Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom"

Transcriptie

1 FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het Pieter-Jan DE MUNCK Promotor: Prof. Dr. Wim Ceelen Scriptie voorgedragen in de 2 de master in het kader van de opleiding tot MASTER IN DE GENEESKUNDE

2 De auteur(s) en de promotor geven toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen ervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting uitdrukkelijk de bron te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie. 4 mei 2011 Pieter-Jan De Munck Prof. Dr. Wim Ceelen

3 WOORD VOORAF & DANKWOORD Na het eerste contact in 2007 met de dienst gastro-intestinale heelkunde en Prof. Dr. Wim Ceelen, i.v.m. een paper over het gebruik van USPIO bij staging van de nodale status bij kanker, werd mijn interesse in dit vakgebied sterk opgewekt. De sfeer die zich rondom het hele medische gebeuren op deze dienst verspreidt, heeft er alleen maar toe geleid dat ik er meer tijd wilde spenderen om deze unieke wereld van dichterbij te leren kennen. Daarnaast heeft Prof. Ceelen mij via de paper uit 2 de bachelor geneeskunde een aantal basiscomponenten van wetenschappelijk onderzoek en het belang hiervan geopenbaard, wat meteen ook de reden was waarom ik mij kandidaat stelde voor dit onderwerp. Na een periode van iets meer dan 2 jaar hard labeur en wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp, stel ik u hieronder graag en met enige blijdschap de resultaten van mijn masterproef voor. Deze masterproef was nooit tot stand gekomen zonder de hulp van een aantal mensen. Graag wil ik hen dan ook in het bijzonder bedanken. Allereerst gaat mijn dank uit naar Prof. Dr. Wim Ceelen, gastro-intestinale heelkunde, omdat hij mij de kans heeft gegeven mee te werken aan een interessant en nog steeds relevant onderzoek. Hij stond steeds klaar voor de nodige begeleiding, kritische en opbouwende feedback, uitleg en allerhande informatie die nuttig was bij zowel het onderzoek van de studie als het schrijven van deze masterproef. Daarnaast wil ik ook dokter Ercan Cesmeli, gastro-enteroloog uit het AZ St. Lucas en EUS-consulent in het UZ Gent, bedanken voor zijn hulp wat betreft het interpreteren van EUS-stagingsresultaten en de mogelijkheid tot het live bijwonen van enkele stagingsprocedures. Vervolgens had ik graag ook Dr. Peter Smeets, thoraco-abdominaal radioloog UZ Gent, bedankt voor zijn enthousiasme en uitleg voor het zelfstandig bepalen van parameters op MR-beelden van de betrokken patiënten. Dit is eveneens een meerwaarde voor mijn opleiding geweest, gezien ik nu een stukje extra-curriculaire radiologie-kennis heb kunnen opdoen, die mogelijk later nog van pas kan komen. Ik wil ook graag nog Mathias Van Borsel, radioloog-in-opleiding, bedanken voor het nakijken van mijn MR-stagingsresultaten en zijn kritische opmerkingen. Tot slot nog een speciaal woordje van dank voor mijn ouders, die het voor mij mogelijk hebben gemaakt deze studie te volgen, evenals vrienden en familie die steeds klaar stonden en hulp boden waar nodig, met in het bijzonder Evelien Christiaens en Vincent Keereman voor het nalezen van de masterproef. i

4 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 5-FU Acc AMI APD APRA ccr CRM CRT ChT CT ctnm DFS DNA EGFR EPD EUS FNA Gy HNPCC IBD IOLR LAR MDT MRF MRI MSI NPW OS PACS pcr PME PNI PPA PPW PROCARE 5-Fluorouracil Accuraatheid Arteria Mesenterica Inferior Anatomo-Pathologisch Dossier Abdomino-Perineale Rectum Amputatie Clinical Complete Response Circumferential Resection Margin / Circumferentiële Resectiemarge Chemoradiotherapie Chemotherapie Computed Tomography Clinical TNM Disease-free Survival Deoxyribonucleic Acid Epidermal Growth Factor Receptor Elektronisch Patiëntendossier Endoscopische/Endorectale Ultrasound Fine Needle Aspiration Gray Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer Inflammatory Bowel Disease / Inflammatoire Darmziekte Ingenomen/Onderzochte Lymfeklier Ratio Low Anterior Resection Multidisciplinair Team Mesorectale Fascia Magnetic Resonance Imaging Microsatellite Instability Negatief Predictieve Waarde Overall Survival Picture Archiving and Communication System Pathologische Complete Respons Partiële Mesorectale Excisie Perineurale Invasie Palpatio Per Anum Positief Predictieve Waarde Project On Cancer Of The Rectum ii

5 ptnm QoL RBPA RT Se Sp TEM TME TNM TRUS TS ULAR yctnm yptnm Pathologische TNM Quality of Life Rood Bloedverlies Per Anum Radiotherapie Sensitiviteit Specificiteit Transanale Endoscopische Microchirurgie Total Mesorectal Excision Tumour-Node-Metastasis classificatie Transrectale Ultrasound Thymidylaat Synthase Ultra Low Anterior Resection TNM-staging na beëindigen van CRT TNM-staging na chirurgie volgend op einde van CRT iii

6 LIJST VAN GEBRUIKTE FIGUREN Figuur 1.1 Figuur 1.2 Figuur 1.3 Figuur 1.4 Figuur 1.5 Figuur 1.6 Figuur 1.7 Figuur 1.8 Figuur 1.9 Figuur 1.10 Figuur 1.11 Figuur 2.1 Figuur 3.1 Figuur 3.2 Figuur 3.3 Incidenties en mortaliteitscijfers van mannen met colorectaal carcinoom op wereldvlak Incidenties en mortaliteitscijfers van vrouwen met colorectaal carcinoom op wereldvlak Incidenties en mortaliteitsratio s van colorectale kankerpatiënten Genetisch verklarend model voor de colorectale carcinogenese waarin de evolutie van adenoom tot carcinoom in beeld wordt gebracht Flowchart van therapie voor uit de PROCARE-richtlijnen Anatomische verhouding van uitgebreidheid tot toegekende TNM-staging Schematische voorstelling van rectale anatomie op een EUS-beeld Voorstelling van de CRM t.o.v. de T-status Flowchart voor behandeling van het Flowchart voor verdere behandeling van na TEM Een schematische voorstelling van het gebruik van een endoscopische chirurgische unit tijdens transanale endoscopische microchirurgie Selectieproces van patiëntengroep Verhouding van de afstand van de tumor tot de CRM (mm) Verhouding tumorlengte voor en na CRT (cm) Verhouding tumordiameter voor en na CRT (cm) iv

7 LIJST VAN GEBRUIKTE TABELLEN Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 1.5 Tabel 1.6 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Geschatte aantallen van incidenties en mortaliteitscijfers van colorectale kankerpatiënten over de wereld MRI criteria voor pre-operatieve T-staging MRI criteria voor N-staging bij colorectaal carcinoom Diverse soorten chemotherapie die in het UZ Gent worden gebruikt bij de neoadjuvante behandeling van het Aanwezigheid van residueel tumorweefsel - classificatie De meest courant gebruikte classificaties om tumorrespons en regressie te kwantificeren Demografische gegevens studiepopulatie Verdeling ct-staging Verdeling yct-staging Verdeling ypt-staging De verschillen tussen de verschillende stappen van de behandeling in N-status Vergelijking aantallen (n(%)) tussen MRI en CT-beeldvorming voor M-staging Lokalisatie tumor t.o.v. anale sfincter Beschrijvende parameters van diameter en lengte van de tumor, voor en na CRT Statistische uitkomsten na uitvoering gepaarde Student T-test. Uitkomsten worden bekeken als resultaat van bewerking MR 1 -MR 2. EUS-TNM-staging voor neo-adjuvante chemoradiatie. (Van 1 patiënt die een EUS gekregen heeft was de tumor niet duidelijk te stagen.) Concordantie tussen EUS en MRI voor de staging van T- en N-status APD-gegevens over de klierstatus van het resectiespecimen APD-resultaten van specifieke tumoreigenschappen Frequenties van diverse operatieve technieken binnen deze studiegroep Verhouding soort respons vs. ct-status Overeenkomst tussen magnetic resonance imaging (MRI) en pathologische beschrijving van de T-status Overeenkomst tussen magnetic resonance imaging (MRI) en pathologische beschrijving van de N-status Overeenkomst tussen MRI en pathologische evaluatie van de CRM-status Vergelijking van Acc, Se, Sp, PPW en NPW voor predictie N-status tussen verschillende studies Vergelijking van Acc, Se, Sp, PPW en NPW voor predictie CRM-status tussen verschillende studies v

8 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF & DANKWOORD... i LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ii LIJST VAN GEBRUIKTE FIGUREN... iv LIJST VAN GEBRUIKTE TABELLEN... v INHOUDSTAFEL... vi ABSTRACT... 1 ABSTRACT... 2 INTRODUCTIE Algemene inleiding Doelstelling... 3 DEEL 1: LITERATUURSTUDIE Colorectaal carcinoom Epidemiologie Incidentie Mortaliteit Etiologie en klinische presentatieklachten van het (colo- ) rectaal carcinoom Embryologie en anatomie van het rectum Embryologie van het rectum Anatomie van het rectum De huidige standaardbehandeling Klinische staging van het Endoscopische ultrasound (EUS) Magnetic Resonance Imaging (MRI) De beginselen van MRI bij lokale staging doeleinden MRI bij de primaire staging van het Neo- adjuvante therapie: Multimodaal therapie Chemotherapie Radiotherapie Heelkundige en pathologische benadering na neo- adjuvante therapie Transanale Endoscopische Microchirurgie (TEM) Situering, indicatie en eigenschappen van de ingreep Selectiecriteria, huidige toepassing en verbonden risico s Techniek (Ultra) lage anterior resectie (ULAR) met (partiële) totale mesorectale excisie Situering, indicatie en eigenschappen van de ingreep Techniek Abdomino- perineale rectumamputatie (APRA) Situering, indicatie en eigenschappen Techniek Pathologische kenmerken van de tumor DEEL 2: METHODOLOGIE Studiedesign Onderzoekspopulatie Gegevensverzameling Statistische dataverwerking Literatuur vi

9 DEEL 3: RESULTATEN Beschrijvende statistiek studiepopulatie Demografische gegevens patiëntengroep Neo- adjuvante chemoradiatie schema s en type Radiotherapie Pre- en post- CRT stagingsresultaten T- stadium N- staging M- staging Overige parameters bij pre- en post- CRT MR- beeldvorming Afstand tumor tot CRM Afstand tumor tot sfincter Diameter en lengte tumor EUS stagings- en overige resultaten T- en N- staging Tumorlokalisatie en verhouding tot rectum Afstand tumor tot margo Dikte tumor Graad van rectuminname door tumor APD- gegevens Lymfeklieren Diameter tumor CRM- status en afstand Celdifferentiatie binnen de tumor Specifieke tumoreigenschappen Type chirurgie en CRT- chirurgie interval Follow- up gegevens Adjuvante chemotherapie Overall & Disease- Free Survival (OS & DFS) Analyse van de verschillende stagingsmethoden Pre- CRT MRI- staging vs. APD- staging: klinische en pathologische respons Post- CRT- MRI- staging vs. APD- staging Acc, under- & overstaging en PPW voor predictie T- status Acc, Se, Sp, PPW en NPW voor predictie klierstatus Acc, Se, Sp, PPW en NPW voor predictie CRM- status DEEL 4: DISCUSSIE Het effect van neo- adjuvante concomitante chemoradiatie Pre- operatieve staging: MRI en EUS T- status op post- CRT MRI N- status op post- CRT MRI Pre- CRT MR en EUS TN- staging CRM- status DEEL 5: CONCLUSIE DEEL 6: REFERENTIES vii

10 ABSTRACT Inleiding: De laatste jaren is de evolutie van de behandeling voor het (colo)rectaal carcinoom een interessant onderwerp voor studies. Overal ter wereld worden nieuwe strategieën ontwikkeld door multidisciplinaire teams (MDT s) opdat de beste individuele therapie voor patiënten gevrijwaard kan worden. Vooral op het vlak van neo-adjuvante multimodaal therapie en pre-operatieve staging werden verschillende aanpassingen aangebracht en nog steeds verder onderzocht op mogelijke verbetering. Vandaag worden patiënten met een lokaal gevorderd preoperatief behandeld met het concomitant toedienen van radiotherapie en chemotherapie (CRT). Doelstelling: Het doel van deze klinische studie is na te gaan wat de voorspellende waarde is van klinische staging met betrekking tot pathologische respons in een groep patiënten die preoperatieve chemoradiatie en een ingreep kregen voor een. Methodologie: Dit onderzoek gebeurde op een studiegroep van 41 patiënten met (11 vrouwen, 30 mannen) die allen in het UZ Gent zijn behandeld met CRT en vervolgens een chirurgische ingreep ondergingen in de periode Alle patiënten dienden bovendien zowel voor als na CRT een MR-beeldvorming te ondergaan. A.d.h.v. relevante, beschikbare databasegegevens en MR-beelden pre- en post-crt werd een nieuwe database aangemaakt, die vervolgens statistisch werd beschreven en waaruit resultaten werden berekend. Daarnaast werd er eveneens een systematische zoektocht naar relevante artikels uitgevoerd met de online zoekmachine PubMed naar en pre-operatieve CRT en staging. Bijkomende relevante informatie werd gevonden door het manueel doorzoeken van beschikbare literatuur. Resultaten: Neo-adjuvante CRT veroorzaakte een pcr bij 9 patiënten (22,5%), hoewel de post-crt MRI dit nergens voorspeld had. Een ccr werd eveneens op geen enkele post-crt MR vastgesteld. De accuraatheid van predictie van de ypt-status door MR bedroeg 43% met overstaging in 45% en understaging in 12,5% van de patiënten. Voor predictie van ypn-status door MRI werd 53,7% Acc, 76,5% Se, 37,5% Sp, 46,4% PPW en 69,2% NPW vastgesteld met overstaging in 62,5% en understaging in 24%. De predictie van de CRM-status door MRI vertoonde 61% Acc, 57,1% Se, 61,8% Sp, 22,5 PPW en 87,5% NPW. De concordantie tussen pre-crt MRI en EUS voor T- en N- status bedroeg resp. 52,2% en 45,5%. Conclusie: De voorspellende waarde van klinische staging door MRI m.b.t. de pathologische respons van het laat te wensen over. De meeste onnauwkeurigheden voor zowel T- als N- status werden veroorzaakt door overstaging. Dit valt mogelijk te verklaren door de moeilijke differentiatie op MRI tussen fibrose- en residueel tumorweefsel. 1

11 ABSTRACT Introduction: Over the past years, the evolution of (colo)rectal cancer treatment has been an intriguing subject for clinical trials. Worldwide new strategies are being developed by multidisciplinary practices (MDP) to be able to provide patients with an optimal individual therapy as well as results. Many adaptations have been made, especially concerning the neo-adjuvant multimodal therapy and preoperative staging. However, these adaptations are still being investigated and evaluated for future optimization. The current management of locally advanced rectal cancer consists of concomitant application of chemotherapy and radiation. (Chemoradiation, CRT) Aims of the study: The purpose of this clinical trial is to investigate the capacities of clinical staging in relation to a possible pathological response in a group of patients who have preoperatively been treated with the multimodal therapy followed by surgery for rectal cancer. Methods: This study was performed on a group of 41 patients (11 women, 30 men) with rectal cancer, who all had consecutive multimodal therapy and surgery in Ghent University Hospital. All patients had to go through an MRI examination before and after neo-adjuvant multimodal therapy. On the basis of relevant and accessible data, coming from the hospital s rectal cancer database, as well as preand post-crt MR images, a new database was made, which has subsequently been evaluated and analyzed statistically. Furthermore a systematic research with the online search engine PubMed was performed on rectal cancer, pre-operative CRT and staging as well as retrieving additional information by hand searching available literature. Results: A pcr was observed in 9 patients (22,5%), although the post-crt MRI did not predict a single one. A ccr did not occur on any post-crt MRI. The overall predictive accuracy in ypt-status by MRI was 43%, whereas overstaging and understaging occurred in resp. 45% and 12,5%. In staging ypn-status by MRI 53,7% Acc, 76,5% Se, 37,5% Sp, 46,4% PPV en 69,2% NPV was noted as well as overstaging in 62,5% and understaging in 24%. The prediction of CRM-status showed 61% Acc, 57,1% Se, 61,8% Sp, 22,5 PPV en 87,5% NPV. The accordance between pre-crt MRI and EUS staging for ct- and cn-status was 52,2% en 45,5% respectively. Conclusion: The predictive value of clinical staging by use of MRI in relation to pathological response is rather disappointing. Most of the inaccuracy in both T and N stages was caused by overstaging. This can be explained by the fact that MRI cannot completely differentiate fibrosis from viable residual tumors. 2

12 INTRODUCTIE 1. Algemene inleiding Patiënten met zijn over de jaren op verschillende nieuwe manieren behandeld. Zo zijn er zowel op vlak van chirurgie als op vlak van adjuvante therapie verschillende nieuwe strategieën uitgedokterd om de algemene outcome van deze patiënten sterk te verbeteren. Vandaag worden patiënten met een lokaal gevorderd preoperatief behandeld met concomitant toedienen van radiotherapie en chemotherapie (CRT). Na het beëindigen van de CRT wordt een wachttijd van 4 tot 8 weken in acht genomen vooraleer de operatie wordt uitgevoerd opdat een zo goed mogelijk effect bekomen kan worden door de chemoradiatie. Tijdens deze wachttijd zullen de tumor en omgevende klieren namelijk in wisselende mate kleiner worden; dit fenomeen wordt downstaging genoemd. Bij ongeveer één op vier patiënten blijkt na operatie dat er geen tumor meer aanwezig is in het operatiestuk; men spreekt dan van een complete pathologische respons of pcr. Men weet intussen door diverse studies dat de mate van pathologische respons een indicator is voor de overlevingskansen van patiënten. Zowel voor als na de chemoradiatie worden patiënten klinisch en iconografisch onderzocht (endoscopische ultrasound (EUS) en magnetische resonantie scan (MRI)). Bij een deel van de patiënten wordt bij de staging na chemoradiatie geen tumor meer waargenomen tijdens klinisch onderzoek of op beeldvorming. Men spreekt in dit geval van een klinische complete respons of ccr. Een pertinente vraag is of bij vaststellen van een ccr een ingreep nog wel is aangewezen. Deze vraag kan pas beantwoord worden indien we weten in welke mate kan voorspeld worden (door klinisch onderzoek en beeldvorming) of er inderdaad ook sprake is van een pathologische complete respons. 2. Doelstelling Het doel van deze klinische studie is na te gaan wat de voorspellende waarde is van klinische staging (EUS, MRI, klinisch onderzoek) met betrekking tot pathologische respons in een groep patiënten die neo-adjuvante concomitante chemoradiatie en een heelkundige resectie kregen voor een. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de aanpak van in het UZ Gent. De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met promotor Prof. Dr. Wim Ceelen, gastrointestinale heelkunde, Dr. Peter Smeets, thoraco-abdominaal radioloog, Dr. Ercan Cesmeli, gastroenteroloog en Mathias Van Borsel, radioloog-in-opleiding. 3

13 DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 1 Colorectaal carcinoom 1.1 Epidemiologie Incidentie Mortaliteit Het wordt vaak vermeld in het kader van colorectaal kanker, waardoor het moeilijk is om duidelijke informatie betreffende de epidemiologie te vinden die enkel op het slaat. 1 Colorectaal carcinoom stond in 2005 op de derde, resp. tweede plaats van meest voorkomende kankers bij mannen (na prostaat- en longkanker) en vrouwen (na borstkanker) en dit geldt zowel voor België als voor de hele wereld. 2 De Stichting Kankerregister registreerde een totaal van 4863 nieuwe gevallen van colorectaal carcinoom in De incidentie per jaar op wereldschaal bedraagt In onderstaande figuren zijn de incidenties en mortaliteitsratio s per geslacht uitgezet op wereldvlak. Figuur 1.1: Incidenties en mortaliteitscijfers van mannen met colorectaal carcinoom op wereldvlak afgehaald van Figuur 1.2: Incidenties en mortaliteitscijfers van vrouwen met colorectaal carcinoom op wereldvlak afgehaald van Australië/Nieuw-Zeeland en West-Europa vertonen de hoogste incidenties van colorectaal carcinoom, terwijl de laagste daarentegen in Afrika, behalve Zuid-Afrika, en Zuid-Centraal Azië gevonden worden. Uit figuur 1.3 blijkt dat de minder ontwikkelde landen een duidelijk lagere incidentie hebben 4

14 in vergelijking met de vooraanstaande landen. De mondiale mortaliteit door colorectaal kanker in 2008 werd geschat op mensen, wat overeenstemt met 8% van alle kankerdoden in datzelfde jaar. In de lijst van meest voorkomende oorzaken van overlijden ten gevolge van kanker staat het colorectaal carcinoom met dit hoge aantal op de vierde plaats. Hierbij moet wel gezegd dat de incidentiecijfers en mortaliteitsratio voor mannen en vrouwen sterk verschillen, in het nadeel van de mannen. Zie tabel 1.1 en figuur ,4 Estimated numbers (thousands) Men Women Both sexes Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths World More developed regions Less developed regions WHO Africa region (AFRO) WHO Americas region (PAHO) WHO East Mediterranean region (EMRO) WHO Europe region (EURO) WHO South-East Asia region (SEARO) WHO Western Pacific region (WPRO) IARC membership (21 countries) United States of America China India European Union (EU-27) Tabel 1.1: Geschatte aantallen van incidenties en mortaliteitscijfers van colorectale kankerpatiënten over de wereld afgehaald van Figuur 1.3: Incidenties en mortaliteitsratio s van colorectale kankerpatiënten afgehaald van 5

15 1.2 Etiologie en klinische presentatieklachten van het (colo-) rectaal carcinoom Hoewel men de exacte etiologie van het colorectaal carcinoom nog niet volledig heeft ontrafeld, blijkt deze naar alle waarschijnlijkheid multifactorieel te zijn. Enerzijds spelen verschillende omgevings- en patiëntgebonden factoren een mogelijke rol in het ontstaan van, zoals het dieet, nicotine-gebruik, sedentaire levensstijl, obesitas maar ook leeftijd en het lijden aan inflammatory bowel disease (IBD). Anderzijds worden ook genetische factoren geacht een oorzakelijke invloed uit te oefenen. Het merendeel van de colorectale kankers komt tot stand via een stapsgewijze progressie van normale mucosa tot een adenoom tot een lokaal gevorderde en invasieve tumor. Deze progressie manifesteert zich door een accumulatie van adaptaties of mutaties in diverse kritische groeiregulerende genen, zoals te zien is in figuur Figuur 1.4: Genetisch verklarend model voor de colorectale carcinogenese waarin de evolutie van adenoom tot carcinoom in beeld wordt gebracht. De symptomen waarmee de patiënt zich vaak in eerste instantie aanmeldt, omvatten ondermeer (persisterend) rood bloedverlies per anum (RBPA) zonder anale klachten, onverklaard gewichtsverlies, abdominale pijn, gevoel van onvolledige ontlasting of veranderd stoelgangspatroon. De rode vlaggen binnen deze presentatievormen, die ons aan colorectaal carcinoom moeten doen denken, worden ingevuld door RBPA, anorexie en gewichtsverlies, veranderd darmpatroon, faecale incontinentie, tenesmus en slijmerige stoelgang. Klinisch onderzoek is hierbij vaak weinig van nut, hoewel bij colontumoren soms een massa kan gepalpeerd worden. Een rectaal toucher is daarentegen essentieel bij vermoeden van een, alsook een rigide sigmoïdoscopie, dat obligaat in alle gevallen moet uitgevoerd worden. 7 Via deze 2 onderzoeken krijgt de arts reeds een eerste indruk van de tumor: consistentie, grootte, lokalisatie, en kan vervolgens een specifieker technisch onderzoek op adequate wijze worden aangevraagd. 5,6 6

16 1.3 Embryologie en anatomie van het rectum Een goed inzicht in de embryologie en anatomie van het rectum is belangrijk om een adequate behandeling van het in te stellen en dus een optimale heelkundige strategie te bepalen met als doel het risico op lokaal tumorrecidief te minimaliseren Embryologie van het rectum Tijdens de derde week na conceptie wordt een zogenaamde endodermale darmcilinder gevormd nadat er een embryologische plooiing heeft plaatsgevonden. Het hele gastro-intestinaal systeem ontwikkelt zich uit deze primitieve structuur, dat op te splitsen valt in een foregut, midgut en hindgut. Uit dit derde deel ontwikkelen zich 4 belangrijke structuren: het distale colon transversum, het colon descendens, het sigmoïd en het rectum. Diezelfde hindgut gaat vervolgens een groei tot in de staart of tailgut van het embryo kennen, terwijl op hetzelfde ogenblik de vorming van een ventraal divertikel gebeurt, nl. de allantoïs. Naar de plaats waar de hindgut en de allantoïs samenkomen, wordt vanaf dat ogenblik verwezen met de cloacale regio. De tailgut zal vervolgens involueren om uiteindelijk te verdwijnen ca. 6 weken na de conceptie. Tussen 4 en 6 weken wordt de cloaca onderverdeeld in 2 delen o.w.v. ingroei van het urorectale septum, ook wel de Tourneaux fold genaamd, die eveneens van endodermale oorsprong is. Deze ligt dorsaal van de allantoïs en ventraal van de hindgut, waardoor we anterieur een primitieve urogenitale sinus en posterieur het rectum zien tevoorschijn komen. Het septum zal vervolgens in caudale richting groeien, zodat op ca. 7 weken na conceptie een fusie met de intussen gevormde cloacale membraan plaatsvindt. De Tourneaux fold bestaat uit 2 delen: vanaf de 4 de week groeit het in inferieure richting, terwijl er zich lateraal enkele Rathke plooien ontwikkelen die vervolgens mediaalwaarts groeien om uiteindelijk met de Tourneaux fold te fuseren. Op deze manier komen de urogenitale sinus en het dorsale rectum volledig tot stand. De lokale musculatuur vormt zich uit de gehele cloacale regio. Door het verschijnen van enkele tuberkels bilateraal in de meest dorsale regio van de cloaca, zal na 7 weken een dorsale en na 10 weken een ventrale fusie optreden tussen de tuberkels, waarna men kan spreken over een externe anale sfincter. De interne anale sfincter daarentegen vormt zich uit de reeds bestaande circulaire spier van het rectum zelf. De vascularisatie van het rectum ontwikkelt zich vanuit de A. Mesenterica Inferior (AMI). De A. Rectalis Superior, welke ontspringt uit de AMI, is de belangrijkste bron van zuurstof en nutriënten van het rectum. Het distale deel van het rectum wordt verder ook nog bevloeid door de A. Rectalis Inferior, welke een inconsistente oorsprong uit de A. Iliaca Interna kent

17 1.3.2 Anatomie van het rectum De anatomie van het rectum speelt een grote rol bij de benadering van het carcinoom. Het rectum is dat deel van de dikke darm dat zich uitstrekt vanaf de recto-sigmoïdale tot aan de anorectale junctie. Vaak wordt het proximale deel arbitrair vastgelegd op 15 cm van de anale marge, hoewel men in de meeste klinische studies een afstand tussen 12 en 16 cm hanteert. Neoplasieën die zich boven dit niveau bevinden worden gedefinieerd als recto-sigmoïdaal. Uit praktische overweging wordt het rectum onderverdeeld in een laagste, middelste en bovenste derde. Deze onderverdeling vindt zijn nut in het feit dat de lokale recurrence ratio lager is voor tumoren die zich boven de reflectie van het peritoneum bevinden. Onder deze peritoneale reflectie is er namelijk geen serosa meer aanwezig zodat de tumor zich tot diep in het perirectale vet kan nestelen met een hoog risico op locoregionaal recidief tot gevolg, ook al werd een mogelijk curatieve operatie uitgevoerd. Een belangrijke naburige structuur is het mesorectum. Deze omgeeft het rectum en bestaat uit mesorectaal vet, geassocieerde lymfeklieren, vascularisatie en lymfevaten. De buitengrens van dit mesorectum wordt gevormd door de mesorectale fascia (MRF), een embryologische restant van de zogenaamde einddarm, die op MR-beelden verschijnt als een zeer dun lijntje met zeer laag signaal t.o.v. het omgevende vet dat een hoog signaal heeft. Dit mesorectum is eveneens een belangrijke structuur voor de chirurg, gezien deze een heelkundig resectievlak beschrijft waarbinnen een totale mesorectale excisie (TME) wordt uitgevoerd. (vide infra) Ook het peritoneum speelt een rol in de therapeutische benadering van het. Het pariëtale en viscerale vlies omgeven het mesorectum, maar uitsluitend in de bovenste twee derden van het rectum. Het bovenste deel van het rectum wordt anterieur en lateraal omgeven door het peritoneum, i.t.t. het middelste deel dat enkel anterieur bedekt wordt. Dit maakt dat wanneer een tumor anterieur en onder de peritoneale plooi gelegen is, d.i. het onderste derde, de kans op MRF-invasie toeneemt. De chirurg moet in dat geval een wijdere vorm van TME uit te voeren. 8, De huidige standaardbehandeling In 2003 werd in België PROCARE opgestart, een project rond de behandeling van. De rationale hiervoor was de diagnostische en therapeutische variabiliteit tussen verschillende instellingen evenals de slechte outcomes van patiënten met. Deze problemen worden aangepakt op 3 manieren: (1) standaardisatie van de behandeling d.m.v. het opstellen van duidelijke richtlijnen die in het project worden toegepast, (2) verzekering van de therapeutische kwaliteit d.m.v. nauwkeurige registratie en feedback en (3) het organiseren van workshops waar chirurgen getraind worden op het correct uitvoeren van de heelkundige ingrepen. In de PROCARE-richtlijnen wordt een overzicht gegeven van het gamma aan therapeutische strategieën en de indicaties daartoe. (figuur1.5) Deze worden verder uiteengezet in

18 Klinische vs pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het De behandeling van het beoogt 4 doelstellingen: (1) lokale controle van het carcinoom, (2) langdurige overleving, (3) het behoud van de anale sfincter, blaas- en seksuele functie en (4) de quality of life (QoL) vrijwaren of verbeteren. Het realiseren van deze doelstellingen vergt heel wat inzet van artsen uit verschillende disciplines, het zogenaamde multidisciplinair team (MDT). Tot een dergelijk team behoren op z n minst een chirurg, radiotherapeut, radioloog, oncoloog en patholoog. Samen overleggen zij wat het beste individuele behandelplan voor de patiënt is. 14 Wanneer de huisarts of een arts uit de eerste lijn een colorectaal carcinoom vermoedt bij een patiënt, wordt deze doorgestuurd naar specialisten voor verdere investigatie, staging en planning van behandeling. Voor het diagnosticeren van een zijn verschillende onderzoeken voorhanden, waarvan colono/sigmoïdoscopie de gouden standaard is, die het mogelijk maken de tumor van binnenuit te bekijken en eventuele biopten te nemen voor histologisch onderzoek. Voor de staging van het wordt de patiënt onderworpen aan een rectaal toucher, een endoscopische ultrasound (EUS) van het rectum en wordt tevens een MRI van het kleine bekken genomen. 5,7 * Figuur 1.5: Flowchart van therapie voor uit de PROCARE-richtlijnen. 13 De standaardbehandeling van deze aandoening is de laatste jaren en vandaag nog steeds een hot topic voor specialisten wereldwijd. Zo werden verschillende nieuwe strategieën uitgedokterd, gereviseerd en aangepast met als doel een optimale bestrijding van het te bekomen. Deze adaptaties situeren zich dus over het gehele verloop van de ziekte: diagnostiek, staging, therapie en follow-up. Reeds bij vermoeden van een tumor moet deze onderzocht, gelokaliseerd en accuraat 9

19 beschreven of gestaged worden met het oog op het geven van de meest effectieve therapie. Zo kan men a.d.h.v. een goede diagnostiek en klinische staging bepalen of een patiënt in aanmerking komt voor neo-adjuvante therapie, welk type heelkundige ingreep het meest aangewezen is, De neo-adjuvante therapie wordt nu overal ter wereld ingevuld door het concomitant toepassen van radiotherapie (RT) en chemotherapie (ChT), ook wel concomitante chemoradiotherapie (CRT) of chemoradiatie genaamd. Deze multimodaal therapie voor het bestaat erin zowel RT, ChT als een heelkundige resectie te integreren in de behandeling en hiermee te voldoen aan bovenvermelde 4 doelstellingen. Daarnaast zorgt deze therapie ook voor een stijging van de mogelijkheid tot volledige resectie van een initieel niet-reseceerbare tumor Klinische staging van het Klinische staging is een eerste, maar belangrijke stap in de aanpak van het. Het is de bedoeling dit zo accuraat mogelijk te doen, gezien dit de basis vormt voor de keuze van chirurgische ingreep en bovendien de belangrijkste predictor voor lokaal recidief is. 21 Het gebruik van computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) en EUS hierbij zijn absoluut relevant, hoewel de laatste 2 de beste resultaten vertonen. De combinatie van preoperatieve beeldvorming en klinische bevindingen laat toe de lokale en distale verspreiding van de tumor vast te stellen en te bepalen welke patiënten voordeel kunnen halen uit de neo-adjuvante therapie. 7 De staging op zich wordt vaak uitgedrukt d.m.v. de UICC/AJCC tumour-node-metastasis (TNM)- classificatie. (vide infra 2.1.2) Hieronder wordt in figuur 1.6 een overzicht gegeven hoe een toegekende TNM-staging zich verhoudt tot de anatomie van het rectum en omgevende structuren. Recent werd een 7de versie van de AJCC Cancer Staging Manual uitgegeven waarin talrijke aanpassingen werden aangebracht t.o.v. de vorige versies, n.a.v. nieuwe, gestaafde bevindingen uit diverse trials

20 Figuur 1.6: Anatomische verhouding van uitgebreidheid tot toegekende TNM-staging (afgehaald van: Endoscopische ultrasound (EUS) Ultrasound kan bij het onder 2 vormen toegepast worden: de rigide transrectale ultrasound (TRUS) en de endoscopische ultrasound. TRUS is een diagnostische modaliteit voor preoperatieve staging van neoplasieën gelegen in het middelste en distale rectum, d.i. < 10 cm van de anale marge. Met deze techniek is het mogelijk om de diepte van invasie in de darmwand in te schatten alsook de status van de lymfeklieren. Omwille van technische redenen is TRUS minder praktisch qua gebruik voor de evaluatie van meer proximaal gelegen rectumtumoren. De laatste jaren is de EUS daarentegen uitgegroeid tot de stagingstechniek van rectale tumoren bij uitstek. Toch wordt er in de literatuur geen unanimiteit gevonden voor de indicatie. Sommige studies beweren namelijk dat EUS enkel voor T1-2N0 tumoren zou gebruikt mogen worden, gezien deze de beste resultaten vertonen. 12 Beets-Tan gaf in een van haar studies aan dat EUS nog steeds de meest accurate stagingstechniek is voor oppervlakkige rectumcarcinomen, maar echter minder geschikt voor 11

Procare : kwaliteitsbewaking van de behandeling van het rectumcarcinoom in België

Procare : kwaliteitsbewaking van de behandeling van het rectumcarcinoom in België Definitie rectumtumor Procare : kwaliteitsbewaking van de behandeling van het rectumcarcinoom in België Dr L. Deruyter Digestieve Oncologische Heelkunde AZ Sint-Jan Brugge-Oostende Campus Henri Serruys

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Dikkedarmkanker is een groot gezondheidsprobleem in Nederland. Het is de derde meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In 2008

Nadere informatie

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Colorectaal carcinoom Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Dokter, wat raadt u aan? Programma Indicaties coloscopie Cijfers IKR / regio Gorkum Organisatie BZ

Nadere informatie

Chirurgische behandeling darmcarcinoom

Chirurgische behandeling darmcarcinoom ONCOLOGISCH ZORGPROGRAMMA KEMPEN Regionale Vormingscel Oncologie Maandag 10 februari 2014 Dr. Maarten Michiels H.Hartziekenhuis Mol Chirurgische behandeling darmcarcinoom Fast facts Anatomie, fysiologie,

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Maligne melanoma Belang van sentinelklierbiopsie

Maligne melanoma Belang van sentinelklierbiopsie Maligne melanoma Belang van sentinelklierbiopsie Annemie Rutten Medische Oncologie AZ St. Augustinus Maligne melanoma 10% van alle huidkankers, maar meest agressieve. Incidentie van maligne melanoma neemt

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

De indicatoren omtrent borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn :

De indicatoren omtrent borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn : Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

Saffire Phoa. CT voor preoperatieve stagering van het pancreascarcinoom

Saffire Phoa. CT voor preoperatieve stagering van het pancreascarcinoom Saffire Phoa CT voor preoperatieve stagering van het pancreascarcinoom Pancreascarcinoom heeft een zeer slechte prognose, en de enige kans op curatie is een resectie van de tumor. Hoewel de mortaliteit

Nadere informatie

Twee handen op een buik

Twee handen op een buik Twee handen op een buik Zorgprogramma coloncarcinoom in MZH Herbert van der Heide / Steffan Rödel Traject colorectale tumoren. Compagnonsgedachte Zorgprogramma coloncarcinoom in het Martini Ingang, diagnostiek,

Nadere informatie

Lymfeknoop dissectie in borstcarcinoom, diagnostiek of therapie? Wim Demey, medische oncologie, Borstkliniek voorkempen

Lymfeknoop dissectie in borstcarcinoom, diagnostiek of therapie? Wim Demey, medische oncologie, Borstkliniek voorkempen Lymfeknoop dissectie in borstcarcinoom, diagnostiek of therapie? Wim Demey, medische oncologie, Borstkliniek voorkempen 85% via de axilla Mammaria interna alleen aantasting is zeldzaam

Nadere informatie

Voorspellen van tumor respons op neo-adjuv. therapie bij oesophagusca. Alex Dik, AIOS radiologie Atrium MC Parkstad

Voorspellen van tumor respons op neo-adjuv. therapie bij oesophagusca. Alex Dik, AIOS radiologie Atrium MC Parkstad Voorspellen van tumor respons op neo-adjuv. therapie bij oesophagusca. Alex Dik, AIOS radiologie Atrium MC Parkstad Indeling Probleembeschrijving evaluatie CRT Nieuwe technieken; MRI DWI Presentatie MRTRACE

Nadere informatie

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg?

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Symposium (Over)leven na Kanker Tilburg, 8 maart 2013 Dr. V. Lemmens Hoofd Sector Onderzoek, Integraal Kankercentrum Zuid Eindhoven Kwaliteit Kwaliteit: definitie?

Nadere informatie

Summary. PART I: Organ preservation. PART II: Response assessment after therapy

Summary. PART I: Organ preservation. PART II: Response assessment after therapy Summary 133 Summary Summary The aims of this thesis were to evaluate the oncological outcome of organ-preservation in rectal cancer management, to investigate how to improve patient selection by means

Nadere informatie

Rectumcarcinoom. Dankert Woutersen radiotherapeut-oncoloog

Rectumcarcinoom. Dankert Woutersen radiotherapeut-oncoloog Rectumcarcinoom Dankert Woutersen radiotherapeut-oncoloog Wat staat u te wachten? Wat, waarom, wanneer, hoeveel Landelijke richtlijn Bijwerkingen Overwegingen Voorstel voor indicaties 2 maart 2006 Rectumcarcinoom

Nadere informatie

Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden

Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden 157 Introductie In de Westerse wereld is het aantal mensen dat slokdarmkanker krijgt de laatste jaren sterk toegenomen. In 1989 werd de diagnose

Nadere informatie

Casus: levergemetastaseerd rectumcarcinoom. Dr. Jozef Wauters GZA Campus Sint-Vincentius Dienst gastro-enterologie/digestieve oncologie

Casus: levergemetastaseerd rectumcarcinoom. Dr. Jozef Wauters GZA Campus Sint-Vincentius Dienst gastro-enterologie/digestieve oncologie Dr. Jozef Wauters GZA Campus Sint-Vincentius Dienst gastro-enterologie/digestieve oncologie Man 28.01.1955 VG: graspollenallergie; asthma bronchiale Familiale antecedenten: geen CRC; geen IBD Usus: nil

Nadere informatie

Staat de radiotherapie indicatie ook vast na een complete respons op NAC?

Staat de radiotherapie indicatie ook vast na een complete respons op NAC? Staat de radiotherapie indicatie ook vast na een complete respons op NAC? Nina Bijker, radiotherapeut AMC BBB symposium 7 september 2017 No conflict of interest Focus op postmastectomie radiotherapie (PMRT)

Nadere informatie

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Status bepaling: 99,4% Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Vóór het starten van de behandeling

Nadere informatie

Tumoren van het anaal kanaal

Tumoren van het anaal kanaal 7.1.8. Tumoren van het anaal kanaal 1. Inleiding 1.1. Incidentie Aparte entiteit! Incidentie uitzonderlijk (2% van de digestieve tumoren) Incidentie 3v - 2m Gem. 65 jaar 2. Klinische presentatie De meeste

Nadere informatie

Bronchuscarcinoom Incidentiegegevens, initiële behandeling AZ Groeninge Kris Van Oortegem Pneumologie

Bronchuscarcinoom Incidentiegegevens, initiële behandeling AZ Groeninge Kris Van Oortegem Pneumologie Bronchuscarcinoom 2002 Incidentiegegevens, initiële behandeling AZ Groeninge Kris Van Oortegem Pneumologie Bronchuscarcinoom 2002 (n=112) Kleincellig versus Niet-kleincellig kleincellig 18% niet-kleincellig

Nadere informatie

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn:

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn: Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

Colorectale tumor met beperkte metastasen. Curatie en controle Dr. Sarah Verherstraeten Dr. Julie Bogaert Dr. Michel Martens

Colorectale tumor met beperkte metastasen. Curatie en controle Dr. Sarah Verherstraeten Dr. Julie Bogaert Dr. Michel Martens Colorectale tumor met beperkte metastasen Curatie en controle Dr. Sarah Verherstraeten Dr. Julie Bogaert Dr. Michel Martens Casus 1 Marc 53 jaar Antecedenten: Bimalleolaire enkelfractuur 04/2015: Spoedopname

Nadere informatie

Project Kwaliteitsindicatoren Borstkanker 2007-2008

Project Kwaliteitsindicatoren Borstkanker 2007-2008 Project Kwaliteitsindicatoren 2007-2008 De borstkliniek: Iedere nieuwe diagnose van een borsttumor dient door de borstkliniek te worden geregistreerd bij het Nationaal Kankerregister. Het Project Kwaliteitsindicatoren

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Ieder jaar worden in Nederland ongeveer 2 500 nieuwe gevallen van rectumcarcinoom gediagnosticeerd. Vijfenzeventig procent van de rectumcarcinomen is resectabel en

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee

Inclusie criteria Ja Nee In- en exclusie criteria Visite datum: 2 0 In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. Naadlekkage na LAR tot maximaal 5 cm vanaf de anus. O O 2. Naadlekkage bevestigd op CT-scan OF endoscopie.

Nadere informatie

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Siemens Biograph true point PET/CT 40 slice Sinds 21 januari 2011 Sinds

Nadere informatie

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker INDICATOR B1 Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie een systeembehandeling voorafgegaan werd door ER/PR-

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING In dit proefschrift is de voorspellende waarde van magnetic resonance imaging (MRI)-parameters voor het optreden van een lokaal recidief larynxcarcinoom

Nadere informatie

Beleid levermetastasen Colorectaal Carcinoom EMBRAZE REGIO

Beleid levermetastasen Colorectaal Carcinoom EMBRAZE REGIO Beleid levermetastasen Colorectaal Carcinoom EMBRAZE REGIO Opgesteld en Beoordeeld: EMBRAZE, NTG colorectaal carcinoom Datum vaststelling: 12 april 2017 Datum laatste wijziging: 12 april 2017 Categorieën

Nadere informatie

Rectumcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.2

Rectumcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.2 Rectumcarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 1.2 Laatst gewijzigd: 01-10-2005 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Landelijke Werkgroep Gastro-intestinale Tumoren Inhoudsopgave Diagnostiek...1...1...1

Nadere informatie

Stadiering en triple diagnostiek van borst en oksel. Dr. P. Berteloot 10/2011

Stadiering en triple diagnostiek van borst en oksel. Dr. P. Berteloot 10/2011 Stadiering en triple diagnostiek van borst en oksel Dr. P. Berteloot 10/2011 Diagnostische beeldvorming Radiologisch onderzoek ter evaluatie van - klinische afwijking screenings gedetecteerde afwijking

Nadere informatie

Ontwikkelingen op het gebied van MRI bij endometriose

Ontwikkelingen op het gebied van MRI bij endometriose Nederlandse samenvatting Ontwikkelingen op het gebied van MRI bij endometriose Chapter 9 148 Naar schatting lijdt ongeveer 10% van alle vrouwen in de vruchtbare levensjaren aan endometriose. Er zijn verschillende

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Echo-endoscopie. Dr. Mike Cool. AZ Damiaan Oostende UZ Leuven. Echo-endoscopie

Echo-endoscopie. Dr. Mike Cool. AZ Damiaan Oostende UZ Leuven. Echo-endoscopie Echo-endoscopie Dr. Mike Cool AZ Damiaan Oostende UZ Leuven 1. Wat is echo-endoscopie? 2. Wat is de meerwaarde van echo-endoscopie? 3. Diagnostische toepassingen A. Oncologie 1. Slo kdarmcarcinoom 2. Maagcarcinoom

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33063 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Tan, Melanie Title: Clinical aspects of recurrent venous thromboembolism Issue

Nadere informatie

(Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom. Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam

(Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom. Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam (Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam Adjuvante chemotherapie bij rectumcarcinoom in Nederland Geloof Gewoonte Evidence-based medicine

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 23-10-2017 2017.1 Vrijwillig/ verplicht toegevoegd DICA 27-11-2017 2017.2 Schrappen van indicatoren

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Het initiatief voor het Vlaams Indicatoren Project VIP² gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro.

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 101 Chapter 7 SAMENVATTING Maligne tumoren van de larynx en hypopharynx ( keelkanker ) zijn de zesde meest voorkomende type kankers van het hele lichaam, en de meest voorkomende

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van IBD

Multidisciplinaire aanpak van IBD Antwerpse Geneeskundige Dagen 12/09/2014 Multidisciplinaire aanpak van IBD Tom Moreels UCL Cliniques Universitaires Saint-Luc Hépato-Gastroentérologie tom.moreels@uclouvain.be Inflammatoir darmlijden dunne

Nadere informatie

EFFECT studie. Formulier primaire registratie

EFFECT studie. Formulier primaire registratie EFFECT studie Formulier primaire registratie De variabelen met REQ in superscript zijn verplicht in te vullen variabelen. De variabelen met een zijn single-select variabelen; er kan slechts één antwoord

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Head and neck orofarynxcarcinomen formulier voor registratie nieuwe diagnose

Head and neck orofarynxcarcinomen formulier voor registratie nieuwe diagnose Head and neck: orofarynxcarcinoomregistratieformulier (nieuwe diagnose) 1/7 08/10/2012 Head and neck orofarynxcarcinomen formulier voor registratie nieuwe diagnose Alle variabelen zijn verplicht in te

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting Samenvatting Dit proefschrift bevat de resultaten van enkele wetenschappelijke studies over magnetische resonantie (MR) enteroclyse en video capsule endoscopie (VCE). Deze twee minimaalinvasieve onderzoeksmethoden

Nadere informatie

Anuscarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1. Datum Goedkeuring: 27-08-2003 Methodiek: Consensus based Verantwoording: LW GE-tumoren

Anuscarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1. Datum Goedkeuring: 27-08-2003 Methodiek: Consensus based Verantwoording: LW GE-tumoren Anuscarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Datum Goedkeuring: 27-08-2003 Methodiek: Consensus based Verantwoording: LW GE-tumoren Inhoudsopgave Algemeen...1 Screening...2 Diagnostiek...3 Medisch technisch...3

Nadere informatie

CHAPTER XII. Nederlandse Samenvatting

CHAPTER XII. Nederlandse Samenvatting CHAPTER XII Nederlandse Samenvatting Dit proefschrift behelst een aantal klinische en translationele studies met betrekking tot de behandeling van het primair operabel mammacarcinoom. Zowel aspecten van

Nadere informatie

Samenvattingen en Conclusies

Samenvattingen en Conclusies De algemene inleiding van het proefschrift (Hoofdstuk 1) beschrijft de epidemiologie van CAD wereldwijd, en specifiek in Nederland. De onderliggend principes van atherosclerose vorming en progressie worden

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING. Nederlandse samenvatting

NEDERLANDSE SAMENVATTING. Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 121 Dit proefschrift beschrijft een onderzoek naar nieuwe biomarkers voor het beter classificeren van rectumtumoren. Hoofdstuk 1 betreft een algemene inleiding. Rectum- of endeldarmkanker

Nadere informatie

Eline Deurloo Correlation of diagnostic breast imaging data and pathology: application to diagnosis and treatment

Eline Deurloo Correlation of diagnostic breast imaging data and pathology: application to diagnosis and treatment [Proefschriften] Eline Deurloo Correlation of diagnostic breast imaging data and pathology: application to diagnosis and treatment Mammacarcinoom is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in

Nadere informatie

chemoradiatie en chemotherapie bij het rectumcarcinoom

chemoradiatie en chemotherapie bij het rectumcarcinoom Pre-operatieve chemoradiatie en chemotherapie bij het rectumcarcinoom Marie-Cecile Legdeur Relevante vragen 1. Hoe werkt chemoradiotherapie (CRT)? 2. Voegt chemotherapie iets toe aan pre-operatieve radiotherapie?

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016

Factsheet Indicatoren Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016 Factsheet en Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016 Inclusie en exclusie criteria DLSA Inclusie Alle chirurgische thoracale (thoraxwand, pleurale, long en mediastinale) ingrepen, in te delen in: Resecties bij

Nadere informatie

Stereotactische radiotherapie voor stadium I niet-kleincellig longcarcinoom: Uitkomsten op patiënten- en populatieniveau.

Stereotactische radiotherapie voor stadium I niet-kleincellig longcarcinoom: Uitkomsten op patiënten- en populatieniveau. Stereotactic Radiation Therapy for Stage I Non-Small Cell Lung Cancer Nederlandse titel Stereotactische radiotherapie voor stadium I niet-kleincellig longcarcinoom: Uitkomsten op patiënten- en populatieniveau.

Nadere informatie

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J J. Mamma aandoeningen nhoudsopgave 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 1 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J Screening: vrouwen jonger dan 4 jaar zonder genetisch risico... 1 Screening: vrouwen

Nadere informatie

SAMENVATTING. Cervixcarcinoom

SAMENVATTING. Cervixcarcinoom Samenvatting 148 Serum tumor merkstoffen of tumormarkers zijn uitgebreid onderzocht op hun toepasbaarheid voor diagnostiek, prognose en follow-up van kanker. In dit proefschrift bestuderen we het gebruik

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Kankerregistratie gebeurt volgens de richtlijnen van de Stichting Kankerregister

Kankerregistratie gebeurt volgens de richtlijnen van de Stichting Kankerregister 6. Kankerregistratie 1. Formulieren Kankerregistratie gebeurt volgens de richtlijnen van de Stichting Kankerregister Zie bijlage 3 en 4 Handleiding voor het invullen van de formulieren van de Stichting

Nadere informatie

DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM

DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM Om te begrijpen wat dikkedarmkanker is, wordt eerst het spijsverteringsstelsel en de werking van de spijsvertering uitgelegd. Om te begrijpen wat dikkedarmkanker is, wordt eerst

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie NABON Breast Cancer Audit Pathologie Dr. P.J. Westenend, patholoog, pathologisch laboratorium Dordrecht Drs. A.C.M. van Bommel, arts-onderzoeker, DICA DICA Congres 25 juni 2013 Pathologie Volledige verslaglegging

Nadere informatie

11 april Annemarie Haverhals Leider programma

11 april Annemarie Haverhals Leider programma 11 april 2017 VBHC@Santeon Annemarie Haverhals Leider VBHC@Santeon programma Santeon: zeven topklinische ziekenhuizen 2 Samen circa 13% van nationale zorg 2,56 miljard omzet 26.600 werknemers 1580 medisch

Nadere informatie

MRI spoort prostaatkanker nauwkeurig op

MRI spoort prostaatkanker nauwkeurig op MRI spoort prostaatkanker nauwkeurig op Prostaatkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker bij mannen. Een op de zes mannen krijgt er last van. Maar het is ook een erg lastig op te sporen

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee. 2. Lower (distal) border of adenoma between dentate line 15cm ab ano?

Inclusie criteria Ja Nee. 2. Lower (distal) border of adenoma between dentate line 15cm ab ano? In- en exclusie criteria Visite datum: In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. Non-pedunculated rectal adenoma 3cm 2. Lower (distal) border of adenoma between dentate line 15cm ab ano? 3.

Nadere informatie

1. Inleiding: De nieuwe TNM classifikatie stadiering. - onvolledigheden / aanvullingen. 3. De N factor: hoe in kaart brengen.

1. Inleiding: De nieuwe TNM classifikatie stadiering. - onvolledigheden / aanvullingen. 3. De N factor: hoe in kaart brengen. Mediastinum 1. Inleiding: De nieuwe TNM classifikatie stadiering 2. De N factor: impact op prognose: -vlgtnm - onvolledigheden / aanvullingen 3. De N factor: hoe in kaart brengen. 4. De N factor: impact

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Cover Page. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical quality assurance Issue Date:

Cover Page. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical quality assurance Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19858 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical

Nadere informatie

Coloncarcinoom. Inleiding 13/11/2009. Epidemiologie van het colorectaal carcinoom (CRC)

Coloncarcinoom. Inleiding 13/11/2009. Epidemiologie van het colorectaal carcinoom (CRC) Coloncarcinoom Ann Van Mechelen ZNA Stuivenberg Inleiding Definitie: kwaadaardige wildgroei van weefsel van de dikke darm. Epidemiologie van het colorectaal carcinoom (CRC) Belgie: 6.500 nieuwe gevallen/jaar

Nadere informatie

longcarcinoom: stadiëring en behandeling

longcarcinoom: stadiëring en behandeling Hoe actueel is de CBO richtlijn? Niet-kleincellig longcarcinoom: stadiëring en behandeling Prof. dr. Harry J.M. Groen UMCG Groningen Wat moet er veranderen? TBNA? Plaats van EUS-FNA? Plaats van EBUS-FNA?

Nadere informatie

Heeft chirurgie of radiotherapie nog zin bij uitgezaaide prostaatkanker?

Heeft chirurgie of radiotherapie nog zin bij uitgezaaide prostaatkanker? Heeft chirurgie of radiotherapie nog zin bij uitgezaaide prostaatkanker? Wouter Everaerts Dienst urologie, Uzleuven @EveraertsW 16 september 2017 Natuurlijke evolutie van prostaatkanker PIN Gelokaliseerd

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING ACHTERGROND Klinische aspecten van dikke darmkanker Dikke darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in de westerse wereld. Als we kijken naar aan kanker gerelateerde

Nadere informatie

Ouderen en kanker: epidemiologie en factoren van invloed op behandeling en overleving. Maryska Janssen-Heijnen Valery Lemmens

Ouderen en kanker: epidemiologie en factoren van invloed op behandeling en overleving. Maryska Janssen-Heijnen Valery Lemmens Ouderen en kanker: epidemiologie en factoren van invloed op behandeling en overleving Maryska Janssen-Heijnen Valery Lemmens Levensverwachting in jaren Nederlandse bevolking 2007 Leeftijd Mannen Vrouwen

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren

Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting en toekomstperspectieven

Nederlandse samenvatting en toekomstperspectieven Nederlandse samenvatting en toekomstperspectieven Per jaar krijgen in Nederland tenminste 2150 patiënten een rectum tumor. Vijf jaar na behandeling leeft ongeveer de helft van die patiënten nog. Hierbij

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN BORSTKANKER AZ KLINA

KWALITEITSINDICATOREN BORSTKANKER AZ KLINA KWALITEITSINDICATOREN BORSTKANKER AZ KLINA AZ Klina legt hierbij de resultaten voor van de tweede kwaliteitsmeting van onze borstkankerzorg. Deze resultaten werden in januari 2015 meegedeeld door het Kankerregister

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Het initiatief voor het Vlaams Indicatoren Project VIP² gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro.

Nadere informatie

Mail: of Fax: t.a.v. Emo van Halsema

Mail: of Fax: t.a.v. Emo van Halsema Datum: Beloop na aanleggen decomprimerend stoma Ja Nee Zijn er complicaties opgetreden in het traject na aanleggen van het decomprimerende stoma? Ο Ο ZO JA, VULT U SVP EEN COMPLICATIEFORMULIER IN Hebben

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject opgericht. Samen met

Nadere informatie

Gynaecologisch-oncologische Studies. Gynaecongres 11 november Focus Radiotherapie. R.A. Nout Radiotherapeut-Oncoloog Namens LPRGT

Gynaecologisch-oncologische Studies. Gynaecongres 11 november Focus Radiotherapie. R.A. Nout Radiotherapeut-Oncoloog Namens LPRGT Gynaecologisch-oncologische Studies Gynaecongres 11 november 2010 Focus Radiotherapie R.A. Nout Radiotherapeut-Oncoloog Namens LPRGT Overzicht: Focus Radiotherapie Cervix Lopend EORTC Embrace Nieuw Outback

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Nederlandse Samenvatting 195 NEDERLANDSE SAMENVATTING DEEL I Evaluatie van de huidige literatuur De stijgende incidentie van slokdarmkanker zal naar verwachting continueren in

Nadere informatie

Spinocellulaire carcinomen van de huid: beleidslijnen

Spinocellulaire carcinomen van de huid: beleidslijnen Spinocellulaire carcinomen van de huid: beleidslijnen 1. Voorkomen Spinocellulair carcinoom (SCC): - tweede meest frequente huidtumor na basocellulair carcinoom - risicofactoren: o blootstelling aan zon

Nadere informatie

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm?

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Prof. dr. Paul J van Diest Hoofd afdeling Pathologie, UMC Utrecht p.j.vandiest@umcutrecht.nl De diagnostische keten in de oncologie Anamnese/lichamelijk

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Centraal in dit proefschrift staat de minimaal invasieve slokdarmresectie als behandeloptie voor het slokdarmcarcinoom. In hoofdstuk 2 en 3 belichten wij in twee overzichtsartikelen de in de literatuur

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

Team rectumbespreking. Case manager Chirurg (voorzitter) Medisch oncoloog Patholoog Radioloog Radiotherapeut Uroloog

Team rectumbespreking. Case manager Chirurg (voorzitter) Medisch oncoloog Patholoog Radioloog Radiotherapeut Uroloog De rectumbespreking Team rectumbespreking Case manager Chirurg (voorzitter) Medisch oncoloog Patholoog Radioloog Radiotherapeut Uroloog Patient 1 Casus -43 jarige vrouw, blanco voorgeschiedenis -Al 2 jaar

Nadere informatie

Chapter 8. Nederlandse samenvatting

Chapter 8. Nederlandse samenvatting Chapter 8 Nederlandse samenvatting Chapter 8 Nederlandse samenvatting Er is in de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van doelgerichte behandelingen tegen kanker. Helaas wordt ook

Nadere informatie

Behandeling en overleving rectum carcinoom UZ Brussel: 6 jaar follow-up

Behandeling en overleving rectum carcinoom UZ Brussel: 6 jaar follow-up FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE Behandeling en overleving rectum carcinoom UZ Brussel: 6 jaar follow-up Thesis neergelegd voor het behalen van de graad van Master in de Geneeskunde Bram Volckaert Academiejaar

Nadere informatie

Disseminatiediagnostiek bij locoregionaal recidief van mammacarcinoom: klinische praktijk en perspectief voor PET

Disseminatiediagnostiek bij locoregionaal recidief van mammacarcinoom: klinische praktijk en perspectief voor PET Disseminatiediagnostiek bij locoregionaal recidief van mammacarcinoom: klinische praktijk en perspectief voor PET F.J. van Oost 1, J.J.M. van der Hoeven 2,3, O.S. Hoekstra 3, A.C. Voogd 1,4, J.W.W. Coebergh

Nadere informatie

Alles wat je altijd over darmkanker wou weten (maar niet durfde vragen)

Alles wat je altijd over darmkanker wou weten (maar niet durfde vragen) Alles wat je altijd over darmkanker wou weten (maar niet durfde vragen) Tim Rondou Gastroenteroloog Sint-Jozefkliniek Bornem-Willebroek Bijscholing 2013 vóórkomen ontstaan voorkómen en preventie symptomen

Nadere informatie

Borstkanker indicatoren - Resultaten voor

Borstkanker indicatoren - Resultaten voor Borstkanker indicatoren - Resultaten voor 2009-2011 AZ Sint-Jozef Malle maakt samen met AZ Klina Brasschaat deel uit van de Borstkliniek Voorkempen. Recent werden vanuit het Vlaams Indicatoren Project

Nadere informatie

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

BORSTKANKER INDICATOREN

BORSTKANKER INDICATOREN BORSTKANKER INDICATOREN Deze set van indicatoren geven de resultaten over borstkankerpatiëntes voor diagnose, behandeling en overleving. Het betreft geaggregeerde cijfers van 2007+2008 voor GZA Ziekenhuizen.

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Testis

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Testis Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Oncologisch Handboek Richtlijnen Urologie Testis V3.2014 Testis ICD-O C62 1 Inleiding De richtlijnen hebben betrekking tot kiemceltumoren van de testis, die meer dan 90% van

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies 8 Chapter 8 74 Samenvatting Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding op dit proefschrift. De belangrijkste doelen van dit proefschrift waren achtereenvolgens: het beschrijven

Nadere informatie

Mammacarcinoom en zwangerschap. PJ Westenend Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Mammacarcinoom en zwangerschap. PJ Westenend Laboratorium voor Pathologie Dordrecht Mammacarcinoom en zwangerschap PJ Westenend Laboratorium voor Pathologie Dordrecht Relatie met zwangerschap Zwangerschap en risico later mammacarcinoom te krijgen Mammacarcinoom tijdens de zwangerschap

Nadere informatie