Jaarplan Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg CA Arnhem Tel: Fax: web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv."

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg CA Arnhem Tel: Fax: web:

2 Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan I Nederland in de top tien van de wereld Topsportselecties Sporttechnisch kader Randvoorwaarden 09 II Sportparticipatie naar 75% Marketing & PR / propositie Verkeer & opleidingen Districten Reizen 16 III Organisatieontwikkeling: verbindend leiderschap Officials Partnerships Automatisering Bondsbureau Clubs 19 Bijlage: Evaluatie

3 Voorwoord Voor u ligt het concept Jaarplan Een doordacht plan dat tot stand is gekomen door input vanuit diverse geledingen binnen de KNMV. Niet in de laatste plaats heeft het bondsbestuur van de KNMV het als zeer plezierig ervaren dat er is voorgesorteerd met een delegatie van de ledenraad. Dit was belangrijk omdat voortschrijdend inzicht en economische omstandigheden ons noodzaken om op onderdelen af te wijken van onze meer jaren route zoals verwoord in het Meerjarenplan Het bondsbestuur heeft deze informatieronde met een afvaardiging van de ledenraad als erg zinvol en constructief ervaren. De herijking van onze activiteiten in het jaarplan 2015 vinden haar basis in de volgende twee door het bestuur besloten uitgangspunten. 1. Alle activiteiten in een Jaarplan van de KNMV moeten als gevolg hebben in de daarmee samenhangende begroting dat er minimaal een break-even resultaat uitkomt. Simpel gezegd, met uitzondering van de reeds bestemde bestemmingsreserves waarover al is besloten kan er niet meer geld worden besteed dan dat er inkomsten tegenover staan. 2. De activiteiten in het Jaarplan moeten kunnen worden getoetst aan het Why, How, What principe (the Golden Circle van Simon Sinek) zoals besproken met de Algemene ledenvergadering van juni Dit betekent concreet dat we per activiteit kijken of het past bij de vraag Why, in het geval van de KNMV: staat de activiteit voor plezier en betrouwbaar, How, past het bij onze kernbegrippen kwaliteit, veiligheid en belangen en What, welke keuzes maken we. Hoewel dit een wat theoretische benadering lijkt stelt het ons wel in staat om dichter bij de wens van onze klant te komen. Natuurlijk is het onmogelijk om dit bij klanten van maatwerk te voorzien maar we streven ernaar om de dienstverlening voor de grootste groepen optimaal te krijgen. Wel willen we ondanks onze grootte gaan voor een persoonlijke benadering. We hebben gemerkt dat in een tijd van sociale media en snelle internet contacten dat het beste effect zit in persoonlijk contact. Uitleggen aan onze klanten waarom we een keuze maken en bij hen luisteren wat er leeft is de sleutel voor het zo optimaal mogelijk functioneren van onze dienstverlening. Dat is een hele klus maar we gaan in 2015 ook starten met veranderingen in de organisatie van het bondsbureau om dit zo in te richten dat we zoveel als mogelijk hierin kunnen voorzien. Een moderne KNMV die toegankelijk en vriendelijk is waarbij de producten aansluiten bij het plezier en de betrouwbaarheid van ons 110 jarige DNA. Daar staan we voor en zo willen we zoveel mogelijk leden en organisaties aan ons binden. Het sleutelwoord voor een vereniging van deze tijd. 2

4 Managementoverzicht 2014 is een jaar waarin er veel is gebeurd binnen de KNMV. Allereerst is het sportief een mooi jaar geweest met als hoogtepunt het binnenhalen van de WK-titel in de supersport door Michael van der Mark. Ook in de motocross zijn er aansprekende resultaten behaald, waar Jeffrey Herlings helaas wel de WK titel in de MX2 is misgelopen vanwege een gebroken dijbeen. Ondanks het missen van een aantal GP wedstrijden heeft hij alsnog een mooie tweede plaats behaald. Ook Jannick de Jong heeft een mooie tweede plaats behaald op het WK langbaan. Een mindere ontwikkeling is dat de gevolgen van de teruglopende economie nu ook voelbaar worden binnen de KNMV waardoor er minderen evenementen en opleidingen zijn verzorgd en het aantal leden licht is gedaald. Ondanks deze ontwikkelingen heeft de KNMV toch een klein positief bedrijfsresultaat neer kunnen zetten en zijn er diverse zaken gerealiseerd. De belangrijkste zaken zullen hieronder nader worden belicht. Een volledige evaluatie van het jaarplan 2014 is terug te vinden in de bijlage. De geluidsovertredingen tijdens ONK en NK wedstrijden zijn afgenomen door het hanteren van de 100 db(a) norm. Om het geluid te controleren zijn er twee Munisense-systemen aangeschaft voor de districten Noord en Zuid. De andere districten delen een Munisense-systeem. Het Munisensesysteem is gecertificeerd en alle parameters zijn ingemeten. De werkgroep veiligheid, ook bekend onder naam Commissie Mulder heeft in 2014 veel werk verzet. De werkgroep heeft gekeken hoe de veiligheid van de sport in de toekomst gewaarborgd kan blijven en waar deze uitgebreid zal moeten worden. Een ander vraagstuk waar zij zich over hebben gebogen is de betaalbaarheid van de sport. Met de aanbevelingen die hieruit voortkomen, zal de KNMV in 2015 aan de slag gaan. Er zijn diverse stappen gezet in het carrièrepad voor officials, zo zijn er elf officials begonnen aan de cursus tot officialscoach. Vanaf 2015 zullen deze officialscoaches nieuwe officials gaan begeleiden. Commissie ROM is bezig geweest met het vergroten van kennis van vrijwilligers door twee bijeenkomsten te organiseren voor clubs waarin tips en tricks zijn gegeven voor het behoud van accommodaties. Om het declareren voor officials te vergemakkelijken is het nu ook mogelijk om digitaal te declareren. De KNMV heeft in 2014 voor het eerst een Motordag georganiseerd. Dit motorevenement is georganiseerd op het circuit in Lelystad. De workshops op dit evenement zaten heel snel vol. De dag is door ruim bezoekers bezocht en zeker voor herhaling vatbaar. Voor de districtssporters in de motocross is er een landelijke DMX-dag georganiseerd waar de sporters hun krachten kunnen meten met andere districten. De KNMV-reizen bleken weer meer in trek te zijn dan de jaren ervoor, vooral de kennismakingstoer was erg gewild. Het lidmaatschap is uitgebreid met woonplaatsservice en door het samenwerken met een andere partij wordt er nu 85% van de pechgevallen ter plekke gerepareerd. IRider is een online magazine dat in 2014 voor het eerst digitaal is verspreid onder leden. Leden waarderen het magazine met een zeven. Leden zijn ook actief in de social media het aantal volgers op Facebook en Twitter blijft toenemen. 3

5 Actieplan 2015 Hieronder vindt u het actieplan van de KNMV voor het jaar I Nederland in top tien van de wereld Missie KNMV topsport Het structureel behalen van een top tienpositie tijdens EK s en WK s in alle motorsportdisciplines door het aanbieden van fulltime programma s en het creëren van randvoorwaarden voor topsporters. Visie KNMV op topsport Binnen de KNMV is het mogelijk om op diverse niveaus motorsport te beoefenen. Hiervoor zijn de randvoorwaarden (o.a. accommodaties, organisatoren, sporttechnisch kader) goed ingevuld. Via uitgebalanceerde talentontwikkelingstrajecten worden jonge, talentvolle sporters opgeleid tot topsporter. Door goede contacten met verschillende professionele teams wordt gezamenlijk gewerkt om structurele deelname van Nederlandse motorsporters op mondiaal niveau te realiseren. Ambities 2015 In de sport ligt de focus op de top tien ambitie, vooral bij de motocross, wegrace en enduro. De KNMV gaat in deze disciplines voor de medailles. In 2015 heeft de KNMV de volgende ambities per discipline: - Motocross senioren: 3 medailles + 3x top-8 WK - Motocross senioren-1*: 1 medaille + 1 top-8 WK - Motocross senioren landenteam: 2 medailles WK - Motocross senioren-1 landenteam: 1 medaille EK + 1 top-8 WK - Wegrace senioren-1*: 1 medaille WK + 1 top-8 WK - Enduro senioren: 1 top-8 EK - Baansport senioren: 1 medaille WK + 1 top-8 WK - Baansport senioren-1* 1 medaille WK *Senioren-1: hiermee wordt de jeugd bedoeld die binnen enkele jaren doorstromen naar de senioren Deelname WK wedstrijden Om door de KNMV te worden uitgezonden naar WK-wedstrijden, stelt de KNMV een aantal eisen. Zo moet er een reële kans zijn op een top-8 klassering en moet de rijder zelf al hebben deelgenomen aan EK/WK competitie wedstrijden. 1.1 Topsportselecties Why: De KNMV besteedt aandacht aan topsportselecties omdat de topsportselecties een inspiratie zijn voor jonge rijders. De KNMV streeft naar prestaties op het hoogste niveau (top-8 ambitie), omdat het Nederlandse publiek wil genieten van topsportprestaties. Prestaties geven een boost aan de sport waardoor er meer mensen deel gaan nemen aan motorsport. How: Talentvolle sporters worden begeleid en opgeleid door de KNMV tot aan het hoogste niveau. De KNMV levert hierbij een programma dat zich kwalitatief onderscheidt van andere landen. 4

6 What: Structuur wegrace Doelstelling Instroom wegrace vergroten Realisering De KNMV gaat de focus verleggen naar de instroom en het opleiden van rijders. Er zullen geen rijders meer worden ingekocht in teams. WK rijders kunnen wel begeleiding van trainers verwachten vanuit de KNMV, maar geen financiële ondersteuning. Wel blijven er selecties bestaan met duidelijke selectiecriteria. Het Spaans open wordt belangrijk onderdeel voor de doorstroom naar de WK top. Zie hieronder het doorstroomschema voor de wegrace. Personele inzet Bondscoach wegrace en sporttechnisch manager Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Evaluatie met bondscoach Figuur 1: Nieuwe structuur Wegrace opleiding 5

7 1.1.2 Structuur MX Doelstelling Vergroten toegankelijkheid MX topsport Het verbeteren van het commitment van selectierijders Realisering De MX selectie zal via een nieuwe structuur worden samengesteld waarbij iedere breedtesporter de kans krijgt zich te bewijzen via Scoutingdagen. De atleten die positief zijn beoordeeld moeten zich tijdens een landelijk selectieweekend nogmaals bewijzen. Wie tijdens dit selectieweekend voldoet aan de gestelde criteria zal deel uit maken van de Nationale Selectie. Deze komt in de plaats van de oude Districtsselecties. De huidige Nationale Selectie gaat Internationale Selectie heten en heeft de focus op internationale deelname. Ook zij moeten zich plaatsen via de Scoutingdagen. Aan rijders die de selectie niet halen worden trainingsdagen aangeboden. Zie hieronder in figuur 1 de nieuwe structuur schematisch weergegeven. Dit zorgt voor een transparantere selectieprocedure en extra rijmogelijkheden voor KNMVlicentiehouders. Personele inzet Bondscoach MX, sporttechnisch manager, coördinator (top)sport en beleidsmedewerker. Scoutingsdagen en selectieweekend: september/oktober Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Het aantal gescoute atleten Evaluatie met bondscoach 6

8 Figuur 2: Nieuwe structuur MX opleiding 7

9 1.1.3 Structuur Enduro Doelstelling Deelname aan het WK 6-daagse Realisering Er gaat gewerkt worden met een vaste trainer en een Enduroselectie. Deze zal geregeld aanschuiven bij de Motocrossselectie. De selectie bestaat uit een topselectie en een subselectie, die ieder bestaan uit vijf personen. Om deel uit te maken van de selectie dient te worden voldaan aan bepaalde criteria. De subselectie zal enkele keren aansluiten bij een training van de topselectie, met als bedoeling om naar dat niveau door te groeien. De focus wordt ook hier gelegd op de jeugd (vanaf 18 jaar i.v.m. het benodigde rijbewijs). De bedoeling is dat de selecties deel gaan nemen aan EK en WK wedstrijden. De KNMV zorgt voor de inzet van trainers - zowel een baantrainer als een fysieke trainer - en aanvullende workshops. Het besluit tot deelname aan de WK Zesdaagse is afhankelijk van de kansen op een top achtklassering. Personele inzet Enduro trainer, medewerker topsport, sporttechnisch manager, bondscoach motocross Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Wel of geen deelname aan het WK 6-daagse 1.2 Sporttechnisch kader Why: Uitgedaagd blijven worden om jezelf te verbeteren is voor veel mensen belangrijk om plezier te blijven houden in een sport. Goede begeleiding is belangrijk om dit te kunnen realiseren. How: Het sporttechnisch kader verzorgt leuke leerzame trainingen waarbij er veilig wordt gewerkt. Alle rijders moeten de mogelijkheid krijgen om te kunnen sporten onder begeleiding van een goed opgeleide trainer. What: Trainersopleidingen Doelstelling Verhogen kwaliteit sporttechnisch kader door toename aantal KNMVgediplomeerde trainers Realisering Er wordt in 2015 twee maal een MT2-cursus aangeboden en één maal een MT3- cursus. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, zal de MT2-cursus samengevoegd worden met de MT3-cursus. De MT3-cursisten krijgen dan andere opdrachten mee en hun opleiding loopt na afloop van de MT2 nog een half jaar langer door. Deze cursussen moeten leiden tot minimaal 14 nieuwe MT2-trainers en 6 nieuwe MT3 trainers. Personele inzet Medewerker (top)sport Planning MT2 in voorjaar en najaar MT3 heel 2015 Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging sporttechnisch kader Evaluatie Aantal opgeleide MT2 en MT3 trainers Trainersbijscholing Doelstelling Verhogen kwaliteit sporttechnisch kader Realisering In 2015 wordt weer een bijscholing georganiseerd voor alle KNMVgediplomeerde trainers. Trainers die niet voldoen aan de bijscholing eis (één keer in de drie jaar een bijscholing hebben gevolgd) worden van de KNMVgediplomeerde trainers lijst afgehaald. De bijscholing zal in het teken staan van medisch handelen door trainers. Personele inzet Medewerker (top)sport Planning 2 e helft 2015 Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging sporttechnisch kader Evaluatie Aantal trainers dat aan de bijscholing heeft deelgenomen 8

10 1.3 Randvoorwaarden Why: Motorsporters willen hun hobby zo vaak mogelijk uitoefenen. Wedstrijdsporters willen deelnemen aan een interessante competitie. Dit zijn randvoorwaarden waar de KNMV zich voor moet inzetten. How: De KNMV richt zich op het creëren van rijmogelijkheden en de organisatie van evenementen van goede kwaliteit, met volle startvelden, die veilig worden georganiseerd. What: MON Doelstelling Eenheid in hantering richtlijnen motocross Realisering De KNMV is een samenwerking aangegaan met de MON op het gebied van accommodaties, handhaving geluid en verzekeringen. In 2015 zal deze samenwerking verder worden ingevuld door gezamenlijk circuitnormen vast te stellen naar aanleiding van het gedane onderzoek door de werkgroep veiligheid. Ook zal er samen met de MON worden gekeken hoe de geluidsnorm van 94dB(A) beter kan worden gehandhaafd (uitgezonderd NK en ONK wedstrijden). Op het gebied van verzekeringen zal dezelfde lijn als in 2014 worden gehanteerd. Personele inzet Sporttechnisch manager Speerpunt MJP Accommodatiebeleid voortzetten met extra aandacht voor probleemgevallen Verder professionaliseren organisatie Evaluatie De opgestelde circuitnormen en een plan van aanpak voor geluid Vernieuwde opzet ONK wegrace Doelstelling Vollere startvelden en het betaalbaar houden van de sport Realisering De KNMV vindt alle wegrace klassen belangrijk en streeft er dan ook naar alle klassen te behouden in het ONK. Ook de talentontwikkeling blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarom gaat de KNMV een samenwerking aan met de Belgische en Duitse motorbond om gezamenlijk een interessantere competitie neer te kunnen zetten met diverse circuits. De wedstrijden worden gehouden naar het Britse model (dubbele heats met korte races) en het reglement is gebaseerd op de FIM-stockregels. Het ONK in de Moto3-klasse wordt in 2015 verreden tijdens het IDM dat grotendeels in Duitsland wordt gehouden. De Moto3 GP en de Moto3- standaardklasse rijden hun race tegelijkertijd. De beste Nederlander in de eindklassering wint het ONK. Met initiator Arie Vos en KTM Nederland is overeengekomen om in 2015 de KTM RC390 cup onder de vlag van de KNMV in het programma op te nemen. Dit is een logische stap na de SOBW brommerklasse. Zandvoort komt terug op de ONK wegracekalender. Het circuit wordt hiervoor op twee kritische punten aangepast Personele inzet Sporttechnisch manager Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal deelnemers aan het ONK wegrace 9

11 1.3.3 Promotor MX Doelstelling Meer deelnemers ONK-competitie Realisering Na overleg met de organisatoren is er voor 2015 afgesproken dat er wordt samengewerkt met een promotor om de ONK-wedstrijden als geheel uit te dragen, waarbij alle wedstrijden dezelfde uitstraling hebben. Dit houdt in: één ONK-website, overal dezelfde banners, bewegwijzering, podium, flyers, officials etc. Het is de bedoeling dat de top GP-rijders niet meer deel kunnen nemen aan het ONK. De ONK-wedstrijden zullen daarom ook worden gepland tijdens overzeese GP-wedstrijden. Ook wordt er een proef gedaan met tweedaagse evenementen. Personele inzet Secretaris motocross Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal deelnemers aan de ONK-competitie DMX-competities Doelstelling Vergroten doorstroom DMX naar landelijke competitie Realisering Om rijders te enthousiasmeren door te stromen van de DMX naar de landelijke competitie, stelt de KNMV voor de winnaars van de DMX-competitie een gratis licentie beschikbaar voor de NK-competitie het erop volgende seizoen. Aan het eind van het seizoen wordt er voor het tweede maal de DMX shoot-out georganiseerd waaraan districtslicentiehouders mogen deelnemen zodra ze minimaal 50% van de DMX wedstrijden binnen hun eigen district hebben gereden. Verder mag iedere KNMV-licentiehouder van een andere discipline dan motocross, Enduro en supermoto aan district wedstrijden (DMX en VTBM deelnemen. Personele inzet Secretaris MX Planning 4 e kwartaal 2015 Deelname DMX en VTBM heel 2015 Speerpunt MJP Evaluatie Toegankelijk houden breedtesport Het aantal DMX-rijders die in 2016 gebruik maken van hun gewonnen licentie voor de NK-competitie Baansport Jeugd-Nationale competitie Doelstelling Meer deelnemers aan de Jeugd-Nationale competitie Realisering Om meer deelnemers te krijgen in de Jeugd-Nationale competitie wordt het in 2015 mogelijk om met een Jeugd-Nationale licentie ook deel te nemen aan districtswedstrijden cross. Dit ook in navolging van punt Dit om meer rijmogelijkheden te creëren waardoor de Jeugd-Nationale competitie niet meer onder doet voor VTBM-wedstrijden. Hierdoor wordt een Jeugd-Nationale licentie aantrekkelijker. Personele inzet Sporttechnisch manager Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Het aantal deelnemers aan de Jeugd-Nationale competitie 10

12 1.3.6 ONK Supermoto en zijspancross Doelstelling Vollere startvelden Realisering Voor 2015 wordt samenwerking gezocht met de Belgische bond om de supermoto en zijspancross competitie gezamenlijk te verrijden op zowel Belgische als Nederlandse circuits. De beste Nederlander in de einduitslag is de winnaar van het ONK. Personele inzet Sporttechnisch manager Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal deelnemers aan het ONK Supermoto en het ONK zijspancross Jeugdtopsportfonds Doelstelling Financiële ondersteuning sporters Realisering De KNMV gaat een jeugdtopsportfonds instellen. Met behulp van crowdfunding legaten en mogelijk andere middelen moet dit fonds financieel gevuld gaan worden. Deze financiële middelen zullen ten goede komen aan jeugdtopsporters. Om in aanmerking te komen voor financiering uit dit fonds dient een sporter aan een aantal normen te voldoen. Deze normen worden zorgvuldig opgesteld. Personele inzet Sporttechnisch manager Planning 1 e kwartaal 2015: instellen fonds en opstellen normen 2 e t/m 4 e kwartaal 2015: Inzet fonds Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Het totaal aan gedoneerde bedragen in

13 II Sportparticipatie naar 75% Missie KNMV sportparticipatie Op elk niveau, in alle motorsportdisciplines en bij het recreatief motorrijden, levert de KNMV een actieve bijdrage aan het bevorderen van motorrijden in de breedste zin van het woord. Visie KNMV sportparticipatie De motorrijder De KNMV ontwikkelt producten en diensten die zijn afgestemd op de wensen en verwachtingen van de motorrijders. Hierbij houdt de KNMV rekening met de verschillende subgroepen binnen de motorrijders (toerrijders, sporters en woon-werkrijders). Voor iedere motorrijder is er een passend aanbod. De KNMV zet zich hierbij sterk in voor verkeersveiligheid en een goed imago van motorrijdend Nederland. Ambities % van onze leden rijdt meer dan 12x per jaar motor (95,3% in 2014) 55 % van onze leden rijdt minimaal 40 weken per jaar motor (54% in 2014) rijders nemen deel aan wedstrijden ( in 2014) 82% van onze sporters traint minimaal 3x per week 20 minuten of meer intensief (80% in 2014) 30% van onze leden rijdt minimaal 5 dagen per week 30 minuten of meer per dag (25% in 2014) personen zijn lid van de KNMV ( eind 2014) 2.1 Marketing & PR / propositie Why: Het motorrijden en de motorsport moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Gezamenlijk de hobby uitvoeren draagt bij aan het plezier. How: De KNMV probeert zo veel mogelijk motorrijders te verenigingen om gezamenlijk voor de belangen van de motorrijders op te komen, maar ook om gezamenlijk de hobby te beleven en informatie te delen met elkaar. De KNMV wil zo veel mogelijk motor gerelateerde voordelen bieden die het rijplezier en -gemak kunnen bevorderen. What: KNMV Roadshow Doelstelling Het binden van nieuw aangemelde leden Realisering Alle nieuwe leden (uitgezonderd degenen die via de Bikers Toolkit zijn aangemeld) worden uitgenodigd voor een KNMV-bijeenkomst in een in hun district. Bij die gelegenheid kan de KNMV duidelijk maken wat wij betekenen voor onze leden. Daarnaast is het een sociale aangelegenheid. Zo wordt er bijvoorbeeld een toertocht aan de bijeenkomst verbonden en krijgen alle bezoekers een leuke KNMV gadget mee. Personele inzet Afdeling PR & marketing Planning 2 e helft 2015 Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Het aantal leden dat een bijeenkomst heeft bezocht 12

14 2.1.2 Bedrijfslidmaatschappen Doelstelling Markt verbreden en positie t.o.v. partners versterken Realisering Naast de reguliere lidmaatschappen zijn er vanaf 2015 ook bedrijfslidmaatschappen mogelijk onder de naam KNMV business club. Deze leden worden business members genoemd. Alle partners van de KNMV worden hiervoor benaderd. Op deze manier wil de KNMV haar partnernetwerk uitbreiden en haar positie versterken. Met vele kleine partners sta je sterker dan met een paar grote; zeker wanneer er een partij wegvalt. Het bedrijfslidmaatschap kent vier gradaties; platina, goud, zilver en brons. Deze lidmaatschappen kennen uiteenlopende voordelen waaronder korting op het KNMV-lidmaatschap voor personeel, VIP-kaarten voor evenementen, advertentiemogelijkheden, deelname aan de KNMV-businessdag en de ondersteuning bij personeelsuitjes. Personele inzet Manager Finance en Ledenservices Planning Vanaf 1 januari 2015 Speerpunt MJP Een uitdagende propositie voor alle doelgroepen Evaluatie Het aantal afgesloten bedrijfslidmaatschappen Motordag Doelstelling Binden KNMV-leden Realisering De in 2014 voor het eerst georganiseerde KNMV Motordag was een succes en zal daarom in 2015 worden herhaald, alleen nog groter en spectaculairder. In 2014 lag de focus op het recreatief motorrijden. In 2015 zal de wedstrijdsport er meer bij worden betrokken. De Motordag is een sociale aangelegenheid en onderdeel van de propositie van de KNMV, bedoeld om de leden te binden. De KNMV wil minimaal bezoekers trekken tijdens de Motordag. Personele inzet Commissie Recreatief Motorrijden en medewerker clubondersteuning Planning Het evenement vindt plaats in de eerste helft van 2015 Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Evaluatie Het aantal bezoekers van de Motordag Bikers Toolkit - Distributiekanalen Doelstelling Ledengroei Realisering De KNMV gaat op zoek naar andere distributiekanalen voor de Bikers Toolkit. Zo zal er onder andere worden gekeken of deze is weg te zetten bij motor gerelateerde winkels. Op deze manier kan de KNMV bekendheid creëren onder een grote groep motorrijders die zij voorheen niet kon bereiken. De bedoeling is dat deze motorrijders de voordelen van het KNMV lidmaatschap gaan inzien en lid blijven. Personele inzet Afdeling marketing & PR Speerpunt MJP Ledengroei Evaluatie Het aantal nieuwe distributiekanalen 13

15 2.2 Verkeer & Opleidingen Why: Het verbeteren van de motorvaardigheid draagt bij aan het rijplezier. Zeker wanneer dit op een leuke manier met een gezellige groep wordt aangeleerd. Daarnaast draagt de motorvaardigheid ook bij aan het verhogen van de rijveiligheid. How: Het aanbieden van motoropleidingen onder begeleiding van professionele instructeurs. De focus ligt op gezelligheid, maar tijdens deze dagen leer je ook hoe je zelf veiliger kunt rijden. What: Motoropleidingen Doelstelling Marktaandeel vergroten op de opleidingsmarkt Realisering De KNMV gaat op zoek naar andere distributiekanalen om haar motoropleidingen aan te bieden. Indien nodig kunnen er nieuwe opleidingen worden ontwikkeld of kunnen de bestaande opleidingen worden aangepast. Personele inzet Hoofd Verkeer & Opleidingen Planning Geheel 2015 Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Het aantal nieuwe distributiekanalen voor motoropleidingen KGI-ers en rijscholen Doelstelling Rijscholen verbinden aan de KNMV Realisering Naast het contract dat de KNMV heeft met KGI ers gaat de KNMV ook kijken naar mogelijkheden om contracten direct met rijscholen te sluiten, zodat het KNMV-logo niet uitsluitend kan worden gebruikt wanneer een rijschool een KGI er in dienst heeft. Rijscholen zullen dan wel moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, zodat de KNMV wordt gezien als een keurmerk. Personele inzet Afdeling Verkeer & Opleidingen Planning 1 e kwartaal 2015: onderzoek 2 e kwartaal 2015: sluiten contracten bij positief resultaat Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Het aantal afgesloten contracten Opleiding scooterrijders Doelstelling Afname aantal scooterongelukken Realisering De KNMV gaat in het verlengde van de VRO-Risico nu ook opleidingen aanbieden voor scooterrijders. Onder andere vanuit de bezorgershoek is hier vraag naar. Deelname aan een KNMV scooteropleiding leidt tot kortingen op de verzekeringspremie. Personele inzet Afdeling Verkeer & Opleidingen KGI ers Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Het aantal opgeleide scooterrijders 14

16 2.2.4 VRO s Doelstelling Realisering Personele inzet Planning Toegankelijk maken VRO s Op de motobeurs gaat de KNMV een actie doen met een aantrekkelijke aanbieding voor een VRO in combinatie met een KNMV-lidmaatschap. Daarnaast gaat de KNMV op het circuit van Lelystad of Rosmalen een VRO aanbieden voor leden van KNMV clubs tegen een laag tarief. Dit moet een laagdrempelige kennismaking met de VRO worden. De naam van de VRO zal Back on bike worden en deze zal worden gegeven aan het begin van het motorseizoen. Afdeling Verkeer & Opleidingen KGI ers 26 februari t/m 1 maart: Motorbeurs April/Mei: VRO Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Het aantal deelnemers aan de VRO 2.3 Districten Why: Binnen de districten wil de KNMV haar motorrijders ook graag verenigen, zodat ze samen kunnen genieten van hun hobby. How: Rijders uit de districten komen op bepaalde momenten bijeen. Informatie uitwisselen, het uitoefenen van de hobby en gezelligheid worden centraal gezet. What: DLV s Doelstelling Realisering Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie Meer leden die de DLV bezoeken Het programma van de DLV s zal aantrekkelijker worden gemaakt door de bijeenkomsten plaats te laten vinden in cafés. Behalve de DLV zal op dezelfde dag een actief programma worden aangeboden. Contactpersoon districten 1 e kwartaal 2015: plannen en voorbereiden DLV s 2 e kwartaal 2015: DLV s Langdurige binding recreatieve motorrijders Het aantal bezoekers van de DLV s Ondersteuning districten bij deelname regionale beurzen Doelstelling Zichtbaarheid binnen de districten vergroten Realisering Voorheen was binnen de KNMV vastgesteld dat alleen op de Motorbeurs in Utrecht de KNMV gepresenteerd zou worden. Om meer zichtbaarheid te creëren binnen de districten mogen de districten de KNMV nu ook promoten tijdens regionale beurzen. De KNMV vindt het belangrijk dat dit op een professionele manier gebeurd. De KNMV zorgt daarom voor ondersteuning vanuit het bondsbureau door het aanleveren van informatie en promotiemateriaal voor regionale beurzen. Personele inzet Contactpersoon districten Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Het aantal beurzen waar aan is deelgenomen 15

17 2.3.3 Jubilarissen Doelstelling Aantrekkelijker programma voor jubilarissen Realisering De huldiging van jubilarissen gaat gecombineerd worden met de 25+-reünie. Deze kent een feestelijkere sfeer dan de DLV s waar voorheen de jubilarissen werden gehuldigd. Zo ligt er een aantrekkelijker programma voor de jubilarissen en hoopt de KNMV meer jubilarissen naar de bijeenkomst te trekken. Personele inzet Contactpersoon districten Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Het aantal aanwezige jubilarissen 2.4 Reizen Why: Het aanbieden van een unieke belevenis waar motorrijders samen hun hobby kunnen beleven en hun passie voor het motorrijden delen. How: De KNMV biedt reizen aan die nergens anders te boeken zijn. De vinden plaats in groepsverband, zodat je samen met andere enthousiaste motorrijders bent. De reizen staan onder begeleiding van professionele instructeurs die uitgebreid de tijd nemen om vragen van deelnemers te beantwoorden. What: Reizen Doelstelling Onderscheiden van andere reisaanbieders door uniek aanbod Realisering De kennismakingstoer was in 2014 zo populair dat deze in 2015 twee maal wordt aangeboden. Naast het standaardprogramma worden er twee korte reizen en een langer durende reis met specifieke thema s aangeboden. Personele inzet Commissie Recreatief Motorrijden Speerpunt MJP Een uitdagende propositie voor alle doelgroepen Evaluatie De deelnemersaantallen aan de KNMV-reizen 16

Sportparticipatie. Ambities

Sportparticipatie. Ambities KNMV Routeboek 2016 Inleiding De Nederlandse sportwereld is volop in beweging en hierdoor aan het veranderen. De concurrentie neemt toe, er komen steeds meer nieuwe sporten bij, maar ook activiteiten buiten

Nadere informatie

Samen sterk. Jaarplan 2014. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Samen sterk. Jaarplan 2014. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2014 foto: Henry Dunnewind Samen sterk KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Evaluatie 2013 02 I Nederland

Nadere informatie

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Zichtbaarheid Jaarplan 2013 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Foto: Johan Slagter Inhoudsopgave Evaluatie 2012 02 I Top 10 ambitie

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Motorrijden inspireert

Motorrijden inspireert Motorrijden inspireert Zichtbaarheid & kwaliteit Meerjarenbeleidsplan KNMV 2013-2016 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl website: www.knmv.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

TheDune Racing. door mij financieel te steunen word uw naam bekend bij miljoenen bezoekers! #93 Ricardo van Duijn

TheDune Racing. door mij financieel te steunen word uw naam bekend bij miljoenen bezoekers! #93 Ricardo van Duijn door mij financieel te steunen word uw naam bekend bij miljoenen bezoekers! #93 Ricardo van Duijn 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 BIOGRAFIE 3 SEIZOEN 2012 TALENT CUP 600. 4 BUDGET OPSTELLING 2012* 4 UW

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid 2016 REGLEMENT DISTRICTS (DMX CUP) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX CUP wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders,

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE...

DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE... INHOUD DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE... 2 WEDSTRIJDEN... 2 LEEFTIJD... 3 RIJDEN IN EEN ANDER DISTRICT

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

DIGITAAL JE LICENTIE AANVRAGEN

DIGITAAL JE LICENTIE AANVRAGEN *0 LICENTIE-INFORMATIE 2013 Hoewel de winter nog echt moet komen wordt het toch voor iedereen al weer tijd om de voorbereidingen voor 2013 te treffen. Daarom willen wij je zo veel mogelijk informeren over

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 E-mail: info@knmv.nl Internet: www.knmv.nl KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

Sponsorinformatie Motorsport Organisatie Nederland - De motorsportbond voor de liefhebber

Sponsorinformatie Motorsport Organisatie Nederland - De motorsportbond voor de liefhebber www.mon.nl info@mon.nl T: (+31) (0)485-315 080 F: (+31) (0)485-314 535 KvK: 40215814 Bezoekadres: Veldweg 15a 5431 CH Cuijk Postadres: Postbus 341 5430 AH Cuijk Sponsorinformatie Identiteit Merkwaarden

Nadere informatie

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport!

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Inleiding De Nederlandse Handboog Bond breidt in 2013 haar dienstverlening aan handboogverenigingen verder uit. De NHB doet dit met de landelijk

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR ORGANISATOREN 2016

KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR ORGANISATOREN 2016 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Telefoon KNMV-Algemeen: 026-3528510 Fax: 026-3528522 E-mail: sport@knmv.nl Internet: www.knmv.nl KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR ORGANISATOREN 2016 INLEIDING

Nadere informatie

Rockanje Classic Races Sponsorpakket 2014

Rockanje Classic Races Sponsorpakket 2014 Rockanje Classic Races Sponsorpakket 2014 Rockanje Classic Races : De Rockanje Classic Races is een jaarlijks terugkerend evenement met internationale bekendheid. De Rockanje Classic Races zijn uniek aangezien

Nadere informatie

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 E-mail: info@knmv.nl Internet: www.knmv.nl KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

SPONSORMAP. Wie zijn de Go Girls? Contact

SPONSORMAP. Wie zijn de Go Girls? Contact SPONSORMAP Wie zijn de Go Girls? De Go Girls zijn een aantal dames met dezelfde passie: motoren! In het najaar van 2008 besloten zij een team te vormen en deel te nemen aan de Z.A.C. -endurance (Zomer

Nadere informatie

Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015

Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015 Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015 De ambitie van de NKBV is erop gericht meer klimmers op een hoger niveau mee te laten draaien in het Internationale circuit om meer podiumplekken te behalen

Nadere informatie

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria voor de N ationale Kernploeg(en) en Selecties: Kernploegen en talentenpoule De KBN voorziet voor kumite en een

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk MON AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie 2016 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: www.mon.nl info@mon.nl Pagina

Nadere informatie

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 E-mail: info@knmv.nl Internet: www.knmv.nl KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

Talentbijeenkomst. Agenda. Mededelingen. 1 april 2014 Nieuwegein. ISC Medemblik Bart van Breemen / Rob Franken 8-4-2014

Talentbijeenkomst. Agenda. Mededelingen. 1 april 2014 Nieuwegein. ISC Medemblik Bart van Breemen / Rob Franken 8-4-2014 Talentbijeenkomst 1 april 2014 Nieuwegein Agenda Opening en mededelingen Verslag bijeenkomst oktober 2013 Gebruik ISC Medemblik Overstap- en doorstroming talent Persoonlijkheidsvorming/ Coachplatforms

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

INFORMATIE WEGRACECURSUS 2011

INFORMATIE WEGRACECURSUS 2011 INFORMATIE WEGRACECURSUS 2011 1 Inleiding Je komt de kamer binnen en de tv staat aan. Je kijkt er naar en ziet een coureur op de motor over het parcours scheuren. Voordat je het weet sta je 5 minuten te

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Selectiebeleid 2016 NL Team Sportklimmen

Selectiebeleid 2016 NL Team Sportklimmen Selectiebeleid 2016 NL Team Sportklimmen Inhoudsopgave Inleiding 3 RTC 4 Uitleg proefperiode Jong Oranje 5 Jong Oranje 7 Uitleg proefperiode Nederlands Team 8 Nederlands Team 9 2 INLEIDING De ambitie van

Nadere informatie

Handleiding Slowpitch Softbal

Handleiding Slowpitch Softbal KNBSB Handleiding Slowpitch Softbal Een handleiding voor het opstarten van Slowpitch Softbal binnen uw honkbal- en softbalvereniging Corinne van de Griendt en Yaelle van Blanken 26-7-2017 Inhoud Wat is

Nadere informatie

Beleidsplan TC Alkmaar

Beleidsplan TC Alkmaar Beleidsplan TC Alkmaar 2016-2019 Van Jan Nagelhout Datum 09-12-2015 Versie 0.4 Versie 1.0 Status Definitief Datum 27-01-2015 Distributielijst Rol Naam Review Goedk. Datum Versie Voorzitter TC Joost Bergsma

Nadere informatie

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Wij gaan voor goud, zilver en brons, meisjes- en vrouwenvoetbal hoort bij ons - 1 - Voorwoord Voor u ligt de beschrijving van het beleid voor het meisjes-

Nadere informatie

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Datum: Thursday 15 December 2011 Auteur: Boudewijn van Opstal en Jeroen Spaans Inhoudsopgave Aanleiding 1. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Begrippen 3. Visie

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Jaarverslag. 2013 40 jarig jubileum. Mc Flying Boetoe. MC Flying Boetoe

Jaarverslag. 2013 40 jarig jubileum. Mc Flying Boetoe. MC Flying Boetoe Jaarverslag Mc Flying Boetoe 2013 40 jarig jubileum MC Flying Boetoe Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2012 Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari was er een korte terugblik op het motorsport seizoen van

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT District Zuid NFF Seizoen 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT District Zuid NFF Seizoen 2015 Algemeen De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT van de N(ederlandse) F(ietscross) F(ederatie) tenzij in dit reglement anders is bepaald. Iedereen dient zich te houden aan

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak?

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Koninklijke Nederlandsche Handboogschutterij Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Handboogcongres 2013 9 november 2013 Edwin de Ligter Nieuwe opzet? Van geen beleid naar

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding Ambitieplan Spaarnestad 2015-2020 1. Inleiding Dit ambitieplan is geschreven om een koers aan te brengen in de ontwikkeling van het Haarlems volleybal en toe te treden tot het talent ontwikkeling programma

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

Acropolis kwaliteitsplan

Acropolis kwaliteitsplan Acropolis kwaliteitsplan 2017-2020 # medische omkadering # accommodatie # goed bestuur # scheidsrechters # trainers # ploegen # leden Doel van het Acropolisplan Rugby Vlaanderen wil zijn clubs kwalitatief

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan Selectienormen 2013/2014 Langebaan voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en internationale kampioenschappen Definitieve versie, 05 oktober 2013 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX SPONSORDOSSIER SUPERBIKE IDM CLIENT

PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX SPONSORDOSSIER SUPERBIKE IDM CLIENT PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX SPONSORDOSSIER SUPERBIKE IDM CLIENT 30 mei 1 juni 2014 Voorwoord Beste sponsor, kandidiaat-sponsor Omwille van het grote succes van het IDM Superbike kampioenschap

Nadere informatie

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee!

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! WhoZnext is een campagne die tennisjongeren tussen 14 en 21 jaar stimuleert activiteiten te organiseren voor hun leeftijdsgenoten. Onder

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Imago & poten,e onderzoek Juni 2013

Imago & poten,e onderzoek Juni 2013 Imago & poten,e onderzoek Juni 2013 1 Inleiding / doelstelling Op de eerste plaats is het van belang inzicht te verkrijgen in de merkbekendheid en het merkimago. Daarnaast bestaat er een grote groep motorrijders

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017

In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017 In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Instromen... 2 2.1. Oranje Selectie... 2 2.2. Jong Oranje Selectie... 2 2.3. Criteria voor de Oranje en Jong Oranje

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton 1. Uitgangspunten voor beleidsperiode 2015/2020 1.1. Tussen evaluatie prestatiedoelen 2013/2016 Tussenconclusies Het gestelde doel: Bereiken van top 3-plaatsen

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure Baan duur ten behoeve van de

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 Eisen KNWU 2015 Baan-DUUR mannen nationale selectie Leeftijd 17-17 18 - nieuwelingen top-6 - junioren top-3 (van alle eerstejaars)

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht Regio West 2015-2016 Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht in Regio West 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van Regio West voor de periode 2015-2016.

Nadere informatie

Optimist Club Nederland

Optimist Club Nederland Optimist Club Nederland Algemene Ledenvergadering 2013 Plezier, Trainen, Winnen Focus OCN Doelstellingen lange termijn vanuit WAAROM OCN Doelstelling korte termijn Activiteiten tbv realiseren van vastgestelde

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Aan Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Van Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Inleiding Tijdens seizoen 2015 is een leuke en

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012 Jeugdplan 2012 Versie 1.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 - Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 - De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugd... 4 Hoofdstuk 3 - Werving nieuwe leden... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018 KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018 voor deelname aan internationale wedstrijden, kampioenschappen en selectiewedstrijden 29 september 2017 Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCLJ):

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Atletiek Vereniging Hylas Correspondentie-adres : De Landman 138 1827 JC Alkmaar Accommodatie : Sportpark Viaanse Molen Havinghastraat 4 JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Maart 2013 1 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding

Nadere informatie

inhoud Wat doen wij Wie zijn wij Wat bieden wij Begroting Club van 50 Contact info

inhoud Wat doen wij Wie zijn wij Wat bieden wij Begroting Club van 50 Contact info info 2008 inhoud Wat doen wij Wie zijn wij Wat bieden wij Begroting Club van 50 Contact info WAT doen wij Motorclub Heerjansdam is een onderdeel van de Activiteiten Vereniging Heerjansdam (AVH). De motorclub

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 Who-am-I? Han ten Hove namens cie Off Road, WT-4 trainer MTB specialisatie, Proces manager, jeugdtrainer Bar End, UCI team MPL Specialized, Expert WT opleidingen, Examinator

Nadere informatie