ASCII FACTUUR (ICF) 1.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASCII FACTUUR (ICF) 1.3"

Transcriptie

1 ASCII FACTUUR (ICF) 1.3 Versie: 1.3 Status: Definitief Uitgifte datum: Ingangsdatum: Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting TEPRODIN, TGF en UNETO-VNI Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 1 van 14

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Gegevens-structuur Algemene beschrijving Entiteit structuurdiagram (ESD) 5 3. Opbouw import/export bestanden Bestandsheader (BH10) Bestandstrailer (BT10) Factuurkop (FH10) Factuuradres (FH20) Betalingskorting (FH30) Kredietbeperking (FH40) Factuurtoeslag (FH50) Factuurkorting (FH60) Factuurtotaal (FH70) BTW-subtotaal (FH80) Artikelregel (FR10) Factuurregelkorting (FR20) Factuurregeltoeslag (FR30) Voorbeelden 13 Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 2 van 14

3 1. INLEIDING Dit document bevat de beschrijving van een wijze om facturen elektronisch uit te wisselen. Onder een factuur wordt verstaan een rekening voor een klant of van een leverancier ter vereffening van een goederenlevering, -aankomst of geleverde dienst. Een factuur bestaat simpel gesteld uit een kop en een variabel aantal regels. Deze beschrijving is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de elektrrotechnische groothandels Bernard, Brinkman & Germeraad, Technische Unie en Rexel Nederland. Namens een gezamelijke afnemersgroep en een uit te voeren pilot was Syntess Software deelnemer aan de besprekingen. Als basis voor deze beschrijving is de definitie van het EANCOM-factuurbericht gebruikt. De daarin gebruikte structuur, codes en benamingen zijn voor zover mogelijk en van toepassing in deze beschrijving overgenomen. Met de uniforme beschrijving van de ASCII berichten binnen de installatiebranche, heeft de Stichting Instalnet besloten de doorontwikkeling van de ASCII berichten stil te zetten. Uitgangspunt voor datacommunicatie binnen de installatiebranche is de functionele indeling die, samen met EAN Nederland, in de EAN invoeringsconventie voor de installatiebranche staat opgenomen. De daarop gebaseerde berichten in EANCOM en XML zijn de branchestandaarden waarop doorontwikkeling door de Stichting Instalnet zal plaatsvinden. Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 3 van 14

4 GEGEVENS-STRUCTUUR 1.1 ALGEMENE BESCHRIJVING Een bestand is opgebouwd uit verschillende recordtypen, die een variabele lengte hebben. De records worden aaneengesloten geschreven. Het bestand zelf heeft een vaste recordlengte van 80. Records worden afgesloten met een <cr><lf> en velden worden gescheiden door een <tab>. De records dienen bij voorkeur in de volgorde te worden aangeleverd die overeenkomt met de structuurdiagrammen. Het is mogelijk hiervan af te wijken, maar dit wordt afgeraden. Er wordt geen gebruik gemaakt van de punt (.) of komma (,) als decimaalteken. Bedragen worden normaliter vermeld in hele eurocenten, waarbij de voorloopnullen worden onderdrukt. Dus 123 is 1 euro en 23 eurocent. Indien de valuta afwijkt, dient er rekening mee te worden gehouden dat de laatste twee cijfers van het bedrag decimalen zijn. Aantallen worden vermeld in gehele getallen, waarbij de voorloopnullen worden onderdrukt. Negatieve bedragen en aantallen worden voorafgegaan door een minteken (-). Het minteken wordt niet meegerekend bij het bepalen van de lengte van een numeriek veld. Voorbeelden van lengtes en formaten die gebruikt worden in de documentatie: A Alfanumeriek, minimaal 1 en maximaal 15 tekens. 3 A Alfanumeriek, vaste lengte van 3 tekens N Numeriek, minimaal 1 en maximaal 6 tekens. 8 N Numeriek, vaste lengte van 8 tekens. 11;2 N Numeriek, minimaal 1en maximaal 11 tekens, 2 decimalen. De restrictie 'minimaal 1' geldt alleen als een veld verplicht is; een optioneel veld kan lengte nul hebben d.w.z. niet gevuld. De partij die het bestand aanlevert is verantwoordelijk voor het naleven van de standaard zoals hier beschreven. Er wordt in principe vanuit gegaan dat het bestand door één administratie verwerkt zal worden. Als de ontvangende partij meerdere administraties heeft, ontvangt iedere administratie een bestand met alleen die documenten die het zelf zal moeten verwerken. Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 4 van 14

5 1.2 ENTITEIT STRUCTUURDIAGRAM (ESD) Een factuurbestand bevat een header, een aantal factuurdocumenten en een trailer. Een factuur is opgebouwd uit diverse gegevensblokken en een aantal factuurregels. Schematisch ziet de structuur van een factuurbestand er als volgt uit: Structuurdiagrammen Bestand: Bestand Bestandsheader (BH10) Document (bv factuur) Bestandstrailer (BT10) Factuur: Factuur Factuurkop (FH10) Factuuradres (FH20) Betalingskorting (FH30) Kredietbeperking (FH40) Factuurtoeslag (FH50) Factuurkorting (FH60) Factuur totaal (FH70) BTWsubtotaal (FH80) Factuurregel Artikelregel (FR10) Factuurregel korting (FR20) Factuurregel toeslag (FR30) Legenda:... heeft één heeft nul, één of meerdere heeft nul of één heeft één of meerdere... Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 5 van 14

6 2. OPBOUW IMPORT/EXPORT BESTANDEN In het onderstaande wordt de opbouw en de positionering van de records beschreven. Verder dient nog te worden opgemerkt dat de velden als zodanig niet uitgevuld behoeven te worden met voorloop of naloop karakters waarbij aangegeven wordt dat dit in applicaties van gebruikers en of participanten wel het geval kan zijn. In dit hoofdstuk wordt het formaat van de verschillende componenten van het tekstbestand beschreven. Per component zoals aangegeven in het ESD wordt de volgende definities gegeven: Veld Omschrijving Lengte Formaat Verplicht Toelichting Nummer van het veld Omschrijving van het veld Lengte van veld (X = vaste lengte, 1..X = variabele lengte, X;Y = Variabele lengte X en Y decimalen) Het formaat van het veld (A = Alfanumeriek, N = numeriek, Z = met voorloopnullen) Veld verplicht (J/N) Korte toelichting op het veld 2.1 BESTANDSHEADER (BH10) 1 RecordType 4 A J 'BH10' 2 Versie 3 A J Syntax versie waarin het bestand opgesteld is. Momenteel '1.3'. 3 Geadresseerde A J Electronische adrescode van de geadresseerde (b.v. EAN-adrescode of adres). 4 Verzender A J Electronische adrescode van de verzender (b.v. EANadrescode of adres). 5 Verzenddatum 8 EEJJMMDD J Datum waarop het bestand is verzonden. 6 Aantal in bestand 1..6 N J Aantal documenten in het bestand. 7 Referentie A J Unieke referentie van het bestand toegekend door de verzender. 0502<tab>3<tab>factuurbericht 234<cr><lf> 2.2 BESTANDSTRAILER (BT10) 1 RecordType 4 A J 'BT10' 2 Versie 3 A J Syntaxversie waarin het bestand opgesteld is. Momenteel '1.3'. 3 Aantal in bestand 1..6 N J Aantal documenten in het bestand (hetzelfde als in de bestandsheader). 4 Referentie A J Unieke referentie van het bestand toegekend door de verzender (hetzelfde als in de bestandsheader).. 5 Totaal bedrag 11;2 N J Totaal bedrag van de documenten in het bestand. Bij facturen is dit de som van de factuurbedragen ongeacht de mogelijk verschillende valuta waarin de facturen gesteld zijn. Het totaal bedrag dient dan ook slechts als checkbedrag. BT10<tab>1.3<tab>3<tab>factuurbericht 234<tab>37428<cr><lf> Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 6 van 14

7 2.3 FACTUURKOP (FH10) 1 RecordType 4 A J 'FH10' 2 Soort factuur 1..3 A J Soort factuur: 'STD' : 'Gewone' factuur d.w.z. een rekening van de leverancier aan de klant n.a.v. een levering van goederen en/of diensten. 'CRE' : Creditfactuur d.w.z. een rekening van de leverancier aan de klant n.a.v. een (gedeeltelijke) retourlevering van goederen en/of diensten. 'COR' : Correctiefactuur d.w.z. een rekening van de leverancier aan de klant m.b.t. een reeds eerder verzonden foutieve factuur. 3 Factuurnummer van de leverancier A J Dit nummer is toegekend door de zender van de factuur. De ontvanger van de factuur vermeldt het factuurnummer bij betaling of/en betalingsspecificatiebericht. 4 Factuurdatum 8 EEJJMMDD J Datum waarop de factuur is aangemaakt 5 Afleverdatum 8 EEJJMMDD N Datum waarop de goederen geleverd zijn 6 Valutacode 3 A J Monetaire eenheid waarin de prijzen en bedragen in de factuur zijn uitgedrukt. ISO 4217 drieletterige valutacode. 7 Pakbonnummer A N Verwijzing naar de pakbon van de leverancier die ten grondslag ligt aan deze factuur. Dit veld mag niet gevuld zijn indien de factuur betrekking heeft op meerdere pakbonnen. Het veld moet gevuld zijn als de Pakbon identificatie in de 'FR10' regels niet gevuld is. 8 Orderreferentie klant A N Het betreft het ordernummer van de klant waarop de factuur betrekking heeft. 9 Factuurnummer van te A N Alleen te gebruiken en verplicht bij een corrigeren factuur correctiefactuur. Verwijzing naar de te corrigeren factuur. Dit kan op zijn beurt ook weer een correctiefactuur zijn. 10 E-adrescode klant A J De EAN-adrescode of het adres van de klant d.w.z. degene die de order geplaatst heeft. 11 BTW-registratienummer klant A N Het BTW-registratienummer van de klant. Dit nummer dient vermeld te worden bij intracommunautaire leveringen. 12 E-adrescode leverancier A J De EAN-adrescode of het adres van de leverancier d.w.z. degene bij wie de order geplaatst is. 13 BTW-registratienummer leverancier A N Het BTW-registratienummer van de leverancier. Dit nummer dient vermeld te worden bij intracommunautaire leveringen. 14 E-adrescode factuuradres A J De EAN-adrescode of het adres waar de inkoopfactuur naar toe wordt gezonden. Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 7 van 14

8 2.4 FACTUURADRES (FH20) 1 RecordType 4 A J 'FH20' 2 EAN-adrescode 14 N N De EAN-adrescode van het afhaaladres d.w.z. het afhaaladres adres waar de klant de goederen afgehaald heeft. 3 EAN-adrescode 14 N N De EAN-adrescode van het afleveradres d.w.z. het afleveradres adres waar de goederen afgeleverd zijn. 4 Naam afleveradres A N De naam behorend bij het afleveradres. 5 Straat en huisnummer A N De straat en huisnummer behorend bij het afleveradres afleveradres. 6 Plaats afleveradres A N De plaats behorend bij het afleveradres. 7 Postcode afleveradres 9 A N Postcode behorend bij het afleveradres 8 Land afleveradres 2 A N Landcode behorend bij het afleveradres (default: Nederland) ISO 3166 tweeletterige landcode. 9 EAN-adrescode 14 N N De EAN-adrescode van de eindbestemming d.w.z. eindbestemming het adres waar de goederen afgeleverd zijn bij zgn. crossdock-orders. 10 Naam eindbestemming A N De naam behorend bij de eindbestemming. 11 Straat en huisnummer A N De straat en huisnummer behorend bij de eindbestemming eindbestemming. 12 Plaats eindbestemming A N De plaats behorend bij de eindbestemming. 13 Postcode eindbestemming 9 A N Postcode behorend bij de eindbestemming. 14 Land eindbestemming 2 A N Landcode behorend bij de eindbestemming (default: Nederland) ISO 3166 tweeletterige landcode. NB Indien een adres wordt opgegeven, dient òf alleen de EAN-adrescode òf alleen het gehele adres te worden gevuld. FH20<tab><tab><tab>Electrotechnisch bureau G.van den Pol b.v.<tab>aardvletterweg 14<tab>3417 ZG<tab>Montfoort<cr><lf> Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 8 van 14

9 2.5 BETALINGSKORTING (FH30) 1 RecordType 4 A J 'FH30' 2 Betalingskortingstermijn 1..3 N J Aantal dagen na de factuurdatum dat de betalingskorting van kracht is. 3 Percentage 5;2 N J Percentage betalingskorting betalingskorting NB Betalingskorting is alleen verplicht als deze afwijkt van de reeds bestaande afspraken hierover tussen de leverancier en de klant. FH30<tab>8<tab>200<cr><lf> Een betalingskorting van 2% bij betaling binnen 8 dagen 2.6 KREDIETBEPERKING (FH40) 1 RecordType 4 A J 'FH40' 2 Kredietbeperkingstermijn 1..3 N J Aantal dagen na de factuurdatum dat de kredietbeperking van kracht is. 3 Percentage 5;2 N J Percentage kredietbeperking kredietbeperking NB Kredietbeperking is alleen verplicht als deze afwijkt van de reeds bestaande afspraken hierover tussen de leverancier en de klant. FH40<tab>60<tab>150<cr><lf> Een kredietbeperking van 1,5% gedurende 60 dagen 2.7 FACTUURTOESLAG (FH50) 1 RecordType 4 A J 'FH50' 2 Soort toeslag 1..3 A J Soort toeslag: 'CLA' = Administratiekosten 'DDL' = Afwijkend leveradres 'MAC' = Kleine orderkosten 'ADR' = Overige toeslagen 'EXC' = Overschrijdingstoeslag 'AAT' = Spoed/expresorder 'FC' = Vrachtkosten 3 Toeslagbedrag 9;2 N J Toeslagbedrag 4 BTW-code toeslag 1 A J BTW-tarief: 'S' = Standaard tarief 'E' = Vrijgesteld tarief 5 BTW-% toeslag 5;2 N N BTW-percentage Dit veld is verplicht bij een standaard BTW-tarief (0% is ook een standaard tarief). Voorbeelden: FH50<tab>FC<tab>1075<tab>S<cr><lf> Vrachtkosten van 10,75 FH50<tab>CLA<tab>300<tab>S<tab>1800<cr><lf> Administratiekosten van 3,00 waarvoor een BTW-percentage geldt van 18% Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 9 van 14

10 2.8 FACTUURKORTING (FH60) 1 RecordType 4 A J 'FH60' 2 Soort korting 1..3 A J Soort kortingen: 'ADO' = Logistieke korting, backhauling, haalorder 'ADR' = Overige kortingen 3 Kortingsbedrag 9;2 N J Kortingsbedrag 4 BTW-code korting 1 A J BTW-tarief: 'S' = Standaard tarief 'E' = Vrijgesteld tarief 5 BTW-% korting 5;2 N N BTW-percentage. Dit veld is verplicht bij een standaard BTW-tarief (0% is ook een standaard tarief). FH60<tab>ADO<tab>2010<tab>E<cr><lf> Logistieke korting van 20, FACTUURTOTAAL (FH70) 1 RecordType 4 A J 'FH70' 2 Factuurbedrag 11;2 N J Factuurbedrag (inclusief BTW) 3 Netto goederenbedrag 11;2 N J De optelling van alle netto regelbedragen in de factuur. Exclusief BTW. 4 Grondslag betalingskorting / kredietbeperkingstoeslag 11;2 N N Het bedrag dat als basis dient voor de berekening van de betalingskorting / kredietbeperkingstoeslag. Dit is meestal gelijk aan het netto goederenbedrag, maar kan bijvoorbeeld afwijken indien er sprake is van verwijderingsbijdrage. 5 Kostenbedrag 11;2 N N De optelling van de factuurtoeslagen. Dit is niet de optelling van de regeltoeslagen / -kortingen. 6 BTW-bedrag 11; 2 N J Het totale aan BTW-verschuldigde bedrag voor de factuur. Voorbeelden: FH70<tab>355884<tab>299062<tab>291062<tab><tab>56822<cr><lf> Afwijkend grondslagbedrag als gevolg van bijv. 80,00 verwijderingsbijdrage 2.10 BTW-SUBTOTAAL (FH80) 1 RecordType 4 A J 'FH80' 2 BTW-tarief 1 A J BTW-tarief: 'S' = Standaard tarief 'E' = Vrijgesteld tarief 3 BTW-percentage 5;2 N N Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTWtarieven. (0% is ook een standaard BTW-tarief) 4 BTW-grondslagbedrag 11;2 N J Het bedrag op basis waarvan de BTW geheven wordt voor dit BTW-tarief/-percentage. 5 BTW-bedrag 11;2 N J Het aan BTW-verschuldigde bedrag voor de gehele factuur voor dit BTW-tarief/percentage. FH80<tab>S<tab>1900<tab>299062<tab>56822<cr><lf> Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 10 van 14

11 2.11 ARTIKELREGEL (FR10) 1 RecordType 4 A J 'FR10' 2 Regelnummer 1..6 N J Regelnummer binnen de factuur. 3 Projectreferentie A J Het betreft de code van het project waarvoor de klant het artikel besteld heeft. Deze code is bij het bestellen van het artikel door de klant opgegeven. 4 Geleverd aantal 15;3 N J Aantal eenheden van het artikel dat geleverd is. 5 Eenheid van het geleverde aantal 1..3 A N De eenheid van het geleverde aantal voor dit artikel: 'PCE' = Stuks 'MTR' = Meter 'MTK' = Vierkante meter 'KGM' = Kilo 'LTR' = Liter 6 Aantal factuureenheden 15;3 N J Aantal eenheden van het artikel dat gefactureerd wordt. 7 Netto regelbedrag 9;2 N J Netto goederenbedrag incl. toeslagen/kortingen, excl. BTW. 8 EAN-artikelcode 14 N N EAN-code van het gefactureerde artikel. 9 Artikelcode leverancier A J De code die de leverancier hanteert voor het artikel, niet zijnde een EAN. 10 Artikelomschrijving A J Een omschrijving van het gefactureerde artikel. 11 Prijs 8;2 N J Prijs excl.btw. 12 Aantal prijsbasis 9;3 N N Aantal waarin de prijs is uitgedrukt (default 1). 13 Eenheid prijsbasis 1..3 A N Eenheid waarin de prijs is uitgedrukt (default 'PCE'). 'PCE' = Stuks 'MTR' = Meter 'MTK' = Vierkante meter 'KGM' = Kilo 'LTR' = Liter 14 BTW-tarief 1 A J BTW-tarief: 'S' = Standaard tarief 'E' = Vrijgesteld tarief 15 BTW-percentage 5;2 N N Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTWtarieven (0% is ook een standaard BTW-tarief). 16 Orderregel identificatie 1..6 A N De orderregel (van de klant) die geleid heeft tot het leveren van deze factuurregel. 17 Pakbon identificatie A N De pakbon van de leverancier waarop de factuurregel betrekking heeft. Dit veld is verplicht als de factuur betrekking heeft op meerdere pakbonnen of als het Pakbonnummer in het FH10-record niet gevuld is. 18 Pakbonregel identificatie 1..6 A N De regel van de pakbon waarop de factuurregel betrekking heeft. Mag alleen gevuld zijn indien de 'Pakbon identificatie' gevuld is. 19 Te corrigeren factuurregel 1..6 A N Uitsluitend te gebruiken in een correctiefactuur. Dit is de factuurregel van de oorspronkelijke factuur die gecorrigeerd wordt. FR10<tab>1<tab>MVZT<tab> <tab>PCE<tab> <tab>296250<tab><tab> <tab>KOP.NIPPEL<tab>079<tab><tab><tab>S<tab>1900<cr><lf> Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 11 van 14

12 2.12 FACTUURREGELKORTING (FR20) 1 RecordType 4 A J 'FR20' 2 Regelnummer 1..6 N J Nummer van de betreffende artikelregel. 3 Soort korting 1..3 A J Soort korting: 'PAD' = Actiekorting 'DBD' = Extra korting/rabat, debiteurgebonden 'ADR' = Overige korting 'TD' = Standaard korting/rabat 4 Kortingsbedrag 9;2 N J Kortingsbedrag 5 BTW-tarief 1 A N BTW-tarief: 'S' = Standaard tarief 'E' = Vrijgesteld tarief 6 BTW-percentage 5;2 N N Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTWtarieven (0% is een standaard BTW-tarief). NB BTW-gegevens van de factuurregelkorting alleen vullen, indien het BTW-percentage voor de korting afwijkt van het percentage dat geldt voor de artikelregel. Dit komt overigens zelden voor. Te denken valt aan een subsidie van staatswege waar een BTW-percentage van 0% geldt, terwijl over het artikel wel BTW moet worden betaald. FR20<tab>1<tab>TD<tab>300<cr><lf> Standaard korting van 3,00 voor artikelregel FACTUURREGELTOESLAG (FR30) 1 Recordtype 4 A J 'FR30' 2 Regelnummer 1..6 N J Nummer van de betreffende artikelregel. 3 Soort toeslag 1..3 A J Soort toeslag: 'EMB' = Emballage 'ATR' = Heffing auteursrechten 'ADR' = Overige toeslag 'CAI' = Snijkosten 'BAT' = Verwijderingsbijdrage (batterijen) 'RAD' = Verpakkingskosten 4 Toeslagbedrag 9;2 N J Toeslagbedrag 5 BTW-tarief 1 A N BTW-tarief: 'S' = Standaard tarief 'E' = Vrijgesteld tarief 6 BTW-percentage 5;2 N N Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTWtarieven (0% is een standaard BTW-tarief). NB BTW-gegevens van de factuurregeltoeslag alleen vullen, indien het BTW-percentage voor de toeslag afwijkt van het percentage dat geldt voor de artikelregel. FR30<tab>2<tab>CAI<tab>300<cr><lf> Snijkosten van 3,00 voor artikelregel 2 FR30<tab>3<tab>BAT<tab>225<tab>S<tab>0<cr><lf> Verwijderingsbijdrage van 2,25 voor artikelregel 3 waarvoor een standaard BTWtarief geldt van 0% Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 12 van 14

13 3. VOORBEELDEN 'Gewone' factuur FH10<tab>STD<tab> <tab> <tab> <tab>EUR<tab> <tab> FH20<tab><tab><tab>POL BV ETIB<tab>Aardvletterweg 14<tab>3417 XL<tab>Montfoort<cr><lf> FR10<tab>1<tab>BWF<tab>6000<tab><tab>6000<tab>2650<tab><tab>611137<tab>Menn Cee Contst 3P 16A 220V<tab>631<tab><tab><tab>S<tab>1900<cr><lf> FR20<tab>1<tab>DBD<tab>1136<cr><lf> FR10<tab>2<tab>BWF<tab>6000<tab><tab>6000<tab>13203<tab><tab>612499<tab>Menn Cee AbCntDs 3P 16A 220 XD;2934<tab><tab><tab>S<tab>1900<cr><lf> FR20<tab>2<tab>DBD<tab>4401<cr><lf> FH70<tab>18865<tab>15853<tab><tab><tab>3012<cr><lf> FH80<tab>S<tab>1900<tab>15853<tab>3012<cr><lf> Correctie factuur (debet) FH10<tab>COR<tab> <tab> <tab><tab>EUR<tab><tab><tab> <tab denpol.nl<cr><lf> FH20<tab><tab><tab>POL BV ETIB<tab>Aardvletterweg 14<tab>3417 XL<tab>Montfoort<cr><lf> FR10<tab>1<tab>BWF<tab>-6000<tab><tab>-6000<tab> <tab><tab>612499<tab>Menn Cee AbCntDs 3P 16A 220 XD<tab>2934<tab><tab><tab>S<tab>1900<tab><tab><tab><tab>2<cr><lf> FR20<tab>1<tab>DBD<tab>-4401<cr><lf> FR10<tab>2<tab>BWF<tab>6000<tab><tab>6000<tab>17703<tab><tab>612499<tab>Menn Cee AbCntDs 3P 16A 220 XD<tab>3934<tab><tab><tab>S<tab>1900<cr><lf> FR20<tab>2<tab>DBD<tab>5901<cr><lf> FH70<tab>4165<tab>3500<tab><tab><tab>665<cr><lf> FH80<tab>S<tab>1900<tab>3500<tab>665<cr><lf> => De klant moet 41,65 euro bijbetalen omdat de prijs van een artikel 10 euro hoger is. Correctie factuur (credit) FH10<tab>COR<tab> <tab> <tab><tab>EUR<tab><tab><tab> <tab denpol.nl<cr><lf> FH20<tab><tab><tab>POL BV ETIB<tab>Aardvletterweg 14<tab>3417 XL<tab>Montfoort<cr><lf> FR10<tab>1<tab>BWF<tab>-6000<tab><tab>-6000<tab>- 2650<tab><tab>611137<tab>Menn Cee Contst 3P 16A 220V<tab>631<tab><tab><tab>S<tab>1900<tab><tab><tab><tab>1<cr><lf> FR20<tab>1<tab>DBD<tab>-1136<cr><lf> FR10<tab>2<tab>BWF<tab>5000<tab><tab>5000<tab>2209<tab><tab>611137<tab>Menn Cee Contst 3P 16A 220V<tab>631<tab><tab><tab>S<tab>1900<cr><lf> FR20<tab>2<tab>DBD<tab>946<cr><lf> FH70<tab>-526<tab>-442<tab><tab><tab>-84<cr><lf> FH80<tab>S<tab>1900<tab>-442<tab>-84<cr><lf> => De klant krijgt 5,26 euro terug omdat er één eenheid van een artikel teveel is gefactureerd. Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 13 van 14

14 Credit factuur FH10<tab>CRE<tab> <tab> <tab> <tab>EUR<tab> <tab> FH20<tab><tab><tab>POL BV ETIB<tab>Aardvletterweg 14<tab>3417 XL<tab>Montfoort<cr><lf> FR10<tab>1<tab>BWF<tab>-6000<tab><tab>-6000<tab>- 2650<tab><tab>611137<tab>Menn Cee Contst 3P 16A 220V;631<tab><tab><tab>S<tab>1900<cr><lf> FR20<tab>1<tab>DBD<tab>-1136<cr><lf> FR10<tab>2<tab>BWF<tab>-6000<tab><tab>-6000<tab> <tab><tab>612499<tab>Menn Cee AbCntDs 3P 16A 220 XD<tab>2934<tab><tab><tab>S<tab>1900<cr><lf> FR20<tab>2<tab>DBD<tab>-4401<cr><lf> FH70<tab>-18865<tab>-15853<tab><tab><tab>3012<cr><lf> FH80<tab>S<tab>1900<tab>-15853<tab>3012<cr><lf> => De klant krijgt 188,65 euro terug, omdat de goederen niet geleverd/ teruggezonden zijn. Versie: 1.3 Status: Definitief 1 mei 2003 Stichting INSTALNET Blad 14 van 14

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 Versie: 1.1 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-6-2005 Ingangsdatum: 1-7-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting

Nadere informatie

ASCII ORDERBEVESTIGING (ICB) 1.0

ASCII ORDERBEVESTIGING (ICB) 1.0 ASCII ORDERBEVESTIGING (ICB) 1.0 Versie: 1.0 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-4-2003 Ingangsdatum: 1-7-2003 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting

Nadere informatie

EDI-procedure Superunie

EDI-procedure Superunie Versie: 1.7 Auteur: Alfred van Kuyl Copyright: C.I.V. Superunie B.A. Industrieweg 22 B Postbus 80, 4153 ZH Beesd T +31(0)345 686 666 F +31(0)345 686 600 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2

ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2 ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2 Versie: 2.03 Versiedatum: 07-12-2007 Status: Definitief Eerste versie: 29-9-2005 Stichting ETIM Nederland is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, TGF, UNETO-VNI

Nadere informatie

Adminimize EDIFACT specificatie

Adminimize EDIFACT specificatie Inhoudsopgave 1. Inleiding 1. Overzicht 2. Referenties 3. Termen 4. Revisies 2. Structuur van een UN/EDIFACT bestand 1. Basis structuur 2. Bestandskop en voet segmenten 3. Factuur begin en eind segmenten

Nadere informatie

ASCII ARTIKELCLASSIFICATIE (ICS) 10.0

ASCII ARTIKELCLASSIFICATIE (ICS) 10.0 ASCII ARTIKELCLASSIFICATIE (ICS) 10.0 Versie: 10.0 Status: Definitief Uitgifte datum: 9-6-2005 Ingangsdatum: 1-7-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN,

Nadere informatie

UBL selfbilling factuur

UBL selfbilling factuur Definitie UBL selfbilling factuur Datum: 04-03-2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Gebruik van dit document 3 1.2. Uitgangspunten 3 1.3. Ondersteunde processen 4 2. Definitie UBL selfbilling

Nadere informatie

headerrecord Beschrijving C N 8 Datum waarop de gegevens in het bestand werden ingelezen. Het formaat is YYYYMMDD, dus 8 april 2011 is (Creatiedatum)

headerrecord Beschrijving C N 8 Datum waarop de gegevens in het bestand werden ingelezen. Het formaat is YYYYMMDD, dus 8 april 2011 is (Creatiedatum) Pagina 1 van 6 headerrecord Veld 1 1 1 Type record / Record code M A 1 Standaard gevuld met een 'H' (='Header'-record). 2 2 13 Bestands referentie C X 12 Dit veld bevat de naam van dit deelbestand: CCEANNRY.xxx

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie

Definitie. UBL factuur. Datum: 04-03-2013 Versie: 1.0

Definitie. UBL factuur. Datum: 04-03-2013 Versie: 1.0 Definitie UBL factuur Datum: 04-03-2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Gebruik van dit document 3 1.2. Uitgangspunten 3 1.3. Ondersteunde processen 4 2. Definitie UBL factuur 5 2.1. Invoice

Nadere informatie

Al ruim 80 actieve deelnemers! (Aangetoond dat zij uitgaand en/of inkomend UBL ondersteunen) Zie

Al ruim 80 actieve deelnemers! (Aangetoond dat zij uitgaand en/of inkomend UBL ondersteunen) Zie UBL Ketentest Door en voor softwareleveranciers en maatwerkontwikkelaars UBL uitgaande facturen UBL inkomende factuurverwerking Inzicht in factuurscenario s Onafhankelijk van factuurkanaal Al ruim 80 actieve

Nadere informatie

Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant

Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant Rien Wabeke, S@les in de Bouw Gerard de Bruin, NVB Ubbens Michan Katerbarg, Wavin S@les in Bouw De onafhankelijke standaard voor elektronische informatie

Nadere informatie

Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen

Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen 1 / 26 Facturen van leveranciers welke zijn ingediend bij Kimberly-Clark "moeten" de volgende informatie bevatten. Deze richtlijnen worden uitgevoerd om een meer

Nadere informatie

Artikelbericht Installatiesector PRICAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRICAT

Artikelbericht Installatiesector PRICAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRICAT IIa. Overzicht van entiteiten St Occurrence Element Artikelbericht M 1.. 1 Soort artikelbericht M 1.. 1 Artikelberichtnummer M 1.. 1 Berichtdatum O 0.. 1 Indicatie prijswijziging M 1.. 1 Valutacode O 0..

Nadere informatie

Al 75 actieve deelnemers! (Aangetoond dat zij uitgaand en/of inkomend UBL ondersteunen) Zie

Al 75 actieve deelnemers! (Aangetoond dat zij uitgaand en/of inkomend UBL ondersteunen) Zie UBL Ketentest Door en voor softwareleveranciers en maatwerkontwikkelaars UBL uitgaande facturen UBL inkomende factuurverwerking Inzicht in factuurscenario s Onafhankelijk van factuurkanaal Al 75 actieve

Nadere informatie

Recordindeling CASH Handel

Recordindeling CASH Handel Recordindeling CASH Handel Import ASCII-bestand (CASH formaat) Het is voldoende om met de volgende punten rekening te houden: Zowel toevoegen als wijzigen van bestaande waarden is mogelijk. De rubrieken

Nadere informatie

Importformaten Versie 003

Importformaten Versie 003 Inhoudsopgave Importformaten... 2 FMuta mutaties...2 FMuta debiteuren...5 XML Mutaties...7 XML Debiteuren...8 XML Crediteuren...9 VISIPOS JPV / VRR...10 VISIPOS CRC...11 VISIPOS CLT...12 VISIPOS DEB (XML)...13

Nadere informatie

Recordindeling voorraad

Recordindeling voorraad Import ASCII-bestand (CASH formaat) Het is voldoende om met de volgende punten rekening te houden: Zowel toevoegen als wijzigen van bestaande waarden is mogelijk. De rubrieken van een enkel record staan

Nadere informatie

Productgegevensbericht Installatiesector PRODAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRODAT

Productgegevensbericht Installatiesector PRODAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRODAT IIa. Overzicht van entiteiten St Occurrence Element Productgegevensbericht M 1.. 1 Berichtnummer M 1.. 1 Mutatiecode M 1.. 1 Berichtdatum O 0.. 1 Taalcode M 1.. 1 Branchecode O 0.. 1 Afnemer O 0.. 1 GLN

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen

Overzicht wijzigingen Versie Algemeen 31-1-2009 Toegevoegd per bericht: - ML specificaties (zip file schema's en voorbeelden) Basisdocument 005 31-7-2008 Hoofdstuk Algemen documentatie geactualiseerd 005 31-1-2008 Toelichting

Nadere informatie

SHL-LINK: AANKOPEN Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt.

SHL-LINK: AANKOPEN Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. SHL-LINK SHL-210/1 Programma: 210 Datum: 24/11/2010 SHL-LINK: Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Handel- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E:

Handleiding. Exact Online Handel- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E: Handleiding Exact Online Handel- Lightspeed iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment, in dit

Nadere informatie

ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2.0

ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2.0 ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2.0 Versie: 2.00 Status: Definitief Uitgifte datum: 29-9-2005 Ingangsdatum: 1-10-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting

Nadere informatie

Installatiesector 001, 31 augustus

Installatiesector 001, 31 augustus Basisdocument ecom Bouw- en Installatiesector 001, 31 augustus 2010 Colofon GS1 NEDERLAND GS1 Nederland helpt bedrijven beter samen te werken in de keten om de eindgebruiker sneller, beter en tegen lagere

Nadere informatie

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format MWW orders feed Algemene orders feed in XML format Inhoudsopgave Algemeen... 3 Sleutel... 3 Versie... 3 URL... 3 Output... 3 Vragen?... 3 Changelog... 3 Veld definities... 4 Algemene informatie... 4 Orders...

Nadere informatie

EENHEDENDRIEHOEK. In de S@les-Standaard voor de Bouw. Prijseenheid

EENHEDENDRIEHOEK. In de S@les-Standaard voor de Bouw. Prijseenheid EENHEDENDRIEHOEK In de S@les-Standaard voor de Bouw Stichting S@les in de Bouw 21 januari 2010 Voor fabrikanten, groothandels, softwarehuizen en geïnteresseerde aannemers, die deelnemer zijn van S@les

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factuur Fietsparadijs B.V. T.a.v. De heer J. de Vries Postbus 99190 1001 AA AMSTERDAM

Factuur Fietsparadijs B.V. T.a.v. De heer J. de Vries Postbus 99190 1001 AA AMSTERDAM Verzendadres J. de Vries Factuur T.a.v. De heer J. de Vries Ordernummer 2008002 Blad 1 Debiteur 10001 BTW-nummer NL123456812B01 Verzendwijze Per post Orderdatum 10-09-2008 Betalingsplichtige 10000 Verkoper

Nadere informatie

VIVA BTW verhoging 1 oktober 2012

VIVA BTW verhoging 1 oktober 2012 VIVA BTW verhoging 1 oktober 2012 1. Inleiding...1 2. Stappenplan...2 3. BTW tarieven in het VIVA...3 4. Afwerken factuurregels tot en met 30 september...3 5. Verkoopprijs inclusief of exclusief BTW...4

Nadere informatie

Korte handleiding: standaarden factuurgegevens

Korte handleiding: standaarden factuurgegevens PO-FACTUREN Leveranciersnaam De leveranciersnaam moet overeenkomen met de PO Voor (PO- To)-naam op andere Colgate/Hill's PO s. Als je leveranciersnaam of adres is gewijzigd ten opzichte van de gegevens

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten Implementierungsrichtlinie Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten door middel van ASCII-bestanden Versie 1.22, Juni 2015 Voor een overzicht van de nieuwste functies kunt u de rode tekst raadplegen

Nadere informatie

Koppeltabel. Uitbreiding product- en artikelbericht. Document versie: 1.02 SCVN 04 Uitgiftedatum: Status: Conceptueel Auteur: 2BA

Koppeltabel. Uitbreiding product- en artikelbericht. Document versie: 1.02 SCVN 04 Uitgiftedatum: Status: Conceptueel Auteur: 2BA Koppeltabel Uitbreiding product- en artikelbericht Document versie: 1.02 SCVN 04 Uitgiftedatum: 2008-1-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA http://www.2ba.nl/ Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING Non-PO

Handleiding Ariba INVOICING Non-PO Handleiding Ariba INVOICING Non-PO Ten behoeve van Suppliers Printdatum 6 november 2012 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing Non-PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.0 2012 N.V. Nederlandse Gasunie,

Nadere informatie

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out A.1 Toelichting op de structuur van het bestand Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. De volgende gegevens moeten in elke e-mail aanwezig zijn:

Nadere informatie

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format MWW orders feed Algemene orders feed in XML format Inhoudsopgave Algemeen... 3 Sleutel... 3 Versie... 3 URL... 3 Output... 3 Vragen?... 3 Changelog... 3 Veld definities... 4 Algemene informatie... 4 Orders...

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL 2004

Examenopgaven VMBO-GL 2004 Examenopgaven VMBO-GL 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 13:30-15:30 uur ADMINISTRATIE CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 36

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Ten behoeve van Suppliers Datum 14 maart 2016 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing Non-PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.2 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact#

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Hieronder vindt u informatie hoe u de gegevens van mijnwinkel.nl binnen Exact kunt verwerken. Daarnaast treft u ook nog enkele aandachtspunten aan die van

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Belastingdienst Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Welke gegevens moet ik aanleveren? 3 1.2 Over welk jaar geef ik gegevens

Nadere informatie

: Release-notes TIC v2.5.0

: Release-notes TIC v2.5.0 Onderwerp : Release-notes TIC v2.5.0 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit TIC - In prijslijsten (en kortingsgroepen) wordt nu ook negatieve korting ondersteund. Echter, het kan wenselijk zijn om de artikelprijs

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie Versie 1.11 24 augustus 2007 2 Handleiding module

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Handel- Prestashop. iwebdevelopment B.V. Klokgebouw AC Eindhoven E:

Handleiding. Exact Online Handel- Prestashop. iwebdevelopment B.V. Klokgebouw AC Eindhoven E: Handleiding Exact Online Handel- Prestashop iwebdevelopment B.V. Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1. Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman. A. Opbouwen algemene bestanden

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1. Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman. A. Opbouwen algemene bestanden Korte handleiding module Facturering versie 7.5.1 Datum : 17-03-2010 Door : Peter Tieman Inhoudsopgave A. Opbouwen algemene bestanden B. Invoeren orders C. Afleverbonnen D. Facturen E. Historische gegevens

Nadere informatie

axml Order specificatie

axml Order specificatie axml Orders specificatie v.1.4 axml Order specificatie v.1.4 Author : Asperion P. van Bakkum Date : April 2007 Last Edit : Aug 2014 Version : 1.4 INHOUD axml Order specificatie v.1.4... 1 Inleiding...

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

E-invoicing Bilderberg

E-invoicing Bilderberg ICreative bv Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van Bilderberg Finance, procurement & document solutions Versie: 1.5 ICreative bv Oortlaan 2 6716 WD Ede Met ICreative kiest u voor een duurzame

Nadere informatie

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede ICreative bv E-invoicing TU Delft Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft Finance, procurement & document solutions Versie: E-invoicing TU Delft Voorbeeld ICreative bv Oortlaan 2 6716

Nadere informatie

S-Connect XML-specificatie import

S-Connect XML-specificatie import S-Connect XML-specificatie import S for Software, versie 2.0, augustus 2015 Dit document bevat een technische beschrijving van de XML-definitie die S-Connect nodig heeft voor het correct inlezen van de

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec KEY2PARKEREN Koppeling Tradelec Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Tradelec Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands, Public Sector Solutions, Belastingen

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

De kern van de oplossing: "de S@les Standaard

De kern van de oplossing: de S@les Standaard De kern van de oplossing: "de S@les Standaard 1 Voorstellen Anja Philippens van SRC System Integrators B.V. Han Beuink van Beuink organisatieontwikkeling en automatisering B.V. Doel van de workshop I.

Nadere informatie

Creditnota 90018. RedAnt BV Ondiep-Zuidzijde 6 3551 BW UTRECHT. Netto Korting Btw Totaal incl. btw -860,00-90,00-163,40-1.023,40

Creditnota 90018. RedAnt BV Ondiep-Zuidzijde 6 3551 BW UTRECHT. Netto Korting Btw Totaal incl. btw -860,00-90,00-163,40-1.023,40 KvK-nr.: K.v.K. Arnhem 1 Creditnota 90018 Ordernr. 624 (623) naam Lev. voorwaarden Ontvanger betaalt vrachtkosten Factuurdatum 21-07-2011 Bet. voorwaarden Creditnota Vervaldatum 21-07-2011 Originalrechnung

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING NAW-GEGEVENS 1/2

XML-/ASCII-KOPPELING NAW-GEGEVENS 1/2 XML-/ASCII-KOPPELING NAW-GEGEVENS 1/2 Met deze optie kunt u in King een ASCII of XML-bestand inlezen met debiteuren, crediteuren of andere relaties. U kunt nieuwe debiteuren, crediteuren of relaties toevoegen

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur Interface naar Mamut Achtergrond i-reserve i-reserve is een applicatie waarmee online reserveringen kunnen worden gemaakt. Primaire doelgroep van i-reserve is het MKB. De ondernemer heeft i-reserve draaien

Nadere informatie

Factuurnummer: 0000420 30 maart 2007

Factuurnummer: 0000420 30 maart 2007 1 Groens Transport Onderneming vof Postbus 200 4535 JH WIJK BIJ DUURSTEDE (WEST) Factuurnummer: 0000420 30 maart 2007 Door ons te leveren en te installeren volgens uw werktekening 355463-A7: 1 x Rotorbladen

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Ten behoeve van Suppliers Datum 8 oktober 2013 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing Non-PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.1 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

EDI in Detail. 2014 CIV Superunie BA. EDI in Detail. Versie 1.6 Pagina 1 van 33

EDI in Detail. 2014 CIV Superunie BA. EDI in Detail. Versie 1.6 Pagina 1 van 33 EDI in Detail Versie: 1.6 Auteur: Melvin van Dijk/Alfred van Kuyl Copyright: C.I.V. Superunie B.A. Industrieweg 22 B Postbus 80 4153 ZH Beesd T +31(0)345 686 666 F +31(0)345 686 600 EDI in Detail Versie

Nadere informatie

administratie CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 12

administratie CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 12 administratie CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 12 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

FINANCIËLE VERRICHTINGEN

FINANCIËLE VERRICHTINGEN SHL-LINK SHL-211/1 Programma: 211 Datum: 22/11/2010 SHL-LINK: Via programma 211 worden financiële verrichtingen vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden uitgevoerd

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Examen VMBO-GL 2005 ADMINISTRATIE CSE GL. tijdvak 1 maandag 23 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL 2005 ADMINISTRATIE CSE GL. tijdvak 1 maandag 23 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 13.30-15.30 uur ADMINISTRATIE CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen.

Nadere informatie

Auteur: Agion B.V. Versie 1.0 Copyright 2012 Agion B.V.

Auteur: Agion B.V. Versie 1.0 Copyright 2012 Agion B.V. Werkinstructie BTW wijziging in SAP Business One Auteur: Agion B.V. Versie 1.0 Copyright 2012 Agion B.V. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanpassen BTW-codes... 4 3. BTW-codes toevoegen... 5 4. BAPI add-on...

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Extended

UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended Prijsbijstellingen Bij de verkoop van een product spelen meerdere factoren een rol bij de nettoprijsbepaling. Diverse kortingen en toeslagen beïnvloeden

Nadere informatie

XML-KOPPELING PRIJSAFSPRAKEN/STAFFELTABELLEN

XML-KOPPELING PRIJSAFSPRAKEN/STAFFELTABELLEN XML-KOPPELING PRIJSAFSPRAKEN/STAFFELTABELLEN Met deze optie kunt u in King een XML-bestand met prijsafspraken of verkoopstaffeltabellen importeren in King. U kunt nieuwe prijsafspraken of verkoopstaffeltabellen

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

UBL inleiding, UBL Ketentest en EN Onderwerpen. 1. UBL Inleiding. 2. UBL Ketentest. 3. Europese standaard EN 16931

UBL inleiding, UBL Ketentest en EN Onderwerpen. 1. UBL Inleiding. 2. UBL Ketentest. 3. Europese standaard EN 16931 Onderwerpen 1. UBL Inleiding 2. UBL Ketentest 3. Europese standaard EN 16931 Door: Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED 13 september 2017 UBL Inleiding UBL (Universal Business Language) is een internationale

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Boekhouden Handel- WooCommerce. iwebdevelopment Ceresstraat 1 4811CA Breda E: info@iwebdevelopment.nl

Handleiding. Exact Online Boekhouden Handel- WooCommerce. iwebdevelopment Ceresstraat 1 4811CA Breda E: info@iwebdevelopment.nl Handleiding Exact Online Boekhouden Handel- WooCommerce iwebdevelopment Ceresstraat 1 4811CA Breda E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment,

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E:

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E: Handleiding Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment,

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK

Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK Laatste revisie : 10 februari 2015 Inleiding De link met de boekhouding Schaubroeck maakt het mogelijk factuurgegevens opgemaakt met AbiFire te verzenden

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

UNAD Facturering versie: 28-1-2011

UNAD Facturering versie: 28-1-2011 Hoofdscherm In de lijst onderaan het scherm staan, afhankelijk van de gekozen optie: 1.1. Lijst van ALLE geboekte facturen (gesorteerd op oplopend Klantnummer en aflopend Factuurnummer). De Tellingen rechts

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s a h

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Colruyt factuur

GEBRUIKERSHANDLEIDING Colruyt factuur GEBRUIKERSHANDLEIDING Colruyt factuur 1 Table of Contents I. Factuur aanmaken... 3 II. Uw factuur invullen... 4 A. Factuur hoofding... 4 B. Goederen en diensten details... 6 1. Gegevens in Goederen en

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

RAIFAM. Standaard 1 e Versie NOVEMBER 1999. RAIFAM-standaard voor elektronische uitwisseling van artikel- en prijsgegevens in de autoonderdelenbranche

RAIFAM. Standaard 1 e Versie NOVEMBER 1999. RAIFAM-standaard voor elektronische uitwisseling van artikel- en prijsgegevens in de autoonderdelenbranche RAIFAM Standaard 1 e Versie NOVEMBER 1999 RAIFAM-standaard voor elektronische uitwisseling van artikel- en prijsgegevens in de autoonderdelenbranche RAI-afdeling Autovak, Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam

Nadere informatie

BTW verhoging oktober 2012

BTW verhoging oktober 2012 GNB B.V. Postbus 1050 8300 BB Emmeloord E-mail: info@gnb.nl Ecu 23 8305 BA Emmeloord Tel.: 0527 62 42 62 Fax: 0527 62 43 62 Internet: www.gnb.nl KvK Lelystad: 39068313 ING Bank: 66 11 45 875 BTW nummer:

Nadere informatie

Factuureisen Defensie. Versie 1.0 Datum 8 december 2017 Status Definitief

Factuureisen Defensie. Versie 1.0 Datum 8 december 2017 Status Definitief Factuureisen Defensie Versie 1.0 Datum 8 december 2017 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Auteur Ministerie van Defensie Bijlage A: Verplichte velden e-factuur Defensie Pagina 3 van 19 Inhoud 1 Kader

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 11:30 13:00 uur ADMINISTRATIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor

Nadere informatie

BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML

BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML Stichting Laan van Zuid Hoorn 165 Fondsenbeheer Waterbouw 2289 DD Rijswijk ZH Tel: 070-3171717 www.sfwaterbouw.nl BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML Documentgegevens (versies) Versie Datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

EDI-berichten Verkooporders. Cash Software bv EDI Verkooporder Pagina 1

EDI-berichten Verkooporders. Cash Software bv EDI Verkooporder Pagina 1 EDI-berichten Verkooporders Hoofdstukindeling blad 1. Inleiding 1 1. GLN 2 2. EAN / GTIN / GS1 2 3. EDI berichten 2 4. Specifieke functies 2 2. Verpakken & Transport 3 1. Emballagecode 3 2. SSCC 3 3. Toeslagen

Nadere informatie

HANDLEIDING E-COMMERCE V1.0

HANDLEIDING E-COMMERCE V1.0 HANDLEIDING E-COMMERCE V1.0 INHOUD 1. Zoeken... 2 1.1. De Bailey classificatie... 2 1.2. De ETIM classificatie... 4 1.3. Snelzoeken... 4 1.4. Het resultaat... 4 1.5. Beamerlampen... 5 1.6. Tips... 6 2.

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. administratie CSE GL. tijdvak 1 maandag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. administratie CSE GL. tijdvak 1 maandag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2007 tijdvak 1 maandag 21 mei 9.00-11.00 uur administratie CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen.

Nadere informatie

E-invoicing Bilderberg

E-invoicing Bilderberg ICreative bv Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van Bilderberg Finance, procurement & document solutions Versie: 1.5 ICreative bv Oortlaan 2 6716 WD Ede Met ICreative kiest u voor een duurzame

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Artikelcode Artikelbeschrijving Aantal Aantal Eenheidsprijs DEMO2 Demo2-1,00-1,00 2,50

Artikelcode Artikelbeschrijving Aantal Aantal Eenheidsprijs DEMO2 Demo2-1,00-1,00 2,50 355 BW UTRECHT Creditnota Factuur : 9 Pagina : / Klantnr. : 3 Onze ref. : Paul Hooijmans Project : Boot Afdeling : Ordernr. : 5 Factuurdatum : 3-2-2 Bet. voorwaarden : Creditnota Vervaldatum : 3-2-2 Uw

Nadere informatie

Processchema bestellen van overige geschenken en cadeaubonnen. Belastingdienst. Goederen ontvangst. DigiInkoop/ Digipoort of Leveranciersportaal

Processchema bestellen van overige geschenken en cadeaubonnen. Belastingdienst. Goederen ontvangst. DigiInkoop/ Digipoort of Leveranciersportaal Bijlage 4A Standaarden DigiInkoop Algemene uitgangspunten overige geschenken en cadeaubonnen: De te bestellen overige geschenken en cadeaubonnen worden ter beschikking gesteld vanuit de webwinkel van de

Nadere informatie