pneumokokkenvaccins was over de hele lijn goed. Lokale en algemene reacties zijn vergelijkbaar met andere reeds gebruikte vaccins Het vaccin is momenteel nog niet terugbetaald en er is voor zover wij weten- ook nog geen nabij vooruitzicht op een veralgemeende (eventueel gratis) campagne. Dit wil zeggen dat de geïnteresseerde ouders momenteel het vaccin zelf dienen aan te kopen in de apotheek aan een prijs van 68,27 euro per dosis. Een infofolder voor de ouders is in voorbereiding. Aanbevelingen voor op het consultatiebureau Als arts hebben we de plicht alle ouders te informeren over het bestaan en de voor en nadelen van het vaccin en over het feit dat dit een aanbevolen vaccin is door de Hoge Gezondheidsraad. Het is aan de ouders om te oordelen of ze bereid zijn dit vaccin nu reeds aan te kopen, of nog te wachten. Het is momenteel niet geweten of -en zo ja op welke termijn- er eventueel terugbetaling komt en/of er een campagne met gratis vaccin wordt opgestart. We vragen U op het consult van 1 maand systematisch dit vaccin te bespreken en eventueel voor te schrijven (aub dus voorschriftenboekje hiervoor meebrengen). Indien de ouders het vaccin (Prevenar ) mee hebben kan het intramusculair worden toegediend op het CB op de leeftijden van 2, 3 en 4 maand met een rappel op 15 maand gelijktijdig (doch op andere injectieplaats) met InfanrixHexa. Kinderen met epilepsie of voorgeschiedenis van koortsstuipen worden doorverwezen naar de behandelende arts (hier is o.a. koortsprofylaxie voor aanbevolen (cfr bijsluiter)). Voor de iets oudere kinderen, waarbij er andere schema s gelden (zie hoger deel tekst HGR) wordt bij voorkeur verwezen naar de behandelende arts.

8 /10/0404/10/0404/10/0 NET nr 21 van 04 oktober / blz. 29 Het vaccin bestaat uit een vial, 2 naalden 23 en 25G en een 2 ml spuitje, deze zitten LOS in de verpakking, let dus op bij uitladen dat vaccin niet op de grond valt en stuk gaat! Gezien het om een privé aangekocht vaccin gaat mag het vaccin niet in de koelkast van het CB worden opgeslagen om discussies van vergoeding bij verdwijnen of koude ketenonderbreking van het vaccin te vermijden. B2) Verspreiding ondersteunend materiaal stockbeheer: In de loop van de maand oktober zal op elk CB een sticker op de koelkast komen met daarop een illustratie van het FIFO principe (cfr NET 19). In de koelkast zal een geplastificeerde flowchart liggen: Wie doet wat bij vaccinproblemen ; gelieve deze te raadplegen indien er zich problemen voordoen: manipulatieproblemen, kwaliteitsproblemen van het vaccin, koude ketenincidenten, ernstige nevenwerkingen, vaccinatievergissing of vervallen vaccin. In de lade van het bureau van de arts zal een document komen te liggen met als titel: Stockbeheer met koude keten bewaking vaccins ; hierin kunt U alle aanbevelingen terugvinden in verband met correct stockbeheer en omgaan met vaccins, en wat te doen bij problemen (miv maatregelen bij anafylaxis). Op het bureau van de arts of aan de muur in het artsenbureau komt een onderlegger met als titel Voorkomen is beter dan genezen. Deze dient absoluut duidelijk voor de arts zichtbaar aanwezig te zijn. Bedoeling is dat nieuwe artsen en plotse vervangers dit meteen zien en kunnen raadplegen bij problemen. We verwijzen ook nog eens naar de op CB verspreide affiches van GSK in verband met gebruik Bioset InfanrixHexa. Waarin best 5 minuten vroeger uit koelkast halen wordt aanbevolen. Dit zou-volgens GSKde kans om rubberpartikels te krijgen in het vaccin verminderen. Dit staat wel niet in bijsluiter. B3) Herinnering afspraken vaccinatiekoepel (Vlaamse Gemeenschap): Een schema dat begonnen is met Tetravac en ActHib en HBVaXPro dient bij ABSOLUTE VOORKEUR -en dit op wetenschappelijke basis afgewerkt met deze vaccins (cfr NET 20). Ook de herhalingsinenting op 15 maand wordt bij voorkeur met dezelfde vaccins gedaan. De voorraad MMR Vax dient EERST VOLLEDIG OP TE ZIJN, alvorens men overschakelt op Priorix In oktober zal de levering van grote verpakkingen van Priorix overschakelen naar levering van unidosis. Ook hier de oudere vaccins opgebruiken vooraleer nieuwe te gebruiken. De vaccins zijn peperduur, we riskeren anders door de voorziene voorraden te raken!!! C) Herhaling Aankondiging studiedag 15 oktober en volgende inscholing Bijscholing artsen Studiedag Allergie en Astma vrijdag 15/10 in Ter Elst, Edegem. U heeft hiervoor de Inscholing artsen uitnodiging en programma reeds ontvangen. Zaterdag 20/11 van 9u-15u in CongrescentrumTer Elst, Terelststraat 310 Edegem D) Accreditering studiedag Gezonde voeding bij peuters en kleuters Kind en Gezin 2447 Erkenningnummer Datum Type rubriek 2 Duur 3u N.E. 30 NET 21 V.U. Dr. J. Pauwels, Hallepoortlaan Brussel Voor reactie en suggesties kan u zicht wenden tot (med secr) of tot de medische kwaliteitscoördinator van uw provincie

Pop ups in preventie:

Pop ups in preventie: Pop ups in preventie: een praktijkverbeterend project over pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen Master-na-Master thesis in de Huisartsgeneeskunde Dr. Marieke Geijsels Promotor: Roy Remmen Praktijk Opleider:

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Onderzoek naar de wetenschappelijke state of the art op het vlak van preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 jaar

Onderzoek naar de wetenschappelijke state of the art op het vlak van preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 jaar Onderzoek naar de wetenschappelijke state of the art op het vlak van preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 jaar Uitgevoerd in opdracht van Kind en Gezin Dit onderzoeksrapport is een advies

Nadere informatie

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Dr Beyens I., KU Leuven Promotor: Prof Dr Deveugele M., U

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN Eindrapport Jakob De Maeyer Bea Maes &HQWUXPYRRU*H]LQVHQ2UWKRSHGDJRJLHN.8/HXYHQ 0XOWLSOXV 'DQNZRRUG We willen uitdrukkelijk iedereen

Nadere informatie

de heup van jong tot oud

de heup van jong tot oud de heup van jong tot oud Dit boek is gerealiseerd met steun van msd, producent van onder andere Arcoxia de heup Van jong tot oud Auteurs: Dr. B.W. Schreurs Dr. J.W.M. Gardeniers Dr. A.J.F. Hosman Dr.

Nadere informatie

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden?

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden? Elk jaar in maart wordt het eerste krantje van het jaar naar alle patiënten van het buurtgezondheidscentrum gestuurd. We zetten de gemaakte afspraken voor een goede werking nog eens op een rijtje, zodat

Nadere informatie

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Luc Colemont Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Grafische vormgeving: Lonely Alien Productions Verantwoordelijke uitgever: Luster Druk: Newgoff Gent Eerste druk

Nadere informatie

EERST LEZEN DAN GENEZEN. Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter

EERST LEZEN DAN GENEZEN. Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter EERST LEZEN DAN GENEZEN Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, in het kader van een Masterthesis Farmaceutische Wetenschappen Juni

Nadere informatie

Hoge Gezondheidsraad. vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen

Hoge Gezondheidsraad. vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen Hoge Gezondheidsraad vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen HGR nr. 8561 Hoge Gezondheidsraad vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Toepassing van de Standaard VISUS in het CLB Een analyse aan de hand van NICO-data

Toepassing van de Standaard VISUS in het CLB Een analyse aan de hand van NICO-data Toepassing van de Standaard VISUS in het CLB Een analyse aan de hand van NICO-data Cécile GUERIN Wetenschappelijk medewerker VWVJ April 2014 INHOUDSTAFEL Inleiding... 8 1 Onderzoeksvragen... 8 2 Methode

Nadere informatie

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 onderzoek in opdracht van SOV&V Sociaal Overleg Verpleeg- en Verzorgingshuizen JJ Knibbe NE

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie S. Zwijsen, J. de Lange, & A.M. Pot, Trimbos-instituut Postbus 725 3500

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD? Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier DISCUSSIEDOCUMENT Welke toekomst voor het EMD? Prof. em. dr. Jan Van Damme jan.vandamme@med.kuleuven.be COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar

Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar INITIERENDE PARTIJ - Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde - Nederlands Huisartsen Genootschap IN SAMENWERKING MET - Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen INITIATIEF: Partnerschap Overgewicht Nederland in samenwerking met het CBO IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde 1 Richtlijnen over borstvoeding en kunstvoeding voor zuigelingen van 0 tot 12 maand Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde In samenwerking met de Vlaamse Pediatrische Diëtisten en

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd)

pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) EMA/90006/2015 EMEA/H/C/001104 EPAR-samenvatting voor het publiek pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport

Nadere informatie