VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE"

Transcriptie

1 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE Vlaamse overheid - Studieopdrachten Geregeld worden studieopdrachten toegewezen aan externen, buiten de eigen agentschappen en administratie voor de realisatie van diverse projecten. Veel van deze studieopdrachten resulteren in effectieve projecten die erop gebaseerd zijn, andere eindigen in niets. 1. Op basis van welke criteria wordt beslist om een studieopdracht al dan niet in eigen beheer te laten uitvoeren? 2. Kan de minister een overzicht geven van de evolutie van het aantal studieopdrachten met vermelding van de respectieve kostprijs ervan en dit van de laatste vijf jaar? 3. Kan de minister tevens een opsplitsing geven van de studies die resulteerden in concrete en beoogde projecten en welke niet? Wat was telkens de reden hiervoor en het gespendeerde bedrag aan de studieopdracht? N.B. Deze vraag werd gesteld aan alle ministers (Peeters vraag nr. 43, Lieten nr. 19, Bourgeois nr. 72, Vandeurzen nr. 39, Crevits nr. 139, Van den Bossche nr. 36, Muyters nr. 80, Schauvliege nr. 90, Smet nr. 81).

2 -166- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE VLAAMSE RAND GECOÖRDINEERD ANTWOORD op vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE Dit antwoord bevat de bijdragen van de ministers Peeters, Lieten, Bourgeois, Vandeurzen, Schauvliege en Smet. Voor de bijdragen van de ministers Crevits, Van den Bossche en Muyters wordt een aanvullend antwoord gegeven. Antwoord Vlaams minister-president Kris Peeters Elementen van antwoord, voor wat betreft de bevoegdheden van de minister-president t.a.v. het beleidsdomein "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" 1. Uitbesteding geschiedt wanneer de nodige expertise intern niet voorhanden is en/of wanneer de beschikbare personeelscapaciteit niet toelaat de opdracht binnen de gewenste tijd uit te voeren. 2. en 3. DEPARTEMENT "DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID" 2005 STUDIEOPDRACHT BEDRAG RESULTAAT inventarisatie knelpunten en voorstellen van oplossing voor PPSgerelateerde regelgeving opstellen van een contractenverzameling voor PPSsamenwerkingsverbanden juridische studie m.b.t. de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest om belastingen te heffen ter financiering van de duurzame ontwik-keling van de luchthaven Brussel-Nationaal juridische studie m.b.t. de mogelijke bevoegdheidsoverdracht van bepaalde onderdelen van de sociale zekerheid i.f.v. het criterium 'woonplaats' versus 'werkplaats' ,00 EUR basisnota voor verder overleg met de beleidsdomeinen via de ambtelijke werkgroep knelpunten ,00 EUR juridische modellenverzameling voor PPS ,00 EUR het formuleren van de Vlaamse standpunten in onderhandelingen met de Federale Overheid ,00 EUR het formuleren van de Vlaamse standpunten in onderhandelingen met de Federale Overheid + aanpassing van het toepassingsgebied van de Vlaamse zorgverzekering

3 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI juridische studie m.b.t. de uitvoering van artikel 35 van de Belgische Grondwet opstellen van een gemeentelijke producteninventaris Infolijn opstellen van een gemeentelijke producteninventaris Infolijn - fase 2 ontwerp en ontwikkeling Interactieve Digitale Televisiemodule voor de Vlaamse Infolijn analysefase autonomyimplementatie voor de Vlaamse Infolijn ,00 EUR het formuleren van de Vlaamse standpunten in onderhandelingen met de Federale Overheid ,40 EUR oplijsting van veel gebruikte producten op lokaal niveau : eerste primaire interbestuurlijke productencatalogus (IPDC) (784 producten geïdentificeerd) 7.157,15 EUR codering van de producten van de IPDC volgens bestuursniveau en type product + aanvullen met trefwoorden 7.199,50 EUR extra module op het kennissysteem van het Contactpunt Vlaamse Infolijn om een selectie van de beschikbare informatie zonder herschrijven te ontsluiten op digitale televisie ; Vlaamse Infolijn is consulteerbaar op digitale televisie van Telenet ,00 EUR actieplan ter verbetering van de resultaten van de zoekmachine op de portaalsite vlaanderen.be. Zoekresultaten zijn significant verbeterd Voorstudie kaderdecreet duurzame ontwikkeling Handleiding "technische eisen voor nieuwe kantoorgebouwen" (voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling) Leertraject voor samenwerking en financiering van duurzame ontwikkeling Onderzoeksopdracht duurzaamheids-aspecten binnen de werking van de Vlaamse overheid (voorbeeld-projecten) verzekeringen in de openbare bouwsector in het kader van PPSprojecten : oplijsting van verzekerbare risico's bij DBFM 5.400,00 EUR decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling ,00 EUR de resultaten werden in de praktijk ingevoerd ,00 EUR de resultaten werden aangewend ten behoeve van de werking ,00 EUR de resultaten werden aangewend ten behoeve van de werking 2.597,00 EUR resultaat geïntegreerd in de risicoallocatie van projecten

4 -168- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 conceptnota voor de uitbouw van een museum "Kazerne Dossin" in Mechelen Pretesting logo '1700' (Contactpunt Vlaamse Infolijn) juridisch advies m.b.t. gunning frontoffice (Infolijn) adviesopdracht bij het uitwerken van een nieuwe navigatiestructuur voor vlaanderen.be ,00 EUR oprichting van een Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten 8.843,89 EUR verandering merknaam 'de Vlaamse Infolijn ( )' naar '1700' 5.300,00 EUR juridisch advies werd gebruikt en toegepast bij de procedure in de overheidsopdracht voor de gunning van de exploitatie van de Vlaamse Infolijn ,00 EUR actieplan ter verbetering van de structuur van de vlaanderen.be vanuit het oogpunt van de gebruiker (burger, bedrijf, organisatie) 2007 Studieopdracht "Duurzame ontwikkeling, de ontwikkeling van een lokale participatiebarometer" juridische studie m.b.t. het organiseren van marktconsultaties in het kader van PPS ,00 EUR de resultaten werden aangewend ten behoeve van de werking 9.850,00 EUR brochure over marktverkenning gepubliceerd in 2008 Eurovignet 6.050,00 EUR voorbereiding van het dossier kilometerheffing in Vlaanderen juridisch onderzoek m.b.t. de toepassing van PPS bij de realisatie van woonzorgcentra juridische studie PPS in de zorgsector BTW-behandeling van DBFMovereenkomsten 500,00 EUR resultaten aangewend tijdens het overleg voor het project woonzorgzone Brussel ,00 EUR resultaten aangewend ter voorbereiding van de consultatieronde m.b.t. het VIPA-decreet, dat in 2009 met het ontwerpdecreet afgerond werd 4.650,00 EUR generiek advies voor aanwending bij PPS-overeenkomsten studie onroerend erfgoed en PPS ,00 EUR juridisch-fiscale nota ter voorbereiding van de consultatieronde erfgoeddecreet onderzoek statuut van personeel bij terbeschikkingstelling in het kader van DBFM (PPS) 6.500,00 EUR juridische nota, generiek aanwendbaar in het licht van de ESR-problematiek (Europees Stelsel van economische Rekeningen)

5 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI optimalisatie gebiedsontwikkeling (PPS) toepassing Europese Dienstenrichtlijn juridisch advies m.b.t. de evaluatie van inschrijvingen m.h.o. op de aanstelling van een consultant voor de opdracht "Strategische en tactische managementondersteuning van het Infolijn 2007" klantentevredenheidsonderzoek bij Contactpunt Vlaamse Infolijn gunning van de dienstenopdracht voor juridische diensten inzake overheidsopdrachten, samenwerkingsverbanden en PPSconstructies voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn ,00 EUR brochure inzake gebiedsontwikkeling met behulp van PPS, gepubliceerd in ,50 EUR voorstel voor de aanpak van het project Europese Dienstenrichtlijn binnen de Vlaamse overheid 3.630,00 EUR opmaak beoordelingsverslag van de kandidaturen en van de offertes ,60 EUR jaarlijks overzicht van de perceptie, het gebruik, de bekendheid van de Vlaamse Infolijn door bevraging van gebruikers en niet gebruikers. Bevraging van punten die gebruiker belangrijk vindt, waar tevreden, waar minder tevreden. Dit rapport wordt gebruikt voor de opmaak van een jaarlijks actieplan ter verbetering van de dienstverlening ,05 EUR evaluatie en opmaak beoordelingsverslag van de kandidaturen en de offertes voor de opdracht "Strategische en tactische managementondersteuning van het Contactpunt Vlaamse Infolijn 2008" en voor de opdracht "Advies inzake overheidscommunicatie en public relations" 2008 Vergelijkende studie 'Uitbouw gedifferentieerd instrumentarium naar lokale besturen voor het gebruik en de bijhouding van geografische gegevensbronnen' (geografische informatie) Definitiestudie en concept kennisplatform duurzame ontwikkeling Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten ,00 EUR resultaten worden momenteel beoordeeld ,60 EUR de resultaten werden aangewend ten behoeve van de werking ,30 EUR de resultaten worden in de praktijk geïmplementeerd

6 -170- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 Studieopdracht afstemming maturiteitsmodel Duurzame Ontwikkeling / interne organisatiebeheersing fiscaal advies m.b.t. de toepassing van PPS in het kader van de realisatie van jeugdverblijven financieel-economische diensten voor het project Elisabethzaal Antwerpen financieel-economisch luik in het kader van een onderzoek naar de meerwaardetoetsing van PPSprojecten studie outputspecificaties in het kader van PPS-projecten ,76 EUR de resultaten werden aangewend ten behoeve van de werking ,15 EUR resultaten beschikbaar voor de realisatie van concrete projecten ,26 EUR financiële haalbaarheidsanalyse 9.320,79 EUR resultaten beschikbaar bij de uitvoering van haalbaarheidsstudies van concrete projecten ,20 EUR brochure outputspecificaties gepubliceerd in 2009 opstellen DBFM handboek ,00 EUR handboek DBFM gepubliceerd in 2009 opmaak modellen voor PPS-gebiedsontwikkeling ,00 EUR standaardisatie (modelcontracten, modelbestekken, ) voor lokale besturen, te publiceren in 2010 studie modellering wegenheffing ,00 EUR onderzoek businessmodellen kilometerheffing in België uitwerking kandidaatstelling en ontwikkeling van een bankabilitymodel voor het project Callemansputte pretesting label 'beslist beleid' in het kader van overheidscommunicatie evaluatie van het project Vlaanderen in Actie voorstudie Vlaamse productencatalogus Vlaamse Infolijn ,71 EUR resultaten beschikbaar voor de realisatie van het project 5.475,25 EUR professioneel gevolg geven aan paragraaf III.2.2. van het decreet houdende de goedkeuring van de herziene normen voor Vlaamse overheidscommunicatie ,40 EUR nulmeting, tussentijdse meting en éénmeting van de impact van het project Vlaanderen in Actie bij 'de Vlaming' 6.050,00 EUR overzicht van Vlaamse producten in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn

7 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI klantentevredenheidsonderzoek bij Contactpunt Vlaamse Infolijn Advies inzake overheidscommunicatie en public relations m.b.t. de Vlaamse Infolijn ,20 EUR jaarlijks overzicht van de perceptie, het gebruik, de bekendheid van de Vlaamse Infolijn door bevraging van gebruikers en niet gebruikers. Bevraging van punten die gebruiker belangrijk vindt, waar tevreden, waar minder tevreden. Dit rapport wordt gebruikt voor de opmaak van een jaarlijks actieplan ter verbetering van de dienstverlening ,88 EUR dienstenportfolio ; strategie voor interne promotie, herwerken bestaande instrumenten en deze in lijn met bijgestuurde visie brengen 2009 Evaluatiestudie bijkomende Scheldekruising Antwerpen Kosten-batenanalyse en haalbaarheidsstudie van bepaalde scenario's voor de realisatie van een Vlaams wegenbestand in het kader van geografische informatie opstellen van een globaal modelbestek voor DBFMcontracten met bijlagen en modules internationale benchmark betreffende PPS in Vlaanderen juridisch-fiscaal advies m.b.t. fiscale ruling bij sportinfrastructuur studie in het kader van het dossier wegenheffing ,13 EUR zie (a) ,57 EUR resultaten worden momenteel beoordeeld en omgezet in beleidsaanbevelingen ,00 EUR standaardbestekken voor respectievelijk een gebouw met DBFM en grote infrastructuurwerken met DBFM; te publiceren in ,00 EUR brochure benchmark, gepubliceerd in ,38 EUR resultaten beschikbaar voor de realisatie van sportinfrastructuur via PPS 895,40 EUR voorbereiding dossier kilometerheffing adviesverlening ivm GM-Europe ,00 EUR onderbouwing van het dossier van de Vlaamse overheid met het oog op standpuntbepaling en het voeren van onderhandelingen studie in het kader van het project m.b.t. de optimalisering van het externe imago van de Vlaamse overheid (reputatiemanagement) ,50 EUR resultaten van een sterkte-zwakteanalyse bij binnen- en buitenlandse stakeholders

8 -172- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 project "een internet top-level domein voor Vlaanderen" evaluatie van het decreet openbaarheid van bestuur ,00 EUR bevraging van relevante spelers naar de relevantie van het gebruik van een Vlaamse domeinnaam ,76 EUR evalueren en eventueel aanpassen van het decreet openbaarheid van bestuur (a) De Vlaamse Regering heeft op 21 oktober 2009, in aansluiting op de Antwerpse volksraadpleging en de resolutie van de Antwerpse gemeenteraad, een beslissing genomen over de verdere aanpak van de mobiliteitsproblematiek in en rond Antwerpen (zie mijn toelichting hierover aan de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 21 oktober 2009). Daarbij wordt geen enkele oplossing uitgesloten. Bijgevolg kan nog geen uitspraak gedaan worden over het gevolg dat gegeven werd aan de studieopdracht. AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE" nihil AGENTSCHAP "STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING" 2005 STUDIEOPDRACHT BEDRAG RESULTAAT co-financiering Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) ,00 EUR algemene bijdrage aan het realiseren van het onderzoeksprogramma zoals in de overeenkomst tussen de VR en het steunpunt werd afgesloten 2006 Meer tijd, meer geld, meer promotiekansen op het werk ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' Wie participeert er toch? ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' Naar een vergrijzing van het verenigingsleven? Vergelijkende validering van de meetinstrumenten voor cultuurparticipatie in surveys ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' Breedtesport in Vlaanderen 7.500,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' Balanceren op de scheidingslijn tussen werk en gezin ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007'

9 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Determinanten van het werk-privé conflict Huwelijk en kinderen als sleutel tot geluk Uitstel van ouderschap in Vlaanderen co-financiering Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' ,00 EUR algemene bijdrage aan het realiseren van het onderzoeksprogramma zoals in de overeenkomst tussen de VR en het steunpunt werd afgesloten 2007 Vlaanderen gepeild 2007, het belang van waardenonderzoek ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2007' 2008 welzijn en gezondheid ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' sociale participatie ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' mobiliteit ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' onderwijs en vorming ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' inkomen en armoede ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' werk en arbeidsparticipatie ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' wonen ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Dorpsvlucht in kleine dorpen ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Volwassenonderwijs ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Ongekende samenleving ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Inkomensongelijkheid ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009'

10 -174- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 Zorggebruik door ouderen ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Ethnische diversiteit ,00 EUR publicatie 'Sociale Staat Vlaanderen 2009' Onveiligheidsgevoel in Vlaanderen ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Typologie van maatschappelijke betrokkenheid ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Echtscheiding en sociaal kapitaal ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Levensbeschouwing en maatschappelijke participatie ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' 2009 Baanonzekerheid ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Subjectief onveiligheidsgevoel 7.500,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Surveyklimaat en privacyproblematiek 7.500,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Internetgebruik 7.500,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Burgerschap 7.500,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' Cultuurparticipatie ,00 EUR publicatie 'Vlaanderen Gepeild 2009' "AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN" STUDIEOPDRACHT BEDRAG RESULTAAT 2005 (agentschap nog niet operationeel) 2006 nihil Kwaliteitszorg : procesmodellering ,00 EUR project CRAB (Centraal ReferentieAdressenBestand); project Rechten van Voorkoop

11 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Juridisch advies ,05 EUR voorontwerp KLIP-decreet van 14 maart 2008 (KLIP : Kabel- en Leiding-InformatiePortaal) 2008 Vervolg op opdracht 2007 : Kwaliteitszorg - procesmodellering 2.178,00 EUR project Rechten van Voorkoop Juridisch advies ,70 EUR voorontwerp van CRAB-decreet 2009 Amplio : procesanalyse en - verbetering ,54 EUR procesverbetering en procesautomatisatie van de GRBproductieprocessen/Management informatiesysteem voor opvolging GRB-productie (GRB : Grootschalig Referentiebestand) Juridisch advies ,04 EUR uitvoeringsbesluit KLIP/GRB GDI educatief rapport voor het technisch begrippenkader Het opstellen van een proces- en personeelsplan ,00 EUR basis voor de opstart van GDI (Geografische Data-Infrastructuur) implementatie projecten ,20 EUR proces- en personeelsplan voor het agentschap Elementen van antwoord ivm buitenlands beleid 1. Indien de kennis en expertise binnen de administratie niet beschikbaar is, kan er beslist worden om over te gaan tot de uitbesteding van een specifieke studieopdracht aan een externe instantie. 2. Het begrip "studieopdracht" werd gedefinieerd een uitbesteding waarin de Vlaamse admini-stratie een beroep doet op externe expertise om beleidsadvies in te winnen of om bepaalde beleidspistes te onderzoeken. Het gaat dus niet om uitvoeringsprojecten. Abstractie werd ook gemaakt van externe opdrachten voor identificatie, formulering en evaluatie van projecten van ontwikkelingssamenwerking. Hieronder volgt een overzicht van de studieopdrachten die in de periode voor de beleidsvelden Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Internationaal Ondernemen door externen werden uitgevoerd, met vermelding van de kostprijs van opdracht: Jaar Studieopdracht Kostprijs ( ) 2006 "De toekomstperspectieven voor de Benelux naar aanleiding van de vernieuwing van het Benelux-Verdrag" 2006 Technology Based Marketing: How to attract more successfully technology driven projects 2006 Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai: opdracht in het kader van de ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen 2006 "De vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen: de opmars van de levensverbeteraar"

12 -176- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI "Implicaties van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Benelux voor een Vlaams decretaal kader voor de uit-, in- en doorvoer van wapens, munitie, goederen voor tweeërlei gebruik en de daarmee samenhangende technologie" 2007 "Het Vlaams Juridisch Kader voor de tenuitvoerlegging van Beperkende Maatregelen, uitgevaardigd door de Veiligheidsraad en door de Raad van de Europese Unie" 2008 "Regelgeving in Europese staten betreffende de uitvoer van, en tussenhandel in, wapens, militair en aanverwant materieel" 2008 Benelux: follow-up opdracht in het kader van de ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen 2009 "Internationaal ondernemen van de chemische industrie en 'life sciences' in Vlaanderen" 2009 "De vierde pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking: voorbij de eerste kennismaking" (excl. BTW) De overige studieopdrachten werden door de Steunpunten 'Ondernemen en Internationaal Ondernemen' en 'Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie' uitgevoerd. Deze worden niet in het overzicht vermeld, maar zijn online consulteerbaar op de website van de respectievelijke Steunpunten. 3. De genoemde studieopdrachten hebben allemaal bijgedragen tot gerealiseerde of beoogde projecten. Voor de kostprijs van deze studieopdrachten verwijs ik naar het antwoord op de tweede vraag. In volgende tabel wordt per studieopdracht geduid tot welk resultaat zij hebben bijgedragen. Jaar Studieopdracht Resultaat 2006 De toekomstperspectieven voor de Benelux naar aanleiding van de vernieuwing van het Benelux-Verdrag Bijdrage tot de voorbereiding en vastlegging van de onderhandelingsuitgangspunten van de Vlaamse Regering 2006 Technology Based Marketing: How to attract more successfully technology driven projects 2006 Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai: opdracht in het kader van de ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen 2006 "De vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen: de opmars van de levensverbeteraar" 2007 Implicaties van de BLEU en de Benelux voor een Vlaams decretaal kader voor de uit-, in- en doorvoer van wapens, munitie, goederen voor tweeërlei gebruik en de daarmee samenhangende technologie" 2007 "Het Vlaams Juridisch Kader voor de tenuitvoerlegging van Beperkende Maatregelen, uitgevaardigd door de Veiligheidsraad en door de Raad van de EU" 2008 Regelgeving in Europese staten betreffende de uitvoer van, en tussenhandel in, wapens, militair en aanverwant mate- (Ministerraad van 27 oktober 2006) Inzetten van technologieattachés door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen sinds 2007 (momenteel zijn er 5 technologieattachés) Bijdrage tot de Vlaamse positiebepaling en ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen, onder meer met betrekking tot het statuut Opzetten van een 'Helpdesk Vierde Pijler' door het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking in 2008 Voorbereiding van een nieuw wapendecreet, zoals opgenomen in de beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking

13 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI rieel 2008 Benelux - follow-up opdracht ter ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen 2009 Internationaal ondernemen van de chemische industrie en 'life sciences' in Vlaanderen 2009 "De vierde pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking: voorbij de eerste kennismaking" Bijdrage tot de Vlaamse positiebepaling en ondersteuning van de Vlaamse delegatie bij de onderhandelingen over het Benelux-verdrag Het exportprofiel van de chemische bedrijven werd in kaart gebracht, zodat de desbetreffende sectororganisatie en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen beter gewapend zijn om de chemische sector te ondersteunen De vierde pijler werd grondig in kaart gebracht, opdat het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking beter gewapend is om de actoren in de vierde pijler op gerichte wijze te ondersteunen Antwoord Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten Vanuit het beleidsdomein Media 1. In de regel wordt de beleidsvoorbereiding verzorgd door het departement, deels in samenwerking met bestaande adviesorganen of andere diensten van de Vlaamse overheid. Opdrachten aan derden zijn in deze eerder uitzondering en blijven in principe beperkt tot zeer gespecialiseerde materie of indien de timing de normale werkwijze niet toelaat. De gunning van een studieopdracht gebeurt na overleg met mijn administratie. Tijdens de overlegmomenten wordt bekeken welke expertise voor het beleid vereist is. Pas indien de aard, de tijdsduur en/of de werklast van een bepaalde opdracht van die aard is dat zij niet of niet enkel door mijn kabinetsmedewerkers en de administratie kan worden gedragen, wordt geopteerd voor het uitbesteden van een opdracht. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat in Vlaanderen enkele autoriteiten en kennisgroepen werkzaam zijn in het werkveld van de media. Voor sommige beleidskeuzes is hun uitmuntende technische of juridische kennis onmisbaar of minstens zeer waardevol. De opdrachten worden gegund overeenkomstig de bepalingen neergelegd in de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 2. Evolutie van het aantal studieopdrachten toegewezen in opdracht van de administratie mediabeleid van de voorbije 5 jaar ( ): Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 1. EXTERNE EXPERTISE BIJ DE OMZETTING VAN DE EU-RICHTLIJN 2003/98/EG "HERGEBRUIK VAN OVERHEIDSINFORMATIE" 2. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS KULEUVEN ICRI KUL SOCIALE WETENSCHAPP EN INDIGOV ZIE PUNT 5 UGENT JAARLIJKS TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2004: AANTAL: 2 KOSTPRIJS:

14 -178- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 3. ROL EN OPDRACHT VAN DE OPENBARE OMROEP PUBLIEKE BEVRAGING INZAKE DE OPENBARE OMROEP DOOR DE VLAAMSE MEDIARAAD 4. SAMENWERKING RING TV EN ROB (GEDEELTE MEDIA) 5. BIJKOMENDE EXTERNE EXPERTISE BIJ DE OMZETTING VAN DE EU-RICHTLIJN 2003/98/EG "HERGEBRUIK VAN OVERHEIDSINFORMATIE" 6. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS UGENT - VAKGROEP COMMUNICATIE- WETENSCHAPPEN ERNST & YOUNG KU LEUVEN ZIE PUNT 1 UGENT JAARLIJKS TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2005: AANTAL: 4 KOSTPRIJS: Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 7. STUDIEOPDRACHT GRONDIGE DOORLICHTING VAN HET BESTAANDE REGELGEVEND KADER VOOR RADIO- OMROEP EN TELEVISIE 8. ONDERZOEKSPROJECT NAAR DE IDENTIFICATIE VAN DE HUIDIGE GEBRUIKERS VAN DE ANALOGE TV- UITZENDINGEN, DIT MET HET OOG OP BEGELEIDENDE MAATREGELEN BIJ ANALOGE AFSCHAKELING 9. OPDRACHT OM EEN BUSINESS CASE UIT TE SCHRIJVEN VOOR EEN VERZELFSTANDIGD ZENDERPARK VAN DE OPENBARE OMROEP 10. ONDERZOEKSPROJECT UITBATING VRT-ZENDERPARK 11. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS KU LEUVEN ZIE PUNT 13 UGENT - VAKGROEP COMMUNICATIE- WETENSCHAPPEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ VLAANDEREN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ VLAANDEREN ZIE PUNT ZIE PUNT ,90 ZIE PUNT JAARLIJKS TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2006: AANTAL: 5 KOSTPRIJS: ,9 Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 12. AANVULLENDE DIENSTEN BIJ ONDERZOEK NAAR IDENTIFICATIE ANALOGE TV-KIJKERS UGENT - VAKGROEP COMMUNICATIE- WETENSCHAPPEN 9.917,35 ZIE PUNT 8

15 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI VERVOLGOPDRACHT BIJ STUDIEOPDRACHT GRONDIGE DOORLICHTING VAN HET BESTAANDE REGELGEVEND KADER VOOR RADIO- OMROEP EN TELEVISIE 14. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS 15. CONSULTING HERBEKIJKEN PROTOCOL GESCHREVENPERS KU LEUVEN ZIE PUNT 7 UGENT - VAKGROEP COMMUNICATIE- WETENSCHAPPEN UGENT - VAKGROEP COMMUNICATIE - WETENSCHAPPE N LAMERS JAN JAARLIJKS ,75 TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2007: AANTAL: 4 KOSTPRIJS: ,10 Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 16. EVALUATIEONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN HET FONDS PASCAL DECROOS VOOR BIJZONDERE JOURNALISTIEK 17. INTERNATIONALE BENCHMARK CULTUUR OP PUBLIEKE OMROEPEN 18. JURIDISCH ADVIES AANGAANDE DIGITALE FREQUENTIEKANALEN 19. ADVIESVERLENING DIGITALE FREQUENTIEKANALEN 20. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS KU LEUVEN ,76 UNIV ANTWERPEN EUBELIUS 4.983,41 ZIE PUNT 19 EUBELIUS 2.916,70 ZIE PUNT 18 UGENT JAARLIJKS TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2008: AANTAL: 5 KOSTPRIJS: ,87 Begrotingsjaar : NR. STUDIEOPDRACHT AAN KOSTPRIJS VERVOLG- OPDRACHTEN? 21. ADVIES BETREFFENDE DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA EUBELIUS 9.740, ONDERZOEK DIGITALE RADIO E. DEJONGHE ,51 VUB ,50 JAARLIJKS 23. ONDERZOEKSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS 24. TECHNOLOGISICHE EVOLUTIES E. DEJONGHE BESCHERMING EN PROMOTIE VAN DE VLAAMSE IDENTITEIT 26. ONDERZOEK NAAR UNIVERSELE SETTOPBOXEN UNIV ANTWERPEN E. DEJONGHE TOTAAL STUDIEOPDRACHTEN 2009: AANTAL: 6 KOSTPRIJS: ,61

16 -180- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Resultaten van de verschillende studieopdrachten: Externe expertise bij de omzetting van de EU-richtlijn 2003/98/EG "Hergebruik van overheidsinformatie" (punt 1 BJ 2004) en bijkomende externe expertise bij de omzetting van de EU-richtlijn 2003/98/EG "Hergebruik van overheidsinformatie" (punt 5 BJ 2005): het resultaat van deze studie was een document over een stappenplan en analyses van de richtlijn met betrekking tot het belang van overheidsinformatie en de principes van hergebruik. Onderzoeksopdracht Kranten in de Klas (punten 2, 6, 11, 14, 20, 23 jaarlijks): dit project leidt tot de beslissing het project Kranten in de Klas (KIK) jaarlijks voort te zetten. Het betreft hier m.a.w. een permanente evaluatie van het initiatief. Rol en opdracht van de openbare omroep publieke bevraging inzake de openbare omroep door de Vlaamse Mediaraad (punt 3 BJ 2004): deze studieopdracht resulteerde in een advies en beleidsaanbevelingen van de Vlaamse Mediaraad aan de minister bevoegd voor Mediabeleid met het oog op de voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de VRT voor de periode Samenwerking Ring TV en ROB (punt 4 BJ 2005): deze opdracht gebeurde in samenwerking met de Coördinatie Vlaamse Rand, waarbij Mediabeleid een kleiner deel van de kosten op zich nam. De doelstelling was om mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de regionale televisieomroepen in Vlaams Brabant op te sporen met het oog op de verbetering van hun economische leefbaarheid. Er is geen structurele samenwerking uit voort gekomen. Studieopdracht Grondige doorlichting van het bestaande regelgevend kader voor radioomroep en televisie (punt 7 BJ 2006) en vervolgopdracht bij Studieopdracht Grondige doorlichting van het bestaande regelgevend kader voor radio-omroep en televisie (punt 13 BJ 2007): deze studie hield de doorlichting in van het huidige mediadecreet en voorstellen voor de opbouw van een structuur van het nieuwe mediadecreet: hierin werd onder meer het principe van de distributeurs opgenomen. Onderzoeksproject naar de identificatie van de huidige gebruikers van de analoge tvuitzendingen, dit met het oog op begeleidende maatregelen bij analoge afschakeling (punt 8 BJ 2006) en aanvullende diensten bij onderzoek naar identificatie analoge tv-kijkers (punt 12 BJ 2007): deze opdracht resulteerde in de lancering van de communicatiecampagne ASO (Analoge Switch Off). Opdracht om een business case uit te schrijven voor een verzelfstandigd zenderpark van de openbare omroep (punt 9 BJ 2006) en onderzoeksproject uitbating VRT-zenderpark (punt 10 BJ 2006): onderzoek naar de mogelijkheden en het potentieel voor het naar de markt brengen van digitale televisie via de ether, dit in functie van de situatie na de analoge switchoff. Consulting herbekijken protocol geschrevenpers (punt 15 BJ 2006): deze studieopdracht resulteerde in een heroriëntering van het protocol met de geschrevenperssector. In het nieuwe protocol gaat bijzondere aandacht naar opleidingssteun en buitenlandberichtgeving. Evaluatieonderzoek naar de werking van het Fonds Pascal Decroos (FPD) voor Bijzondere Journalistiek (punt 16 BJ 2008): naar aanleiding van de 10 de verjaardag van het FPD werd nagegaan wat de meerwaarde is van het fonds voor journalisten en de mediasector en of de toegekende middelen toereikend zijn om de doelstellingen te realiseren. Dit onderzoek werd gebruikt als verantwoording van de toekenning van de subsidie en om indien budgettair mogelijk de subsidie bij te sturen.

17 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Internationale benchmark Cultuur op publieke omroepen (punt 17 BJ 2008): studie naar aanleiding van de evaluatie van het addendum bij de beheersovereenkomst met de openbare omroep aangaande cultuur. Juridisch advies aangaande digitale frequentiekanalen (punt 18 BJ 2008) en adviesverlening digitale frequentiekanalen (punt 19 BJ 2008): onderzoek naar de compatibiliteit van de vooropgestelde Vlaamse regelgeving met het europees concurrentierecht. Advies betreffende de Vlaamse Regulator voor de Media (punt 21 BJ 2009): advies met betrekking tot arbeidsrechtelijke verhoudingen. Onderzoek Digitale radio (punt 22 BJ 2009): deze studie was een onderzoek naar de mogelijke toekomstige businessmodellen van digitale radio en het al dan niet doorbreken van digitale radio, inclusief mogelijke beleidspistes om digitale radio te gaan stimuleren Technologische evoluties (punt 24 BJ 2009): onderzoek naar de technologische evoluties en de internationale tendensen inzake media, als studie die diende bij de tussentijdse evaluatie van de beheersovereenkomst met de VRT. Bescherming en promotie van de Vlaamse Cultuur en identiteit (punt 25 BJ 2009): onderzoek naar bovenvermeld onderwerp als studie die diende bij de tussentijdse evaluatie van de beheersovereenkomst met de VRT. Universele settopboxen (punt 26 BJ 2009): opdracht om te onderzoeken of het technologisch mogelijk is dat de verschillende soorten settopboxen in één ondergebracht worden, waardoor men niet noodzakelijk de settopbox moet vervangen als met van distributeur verandert. Vanuit het beleidsdomein Wetenschap, Innovatie en Economisch Overheidsinstrumentarium Minister-president Peeters en minister Lieten 1 Departement EWI De vraagsteller definieert het begrip studieopdracht niet. Het departement EWI heeft bij het beantwoorden van de vraag die opdrachten opgenomen waar een deel studie in vervat is. Er werd verder ook enkel rekening gehouden met de opdrachten die door externen werden/worden uitgevoerd. 1. De criteria op basis waarvan beslist wordt een studieopdracht al dan niet (gedeeltelijk) in eigen beheer uit te voeren zijn: Aanwezigheid noodzakelijke expertise Complexiteit, specificiteit en omvang onderzoeksthema Objectiviteit 2. Overzicht evolutie studieopdrachten en kostprijs Jaar Aantal Kostprijs (in euro) , , , ,25 1 Dit deel heeft betrekking op die opdrachten die werden/zijn aangerekend op basisallocaties waar beide ministers samen bevoegd voor zijn.

18 -182- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI , , 2006 en 2007 Voor een aantal van de opdrachten hier vermeld voor de jaren 2005, 2006 en 2007, wordt voor het departement EWI voor wat betreft de inhoud van de studie verwezen naar het antwoord op vraag 60 van 9 april 2009 (gecoördineerd antwoord verstrekt door minster Bourgeois vraag 78 van 9 april 2009) betreffende consultancyopdrachten. Voor de opdrachten niet opgenomen in het antwoord van eerder vermelde vraag, wordt een afzonderlijke toelichting verstrekt. Per jaar wordt hier een overzicht gegeven van de studieopdrachten met kostprijs: 2005 Opdracht Kostprijs (in euro) Tussentijdse doorlichting VITO ,80 Totaal , Opdracht Kostprijs (in euro) Strategische doorlichting VITO ,00 Evaluatie VIB ,00 Evaluatie IMEC ,00 Tussentijdse doorlichting IBBT PM Doorlichting IWT-Vlaanderen ,00 Studieopdracht Strategische onderzoekscentra ,00 Evaluatie Steunpunten beleidsrelevant onderzoek ,00 Beroepsmogelijkheden bij IWT- en FWO- Vlaanderen , Opdracht Doorlichting dep EWI mho op opstellen risico-analyse en -catalogus Kostprijs (in euro) ,00 Evaluatie FWO-Vlaanderen ,80 GIK-project-bestelling ,84 Wetenschappelijke olympiades - bevraging doelgroepen ,00 Levenskwaliteit onderzoekers - fase ,00 Levenskwaliteit onderzoekers - fase ,00

19 VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI Opmaak Masterplan Nationale Plantentuin van België ,00 Doorlichting Innovatie-instrumentarium ,00 Totaal ,64 De meeste van deze opdrachten 2 hadden betrekking op (tussentijdse) doorlichtingen/evaluaties van instellingen of programma s. De resultaten er van vormen de basis voor de vernieuwing van de samenwerking of voortzetting van het programma. Een ander deel had betrekking op bevragingen van doelgroepen 3 en dit ofwel als onderdeel van een evaluatie of doorlichting, ofwel als behoeftenbevraging t.a.v. gebruikers 4. Een derde deel tot slot had vooral betrekking op het verlenen van specifiek advies 5. De resultaten van deze studie zullen worden gebruikt bij de opmaak van beheersovereenkomsten met betreffende instellingen. De opdrachten Levenskwaliteit buitenlandse onderzoekers in Vlaanderen (fase 1 en 2) en Opmaak Masterplan Nationale Plantentuin van België waren niet opgenomen in het antwoord op eerder vermelde vraag aangezien het geen consultancyopdrachten betrof. De studie naar de levenskwaliteit van buitenlandse onderzoekers leverde een aantal belangrijke aanbevelingen op voor het beleid rond het aantrekken van buitenlandse wetenschappers. Eén van de concrete gevolgen is de creatie van een wervende en informatieve website voor deze doelgroep (voorzien voor begin 2010). Het strategisch ruimtelijke Masterplan biedt een toekomstvisie voor de Nationale Plantentuin van Meise en vormt de basis voor de langetermijnplanning in dit dossier. De doorlichting van het innovatie-instrumentarium ( rapport Soete ) had betrekking op de doorlichting van betreffend instrumentarium zoals opgebouwd in Vlaanderen gedurende de afgelopen 25 jaar. Deze opdracht werd uitgevoerd door een expertgroep onder voorzitterschap van professor Soete. De resultaten van de doorlichting worden aangewend voor de rationalisatie en stroomlijning van het instrumentarium Voor een aantal opdrachten van 2008, wordt voor het departement EWI en wat betreft inhoud en kostprijs opnieuw verwezen naar het eerder vermelde antwoord op parlementaire vraag 60 van 9 april betreffende consultancyopdrachten. Voor de opdrachten niet opgenomen in het antwoord van eerder vermelde vraag, wordt een afzonderlijke toelichting verstrekt. Opdracht Kostprijs (in euro) Evaluatie FTI vzw ,00 Doorlichting Interfacediensten ,00 Dream-project: bevraging doelgroepen ,00 2 Tussentijdse en strategische doorlichting VITO, Evaluatie VIB en IMEC, tussentijdse doorlichting IBBT, doorlichting IWT-Vlaanderen, doorlichting EWI, evaluatie steunpunten beleidsrelevant onderzoek, evaluatie FWO-Vlaanderen, studieopdracht Strategische Onderzoekscentra. 3 Bevraging doelgroepen wetenschappelijke olympiades 4 GIK-project bestelling 2 (o.a. bevraging gebruikers). 5 Beroepsmogelijkheden bij IWT en FWO-Vlaanderen. 6 Het betreft de Evaluatie van F.T.I vzw, Doorlichting interfacediensten en Bevraging doelgroepen DREAMproject.

20 -184- VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010 Evaluatie Flanders DC ,00 VCP/NCP-werking - bevraging doelgroepen ,00 Evaluatie Odysseus-initiatief ,00 Wetenschapsfeest-bevraging deelnemers en ,25 niet-deelnemers Studie Biotech sector ,00 De resultaten van de evaluatie (resp. doorlichting) werden gebruikt bij de opmaak van een nieuwe beheersovereenkomst (resp. Besluit Vlaamse Regering). De resultaten van de bevraging doelgroepen van het DREAM-project waren een onderdeel van de globale evaluatie van dit project. De resultaten van deze evaluatie vormden een deel van de elementen die werden in aanmerking genomen voor de verdere samenwerking met de organisatoren. De resultaten van de evaluatie van Flanders DC hebben als basis gediend voor de opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst, terwijl de resultaten van de evaluatie van het Odysseus-initiatief in aanmerking zullen worden genomen bij de opmaak van het besluit voor de financiering van het FWO en een nieuwe beheersovereenkomst met het FWO (in voorbereiding). De bevraging van de doelgroepen van de VCP/NCP 7 -werking, kadert in de globale evaluatie van de VCP-NCP-werking. De bevraging van de doelgroepen had o.a. betrekking op het elektronisch platform dat gebruikt wordt om informatie aangaande Europese programma s ter beschikking te stellen. De resultaten van deze bevraging vormden één van de elementen die werden in aanmerking genomen bij de vernieuwing van het elektronisch platform en bij de reorganisatie van de werking van het Vlaamse Contactpunt. De bevraging van deelnemers en niet-deelnemers 8 aan het Wetenschapsfeest 9 vormt één van de elementen die aanleiding hebben gegeven tot de oprichting van een werkgroep die zich buigt over een (mogelijke) nieuwe formule voor het Wetenschapsfeest. De studie betreffende de Biotech sector in Vlaanderen kadert o.m. in een OESO-studie er zake waarvoor Vlaanderen ook gegevens moet aanleveren. Daarnaast zijn de resultaten ook bedoeld voor het uitbouwen van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling. De analyses van beleidsplannen kaderen in een (ex-post of ex-ante) evaluatieproces en werden uitgevoerd door het departement. Op basis van de analyses van het departement werden betreffende beleidsplannen bijgestuurd. Het doel van de studieopdracht Technologie forecast in Vlaanderen over Taal- en Spraaktechnologie voor het Nederlands, was een duidelijke kijk te krijgen op wat het veld als wenselijke maar ook als haalbare ontwikkelingen en/of doelen ziet voor een eventueel nieuw taalen spraaktechnologieprogramma, als opvolger van het huidige STEVIN-programma, dat eind 2010 afloopt. De resultaten van de studie worden vandaag al gebruikt om de specifieke toepassingsdomeinen te bepalen voor een eventueel post-stevin traject. Daarnaast zal er in 2010 een algemene evaluatie uitgevoerd worden die zal nagaan in hoeverre het STEVIN programma zijn doelstellingen heeft behaald en hoe een eventuele voortzetting het best vorm krijgt zodat het zijn doelstellingen maximaal kan realiseren en past binnen het beleid. 7 VCP= Vlaamse Contactpunt Europese (Kader-programma s; NCP= National Contact Point 8 Een representatief staal van de Vlaamse bevolking. 9 Onderdeel Vlaamse Wetenschapsweek.

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie VCP/NCP-werking Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Onderdeel Wapenhandel ADVIES

BELEIDSBRIEF. Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Onderdeel Wapenhandel ADVIES Stuk 1900 (2008-2009) Nr. 3 Zitting 2008-2009 26 november 2008 BELEIDSBRIEF Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel Beleidsprioriteiten 2008-2009 Onderdeel Wapenhandel ADVIES

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Interfacediensten Evaluatie Interfacediensten Van 1998 tot 2002 werd de ondersteuning door de Vlaamse overheid van de universitaire interfacediensten

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Deelname van Vlaanderen aan internationale onderzoeksinfrastructuren. -Voorontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 22 januari 2004 Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies...3 ADVIES BIJ HET VOORONTWERP

Nadere informatie

CONCEPTNOTA. Aanpak voor de aanpassing van de Vlaamse regelgeving aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tegen uiterlijk 24 mei 2018

CONCEPTNOTA. Aanpak voor de aanpassing van de Vlaamse regelgeving aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tegen uiterlijk 24 mei 2018 DE MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Prog. BA 1995 1996 1997

Prog. BA 1995 1996 1997 Vraag nr. 146 van 21 april 1998 van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS Wetenschapsbeleid Evaluatie middelenverhogingen Sedert 1996 geeft de Vlaamse regering jaarlijks voor twee miljard frank extra middelen

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Brussel, juni 2009 Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Het begin van een nieuwe legislatuur is voor veel organisaties

Nadere informatie

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 206 van RENAAT LANDUYT datum: 3 maart 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Raad voor

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015 Advies Ontbinding IWT Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_Ontbinding_IWT_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

Ontwerp Plan van aanpak Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Afdeling Onderzoek 13.07.

Ontwerp Plan van aanpak Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Afdeling Onderzoek 13.07. Evaluatie van het project Facilitator Mechanism for the Establishment of an International Industrial Biotechnology Network (Phase 1) - United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Ontwerp

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Evaluatie De wereld aan je voeten! Kiezen voor wetenschap, technologie en ondernemen in a global world.

Evaluatie De wereld aan je voeten! Kiezen voor wetenschap, technologie en ondernemen in a global world. Inleiding Evaluatie De wereld aan je voeten! Kiezen voor wetenschap, technologie en ondernemen in a global world. Plan van aanpak Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen ingediend op 541 (2015-2016) Nr. 3 17 december 2015 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse financiële bepalingen Documenten in het dossier:

Nadere informatie

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016)

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen betrokken

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie

Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie 1. Inleiding Een meer gestructureerde aanpak van de beleidsevaluatie betreffende het beleidsdomein

Nadere informatie

Reguleringsmanagement in Vlaanderen. Beheerskosten van regelgeving

Reguleringsmanagement in Vlaanderen. Beheerskosten van regelgeving Reguleringsmanagement in Vlaanderen Beheerskosten van regelgeving Dienst Wetsmatiging Ellen Vermoesen coördinator dienst Wetsmatiging Departement Bestuurszaken De dienst Wetsmatiging zorgt voor de beleidsvoorbereiding

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het?

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 7 juli 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiemaatschappij Vlaanderen - Innovatiemezzanine

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Rekenhof De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Instituut voor de Overheid 7 oktober 2008 Praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof 1. Inleiding 2. Mijlpalen, o.a. wet-duquesne 3. Veelzijdigheid

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Het Vlaams Onderzoeksnetwerk. Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer

Het Vlaams Onderzoeksnetwerk. Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer Een breedbandproject van departement EWI en Agentschap Wegen en Verkeer Beleidskader Lissabon doelstelling Doelstelling Vlaanderen i2010 Stimuleren van onderzoek & innovatie was al ingezet in 2002 Samenwerking

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Paul Zeeuwts Directievoorzitter Symposium VVBB 24 oktober 2005 1 IWT kort Agentschap Vlaamse overheid sinds 1991

Nadere informatie

Ondersteuning bij deelname aan KP7

Ondersteuning bij deelname aan KP7 Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid Thematische infosessie KP7 Overzicht presentatie 1. Ondersteuning door het Vlaams

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40; . Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen

ONTWERP VAN DECREET. tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen Stuk 643 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 5 januari 2006 ONTWERP VAN DECREET tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen 1494

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar INHOUDSTAFEL Voorwoord Afkortingenlijst Deel I Commentaar A. Inleiding 1 Soorten overheidsinformatie 2 1.1 Een inhoudelijk criterium 2 1.2 Een economisch criterium 3 1.3 Een criterium met betrekking tot

Nadere informatie

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) staat

Nadere informatie

Vlaamse '(>3 \ Regering

Vlaamse '(>3 \ Regering Vlaamse '(>3 \ Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BE STUUR. INBURGERING. WONEN. GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Nieuwe start Nieuwe rol opnemen Onzekerheden Spelregels bepalen Goede afspraken maken goede vrienden Elk zijn eigen rol - politiek

Nadere informatie

VR DOC.0330/2

VR DOC.0330/2 VR 2017 3103 DOC.0330/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Evaluatie Limburgse Reconversie Maatschappij (nv LRM) - plan van aanpak

Evaluatie Limburgse Reconversie Maatschappij (nv LRM) - plan van aanpak Inleiding Evaluatie Limburgse Reconversie Maatschappij (nv LRM) - plan van aanpak Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Afdeling Ondernemen en Innoveren De nv

Nadere informatie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC Een introductie Actuele beleidscontext - Aandacht voor EVC: beleidsnota s 2009-14 onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. - Oprichting van een kennisnetwerk EVC is

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Advies. Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid. Brussel, 19 oktober 2015 Advies Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_Fonds_Flankerend_Economisch_Innovatiebeleid_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder Leen Christiaens Kabinet minister-president Kris Peeters 14 mei 2009 Flanders Logistics: hoe de logistieke sector op een duurzame manier

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 82 van LYDIA PEETERS datum: 16 november 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Centrum

Nadere informatie

Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota?

Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota? GELIJKEKANSENBELEID Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota? In het regeerakkoord werd aangegeven dat het Vlaams beleid streeft naar een volwaardige participatie voor iedereen

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

09.01.2012. Het convenant de Vlerick Leuven Gent Managementschool (hierna Vlerickschool) en de Vlaamse overheid stelt in artikel 14 3 dat:

09.01.2012. Het convenant de Vlerick Leuven Gent Managementschool (hierna Vlerickschool) en de Vlaamse overheid stelt in artikel 14 3 dat: Evaluatie Vlerick Leuven Gent Managementschool Ontwerp Plan van aanpak Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Afdeling Onderzoek 09.01.2012 1. Aanleiding voor de

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt?

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 111 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Innovatie - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking Het uitvoeringsbesluit regelt de projectsubsidies voor ontwikkelingseducatie en brengt enkele wijzigingen aan in het besluit over de financiering

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Oorsprong van het Parochiekerkenplan Conceptnota Minister Bourgeois Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk Dateert van 24 juni

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement Artikel 1 Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

Situering en aanleiding (1)

Situering en aanleiding (1) Evaluatie decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 Kennisdeling regelgeving en beleidsevaluatie 25 januari 2016 Situering en aanleiding (1) Structuur decreet grond rond- en pandenbeleid - Boek

Nadere informatie