Jaarplan Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg CA Arnhem Tel: Fax: web:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv."

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg CA Arnhem Tel: Fax: web:

2 Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan I Nederland in de top tien van de wereld Topsportselecties Sporttechnisch kader Randvoorwaarden 09 II Sportparticipatie naar 75% Marketing & PR / propositie Verkeer & opleidingen Districten Reizen 16 III Organisatieontwikkeling: verbindend leiderschap Officials Partnerships Automatisering Bondsbureau Clubs 19 Bijlage: Evaluatie

3 Voorwoord Voor u ligt het concept Jaarplan Een doordacht plan dat tot stand is gekomen door input vanuit diverse geledingen binnen de KNMV. Niet in de laatste plaats heeft het bondsbestuur van de KNMV het als zeer plezierig ervaren dat er is voorgesorteerd met een delegatie van de ledenraad. Dit was belangrijk omdat voortschrijdend inzicht en economische omstandigheden ons noodzaken om op onderdelen af te wijken van onze meer jaren route zoals verwoord in het Meerjarenplan Het bondsbestuur heeft deze informatieronde met een afvaardiging van de ledenraad als erg zinvol en constructief ervaren. De herijking van onze activiteiten in het jaarplan 2015 vinden haar basis in de volgende twee door het bestuur besloten uitgangspunten. 1. Alle activiteiten in een Jaarplan van de KNMV moeten als gevolg hebben in de daarmee samenhangende begroting dat er minimaal een break-even resultaat uitkomt. Simpel gezegd, met uitzondering van de reeds bestemde bestemmingsreserves waarover al is besloten kan er niet meer geld worden besteed dan dat er inkomsten tegenover staan. 2. De activiteiten in het Jaarplan moeten kunnen worden getoetst aan het Why, How, What principe (the Golden Circle van Simon Sinek) zoals besproken met de Algemene ledenvergadering van juni Dit betekent concreet dat we per activiteit kijken of het past bij de vraag Why, in het geval van de KNMV: staat de activiteit voor plezier en betrouwbaar, How, past het bij onze kernbegrippen kwaliteit, veiligheid en belangen en What, welke keuzes maken we. Hoewel dit een wat theoretische benadering lijkt stelt het ons wel in staat om dichter bij de wens van onze klant te komen. Natuurlijk is het onmogelijk om dit bij klanten van maatwerk te voorzien maar we streven ernaar om de dienstverlening voor de grootste groepen optimaal te krijgen. Wel willen we ondanks onze grootte gaan voor een persoonlijke benadering. We hebben gemerkt dat in een tijd van sociale media en snelle internet contacten dat het beste effect zit in persoonlijk contact. Uitleggen aan onze klanten waarom we een keuze maken en bij hen luisteren wat er leeft is de sleutel voor het zo optimaal mogelijk functioneren van onze dienstverlening. Dat is een hele klus maar we gaan in 2015 ook starten met veranderingen in de organisatie van het bondsbureau om dit zo in te richten dat we zoveel als mogelijk hierin kunnen voorzien. Een moderne KNMV die toegankelijk en vriendelijk is waarbij de producten aansluiten bij het plezier en de betrouwbaarheid van ons 110 jarige DNA. Daar staan we voor en zo willen we zoveel mogelijk leden en organisaties aan ons binden. Het sleutelwoord voor een vereniging van deze tijd. 2

4 Managementoverzicht 2014 is een jaar waarin er veel is gebeurd binnen de KNMV. Allereerst is het sportief een mooi jaar geweest met als hoogtepunt het binnenhalen van de WK-titel in de supersport door Michael van der Mark. Ook in de motocross zijn er aansprekende resultaten behaald, waar Jeffrey Herlings helaas wel de WK titel in de MX2 is misgelopen vanwege een gebroken dijbeen. Ondanks het missen van een aantal GP wedstrijden heeft hij alsnog een mooie tweede plaats behaald. Ook Jannick de Jong heeft een mooie tweede plaats behaald op het WK langbaan. Een mindere ontwikkeling is dat de gevolgen van de teruglopende economie nu ook voelbaar worden binnen de KNMV waardoor er minderen evenementen en opleidingen zijn verzorgd en het aantal leden licht is gedaald. Ondanks deze ontwikkelingen heeft de KNMV toch een klein positief bedrijfsresultaat neer kunnen zetten en zijn er diverse zaken gerealiseerd. De belangrijkste zaken zullen hieronder nader worden belicht. Een volledige evaluatie van het jaarplan 2014 is terug te vinden in de bijlage. De geluidsovertredingen tijdens ONK en NK wedstrijden zijn afgenomen door het hanteren van de 100 db(a) norm. Om het geluid te controleren zijn er twee Munisense-systemen aangeschaft voor de districten Noord en Zuid. De andere districten delen een Munisense-systeem. Het Munisensesysteem is gecertificeerd en alle parameters zijn ingemeten. De werkgroep veiligheid, ook bekend onder naam Commissie Mulder heeft in 2014 veel werk verzet. De werkgroep heeft gekeken hoe de veiligheid van de sport in de toekomst gewaarborgd kan blijven en waar deze uitgebreid zal moeten worden. Een ander vraagstuk waar zij zich over hebben gebogen is de betaalbaarheid van de sport. Met de aanbevelingen die hieruit voortkomen, zal de KNMV in 2015 aan de slag gaan. Er zijn diverse stappen gezet in het carrièrepad voor officials, zo zijn er elf officials begonnen aan de cursus tot officialscoach. Vanaf 2015 zullen deze officialscoaches nieuwe officials gaan begeleiden. Commissie ROM is bezig geweest met het vergroten van kennis van vrijwilligers door twee bijeenkomsten te organiseren voor clubs waarin tips en tricks zijn gegeven voor het behoud van accommodaties. Om het declareren voor officials te vergemakkelijken is het nu ook mogelijk om digitaal te declareren. De KNMV heeft in 2014 voor het eerst een Motordag georganiseerd. Dit motorevenement is georganiseerd op het circuit in Lelystad. De workshops op dit evenement zaten heel snel vol. De dag is door ruim bezoekers bezocht en zeker voor herhaling vatbaar. Voor de districtssporters in de motocross is er een landelijke DMX-dag georganiseerd waar de sporters hun krachten kunnen meten met andere districten. De KNMV-reizen bleken weer meer in trek te zijn dan de jaren ervoor, vooral de kennismakingstoer was erg gewild. Het lidmaatschap is uitgebreid met woonplaatsservice en door het samenwerken met een andere partij wordt er nu 85% van de pechgevallen ter plekke gerepareerd. IRider is een online magazine dat in 2014 voor het eerst digitaal is verspreid onder leden. Leden waarderen het magazine met een zeven. Leden zijn ook actief in de social media het aantal volgers op Facebook en Twitter blijft toenemen. 3

5 Actieplan 2015 Hieronder vindt u het actieplan van de KNMV voor het jaar I Nederland in top tien van de wereld Missie KNMV topsport Het structureel behalen van een top tienpositie tijdens EK s en WK s in alle motorsportdisciplines door het aanbieden van fulltime programma s en het creëren van randvoorwaarden voor topsporters. Visie KNMV op topsport Binnen de KNMV is het mogelijk om op diverse niveaus motorsport te beoefenen. Hiervoor zijn de randvoorwaarden (o.a. accommodaties, organisatoren, sporttechnisch kader) goed ingevuld. Via uitgebalanceerde talentontwikkelingstrajecten worden jonge, talentvolle sporters opgeleid tot topsporter. Door goede contacten met verschillende professionele teams wordt gezamenlijk gewerkt om structurele deelname van Nederlandse motorsporters op mondiaal niveau te realiseren. Ambities 2015 In de sport ligt de focus op de top tien ambitie, vooral bij de motocross, wegrace en enduro. De KNMV gaat in deze disciplines voor de medailles. In 2015 heeft de KNMV de volgende ambities per discipline: - Motocross senioren: 3 medailles + 3x top-8 WK - Motocross senioren-1*: 1 medaille + 1 top-8 WK - Motocross senioren landenteam: 2 medailles WK - Motocross senioren-1 landenteam: 1 medaille EK + 1 top-8 WK - Wegrace senioren-1*: 1 medaille WK + 1 top-8 WK - Enduro senioren: 1 top-8 EK - Baansport senioren: 1 medaille WK + 1 top-8 WK - Baansport senioren-1* 1 medaille WK *Senioren-1: hiermee wordt de jeugd bedoeld die binnen enkele jaren doorstromen naar de senioren Deelname WK wedstrijden Om door de KNMV te worden uitgezonden naar WK-wedstrijden, stelt de KNMV een aantal eisen. Zo moet er een reële kans zijn op een top-8 klassering en moet de rijder zelf al hebben deelgenomen aan EK/WK competitie wedstrijden. 1.1 Topsportselecties Why: De KNMV besteedt aandacht aan topsportselecties omdat de topsportselecties een inspiratie zijn voor jonge rijders. De KNMV streeft naar prestaties op het hoogste niveau (top-8 ambitie), omdat het Nederlandse publiek wil genieten van topsportprestaties. Prestaties geven een boost aan de sport waardoor er meer mensen deel gaan nemen aan motorsport. How: Talentvolle sporters worden begeleid en opgeleid door de KNMV tot aan het hoogste niveau. De KNMV levert hierbij een programma dat zich kwalitatief onderscheidt van andere landen. 4

6 What: Structuur wegrace Doelstelling Instroom wegrace vergroten Realisering De KNMV gaat de focus verleggen naar de instroom en het opleiden van rijders. Er zullen geen rijders meer worden ingekocht in teams. WK rijders kunnen wel begeleiding van trainers verwachten vanuit de KNMV, maar geen financiële ondersteuning. Wel blijven er selecties bestaan met duidelijke selectiecriteria. Het Spaans open wordt belangrijk onderdeel voor de doorstroom naar de WK top. Zie hieronder het doorstroomschema voor de wegrace. Personele inzet Bondscoach wegrace en sporttechnisch manager Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Evaluatie met bondscoach Figuur 1: Nieuwe structuur Wegrace opleiding 5

7 1.1.2 Structuur MX Doelstelling Vergroten toegankelijkheid MX topsport Het verbeteren van het commitment van selectierijders Realisering De MX selectie zal via een nieuwe structuur worden samengesteld waarbij iedere breedtesporter de kans krijgt zich te bewijzen via Scoutingdagen. De atleten die positief zijn beoordeeld moeten zich tijdens een landelijk selectieweekend nogmaals bewijzen. Wie tijdens dit selectieweekend voldoet aan de gestelde criteria zal deel uit maken van de Nationale Selectie. Deze komt in de plaats van de oude Districtsselecties. De huidige Nationale Selectie gaat Internationale Selectie heten en heeft de focus op internationale deelname. Ook zij moeten zich plaatsen via de Scoutingdagen. Aan rijders die de selectie niet halen worden trainingsdagen aangeboden. Zie hieronder in figuur 1 de nieuwe structuur schematisch weergegeven. Dit zorgt voor een transparantere selectieprocedure en extra rijmogelijkheden voor KNMVlicentiehouders. Personele inzet Bondscoach MX, sporttechnisch manager, coördinator (top)sport en beleidsmedewerker. Scoutingsdagen en selectieweekend: september/oktober Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Het aantal gescoute atleten Evaluatie met bondscoach 6

8 Figuur 2: Nieuwe structuur MX opleiding 7

9 1.1.3 Structuur Enduro Doelstelling Deelname aan het WK 6-daagse Realisering Er gaat gewerkt worden met een vaste trainer en een Enduroselectie. Deze zal geregeld aanschuiven bij de Motocrossselectie. De selectie bestaat uit een topselectie en een subselectie, die ieder bestaan uit vijf personen. Om deel uit te maken van de selectie dient te worden voldaan aan bepaalde criteria. De subselectie zal enkele keren aansluiten bij een training van de topselectie, met als bedoeling om naar dat niveau door te groeien. De focus wordt ook hier gelegd op de jeugd (vanaf 18 jaar i.v.m. het benodigde rijbewijs). De bedoeling is dat de selecties deel gaan nemen aan EK en WK wedstrijden. De KNMV zorgt voor de inzet van trainers - zowel een baantrainer als een fysieke trainer - en aanvullende workshops. Het besluit tot deelname aan de WK Zesdaagse is afhankelijk van de kansen op een top achtklassering. Personele inzet Enduro trainer, medewerker topsport, sporttechnisch manager, bondscoach motocross Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Wel of geen deelname aan het WK 6-daagse 1.2 Sporttechnisch kader Why: Uitgedaagd blijven worden om jezelf te verbeteren is voor veel mensen belangrijk om plezier te blijven houden in een sport. Goede begeleiding is belangrijk om dit te kunnen realiseren. How: Het sporttechnisch kader verzorgt leuke leerzame trainingen waarbij er veilig wordt gewerkt. Alle rijders moeten de mogelijkheid krijgen om te kunnen sporten onder begeleiding van een goed opgeleide trainer. What: Trainersopleidingen Doelstelling Verhogen kwaliteit sporttechnisch kader door toename aantal KNMVgediplomeerde trainers Realisering Er wordt in 2015 twee maal een MT2-cursus aangeboden en één maal een MT3- cursus. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, zal de MT2-cursus samengevoegd worden met de MT3-cursus. De MT3-cursisten krijgen dan andere opdrachten mee en hun opleiding loopt na afloop van de MT2 nog een half jaar langer door. Deze cursussen moeten leiden tot minimaal 14 nieuwe MT2-trainers en 6 nieuwe MT3 trainers. Personele inzet Medewerker (top)sport Planning MT2 in voorjaar en najaar MT3 heel 2015 Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging sporttechnisch kader Evaluatie Aantal opgeleide MT2 en MT3 trainers Trainersbijscholing Doelstelling Verhogen kwaliteit sporttechnisch kader Realisering In 2015 wordt weer een bijscholing georganiseerd voor alle KNMVgediplomeerde trainers. Trainers die niet voldoen aan de bijscholing eis (één keer in de drie jaar een bijscholing hebben gevolgd) worden van de KNMVgediplomeerde trainers lijst afgehaald. De bijscholing zal in het teken staan van medisch handelen door trainers. Personele inzet Medewerker (top)sport Planning 2 e helft 2015 Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging sporttechnisch kader Evaluatie Aantal trainers dat aan de bijscholing heeft deelgenomen 8

10 1.3 Randvoorwaarden Why: Motorsporters willen hun hobby zo vaak mogelijk uitoefenen. Wedstrijdsporters willen deelnemen aan een interessante competitie. Dit zijn randvoorwaarden waar de KNMV zich voor moet inzetten. How: De KNMV richt zich op het creëren van rijmogelijkheden en de organisatie van evenementen van goede kwaliteit, met volle startvelden, die veilig worden georganiseerd. What: MON Doelstelling Eenheid in hantering richtlijnen motocross Realisering De KNMV is een samenwerking aangegaan met de MON op het gebied van accommodaties, handhaving geluid en verzekeringen. In 2015 zal deze samenwerking verder worden ingevuld door gezamenlijk circuitnormen vast te stellen naar aanleiding van het gedane onderzoek door de werkgroep veiligheid. Ook zal er samen met de MON worden gekeken hoe de geluidsnorm van 94dB(A) beter kan worden gehandhaafd (uitgezonderd NK en ONK wedstrijden). Op het gebied van verzekeringen zal dezelfde lijn als in 2014 worden gehanteerd. Personele inzet Sporttechnisch manager Speerpunt MJP Accommodatiebeleid voortzetten met extra aandacht voor probleemgevallen Verder professionaliseren organisatie Evaluatie De opgestelde circuitnormen en een plan van aanpak voor geluid Vernieuwde opzet ONK wegrace Doelstelling Vollere startvelden en het betaalbaar houden van de sport Realisering De KNMV vindt alle wegrace klassen belangrijk en streeft er dan ook naar alle klassen te behouden in het ONK. Ook de talentontwikkeling blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarom gaat de KNMV een samenwerking aan met de Belgische en Duitse motorbond om gezamenlijk een interessantere competitie neer te kunnen zetten met diverse circuits. De wedstrijden worden gehouden naar het Britse model (dubbele heats met korte races) en het reglement is gebaseerd op de FIM-stockregels. Het ONK in de Moto3-klasse wordt in 2015 verreden tijdens het IDM dat grotendeels in Duitsland wordt gehouden. De Moto3 GP en de Moto3- standaardklasse rijden hun race tegelijkertijd. De beste Nederlander in de eindklassering wint het ONK. Met initiator Arie Vos en KTM Nederland is overeengekomen om in 2015 de KTM RC390 cup onder de vlag van de KNMV in het programma op te nemen. Dit is een logische stap na de SOBW brommerklasse. Zandvoort komt terug op de ONK wegracekalender. Het circuit wordt hiervoor op twee kritische punten aangepast Personele inzet Sporttechnisch manager Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal deelnemers aan het ONK wegrace 9

11 1.3.3 Promotor MX Doelstelling Meer deelnemers ONK-competitie Realisering Na overleg met de organisatoren is er voor 2015 afgesproken dat er wordt samengewerkt met een promotor om de ONK-wedstrijden als geheel uit te dragen, waarbij alle wedstrijden dezelfde uitstraling hebben. Dit houdt in: één ONK-website, overal dezelfde banners, bewegwijzering, podium, flyers, officials etc. Het is de bedoeling dat de top GP-rijders niet meer deel kunnen nemen aan het ONK. De ONK-wedstrijden zullen daarom ook worden gepland tijdens overzeese GP-wedstrijden. Ook wordt er een proef gedaan met tweedaagse evenementen. Personele inzet Secretaris motocross Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal deelnemers aan de ONK-competitie DMX-competities Doelstelling Vergroten doorstroom DMX naar landelijke competitie Realisering Om rijders te enthousiasmeren door te stromen van de DMX naar de landelijke competitie, stelt de KNMV voor de winnaars van de DMX-competitie een gratis licentie beschikbaar voor de NK-competitie het erop volgende seizoen. Aan het eind van het seizoen wordt er voor het tweede maal de DMX shoot-out georganiseerd waaraan districtslicentiehouders mogen deelnemen zodra ze minimaal 50% van de DMX wedstrijden binnen hun eigen district hebben gereden. Verder mag iedere KNMV-licentiehouder van een andere discipline dan motocross, Enduro en supermoto aan district wedstrijden (DMX en VTBM deelnemen. Personele inzet Secretaris MX Planning 4 e kwartaal 2015 Deelname DMX en VTBM heel 2015 Speerpunt MJP Evaluatie Toegankelijk houden breedtesport Het aantal DMX-rijders die in 2016 gebruik maken van hun gewonnen licentie voor de NK-competitie Baansport Jeugd-Nationale competitie Doelstelling Meer deelnemers aan de Jeugd-Nationale competitie Realisering Om meer deelnemers te krijgen in de Jeugd-Nationale competitie wordt het in 2015 mogelijk om met een Jeugd-Nationale licentie ook deel te nemen aan districtswedstrijden cross. Dit ook in navolging van punt Dit om meer rijmogelijkheden te creëren waardoor de Jeugd-Nationale competitie niet meer onder doet voor VTBM-wedstrijden. Hierdoor wordt een Jeugd-Nationale licentie aantrekkelijker. Personele inzet Sporttechnisch manager Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Het aantal deelnemers aan de Jeugd-Nationale competitie 10

12 1.3.6 ONK Supermoto en zijspancross Doelstelling Vollere startvelden Realisering Voor 2015 wordt samenwerking gezocht met de Belgische bond om de supermoto en zijspancross competitie gezamenlijk te verrijden op zowel Belgische als Nederlandse circuits. De beste Nederlander in de einduitslag is de winnaar van het ONK. Personele inzet Sporttechnisch manager Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal deelnemers aan het ONK Supermoto en het ONK zijspancross Jeugdtopsportfonds Doelstelling Financiële ondersteuning sporters Realisering De KNMV gaat een jeugdtopsportfonds instellen. Met behulp van crowdfunding legaten en mogelijk andere middelen moet dit fonds financieel gevuld gaan worden. Deze financiële middelen zullen ten goede komen aan jeugdtopsporters. Om in aanmerking te komen voor financiering uit dit fonds dient een sporter aan een aantal normen te voldoen. Deze normen worden zorgvuldig opgesteld. Personele inzet Sporttechnisch manager Planning 1 e kwartaal 2015: instellen fonds en opstellen normen 2 e t/m 4 e kwartaal 2015: Inzet fonds Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Het totaal aan gedoneerde bedragen in

13 II Sportparticipatie naar 75% Missie KNMV sportparticipatie Op elk niveau, in alle motorsportdisciplines en bij het recreatief motorrijden, levert de KNMV een actieve bijdrage aan het bevorderen van motorrijden in de breedste zin van het woord. Visie KNMV sportparticipatie De motorrijder De KNMV ontwikkelt producten en diensten die zijn afgestemd op de wensen en verwachtingen van de motorrijders. Hierbij houdt de KNMV rekening met de verschillende subgroepen binnen de motorrijders (toerrijders, sporters en woon-werkrijders). Voor iedere motorrijder is er een passend aanbod. De KNMV zet zich hierbij sterk in voor verkeersveiligheid en een goed imago van motorrijdend Nederland. Ambities % van onze leden rijdt meer dan 12x per jaar motor (95,3% in 2014) 55 % van onze leden rijdt minimaal 40 weken per jaar motor (54% in 2014) rijders nemen deel aan wedstrijden ( in 2014) 82% van onze sporters traint minimaal 3x per week 20 minuten of meer intensief (80% in 2014) 30% van onze leden rijdt minimaal 5 dagen per week 30 minuten of meer per dag (25% in 2014) personen zijn lid van de KNMV ( eind 2014) 2.1 Marketing & PR / propositie Why: Het motorrijden en de motorsport moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Gezamenlijk de hobby uitvoeren draagt bij aan het plezier. How: De KNMV probeert zo veel mogelijk motorrijders te verenigingen om gezamenlijk voor de belangen van de motorrijders op te komen, maar ook om gezamenlijk de hobby te beleven en informatie te delen met elkaar. De KNMV wil zo veel mogelijk motor gerelateerde voordelen bieden die het rijplezier en -gemak kunnen bevorderen. What: KNMV Roadshow Doelstelling Het binden van nieuw aangemelde leden Realisering Alle nieuwe leden (uitgezonderd degenen die via de Bikers Toolkit zijn aangemeld) worden uitgenodigd voor een KNMV-bijeenkomst in een in hun district. Bij die gelegenheid kan de KNMV duidelijk maken wat wij betekenen voor onze leden. Daarnaast is het een sociale aangelegenheid. Zo wordt er bijvoorbeeld een toertocht aan de bijeenkomst verbonden en krijgen alle bezoekers een leuke KNMV gadget mee. Personele inzet Afdeling PR & marketing Planning 2 e helft 2015 Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Het aantal leden dat een bijeenkomst heeft bezocht 12

14 2.1.2 Bedrijfslidmaatschappen Doelstelling Markt verbreden en positie t.o.v. partners versterken Realisering Naast de reguliere lidmaatschappen zijn er vanaf 2015 ook bedrijfslidmaatschappen mogelijk onder de naam KNMV business club. Deze leden worden business members genoemd. Alle partners van de KNMV worden hiervoor benaderd. Op deze manier wil de KNMV haar partnernetwerk uitbreiden en haar positie versterken. Met vele kleine partners sta je sterker dan met een paar grote; zeker wanneer er een partij wegvalt. Het bedrijfslidmaatschap kent vier gradaties; platina, goud, zilver en brons. Deze lidmaatschappen kennen uiteenlopende voordelen waaronder korting op het KNMV-lidmaatschap voor personeel, VIP-kaarten voor evenementen, advertentiemogelijkheden, deelname aan de KNMV-businessdag en de ondersteuning bij personeelsuitjes. Personele inzet Manager Finance en Ledenservices Planning Vanaf 1 januari 2015 Speerpunt MJP Een uitdagende propositie voor alle doelgroepen Evaluatie Het aantal afgesloten bedrijfslidmaatschappen Motordag Doelstelling Binden KNMV-leden Realisering De in 2014 voor het eerst georganiseerde KNMV Motordag was een succes en zal daarom in 2015 worden herhaald, alleen nog groter en spectaculairder. In 2014 lag de focus op het recreatief motorrijden. In 2015 zal de wedstrijdsport er meer bij worden betrokken. De Motordag is een sociale aangelegenheid en onderdeel van de propositie van de KNMV, bedoeld om de leden te binden. De KNMV wil minimaal bezoekers trekken tijdens de Motordag. Personele inzet Commissie Recreatief Motorrijden en medewerker clubondersteuning Planning Het evenement vindt plaats in de eerste helft van 2015 Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Evaluatie Het aantal bezoekers van de Motordag Bikers Toolkit - Distributiekanalen Doelstelling Ledengroei Realisering De KNMV gaat op zoek naar andere distributiekanalen voor de Bikers Toolkit. Zo zal er onder andere worden gekeken of deze is weg te zetten bij motor gerelateerde winkels. Op deze manier kan de KNMV bekendheid creëren onder een grote groep motorrijders die zij voorheen niet kon bereiken. De bedoeling is dat deze motorrijders de voordelen van het KNMV lidmaatschap gaan inzien en lid blijven. Personele inzet Afdeling marketing & PR Speerpunt MJP Ledengroei Evaluatie Het aantal nieuwe distributiekanalen 13

15 2.2 Verkeer & Opleidingen Why: Het verbeteren van de motorvaardigheid draagt bij aan het rijplezier. Zeker wanneer dit op een leuke manier met een gezellige groep wordt aangeleerd. Daarnaast draagt de motorvaardigheid ook bij aan het verhogen van de rijveiligheid. How: Het aanbieden van motoropleidingen onder begeleiding van professionele instructeurs. De focus ligt op gezelligheid, maar tijdens deze dagen leer je ook hoe je zelf veiliger kunt rijden. What: Motoropleidingen Doelstelling Marktaandeel vergroten op de opleidingsmarkt Realisering De KNMV gaat op zoek naar andere distributiekanalen om haar motoropleidingen aan te bieden. Indien nodig kunnen er nieuwe opleidingen worden ontwikkeld of kunnen de bestaande opleidingen worden aangepast. Personele inzet Hoofd Verkeer & Opleidingen Planning Geheel 2015 Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Het aantal nieuwe distributiekanalen voor motoropleidingen KGI-ers en rijscholen Doelstelling Rijscholen verbinden aan de KNMV Realisering Naast het contract dat de KNMV heeft met KGI ers gaat de KNMV ook kijken naar mogelijkheden om contracten direct met rijscholen te sluiten, zodat het KNMV-logo niet uitsluitend kan worden gebruikt wanneer een rijschool een KGI er in dienst heeft. Rijscholen zullen dan wel moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, zodat de KNMV wordt gezien als een keurmerk. Personele inzet Afdeling Verkeer & Opleidingen Planning 1 e kwartaal 2015: onderzoek 2 e kwartaal 2015: sluiten contracten bij positief resultaat Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Het aantal afgesloten contracten Opleiding scooterrijders Doelstelling Afname aantal scooterongelukken Realisering De KNMV gaat in het verlengde van de VRO-Risico nu ook opleidingen aanbieden voor scooterrijders. Onder andere vanuit de bezorgershoek is hier vraag naar. Deelname aan een KNMV scooteropleiding leidt tot kortingen op de verzekeringspremie. Personele inzet Afdeling Verkeer & Opleidingen KGI ers Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Het aantal opgeleide scooterrijders 14

16 2.2.4 VRO s Doelstelling Realisering Personele inzet Planning Toegankelijk maken VRO s Op de motobeurs gaat de KNMV een actie doen met een aantrekkelijke aanbieding voor een VRO in combinatie met een KNMV-lidmaatschap. Daarnaast gaat de KNMV op het circuit van Lelystad of Rosmalen een VRO aanbieden voor leden van KNMV clubs tegen een laag tarief. Dit moet een laagdrempelige kennismaking met de VRO worden. De naam van de VRO zal Back on bike worden en deze zal worden gegeven aan het begin van het motorseizoen. Afdeling Verkeer & Opleidingen KGI ers 26 februari t/m 1 maart: Motorbeurs April/Mei: VRO Speerpunt MJP Focus op clubs en opleidingen in de breedste zin des woords 2.0 Evaluatie Het aantal deelnemers aan de VRO 2.3 Districten Why: Binnen de districten wil de KNMV haar motorrijders ook graag verenigen, zodat ze samen kunnen genieten van hun hobby. How: Rijders uit de districten komen op bepaalde momenten bijeen. Informatie uitwisselen, het uitoefenen van de hobby en gezelligheid worden centraal gezet. What: DLV s Doelstelling Realisering Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie Meer leden die de DLV bezoeken Het programma van de DLV s zal aantrekkelijker worden gemaakt door de bijeenkomsten plaats te laten vinden in cafés. Behalve de DLV zal op dezelfde dag een actief programma worden aangeboden. Contactpersoon districten 1 e kwartaal 2015: plannen en voorbereiden DLV s 2 e kwartaal 2015: DLV s Langdurige binding recreatieve motorrijders Het aantal bezoekers van de DLV s Ondersteuning districten bij deelname regionale beurzen Doelstelling Zichtbaarheid binnen de districten vergroten Realisering Voorheen was binnen de KNMV vastgesteld dat alleen op de Motorbeurs in Utrecht de KNMV gepresenteerd zou worden. Om meer zichtbaarheid te creëren binnen de districten mogen de districten de KNMV nu ook promoten tijdens regionale beurzen. De KNMV vindt het belangrijk dat dit op een professionele manier gebeurd. De KNMV zorgt daarom voor ondersteuning vanuit het bondsbureau door het aanleveren van informatie en promotiemateriaal voor regionale beurzen. Personele inzet Contactpersoon districten Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Het aantal beurzen waar aan is deelgenomen 15

17 2.3.3 Jubilarissen Doelstelling Aantrekkelijker programma voor jubilarissen Realisering De huldiging van jubilarissen gaat gecombineerd worden met de 25+-reünie. Deze kent een feestelijkere sfeer dan de DLV s waar voorheen de jubilarissen werden gehuldigd. Zo ligt er een aantrekkelijker programma voor de jubilarissen en hoopt de KNMV meer jubilarissen naar de bijeenkomst te trekken. Personele inzet Contactpersoon districten Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Het aantal aanwezige jubilarissen 2.4 Reizen Why: Het aanbieden van een unieke belevenis waar motorrijders samen hun hobby kunnen beleven en hun passie voor het motorrijden delen. How: De KNMV biedt reizen aan die nergens anders te boeken zijn. De vinden plaats in groepsverband, zodat je samen met andere enthousiaste motorrijders bent. De reizen staan onder begeleiding van professionele instructeurs die uitgebreid de tijd nemen om vragen van deelnemers te beantwoorden. What: Reizen Doelstelling Onderscheiden van andere reisaanbieders door uniek aanbod Realisering De kennismakingstoer was in 2014 zo populair dat deze in 2015 twee maal wordt aangeboden. Naast het standaardprogramma worden er twee korte reizen en een langer durende reis met specifieke thema s aangeboden. Personele inzet Commissie Recreatief Motorrijden Speerpunt MJP Een uitdagende propositie voor alle doelgroepen Evaluatie De deelnemersaantallen aan de KNMV-reizen 16

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Tijd voor Bridge. Beleidsplan 2013-2016

Tijd voor Bridge. Beleidsplan 2013-2016 Tijd voor Bridge Beleidsplan 2013-2016 November 2012 Voorwoord De samenleving verandert snel. De briefpost is nagenoeg uitgestorven. Transport wordt een steeds grotere kostenpost, tijd en ruimte zijn schaars.

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie