MARKTMONITOR 2007 CHINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKTMONITOR 2007 CHINA"

Transcriptie

1 MARKTMONITOR 2007 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN CHINA Rapportnummer: PT

2 Auteur: Productschap Tuinbouw Peter van der Salm Afdeling marktonderzoek Bloemenbureau Holland Rokus Hassefras Areamanager China November 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur. Bloemenbureau Holland, Schipholweg 1, 2316 XB LEIDEN, tel.nr , internet site: Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG ZOETERMEER, tel.nr , internet site Bloemenbureau Holland i Productschap Tuinbouw

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONCLUSIES INLEIDING ALGEMEEN Demografische factoren Economische aspecten Politieke aspecten MARKTOMVANG CONSUMPTIE Betekenis van bloemen en planten Marktsegmenten Regionale verschillen Assortiment Feestdagen en andere gelegenheden BEDRIJVENMARKT DETAILHANDEL Marktaandelen Verkooppunten GROOTHANDEL Groothandelsmarkten Toekomst van de groothandel en de distributie Bloemenbureau Holland ii Productschap Tuinbouw

4 8. IMPORT EN EXPORT Import Export Export van Nederland naar China LOKALE PRODUCTIE Snijbloemenproductie Potplantenproductie Productieregio s Productietechnologie Ontwikkeling in wetgeving m.b.t. sierteelt BIJLAGEN BIJLAGE 1 - ZAKELIJKE GEDRAGSCODE BIJLAGE 2 - FYTOSANITAIRE VOORSCHRIFTEN BIJLAGE 3 - INVOERBEPALINGEN EN BTW BIJLAGE 4 - BELANGRIJKE FEEST- EN BLOEMENDAGEN IN 2008 en BIJLAGE 5 - BEURZEN BIJLAGE 6 - VAKBLADEN BIJLAGE 7 - INTERESSANTE ADRESSEN BIJLAGE 8 - MARKTONDERZOEKEN BIJLAGE 9 - LITERATUURLIJST Bloemenbureau Holland iii Productschap Tuinbouw

5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES Om een compleet beeld te krijgen van de Chinese markt van snijbloemen en potplanten is besloten om, in samenwerking met Bloemenbureau Holland (BBH) een bronnenstudie te doen, de marktmonitor genoemd. Door diverse bronnen naast elkaar te leggen, kan een vollediger beeld van de markt verkregen worden. Algemeen De bevolking van China is de grootste ter wereld. In 2006 bedroeg het geschatte inwonertal van China 1,315 miljard, dit is een vijfde van de totale wereldbevolking. Er wordt verwacht dat het inwonertal van China in 2011 ruim 1,35 miljard zal zijn. Het impopulaire één-kindbeleid wordt sinds kort minder strikt toegepast. De Chinese economie groeit nog altijd flink. De groei van het BNP in China ligt hoog in vergelijking met de Europese landen. Wel wordt er van uitgegaan dat het tempo van de economische groei de komende jaren zal afnemen. Niet alleen de productie stijgt, er is ook sprake van een duidelijke stijging van het besteedbaar inkomen en van de particuliere consumptie. Hierdoor is ook het consumentenvertrouwen in China hoog. De inflatie vertoonde de afgelopen jaren flinke fluctuaties. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de inflatie tussen de 1,5% en 3% zal uitkomen. De hoge werkloosheid in China blijft ook de komende jaren een probleem. Naast het grote aantal bestaande werklozen zal de verdergaande reorganisatie van de staatsindustrieën nog eens miljoenen Chinezen werkloos maken. Consumptie Bloemen nemen een belangrijke positie in binnen de Chinese cultuur. Van oudsher is er symboliek verbonden met verschillende bloemen. Tegenwoordig zijn bloemen en planten meer een teken van geluk, feest en welvaart. In de steden worden bloemen steeds vaker cadeau gegeven, potplanten werden al vaak cadeau gedaan. Opvallend is de positieve invloed die de ziekte SARS heeft gehad op bloemen- en plantengebruik. Men is meer aandacht gaan besteden aan een gezonde leefomgeving. De institutionele markt heeft een aandeel van ongeveer 7% in potplanten en 35% in snijbloemen. Particulieren zijn de snelst groeiende groep qua marktaandeel in consumptie. Bij potplanten is hun aandeel slechts 3%, bij snijbloemen 35%. De regering koopt vooral potplanten. Haar aandeel hierin is ongeveer 70%. Bij de snijbloemen is dit ongeveer 30%. Bloemenbureau Holland 4 Productschap Tuinbouw

6 De consumptie van snijbloemen en potplanten is sterk geografisch gebonden. De geografische verschillen met betrekking tot de vraag hangen samen met inkomen, cultuur en wat er in de omgeving verbouwd wordt. In steden worden bijvoorbeeld meer bloemen en planten gekocht dan op het platteland en door het cultuurverschil wordt er in het zuidoosten meer geld aan uitgegeven dan in het noordoosten. De Chinese consument houdt vooral van rozen en anjers, deze hebben beide een marktaandeel van 30%. Chrysanten hebben een marktaandeel van 15% en gladiolen 10%. Lelies zijn in het luxe segment belangrijk. Rood is de meest gevraagde kleur in China. Verder doen roze, geel, oranje en wit het goed. De trend is dat alle exclusieve soorten het steeds beter doen bij de hogere inkomensklasse. Een vernieuwend, divers aanbod wordt door deze groep op prijs gesteld. De consumptie van bloemen en potplanten is het hoogst in de wintermaanden, omdat dan het Chinese nieuwjaar en Valentijnsdag voor de deur staan. In deze periode kunnen er ook veel hogere prij zen worden gevraagd. De import uit Nederland is in die tijd zeer hoog. In de periode van mei tot oktober liggen de prijzen lager. China probeert nu exportgebieden te vinden om de lagere vraag in eigen land in die periode op te vangen. Japan is de meest succesvolle exportmarkt. Detailhandel In China is de bedrijfskolom niet zo duidelijk gescheiden als in Nederland. Kweker kan tegelijkertijd retailer zijn en groothandels zijn nogal eens retailer. In China zijn bloemist, markt- en straathandel en kwekerij de belangrijkste verkoopkanalen. De verwachting is dat het aandeel van de bloemist in China verder zal toenemen ten koste van de markt- en straathandel. Groothandel Ondanks het feit dat producenten ook direct aan consumenten verkopen, bestaat er toch een groothandel in snijbloemen en potplanten. De groothandel is vooral te vinden bij de grote productielocaties. Bij de groothandel zijn verschillende soorten handelaren te vinden. Ten eerste zijn er de grotere handelaren, die bij de grootschalige kwekerijen in de productiegebieden langsgaan om orders te plaatsen. Ten tweede zijn er de kleinere kwekers die rechtstreeks hun eigen bloemen verkopen op de groothandelsmarkt. Door de Chinezen wordt geïnvesteerd in de distributiestructuur. Als eerste is er een veiling in Peking gestart, die financieel wordt gesteund door de overheid. In 2002 is er, in nauwe samenwerking met VBA, een tweede veiling in Dounan gestart. Bloemenbureau Holland 5 Productschap Tuinbouw

7 Er zijn ongeveer groothandelsmarkten van verschillende formaten in China. Bedrijven worden door de overheid gemotiveerd om in de groothandelsmarkten te investeren. De groothandelsmarkten zijn al sinds lange tijd het belangrijkste afzetkanaal voor de sierteelt. Voor de ontwikkeling van de groothandel in de toekomst is het belangrijk dat de kwalitei t verbeterd en gestandaardiseerd word en het assortiment verbreedt. Verder vragen distributie, verpakking en marketing de aandacht. Import en export Snijbloemen werden vaak via Hongkong geïmporteerd en doorgevoerd naar China. Chinezen zijn vooral geïnteresseerd in uitgangsmateriaal. De import van potplanten en snijbloemen wordt door de Chinese overheid niet gestimuleerd. China wil namelijk zelf exporteur worden van siergewassen. De Nederlandse export van bloemkwekerijproducten naar China en Hongkong vertoonde een flinke piek in In de periode daalde de export naar Hongkong met 40% en naar China met 70%. Met name de uitvoer van potplanten en uitgangsmateriaal is sterk teruggelopen, de uitvoer van snijbloemen is wat beter overeind gebleven. De vraag naar Nederlandse kwaliteit neemt, mede door de stijgende levensstandaard, toe. Maar een ontwikkeling van de laatste tijd is dat de kwaliteit van Chinese snijbloemen verbetert en het assortiment breder wordt. Op de Chinese markt kan Nederland vooral als een aanvullend land functioneren Producten die uit Nederland geïmporteerd worden zijn onder andere Amaryllis, Calla, Hydrangea, Tulp en Bromelia, Anthurium en andere rode planten. De Chinese export van sierteeltproducten is de laatste jaren snel toegenomen maar nog altijd relatief laag. De export is vooral gericht op Japan, Hongkong, Thailand en Singapore. Rozen, lelies en gladiolen worden het meest geëxporteerd naar het buitenland. Lokale productie De teelt van snijbloemen en potplanten vond in China vooral plaats op kleine familiebedrijven. Er is nu een verschuiving gaande naar minder kleinschalige productie en naar meer grote, professionele ondernemingen. Het areaal sierteelt is de afgelopen decennia explosief toegenomen, van slechts ha in 1982 tot ruim ha in Hiervan is bijna 12% bestemd voor de teelt van bloemen en potplanten. Het areaal snijbloemen is in de periode met 250% toegenomen en ook het areaal potplanten is in die tijd meer dan verdubbeld. In de periode is de omzet van de Chinese sierteeltsector ruim verdrievoudigd. Bloemenbureau Holland 6 Productschap Tuinbouw

8 Rozen, anjers, gladiolen en chrysanten worden het meest geteeld in China. Zij maken bij elkaar meer dan 60% van het totale areaal snijbloemen uit. In 2000 bedroeg het areaal potplanten nog ha. In 2005 was dat toegenomen tot meer dan hectare. De grootste groei deed zich voor bij de bloeiende potplanten, waarvan het areaal toenam van ha in 2002 tot ha in Het areaal groene potplanten is vooral in 2005 flink gegroeid. Bloemenbureau Holland 7 Productschap Tuinbouw

9 Bloemenbureau Holland 8 Productschap Tuinbouw

10 1. INLEIDING Actuele informatie over afzetmarkten is van groot belang bij het bepalen van een afzetvisie en een strategie voor de toekomst. In de Marktmonitor China is geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te geven van ontwikkelingen binnen de productie en afzet van sierteeltproducten in dit land. De vorige marktmonitor China uit 2005 is in deze editie waar nodig aangevuld en geactualiseerd. De Marktmonitor China 2007 is een gezamenlijke uitgave van Bloemenbureau Holland en het Productschap Tuinbouw. Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen op de Chinese markt is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Helaas leiden verschillende bronnen vaak tot verschillende gegevens. In de Marktmonitor zijn op basis van de expertise en kennis van de Chinese markt bij het Bloemenbureau Holland en het Productschap Tuinbouw hierin keuzes gemaakt. Bij vragen of opmerkingen over de Marktmonitor kunt u contact opnemen met: Bloemenbureau Holland Productschap Tuinbouw t.a.v. Dhr. R. Hassefras t.a.v. Dhr. P. van der Salm Schipholweg 1 Postbus XB Leiden 2700 AG Zoetermeer T +31 (0) T +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) Op het extranet van Bloemenbureau Holland of de website van het Productschap Tuinbouw kunt u de belangrijkste informatie uit deze en andere marktmonitoren nog eens nalezen. Bloemenbureau Holland 9 Productschap Tuinbouw

11 Bloemenbureau Holland 10 Productschap Tuinbouw

12 2. ALGEMEEN De Chinese Volksrepubliek (VRC) bestrijkt een oppervlakte van 9,6 miljoen vierkante kilometer. Dit is maar liefst 230 keer zo groot als Nederland. China meet van noord naar zuid circa vierduizend kilometer en van west naar oost ongeveer kilometer. De Volksrepubliek grenst over een afstand van kilometer aan vijftien buurlanden. In het noorden liggen de buurlanden Rusland en Mongolië. Aan de noordoostgrens ligt Noord-Korea. Ten zuidwesten liggen Kazakstan, Tadzjikistan, Kirgizstan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal en Bhutan. Ten zuiden van de grens liggen Myanmar, Vietnam en Laos. In het oosten ligt China aan zee, de kustlengte bedraagt kilometer. In de territoriale wateren, die rijk zijn aan vis, liggen ongeveer eilanden. Het land is over het algemeen bergachtig. Het klimaat varieert van subtropisch in de zuidelijke provincies tot gematigd in het noorden. De noordelijke winters zijn lang en koud. De zomermaanden zijn in het noorden heet en droog. Het klimaat in Centraal-China is overwegend subtropisch. De zuidoostelijke provincies hebben een tropisch klimaat met de moesson in de zomer. Aan de kust van zuidelijk China komen in de zomer tyfoons frequent voor. Barre weersomstandigheden doen zich voor in Binnen-Mongolië en Xinjiang, waar veel droge vlaktes en woestijnen te vinden zijn. Figuur 2.1 Landkaart China Bron: The World Factbook Bloemenbureau Holland 11 Productschap Tuinbouw

13 Tabel 2.1 Algemene kengetallen (2005) Oppervlakte km 2 Bevolking miljoen Gemiddelde bevolkingsgroei ,6% Aantal huishoudens 372,1 miljoen Gemiddelde gezinsgrootte 3,5 Godsdienst Taoïsme en Boeddhisme Geldeenheid Renminbi of Yuan Handelstaal Putonghua of Mandarijn, Engels (beperkt) Bron: EVD en EIU 2.1 Demografische factoren Prognose en ontwikkeling aantal inwoners De bevolking van China is de grootste ter wereld. In 2006 bedroeg het geschatte inwonertal van China 1,315 miljard, dit is een vijfde van de totale wereldbevolking. Er wordt verwacht dat het inwonertal van China in 2011 ruim 1,35 miljard zal zijn. Het impopulaire één-kindbeleid wordt sinds kort minder strikt toegepast. In vele gebieden van China mogen families wiens eerste kind een meisje is alsnog een tweede kind. Toch is het aantal geboorten in de afgelopen twee decennia gedaald: in 1987 werden 23,3 en in ,3 baby's per gezinnen geboren. In de plattelandsgebieden zal de natuurlijke bevolkingsgroei in de toekomst relatief sneller stijgen dan in de stedelijke gebieden. De stedeling kiest voor een klein gezin of huwt op latere leeftijd. De stedelijke bevolking zal hoofdzakelijk toenemen door de hoge graad van migratie van de plattelandsgebieden. In de periode was de bevolkingsgroei 0,6 procent. De verwachting is dat de bevolking in de periode in hetzelfde tempo doorgroeit. Daarna kan het groeitempo licht afnemen. Tabel Prognose en ontwikkeling van het aantal inwoners * 2007** 2008** 2009** 2010** 2011** Aantal inwoners (miljoen) 1.292, , , , , , , , ,0 Bevolkingsgroei (%) 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,6% Bron: EIU Country Forecast, *= raming **=prognose Bloemenbureau Holland 12 Productschap Tuinbouw

14 In 2006 telde China ongeveer 378,3 miljoen huishoudens en ruim 1,3 miljard inwoners. Dit betekent een gemiddelde huishoudgrootte van ongeveer 3,5. Tabel Aantal huishoudens (x 1000) 2003* 2004* 2005* 2006* 2007** 2008** 2009** 2010** 2011** Aantal huishoudens Bron: EIU Country Forecast * =raming, **=prognose Leeftijdsopbouw De dalende trend bij de leeftijdsgroep 0-15 jaar zet onverminderd door. In 2004 maakte deze groep nog 20% van de bevolking uit, in 2006 was dat gedaald naar 18%. De groep 65+ is in dezelfde periode gegroeid van 8,5% naar 9%. Als het één-kindbeleid van de overheid succes heeft zal de Chinese samenleving sterk vergrijzen de komende jaren. Figuur Leeftijdsopbouw in China op 1 januari jaar 9% 0-14 jaar 18% jaar 73% Bron: National Statistics/Euromonitor Bloemenbureau Holland 13 Productschap Tuinbouw

15 2.1.3 Belangrijkste steden In onderstaande tabel staan de provincies van China weergegeven met het aantal inwoners. Tabel Provincies van China en het aantal inwoners in 2001 en 2005 Aantal inwoners (miljoen) Provincie Henan 95,5 93,8 Shandong 90,4 92,5 Guangdong 77,8 91,9 Sichuan 86,4 82,1 Jiangsu 73,6 74,8 Hebei 67,0 68,5 Hunan 66,0 63,3 Anhui 63,3 61,2 Hubei 59,8 57,1 Zhejiang 46,1 49,0 Guangxi 47,9 46,6 Yunnan 42,9 44,5 Jiangxi 41,9 43,1 Liaoning 41,9 42,2 Heilongjiang 38,1 38,2 Guizhou 38,0 37,3 Shaanxi 36,6 37,2 Fujian 34,4 35,4 Shanxi 32,7 33,6 Chongqing 31,0 28,0 Jilin 26,9 27,2 Gansu 25,8 25,9 Binnen Mongolië 23,7 23,9 Xinjiang 18,8 20,1 Shanghai 16,1 17,8 Bejing 13,8 15,4 Tianjin 10,0 10,4 Hainan 8,0 8,3 Ningxia 5,6 6,0 Qinghai 5,2 5,4 Tibet 2,6 2,8 Hongkong* 6,7 6,9 Macau* 0,4 0,5 Bron: World in Figures, * Hongkong en Macau zijn speciale administratieve regio s van China Bloemenbureau Holland 14 Productschap Tuinbouw

16 In tabel staan de zeven grootste steden van China met hun inwonersaantal weergegeven. Tabel Belangrijkste steden met inwonesraantal1 januari 2004 Stad Aantal inwoners Shanghai Peking [Beijing] Tianjin Kanton [Guangzhou] Wuhan Chongqing Shenyang Nanking Harbin Bron: World in Figures Beroepsbevolking De beroepsbevolking in China is de laatste jaren gestegen, net als het aantal werkenden. 58% van de totale Chinese bevolking had in 2005 een baan. Ter vergelijking; dit was in Nederland 51%. Tabel Beroepsbevolking Beroeps- % van Werkenden x % van % van totale bevolking x totale bevolking totale bevolking bevolking in Nederland , ,5 48, , ,8 49, , ,9 49, , ,1 48, , ,0 48, , ,0 49,0 Bron: World in Figures Bloemenbureau Holland 15 Productschap Tuinbouw

17 2.1.5 Besteedbaar inkomen In 2006 bedroeg de groei van het besteedbaar inkomen 6,7%. Deze groei past in het beeld van een onstuimig groeiende Chinese economie. De prognoses voor een verdere groei van het besteedbaar inkomen zijn in de laatste paar jaar overigens wel wat naar beneden bijgesteld: In plaats van een jaarlijkse groei van 9% tot 10% wordt er nu uitgegaan van jaarlijkse groeicijfers tussen 6% tot 7%. Tabel Groei van besteedbaar inkomen (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 5,3 10,7 11,8 9,3 8,4 7,6 6,7 6,5 7,3 6,7 6,3 6,3 2,0 0, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecast * =prognose Bloemenbureau Holland 16 Productschap Tuinbouw

18 2.1.6 Uitgavenpatroon In 2005 waren de grootste posten in het uitgavenpatroon achtereenvolgens voedsel & dranken, communicatie en huisvesting. Er wordt verwacht dat de consumentenuitgaven de komende jaren flink zullen stijgen door de toenemende koopkracht van de Chinese consument. Tabel Uitgavenpatroon 2005 Uitgaven 2005 in US$ % Voedsel en drinken ,4 29% Alcohol en tabak ,2 2% Kleding en schoeisel ,5 8% Huisvesting ,5 10% Huishoudelijke goederen ,8 6% Medische producten ,6 5% Transport ,9 3% Communicatie ,6 15% Recreatie en vrije tijd ,6 4% Educatie ,2 7% Restaurants en hotels ,7 5% Onvoorziene goederen en overigen ,6 6% Totaal % Bron: Euromonitor 2.2 Economische aspecten Sinds het najaar van 2003 was er sprake van een economische oververhitting. Volgens de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) kampten vele provincies in het land met een tekort aan grondstoffen en energie waardoor fabrieken niet optimaal kunnen produceren. Er was sprake van overcapaciteit in diverse industriesectoren zoals cement, staal, auto s, en bouw. Gebaseerd op officiële cijfers uit China bedroeg de economische groei in ,9%. De overheid heeft maatregelen genomen om het tij te keren. Zo beperken de banken het verstrekken van leningen en is de rente verhoogd. Nieuwe investeringsprojecten in de infrastructuur of in de oververhitte industriesectoren worden ontmoedigd of verboden. De Economist Intelligence Unit raamt voor 2006 een economische groei van 8,6 procent en voor 2007 van 8,2 procent. Bloemenbureau Holland 17 Productschap Tuinbouw

19 De Chinese export steeg in 2005 met ruim 28 procent tot 761,4 miljard US dollar en de import steeg met 23,5 procent tot 660,2 miljard US dollar. Volgens voorspellingen zal de export in 2006 stijgen tot 931,4 miljard US dollar. De import zal naar verwachting stijgen tot 851,9 miljard US dollar. In 2005 was er een handelsoverschot van 101,2 miljard US dollar. Dit zal naar verwachting in 2006 dalen tot een overschot van 79,5 miljard US dollar. De directe buitenlandse investeringen namen in 2005 met 3,5 procent af tot 53 miljard US dollar. Volgens voorspellingen zullen in 2006 de directe buitenlandse investeringen 51 miljard US dollar bedragen WTO China trad in december 2001 toe tot de World Trade Organization (WTO). Na de toetreding zijn de invoertarieven verlaagd, werden sectoren toegankelijk(er) en zijn wetten en verordeningen herzien of ontworpen. Het WTO-lidmaatschap is van groot belang voor de opening van markten binnen China en voor de voortgang van het hervormingsproces. De Chinese handels- en investeringswetgeving wordt transparanter en overeenkomstig de WTO in het Engels gepubliceerd. Volgens de WTO-principes verdwijnen de meeste belastingvoordelen voor buitenlandse investeerders en worden zij gelijkgesteld met de lokale ondernemingen Consumentenvertrouwen Het consumentenvertrouwen is de mate waarin de consument denkt dat het in de nabije toekomst goed zal gaan met de economie. Het consumentenvertrouwen in China is zeer hoog maar vertoonde na 2002 wel een dipje. Na 2004 vertoont het Chinese consumentenvertrouwen weer een opgaande lijn. Tabel Consumentenvertrouwen Consumentenvertrouwen 97,3 97,3 93,1 92,9 94,2 94,7 Bron: Rabobank Bruto Nationaal Product Het Bruto Nationaal Product bedroeg in 2006 ruim miljard euro. Voor 2008 wordt een BNP verwacht van miljard euro. De groei van het BNP in China ligt hoog in vergelijking met de Europese landen. Wel wordt er van uitgegaan dat het tempo van de economische groei de komende jaren zal afnemen. Bloemenbureau Holland 18 Productschap Tuinbouw

20 Tabel BNP China, miljard * 2008* 2009* 2010* 2011* BNP Bron: EIU country forecast *=prognose Figuur Groei van het BNP in % , ,1 10,4 10,7 9,8 9,1 8,3 8,1 7, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose Reële particuliere consumptie De jaarlijkse groei van de consumptie heeft in de periode geschommeld tussen 8,6% en 6,3%. Voor de komende jaren worden vergelijkbare jaarlijkse groeicijfers van de consumptieve bestedingen verwacht. Figuur Groei van de reële particuliere consumptie in % ,6 6,3 6,6 6,3 7,1 6,7 6,6 7,6 8,5 7,7 7,6 7, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose Bloemenbureau Holland 19 Productschap Tuinbouw

21 2.2.5 Inflatie De inflatie vertoont over de jaren heen flinke fluctuaties. De waarden schommelen tussen de 0,7% in 2002 en 3,8% in Voor de komende jaren wordt verwacht dat de inflatie tussen de 1,5% en 3% zal uitkomen. Figuur Inflatie % 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 3,8 2,8 2,6 3,0 2,7 2,6 1,8 1,5 1,2 0,7 0, , * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose De Chinese munt was elf jaar gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Tot en met 21 juli 2005 fluctueerde de wisselkoers van de renminbi licht in de bandbreedte rondom 8,28 renminbi : 1 US dollar. De Chinese overheid heeft aan de internationale druk toegegeven en per 22 juli 2005 is de renminbi (of yuan) losgekoppeld van de US dollar. De koers van de renminbi wordt nu dagelijks bepaald aan de hand van een mandje internationale valuta's Werkloosheid De hoge werkloosheid in China blijft ook de komende jaren een probleem. Naast het grote aantal bestaande werklozen zal de verdergaande reorganisatie van de staatsindustrieën nog eens miljoenen Chinezen werkloos maken. Ook het streven van de overheid om de landbouwsector te saneren zal het aantal werklozen doen toenemen. Om nieuwe werkgelegenheid te creëren, en daardoor de sociale onrust te verminderen, heeft de overheid grootse stimuleringsplannen opgesteld om het Westen en Midden van het land meer te ontwikkelen. Ook voor de noordoostelijke provincies Heilongjiang, Jilin en Liaoning zijn stimuleringsplannen opgesteld. Bloemenbureau Holland 20 Productschap Tuinbouw

22 Figuur Werkloosheid % ,2 9,3 9,7 10,3 9,9 9,7 9,7 9,6 9,8 9,6 9,7 9, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose Valuta De renminbi is de officiële munt van de Volksrepubliek China. "Renminbi" betekent "geld van het volk". Voorheen werd renminbi afgekort tot RMB, nu is dat CNY wat staat voor Chinese Yuan. De eenheid van renminbi is yuan, in spreektaal meestal kuai genoemd. Een yuan is verdeeld in tien jiao, ook wel mao (geen verband met Mao Zedong) genoemd, en een jiao bestaat uit tien fen. De munteenheid van Hongkong is de Hongkong Dollar, afgekort tot HKD. In onderstaande twee figuren staat het verloop van beide koersen in euro s weergegeven. Beide koersen zijn redelijk stabiel. Na 2001 is er wel sprake van een dalende trend ten opzichte van de euro. Figuur Koersverloop HKD t.o.v. de euro 0,160 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000 0,139 0,143 0,136 0,114 0,116 0,121 0,114 0,103 0,103 0, Bron: DNB/ECB Bloemenbureau Holland 21 Productschap Tuinbouw

23 Figuur Koersverloop CNY t.o.v. de euro 0,160 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000 0,109 0,114 0,128 0,135 0,128 0,107 0,100 0,098 0, Bron: ING/DNB/ECB Bloemenbureau Holland 22 Productschap Tuinbouw

24 2.3 Politieke aspecten Overheidsstructuur Tabel Overheidsstructuur Officiële naam Volksrepubliek China Regeringsvorm Eenpartijstelsel: Chinese Communistische Partij (CCP); secretaris-generaal is Hu Jintao Uitvoerende macht Het Permanente Comité van de Staatsraad, voorzitter: Wu Bangguo Staatshoofd President: Hu Jintao en vice-president: Zeng Qinghong Premier Wen Jiabao Wetgevende macht Eén Kamer: het Nationale Volkscongres. De circa gedelegeerden zijn voor een periode van vijf jaar gekozen op lokaal niveau. Regionale assemblees en besturen De 22 provincies, 4 speciale steden en 5 autonome regio's kiezen lokale vertegenwoordigers. Nationale verkiezingen De laatste nationale verkiezing was in maart 2003 en de eerstvolgende is in maart Regering Het Politbureau van de Communistische Partij (CCP) geeft politieke richting en controleert alle administratieve, uitvoerende en wetgevende afspraken. De Standing Committee van het Politbureau,(9 leden) is het middelpunt van de macht. Politieke organisatie Chinese Communistische Partij; secretaris-generaal is Hu Jintao Administratief is de Volksrepubliek China ingedeeld in 22 provincies, 5 autonome gebieden en 4 stedelijke gebieden die onder direct gezag staan van de centrale regering in Beijing. De provincies en autonome regio's zijn onderverdeeld in prefecturen, districten en steden. De districten zijn weer opgesplitst in volkscommunes (townships) en kleinere gemeenten. Bloemenbureau Holland 23 Productschap Tuinbouw

25 De grondwet voorziet ook in de mogelijkheid tot het vestigen van speciale administratieve re gio's zoals Hongkong en Macau. Op 1 juli 1997 heeft het Verenigd Koninkrijk de soevereiniteit over Hongkong aan China overgedragen. Macau kreeg op 20 december 1999 de status van 'de Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China' door de soevereiniteitsoverdracht van Portugal. De kern van deze status ligt in het principe van 'één land, twee systemen'. Dat wil zeggen dat in Hongkong en Macau een ander politiek, juridisch en economisch stelsel heerst dan in de rest van China. Vanaf de soevereiniteitsoverdracht mogen Macau SAR en Hongkong SAR vijftig jaar het kapitalistisch bestuurssysteem behouden. Alleen de verantwoordelijkheid van buitenlandse politiek en defensie berust bij de centrale overheid in Beijing Binnenlandse politiek Het moderne Chinese politieke systeem rust op drie machtspijlers: overheidsinstellingen, de Chinese Communistische Partij (China Communist Party, CCP) en de People's Liberation Army (PLA). De machtsdynamiek kan worden gekenschetst als een complexe handeling van richtlijnen en replieken binnen de drie hiërarchieën. In het centrum van de hiërarchie zijn het de leiders van de Communistische Partij die het politieke beleid van de drie pijlers uitzetten. Vanuit dit epicentrum bereiken de tentakels van de staatscontrole het dagelijkse leven in China. De Volksrepubliek China is volgens de grondwet van 1982 een socialistische staat. Het hoogste formele machtsorgaan is het Permanente Comité van het Politbureau (Politburo Standing Committee, PSC) met aan het hoofd secretaris-generaal Hu Jintao. Via het Politbureau van de Communistische Partij vloeit macht toe naar het Nationale Partijcongres (National Party Congress) onder voorzitterschap van Wu Bangguo, het Centrale Comité en via alle lagen van de overheidsinstellingen naar het stedelijke niveau. Bloemenbureau Holland 24 Productschap Tuinbouw

26 3. MARKTOMVANG Op dit moment is er geen informatie beschikbaar over de Chinese marktomvang wat betreft bloemen en planten. Bloemenbureau Holland 25 Productschap Tuinbouw

27 4. CONSUMPTIE 4.1 Betekenis van bloemen en planten Bloemen nemen een belangrijke plaats in binnen de Chinese cultuur. Elke maand heeft zijn eigen bloemen en elk seizoen zijn eigen bloem. Dit is terug te vinden in de Chinese literatuur en schilderijen. Daarnaast werden verschillende bloemen geassocieerd met goden en Boeddhistische heiligen. De betekenis van de bloemen was zeer afhankelijk van kleur, omgeving, seizoen en vorm. Tegenwoordig zijn bloemen en planten meer een teken van geluk, feest en welvaart. Door de stijgende welvaart is de populariteit van bloemen ook gestegen. In de steden worden bloemen steeds vaker cadeau gegeven, terwijl dat vroeger niet het geval was. Opvallend is de positieve invloed die de ziekte SARS heeft gehad op het gebruik van planten en bloemen bij de Chinese bevolking. Men is meer aandacht gaan besteden aan een gezonde leefomgeving. (Van Koppen, 2004) 4.3 Marktsegmenten De consumptie van potplanten en snijbloemen wordt bepaald door de institutionele markt, parken, regering en particulieren. Onder potplanten verstaan wij hier zowel kamer- als tuinplanten. In de praktijk zijn dit grotendeels buitenplanten. De institutionele markt heeft een aandeel van ongeveer 7% in potplanten en 35% in snijbloemen. Deze markt wordt steeds groter maar dit gebeurt niet in een hoog tempo. Parken nemen zo n 20% van de potplantenmarkt voor haar rekening. De markt voor parken is vrij stabiel, er worden alleen potplanten afgenomen. In de toekomst zullen er meer parken worden aangelegd. China is aan het vergroenen. Om een betere leefomgeving te creëren voor de nieuwe generatie en toeristen, worden er veel meer bomen geplant en kleine parken aangelegd. Particulieren zijn de snelst groeiende groep qua marktaandeel in consumptie. Bij potplanten is hun aandeel maar 3%, bij snijbloemen 35%. De overheid koopt vooral potplanten. Haar aandeel hierin is ongeveer 70%. Bij de snijbloemen is dit ongeveer 30%. De potplanten zijn vooral bedoeld voor decoratie van regeringsgebouwen en als cadeaus. Het is wel zo dat geïmporteerde potplanten en snijbloemen vooral geconsumeerd worden door de institutionele markt en de particulieren. Bloemenbureau Holland 26 Productschap Tuinbouw

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE BELGIË

LANDEN ANALYSE BELGIË LANDEN ANALYSE BELGIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse geeft de sector (cijfermatig) inzicht in de huidige (2013) en toekomstige (2018) waarde van de consumptie van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN LANDEN ANALYSE DENEMARKEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK LANDEN ANALYSE FRANKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermabg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsbge (2018) waarde van de consumpbe van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE NEDERLAND

LANDEN ANALYSE NEDERLAND LANDEN ANALYSE NEDERLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee5 de sector (cijferma>g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms>ge (2018) waarde van de consump>e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ITALIË

LANDEN ANALYSE ITALIË LANDEN ANALYSE ITALIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE POLEN

LANDEN ANALYSE POLEN LANDEN ANALYSE POLEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ZWEDEN

LANDEN ANALYSE ZWEDEN LANDEN ANALYSE ZWEDEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE VERENIGD KONINKRIJK

LANDEN ANALYSE VERENIGD KONINKRIJK LANDEN ANALYSE VERENIGD KONINKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee: de sector (cijfermacg) inzicht in de huidige (2013) en toekomscge (2018) waarde van de consumpce van snijbloemen

Nadere informatie

Product-info Aubergine

Product-info Aubergine Product-info Aubergine PT 2009 / 58 Oktober 2009/ Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Product-info Aubergine Auteur Peter van der Salm Functie Marktanalist Telefoon 079-3470662

Nadere informatie

Statistiek Bloembollen

Statistiek Bloembollen Statistiek Bloembollen Van Ed Slagboom Afdeling Statistiek Telefoonnummer 079-3470652 Pt-nummer Uw emailadres Zoetermeer d.d. 03 augustus 2009 Hierbij bieden wij u aan de exportstatistiek over de bloembollen

Nadere informatie

Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst. Voor wie verstandig handelt!

Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst. Voor wie verstandig handelt! Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst Trendsamenvatting Naam Definitie Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst Het handelskanaal van de gespecialiseerde

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

Assortiment bloemen & planten per aankoopkanaal 2008 / 37. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk

Assortiment bloemen & planten per aankoopkanaal 2008 / 37. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk Assortiment bloemen & planten per aankoopkanaal Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk 2008 / 37 Zoetermeer, april 2008 - René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Nadere informatie

IImport van siergewassen in de VS,

IImport van siergewassen in de VS, IImport van siergewassen in de VS, 2002-2006 2007-23 April 2007 - Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Marktinformatie en Marktonderzoek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers

Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers PT 2011-06 December 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten KENGETALLEN 2013 HBAG Bloemen en Planten Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde versie van Kengetallen Groothandel Bloemkwekerijproducten. Hierin is naast de vertrouwde exportstatistiek van het HBAG

Nadere informatie

Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen

Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen PT 2011-14 Februari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Retail Tour Hongarije Bezoekverslag planten (en bloemen) bij Hongaarse retailers

Retail Tour Hongarije Bezoekverslag planten (en bloemen) bij Hongaarse retailers Retail Tour Hongarije Bezoekverslag planten (en bloemen) bij Hongaarse retailers PT 2010-35 juni 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Hongarije Bezoekverslag planten

Nadere informatie

Retail Tour Letland. Bezoekverslag bloemen en planten bij Letse retailers

Retail Tour Letland. Bezoekverslag bloemen en planten bij Letse retailers Retail Tour Letland Bezoekverslag bloemen en planten bij Letse retailers PT 2011-15 Februari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Letland Bezoekverslag bloemen en

Nadere informatie

Boomkwekerij Nederland 2009

Boomkwekerij Nederland 2009 Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling van meerjarige en éénjarige tuinplanten in 2009 PT 2010-31 mei 2010 - Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling

Nadere informatie

Bezoekverslag bloemen en planten bij Slowaakse retailers

Bezoekverslag bloemen en planten bij Slowaakse retailers . Retail Tour Slowakije Bezoekverslag bloemen en planten bij Slowaakse retailers PT 2011-04 Januari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Slowakije Bezoekverslag

Nadere informatie

Groeikansen voor pothyacint

Groeikansen voor pothyacint Groeikansen voor pothyacint Onderzoek onder bloemisten (NL, D, F, VK) en consumenten (NL, D, F, VK, It, Sp) PT 2010-56 augustus 2010 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Groeikansen

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Algemene Oriëntatie Istanbul

Algemene Oriëntatie Istanbul Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatiedienst Marktinformatie nieuwsbrieven voor aanvoerders met abonnement of Persoonlijke Verkoop 2 december 2014 Algemene Oriëntatie Istanbul Van 26 t&m 29 november

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Retail Tour Polen. Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers

Retail Tour Polen. Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers Retail Tour Polen Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers PT 2010-55 augustus 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Polen Bezoekverslag bloemen en planten

Nadere informatie

Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt

Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt Kansen in China en Hong Kong Door: George Ammerlaan Voorzitter HONG KONG KAMER VAN KOOPHANDEL IN NEDERLAND Informeert Adviseert Organiseert Onderzoeksrapporten China,

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Retail Tour Slovenië

Retail Tour Slovenië Retail Tour Slovenië Bezoekverslag bloemen en planten bij Sloveense retailers PT 2010-84 December 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Slovenië Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011

Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011 Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011 PT 2012-11 Maart 2012 - Remy Vermeire Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Consumentenbestedingen

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2008 DENEMARKEN

MARKTMONITOR 2008 DENEMARKEN MARKTMONITOR 2008 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN DENEMARKEN Rapportnummer: PT 2008 - i Auteur: Paul Alderliesten Iain Thompson Afdeling Marktonderzoek Area manager Augustus 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Bloemisten structuuronderzoek Oost Europa 2007 / 17. Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië

Bloemisten structuuronderzoek Oost Europa 2007 / 17. Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië Bloemisten structuuronderzoek Oost Europa Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië 2007 / 17 februari 2007 - Josephine van Dijk Productschap Tuinbouw, Afdeling MIMO Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Schaalvergroting en professionalisering. Voor wie verstandig handelt!

Schaalvergroting en professionalisering. Voor wie verstandig handelt! Schaalvergroting en professionalisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Schaalvergroting en professionalisering Schaalvergroting: uitbreiding van de omvang; het verschijnsel waarbij iets steeds

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2008 VERENIGD KONINKRIJK

MARKTMONITOR 2008 VERENIGD KONINKRIJK MARKTMONITOR 2008 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN VERENIGD KONINKRIJK Rapportnummer: PT 2008-52 Bloemenbureau Holland i Productschap Tuinbouw Auteur: Productschap Tuinbouw Josephine van Dijk Afdeling marktonderzoek

Nadere informatie

Decoratiegroen bij de bloemist

Decoratiegroen bij de bloemist Decoratiegroen bij de bloemist Bloemistenonderzoek in: Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk 2007 / 16 februari 2007 - Josephine van Dijk Productschap Tuinbouw,

Nadere informatie

Internationalisatie van de productie en de handel. Voor wie verstandig handelt!

Internationalisatie van de productie en de handel. Voor wie verstandig handelt! Internationalisatie van de productie en de handel Trendsamenvatting Naam Definitie Internationalisatie van de productie en de handel Wikipedia: De benamingen internationalisering, mondialisering en globalisering

Nadere informatie

Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen en planten bij Zwitserse retailers

Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen en planten bij Zwitserse retailers Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen en planten bij Zwitserse retailers PT 2011-26 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Najaar 2009 Inhoudsopgave Terugblik seizoen 2008/2009...................................................................................... 3 Najaar 2009 sector bos-

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd Page 1 of 5 Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd 11-5-2016 / 02:00 In 2015 exporteerde Nederland een recordhoeveelheid van 944 miljoen kilo varkensvlees, 6 procent meer dan in 2014. Door de lage prijzen

Nadere informatie

Marktherstel door economisch herstel?

Marktherstel door economisch herstel? Marktherstel door economisch herstel? Bernd Feenstra Sectormanager Tuinbouw Beekbergen, 15-4-2010 Indeling Indeling Even voorstellen Ontwikkelingen Glastuinbouw Marktevenwicht verstoord Marktherstel Toekomstperspectief

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Retail Tour Estland Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Estland

Retail Tour Estland Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Estland Retail Tour Estland Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Estland PT 2011-19 Februari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Estland Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2008 ZWITSERLAND

MARKTMONITOR 2008 ZWITSERLAND MARKTMONITOR 2008 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN ZWITSERLAND Rapportnummer: PT 2008-71 i Annette Meeder Auteurs: Rokus Hassefras Projectleider marktonderzoek Areamanager Zwitserland Augustus 2008 Alle rechten

Nadere informatie

Retail Tour Denemarken

Retail Tour Denemarken Retail Tour Denemarken Bezoekverslag bloemen en planten bij Deense retailers PT 2010-71 Oktober 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Denemarken Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk Inhoud 01 Inleiding: het Verenigd Koninkrijk 03 02 Hoe groot is de e-commercemarkt in het Verenigd Koninkrijk? 04 03 Wie is de Britse

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2010

De agrarische handel van Nederland in 2010 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Wereldhandel in agrarische producten daalde in met ruim 10%, maar vertoont in weer herstel Nederlandse agrarische export groeit in naar

Nadere informatie

Retail Tour Verenigd Koninkrijk

Retail Tour Verenigd Koninkrijk Retail Tour Verenigd Koninkrijk Bezoekverslag bloemen & planten bij Britse supermarktketens PT 2010-36 juni 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen en planten bij Oostenrijkse retailers

Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen en planten bij Oostenrijkse retailers Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen en planten bij Oostenrijkse retailers PT 2011-27 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk

Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk 2007 / 102 december 2007 - René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Mimo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Retail Tour België Bezoekverslag bloemen en planten bij Belgische retailers

Retail Tour België Bezoekverslag bloemen en planten bij Belgische retailers Retail Tour België Bezoekverslag bloemen en planten bij Belgische retailers PT 2011-54 Juli 2011 Annette Meeder, Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour België Bezoekverslag

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

KANSDOSSIER LANDBOUWMACHINES Australië. September 2015

KANSDOSSIER LANDBOUWMACHINES Australië. September 2015 KANSDOSSIER LANDBOUWMACHINES Australië September 2015 Disclaimer Dit rapport is opgesteld door de Economische Afdeling van het. Het is tot stand gekomen door persoonlijke contacten met overheidsinstanties

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2007. Finland

MARKTMONITOR 2007. Finland MARKTMONITOR 2007 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN Finland Rapportnummer: PT 2007-69 Bloemenbureau Holland i Productschap Tuinbouw Productschap Tuinbouw Auteurs: Bloemenbureau Holland Iris van Santen Projectleider

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo II

Eindexamen aardrijkskunde vwo II Zuidoost-Azië Opgave 5 Regionale en sociale ongelijkheid in Vietnam Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Gebruik bron 1 en een atlaskaart. De regio s die nu het

Nadere informatie

De productie- en afzet van chrysant in kaart gebracht

De productie- en afzet van chrysant in kaart gebracht Chrysant in beeld De productie- en afzet van chrysant in kaart gebracht PT 2007 / 74 Zoetermeer, oktober 2007 René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Marktinformatie en Marktonderzoek Alle rechten

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Rol van de groentespeciaalzaak

Rol van de groentespeciaalzaak Rol van de groentespeciaalzaak Analyse van de huishoudelijke aankoop van groenten en fruit bij de groentespeciaalzaak PT 2010-20 Maart 2010 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Nadere informatie

FACTSHEET PAPRIKA s en pepers

FACTSHEET PAPRIKA s en pepers AREAAL IN HA AATAL BEDRIJVEN EN PRODUCTIE IN 1000 TON Factsheet Paprika april 2017 Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com FACTSHEET PAPRIKA s en pepers PAPRIKA: HANDEL

Nadere informatie

Eindexamen economie havo II

Eindexamen economie havo II Opgave 1 Buitenland en overheid in de kringloop In de economische wetenschap wordt gebruikgemaakt van modellen. Een kringloopschema is een model waarmee een vereenvoudigd beeld van de economie van een

Nadere informatie

Snijhortensia s in Frankrijk

Snijhortensia s in Frankrijk Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatiedienst Marktinformatie voor aanvoerders met abonnement of Persoonlijke Verkoop 14 oktober 2014 Snijhortensia s in Frankrijk Op 9 en 10 oktober is er een studiereis

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2007 SPANJE

MARKTMONITOR 2007 SPANJE MARKTMONITOR 2007 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN SPANJE Rapportnummer: PT 2007-57 i Auteur: Annette Meeder Mariëlle van Leeuwen Laura Willemsens Afdeling Marktonderzoek Areamanager Juli, 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Vergrijzing, verkleuring en individualisering. Voor wie verstandig handelt!

Vergrijzing, verkleuring en individualisering. Voor wie verstandig handelt! Vergrijzing, verkleuring en individualisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusies Invloed Impact Bronnen Vergrijzing, verkleuring en individualisering De wereldbevolking neemt toe, waarbij

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Wat is een index? Een index is een vergelijking in de vorm van een tabel of grafiek van een willekeurig volume (bijvoorbeeld BBP, werkloosheid,

Wat is een index? Een index is een vergelijking in de vorm van een tabel of grafiek van een willekeurig volume (bijvoorbeeld BBP, werkloosheid, Wat is een index? Een index is een vergelijking in de vorm van een tabel of grafiek van een willekeurig volume (bijvoorbeeld BBP, werkloosheid, etc), over een bepaalde periode. Het volume van het vergelijkingsmoment

Nadere informatie

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan?

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan? Internationale handel H7 1 Waar komt het vandaan? Economie voor het vmbo (tot 8,35 m.) Internationale handel Importeren = invoeren (betalen) Exporteren = uitvoeren (verdienen) Waarom importeren: Meer keuze

Nadere informatie

De Roemeense consument van snijbloemen en kamerplanten 2009 / 17. Maart René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

De Roemeense consument van snijbloemen en kamerplanten 2009 / 17. Maart René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie De Roemeense consument van snijbloemen en kamerplanten 2009 / 17 Maart René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 een notitie van IB Onderzoek november 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen en planten bij Kroatische retailers

Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen en planten bij Kroatische retailers Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen en planten bij Kroatische retailers PT 2011-02 Januari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Vooraf Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch,

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur economie tevens oud programma economie 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

2 GEBRUIK INTERVENTIEMAATREGELEN RUSLAND: GREX, PUNT 1.2

2 GEBRUIK INTERVENTIEMAATREGELEN RUSLAND: GREX, PUNT 1.2 Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 35 bus 40 1030 BRUSSEL T 02 552 77 05 F 02 552 77 01 www.vlaanderen.be VERSLAG ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Bloemisten structuuronderzoek Zuid Europa 2007 / 18. Spanje, Portugal en Italië

Bloemisten structuuronderzoek Zuid Europa 2007 / 18. Spanje, Portugal en Italië Bloemisten structuuronderzoek Zuid Europa Spanje, Portugal en Italië 2007 / 18 februari 2007 - Josephine van Dijk Productschap Tuinbouw, Afdeling MIMO Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie