Telelens op de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telelens op de toekomst"

Transcriptie

1 Telelens op de toekomst Middenbedrijf houdt zich nauwelijks bezig met megatrends Januari 2013

2 2 Telelens Continuous op de auditing toekomst and continuous monitoring: The current status and the road ahead

3 Telelens op de toekomst 3 Inhoud Introductie 5 Crisis? What crisis? 6 Megatrends 10 Change is now 12 Onderzoeksresultaten 24 Slot 32

4 4 Telelens op de toekomst

5 Telelens op de toekomst 5 Introductie Wat onderscheidt succesvolle, snel groeiende, ondernemingen van andere ondernemingen? Die vraag stond centraal in een onderzoek onder 50 ondernemingen dat KPMG in het najaar van 2012 uitvoerde. We gingen diepgaande gesprekken aan met deze ondernemers om een goed beeld te krijgen van hun succesfactoren. In deze publicatie delen we de uitkomsten daarvan met u. Wat ons is opgevallen in de gesprekken is dat het in de meeste gevallen gaat om ondernemingen met een duidelijke visie op de markt. Het succes is te danken aan de vasthoudendheid en focus waarmee zij deze visie uitdragen en omzetten in actie. Deze houding heeft echter ook een keerzijde. De ondervraagden blijken maar zeer beperkt bezig te zijn met hoe megatrends op het gebied van demografie, technologie, milieu, ethiek de komende jaren hun onderneming beïnvloeden. Dat is opmerkelijk, want er zijn grote maatschappelijke veranderingen gaande die hun invloed op het bedrijfsleven niet missen en zorgen voor zowel kansen als bedreigingen. In dit onderzoek presenteren we naast de onderzoeksresultaten dan ook enkele vergezichten op wat de toekomst mogelijk in petto heeft. Om ondernemers daarover te prikkelen en te inspireren. In hoofdstuk 1 treft u onze analyse van de gesprekken aan. In hoofdstuk 2 volgt een korte beschrijving van de megatrends die we in hoofdstuk 3 praktisch maken met een serie voorbeelden die mogelijk van invloed zijn op de ondernemer. Hoofdstuk 4 bevat tot slot de cijfermatige uitkomsten van het onderzoek.

6 6 Telelens op de toekomst hoofdstuk01

7 Telelens op de toekomst 7 Crisis? What crisis? De economische crisis trekt flinke sporen in het gehele bedrijfsleven. In vrijwel elke sector staan de marges al jaren flink onder druk of is er sprake van vraaguitval. We vechten hier elke dag tegen de crisis, zo verzuchtte een ondernemer dan ook in een van de interviews ten behoeve van dit KPMGonderzoek. Dat is heel begrijpelijk. Maar het is feitelijk ook zinloos. Want vechten tegen een crisis is onbegonnen werk. U heeft als ondernemer immers geen invloed op die crisis. En u kunt zich dan ook maar beter richten op zaken die u wel kunt beïnvloeden. Zaken net een tikje beter, slimmer, sneller of goedkoper doen dan uw concurrent. Want uw concurrent en niet de crisis is uw tegenstander. Doet u dat ook echt? Grijpt u elke kans aan om een paar procent beter te zijn dan uw tegenstander? Of laat u zich ook wel eens verleiden om de crisis als gemakkelijk excuus te gebruiken als u een gevecht in de markt verliest? Bovendien is er nog iets anders aan de hand met de crisis. Deze schept op langere termijn ook kansen en is waarschijnlijk de opmaat naar een nieuwe realiteit. We zitten middenin het oog van de storm van een klassiek economisch fenomeen, namelijk de creatieve destructie van de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter. Die theorie komt erop neer dat we pas tot vernieuwing kunnen komen als we het oude afbreken. Dat is nu volop aan de gang, onder invloed van de ontwikkeling van onder meer verregaande transparantie en baanbrekende nieuwe technologie. Bent u als ondernemer voorbereid op deze nieuwe wereld? Ga er maar aan staan. U moet enerzijds strak laveren om de enorme uitdagingen van dit moment aan te kunnen. En u moet anderzijds ook vooruitkijken naar wat er voor een nieuwe wereld met nieuwe marktkansen, maar ook met nieuwe risico s er aan het ontstaan is. Terwijl nog lang niet altijd duidelijk is hoe die nieuwe wereld er precies uitziet. KPMG wil daar graag een rol bij spelen. We realiseren ons als geen ander dat veel ondernemingen geen systematisch onderzoek naar de toekomst kunnen doen. Ze hebben immers geen strategiestaf. We zijn ervan overtuigd dat het juist nu in het oog van de storm pure noodzaak is om die toekomst wel haarfijn aan te voelen. Met dit onderzoek helpen we u daarbij. In het onderzoek hebben we 50 ondernemers diepgaand bevraagd over hoe zij de toekomst zien en hoe ze hun onderneming prepareren voor die toekomst. Dat leverde ons een schat aan materiaal op, waaruit twee kernvragen zijn te destilleren: 1 Uw ideeën zijn goed; maar zijn de ideeën van uw medewerkers nog beter? Als er een ding duidelijk is geworden uit het onderzoek, is het wel dat ondernemers bevlogen mensen zijn die met overtuiging en zelfverzekerdheid hun onderneming opbouwen. Bijna tweederde van hen meent dat hun onderscheidende visie het verschil maakte in het bereiken van ondernemingssucces (genoemd door 59%). De cijfers spreken dus boekdelen en worden ondersteund door de kwalitatieve ervaringen in de gesprekken. Ondernemers vertellen daarin zelfverzekerd hoe hun visie gecombineerd met een flinke dosis wilskracht zorgt voor succes. Er spreekt veel focus uit. Dat is geweldig, maar tegelijkertijd is het een van de klassieke valkuilen bij het ondernemen. Want een duidelijke visie mag niet ontaarden in tunnelvisie of zonnekoningengedrag. Waar het om gaat is dat ondernemers ook luisteren naar anderen en ideeën van onderop serieus nemen. Ondernemers moeten zich bewust zijn van de valkuil dat hun visie onaantastbaar wordt. Wie de ideeën en opvattingen van anderen een serieuze kans geeft en stimuleert ontdekt vaak ook concrete verbetermogelijkheden. Bovendien leidt dit tot een enorme betrokkenheid van medewerkers, die zich zeer gewaardeerd voelen. Managers, directeuren of ondernemers zijn dus geen alwetende zieners en moeten hun medewerkers stimuleren (en waarderen) om mee te denken. Dat besef leeft steeds sterker en past bij de maatschappelijke tijdgeest van dit moment. Niet voor niets mag het LEAN denken 1 een managementfilosofie gebaseerd op continue verbetering door ideeën van onderop zich dan ook verheugen in veel belangstelling. Een goede ondernemer heeft geen (ingewikkelde) methoden nodig om dat te doen en weet dat hij zijn medewerkers moet prikkelen om mee te denken. Maar het onderzoek laat ook zien dat ondernemers soms de neiging hebben om alleen de eigen visie te laten domineren. De beste ideeën komen vaak van de werkvloer. Dat is een universele waarheid die geldt voor verzekerings- 1

8 8 Telelens op de toekomst maatschappijen, loodgieters, makelaarskantoren en elk ander denkbaar bedrijf. Een prachtig voorbeeld uit de praktijk is een bouwbedrijf dat asfalteringswerkzaamheden uitvoert op een druk bereden snelweg. De opdrachtgever rekent de bouwer af op zo min mogelijk (nachtelijke) afsluitingen van wegvakken en het gaat om een complexe logistieke operatie. Door nadrukkelijk de ideeën van vrachtwagenchauffeurs, operators en andere werklui in de organisatie af te tappen bleek men de tijd tussen de afsluiting en de daadwerkelijke start van de asfaltmachine met veertig minuten te kunnen beperken. Dat lijkt weinig maar is in werkelijkheid het verschil tussen winst en verlies. En het management had het zelf niet kunnen bedenken Ondernemers die op die manier voortdurend bezig zijn zich samen met hun mensen te verbeteren maken daarmee het verschil. En op zo n manier vecht je niet tegen een crisis, maar tegen je concurrent. Dat is het enige relevante gevecht. 2 Uw ideeën zijn goed; maar zijn ze ook toekomstvast? Een aantal klassieke factoren voor ondernemingssucces domineren ook nu nog de onderzoeksresultaten. Ondernemers hechten aan goede mensen, in de wetenschap dat ze daarmee het verschil kunnen maken (genoemd door 63%); ze willen dat hun bedrijf bovenop de klant zit (65%); en ze investeren in onderscheidende nieuwe producten vanuit de gedachte dat stilstand gelijkstaat aan achteruitgang (53%). Deze drie zaken worden met afstand het meest genoemd. Bij een andere vraag is echter ook een ander opvallend patroon zichtbaar. Ondernemers blijken zich vooral zorgen te maken over de kracht van de concurrent (genoemd door 72%), de economische tegenwind (58%) en de negatieve effecten van wet- en regelgeving (51%). Dat is in het huidige tijdperk natuurlijk begrijpelijk maar staat wel in schril contrast met de aandacht die ze hebben voor grote thema s als (grondstoffen)schaarste (16%), geografische verschuiving van welvaart (9%) of doorbraken op het gebied van (informatie)technologie (19%). Dat is best zorgwekkend. Want het is evident dat een aantal megatrends gaat zorgen voor grote wijzigingen in businessmodellen en marktverhoudingen. De geschiedenis heeft

9 Telelens op de toekomst 9 dat ook talloze keren laten zien. Kodak is een schoolboekjesvoorbeeld in dit verband. Het bedrijf beschikte over alle kennis van digitale fotografie en had ook de beste mensen in huis. Toch miste men de boot toen de digitale fotografie razendsnel opkwam. Tal van onderzoeken laten dan ook zien dat langdurig ondernemingssucces afhangt van de mate waarin ondernemingen zich kunnen aanpassen aan een fundamentele verandering van de omgeving. Bij dit concept van de survival of the fittest gaat het niet om kracht, maar om aanpassingsvermogen. Niet de sterkste wint, maar degene die zich het beste weet aan te passen. Ondernemingen staan dan ook voor de uitdaging in te spelen op een toekomstige verschuiving in maatschappelijke verhoudingen, veranderende markten of een snel opkomende nieuwe technologie. Daar is meer voor nodig dan een strakke en efficiënte organisatie en een klantgerichte mentaliteit. Het gaat vooral om het systematisch bezig zijn met het vertalen van omgevingssignalen naar je strategie en bedrijfsvoering. Want successen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Elk bedrijf heeft dan ook goede feedback mechanismen nodig om toekomstscenario s te vertalen naar de bedrijfsvoering. Met andere woorden: elk bedrijf moet nieuwsgierig zijn naar wat er voorbij de volgende bocht te zien is en dat vertalen naar de eigen strategie. Grote ondernemingen hebben daar vaak specialistische professionals of stafafdelingen voor. Kleinere ondernemingen kunnen vanwege hun omvang dergelijke voelhoorns niet expliciet inrichten. Het onderzoek geeft aan dat de succesvolle ondernemingen van nu te weinig bezig zijn met deze fundamentele vragen over de toekomst. Hier zien we een rol weggelegd voor KPMG. We kunnen u een spiegel voorhouden over wat de toekomst mogelijk gaat brengen. We willen u daarmee prikkelen om steeds voorbij de volgende bocht te kijken. Inspiratie over de toekomst Is het voor een ondernemer wel verstandig om met dit soort vragen bezig te zijn in tijden van acute crisis? Naar onze overtuiging wel. Juist nu we in het oog van de storm lijken te zitten. Chaos is immers vaak de voorbode van groei. En als u straks wilt profiteren van die groeimogelijkheden is het zaak om nu uw neus in zaken te steken die ver van uw business af lijken te staan en dat ook te vragen van uw mensen. Ook zij moeten uit hun comfort zone komen en meedenken over wat de toekomstscenario s betekenen voor de onderneming. En dat is voor elk bedrijf van belang, van hoogwaardige internetbedrijven tot snoepfabrikanten en van reisorganisaties tot verffabrieken. We zetten hierna dan ook het zoeklicht op een aantal relevante ontwikkelingen voorbij de waan van de dag. Ontwikkelingen die u hopelijk aan het denken zetten. Die uw nieuwsgierigheid verder aanwakkeren en daarmee wellicht tot nieuwe kansen leiden. Want dat is onze overtuiging: nieuwsgierigheid is de brandstof voor groei.

10 10 Telelens op de toekomst hoofdstuk02

11 Telelens op de toekomst 11 Megatrends We kunnen de toekomst niet voorspellen. Maar we kunnen ons wel goed op de hoogte stellen van relevante trends, mogelijke scenario s in kaart brengen en de verkregen inzichten delen met onze relaties. Bij KPMG houden we ons daar ook intensief mee bezig. Onze Forward Thinking professionals 1 doen dat vanuit een visie dat de wereld op vier terreinen transformeert. Deze transformatie raakt op enig moment elke onderneming en het is dan ook van groot belang dat ondernemers nadenken over deze megatrends. Het gaat om de volgende vier terreinen: Demografie: De wereldbevolking groeit naar 9 miljard mensen maar de groei is er zeker in het Westen uit. De verwachting is dat in 2045 er alleen nog sprake zal zijn van bevolkingsgroei in Afrika. Er is in het Westen sprake van een ingrijpende dubbele vergrijzing: de gemiddelde leeftijd van de bevolking loopt op en mensen worden als gevolg van onder meer innovaties in de zorg ook ouder. Vrouwen vervullen een steeds belangrijkere rol bij het genereren van inkomen en bij het nemen van beslissingen. De rijkdom en welvaart verschuift naar de BRIC-landen. Er is sprake van een voortgaande urbanisatie: nu al woont meer dan de helft van de bevolking in stedelijk gebied, en de verwachting is dat deze trend verder zal doorzetten. En in 2020 zullen we voor het eerst in de geschiedenis meemaken dat er vijf generaties medewerkers samenwerken op de werkvloer, ieder met eigen normen, waarden en verwachtingspatronen. Technologie: We groeien steeds verder naar een genetwerkte samenleving. De hoeveelheid data blijft exponentieel groeien. De rekencapaciteit van computers ook. Daardoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om data om te zetten in waardevolle inzichten. Technologie speelt een steeds prominentere rol in de samenleving en wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid in alles wat we doen. Technologie raakt ook steeds meer geïntegreerd in het leven van mensen zelfs in fysieke zin en is daarmee niet langer een add on. Door dit alles wordt ook de veiligheid van data een steeds belangrijker thema. Duurzaamheid: Als gevolg van bevolkingsgroei en groeiende welvaart staat de leefomgeving onder druk. De daarmee gepaard gaande economische expansie creëert schaarste van grondstoffen en leidt ook tot de overgang naar meer duurzame vormen van energie. Klimaatverandering draagt bij aan een hogere frequentie van natuurrampen. De impact op het milieu wordt steeds meer kwantificeerbaar en zal worden geïntegreerd in de kostprijs van producten. Waarden en ethiek: We groeien toe naar een wereld met radicale transparantie: er zijn geen geheimen meer en de opvattingen over privacy verschuiven. Veel burgers delen informatie die voorheen tot het privé domein werd gerekend. Ondernemingen hebben ook te maken met deze vergaande transparantie en moeten dan ook actief meedoen in het debat en daarmee bouwen aan merken die het vertrouwen verdienen. De crowd wint aan macht en is de basis voor veel innovatiekracht. Klassieke marketing is op zijn retour omdat mensen vooral afgaan op aanbevelingen uit die crowd. De nieuwste generatie medewerkers (de millennials) doet zijn intrede op de werkvloer en typeert zich door zeer directe feedback en openheid over verwachtingen. De hiervoor geschetste megatrends zijn naar hun aard wat abstract. De echte moeilijkheid voor ondernemers schuilt in het vertalen van deze trends naar wat het concreet betekent voor hun business. Daartoe presenteren we in het volgende hoofdstuk een aantal voorbeelden. 1 Forward Thinkers zijn KPMG professionals die relaties in een interactieve sessie meenemen door de belangrijkste ontwikkelingen die voor hen gaan spelen. We vertalen samen met hen deze trends naar wat het concreet betekent voor hun business. En op basis daarvan schetsen we een roadmap voor de toekomst; waar moet een organisatie nú op acteren, welke plannen moeten worden uitgewerkt en welke scenario s moeten worden ontwikkeld om klaar te zijn voor de toekomst. Forward Thinking, Reverse Planning.

12 12 Telelens op de toekomst hoofdstuk03

13 Telelens op de toekomst 13 Change is now In dit hoofdstuk geven we een serie voorbeelden van wat de megatrends uit hoofdstuk 2 feitelijk kunnen betekenen voor de producten, diensten, werkwijzen en markten van ondernemingen. We presenteren u daarbij een potpourri van ontwikkelingen, voorbeelden en technieken die zeker niet volledig is, maar u hopelijk op het spoor brengt van nieuwe kansen. Zelfreinigende objecten De Technische Universiteit Eindhoven heeft een speciale coating ontwikkeld die zelfreinigend en vuilafstotend werkt. De nieuwe toepassing is bruikbaar voor auto s, smartphones, contactlenzen, zonnepanelen en zelfs schepen en vliegtuigen. automobielindustrie, wasstraten, schoonmaakbedrijven 6 tot 8 jaar Nooit meer taalproblemen Google en onderzoeksinstituut DARPA van de Amerikaanse defensie werken er al jaren aan: instant vertaalsoftware. Zodat gesproken woord of een of chat direct wordt vertaald in willekeurig welke andere taal. alle sectoren, en vertaalbureaus in het bijzonder 5 jaar Consument krijgt de macht Verzekeraar FBTO laat op de site de stem van het grote publiek al meepraten over twijfelachtige claims van klanten. Dat leidt soms tot een herziening van de beslissing. De groeiende invloed van consumenten speelt over

14 14 Telelens op de toekomst een breed front. Mooi voorbeeld is ook hoe speelgoedfabrikant Lego fans hun eigen creatie laat uploaden op Lego Cuusoo en laat beoordelen door het publiek. Zeer populaire modellen worden in productie genomen en als dank krijgt de bedenker een provisie van 1% van de omzet. en Alle sectoren Nu Opkomst van 3D-printing Rond 1995 begon de massa te ruiken aan internet. We wisten dat het groot ging worden, maar we hadden geen idee hoe. 3D-printing verkeert nu in dezelfde fase. Tandartsen maken er hun kronen al mee en pioniers openen 3D-printshops waar iedereen zijn design kan laten maken. Kan 3D-printing de lopende band productie van de 21e eeuw worden? Heeft Windows straks een Make knop op elke computer? Gaan we ontwerpen kopen die we vervolgens zelf produceren in plaats van producten? En wat heeft dat voor gevolgen voor de logistieke sectoren? Alle sectoren Komende 10 jaar Consument wordt energieproducent Het is niet de vraag of, maar wanneer, we overgaan op duurzame energie. Ook de winnende technologieën zijn nog niet zeker. Het kan ook uit onverwachte hoek komen: het Wageningse bedrijf Plant-e kan bijvoorbeeld al energie opwekken uit planten. Het lijkt onvermijdelijk dat de consument zelf een grote rol gaat spelen in de opwekking van energie en in huizen gaat wonen die per saldo geen energie kosten maar opleveren. Met zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen en vele andere zaken. Iedereen wordt dus een energieproducent (een prosumer). Documents/PDF/Energy-and-Natural-Resources/Nieuwe-Energiewereld-Nieuwe- Businessmodellen.pdf Energie, installatiebedrijven, bouw De komende tien jaar

15 Telelens op de toekomst 15 Bedrijven laten hun true cost zien Ondernemingen veroorzaken schade aan de leefomgeving doordat ze CO 2 uitstoten, eindige grondstoffen gebruiken of het leefklimaat onder druk zetten. De kosten daarvan zijn niet zichtbaar in de resultaten, want bedrijven hoeven er niet voor te betalen. Voorlopers als Puma zijn nu al bezig om deze true cost zichtbaar te maken in hun resultaten en mogelijk wordt dergelijke vergaande transparantie de norm voor grotere bedrijven. In de toekomst zal dat mainstream worden en ook doorsijpelen naar het MKB. Bedrijven worden straks afgerekend door het publiek op deze true cost. Alle sectoren De komende tien jaar De opkomst van de custowner De binding van consumenten met een product wordt belangrijker. Zij willen een product niet alleen passief kunnen gebruiken, maar er ook in investeren, bijvoorbeeld middels crowdfunding. Zodat ze er zowel emotioneel als financieel een band mee hebben. Een mooi voorbeeld is WakaWaka, een lampje dat oplaadbaar is met zonnepanelen en ook fungeert als oplader voor mobiele telefoons. Wie er een koopt bijvoorbeeld door de verdere ontwikkeling ervan te financieren met crowdfunding draagt ook bij aan een goedkope uitrol in onder meer Afrika waar dit eenvoudige product voorziet in basisbehoeften in rurale gebieden. Business to Consumer Nu Alles wordt een game Serious games rukken in de breedte op en maken van veel serieuze zaken een leuk spel. Games kunnen helpen om de files te verminderen, het onderwijs te verbeteren of beter om te gaan met suikerziekte en spelen ook nog eens in op gemeenschapszin. GymPact is bijvoorbeeld een pact over hoe vaak mensen naar de sportschool gaan en wat de boete bedraagt als zij verzaken. Wie zijn doelen haalt krijgt een beloning. Wie faalt moet betalen aan de GymPact-community. Dergelijke concepten komen op een breed terrein op. Alle sectoren Nu

16 16 Telelens op de toekomst Het einde van het password komt eraan Een password is geen goed middel om data te beveiligen. En feitelijk ook een hopeloos ouderwets concept. Het wachtwoord zal worden vervangen door herkenning van de unieke kenmerken van een gezicht, stem of iris. Alle sectoren Vijf jaar Voelen met de smartphone IBM meent dat de smartphone van nu nog maar in de kinderschoenen staat. Want in de toekomst zal het ook mogelijk zijn dat u dingen aan kunt raken met uw mobieltje. Zodat u onder meer kunt voelen hoe een leren tas in een webshop voelt. Dat zou volgens IBM binnen vijf jaar mogelijk zijn door gebruik van haptische, infrarode en drukgevoelige technologieën. Terzijde: het mobieltje is over een paar jaar ook totaal flexibel, want Samsung heeft nu al een techniek in handen voor flexibele touchscreen schermen. Alle sectoren Vijf jaar Cashless society Nu al betalen mensen gemiddeld niet meer dan een paar procent van hun uitgaven met contant geld. En dat gaat de komende tien jaar nog veel minder worden, want de mogelijkheden om (kleine) bedragen te voldoen middels een mobiele telefoon of ander elektronisch middel zijn straks alomtegenwoordig. De cashless society is dan ook dichterbij dan menigeen denkt. Alle sectoren Vijf jaar

17 Telelens op de toekomst 17 Meer virtuele handen aan het bed Informatietechnologie draagt bij aan een nieuwe manier van werken in de zorg. De handen aan het bed zullen straks vooral virtuele handen zijn, maar ook de rolverdeling tussen patiënt en zorgverlener verandert. De houding van de (steeds beter geïnformeerde) patiënt verschuift van een passieve naar een actieve. De rol van de professional verschuift van autoriteit in de richting van partnership en wordt ingevuld middels informatietechnologie. Een rode lijn is dat de zorgklant niet langer het lijdend voorwerp is, maar het leidend voorwerp. accelerating-innovation/pages/three-concepts-sustainable-ehealth.aspx Zorg Tien jaar Crowdsourcing R&D Automaker Fiat bracht in 2009 de Mio, een nieuw concept car uit. Dat is geen schokkend nieuws, want dat gebeurt wel vaker. Bijzonder was echter dat deze concept car werd ontwikkeld door de ideeën af te tappen bij circa mensen in 160 landen. De crowd bleek zeer waardevolle suggesties te kunnen genereren en levert daarmee een bijdrage aan de R&D van Fiat. Het is de volgende stap in open innovatie, waarin innovatie niet binnen de muren van de onderneming plaatsvindt, maar in nauwe samenwerking met de omgeving. Alle sectoren Nu Esthetiek en groene energietechnologie gaan het huwelijk aan Duurzame energieproductie is hard nodig maar zonnepanelen en windmolens zijn voor velen geen lust voor het oog. Nu dergelijke technieken grootschalig doorbreken ontstaat er ook vraag naar mooie producten. Een fascinerend voorbeeld is het Nederlandse concept Integrated Roof Wind Energy System (IRWES) dat gebruik maakt van de wind die tegen een gebouw aanbotst en visueel volledig kan versmelten (of juist contrastreren) met het gebouw. Bouw, architecten, energiesector Nu

18 18 Telelens op de toekomst Afval heeft waarde Wanneer we onze enorme afvalbergen als iets van waarde gaan zien, ontstaan er ongekende mogelijkheden. De combinatie van voortschrijdende technologie en een veranderende tijdgeest maakt steeds meer mogelijk. Mooi voorbeeld: een Nederlandse ondernemer verwerkt de schier eindeloze bergen residuhout die ontstaan bij Zuid Amerikaanse houtzagerijen tot pellets waarmee hier zwembaden, scholen en campings energie besparen met hun houtgestookte ketel. Ander voorbeeld: het bedrijf Mestpartners zet speciale mestverwerkingsinstallaties neer bij varkensboeren die de mest kunnen scheiden in loosbaar water en waardevolle stoffen als fosfaat en kalium. Dat leidt tot winst voor het milieu en is ook goed voor de winst van de boeren die kunnen besparen op de kosten. Wie anders naar afval kijkt ziet kansen. Alle sectoren Nu Social Commerce: de kracht van samen Social shopping is dé toekomst als het gaat om (online) shoppen. Het koppelt het gevoel van gezelligheid, vrijheid en vrienden aan het koopproces. Shoppen is straks dan ook vooral een niet te serieuze aangelegenheid. Hoe de online shops van de toekomst eruit zien is nog niet duidelijk. Maar het is vrijwel zeker dat er speelelementen (gamification) en sociale elementen (Facebook) in zitten. De recente samenwerking tussen ebay en Facebook is een niet te missen signaal. Online business Nu Inspelen op vergrijzing medewerkersbestand De grootste BMW-fabriek in Beieren werd recent voor 20 miljoen euro verbouwd om deze te prepareren voor 50-plussers. Tal van faciliteiten werden aangepast, het restaurant biedt gezondere maaltijden en de lopende band draait een derde langzamer dan de geldende BMW norm. Toch is de business case voor de fabriek volgens BMW prima, want de fabricagekosten liggen lager. Inspelen op groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld gehandicapten, verslaafden) zal in bredere zin steeds belangrijker worden. speciale_bmw-fabriek_ voor_50-plussers.html Alle sectoren Tien jaar

19 Telelens op de toekomst 19 Verven zonder water Nike is begonnen met het verven van textiel zonder het gebruik van water en past daarbij de innovatieve, duurzame technologie van het Nederlandse DyeCoo toe. Op dit moment is er gemiddeld 100 tot 150 liter water nodig om één kg textiel te kleuren en veel water komt vervuild met chemicaliën in het milieu rondom de fabrieken terecht, voornamelijk in Azië. Voorlopig kan alleen polyester gekleurd worden met deze technologie gebaseerd op superkritisch CO 2 maar ook katoen en synthetische stoffen zullen snel tot de mogelijkheden behoren. Kleding en vele andere Tien jaar Opkomst van Cradle to Cradle The waste, pollution, crude products and other negative effects are not the results of corporations doing something morally wrong. They are the consequence of outdated and unintelligent design. Dit is het basisidee van Cradle to Cradle grondleggers William McDonough and Michael Braungart. Het concept gaat uit van gesloten ketens waarin geen afval ontstaat. We staan nog aan het begin van een fascinerende zoektocht op dat gebied. In Hoofddorp wordt bijvoorbeeld gebouwd aan een fullservice kantorenpark volgens de Cradle to Cradle (C2C) filosofie. En tapijtfabrikant Desso is een voorloper op dit gebied. Alle sectoren Tien jaar

20 20 Telelens op de toekomst Het verschil tussen robots en mensen wordt kleiner Robotica belooft al jarenlang een aardverschuiving in fabrieken en logistieke centra te veroorzaken, maar staat relatief nog steeds in de kinderschoenen. Dat kon de komende jaren wel eens gaan veranderen nu er betaalbare robots op de markt komen die niet alleen in staat zijn om geprogrammeerde taken betrouwbaar uit te voeren, maar ook in staat zijn tot interactie met mensen. Baxter (zie ) zoekt daarbij zelfs daadwerkelijk oogcontact en kan door collega s op de werkvloer worden getraind, simpelweg door hem aan de hand mee te nemen. Een van de effecten zou kunnen zijn dat productie weer kleinschaliger en lokaler wordt. Volgens sommige experts zullen we rond 2020 allemaal een huisrobot hebben zoals we nu een computer hebben. Alle sectoren Vijf jaar Verkopers worden afgeschaft De klassieke verkoper heeft zijn beste tijd gehad. Commodity producten die naar hun aard niet onderscheidend zijn worden vrijwel alleen nog online aangeschaft, zowel door bedrijven als door consumenten. En voor producten of diensten die wel onderscheidend zijn is het expertmodel van toepassing: de koper komt dan samen met een inhoudelijke expert niet met een verkoper tot een maatwerk keuze. Verkopers zijn in dat proces niet langer nodig. Alle sectoren Drie jaar Radicale transparantie Er zijn (bijna) geen geheimen meer. Wikileaks geleid door Julian Assange was wat dat betreft een mooi sign of the times. De om zich heen grijpende radicale transparantie stelt bedrijven voor een dilemma. Ze willen graag de informatiestroom over zichzelf beheersen, maar dat is nauwelijks nog mogelijk. De Amerikaanse publicist Clive Thompson spreekt in dit verband van de seethrough-ceo en pleit ervoor dat de enige zinvolle strategie is om volstrekt open te zijn en vooral veel mee te discussiëren op sociale media. Reageren op incidenten is immers vaak weinig effectief. Bovendien: mensen prikken steeds vaker feilloos door PR-praat heen of negeren het simpelweg. Authenticiteit en betrouwbaarheid worden dan ook steeds belangrijker: bedrijven moeten dan ook een verhaal hebben over het wat en waarom van hun activiteiten.

Marktwerking of machtwerking?

Marktwerking of machtwerking? 1 Marktwerking of machtwerking? ADVISORY Marktwerking of machtwerking? Spanning op de energiemarkt biedt kansen voor nieuwe businessmodellen 2 Marktwerking of machtwerking? 2014 KPMG Advisory N.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Nederlandse versie Creatief leiderschap dromen, denken, durven, doen en doorzetten Ruim baan voor de slimme mens Het is misschien wel de belangrijkste vraag van heden ten dage: wie

Nadere informatie

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

Luisterend leiderschap

Luisterend leiderschap Luisterend leiderschap Reputatieonderzoek: de weg naar resultaat De zin van de zaak Lessen voor een excellente afdeling Communicatie Een nuchtere kijk op beeldvorming Crisiscommunicatie: dansen op een

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Rapport. Perspectieven 2012 NL 2030. Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel

Rapport. Perspectieven 2012 NL 2030. Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel Rapport Perspectieven 2012 NL 2030 Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend op het gebied

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

Dit is de gratis downloadversie van: De wereld breekt open

Dit is de gratis downloadversie van: De wereld breekt open Dit is de gratis downloadversie van: De wereld breekt open Het boek is in 2011 in druk verschenen bij Pearson Education Benelux ISBN: 978-90-430-2174-6 NUR: 801 Trefw: management, strategische planning,

Nadere informatie

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 2 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 INHOUD Voorwoord 5 1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN ACCOUNTANTSBEROEP 7 Trend 1 - Accountants stappen uit de schaduw en worden steeds meer publieke

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

STT 80. STT 80 Horizonscan 2050

STT 80. STT 80 Horizonscan 2050 De versmelting van mens en machine, programmeerbare materie, kunstmatige fotosynthese, de exocortex en de kolonisatie van de ruimte. Het zijn allemaal signalen van verandering waar wij in de toekomst mee

Nadere informatie

TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND. Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt

TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND. Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt VOORWOORD Vijf jaar Top Topics: een vooruit- én terugblik Welke thema

Nadere informatie

WORKS. innoveren met de creatieve industrie

WORKS. innoveren met de creatieve industrie WORKS #1 innoveren met de creatieve industrie Wat heeft lichtgevend asfalt te maken met een kledingcollectie van puur polyester of een assimilatielamp in twee delen? Het zijn mooie voorbeelden van buiten

Nadere informatie

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis 146 De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis Aloys van Balen is managing director van GEA en management consultant. Hij is specialist in strategische advisering op het gebied

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

De mens centraal in de nieuwe economie

De mens centraal in de nieuwe economie De mens centraal in de nieuwe economie Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Door Anke Wiersma, Innovatieadviseur Syntens Innovatiecentrum De mens centraal in

Nadere informatie