MARKTMONITOR 2007 CHINA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKTMONITOR 2007 CHINA"

Transcriptie

1 MARKTMONITOR 2007 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN CHINA Rapportnummer: PT

2 Auteur: Productschap Tuinbouw Peter van der Salm Afdeling marktonderzoek Bloemenbureau Holland Rokus Hassefras Areamanager China November 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur. Bloemenbureau Holland, Schipholweg 1, 2316 XB LEIDEN, tel.nr , internet site: Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG ZOETERMEER, tel.nr , internet site Bloemenbureau Holland i Productschap Tuinbouw

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONCLUSIES INLEIDING ALGEMEEN Demografische factoren Economische aspecten Politieke aspecten MARKTOMVANG CONSUMPTIE Betekenis van bloemen en planten Marktsegmenten Regionale verschillen Assortiment Feestdagen en andere gelegenheden BEDRIJVENMARKT DETAILHANDEL Marktaandelen Verkooppunten GROOTHANDEL Groothandelsmarkten Toekomst van de groothandel en de distributie Bloemenbureau Holland ii Productschap Tuinbouw

4 8. IMPORT EN EXPORT Import Export Export van Nederland naar China LOKALE PRODUCTIE Snijbloemenproductie Potplantenproductie Productieregio s Productietechnologie Ontwikkeling in wetgeving m.b.t. sierteelt BIJLAGEN BIJLAGE 1 - ZAKELIJKE GEDRAGSCODE BIJLAGE 2 - FYTOSANITAIRE VOORSCHRIFTEN BIJLAGE 3 - INVOERBEPALINGEN EN BTW BIJLAGE 4 - BELANGRIJKE FEEST- EN BLOEMENDAGEN IN 2008 en BIJLAGE 5 - BEURZEN BIJLAGE 6 - VAKBLADEN BIJLAGE 7 - INTERESSANTE ADRESSEN BIJLAGE 8 - MARKTONDERZOEKEN BIJLAGE 9 - LITERATUURLIJST Bloemenbureau Holland iii Productschap Tuinbouw

5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES Om een compleet beeld te krijgen van de Chinese markt van snijbloemen en potplanten is besloten om, in samenwerking met Bloemenbureau Holland (BBH) een bronnenstudie te doen, de marktmonitor genoemd. Door diverse bronnen naast elkaar te leggen, kan een vollediger beeld van de markt verkregen worden. Algemeen De bevolking van China is de grootste ter wereld. In 2006 bedroeg het geschatte inwonertal van China 1,315 miljard, dit is een vijfde van de totale wereldbevolking. Er wordt verwacht dat het inwonertal van China in 2011 ruim 1,35 miljard zal zijn. Het impopulaire één-kindbeleid wordt sinds kort minder strikt toegepast. De Chinese economie groeit nog altijd flink. De groei van het BNP in China ligt hoog in vergelijking met de Europese landen. Wel wordt er van uitgegaan dat het tempo van de economische groei de komende jaren zal afnemen. Niet alleen de productie stijgt, er is ook sprake van een duidelijke stijging van het besteedbaar inkomen en van de particuliere consumptie. Hierdoor is ook het consumentenvertrouwen in China hoog. De inflatie vertoonde de afgelopen jaren flinke fluctuaties. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de inflatie tussen de 1,5% en 3% zal uitkomen. De hoge werkloosheid in China blijft ook de komende jaren een probleem. Naast het grote aantal bestaande werklozen zal de verdergaande reorganisatie van de staatsindustrieën nog eens miljoenen Chinezen werkloos maken. Consumptie Bloemen nemen een belangrijke positie in binnen de Chinese cultuur. Van oudsher is er symboliek verbonden met verschillende bloemen. Tegenwoordig zijn bloemen en planten meer een teken van geluk, feest en welvaart. In de steden worden bloemen steeds vaker cadeau gegeven, potplanten werden al vaak cadeau gedaan. Opvallend is de positieve invloed die de ziekte SARS heeft gehad op bloemen- en plantengebruik. Men is meer aandacht gaan besteden aan een gezonde leefomgeving. De institutionele markt heeft een aandeel van ongeveer 7% in potplanten en 35% in snijbloemen. Particulieren zijn de snelst groeiende groep qua marktaandeel in consumptie. Bij potplanten is hun aandeel slechts 3%, bij snijbloemen 35%. De regering koopt vooral potplanten. Haar aandeel hierin is ongeveer 70%. Bij de snijbloemen is dit ongeveer 30%. Bloemenbureau Holland 4 Productschap Tuinbouw

6 De consumptie van snijbloemen en potplanten is sterk geografisch gebonden. De geografische verschillen met betrekking tot de vraag hangen samen met inkomen, cultuur en wat er in de omgeving verbouwd wordt. In steden worden bijvoorbeeld meer bloemen en planten gekocht dan op het platteland en door het cultuurverschil wordt er in het zuidoosten meer geld aan uitgegeven dan in het noordoosten. De Chinese consument houdt vooral van rozen en anjers, deze hebben beide een marktaandeel van 30%. Chrysanten hebben een marktaandeel van 15% en gladiolen 10%. Lelies zijn in het luxe segment belangrijk. Rood is de meest gevraagde kleur in China. Verder doen roze, geel, oranje en wit het goed. De trend is dat alle exclusieve soorten het steeds beter doen bij de hogere inkomensklasse. Een vernieuwend, divers aanbod wordt door deze groep op prijs gesteld. De consumptie van bloemen en potplanten is het hoogst in de wintermaanden, omdat dan het Chinese nieuwjaar en Valentijnsdag voor de deur staan. In deze periode kunnen er ook veel hogere prij zen worden gevraagd. De import uit Nederland is in die tijd zeer hoog. In de periode van mei tot oktober liggen de prijzen lager. China probeert nu exportgebieden te vinden om de lagere vraag in eigen land in die periode op te vangen. Japan is de meest succesvolle exportmarkt. Detailhandel In China is de bedrijfskolom niet zo duidelijk gescheiden als in Nederland. Kweker kan tegelijkertijd retailer zijn en groothandels zijn nogal eens retailer. In China zijn bloemist, markt- en straathandel en kwekerij de belangrijkste verkoopkanalen. De verwachting is dat het aandeel van de bloemist in China verder zal toenemen ten koste van de markt- en straathandel. Groothandel Ondanks het feit dat producenten ook direct aan consumenten verkopen, bestaat er toch een groothandel in snijbloemen en potplanten. De groothandel is vooral te vinden bij de grote productielocaties. Bij de groothandel zijn verschillende soorten handelaren te vinden. Ten eerste zijn er de grotere handelaren, die bij de grootschalige kwekerijen in de productiegebieden langsgaan om orders te plaatsen. Ten tweede zijn er de kleinere kwekers die rechtstreeks hun eigen bloemen verkopen op de groothandelsmarkt. Door de Chinezen wordt geïnvesteerd in de distributiestructuur. Als eerste is er een veiling in Peking gestart, die financieel wordt gesteund door de overheid. In 2002 is er, in nauwe samenwerking met VBA, een tweede veiling in Dounan gestart. Bloemenbureau Holland 5 Productschap Tuinbouw

7 Er zijn ongeveer groothandelsmarkten van verschillende formaten in China. Bedrijven worden door de overheid gemotiveerd om in de groothandelsmarkten te investeren. De groothandelsmarkten zijn al sinds lange tijd het belangrijkste afzetkanaal voor de sierteelt. Voor de ontwikkeling van de groothandel in de toekomst is het belangrijk dat de kwalitei t verbeterd en gestandaardiseerd word en het assortiment verbreedt. Verder vragen distributie, verpakking en marketing de aandacht. Import en export Snijbloemen werden vaak via Hongkong geïmporteerd en doorgevoerd naar China. Chinezen zijn vooral geïnteresseerd in uitgangsmateriaal. De import van potplanten en snijbloemen wordt door de Chinese overheid niet gestimuleerd. China wil namelijk zelf exporteur worden van siergewassen. De Nederlandse export van bloemkwekerijproducten naar China en Hongkong vertoonde een flinke piek in In de periode daalde de export naar Hongkong met 40% en naar China met 70%. Met name de uitvoer van potplanten en uitgangsmateriaal is sterk teruggelopen, de uitvoer van snijbloemen is wat beter overeind gebleven. De vraag naar Nederlandse kwaliteit neemt, mede door de stijgende levensstandaard, toe. Maar een ontwikkeling van de laatste tijd is dat de kwaliteit van Chinese snijbloemen verbetert en het assortiment breder wordt. Op de Chinese markt kan Nederland vooral als een aanvullend land functioneren Producten die uit Nederland geïmporteerd worden zijn onder andere Amaryllis, Calla, Hydrangea, Tulp en Bromelia, Anthurium en andere rode planten. De Chinese export van sierteeltproducten is de laatste jaren snel toegenomen maar nog altijd relatief laag. De export is vooral gericht op Japan, Hongkong, Thailand en Singapore. Rozen, lelies en gladiolen worden het meest geëxporteerd naar het buitenland. Lokale productie De teelt van snijbloemen en potplanten vond in China vooral plaats op kleine familiebedrijven. Er is nu een verschuiving gaande naar minder kleinschalige productie en naar meer grote, professionele ondernemingen. Het areaal sierteelt is de afgelopen decennia explosief toegenomen, van slechts ha in 1982 tot ruim ha in Hiervan is bijna 12% bestemd voor de teelt van bloemen en potplanten. Het areaal snijbloemen is in de periode met 250% toegenomen en ook het areaal potplanten is in die tijd meer dan verdubbeld. In de periode is de omzet van de Chinese sierteeltsector ruim verdrievoudigd. Bloemenbureau Holland 6 Productschap Tuinbouw

8 Rozen, anjers, gladiolen en chrysanten worden het meest geteeld in China. Zij maken bij elkaar meer dan 60% van het totale areaal snijbloemen uit. In 2000 bedroeg het areaal potplanten nog ha. In 2005 was dat toegenomen tot meer dan hectare. De grootste groei deed zich voor bij de bloeiende potplanten, waarvan het areaal toenam van ha in 2002 tot ha in Het areaal groene potplanten is vooral in 2005 flink gegroeid. Bloemenbureau Holland 7 Productschap Tuinbouw

9 Bloemenbureau Holland 8 Productschap Tuinbouw

10 1. INLEIDING Actuele informatie over afzetmarkten is van groot belang bij het bepalen van een afzetvisie en een strategie voor de toekomst. In de Marktmonitor China is geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te geven van ontwikkelingen binnen de productie en afzet van sierteeltproducten in dit land. De vorige marktmonitor China uit 2005 is in deze editie waar nodig aangevuld en geactualiseerd. De Marktmonitor China 2007 is een gezamenlijke uitgave van Bloemenbureau Holland en het Productschap Tuinbouw. Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen op de Chinese markt is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Helaas leiden verschillende bronnen vaak tot verschillende gegevens. In de Marktmonitor zijn op basis van de expertise en kennis van de Chinese markt bij het Bloemenbureau Holland en het Productschap Tuinbouw hierin keuzes gemaakt. Bij vragen of opmerkingen over de Marktmonitor kunt u contact opnemen met: Bloemenbureau Holland Productschap Tuinbouw t.a.v. Dhr. R. Hassefras t.a.v. Dhr. P. van der Salm Schipholweg 1 Postbus XB Leiden 2700 AG Zoetermeer T +31 (0) T +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) Op het extranet van Bloemenbureau Holland of de website van het Productschap Tuinbouw kunt u de belangrijkste informatie uit deze en andere marktmonitoren nog eens nalezen. Bloemenbureau Holland 9 Productschap Tuinbouw

11 Bloemenbureau Holland 10 Productschap Tuinbouw

12 2. ALGEMEEN De Chinese Volksrepubliek (VRC) bestrijkt een oppervlakte van 9,6 miljoen vierkante kilometer. Dit is maar liefst 230 keer zo groot als Nederland. China meet van noord naar zuid circa vierduizend kilometer en van west naar oost ongeveer kilometer. De Volksrepubliek grenst over een afstand van kilometer aan vijftien buurlanden. In het noorden liggen de buurlanden Rusland en Mongolië. Aan de noordoostgrens ligt Noord-Korea. Ten zuidwesten liggen Kazakstan, Tadzjikistan, Kirgizstan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal en Bhutan. Ten zuiden van de grens liggen Myanmar, Vietnam en Laos. In het oosten ligt China aan zee, de kustlengte bedraagt kilometer. In de territoriale wateren, die rijk zijn aan vis, liggen ongeveer eilanden. Het land is over het algemeen bergachtig. Het klimaat varieert van subtropisch in de zuidelijke provincies tot gematigd in het noorden. De noordelijke winters zijn lang en koud. De zomermaanden zijn in het noorden heet en droog. Het klimaat in Centraal-China is overwegend subtropisch. De zuidoostelijke provincies hebben een tropisch klimaat met de moesson in de zomer. Aan de kust van zuidelijk China komen in de zomer tyfoons frequent voor. Barre weersomstandigheden doen zich voor in Binnen-Mongolië en Xinjiang, waar veel droge vlaktes en woestijnen te vinden zijn. Figuur 2.1 Landkaart China Bron: The World Factbook Bloemenbureau Holland 11 Productschap Tuinbouw

13 Tabel 2.1 Algemene kengetallen (2005) Oppervlakte km 2 Bevolking miljoen Gemiddelde bevolkingsgroei ,6% Aantal huishoudens 372,1 miljoen Gemiddelde gezinsgrootte 3,5 Godsdienst Taoïsme en Boeddhisme Geldeenheid Renminbi of Yuan Handelstaal Putonghua of Mandarijn, Engels (beperkt) Bron: EVD en EIU 2.1 Demografische factoren Prognose en ontwikkeling aantal inwoners De bevolking van China is de grootste ter wereld. In 2006 bedroeg het geschatte inwonertal van China 1,315 miljard, dit is een vijfde van de totale wereldbevolking. Er wordt verwacht dat het inwonertal van China in 2011 ruim 1,35 miljard zal zijn. Het impopulaire één-kindbeleid wordt sinds kort minder strikt toegepast. In vele gebieden van China mogen families wiens eerste kind een meisje is alsnog een tweede kind. Toch is het aantal geboorten in de afgelopen twee decennia gedaald: in 1987 werden 23,3 en in ,3 baby's per gezinnen geboren. In de plattelandsgebieden zal de natuurlijke bevolkingsgroei in de toekomst relatief sneller stijgen dan in de stedelijke gebieden. De stedeling kiest voor een klein gezin of huwt op latere leeftijd. De stedelijke bevolking zal hoofdzakelijk toenemen door de hoge graad van migratie van de plattelandsgebieden. In de periode was de bevolkingsgroei 0,6 procent. De verwachting is dat de bevolking in de periode in hetzelfde tempo doorgroeit. Daarna kan het groeitempo licht afnemen. Tabel Prognose en ontwikkeling van het aantal inwoners * 2007** 2008** 2009** 2010** 2011** Aantal inwoners (miljoen) 1.292, , , , , , , , ,0 Bevolkingsgroei (%) 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,6% Bron: EIU Country Forecast, *= raming **=prognose Bloemenbureau Holland 12 Productschap Tuinbouw

14 In 2006 telde China ongeveer 378,3 miljoen huishoudens en ruim 1,3 miljard inwoners. Dit betekent een gemiddelde huishoudgrootte van ongeveer 3,5. Tabel Aantal huishoudens (x 1000) 2003* 2004* 2005* 2006* 2007** 2008** 2009** 2010** 2011** Aantal huishoudens Bron: EIU Country Forecast * =raming, **=prognose Leeftijdsopbouw De dalende trend bij de leeftijdsgroep 0-15 jaar zet onverminderd door. In 2004 maakte deze groep nog 20% van de bevolking uit, in 2006 was dat gedaald naar 18%. De groep 65+ is in dezelfde periode gegroeid van 8,5% naar 9%. Als het één-kindbeleid van de overheid succes heeft zal de Chinese samenleving sterk vergrijzen de komende jaren. Figuur Leeftijdsopbouw in China op 1 januari jaar 9% 0-14 jaar 18% jaar 73% Bron: National Statistics/Euromonitor Bloemenbureau Holland 13 Productschap Tuinbouw

15 2.1.3 Belangrijkste steden In onderstaande tabel staan de provincies van China weergegeven met het aantal inwoners. Tabel Provincies van China en het aantal inwoners in 2001 en 2005 Aantal inwoners (miljoen) Provincie Henan 95,5 93,8 Shandong 90,4 92,5 Guangdong 77,8 91,9 Sichuan 86,4 82,1 Jiangsu 73,6 74,8 Hebei 67,0 68,5 Hunan 66,0 63,3 Anhui 63,3 61,2 Hubei 59,8 57,1 Zhejiang 46,1 49,0 Guangxi 47,9 46,6 Yunnan 42,9 44,5 Jiangxi 41,9 43,1 Liaoning 41,9 42,2 Heilongjiang 38,1 38,2 Guizhou 38,0 37,3 Shaanxi 36,6 37,2 Fujian 34,4 35,4 Shanxi 32,7 33,6 Chongqing 31,0 28,0 Jilin 26,9 27,2 Gansu 25,8 25,9 Binnen Mongolië 23,7 23,9 Xinjiang 18,8 20,1 Shanghai 16,1 17,8 Bejing 13,8 15,4 Tianjin 10,0 10,4 Hainan 8,0 8,3 Ningxia 5,6 6,0 Qinghai 5,2 5,4 Tibet 2,6 2,8 Hongkong* 6,7 6,9 Macau* 0,4 0,5 Bron: World in Figures, * Hongkong en Macau zijn speciale administratieve regio s van China Bloemenbureau Holland 14 Productschap Tuinbouw

16 In tabel staan de zeven grootste steden van China met hun inwonersaantal weergegeven. Tabel Belangrijkste steden met inwonesraantal1 januari 2004 Stad Aantal inwoners Shanghai Peking [Beijing] Tianjin Kanton [Guangzhou] Wuhan Chongqing Shenyang Nanking Harbin Bron: World in Figures Beroepsbevolking De beroepsbevolking in China is de laatste jaren gestegen, net als het aantal werkenden. 58% van de totale Chinese bevolking had in 2005 een baan. Ter vergelijking; dit was in Nederland 51%. Tabel Beroepsbevolking Beroeps- % van Werkenden x % van % van totale bevolking x totale bevolking totale bevolking bevolking in Nederland , ,5 48, , ,8 49, , ,9 49, , ,1 48, , ,0 48, , ,0 49,0 Bron: World in Figures Bloemenbureau Holland 15 Productschap Tuinbouw

17 2.1.5 Besteedbaar inkomen In 2006 bedroeg de groei van het besteedbaar inkomen 6,7%. Deze groei past in het beeld van een onstuimig groeiende Chinese economie. De prognoses voor een verdere groei van het besteedbaar inkomen zijn in de laatste paar jaar overigens wel wat naar beneden bijgesteld: In plaats van een jaarlijkse groei van 9% tot 10% wordt er nu uitgegaan van jaarlijkse groeicijfers tussen 6% tot 7%. Tabel Groei van besteedbaar inkomen (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 5,3 10,7 11,8 9,3 8,4 7,6 6,7 6,5 7,3 6,7 6,3 6,3 2,0 0, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecast * =prognose Bloemenbureau Holland 16 Productschap Tuinbouw

18 2.1.6 Uitgavenpatroon In 2005 waren de grootste posten in het uitgavenpatroon achtereenvolgens voedsel & dranken, communicatie en huisvesting. Er wordt verwacht dat de consumentenuitgaven de komende jaren flink zullen stijgen door de toenemende koopkracht van de Chinese consument. Tabel Uitgavenpatroon 2005 Uitgaven 2005 in US$ % Voedsel en drinken ,4 29% Alcohol en tabak ,2 2% Kleding en schoeisel ,5 8% Huisvesting ,5 10% Huishoudelijke goederen ,8 6% Medische producten ,6 5% Transport ,9 3% Communicatie ,6 15% Recreatie en vrije tijd ,6 4% Educatie ,2 7% Restaurants en hotels ,7 5% Onvoorziene goederen en overigen ,6 6% Totaal % Bron: Euromonitor 2.2 Economische aspecten Sinds het najaar van 2003 was er sprake van een economische oververhitting. Volgens de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) kampten vele provincies in het land met een tekort aan grondstoffen en energie waardoor fabrieken niet optimaal kunnen produceren. Er was sprake van overcapaciteit in diverse industriesectoren zoals cement, staal, auto s, en bouw. Gebaseerd op officiële cijfers uit China bedroeg de economische groei in ,9%. De overheid heeft maatregelen genomen om het tij te keren. Zo beperken de banken het verstrekken van leningen en is de rente verhoogd. Nieuwe investeringsprojecten in de infrastructuur of in de oververhitte industriesectoren worden ontmoedigd of verboden. De Economist Intelligence Unit raamt voor 2006 een economische groei van 8,6 procent en voor 2007 van 8,2 procent. Bloemenbureau Holland 17 Productschap Tuinbouw

19 De Chinese export steeg in 2005 met ruim 28 procent tot 761,4 miljard US dollar en de import steeg met 23,5 procent tot 660,2 miljard US dollar. Volgens voorspellingen zal de export in 2006 stijgen tot 931,4 miljard US dollar. De import zal naar verwachting stijgen tot 851,9 miljard US dollar. In 2005 was er een handelsoverschot van 101,2 miljard US dollar. Dit zal naar verwachting in 2006 dalen tot een overschot van 79,5 miljard US dollar. De directe buitenlandse investeringen namen in 2005 met 3,5 procent af tot 53 miljard US dollar. Volgens voorspellingen zullen in 2006 de directe buitenlandse investeringen 51 miljard US dollar bedragen WTO China trad in december 2001 toe tot de World Trade Organization (WTO). Na de toetreding zijn de invoertarieven verlaagd, werden sectoren toegankelijk(er) en zijn wetten en verordeningen herzien of ontworpen. Het WTO-lidmaatschap is van groot belang voor de opening van markten binnen China en voor de voortgang van het hervormingsproces. De Chinese handels- en investeringswetgeving wordt transparanter en overeenkomstig de WTO in het Engels gepubliceerd. Volgens de WTO-principes verdwijnen de meeste belastingvoordelen voor buitenlandse investeerders en worden zij gelijkgesteld met de lokale ondernemingen Consumentenvertrouwen Het consumentenvertrouwen is de mate waarin de consument denkt dat het in de nabije toekomst goed zal gaan met de economie. Het consumentenvertrouwen in China is zeer hoog maar vertoonde na 2002 wel een dipje. Na 2004 vertoont het Chinese consumentenvertrouwen weer een opgaande lijn. Tabel Consumentenvertrouwen Consumentenvertrouwen 97,3 97,3 93,1 92,9 94,2 94,7 Bron: Rabobank Bruto Nationaal Product Het Bruto Nationaal Product bedroeg in 2006 ruim miljard euro. Voor 2008 wordt een BNP verwacht van miljard euro. De groei van het BNP in China ligt hoog in vergelijking met de Europese landen. Wel wordt er van uitgegaan dat het tempo van de economische groei de komende jaren zal afnemen. Bloemenbureau Holland 18 Productschap Tuinbouw

20 Tabel BNP China, miljard * 2008* 2009* 2010* 2011* BNP Bron: EIU country forecast *=prognose Figuur Groei van het BNP in % , ,1 10,4 10,7 9,8 9,1 8,3 8,1 7, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose Reële particuliere consumptie De jaarlijkse groei van de consumptie heeft in de periode geschommeld tussen 8,6% en 6,3%. Voor de komende jaren worden vergelijkbare jaarlijkse groeicijfers van de consumptieve bestedingen verwacht. Figuur Groei van de reële particuliere consumptie in % ,6 6,3 6,6 6,3 7,1 6,7 6,6 7,6 8,5 7,7 7,6 7, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose Bloemenbureau Holland 19 Productschap Tuinbouw

21 2.2.5 Inflatie De inflatie vertoont over de jaren heen flinke fluctuaties. De waarden schommelen tussen de 0,7% in 2002 en 3,8% in Voor de komende jaren wordt verwacht dat de inflatie tussen de 1,5% en 3% zal uitkomen. Figuur Inflatie % 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 3,8 2,8 2,6 3,0 2,7 2,6 1,8 1,5 1,2 0,7 0, , * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose De Chinese munt was elf jaar gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Tot en met 21 juli 2005 fluctueerde de wisselkoers van de renminbi licht in de bandbreedte rondom 8,28 renminbi : 1 US dollar. De Chinese overheid heeft aan de internationale druk toegegeven en per 22 juli 2005 is de renminbi (of yuan) losgekoppeld van de US dollar. De koers van de renminbi wordt nu dagelijks bepaald aan de hand van een mandje internationale valuta's Werkloosheid De hoge werkloosheid in China blijft ook de komende jaren een probleem. Naast het grote aantal bestaande werklozen zal de verdergaande reorganisatie van de staatsindustrieën nog eens miljoenen Chinezen werkloos maken. Ook het streven van de overheid om de landbouwsector te saneren zal het aantal werklozen doen toenemen. Om nieuwe werkgelegenheid te creëren, en daardoor de sociale onrust te verminderen, heeft de overheid grootse stimuleringsplannen opgesteld om het Westen en Midden van het land meer te ontwikkelen. Ook voor de noordoostelijke provincies Heilongjiang, Jilin en Liaoning zijn stimuleringsplannen opgesteld. Bloemenbureau Holland 20 Productschap Tuinbouw

22 Figuur Werkloosheid % ,2 9,3 9,7 10,3 9,9 9,7 9,7 9,6 9,8 9,6 9,7 9, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose Valuta De renminbi is de officiële munt van de Volksrepubliek China. "Renminbi" betekent "geld van het volk". Voorheen werd renminbi afgekort tot RMB, nu is dat CNY wat staat voor Chinese Yuan. De eenheid van renminbi is yuan, in spreektaal meestal kuai genoemd. Een yuan is verdeeld in tien jiao, ook wel mao (geen verband met Mao Zedong) genoemd, en een jiao bestaat uit tien fen. De munteenheid van Hongkong is de Hongkong Dollar, afgekort tot HKD. In onderstaande twee figuren staat het verloop van beide koersen in euro s weergegeven. Beide koersen zijn redelijk stabiel. Na 2001 is er wel sprake van een dalende trend ten opzichte van de euro. Figuur Koersverloop HKD t.o.v. de euro 0,160 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000 0,139 0,143 0,136 0,114 0,116 0,121 0,114 0,103 0,103 0, Bron: DNB/ECB Bloemenbureau Holland 21 Productschap Tuinbouw

23 Figuur Koersverloop CNY t.o.v. de euro 0,160 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000 0,109 0,114 0,128 0,135 0,128 0,107 0,100 0,098 0, Bron: ING/DNB/ECB Bloemenbureau Holland 22 Productschap Tuinbouw

24 2.3 Politieke aspecten Overheidsstructuur Tabel Overheidsstructuur Officiële naam Volksrepubliek China Regeringsvorm Eenpartijstelsel: Chinese Communistische Partij (CCP); secretaris-generaal is Hu Jintao Uitvoerende macht Het Permanente Comité van de Staatsraad, voorzitter: Wu Bangguo Staatshoofd President: Hu Jintao en vice-president: Zeng Qinghong Premier Wen Jiabao Wetgevende macht Eén Kamer: het Nationale Volkscongres. De circa gedelegeerden zijn voor een periode van vijf jaar gekozen op lokaal niveau. Regionale assemblees en besturen De 22 provincies, 4 speciale steden en 5 autonome regio's kiezen lokale vertegenwoordigers. Nationale verkiezingen De laatste nationale verkiezing was in maart 2003 en de eerstvolgende is in maart Regering Het Politbureau van de Communistische Partij (CCP) geeft politieke richting en controleert alle administratieve, uitvoerende en wetgevende afspraken. De Standing Committee van het Politbureau,(9 leden) is het middelpunt van de macht. Politieke organisatie Chinese Communistische Partij; secretaris-generaal is Hu Jintao Administratief is de Volksrepubliek China ingedeeld in 22 provincies, 5 autonome gebieden en 4 stedelijke gebieden die onder direct gezag staan van de centrale regering in Beijing. De provincies en autonome regio's zijn onderverdeeld in prefecturen, districten en steden. De districten zijn weer opgesplitst in volkscommunes (townships) en kleinere gemeenten. Bloemenbureau Holland 23 Productschap Tuinbouw

25 De grondwet voorziet ook in de mogelijkheid tot het vestigen van speciale administratieve re gio's zoals Hongkong en Macau. Op 1 juli 1997 heeft het Verenigd Koninkrijk de soevereiniteit over Hongkong aan China overgedragen. Macau kreeg op 20 december 1999 de status van 'de Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China' door de soevereiniteitsoverdracht van Portugal. De kern van deze status ligt in het principe van 'één land, twee systemen'. Dat wil zeggen dat in Hongkong en Macau een ander politiek, juridisch en economisch stelsel heerst dan in de rest van China. Vanaf de soevereiniteitsoverdracht mogen Macau SAR en Hongkong SAR vijftig jaar het kapitalistisch bestuurssysteem behouden. Alleen de verantwoordelijkheid van buitenlandse politiek en defensie berust bij de centrale overheid in Beijing Binnenlandse politiek Het moderne Chinese politieke systeem rust op drie machtspijlers: overheidsinstellingen, de Chinese Communistische Partij (China Communist Party, CCP) en de People's Liberation Army (PLA). De machtsdynamiek kan worden gekenschetst als een complexe handeling van richtlijnen en replieken binnen de drie hiërarchieën. In het centrum van de hiërarchie zijn het de leiders van de Communistische Partij die het politieke beleid van de drie pijlers uitzetten. Vanuit dit epicentrum bereiken de tentakels van de staatscontrole het dagelijkse leven in China. De Volksrepubliek China is volgens de grondwet van 1982 een socialistische staat. Het hoogste formele machtsorgaan is het Permanente Comité van het Politbureau (Politburo Standing Committee, PSC) met aan het hoofd secretaris-generaal Hu Jintao. Via het Politbureau van de Communistische Partij vloeit macht toe naar het Nationale Partijcongres (National Party Congress) onder voorzitterschap van Wu Bangguo, het Centrale Comité en via alle lagen van de overheidsinstellingen naar het stedelijke niveau. Bloemenbureau Holland 24 Productschap Tuinbouw

26 3. MARKTOMVANG Op dit moment is er geen informatie beschikbaar over de Chinese marktomvang wat betreft bloemen en planten. Bloemenbureau Holland 25 Productschap Tuinbouw

27 4. CONSUMPTIE 4.1 Betekenis van bloemen en planten Bloemen nemen een belangrijke plaats in binnen de Chinese cultuur. Elke maand heeft zijn eigen bloemen en elk seizoen zijn eigen bloem. Dit is terug te vinden in de Chinese literatuur en schilderijen. Daarnaast werden verschillende bloemen geassocieerd met goden en Boeddhistische heiligen. De betekenis van de bloemen was zeer afhankelijk van kleur, omgeving, seizoen en vorm. Tegenwoordig zijn bloemen en planten meer een teken van geluk, feest en welvaart. Door de stijgende welvaart is de populariteit van bloemen ook gestegen. In de steden worden bloemen steeds vaker cadeau gegeven, terwijl dat vroeger niet het geval was. Opvallend is de positieve invloed die de ziekte SARS heeft gehad op het gebruik van planten en bloemen bij de Chinese bevolking. Men is meer aandacht gaan besteden aan een gezonde leefomgeving. (Van Koppen, 2004) 4.3 Marktsegmenten De consumptie van potplanten en snijbloemen wordt bepaald door de institutionele markt, parken, regering en particulieren. Onder potplanten verstaan wij hier zowel kamer- als tuinplanten. In de praktijk zijn dit grotendeels buitenplanten. De institutionele markt heeft een aandeel van ongeveer 7% in potplanten en 35% in snijbloemen. Deze markt wordt steeds groter maar dit gebeurt niet in een hoog tempo. Parken nemen zo n 20% van de potplantenmarkt voor haar rekening. De markt voor parken is vrij stabiel, er worden alleen potplanten afgenomen. In de toekomst zullen er meer parken worden aangelegd. China is aan het vergroenen. Om een betere leefomgeving te creëren voor de nieuwe generatie en toeristen, worden er veel meer bomen geplant en kleine parken aangelegd. Particulieren zijn de snelst groeiende groep qua marktaandeel in consumptie. Bij potplanten is hun aandeel maar 3%, bij snijbloemen 35%. De overheid koopt vooral potplanten. Haar aandeel hierin is ongeveer 70%. Bij de snijbloemen is dit ongeveer 30%. De potplanten zijn vooral bedoeld voor decoratie van regeringsgebouwen en als cadeaus. Het is wel zo dat geïmporteerde potplanten en snijbloemen vooral geconsumeerd worden door de institutionele markt en de particulieren. Bloemenbureau Holland 26 Productschap Tuinbouw

zakendoen met China en Hongkong

zakendoen met China en Hongkong zakendoen met China en Hongkong 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 18 Kansrijke sectoren 22 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 32 Bedrijfsprofielen

Nadere informatie

Algemeen Ambtsbericht China

Algemeen Ambtsbericht China Algemeen Ambtsbericht China maart 2003 Directie Personenverkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken Afdeling Asiel- en Migratiezaken Inhoudsopgave Pagina 1 INLEIDING 4 2 LANDENINFORMATIE 5 2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food sectorupdate 213 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven.

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Beursgang Alibaba. Thomas Stelling Aandelenkopen.nl 19-9-2014

Beursgang Alibaba. Thomas Stelling Aandelenkopen.nl 19-9-2014 2014 Beursgang Alibaba Dit rapport verstrekt diverse inzichten over Alibaba. Kom erachter of het verstandig is om Alibaba aandelen te kopen en of het winstgevend kan zijn om mee te doen met de Alibaba

Nadere informatie

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Een nieuwe maatstaf biedt een beter beeld. Hein Vrolijk en Geert Vissers* Groningen/Enschede, maart 2014 Een toenemende export kan heel goed samengaan

Nadere informatie

zakendoen met Singapore

zakendoen met Singapore zakendoen met Singapore 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 10 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 28 Omgangsvormen 32 Bedrijfsprofielen 38 Zakendoen

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

inleiding Beste lezer of lezeres, Jan Havermans GfK Deze Jaargids is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier

inleiding Beste lezer of lezeres, Jan Havermans GfK Deze Jaargids is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier Jaargids 2014 inleiding Beste lezer of lezeres, Voor u ligt de GfK jaargids 2014 weer vol artikelen met interessante onderzoeksresultaten en leuke weetjes. Vertrouwd, gevarieerd en samengesteld uit artikelen

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011 Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode drs. ing. B.P.A.M van de

Nadere informatie

Actieplan. Detailhandel

Actieplan. Detailhandel Actieplan Detailhandel 00.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkelier rs omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewe rd 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 mi rs 700.000 medewerkers

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Buurmarkt België. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties

Buurmarkt België. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Buurmarkt België ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Foppingadreef 22, Postbus 283 (AA3311), 1000 EA Amsterdam-Zuidoost Internet: www.abnamro.nl Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Bureau Internationale Handel

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013 De detailhandel Sectorbeschrijving 18 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid in vogelvlucht 6 1.2. Vacatures in de detailhandel 11

Nadere informatie

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld Inflatie HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld 2 Inflatie Als je de kranten openslaat is er een behoorlijke kans dat bij de economische pagina's

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Hoe reizen we verder?

Hoe reizen we verder? Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met socio-demografie 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends in de travelsector 7 Socio-demografische ontwikkelingen en de travelsector 2 Stakeholders

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Naar een lerende economie

Naar een lerende economie Naar een lerende economie De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 30 juni 1976 (Stb. 413) is de positie van de raad definitief geregeld.

Nadere informatie

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs 5 v ra ge n a a n Albe rt v a n B olde re n CFO Zeeman Groep BV Goedkoop, maar niet tegen elke prijs Jan Zeeman opende de deuren van de eerste Zeeman-vestiging in 1967, in Alphen aan den Rijn. De tweede

Nadere informatie

Advies. Grenzen aan kleine scholen

Advies. Grenzen aan kleine scholen Advies Grenzen aan kleine scholen Grenzen aan kleine scholen Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie