Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya 03.09."

Transcriptie

1 Infosessie Séance d information Pattaya Laurent FREDERICKX 1.Le SPF Affaires étrangères et l Ambassade de Belgique à Bangkok 2.La demande de passeport et de la carte d identité 3.Attestations 4.Le mariage en Thaïlande 5.Mise-à-jour des données personnelles et retour en Belgique 6.Contacts utiles 1

2 1.De FOD Buitenlandse Zaken en de Ambassade van België in Bangkok 2.De paspoort- en identiteitskaartaanvraag 3.Attesten 4.Huwen in Thailand 5.Update van Uw persoonlijke gegevens en de terugkeer naar België 6.Nuttige contacten 1 Le SPF Affaires étrangères et l Ambassade de Belgique à Bangkok De FOD Buitenlandse Zaken en de Ambassade van België in Bangkok 2

3 De FOD Buitenlandse zaken heeft wereldwijd een netwerk van 6 verschillende types van vertegenwoordigingen benoemd posten : - de ambassades, - de consulaten generaal, - de (beroeps)consulaten, - de ereconsulaten, - de permanente vertegenwoordigingen, - de samenwerkingsbureaus. Alle posten vertegenwoordigen België en de belgen in het buitenland, maar hun bevoegdheden zijn niet identiek. Postes/Posten Ambassades 89 Consulaten-generaal Consulats généraux 21 (Beroeps)Consulaten Consulats (de carrière) 9 Représentations permanentes Permanente vertegenwoordigingen 10 Bureaux de coopération Samenwerkingsbureaus ereconsulaten (niet betaald)/consulats honoraires (non-rémunérés) 3

4 Op 31 december 2012 telde onze FOD personeelsleden: mensen bij het Hoofdbestuur in Brussel mensen bij de posten en bij de permanente vertegenwoordigingen in het buitenland en in Brussel (waarvan ter plaatse aangeworven contractuelen). 4

5 Het rechtsgebied van de Ambassade van België in Bangkok Thailand Cambodja Laos Myanmar In Cambodja, Laos en Noord- Thailand zijn wij ook door ereconsuls vertegenwoordigd. De bevoegdheden van onze ereconsuls zijn beperkt. 5

6 Onze ambassade is verantwoordelijk voor diplomatieke betrekkingen met de autoriteiten van deze landen. Daarnaast kunnen de permanent of tijdelijk verblijvende Belgen in ons ambtsgebied zich tot onze ambassade richten als aanspreekpunt voor sommige zaken die hen in België zouden leiden tot een gemeente. Het is ook onze ambassade die de visa voor België aflevert aan alle niet-belgen die in deze gebieden verblijven. Inschrijving Identiteitskaart Legalisaties Paspoort Geboorte Erkenning Verkiezingen Naamgeving Huwelijk Notariële bevoegdheid Samenleven Echtscheiding Overlijden Visum voor België Nationaliteit Internationale adoptie 6

7 Onze ambassade biedt ook bijstand aan onze burgers die in moeilijke situaties of in noodgevallen zijn terechtgekomen Who is who? - Z.E. Dhr. Marc Michielsen, Ambassadeur - Dhr. Nicolas Nihon, Raad - Dhr. Bruno Callebaut, Consul - Mevrouw Marleen Steenbrugghe, Eerste Secretaris - Dhr. Laurent Frédérickx, Vice-consul 7

8 Onze ambassade in cijfers ingeschreven: mannen, 796 vrouwen waarvan 632 minderjarigen. Inscrits Thailand 2460 Cambodja 168 Laos 77 Myanmar 28 Total

9 Notre ambassade en chiffres, c est Visas long séjour Visas court séjour (Schengen) passeports délivrés courriers échangés ( s, lettres, ) légalisations attestations (chiffres annuels pour 2013) 2 La demande de passeport et de carte d identité De paspoort- en identiteitskaartaanvraag 9

10 Passporten en reisdocumenten Afgifte van de verschillende types paspoorten Het gewone paspoort (geldigheid 7 jaar): Belgen die zich in België bevinden: Gemeente (indien officiëel adres in de gemeente) Provincie (indien zonder officiëel adres in België) Belgen die zich in het buitenland bevinden: Beroepsconsulaire posten (indien ingeschreven in de bevolkingsregister vans een consulaire post) 10

11 Het voorlopig paspoort (geldigheid: max. 1 jaar): In België: FOD Buitenlandse Zaken In het Buitenland: Beroepsconsulaire posten Ereconsulaten maar enkel met de toestemming van de bevoegde autoriteiten ETD (geldigheid: max. 7 dagen): Enkel in het buitenland bij beroepsconsulaire posten Een gewoon paspoort is nu een echt biometrische paspoort Dit is een grote stap voorwaarts bij het veiligstellen van reisdocumenten en het oplossen van problemen die daarmee verbonden zijn (terrorisme,...). Met de komst van de biometrie bestaat de mogelijkheid om per post zijn paspoortaanvraag in te dienen niet meer aangezien elke burger zich persoonlijk moet aanmelden om zijn aanvraag in te dienen (vanaf 6 jaar). 11

12 Meer informatie over NB: paspoorten die afgegeven werden vóór de effectieve inwerkingtreding van de biometrie zullen zonder beperking geldig blijven tijdens hun volledige geldigheidsduur. Wij beseffen dat het voor de Belgen in het buitenland niet gemakkelijk zal zijn om persoonlijk langs te komen. Daarom stellen wij U voor: 1. Uw vingerafdrukken en foto elders te kunnen laten registreren: bijvoorbeeld, bij een Belgisch provinciebestuur tijdens een bezoek aan België of in een andere ambassade mits toestemming van de Ambassade in Bangkok. 2. Uw biometrische gegevens op voorhand te kunnen laten registreren. Vanaf het moment van de preregistratie, heeft u 1 jaar om uw paspoortaanvraag per post in te dienen. 3. Zendingen aan de verschillende landen/regio s in ons ambtsgebied om ter plaatste de biometrische gegevens te registreren. 12

13 Ambassades/consulaten zijn niet langer bevoegd om gewone paspoorten af te leveren aan personen die in de bevolkingsregisters in België zijn geregistreerd. Dit betekent dat alleen personen met de Belgische nationaliteit die in de bevolkingsregisters in het buitenland zijn ingeschreven, nog een gewoon paspoort in het buitenland kunnen aanvragen. Personen die in de bevolkingsregisters in België zijn ingeschreven, moeten de vernieuwing van hun paspoort in België aanvragen (bij de gemeente waar ze zijn inschreven). Personen die niet in de bevolkingsregisters van een belgische vertegenwoordiging en evenmin in de bevolkingsregisters in België zijn ingeschreven, moeten eerst hun toestand regulariseren en zich laten inschrijven alvorens een aanvraag voor een nieuw paspoort te kunnen indienen. Bewaring van gegevens - Een verplichte bewaring van 3 maanden Zodra u een paspoort aanvraagt, zijn wij verplicht de gegevens gedurende 3 maanden te bewaren. Deze bewaring laat ons toe: 1. Uw paspoort te produceren. 2. Onmiddellijk opnieuw te produceren indien er voor uw paspoort een productiefout of administratieve fout wordt vastgesteld. Op die manier hoeft u geen 2de keer terug te komen om uw biometrische gegevens te laten registreren. 13

14 Een facultatieve bewaring van 7 jaar Enkel op uw vraag mogen wij uw gegevens gedurende 7 jaar bewaren. Deze bewaring laat ons toe om een duplicaat van uw paspoort te laten maken zonder dat u naar uw post hoeft terug te keren om opnieuw uw gegevens te laten registreren. Dit kan uiteraard enkel in een aantal zeer specifieke gevallen: Paspoort voor volwassenen - het aanvraagformulier - uw verlopen paspoort - een recente paspoortfoto's (kleurenfoto's): het moeten echte foto's zijn, niet gescand of gekopieerd - een fotokopie van uw visum/verblijfsvergunning voor Thailand. 14

15 Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya Curaçao Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya Curaçao

16 Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya Curaçao

17 Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya Curaçao Paspoort voor kinderen Kinderen worden sinds enkele jaren niet meer ingeschreven in het paspoort van hun ouders. Ze moeten in het bezit zijn van een eigen paspoort. Documenten: - het aanvraagformulier getekend door beide ouders. De ouders mogen niet tekenen als aanvrager op de tweede bladzijde van het aanvraagformulier. Het kind dient zelf te tekenen. Indien het kind nog niet kan tekenen wordt in het daartoe voorziene kader de vermelding vrijgesteld aangebracht - een recente paspoortfoto (kleurenfoto) - een originele of letterlijke kopie van de geboorteakte van het kind indien dit document nog niet in ons bezit is. 17

18 Verlies of diefstal van een paspoort a) dan kunt u een nieuw paspoort aanvragen bij de Ambassade (voorwaarden, zie aanvraag nieuw gewoon paspoort) op vertoon van het bewijs van de aangifte van het verlies of diefstal bij de lokale politie ("police report"). b) Een Belg met verblijfplaats in België of ingeschreven op een andere ambassade of consulaat en op doorreis die niet meer over een reisdocument beschikt, kan een voorlopig paspoort vragen op voorwaarde dat hij een verklaring van verlies of diefstal van de lokale politie kan voorleggen. Tarieven PASSPORT-PASPOORT-PASSEPORT Euro Baht from/vanaf/à partir du Valid 5 years, 32 pages Geldigheidsduur: 5 jaar- 32 pagina's Valable5 ans- 32 pages For minors valid 5 years, 32 pages Geldigheidsduur: 5 jaar- voor minderjarigen- 32 pagina's Valabe5 ans- pour mineurs- 32 pages Valid 5 years, 64 pages Geldigheidsduur: 5 jaar - 64 pagina's Valable 5 ans - 64 pages For minors valid 5 years, 64 pages Geldigheidsduur: 5 jaar - voor minderjarigen - 64 pagina's Valabe 5 ans - pour mineurs - 64 pages Temporary passport Voorlopig paspoort Passeport provisoire Emergency Travel Document (Laissez-passer) Noodreistitel *ETD Titre de voyage provisoire - ETD

19 Onderzoek van de paspoortaanvraag Onderzoek van de identiteit in het kader van het tegengaan van identiteitsfraude (vergelijking van de foto met de aanvrager in persoon, met foto s van vroegere aanvragen voor paspoort en met de foto van de id). Onderzoek van de nationaliteit (RR) Onderzoek of er nog geldige paspoorten in het bezit zijn van de aanvrager (Vernietiging/annulering van het oude paspoort bij afgifte van het nieuwe paspoort). Het proces kan tot 3 weken duren, De identiteitskaart - La carte d identité 19

20 Sedert 1 december 2010 zijn de Belgische ambassades overgeschakeld naar de afgifte van een elektronische identiteitskaart. Sinds 1 maart 2014 hebben de Belgische eid een geldigheid van 6 jaar (voor aanvragers van 12 jaar tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 jaar tot 75 jaar) of 30 jaar (voor +75- jarigen), maar behouden hun geldigheid ook na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België. De niet-elektronische identiteitskaart die in het buitenland werd afgegeven, blijft geldig. In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaart, verliest deze identiteitskaart echter haar geldigheid na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België. Certificaten De eid is voorzien van de mogelijkheden (certificaten) om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en toestemming te geven (digitale handtekening). Als U een eid aanvraagt bij onze diensten in Bangkok, zijn deze functies niet geactiveerd. U kan deze op een later ogenblik steeds in eender welke Belgische gemeente laten installeren op uw eid. U dient hiervoor wel zelf langs te gaan en de PUK-code van uw eid, die u ongeveer tegelijk met de eid wordt bezorgd, meebrengen. 20

21 Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie, : zie Wie kan een eid aanvragen? Kunnen een identiteitskaart verkrijgen, alle Belgen ouder dan 12 jaar, ingeschreven in het bevolkingsregister van de post en met hun hoofdverblijfplaats in het rechtsgebied van de Ambassade. 21

22 19/09/2014 Aanvraag De aanvrager meldt zich aan in de diplomatieke post (waar de aanvrager ingeschreven is) De aanvraag kan ook schriftelijk gebeuren. Volgens de instructies die zich op onze website bevinden: Belgian electronic identity card Belgische electronische identiteitskaart Carte d'identité électronique belge Euro Baht from/vanaf/à partir du Infosessie/Séance d information Pattaya Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya

23 19/09/2014 Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya Behandeling van Uw aanvraag Infosessie/Séance d information Pattaya

24 Ontvangst van Uw nieuwe eid 2 stappen : Zending van de PIN- en PUK- code per post Zending van Uw nieuwe eid 24

25 Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Opmerking: Dit document is een geldig reisdocument in de Lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan. De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland mag niet worden verward met het identiteitsbewijs of verblijfskaart afgegeven door de overheid van het land van verblijf. Deze laatste hebben enkel geldigheid en officiële waarde op het grondgebied van de verblijfstaat. 25

26 3 Attesten Attestations Een consulair attest wordt enkel afgegeven aangaande Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van de afgevende post. Enkel en alleen de voorziene attesten kunnen afgegeven worden. De afgifte van een attest vereist een schriftelijke en ondertekende aanvraag van betrokkene. Deze aanvraag kan persoonlijk overhandigd worden of verstuurd worden via de postdiensten, de fax of als bijlage aan een mail. 26

27 WELKE ATTESTEN KUNNEN WORDEN AFGEGEVEN? 1. ATTEST VAN WOONPLAATS Vermeldt het huidig adres opgenomen in het Rijksregisterdossier van de betrokkene. 2. ATTEST VAN INSCHRIJVING Vermeldt, in tegenstelling tot het attest van woonplaats, niet het adres van de betrokkene. 3. ATTEST VAN GEZINSSAMENSTELLING Vermeldt alle gezinsleden van de Belg, inbegrepen de vreemde gezinsleden. 4. ATTEST VAN NATIONALITEIT Aanvrager moet uiteraard Belg zijn of geweest zijn. 5. ATTEST VAN NAAMSOVEREENKOMST Af te geven als de naam van een persoon in Belgisch recht anders vastgesteld is dan in het vreemde recht (naam die hij/zij draagt in het vreemde recht, naam vermeld op de geboorteakte, ). 27

28 6. ATTEST VAN BURGERLIJKE STAAT Vermeldt de burgerlijke staat van de betrokkene zoals die voorkomt in het Rijksregister. Het attest dient uitsluitend om voorgelegd te worden aan vreemde (niet Belgische) instanties. De aanvrager moet uitdrukkelijk het doeleinde vermelden. Het attest van burgerlijke staat is niet dienstig in het kader van een huwelijk. 7. ATTEST VAN BEZIT VAN BELGISCH PASPOORT, REIS- OF IDENTITEITSDOCUMENT Een consulaire ambtenaar is niet bevoegd om een eensluidende kopie te maken of een kopie eensluidend te verklaren van een Belgisch paspoort, reis- of identiteitsdocument, reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen of vreemdelingen. 28

29 8. LEVENSBEWIJS Bewijst enkel dat een bepaalde persoon op een bepaalde datum in leven is. Betrokkene moet zich persoonlijk bij de post aanbieden en een identiteitsbewijs voorleggen. Kan de betrokkene zich om praktische redenen niet naar de post verplaatsen (ziekte, gevorderde leeftijd, verre afstand, ), dan kan het levensbewijs slechts opgemaakt worden op basis van een medisch getuigschrift en geldig identiteitsbewijs of op basis van een foto met recente krant en een geldig identiteitsbewijs waaruit blijkt dat de betrokkene nog in leven is. In dit geval neemt het levensbewijs de datum over van het medisch getuigschrift of datum publicatie krant. OTHERS-ANDERE-AUTRES Euro Legalization of signatures (per document) Legalisatie handtekening (per document) Légalisation de signature (par document) Certified true copy (per document) Eensluidend verklaard afschrift (per document) Copie certifiée conforme (par document) Life certificate free free Levensbewijs gratis gratis Certificat de vie gratuit gratuit Certificate of immatriculation Immatriculatiebewijs Certificat d'immatriculation Certificate of nationality Nationaliteitsscertificaat Certificat de nationalité Certificate of registration Inschrijvingscertificaat Certificat d'inscription Certificate of residence Verblijfscertificaat Certificat de résidence Certificate of family-composition Certificaat van gezinssamenstelling Certificat de composition de famille Attestation of co-habitation Bewijs van samenwoonst Attestation de cohabitation Civil RegistrarCertificates Akten in verband met de burgerlijkestand Actes en matière d'état civil

30 4 Huwen in Thailand Se marier en Thaïlande Indien u Belg bent en u wenst te trouwen in Thailand met een persoon van de Thaise of Belgische nationaliteit, gelieve vooreerst contact op te nemen met de Thaise verantwoordelijke van de Burgerlijke Stand van de gemeente ("Amphur") waar u wenst te trouwen, om na te gaan welke documenten, legalisaties en vertalingen in het Thai vereist zijn om te trouwen. 30

31 De Thaise gemeenten eisen gewoonlijk van buitenlanders een attest van geen huwelijks-beletsel, en een attest op eer (affidavit) betreffende de woonplaats, het inkomen van de toekomstige echtgeno(o)t(e), evenals de naam van 2 personen met dezelfde nationaliteit, gekend door de toekomstige echtgeno(o)t(e) en op de hoogte van het huwelijksproject. Om dit attest van geen huwelijksbeletsel en het attest op eer (affidavit) te verkrijgen moet u verschillende documenten aan de Ambassade bezorgen (zie website), Opgepast: het certificaat van geen huwelijksbeletsel wordt niet altijd ambthalve afgeleverd en kan, in geval van twijfel, voorgelegd worden aan het Parket. Gelieve er rekening mee te houden dat in dat geval de aflevering van het certificaat enkele weken kan duren. 31

32 Vertaling en legalisatie: Attest van geen huwelijksbeletsel en "Attest op eer" ("affidavit voor huwelijk") dient u zelf te laten vertalen naar het Thais door een erkende vertaler (lijst met vertaalbureau s ter uwer beschikking aan het loket). Het huwelijk kan worden aangegaan in een Thaise gemeente ("Amphur" genaamd). Na de voltrekking ervan, zult u in het bezit gesteld worden van 2 documenten in het Thais : Een huwelijkscertificaat (Marriage Certificate). Een voor echt verklaarde kopie van de registratie van de huwelijksakte (Copy of Marriage Registration Book). 32

33 Na het huwelijk, dient U deze 2 documenten te laten legaliseren door het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nadien moet u ze laten vertalen in de officiële taal van uw gemeente door een van de erkende vertaalbureaus (lijst te uwer beschikking aan het loket van de Ambassade). Let op dat er geen fouten staan in de documenten en in de vertalingen (veel voorkomende fouten zijn namen en de burgerlijke stand). Indien een huwelijkscontract getekend werd, dient het vermeld te worden in het huwelijkscertificaat. Uiteindelijk dienen deze documenten nog worden gelegaliseerd door deze Ambassade. Om uw huwelijk te laten registreren, dient u zich met de gelegaliseerde documenten en vertalingen aan te bieden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente als U in België ingeschreven bent of bij de Ambassade als U in het buitenland ingeschreven bent. 33

34 Vraag bij de registratie van het huwelijk dat het Thaise huwelijkscertificaat in de registers van de burgerlijke stand van uw gemeente wordt overschreven. Dit zal u toelaten om in de toekomst in België een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte bij uw Belgische gemeente aan te vragen. 5 Update van Uw persoonlijke gegevens en de terugkeer naar België Mise-à-jour de vos données personnelles et le retour en Belgique 34

35 Up-date van Uw persoonlijke gegevens Indien uw dossier up-to-date is, zal de Ambassade u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarin u dringende noodbijstand nodig hebt (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.). Het is belangrijk om de Ambassade van alle veranderingen op de hoogte te brengen: adres, telefoonummer, , burgelijke staat, Het is ook belangrijk om aan de Ambassade de bewijstukken te bezorgen, Terugkeer naar België Als u terugkeert naar België of verhuist naar een ander land, hebt u er alle belang bij uw vertrek vooraf te melden bij de Ambassade. Dit moet bij voorkeur schriftelijk gebeuren. Desgewenst kan de Ambassade u een attest van inschrijving afgeven betreffende uw verblijf in haar ambtsgebied en met vermelding van de datum van vertrek. Bij een terugkeer naar België kan de gemeente de voorlegging van dit attest vragen om u in te schrijven. U moet zich in principe binnen de 8 werkdagen na aankomst in België aanmelden bij de gemeente. 35

36 6 Contacts et informations utiles Nuttige contacten en informatie Informatie nodig? Vergeet onze Websites niet! 36

37 Embassy of Belgium in Bangkok Sathorn Square Building - 16th floor Sathorn Square - 98 North Sathorn Road Silom, Bangrak, Bangkok Tel: (+66) (0) Fax: (+66) (0) (Consular) (+66) (0) (Political) Wachtdienst : (+66)(0) Openingsuren Openingsuren voor consulaire dienst en visumafdeling van maandag tot donderdag: 08u00 12u00 en 13u00 15u00 Vrijdag: 08u00 12u00 en 13u00 14u00 37

38 Vragen? 38

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T F A M I L

Nadere informatie

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Page 1 of 10 Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Inhoud Waarschuwing : de ambassade van België wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites vermeld in deze gids

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

22/06/2011 - FOD Buitenlandse Zaken, Directie-generaal Consulaire Zaken

22/06/2011 - FOD Buitenlandse Zaken, Directie-generaal Consulaire Zaken Reizen met Belgische identiteitsdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische identiteitsdocumenten voor reizen naar een 50-tal landen. aanvaarding van Belgische identiteitsdocumenten voor reizen Vooraf: De

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid Reizen met Belgische sdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische sdocumenten voor reizen naar een 50 tal landen. aanvaarding van Belgische sdocumenten voor reizen Vooraf: De informatie betreft enkel Identiteitsdocumenten

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update maart 2011 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 5 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie