BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9"

Transcriptie

1 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10 KUNSTWETENSCHAPPEN EN ARCHEOLOGIE 11 GESCHIEDENIS 11 TAAL- EN LETTERKUNDE 12 TOEGEPASTE TAALKUNDE 13 WIJSBEGEERTE EN MORAALWETENSCHAPPEN 13 CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 14 FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 15 RECHTEN 16 AGOGISCHE WETENSCHAPPEN 16 PSYCHOLOGIE 17

2 COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 18 POLITIEKE WETENSCHAPPEN 19 SOCIOLOGIE 20 TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 20 HANDELSINGENIEUR 21 BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN 21 LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN 22 REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE 24 Brussel, juni Intern werkdocument samengesteld door het VUB Career Center op basis van de VUB Opleidingen Waar ga je studeren

3

4 Bio-ingenieur Als bio-ingenieur kies je in elk geval voor een toekomstgericht beroep waarin de ontwikkeling en de duurzame productie van industriële grondstoffen, levensmiddelen, fijnchemicaliën en geneesmiddelen centraal staan. Met een bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen beheers je de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuw biotechnologisch proces. En met een masterdiploma ben je in staat die basiskennis om te zetten in de praktijk. Als je de bachelor- en masteropleiding gevolgd hebt, krijg je de wettelijke academische ingenieurstitel. De titel van ingenieur is internationaal erkend en geeft aan dat je een wetenschappelijke en technische opleiding hebt afgerond. Van onderzoeker tot manager in een oneindig aantal sectoren Vaak start je als bio-ingenieur met een technisch-commerciële of een onderzoeksfunctie om later door te groeien naar het middenkader of een leidinggevende functie in de bedrijfswereld of elders in binnen- of buitenland. Je kan dankzij je brede vorming in tal van sectoren aan de slag: de landbouwde fermentatie en de voedingsindustrie en aanverwante sectoren, chemie en fijnchemie, agrochemie, farmacie en fytofarmacie, milieubeheer en milieuwetgeving, de milieutechnologie en alternatieve energiewinning of biomedische sector. Je kan je bezighouden met veevoeders of meststoffen, levensmiddelen of chemische processen. Maar je kan eveneens een baan zoeken in de biotechnologische industrie voor de ontwikkeling van verbeterde planten, geneesmiddelen, vaccins, Ook bij de overheid, in het onderwijs, het onderzoek aan de universiteit of een onderzoeksinstelling, de (bio)informatica en in het domein van de ontwikkelingssamenwerking zijn heel wat bio-ingenieurs actief. Biologie Het is een vaak gehoorde misvatting dat je met een masterdiploma in de Biologie weinig succes hebt op de arbeidsmarkt. Of dat je praktisch zeker in het onderwijs terecht komt. Niets is minder waar. Als Master in de Biologie heb je talrijke troeven op de arbeidsmarkt. Zo heb je naast een veelzijdige, parate kennis ook talrijke vaardigheden opgebouwd waardoor je na afstuderen in volgende sectoren terecht kan: 1. Onderzoek Het grootste deel van de afgestudeerde biologen begint zijn/haar loopbaan als onderzoeker. In de eerste plaats kan dit aan een universiteit, bv. door het aanvangen van een doctoraat. Biologen worden ook aangesteld in klinische laboratoria (ziekenhuizen), musea, onderzoeksinstellingen (bv. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Instituut voor Tropische Geneeskunde) en biotechnologische of farmaceutische bedrijven. 2. Milieubeleid, natuurbeheer en educatie

5 Een groot aantal biologen komt ook in beleidsfuncties terecht. Zo zijn biologen op gemeentelijk, provinciaal, federaal en Europees niveau actief betrokken in het milieubeleid. Ook nationale parken en natuurreservaten doen beroep op biologen voor beheer, advies en educatie van bezoekers. 3. Onderwijs Wil je toch je passie en enthousiasme voor biologie doorgeven aan een volgende generatie, dan kan dat natuurlijk ook. Ongeveer 13-14% van de afstuderende biologen kiest ervoor om voor de klas te staan. Dit kan zowel in het secundair onderwijs als aan een hogeschool. De VUB heeft een Specifieke Lerarenopleiding van 60 studiepunten waarvan je al 30 studiepunten in je master kan opnemen. Ook andere masters mogelijk Met je bachelordiploma Biologie kan je ook kiezen voor: - Oceans and Lakes Master of Marine and Lacustrine Science and Management - Master of Molecular Biology Meer informative over de masteropleidingen: Lerarenopleiding Zou je graag voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren. Chemie Dankzij je brede vorming kan je in tal van sectoren aan de slag. De meeste afgestudeerde masters bouwen een loopbaan uit in de chemische, agrochemische of farmaceutische nijverheid. Ze verrichten daar sterk uiteenlopende functies: in research, productie, laboratoria, verkoop en management. Een aantal chemici komt terecht in overheidslaboratoria voor de controle en het onderzoek van eetwaren, drinkwater, radioactieve straling, afvalstoffen en andere milieuaspecten. Ook in medische laboratoria, ziekenhuizen en apotheken is er behoefte aan chemici. - Het profiel Industrie bereidt je voor op een rechtstreekse intrede in de bedrijfswereld. - Als je het profiel Onderwijs gekozen hebt, kan je in het hoger en het secundair onderwijs als leerkracht chemie aan de slag. Naar verwachting zal de vraag naar leerkrachten chemie in de komende jaren alleen maar toenemen. De VUB biedt de Specifieke Lerarenopleidingen aan, waarbij je na 60 studiepunten de officiële bevoegdheid hebt om les te geven. - Via het profiel Onderzoek bereid je je voor op een doctoraat. Dit is vooral gericht op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en kan een voortzetting zijn van je gekozen afstudeerrichting, maar je kan ook kiezen voor een doctoraat in een andere specialisatie. Computerwetenschappen

6 De vraag naar hooggeschoolde informatici overstijgt nog steeds het aanbod. De Belgische economie heeft een grote nood aan informatici allerhande. Er zijn nog steeds vacatures die maandenlang openstaan of zelfs oningevuld blijven. Met een universitair diploma Computerwetenschappen of Toegepaste Informatica kun je alle kanten op. Je kunt uiteraard werken in één van de vele softwarebedrijven maar ook in de informatica-afdeling van bedrijven waarvan de kerntaken zich niet in de informaticasector bevinden zoals banken, verzekeringen, de industriële sector, gezondheidszorg, transportsector, overheidsdiensten, Ook een eigen zaak opstarten behoort tod de mogelijkheden en uiteraard kun je ook gaan lesgeven zowel in het reguliere onderwijs (secundair en hoger onderwijs) als in het bedrijfsleven. Tenslotte kan je fundamenteel of toepassingsgericht onderzoek verrichten en werken aan een doctoraat. Enkele mogelijke functies van een computerwetenschapper: - De ICT-architect tekent de technische en functionele structuur van een softwareoplossing uit. Dit is te vergelijken met het werk van een bouwkundig architect, die de technische en de functionele structuur van een gebouw uittekent. - De ICT-analist bestudeert tijdens de voorstudie van een informaticaproject de bedrijfsbehoeften en zet deze om in een plan voor een concrete oplossing, inclusief een raming van de benodigde inspanningen en kosten. Vaak assisteert hij/zij de ICT-architect - De ICT-consultant zoekt informatica-oplossingen voor problemen bij bedrijven, overheidsinstellingen, organisaties, etc. Hij/zij identificeert en definieert mogelijkheden om (bedrijfs)processen te vereenvoudigen en te verbeteren. Hij/zij analyseert problemen en stelt de meest geschikte oplossingen voor. - De softwareontwerper vertaalt de plannen van de ICT-architect en de analist in een concreet softwareontwerp dat vervolgens kan worden gerealiseerd door de programmeurs. - De projectmanager is verantwoordelijk voor de algemene opvolging van een project. Hij/zij worgt voor de administratie, onderhoudt contact met de klant en de leveranciers en ziet er op toe dat de projectmedewerkers lastenboek en deadlines respecteren. - De onderzoeker draagt bij tot de vooruitgang van het vakgebied zelf. Het vakgebied is nog in volle ontwikkeling en er is geen gebrek aan uitdagingen. Als onderzoeker kan men aan de slag aan een universiteit, in een onderzoeksinstituut of in een bedrijf. - De webspecialist bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt nieuwe webtoepassingen of nieuwe versies van bestaande websites en webtoepassingen. Het kan hierbij gaan om internet- en intranetsites, webportalen, mobiele toepassingen, e-commerce systemen, e-government systemen, e-learning systemen, entertainment, - De databasemanager ontwerpt en beheert databanken. Hij/zij waakt hierbij over de efficiëntie en de veiligheid van de gegevens. Fysica en Sterrenkunde Masters in de Fysica en Sterrenkunde van de Vrije Universiteit Brussel hebben een veelzijdige, parate kennis opgebouwd en bruikbare vaardigheden verworven waardoor ze zonder moeite een job vinden in de meest diverse sectoren. Ze kunnen in alle bedrijfstakken terecht waar probleemoplossend

7 vermogen, analytische, wiskundige en IT-skills welkom zijn. De vraag naar fysici overstijgt momenteel het aanbod. Vele afgestudeerden komen in het wetenschappelijk onderzoek terecht. Zowel in het binnen- als in het buitenland werken onze alumni mee aan de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Maar ook in de industrie zijn fysici zeer gegeerd. Door hun brede basis in modelleren, statistiek, informatica en problem-solving worden zij vaak ingezet voor onderzoek en ontwikkeling. In het banken verzekeringswezen werken ook talrijke mensen met een fysicaopleiding. Hier werken zij onder andere rond risicoanalyse en de modellering van de financiële markten. Met de minor Onderwijs kan je leerkracht in het secundair en/of hoger onderwijs worden. Er is een grote nood aan leerkrachten die hun passie voor de fysica doorgeven aan de volgende generatie wetenschappers. De Specifieke Lerarenopleiding (60 studiepunten) van de VUB is open voor elke master. Geografie Jobmogelijkheden De toenemende belangstelling voor het milieu, de groeiende bezorgdheid omtrent stedelijke ontwikkeling en sociale ongelijkheid, de ruimtelijke planning en de recente toepassingen van digitale cartografie en geo-it bieden geografen tal van tewerkstellingsmogelijkheden. Milieu, planning, cartografie Afgestudeerde geografen gaan vandaag voornamelijk aan de slag in overheidsinstellingen en privébedrijven waar milieu- en planningsvraagstukken centraal staan, maar ook in de cartografische sector die sinds de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen voor ruimtelijk informatiebeheer (GIS) een alsmaar groeiende afzetmarkt voor jonge geografen vormt. Een belangrijk deel van de afgestudeerden komt ook terecht in het onderwijs en in het onderzoek. Werken aan een geïntegreerd milieubeleid Als fysisch geograaf kan je aan de slag in uiteenlopende sectoren die betrokken zijn bij het uittekenen en het uitvoeren van een geïntegreerd milieubeleid. Je ver vult ofwel een coördinerende, ofwel een technische functie in overheidsdiensten of privéstudiebureaus. Fysisch geografen vinden ook hun weg in het global change onderzoek en in de weersvoorspelling. Vorm geven aan ruimtelijk en stedelijk beleid Als stadsgeograaf ben je uitstekend geplaatst om voor de overheid of voor privéstudiebureaus te werken, waar je het ruimtelijk en stedelijk beleid mee vorm kan geven (stadsontwikkeling, mobiliteit, toerisme, city marketing, ). Er is eveneens een steeds grotere groep van semi-publieke instellingen en stedelijke vzw s die actief zijn op het terrein van economische, sociale en culturele actie en programmatie (onder andere stadsprojecten, wijkontwikkelingsprojecten, ) waar je met je expertise terecht kan. Cartografie of toegepast ruimtelijk onderzoek?

8 Als geo-informatiedeskundige kan je aan de slag in de cartografische wereld en in een alsmaar groeiend aantal sectoren waar GI-technologie wordt toegepast. Je taak is ofwel coördinerend, ofwel van meer technische of commerciële aard (cartograaf, GI-analist, GI-coördinator, GI-technischcommercieel medewerker). Steeds meer geografen komen ook terecht in het toegepast onderzoek in het GI- en aardobservatiedomein dat plaatsvindt aan universiteiten en in gespecialiseerde researchinstellingen. Wiskunde Een zorgeloze toekomst Wie het masterdiploma Wiskunde behaalt heeft nadien zicht op een prachtige toekomst. Wiskundigen vinden hun weg in tal van sectoren. Ongeacht de gekozen afstudeerrichting heb je een uitzicht op een interessante job in een zeer rijk gamma van sectoren, zoals o.a. de financiële sector, de farmaceutische sector, de informatica- en technologiesector, de onderzoeksector en het onderwijs. Bedrijfsleven of onderzoek Het merendeel van onze afgestudeerde wiskundigen vindt een loopbaan in de bedrijfswereld, zoals o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, andere soorten bedrijven waar men statistische analyses nodig heeft, overheidsinstellingen (bv. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, het KMI), de farmaceutische sector, informaticabedrijven of informatica-afdelingen van bedrijven. Daarnaast kan je je ook toeleggen op academisch wiskundeonderzoek in België of het buitenland. Actuaris worden Het actuarissenberoep is één van de meest tot de verbeelding sprekende beroepen waartoe een diploma in de wiskunde kan leiden. Een actuaris staat in voor het financieel risicobeheer van banken en verzekeringen en moet daarom zowel juridisch, economisch en vooral wiskundig geschoold zijn. Deze brede waaier aan vereiste competenties zorgt voor een bijzonder aantrekkelijk loon en een groot tekort aan actuarissen op de arbeidsmarkt. Wie actuaris wil worden aan de Vrije Universiteit Brussel, kan zijn erkenning bij de beroepsvereniging voor actuarissen aanvragen na het volgen van een goed uitgekiend keuzepakket doorheen de bachelor- en masteropleiding en het schrijven van een financieel gerichte thesis. Beslis ja pas later in de opleiding om voor een scholing in het actuariaat te gaan, dan heet de Vrije Universiteit ook een Master-na-master in de Actuariële Wetenschappen in petto. Lesgeven Uiteraard kan je ook in het onderwijs stappen om zo je passie voor wiskunde door te geven aan een nieuwe generatie wetenschappers. De vraag naar wiskundeleraars blijft zeer groot. Wie leerkracht wiskunde wordt, zal met overgave de logische, abstracte manier van redeneren aan leerlingen overbrengen en met hen een wereld van patronen, structuren en formules ontdekken. De maatschappelijke rol van de leraar wiskunde mag niet onderschat worden, de leerkracht wiskunde is de schakel om leerlingen te motiveren om later een wetenschappelijke of technische richting aan te

9 vatten. Daarnaast is wiskunde het vak bij uitstek om leerlingen scherp, kritisch, logisch, zelfstandig en onderzoekend te leren redeneren. In tegenstelling tot wat soms wel eens gedacht wordt, kezen niet alle wiskundestudenten voor een job in het onderwijs. Onze afgestudeerden vinden hun weg in een brede waaier van beroepen en minder dan een kwart kiest nog resoluut voor het onderwijs. Te weinig: er is een bijzonder groot tekort aan universitair opgeleide leraars wiskunde. De Specifieke Lerarenopleiding omvat 60 studiepunten en duurt bijgevolg 1 jaar. Dit jaar omvat voor ongeveer de helft theoretische vakken. Hierbij krijg je een theoretisch kader om te handelen als leraar wiskunde aangereikt door de domeinen van de pedagogie, de onderwijskunde en de vakdidactiek wiskunde (de wetenschap over hoe je wiskunde geeft) te bestuderen. De andere helft gaat naar een praktijkcomponent. Dit is ofwel een stagetraject (eerst observeren, dan participeren en dan helemaal zelfstandig voor de klas staan) dat onder begeleiding wordt afgewerkt. Ofwel kan je kiezen om de praktijkcomponent af te werken als Leraar-In-Opleiding (LIO). Als LIO doe je geen stage, maar sta je zelfstandig voor de klas en verdien je ook een loon. Jouw tewerkstelling wordt dan als praktijkcomponent meegerekend. Industriële wetenschappen Aan de slag als ingenieur Je studeert af als ingenieur. Een diploma dat zeer gegeerd is op de arbeidsmarkt, want sinds een aantal jaar is er een tekort aan ingenieurs. Dit betekent dat je na afstuderen een ruime keuze aan werkgelegenheid hebt als: - Procesingenieur - Kwaliteitsingenieur - Leidinggevende in het bedrijfsleven, dienstensector of overheid - Zelfstandig ondernemer - Wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit of een onderzoeksinstelling Afhankelijk van de specialisatie die je volgde zal je in de sector van de hernieuwbare energie, autoen vliegtuigbouw, lucht- en ruimtevaart, elektronica of communicatietechnologie terechtkomen. Ingenieurswetenschappen Aan de slag als Burgerlijk Ingenieur Door de brede opleiding, de voorbereiding op levenslang leren en in probleemoplossend denken, zijn burgerlijk ingenieurs veelzijdig en dus breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Meer nog, er is veel vraag naar afgestudeerde burgerlijk ingenieurs. Zij vinden dan ook direct na afstuderen een uitdagende job. Opvallend daarbij is dat de gekozen specialisatierichting niet noodzakelijk bepalend is voor je latere beroep of de sector waarin je terecht komt. Heel wat jobaanbiedingen richten zich niet uitsluitend tot één bepaalde specialisatie. Als ingenieur ben je de aangewezen persoon om technische, natuurwetenschappelijke, technologische en organisatorische problemen op te lossen. Je gaat aan de slag als leidinggevende in de bedrijfswereld of bij de overheid, zowel in binnen- als buitenland. Dit kan in de meest diverse sectoren:

10 - Transport, lucht- en ruimtevaart - Energie - Telecommunicatie - Micro-elektronica - Milieu - Voeding - Geneeskunde - Informatica - Onderzoekswereld Ingenieurswetenschappen: Architectuur Aan de slag als ingenieur-architect Je kan aan de slag als architect of ingenieur, als zelfstandige of als werknemer, in binnen- of buitenland. De beroepsmogelijkheden zin dus talrijk. Sterker nog: alle afgestudeerden ingenieur-architect van de VUB hebben binnen het jaar een job. Je gaat je carrière tegemoet als: - Architectonisch en constructief ontwerper - Zelfstandig architect - Bouwmanager - Projectleider of deskundige in bouwtechnische aspecten - Adviseur - Medewerker of leidinggevende in een studie- of ontwerpbureau - Medewerker of leidinggevende in openbare diensten (ruimtelijke ordening, stedenbouw, monumenten en landschappen) - Beheerder van gebouwd patrimonium in binnen- of buitenland - Wetenschappelijk onderzoeker Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee. Je studie heeft je geleerd om een leven lang jezelf, je vak en daarmee de gebouwde omgeving te vernieuwen. De praktijkervaring die je zal opdoen tijdens je loopbaan zal dit alleen maar verstersken. Maar je kan jezelf ook nog bijscholen na het behalen van je masterdiploma. - Wil je aan het werk als zelfstandig architect? Dan loop je eerst twee jaar stage bij een architectuurbureau, aangesloten bij de Orde van Architecten. - Wil je verder studeren? Dan behoort de master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning tot de mogelijkheden. Deze master kan je volledig in avondonderwijs doen, en kan je dus combineren met je eerste werkervaring. - Wil je je verder toeleggen op onderzoek? Dan kan je doctoreren. Als doctoraatsstudent doe je voornamelijk onderzoek en ontplooi je verder je visie op architectuur en de gebouwde omgeving. Maar je krijgt ook de kans om heel wat ervaring op te doen: je krijgt een lesopdracht, je publiceert wetenschappelijke artikels, woont conferenties bij en geeft zelf lezingen of presentaties in binnen- en buitenland.

11 Kunstwetenschappen en Archeologie Een ruime basiskennis, een brede vorming, competent en zelfstandig kunnen werken, kritische zin, mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, kennis van en ervaring met diverse beroepspraktijken. Het zijn allemaal kwaliteiten van iemand met en diploma Kunstwetenschappen en Archeologie aan de VUB. Dat leidt tot heel wat jobmogelijkheden, bijvoorbeeld in musea, maar zeker ook in de archeologische beroepswereld, in het wetenschappelijk onderzoek, in het onderwijs en meer en meer ook in de brede erfgoedsector, aan de overheid en in de brede culturele economie. Lerarenopleiding Zou je graag voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren. Geschiedenis Jobmogelijkheden Kritische zin, een brede basiskennis, vermogen tot zelfstandig werken, mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Al deze kenmerken zitten in je rugzak als je de VUB straks verlaat en worden erg gewaardeerd in tal van sectoren. Historici kiezen vaak voor het onderwijs (mits een diploma Specifieke Lerarenopleiding), maar ook de media, de cultuursector, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, het politieke bedrijf en de sociale sector stellen veel historici te werk. Als geschiedkundige heb je een diploma dat veel raakvlakken heeft met andere disciplines. In de meeste sectoren kun je dan ook terecht met je brede basiskennis. Heb je meer zin om echt onderzoek te doen? Dan is het onderzoekslandschap aan een universiteit of binnen een geschiedkundige instelling iets voor jou. Word leraar Zie je jezelf wel voor de klas staan om geschiedenis op een passionele wijze over te brengen aan jongeren? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren. Doctoreren Als je zin hebt om je vast te bijten in een onderwerp en nog een stapje verder te gaan dan in je masterproef, kan je, indien je aan de nodige voorwaarden voldoet, onderzoek gaan doen aan een universiteit. Binnen de vakgroep Geschiedenis aan de VUB zijn er meerdere onderzoekscentra actief. Het Centrum voor Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen fungeert als kerngroep van een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap die 21 onderzoekseenheden in binnen- en buitenland omvat. Er wordt gefocust op arbeid en arbeidsverhoudingen, migratiebewegingen en migranten, stedelijke middengroepen en de relaties tussen economische, politieke en culturele elites.

12 Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (Brio) richt zich op vragen over Brussel als meertalige, multiculturele stad, over thema s als migrantenproblematiek, taalwetgeving, identiteitsvorming en meertaligheid. Het centrum doet daarbij ook aan comparatief onderzoek waarbij het Brussels bestuursmodel als voorbeeld kan dienen voor andere conflictsteden. Voorts is er het Centrum FOST (Sociale en Culturele Voedingsstudies), een interdisciplinaire onderzoeksgroep die de eetcultuur centraal plaatst als indicator van algemene historische processen. Stevig geënt op de tradities van de opleiding Geschiedenis, verricht FOST onderzoek naar migratie, identiteitsconstructie, arbeid, elite, gezondheid, kleinhandel, materiële cultuur, feest en restaurants. Het Roman Society Research Center onderzoekt in samenwerking met de Universiteit Gent culturele, sociale en economische processen en fenomenen in de Romeinse wereld, variërend van het begrip moed in democratisch Athene tot textielnijverheid in Romeins Egypte. Een archief als je eigen te kneden biotoop? Een archivaris is algemeen gekend als bewaker van het historisch erfgoed. Hij zorgt ervoor dat historische archieven overgedragen worden naar een veilige bewaarplaats, hij conserveert documenten, laat ze restaureren, plaatst ze in hun context en inventariseert ze. Voor hedendaagse documenten geldt ook dat er een goed systeem moet worden uitgedacht, -gerold en beheerd. Binnen allerhande bedrijven en overheidsinstanties gaan immers een heleboel middelen verloren bi het zoeken naar vitale documenten wanneer er een gebrek is aan een goed archiefsysteem. Archief- en documentbeheerders zijn dan ook een noodzaak om alles in goede banen te leiden en de Sherlocks van dienst om snel documenten te vinden. De master-na-master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentenbeheer is een interuniversitaire opleiding en de enige in Vlaanderen die archivarissen-documentbeheerders vormt op universitair niveau. Naast een wetenschappelijk-academische opleiding, moet je zelf ook de handen uit de mouwen steken. Tijdens de verplichte stage van minimaal 300 uur in een archiefdienst of in een administratie, ga je praktijkervaring opdoen die je gelegenheid geeft om deze ervaring aan de onderrichte materie te toetsen. Taal- en Letterkunde Er zijn talrijke opties als je zin hebt om verder te studeren: Behaal een masterdiploma in een derde taal Als je in je tweede bachelorjaar een derde taal aan je programma hebt toegevoegd, kan je na het behalen van je master ook voor deze derde taal nog een masterdiploma behalen. Master in de Literatuurwetenschappen Deze eenjarige interuniversitaire Master-na-Master diept de verschillende literatuurwetenschappelijke methoden van de opleiding Taal- en Letterkunde verder uit en bereidt je voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. De master wordt gedoceerd door specialisten van verschillende universiteiten, waaronder de VUB. Master of Arts in American Studies Deze eenjarige interuniversitaire Master-na-Master geeft je binnen verschillende disciplines en vanuit diverse invalshoeken een beeld van de Amerikaanse samenleving in al haar aspecten. De

13 master wordt gedoceerd in het Engels door Belgische en Amerikaanse specialisten van verschillende organisaties en universiteiten, waaronder de VUB. Journalistiek De eenjarige master Journalistiek kan je na het beëindigen van Taal- en Letterkunde zonder voorbereidingsprogramma toevoegen aan je studie. Hier leer je de knepen van het journalistieke vak en word je opgeleid tot journalist voor radio, tv, gedrukte of onlinemedia. Deze master heeft een hoog praktijkgehalte en vormt je tot een kritische journalist met een open geest. In de achtergrondvakken krijg je een overzicht van journalistieke concepten en theorieën en denk je na over de taak van de journalist in de maatschappij. Lerarenopleiding Zou je graag voor de klas staan om je passie voor taal en literatuur over te brengen aan jongeren of volwassenen? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren. Toegepaste Taalkunde Er is steeds meer vraag naar meertalige werknemers, zowel bij de overheid als in de bedrijfswereld. De toenemende internationalisering van onze maatschappij zal die vraag enkel maar doen stijgen. Als vertaler kan je gaan werken in vertaalbureaus, als zelfstandige of in loondienst bij de overheid of in bedrijven. Tolken vind je vooral bij internationale instellingen, de overheid of in het bedrijfsleven. Onze afgestudeerde masters in de Journalistiek gaan aan de slag bij kranten en tijdschriften, op internetredacties en op radio- en televisieredacties. Doctoreren Wil je je verder toeleggen op onderzoek? Dan kan je doctoreren. Als doctoraatsstudent doe je vooral onderzoek. Maar je krijgt ook de kans om heel wat ervaring op te doen: je krijgt een lesopdracht, je publiceert wetenschappelijke artikels, woont conferenties bij en geeft zelf lezingen en presentaties in binnen- en buitenland. Je maakt bovendien kennis met andere onderzoekers in jouw vakgebied wereldwijd. Voor de klas staan iets voor jou? Misschien nu nog niet, maar later wel! Met je diploma in de Toegepaste Taalkunde kan je lesgeven in de talen die je gestudeerd hebt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kunt de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere jaren. Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen Vandaag vinden we afgestudeerde wijsgeren en moraalwetenschappers terug in alle organisaties waar ze kritische, analyserende en synthetiserende denkers kunnen gebruiken en dat zijn er heel

14 wat. Naast de bedrijfswereld, die waardeert hoe filosofen in staat zijn innovatieve structuren en processen uit te denken zonder het grotere plaatje uit het oog te verliezen, vinden we ook veel wijsgeren en moraalwetenschappers terug in socioculturele verenigingen en in de media. Studenten die in de masterfase van hun opleiding kiezen voor de afstudeerrichting Moraalwetenschappen en Humanistiek, kunnen leraar Moraal of filosofie in het secundair onderwijs of hogeschool worden. De studenten die de stage morele begeleiding en het aanvullende opleidingsonderdeel Inleiding tot de praktijk van de Humanistiek hebben gevolgd, komen in aanmerking om te werken als moreel consulent in hulpverlenende organisaties in het algemeen of in één van de Centra Morele Dienstverlening van demens.nu in het bijzonder. Heb je nog meer zin om onderzoek te doen? Zoek het uit als PhD-student De VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junioronderzoekers te stimuleren en promoten via workshops, seminaries, master classes, Een doctoraat in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen? Neem dan eens contact op met de doctoral school of Human Sciences. Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee. Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 24 master-na-masteropleidingen aan en evenveel postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv. Criminologische Wetenschappen Tijdens je opleiding leer je een heleboel vaardigheden aan die van pas komen in verschillend werkdomeinen. Als criminoloog is je multidisciplinaire vorming een échte troef en kan je terecht in tal van coördinerende, ondersteunende wetenschappelijke en beleidsfuncties waar je kan samenwerken met juristen, psychologen, maatschappelijke assistenten, Begeleidende en coördinerende functies op beleidsniveau Je kunt je carrière opbouwen bij de politie als strategisch analist, beleidsmedewerker of slachtofferbejegenaar, in de gerechtelijke wereld als parketcriminoloog, als directeur van een gevangenis, van een justitiehuis of een jeugdinstelling, als veiligheidsadviseur of preventieambtenaar bij de gemeenten, als begeleider van gemeenschapsdiensten of leerprojecten voor jonge delictplegers, als coördinator of begeleider van jeugdpreventieprojecten op gemeentelijk vlak. Tal van toekomstmogelijkheden Maar ook de media, slachtofferzorg, de private veiligheidssector en de interne veiligheidsdiensten van private ondernemingen behoren tot de mogelijkheden. Ook in de academische wereld kan je terecht voor onderzoeks- en onderwijsfuncties.

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen 2012-2013 Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be

PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be Kijk snel binnenin voor ons opleidingsaanbod onze ambassadeurs Hogeschool PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be de Hogeschool met het netwerk Hogeschool

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR: BOUW ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT TOEGEPASTE INFORMATICA DEPARTEMENT N-TECHNOLOGIE WWW.XIOS.BE.

PROFESSIONELE BACHELOR: BOUW ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT TOEGEPASTE INFORMATICA DEPARTEMENT N-TECHNOLOGIE WWW.XIOS.BE. PROFESSIONELE BACHELOR: BOUW ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT TOEGEPASTE INFORMATICA DEPARTEMENT N-TECHNOLOGIE WWW.XIOS.BE Xchange Xperience 1 2 xios hogeschool limburg Beste student(e) Bedankt voor je

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be vertalen / tolken masteropleidingen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding vertalen - tolken 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven

Nadere informatie

WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT

WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT Faculteit der Geesteswetenschappen Taal en toekomst Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT Inhoud Voorwoord 1 Taal en toekomst 2

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie