VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE"

Transcriptie

1 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE Vlaamse overheid - Studieopdrachten Geregeld worden studieopdrachten toegewezen aan externen, buiten de eigen agentschappen en administratie voor de realisatie van diverse projecten. Veel van deze studieopdrachten resulteren in effectieve projecten die erop gebaseerd zijn, andere eindigen in niets. 1. Op basis van welke criteria wordt beslist om een studieopdracht al dan niet in eigen beheer te laten uitvoeren? 2. Kan de minister een overzicht geven van de evolutie van het aantal studieopdrachten met vermelding van de respectieve kostprijs ervan en dit van de laatste vijf jaar? 3. Kan de minister tevens een opsplitsing geven van de studies die resulteerden in concrete en beoogde projecten en welke niet? Wat was telkens de reden hiervoor en het gespendeerde bedrag aan de studieopdracht? N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 43, Lieten nr. 19, Bourgeois nr. 72, Vandeurzen nr. 39, Crevits nr. 139, Van den Bossche nr. 36, Muyters nr. 80, Schauvliege nr. 90, Smet nr. 81).

2 -166- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND GECOÖRDINEERD ANTWOORD op vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE Dit antwoord bevat de bijdragen van de ministers Peeters, Lieten, Bourgeois, Vandeurzen, Schauvliege en Smet. Voor de bijdragen van de ministers Crevits, Van den Bossche en Muyters wordt een aanvullend antwoord gegeven. Antwoord Vlaams minister-president Kris Peeters Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheden van de minister-president t.a.v. het beleidsdomein "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" 1. Uitbesteding geschiedt wanneer de nodige expertise intern niet voorhanden is en/of wanneer de beschikbare personeelscapaciteit niet toelaat de opdracht binnen de gewenste tijd uit te voeren. 2. en 3. DEPARTEMENT "DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID" 2005 STUDIEOPDRACHT BEDRAG RESULTAAT inventarisatie knelpunten en voorstellen van oplossing voor PPSgerelateerde regelgeving opstellen van een contractenverzameling voor PPSsamenwerkingsverbanden juridische studie m.b.t. de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest om belastingen te heffen ter financiering van de duurzame ontwik-keling van de luchthaven Brussel-Nationaal juridische studie m.b.t. de mogelijke bevoegdheidsoverdracht van bepaalde onderdelen van de sociale zekerheid i.f.v. het criterium 'woonplaats' versus 'werkplaats' ,00 EUR basisnota voor verder overleg met de beleidsdomeinen via de ambtelijke werkgroep knelpunten ,00 EUR juridische modellenverzameling voor PPS ,00 EUR het formuleren van de Vlaamse standpunten in onderhandelingen met de Federale Overheid ,00 EUR het formuleren van de Vlaamse standpunten in onderhandelingen met de Federale Overheid + aanpassing van het toepassingsgebied van de Vlaamse zorgverzekering

3 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI juridische studie m.b.t. de uitvoering van artikel 35 van de Belgische Grondwet opstellen van een gemeentelijke producteninventaris Infolijn opstellen van een gemeentelijke producteninventaris Infolijn - fase 2 ontwerp en ontwikkeling Interactieve Digitale Televisiemodule voor de Vlaamse Infolijn analysefase autonomyimplementatie voor de Vlaamse Infolijn ,00 EUR het formuleren van de Vlaamse standpunten in onderhandelingen met de Federale Overheid ,40 EUR oplijsting van veel gebruikte producten op lokaal niveau : eerste primaire interbestuurlijke productencatalogus (IPDC) (784 producten geïdentificeerd) 7.157,15 EUR codering van de producten van de IPDC volgens bestuursniveau en type product + aanvullen met trefwoorden 7.199,50 EUR extra module op het kennissysteem van het Contactpunt Vlaamse Infolijn om een selectie van de beschikbare informatie zonder herschrijven te ontsluiten op digitale televisie ; Vlaamse Infolijn is consulteerbaar op digitale televisie van Telenet ,00 EUR actieplan ter verbetering van de resultaten van de zoekmachine op de portaalsite vlaanderen.be. Zoekresultaten zijn significant verbeterd Voorstudie kaderdecreet duurzame ontwikkeling Handleiding "technische eisen voor nieuwe kantoorgebouwen" (voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling) Leertraject voor samenwerking en financiering van duurzame ontwikkeling Onderzoeksopdracht duurzaamheids-aspecten binnen de werking van de Vlaamse overheid (voorbeeld-projecten) verzekeringen in de openbare bouwsector in het kader van PPSprojecten : oplijsting van verzekerbare risico's bij DBFM 5.400,00 EUR decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling ,00 EUR de resultaten werden in de praktijk ingevoerd ,00 EUR de resultaten werden aangewend ten behoeve van de werking ,00 EUR de resultaten werden aangewend ten behoeve van de werking 2.597,00 EUR resultaat geïntegreerd in de risicoallocatie van projecten

4 -168- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 conceptnota voor de uitbouw van een museum "Kazerne Dossin" in Mechelen Pretesting logo '1700' (Contactpunt Vlaamse Infolijn) juridisch advies m.b.t. gunning frontoffice (Infolijn) adviesopdracht bij het uitwerken van een nieuwe navigatiestructuur voor vlaanderen.be ,00 EUR oprichting van een Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten 8.843,89 EUR verandering merknaam 'de Vlaamse Infolijn ( )' naar '1700' 5.300,00 EUR juridisch advies werd gebruikt en toegepast bij de procedure in de overheidsopdracht voor de gunning van de exploitatie van de Vlaamse Infolijn ,00 EUR actieplan ter verbetering van de structuur van de vlaanderen.be vanuit het oogpunt van de gebruiker (burger, bedrijf, organisatie) 2007 Studieopdracht "Duurzame ontwikkeling, de ontwikkeling van een lokale participatiebarometer" juridische studie m.b.t. het organiseren van marktconsultaties in het kader van PPS ,00 EUR de resultaten werden aangewend ten behoeve van de werking 9.850,00 EUR brochure over marktverkenning gepubliceerd in 2008 Eurovignet 6.050,00 EUR voorbereiding van het dossier kilometerheffing in Vlaanderen juridisch onderzoek m.b.t. de toepassing van PPS bij de realisatie van woonzorgcentra juridische studie PPS in de zorgsector BTW-behandeling van DBFMovereenkomsten 500,00 EUR resultaten aangewend tijdens het overleg voor het project woonzorgzone Brussel ,00 EUR resultaten aangewend ter voorbereiding van de consultatieronde m.b.t. het VIPA-decreet, dat in 2009 met het ontwerpdecreet afgerond werd 4.650,00 EUR generiek advies voor aanwending bij PPS-overeenkomsten studie onroerend erfgoed en PPS ,00 EUR juridisch-fiscale nota ter voorbereiding van de consultatieronde erfgoeddecreet onderzoek statuut van personeel bij terbeschikkingstelling in het kader van DBFM (PPS) 6.500,00 EUR juridische nota, generiek aanwendbaar in het licht van de ESR-problematiek (Europees Stelsel van economische Rekeningen)

5 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI optimalisatie gebiedsontwikkeling (PPS) toepassing Europese Dienstenrichtlijn juridisch advies m.b.t. de evaluatie van inschrijvingen m.h.o. op de aanstelling van een consultant voor de opdracht "Strategische en tactische managementondersteuning van het Infolijn 2007" klantentevredenheidsonderzoek bij Contactpunt Vlaamse Infolijn gunning van de dienstenopdracht voor juridische diensten inzake overheidsopdrachten, samenwerkingsverbanden en PPSconstructies voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn ,00 EUR brochure inzake gebiedsontwikkeling met behulp van PPS, gepubliceerd in ,50 EUR voorstel voor de aanpak van het project Europese Dienstenrichtlijn binnen de Vlaamse overheid 3.630,00 EUR opmaak beoordelingsverslag van de kandidaturen en van de offertes ,60 EUR jaarlijks overzicht van de perceptie, het gebruik, de bekendheid van de Vlaamse Infolijn door bevraging van gebruikers en niet gebruikers. Bevraging van punten die gebruiker belangrijk vindt, waar tevreden, waar minder tevreden. Dit rapport wordt gebruikt voor de opmaak van een jaarlijks actieplan ter verbetering van de dienstverlening ,05 EUR evaluatie en opmaak beoordelingsverslag van de kandidaturen en de offertes voor de opdracht "Strategische en tactische managementondersteuning van het Contactpunt Vlaamse Infolijn 2008" en voor de opdracht "Advies inzake overheidscommunicatie en public relations" 2008 Vergelijkende studie 'Uitbouw gedifferentieerd instrumentarium naar lokale besturen voor het gebruik en de bijhouding van geografische gegevensbronnen' (geografische informatie) Definitiestudie en concept kennisplatform duurzame ontwikkeling Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten ,00 EUR resultaten worden momenteel beoordeeld ,60 EUR de resultaten werden aangewend ten behoeve van de werking ,30 EUR de resultaten worden in de praktijk geïmplementeerd

6 -170- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 Studieopdracht afstemming maturiteitsmodel Duurzame Ontwikkeling / interne organisatiebeheersing fiscaal advies m.b.t. de toepassing van PPS in het kader van de realisatie van jeugdverblijven financieel-economische diensten voor het project Elisabethzaal Antwerpen financieel-economisch luik in het kader van een onderzoek naar de meerwaardetoetsing van PPSprojecten studie outputspecificaties in het kader van PPS-projecten ,76 EUR de resultaten werden aangewend ten behoeve van de werking ,15 EUR resultaten beschikbaar voor de realisatie van concrete projecten ,26 EUR financiële haalbaarheidsanalyse 9.320,79 EUR resultaten beschikbaar bij de uitvoering van haalbaarheidsstudies van concrete projecten ,20 EUR brochure outputspecificaties gepubliceerd in 2009 opstellen DBFM handboek ,00 EUR handboek DBFM gepubliceerd in 2009 opmaak modellen voor PPS-gebiedsontwikkeling ,00 EUR standaardisatie (modelcontracten, modelbestekken, ) voor lokale besturen, te publiceren in 2010 studie modellering wegenheffing ,00 EUR onderzoek businessmodellen kilometerheffing in België uitwerking kandidaatstelling en ontwikkeling van een bankabilitymodel voor het project Callemansputte pretesting label 'beslist beleid' in het kader van overheidscommunicatie evaluatie van het project Vlaanderen in Actie voorstudie Vlaamse productencatalogus Vlaamse Infolijn ,71 EUR resultaten beschikbaar voor de realisatie van het project 5.475,25 EUR professioneel gevolg geven aan paragraaf III.2.2. van het decreet houdende de goedkeuring van de herziene normen voor Vlaamse overheidscommunicatie ,40 EUR nulmeting, tussentijdse meting en éénmeting van de impact van het project Vlaanderen in Actie bij 'de Vlaming' 6.050,00 EUR overzicht van Vlaamse producten in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn

7 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI klantentevredenheidsonderzoek bij Contactpunt Vlaamse Infolijn Advies inzake overheidscommunicatie en public relations m.b.t. de Vlaamse Infolijn ,20 EUR jaarlijks overzicht van de perceptie, het gebruik, de bekendheid van de Vlaamse Infolijn door bevraging van gebruikers en niet gebruikers. Bevraging van punten die gebruiker belangrijk vindt, waar tevreden, waar minder tevreden. Dit rapport wordt gebruikt voor de opmaak van een jaarlijks actieplan ter verbetering van de dienstverlening ,88 EUR dienstenportfolio ; strategie voor interne promotie, herwerken bestaande instrumenten en deze in lijn met bijgestuurde visie brengen 2009 Evaluatiestudie bijkomende Scheldekruising Antwerpen Kosten-batenanalyse en haalbaarheidsstudie van bepaalde scenario's voor de realisatie van een Vlaams wegenbestand in het kader van geografische informatie opstellen van een globaal modelbestek voor DBFMcontracten met bijlagen en modules internationale benchmark betreffende PPS in Vlaanderen juridisch-fiscaal advies m.b.t. fiscale ruling bij sportinfrastructuur studie in het kader van het dossier wegenheffing ,13 EUR zie (a) ,57 EUR resultaten worden momenteel beoordeeld en omgezet in beleidsaanbevelingen ,00 EUR standaardbestekken voor respectievelijk een gebouw met DBFM en grote infrastructuurwerken met DBFM; te publiceren in ,00 EUR brochure benchmark, gepubliceerd in ,38 EUR resultaten beschikbaar voor de realisatie van sportinfrastructuur via PPS 895,40 EUR voorbereiding dossier kilometerheffing adviesverlening ivm GM-Europe ,00 EUR onderbouwing van het dossier van de Vlaamse overheid met het oog op standpuntbepaling en het voeren van onderhandelingen studie in het kader van het project m.b.t. de optimalisering van het externe imago van de Vlaamse overheid (reputatiemanagement) ,50 EUR resultaten van een sterkte-zwakteanalyse bij binnen- en buitenlandse stakeholders

8 -172- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 project "een internet top-level domein voor Vlaanderen" evaluatie van het decreet openbaarheid van bestuur ,00 EUR bevraging van relevante spelers naar de relevantie van het gebruik van een Vlaamse domeinnaam ,76 EUR evalueren en eventueel aanpassen van het decreet openbaarheid van bestuur (a) De Vlaamse Regering heeft op 21 oktober 2009, in aansluiting op de Antwerpse volksraadpleging en de resolutie van de Antwerpse gemeenteraad, een beslissing genomen over de verdere aanpak van de mobiliteitsproblematiek in en rond Antwerpen (zie mijn toelichting hierover aan de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 21 oktober 2009). Daarbij wordt geen enkele oplossing uitgesloten. Bijgevolg kan nog geen uitspraak gedaan worden over het gevolg dat gegeven werd aan de studieopdracht. AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE" nihil AGENTSCHAP "STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING" 2005 STUDIEOPDRACHT BEDRAG RESULTAAT co-financiering Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) ,00 EUR algemene bijdrage aan het realiseren van het onderzoeksprogramma zoals in de overeenkomst tussen de VR en het steunpunt werd afgesloten 2006 Meer tijd, meer geld, meer promotiekansen op het werk ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' Wie participeert er toch? ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' Naar een vergrijzing van het verenigingsleven? Vergelijkende validering van de meetinstrumenten voor cultuurparticipatie in surveys ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' Breedtesport in Vlaanderen 7.500,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' Balanceren op de scheidingslijn tussen werk en gezin ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007'

9 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Determinanten van het werk-privé conflict Huwelijk en kinderen als sleutel tot geluk Uitstel van ouderschap in Vlaanderen co-financiering Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' ,00 EUR algemene bijdrage aan het realiseren van het onderzoeksprogramma zoals in de overeenkomst tussen de VR en het steunpunt werd afgesloten 2007 Vlaanderen gepeild 2007, het belang van waardenonderzoek ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' 2008 welzijn en gezondheid ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' sociale participatie ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' mobiliteit ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' onderwijs en vorming ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' inkomen en armoede ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' werk en arbeidsparticipatie ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' wonen ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Dorpsvlucht in kleine dorpen ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Volwassenonderwijs ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Ongekende samenleving ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Inkomensongelijkheid ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009'

10 -174- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 Zorggebruik door ouderen ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Ethnische diversiteit ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Onveiligheidsgevoel in Vlaanderen ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Typologie van maatschappelijke betrokkenheid ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Echtscheiding en sociaal kapitaal ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Levensbeschouwing en maatschappelijke participatie ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' 2009 Baanonzekerheid ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Subjectief onveiligheidsgevoel 7.500,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Surveyklimaat en privacyproblematiek 7.500,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Internetgebruik 7.500,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Burgerschap 7.500,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Cultuurparticipatie ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' "AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN" STUDIEOPDRACHT BEDRAG RESULTAAT 2005 (agentschap nog niet operationeel) 2006 nihil Kwaliteitszorg : procesmodellering ,00 EUR project CRAB (Centraal ReferentieAdressenBestand); project Rechten van Voorkoop

11 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Juridisch advies ,05 EUR voorontwerp KLIP-decreet van 14 maart 2008 (KLIP : Kabel- en Leiding-InformatiePortaal) 2008 Vervolg op opdracht 2007 : Kwaliteitszorg - procesmodellering 2.178,00 EUR project Rechten van Voorkoop Juridisch advies ,70 EUR voorontwerp van CRAB-decreet 2009 Amplio : procesanalyse en - verbetering ,54 EUR procesverbetering en procesautomatisatie van de GRBproductieprocessen/Management informatiesysteem voor opvolging GRB-productie (GRB : Grootschalig Referentiebestand) Juridisch advies ,04 EUR uitvoeringsbesluit KLIP/GRB GDI educatief rapport voor het technisch begrippenkader Het opstellen van een proces- en personeelsplan ,00 EUR basis voor de opstart van GDI (Geografische Data-Infrastructuur) implementatie projecten ,20 EUR proces- en personeelsplan voor het agentschap Elementen van antwoord ivm buitenlands beleid 1. Indien de kennis en expertise binnen de administratie niet beschikbaar is, kan er beslist worden om over te gaan tot de uitbesteding van een specifieke studieopdracht aan een externe instantie. 2. Het begrip "studieopdracht" werd gedefinieerd een uitbesteding waarin de Vlaamse admini-stratie een beroep doet op externe expertise om beleidsadvies in te winnen of om bepaalde beleidspistes te onderzoeken. Het gaat dus niet om uitvoeringsprojecten. Abstractie werd ook gemaakt van externe opdrachten voor identificatie, formulering en evaluatie van projecten van ontwikkelingssamenwerking. Hieronder volgt een overzicht van de studieopdrachten die in de periode voor de beleidsvelden Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Internationaal Ondernemen door externen werden uitgevoerd, met vermelding van de kostprijs van opdracht: Jaar Studieopdracht Kostprijs ( ) 2006 "De toekomstperspectieven voor de Benelux naar aanleiding van de vernieuwing van het Benelux-Verdrag" 2006 Technology Based Marketing: How to attract more successfully technology driven projects 2006 Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai: opdracht in het kader van de ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen 2006 "De vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen: de opmars van de levensverbeteraar"

12 -176- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI "Implicaties van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Benelux voor een Vlaams decretaal kader voor de uit-, in- en doorvoer van wapens, munitie, goederen voor tweeërlei gebruik en de daarmee samenhangende technologie" 2007 "Het Vlaams Juridisch Kader voor de tenuitvoerlegging van Beperkende Maatregelen, uitgevaardigd door de Veiligheidsraad en door de Raad van de Europese Unie" 2008 "Regelgeving in Europese staten betreffende de uitvoer van, en tussenhandel in, wapens, militair en aanverwant materieel" 2008 Benelux: follow-up opdracht in het kader van de ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen 2009 "Internationaal ondernemen van de chemische industrie en 'life sciences' in Vlaanderen" 2009 "De vierde pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking: voorbij de eerste kennismaking" (excl. BTW) De overige studieopdrachten werden door de Steunpunten 'Ondernemen en Internationaal Ondernemen' en 'Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie' uitgevoerd. Deze worden niet in het overzicht vermeld, maar zijn online consulteerbaar op de website van de respectievelijke Steunpunten. 3. De genoemde studieopdrachten hebben allemaal bijgedragen tot gerealiseerde of beoogde projecten. Voor de kostprijs van deze studieopdrachten verwijs ik naar het antwoord op de tweede vraag. In volgende tabel wordt per studieopdracht geduid tot welk resultaat zij hebben bijgedragen. Jaar Studieopdracht Resultaat 2006 De toekomstperspectieven voor de Benelux naar aanleiding van de vernieuwing van het Benelux-Verdrag Bijdrage tot de voorbereiding en vastlegging van de onderhandelingsuitgangspunten van de Vlaamse Regering 2006 Technology Based Marketing: How to attract more successfully technology driven projects 2006 Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai: opdracht in het kader van de ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen 2006 "De vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen: de opmars van de levensverbeteraar" 2007 Implicaties van de BLEU en de Benelux voor een Vlaams decretaal kader voor de uit-, in- en doorvoer van wapens, munitie, goederen voor tweeërlei gebruik en de daarmee samenhangende technologie" 2007 "Het Vlaams Juridisch Kader voor de tenuitvoerlegging van Beperkende Maatregelen, uitgevaardigd door de Veiligheidsraad en door de Raad van de EU" 2008 Regelgeving in Europese staten betreffende de uitvoer van, en tussenhandel in, wapens, militair en aanverwant mate- (Ministerraad van 27 oktober 2006) Inzetten van technologieattachés door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen sinds 2007 (momenteel zijn er 5 technologieattachés) Bijdrage tot de Vlaamse positiebepaling en ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen, onder meer met betrekking tot het statuut Opzetten van een 'Helpdesk Vierde Pijler' door het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking in 2008 Voorbereiding van een nieuw wapendecreet, zoals opgenomen in de beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking

13 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI rieel 2008 Benelux - follow-up opdracht ter ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen 2009 Internationaal ondernemen van de chemische industrie en 'life sciences' in Vlaanderen 2009 "De vierde pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking: voorbij de eerste kennismaking" Bijdrage tot de Vlaamse positiebepaling en ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen over het Benelux-verdrag Het exportprofiel van de chemische bedrijven werd in kaart gebracht, zodat de desbetreffende sectororganisatie en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen beter gewapend zijn om de chemische sector te ondersteunen De vierde pijler werd grondig in kaart gebracht, opdat het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking beter gewapend is om de actoren in de vierde pijler op gerichte wijze te ondersteunen Antwoord Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten Vanuit het beleidsdomein Media 1. In de regel wordt de beleidsvoorbereiding verzorgd door het departement, deels in samenwerking met bestaande adviesorganen of andere diensten van de Vlaamse overheid. Opdrachten aan derden zijn in deze eerder uitzondering en blijven in principe beperkt tot zeer gespecialiseerde materie of indien de timing de normale werkwijze niet toelaat. De gunning van een studieopdracht gebeurt na overleg met mijn administratie. Tijdens de overlegmomenten wordt bekeken welke expertise voor het beleid vereist is. Pas indien de aard, de tijdsduur en/of de werklast van een bepaalde opdracht van die aard is dat zij niet of niet enkel door mijn kabinetsmedewerkers en de administratie kan worden gedragen, wordt geopteerd voor het uitbesteden van een opdracht. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat in Vlaanderen enkele autoriteiten en kennisgroepen werkzaam zijn in het werkveld van de media. Voor sommige beleidskeuzes is hun uitmuntende technische of juridische kennis onmisbaar of minstens zeer waardevol. De opdrachten worden gegund overeenkomstig de bepalingen neergelegd in de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 2. Evolutie van het aantal studieopdrachten toegewezen in opdracht van de administratie mediabeleid van de voorbije 5 jaar ( ): Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 1. EXTERNE EXPERTISE BIJ DE OMZETTING VAN DE EU-RICHTLIJN 2003/98/EG "HERGEBRUIK VAN OVERHEIDSINFORMATIE" 2. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS KULEUVEN ICRI KUL SOCIALE WETENSCHAPP EN INDIGOV ZIE PUNT 5 UGENT JAARLIJKS TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2004: AANTAL: 2 KOSTPRIJS:

14 -178- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 3. ROL EN OPDRACHT VAN DE OPENBARE OMROEP PUBLIEKE BEVRAGING INZAKE DE OPENBARE OMROEP DOOR DE VLAAMSE MEDIARAAD 4. SAMENWERKING RING TV EN ROB (GEDEELTE MEDIA) 5. BIJKOMENDE EXTERNE EXPERTISE BIJ DE OMZETTING VAN DE EU-RICHTLIJN 2003/98/EG "HERGEBRUIK VAN OVERHEIDSINFORMATIE" 6. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS UGENT - VAKGROEP COMMUNICATIE- WETENSCHAPPEN ERNST & YOUNG KU LEUVEN ZIE PUNT 1 UGENT JAARLIJKS TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2005: AANTAL: 4 KOSTPRIJS: Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 7. STUDIEOPDRACHT GRONDIGE DOORLICHTING VAN HET BESTAANDE REGELGEVEND KADER VOOR RADIO- OMROEP EN TELEVISIE 8. ONDERZOEKSPROJECT NAAR DE IDENTIFICATIE VAN DE HUIDIGE GEBRUIKERS VAN DE ANALOGE TV- UITZENDINGEN, DIT MET HET OOG OP BEGELEIDENDE MAATREGELEN BIJ ANALOGE AFSCHAKELING 9. OPDRACHT OM EEN BUSINESS CASE UIT TE SCHRIJVEN VOOR EEN VERZELFSTANDIGD ZENDERPARK VAN DE OPENBARE OMROEP 10. ONDERZOEKSPROJECT UITBATING VRT-ZENDERPARK 11. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS KU LEUVEN ZIE PUNT 13 UGENT - VAKGROEP COMMUNICATIE- WETENSCHAPPEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ VLAANDEREN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ VLAANDEREN ZIE PUNT ZIE PUNT ,90 ZIE PUNT JAARLIJKS TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2006: AANTAL: 5 KOSTPRIJS: ,9 Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 12. AANVULLENDE DIENSTEN BIJ ONDERZOEK NAAR IDENTIFICATIE ANALOGE TV-KIJKERS UGENT - VAKGROEP COMMUNICATIE- WETENSCHAPPEN 9.917,35 ZIE PUNT 8

15 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI VERVOLGOPDRACHT BIJ STUDIEOPDRACHT GRONDIGE DOORLICHTING VAN HET BESTAANDE REGELGEVEND KADER VOOR RADIO- OMROEP EN TELEVISIE 14. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS 15. CONSULTING HERBEKIJKEN PROTOCOL GESCHREVENPERS KU LEUVEN ZIE PUNT 7 UGENT - VAKGROEP COMMUNICATIE- WETENSCHAPPEN UGENT - VAKGROEP COMMUNICATIE - WETENSCHAPPE N LAMERS JAN JAARLIJKS ,75 TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2007: AANTAL: 4 KOSTPRIJS: ,10 Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 16. EVALUATIEONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN HET FONDS PASCAL DECROOS VOOR BIJZONDERE JOURNALISTIEK 17. INTERNATIONALE BENCHMARK CULTUUR OP PUBLIEKE OMROEPEN 18. JURIDISCH ADVIES AANGAANDE DIGITALE FREQUENTIEKANALEN 19. ADVIESVERLENING DIGITALE FREQUENTIEKANALEN 20. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS KU LEUVEN ,76 UNIV ANTWERPEN EUBELIUS 4.983,41 ZIE PUNT 19 EUBELIUS 2.916,70 ZIE PUNT 18 UGENT JAARLIJKS TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2008: AANTAL: 5 KOSTPRIJS: ,87 Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 21. ADVIES BETREFFENDE DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA EUBELIUS 9.740, ONDERZOEK DIGITALE RADIO E. DEJONGHE ,51 VUB ,50 JAARLIJKS 23. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS 24. TECHNOLOGISICHE EVOLUTIES E. DEJONGHE BESCHERMING EN PROMOTIE VAN DE VLAAMSE IDENTITEIT 26. ONDERZOEK NAAR UNIVERSELE SETTOPBOXEN UNIV ANTWERPEN E. DEJONGHE TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2009: AANTAL: 6 KOSTPRIJS: ,61

16 -180- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Resultaten van de verschillende studieopdrachten: Externe expertise bij de omzetting van de EU-richtlijn 2003/98/EG "Hergebruik van overheidsinformatie" (punt 1 BJ 2004) en bijkomende externe expertise bij de omzetting van de EU-richtlijn 2003/98/EG "Hergebruik van overheidsinformatie" (punt 5 BJ 2005): het resultaat van deze studie was een document over een stappenplan en analyses van de richtlijn met betrekking tot het belang van overheidsinformatie en de principes van hergebruik. Onderzoeksopdracht Kranten in de Klas (punten 2, 6, 11, 14, 20, 23 jaarlijks): dit project leidt tot de beslissing het project Kranten in de Klas (KIK) jaarlijks voort te zetten. Het betreft hier m.a.w. een permanente evaluatie van het initiatief. Rol en opdracht van de openbare omroep publieke bevraging inzake de openbare omroep door de Vlaamse Mediaraad (punt 3 BJ 2004): deze studieopdracht resulteerde in een advies en beleidsaanbevelingen van de Vlaamse Mediaraad aan de minister bevoegd voor Mediabeleid met het oog op de voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de VRT voor de periode Samenwerking Ring TV en ROB (punt 4 BJ 2005): deze opdracht gebeurde in samenwerking met de Coördinatie Vlaamse Rand, waarbij Mediabeleid een kleiner deel van de kosten op zich nam. De doelstelling was om mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de regionale televisieomroepen in Vlaams Brabant op te sporen met het oog op de verbetering van hun economische leefbaarheid. Er is geen structurele samenwerking uit voort gekomen. Studieopdracht Grondige doorlichting van het bestaande regelgevend kader voor radioomroep en televisie (punt 7 BJ 2006) en vervolgopdracht bij Studieopdracht Grondige doorlichting van het bestaande regelgevend kader voor radio-omroep en televisie (punt 13 BJ 2007): deze studie hield de doorlichting in van het huidige mediadecreet en voorstellen voor de opbouw van een structuur van het nieuwe mediadecreet: hierin werd onder meer het principe van de distributeurs opgenomen. Onderzoeksproject naar de identificatie van de huidige gebruikers van de analoge tvuitzendingen, dit met het oog op begeleidende maatregelen bij analoge afschakeling (punt 8 BJ 2006) en aanvullende diensten bij onderzoek naar identificatie analoge tv-kijkers (punt 12 BJ 2007): deze opdracht resulteerde in de lancering van de communicatiecampagne ASO (Analoge Switch Off). Opdracht om een business case uit te schrijven voor een verzelfstandigd zenderpark van de openbare omroep (punt 9 BJ 2006) en onderzoeksproject uitbating VRT-zenderpark (punt 10 BJ 2006): onderzoek naar de mogelijkheden en het potentieel voor het naar de markt brengen van digitale televisie via de ether, dit in functie van de situatie na de analoge switchoff. Consulting herbekijken protocol geschrevenpers (punt 15 BJ 2006): deze studieopdracht resulteerde in een heroriëntering van het protocol met de geschrevenperssector. In het nieuwe protocol gaat bijzondere aandacht naar opleidingssteun en buitenlandberichtgeving. Evaluatieonderzoek naar de werking van het Fonds Pascal Decroos (FPD) voor Bijzondere Journalistiek (punt 16 BJ 2008): naar aanleiding van de 10 de verjaardag van het FPD werd nagegaan wat de meerwaarde is van het fonds voor journalisten en de mediasector en of de toegekende middelen toereikend zijn om de doelstellingen te realiseren. Dit onderzoek werd gebruikt als verantwoording van de toekenning van de subsidie en om indien budgettair mogelijk de subsidie bij te sturen.

17 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Internationale benchmark Cultuur op publieke omroepen (punt 17 BJ 2008): studie naar aanleiding van de evaluatie van het addendum bij de beheersovereenkomst met de openbare omroep aangaande cultuur. Juridisch advies aangaande digitale frequentiekanalen (punt 18 BJ 2008) en adviesverlening digitale frequentiekanalen (punt 19 BJ 2008): onderzoek naar de compatibiliteit van de vooropgestelde Vlaamse regelgeving met het europees concurrentierecht. Advies betreffende de Vlaamse Regulator voor de Media (punt 21 BJ 2009): advies met betrekking tot arbeidsrechtelijke verhoudingen. Onderzoek Digitale radio (punt 22 BJ 2009): deze studie was een onderzoek naar de mogelijke toekomstige businessmodellen van digitale radio en het al dan niet doorbreken van digitale radio, inclusief mogelijke beleidspistes om digitale radio te gaan stimuleren Technologische evoluties (punt 24 BJ 2009): onderzoek naar de technologische evoluties en de internationale tendensen inzake media, als studie die diende bij de tussentijdse evaluatie van de beheersovereenkomst met de VRT. Bescherming en promotie van de Vlaamse Cultuur en identiteit (punt 25 BJ 2009): onderzoek naar bovenvermeld onderwerp als studie die diende bij de tussentijdse evaluatie van de beheersovereenkomst met de VRT. Universele settopboxen (punt 26 BJ 2009): opdracht om te onderzoeken of het technologisch mogelijk is dat de verschillende soorten settopboxen in één ondergebracht worden, waardoor men niet noodzakelijk de settopbox moet vervangen als met van distributeur verandert. Vanuit het beleidsdomein Wetenschap, Innovatie en Economisch Overheidsinstrumentarium Minister-president Peeters en minister Lieten 1 Departement EWI De vraagsteller definieert het begrip studieopdracht niet. Het departement EWI heeft bij het beantwoorden van de vraag die opdrachten opgenomen waar een deel studie in vervat is. Er werd verder ook enkel rekening gehouden met de opdrachten die door externen werden/worden uitgevoerd. 1. De criteria op basis waarvan beslist wordt een studieopdracht al dan niet (gedeeltelijk) in eigen beheer uit te voeren zijn: Aanwezigheid noodzakelijke expertise Complexiteit, specificiteit en omvang onderzoeksthema Objectiviteit 2. Overzicht evolutie studieopdrachten en kostprijs Jaar Aantal Kostprijs (in euro) , , , ,25 1 Dit deel heeft betrekking op die opdrachten die werden/zijn aangerekend op basisallocaties waar beide ministers samen bevoegd voor zijn.

18 -182- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI , , 2006 en 2007 Voor een aantal van de opdrachten hier vermeld voor de jaren 2005, 2006 en 2007, wordt voor het departement EWI voor wat betreft de inhoud van de studie verwezen naar het antwoord op vraag 60 van 9 april 2009 (gecoördineerd antwoord verstrekt door minster Bourgeois vraag 78 van 9 april 2009) betreffende consultancyopdrachten. Voor de opdrachten niet opgenomen in het antwoord van eerder vermelde vraag, wordt een afzonderlijke toelichting verstrekt. Per jaar wordt hier een overzicht gegeven van de studieopdrachten met kostprijs: 2005 Opdracht Kostprijs (in euro) Tussentijdse doorlichting VITO ,80 Totaal , Opdracht Kostprijs (in euro) Strategische doorlichting VITO ,00 Evaluatie VIB ,00 Evaluatie IMEC ,00 Tussentijdse doorlichting IBBT PM Doorlichting IWT-Vlaanderen ,00 Studieopdracht Strategische onderzoekscentra ,00 Evaluatie Steunpunten beleidsrelevant onderzoek ,00 Beroepsmogelijkheden bij IWT- en FWO- Vlaanderen , Opdracht Doorlichting dep EWI mho op opstellen risico-analyse en -catalogus Kostprijs (in euro) ,00 Evaluatie FWO-Vlaanderen ,80 GIK-project-bestelling ,84 Wetenschappelijke olympiades - bevraging doelgroepen ,00 Levenskwaliteit onderzoekers - fase ,00 Levenskwaliteit onderzoekers - fase ,00

19 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Opmaak Masterplan Nationale Plantentuin van België ,00 Doorlichting Innovatie-instrumentarium ,00 Totaal ,64 De meeste van deze opdrachten 2 hadden betrekking op (tussentijdse) doorlichtingen/evaluaties van instellingen of programma s. De resultaten er van vormen de basis voor de vernieuwing van de samenwerking of voortzetting van het programma. Een ander deel had betrekking op bevragingen van doelgroepen 3 en dit ofwel als onderdeel van een evaluatie of doorlichting, ofwel als behoeftenbevraging t.a.v. gebruikers 4. Een derde deel tot slot had vooral betrekking op het verlenen van specifiek advies 5. De resultaten van deze studie zullen worden gebruikt bij de opmaak van beheersovereenkomsten met betreffende instellingen. De opdrachten Levenskwaliteit buitenlandse onderzoekers in Vlaanderen (fase 1 en 2) en Opmaak Masterplan Nationale Plantentuin van België waren niet opgenomen in het antwoord op eerder vermelde vraag aangezien het geen consultancyopdrachten betrof. De studie naar de levenskwaliteit van buitenlandse onderzoekers leverde een aantal belangrijke aanbevelingen op voor het beleid rond het aantrekken van buitenlandse wetenschappers. Eén van de concrete gevolgen is de creatie van een wervende en informatieve website voor deze doelgroep (voorzien voor begin 2010). Het strategisch ruimtelijke Masterplan biedt een toekomstvisie voor de Nationale Plantentuin van Meise en vormt de basis voor de langetermijnplanning in dit dossier. De doorlichting van het innovatie-instrumentarium ( rapport Soete ) had betrekking op de doorlichting van betreffend instrumentarium zoals opgebouwd in Vlaanderen gedurende de afgelopen 25 jaar. Deze opdracht werd uitgevoerd door een expertgroep onder voorzitterschap van professor Soete. De resultaten van de doorlichting worden aangewend voor de rationalisatie en stroomlijning van het instrumentarium Voor een aantal opdrachten van 2008, wordt voor het departement EWI en wat betreft inhoud en kostprijs opnieuw verwezen naar het eerder vermelde antwoord op parlementaire vraag 60 van 9 april betreffende consultancyopdrachten. Voor de opdrachten niet opgenomen in het antwoord van eerder vermelde vraag, wordt een afzonderlijke toelichting verstrekt. Opdracht Kostprijs (in euro) Evaluatie FTI vzw ,00 Doorlichting Interfacediensten ,00 Dream-project: bevraging doelgroepen ,00 2 Tussentijdse en strategische doorlichting VITO, Evaluatie VIB en IMEC, tussentijdse doorlichting IBBT, doorlichting IWT-Vlaanderen, doorlichting EWI, evaluatie steunpunten beleidsrelevant onderzoek, evaluatie FWO-Vlaanderen, studieopdracht Strategische Onderzoekscentra. 3 Bevraging doelgroepen wetenschappelijke olympiades 4 GIK-project bestelling 2 (o.a. bevraging gebruikers). 5 Beroepsmogelijkheden bij IWT en FWO-Vlaanderen. 6 Het betreft de Evaluatie van F.T.I vzw, Doorlichting interfacediensten en Bevraging doelgroepen DREAMproject.

20 -184- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 Evaluatie Flanders DC ,00 VCP/NCP-werking - bevraging doelgroepen ,00 Evaluatie Odysseus-initiatief ,00 Wetenschapsfeest-bevraging deelnemers en ,25 niet-deelnemers Studie Biotech sector ,00 De resultaten van de evaluatie (resp. doorlichting) werden gebruikt bij de opmaak van een nieuwe beheersovereenkomst (resp. Besluit Vlaamse Regering). De resultaten van de bevraging doelgroepen van het DREAM-project waren een onderdeel van de globale evaluatie van dit project. De resultaten van deze evaluatie vormden een deel van de elementen die werden in aanmerking genomen voor de verdere samenwerking met de organisatoren. De resultaten van de evaluatie van Flanders DC hebben als basis gediend voor de opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst, terwijl de resultaten van de evaluatie van het Odysseus-initiatief in aanmerking zullen worden genomen bij de opmaak van het besluit voor de financiering van het FWO en een nieuwe beheersovereenkomst met het FWO (in voorbereiding). De bevraging van de doelgroepen van de VCP/NCP 7 -werking, kadert in de globale evaluatie van de VCP-NCP-werking. De bevraging van de doelgroepen had o.a. betrekking op het elektronisch platform dat gebruikt wordt om informatie aangaande Europese programma s ter beschikking te stellen. De resultaten van deze bevraging vormden één van de elementen die werden in aanmerking genomen bij de vernieuwing van het elektronisch platform en bij de reorganisatie van de werking van het Vlaamse Contactpunt. De bevraging van deelnemers en niet-deelnemers 8 aan het Wetenschapsfeest 9 vormt één van de elementen die aanleiding hebben gegeven tot de oprichting van een werkgroep die zich buigt over een (mogelijke) nieuwe formule voor het Wetenschapsfeest. De studie betreffende de Biotech sector in Vlaanderen kadert o.m. in een OESO-studie er zake waarvoor Vlaanderen ook gegevens moet aanleveren. Daarnaast zijn de resultaten ook bedoeld voor het uitbouwen van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling. De analyses van beleidsplannen kaderen in een (ex-post of ex-ante) evaluatieproces en werden uitgevoerd door het departement. Op basis van de analyses van het departement werden betreffende beleidsplannen bijgestuurd. Het doel van de studieopdracht Technologie forecast in Vlaanderen over Taal- en Spraaktechnologie voor het Nederlands, was een duidelijke kijk te krijgen op wat het veld als wenselijke maar ook als haalbare ontwikkelingen en/of doelen ziet voor een eventueel nieuw taalen spraaktechnologieprogramma, als opvolger van het huidige STEVIN-programma, dat eind 2010 afloopt. De resultaten van de studie worden vandaag al gebruikt om de specifieke toepassingsdomeinen te bepalen voor een eventueel post-stevin traject. Daarnaast zal er in 2010 een algemene evaluatie uitgevoerd worden die zal nagaan in hoeverre het STEVIN programma zijn doelstellingen heeft behaald en hoe een eventuele voortzetting het best vorm krijgt zodat het zijn doelstellingen maximaal kan realiseren en past binnen het beleid. 7 VCP= Vlaamse Contactpunt Europese (Kader-programma s; NCP= National Contact Point 8 Een representatief staal van de Vlaamse bevolking. 9 Onderdeel Vlaamse Wetenschapsweek.

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid.

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. ICW Eindrapport 7 December 2009 Auteurs: - Deel I: Dr. L. DEBEN - Deel II: Dr. K. VAN AEKEN

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN ADVI ES142 ONDERZOEKAFSCHAFFI NG RECHTSPERSOONLI J KHEI D STRATEGI SCHEADVI ESRADEN 23SEPTEMBER2010 ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN Gezamenlijk standpunt van de strategische

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Notitie t.b.v. het Nederlands-Vlaams platform voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie 1. Inleiding 1.1 Strategisch belang 1.2 Knelpunten

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid Een verdere invulling van de ViA Doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid 1 1. Situering: Innovatiecentrum Vlaanderen Vlaanderen in Actie

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005 SPECIALE EDITIE De Innovatiekrant > EDITORIAAL 11 MEI 2005 Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid In 2004 trad de nieuwe Vlaamse regering aan en werd Fientje MOERMAN verantwoordelijk minister

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011 Voorwoord De werking van BEAMA werd in 2010-2011 uitgediept door de oprichting van enkele nieuwe werkgroepen zoals particulier portfolio management (PAM) en institutioneel portfolio management (IAM). De

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie