CAS Crediteuren Analyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAS Crediteuren Analyse"

Transcriptie

1 CAS Crediteuren Analyse Geeft zicht op synergiemogelijkheden en maakt inkoopresultaten tastbaar augustus 2011 Jeroen Corts

2 CAS spendanalyse Introductie De 1e stap van bijna elk inkoopadvies- of verbeteringsproject is het inventariseren van de huidige inkoop: de Spendanalyse. Deze 'Inkoopdiagnose' of 'Inkoopscan' bestaat uit een uitgebreide crediteurenanalyse om de totale 'inkoopspend' te verdelen naar grootste leveranciers, (interne) afnemers en inkoopcategories. Doelstellingen: Inzicht krijgen in de totale Spendcube Aangeven van de besparingsmogelijkheden Prioriteiten stellen WIE koopt er in? WAAR bij welke leveranciers? WAT wordt er ingekocht?

3 Inzicht Inzicht in de Spendcube geeft antwoord op vragen als: Wie heeft Wat ingekocht bij Welke leveranciers? Wat zijn de grootste leveranciers per categorie? Wat is de overlap of synergie tussen de afdelingen? Hoeveel leveranciers en facturen zijn er? Welk deel van de inkoop valt onder (mantel)contracten, de contractcompliance? Zijn de richtlijnen en procedures qua geautoriseerde budgethouders, EU aanbestedingen of duurzaam inkopen (MVO) op verantwoorde wijze gevolgd? Wat zijn de kansrijke categories voor besparingen? Welke invloed heeft een inkoopbesparing op het resultaat van de organisatie (DuPont analyse)?

4 Eenmalig, periodiek of structureel? De Spendanalyse van Purfacts maakt gebruik van dezelfde systematiek als het CAS crediteuren analyse systeem waarmee u of uw inkopers zelf op elk moment analyses kunnen maken. Afhankelijk van de situatie, wensen en beschikking over (eigen) capaciteit biedt Purfacts een drietal mogelijkheden voor het uitvoeren van een spendanalyse: eenmalige analyse kwartaalrapportage service eigen cas systeem

5 Aanpak De uitvoering van een CAS analyse duurt ongeveer 4 tot 6 weken, afhankelijk van het aantal administraties en de beschikbare capaciteit om de gegevens aan te leveren en toe te wijzen naar categories. Om de werkzaamheden te beperken worden alleen de grootste leveranciers, die 95% van de omzet bepalen, actief toegewezen. Dit is meestal slechts 10-15% van het totaal. De overigen worden ingedeeld op basis van hun kostensoort. 2 tot 3 weken 2 tot 3 weken 1 Informeren 1 Informeren 3 Importeren 3 Classificeren 5 Classificeren 5 6 Analyseren Controle Ontdubbelen Afstemmen inputgegevens leveranciers Spendanalyse format en gewenste en vertalen en toewijzen default en rapportage factuurgegevens kostensoorten categorieën PURFACTS Periodieke Update (optioneel) 7 Analyse Update(s) per kwartaal 4 x 25% per halfjaar 2 x 40% per jaar 1 x 60% van initiële kosten 2 Exporteren Aanleveren input bestanden (laatste 2-3 jaar) KLANT 4 Controleren Controle & toewijzen categorieën De optionele periodieke updates bieden u de mogelijkheid om elk kwartaal of (half)jaar een bijgewerkte analyse te krijgen in uw eigen huisstijl.

6 Resultaat Totale omzet x Totaal Geen inkoop Investeringen Primaire inkoop NPR inkoop Niet toegew ezen EUR x # Leveranciers # Facturen Type % ' / / / / / / Geen inkoop 26% Investeringen 4% Primaire inkoop 31% NPR inkoop 38% Niet toegewezen 1% Totale omzet 100% % % % % % % Beïnvloedbare inkoop 83% % % % % % % Vanuit het totaal wordt eerst een breakdown gemaakt om een onderscheid te maken tussen de Primaire, NPR (Ondersteunende) en Geen inkoop.

7 Resultaat Daarna krijgt u een overzicht van de totale inkopen, de (Pareto) analyse, het aantal leveranciers en facturen en het effect van inkoop op het bedrijfsresultaat (DuPont analyse). Pareto - ABC analyse 100% 80% C 60% B D 40% 20% A 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% EUR x # Leveranciers # Facturen ABC Analyse x Cum% Aantal % Aantal % A - Leveranciers % 24 2% % B - Leveranciers % 71 6% % C - Leveranciers % % % D - Leveranciers % % % Totaal % % %

8 Resultaat Top 10 EUR x # Leveranciers # Facturen Aandeel 2009 (EUR) Segment Groep % ' / / / / / / Overige Inhuur HRM 34% % FA Diensten Facilitair 13% Benefits HRM 9% Reis & verblijf Software ICT 10% % HR Services HRM 6% Reis & verblijf HRM 6% HR Services Logistiek Facilitair 6% % MA Diensten Marcom 2% Telecom ICT 3% Softw are Huisvesting Facilitair 3% % Benefits Overigen 7% % Totaal 100% % % % 525-3% % ## Inhuur 36% FA Diensten 14% EUR x Aantal Leveranciers & Facturen Inhuur FA Diensten Benefits Softw are HR Services Reis & verblijf Overige Inhuur FA Diensten Benefits Softw are HR Services Reis & verblijf Overige Per hoofdcategorie krijgt een overzicht van de omzetten per categorie, de top 25 leveranciers en het gemeenschappelijke gebruik van leveranciers door verschillende afdelingen (synergie).

9 Resultaat Marcom EUR x # Leveranciers # Facturen Category Segment % ' / / / / / / Uitgeverijen, Magazines Drukwerk 19% Grafische diensten MA Diensten 14% Marcom Marcom 25% Telemarketing MA Diensten 16% Relatiegeschenken Reclame 10% Beursen, evenementen locarepresentatie 6% Direct mailing MA Diensten 1% Commercieel drukwerk (brodrukwerk 2% Reclame, Media, plaatsingreclame 2% Sponsering, giften Representatie 1% Overigen 3% Totaal 100% % 718-3% % 80 9% ## 415-9% 378 Beursen, evenementen loca 6% Relatiegesch enken 10% Telemarketing 16% Marcom 2009 Overige 10% Uitgeverijen, Magazines 19% Marcom 25% Grafische diensten 14% Top 25 Leveranciers EUR x # Facturen %Ink Leverancier Category Cum% / / / / % AGRIMEDIA BV Uitgeverijen, Magazines 1% OPRAAPPERS Grafische diensten 8% % METAMORFOSE Grafische diensten 14% % PLOEG COMMUNICATIE Uitgeverijen, Magazines 32% SNEL BRABER Relatiegeschenken 38% % Valentis Ltd. Marcom 50% PRECALL Telemarketing 55% % Bluedesk CRM BV Marcom 66% Borghouts Design BV Direct mailing 66% FLEX4U Telemarketing 66% Vendere Consultancy & Training Telemarketing 73% % BOUTENS CONTACT CE Telemarketing 74% % RESULTANCY MAILING Direct mailing 74% MAILSTREET BV Direct mailing 76% % THE INSIDE Beursen, evenementen 76% locatie KICKNOW BRAND SUPP Marcom 76% REKLA 2000 Relatiegeschenken 76% KONNEDMAATVDIE Sponsering, giften 77% % HARDENBERG BV Beursen, evenementen 78% locatie IRIS COMMUNICATIE Marcom adviseurs 78% Jeen Communicatie Grafische diensten 80% FESASS c/o FNGDSB Bedrijfslidmaatschappen 82% TNS NPO BV Marktonderzoek82% NPB NAT PUBLICITE Display, buitenreclame 83% Ematters BV Marcom 84% % Overigen 100% Totaal 100% % 718-3% ## 415-9% 378 Per subgroep krijgt u een compleet overzicht van de inkoopomzet, contract compliance, het aantal leveranciers en het aantal facturen. Indien u over contract of MVO gegevens beschikt, worden deze ook in de analyse verwerkt om zo een inzicht te krijgen in de contract en MVO-compliancy.

10 Resultaat Nieuw in 2011 is het gebruik van de speciale SpendZoom tool in Excel waarmee inkopers en managers zelf interactief analyses en doorsneden kunnen maken. De SpendZoom tool wordt tegelijk met de periodieke update gratis bijgewerkt.

11 Benodigde data van Minimaal tot Alles Benodigde gegevens voor een crediteuren analyse Minimaal Standaard Uitgebreid Alles Gegevens Gegevens Gegevens Gegevens CrediteurNr CrediteurNr CrediteurNr CrediteurNr CrediteurNaam CrediteurNaam CrediteurNaam CrediteurNaam Periode (jaar) GrootboekNr GrootboekNr AfdelingsNr Bedrag EUR (incl. BTW) GrootboekNaam GrootboekNaam AfdelingsNaam Periode (maand) AfdelingsNr GrootboekNr Bedrag EUR (incl. BTW) AfdelingsNaam GrootboekNaam Periode (boekdatum) Periode (boekdatum) Bedrag EUR (incl. BTW) Bedrag EUR (incl. BTW) BedrijfsNr BedrijfsNaam FactuurNr FactuurOmschrijving BankrekeningNr Adres Postcode Plaats Toelichting: - Alleen het (totale) inkoopvolume per leverancier is bekend. - Er is niet bekend wie het heeft ingekocht. - Segmenten moeten op basis van eigen inzicht worden toegewezen. - De leveranciersomzet is per maand bekend om trends te signaleren. - De grootboekrekening verschaft extra inzicht in het soort inkopen. - Segmenten kunnen worden toegewezen met behulp van de kostensoorten. - De omzet en het aantal facturen per leverancier per afdeling is bekend. - Het is bekend welke afdeling het heeft ingekocht. - Segmenten kunnen door de grootste afnemer worden toegewezen. - Alle details per factuur per leverancier zijn bekend. - Met de extra leveranciers gegevens wordt het segmenteren optimaal ondersteund en zijn leveranciers makkelijker te 'ontdubbelen'. - Segmenteren kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. (of ingekocht). Geschikt voor: - 1e analyse / quickscan in een organisatie met weinig verschillende organisatieonderdelen. - Standaard analyse / quickscan in een organisatie met een beperkt aantal organisatieonderdelen. - Uitgebreide crediteurenanalyse in een organisatie met veel verschillende organisatieonderdelen. - Volledige analyse ter voorbereiding op het implementeren van een (CAS) Crediteuren Analyse Systeem. - (Middel) grote bedrijven die hun inkoopinformatie actief willen beheren om inzicht te krijgen in de besparingsmogelijkheden en prestaties.

12 Pia inkooppakket indeling Code FA Pakketnummer Facilitair Soort inkoop HR HRM Code Pakketnummer IC ICT Soort inkoop Code Pakketnummer MA Marcom Soort inkoop FA1 100 PERSONEELSGERELATEERDE Huisvesting ZAKEN HR1 Inhuur 600 AANSCHAF/HUUR GEBOUWEN, INSTALLATIES IC1 Hardware 900 WELZIJN MA1 Drukwerk FA Studie Architecten, & opleiding (bouw)adviseurs Niet nader HR11 onderzocht Accountants 601 Aanschaf gebouwinstallaties IC11 Computerhardware, Levering notebooks 901 Evenementen MA11 Commercieel drukwerk (brochures, Dienst (2B) reclame) FA Reis Bouw, - & verbouw, verblijfkosten aannemers Niet nader HR12 onderzocht Actuariele inleen 602 Aanschaf vaste inrichting IC12 Computersupplies Niet nader onderzocht 902 Leerlingenvervoer MA12 Data, print, fulfillment Dienst FA Recruitment/werving Deuren, hekwerken & selectie Dienst (2B) HR13 Adviseurs, organisatieadviseurs 603 Huur gebouwen etc. IC13 Copiers, Niet printers, aanbestedingsplichtig scanners (decentraal) 903 Aangepast MA13 vervoer Handelsdrukwerk (o.m. WVG, CVV en (briefpapier/enveloppen) patientenvervoer) Dienst FA Bedrijfskleding E&W Technische installaties & onderhoud Levering HR14 Finance, bank, verzekering 604 Realisatie/renovatie professionals Burger- en Utiliteitsbouw, IC14 Netwerk nieuwbouw Werk apparatuur 904 Openbaar MA14 Vervoer Pasjes, cards Dienst 105 ARBO Dienst (2B) 605 Sloopwerkzaamheden Werk 905 Aanschaf kunst Niet aanbestedingsplichtig FA15 Huur & Lease gebouwen, terreinen HR15 HR adviseurs IC15 Randapparatuur MA15 Uitgeverijen, Magazines 106 Kinderopvang Niet nader onderzocht 606 Aanschaf grond Niet aanbestedingsplichtig 906 Restauratie kunst Dienst FA16 Lift installaties & onderhoud HR16 Interim managers IC16 Servers, storage MA3 Reclame 107 Representatiekosten Niet nader onderzocht 700 EXPLOITATIE, BEHEER GEBOUWEN, INSTALLATIES 907 Reproducties kunst Levering FA17 Makelaars, vastgoeddiensten HR17 Juristen IC17 Telefooncentrales MA31 Display, buitenreclame 108 Verhuis/detacheringskosten Niet nader onderzocht 701 Onderhoud bouwkundig Dienst 908 Leermiddelen Niet nader onderzocht FA KANTOORINRICHTING Schilders, loodgieters, EN dakafwerking BENODIGDHEDEN HR18 Overige inhuur, ZZP ers 702 Onderhoud E-installaties IC3 Software Dienst 909 Overige Onderwijsgerelateerd MA32 Fotografie Niet nader onderzocht FA Kantoorartikelen Stoffering, vloerbedekking, zonwering Levering HR19 Uitzendkrachten 703 Onderhoud W-installaties IC31 Businesssoftware, Dienst licenties, onderhoud 910 Hulp bij het MA33 huishouden Internet reclame Dienst (2B) FA Kantoorinrichting Systeembouw, scheidingswanden, plafonds Levering HR3 HR Services 704 Schoonmaak IC32 Gebruikerssoftware, Dienst licenties, onderhoud 911 Reintegratiediensten MA34 Reclame, Media, plaatsing, Dienst zendtijd (2B) FA Kantoorapparatuur Verlichting Levering HR31 Administratieve diensten, 705 Beveiliging incasso diensten IC33 Netwerk/virussoftware, Dienst (2B) licenties, onderhoud 1000 HULPVERLENING MA35 Reclame/media bureaus, productie, advies FA3 204 Reproductie FA Goederen apparatuur Levering HR32 Assesment 706 Catering IC5 TelecomDienst (2B) 1001 Blusmiddelen MA36 en -uitrusting Relatiegeschenken (aanschaf en onderhoud) Leveringen FA Papier Audiovisuele apparatuur Levering HR33 Coaching 707 Gas en Elektra IC51 Belkosten Levering vaste lijnen 1002 Geweldsmiddelen MA5 Representatie en uitrusting Leveringen FA Drukwerk Bedrijfskleding Dienst HR34 Opleidingen, seminars 708 Water IC52 Datalijnen, Niet internet aanbestedingsplichtig providers 1003 Verkeersactiviteiten MA51 Beursen, (wegsleepregelingen) evenementen locatie Dienst (2B) FA Vakliteratuur Huishoudelijke en abonnementen artikelen Dienst HR35 Outplacement 709 Groenvoorziening IC53 GSM telefoons Dienst + abonnementen, belkosten 1004 Arrestantenzorg MA52 Evenementenbureau Dienst (2B) FA Archief Kantoorapparatuur apparatuur en (overig) kasten Levering HR36 Werving & selectie 710 Afvalverwerking IC7 ICT Diensten 1100 (MEDISCHE) MA53 ZORG, Restaurants, LABORATORIUM Representatie EN TECHNIEK FA AUTOMATISERING Kantoorartikelen, toners / TELECOMMUNICATIE HR5 Reis & verblijf 711 Bedrijfshulpverleningmateriaal IC71 Bekabeling Levering 1101 Voeding MA54 Sponsering, giften Levering FA Aanschaf Kopieer, en printerpapier installatie hardware (inclusief onderhoud) Levering HR51 Eigen wagenpark, 712 brandstof (Interne) verhuiskosten IC72 Computeruitwijk Dienst 1102 Linnen huur MA55 en wassen Standbouw Dienst (2B) 302 Aanschaf en installatie software (inclusief onderhoud Levering van standaard software) 713 Overige kosten exploitatie gebouwen Niet nader onderzocht 1103 Bedden Levering FA37 Lidmaatschappen, boeken, (vak)literatuur HR52 Huurauto s IC73 ICT Adviseurs, interim/project managers MA7 MA Diensten 303 Netwerken / infrastructuur (aanschaf, beheer en onderhoud) Levering 800 GROND-, WEG- EN WATER-BOUW (GWW) 1107 Laboratorium meubilair Levering FA38 Meubilair, inrichting HR53 Lease auto s IC74 ICT Diensten / Outsourcing MA71 Bedrijfslidmaatschappen 305 Telefoondienst vast en mobiel Dienst 801 Realisatie en groot onderhoud wegennet Werk 1108 Geneesmiddelen en distributie Levering FA39 Wandversiering, kunst, bewegwijzering HR54 Openbaar vervoer IC75 ICT Inhuur, externen MA72 Datavendors, datainkoop 400 ADVISEURS EN FLEXIBELE ARBEID 802 Realisatie en groot onderhoud verkeers(regel)installaties Werk 1111 Verpleging & verzorging Dienst (2B) FA5 401 Interim FA Diensten management Niet nader HR55 onderzocht Zakenreizen, tickets, 803 Realisatie hotels en groot onderhoud riolering IC76 ICT Opleidingen Werk 1112 Medisch onderzoek MA73 Direct & begeleiding mailing Niet nader onderzocht FA Uitzendkrachten Afval, milieu Dienst (2B) HR7 Benefits 804 Realisatie en groot onderhoud groenvoorzieningenwerk 1114 Medische inventaris MA74 Grafische (excl bedden) diensten Levering FA Organisatie- Bankkosten en en formatieadvies verzekeringen (concern) Dienst HR71 Arbodiensten, gezondheidszorg 805 Realisatie en groot onderhoud waterkeringen Werk 1116 Aanschaf en MA75 onderhoud Marcom klein adviseurs apparatuur Levering FA Beleidsondersteunend Beveiliging, receptie onderzoek Niet nader HR72 onderzocht Bloemen & gebak 806 (intern) Realisatie en grootonderhoud waterzuiveringsinstallaties Werk 1117 Aanschaf en MA76 onderhoud Marketing groot bureaus apparatuur Levering FA ICT Call advies centra en ondersteuning Dienst HR73 Kinderopvang 807 Realisatie en groot onderhoud watersystemen en Werk vaarwegen 1118 Medische hulpmiddelen MA77 Marktonderzoek en lab-producten Levering FA Juridisch Catering, onderzoek food inkoop, en advies evenementen (intern) Niet nader HR74 onderzocht Pensioenen, Verzekeringen 808 Overige (personeel) werken in de GWW-sector, realisatie en groot Niet nader onderhoud onderzocht MA78 Telemarketing FA Communicatie, Drank en uitgifte PR automaten marketingadvies Dienst HR75 Personeelsuitjes, 809 jubilea, Klein kerstpakketten onderhoud wegennet Dienst (2B) MA79 Vertaalbureaus FA Accountants Gas, energie financieel advies Dienst 810 Klein onderhoud verkeers(regel)installaties Dienst (2B) FA Ingenieurs-, Planten, groenvoorziening, milieu- laboratoriumdiensten bloemen (regulier) Dienst 811 Klein onderhoud riolering Dienst (2B) FA Tolken Schoonmaak en vertalers Dienst 812 Klein onderhoud groenvoorzieningen Dienst (2B) FA VERVOER, Textiel, stomerijen EMBALLAGE, VERZEKERINGEN 813 Klein onderhoud waterkeringen Dienst (2B) FA Dienst-/lease Vergaderlocaties vervoersmiddelen Levering 814 Klein onderhoud waterzuiveringsinstallaties Dienst (2B) 502 Vracht/ porti/ verzendkosten Niet nader onderzocht 815 Klein onderhoud watersystemen en vaarwegen Dienst (2B) FA62 Water A Primaire inkoop X Geen inkoop 503 Goederenvervoer (koeriersdiensten en andere vervoer, Dienst excl. personenvervoer) 816 Overig (klein) onderhoud GWW-sector Niet nader onderzocht FA7 Logistiek A1 Aanschaf, investeringen, machines X1 Belastingen / heffingen 504 Bankkosten Dienst 817 Openbare verlichting Levering FA71 Archivering, opslag B1 Benodigdheden / Grondstoffen X2 Rente / aflossingen 505 Verzekeringen Niet nader onderzocht 818 Chemicaliën Levering FA Brandstof Couverteerapparatuur Niet nader onderzocht 819 Zout C1 Componenten Levering / Gereed product Z1 Intercompany FA73 Extern vervoer, intern transport 820 Polymeren D1 Diensten Levering / uitbesteed werk Z2 Declaraties FA74 Koeriersdiensten 821 Gereedschappen en klein materiaal Levering Y Niet toegewezen FA75 Kopieer, print, couverteer diensten 822 Parkeerapparatuur Levering Y1 Leverancier < 5% FA76 Portokosten 824 Parkeerdienstverlening (handhaving, garages, terreinen) Dienst (2B) Y2 Leverancier > 5% FA77 Printen, kopiëren (centraal) 825 Gladheidsbestrijding materieel (excl. Zout) Levering FA78 Verhuizingen 826 Tractie Dienst 827 Realisatie en groot onderhoud sportvelden, zwembaden, Werk speeltoestellen etc. 828 Klein onderhoud sportvelden, zwembaden, speeltoestellen Dienst etc.

13 Met het CAS systeem heeft u altijd actuele inkoop informatie Kies rapport VendorGroup / Category en de Excel knop voor Data Export

14 Met een klik op Vendor Details kun je inzoomen op elke factuur. Selecteer je hier een individuele leverancier Dan zie je hier direct alle facturen binnen de selectie periode, incl. totaalbedrag

15 Met CAS kunt u ook uw duurzame spend volgen en verhogen. Voorbeelden van MVI criteria SenterNovem criteria Andere criteria Eigen criteria Regels en wetten

16 CAS Inkoopspend & contractcompliance meten en beheren Easy way: Aanvinken welke leveranciers shortlist (SL) zijn en/of voldoen aan MVO of Social Return (SR) criteria. Smart way: Per Leveranciersgroep contracten opvoeren met looptijden, besparingspercentages, contactpersoon, etc.

17 Wat levert het op? Crediteuren analyse Samenvoegen meerdere administraties. Met 1 druk op de knop en elk kwartaal snel up-to-date! Inzoomen van totaalomzet t/m individuele factuurregel. Geen statische nulmeting maar continue informatie. Managementinformatie Zicht op besparingsmogelijkheden, tastbare resultaten. Prioriteiten stellen voor het Category Management en Consensus bereiken over de aanpak. Prestatiemeting Contractbeheer en Contractcompliance Gerealiseerde Inkoopbesparingen Meten van leveranciers- en factuurreductie Uitbreidbaar met vendorrating en MVO criteria High Return on Investment Snel te implementeren (1-2 mnd.) Geen ICT impact of belasting door gebruik van standaard applicaties. Vertrouwelijke data blijft binnen de eigen organisatie. Lage aanschaf / onderhoudkosten

18 Referenties Publiek Privaat

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE Accountancy O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE imuis en imuis Online: Top-of-the-Line Accountancysoftware MUIS Software ontwikkelt sinds 1984 administratieve software, Top-of-the-Line.

Nadere informatie

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer,

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in de producten van SalesManager Software B.V. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs. Dit document laat u op een duidelijke en beknopte wijze

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Foto invoegen Dhr. Ondernemer Ondernemingsplan van: Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dit plan is samengesteld door Dhr. Ondernemer in samenwerking met SAB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt

E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt Onderzoek naar Nederlandse leveranciers van Vendor Management Systemen en Marktplaats-oplossingen Het gras bij de Buren coöperatie U.A. Robert

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties Oktober 2013 Copyright Bluedesk CRM Samenvatting Fondsenwervende organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de toestroom van financiële

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Kennis over Markten. Rapportage

Kennis over Markten. Rapportage Kennis over Markten Rapportage Kennis over Markten Rapportage April 2011 Pagina 2 van 52 Colofon Opgesteld in opdracht van: Opgesteld door: Rijkswaterstaat Decisio BV in samenwerking met SOLVINT Supply

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS

40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS Exact Online 40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS Laat de cijfers voor je werken www.exactonline.nl INHOUD 1 Haal haal meer uit je boekhouding 4 2 Kies een boekhoudpakket 6 3 De 40 boekhoudtips 10 4 Samengevat 12

Nadere informatie

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk 1 Auteurs van de artikelen, redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen.

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. LOGICWORKS CRM Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Centraal Bureau Dunamare

Centraal Bureau Dunamare DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2013/2014 Centraal Bureau Dunamare Toelichting begroting 13/14-1 - Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Begroting 2013/2014... 2 Toelichting op

Nadere informatie

ICT-kosten: theorie in praktijk

ICT-kosten: theorie in praktijk Cross References 6.5 Tegenover kosten moeten opbrengsten staan. Het proces om ICT-kosten te vertalen naar opbrengsten blijkt niet eenvoudig te zijn. Hoe doorzichtiger deze vertaling echter is, hoe eerder

Nadere informatie