Toekomstvisie Media Waardeweb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstvisie Media Waardeweb"

Transcriptie

1 oekomstvisie Media Waardeweb impact op activiteiten en kansen voor samenwerking in opdracht van CMC, KVGO en NUV Eindrapport, 21 december eindrapport, 21 december Annemieke de Korte, Nathalie van Schie,

2 Projectgegevens Auteurs Reviewer Projecttitel Projectnummer Versie Opleverdatum Opdrachtgever Contactpersonen Annemieke de Korte, Menno Manschot, Nathalie van Schie, Martijn Staal Mascha van Dort Rollenverdeling in het Waardeweb van KVGO, NUV en CMC, analyse van de toekomstige rollenverdeling in het veranderende waardeweb van adverteerders, uitgeverijen en drukkerijen definitief eindrapport 21 december 2007 Brancheorganisaties KVGO, NUV, CMC Leden Regiegroep: dhr. F.J. Bakkes, dhr. J. Bommer, dhr. W.A.M. Slierings Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van NO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan NO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het NO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan NO Model v1.1, kam, jan 2007 eindrapport, 21 december 2007

3 Inhoud 1. Inleiding 2. Analyse van het huidige media waardeweb 3. oekomstscenario s en dynamiek - toekomstvisie NO 4. Waardeweb analyse toekomst: impact op rollen en activiteiten 5. Kansen vanuit gezamenlijk toekomstperspectief 3 - eindrapport, 21 december

4 4 - eindrapport, 21 december Inleiding - algemeen

5 Inleiding NO-onderzoek is fase 1 van programma Mediacompetenties Dit sheetbook is het eindrapport van het onderzoek door NO Communicatie- en Informatietechnologie in het kader van het programma Mediacompetenties. Initiatiefnemers van dit programma zijn de brancheorganisaties Het Centrum voor Merk en Communicatie (CMC), het Koninklijke Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), samen Het Communicatiehuis *. CMC, KVGO en NUV signaleren een verschuiving van taken en rollen in de media- en communicatiesector. Het programma heeft tot doel op basis van onderzoek naar de veranderingen in de media- en communicatiesector de impact op de benodigde competenties van medewerkers te bepalen. De brancheorganisaties beogen hiermee actief bij te dragen aan een adequate competentieontwikkeling van professionals in de multimediale communicatie-industrie. Het NO-onderzoek betreft fase 1 van het programma, dat in samenwerking met Kenniscentrum GOC werd uitgevoerd. Kenniscentrum GOC voert de overige fasen van het programma uit, gericht op ontwikkeling en implementatie (zie ook Verder heeft het onderzoek tot doel inzicht te geven in de onderlinge economische verwevenheid van de drie branches, de mogelijke innovatiekansen en daarbij behorende businessmodellen. Met het resultaat van dit onderzoek kunnen zowel bedrijven als onderwijsinstellingen hun voordeel doen. * Het programma werd mede gefinancierd door een subsidie van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Bron: persbericht Brancheorganisaties starten onderzoek naar Mediacompetenties, 14 mei eindrapport, 21 december

6 Een outside-in toekomstvisie als basis Inleiding Opdracht NO: Schets beeld van hoe de onderlinge relaties en afhankelijkheden in het waardeweb eruit zien, hoe dit in de toekomst zou kunnen veranderen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. 1. Waardeweb analyse huidige situatie 2. oekomstverkenning: scenario s toekomstvisie 4. Impact en conclusies 3. Waardeweb analyse toekomst 5. Kansen voor samenwerking en innovatie 6 - eindrapport, 21 december

7 Verantwoording onderzoeksresultaten Inleiding De resultaten uit het NO onderzoek zijn gebaseerd op: 1. Desk research van NO rapporten en ander bronmateriaal 2. Interviews met leden van de drie brancheorganisaties, voorgedragen via de opdrachtgevers (namen van geïnterviewden zijn opgenomen in de bijlagen) 3. Feedback op (tussentijdse) resultaten uit bijeenkomsten met: de Klankbordgroep op 4 september en 30 oktober (namen van de leden zijn opgenomen in het schema in de bijlagen) Kenniscentrum GOC de KVGO-ledenraad op 3 oktober 2007 de Regiegroep op 5 en 18 december NO expertise op het gebied van Media (Marktteam Media) Waardewebanalyse (team Business Modelling) oekomstonderzoek (team Future Scanning) 7 - eindrapport, 21 december

8 8 - eindrapport, 21 december Analyse van het huidige media waardeweb

9 Analyse huidige media waardeweb Analyse van het huidige media waardeweb - introductie Het onderzoek startte met een beschrijving en analyse van het huidige waardeweb van drukkerijen, uitgevers en adverteerder en adviseurs. Dit deel betreft de verschillende rollen in het waardeweb, de activiteiten per rol en de relevante ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden. De analyse van het waardeweb is tot stand gekomen op basis van deskresearch en interviews. Interviews zijn gehouden met dhr. A. Noppen van de hieme Grafimedia Groep, dhr. P. Slierings van het CMC en dhr. J. Bommer en mevr. M. Maasman van het NUV. Leeswijzer: sheet sheet sheet Gestart wordt met het basis media waardeweb en een aantal overall conclusies Vervolgens wordt dieper ingegaan op drukkerijen, uitgevers en adverteerder en adviseurs. In de bijlage is meer specifieke informatie te vinden over het waardeweb van verschillende type uitgaven en van een aantal digitale media. 9 - eindrapport, 21 december

10 Het Media Waardeweb bestaat uit zeven rollen Analyse huidige media waardeweb Adviseren Content produceren Adverteren Aggregeren Realiseren Distribueren Consumeren 1. De adverteerder heeft als doel om de consument te bereiken met zijn boodschap, dit doet hij via de contentproducent en/of de aggregeerder 2. De adverteerder wordt hierbij geadviseerd door een reclame- en marketing(planning)- bureau 3. De contentproducent bedenkt/verzamelt en produceert de content, en verkoopt de rechten (deels) aan aggregeerders 4. De aggregeerder verzamelt de geproduceerde content (in bijna alle gevallen wordt content geaggregeerd aangeboden aan de consument) De aggregeerder is de partij die de content levert aan de consument, hiervoor is wel een distributiekanaal nodig (soms onafhankelijk van de aggregeerder, bijvoorbeeld bij internet) 5. De drukker/leverancier van het technische platform (realiseren) is eigenlijk een leverancier van de aggregeerder, deze geeft opdracht en zorgt voor de distributie(vorm) 6. De distributeur speelt een rol in het fysiek bezorgen van de content bij de consument 7. De consument consumeert de content die, meestal gecombineerd met advertenties, gratis of tegen betaling aangeboden wordt 10 - eindrapport, 21 december

11 Analyse huidige media waardeweb Voorbeelden van bedrijven in het media waardeweb Dagbladen ijdschriften Folders V (broadcast) Website Adviseren Reclamebureau, mediaplanning Adverteren Adverteren Journalist, fotograaf Journalist, uitgever ekstschrijver, fotograaf Presentator, cameraman Schrijver Omroep Portal, website Drukker Studio Hosting, housing Bezorger, retailer Bezorger, retailer Bezorger, post Content produceren Aggregeren Realiseren Distribueren Dagbladuitgever Dagbladdrukker ijdschriftuitgever ijdschriftdrukker Folderuitgever Vdistributeur ISP 11 - eindrapport, 21 december

12 Het media value web is in beweging veranderingen en invloeden van buitenaf nemen toe Analyse huidige media waardeweb Fragmentatie bereik en minder controle Verschuivingen mediabestedingen Adverteerders nemen regie zelf in handen KV GO Coreactiviteit onder druk Kleinere oplages Digitaal en online Outsourcing CMC digitalisering crossmediaal NUV Ontlezing Dalende omzet traditionele producten Veel gratis content User generated content Hergebruik van content en formats Externe factoren: digitaal en online aanvullend op papieren uitgaven invloeden van overige mediaindustrieën, o.a. gaming meer invloed van regelgeving (Europese Mediawet) complexere content- en auteursrechten en bijbehorende systemen nieuwe kanalen en toepassingen op mobiele devices (smartphone, pda, notebooks, digitaal papier) technologische innovaties 12 - eindrapport, 21 december

13 Analyse huidige media waardeweb Het media waardeweb is in beweging marktpartijen gaan concurrentie met elkaar aan en nemen elkaars rollen over Externe factoren: ook invloed van andere/nieuwe marktspelers Bijvoorbeeld: upshaken markt door partij als Google die helft omzet online advertentiegelden ontvangt drukkers verbreden rol, o.a. met advisering KV GO CMC digitalisering cross-mediaal adverteerder denkt zelf in formats, als een uitgever NUV uitgever wil directe relatie met consument 13 - eindrapport, 21 december drukker slaat uitgever over en gaat (digitaal uitgeven) direct naar consument

14 Het media waardeweb is in beweging Analyse huidige media waardeweb De verschillende partijen gaan steeds meer de concurrentie met elkaar aan, ze nemen elkaars rollen over Adverteerders nemen de regie zelf in handen en laten dit niet meer over aan adviesbureaus Drukkers gaan ook de distributie organiseren en soms ook uitgeven Uitgevers verbreden hun aanbod naar een specifieke doelgroep (cross-mediaal) De consument bereiken wordt steeds lastiger, voor de adverteerder en uitgevers Er is steeds meer versnippering: meer titels, meer kanalen, op zoek naar specifiekere doelgroepen Consumenten worden steeds meer zelf content producent (user generated content) Digitaal en online zijn een steeds belangrijkere aanvulling op papieren uitgaven Geld wordt vooral verdiend met de papieren uitgave maar er is steeds meer behoefte aan een online versie en digitale toevoegingen (CD/DVD) Het offline merk wordt gebruikt om ook online een positie op te bouwen en de consument vast te houden 14 - eindrapport, 21 december

15 Analyse huidige media waardeweb Digitalisering beïnvloedt het media waardeweb, naast de technische impact Bij V en internet is de mediaconsumptie afhankelijk van de apparatuur die de consument thuis heeft (V, computer, set-top box, modem, e.d.) en het type abonnement dat de consument heeft, bij print heb je hier geen last van De regelgever speelt een grotere rol bij de digitale media, bij nieuwe ontwikkelingen is de regelgeving vaak ook nog niet helemaal duidelijk Rechten van content en auteursrechten (beheer, verkoop e.d.) wordt in een cross-mediale wereld complexer Bij digitaal wordt content breed aangeboden (je kan de content van verschillende aggregators veelal gratis consumeren) bij print kies je voor één aggregator (tijdschrift/krant) en dan ga je dit consumeren Verschil tussen moment van aankoop/beslissing en moment van consumeren Betalen voor toegang tot content van verschillende aggregators (V) of betalen voor content van één aggregator (krant) 15 - eindrapport, 21 december

16 Analyse huidige media waardeweb De basisactiviteiten van drukkerijen bestaan uit vier activiteiten Voorbereiden Prepress Persen/drukken Afwerking ekst + beeld aanleveren emplates opmaken en vullen Pagina s opmaken Proef heen & weer tot aan eindproef PDF maken en prepress systeem in gang zetten Pagina s in de juiste positie zetten Uitlijning, technische instellingen, drukklaar maken van platen Volgorde op vel, inlegschema (afhankelijk van vouwwijze) Computerplate systemen Drukken Snijden/vouwen/inbinden Sealen van de uitgaven 16 - eindrapport, 21 december

17 Analyse huidige media waardeweb De kernactiviteiten van drukkerijen staan onder druk drukkerijen proberen de activiteiten te verbreden De core-activiteit staat onder druk Klanten leveren steeds vaker kant-en-klare PDF s aan Verplaatsing van het drukken naar het buitenland alleen indien een lange levertijd acceptabel is Verplaatsing van het maken van templates en de pagina lay-out naar het buitenland (goedkopere arbeidskrachten) Flexibilisering van personeelskosten De oplagen worden steeds kleiner, printing-on-demand Verbreden van de activiteiten naar andere rollen Distributie verzorgen (partnerships met logistieke dienstverleners) Ook uitgever zijn (investeren in uitgaven) Beurzen/congressen organiseren Adviserende rol (creatief nadenken over de inzet van de combinatie van verschillende media, denken vanuit de doelgroep) Ondersteunen van online initiatieven 17 - eindrapport, 21 december

18 Er zijn verschillende typen uitgeverijen Analyse huidige media waardeweb Vijf typen uitgaven voor print: Algemene boeken Educatieve uitgaven Dagbladen Publiekstijdschriften Vak en wetenschap Andere uitgevers/aggregeerders: Internetportals elevisiezenders Radiozenders Reclame-uitingen (folders, buitenreclame, direct mail) 18 - eindrapport, 21 december

19 Analyse huidige media waardeweb Uitgeven bestaat vooral uit het ontwikkelen, beheren en in de markt zetten van formats/uitgaven Activiteiten: Uitgave-format bedenken (inclusief de inzet van andere media) Rechten beheren op het format (en verkopen rechten) Content verzamelen (samenstellen van een uitgave) en contact onderhouden met content productie (Voor)financiering Verkoop van advertentieruimte Vormgeving/taalgebruik Eindredactie Inrichten en onderhouden van online initiatieven Marketing Abonnementenbeheer richting lezers (incl. helpdesk, facturering e.d.) Organiseren van de distributie Extra activiteiten van uitgevers: Eigen content productie Drukken (vooral bij dagbladen) Organiseren van congressen/seminars 19 - eindrapport, 21 december

20 Analyse huidige media waardeweb Ontwikkelingen in activiteiten van traditionele print-uitgevers Algemene ontwikkelingen Ontlezing Sterke concurrentie van andere media, strijd om de tijd van de consument en strijd om advertentiegelden Het aantal abonnees neemt af waardoor de afhankelijkheid van advertentieinkomsten groter wordt Cross-mediale initiatieven Hergebruik van content Opkomst van video content Specifieke ontwikkelingen per segment Algemene boeken: opkomst van e-paper Educatieve uitgaven: grote invloed van overheid (lesprogramma s), veel huur van boeken (niet door uitgevers zelf) Dagbladen: opkomst gratis dagbladen Publiekstijdschriften: steeds meer titels, meer trial & error Vak en wetenschap Wetenschap: loopt voorop in digitale initiatieven, belangrijke rol voor user-generated content Vakbladen: kleine oplages 20 - eindrapport, 21 december

21 De activiteiten worden gedeeld door adverteerders en adviseurs - de regie ligt bij de adverteerder Analyse huidige media waardeweb Bepalen communicatiedoelen Bedenken creatief concept Uitwerken creatief concept Productie communicatie uitingen Keuze inzet media Inkopen reclame- ruimte Coördinatie van uitingen over verschillende media Adverteerder X X X X Reclamebureau Media(planning)bureau X X Adviseurs X X X Overige bureaus X 21 - eindrapport, 21 december Meten effectiviteit communicatie-uiting(en) X X

22 Analyse huidige media waardeweb De rolverdeling tussen adverteerder en adviesbureaus verschuift richting de adverteerder Adverteerders nemen steeds meer de regie in handen, de rol van de adviseur wordt kleiner De adviseur krijgt steeds vaker een meer afgebakende opdracht Online dochters van grote adviesbureaus zijn vaak minder succesvol dan kleine online adviesbureaus (start-ups) Consument wordt steeds kieskeuriger en lastiger te bereiken: de consument kiest zelf waar hij naar toe gaat en laat zich minder leiden Adverteerder heeft steeds meer moeite om alle uitingen onder controle te hebben door de opkomst van user-generated content Kleine adverteerders hebben beperktere mogelijkheden dan grote adverteerders (weinig invloed, beperkt budget) 22 - eindrapport, 21 december Uitgevers zijn en blijven afhankelijk van advertentie-inkomsten en daarmee afhankelijk van adverteerders

23 23 - eindrapport, 21 december oekomstscenario s en dynamiek toekomstvisie NO

24 Scenario s hebben verschillende functies oekomstscenario s en dynamiek Scenario s zijn geen toekomstvoorspellingen, maar beelden van hoe de omgeving er in een aantal extreme situaties uit kan zien. Ze bieden verschillende alternatieve toekomstperspectieven. De toekomstscenario s zijn archetypes die onderling verschillend (en intern consistent) zijn, en allemaal plausibel. Vaak zijn de geschetste werelden reeds herkenbaar in het heden en zijn de eerste tekenen - zgn. early warning signals - te signaleren, bijvoorbeeld bij early adopters. Maar wat als een van de vier wereld dominant wordt? Met toekomstscenario s worden relevante onzekerheden inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan kunnen organisaties beter anticiperen op wat op hen af kan komen. Scenario s hebben onder andere ook: een ordenende functie: ze bieden structuur voor verschillende trends en thema s een communicatieve functie: ze creëren een taal waarin men met elkaar over de toekomst van gedachten kan wisselen de functie van inspiratiebron voor vernieuwing. Functies van scenariodenken ordenen inspireren bewustworden anticiperen communiceren besluiten 24 - eindrapport, 21 december

25 Scenario s zijn schetsen van de buitenwereld oekomstscenario s en dynamiek oekomstscenario s zijn nadrukkelijk bedoeld als schetsen van hoe de buitenwereld eruit kan gaan zien. Ze moeten niet worden geïnterpreteerd als verschillende versies van de eigen organisatie of als een marktsegmentatie. Scenario s streven thinking the unthinkable na, zonder dat het science fiction wordt. Via wat-als (what-if) analyses kunnen organisaties de gevolgen van omgevingsinvloeden per scenario en/of van hun eigen strategische keuzen doorredeneren (in de bijlagen zijn enkele voorbeelden opgenomen) Wildcards - onverwachte externe ontwikkelingen - kunnen gebruikers in het werken met scenario s prikkelen om na te denken over wat de gevolgen zouden kunnen zijn van plotselinge gebeurtenissen. Scenario s zijn in de praktijk meestal langere tijd bruikbaar. Soms kunnen invloeden van buitenaf de toekomstscenario s in een totaal ander daglicht plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan (ad hoc) politieke besluiten die grote impact hebben op de scenariowerelden eindrapport, 21 december

26 Scenario s zijn een tool voor verkenning van alternatieve toekomsten oekomstscenario s en dynamiek range van mogelijke toekomsten huidige werkelijkheid heden C werkelijke toekomst D A B toekomst Figuur uit: Wijzer in de toekomst, Jan Nekkers 26 - eindrapport, 21 december

27 De scenario s zijn ontwikkeld op basis van de scenariomethode oekomstscenario s en dynamiek sheet Op basis van de scenariomethode zijn assen gekozen die het frame vormen voor vier scenario s. sheet Om elke scenario-omgeving meer tot de verbeelding te laten spreken en in te kleuren wordt uitgewerkt wat de drijvende krachten achter elk scenario zijn. sheet De vier scenario s geplaatst in heden en toekomst. sheet Ook wordt de dynamiek tussen de verschillende scenario s geschetst. sheet 42 De scenarioanalyse resulteert in een visie op welk scenario volgens NO het meest dichtst bij de te verwachten werkelijke toekomst ligt. In de bijlagen zijn uitwerkingen van de scenario s opgenomen: een typering van het scenario, zoals werk, leven, eten, vrije tijd, etc. wat de ontwikkelpaden op basis van vier dominante omgevingstrends drie korte verhalen als toekomstbeelden korte uitwerking van een viertal voorbeeld what if vragen 27 - eindrapport, 21 december

28 wee assen vormen het frame voor vier toekomstscenario s oekomstscenario s en dynamiek De scenarioassen (spanningsvelden) zijn dominante onzekerheden die een hoge mate van relevantie én een grote impact hebben op hoe de markt zich de komende jaren zal ontwikkelen. De keuze voor deze assen is voor een groot deel gebaseerd op interviews (voor geïnterviewden zie sheet 131). De twee dimensies waarop de toekomstscenario s voor drukkerijen, uitgevers en adverteerders en adviseurs zijn ontwikkeld zijn: 1. dominante communicatievorm: fysiek of virtueel Gaat het hoofdzakelijk om informatie en communicatie die wordt uitgewisseld in de echte wereld, waarbij de hoofddrager vaak tastbaar is. Of ligt het accent op informatie en communicatie in de on-line wereld, waarbij de hoofddrager vooral digitaal is. 2. mate van sturing: geregisseerd of ongeregisseerd Wordt het media-aanbod centraal geleid en worden media-uitingen centraal aangestuurd, geproduceerd, verspreid etc. Of initieert de gebruiker hoofdzakelijk en worden media-uitingen niet gestuurd en zijn kanalen sterk gefragmenteerd eindrapport, 21 december

29 De horizontale as gaat over de dominante communicatievorm: fysiek of virtueel oekomstscenario s en dynamiek fysiek tastbare communicatie Persoonlijke ontmoeting Real life experiences Passief consumeren Sterk verbonden met/ontwikkeld volgens regels analoge, traditionele wereld (bijv. broadcasting) Vooral producten er ilustratie: boek/krant/folder/digitaal papier met website dominante communicatievorm virtueel online communicatie Op afstand, vaak anoniem, individueel Simulatie in gecreerde setting Interactiviteit Sterk verbonden met /ontwikkeld volgens regels digitale, online internet wereld Vooral diensten er illustratie: website met boek/krant/tijdschrift/ digitaal papier 29 - eindrapport, 21 december Kernonzekerheid én tijdsdimensie: hoe snel vindt verschuiving plaats van fysiek georiënteerde wereld naar de online wereld.

30 De vertikale as gaat over de mate van sturing: geregisseerd of ongeregisseerd oekomstscenario s en dynamiek op down, coördinatie, centraal aangestuurd, gereguleerd Grote concerns Sturing en strategie Planning / control Grootschaligheid, massa Breed portfolio doelgroepdenken, mediaplanning; branding/ brandmanagement; auteursrecht/drm geregisseerd centraal geleid aanbod mate van sturing ongeregisseerd gebruiker initieert Bottom up, ongecoördineerd, organisch; ongeregeld, ongestructureerd Netwerk, decentraal, guerilla Fragmentatie, versnippering Korte termijn, vluchtig, bewegelijk, ad hoc Flexibele relaties en samenwerkingsverbanden one-to-one, peer-to-peer; user generated content 30 - eindrapport, 21 december Kernonzekerheid én verbreden denkkader: bewustwording van wereld die tegenpool vormt voor klassieke mediarollen (m.n. aggregator en adverteerder)

31 Vier toekomstscenario s voor 2015 oekomstscenario s en dynamiek fysiek tastbare communicatie Massa Melissa de meerderheid de baas Locale Luca mijn regio van ons-kentons geregisseerd centraal geleid aanbod mate van sturing dominante communicatievorm Niche Nick hoe hij surft, zegt wie hij is Verbonden Vera wereld door vrienden van vrienden virtueel online communicatie 31 - eindrapport, 21 december ongeregisseerd gebruiker initieert

32 ypering van het scenario Massa Melissa oekomstscenario s en dynamiek Een nieuwe globaliseringsgolf, geïnitieerd vanuit een politiek machtig en economisch krachtig Azië, heeft gezorgd voor een sterk Oriëntaals getint uniform mondiaal, aanbod. Organisaties verenigen zich (internationaal) om sterker te staan in de wereldwijde marktplaats in megaconglomeraten of -partnerships. mondiaal oriëntaals groepsdenken schaalgrootte transport weinig vernieuwing fysiek Drijvende krachten: vergrijzing - druk op Westerse economieën - afvlakking groei efficiencydenken - schaalvergroting en rationalisatie onzekere wereld - belang en (her)waardering van merken enabling technologies: o.a. vraagsturing (datamining, gridcomputing), efficiënte planning en distibutie (ERP), impactmetingen mediauitingen Massa Melissa de meerderheid de baas geregisseerd 32 - eindrapport, 21 december

33 ypering van het scenario Niche Nick oekomstscenario s en dynamiek geregisseerd Voor alle activiteiten maken we gebruik van onze apparaten, die altijd in verbinding staan. De fysieke locatie van bedrijven waar we mee in contact komen is daarom niet voelbaar, ze lijken altijd dichtbij. De informatie die we bij dit contact afnemen, achterlaten, veranderen of doorsturen wordt voor ons beheerd, wat een heel gedetailleerde afdruk van ons als individu geeft. Drijvende krachten: tijdarmoede: behoefte aan gemak, ordening, overzicht diensteneconomie: services zijn de motor van de economie, serviceleadership is cruciaal voor aanbieders enabling technologies: o.a. intelligente profielen (mediamining), Niche Nick hoe hij surft, zegt wie hij is glocaal personalisatie profielen digitale sporen virtueel infodiensten gemak 33 - eindrapport, 21 december

34 ypering van het scenario Verbonden Vera oekomstscenario s en dynamiek Verbonden Vera wereld door vrienden van vrienden ongeregisseerd Drijvende krachten: groei social netwerken: groei tot 2012, daarna afvlakken (Bron: Datamonitor) (maatschappelijk) wantrouwen tegenover grote marktpartijen, instituties decentralisatie: selfsupporting individuen en groepen (vergelijk bijv. met decentrale energievoorziening) enabling technologies: web 2.0/intelligent social software, 3D-enabled web, p2p netwerken/applicaties/tools, lokalisatie, user reputation systems virtueel vrijheid, blijheid flexibiliteit vluchtig copy paste mentaliteit anti-instituties Een explosieve groei van informatie leidt tot een intensieve stroom van nieuws en aanbevelingen tussen mensen. Brokken informatie worden gedeeld en als men specifieke informatie zoekt (die searchbots niet vinden), dan stelt men de vraag het snelst aan het eigen netwerk. Mensen kunnen goede suggesties doen of weten hoe je via iemand anders aan je informatie komt eindrapport, 21 december

35 ypering van het scenario Locale Luca oekomstscenario s en dynamiek fysiek lokale context persoonlijk contact materialiseren (geh)echtheid en authenticiteit Drijvende krachten: Locale Luca mijn regio van ons-kentons lokalisering: herwaarderen van de eigen leefomgeving, gevoed door o.a. kentering in proces om te komen tot Verenigd Europa of wereldrampen technologie-verzadiging: back-to-basics/back to roots als reactie op versnelling die technologische vernieuwing met zich meebrengt enabling technologies: localisatie, omgevingsbewuste diensten, narrowcasting/beeldkranten Mensen hechten extreem veel waarde aan de eigen regio (of land), face-to face contact, het tastbaar maken en zintuiglijke prikkels en ervaringen. Lokale initiatieven en events zijn populair. Nieuwe toepassingen die onvoldoende human touch bevatten worden moeizaam geadopteerd. ongeregisseerd 35 - eindrapport, 21 december

36 De scenario s anno 2007 oekomstscenario s en dynamiek Massa Melissa grote (algemene) uitgeverijen Locale Luca klassieke mediastrategie A-merk handleidingen en manuals verpakkingsmarkt folders outdoor/billboards in-store communicatie regionale oplages eventmarketing DE burendag grote rotatiebedrijven Franchisers, bijv. AH kleinere drukkerijen regionale adverteerder printing/publishing on demand OnsNet traditionele marketeers grote krantenconcerns Bruna Marktplaats ilocal bottom up initiatieven Amazon.com iliad (Selexys) Youube Lulu.com Postbank.nl wetenschappelijke uitgeverijen Hyves profielen icm Webads Niche Nick (gepersonaliseerde) portals zoekmachinemarketing e-zines viral marketing/ rumour around the brand merken via communities skoops Community Book (Blurb) CD Radiohead Verbonden Vera 36 - eindrapport, 21 december

37 De scenario s anno 2015 Massa Melissa Niche Nick oekomstscenario s en dynamiek ranking bestselling wereldwijd visueel boeien, informeren en beïnvloeden: veel prikkels/print om ons heen op schermen, ledcurtains etc. veel oude media in nieuwe stijl business as usual - economische massawetten opnieuw dominant oriëntatie op persoonlijke leefomgeving via-via, mond-tot-mond, proefgebruik persoonlijke relaties en vertrouwen; belang van fysieke locatie en geografische nabijheid: de (moderne) Agora persoonlijke ontmoetingsplaatsen, picnics, meetand-greet, microdebatten Locale Luca service o.b.v. ranking best matches met intelligent gebruiksprofiel surfgedrag geregisseerde (on-line) keten vercommercialiseren van succesvolle innovaties uit wereld van de communities niche is geen niche maar common practise alles onderling met elkaar uitwisselen recommendations via contacts reputatie obv netwerk, trackrecord virtual trials sponsorships Verbonden Vera 37 - eindrapport, 21 december

38 Het verdienmodel is anders in elk scenario Massa Melissa Niche Nick oekomstscenario s en dynamiek Consumenten blijven abonneegeld op fysieke uitgaven betalen Advertentiegelden blijven binnen komen op massacommunicatie Geld verdienen met massa en schaal Geld verdienen met lokale activiteiten Consumenten zijn bereid te betalen voor lokale content oegang + extra diensten voor bepaalde evenementen Geregionaliseerde advertising Locale Luca Consumenten zijn bereid om te betalen voor (echt) toegevoegde waarde diensten Gepersonaliseerde advertising Revenu share met content partijen Geld verdienen met toegevoegde waarde Geld verdienen met relevante content Consumenten voor relevante content per item laten betalen (aanbevolen door vrienden) Gesponsorde content Revenu sharing met gebruikers Verbonden Vera 38 - eindrapport, 21 december

39 Verschillende drivers voor fysiek virtueel oekomstscenario s en dynamiek Massa Melissa wild card grootschalig incident cybercrime privacygevoelige data Locale Luca enabling technologies individualisering / one-to-one adoptiesnelheid o.a. internetgebruik integratie parallelle werelden (angst voor) virtuele fraude, o.a. indentity theft contactarmoede Niche Nick wild card milieuwetgeving bijv. heffing op papier Wildcards kunnen een plotseling onverwachte verschuiving veroorzaken ( thinking the unthinkable ). Verbonden Vera 39 - eindrapport, 21 december

40 oekomstscenario s en dynamiek Verschillende drivers voor geregisseerd ongeregisseerd Massa Melissa wild card mediawetgeving democratising wisdom of crowds selfsupporting individu tijdarmoede info/keuzestress -> behoefte aan gidsen/ankers (on)veiligheidsgevoel, onzekerheid wild card schending vertrouwen in aanbieder (bijv. zoekmachine) Niche Nick 40 - eindrapport, 21 december Wildcards kunnen een plotseling onverwachte verschuiving veroorzaken ( thinking the unthinkable ). Locale Luca Verbonden Vera

Project Mediacompetenties

Project Mediacompetenties Project Mediacompetenties Samenvatting van het rapport Toekomstvisie Media Waardeweb, impact op activiteiten en kansen voor samenwerking van TNO Informatie- en Communicatietechnologie maart 2008 Het project

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 1, 31 augustus 2011 Agenda - Wat is crossmedia? - Waarom is crossmedia zo belangrijk? - 2 onderdelen/docenten Crossmedia - Uitleg tentamen en opbouw cijfer - Opbouw en inhoud

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil Linked Data & Innovatie Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil 1. Innovatie 2. Big Data 3. API s & Open Banking 4. Linked Data 2 Kernactiviteiten trendrapport visie & strategie 3 thought leadership participatie

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Portals en Leernetwerken

Portals en Leernetwerken Portals en Leernetwerken Marcel Wigman, Henry Hermans 7 juni 2009 Inleiding In het kader van het 3-lensus project rond Leren voor Duurzame Regionale Ontwikkeling is aan CELSTEC gevraagd een korte notitie

Nadere informatie

Workshop online marketing / social Erjon Tuenter - Blauw Gras

Workshop online marketing / social Erjon Tuenter - Blauw Gras Workshop online marketing / social 23-03-2015 Erjon Tuenter - Blauw Gras Erjon Tuenter Aangenaam! Blauw Gras Achterhoeker Amsterdammer Blauw Gras Wie, wat, waar. Online marketing bureau, met een specialisatie

Nadere informatie

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Paragon Netherlands UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Efficiency verbetering door uitbesteding van uw documentprocessen Efficiency EFFICIENCY Een ervaren marktspeler Ondernemingen hebben vandaag de dag te

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Web2Print 25 jaar. Herman Hartman. Herman Hartman 29 maart 2012 - Web2Print 25 jaar + Herman Hartman. Herman Hartman Grafisch Advies

Web2Print 25 jaar. Herman Hartman. Herman Hartman 29 maart 2012 - Web2Print 25 jaar + Herman Hartman. Herman Hartman Grafisch Advies Web2Print 25 jaar + Herman Hartman + Web2Print 25 jaar Meer dan 25 jaar geleden zetten we in de grafische sector al de bulletinboards in waarop klanten met een modem konden inloggen en zo bestanden aanleveren

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE In samenwerking met: EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE Shopping Today 24 september 2015 Korte introductie.. Enny van de Velden Managing Director CCV Dienstverlener voor elektronische transacties in Europa

Nadere informatie

Mobile Augmented Media

Mobile Augmented Media Mobile Augmented Media The Future of Bricks-and-Mortar Samenvatting Mark Slijkhuis MSc > Introductie onderzoek Commercieel vertrekpunt Drievoudige onderzoeksdoelstelling Het gerenommeerde Marketing Science

Nadere informatie

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten OMI 2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI 2 verbindt, inspireert en helpt de ontwikkeling van mobiele diensten De letters van OMI² staan voor Open Mobiel Internet initiatief. Ze herinneren

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Uitgeef intelligence Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Whitepaper op basis van onderzoek onder (online) uitgevers juni 2013 > Samenvatting Uitgeef intelligence Van procesindustrie

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Hoe maak ik een succesvolle (over)stap van drukkerij naar printservice bedrijf. Albert Noppen

Hoe maak ik een succesvolle (over)stap van drukkerij naar printservice bedrijf. Albert Noppen Hoe maak ik een succesvolle (over)stap van drukkerij naar printservice bedrijf Albert Noppen Agenda Trends (analoog / digitaal) Klantbehoeften en klantfricties Strategie Praktische voorstellen voor aanpak

Nadere informatie

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011 Presentatie onderzoek Richard van Hoorn Nieuwegein 26 mei 2011 Agenda Nieuwe Drukvormen, 2009 Actuele trends en ontwikkelingen Nieuwe structuur bedrijfstak 2009: Nieuwe Drukvormen Wat maakt drukkerijen

Nadere informatie

Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails

Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails Mediafacts Nederlandse Uitgeefdag 10 november 2011 André Knol, senior organisatieadviseur GEA Korte

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Grafische Industrie De grafische industrie behoort tot de grotere branches in het midden- en kleinbedrijf. De ondernemingen in de branche houden zich bezig met het bewerken en vermenigvuldigen van informatie.

Nadere informatie

Focus op andere mediatechnieken

Focus op andere mediatechnieken Focus op andere mediatechnieken De wereld om ons heen verandert snel, zowel commercieel als maatschappelijk. Om aansluiting bij onze klanten te houden, vraagt dat binnen Achmea (Versnellen & Vernieuwen),

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES Richard van Hoorn Trendseminar 4 februari0 Centrale printservices? Definitie: Centrale printservices (CPS) zetten productieprinters in voor andere afdelingen binnen

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden business-to-business ondernemers

Nadere informatie

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability DaVinc 3 i Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability Prof dr ir Jack van der Vorst, Wageningen University Kenmerken

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Efficient Multi-channel publiceren

Efficient Multi-channel publiceren Efficient Multi-channel publiceren 23 januari 2014 PubliQare PubliQare Marktleider op het gebied van Multi-channel oplossingen Zeer gevarieerd klantenbestand in de mediasector; Uitgevers, Bureaus, Corporate

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden.

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. PANTONE 877C PANTONE 642C PANTONE 656C Beyond creativity In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. DTPH. Sinds 2010 is #grafischespoed nooit

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Changes in Media Competences: Emerging trends

Changes in Media Competences: Emerging trends Changes in Media Competences: Emerging trends Erik Stevens Chairman of the Board GOC Drupa, May 2012 Content Research in the Netherlands: background objectives results Example of recent developments: new

Nadere informatie

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel Scheiding tussen frontoffice en backoffice Agenda Uitgangspunten Contouren van het nieuwe bedrijfsmodel Hoe ondersteunen we dat met de business hub? Trends

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014

MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014 MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014 @JORISKOK LINE-UP! q Internet is video?! q Webinars q DIY of DWDD q Cases q Rendement q Tip(s) van de Dag INTERNET IS VIDEO?! 3 MILJARD

Nadere informatie

Branding Marketing communication design online

Branding Marketing communication design online We leven in een tijdperk van onomkeerbare wereldwijde sociale en economische veranderingen. sociale Dat leidt voor ons allen tot nieuwe vormen van werken en leven. economische verandering Ons systeem transformeert

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Dynamic Publishing on Demand in Social Networks R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Introductie Roger Dols Morpheus Software Onze expertise is het beheersbaar maken van kennis door toepassing van 2e generatie

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting rapport expertgroep Future Touchpoints Centrale onderzoeksvraag: Wat zijn de dominante touchpoints voor shopping in 2020 en aan welke eisen moeten (online) retailers voldoen om hierop succesvol

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT MOBILE APPS TEAM Ons team bestaat uit slimme, samenwerkende innovatieve mensen die geïnspireerd zijn uw business op verschillende manieren te verbeteren. Onze ontwikkelaars

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Concurreren op klantwaarde

Concurreren op klantwaarde Concurreren op klantwaarde Trendseminar 14 februari Albert Noppen Ontwikkeling grafische sector 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010* 2011* Ontwikkeling productievolume in % -4-6 Ontwikkeling omzet in % -8-10

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert

Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert Uitdagingen en oplossingen voor franchise- en dealerorganisaties bij digitaal adverteren Inhoudsopgave Introductie Pagina 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden we business-to-business

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 Praxis 2020 Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 2020: Consument verwacht meer Me-Commerce Shoppen gaat steeds minder om product en transac2e en meer om oriënta2evoorkeuren en persoonlijke context

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016 WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media Sittard - 20 oktober 2016 Programma Why, how, what Zijn we sterk genoeg? Filosofie op commercie Filosofie op support De afdelingen 10 trends Machtige

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

Amazon will always compete with you in any business, no partnership

Amazon will always compete with you in any business, no partnership Reflectie op Amerikareis Shopping 2020 Op het congres Shoppingtoday in Almere heb ik op 26 september de belangrijkste bevindingen van de studiereis van Shopping 2020 gepresenteerd. Bevindingen die spraakmakend

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch?tip: Waarom wij? Innovatie in Design Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Content marketing trends 2017

Content marketing trends 2017 Content marketing trends 2017 Wat zijn de belangrijkste voorspelde trends? Het aantal organisaties dat zich de resultaten van content marketing inziet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor neemt

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker Business Model Canvas & Elevator pitch Value050 Eelco Bakker Start Verwachtingen? Vragen? Ervaringen business model canvas? Ervaringen elevator pitch? 14.00-16.15 BMC 16.15-17.00 Pitchen 1. Het business

Nadere informatie