Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya 03.09."

Transcriptie

1 Infosessie Séance d information Pattaya Laurent FREDERICKX 1.Le SPF Affaires étrangères et l Ambassade de Belgique à Bangkok 2.La demande de passeport et de la carte d identité 3.Attestations 4.Le mariage en Thaïlande 5.Mise-à-jour des données personnelles et retour en Belgique 6.Contacts utiles 1

2 1.De FOD Buitenlandse Zaken en de Ambassade van België in Bangkok 2.De paspoort- en identiteitskaartaanvraag 3.Attesten 4.Huwen in Thailand 5.Update van Uw persoonlijke gegevens en de terugkeer naar België 6.Nuttige contacten 1 Le SPF Affaires étrangères et l Ambassade de Belgique à Bangkok De FOD Buitenlandse Zaken en de Ambassade van België in Bangkok 2

3 De FOD Buitenlandse zaken heeft wereldwijd een netwerk van 6 verschillende types van vertegenwoordigingen benoemd posten : - de ambassades, - de consulaten generaal, - de (beroeps)consulaten, - de ereconsulaten, - de permanente vertegenwoordigingen, - de samenwerkingsbureaus. Alle posten vertegenwoordigen België en de belgen in het buitenland, maar hun bevoegdheden zijn niet identiek. Postes/Posten Ambassades 89 Consulaten-generaal Consulats généraux 21 (Beroeps)Consulaten Consulats (de carrière) 9 Représentations permanentes Permanente vertegenwoordigingen 10 Bureaux de coopération Samenwerkingsbureaus ereconsulaten (niet betaald)/consulats honoraires (non-rémunérés) 3

4 Op 31 december 2012 telde onze FOD personeelsleden: mensen bij het Hoofdbestuur in Brussel mensen bij de posten en bij de permanente vertegenwoordigingen in het buitenland en in Brussel (waarvan ter plaatse aangeworven contractuelen). 4

5 Het rechtsgebied van de Ambassade van België in Bangkok Thailand Cambodja Laos Myanmar In Cambodja, Laos en Noord- Thailand zijn wij ook door ereconsuls vertegenwoordigd. De bevoegdheden van onze ereconsuls zijn beperkt. 5

6 Onze ambassade is verantwoordelijk voor diplomatieke betrekkingen met de autoriteiten van deze landen. Daarnaast kunnen de permanent of tijdelijk verblijvende Belgen in ons ambtsgebied zich tot onze ambassade richten als aanspreekpunt voor sommige zaken die hen in België zouden leiden tot een gemeente. Het is ook onze ambassade die de visa voor België aflevert aan alle niet-belgen die in deze gebieden verblijven. Inschrijving Identiteitskaart Legalisaties Paspoort Geboorte Erkenning Verkiezingen Naamgeving Huwelijk Notariële bevoegdheid Samenleven Echtscheiding Overlijden Visum voor België Nationaliteit Internationale adoptie 6

7 Onze ambassade biedt ook bijstand aan onze burgers die in moeilijke situaties of in noodgevallen zijn terechtgekomen Who is who? - Z.E. Dhr. Marc Michielsen, Ambassadeur - Dhr. Nicolas Nihon, Raad - Dhr. Bruno Callebaut, Consul - Mevrouw Marleen Steenbrugghe, Eerste Secretaris - Dhr. Laurent Frédérickx, Vice-consul 7

8 Onze ambassade in cijfers ingeschreven: mannen, 796 vrouwen waarvan 632 minderjarigen. Inscrits Thailand 2460 Cambodja 168 Laos 77 Myanmar 28 Total

9 Notre ambassade en chiffres, c est Visas long séjour Visas court séjour (Schengen) passeports délivrés courriers échangés ( s, lettres, ) légalisations attestations (chiffres annuels pour 2013) 2 La demande de passeport et de carte d identité De paspoort- en identiteitskaartaanvraag 9

10 Passporten en reisdocumenten Afgifte van de verschillende types paspoorten Het gewone paspoort (geldigheid 7 jaar): Belgen die zich in België bevinden: Gemeente (indien officiëel adres in de gemeente) Provincie (indien zonder officiëel adres in België) Belgen die zich in het buitenland bevinden: Beroepsconsulaire posten (indien ingeschreven in de bevolkingsregister vans een consulaire post) 10

11 Het voorlopig paspoort (geldigheid: max. 1 jaar): In België: FOD Buitenlandse Zaken In het Buitenland: Beroepsconsulaire posten Ereconsulaten maar enkel met de toestemming van de bevoegde autoriteiten ETD (geldigheid: max. 7 dagen): Enkel in het buitenland bij beroepsconsulaire posten Een gewoon paspoort is nu een echt biometrische paspoort Dit is een grote stap voorwaarts bij het veiligstellen van reisdocumenten en het oplossen van problemen die daarmee verbonden zijn (terrorisme,...). Met de komst van de biometrie bestaat de mogelijkheid om per post zijn paspoortaanvraag in te dienen niet meer aangezien elke burger zich persoonlijk moet aanmelden om zijn aanvraag in te dienen (vanaf 6 jaar). 11

12 Meer informatie over NB: paspoorten die afgegeven werden vóór de effectieve inwerkingtreding van de biometrie zullen zonder beperking geldig blijven tijdens hun volledige geldigheidsduur. Wij beseffen dat het voor de Belgen in het buitenland niet gemakkelijk zal zijn om persoonlijk langs te komen. Daarom stellen wij U voor: 1. Uw vingerafdrukken en foto elders te kunnen laten registreren: bijvoorbeeld, bij een Belgisch provinciebestuur tijdens een bezoek aan België of in een andere ambassade mits toestemming van de Ambassade in Bangkok. 2. Uw biometrische gegevens op voorhand te kunnen laten registreren. Vanaf het moment van de preregistratie, heeft u 1 jaar om uw paspoortaanvraag per post in te dienen. 3. Zendingen aan de verschillende landen/regio s in ons ambtsgebied om ter plaatste de biometrische gegevens te registreren. 12

13 Ambassades/consulaten zijn niet langer bevoegd om gewone paspoorten af te leveren aan personen die in de bevolkingsregisters in België zijn geregistreerd. Dit betekent dat alleen personen met de Belgische nationaliteit die in de bevolkingsregisters in het buitenland zijn ingeschreven, nog een gewoon paspoort in het buitenland kunnen aanvragen. Personen die in de bevolkingsregisters in België zijn ingeschreven, moeten de vernieuwing van hun paspoort in België aanvragen (bij de gemeente waar ze zijn inschreven). Personen die niet in de bevolkingsregisters van een belgische vertegenwoordiging en evenmin in de bevolkingsregisters in België zijn ingeschreven, moeten eerst hun toestand regulariseren en zich laten inschrijven alvorens een aanvraag voor een nieuw paspoort te kunnen indienen. Bewaring van gegevens - Een verplichte bewaring van 3 maanden Zodra u een paspoort aanvraagt, zijn wij verplicht de gegevens gedurende 3 maanden te bewaren. Deze bewaring laat ons toe: 1. Uw paspoort te produceren. 2. Onmiddellijk opnieuw te produceren indien er voor uw paspoort een productiefout of administratieve fout wordt vastgesteld. Op die manier hoeft u geen 2de keer terug te komen om uw biometrische gegevens te laten registreren. 13

14 Een facultatieve bewaring van 7 jaar Enkel op uw vraag mogen wij uw gegevens gedurende 7 jaar bewaren. Deze bewaring laat ons toe om een duplicaat van uw paspoort te laten maken zonder dat u naar uw post hoeft terug te keren om opnieuw uw gegevens te laten registreren. Dit kan uiteraard enkel in een aantal zeer specifieke gevallen: Paspoort voor volwassenen - het aanvraagformulier - uw verlopen paspoort - een recente paspoortfoto's (kleurenfoto's): het moeten echte foto's zijn, niet gescand of gekopieerd - een fotokopie van uw visum/verblijfsvergunning voor Thailand. 14

15 Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya Curaçao Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya Curaçao

16 Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya Curaçao

17 Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya Curaçao Paspoort voor kinderen Kinderen worden sinds enkele jaren niet meer ingeschreven in het paspoort van hun ouders. Ze moeten in het bezit zijn van een eigen paspoort. Documenten: - het aanvraagformulier getekend door beide ouders. De ouders mogen niet tekenen als aanvrager op de tweede bladzijde van het aanvraagformulier. Het kind dient zelf te tekenen. Indien het kind nog niet kan tekenen wordt in het daartoe voorziene kader de vermelding vrijgesteld aangebracht - een recente paspoortfoto (kleurenfoto) - een originele of letterlijke kopie van de geboorteakte van het kind indien dit document nog niet in ons bezit is. 17

18 Verlies of diefstal van een paspoort a) dan kunt u een nieuw paspoort aanvragen bij de Ambassade (voorwaarden, zie aanvraag nieuw gewoon paspoort) op vertoon van het bewijs van de aangifte van het verlies of diefstal bij de lokale politie ("police report"). b) Een Belg met verblijfplaats in België of ingeschreven op een andere ambassade of consulaat en op doorreis die niet meer over een reisdocument beschikt, kan een voorlopig paspoort vragen op voorwaarde dat hij een verklaring van verlies of diefstal van de lokale politie kan voorleggen. Tarieven PASSPORT-PASPOORT-PASSEPORT Euro Baht from/vanaf/à partir du Valid 5 years, 32 pages Geldigheidsduur: 5 jaar- 32 pagina's Valable5 ans- 32 pages For minors valid 5 years, 32 pages Geldigheidsduur: 5 jaar- voor minderjarigen- 32 pagina's Valabe5 ans- pour mineurs- 32 pages Valid 5 years, 64 pages Geldigheidsduur: 5 jaar - 64 pagina's Valable 5 ans - 64 pages For minors valid 5 years, 64 pages Geldigheidsduur: 5 jaar - voor minderjarigen - 64 pagina's Valabe 5 ans - pour mineurs - 64 pages Temporary passport Voorlopig paspoort Passeport provisoire Emergency Travel Document (Laissez-passer) Noodreistitel *ETD Titre de voyage provisoire - ETD

19 Onderzoek van de paspoortaanvraag Onderzoek van de identiteit in het kader van het tegengaan van identiteitsfraude (vergelijking van de foto met de aanvrager in persoon, met foto s van vroegere aanvragen voor paspoort en met de foto van de id). Onderzoek van de nationaliteit (RR) Onderzoek of er nog geldige paspoorten in het bezit zijn van de aanvrager (Vernietiging/annulering van het oude paspoort bij afgifte van het nieuwe paspoort). Het proces kan tot 3 weken duren, De identiteitskaart - La carte d identité 19

20 Sedert 1 december 2010 zijn de Belgische ambassades overgeschakeld naar de afgifte van een elektronische identiteitskaart. Sinds 1 maart 2014 hebben de Belgische eid een geldigheid van 6 jaar (voor aanvragers van 12 jaar tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 jaar tot 75 jaar) of 30 jaar (voor +75- jarigen), maar behouden hun geldigheid ook na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België. De niet-elektronische identiteitskaart die in het buitenland werd afgegeven, blijft geldig. In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaart, verliest deze identiteitskaart echter haar geldigheid na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België. Certificaten De eid is voorzien van de mogelijkheden (certificaten) om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en toestemming te geven (digitale handtekening). Als U een eid aanvraagt bij onze diensten in Bangkok, zijn deze functies niet geactiveerd. U kan deze op een later ogenblik steeds in eender welke Belgische gemeente laten installeren op uw eid. U dient hiervoor wel zelf langs te gaan en de PUK-code van uw eid, die u ongeveer tegelijk met de eid wordt bezorgd, meebrengen. 20

21 Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie, : zie Wie kan een eid aanvragen? Kunnen een identiteitskaart verkrijgen, alle Belgen ouder dan 12 jaar, ingeschreven in het bevolkingsregister van de post en met hun hoofdverblijfplaats in het rechtsgebied van de Ambassade. 21

22 19/09/2014 Aanvraag De aanvrager meldt zich aan in de diplomatieke post (waar de aanvrager ingeschreven is) De aanvraag kan ook schriftelijk gebeuren. Volgens de instructies die zich op onze website bevinden: Belgian electronic identity card Belgische electronische identiteitskaart Carte d'identité électronique belge Euro Baht from/vanaf/à partir du Infosessie/Séance d information Pattaya Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya

23 19/09/2014 Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Infosessie/Séance d information Pattaya Behandeling van Uw aanvraag Infosessie/Séance d information Pattaya

24 Ontvangst van Uw nieuwe eid 2 stappen : Zending van de PIN- en PUK- code per post Zending van Uw nieuwe eid 24

25 Ambassade du Royaume de Belgique à Caracas Ambassade van het Koninkrijk België in Caracas Opmerking: Dit document is een geldig reisdocument in de Lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan. De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland mag niet worden verward met het identiteitsbewijs of verblijfskaart afgegeven door de overheid van het land van verblijf. Deze laatste hebben enkel geldigheid en officiële waarde op het grondgebied van de verblijfstaat. 25

26 3 Attesten Attestations Een consulair attest wordt enkel afgegeven aangaande Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van de afgevende post. Enkel en alleen de voorziene attesten kunnen afgegeven worden. De afgifte van een attest vereist een schriftelijke en ondertekende aanvraag van betrokkene. Deze aanvraag kan persoonlijk overhandigd worden of verstuurd worden via de postdiensten, de fax of als bijlage aan een mail. 26

27 WELKE ATTESTEN KUNNEN WORDEN AFGEGEVEN? 1. ATTEST VAN WOONPLAATS Vermeldt het huidig adres opgenomen in het Rijksregisterdossier van de betrokkene. 2. ATTEST VAN INSCHRIJVING Vermeldt, in tegenstelling tot het attest van woonplaats, niet het adres van de betrokkene. 3. ATTEST VAN GEZINSSAMENSTELLING Vermeldt alle gezinsleden van de Belg, inbegrepen de vreemde gezinsleden. 4. ATTEST VAN NATIONALITEIT Aanvrager moet uiteraard Belg zijn of geweest zijn. 5. ATTEST VAN NAAMSOVEREENKOMST Af te geven als de naam van een persoon in Belgisch recht anders vastgesteld is dan in het vreemde recht (naam die hij/zij draagt in het vreemde recht, naam vermeld op de geboorteakte, ). 27

28 6. ATTEST VAN BURGERLIJKE STAAT Vermeldt de burgerlijke staat van de betrokkene zoals die voorkomt in het Rijksregister. Het attest dient uitsluitend om voorgelegd te worden aan vreemde (niet Belgische) instanties. De aanvrager moet uitdrukkelijk het doeleinde vermelden. Het attest van burgerlijke staat is niet dienstig in het kader van een huwelijk. 7. ATTEST VAN BEZIT VAN BELGISCH PASPOORT, REIS- OF IDENTITEITSDOCUMENT Een consulaire ambtenaar is niet bevoegd om een eensluidende kopie te maken of een kopie eensluidend te verklaren van een Belgisch paspoort, reis- of identiteitsdocument, reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen of vreemdelingen. 28

29 8. LEVENSBEWIJS Bewijst enkel dat een bepaalde persoon op een bepaalde datum in leven is. Betrokkene moet zich persoonlijk bij de post aanbieden en een identiteitsbewijs voorleggen. Kan de betrokkene zich om praktische redenen niet naar de post verplaatsen (ziekte, gevorderde leeftijd, verre afstand, ), dan kan het levensbewijs slechts opgemaakt worden op basis van een medisch getuigschrift en geldig identiteitsbewijs of op basis van een foto met recente krant en een geldig identiteitsbewijs waaruit blijkt dat de betrokkene nog in leven is. In dit geval neemt het levensbewijs de datum over van het medisch getuigschrift of datum publicatie krant. OTHERS-ANDERE-AUTRES Euro Legalization of signatures (per document) Legalisatie handtekening (per document) Légalisation de signature (par document) Certified true copy (per document) Eensluidend verklaard afschrift (per document) Copie certifiée conforme (par document) Life certificate free free Levensbewijs gratis gratis Certificat de vie gratuit gratuit Certificate of immatriculation Immatriculatiebewijs Certificat d'immatriculation Certificate of nationality Nationaliteitsscertificaat Certificat de nationalité Certificate of registration Inschrijvingscertificaat Certificat d'inscription Certificate of residence Verblijfscertificaat Certificat de résidence Certificate of family-composition Certificaat van gezinssamenstelling Certificat de composition de famille Attestation of co-habitation Bewijs van samenwoonst Attestation de cohabitation Civil RegistrarCertificates Akten in verband met de burgerlijkestand Actes en matière d'état civil

30 4 Huwen in Thailand Se marier en Thaïlande Indien u Belg bent en u wenst te trouwen in Thailand met een persoon van de Thaise of Belgische nationaliteit, gelieve vooreerst contact op te nemen met de Thaise verantwoordelijke van de Burgerlijke Stand van de gemeente ("Amphur") waar u wenst te trouwen, om na te gaan welke documenten, legalisaties en vertalingen in het Thai vereist zijn om te trouwen. 30

31 De Thaise gemeenten eisen gewoonlijk van buitenlanders een attest van geen huwelijks-beletsel, en een attest op eer (affidavit) betreffende de woonplaats, het inkomen van de toekomstige echtgeno(o)t(e), evenals de naam van 2 personen met dezelfde nationaliteit, gekend door de toekomstige echtgeno(o)t(e) en op de hoogte van het huwelijksproject. Om dit attest van geen huwelijksbeletsel en het attest op eer (affidavit) te verkrijgen moet u verschillende documenten aan de Ambassade bezorgen (zie website), Opgepast: het certificaat van geen huwelijksbeletsel wordt niet altijd ambthalve afgeleverd en kan, in geval van twijfel, voorgelegd worden aan het Parket. Gelieve er rekening mee te houden dat in dat geval de aflevering van het certificaat enkele weken kan duren. 31

32 Vertaling en legalisatie: Attest van geen huwelijksbeletsel en "Attest op eer" ("affidavit voor huwelijk") dient u zelf te laten vertalen naar het Thais door een erkende vertaler (lijst met vertaalbureau s ter uwer beschikking aan het loket). Het huwelijk kan worden aangegaan in een Thaise gemeente ("Amphur" genaamd). Na de voltrekking ervan, zult u in het bezit gesteld worden van 2 documenten in het Thais : Een huwelijkscertificaat (Marriage Certificate). Een voor echt verklaarde kopie van de registratie van de huwelijksakte (Copy of Marriage Registration Book). 32

33 Na het huwelijk, dient U deze 2 documenten te laten legaliseren door het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nadien moet u ze laten vertalen in de officiële taal van uw gemeente door een van de erkende vertaalbureaus (lijst te uwer beschikking aan het loket van de Ambassade). Let op dat er geen fouten staan in de documenten en in de vertalingen (veel voorkomende fouten zijn namen en de burgerlijke stand). Indien een huwelijkscontract getekend werd, dient het vermeld te worden in het huwelijkscertificaat. Uiteindelijk dienen deze documenten nog worden gelegaliseerd door deze Ambassade. Om uw huwelijk te laten registreren, dient u zich met de gelegaliseerde documenten en vertalingen aan te bieden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente als U in België ingeschreven bent of bij de Ambassade als U in het buitenland ingeschreven bent. 33

34 Vraag bij de registratie van het huwelijk dat het Thaise huwelijkscertificaat in de registers van de burgerlijke stand van uw gemeente wordt overschreven. Dit zal u toelaten om in de toekomst in België een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte bij uw Belgische gemeente aan te vragen. 5 Update van Uw persoonlijke gegevens en de terugkeer naar België Mise-à-jour de vos données personnelles et le retour en Belgique 34

35 Up-date van Uw persoonlijke gegevens Indien uw dossier up-to-date is, zal de Ambassade u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarin u dringende noodbijstand nodig hebt (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.). Het is belangrijk om de Ambassade van alle veranderingen op de hoogte te brengen: adres, telefoonummer, , burgelijke staat, Het is ook belangrijk om aan de Ambassade de bewijstukken te bezorgen, Terugkeer naar België Als u terugkeert naar België of verhuist naar een ander land, hebt u er alle belang bij uw vertrek vooraf te melden bij de Ambassade. Dit moet bij voorkeur schriftelijk gebeuren. Desgewenst kan de Ambassade u een attest van inschrijving afgeven betreffende uw verblijf in haar ambtsgebied en met vermelding van de datum van vertrek. Bij een terugkeer naar België kan de gemeente de voorlegging van dit attest vragen om u in te schrijven. U moet zich in principe binnen de 8 werkdagen na aankomst in België aanmelden bij de gemeente. 35

36 6 Contacts et informations utiles Nuttige contacten en informatie Informatie nodig? Vergeet onze Websites niet!

37 Embassy of Belgium in Bangkok Sathorn Square Building - 16th floor Sathorn Square - 98 North Sathorn Road Silom, Bangrak, Bangkok Tel: (+66) (0) Fax: (+66) (0) (Consular) (+66) (0) (Political) Wachtdienst : (+66)(0) Openingsuren Openingsuren voor consulaire dienst en visumafdeling van maandag tot donderdag: 08u00 12u00 en 13u00 15u00 Vrijdag: 08u00 12u00 en 13u00 14u00 37

38 Vragen? 38

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente.

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente. A m bassade van België te Be ijing 6 San Li Tun Road 100600 Beijing Tel.: (86-10) 6532 1736 Fax.: (86-10) 6532 5097 E-mail: beijing@diplobel.fed.be Website: http://belgium.diplomatie.be/beijing Infofiche

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

Aanvraag elektronische identiteitskaart (eid)

Aanvraag elektronische identiteitskaart (eid) Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mails alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Aanvraag elektronische

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mail: alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad.

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. 1. Wanneer gaat de Nederlandse ambassade te Guatemala dicht? De ambassade gaat dicht in juli 2013. 2. Tot wanneer is

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008) K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g

Nadere informatie

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn Informatieblad: Consulaire verklaringen Consulaire verklaringen kunnen alleen t.b.v. Nederlanders worden opgemaakt. Uw nationaliteit, evenals een evt. tweede nationaliteit, moet in de verklaring worden

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

bcde ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking Algemene info

bcde ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking Algemene info bcde ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking Algemene info Maart 2015 Situatieplan van de dienst Burgerlijke Stand/Bevolking Savoiestraat 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 Maurice van Meenenplein

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

ambtsbericht Algerije

ambtsbericht Algerije Thematisch ambtsbericht Algerije Augustus 2009 Directie Personenverkeer, migratie en Vreemdelingenzaken Afdeling Asiel- en Migratiezaken Den Haag +31 70 348 5964 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Nationaliteitswetgeving

Nadere informatie

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen?

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Gemeentebestuur van Jette Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Mevrouw, Mijnheer, Als u in het huwelijksbootje stapt, neemt u een belangrijke beslissing in uw leven. Door elkaar uw ja-woord

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat-generaal van het Koninkrijk België Madrid Paseo de la Castellana 18-6 28046 Madrid Tel. 00.34.915.776.300 E-mail: madrid@diplobel.fed.be Website: http://spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Consulaat-Generaal van België

Consulaat-Generaal van België Newsletter nummer 1 vervolg Beste landgenoten, Beste vrienden, Waarom een speciale consulaire editie van onze nieuwsbrief? Gewoon om u op de hoogte te brengen van een aantal administratieve ontwikkelingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich af: tot wie u zich moet richten? welke procedures u moet volgen? welke gevolgen de adoptie heeft?

Nadere informatie

BELANGRIJK: De consulaire afdeling is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

BELANGRIJK: De consulaire afdeling is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. BELANGRIJK: 1). Cheques worden niet geaccepteerd 2). Vergeet niet het betalingsbewijs bij uw aanvraag in te dienen 3). Dien visumaanvragen van 3 maanden of langer (iedere categorie) op tijd in aangezien

Nadere informatie

Consulaat Generaal van het Koninkrijk België in Marseille. Mevrouw, Mijnheer, Betreft: Inschrijving

Consulaat Generaal van het Koninkrijk België in Marseille. Mevrouw, Mijnheer, Betreft: Inschrijving Consulaat Generaal van het Koninkrijk België in Marseille 112, boulevard des Dames 13002 Marseille Telefoon: 00 33 4 96 11 69 55 Fax: 00 33 4 96 11 73 39 Mail: marseille@diplobel.fed.be www.diplomatie.be/marseillenl

Nadere informatie

De dienst Demografie van de Stad Brussel bestaat uit verschillende diensten zoals bevolking, burgerlijke stand, het strafregister,...

De dienst Demografie van de Stad Brussel bestaat uit verschillende diensten zoals bevolking, burgerlijke stand, het strafregister,... Diensten van De dienst van de Stad Brussel bestaat uit verschillende diensten zoals bevolking, burgerlijke stand, het strafregister,... Bevolking bevolkingbrussel@brucity.be Adreswijziging adreswijziging@brucity.be

Nadere informatie

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 19 juni 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw specifieke

Nadere informatie

1 Procesmodel Verifiëren identiteit

1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1.1 Dit proces is van toepassing bij het verifiëren van de identiteit van een persoon die een dienst of product aanvraagt bij de gemeente. Het betreft zowel aanvragen

Nadere informatie

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 6 augustus 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Martine Verbeek 1 Wetgeving van toepassing 04/12/2012 (BS 14/12/2012) : Wijziging WBN. Toepassing vanaf 01/01/2013 14/01/2013 (BS 21/01/2013) : KB uitvoering. 17/01/2013

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners U bent burger van de Europese Unie u b e n t W E L K O M i n L u x e m b u r g deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners S O M M A I R E Wenst u zich in Luxemburg te vestigen : Voor minder

Nadere informatie

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Oktober 2010 BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

Nadere informatie

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Inhoud 1 Afgeleverde documenten aan de inwoners 3 1.1 Rijbewijzen 3 1.2 Reispassen 4 1.3 Identiteitskaarten 5 1.3.1 De elektronische identiteitskaart of eid

Nadere informatie

De legalisatie. Documenten legaliseren in België

De legalisatie. Documenten legaliseren in België De legalisatie Documenten legaliseren in België Inleiding Om te worden erkend door een andere overheid dan die welke ze uitreikte, of in een ander land, moeten sommige documenten worden gelegaliseerd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Ambassade van België te Athene Maart 2011

Nieuwsbrief van de Ambassade van België te Athene Maart 2011 Nieuwsbrief van de Ambassade van België te Athene Maart 2011 Diplomatiek nieuws Van 1990 tot 1994 bekleedde hij als jong diplomaat de functie van Protos Symvoulos of Nummer 2 op de Ambassade van België

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

De legalisatie. Legalisatie van documenten in België

De legalisatie. Legalisatie van documenten in België De legalisatie Legalisatie van documenten in België Inleiding Om te worden erkend door een andere overheid dan die welke ze uitreikte, of in een ander land, moeten sommige documenten worden gelegaliseerd.

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

VEREISTE DOCUMENTEN VOOR COLOMBIANEN

VEREISTE DOCUMENTEN VOOR COLOMBIANEN VEREISTE DOCUMENTEN VOOR COLOMBIANEN De conformidad con el artículo 22 de la Ley 43 de 1993, el nacional colombiano que goce de doble nacionalidad, se someterá en el territorio nacional a la Constitución

Nadere informatie

Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005)

Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005) Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005) Omzendbrief betreffende de toepassing van de Uitvoeringsovereenkomst van

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be BERICHTEN VAKANTIE 2010 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2010 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV Deze pagina bevat veel informatie waar u zich bij het aanvragen van een MKV / Visum aan moet houden. Onder aan de pagina staat een print button om het document af te drukken, zodat u het op uw gemak kunt

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

) ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST:

) ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT(kan vanaf 8 maanden voor de vervaldatum ) ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: 1 Een duidelijke (kleuren) kopie van het volledig paspoort (alle pagina's en

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

Brochure. Huwelijk en wettelijke samenwoning in België

Brochure. Huwelijk en wettelijke samenwoning in België Brochure Huwelijk en wettelijke samenwoning in België Federaal Migratiecentrum April 2014 SCHEMATISCH OVERZICHT 2 EEN HUWELIJK AANGAAN 2 EEN WETTELIJKE SAMENWONING AFSLUITEN 3 INLEIDING 4 1. WELKE WETTELIJKE

Nadere informatie

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 30 januari 2013 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W Vanaf 1 mei 2016 komen er 2 soorten van transitplaat naar Europees model op de markt: Algemene informatie over deze twee nieuwe transitplaten X en W De

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Verhuizen. Gids voor een nieuwe woning

Verhuizen. Gids voor een nieuwe woning 1 Verhuizen Gids voor een nieuwe woning WWW.KNOKKE-HEIST.BE Inhoud 1. Algemeen 4 2. Aangifte van adresverandering 6 3. Je verhuist naar het buitenland 10 4. Je komt in Knokke-Heist wonen na een verblijf

Nadere informatie

Indicatie N : de letter N moet worden ingevoegd om het onderscheid te maken met de oude structuren;

Indicatie N : de letter N moet worden ingevoegd om het onderscheid te maken met de oude structuren; I.T. 199 - PASPOORT Algemeenheden Het betreft het reispaspoort aan een Belg afgegeven door een gemeentelijke of provinciale overheid, of door een diplomatieke of consulaire post. Deze aangelegenheid wordt

Nadere informatie

informatiebrochure 1

informatiebrochure 1 informatiebrochure 1 Inhoud DE HUWELIJKSAANGIFTE 6 GETUIGEN EN GENODIGDEN 7 TIJDSTIPPEN EN TARIEVEN 7 HUWELIJKSCONTRACT 8 ADRESWIJZIGING 8 MEERDERJARIGHEID 8 ANNEX 1: BUITENLANDSE AKTES EN ATTESTEN 9 ANNEX

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten.

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. De gemeenteraad, in openbare vergadering van 26/06/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GezinNA-DIMAS/-08-201 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 19 juni 2014 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie