Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom"

Transcriptie

1 FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het Pieter-Jan DE MUNCK Promotor: Prof. Dr. Wim Ceelen Scriptie voorgedragen in de 2 de master in het kader van de opleiding tot MASTER IN DE GENEESKUNDE

2 De auteur(s) en de promotor geven toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen ervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting uitdrukkelijk de bron te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie. 4 mei 2011 Pieter-Jan De Munck Prof. Dr. Wim Ceelen

3 WOORD VOORAF & DANKWOORD Na het eerste contact in 2007 met de dienst gastro-intestinale heelkunde en Prof. Dr. Wim Ceelen, i.v.m. een paper over het gebruik van USPIO bij staging van de nodale status bij kanker, werd mijn interesse in dit vakgebied sterk opgewekt. De sfeer die zich rondom het hele medische gebeuren op deze dienst verspreidt, heeft er alleen maar toe geleid dat ik er meer tijd wilde spenderen om deze unieke wereld van dichterbij te leren kennen. Daarnaast heeft Prof. Ceelen mij via de paper uit 2 de bachelor geneeskunde een aantal basiscomponenten van wetenschappelijk onderzoek en het belang hiervan geopenbaard, wat meteen ook de reden was waarom ik mij kandidaat stelde voor dit onderwerp. Na een periode van iets meer dan 2 jaar hard labeur en wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp, stel ik u hieronder graag en met enige blijdschap de resultaten van mijn masterproef voor. Deze masterproef was nooit tot stand gekomen zonder de hulp van een aantal mensen. Graag wil ik hen dan ook in het bijzonder bedanken. Allereerst gaat mijn dank uit naar Prof. Dr. Wim Ceelen, gastro-intestinale heelkunde, omdat hij mij de kans heeft gegeven mee te werken aan een interessant en nog steeds relevant onderzoek. Hij stond steeds klaar voor de nodige begeleiding, kritische en opbouwende feedback, uitleg en allerhande informatie die nuttig was bij zowel het onderzoek van de studie als het schrijven van deze masterproef. Daarnaast wil ik ook dokter Ercan Cesmeli, gastro-enteroloog uit het AZ St. Lucas en EUS-consulent in het UZ Gent, bedanken voor zijn hulp wat betreft het interpreteren van EUS-stagingsresultaten en de mogelijkheid tot het live bijwonen van enkele stagingsprocedures. Vervolgens had ik graag ook Dr. Peter Smeets, thoraco-abdominaal radioloog UZ Gent, bedankt voor zijn enthousiasme en uitleg voor het zelfstandig bepalen van parameters op MR-beelden van de betrokken patiënten. Dit is eveneens een meerwaarde voor mijn opleiding geweest, gezien ik nu een stukje extra-curriculaire radiologie-kennis heb kunnen opdoen, die mogelijk later nog van pas kan komen. Ik wil ook graag nog Mathias Van Borsel, radioloog-in-opleiding, bedanken voor het nakijken van mijn MR-stagingsresultaten en zijn kritische opmerkingen. Tot slot nog een speciaal woordje van dank voor mijn ouders, die het voor mij mogelijk hebben gemaakt deze studie te volgen, evenals vrienden en familie die steeds klaar stonden en hulp boden waar nodig, met in het bijzonder Evelien Christiaens en Vincent Keereman voor het nalezen van de masterproef. i

4 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 5-FU Acc AMI APD APRA ccr CRM CRT ChT CT ctnm DFS DNA EGFR EPD EUS FNA Gy HNPCC IBD IOLR LAR MDT MRF MRI MSI NPW OS PACS pcr PME PNI PPA PPW PROCARE 5-Fluorouracil Accuraatheid Arteria Mesenterica Inferior Anatomo-Pathologisch Dossier Abdomino-Perineale Rectum Amputatie Clinical Complete Response Circumferential Resection Margin / Circumferentiële Resectiemarge Chemoradiotherapie Chemotherapie Computed Tomography Clinical TNM Disease-free Survival Deoxyribonucleic Acid Epidermal Growth Factor Receptor Elektronisch Patiëntendossier Endoscopische/Endorectale Ultrasound Fine Needle Aspiration Gray Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer Inflammatory Bowel Disease / Inflammatoire Darmziekte Ingenomen/Onderzochte Lymfeklier Ratio Low Anterior Resection Multidisciplinair Team Mesorectale Fascia Magnetic Resonance Imaging Microsatellite Instability Negatief Predictieve Waarde Overall Survival Picture Archiving and Communication System Pathologische Complete Respons Partiële Mesorectale Excisie Perineurale Invasie Palpatio Per Anum Positief Predictieve Waarde Project On Cancer Of The Rectum ii

5 ptnm QoL RBPA RT Se Sp TEM TME TNM TRUS TS ULAR yctnm yptnm Pathologische TNM Quality of Life Rood Bloedverlies Per Anum Radiotherapie Sensitiviteit Specificiteit Transanale Endoscopische Microchirurgie Total Mesorectal Excision Tumour-Node-Metastasis classificatie Transrectale Ultrasound Thymidylaat Synthase Ultra Low Anterior Resection TNM-staging na beëindigen van CRT TNM-staging na chirurgie volgend op einde van CRT iii

6 LIJST VAN GEBRUIKTE FIGUREN Figuur 1.1 Figuur 1.2 Figuur 1.3 Figuur 1.4 Figuur 1.5 Figuur 1.6 Figuur 1.7 Figuur 1.8 Figuur 1.9 Figuur 1.10 Figuur 1.11 Figuur 2.1 Figuur 3.1 Figuur 3.2 Figuur 3.3 Incidenties en mortaliteitscijfers van mannen met colorectaal carcinoom op wereldvlak Incidenties en mortaliteitscijfers van vrouwen met colorectaal carcinoom op wereldvlak Incidenties en mortaliteitsratio s van colorectale kankerpatiënten Genetisch verklarend model voor de colorectale carcinogenese waarin de evolutie van adenoom tot carcinoom in beeld wordt gebracht Flowchart van therapie voor uit de PROCARE-richtlijnen Anatomische verhouding van uitgebreidheid tot toegekende TNM-staging Schematische voorstelling van rectale anatomie op een EUS-beeld Voorstelling van de CRM t.o.v. de T-status Flowchart voor behandeling van het Flowchart voor verdere behandeling van na TEM Een schematische voorstelling van het gebruik van een endoscopische chirurgische unit tijdens transanale endoscopische microchirurgie Selectieproces van patiëntengroep Verhouding van de afstand van de tumor tot de CRM (mm) Verhouding tumorlengte voor en na CRT (cm) Verhouding tumordiameter voor en na CRT (cm) iv

7 LIJST VAN GEBRUIKTE TABELLEN Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 1.5 Tabel 1.6 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Geschatte aantallen van incidenties en mortaliteitscijfers van colorectale kankerpatiënten over de wereld MRI criteria voor pre-operatieve T-staging MRI criteria voor N-staging bij colorectaal carcinoom Diverse soorten chemotherapie die in het UZ Gent worden gebruikt bij de neoadjuvante behandeling van het Aanwezigheid van residueel tumorweefsel - classificatie De meest courant gebruikte classificaties om tumorrespons en regressie te kwantificeren Demografische gegevens studiepopulatie Verdeling ct-staging Verdeling yct-staging Verdeling ypt-staging De verschillen tussen de verschillende stappen van de behandeling in N-status Vergelijking aantallen (n(%)) tussen MRI en CT-beeldvorming voor M-staging Lokalisatie tumor t.o.v. anale sfincter Beschrijvende parameters van diameter en lengte van de tumor, voor en na CRT Statistische uitkomsten na uitvoering gepaarde Student T-test. Uitkomsten worden bekeken als resultaat van bewerking MR 1 -MR 2. EUS-TNM-staging voor neo-adjuvante chemoradiatie. (Van 1 patiënt die een EUS gekregen heeft was de tumor niet duidelijk te stagen.) Concordantie tussen EUS en MRI voor de staging van T- en N-status APD-gegevens over de klierstatus van het resectiespecimen APD-resultaten van specifieke tumoreigenschappen Frequenties van diverse operatieve technieken binnen deze studiegroep Verhouding soort respons vs. ct-status Overeenkomst tussen magnetic resonance imaging (MRI) en pathologische beschrijving van de T-status Overeenkomst tussen magnetic resonance imaging (MRI) en pathologische beschrijving van de N-status Overeenkomst tussen MRI en pathologische evaluatie van de CRM-status Vergelijking van Acc, Se, Sp, PPW en NPW voor predictie N-status tussen verschillende studies Vergelijking van Acc, Se, Sp, PPW en NPW voor predictie CRM-status tussen verschillende studies v

8 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF & DANKWOORD... i LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ii LIJST VAN GEBRUIKTE FIGUREN... iv LIJST VAN GEBRUIKTE TABELLEN... v INHOUDSTAFEL... vi ABSTRACT... 1 ABSTRACT... 2 INTRODUCTIE Algemene inleiding Doelstelling... 3 DEEL 1: LITERATUURSTUDIE Colorectaal carcinoom Epidemiologie Incidentie Mortaliteit Etiologie en klinische presentatieklachten van het (colo- ) rectaal carcinoom Embryologie en anatomie van het rectum Embryologie van het rectum Anatomie van het rectum De huidige standaardbehandeling Klinische staging van het Endoscopische ultrasound (EUS) Magnetic Resonance Imaging (MRI) De beginselen van MRI bij lokale staging doeleinden MRI bij de primaire staging van het Neo- adjuvante therapie: Multimodaal therapie Chemotherapie Radiotherapie Heelkundige en pathologische benadering na neo- adjuvante therapie Transanale Endoscopische Microchirurgie (TEM) Situering, indicatie en eigenschappen van de ingreep Selectiecriteria, huidige toepassing en verbonden risico s Techniek (Ultra) lage anterior resectie (ULAR) met (partiële) totale mesorectale excisie Situering, indicatie en eigenschappen van de ingreep Techniek Abdomino- perineale rectumamputatie (APRA) Situering, indicatie en eigenschappen Techniek Pathologische kenmerken van de tumor DEEL 2: METHODOLOGIE Studiedesign Onderzoekspopulatie Gegevensverzameling Statistische dataverwerking Literatuur vi

9 DEEL 3: RESULTATEN Beschrijvende statistiek studiepopulatie Demografische gegevens patiëntengroep Neo- adjuvante chemoradiatie schema s en type Radiotherapie Pre- en post- CRT stagingsresultaten T- stadium N- staging M- staging Overige parameters bij pre- en post- CRT MR- beeldvorming Afstand tumor tot CRM Afstand tumor tot sfincter Diameter en lengte tumor EUS stagings- en overige resultaten T- en N- staging Tumorlokalisatie en verhouding tot rectum Afstand tumor tot margo Dikte tumor Graad van rectuminname door tumor APD- gegevens Lymfeklieren Diameter tumor CRM- status en afstand Celdifferentiatie binnen de tumor Specifieke tumoreigenschappen Type chirurgie en CRT- chirurgie interval Follow- up gegevens Adjuvante chemotherapie Overall & Disease- Free Survival (OS & DFS) Analyse van de verschillende stagingsmethoden Pre- CRT MRI- staging vs. APD- staging: klinische en pathologische respons Post- CRT- MRI- staging vs. APD- staging Acc, under- & overstaging en PPW voor predictie T- status Acc, Se, Sp, PPW en NPW voor predictie klierstatus Acc, Se, Sp, PPW en NPW voor predictie CRM- status DEEL 4: DISCUSSIE Het effect van neo- adjuvante concomitante chemoradiatie Pre- operatieve staging: MRI en EUS T- status op post- CRT MRI N- status op post- CRT MRI Pre- CRT MR en EUS TN- staging CRM- status DEEL 5: CONCLUSIE DEEL 6: REFERENTIES vii

10 ABSTRACT Inleiding: De laatste jaren is de evolutie van de behandeling voor het (colo)rectaal carcinoom een interessant onderwerp voor studies. Overal ter wereld worden nieuwe strategieën ontwikkeld door multidisciplinaire teams (MDT s) opdat de beste individuele therapie voor patiënten gevrijwaard kan worden. Vooral op het vlak van neo-adjuvante multimodaal therapie en pre-operatieve staging werden verschillende aanpassingen aangebracht en nog steeds verder onderzocht op mogelijke verbetering. Vandaag worden patiënten met een lokaal gevorderd preoperatief behandeld met het concomitant toedienen van radiotherapie en chemotherapie (CRT). Doelstelling: Het doel van deze klinische studie is na te gaan wat de voorspellende waarde is van klinische staging met betrekking tot pathologische respons in een groep patiënten die preoperatieve chemoradiatie en een ingreep kregen voor een. Methodologie: Dit onderzoek gebeurde op een studiegroep van 41 patiënten met (11 vrouwen, 30 mannen) die allen in het UZ Gent zijn behandeld met CRT en vervolgens een chirurgische ingreep ondergingen in de periode Alle patiënten dienden bovendien zowel voor als na CRT een MR-beeldvorming te ondergaan. A.d.h.v. relevante, beschikbare databasegegevens en MR-beelden pre- en post-crt werd een nieuwe database aangemaakt, die vervolgens statistisch werd beschreven en waaruit resultaten werden berekend. Daarnaast werd er eveneens een systematische zoektocht naar relevante artikels uitgevoerd met de online zoekmachine PubMed naar en pre-operatieve CRT en staging. Bijkomende relevante informatie werd gevonden door het manueel doorzoeken van beschikbare literatuur. Resultaten: Neo-adjuvante CRT veroorzaakte een pcr bij 9 patiënten (22,5%), hoewel de post-crt MRI dit nergens voorspeld had. Een ccr werd eveneens op geen enkele post-crt MR vastgesteld. De accuraatheid van predictie van de ypt-status door MR bedroeg 43% met overstaging in 45% en understaging in 12,5% van de patiënten. Voor predictie van ypn-status door MRI werd 53,7% Acc, 76,5% Se, 37,5% Sp, 46,4% PPW en 69,2% NPW vastgesteld met overstaging in 62,5% en understaging in 24%. De predictie van de CRM-status door MRI vertoonde 61% Acc, 57,1% Se, 61,8% Sp, 22,5 PPW en 87,5% NPW. De concordantie tussen pre-crt MRI en EUS voor T- en N- status bedroeg resp. 52,2% en 45,5%. Conclusie: De voorspellende waarde van klinische staging door MRI m.b.t. de pathologische respons van het laat te wensen over. De meeste onnauwkeurigheden voor zowel T- als N- status werden veroorzaakt door overstaging. Dit valt mogelijk te verklaren door de moeilijke differentiatie op MRI tussen fibrose- en residueel tumorweefsel. 1

11 ABSTRACT Introduction: Over the past years, the evolution of (colo)rectal cancer treatment has been an intriguing subject for clinical trials. Worldwide new strategies are being developed by multidisciplinary practices (MDP) to be able to provide patients with an optimal individual therapy as well as results. Many adaptations have been made, especially concerning the neo-adjuvant multimodal therapy and preoperative staging. However, these adaptations are still being investigated and evaluated for future optimization. The current management of locally advanced rectal cancer consists of concomitant application of chemotherapy and radiation. (Chemoradiation, CRT) Aims of the study: The purpose of this clinical trial is to investigate the capacities of clinical staging in relation to a possible pathological response in a group of patients who have preoperatively been treated with the multimodal therapy followed by surgery for rectal cancer. Methods: This study was performed on a group of 41 patients (11 women, 30 men) with rectal cancer, who all had consecutive multimodal therapy and surgery in Ghent University Hospital. All patients had to go through an MRI examination before and after neo-adjuvant multimodal therapy. On the basis of relevant and accessible data, coming from the hospital s rectal cancer database, as well as preand post-crt MR images, a new database was made, which has subsequently been evaluated and analyzed statistically. Furthermore a systematic research with the online search engine PubMed was performed on rectal cancer, pre-operative CRT and staging as well as retrieving additional information by hand searching available literature. Results: A pcr was observed in 9 patients (22,5%), although the post-crt MRI did not predict a single one. A ccr did not occur on any post-crt MRI. The overall predictive accuracy in ypt-status by MRI was 43%, whereas overstaging and understaging occurred in resp. 45% and 12,5%. In staging ypn-status by MRI 53,7% Acc, 76,5% Se, 37,5% Sp, 46,4% PPV en 69,2% NPV was noted as well as overstaging in 62,5% and understaging in 24%. The prediction of CRM-status showed 61% Acc, 57,1% Se, 61,8% Sp, 22,5 PPV en 87,5% NPV. The accordance between pre-crt MRI and EUS staging for ct- and cn-status was 52,2% en 45,5% respectively. Conclusion: The predictive value of clinical staging by use of MRI in relation to pathological response is rather disappointing. Most of the inaccuracy in both T and N stages was caused by overstaging. This can be explained by the fact that MRI cannot completely differentiate fibrosis from viable residual tumors. 2

12 INTRODUCTIE 1. Algemene inleiding Patiënten met zijn over de jaren op verschillende nieuwe manieren behandeld. Zo zijn er zowel op vlak van chirurgie als op vlak van adjuvante therapie verschillende nieuwe strategieën uitgedokterd om de algemene outcome van deze patiënten sterk te verbeteren. Vandaag worden patiënten met een lokaal gevorderd preoperatief behandeld met concomitant toedienen van radiotherapie en chemotherapie (CRT). Na het beëindigen van de CRT wordt een wachttijd van 4 tot 8 weken in acht genomen vooraleer de operatie wordt uitgevoerd opdat een zo goed mogelijk effect bekomen kan worden door de chemoradiatie. Tijdens deze wachttijd zullen de tumor en omgevende klieren namelijk in wisselende mate kleiner worden; dit fenomeen wordt downstaging genoemd. Bij ongeveer één op vier patiënten blijkt na operatie dat er geen tumor meer aanwezig is in het operatiestuk; men spreekt dan van een complete pathologische respons of pcr. Men weet intussen door diverse studies dat de mate van pathologische respons een indicator is voor de overlevingskansen van patiënten. Zowel voor als na de chemoradiatie worden patiënten klinisch en iconografisch onderzocht (endoscopische ultrasound (EUS) en magnetische resonantie scan (MRI)). Bij een deel van de patiënten wordt bij de staging na chemoradiatie geen tumor meer waargenomen tijdens klinisch onderzoek of op beeldvorming. Men spreekt in dit geval van een klinische complete respons of ccr. Een pertinente vraag is of bij vaststellen van een ccr een ingreep nog wel is aangewezen. Deze vraag kan pas beantwoord worden indien we weten in welke mate kan voorspeld worden (door klinisch onderzoek en beeldvorming) of er inderdaad ook sprake is van een pathologische complete respons. 2. Doelstelling Het doel van deze klinische studie is na te gaan wat de voorspellende waarde is van klinische staging (EUS, MRI, klinisch onderzoek) met betrekking tot pathologische respons in een groep patiënten die neo-adjuvante concomitante chemoradiatie en een heelkundige resectie kregen voor een. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de aanpak van in het UZ Gent. De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met promotor Prof. Dr. Wim Ceelen, gastrointestinale heelkunde, Dr. Peter Smeets, thoraco-abdominaal radioloog, Dr. Ercan Cesmeli, gastroenteroloog en Mathias Van Borsel, radioloog-in-opleiding. 3

13 DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 1 Colorectaal carcinoom 1.1 Epidemiologie Incidentie Mortaliteit Het wordt vaak vermeld in het kader van colorectaal kanker, waardoor het moeilijk is om duidelijke informatie betreffende de epidemiologie te vinden die enkel op het slaat. 1 Colorectaal carcinoom stond in 2005 op de derde, resp. tweede plaats van meest voorkomende kankers bij mannen (na prostaat- en longkanker) en vrouwen (na borstkanker) en dit geldt zowel voor België als voor de hele wereld. 2 De Stichting Kankerregister registreerde een totaal van 4863 nieuwe gevallen van colorectaal carcinoom in De incidentie per jaar op wereldschaal bedraagt In onderstaande figuren zijn de incidenties en mortaliteitsratio s per geslacht uitgezet op wereldvlak. Figuur 1.1: Incidenties en mortaliteitscijfers van mannen met colorectaal carcinoom op wereldvlak afgehaald van Figuur 1.2: Incidenties en mortaliteitscijfers van vrouwen met colorectaal carcinoom op wereldvlak afgehaald van Australië/Nieuw-Zeeland en West-Europa vertonen de hoogste incidenties van colorectaal carcinoom, terwijl de laagste daarentegen in Afrika, behalve Zuid-Afrika, en Zuid-Centraal Azië gevonden worden. Uit figuur 1.3 blijkt dat de minder ontwikkelde landen een duidelijk lagere incidentie hebben 4

14 in vergelijking met de vooraanstaande landen. De mondiale mortaliteit door colorectaal kanker in 2008 werd geschat op mensen, wat overeenstemt met 8% van alle kankerdoden in datzelfde jaar. In de lijst van meest voorkomende oorzaken van overlijden ten gevolge van kanker staat het colorectaal carcinoom met dit hoge aantal op de vierde plaats. Hierbij moet wel gezegd dat de incidentiecijfers en mortaliteitsratio voor mannen en vrouwen sterk verschillen, in het nadeel van de mannen. Zie tabel 1.1 en figuur ,4 Estimated numbers (thousands) Men Women Both sexes Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths World More developed regions Less developed regions WHO Africa region (AFRO) WHO Americas region (PAHO) WHO East Mediterranean region (EMRO) WHO Europe region (EURO) WHO South-East Asia region (SEARO) WHO Western Pacific region (WPRO) IARC membership (21 countries) United States of America China India European Union (EU-27) Tabel 1.1: Geschatte aantallen van incidenties en mortaliteitscijfers van colorectale kankerpatiënten over de wereld afgehaald van Figuur 1.3: Incidenties en mortaliteitsratio s van colorectale kankerpatiënten afgehaald van 5

15 1.2 Etiologie en klinische presentatieklachten van het (colo-) rectaal carcinoom Hoewel men de exacte etiologie van het colorectaal carcinoom nog niet volledig heeft ontrafeld, blijkt deze naar alle waarschijnlijkheid multifactorieel te zijn. Enerzijds spelen verschillende omgevings- en patiëntgebonden factoren een mogelijke rol in het ontstaan van, zoals het dieet, nicotine-gebruik, sedentaire levensstijl, obesitas maar ook leeftijd en het lijden aan inflammatory bowel disease (IBD). Anderzijds worden ook genetische factoren geacht een oorzakelijke invloed uit te oefenen. Het merendeel van de colorectale kankers komt tot stand via een stapsgewijze progressie van normale mucosa tot een adenoom tot een lokaal gevorderde en invasieve tumor. Deze progressie manifesteert zich door een accumulatie van adaptaties of mutaties in diverse kritische groeiregulerende genen, zoals te zien is in figuur Figuur 1.4: Genetisch verklarend model voor de colorectale carcinogenese waarin de evolutie van adenoom tot carcinoom in beeld wordt gebracht. De symptomen waarmee de patiënt zich vaak in eerste instantie aanmeldt, omvatten ondermeer (persisterend) rood bloedverlies per anum (RBPA) zonder anale klachten, onverklaard gewichtsverlies, abdominale pijn, gevoel van onvolledige ontlasting of veranderd stoelgangspatroon. De rode vlaggen binnen deze presentatievormen, die ons aan colorectaal carcinoom moeten doen denken, worden ingevuld door RBPA, anorexie en gewichtsverlies, veranderd darmpatroon, faecale incontinentie, tenesmus en slijmerige stoelgang. Klinisch onderzoek is hierbij vaak weinig van nut, hoewel bij colontumoren soms een massa kan gepalpeerd worden. Een rectaal toucher is daarentegen essentieel bij vermoeden van een, alsook een rigide sigmoïdoscopie, dat obligaat in alle gevallen moet uitgevoerd worden. 7 Via deze 2 onderzoeken krijgt de arts reeds een eerste indruk van de tumor: consistentie, grootte, lokalisatie, en kan vervolgens een specifieker technisch onderzoek op adequate wijze worden aangevraagd. 5,6 6

16 1.3 Embryologie en anatomie van het rectum Een goed inzicht in de embryologie en anatomie van het rectum is belangrijk om een adequate behandeling van het in te stellen en dus een optimale heelkundige strategie te bepalen met als doel het risico op lokaal tumorrecidief te minimaliseren Embryologie van het rectum Tijdens de derde week na conceptie wordt een zogenaamde endodermale darmcilinder gevormd nadat er een embryologische plooiing heeft plaatsgevonden. Het hele gastro-intestinaal systeem ontwikkelt zich uit deze primitieve structuur, dat op te splitsen valt in een foregut, midgut en hindgut. Uit dit derde deel ontwikkelen zich 4 belangrijke structuren: het distale colon transversum, het colon descendens, het sigmoïd en het rectum. Diezelfde hindgut gaat vervolgens een groei tot in de staart of tailgut van het embryo kennen, terwijl op hetzelfde ogenblik de vorming van een ventraal divertikel gebeurt, nl. de allantoïs. Naar de plaats waar de hindgut en de allantoïs samenkomen, wordt vanaf dat ogenblik verwezen met de cloacale regio. De tailgut zal vervolgens involueren om uiteindelijk te verdwijnen ca. 6 weken na de conceptie. Tussen 4 en 6 weken wordt de cloaca onderverdeeld in 2 delen o.w.v. ingroei van het urorectale septum, ook wel de Tourneaux fold genaamd, die eveneens van endodermale oorsprong is. Deze ligt dorsaal van de allantoïs en ventraal van de hindgut, waardoor we anterieur een primitieve urogenitale sinus en posterieur het rectum zien tevoorschijn komen. Het septum zal vervolgens in caudale richting groeien, zodat op ca. 7 weken na conceptie een fusie met de intussen gevormde cloacale membraan plaatsvindt. De Tourneaux fold bestaat uit 2 delen: vanaf de 4 de week groeit het in inferieure richting, terwijl er zich lateraal enkele Rathke plooien ontwikkelen die vervolgens mediaalwaarts groeien om uiteindelijk met de Tourneaux fold te fuseren. Op deze manier komen de urogenitale sinus en het dorsale rectum volledig tot stand. De lokale musculatuur vormt zich uit de gehele cloacale regio. Door het verschijnen van enkele tuberkels bilateraal in de meest dorsale regio van de cloaca, zal na 7 weken een dorsale en na 10 weken een ventrale fusie optreden tussen de tuberkels, waarna men kan spreken over een externe anale sfincter. De interne anale sfincter daarentegen vormt zich uit de reeds bestaande circulaire spier van het rectum zelf. De vascularisatie van het rectum ontwikkelt zich vanuit de A. Mesenterica Inferior (AMI). De A. Rectalis Superior, welke ontspringt uit de AMI, is de belangrijkste bron van zuurstof en nutriënten van het rectum. Het distale deel van het rectum wordt verder ook nog bevloeid door de A. Rectalis Inferior, welke een inconsistente oorsprong uit de A. Iliaca Interna kent

17 1.3.2 Anatomie van het rectum De anatomie van het rectum speelt een grote rol bij de benadering van het carcinoom. Het rectum is dat deel van de dikke darm dat zich uitstrekt vanaf de recto-sigmoïdale tot aan de anorectale junctie. Vaak wordt het proximale deel arbitrair vastgelegd op 15 cm van de anale marge, hoewel men in de meeste klinische studies een afstand tussen 12 en 16 cm hanteert. Neoplasieën die zich boven dit niveau bevinden worden gedefinieerd als recto-sigmoïdaal. Uit praktische overweging wordt het rectum onderverdeeld in een laagste, middelste en bovenste derde. Deze onderverdeling vindt zijn nut in het feit dat de lokale recurrence ratio lager is voor tumoren die zich boven de reflectie van het peritoneum bevinden. Onder deze peritoneale reflectie is er namelijk geen serosa meer aanwezig zodat de tumor zich tot diep in het perirectale vet kan nestelen met een hoog risico op locoregionaal recidief tot gevolg, ook al werd een mogelijk curatieve operatie uitgevoerd. Een belangrijke naburige structuur is het mesorectum. Deze omgeeft het rectum en bestaat uit mesorectaal vet, geassocieerde lymfeklieren, vascularisatie en lymfevaten. De buitengrens van dit mesorectum wordt gevormd door de mesorectale fascia (MRF), een embryologische restant van de zogenaamde einddarm, die op MR-beelden verschijnt als een zeer dun lijntje met zeer laag signaal t.o.v. het omgevende vet dat een hoog signaal heeft. Dit mesorectum is eveneens een belangrijke structuur voor de chirurg, gezien deze een heelkundig resectievlak beschrijft waarbinnen een totale mesorectale excisie (TME) wordt uitgevoerd. (vide infra) Ook het peritoneum speelt een rol in de therapeutische benadering van het. Het pariëtale en viscerale vlies omgeven het mesorectum, maar uitsluitend in de bovenste twee derden van het rectum. Het bovenste deel van het rectum wordt anterieur en lateraal omgeven door het peritoneum, i.t.t. het middelste deel dat enkel anterieur bedekt wordt. Dit maakt dat wanneer een tumor anterieur en onder de peritoneale plooi gelegen is, d.i. het onderste derde, de kans op MRF-invasie toeneemt. De chirurg moet in dat geval een wijdere vorm van TME uit te voeren. 8, De huidige standaardbehandeling In 2003 werd in België PROCARE opgestart, een project rond de behandeling van. De rationale hiervoor was de diagnostische en therapeutische variabiliteit tussen verschillende instellingen evenals de slechte outcomes van patiënten met. Deze problemen worden aangepakt op 3 manieren: (1) standaardisatie van de behandeling d.m.v. het opstellen van duidelijke richtlijnen die in het project worden toegepast, (2) verzekering van de therapeutische kwaliteit d.m.v. nauwkeurige registratie en feedback en (3) het organiseren van workshops waar chirurgen getraind worden op het correct uitvoeren van de heelkundige ingrepen. In de PROCARE-richtlijnen wordt een overzicht gegeven van het gamma aan therapeutische strategieën en de indicaties daartoe. (figuur1.5) Deze worden verder uiteengezet in

18 Klinische vs pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het De behandeling van het beoogt 4 doelstellingen: (1) lokale controle van het carcinoom, (2) langdurige overleving, (3) het behoud van de anale sfincter, blaas- en seksuele functie en (4) de quality of life (QoL) vrijwaren of verbeteren. Het realiseren van deze doelstellingen vergt heel wat inzet van artsen uit verschillende disciplines, het zogenaamde multidisciplinair team (MDT). Tot een dergelijk team behoren op z n minst een chirurg, radiotherapeut, radioloog, oncoloog en patholoog. Samen overleggen zij wat het beste individuele behandelplan voor de patiënt is. 14 Wanneer de huisarts of een arts uit de eerste lijn een colorectaal carcinoom vermoedt bij een patiënt, wordt deze doorgestuurd naar specialisten voor verdere investigatie, staging en planning van behandeling. Voor het diagnosticeren van een zijn verschillende onderzoeken voorhanden, waarvan colono/sigmoïdoscopie de gouden standaard is, die het mogelijk maken de tumor van binnenuit te bekijken en eventuele biopten te nemen voor histologisch onderzoek. Voor de staging van het wordt de patiënt onderworpen aan een rectaal toucher, een endoscopische ultrasound (EUS) van het rectum en wordt tevens een MRI van het kleine bekken genomen. 5,7 * Figuur 1.5: Flowchart van therapie voor uit de PROCARE-richtlijnen. 13 De standaardbehandeling van deze aandoening is de laatste jaren en vandaag nog steeds een hot topic voor specialisten wereldwijd. Zo werden verschillende nieuwe strategieën uitgedokterd, gereviseerd en aangepast met als doel een optimale bestrijding van het te bekomen. Deze adaptaties situeren zich dus over het gehele verloop van de ziekte: diagnostiek, staging, therapie en follow-up. Reeds bij vermoeden van een tumor moet deze onderzocht, gelokaliseerd en accuraat 9

19 beschreven of gestaged worden met het oog op het geven van de meest effectieve therapie. Zo kan men a.d.h.v. een goede diagnostiek en klinische staging bepalen of een patiënt in aanmerking komt voor neo-adjuvante therapie, welk type heelkundige ingreep het meest aangewezen is, De neo-adjuvante therapie wordt nu overal ter wereld ingevuld door het concomitant toepassen van radiotherapie (RT) en chemotherapie (ChT), ook wel concomitante chemoradiotherapie (CRT) of chemoradiatie genaamd. Deze multimodaal therapie voor het bestaat erin zowel RT, ChT als een heelkundige resectie te integreren in de behandeling en hiermee te voldoen aan bovenvermelde 4 doelstellingen. Daarnaast zorgt deze therapie ook voor een stijging van de mogelijkheid tot volledige resectie van een initieel niet-reseceerbare tumor Klinische staging van het Klinische staging is een eerste, maar belangrijke stap in de aanpak van het. Het is de bedoeling dit zo accuraat mogelijk te doen, gezien dit de basis vormt voor de keuze van chirurgische ingreep en bovendien de belangrijkste predictor voor lokaal recidief is. 21 Het gebruik van computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) en EUS hierbij zijn absoluut relevant, hoewel de laatste 2 de beste resultaten vertonen. De combinatie van preoperatieve beeldvorming en klinische bevindingen laat toe de lokale en distale verspreiding van de tumor vast te stellen en te bepalen welke patiënten voordeel kunnen halen uit de neo-adjuvante therapie. 7 De staging op zich wordt vaak uitgedrukt d.m.v. de UICC/AJCC tumour-node-metastasis (TNM)- classificatie. (vide infra 2.1.2) Hieronder wordt in figuur 1.6 een overzicht gegeven hoe een toegekende TNM-staging zich verhoudt tot de anatomie van het rectum en omgevende structuren. Recent werd een 7de versie van de AJCC Cancer Staging Manual uitgegeven waarin talrijke aanpassingen werden aangebracht t.o.v. de vorige versies, n.a.v. nieuwe, gestaafde bevindingen uit diverse trials

20 Figuur 1.6: Anatomische verhouding van uitgebreidheid tot toegekende TNM-staging (afgehaald van: Endoscopische ultrasound (EUS) Ultrasound kan bij het onder 2 vormen toegepast worden: de rigide transrectale ultrasound (TRUS) en de endoscopische ultrasound. TRUS is een diagnostische modaliteit voor preoperatieve staging van neoplasieën gelegen in het middelste en distale rectum, d.i. < 10 cm van de anale marge. Met deze techniek is het mogelijk om de diepte van invasie in de darmwand in te schatten alsook de status van de lymfeklieren. Omwille van technische redenen is TRUS minder praktisch qua gebruik voor de evaluatie van meer proximaal gelegen rectumtumoren. De laatste jaren is de EUS daarentegen uitgegroeid tot de stagingstechniek van rectale tumoren bij uitstek. Toch wordt er in de literatuur geen unanimiteit gevonden voor de indicatie. Sommige studies beweren namelijk dat EUS enkel voor T1-2N0 tumoren zou gebruikt mogen worden, gezien deze de beste resultaten vertonen. 12 Beets-Tan gaf in een van haar studies aan dat EUS nog steeds de meest accurate stagingstechniek is voor oppervlakkige rectumcarcinomen, maar echter minder geschikt voor 11

Niet-kleincellig longcarcinoom

Niet-kleincellig longcarcinoom Niet-kleincellig longcarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 2.0 Datum Goedkeuring: 22-05-2011 Methodiek: Evidence based Verantwoording: Landelijke Werkgroep Longtumoren Inhoudsopgave Algemeen...1 Epidemiologie...2

Nadere informatie

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Rapport Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Op 29 september 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stichting DBC Onderhoud en Nederlandse

Nadere informatie

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden Departement Industriële Ingenieurswetenschappen Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT afstudeerrichting Elektronica Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Nadere informatie

Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien

Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien Onze Lieve etenschap Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien Diagnostische tests pagina 5 K war tet onder zoek ers pagina 8 e-b ooks pagina 12 Wer k en volgens G ood clinical

Nadere informatie

acta GROENINGE CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE

acta GROENINGE CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE acta GROENINGE NR 10 - D E C E M B E R 2 0 0 8 CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE TRIAGE OP DE SPOEDOPNAME MULTICOLOR FLOWCYTOMETRIE

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2012 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek 2015/01 Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan

Nadere informatie

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding Kanker in Nederland tot 2020 Trends en prognoses Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding KWF Kankerbestrijding heeft als missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.

Nadere informatie

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7 kankerzorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de kankerzorg in Nederland en om

Nadere informatie

Voluit leven na kanker

Voluit leven na kanker Een kwalitatief onderzoek naar de waardering van een zelfhulpboek gebaseerd op ACT en mindfulness H.J. Annemiek de Wit s0215899 Begeleiding door Dr. Martine M. Veehof Dr. C.H.C. Stans Drossaert Universiteit

Nadere informatie

De opvolging van patiënten met een positieve test op occult bloed in de faeces. Wat loopt er mis? Hoe kan het beter?

De opvolging van patiënten met een positieve test op occult bloed in de faeces. Wat loopt er mis? Hoe kan het beter? De opvolging van patiënten met een positieve test op occult bloed in de faeces. Wat loopt er mis? Hoe kan het beter? Dr. Emilie Theunis, Katholieke Universiteit Leuven Promotor: Prof. Dirk Avonts, Universiteit

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S Faculteit Ingenieurswetenschappen Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S door Anna HRISTOSKOVA & Dieter MOEYERSOON Promotoren: Prof. Dr. Ir. Filip DE TURCK & Prof. Dr. Johan DECRUYENAERE

Nadere informatie

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding Kanker in Nederland tot 22 Trends en prognoses Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding KWF Kankerbestrijding heeft als missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.

Nadere informatie

Segmentatie in verzekeringen

Segmentatie in verzekeringen Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen Vakgroep Wiskunde Segmentatie in verzekeringen Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Actuariële Wetenschappen

Nadere informatie

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning Een studie in opdracht van Stichting InZicht Dr. Hans Limburg Health Information Services Februari 2007 Dr. Hans Limburg Health Information

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum ADPKD, autosomaal dominante polycysteuze nierziekte Dit rapport wordt onderschreven door

Nadere informatie

Onderzoek naar het customer intelligence niveau van de Belgische bedrijven aan de hand van een customer intelligence maturity framework

Onderzoek naar het customer intelligence niveau van de Belgische bedrijven aan de hand van een customer intelligence maturity framework FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoek naar het customer intelligence niveau van de Belgische bedrijven aan de hand van een customer intelligence maturity

Nadere informatie

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Dr Beyens I., KU Leuven Promotor: Prof Dr Deveugele M., U

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Informatie voor de huisarts over. Multiple Endocriene Neoplasie (MEN)

Informatie voor de huisarts over. Multiple Endocriene Neoplasie (MEN) Informatie voor de huisarts over Multiple Endocriene Neoplasie (MEN) Algemene aandachtspunten bij de begeleiding van patiënten met zeldzame ziekten Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen bepaalde aandachtspunten

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie