Telelens op de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telelens op de toekomst"

Transcriptie

1 Telelens op de toekomst Middenbedrijf houdt zich nauwelijks bezig met megatrends Januari 2013

2 2 Telelens Continuous op de auditing toekomst and continuous monitoring: The current status and the road ahead

3 Telelens op de toekomst 3 Inhoud Introductie 5 Crisis? What crisis? 6 Megatrends 10 Change is now 12 Onderzoeksresultaten 24 Slot 32

4 4 Telelens op de toekomst

5 Telelens op de toekomst 5 Introductie Wat onderscheidt succesvolle, snel groeiende, ondernemingen van andere ondernemingen? Die vraag stond centraal in een onderzoek onder 50 ondernemingen dat KPMG in het najaar van 2012 uitvoerde. We gingen diepgaande gesprekken aan met deze ondernemers om een goed beeld te krijgen van hun succesfactoren. In deze publicatie delen we de uitkomsten daarvan met u. Wat ons is opgevallen in de gesprekken is dat het in de meeste gevallen gaat om ondernemingen met een duidelijke visie op de markt. Het succes is te danken aan de vasthoudendheid en focus waarmee zij deze visie uitdragen en omzetten in actie. Deze houding heeft echter ook een keerzijde. De ondervraagden blijken maar zeer beperkt bezig te zijn met hoe megatrends op het gebied van demografie, technologie, milieu, ethiek de komende jaren hun onderneming beïnvloeden. Dat is opmerkelijk, want er zijn grote maatschappelijke veranderingen gaande die hun invloed op het bedrijfsleven niet missen en zorgen voor zowel kansen als bedreigingen. In dit onderzoek presenteren we naast de onderzoeksresultaten dan ook enkele vergezichten op wat de toekomst mogelijk in petto heeft. Om ondernemers daarover te prikkelen en te inspireren. In hoofdstuk 1 treft u onze analyse van de gesprekken aan. In hoofdstuk 2 volgt een korte beschrijving van de megatrends die we in hoofdstuk 3 praktisch maken met een serie voorbeelden die mogelijk van invloed zijn op de ondernemer. Hoofdstuk 4 bevat tot slot de cijfermatige uitkomsten van het onderzoek.

6 6 Telelens op de toekomst hoofdstuk01

7 Telelens op de toekomst 7 Crisis? What crisis? De economische crisis trekt flinke sporen in het gehele bedrijfsleven. In vrijwel elke sector staan de marges al jaren flink onder druk of is er sprake van vraaguitval. We vechten hier elke dag tegen de crisis, zo verzuchtte een ondernemer dan ook in een van de interviews ten behoeve van dit KPMGonderzoek. Dat is heel begrijpelijk. Maar het is feitelijk ook zinloos. Want vechten tegen een crisis is onbegonnen werk. U heeft als ondernemer immers geen invloed op die crisis. En u kunt zich dan ook maar beter richten op zaken die u wel kunt beïnvloeden. Zaken net een tikje beter, slimmer, sneller of goedkoper doen dan uw concurrent. Want uw concurrent en niet de crisis is uw tegenstander. Doet u dat ook echt? Grijpt u elke kans aan om een paar procent beter te zijn dan uw tegenstander? Of laat u zich ook wel eens verleiden om de crisis als gemakkelijk excuus te gebruiken als u een gevecht in de markt verliest? Bovendien is er nog iets anders aan de hand met de crisis. Deze schept op langere termijn ook kansen en is waarschijnlijk de opmaat naar een nieuwe realiteit. We zitten middenin het oog van de storm van een klassiek economisch fenomeen, namelijk de creatieve destructie van de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter. Die theorie komt erop neer dat we pas tot vernieuwing kunnen komen als we het oude afbreken. Dat is nu volop aan de gang, onder invloed van de ontwikkeling van onder meer verregaande transparantie en baanbrekende nieuwe technologie. Bent u als ondernemer voorbereid op deze nieuwe wereld? Ga er maar aan staan. U moet enerzijds strak laveren om de enorme uitdagingen van dit moment aan te kunnen. En u moet anderzijds ook vooruitkijken naar wat er voor een nieuwe wereld met nieuwe marktkansen, maar ook met nieuwe risico s er aan het ontstaan is. Terwijl nog lang niet altijd duidelijk is hoe die nieuwe wereld er precies uitziet. KPMG wil daar graag een rol bij spelen. We realiseren ons als geen ander dat veel ondernemingen geen systematisch onderzoek naar de toekomst kunnen doen. Ze hebben immers geen strategiestaf. We zijn ervan overtuigd dat het juist nu in het oog van de storm pure noodzaak is om die toekomst wel haarfijn aan te voelen. Met dit onderzoek helpen we u daarbij. In het onderzoek hebben we 50 ondernemers diepgaand bevraagd over hoe zij de toekomst zien en hoe ze hun onderneming prepareren voor die toekomst. Dat leverde ons een schat aan materiaal op, waaruit twee kernvragen zijn te destilleren: 1 Uw ideeën zijn goed; maar zijn de ideeën van uw medewerkers nog beter? Als er een ding duidelijk is geworden uit het onderzoek, is het wel dat ondernemers bevlogen mensen zijn die met overtuiging en zelfverzekerdheid hun onderneming opbouwen. Bijna tweederde van hen meent dat hun onderscheidende visie het verschil maakte in het bereiken van ondernemingssucces (genoemd door 59%). De cijfers spreken dus boekdelen en worden ondersteund door de kwalitatieve ervaringen in de gesprekken. Ondernemers vertellen daarin zelfverzekerd hoe hun visie gecombineerd met een flinke dosis wilskracht zorgt voor succes. Er spreekt veel focus uit. Dat is geweldig, maar tegelijkertijd is het een van de klassieke valkuilen bij het ondernemen. Want een duidelijke visie mag niet ontaarden in tunnelvisie of zonnekoningengedrag. Waar het om gaat is dat ondernemers ook luisteren naar anderen en ideeën van onderop serieus nemen. Ondernemers moeten zich bewust zijn van de valkuil dat hun visie onaantastbaar wordt. Wie de ideeën en opvattingen van anderen een serieuze kans geeft en stimuleert ontdekt vaak ook concrete verbetermogelijkheden. Bovendien leidt dit tot een enorme betrokkenheid van medewerkers, die zich zeer gewaardeerd voelen. Managers, directeuren of ondernemers zijn dus geen alwetende zieners en moeten hun medewerkers stimuleren (en waarderen) om mee te denken. Dat besef leeft steeds sterker en past bij de maatschappelijke tijdgeest van dit moment. Niet voor niets mag het LEAN denken 1 een managementfilosofie gebaseerd op continue verbetering door ideeën van onderop zich dan ook verheugen in veel belangstelling. Een goede ondernemer heeft geen (ingewikkelde) methoden nodig om dat te doen en weet dat hij zijn medewerkers moet prikkelen om mee te denken. Maar het onderzoek laat ook zien dat ondernemers soms de neiging hebben om alleen de eigen visie te laten domineren. De beste ideeën komen vaak van de werkvloer. Dat is een universele waarheid die geldt voor verzekerings- 1

8 8 Telelens op de toekomst maatschappijen, loodgieters, makelaarskantoren en elk ander denkbaar bedrijf. Een prachtig voorbeeld uit de praktijk is een bouwbedrijf dat asfalteringswerkzaamheden uitvoert op een druk bereden snelweg. De opdrachtgever rekent de bouwer af op zo min mogelijk (nachtelijke) afsluitingen van wegvakken en het gaat om een complexe logistieke operatie. Door nadrukkelijk de ideeën van vrachtwagenchauffeurs, operators en andere werklui in de organisatie af te tappen bleek men de tijd tussen de afsluiting en de daadwerkelijke start van de asfaltmachine met veertig minuten te kunnen beperken. Dat lijkt weinig maar is in werkelijkheid het verschil tussen winst en verlies. En het management had het zelf niet kunnen bedenken Ondernemers die op die manier voortdurend bezig zijn zich samen met hun mensen te verbeteren maken daarmee het verschil. En op zo n manier vecht je niet tegen een crisis, maar tegen je concurrent. Dat is het enige relevante gevecht. 2 Uw ideeën zijn goed; maar zijn ze ook toekomstvast? Een aantal klassieke factoren voor ondernemingssucces domineren ook nu nog de onderzoeksresultaten. Ondernemers hechten aan goede mensen, in de wetenschap dat ze daarmee het verschil kunnen maken (genoemd door 63%); ze willen dat hun bedrijf bovenop de klant zit (65%); en ze investeren in onderscheidende nieuwe producten vanuit de gedachte dat stilstand gelijkstaat aan achteruitgang (53%). Deze drie zaken worden met afstand het meest genoemd. Bij een andere vraag is echter ook een ander opvallend patroon zichtbaar. Ondernemers blijken zich vooral zorgen te maken over de kracht van de concurrent (genoemd door 72%), de economische tegenwind (58%) en de negatieve effecten van wet- en regelgeving (51%). Dat is in het huidige tijdperk natuurlijk begrijpelijk maar staat wel in schril contrast met de aandacht die ze hebben voor grote thema s als (grondstoffen)schaarste (16%), geografische verschuiving van welvaart (9%) of doorbraken op het gebied van (informatie)technologie (19%). Dat is best zorgwekkend. Want het is evident dat een aantal megatrends gaat zorgen voor grote wijzigingen in businessmodellen en marktverhoudingen. De geschiedenis heeft

9 Telelens op de toekomst 9 dat ook talloze keren laten zien. Kodak is een schoolboekjesvoorbeeld in dit verband. Het bedrijf beschikte over alle kennis van digitale fotografie en had ook de beste mensen in huis. Toch miste men de boot toen de digitale fotografie razendsnel opkwam. Tal van onderzoeken laten dan ook zien dat langdurig ondernemingssucces afhangt van de mate waarin ondernemingen zich kunnen aanpassen aan een fundamentele verandering van de omgeving. Bij dit concept van de survival of the fittest gaat het niet om kracht, maar om aanpassingsvermogen. Niet de sterkste wint, maar degene die zich het beste weet aan te passen. Ondernemingen staan dan ook voor de uitdaging in te spelen op een toekomstige verschuiving in maatschappelijke verhoudingen, veranderende markten of een snel opkomende nieuwe technologie. Daar is meer voor nodig dan een strakke en efficiënte organisatie en een klantgerichte mentaliteit. Het gaat vooral om het systematisch bezig zijn met het vertalen van omgevingssignalen naar je strategie en bedrijfsvoering. Want successen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Elk bedrijf heeft dan ook goede feedback mechanismen nodig om toekomstscenario s te vertalen naar de bedrijfsvoering. Met andere woorden: elk bedrijf moet nieuwsgierig zijn naar wat er voorbij de volgende bocht te zien is en dat vertalen naar de eigen strategie. Grote ondernemingen hebben daar vaak specialistische professionals of stafafdelingen voor. Kleinere ondernemingen kunnen vanwege hun omvang dergelijke voelhoorns niet expliciet inrichten. Het onderzoek geeft aan dat de succesvolle ondernemingen van nu te weinig bezig zijn met deze fundamentele vragen over de toekomst. Hier zien we een rol weggelegd voor KPMG. We kunnen u een spiegel voorhouden over wat de toekomst mogelijk gaat brengen. We willen u daarmee prikkelen om steeds voorbij de volgende bocht te kijken. Inspiratie over de toekomst Is het voor een ondernemer wel verstandig om met dit soort vragen bezig te zijn in tijden van acute crisis? Naar onze overtuiging wel. Juist nu we in het oog van de storm lijken te zitten. Chaos is immers vaak de voorbode van groei. En als u straks wilt profiteren van die groeimogelijkheden is het zaak om nu uw neus in zaken te steken die ver van uw business af lijken te staan en dat ook te vragen van uw mensen. Ook zij moeten uit hun comfort zone komen en meedenken over wat de toekomstscenario s betekenen voor de onderneming. En dat is voor elk bedrijf van belang, van hoogwaardige internetbedrijven tot snoepfabrikanten en van reisorganisaties tot verffabrieken. We zetten hierna dan ook het zoeklicht op een aantal relevante ontwikkelingen voorbij de waan van de dag. Ontwikkelingen die u hopelijk aan het denken zetten. Die uw nieuwsgierigheid verder aanwakkeren en daarmee wellicht tot nieuwe kansen leiden. Want dat is onze overtuiging: nieuwsgierigheid is de brandstof voor groei.

10 10 Telelens op de toekomst hoofdstuk02

11 Telelens op de toekomst 11 Megatrends We kunnen de toekomst niet voorspellen. Maar we kunnen ons wel goed op de hoogte stellen van relevante trends, mogelijke scenario s in kaart brengen en de verkregen inzichten delen met onze relaties. Bij KPMG houden we ons daar ook intensief mee bezig. Onze Forward Thinking professionals 1 doen dat vanuit een visie dat de wereld op vier terreinen transformeert. Deze transformatie raakt op enig moment elke onderneming en het is dan ook van groot belang dat ondernemers nadenken over deze megatrends. Het gaat om de volgende vier terreinen: Demografie: De wereldbevolking groeit naar 9 miljard mensen maar de groei is er zeker in het Westen uit. De verwachting is dat in 2045 er alleen nog sprake zal zijn van bevolkingsgroei in Afrika. Er is in het Westen sprake van een ingrijpende dubbele vergrijzing: de gemiddelde leeftijd van de bevolking loopt op en mensen worden als gevolg van onder meer innovaties in de zorg ook ouder. Vrouwen vervullen een steeds belangrijkere rol bij het genereren van inkomen en bij het nemen van beslissingen. De rijkdom en welvaart verschuift naar de BRIC-landen. Er is sprake van een voortgaande urbanisatie: nu al woont meer dan de helft van de bevolking in stedelijk gebied, en de verwachting is dat deze trend verder zal doorzetten. En in 2020 zullen we voor het eerst in de geschiedenis meemaken dat er vijf generaties medewerkers samenwerken op de werkvloer, ieder met eigen normen, waarden en verwachtingspatronen. Technologie: We groeien steeds verder naar een genetwerkte samenleving. De hoeveelheid data blijft exponentieel groeien. De rekencapaciteit van computers ook. Daardoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om data om te zetten in waardevolle inzichten. Technologie speelt een steeds prominentere rol in de samenleving en wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid in alles wat we doen. Technologie raakt ook steeds meer geïntegreerd in het leven van mensen zelfs in fysieke zin en is daarmee niet langer een add on. Door dit alles wordt ook de veiligheid van data een steeds belangrijker thema. Duurzaamheid: Als gevolg van bevolkingsgroei en groeiende welvaart staat de leefomgeving onder druk. De daarmee gepaard gaande economische expansie creëert schaarste van grondstoffen en leidt ook tot de overgang naar meer duurzame vormen van energie. Klimaatverandering draagt bij aan een hogere frequentie van natuurrampen. De impact op het milieu wordt steeds meer kwantificeerbaar en zal worden geïntegreerd in de kostprijs van producten. Waarden en ethiek: We groeien toe naar een wereld met radicale transparantie: er zijn geen geheimen meer en de opvattingen over privacy verschuiven. Veel burgers delen informatie die voorheen tot het privé domein werd gerekend. Ondernemingen hebben ook te maken met deze vergaande transparantie en moeten dan ook actief meedoen in het debat en daarmee bouwen aan merken die het vertrouwen verdienen. De crowd wint aan macht en is de basis voor veel innovatiekracht. Klassieke marketing is op zijn retour omdat mensen vooral afgaan op aanbevelingen uit die crowd. De nieuwste generatie medewerkers (de millennials) doet zijn intrede op de werkvloer en typeert zich door zeer directe feedback en openheid over verwachtingen. De hiervoor geschetste megatrends zijn naar hun aard wat abstract. De echte moeilijkheid voor ondernemers schuilt in het vertalen van deze trends naar wat het concreet betekent voor hun business. Daartoe presenteren we in het volgende hoofdstuk een aantal voorbeelden. 1 Forward Thinkers zijn KPMG professionals die relaties in een interactieve sessie meenemen door de belangrijkste ontwikkelingen die voor hen gaan spelen. We vertalen samen met hen deze trends naar wat het concreet betekent voor hun business. En op basis daarvan schetsen we een roadmap voor de toekomst; waar moet een organisatie nú op acteren, welke plannen moeten worden uitgewerkt en welke scenario s moeten worden ontwikkeld om klaar te zijn voor de toekomst. Forward Thinking, Reverse Planning.

12 12 Telelens op de toekomst hoofdstuk03

13 Telelens op de toekomst 13 Change is now In dit hoofdstuk geven we een serie voorbeelden van wat de megatrends uit hoofdstuk 2 feitelijk kunnen betekenen voor de producten, diensten, werkwijzen en markten van ondernemingen. We presenteren u daarbij een potpourri van ontwikkelingen, voorbeelden en technieken die zeker niet volledig is, maar u hopelijk op het spoor brengt van nieuwe kansen. Zelfreinigende objecten De Technische Universiteit Eindhoven heeft een speciale coating ontwikkeld die zelfreinigend en vuilafstotend werkt. De nieuwe toepassing is bruikbaar voor auto s, smartphones, contactlenzen, zonnepanelen en zelfs schepen en vliegtuigen. automobielindustrie, wasstraten, schoonmaakbedrijven 6 tot 8 jaar Nooit meer taalproblemen Google en onderzoeksinstituut DARPA van de Amerikaanse defensie werken er al jaren aan: instant vertaalsoftware. Zodat gesproken woord of een of chat direct wordt vertaald in willekeurig welke andere taal. alle sectoren, en vertaalbureaus in het bijzonder 5 jaar Consument krijgt de macht Verzekeraar FBTO laat op de site de stem van het grote publiek al meepraten over twijfelachtige claims van klanten. Dat leidt soms tot een herziening van de beslissing. De groeiende invloed van consumenten speelt over

14 14 Telelens op de toekomst een breed front. Mooi voorbeeld is ook hoe speelgoedfabrikant Lego fans hun eigen creatie laat uploaden op Lego Cuusoo en laat beoordelen door het publiek. Zeer populaire modellen worden in productie genomen en als dank krijgt de bedenker een provisie van 1% van de omzet. en Alle sectoren Nu Opkomst van 3D-printing Rond 1995 begon de massa te ruiken aan internet. We wisten dat het groot ging worden, maar we hadden geen idee hoe. 3D-printing verkeert nu in dezelfde fase. Tandartsen maken er hun kronen al mee en pioniers openen 3D-printshops waar iedereen zijn design kan laten maken. Kan 3D-printing de lopende band productie van de 21e eeuw worden? Heeft Windows straks een Make knop op elke computer? Gaan we ontwerpen kopen die we vervolgens zelf produceren in plaats van producten? En wat heeft dat voor gevolgen voor de logistieke sectoren? Alle sectoren Komende 10 jaar Consument wordt energieproducent Het is niet de vraag of, maar wanneer, we overgaan op duurzame energie. Ook de winnende technologieën zijn nog niet zeker. Het kan ook uit onverwachte hoek komen: het Wageningse bedrijf Plant-e kan bijvoorbeeld al energie opwekken uit planten. Het lijkt onvermijdelijk dat de consument zelf een grote rol gaat spelen in de opwekking van energie en in huizen gaat wonen die per saldo geen energie kosten maar opleveren. Met zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen en vele andere zaken. Iedereen wordt dus een energieproducent (een prosumer). Documents/PDF/Energy-and-Natural-Resources/Nieuwe-Energiewereld-Nieuwe- Businessmodellen.pdf Energie, installatiebedrijven, bouw De komende tien jaar

15 Telelens op de toekomst 15 Bedrijven laten hun true cost zien Ondernemingen veroorzaken schade aan de leefomgeving doordat ze CO 2 uitstoten, eindige grondstoffen gebruiken of het leefklimaat onder druk zetten. De kosten daarvan zijn niet zichtbaar in de resultaten, want bedrijven hoeven er niet voor te betalen. Voorlopers als Puma zijn nu al bezig om deze true cost zichtbaar te maken in hun resultaten en mogelijk wordt dergelijke vergaande transparantie de norm voor grotere bedrijven. In de toekomst zal dat mainstream worden en ook doorsijpelen naar het MKB. Bedrijven worden straks afgerekend door het publiek op deze true cost. Alle sectoren De komende tien jaar De opkomst van de custowner De binding van consumenten met een product wordt belangrijker. Zij willen een product niet alleen passief kunnen gebruiken, maar er ook in investeren, bijvoorbeeld middels crowdfunding. Zodat ze er zowel emotioneel als financieel een band mee hebben. Een mooi voorbeeld is WakaWaka, een lampje dat oplaadbaar is met zonnepanelen en ook fungeert als oplader voor mobiele telefoons. Wie er een koopt bijvoorbeeld door de verdere ontwikkeling ervan te financieren met crowdfunding draagt ook bij aan een goedkope uitrol in onder meer Afrika waar dit eenvoudige product voorziet in basisbehoeften in rurale gebieden. Business to Consumer Nu Alles wordt een game Serious games rukken in de breedte op en maken van veel serieuze zaken een leuk spel. Games kunnen helpen om de files te verminderen, het onderwijs te verbeteren of beter om te gaan met suikerziekte en spelen ook nog eens in op gemeenschapszin. GymPact is bijvoorbeeld een pact over hoe vaak mensen naar de sportschool gaan en wat de boete bedraagt als zij verzaken. Wie zijn doelen haalt krijgt een beloning. Wie faalt moet betalen aan de GymPact-community. Dergelijke concepten komen op een breed terrein op. Alle sectoren Nu

16 16 Telelens op de toekomst Het einde van het password komt eraan Een password is geen goed middel om data te beveiligen. En feitelijk ook een hopeloos ouderwets concept. Het wachtwoord zal worden vervangen door herkenning van de unieke kenmerken van een gezicht, stem of iris. Alle sectoren Vijf jaar Voelen met de smartphone IBM meent dat de smartphone van nu nog maar in de kinderschoenen staat. Want in de toekomst zal het ook mogelijk zijn dat u dingen aan kunt raken met uw mobieltje. Zodat u onder meer kunt voelen hoe een leren tas in een webshop voelt. Dat zou volgens IBM binnen vijf jaar mogelijk zijn door gebruik van haptische, infrarode en drukgevoelige technologieën. Terzijde: het mobieltje is over een paar jaar ook totaal flexibel, want Samsung heeft nu al een techniek in handen voor flexibele touchscreen schermen. Alle sectoren Vijf jaar Cashless society Nu al betalen mensen gemiddeld niet meer dan een paar procent van hun uitgaven met contant geld. En dat gaat de komende tien jaar nog veel minder worden, want de mogelijkheden om (kleine) bedragen te voldoen middels een mobiele telefoon of ander elektronisch middel zijn straks alomtegenwoordig. De cashless society is dan ook dichterbij dan menigeen denkt. Alle sectoren Vijf jaar

17 Telelens op de toekomst 17 Meer virtuele handen aan het bed Informatietechnologie draagt bij aan een nieuwe manier van werken in de zorg. De handen aan het bed zullen straks vooral virtuele handen zijn, maar ook de rolverdeling tussen patiënt en zorgverlener verandert. De houding van de (steeds beter geïnformeerde) patiënt verschuift van een passieve naar een actieve. De rol van de professional verschuift van autoriteit in de richting van partnership en wordt ingevuld middels informatietechnologie. Een rode lijn is dat de zorgklant niet langer het lijdend voorwerp is, maar het leidend voorwerp. accelerating-innovation/pages/three-concepts-sustainable-ehealth.aspx Zorg Tien jaar Crowdsourcing R&D Automaker Fiat bracht in 2009 de Mio, een nieuw concept car uit. Dat is geen schokkend nieuws, want dat gebeurt wel vaker. Bijzonder was echter dat deze concept car werd ontwikkeld door de ideeën af te tappen bij circa mensen in 160 landen. De crowd bleek zeer waardevolle suggesties te kunnen genereren en levert daarmee een bijdrage aan de R&D van Fiat. Het is de volgende stap in open innovatie, waarin innovatie niet binnen de muren van de onderneming plaatsvindt, maar in nauwe samenwerking met de omgeving. Alle sectoren Nu Esthetiek en groene energietechnologie gaan het huwelijk aan Duurzame energieproductie is hard nodig maar zonnepanelen en windmolens zijn voor velen geen lust voor het oog. Nu dergelijke technieken grootschalig doorbreken ontstaat er ook vraag naar mooie producten. Een fascinerend voorbeeld is het Nederlandse concept Integrated Roof Wind Energy System (IRWES) dat gebruik maakt van de wind die tegen een gebouw aanbotst en visueel volledig kan versmelten (of juist contrastreren) met het gebouw. Bouw, architecten, energiesector Nu

18 18 Telelens op de toekomst Afval heeft waarde Wanneer we onze enorme afvalbergen als iets van waarde gaan zien, ontstaan er ongekende mogelijkheden. De combinatie van voortschrijdende technologie en een veranderende tijdgeest maakt steeds meer mogelijk. Mooi voorbeeld: een Nederlandse ondernemer verwerkt de schier eindeloze bergen residuhout die ontstaan bij Zuid Amerikaanse houtzagerijen tot pellets waarmee hier zwembaden, scholen en campings energie besparen met hun houtgestookte ketel. Ander voorbeeld: het bedrijf Mestpartners zet speciale mestverwerkingsinstallaties neer bij varkensboeren die de mest kunnen scheiden in loosbaar water en waardevolle stoffen als fosfaat en kalium. Dat leidt tot winst voor het milieu en is ook goed voor de winst van de boeren die kunnen besparen op de kosten. Wie anders naar afval kijkt ziet kansen. Alle sectoren Nu Social Commerce: de kracht van samen Social shopping is dé toekomst als het gaat om (online) shoppen. Het koppelt het gevoel van gezelligheid, vrijheid en vrienden aan het koopproces. Shoppen is straks dan ook vooral een niet te serieuze aangelegenheid. Hoe de online shops van de toekomst eruit zien is nog niet duidelijk. Maar het is vrijwel zeker dat er speelelementen (gamification) en sociale elementen (Facebook) in zitten. De recente samenwerking tussen ebay en Facebook is een niet te missen signaal. Online business Nu Inspelen op vergrijzing medewerkersbestand De grootste BMW-fabriek in Beieren werd recent voor 20 miljoen euro verbouwd om deze te prepareren voor 50-plussers. Tal van faciliteiten werden aangepast, het restaurant biedt gezondere maaltijden en de lopende band draait een derde langzamer dan de geldende BMW norm. Toch is de business case voor de fabriek volgens BMW prima, want de fabricagekosten liggen lager. Inspelen op groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld gehandicapten, verslaafden) zal in bredere zin steeds belangrijker worden. speciale_bmw-fabriek_ voor_50-plussers.html Alle sectoren Tien jaar

19 Telelens op de toekomst 19 Verven zonder water Nike is begonnen met het verven van textiel zonder het gebruik van water en past daarbij de innovatieve, duurzame technologie van het Nederlandse DyeCoo toe. Op dit moment is er gemiddeld 100 tot 150 liter water nodig om één kg textiel te kleuren en veel water komt vervuild met chemicaliën in het milieu rondom de fabrieken terecht, voornamelijk in Azië. Voorlopig kan alleen polyester gekleurd worden met deze technologie gebaseerd op superkritisch CO 2 maar ook katoen en synthetische stoffen zullen snel tot de mogelijkheden behoren. Kleding en vele andere Tien jaar Opkomst van Cradle to Cradle The waste, pollution, crude products and other negative effects are not the results of corporations doing something morally wrong. They are the consequence of outdated and unintelligent design. Dit is het basisidee van Cradle to Cradle grondleggers William McDonough and Michael Braungart. Het concept gaat uit van gesloten ketens waarin geen afval ontstaat. We staan nog aan het begin van een fascinerende zoektocht op dat gebied. In Hoofddorp wordt bijvoorbeeld gebouwd aan een fullservice kantorenpark volgens de Cradle to Cradle (C2C) filosofie. En tapijtfabrikant Desso is een voorloper op dit gebied. Alle sectoren Tien jaar

20 20 Telelens op de toekomst Het verschil tussen robots en mensen wordt kleiner Robotica belooft al jarenlang een aardverschuiving in fabrieken en logistieke centra te veroorzaken, maar staat relatief nog steeds in de kinderschoenen. Dat kon de komende jaren wel eens gaan veranderen nu er betaalbare robots op de markt komen die niet alleen in staat zijn om geprogrammeerde taken betrouwbaar uit te voeren, maar ook in staat zijn tot interactie met mensen. Baxter (zie ) zoekt daarbij zelfs daadwerkelijk oogcontact en kan door collega s op de werkvloer worden getraind, simpelweg door hem aan de hand mee te nemen. Een van de effecten zou kunnen zijn dat productie weer kleinschaliger en lokaler wordt. Volgens sommige experts zullen we rond 2020 allemaal een huisrobot hebben zoals we nu een computer hebben. Alle sectoren Vijf jaar Verkopers worden afgeschaft De klassieke verkoper heeft zijn beste tijd gehad. Commodity producten die naar hun aard niet onderscheidend zijn worden vrijwel alleen nog online aangeschaft, zowel door bedrijven als door consumenten. En voor producten of diensten die wel onderscheidend zijn is het expertmodel van toepassing: de koper komt dan samen met een inhoudelijke expert niet met een verkoper tot een maatwerk keuze. Verkopers zijn in dat proces niet langer nodig. Alle sectoren Drie jaar Radicale transparantie Er zijn (bijna) geen geheimen meer. Wikileaks geleid door Julian Assange was wat dat betreft een mooi sign of the times. De om zich heen grijpende radicale transparantie stelt bedrijven voor een dilemma. Ze willen graag de informatiestroom over zichzelf beheersen, maar dat is nauwelijks nog mogelijk. De Amerikaanse publicist Clive Thompson spreekt in dit verband van de seethrough-ceo en pleit ervoor dat de enige zinvolle strategie is om volstrekt open te zijn en vooral veel mee te discussiëren op sociale media. Reageren op incidenten is immers vaak weinig effectief. Bovendien: mensen prikken steeds vaker feilloos door PR-praat heen of negeren het simpelweg. Authenticiteit en betrouwbaarheid worden dan ook steeds belangrijker: bedrijven moeten dan ook een verhaal hebben over het wat en waarom van hun activiteiten.

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Juni 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Contactpersonen 6 Onderzoeksresultaten groen ondernemen

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten big data. Ook middenbedrijf ontdekt toegevoegde waarde big data

Onderzoeksresultaten big data. Ook middenbedrijf ontdekt toegevoegde waarde big data Onderzoeksresultaten big data Ook middenbedrijf ontdekt toegevoegde waarde big data Mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Contactpersonen 7 Onderzoeksresultaten big data 2 Samenvatting

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is Toekomstdenken Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is De wereld van vandaag is dynamisch en complex en zal steeds sneller veranderen. Trends als globalisering en technologie hebben hun

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom

Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom Deelnemersbijeenkomst Veldhovens Ondernemers Contact Donderdag 21 februari 2013 Welkom Waar hebben we het over? - Historie. - De Franse Tijd. - Het BMW Dealerschap. - De Veranderende Markt. - De Wereld

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor?

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Anna van Poucke Voorzitter KPMG gezondheidszorg Nederland Belangrijke fundamentele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg: De veranderende samenstelling van

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015 De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015

Nadere informatie

Juryrapport Dyade Bestuursbokaal 2015

Juryrapport Dyade Bestuursbokaal 2015 Juryrapport Dyade Bestuursbokaal 2015 Indien van toepassing gebruiken. Kies uit de lijst hieronder en vul in (in HOOFDLETTERS) Banking Energy & Natural Resources Private Equity Insurance Communication

Nadere informatie

RSM S LITTLE BIG BOOK

RSM S LITTLE BIG BOOK RSM S LITTLE BIG BOOK THE POWER OF BEING UNDERSTOOD THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING WIJ LUISTEREN Onze belofte We luisteren naar uw wensen. We nemen de tijd om uw business echt te begrijpen.

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor?

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Anna van Poucke Voorzitter KPMG gezondheidszorg Nederland Er vindt een aantal fundamentele ontwikkelingen plaats binnen de gezondheidszorg De veranderende samenstelling

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen?

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Duurzame wereldvoedselvoorziening hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Even voorstellen: Ruben Bringsken Ondernemer in Food en ICT (focus op duurzame oplossingen) Eigenaar/participatie

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

PiM Team. Strategie. Creatie & productie Concept& communicatie

PiM Team. Strategie. Creatie & productie Concept& communicatie # PiM Team Strategie Creatie & productie Concept& communicatie Voor wie? Agenda Introductie - kernwaarden en gedrag Wim Haan Blok 1: Core values, praktijkvoorbeelden, Business Code Blok 2: Pauze - de

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN ARBEID 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau Factsheet AGILE TRANSITIONERS Mirabeau AGILE TRANSITIONERS Mirabeau Wij helpen u met de implementatie van een agile werkwijze. We leven in een tijdperk waarin veranderingen elkaar in een steeds hoger tempo

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET

BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET Hoe videoclips bijdragen aan: BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET Watch things happen or make things happen? Online Marketing In 2009 leerde het bedrijfsleven dat Social

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Management van retour-logistieke ketens

Management van retour-logistieke ketens Management van retour-logistieke ketens Erwin van der Laan RSM Erasmus Universiteit EVO dag 30 mei 2006 Duurzame Supply Chains Meet the needs of the present without compromising the ability of future generations

Nadere informatie

Iets meer Evidence Based Management in de zorg graag!

Iets meer Evidence Based Management in de zorg graag! Iets meer Evidence Based Management in de zorg graag! Evidence Based Medicine is inmiddels een vanzelfsprekendheid voor professionals in de gezondheidszorg: het streven om beslissingen te nemen op basis

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

BART VAN DEN NIEUWENHOF LA PLACE. CEO La Place

BART VAN DEN NIEUWENHOF LA PLACE. CEO La Place BART VAN DEN NIEUWENHOF LA PLACE CEO La Place 64 VASTHOUDEN AAN JE KERNWAARDEN Van het land tot op je bord, bij La Place wordt verantwoord vertaald naar 100% transparantie. Letterlijk vers bereid door

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Licht als dienst: LAAS, Pay per lux, Philips Lighting Capital en circulaire verlichting.

Licht als dienst: LAAS, Pay per lux, Philips Lighting Capital en circulaire verlichting. Licht als dienst: LAAS, Pay per lux, Philips Lighting Capital en circulaire verlichting. Jody Paulus Key Accountmanager Philips Lighting Belux 14-02-2017 1 De klant Ik ben niet geïnteresseerd in het product

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Gesprekken zonder einde

Gesprekken zonder einde Gesprekken zonder einde sociale media vanuit interactieperspectief Nijmegen, 2 oktober 2010 Noelle Aarts, Universiteit van Amsterdam Wageningen Universiteit Enkele cijfers 82 % van alle dertigers in Amerika

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Big Data Feit of Fictie? Twitter: @BigDataStartups

Big Data Feit of Fictie? Twitter: @BigDataStartups Big Data Feit of Fictie? Mark van Rijmenam Big Data Strategist / Blogger @BigDataStartups mark@bigdata-startups.com Agenda - Big Data, waar hebben we het over? - Vijf Big Data trends die een impact zullen

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Informational Governance

Informational Governance Story Informational Governance Juli 2013 Nog niet zo heel lang geleden voltrokken veranderingen in de maatschappij zich volgens logische, min of meer vaste patronen. Overheden, bedrijven, wetenschappers,

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

Winter Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant?

Winter Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant? Winter 2015 Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant? De klant is steeds minder grijpbaar De wereld is plat 1 Internet heeft de wereld ontsloten. Klanten hebben daarmee toegang tot veel alternatieven,

Nadere informatie

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! Hoe kunnen we op een moderne manier langer in contact blijven met onze klanten en hen verrassen tijdens de klantenreis? 2 grote kansen voor reisorganisaties

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

EVERYTHING IS CONNECTED

EVERYTHING IS CONNECTED BEZOEKERSINFORMATIE INTERNATIONAAL PROOF SOCIAL MEDIA MARKE MARKETING G SEO VORM & FUNCTIE RESPONSIVE A EVERYTHING IS CONNECTED A GEBRUIKERSPROFIELEN ALTIJD TOEGANKELIJK BEELDMATERIAAL BACKOFFICE DATABASE

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN Lezing ter gelegenheid van het GEO Promotion Congres van eigen bodem 10 maart 2017 Groningen. door prof. em. Pier Vellinga Waddenacademie Colin OPBOUW

Nadere informatie

Veranderende eisen van institutionele klanten. Institutioneel vermogensbeheer in 2020 11 december 2012

Veranderende eisen van institutionele klanten. Institutioneel vermogensbeheer in 2020 11 december 2012 Veranderende eisen van institutionele klanten Roel Menken Institutioneel vermogensbeheer in 2020 11 december 2012 2020 is geen science fiction 2020 is al over 7 jaar! Parallellen met de consumentengoederenmarkt

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011.

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011. Samenwerken voor een rendabele keten Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd Even voorstellen Curriculum Vitae strategie en structuur PricewaterhouseCoopers PWC Consulting IBM Business Consulting

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW Circular Art Lab Limburg (CALL) legt duurzaamheidsopgaven via open oproepen ( calls ) voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inleiding De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Heating Solutions International BV

Heating Solutions International BV Heating Solutions International BV Score Heating Solutions International BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Ouderen en nieuwe technologie

Ouderen en nieuwe technologie Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage Peter Jobsen p.jobsen@motivaction.nl Pieter Paul Verheggen p.verheggen@motivaction.nl Edgar Keehnen keehnen@agewise.nl Ouderen positief

Nadere informatie

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal!

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal! De driehoek voorbij... medezeggenschap is van ons allemaal! Doelstellingen Inzicht geven in het krachtenveld in een complexer wordende wereld Handvatten bieden voor invloed Dialoog over de rol van medezeggenschap

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Workshop House of Tomorrow Today

Workshop House of Tomorrow Today Workshop House of Tomorrow Today Ontsnap eens uit het peloton! 1. Teken uw keten(s) eens uit, vanaf grondstoffen (aanbod) t/m eindgebruiker (vraag). 2. Genereer probleem-klant combinaties. 3. Selecteer

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie. Leo D. Roorda 24 oktober 2014

Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie. Leo D. Roorda 24 oktober 2014 Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie Leo D. Roorda 24 oktober 2014 Voorstellen Leo D. Roorda Reade Achtergrond Revalidatiearts, fysiotherapeut

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter.

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. building better// De filosofie die bepalend is voor het denken en doen van dutch. Met een prikkelende kijk op

Nadere informatie

Intelligente verlichting Beter beheersen door beter beheren. Hedzer de Boer Smart Energy Regions, 18 november 2011

Intelligente verlichting Beter beheersen door beter beheren. Hedzer de Boer Smart Energy Regions, 18 november 2011 Intelligente verlichting Beter beheersen door beter beheren Hedzer de Boer Smart Energy Regions, 18 november 2011 1 2 Sociale veiligheid Gemiddeld 2.5 % van de Nederlanders voelt zich onveilig in zijn

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie