OV-plangedrag Breng-reizigers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OV-plangedrag Breng-reizigers"

Transcriptie

1 OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum:

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek Verantwoording aanpak Algemene gegevens Breng-reizigers 5 3. Resultaten Algemeen internetgedrag Internetgebruik Frequentie internetgebruik Moment van internetgebruik Gebruikt apparaat voor internettoegang Reden internetgebruik Social media gebruik Gebruikte online middelen bij plannen reis Gebruikte algemene online middelen Gebruikte online middelen Breng Inzet Twitter bij verkrijgen reisinformatie Gebruikte offline middelen bij plannen reis Tevredenheid online middelen Breng Conclusies Wat is het algemene internetgedrag van de Breng-reiziger? Welke online middelen zet de Breng-reiziger in bij het plannen van een reis? Welke offline middelen zet de Breng-reiziger in bij het plannen van een reis? In hoeverre is de Breng-reiziger tevreden over de online middelen van Breng? 13 Bijlage: Verantwoording verwerking data 14 2

3 1. Inleiding Achtergrond Vanuit het Breng Kenniscentrum worden verschillende projecten uitgevoerd om nieuwe inzichten op te doen die bijdragen aan innovatie van het openbaar vervoer in de regio. Een aantal projecten behelzen de communicatie met en voor reizigers. Deze projecten worden uitgevoerd door het lectoraat Human Communication Development in nauwe samenwerking met Daan Stevens van de marketingafdeling van Breng. Eén van die projecten is het voorliggende onderzoek, uitgevoerd in de periode april - juli Doel en vraagstelling De doelstelling van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in het online en offline OV-plangedrag van de Breng-reizigers. De hoofdvraag luidde: Wat is het OV plangedrag van Breng-reizigers? Om daar antwoord op te krijgen zijn de volgende subvragen geformuleerd: 1. Wat is het algemene internetgedrag van de Breng-reiziger? 2. Welke online middelen zet de Breng-reiziger in bij het plannen van een reis? 3. Welke offline middelen zet de Breng-reiziger in bij het plannen van een reis? 4. In hoeverre is de Breng-reiziger tevreden over de online middelen van Breng? De beantwoording van deze subvragen staat in hoofdstuk 3 van deze rapportage. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten en de daaruit volgende conclusie over het plangedrag van Breng-reizigers staat in hoofdstuk 4. Achtergrondinformatie over de uitvoering van het onderzoek en algemene informatie over de geënquêteerden staat in hoofdstuk 2 en bijlage 1. 3

4 2. Achtergrond onderzoek 2.1 Verantwoording aanpak Gegevensverzameling en verwerking Eerstejaars studenten van de opleiding communicatie aan de HAN hebben in vier gemeenten mondelinge enquêtes afgenomen. De respondenten werden benaderd in de bus en op centrale haltes binnen de gemeente, zoals het station, het ziekenhuis en de HAN. Daarnaast is er een online enquête uitgezet. De URL van de enquête is online verspreid via het Twitteraccount, de Facebookpagina en de website van Breng. Ook zijn er in bussen en treinen visitekaartjes verspreid met daarop de URL en een korte uitleg over het onderzoek. Vervolgens zijn alle enquêtes verwerkt en geanalyseerd in het statistische verwerkingsprogramma SPSS. Een verantwoording van de keuzes die gemaakt zijn bij verwerking van de data staan in bijlage 1. Betrouwbaarheid van het onderzoek In totaal hebben 1809 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. In tabel 1 staat de verdeling over de locaties. Dit aantal levert een betrouwbaarheidspercentage op van 99% bij een door Breng geschat reizigersaantal van (berekend met steekproefcalculator op Tabel 1. Aantal afgenomen enquêtes per locatie Locatie Aantal Percentage Nijmegen % Arnhem % Lingewaard % Overbetuwe % Online % Totaal % 4

5 2.2 Algemene gegevens Breng-reizigers Om zicht te krijgen op een aantal persoonskenmerken van de Breng-reiziger zijn een aantal algemene vragen gesteld. Samenvattend komt daar het volgende beeld uit naar voren: De leeftijd van de respondenten lag tussen de 13 en 86. De gemiddelde leeftijd was jaar. Van alle respondenten was 48.2% man en 51.8% vrouw. Soort reis: 51.7 % reist vooral binnen de stad, 42.8% reist vooral tussen steden. 5

6 3. Resultaten Dit hoofdstuk geeft puntsgewijs de resultaten weer van het algemeen internetgedrag, de inzet van online en offline middelen bij het plannen van een reis en de tevredenheid van de reiziger over de online middelen van Breng Wat is het algemene internetgedrag van de Breng-reiziger? Internetgebruik Van alle respondenten gebruikt 87.8% internet. Internetgebruik neemt af naarmate leeftijd toeneemt (zie figuur hiernaast). Geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen, bij soort reis of bij inkomen Frequentie internetgebruik Meer dan 75% van de respondenten maakt dagelijks gebruik van het internet. Tot en met 25 jaar zijn 90% van de respondenten dagelijks online. Tussen de 25 en 64 jaar is minimaal 50% van de respondenten dagelijks online. Boven de 65 is minimaal 40% van de respondenten dagelijks online. Respondenten met een beneden modaal inkomen zijn het meest dagelijks online (83.9%), gevolgd door de respondenten met een boven modaal inkomen (74.2%). Geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen of bij soort reis. 6

7 3.1.3 Moment van internetgebruik Bijna de helft van de respondenten gaf aan de hele dag door gebruik te maken van het internet. Tabel 2. Moment van internetgebruik Voor respondenten tot en met 40 jaar geldt dat de meerderheid de hele dag door online is. In de leeftijdscategorie van 41 tot 64 is het grootste deel van de Moment van de dag Hele dag door ( ) Percentage 49.5% respondenten s avonds online. Voor de 65+ groep geldt LingeLi dat Avond ( ) 31.2% de meeste respondenten in de middag online zijn, nauw Middag ( ) 12.9% gevolgd door de avond. Ochtend ( ) 4.6% Beneden modale inkomens zijn het meest dagelijks online te Nacht ( ) 1.7% vinden (58.1% tegen 43.1% van de modale inkomens en 47.0% van de boven modale inkomens). Geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen of bij soort reis Gebruikt apparaat voor internettoegang Bij de jarigen is de smartphone het meest gebruikte apparaat voor internettoegang. Bij de 65+ groep staat internetgebruik via de tablet op de 2 e plaats. Top 4 van gebruikte apparaten voor internettoegang is voor alle inkomens hetzelfde. Opvallend is wel dat de beneden modale inkomens de smartphone meer gebruiken voor internettoegang (84%) dan de modale inkomens (65% ) en de boven modale inkomens (67%). De boven modale inkomens gebruiken de tablet vaker voor internettoegang (50.3%) dan de modale inkomens (34.2%) en de beneden modale inkomens (28.4%). Geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen of bij soort reis. 7

8 3.1.5 Reden internetgebruik Communicatie is voor alle leeftijden gebruiksreden nummer 1, behalve voor de leeftijdscategorie van jaar, waar nieuws een duidelijke eerste plaats heeft. Bij de leeftijdscategorie jaar staat ontspanning als gebruiksreden op een duidelijke tweede plaats. Er is een duidelijk verschil in de top 3 van gebruiksredenen van internet voor mannen en vrouwen (zie tabel 2.2). Top 3 van gebruiksredenen voor internet wijkt bij de beneden modale inkomens af van de algehele top 3: Tabel 3. Top 3 gebruiksredenen internet voor mannen & vrouwen 1. Communicatie; 2. Informatie zoeken, 3. Ontspanning Geen opvallende verschillen bij soort reis. Mannen Vrouwen 1. Communicatie 1. Communicatie 2. Nieuws 2. Informatie zoeken 3. Ontspanning 3. Aankopen Social media gebruik Afwijkend van de algehele top 3 van gebruikte social media, staat bij de leeftijdscategorie 65+ anders op de derde plaats in plaats van Twitter. De boven modale inkomens hebben een afwijkende top 3: 1. Facebook, 2. LinkedIn, 3. Youtube. Hoewel Facebook bij alle drie de inkomens op nummer 1 staat, maken minder respondenten met boven modale inkomens gebruik van Facebook (70.1%) dan die met beneden modale (92.5%) en modale inkomens (86.6%). Geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen en bij soort reis. 8

9 3.2 Welke online middelen zet de Breng-reiziger bij het plannen van een reis? Gebruikte algemene online middelen Ns.nl wordt door de leeftijdscategorie 65+ het meest gebruikt bij het online plannen van een reis. Beide apps uit de top 5 worden het meest gebruikt door leeftijdscategorieën tot en met 40 jaar. Opvallend is dat alle vijf de online middelen door een groter deel van de respondenten met beneden modale inkomens gebruikt worden dan bij de respondenten met modale en boven modale inkomens. Google maps, ns.nl en de ns app worden meer gebruikt door respondenten die tussen steden reizen dan door reizigers die binnen een stad reizen. Geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen Gebruikte online middelen Breng 82.4% van de respondenten gebruikt breng.nl bij het online plannen van een reis. 58.1% van de respondenten gebruikt de Breng app. De Breng app wordt het meest gebruikt door de leeftijdscategorieën en jaar en het minst door de 65+ groep. Respondenten met een boven modaal inkomen maken minder gebruik van de Breng app (38.3%) dan respondenten met een modaal (54.3%) en beneden modaal inkomen (64.8%). Geen opvallen verschillen tussen mannen en vrouwen of bij soort reis Inzet Twitter bij verkrijgen reisinformatie 6.6% van de respondenten geeft aan reisinformatie aan te vragen via Twitter. Met name de leeftijdscategorieën tot en met 40 jaar geven aan gebruik te maken van Twitter bij het verkrijgen van reisinformatie. Boven de 40 jaar wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van Twitter als het om reisinformatie gaat. Geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen, bij inkomen of bij soort reis. 9

10 3.3 Welke offline middelen zet de Breng-reiziger bij het plannen van een reis? Informatie van de chauffeur en het busboekje worden door meer dan 50% van de 65+ groep gebruikt. Top 3 van gebruikt offline middelen is hetzelfde voor alle inkomens. Wel zijn er verschillen in mate van gebruik: modale en boven modale inkomens gebruiken busboekje meer (respectievelijk 22.4% en 26.4%) dan beneden modale inkomens (13.6%). Beneden modale inkomens gebruiken de bushalte meer (92.0%) dan modale en boven modale inkomens (85.9% en 82.9%). Geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen of bij soort reis. 3.4 In hoeverre is de Breng-reiziger tevreden over de online middelen van Breng? Respondenten geven de Breng website op alle vier de beoordelingscriteria gemiddeld iets hoger dan een 6. Tabel 4. Tevredenheid online middelen Breng (schaal van 1 10) De Breng app scoort op alle vier de beoordelingscriteria tussen de 4.75 en 5. Minder reizigers hebben laten weten wat ze van de Breng app vinden dan van de website van Breng. Dit is in lijn met het resultaat wat betreft het gebruik van de website van Breng en de Breng app: minder respondenten maken gebruiken van de app dan van de website (zie paragraaf 2.2.2). Breng.nl Breng app Gebruiksgemak 6.30 (SD=2.59) 4.75 (SD=3.34) Functionaliteit 6.30 (SD= 2.60) 4.79 (SD=3.34) Up-to-date 6.27 (SD =2.70) 4.95 (SD= 3.40) Overzichtelijkheid 6.28 (SD=2.57) 4.92 (SD=3.34) 10

11 4. Conclusies In dit hoofdstuk staat per subvraag een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten, gevolgd door de conclusies. Op grond daarvan is de conclusie voor de hoofdvraag Wat is het OV plangedrag van Breng-reizigers? dat Breng-reizigers zowel online als offline middelen inzetten bij het plannen van een reis. Vooral leeftijd en inkomen zijn van invloed op de keuze tussen online en offline middelen en de verhouding tussen deze twee middelen. Wat dat meer specifiek betekent, staat in de onderstaande paragrafen en tabellen. 4.1 Wat is het algemene internetgedrag van de Breng-reiziger? Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen over het internetgedrag van de Breng-reiziger is terug te vinden in tabel 5. Aandachtspunt voor Breng is de sterke samenhang tussen leeftijd en de verschillende aspecten van internetgebruik. Met name de Breng-reizigers tot en met 40 jaar maken veel gebruik van internet. Bij het invullen van de marketing- en/of communicatiemix dient er dus rekening gehouden te worden met het feit dat de het oudere deel van de doelgroep nauwelijks tot niet te bereiken is via het internet. Tabel 5. Internetgebruik Frequentie internetgebruik Moment internetgebruik Apparaat gebruikt voor internettoegang Reden internetgebruik Social media gebruik Algemeen internetgedrag Algemeen Bijna 90% van alle Breng-reizigers gebruikt internet. Meer dan 75% van de respondenten maakt dagelijks gebruik van het internet. 49% van respondenten is de hele dag door ( uur) online. Daarna is de avond het meest populaire tijdstip om internet te gebruiken(31.2%). Pc / laptop wordt het meest gebruikt voor internet toegang (89.5%), gevolgd door de smartphone (74.4%). Top 3 van reden voor internetgebruik is: 1. Communicatie (83.3%) 2. Nieuws (71.2%) 3. Informatie zoeken (68.7%) Top 3 van meeste gebruikte social media is: 1. Facebook (89.3%) 2. Youtube (60.5%) 3. Twitter (47.5%) Aandachtspunten > Internetgebruik hangt sterk samen met leeftijdscategorie: met name de 65+ groep is veel minder online te vinden, rond de 25% van deze groep gebruikt internet. > Hoe hoger de leeftijd, des te minder men dagelijks gebruik maakt van het internet. > Ook hier verschil per leeftijd: van jaar is het grootste gedeelte van de respondenten s avonds online. Voor de 65+ groep geldt dat de meesten respondenten in de middag en avond online zijn. > Opnieuw verschillen per leeftijdscategorie: bij de 65+ groep heeft de tablet een duidelijke 2 e plek. Bij jaar staat smartphone op nummer 1. > Een groter deel van de respondenten met een beneden modaal inkomen gebruikt de smartphone voor toegang tot internet (84%) dan bij de modale inkomens (65% ) en de boven modale inkomens (67%). > Sterk verschillen tussen mannen en vrouwen. > Ook hier verschillen per leeftijdscategorie: bij jaar staat nieuws op nummer 1, bij jaar ontspanning op nummer 2. > Top 3 van respondenten met een beneden modaal inkomen wijkt af van algemene top 3. > Bij de respondenten met een boven modaal inkomen staat LinkedIn op de 2 e plaats en Youtube op de 3 e. 11

12 4.2 Welke online middelen zet de Breng-reiziger in bij het plannen van een reis? Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen over het online plangedrag van de Breng-reiziger is terug te vinden in tabel 6. Leeftijd en inkomen hebben het meeste invloed tijdens het online plannen van een reis. In lijn met de resultaten over het algemene internetgedrag van de Breng-reizigers, worden bij het plannen van een reis online middelen vooral ingezet door de leeftijdscategorieën tot en met 40 jaar. Daarnaast blijken de respondenten met beneden modale inkomens meer gebruik te maken van online middelen bij het plannen van een reis. Hoewel het internet een steeds centralere rol in het dagelijks leven krijgt, blijkt dat bepaalde doelgroepen toch minder gebruik maken van online middelen bij het plannen van een reis. Tabel 6. Inzet algemene online middelen Inzet online middelen Breng Inzet offline middelen Inzet online en offline middelen bij plannen reis Algemeen 9292ov.nl en de 9292ov app zijn de meest gebruikte online middelen (ruim 60%), gevolgd door ns.nl (bijna 50%). Breng.nl wordt gebruikt door 82.4% van de respondenten, de Breng app door 58.1%. Top 3 van meest gebruikte offline middelen is : 1. Bushalte (83.6%) 2. Informatie via chauffeur (34.1%) 3. Busboekje (18.6%) Aandachtspunten > De apps uit de top 5 worden het meest gebruikt door de leeftijdscategorieën tot en met 40 jaar. > Alle online middelen worden door een groter deel van groep met beneden modale inkomens gebruikt dan bij de modale en boven modale inkomens. > De Breng app wordt het meest gebruikt door jaar. In de leeftijdscategorie 65+ maakt ongeveer 20% van de respondenten gebruik van de Breng app. > Respondenten met een beneden modaal inkomen maken het meest gebruik van de Breng app (64.8%) > Informatie van de chauffeur en het busboekje worden door meer dan 50% van de 65+ groep gebruikt. > Het busboekje wordt het minst gebruikt door de respondenten met beneden modale inkomens. 4.3 Welke offline middelen zet de Breng-reiziger in bij het plannen van een reis? Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen over het offline plangedrag van de Breng-reiziger staat in tabel 6. Ook bij het offline plannen van een reis zijn leeftijd en inkomen de meeste bepalende factoren. Hoewel een groot deel van de respondenten ook zegt gebruik te maken van offline middelen, zijn het de respondenten vanaf 41 jaar en de respondenten met boven modale inkomens die het meest gebruik maken van deze middelen. Kijkend naar de resultaten van het gebruik van online middelen, kan gesteld worden dat respondenten die minder gebruik maken van online middelen meer gebruik maken van de offline middelen. Aangezien de boven modale inkomens (ongeveer 10% van alle respondenten) en 40plussers (ongeveer 30% van alle respondenten) toch een essentieel aantal zijn onder de Breng-reizigers, is het belangrijk om dit deel van de Breng-reizigers te kunnen blijven bedienen. Advies daarin zou zijn om te zorgen dat de marketingcommunicatiemix voorlopig uit zowel online en offline middelen blijft bestaan. 12

13 4.4 In hoeverre is de Breng-reiziger tevreden over de online middelen van Breng? Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen over de tevredenheid van de online Breng middelen van de Breng-reiziger is terug te vinden in tabel 7. Tabel 7. Tevredenheid online middelen Breng Algemeen Tevredenheid website De Breng website wordt gemiddeld rond de 6 beoordeeld (op een schaal van 1 10). Tevredenheid app De Breng app wordt gemiddeld rond de 5 beoordeeld (op een schaal van 1 10). Te concluderen valt dat de Breng-reizigers matig tevreden zijn over de online middelen van Breng. Een kanttekening die bij deze resultaten moet worden gemaakt, is dat de website en de app van Breng op alle vier de criteria gemiddeld ongeveer even hoog scoorde. De betekenis van deze criteria en het verschil tussen deze vier criteria was wellicht niet geheel scherp voor de respondenten. Onduidelijk is waarom de Breng-reiziger matig tevreden is over de website en app van Breng. Aan te raden is daarom om via vervolgonderzoek te achterhalen wat de Breng-reiziger sterke en minder sterke punten vindt van de verschillende online middelen van Breng. Zeker gezien het feit dat online middelen een steeds prominentere positie krijgen in diverse onderdelen van organisaties, zo ook voor Breng, is het zinvol om te achterhalen waar verbeterpunten liggen voor Breng. 13

14 Bijlage 1. Verantwoording & afwegingen bij verwerking resultaten Afbakening van de regio Omdat dit onderzoek gericht was op het OV-plangedrag van de Breng-reiziger, is ervoor gekozen om alleen de vier gemeenten waarin Breng rijdt mee te nemen in het onderzoek. Binnen de gemeenten is er op centrale plekken geënquêteerd. Er is niet geënquêteerd op de grensgebieden van de gemeenten aangezien daar meerdere vervoerders actief zijn. Niet gebruikte variabelen - Persona vraag Respondenten bleken deze vraag moeilijk te vinden om in te vullen, omdat ze zich in meerdere antwoordmogelijkheden herkenden. De onderzoekers kwamen daarom tot de conclusie dat de vraag niet zuiver ingevuld kan zijn, waardoor analyses met deze variabele ook niet tot zinvolle resultaten konden leidden. - Leefvorm De antwoordmogelijkheden met betrekking tot leefvorm van respondenten bleken niet uitsluitend te zijn. Respondenten konden tot meerdere categorieën behoren. Vanwege zuiverheid van de antwoorden, is hier daarom ook besloten de variabele niet in de analyses mee te nemen. - Gebruikte online middelen van specifieke vervoerders De enquêtes zijn afgenomen in een aantal van de regio s waarin Breng opereert. Gebruik van de overige OV vervoerders viel niet binnen de opdracht van dit onderzoek. Deze enquêtevraag is daarom niet meegenomen in de analyse en de verslaglegging van dit onderzoek. - Tevredenheid online middelen ander vervoerders dan Breng Ook deze enquêtevraag is niet meegenomen in de analyse en de verslaglegging van dit onderzoek omdat tevredenheid over ander OV aanbieders niet binnen de opdracht viel. - Tevredenheid online Bij het gebruik van online middelen bij het plannen van een reis, gaven 44 respondenten aan gebruik te maken Bij de enquêtevragen over tevredenheid van de online communicatiemiddelen, bleken rond de 250 beoordeeld te hebben. Hoe de beoordeling exact tot stand is gekomen bij deze respondenten is onbekend, daarom konden de bezoekers niet anders dan concluderen dat ruim 200 respondenten beoordeeld hebben (je kunt een communicatiemiddel immers niet beoordelen als je er geen gebruik van maakt of een (fictieve) casus voorgelegd krijgt). Dit betekent dat de kans groot is dat resultaten wat betreft de tevredenheid vertekend zijn. Indeling leeftijdscategorieën In dit onderzoek is er gewerkt met de leeftijdscategorieën 13-17, 18-25, 26-40, en 65+. Deze indeling is tot stand gekomen op basis van verwachte leefstijl passend bij de leeftijd en daaruit voortkomend het reisgedrag. Hoewel de meerderheid van de categorieën een bereik heeft van 25 jaar, is er besloten om de eerste twee categorieën kleiner te houden op basis van grote verschillen in leefstijl. Respondenten tot en met 17 jaar gaan naar school, hebben weinig tot geen eigen inkomen en mogen nog geen auto rijden. Vanaf de 18 jaar mogen respondenten wettelijk gezien auto rijden en begeven ze zich langzaam naar de fase van een starter. 14

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren 15 t/m 24 jaar Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. In samenwerking met: Auteurs: 3FM drs. Loes Turpijn, drs. Samantha Kneefel, drs. Neil van

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Bijlage A: Aanbevelingen

Bijlage A: Aanbevelingen Bijlage A: Aanbevelingen Reeds goede bekendheid en status Het CJG is goed bekend onder Apeldoornse professionals. Daarnaast is het deel van de professionals die al eens hebben doorverwezen naar het CJG,

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

Samenvatting. Een punt van zorg 1

Samenvatting. Een punt van zorg 1 Enquête & onderzoek: Carla Claassen Brian Claassen Ad Houtzager Theo Anema Tanja Rasing Jo Visser Ge Lijbers Didi Hoedemaker Monique Potters Herman van Assen Samenvatting Dit rapport geeft aan wat de burgers

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Connexxion Reisgids Alle informatie voor de reiziger

Connexxion Reisgids Alle informatie voor de reiziger Connexxion wijst de weg Waar u ook heen wilt en wat u ook wilt weten, Connexxion is uw reisgids. Als service voor onze reizigers hebben we in deze folder alle soorten reisinformatie verzameld en toegelicht.

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem en wie hebben

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest De effectiviteit van klantcommunicatie Maart 2016 Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest Opzet Beeld organisatie afgelopen

Nadere informatie

Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio

Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio Beoordeling van het vrijetijds- aanbod in Zuid- Limburg en de regio door de geënquêteerden Er is van alles te doen in de regio. Volgens

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Hoe wil de consument gegidst worden?

Hoe wil de consument gegidst worden? Hoe wil de consument gegidst worden? Juni 2014 Voor u ligt de whitepaper Hoe wil de consument gegidst worden. Voor meer informatie of nog meer resultaten, neem contact op met Corry Siegers (zie contactdetails

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Januari 7 2014 Opgesteld door: Jan-Willem 1//2014 Handleiding voor het maken van een

Nadere informatie

Doelstelling van deze enquete

Doelstelling van deze enquete Doelstelling van deze enquete Het inzichtelijk maken van de bestaande interne communicatiestructuur, de tevredenheid daarover en de mogelijkheden tot verbeteringen. Algemene vragen: - Welke afdeling werkt

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport

Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport in opdracht van Provincie Zeeland 14 december 2010 rapportnummer:

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Februari 2016 Opgesteld door: Jan-Willem Handleiding voor het maken van een online

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie

Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie 2010 Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie Opdrachtgever: di più bv Lange haven 107 3111 CD Schiedam Tel.: 010 3000 170 E mail: info@di piu.nl Web: www.di piu.nl

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Media in de kinderopvang een onderzoek naar media en beleid in de kinderopvang

Media in de kinderopvang een onderzoek naar media en beleid in de kinderopvang Media in de kinderopvang een onderzoek naar media en beleid in de kinderopvang Wij kiezen er heel bewust voor om bepaalde digitale media te gebruiken, maar de interactie met de Pedagogisch medewerker is

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport in opdracht van Provincie Noord-Brabant 10 januari 2012 rapportnummer: 4397-R-E02 auteurs: M.T. Te Wierik en H.J. Zoer Tanthofdreef

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Smartphonegebruik in de auto

Smartphonegebruik in de auto Samenvatting Onderzoeksrapport Smartphonegebruik in de auto Juli 2014 1 Onderzoeksopzet Methode Doelgroep: beginnende bestuurders auto in de leeftijd 17 tot en met 34 jaar; Doelgroep is afgezet tegenover

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 1.1 Waarom reist u niet met het openbaar vervoer? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 1.1 Waarom reist u niet met het openbaar vervoer? (meerdere antwoorden mogelijk) Openbaar vervoer 7 6 1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 63% 5 4 3 3 2 1 5% Ja Soms Nee Weet niet 1% 3 Als rolstoeler is dat moeilijk 3 Auto en openbaar vervoer rijdt te weinig 3 O.V.is om te

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Wat is Radiuz? Radiuz is hét mobiliteitssysteem voor zakelijk Nederland.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima.

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst01057 Dossiernummer 14.36.401 2 september 2014 Raads informatiebrief Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. Inleiding a b Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...4 1.1 Communicatiehouding... 5 1.2 Draagvlak... 6 2 Methode van onderzoek...7 2.1

Nadere informatie

ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN

ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN YoungWorks, 25 juli, 2012 Rutger van den Berg E: rutgervdberg@youngworks.nl T: 020 4199840 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...3 2 Young traffic

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Resultaten Taxbus Enquête 2011

Resultaten Taxbus Enquête 2011 Resultaten Taxbus Enquête 2011 Collectief vraagafhankelijk vervoer Eindhoven Auteurs: Sylvie van Dijk Caro Goudriaan Dit onderzoek kon plaats vinden dankzij de medewerking van een groot aantal vrijwilligers.

Nadere informatie

De AKK-site onder de loep!

De AKK-site onder de loep! s-hertogenbosch, februari 2001 AKK5899/RdGr/pv Resultaten van de enquête over de Akk-website De AKK-site onder de loep! Remco de Groot Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Vraagstelling

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Rapport. Enquête dure geneesmiddelen patiëntenpanel Meldpunt Medicijnen

Rapport. Enquête dure geneesmiddelen patiëntenpanel Meldpunt Medicijnen Rapport Enquête dure geneesmiddelen patiëntenpanel Meldpunt Medicijnen Colofon Auteurs dr. Joost de Metz Anke Lambooij, apotheker december 2016 Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan deze uitgave.

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

1 2 3 4 5 Deze grafiek kan op twee manieren gelezen worden. Ten eerste toont hoe het belang van een bepaald soort reisagentgezelschap evolueert over de tijd. Ten tweede kan je per leeftijdsgroep aflezen

Nadere informatie

12 mei De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers

12 mei De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers 12 mei 2011 De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers Insert picture in this frame Insert picture in this frame Onderzoeksopzet In mei 2011 hebben we een online onderzoek uitgevoerd onder regelmatige

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport

Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport in opdracht van Provincie Zeeland

Nadere informatie