MARKTMONITOR 2007 CHINA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKTMONITOR 2007 CHINA"

Transcriptie

1 MARKTMONITOR 2007 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN CHINA Rapportnummer: PT

2 Auteur: Productschap Tuinbouw Peter van der Salm Afdeling marktonderzoek Bloemenbureau Holland Rokus Hassefras Areamanager China November 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur. Bloemenbureau Holland, Schipholweg 1, 2316 XB LEIDEN, tel.nr , internet site: Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG ZOETERMEER, tel.nr , internet site Bloemenbureau Holland i Productschap Tuinbouw

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONCLUSIES INLEIDING ALGEMEEN Demografische factoren Economische aspecten Politieke aspecten MARKTOMVANG CONSUMPTIE Betekenis van bloemen en planten Marktsegmenten Regionale verschillen Assortiment Feestdagen en andere gelegenheden BEDRIJVENMARKT DETAILHANDEL Marktaandelen Verkooppunten GROOTHANDEL Groothandelsmarkten Toekomst van de groothandel en de distributie Bloemenbureau Holland ii Productschap Tuinbouw

4 8. IMPORT EN EXPORT Import Export Export van Nederland naar China LOKALE PRODUCTIE Snijbloemenproductie Potplantenproductie Productieregio s Productietechnologie Ontwikkeling in wetgeving m.b.t. sierteelt BIJLAGEN BIJLAGE 1 - ZAKELIJKE GEDRAGSCODE BIJLAGE 2 - FYTOSANITAIRE VOORSCHRIFTEN BIJLAGE 3 - INVOERBEPALINGEN EN BTW BIJLAGE 4 - BELANGRIJKE FEEST- EN BLOEMENDAGEN IN 2008 en BIJLAGE 5 - BEURZEN BIJLAGE 6 - VAKBLADEN BIJLAGE 7 - INTERESSANTE ADRESSEN BIJLAGE 8 - MARKTONDERZOEKEN BIJLAGE 9 - LITERATUURLIJST Bloemenbureau Holland iii Productschap Tuinbouw

5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES Om een compleet beeld te krijgen van de Chinese markt van snijbloemen en potplanten is besloten om, in samenwerking met Bloemenbureau Holland (BBH) een bronnenstudie te doen, de marktmonitor genoemd. Door diverse bronnen naast elkaar te leggen, kan een vollediger beeld van de markt verkregen worden. Algemeen De bevolking van China is de grootste ter wereld. In 2006 bedroeg het geschatte inwonertal van China 1,315 miljard, dit is een vijfde van de totale wereldbevolking. Er wordt verwacht dat het inwonertal van China in 2011 ruim 1,35 miljard zal zijn. Het impopulaire één-kindbeleid wordt sinds kort minder strikt toegepast. De Chinese economie groeit nog altijd flink. De groei van het BNP in China ligt hoog in vergelijking met de Europese landen. Wel wordt er van uitgegaan dat het tempo van de economische groei de komende jaren zal afnemen. Niet alleen de productie stijgt, er is ook sprake van een duidelijke stijging van het besteedbaar inkomen en van de particuliere consumptie. Hierdoor is ook het consumentenvertrouwen in China hoog. De inflatie vertoonde de afgelopen jaren flinke fluctuaties. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de inflatie tussen de 1,5% en 3% zal uitkomen. De hoge werkloosheid in China blijft ook de komende jaren een probleem. Naast het grote aantal bestaande werklozen zal de verdergaande reorganisatie van de staatsindustrieën nog eens miljoenen Chinezen werkloos maken. Consumptie Bloemen nemen een belangrijke positie in binnen de Chinese cultuur. Van oudsher is er symboliek verbonden met verschillende bloemen. Tegenwoordig zijn bloemen en planten meer een teken van geluk, feest en welvaart. In de steden worden bloemen steeds vaker cadeau gegeven, potplanten werden al vaak cadeau gedaan. Opvallend is de positieve invloed die de ziekte SARS heeft gehad op bloemen- en plantengebruik. Men is meer aandacht gaan besteden aan een gezonde leefomgeving. De institutionele markt heeft een aandeel van ongeveer 7% in potplanten en 35% in snijbloemen. Particulieren zijn de snelst groeiende groep qua marktaandeel in consumptie. Bij potplanten is hun aandeel slechts 3%, bij snijbloemen 35%. De regering koopt vooral potplanten. Haar aandeel hierin is ongeveer 70%. Bij de snijbloemen is dit ongeveer 30%. Bloemenbureau Holland 4 Productschap Tuinbouw

6 De consumptie van snijbloemen en potplanten is sterk geografisch gebonden. De geografische verschillen met betrekking tot de vraag hangen samen met inkomen, cultuur en wat er in de omgeving verbouwd wordt. In steden worden bijvoorbeeld meer bloemen en planten gekocht dan op het platteland en door het cultuurverschil wordt er in het zuidoosten meer geld aan uitgegeven dan in het noordoosten. De Chinese consument houdt vooral van rozen en anjers, deze hebben beide een marktaandeel van 30%. Chrysanten hebben een marktaandeel van 15% en gladiolen 10%. Lelies zijn in het luxe segment belangrijk. Rood is de meest gevraagde kleur in China. Verder doen roze, geel, oranje en wit het goed. De trend is dat alle exclusieve soorten het steeds beter doen bij de hogere inkomensklasse. Een vernieuwend, divers aanbod wordt door deze groep op prijs gesteld. De consumptie van bloemen en potplanten is het hoogst in de wintermaanden, omdat dan het Chinese nieuwjaar en Valentijnsdag voor de deur staan. In deze periode kunnen er ook veel hogere prij zen worden gevraagd. De import uit Nederland is in die tijd zeer hoog. In de periode van mei tot oktober liggen de prijzen lager. China probeert nu exportgebieden te vinden om de lagere vraag in eigen land in die periode op te vangen. Japan is de meest succesvolle exportmarkt. Detailhandel In China is de bedrijfskolom niet zo duidelijk gescheiden als in Nederland. Kweker kan tegelijkertijd retailer zijn en groothandels zijn nogal eens retailer. In China zijn bloemist, markt- en straathandel en kwekerij de belangrijkste verkoopkanalen. De verwachting is dat het aandeel van de bloemist in China verder zal toenemen ten koste van de markt- en straathandel. Groothandel Ondanks het feit dat producenten ook direct aan consumenten verkopen, bestaat er toch een groothandel in snijbloemen en potplanten. De groothandel is vooral te vinden bij de grote productielocaties. Bij de groothandel zijn verschillende soorten handelaren te vinden. Ten eerste zijn er de grotere handelaren, die bij de grootschalige kwekerijen in de productiegebieden langsgaan om orders te plaatsen. Ten tweede zijn er de kleinere kwekers die rechtstreeks hun eigen bloemen verkopen op de groothandelsmarkt. Door de Chinezen wordt geïnvesteerd in de distributiestructuur. Als eerste is er een veiling in Peking gestart, die financieel wordt gesteund door de overheid. In 2002 is er, in nauwe samenwerking met VBA, een tweede veiling in Dounan gestart. Bloemenbureau Holland 5 Productschap Tuinbouw

7 Er zijn ongeveer groothandelsmarkten van verschillende formaten in China. Bedrijven worden door de overheid gemotiveerd om in de groothandelsmarkten te investeren. De groothandelsmarkten zijn al sinds lange tijd het belangrijkste afzetkanaal voor de sierteelt. Voor de ontwikkeling van de groothandel in de toekomst is het belangrijk dat de kwalitei t verbeterd en gestandaardiseerd word en het assortiment verbreedt. Verder vragen distributie, verpakking en marketing de aandacht. Import en export Snijbloemen werden vaak via Hongkong geïmporteerd en doorgevoerd naar China. Chinezen zijn vooral geïnteresseerd in uitgangsmateriaal. De import van potplanten en snijbloemen wordt door de Chinese overheid niet gestimuleerd. China wil namelijk zelf exporteur worden van siergewassen. De Nederlandse export van bloemkwekerijproducten naar China en Hongkong vertoonde een flinke piek in In de periode daalde de export naar Hongkong met 40% en naar China met 70%. Met name de uitvoer van potplanten en uitgangsmateriaal is sterk teruggelopen, de uitvoer van snijbloemen is wat beter overeind gebleven. De vraag naar Nederlandse kwaliteit neemt, mede door de stijgende levensstandaard, toe. Maar een ontwikkeling van de laatste tijd is dat de kwaliteit van Chinese snijbloemen verbetert en het assortiment breder wordt. Op de Chinese markt kan Nederland vooral als een aanvullend land functioneren Producten die uit Nederland geïmporteerd worden zijn onder andere Amaryllis, Calla, Hydrangea, Tulp en Bromelia, Anthurium en andere rode planten. De Chinese export van sierteeltproducten is de laatste jaren snel toegenomen maar nog altijd relatief laag. De export is vooral gericht op Japan, Hongkong, Thailand en Singapore. Rozen, lelies en gladiolen worden het meest geëxporteerd naar het buitenland. Lokale productie De teelt van snijbloemen en potplanten vond in China vooral plaats op kleine familiebedrijven. Er is nu een verschuiving gaande naar minder kleinschalige productie en naar meer grote, professionele ondernemingen. Het areaal sierteelt is de afgelopen decennia explosief toegenomen, van slechts ha in 1982 tot ruim ha in Hiervan is bijna 12% bestemd voor de teelt van bloemen en potplanten. Het areaal snijbloemen is in de periode met 250% toegenomen en ook het areaal potplanten is in die tijd meer dan verdubbeld. In de periode is de omzet van de Chinese sierteeltsector ruim verdrievoudigd. Bloemenbureau Holland 6 Productschap Tuinbouw

8 Rozen, anjers, gladiolen en chrysanten worden het meest geteeld in China. Zij maken bij elkaar meer dan 60% van het totale areaal snijbloemen uit. In 2000 bedroeg het areaal potplanten nog ha. In 2005 was dat toegenomen tot meer dan hectare. De grootste groei deed zich voor bij de bloeiende potplanten, waarvan het areaal toenam van ha in 2002 tot ha in Het areaal groene potplanten is vooral in 2005 flink gegroeid. Bloemenbureau Holland 7 Productschap Tuinbouw

9 Bloemenbureau Holland 8 Productschap Tuinbouw

10 1. INLEIDING Actuele informatie over afzetmarkten is van groot belang bij het bepalen van een afzetvisie en een strategie voor de toekomst. In de Marktmonitor China is geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te geven van ontwikkelingen binnen de productie en afzet van sierteeltproducten in dit land. De vorige marktmonitor China uit 2005 is in deze editie waar nodig aangevuld en geactualiseerd. De Marktmonitor China 2007 is een gezamenlijke uitgave van Bloemenbureau Holland en het Productschap Tuinbouw. Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen op de Chinese markt is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Helaas leiden verschillende bronnen vaak tot verschillende gegevens. In de Marktmonitor zijn op basis van de expertise en kennis van de Chinese markt bij het Bloemenbureau Holland en het Productschap Tuinbouw hierin keuzes gemaakt. Bij vragen of opmerkingen over de Marktmonitor kunt u contact opnemen met: Bloemenbureau Holland Productschap Tuinbouw t.a.v. Dhr. R. Hassefras t.a.v. Dhr. P. van der Salm Schipholweg 1 Postbus XB Leiden 2700 AG Zoetermeer T +31 (0) T +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) Op het extranet van Bloemenbureau Holland of de website van het Productschap Tuinbouw kunt u de belangrijkste informatie uit deze en andere marktmonitoren nog eens nalezen. Bloemenbureau Holland 9 Productschap Tuinbouw

11 Bloemenbureau Holland 10 Productschap Tuinbouw

12 2. ALGEMEEN De Chinese Volksrepubliek (VRC) bestrijkt een oppervlakte van 9,6 miljoen vierkante kilometer. Dit is maar liefst 230 keer zo groot als Nederland. China meet van noord naar zuid circa vierduizend kilometer en van west naar oost ongeveer kilometer. De Volksrepubliek grenst over een afstand van kilometer aan vijftien buurlanden. In het noorden liggen de buurlanden Rusland en Mongolië. Aan de noordoostgrens ligt Noord-Korea. Ten zuidwesten liggen Kazakstan, Tadzjikistan, Kirgizstan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal en Bhutan. Ten zuiden van de grens liggen Myanmar, Vietnam en Laos. In het oosten ligt China aan zee, de kustlengte bedraagt kilometer. In de territoriale wateren, die rijk zijn aan vis, liggen ongeveer eilanden. Het land is over het algemeen bergachtig. Het klimaat varieert van subtropisch in de zuidelijke provincies tot gematigd in het noorden. De noordelijke winters zijn lang en koud. De zomermaanden zijn in het noorden heet en droog. Het klimaat in Centraal-China is overwegend subtropisch. De zuidoostelijke provincies hebben een tropisch klimaat met de moesson in de zomer. Aan de kust van zuidelijk China komen in de zomer tyfoons frequent voor. Barre weersomstandigheden doen zich voor in Binnen-Mongolië en Xinjiang, waar veel droge vlaktes en woestijnen te vinden zijn. Figuur 2.1 Landkaart China Bron: The World Factbook Bloemenbureau Holland 11 Productschap Tuinbouw

13 Tabel 2.1 Algemene kengetallen (2005) Oppervlakte km 2 Bevolking miljoen Gemiddelde bevolkingsgroei ,6% Aantal huishoudens 372,1 miljoen Gemiddelde gezinsgrootte 3,5 Godsdienst Taoïsme en Boeddhisme Geldeenheid Renminbi of Yuan Handelstaal Putonghua of Mandarijn, Engels (beperkt) Bron: EVD en EIU 2.1 Demografische factoren Prognose en ontwikkeling aantal inwoners De bevolking van China is de grootste ter wereld. In 2006 bedroeg het geschatte inwonertal van China 1,315 miljard, dit is een vijfde van de totale wereldbevolking. Er wordt verwacht dat het inwonertal van China in 2011 ruim 1,35 miljard zal zijn. Het impopulaire één-kindbeleid wordt sinds kort minder strikt toegepast. In vele gebieden van China mogen families wiens eerste kind een meisje is alsnog een tweede kind. Toch is het aantal geboorten in de afgelopen twee decennia gedaald: in 1987 werden 23,3 en in ,3 baby's per gezinnen geboren. In de plattelandsgebieden zal de natuurlijke bevolkingsgroei in de toekomst relatief sneller stijgen dan in de stedelijke gebieden. De stedeling kiest voor een klein gezin of huwt op latere leeftijd. De stedelijke bevolking zal hoofdzakelijk toenemen door de hoge graad van migratie van de plattelandsgebieden. In de periode was de bevolkingsgroei 0,6 procent. De verwachting is dat de bevolking in de periode in hetzelfde tempo doorgroeit. Daarna kan het groeitempo licht afnemen. Tabel Prognose en ontwikkeling van het aantal inwoners * 2007** 2008** 2009** 2010** 2011** Aantal inwoners (miljoen) 1.292, , , , , , , , ,0 Bevolkingsgroei (%) 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,6% Bron: EIU Country Forecast, *= raming **=prognose Bloemenbureau Holland 12 Productschap Tuinbouw

14 In 2006 telde China ongeveer 378,3 miljoen huishoudens en ruim 1,3 miljard inwoners. Dit betekent een gemiddelde huishoudgrootte van ongeveer 3,5. Tabel Aantal huishoudens (x 1000) 2003* 2004* 2005* 2006* 2007** 2008** 2009** 2010** 2011** Aantal huishoudens Bron: EIU Country Forecast * =raming, **=prognose Leeftijdsopbouw De dalende trend bij de leeftijdsgroep 0-15 jaar zet onverminderd door. In 2004 maakte deze groep nog 20% van de bevolking uit, in 2006 was dat gedaald naar 18%. De groep 65+ is in dezelfde periode gegroeid van 8,5% naar 9%. Als het één-kindbeleid van de overheid succes heeft zal de Chinese samenleving sterk vergrijzen de komende jaren. Figuur Leeftijdsopbouw in China op 1 januari jaar 9% 0-14 jaar 18% jaar 73% Bron: National Statistics/Euromonitor Bloemenbureau Holland 13 Productschap Tuinbouw

15 2.1.3 Belangrijkste steden In onderstaande tabel staan de provincies van China weergegeven met het aantal inwoners. Tabel Provincies van China en het aantal inwoners in 2001 en 2005 Aantal inwoners (miljoen) Provincie Henan 95,5 93,8 Shandong 90,4 92,5 Guangdong 77,8 91,9 Sichuan 86,4 82,1 Jiangsu 73,6 74,8 Hebei 67,0 68,5 Hunan 66,0 63,3 Anhui 63,3 61,2 Hubei 59,8 57,1 Zhejiang 46,1 49,0 Guangxi 47,9 46,6 Yunnan 42,9 44,5 Jiangxi 41,9 43,1 Liaoning 41,9 42,2 Heilongjiang 38,1 38,2 Guizhou 38,0 37,3 Shaanxi 36,6 37,2 Fujian 34,4 35,4 Shanxi 32,7 33,6 Chongqing 31,0 28,0 Jilin 26,9 27,2 Gansu 25,8 25,9 Binnen Mongolië 23,7 23,9 Xinjiang 18,8 20,1 Shanghai 16,1 17,8 Bejing 13,8 15,4 Tianjin 10,0 10,4 Hainan 8,0 8,3 Ningxia 5,6 6,0 Qinghai 5,2 5,4 Tibet 2,6 2,8 Hongkong* 6,7 6,9 Macau* 0,4 0,5 Bron: World in Figures, * Hongkong en Macau zijn speciale administratieve regio s van China Bloemenbureau Holland 14 Productschap Tuinbouw

16 In tabel staan de zeven grootste steden van China met hun inwonersaantal weergegeven. Tabel Belangrijkste steden met inwonesraantal1 januari 2004 Stad Aantal inwoners Shanghai Peking [Beijing] Tianjin Kanton [Guangzhou] Wuhan Chongqing Shenyang Nanking Harbin Bron: World in Figures Beroepsbevolking De beroepsbevolking in China is de laatste jaren gestegen, net als het aantal werkenden. 58% van de totale Chinese bevolking had in 2005 een baan. Ter vergelijking; dit was in Nederland 51%. Tabel Beroepsbevolking Beroeps- % van Werkenden x % van % van totale bevolking x totale bevolking totale bevolking bevolking in Nederland , ,5 48, , ,8 49, , ,9 49, , ,1 48, , ,0 48, , ,0 49,0 Bron: World in Figures Bloemenbureau Holland 15 Productschap Tuinbouw

17 2.1.5 Besteedbaar inkomen In 2006 bedroeg de groei van het besteedbaar inkomen 6,7%. Deze groei past in het beeld van een onstuimig groeiende Chinese economie. De prognoses voor een verdere groei van het besteedbaar inkomen zijn in de laatste paar jaar overigens wel wat naar beneden bijgesteld: In plaats van een jaarlijkse groei van 9% tot 10% wordt er nu uitgegaan van jaarlijkse groeicijfers tussen 6% tot 7%. Tabel Groei van besteedbaar inkomen (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 5,3 10,7 11,8 9,3 8,4 7,6 6,7 6,5 7,3 6,7 6,3 6,3 2,0 0, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecast * =prognose Bloemenbureau Holland 16 Productschap Tuinbouw

18 2.1.6 Uitgavenpatroon In 2005 waren de grootste posten in het uitgavenpatroon achtereenvolgens voedsel & dranken, communicatie en huisvesting. Er wordt verwacht dat de consumentenuitgaven de komende jaren flink zullen stijgen door de toenemende koopkracht van de Chinese consument. Tabel Uitgavenpatroon 2005 Uitgaven 2005 in US$ % Voedsel en drinken ,4 29% Alcohol en tabak ,2 2% Kleding en schoeisel ,5 8% Huisvesting ,5 10% Huishoudelijke goederen ,8 6% Medische producten ,6 5% Transport ,9 3% Communicatie ,6 15% Recreatie en vrije tijd ,6 4% Educatie ,2 7% Restaurants en hotels ,7 5% Onvoorziene goederen en overigen ,6 6% Totaal % Bron: Euromonitor 2.2 Economische aspecten Sinds het najaar van 2003 was er sprake van een economische oververhitting. Volgens de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) kampten vele provincies in het land met een tekort aan grondstoffen en energie waardoor fabrieken niet optimaal kunnen produceren. Er was sprake van overcapaciteit in diverse industriesectoren zoals cement, staal, auto s, en bouw. Gebaseerd op officiële cijfers uit China bedroeg de economische groei in ,9%. De overheid heeft maatregelen genomen om het tij te keren. Zo beperken de banken het verstrekken van leningen en is de rente verhoogd. Nieuwe investeringsprojecten in de infrastructuur of in de oververhitte industriesectoren worden ontmoedigd of verboden. De Economist Intelligence Unit raamt voor 2006 een economische groei van 8,6 procent en voor 2007 van 8,2 procent. Bloemenbureau Holland 17 Productschap Tuinbouw

19 De Chinese export steeg in 2005 met ruim 28 procent tot 761,4 miljard US dollar en de import steeg met 23,5 procent tot 660,2 miljard US dollar. Volgens voorspellingen zal de export in 2006 stijgen tot 931,4 miljard US dollar. De import zal naar verwachting stijgen tot 851,9 miljard US dollar. In 2005 was er een handelsoverschot van 101,2 miljard US dollar. Dit zal naar verwachting in 2006 dalen tot een overschot van 79,5 miljard US dollar. De directe buitenlandse investeringen namen in 2005 met 3,5 procent af tot 53 miljard US dollar. Volgens voorspellingen zullen in 2006 de directe buitenlandse investeringen 51 miljard US dollar bedragen WTO China trad in december 2001 toe tot de World Trade Organization (WTO). Na de toetreding zijn de invoertarieven verlaagd, werden sectoren toegankelijk(er) en zijn wetten en verordeningen herzien of ontworpen. Het WTO-lidmaatschap is van groot belang voor de opening van markten binnen China en voor de voortgang van het hervormingsproces. De Chinese handels- en investeringswetgeving wordt transparanter en overeenkomstig de WTO in het Engels gepubliceerd. Volgens de WTO-principes verdwijnen de meeste belastingvoordelen voor buitenlandse investeerders en worden zij gelijkgesteld met de lokale ondernemingen Consumentenvertrouwen Het consumentenvertrouwen is de mate waarin de consument denkt dat het in de nabije toekomst goed zal gaan met de economie. Het consumentenvertrouwen in China is zeer hoog maar vertoonde na 2002 wel een dipje. Na 2004 vertoont het Chinese consumentenvertrouwen weer een opgaande lijn. Tabel Consumentenvertrouwen Consumentenvertrouwen 97,3 97,3 93,1 92,9 94,2 94,7 Bron: Rabobank Bruto Nationaal Product Het Bruto Nationaal Product bedroeg in 2006 ruim miljard euro. Voor 2008 wordt een BNP verwacht van miljard euro. De groei van het BNP in China ligt hoog in vergelijking met de Europese landen. Wel wordt er van uitgegaan dat het tempo van de economische groei de komende jaren zal afnemen. Bloemenbureau Holland 18 Productschap Tuinbouw

20 Tabel BNP China, miljard * 2008* 2009* 2010* 2011* BNP Bron: EIU country forecast *=prognose Figuur Groei van het BNP in % , ,1 10,4 10,7 9,8 9,1 8,3 8,1 7, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose Reële particuliere consumptie De jaarlijkse groei van de consumptie heeft in de periode geschommeld tussen 8,6% en 6,3%. Voor de komende jaren worden vergelijkbare jaarlijkse groeicijfers van de consumptieve bestedingen verwacht. Figuur Groei van de reële particuliere consumptie in % ,6 6,3 6,6 6,3 7,1 6,7 6,6 7,6 8,5 7,7 7,6 7, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose Bloemenbureau Holland 19 Productschap Tuinbouw

21 2.2.5 Inflatie De inflatie vertoont over de jaren heen flinke fluctuaties. De waarden schommelen tussen de 0,7% in 2002 en 3,8% in Voor de komende jaren wordt verwacht dat de inflatie tussen de 1,5% en 3% zal uitkomen. Figuur Inflatie % 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 3,8 2,8 2,6 3,0 2,7 2,6 1,8 1,5 1,2 0,7 0, , * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose De Chinese munt was elf jaar gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Tot en met 21 juli 2005 fluctueerde de wisselkoers van de renminbi licht in de bandbreedte rondom 8,28 renminbi : 1 US dollar. De Chinese overheid heeft aan de internationale druk toegegeven en per 22 juli 2005 is de renminbi (of yuan) losgekoppeld van de US dollar. De koers van de renminbi wordt nu dagelijks bepaald aan de hand van een mandje internationale valuta's Werkloosheid De hoge werkloosheid in China blijft ook de komende jaren een probleem. Naast het grote aantal bestaande werklozen zal de verdergaande reorganisatie van de staatsindustrieën nog eens miljoenen Chinezen werkloos maken. Ook het streven van de overheid om de landbouwsector te saneren zal het aantal werklozen doen toenemen. Om nieuwe werkgelegenheid te creëren, en daardoor de sociale onrust te verminderen, heeft de overheid grootse stimuleringsplannen opgesteld om het Westen en Midden van het land meer te ontwikkelen. Ook voor de noordoostelijke provincies Heilongjiang, Jilin en Liaoning zijn stimuleringsplannen opgesteld. Bloemenbureau Holland 20 Productschap Tuinbouw

22 Figuur Werkloosheid % ,2 9,3 9,7 10,3 9,9 9,7 9,7 9,6 9,8 9,6 9,7 9, * 2008* 2009* 2010* 2011* Bron: EIU Country Forecasts *=prognose Valuta De renminbi is de officiële munt van de Volksrepubliek China. "Renminbi" betekent "geld van het volk". Voorheen werd renminbi afgekort tot RMB, nu is dat CNY wat staat voor Chinese Yuan. De eenheid van renminbi is yuan, in spreektaal meestal kuai genoemd. Een yuan is verdeeld in tien jiao, ook wel mao (geen verband met Mao Zedong) genoemd, en een jiao bestaat uit tien fen. De munteenheid van Hongkong is de Hongkong Dollar, afgekort tot HKD. In onderstaande twee figuren staat het verloop van beide koersen in euro s weergegeven. Beide koersen zijn redelijk stabiel. Na 2001 is er wel sprake van een dalende trend ten opzichte van de euro. Figuur Koersverloop HKD t.o.v. de euro 0,160 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000 0,139 0,143 0,136 0,114 0,116 0,121 0,114 0,103 0,103 0, Bron: DNB/ECB Bloemenbureau Holland 21 Productschap Tuinbouw

23 Figuur Koersverloop CNY t.o.v. de euro 0,160 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000 0,109 0,114 0,128 0,135 0,128 0,107 0,100 0,098 0, Bron: ING/DNB/ECB Bloemenbureau Holland 22 Productschap Tuinbouw

24 2.3 Politieke aspecten Overheidsstructuur Tabel Overheidsstructuur Officiële naam Volksrepubliek China Regeringsvorm Eenpartijstelsel: Chinese Communistische Partij (CCP); secretaris-generaal is Hu Jintao Uitvoerende macht Het Permanente Comité van de Staatsraad, voorzitter: Wu Bangguo Staatshoofd President: Hu Jintao en vice-president: Zeng Qinghong Premier Wen Jiabao Wetgevende macht Eén Kamer: het Nationale Volkscongres. De circa gedelegeerden zijn voor een periode van vijf jaar gekozen op lokaal niveau. Regionale assemblees en besturen De 22 provincies, 4 speciale steden en 5 autonome regio's kiezen lokale vertegenwoordigers. Nationale verkiezingen De laatste nationale verkiezing was in maart 2003 en de eerstvolgende is in maart Regering Het Politbureau van de Communistische Partij (CCP) geeft politieke richting en controleert alle administratieve, uitvoerende en wetgevende afspraken. De Standing Committee van het Politbureau,(9 leden) is het middelpunt van de macht. Politieke organisatie Chinese Communistische Partij; secretaris-generaal is Hu Jintao Administratief is de Volksrepubliek China ingedeeld in 22 provincies, 5 autonome gebieden en 4 stedelijke gebieden die onder direct gezag staan van de centrale regering in Beijing. De provincies en autonome regio's zijn onderverdeeld in prefecturen, districten en steden. De districten zijn weer opgesplitst in volkscommunes (townships) en kleinere gemeenten. Bloemenbureau Holland 23 Productschap Tuinbouw

25 De grondwet voorziet ook in de mogelijkheid tot het vestigen van speciale administratieve re gio's zoals Hongkong en Macau. Op 1 juli 1997 heeft het Verenigd Koninkrijk de soevereiniteit over Hongkong aan China overgedragen. Macau kreeg op 20 december 1999 de status van 'de Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China' door de soevereiniteitsoverdracht van Portugal. De kern van deze status ligt in het principe van 'één land, twee systemen'. Dat wil zeggen dat in Hongkong en Macau een ander politiek, juridisch en economisch stelsel heerst dan in de rest van China. Vanaf de soevereiniteitsoverdracht mogen Macau SAR en Hongkong SAR vijftig jaar het kapitalistisch bestuurssysteem behouden. Alleen de verantwoordelijkheid van buitenlandse politiek en defensie berust bij de centrale overheid in Beijing Binnenlandse politiek Het moderne Chinese politieke systeem rust op drie machtspijlers: overheidsinstellingen, de Chinese Communistische Partij (China Communist Party, CCP) en de People's Liberation Army (PLA). De machtsdynamiek kan worden gekenschetst als een complexe handeling van richtlijnen en replieken binnen de drie hiërarchieën. In het centrum van de hiërarchie zijn het de leiders van de Communistische Partij die het politieke beleid van de drie pijlers uitzetten. Vanuit dit epicentrum bereiken de tentakels van de staatscontrole het dagelijkse leven in China. De Volksrepubliek China is volgens de grondwet van 1982 een socialistische staat. Het hoogste formele machtsorgaan is het Permanente Comité van het Politbureau (Politburo Standing Committee, PSC) met aan het hoofd secretaris-generaal Hu Jintao. Via het Politbureau van de Communistische Partij vloeit macht toe naar het Nationale Partijcongres (National Party Congress) onder voorzitterschap van Wu Bangguo, het Centrale Comité en via alle lagen van de overheidsinstellingen naar het stedelijke niveau. Bloemenbureau Holland 24 Productschap Tuinbouw

26 3. MARKTOMVANG Op dit moment is er geen informatie beschikbaar over de Chinese marktomvang wat betreft bloemen en planten. Bloemenbureau Holland 25 Productschap Tuinbouw

27 4. CONSUMPTIE 4.1 Betekenis van bloemen en planten Bloemen nemen een belangrijke plaats in binnen de Chinese cultuur. Elke maand heeft zijn eigen bloemen en elk seizoen zijn eigen bloem. Dit is terug te vinden in de Chinese literatuur en schilderijen. Daarnaast werden verschillende bloemen geassocieerd met goden en Boeddhistische heiligen. De betekenis van de bloemen was zeer afhankelijk van kleur, omgeving, seizoen en vorm. Tegenwoordig zijn bloemen en planten meer een teken van geluk, feest en welvaart. Door de stijgende welvaart is de populariteit van bloemen ook gestegen. In de steden worden bloemen steeds vaker cadeau gegeven, terwijl dat vroeger niet het geval was. Opvallend is de positieve invloed die de ziekte SARS heeft gehad op het gebruik van planten en bloemen bij de Chinese bevolking. Men is meer aandacht gaan besteden aan een gezonde leefomgeving. (Van Koppen, 2004) 4.3 Marktsegmenten De consumptie van potplanten en snijbloemen wordt bepaald door de institutionele markt, parken, regering en particulieren. Onder potplanten verstaan wij hier zowel kamer- als tuinplanten. In de praktijk zijn dit grotendeels buitenplanten. De institutionele markt heeft een aandeel van ongeveer 7% in potplanten en 35% in snijbloemen. Deze markt wordt steeds groter maar dit gebeurt niet in een hoog tempo. Parken nemen zo n 20% van de potplantenmarkt voor haar rekening. De markt voor parken is vrij stabiel, er worden alleen potplanten afgenomen. In de toekomst zullen er meer parken worden aangelegd. China is aan het vergroenen. Om een betere leefomgeving te creëren voor de nieuwe generatie en toeristen, worden er veel meer bomen geplant en kleine parken aangelegd. Particulieren zijn de snelst groeiende groep qua marktaandeel in consumptie. Bij potplanten is hun aandeel maar 3%, bij snijbloemen 35%. De overheid koopt vooral potplanten. Haar aandeel hierin is ongeveer 70%. Bij de snijbloemen is dit ongeveer 30%. De potplanten zijn vooral bedoeld voor decoratie van regeringsgebouwen en als cadeaus. Het is wel zo dat geïmporteerde potplanten en snijbloemen vooral geconsumeerd worden door de institutionele markt en de particulieren. Bloemenbureau Holland 26 Productschap Tuinbouw

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN LANDEN ANALYSE DENEMARKEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK LANDEN ANALYSE FRANKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermabg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsbge (2018) waarde van de consumpbe van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE NEDERLAND

LANDEN ANALYSE NEDERLAND LANDEN ANALYSE NEDERLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee5 de sector (cijferma>g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms>ge (2018) waarde van de consump>e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ITALIË

LANDEN ANALYSE ITALIË LANDEN ANALYSE ITALIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten KENGETALLEN 2013 HBAG Bloemen en Planten Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde versie van Kengetallen Groothandel Bloemkwekerijproducten. Hierin is naast de vertrouwde exportstatistiek van het HBAG

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt

Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt Kansen in China en Hong Kong Door: George Ammerlaan Voorzitter HONG KONG KAMER VAN KOOPHANDEL IN NEDERLAND Informeert Adviseert Organiseert Onderzoeksrapporten China,

Nadere informatie

Groeikansen voor pothyacint

Groeikansen voor pothyacint Groeikansen voor pothyacint Onderzoek onder bloemisten (NL, D, F, VK) en consumenten (NL, D, F, VK, It, Sp) PT 2010-56 augustus 2010 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Groeikansen

Nadere informatie

Internationalisatie van de productie en de handel. Voor wie verstandig handelt!

Internationalisatie van de productie en de handel. Voor wie verstandig handelt! Internationalisatie van de productie en de handel Trendsamenvatting Naam Definitie Internationalisatie van de productie en de handel Wikipedia: De benamingen internationalisering, mondialisering en globalisering

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2008 VERENIGD KONINKRIJK

MARKTMONITOR 2008 VERENIGD KONINKRIJK MARKTMONITOR 2008 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN VERENIGD KONINKRIJK Rapportnummer: PT 2008-52 Bloemenbureau Holland i Productschap Tuinbouw Auteur: Productschap Tuinbouw Josephine van Dijk Afdeling marktonderzoek

Nadere informatie

Bloemisten structuuronderzoek Oost Europa 2007 / 17. Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië

Bloemisten structuuronderzoek Oost Europa 2007 / 17. Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië Bloemisten structuuronderzoek Oost Europa Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië 2007 / 17 februari 2007 - Josephine van Dijk Productschap Tuinbouw, Afdeling MIMO Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2008 DENEMARKEN

MARKTMONITOR 2008 DENEMARKEN MARKTMONITOR 2008 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN DENEMARKEN Rapportnummer: PT 2008 - i Auteur: Paul Alderliesten Iain Thompson Afdeling Marktonderzoek Area manager Augustus 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Schaalvergroting en professionalisering. Voor wie verstandig handelt!

Schaalvergroting en professionalisering. Voor wie verstandig handelt! Schaalvergroting en professionalisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Schaalvergroting en professionalisering Schaalvergroting: uitbreiding van de omvang; het verschijnsel waarbij iets steeds

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Najaar 2009 Inhoudsopgave Terugblik seizoen 2008/2009...................................................................................... 3 Najaar 2009 sector bos-

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2008 ZWITSERLAND

MARKTMONITOR 2008 ZWITSERLAND MARKTMONITOR 2008 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN ZWITSERLAND Rapportnummer: PT 2008-71 i Annette Meeder Auteurs: Rokus Hassefras Projectleider marktonderzoek Areamanager Zwitserland Augustus 2008 Alle rechten

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Marktherstel door economisch herstel?

Marktherstel door economisch herstel? Marktherstel door economisch herstel? Bernd Feenstra Sectormanager Tuinbouw Beekbergen, 15-4-2010 Indeling Indeling Even voorstellen Ontwikkelingen Glastuinbouw Marktevenwicht verstoord Marktherstel Toekomstperspectief

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

Retail Tour België Bezoekverslag bloemen en planten bij Belgische retailers

Retail Tour België Bezoekverslag bloemen en planten bij Belgische retailers Retail Tour België Bezoekverslag bloemen en planten bij Belgische retailers PT 2011-54 Juli 2011 Annette Meeder, Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour België Bezoekverslag

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

De productie- en afzet van chrysant in kaart gebracht

De productie- en afzet van chrysant in kaart gebracht Chrysant in beeld De productie- en afzet van chrysant in kaart gebracht PT 2007 / 74 Zoetermeer, oktober 2007 René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Marktinformatie en Marktonderzoek Alle rechten

Nadere informatie

Eindexamen economie havo II

Eindexamen economie havo II Opgave 1 Buitenland en overheid in de kringloop In de economische wetenschap wordt gebruikgemaakt van modellen. Een kringloopschema is een model waarmee een vereenvoudigd beeld van de economie van een

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Retail Tour Duitsland

Retail Tour Duitsland Retail Tour Duitsland Bezoekverslag bloemen en planten bij Duitse retailers PT 2011 13 Februari 2011 - Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Retail Tour Duitsland Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2007. Finland

MARKTMONITOR 2007. Finland MARKTMONITOR 2007 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN Finland Rapportnummer: PT 2007-69 Bloemenbureau Holland i Productschap Tuinbouw Productschap Tuinbouw Auteurs: Bloemenbureau Holland Iris van Santen Projectleider

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2007 SPANJE

MARKTMONITOR 2007 SPANJE MARKTMONITOR 2007 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN SPANJE Rapportnummer: PT 2007-57 i Auteur: Annette Meeder Mariëlle van Leeuwen Laura Willemsens Afdeling Marktonderzoek Areamanager Juli, 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan

Nadere informatie

Retail Tour Finland Bezoekverslag bloemen en planten bij Finse retailers

Retail Tour Finland Bezoekverslag bloemen en planten bij Finse retailers Retail Tour Finland Bezoekverslag bloemen en planten bij Finse retailers PT 2010-54 juli 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Finland Bezoekverslag bloemen en planten

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur economie tevens oud programma economie 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Kengetallen 2013 Kengetallen 2013 1

Kengetallen 2013 Kengetallen 2013 1 Kengetallen 2013 Kengetallen 2013 1 Omzet, aanvoer, relaties Omzet en aanvoer (in mln.) 2013 2012 Mutatie Omzet totaal 4.350 4.281 1,6% Snijbloemen 2.468 2.420 2,0% Kamerplanten 1.525 1.496 1,9% Tuinplanten

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2008 ZWEDEN

MARKTMONITOR 2008 ZWEDEN MARKTMONITOR 2008 SNIJBLOEMEN EN KAMERPLANTEN ZWEDEN Rapportnummer: PT 2008 54 i Auteur: Paul Alderliesten Afdeling marktonderzoek Iain Thompson Areamanager Zweden mei 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

Marktbeeld appels en peren

Marktbeeld appels en peren Afzet appels en peren door Russische boycot in de verdrukking Productie De appelproductie in de EU bedroeg in 215 ruim 12 miljard kilo. Dit was de op één na grootste EUoogst ooit. Bijna een derde van de

Nadere informatie

De Geo 2 bk Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1

De Geo 2 bk Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1 De Geo 2 k Aardrijkskunde voor de onderouw Antwoorden hoofdstuk 1 www.degeo-online.nl 1ste druk 1 Azië! Deel van de wereld Start 1 Azie is een land / een werelddeel / een grote stad. Oost- en Zuidoost-Azië

Nadere informatie

Snij-Cymbidium onbekend maar niet onbemind Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Snij-Cymbidium onbekend maar niet onbemind Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Snij-Cymbidium onbekend maar niet onbemind Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2012-18 juni 2012 - Remy Vermeire Productschap Tuinbouw, Markt en Innovatie Snij-Cymbidium onbekend

Nadere informatie

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 21-11-2014 Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 1 21-11-2014 Historie De kerstster, kerstroos of poinsettia (Euphorbia pulcherrima), behoort tot de wolfsmelkfamilie

Nadere informatie

Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten

Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2011-21 Maart 2011 Iris van Santen, projectleider marktonderzoek Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel

Nadere informatie

Vergrijzing, verkleuring en individualisering. Voor wie verstandig handelt!

Vergrijzing, verkleuring en individualisering. Voor wie verstandig handelt! Vergrijzing, verkleuring en individualisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusies Invloed Impact Bronnen Vergrijzing, verkleuring en individualisering De wereldbevolking neemt toe, waarbij

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M)

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M) 1) Geef de omschrijving van trendmatige groei. 2) Wat houdt conjunctuurgolf in? 3) Noem 5 conjunctuurindicatoren. 4) Leg uit waarom bij hoogconjunctuur de bedrijfswinsten zullen stijgen. 5) Leg uit waarom

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan?

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan? Internationale handel H7 1 Waar komt het vandaan? Economie voor het vmbo (tot 8,35 m.) Internationale handel Importeren = invoeren (betalen) Exporteren = uitvoeren (verdienen) Waarom importeren: Meer keuze

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 NIVEAU: EXAMEN: HAVO 2001-II De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel vanuit een

Nadere informatie

Regionale prognoses 2016. Meppel

Regionale prognoses 2016. Meppel Regionale prognoses 2016 Meppel Hogere en breder gedragen groei Naar verwachting groeit de Nederlandse economie in 2016 met 2,7 procent. Hoewel de uitvoer nog steeds de grootste groeibijdrage levert, heeft

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2008 FRANKRIJK

MARKTMONITOR 2008 FRANKRIJK MARKTMONITOR 2008 SNIJBLOEMEN EN KAMERPLANTEN FRANKRIJK Rapportnummer: PT 2008-73 2 Auteurs Iris van Santen Ron Jeronimus Afdeling Marktonderzoek Regiomanager Zuid-Europa September 2008 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Retail Tour Noorwegen

Retail Tour Noorwegen Retail Tour Noorwegen Bezoekverslag bloemen en planten bij Noorse retailers PT 2010-51 juli 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Noorwegen Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Handleiding verpakkingenbelasting in de sierteelt aangifte voor 2011/2012

Handleiding verpakkingenbelasting in de sierteelt aangifte voor 2011/2012 Informatie voor februari 2012 Pag 1 bedrijven binnen de sierteeltsector Handleiding verpakkingenbelasting in de sierteelt aangifte voor 2011/2012 Maatwerkafspraken bloemen en planten FloraHolland heeft

Nadere informatie

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten Arm en Rijk Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten 2.1 Rijk en arm in de Verenigde Staten De rijke Verenigde Staten Je kunt op verschillende manieren aantonen dat de VS een rijk land is. Het BNP

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Algemeen............................................................................................................... 3 Areaalgegevens

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Regionale prognoses 2015. Culemborg

Regionale prognoses 2015. Culemborg Regionale prognoses 2015 Culemborg Hogere en breder gedragen groei Naar verwachting groeit de Nederlandse economie in 2015 met 1,7 procent. Daarbij dragen consumenten dit jaar voor het eerst sinds 2008

Nadere informatie

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 PT 2009-12 Productschap Tuinbouw, afdeling Markt en Innovatie Samenvatting (I) Onderzoeksopzet MSI-ACI Europe heeft in de maanden

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8 betalingsbalans Zweden behoort tot de EU maar (nog) niet tot de EMU. Dat maakt Zweden een leuk land voor opgaven over wisselkoersen, waarbij een vrij zwevende kroon overgaat naar een kroon met een vaste

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven. 39e jaargang editie 2014/2015 Perspectief Aanbod groter dan vraag in 2015 Het aanbod van biggen en vleesvarkens zal de

Nadere informatie

Reden: Bezoeken potentiële klanten, winkels en retail. Om met eigen ogen te kunnen zien wat de mogelijkheden zijn.

Reden: Bezoeken potentiële klanten, winkels en retail. Om met eigen ogen te kunnen zien wat de mogelijkheden zijn. Verslag bezoek Moskou 25-06 t/m 29-06 Melvin van de Zeijden, Robert Quak en Erik van der Spek Reden: Bezoeken potentiële klanten, winkels en retail. Om met eigen ogen te kunnen zien wat de mogelijkheden

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel

Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel M200515 Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel Exportthermometer drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, januari 2006 Exportprestaties en exportpotentieel van de industrie, de

Nadere informatie

Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten

Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten PT 2012-20 Juli 2012 - Ir. Frederieke Vermeer/Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt, duurzaamheid & Innovatie

Nadere informatie

Eindexamen havo economie oud programma 2012 - I

Eindexamen havo economie oud programma 2012 - I Opgave 1 Beleggingen leiden tot inkomensverschillen Aangetrokken door voorspoedige ontwikkelingen op de effectenbeurs, zijn in een land de mensen steeds meer gaan beleggen in aandelen en obligaties. Mede

Nadere informatie

Typisch Groothandel 2010 Vergelijking 2005-2009. R. van Willegen (VGB) B. Ensink (HBAG) G.M. Splinter (LEI) Y. Dijkxhoorn (LEI)

Typisch Groothandel 2010 Vergelijking 2005-2009. R. van Willegen (VGB) B. Ensink (HBAG) G.M. Splinter (LEI) Y. Dijkxhoorn (LEI) Typisch Groothandel 2010 Vergelijking 2005-2009 R. van Willegen (VGB) B. Ensink (HBAG) G.M. Splinter (LEI) Y. Dijkxhoorn (LEI) INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Ketenmangement Bloemen 2003-2009

Ketenmangement Bloemen 2003-2009 Ketenmangement Bloemen 2003-2009 Overheid, Bedrijfsleven en Maatschappelijke organisaties werken samen om de markt te stimuleren en geeft hiermee uitvoering aan het convenant marktontwikkeling Biologische

Nadere informatie

II. Ontwikkelingen in de Hongaarse snijbloemen- en potplantensector

II. Ontwikkelingen in de Hongaarse snijbloemen- en potplantensector II. Ontwikkelingen in de Hongaarse snijbloemen- en potplantensector Kansen en mogelijkheden in de Hongaarse tuinbouwsector (CIA World Factbook) Ir. Liesbeth de Schutter, in opdracht van de LNV-raad te

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Module 8 havo 5 Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Economische conjunctuur hoogconjunctuur Reëel binnenlands product groeit procentueel sterker dan gemiddeld. laagconjunctuur Reëel binnenlands product groeit

Nadere informatie