CAS Crediteuren Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAS Crediteuren Analyse"

Transcriptie

1 CAS Crediteuren Analyse Geeft zicht op synergiemogelijkheden en maakt inkoopresultaten tastbaar augustus 2011 Jeroen Corts

2 CAS spendanalyse Introductie De 1e stap van bijna elk inkoopadvies- of verbeteringsproject is het inventariseren van de huidige inkoop: de Spendanalyse. Deze 'Inkoopdiagnose' of 'Inkoopscan' bestaat uit een uitgebreide crediteurenanalyse om de totale 'inkoopspend' te verdelen naar grootste leveranciers, (interne) afnemers en inkoopcategories. Doelstellingen: Inzicht krijgen in de totale Spendcube Aangeven van de besparingsmogelijkheden Prioriteiten stellen WIE koopt er in? WAAR bij welke leveranciers? WAT wordt er ingekocht?

3 Inzicht Inzicht in de Spendcube geeft antwoord op vragen als: Wie heeft Wat ingekocht bij Welke leveranciers? Wat zijn de grootste leveranciers per categorie? Wat is de overlap of synergie tussen de afdelingen? Hoeveel leveranciers en facturen zijn er? Welk deel van de inkoop valt onder (mantel)contracten, de contractcompliance? Zijn de richtlijnen en procedures qua geautoriseerde budgethouders, EU aanbestedingen of duurzaam inkopen (MVO) op verantwoorde wijze gevolgd? Wat zijn de kansrijke categories voor besparingen? Welke invloed heeft een inkoopbesparing op het resultaat van de organisatie (DuPont analyse)?

4 Eenmalig, periodiek of structureel? De Spendanalyse van Purfacts maakt gebruik van dezelfde systematiek als het CAS crediteuren analyse systeem waarmee u of uw inkopers zelf op elk moment analyses kunnen maken. Afhankelijk van de situatie, wensen en beschikking over (eigen) capaciteit biedt Purfacts een drietal mogelijkheden voor het uitvoeren van een spendanalyse: eenmalige analyse kwartaalrapportage service eigen cas systeem

5 Aanpak De uitvoering van een CAS analyse duurt ongeveer 4 tot 6 weken, afhankelijk van het aantal administraties en de beschikbare capaciteit om de gegevens aan te leveren en toe te wijzen naar categories. Om de werkzaamheden te beperken worden alleen de grootste leveranciers, die 95% van de omzet bepalen, actief toegewezen. Dit is meestal slechts 10-15% van het totaal. De overigen worden ingedeeld op basis van hun kostensoort. 2 tot 3 weken 2 tot 3 weken 1 Informeren 1 Informeren 3 Importeren 3 Classificeren 5 Classificeren 5 6 Analyseren Controle Ontdubbelen Afstemmen inputgegevens leveranciers Spendanalyse format en gewenste en vertalen en toewijzen default en rapportage factuurgegevens kostensoorten categorieën PURFACTS Periodieke Update (optioneel) 7 Analyse Update(s) per kwartaal 4 x 25% per halfjaar 2 x 40% per jaar 1 x 60% van initiële kosten 2 Exporteren Aanleveren input bestanden (laatste 2-3 jaar) KLANT 4 Controleren Controle & toewijzen categorieën De optionele periodieke updates bieden u de mogelijkheid om elk kwartaal of (half)jaar een bijgewerkte analyse te krijgen in uw eigen huisstijl.

6 Resultaat Totale omzet x Totaal Geen inkoop Investeringen Primaire inkoop NPR inkoop Niet toegew ezen EUR x # Leveranciers # Facturen Type % ' / / / / / / Geen inkoop 26% Investeringen 4% Primaire inkoop 31% NPR inkoop 38% Niet toegewezen 1% Totale omzet 100% % % % % % % Beïnvloedbare inkoop 83% % % % % % % Vanuit het totaal wordt eerst een breakdown gemaakt om een onderscheid te maken tussen de Primaire, NPR (Ondersteunende) en Geen inkoop.

7 Resultaat Daarna krijgt u een overzicht van de totale inkopen, de (Pareto) analyse, het aantal leveranciers en facturen en het effect van inkoop op het bedrijfsresultaat (DuPont analyse). Pareto - ABC analyse 100% 80% C 60% B D 40% 20% A 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% EUR x # Leveranciers # Facturen ABC Analyse x Cum% Aantal % Aantal % A - Leveranciers % 24 2% % B - Leveranciers % 71 6% % C - Leveranciers % % % D - Leveranciers % % % Totaal % % %

8 Resultaat Top 10 EUR x # Leveranciers # Facturen Aandeel 2009 (EUR) Segment Groep % ' / / / / / / Overige Inhuur HRM 34% % FA Diensten Facilitair 13% Benefits HRM 9% Reis & verblijf Software ICT 10% % HR Services HRM 6% Reis & verblijf HRM 6% HR Services Logistiek Facilitair 6% % MA Diensten Marcom 2% Telecom ICT 3% Softw are Huisvesting Facilitair 3% % Benefits Overigen 7% % Totaal 100% % % % 525-3% % ## Inhuur 36% FA Diensten 14% EUR x Aantal Leveranciers & Facturen Inhuur FA Diensten Benefits Softw are HR Services Reis & verblijf Overige Inhuur FA Diensten Benefits Softw are HR Services Reis & verblijf Overige Per hoofdcategorie krijgt een overzicht van de omzetten per categorie, de top 25 leveranciers en het gemeenschappelijke gebruik van leveranciers door verschillende afdelingen (synergie).

9 Resultaat Marcom EUR x # Leveranciers # Facturen Category Segment % ' / / / / / / Uitgeverijen, Magazines Drukwerk 19% Grafische diensten MA Diensten 14% Marcom Marcom 25% Telemarketing MA Diensten 16% Relatiegeschenken Reclame 10% Beursen, evenementen locarepresentatie 6% Direct mailing MA Diensten 1% Commercieel drukwerk (brodrukwerk 2% Reclame, Media, plaatsingreclame 2% Sponsering, giften Representatie 1% Overigen 3% Totaal 100% % 718-3% % 80 9% ## 415-9% 378 Beursen, evenementen loca 6% Relatiegesch enken 10% Telemarketing 16% Marcom 2009 Overige 10% Uitgeverijen, Magazines 19% Marcom 25% Grafische diensten 14% Top 25 Leveranciers EUR x # Facturen %Ink Leverancier Category Cum% / / / / % AGRIMEDIA BV Uitgeverijen, Magazines 1% OPRAAPPERS Grafische diensten 8% % METAMORFOSE Grafische diensten 14% % PLOEG COMMUNICATIE Uitgeverijen, Magazines 32% SNEL BRABER Relatiegeschenken 38% % Valentis Ltd. Marcom 50% PRECALL Telemarketing 55% % Bluedesk CRM BV Marcom 66% Borghouts Design BV Direct mailing 66% FLEX4U Telemarketing 66% Vendere Consultancy & Training Telemarketing 73% % BOUTENS CONTACT CE Telemarketing 74% % RESULTANCY MAILING Direct mailing 74% MAILSTREET BV Direct mailing 76% % THE INSIDE Beursen, evenementen 76% locatie KICKNOW BRAND SUPP Marcom 76% REKLA 2000 Relatiegeschenken 76% KONNEDMAATVDIE Sponsering, giften 77% % HARDENBERG BV Beursen, evenementen 78% locatie IRIS COMMUNICATIE Marcom adviseurs 78% Jeen Communicatie Grafische diensten 80% FESASS c/o FNGDSB Bedrijfslidmaatschappen 82% TNS NPO BV Marktonderzoek82% NPB NAT PUBLICITE Display, buitenreclame 83% Ematters BV Marcom 84% % Overigen 100% Totaal 100% % 718-3% ## 415-9% 378 Per subgroep krijgt u een compleet overzicht van de inkoopomzet, contract compliance, het aantal leveranciers en het aantal facturen. Indien u over contract of MVO gegevens beschikt, worden deze ook in de analyse verwerkt om zo een inzicht te krijgen in de contract en MVO-compliancy.

10 Resultaat Nieuw in 2011 is het gebruik van de speciale SpendZoom tool in Excel waarmee inkopers en managers zelf interactief analyses en doorsneden kunnen maken. De SpendZoom tool wordt tegelijk met de periodieke update gratis bijgewerkt.

11 Benodigde data van Minimaal tot Alles Benodigde gegevens voor een crediteuren analyse Minimaal Standaard Uitgebreid Alles Gegevens Gegevens Gegevens Gegevens CrediteurNr CrediteurNr CrediteurNr CrediteurNr CrediteurNaam CrediteurNaam CrediteurNaam CrediteurNaam Periode (jaar) GrootboekNr GrootboekNr AfdelingsNr Bedrag EUR (incl. BTW) GrootboekNaam GrootboekNaam AfdelingsNaam Periode (maand) AfdelingsNr GrootboekNr Bedrag EUR (incl. BTW) AfdelingsNaam GrootboekNaam Periode (boekdatum) Periode (boekdatum) Bedrag EUR (incl. BTW) Bedrag EUR (incl. BTW) BedrijfsNr BedrijfsNaam FactuurNr FactuurOmschrijving BankrekeningNr Adres Postcode Plaats Toelichting: - Alleen het (totale) inkoopvolume per leverancier is bekend. - Er is niet bekend wie het heeft ingekocht. - Segmenten moeten op basis van eigen inzicht worden toegewezen. - De leveranciersomzet is per maand bekend om trends te signaleren. - De grootboekrekening verschaft extra inzicht in het soort inkopen. - Segmenten kunnen worden toegewezen met behulp van de kostensoorten. - De omzet en het aantal facturen per leverancier per afdeling is bekend. - Het is bekend welke afdeling het heeft ingekocht. - Segmenten kunnen door de grootste afnemer worden toegewezen. - Alle details per factuur per leverancier zijn bekend. - Met de extra leveranciers gegevens wordt het segmenteren optimaal ondersteund en zijn leveranciers makkelijker te 'ontdubbelen'. - Segmenteren kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. (of ingekocht). Geschikt voor: - 1e analyse / quickscan in een organisatie met weinig verschillende organisatieonderdelen. - Standaard analyse / quickscan in een organisatie met een beperkt aantal organisatieonderdelen. - Uitgebreide crediteurenanalyse in een organisatie met veel verschillende organisatieonderdelen. - Volledige analyse ter voorbereiding op het implementeren van een (CAS) Crediteuren Analyse Systeem. - (Middel) grote bedrijven die hun inkoopinformatie actief willen beheren om inzicht te krijgen in de besparingsmogelijkheden en prestaties.

12 Pia inkooppakket indeling Code FA Pakketnummer Facilitair Soort inkoop HR HRM Code Pakketnummer IC ICT Soort inkoop Code Pakketnummer MA Marcom Soort inkoop FA1 100 PERSONEELSGERELATEERDE Huisvesting ZAKEN HR1 Inhuur 600 AANSCHAF/HUUR GEBOUWEN, INSTALLATIES IC1 Hardware 900 WELZIJN MA1 Drukwerk FA Studie Architecten, & opleiding (bouw)adviseurs Niet nader HR11 onderzocht Accountants 601 Aanschaf gebouwinstallaties IC11 Computerhardware, Levering notebooks 901 Evenementen MA11 Commercieel drukwerk (brochures, Dienst (2B) reclame) FA Reis Bouw, - & verbouw, verblijfkosten aannemers Niet nader HR12 onderzocht Actuariele inleen 602 Aanschaf vaste inrichting IC12 Computersupplies Niet nader onderzocht 902 Leerlingenvervoer MA12 Data, print, fulfillment Dienst FA Recruitment/werving Deuren, hekwerken & selectie Dienst (2B) HR13 Adviseurs, organisatieadviseurs 603 Huur gebouwen etc. IC13 Copiers, Niet printers, aanbestedingsplichtig scanners (decentraal) 903 Aangepast MA13 vervoer Handelsdrukwerk (o.m. WVG, CVV en (briefpapier/enveloppen) patientenvervoer) Dienst FA Bedrijfskleding E&W Technische installaties & onderhoud Levering HR14 Finance, bank, verzekering 604 Realisatie/renovatie professionals Burger- en Utiliteitsbouw, IC14 Netwerk nieuwbouw Werk apparatuur 904 Openbaar MA14 Vervoer Pasjes, cards Dienst 105 ARBO Dienst (2B) 605 Sloopwerkzaamheden Werk 905 Aanschaf kunst Niet aanbestedingsplichtig FA15 Huur & Lease gebouwen, terreinen HR15 HR adviseurs IC15 Randapparatuur MA15 Uitgeverijen, Magazines 106 Kinderopvang Niet nader onderzocht 606 Aanschaf grond Niet aanbestedingsplichtig 906 Restauratie kunst Dienst FA16 Lift installaties & onderhoud HR16 Interim managers IC16 Servers, storage MA3 Reclame 107 Representatiekosten Niet nader onderzocht 700 EXPLOITATIE, BEHEER GEBOUWEN, INSTALLATIES 907 Reproducties kunst Levering FA17 Makelaars, vastgoeddiensten HR17 Juristen IC17 Telefooncentrales MA31 Display, buitenreclame 108 Verhuis/detacheringskosten Niet nader onderzocht 701 Onderhoud bouwkundig Dienst 908 Leermiddelen Niet nader onderzocht FA KANTOORINRICHTING Schilders, loodgieters, EN dakafwerking BENODIGDHEDEN HR18 Overige inhuur, ZZP ers 702 Onderhoud E-installaties IC3 Software Dienst 909 Overige Onderwijsgerelateerd MA32 Fotografie Niet nader onderzocht FA Kantoorartikelen Stoffering, vloerbedekking, zonwering Levering HR19 Uitzendkrachten 703 Onderhoud W-installaties IC31 Businesssoftware, Dienst licenties, onderhoud 910 Hulp bij het MA33 huishouden Internet reclame Dienst (2B) FA Kantoorinrichting Systeembouw, scheidingswanden, plafonds Levering HR3 HR Services 704 Schoonmaak IC32 Gebruikerssoftware, Dienst licenties, onderhoud 911 Reintegratiediensten MA34 Reclame, Media, plaatsing, Dienst zendtijd (2B) FA Kantoorapparatuur Verlichting Levering HR31 Administratieve diensten, 705 Beveiliging incasso diensten IC33 Netwerk/virussoftware, Dienst (2B) licenties, onderhoud 1000 HULPVERLENING MA35 Reclame/media bureaus, productie, advies FA3 204 Reproductie FA Goederen apparatuur Levering HR32 Assesment 706 Catering IC5 TelecomDienst (2B) 1001 Blusmiddelen MA36 en -uitrusting Relatiegeschenken (aanschaf en onderhoud) Leveringen FA Papier Audiovisuele apparatuur Levering HR33 Coaching 707 Gas en Elektra IC51 Belkosten Levering vaste lijnen 1002 Geweldsmiddelen MA5 Representatie en uitrusting Leveringen FA Drukwerk Bedrijfskleding Dienst HR34 Opleidingen, seminars 708 Water IC52 Datalijnen, Niet internet aanbestedingsplichtig providers 1003 Verkeersactiviteiten MA51 Beursen, (wegsleepregelingen) evenementen locatie Dienst (2B) FA Vakliteratuur Huishoudelijke en abonnementen artikelen Dienst HR35 Outplacement 709 Groenvoorziening IC53 GSM telefoons Dienst + abonnementen, belkosten 1004 Arrestantenzorg MA52 Evenementenbureau Dienst (2B) FA Archief Kantoorapparatuur apparatuur en (overig) kasten Levering HR36 Werving & selectie 710 Afvalverwerking IC7 ICT Diensten 1100 (MEDISCHE) MA53 ZORG, Restaurants, LABORATORIUM Representatie EN TECHNIEK FA AUTOMATISERING Kantoorartikelen, toners / TELECOMMUNICATIE HR5 Reis & verblijf 711 Bedrijfshulpverleningmateriaal IC71 Bekabeling Levering 1101 Voeding MA54 Sponsering, giften Levering FA Aanschaf Kopieer, en printerpapier installatie hardware (inclusief onderhoud) Levering HR51 Eigen wagenpark, 712 brandstof (Interne) verhuiskosten IC72 Computeruitwijk Dienst 1102 Linnen huur MA55 en wassen Standbouw Dienst (2B) 302 Aanschaf en installatie software (inclusief onderhoud Levering van standaard software) 713 Overige kosten exploitatie gebouwen Niet nader onderzocht 1103 Bedden Levering FA37 Lidmaatschappen, boeken, (vak)literatuur HR52 Huurauto s IC73 ICT Adviseurs, interim/project managers MA7 MA Diensten 303 Netwerken / infrastructuur (aanschaf, beheer en onderhoud) Levering 800 GROND-, WEG- EN WATER-BOUW (GWW) 1107 Laboratorium meubilair Levering FA38 Meubilair, inrichting HR53 Lease auto s IC74 ICT Diensten / Outsourcing MA71 Bedrijfslidmaatschappen 305 Telefoondienst vast en mobiel Dienst 801 Realisatie en groot onderhoud wegennet Werk 1108 Geneesmiddelen en distributie Levering FA39 Wandversiering, kunst, bewegwijzering HR54 Openbaar vervoer IC75 ICT Inhuur, externen MA72 Datavendors, datainkoop 400 ADVISEURS EN FLEXIBELE ARBEID 802 Realisatie en groot onderhoud verkeers(regel)installaties Werk 1111 Verpleging & verzorging Dienst (2B) FA5 401 Interim FA Diensten management Niet nader HR55 onderzocht Zakenreizen, tickets, 803 Realisatie hotels en groot onderhoud riolering IC76 ICT Opleidingen Werk 1112 Medisch onderzoek MA73 Direct & begeleiding mailing Niet nader onderzocht FA Uitzendkrachten Afval, milieu Dienst (2B) HR7 Benefits 804 Realisatie en groot onderhoud groenvoorzieningenwerk 1114 Medische inventaris MA74 Grafische (excl bedden) diensten Levering FA Organisatie- Bankkosten en en formatieadvies verzekeringen (concern) Dienst HR71 Arbodiensten, gezondheidszorg 805 Realisatie en groot onderhoud waterkeringen Werk 1116 Aanschaf en MA75 onderhoud Marcom klein adviseurs apparatuur Levering FA Beleidsondersteunend Beveiliging, receptie onderzoek Niet nader HR72 onderzocht Bloemen & gebak 806 (intern) Realisatie en grootonderhoud waterzuiveringsinstallaties Werk 1117 Aanschaf en MA76 onderhoud Marketing groot bureaus apparatuur Levering FA ICT Call advies centra en ondersteuning Dienst HR73 Kinderopvang 807 Realisatie en groot onderhoud watersystemen en Werk vaarwegen 1118 Medische hulpmiddelen MA77 Marktonderzoek en lab-producten Levering FA Juridisch Catering, onderzoek food inkoop, en advies evenementen (intern) Niet nader HR74 onderzocht Pensioenen, Verzekeringen 808 Overige (personeel) werken in de GWW-sector, realisatie en groot Niet nader onderhoud onderzocht MA78 Telemarketing FA Communicatie, Drank en uitgifte PR automaten marketingadvies Dienst HR75 Personeelsuitjes, 809 jubilea, Klein kerstpakketten onderhoud wegennet Dienst (2B) MA79 Vertaalbureaus FA Accountants Gas, energie financieel advies Dienst 810 Klein onderhoud verkeers(regel)installaties Dienst (2B) FA Ingenieurs-, Planten, groenvoorziening, milieu- laboratoriumdiensten bloemen (regulier) Dienst 811 Klein onderhoud riolering Dienst (2B) FA Tolken Schoonmaak en vertalers Dienst 812 Klein onderhoud groenvoorzieningen Dienst (2B) FA VERVOER, Textiel, stomerijen EMBALLAGE, VERZEKERINGEN 813 Klein onderhoud waterkeringen Dienst (2B) FA Dienst-/lease Vergaderlocaties vervoersmiddelen Levering 814 Klein onderhoud waterzuiveringsinstallaties Dienst (2B) 502 Vracht/ porti/ verzendkosten Niet nader onderzocht 815 Klein onderhoud watersystemen en vaarwegen Dienst (2B) FA62 Water A Primaire inkoop X Geen inkoop 503 Goederenvervoer (koeriersdiensten en andere vervoer, Dienst excl. personenvervoer) 816 Overig (klein) onderhoud GWW-sector Niet nader onderzocht FA7 Logistiek A1 Aanschaf, investeringen, machines X1 Belastingen / heffingen 504 Bankkosten Dienst 817 Openbare verlichting Levering FA71 Archivering, opslag B1 Benodigdheden / Grondstoffen X2 Rente / aflossingen 505 Verzekeringen Niet nader onderzocht 818 Chemicaliën Levering FA Brandstof Couverteerapparatuur Niet nader onderzocht 819 Zout C1 Componenten Levering / Gereed product Z1 Intercompany FA73 Extern vervoer, intern transport 820 Polymeren D1 Diensten Levering / uitbesteed werk Z2 Declaraties FA74 Koeriersdiensten 821 Gereedschappen en klein materiaal Levering Y Niet toegewezen FA75 Kopieer, print, couverteer diensten 822 Parkeerapparatuur Levering Y1 Leverancier < 5% FA76 Portokosten 824 Parkeerdienstverlening (handhaving, garages, terreinen) Dienst (2B) Y2 Leverancier > 5% FA77 Printen, kopiëren (centraal) 825 Gladheidsbestrijding materieel (excl. Zout) Levering FA78 Verhuizingen 826 Tractie Dienst 827 Realisatie en groot onderhoud sportvelden, zwembaden, Werk speeltoestellen etc. 828 Klein onderhoud sportvelden, zwembaden, speeltoestellen Dienst etc.

13 Met het CAS systeem heeft u altijd actuele inkoop informatie Kies rapport VendorGroup / Category en de Excel knop voor Data Export

14 Met een klik op Vendor Details kun je inzoomen op elke factuur. Selecteer je hier een individuele leverancier Dan zie je hier direct alle facturen binnen de selectie periode, incl. totaalbedrag

15 Met CAS kunt u ook uw duurzame spend volgen en verhogen. Voorbeelden van MVI criteria SenterNovem criteria Andere criteria Eigen criteria Regels en wetten

16 CAS Inkoopspend & contractcompliance meten en beheren Easy way: Aanvinken welke leveranciers shortlist (SL) zijn en/of voldoen aan MVO of Social Return (SR) criteria. Smart way: Per Leveranciersgroep contracten opvoeren met looptijden, besparingspercentages, contactpersoon, etc.

17 Wat levert het op? Crediteuren analyse Samenvoegen meerdere administraties. Met 1 druk op de knop en elk kwartaal snel up-to-date! Inzoomen van totaalomzet t/m individuele factuurregel. Geen statische nulmeting maar continue informatie. Managementinformatie Zicht op besparingsmogelijkheden, tastbare resultaten. Prioriteiten stellen voor het Category Management en Consensus bereiken over de aanpak. Prestatiemeting Contractbeheer en Contractcompliance Gerealiseerde Inkoopbesparingen Meten van leveranciers- en factuurreductie Uitbreidbaar met vendorrating en MVO criteria High Return on Investment Snel te implementeren (1-2 mnd.) Geen ICT impact of belasting door gebruik van standaard applicaties. Vertrouwelijke data blijft binnen de eigen organisatie. Lage aanschaf / onderhoudkosten

18 Referenties Publiek Privaat

Register lokale ondernemers Roerdalen 30-9-2014 (Extern) Pagina 1 van 5

Register lokale ondernemers Roerdalen 30-9-2014 (Extern) Pagina 1 van 5 Register lokale ondernemers Roerdalen 30-9-2014 (Extern) Pagina 1 van 5 101 Studie en opleiding ABO Opleidingen, Vlodrop Jan Mestrom Advies & Training, Montfort Mankind Mens & Organisatie, Herkenbosch

Nadere informatie

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008)

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) De Chief Procurement Officer - met zijn staf, het Regiebureau Inkoop Rijksoverheidheeft als opdracht de professionalisering van de inkoop binnen

Nadere informatie

Quickscan. Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid. Significant B.V. Eva Hoffmann. 22 februari 2010

Quickscan. Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid. Significant B.V. Eva Hoffmann. 22 februari 2010 Quickscan Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid Significant B.V. 22 februari 2010 Eva Hoffmann Achtergrond en aanleiding De projectgroep Innovatiegericht Inkopen van het ministerie

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert. Uitgavenanalyse. Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007

Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert. Uitgavenanalyse. Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007 Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert Uitgavenanalyse Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007 Inhoud Doel en aanpak van de uitgavenanalyse Toelichting Inkooppakketten Top

Nadere informatie

Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010. 2007 deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V.

Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010. 2007 deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V. Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010 Inleiding - Even voorstellen - Structuur parkmanagement - Concept - Voordelen voor ondernemers - Aanpak - Deelname kosten - Uw vragen! Wat is

Nadere informatie

Inhoud Inleiding 1 Voorbereiding 2 Huisvesting

Inhoud Inleiding 1 Voorbereiding 2 Huisvesting Inhoud Inleiding 11 1 Voorbereiding 13 1.1 Verhuiscoördinatie 13 1.1.1 U, de verhuiscoördinator 13 1.1.2 Verhuisassistenten 14 1.1.3 Wie doet wat wanneer? 14 1.1.4 Externe adviseurs 14 1.1.5 Wettelijke

Nadere informatie

2.5.3 (Ver)bouw en telecom 2.5.4 Instructie 2.5.5 Informatie intern 2.5.6 Informatie naar buiten 2.6 Sanitaire voorzieningen 2.6.

2.5.3 (Ver)bouw en telecom 2.5.4 Instructie 2.5.5 Informatie intern 2.5.6 Informatie naar buiten 2.6 Sanitaire voorzieningen 2.6. Inleiding 1. Voorbereiding 1.1 Verhuiscoördinatie 1.1.1 U, de verhuiscoördinator 1.1.2 Verhuisassistenten 1.1.3 Wie doet wat wanneer 1.1.4 Externe adviseurs 1.1.5 Wettelijke regelingen 1.2 Begroting 1.2.1

Nadere informatie

Inkopen is leuker dan je denkt Congres Besturenraad 14 juni 2012, Harderwijk Prof.dr. Jan Telgen

Inkopen is leuker dan je denkt Congres Besturenraad 14 juni 2012, Harderwijk Prof.dr. Jan Telgen Inkopen is leuker dan je denkt Congres Besturenraad 14 juni 2012, Harderwijk Prof.dr. Jan Telgen 1 De onderwerpen Inkopen en het managen van inkoop Spend analyse is de basis Een voorbeeld Wat heb je er

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Agenda. - De gemeente Enschede - AgentschapNL/gemeente Enschede - Hoe organiseren we duurzaam inkopen? - De praktijk

Agenda. - De gemeente Enschede - AgentschapNL/gemeente Enschede - Hoe organiseren we duurzaam inkopen? - De praktijk Agenda - De gemeente Enschede - AgentschapNL/gemeente Enschede - Hoe organiseren we duurzaam inkopen? - De praktijk Gemeente Enschede - 160.000 inwoners - 1600 FTE - 100 % duurzame inkoop vanaf 2010 -

Nadere informatie

Inkoop na MSU+ Thea Smid-Verheul

Inkoop na MSU+ Thea Smid-Verheul Inkoop na MSU+ Thea Smid-Verheul Agenda Inleiding - Gemeente Amersfoort Inkoop evaluatie2005 MSU+ audit 2009 Gemeente Amersfoort in t kort 140.000 inwoners; 925 medewerkers Integraal management, decentrale

Nadere informatie

Categoriemanagement binnen de publieke sector (Rijk) NEVI-PIANOo congres 6 juni 2013. Theo Endenburg Ministerie van BZK (DGOBR) (programmamanager

Categoriemanagement binnen de publieke sector (Rijk) NEVI-PIANOo congres 6 juni 2013. Theo Endenburg Ministerie van BZK (DGOBR) (programmamanager Categoriemanagement binnen de publieke sector (Rijk) NEVI-PIANOo congres 6 juni 2013 Theo Endenburg Ministerie van BZK (DGOBR) (programmamanager 1 compacte rijksinkoop) Agenda 1. Welkom. 2. Compacte rijksinkoop

Nadere informatie

Veiligheidsregio Limburg-Noord. Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013

Veiligheidsregio Limburg-Noord. Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013 Veiligheidsregio LimburgNoord Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013 Begroting 2013, Brandweerdistrict Roermond 1 30 augustus 2012 Begroting 2013, Brandweerdistrict Roermond 2 30 augustus 2012 OVERZICHT

Nadere informatie

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving LASTEN 1.1 Externe rentelasten 40100 Rente RC 217.757 74.836 142.921 Lagere lasten door vertraagde investeringen 1.2 Interne rentelasten 40200 Heffingsrente 160.000 96.000 256.000 Overboeking van opbrengsten

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente Tiel

Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente Tiel Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente Tiel Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Academie Diedenoort Facility Management Naam student : Lisette Hop Studentennummer : 411292 Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw en incidentele posten 1. Maak een plan en begroting 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten 1.1. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?... 5 1.2. Investering of kosten?... 6 1.3. Hoe schrijft u af?... 6 1.3.1. Afschrijving op bedrijfsmiddelen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten Inhoudsopgave Voorwoord.................................................... 1 Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten 1.1. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?... 5 1.2. Investering of kosten?..................................

Nadere informatie

INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015

INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015 INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015 Inkoopdiagnose gemeente Hogerdam pagina 1 van 14 M A N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G Inleiding Deze rapportage bevat de resultaten van de Inkoopdiagnose,

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 1.0 Datum 03-08-2009 GEBRUIKERSHANDLEIDING digitaal Facilitair Meldpunt SelfServiceDesk Afdeling Facilitaire Zaken 08/03/09 Index 1. INLEIDING... 3 2. INLOGGEN... 4 3. NIEUWE MELDING... 5 3.1 HET

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSVERHUIZING. 1. Voorbereiding. a. Algemeen

CHECKLIST BEDRIJFSVERHUIZING. 1. Voorbereiding. a. Algemeen CHECKLIST BEDRIJFSVERHUIZING 1. Voorbereiding a. Algemeen b. Huisvesting c. Inrichting Stel iemand verantwoordelijk voor de totale gang van zaken tijdens de verhuisperiode. Richt eventueel een projectgroep

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694 Criteria Rapportagestructuur Standaard BDO-structuur (GENERAL0004) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) Administratie Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Periode (JJJJ(/PP)) 2013 Details weergeven

Nadere informatie

Voorlopige balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming)

Voorlopige balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming) Stichting Tilburgse Voedselbank Voorlopige balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 120380 machines en installaties

Nadere informatie

Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente

Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente Kenmerk: Datum: 23 januari 2015 Auteur: D.S. Mazereeuw Inleiding Binnen de Universiteit Twente is behoefte ontstaan om inzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Financiële gegevens 2015 Stichting Tilburgse Voedselbank

Financiële gegevens 2015 Stichting Tilburgse Voedselbank Financiële gegevens 2015 Stichting Tilburgse Voedselbank Balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 Materiële vaste activa Verbouwing

Nadere informatie

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company Masterclass Raamovereenkomsten Externe Inhuur 7 oktober 2008 The Procurement Solutions Company Agenda Welkom/opening Korte introductie Diversiteit Raamovereenkomsten 8 stappenplan Raamovereenkomsten met

Nadere informatie

Sturen op Cijfer met Melissa

Sturen op Cijfer met Melissa Sturen op Cijfer met Melissa Het scherm Sturen op Cijfers biedt de mogelijkheid om boekhoudkundige gegevens naar een speciale site te verzenden. Deze site is door het HBA geïnitieerd en is ontwikkeld in

Nadere informatie

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden planning Februari 2012 Maart 2012 April 2012 Mei - Juni 2012 April Sep 2012 Juli 2012 Augustus 2012 September 2012 September 2012 Deelnames staan vast Informatie op website Nieuwsbrief Artikelen in vakbladen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / Conclusie...

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / Conclusie... Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / 2015...7 Conclusie...8 2 Jaaroverzicht 2015 was weer een

Nadere informatie

Openbaar declaratie- en onkostenvergoedingenregister College van GS januari t/m juni 2012

Openbaar declaratie- en onkostenvergoedingenregister College van GS januari t/m juni 2012 Openbaar declaratie- en onkostenvergoedingenregister College van GS januari t/m juni 2012 Nr. Bedrijfsvoeringskosten GS algemeen CdK De Boer Van Heugten V/d Hout Pauli Van Haaften Secretaris 1a (Her)inrichtingen

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

Materiële vaste activa Verbouwing machines en installaties inventaris en inrichting transportmiddelen

Materiële vaste activa Verbouwing machines en installaties inventaris en inrichting transportmiddelen Balans Stichting Tilburgse Voedselbank Balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 120.380 machines en installaties

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Welkom. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Welkom. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Welkom Windesheim in vogelvlucht Sprekers: Cees Langebeeke Directeur bedrijfsvoering Jeroen Jongenelen Salesmanager Eurest Rob Gerritsen Teamleider Inkoop Programma Organisatie Windesheim Windesheim in

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-002//01NL INHOUD I. INLEIDING A. ALGEMENE INLEIDING B. ONTVANGSTEN C. UITGAVEN II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het programma Sturen op Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Inkoop Kalender 2018 Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Het Shared Service Center Zuid-Limburg ontstaan Ontstaan Heerlen,

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Datum Auteur(s) Versie Classificatie Status 9 augustus 2013 Hke08033/Apo20090 1.1 Definitief Ordina Nederland B.V. ING Bank 069.68.64.649 KvK 30086514 BTW

Nadere informatie

www.dekantoormanager.nl

www.dekantoormanager.nl Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen

Nadere informatie

Deelprojectplan. Inkoop

Deelprojectplan. Inkoop Deelprojectplan Inkoop Geconcentreerde inkoop via een centraal geleide decentrale inkooporganisatie J. Innemee (voorzitter) W. Ytsma M. Haanstra V. van der Wal Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Inkoopactieplan oktober 2004

Inkoopactieplan oktober 2004 Inkoopactieplan oktober 2004 Opgesteld door: Bestemd voor: Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) DT, CMO Inleiding De strategische en commerciële betekenis van inkoop neemt steeds meer toe. Meer dan voor

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren.

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren. Aan het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda Betreft: Jaarrekening 2015 Benthuizen, 30 mei 2016 Geacht bestuur, Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de eer u aan te bieden:

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Externe vergader- en verblijffaciliteiten

Externe vergader- en verblijffaciliteiten Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Externe vergader- en verblijffaciliteiten 1. Scope/afbakening De productgroep Externe vergader- en verblijffaciliteiten omvat externe faciliteiten

Nadere informatie

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2013 2012 Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen 10.494 10.784 Vorderingen Debiteuren 968 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde

Nadere informatie

Klantgericht faciliteren. AMR Facilities Bedrijfsopleidingen

Klantgericht faciliteren. AMR Facilities Bedrijfsopleidingen Klantgericht faciliteren AMR Facilities Bedrijfsopleidingen A. Inleiding Als facilitair medewerker kom je dagelijks in contact met interne en externe klanten. Je bent het visitekaartje van het facilitair

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Hotsheet september 2013

Hotsheet september 2013 Hotsheet september 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,649,870 Aantal bezoeken 535,112 Unieke bezoekers 348,222 Aantal vacatures 1,380 September

Nadere informatie

Sportcentrum Rozengaarde B.V. 1) Activiteitenlijst. 2) Begroting 2013 en 2014

Sportcentrum Rozengaarde B.V. 1) Activiteitenlijst. 2) Begroting 2013 en 2014 Sportcentrum Rozengaarde B.V. 1) Activiteitenlijst 2) Begroting 2013 en 2014 Activiteiten Sportcentrum Rozengaarde 2014 Schoolzwemmen Zwemlessen A, Ben C Aquafit Aquarobic Aqua joggen Aquasportief Hart

Nadere informatie

Register lokale ondernemers Roerdalen (Extern) Pagina 1 van 7

Register lokale ondernemers Roerdalen (Extern) Pagina 1 van 7 Register lokale ondernemers Roerdalen 26-7-2016 (Extern) Pagina 1 van 7 101 Studie en opleiding 6P B.V., Sint Odiliënberg ABO Opleidingen, Vlodrop Jan Mestrom Advies & Training, Montfort Mankind Mens &

Nadere informatie

Checklist Bedrijfsverhuizing

Checklist Bedrijfsverhuizing Checklist Bedrijfsverhuizing ReMaedie heeft de Checklist Bedrijfsverhuizing ontwikkeld als leidraad voor ondernemers om de verhuizing van hun bedrijf zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks 1 Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks Syndeks een combinatie van ingenieurs- en inkoopactiviteiten Materiekennis Syndeks b.v. Son & Europese Aanbestedingen Lid van 2 Syndeks in een notedop

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting'

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting' Jaarrekening boekjaar 2008-2009 Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 1 van 9 Activa per 31-12-2009 Bedrag Bedrag Materiele vaste activa Gebouwen 4.642,00 Installaties 16.424,00 Inrichting 31.863,00 Inventaris

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

Stichting CEMENT Jaarrekening 2014. Amersfoort, 15 april 2015

Stichting CEMENT Jaarrekening 2014. Amersfoort, 15 april 2015 Amersfoort, 15 april 2015 Ingevolge uw opdracht en aan de hand van de door u verstrekte gegevens en bescheiden heb ik de jaarrekening van uw stichting over 2014 samengesteld. Op de juistheid van de overgelegde

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Wie is Hanzevast? Wat is parkmanagement? Marktontwikkelingen. Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk 6-2-2009

Wie is Hanzevast? Wat is parkmanagement? Marktontwikkelingen. Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk 6-2-2009 Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk Gijze Stroboer Ineke de Ridder Hanzevast parkmanagement Wie is Hanzevast? Parkmanagement is commercieel platform 30 bedrijvenen / kantorenparken

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor uw Praktijk

Rendementsverbetering voor uw Praktijk Rendementsverbetering voor uw Praktijk Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 16 maart 2017 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Paul Jacobs en Alex Buursema 2013 Contractmanagement heeft de aandacht Het managen

Nadere informatie

Welkom Break Out Sessie 1 (Groen)

Welkom Break Out Sessie 1 (Groen) Welkom Break Out Sessie 1 (Groen) Purchasing Intelligence: hype of toekomst van inkoop? Gastsprekers: Jan-Pieter van der Linden en Ivo Hens Rabobank Nederland NEVI-kennismanagers: Karin van IJsselmuide

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming

Rendementsverbetering voor Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming Rendementsverbetering voor 2017 Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 7 december 2016 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs en

Nadere informatie

Rekeningschema. ML Webdesign 18-2-2011 23:56:45 1 / 6. Datum:

Rekeningschema. ML Webdesign 18-2-2011 23:56:45 1 / 6. Datum: 1 / 6 100 Goodwill 100 0 11000 101 Afschrijving goodwill 101 0 11000 110 Aanloopkosten 110 0 11000 111 Afschrijving aanloopkst. 111 0 11000 200 Gebouwen 200 0 12000 201 Afschrijving gebouwen 201 0 12000

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Definitie Externe Inhuur

Definitie Externe Inhuur Als vertrekpunt is gebruik gemaakt van de definitie die ook gehanteerd wordt door de Rijksoverheid. Vervolgens is deze op onderdelen verfijnd, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Flevolandse inrichting

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014

Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014 Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014 B.P.J. van Brunschot (Bart) CPD, plv. directeur I.D. (Inge) de Vos BEd, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2016 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 20-2-2017 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2016 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Notitie. Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) Directieteam. Procesplan langlopende relaties. Datum: 8 december 2004

Notitie. Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) Directieteam. Procesplan langlopende relaties. Datum: 8 december 2004 Notitie Van: Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) Aan: Directieteam Betreft: Procesplan langlopende relaties Datum: 8 december 2004 Middels deze notitie wil ik u op de hoogte brengen van de huidige stand

Nadere informatie

Duurzaam inkopen groenvoorziening

Duurzaam inkopen groenvoorziening Duurzaam inkopen groenvoorziening Joop Spijker Bijeenkomst Praktijknetwerken Onkruidbestrijding Utrecht Houten, 8 december 2008 Inhoud 1. Duurzaam inkopen (algemeen) 2. Productgroep Groenvoorziening 3.

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Beleid en praktijk rijksoverheid. Joan Prummel Categoriemanager Afval en Grondstoffen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Beleid en praktijk rijksoverheid. Joan Prummel Categoriemanager Afval en Grondstoffen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Beleid en praktijk rijksoverheid Joan Prummel Categoriemanager Afval en Grondstoffen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Agenda MVI door het Rijk Circulair Inkopen Practice what you preach Agenda MVI

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie