TEELTBEGELEIDING WK 46 (17 november 2017) ILEX VERT. OOSTERWIJK. Door omstandigheden kunnen wij nog aanbieden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEELTBEGELEIDING WK 46 (17 november 2017) ILEX VERT. OOSTERWIJK. Door omstandigheden kunnen wij nog aanbieden:"

Transcriptie

1 TEELTBEGELEIDING WK 46 (17 november 2017) ILEX VERT. OOSTERWIJK Door omstandigheden kunnen wij nog aanbieden: Ilex v. Oosterwijk (plantgoed vollegrond) Ilex v. Oosterwijk (P7 in tray) Voor najaars levering! Voor meer informatie: WINTERUPDATE Aangezien we weer richting winter gaan in deze aflevering van uw begeleiding nog weer eens een winterse update, ten opzichte van verleden jaar weer enigszins aangepast: Vaak is er een lange periode zonder extreme winters, en dan krijg je er weer een serie op rij, dat hebben we enige jaren geleden weer gehad met de nodige schade als gevolg: Zo werden we allemaal weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Naast de harde winters binnen de laatste 10 jaar, hadden we andere uiterste de laatste 3 jaar in het geheel geen of weinig winter en hebben we daarvoor (jaren terug en in de vorige eeuw, hoe klinkt dat?) wel extreme omstandigheden en winters meegemaakt, zoals -20 rond eind februari- begin maart en andere late of vroege winterperioden. Extreme (late en vroege) nachtvorsten, zoals we die vroeger wel kenden hebben we tegenwoordig wat minder, maar het kan en kon vooral oostelijk en op zandgronden nog wel gebeuren. Het de avond tevoren beregenen van de gevoelige gewassen/percelen kan al aardig verschil maken: Droge grond geeft flink lagere temperaturen, ook op vers geschoffelde grond zakt de temperatuur overigens dieper. Ook hebben we de laatste jaren wel weer eens nachtvorsten in oktober, eigenlijk een gewoon verschijnsel, vroeger hadden we ze soms al in september op onafgerijpt gewas, met soms grote schade tot gevolg. De nachtvorsten in oktober van diverse jaren hebben voor zover wij weten weinig of geen schade in de buitenteelten veroorzaakt. Anders lag dat in kasteelten: Door de nachtelijke afkoeling ontstond in de hortensiateelt nogal eens worteldruk in de gevoelige soorten (met name Glowing Alps), met soms grote schade tot gevolg. Tegenwoordig wordt dan ook meestal wat bijgestookt en flink geschermd om dit te voorkomen, vaak was de schade een harde les. In uw schrijver s jonge jaren was het net voor Koninginnedag vaak raak met diverse jaren met (nacht)vorsten tot min 10 eind april. Ik heb er wat zorgen van gehad en in één jaar was de schade enorm, ondanks dat het jonge stekmateriaal afgedekt was. In ons vak doe en deed je helaas nogal eens wat werk voor niets: Bevroren planten en stek dat met zorg gekweekt was gingen (toen nog) de brandhoop op, nu mag dat ook al niet meer. Wel hadden we de laatste jaren soms extreme voorjaren met (deels) zeer lage temperaturen. Als het gewas niet uitgelopen is, zoals enige jaren terug, doen nachtvorsten ook weinig schade. 1

2 Vier jaar terug hadden we echter een zeer warm en droog voorjaar, ondanks dat en mede door de droogte waren er toch zware nachtvorsten in het oosten van ons land. Dit jaar was wel zonnig, maar erg koud met veel (noorden) wind, schraal weer met een lage luchtvochtigheid, die de houdbaarheid van hortensia niet ten goed kwam. Ongetwijfeld zullen er altijd toch weer onverwachte (extreme) omstandigheden voorkomen. De extremen lijken wel extremer te worden, verder is er geen pijl op te trekken, ondanks de vele wetenschappelijke beschouwingen heeft de natuur, inclusief het klimaat gewoon zijn eigen agenda. Als agrarisch buitenteler/ondernemer heb je met alle zaken te maken, die andere bedrijven ook tegenkomen, maar de factor weersomstandigheden is voor ons vaak wel van belangrijke invloed op onze resultaten en hier kan men zelf weinig of niets aan veranderen. Er werd een tijd weinig meer afgedekt, de laatste jaren gebeurde dat weer meer, waar dat vroeger met Hypericum eigenlijk standaard gebeurde: Wij raden dit toch weer aan bij strenge en langdurige vorst, gezien de feiten van enige jaren geleden, zorg in ieder geval de mogelijkheid bij de hand te hebben. Wijzelf hebben nu een behoorlijke voorraad Agrocover liggen. Indien men geplant heeft in worteldoek, of op een andere manier de grond heeft bedekt, dient men er rekening mee te houden dat dit bij vorsten en nachtvorsten circa drie graden lagere temperaturen dicht aan de grond veroorzaakt, dan bij een onbedekte grond. De (warmere) uitstraling van de grond wordt namelijk beperkt. Een vochthoudende grond geeft meer warmte af dan een droge grond, een zeer natte periode net voor de vorst heeft echter vaak nog grotere nadelen. Op (droge) zandgronden dalen de temperaturen meestal tot lagere waarden, dan op andere gronden. Ook dalen de temperaturen net boven een sneeuwlaag(je) tot veel lagere waarden: De sneeuw is koud en dekt de aarde af, waardoor ook minder uitstraling ontstaat. Vlak boven de sneeuw kan het wel 5-6 graden kouder zijn dan hetgeen de thermometer op een meter hoogte aangeeft. Sneeuw is de ideale bedekking voor kruidachtige (vaste) planten, die uit de grond terugkomen, voor andere planten is het wel een bescherming van de wortels, maar door de lage temperaturen net boven de sneeuw kan bij flinke vorst eerder schade boven de sneeuwlaag ontstaan. Bedenk echter, dat Hypericum weliswaar bij sneeuw uitstekend bedekt is (ze komt uit de grond terug), maar dat rond de plant de sneeuw nogal eens eerder weg wil dooien, waardoor het effect te niet gaat. Skimmia lijkt van een sneeuwdek juist schade op te lopen. In de buurt van water blijven de temperaturen hoger, is het water echter bevroren dan vervalt dit voordeel: Een bevroren IJsselmeer met een laagje sneeuw en een flinke oostenwind zal de temperaturen ook in Noord-Holland flink doen dalen. Vorst met koude, aanhoudende oostenwinden met een lage luchtvochtigheid kunnen zelfs schade veroorzaken in zeer winterharde bladhoudende gewassen tot in Zeeland toe, de planten verdrogen feitelijk. VORST (update) Even wat zaken over eventueel afdekken: Alle planten kunnen in principe een normale winter zonder meer hebben, vroege en late (nacht)vorsten kunnen in sommige gevallen schade geven, ook vreemde omstandigheden als strenge vorst na een grote hoeveelheid regen, langdurige perioden met extreem droog of winderig weer en vorst, een warme winter gevolgd door een late vorstperiode etc. kunnen onvoorziene effecten hebben. 2

3 Indien u planten wilt beschermen zijn er enkele mogelijkheden: Doek (als Agrocover). Gebruik geen vorstdoek, dit is binnen enkele weken kapot door het schuren op de (afgeknipte) takken. Nadeel is de windgevoeligheid, het doek wil nogal eens wegwaaien, goed vastzetten is belangrijk. Verder een ideaal middel. In de winter van februari 2012 bleek dubbel Agrocover voldoende om schade in Hypericum te voorkomen, bij afdekking met enkel doek was er hier en daar (ook bij ons in jong gewas) toch schade. Plastic (bij voorkeur wit), evenals doek windgevoelig, de plantendelen die het plastic raken, zullen extra schade lijden: Doordat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Agrocover het plastic de warmtestraling van de grond niet doorlaat, dalen de temperaturen op het plastic tot zeer lage waarden. Krijgt men sneeuw of regen, dan kan het plastic de planten platdrukken. Geperforeerd plastic is mogelijk beter, maar geeft weer minder bescherming tegen de vorst. Tunneltjes van plastic zijn wel een uitstekende vorstbescherming! Stro, alleen te gebruiken in droge winters of op bladverliezende gewassen, het is een goede bedekking voor vaste planten en voor halfheester-achtigen als Hypericum. Als u het in een natte winter gebruikt op bladhoudende gewassen kan het middel erger zijn dan de kwaal: het stro gaat rotten en de planten rotten mee. Paardenmest, een aloud middel, door het strooien van niet al te oude paardenmest wordt de vorst getemperd! Aanaarden, dit werkt vooral bij planten als Hypericum, die uit de grond of wortelhals terug komen en op gronden waar men makkelijk machinaal kan werken en de grond zavelig of zanderig is kan dit een aardig middel zijn: men schuift een laagje aarde over de plant, waardoor deze in de winter onderin bedekt is. Onze Hypericumveredelaar (Jan de Jong) gebruikt deze methode. Sommige mensen gooien ook wat turf of tuinturf over de planten. WINTERHARDHEID (herhaling) In onze catalogus kunt u de winterhardheid van de plant vinden. Uitstekend betekent dat de planten zeer lage temperaturen kunnen hebben, dit wil overigens niet altijd zeggen dat ze een extreme, late of vroege nachtvorst kunnen verdragen, ook zeer extreme vreemde omstandigheden kunnen negatieve effecten hebben, in principe passen deze planten echter in Scandinavische omstandigheden. (zone 5) Goed betekent dat de planten een gewone ouderwetse Nederlandse winter zouden moeten kunnen hebben, ze horen in principe in ons klimaat thuis. (zone 6) Redelijk betekent dat deze planten wel in ons klimaat kunnen worden gekweekt, maar dat in extreme winters schade kan ontstaan, feitelijk zijn deze planten niet aan te raden op zandgronden in het oosten van ons land, aanplant in Zeeland of de kustgebieden is normaal geen probleem. (zone 7) Matig betekent dat de planten elke winter bij vorstperioden moeten worden afgedekt, daar dit bij heesters moeilijk is, voeren wij deze soorten in principe niet. Bij vaste 3

4 planten is afdekken erg simpel. Men behoeft slechts de grond af te dekken, daar de bovengrondse delen meestal min of meer afsterven. (zone7/8) Bladhoudende gewassen kunnen in een uitdrogingswinter uitdrogen: wind en zon maken dat het blad verdampt, als de wortels in een diepe laag bevroren grond (hal) staan kunnen ze niets opnemen en de bovengrondse delen verdrogen. Gewassen, die niet in een goede conditie zijn, (ziek de winter in, te natte standplaats, verkeerd bemest etc.) zullen eerder bevriezen dan planten die deze problemen niet kennen, zo zal een Hypericum, die met roest de winter ingaat, meer kans op vorstschade hebben. Indien gewassen niet goed afrijpen door te late bemesting of door te hoge temperaturen, kan een vroegtijdige winter of vroege zware nachtvorst eerder schade brengen. (Zware) nachtvorsten kunnen ook in het voorjaar schade veroorzaken. We willen er met nadruk nogmaals op wijzen dat de winterhardheid geldt voor normale winterse omstandigheden, extreme omstandigheden (als bijvoorbeeld een winter begin maart of een vorstperiode of zeer zware nachtvorst in oktober) kunnen onverwachte verschijnselen veroorzaken. NACHTVORSTEN Tegen nachtvorsten in het voorjaar kan worden beregend, begin bij plus 0 graden Celsius aan de grond en eindig pas als al het ijs van de plant is, bij zware en/of langdurige nachtvorsten is beregening een paardenmiddel, door de overdadige watergift. Vaak is er bij echte vorsten (bijvoorbeeld min 9 graden eind april) toch gewoon schade ondanks beregening is de ervaring van uw schrijver. Voorkom in bepaalde gewassen (als Cotinus, Salix kronkel, bladhulst, Photinia, Viburnum) schade door vroege (nacht)vorst op niet afgerijpt gewas door het laatste stukje groei te remmen. Volg hiervoor uw begeleiding, dit speelt vooral bij mooie nazomers. NACHTVORST en OOGST We hebben dit jaar al wat nachtvorsten gehad, op zichzelf wel normaal en goed voor de natuur. Wel kan wat zwaardere nachtvorst het zeer late oogsten van bijvoorbeeld Hypericum einde verhaal zijn. De nieuwe Kniphofia Magical Happy Halloween blijft zeeën van oranje-gele bloemen geven tot de vorst, dit geldt echter ook voor zware nachtvorsten. Waar wij verleden jaar nog konden blijven oogsten om deze tijd was dat in het oosten van het land reeds over, door zware nachtvorsten. Mensen langs de kust zullen mogelijk soms meer oogsten pakken bij dit gewas dan in het oosten OPGEWAS Een plant is meer winterhard als er gewas op staat, laat het hergroeide of gegroeide gewas erop staan tot na de winter, ook dood loof van bijvoorbeeld afstervende grassen, diverse vaste planten en Cortaderia beschermt tegen de vorst. Het lijkt mogelijk bij eventueel afdekken wat lastiger, maar beter wat breukschade dan een afgeknipt gewas voor de winter. Uiteraard zijn laat geoogste gewassen als rozenbottels en sommige sneeuwbessen (zo goed als) kaal. Opschonen (indien nodig) kan ook hier echter beter rond eind februari gebeuren. 4

5 VBC In de nawinter kan VBC Ultra worden gebruikt tegen aanwezige eitjes van schildluis, bloedluis, takluis en diverse spinten. Gebruik 6 liter VBC Ultra op 94 liter water. Het middel kan worden gemengd met Chloor IPC (zie hieronder en historie). Het nieuwe VBC werkt echter wat beter later in de winter en dan kunt u Chloor IPC (bijna alle jaren) beter al gespoten hebben. Spuit bij vorstvrij en sneldrogend weer. Het gewas moet voor de avond droog zijn. Pas met VBC op bij bladhoudende gewassen, hier kan soms schade in ontstaan. Let op het tijdstip, volg uw internetbegeleiding. OOGST BIJ TEMPERATUREN ONDER NUL Over het algemeen kan beter niet geoogst worden bij temperaturen onder nul graden. Soms is het onvermijdelijk en voor diverse zeer winterharde artikelen als Cornus, kastanje, Corylus, Forsythia, Quercus, Salix etc. is het ook niet zo erg. Voor winterartikelen als Skimmia, Viburnum tinus en Hedera helix Arborescens geldt dat de houdbaarheid van het geoogste product er niet beter op wordt en dat bij de oogst de bevroren takken worden beschadigd. Het is hier aan te raden gewoon een flinke voorraad te oogsten als de temperaturen boven nul zijn, dit koel weg te zetten en in fasen klaar te maken. Gezien de houdbaarheid van dit soort producten is dit geen probleem. Rozenbottels worden ook wel geoogst bij temperaturen onder nul, maar ook hier kan overwogen worden tevoren een voorraad te oogsten als de temperaturen wat hoger zijn, het is voor uzelf ook prettiger. Over Ilex verticillata vindt u info binnenkort, ze kan ook wel wat vorst hebben, behalve als de bes overrijp wordt. CHLOOR IPC (nogmaals) U kunt als het weer het toelaat en uw gewas volkomen in rust is op een niet bevroren grond een bespuiting uitvoeren met Chloor IPC. Het is voor Chloor IPC nog te vroeg, wacht bij voorkeur tot zeker half december. Chloor IPC werkt tegen de meeste kiemende onkruiden en bestrijdt tevens aanwezig onkruid als muur en liggend vetmuur. Vele andere reeds aanwezige onkruiden zijn minder of niet gevoelig. U voorkomt echter wel de kieming. Het gewas moet, zoals reeds eerder op onze begeleiding gemeld, volkomen in rust zijn. Vorstvrij en geschikt mooi weer is soms een zeldzaamheid in de winter!!! Dus benut de goede omstandigheden!! Let op dat het etiket van Chloor IPC is aangepast: Er gelden extra driftregulerende maatregelen langs alle randen van percelen. De dosering is 4 liter per hectare, dit mocht vroeger in één keer worden gespoten. U mag echter nu volgens de voorschriften niet meer gebruiken dan 2 liter per hectare, u kunt echter de toepassing wel na 5 tot 10 dagen herhalen, waardoor u de benodigde hoeveelheid voor een goede werking toch kunt gebruiken. Bovengenoemde middelen (VBC en Chloor) moeten verspoten worden bij temperaturen boven nul! De werking is bovendien beslist minder als gespoten wordt op een bevroren bovenlaag van de grond. Verder is het beter als het middel voor de avond is opgedroogd, daar er anders enige kans op systemische werking is. Voor verdere gebruiksaanwijzingen verwijzen we naar de recente historie van uw Internetbegeleiding. Het is bij geschikt weer straks zo half december mogelijk het middelen te gebruiken, let wel: Het gewas moet volkomen stil staan (in rust zijn). Raadpleeg het staatje met de gevoeligheid van gewassen (historie). 5

6 TOELATINGEN (UPDATE) PARAAT Het schimmelmiddel Paraat (dimethomorf) van BASF heeft een uitbreiding van de toelating gekregen in Boomkwekerijgewassen en Vaste planten. De CEMP heeft deze uitbreiding aangevraagd samen met de toelatingshouder via het Fonds Kleine Toepassingen. Paraat werkt tegen wortelrot (phytophthora) en tegen Valse meeldauw en taksterfte. KUMULUS Ook heeft het CTGB het middel Kumulus (zwavel) toegelaten met op het etiket 4 toepassingen in open teelten en 6 op bedekte potplanten. Kumulus is toegelaten in Boomkwekerijgewassen en Vaste planten. Het middel mag toegepast worden vanaf het begin van het groeiseizoen tot en met Mei. Om drift te beperken mag Kumulus enkel gespoten worden met een overkapte beddenspuit of met een lage spuitboomhoogte (30 cm). RUB-lijst De eerste stoffen die op de RUB-lijst staan zijn inmiddels op de Europese lijst van basisstoffen geplaatst. Bier is geplaatst tegen(naakt)slakken en gemalen mosterdzaad is geplaatst als fungicide. Dit is de eerste stap om de middelen die op de RUB-lijst staan te behouden. CTGB heeft aangegeven dat ze op termijn van de RUB-lijst af willen. Daarbij hebben ze wel aangegeven dat hier geen gaten mogen ontstaan voor stoffen die breed gebruikt worden. Onderzoek naar glyfosaat geen reden om toelatingen aan te passen" Een internationale groep onderzoekers onder leiding van Wageningen University & Research (WUR) publiceerde op 15 oktober 2017 een onderzoek naar de concentraties in de bodem van glyfosaat en het afbraakproduct AMPA. Het Ctgb beoordeelt standaard nieuwe onderzoeksgegevens op hun relevantie voor bestaande toelatingen. De analyse van het artikel van Silva (2017) geeft geen aanleiding om de stof- /middelbeoordeling van de stof glyfosaat (en metaboliet AMPA) en het advies over verlenging van de goedkeuring met 10 jaar, aan te passen. De in het onderzoek gepresenteerde data geven ook geen aanleiding om toelatingen van middelen op basis van de werkzame stof glyfosaat te herzien. Uit de analyse blijkt dat: De in het onderzoek gerapporteerde bodemgehalten ruim binnen de concentraties vallen waarmee wordt gerekend in het stofdossier van glyfosaat/ampa en waarvoor geldt dat ze veilig zijn voor mens, dier en milieu. Het artikel nieuwe inzichten biedt over potentiële verspreiding van met gewasbeschermingsmiddel verontreinigde bodemdeeltjes naar de omgeving (milieu en omwonenden) via wind of water. Maar het mogelijke risico door deze emissieroutes wordt in de huidige beoordelingssystematiek van stof en middel al op verschillende manieren afgedekt. 6

7 ph moet altijd boven 5.0 De zuurgraad van de bodem (ph) bepaalt hoe gemakkelijk voedingselementen beschikbaar zijn voor het gewas. Daarnaast heeft de ph invloed op de oplosbaarheid van zware metalen. Onderzoek toont aan dat een ph onder 5,0 altijd opbrengst kost. De ph adviezen zijn daarom aangepast. Op de bemestingsadviezen lag een deel van de ph-streefwaarden onder de 5. Op de vernieuwde BemestingsWijzer is in dit onderste traject de streefwaarde verhoogd. Ook wordt er niet langer geadviseerd in een traject vrij laag tot goed, maar is het advies nu gericht op het bereiken van een ph in het midden van het traject goed. Op veel percelen is de ph suboptimaal. Bij een juiste ph is er meer ruimte voor kalium (K), magnesium (Mg) en calcium (Ca) aan het kleihumuscomplex. De kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) van de bodem is dan gevuld met deze hoofdelementen. Dat is komt het gewas ten goede. Bovendien draagt meer calcium uit de kalk bij aan de bodemstructuur omdat het organische stof bindt aan de bodemdeeltjes. Meer weten over de ph van uw bodem? Vraag BemestingsWijzer aan -> Trefwoorden: ph, zuurgraad 7

8 BEURZEN: Hieronder een impressie van onze stands op de IFTF en de Flora Holland Tradefair: IFTF VIJFHUIZEN: 8

9 FLORA HOLLAND TRADE FAIR: 9

10 TUINBOUWRELATIEDAGEN VENRAY Dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 december staan wij weer op de Tuinbouwrelatiedagen te Venray, we hopen u te mogen begroeten in onze stand. Openingstijden van tot 21.00u. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u er een aanmaken op de site van de organisatie. (zie hier onder) Onze stand vindt ons als altijd vlak bij de ingang. Robert-Jan en Job zullen de stand bemannen. Meer informatie en entreekaarten vindt u op de site: Om een E-ticket te ontvangen dient u zich te registreren bij de evenementenhal, dit kan met de gegevens, het linkadres en de registratiecode. Houdt u er rekening mee dat deze registratie te allen tijde moet worden gedaan om een toegangskaart te verkrijgen, ook al heeft u een uitnodigingskaart ontvangen. Met alleen een uitnodigingskaart kom je dus niet binnen. De uitnodigingen hebben de mensen in de regio waarschijnlijk al, maar u kunt ook zelf de registratie voltooien en de e-tickets bestellen (verplicht). 10

Winterhardheid van boomkwekerijgewassen

Winterhardheid van boomkwekerijgewassen Winterhardheid van boomkwekerijgewassen Grote verschillen in winterhardheid tussen soorten Marco Hoffman Soms grote verschillen binnen geslacht Soms verschillen binnen soort Sommige soorten behouden hun

Nadere informatie

Programma: Studiemiddag Klein- en Steenfruit

Programma: Studiemiddag Klein- en Steenfruit Programma: Studiemiddag Klein- en Steenfruit 1) Geïntegreerde gewasbescherming 2014 2) Selectieve gewasbescherming d.m.v. foggen 3) Mogelijkheden biologische bestrijding 4) Waarschuwings- en adviessystemen

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

Tabel 7: meteogegevens voorjaar 2010 tijdens de bloeiperiode onder thermometerhut bron: meteowesterlo. LV% min en windsnelheid April 2010

Tabel 7: meteogegevens voorjaar 2010 tijdens de bloeiperiode onder thermometerhut bron: meteowesterlo. LV% min en windsnelheid April 2010 Celsius FROZIL. In 21 werd Frozil gecommercialiseerd. Het voorjaar van 21 werd gekenmerkt als koud en droog, en er trad ook nachtvorst op tijdens de bloei. Een aantal behandelde percelen werden opgevolgd,

Nadere informatie

Let op: niet toepassen in bestaand gazon. Wettelijk gebruiksvoorschrift. Dit etiket is een boekje. Trek deze open rechts onderin.

Let op: niet toepassen in bestaand gazon. Wettelijk gebruiksvoorschrift. Dit etiket is een boekje. Trek deze open rechts onderin. Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking. Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt. Voor schade door onoordeelkundig gebruik wordt geen aansprakelijkheid genomen. Waarschuwingszinnen

Nadere informatie

TEELTBEGELEIDING WK 44 (3 november 2017) BOTRYTIS in hortensia

TEELTBEGELEIDING WK 44 (3 november 2017) BOTRYTIS in hortensia TEELTBEGELEIDING WK 44 (3 november 2017) BOTRYTIS in hortensia In Hortensia met opgewas in de kas kan botrytis voorkomen, vooral als het blad begint te verouderen en de luchtvochtigheid hoog is. Sommige

Nadere informatie

meststoffen vloeibare bladmeststoffen groei door kennis

meststoffen vloeibare bladmeststoffen groei door kennis meststoffen 2013 vloeibare bladmeststoffen groei door kennis Foliplus Foliplus bladmeststoffen is een complete range van vloeibare meststoffen voor toepassing op het blad. CropSolutions heeft de beste

Nadere informatie

TEELTBEGELEIDING WK 47 (24 november 2017) ILEX VERTICILLATA EN VORST

TEELTBEGELEIDING WK 47 (24 november 2017) ILEX VERTICILLATA EN VORST TEELTBEGELEIDING WK 47 (24 november 2017) ILEX VERTICILLATA EN VORST Hierover krijgen we wel eens vragen. Ilex verticillata verdraagt behoorlijk wat vorst, uw schrijver heeft een ervaren kweker met vele

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Vervolgonderzoek in 2005 P.J. van Leeuwen, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen maart 2006 PPO

Nadere informatie

Haag of Heg Lijnvormige beplantingen / scheiden van ruimten

Haag of Heg Lijnvormige beplantingen / scheiden van ruimten Haag of Heg Lijnvormige beplantingen / scheiden van ruimten Historie Landschap Stijlperioden Renaissance ca. 1500 kloostertuinen Barok / Franse stijltuinen / 17 e en 18 e eeuw O.a. Versailles / paleis

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20077 21 april 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 8 april 2016, nr. 16052648, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Tuinadvies. De Ceuster Meststoffen Bannerlaan 79 2280 Grobbendonk Tel.: 014-257 357 Fax: 014-25 73 51 voor annemie so on. Moestuin Moestuin Algemeen

Tuinadvies. De Ceuster Meststoffen Bannerlaan 79 2280 Grobbendonk Tel.: 014-257 357 Fax: 014-25 73 51 voor annemie so on. Moestuin Moestuin Algemeen Tuinadvies Moestuin De Ceuster Meststoffen Bannerlaan 79 2280 Grobbendonk Tel.: 014-257 357 Fax: 014-25 73 51 voor annemie so on Zuurgraad (ph) Zuurgraad van uw grond is 5,3 Streefwaarde: 6,8 Verhoog deze

Nadere informatie

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering:

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf Verpakking: 10 x 1 l en 1 x 10 l Gevarenaanduidingen: H412 Schadelijk voor in het water

Nadere informatie

Het gebruik van gips in de fruitteelt

Het gebruik van gips in de fruitteelt Het gebruik van gips in de fruitteelt Inleiding Als voedingselement zorgt calcium voor stevige, lang houdbare vruchten. Calcium speelt daarnaast ook een belangrijke rol bij bodemstructuur en -vruchtbaarheid.

Nadere informatie

Reken af met duist in stappen

Reken af met duist in stappen Reken af met duist in stappen Zo blijft resistente duist beheersbaar Duist is een lastig onkruid in wintertarwe. Dat komt met name doordat het een directe concurrent is voor het gewas. Het ontneemt voedsel

Nadere informatie

Onderhoud van sierheesters

Onderhoud van sierheesters AFDELING HERENTALS Onderhoud van sierheesters Lesgever: Bert Peers 16-11 - 14 Tekst: Bert Peers Verslag: Michel Peeters 1 Sierheesters zijn dankbare planten om in de tuin te hebben. Ze brengen structuur,

Nadere informatie

Atelier Artisjok planten&zo

Atelier Artisjok planten&zo Atelier Artisjok planten&zo Nieuwsbrief n 21 - mei 2009 Beste, Je hebt via www.atelierartisjok.be ingetekend op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal je wat meer wegwijs maken in diverse thema's rond planten

Nadere informatie

400 g/l pendimethalin

400 g/l pendimethalin Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.14 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 50/53 Zeer vergiftig

Nadere informatie

Samenstelling en eigenschappen

Samenstelling en eigenschappen Samenstelling en eigenschappen Mest is onder te verdelen in kunstmest en natuurlijke mest. Natuurlijke mest is op zijn beurt weer onder te verdelen in mest van dierlijke herkomst en mest van plantaardige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6208 28 maart 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 maart 2012, nr.

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE

BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE BESTRIJDING VAN VALSE MEELDAUW IN PETERSELIE In opdracht van Productschap Tuinbouw April 2004 Ing. C. Oostingh Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56

Nadere informatie

Vragen. Groeien en bloeien

Vragen. Groeien en bloeien Groeien en bloeien Kamerplanten staan langer in de huiskamer dan een boeket of bloemstuk. Een plant heeft bepaalde zaken nodig om goed te kunnen groeien en bloeien. Om een goed advies te kunnen geven moet

Nadere informatie

Optimale groei met medewerking van bodem, bodembiologie en bemesting. Wilma Windhorst Boomteeltcursus Vlamings BV

Optimale groei met medewerking van bodem, bodembiologie en bemesting. Wilma Windhorst Boomteeltcursus Vlamings BV Optimale groei met medewerking van bodem, bodembiologie en bemesting Wilma Windhorst Boomteeltcursus Vlamings BV 130116 Schimmelziekten algemeen Chemisch systeem: brandjes blussen Ziekte vinden middel

Nadere informatie

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Kumulus S Toelatingsnummer 6147 N W.6 Productgroep: fungicide Formulering: granulaat of korrel Werkzame stof: 80% zwavel Voorzorgsmaatregelen: SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen

Nadere informatie

Planten vermeerderen: Stekken

Planten vermeerderen: Stekken AFDELING HERENTALS LESGEVER: Bert Peers TEKST: Bert Peers Planten vermeerderen: Stekken Het stekken is makkelijk uit te leggen, maar als we het zien doen is het nog altijd beter te onthouden.en welke stek

Nadere informatie

Taxuskever. TEELTBEGELEIDING WK 40 (7 oktober 2017)

Taxuskever. TEELTBEGELEIDING WK 40 (7 oktober 2017) TEELTBEGELEIDING WK 40 (7 oktober 2017) Taxuskever De laatste jaren gaat de ei-afzet van taxuskever tot ver in het najaar, vorig jaar eind november, door. Vooral op percelen met veel aantasting is dit

Nadere informatie

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof:

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: Butisan S Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: 500 g/l metazachloor Waarschuwingszinnen: Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk 20/22 Schadelijk bij opname

Nadere informatie

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei.

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei. Lentetips April Vroegbloeiende struiken kan u na de bloei snoeien. Vanaf april ziet onkruid vaak zijn kans. Onbeplante oppervlaktes zijn snel bedekt met ongewenst groen. Schoffelen is dus de boodschap!

Nadere informatie

AANVULLING ONKRUIDBESTRIJDING:

AANVULLING ONKRUIDBESTRIJDING: TEELTBEGELEIDING WK 2 (13 januari 2017) MILIEUVRIENDELIJK SPUITEN Door zo vriendelijk mogelijk te spuiten en de juiste keuzes te maken kunt u het milieu en de natuurlijke vijanden sparen: Als u allesdoders

Nadere informatie

Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen

Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen Behoefte gewas Verloop in seizoen Sporenelementen Invloed van ph Breedwerpig, fertigatie of controlled release meststoffen? Problemen in de praktijk Nieuw perceel: Grondanalyse voor bepaling P, K, Mg,

Nadere informatie

CORZAL W3. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

CORZAL W3. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. CORZAL TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W3 : 12433 N : SUSPO EMULSIE (SE) : FENMEDIFAM : 157 G/L GEVARENAANDUIDINGEN H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H319 Veroorzaakt ernstige

Nadere informatie

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen;

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia P.J. van Leeuwen, A.Th. J. Koster, J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen januari 2005 PPO nr.330928 2005 Wageningen,

Nadere informatie

GAZON ONDERHOUD. De graszoden zijn aangelegd, wat moet ik nu doen? 1

GAZON ONDERHOUD. De graszoden zijn aangelegd, wat moet ik nu doen?  1 GAZON ONDERHOUD De graszoden zijn aangelegd, wat moet ik nu doen? WWW.TUINENGRAS.NL 1 INHOUDSOPGAVE Premium graszoden... 2 De graszoden zijn aangelegd, wat moet ik nu?... 4 Maandelijks onderhoud... 8 Gazonvoeding...

Nadere informatie

C. Meijer BV Lady Anna. Willem in t Anker

C. Meijer BV Lady Anna. Willem in t Anker C. Meijer BV Lady Anna Willem in t Anker Historie CMK 2001-022-033 Doel: goed bewaarbaar frietras met goede verwerkingseigenschappen Oogst 2009 eerste pootgoed productie buiten kweekbedrijf Oogst 2014

Nadere informatie

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.6 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen;

Nadere informatie

TEELTBEGELEIDING WK 8 (24 FEBRUARI 2017) WINTER

TEELTBEGELEIDING WK 8 (24 FEBRUARI 2017) WINTER TEELTBEGELEIDING WK 8 (24 FEBRUARI 2017) WINTER Tot nu toe kunne n we spreken van een behoorlijk gunstige winter, ze is behoorlijk koud verlopen zonder schade en de planten zijn nog lekker rustig, hetgeen

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING. Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is.

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING. Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING GROENE RUIMTE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan

Nadere informatie

Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Pseudomonas. Bacterieziekten. Klein en steenfruit

Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Pseudomonas. Bacterieziekten. Klein en steenfruit Klein en steenfruit Diverse soorten in groot- en kleinfruit: Rob Derikx Boekel, 17 februari 2016 Xanthomonas (o.a. aardbeien, kersen, pruimen) Erwinia (o.a. peren, ook wel bacterievuur genoemd) (o.a. kersen,

Nadere informatie

BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS

BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS GRATIS HANDIGE GIDS! beukenhaag.nl BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS NIEUW PINNEN BIJ BEZORGING! NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! In dit voorbeeld leggen we uit van welke afmetingen u uit kunt gaan bij het graven

Nadere informatie

Kontakt 320 SC. (320 g/l fenmedifam) tegen onkruiden

Kontakt 320 SC. (320 g/l fenmedifam) tegen onkruiden Kontakt 320 SC (320 g/l fenmedifam) tegen onkruiden werkzame stof : fenmedifam formulering : suspensie concentraat (SC) gehalte : 320 g/l toelatingsnummer : 12899 N W.1 Nooit de verpakking open laten staan

Nadere informatie

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine Nieuwsbrief nr.1 maart 2015 Technieken en wetgeving veranderen continu. Middels de nieuwsbrief gaan we proberen u een aantal keer per jaar op de hoogte te houden van de actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Een jonge sequoia opgegroeid tussen de as van een bosbrand en een jonge sequoia in een pot.

Een jonge sequoia opgegroeid tussen de as van een bosbrand en een jonge sequoia in een pot. Hoofdstuk 8. De levensloop van de Sequoia gigantea: van zaadje tot reuzenboom Niet elk zaadje dat uit de kegel valt ontkiemt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat van de zaadjes die in een groene

Nadere informatie

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Artikelnaam: Teldor Artikelnummer: 2494705 Toelatingsnummer: 12130 N - W4 Aard van het preparaat: granulaat of korrel Werkzame stof:

Nadere informatie

WEERBAAR Telen = Veerkracht in de plant brengen. Mijn naam: Eddo de Veer

WEERBAAR Telen = Veerkracht in de plant brengen. Mijn naam: Eddo de Veer WEERBAAR Telen = Veerkracht in de plant brengen Mijn naam: Eddo de Veer HOE? Begin met een goede bodem analyse Ik werk met de Bodem Balans Analyse Het gaat om de verhoudingen van de mineralen aan het complex

Nadere informatie

Invloed van neerslag op residu na een Ethrel-A bespuiting in zure kers 2007

Invloed van neerslag op residu na een Ethrel-A bespuiting in zure kers 2007 Invloed van neerslag op residu na een Ethrel-A bespuiting in zure kers 2007 In opdracht van Productschap Tuinbouw december 2007 Ing. I.P.M.Commandeur Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost

Nadere informatie

WERK VAN DEN AKKER Afdeling Herentals PELARGONIUM EN GERANIUM.

WERK VAN DEN AKKER Afdeling Herentals PELARGONIUM EN GERANIUM. WERK VAN DEN AKKER Afdeling Herentals PELARGONIUM EN GERANIUM. Lesgever: Bart Peers 29-01 - 2012 Verslag: Michel Peeters 1. PELARGONIUM. 1.1 Inleiding Pelargonium ofwel in de volksmond geranium is een

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 17

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 17 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 17 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef

Nadere informatie

Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt. Wat doet Amistar Top?

Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt. Wat doet Amistar Top? Amistar Top Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt Wat is Amistar Top? Amistar Top is een zeer modern fungicide met een breed werkingsspectrum tegen de belangrijkste

Nadere informatie

Doe niets met planten in de tuin als het vriest!

Doe niets met planten in de tuin als het vriest! Wintertips December Doe niets met planten in de tuin als het vriest! Dahlia s, gladiolen en dergelijke planten die opgeslagen liggen, liggen vaak té vochtig en krijgen last van schimmels. December is de

Nadere informatie

Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw

Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw Provincie Limburg Maastricht, 14 september 216 Joris Schaap, Profiel 214 heden Zelfstandig hydroloog en bodemkundige 28-214 Adviseur water in het landelijk

Nadere informatie

Schimmels. Schimmelziektes in sportvelden en gazons

Schimmels. Schimmelziektes in sportvelden en gazons Schimmelziektes in sportvelden en gazons Brown patch Brown Patch Symptomen: Donkere ringen van afstervend gras Droogte plekken Wit verkleuring van het aangetaste gras Brown Patch Infectie: Juni tot september

Nadere informatie

Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus

Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus Vroeg beginnen is eerder winnen Uw uien verdienen de beste bescherming. Daarom is het de hoogste tijd voor een middel dat al vroeg in het groeiseizoen

Nadere informatie

Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met

Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met bladeren die groeit. De rots: een heel grote steen op

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst Onkruidbestrijding in weiland in nazomer en herfst Inhoud Veel en goed ruwvoer Pag. 3 Pag. 10 Pag. 14 Pag. 15 Veel en goed ruwvoer Onkruidbestrijding in nazomer en najaar Middelen voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Kumulus S Toelatingsnummer 6147 N W.5 Productgroep: fungicide Formulering: granulaat of korrel Werkzame stof: 80% zwavel Verpakking: 1 x 15 kg Voorzorgsmaatregelen: Zorg ervoor dat u met het product of

Nadere informatie

PlantoSys. productoverzicht & toepassingen. Argicin Plus Deze EG-meststof is een mix van gestabiliseerd natuurlijk salicylzuur +

PlantoSys. productoverzicht & toepassingen. Argicin Plus Deze EG-meststof is een mix van gestabiliseerd natuurlijk salicylzuur + PlantoSys productoverzicht & toepassingen PlantoSys ontwikkelt systemen om in verschillende teelten de planteigen afweer te versterken. Door middel van inzet van salicylzuur (zie voor uitleg laatste pagina),

Nadere informatie

In de distels vinden we soms wat zwarte luis, indien u dit ook heeft: bestrijd met bijvoorbeeld Calypso of Teppeki.

In de distels vinden we soms wat zwarte luis, indien u dit ook heeft: bestrijd met bijvoorbeeld Calypso of Teppeki. TEELTBEGELEIDING WK 21 (26 mei 2017) ERYNGIUM In de distels vinden we soms wat zwarte luis, indien u dit ook heeft: bestrijd met bijvoorbeeld Calypso of Teppeki. LUIZEN Momenteel zien we luizen in de jonge

Nadere informatie

Enkele overwegingen bij het stekken in de boomkwekerij: waar en waarin?

Enkele overwegingen bij het stekken in de boomkwekerij: waar en waarin? Enkele overwegingen bij het stekken in de boomkwekerij: waar en waarin? By Webmaster - Posted on 01 Juli 1997 Sinds jaar en dag worden stekken in stekkistjes aan de wortel gebracht. In de meeste gevallen

Nadere informatie

Kaart 10 Sneeuw en ijs

Kaart 10 Sneeuw en ijs Kaart 10 Sneeuw en ijs Informatiekaart Werkblad Proefjes: o Warme sneeuw? o Gesmolten sneeuw o Een koud kunstje Quiz: o http://natuur.ariena.com Voor de leerkracht: De kinderen leren de volgende begrippen:

Nadere informatie

Helleborus Hybriden. Teeltbeschrijving Helleborus Hybriden

Helleborus Hybriden. Teeltbeschrijving Helleborus Hybriden Witte Paal 341 1742 LE Schagen the Netherlands Tel.: 0031 (0)224-590 173 Fax: 0031 (0)224-590 925 E-mail; info@green-works.nl www.green-works.nl Helleborus Hybriden Teeltbeschrijving Helleborus Hybriden

Nadere informatie

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE Nimrod Vloeibaar Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen Gewas Aardbei, appel, boomkwekerijgewas, komkommer, roos, vaste plant FUNGICIDE Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Formulering:

Nadere informatie

EEN GROENTE IN HET DAGLICHT

EEN GROENTE IN HET DAGLICHT EEN GROENTE IN HET DAGLICHT De teelt van wortelen 1. Inleiding De wortel is een inheemse plant, die in het wild wordt aangetroffen langs dijken en in bermen. Uit deze wilde peen is onze rode cultuurpeen

Nadere informatie

1 Gewassen en hun afwijkingen Kennismaking met de plant Afwijkingen in de teelt Afsluiting 24

1 Gewassen en hun afwijkingen Kennismaking met de plant Afwijkingen in de teelt Afsluiting 24 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Gewassen en hun afwijkingen 9 1.1 Kennismaking met de plant 10 1.2 Afwijkingen in de teelt 17 1.3 Afsluiting 24 2 Afwijkingen voorkomen en bestrijdingsmethoden 25 2.1 Niet-parasitaire

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).

Nadere informatie

Fysische eigenschappen

Fysische eigenschappen Fysische eigenschappen Fysische bodemkengetallen - structuur - - Hoe snel is de grond te berijden - Hoe snel verslempt de grond - Hoe groot is de doorwortelbaarheid - Storende laag/ploegzool - Watervasthoudend

Nadere informatie

Inhoudstafel van deze serie

Inhoudstafel van deze serie Inhoudstafel van deze serie 1. Het planten van aspergeplanten ( gezaaid of gekocht) 2. Asperges zaaien en de verdere opkweek het eerste teeltjaar, teelthandleiding (8 pagina s- 22 foto s) In dit artikel

Nadere informatie

Planten stekken Benodigdheden Algemene regels Kweekkasje Koude bak

Planten stekken Benodigdheden Algemene regels Kweekkasje Koude bak Planten stekken Planten kunnen op veel manieren vermeerderd worden. Er zijn verschillende bomen, heesters, vaste- en eenjarige planten die door zaad vermeerderd kunnen worden. Planten die door zaad vermeerderd

Nadere informatie

Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen

Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen DLV Plant Postbus 7001 6700 CA Wageningen Agro Business Park 65 6708 PV Wageningen T 0317 49 15 78 F 0317 46 04 00 In opdracht van: Begeleidende groep

Nadere informatie

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Bijeenkomst PN DA Jongenelen oktober 2013 Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Waarom een grondanalyse? Inzicht krijgen in de beschikbare voeding voor de plant; Hoofdelementen; Sporenelementen; ph van de

Nadere informatie

beukenhaag.nl BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS HANDIGE GIDS! beukenhaag.nl NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING!

beukenhaag.nl BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS HANDIGE GIDS! beukenhaag.nl NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! GRATIS HANDIGE GIDS! beukenhaag.nl BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! beukenhaag.nl In dit voorbeeld leggen we uit van welke afmetingen u uit kunt gaan

Nadere informatie

Leesboekje de seizoenen

Leesboekje de seizoenen Leesboekje de seizoenen Leesboekje De Seizoenen Pagina 1 Dit is de winter. Dit is de sneeuw. Dit is de hagel. Dit is de ijzel. Dit is het ijs. Dit is het donker. Dit is het licht. Dit is de kat. Dit is

Nadere informatie

Bemesting Hypericum. Wilma Windhorst 22 april 2015

Bemesting Hypericum. Wilma Windhorst 22 april 2015 Bemesting Hypericum Wilma Windhorst 22 april 2015 Opbouw lezing Snijheesters: goede voorbereiding zowel in perceel Snijheesters: aard van de teelt geeft problemen Bemesting algemeen Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Eiwitgewassen. Voordelen luzerne. Nadelen luzerne 1/14/2016. Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja. Eiwitrijke gewassen

Eiwitgewassen. Voordelen luzerne. Nadelen luzerne 1/14/2016. Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja. Eiwitrijke gewassen Eiwitgewassen Eiwitrijke gewassen Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja Voordelen luzerne Nadelen luzerne Positief effect op bodemstructuur Droogteresistent door diepe beworteling Nalevering N: 60

Nadere informatie

Onderhouden van beplanting 1

Onderhouden van beplanting 1 Onderhouden van beplanting 1 3 Struiken, heesters, coniferen en sierbomen onderhouden 47 Water- en moerasbeplanting onderhouden 139 6oriëntatie a... Oriënteren op border- en perkbeplanting onderhouden

Nadere informatie

Veel leesplezier! Bertus Stip, Hoveniersbedrijf Stip

Veel leesplezier! Bertus Stip, Hoveniersbedrijf Stip Het bodemboek aanleg en onderhoud van de tuin Voorwoord De grond in de tuin, wat moeten we daar nu weer mee? Misschien heeft u zichzelf deze vraag wel eens gesteld. Wij van Hoveniersbedrijf Stip stellen

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Op 29 maart 2017 is van: Syngenta Crop Protection B.V. Postbus 512 4600 AM BERGEN

Nadere informatie

ONDERZOEK SPUITCIRKEL ODIJKERWEG 35 TE DRIEBERGEN BP Landgoed De Reehorst 22 SEPTEMBER 2016

ONDERZOEK SPUITCIRKEL ODIJKERWEG 35 TE DRIEBERGEN BP Landgoed De Reehorst 22 SEPTEMBER 2016 ONDERZOEK SPUITCIRKEL ODIJKERWEG 35 TE BP Landgoed De Reehorst 22 SEPTEMBER 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com Projectnummer:

Nadere informatie

Actualiteiten Emeltenbestrijding Elma Raaijmakers

Actualiteiten Emeltenbestrijding Elma Raaijmakers Actualiteiten SID, 9/10 december 2014 Emeltenbestrijding Elma Raaijmakers 1 Emelten veroorzaken plantwegval Emeltenbestrijding bestaat uit meerdere stappen + Laat eieren en + Voorkom eileg larven uitdrogen

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WGGA voor het middel Paraat, N W.8

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WGGA voor het middel Paraat, N W.8 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WGGA voor het middel Paraat, 11432 N W.8 4 augustus 2017 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik

Nadere informatie

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat Centurion Plus Toelatingsnummer: 14300 N W2 Aard van het preparaat:: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: clethodim De identiteit van alle stoffen in het mengsel, die bijdragen tot de indeling van het

Nadere informatie

3 Planten en verplanten

3 Planten en verplanten 3 Planten en verplanten 3 Planten en verplanten 34 3.1 Plantensoorten 35 3.2 Plantafstand 38 3.3 Planten in verband 41 3.4 Bomen planten 43 3.5 Afsluiting 48 34 PLANTEN EN VERPLANTEN Bijna het hele jaar

Nadere informatie

TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe.

TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe. TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe. Doel Rekening houdende met N-vrijstelling/immobilisatie uit oogstresten van de voorteelt gedeeltelijk

Nadere informatie

Zwembadonderhoud Antwoord op veelgestelde vragen

Zwembadonderhoud Antwoord op veelgestelde vragen Zwembadonderhoud Antwoord op veelgestelde vragen goedkoopzwemmen.nl 1 Producten Uitleg van de meest gebruikte producten Voor het verlagen (ph Minus) en verhogen (ph Plus) van de zuurgraad (lees ph) van

Nadere informatie

Vitamientje op zoek naar het Witte Goud

Vitamientje op zoek naar het Witte Goud Vitamientje op zoek naar het Witte Goud Het begin van de maand april is elk jaar weer een bijzonder moment We kunnen dan namelijk steeds meer van het mooie en zonnige weer genieten En met het stijgen van

Nadere informatie

Bodemverbetering door middel van organische meststoffen Ondertitel: onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten

Bodemverbetering door middel van organische meststoffen Ondertitel: onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten Bodemverbetering door middel van organische meststoffen Ondertitel: onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten 1 2 Introductie project 1. Doel van project Doel van het project is

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 5 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef

Nadere informatie

Ctgb-advies over het onderzoek naar de concentraties van glyfosaat in Europese landbouwgronden 24 oktober 2017

Ctgb-advies over het onderzoek naar de concentraties van glyfosaat in Europese landbouwgronden 24 oktober 2017 Ctgb-advies over het onderzoek naar de concentraties van glyfosaat in Europese landbouwgronden 24 oktober 2017 Het Ctgb concludeert over het onderzoek naar de concentraties van glyfosaat in Europese landbouwgronden

Nadere informatie

SPECIMEN BANJO FORTE. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol

SPECIMEN BANJO FORTE. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol BANJO FORTE Fungicide Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Werkzame stof: Dimethomorf 200 g/l (17,0 % w/w) Fluazinam 200 g/l (17,0 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 WIJZIGING TOELATING Gelet op het verzoek d.d. 3 september 2014 (20146142 WYG) van Bayer CropScience SA-N.V. Energieweg

Nadere informatie

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname Spirit Bescherming tegen onder andere vuur tijdens de groei en bloei Fungicide Werkt preventief en curatief door de combinatie van 2 actieve stoffen Ter bestrijding van schimmels in diverse teelten zoals

Nadere informatie

Boomkwekerij en vaste planten Frupica waakt over uw gewas! Brede werking: o.a. echte meeldauw en Botrytis Ja, Ja, Ja,

Boomkwekerij en vaste planten Frupica waakt over uw gewas! Brede werking: o.a. echte meeldauw en Botrytis Ja, Ja, Ja, waakt over uw gewas! Voorkomt echte meeldauw en botrytis Frupica waakt over uw gewas! Echte meeldauw en Botrytis: een lastig probleem Echte meeldauw of t wit is een toenemend probleem in de bloemisterij.

Nadere informatie

Het handige stappenplan van ECOstyle

Het handige stappenplan van ECOstyle Het handige stappenplan van ECOstyle 1 dag in de lente Spelende kinderen. Lekker languit zonnen. Ravotten met de hond. Een mooi, mosvrij gazon is heel wat waard. Het is immers de basis van uw tuin. ECOstyle

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.5 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

Bodem en bemesting Basis voor plantgezondheid Wilma Windhorst, VHG docentendag

Bodem en bemesting Basis voor plantgezondheid Wilma Windhorst, VHG docentendag Bodem en bemesting Basis voor plantgezondheid Wilma Windhorst, VHG docentendag 5-10-2017 Groeifactoren Klimaat Gewasbesch. biologisch Plantversterkers Gewasbesch. chemisch Bemesting Plantmateriaal Klimaat

Nadere informatie

Verslag Switch proef najaar 2009

Verslag Switch proef najaar 2009 Verslag Switch proef najaar 2009 De enige reden waarom deze proef is opgezet is het eenvoudige feit dat fabrikant Syngenta aangeeft dat Switch onder drogende omstandigheden gespoten zou moeten worden.

Nadere informatie

Zaaien en planten. Wat is er nodig om een zaadje te laten groeien?

Zaaien en planten. Wat is er nodig om een zaadje te laten groeien? Stap 1 de tuin opruimen, vrijmaken van onkruid en omspitten Stap 2 de moestuin bemesting geven volgens het grondonderzoek Stap 3 de moestuin indelen in percelen Stap 4 Zaaien en planten Wat is er nodig

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 9 december 2014 (20146682 AG) van Syngenta Crop Protection B.V.

Nadere informatie

Opdrachten. Organische bemesting opdrachten 1

Opdrachten. Organische bemesting opdrachten 1 Opdrachten Organische bemesting opdrachten 1 Inleiding Je weet dat je melk moet drinken om voldoende calcium binnen te krijgen voor de opbouw van je botten. Calcium is dus een belangrijk element voor de

Nadere informatie

sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot

sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot opbrengst en sortering van con- Invloed van bladbemesters ( vooral Mg en Mn) op de sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot Inleiding Vele mineralen, anorganische stoffen en sporenelementen

Nadere informatie