INHOUDSTAFEL. Voorwoord. Hoofdstuk I. Elektronische handel in de 21 ste eeuw i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL. Voorwoord. Hoofdstuk I. Elektronische handel in de 21 ste eeuw i"

Transcriptie

1 Voorwoord xm Hoofdstuk I. Elektronische handel in de 21 ste eeuw i Afdeling 1. Elektronische handel, juridische stand van zaken i Patrick VAN EECKE 1. Van klassieke webwinkel tot interactief multiplatform verkoopskanaal.. i 2. Schets van het toepasselijke juridische kader 4 A. Wet Elektronische Handel als juridische basis voor elektronische handel 4 1. Territoriaal toepassingsgebied 5 2. Langs elektronische weg 6 3. Op afstand 9 4. Op individueel verzoek 9 5. Gewoonlijk tegen vergoeding Wet Verwerking Persoonsgegevens (WVP) Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming Auteurswet Softwarewet Databankwet Wet Elektronische Communicatie ié 9. Wet Elektronische Handtekening en Wet Certificatiedienstverleners Wet Elektronisch Geld Impact van Web 2.0 op de wetgeving 18 Afdeling 2. Web 2.0: juridische uitdagingen 19 Maarten TRUYENS en Patrick VAN EECKE 1. Blogs 19 A. Inleiding 19 B. Strafrechtelijke aansprakelijkheid 20 C. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 21 D. Artikel 25 van de Grondwet: een nieuwe wind? Sociale netwerken 23 A. Begrip 23 B. Juridische aspecten Profilering van gebruikers 26 A. Inleiding 26 B. Zijn profielgegevens persoonsgegevens? 27 C. Relevante verplichtingen 28 LARCIER

2 JJ INHOUDSTAFEL 4. Behavioural advertising A. Begrip 2 9 B. Advies Werkgroep Online ratings 33 A. Beoordelingen Mobiel internet Webservices en mashups 3^ A. Concept 3*> B. Juridische aandachtspunten 37 Z 9 Hoofdstuk II. Aandachtspunten bij het opstarten 4 Afdeling 1. Toegangsvoorwaarden en transparantieregels 4 Julie DE BRUYN en Patrick VAN EECKE 1. Vrijheid van vestiging en dienstverlening 4 A. Richtlijn Elektronische Handel 4 B. Wet Elektronische Handel Vrijheid van vestiging Uitzonderingen Vrijheid van dienstverlening 4 Z C. Nuancering Transparantie tijdens het opzetten van elektronische handel 45 A. Context 45 B. Algemene informatieplicht 45 C. Prijsaanduiding 4^ D. Naleving informatieplicht Transparantie tijdens bestelproces 4& Afdeling 2. Aanvraag en bescherming van de domeinnaam 4& Daphne VERVAET 1. Algemene inleiding De aanvraagprocedure 49 A. Op internationaal niveau 49 B. Op Europees niveau 5 C. Op nationaal niveau 5 3. Aandachtspunten bij de keuze van de domeinnaam 5 2 A. Technische vereisten 5 2 B. De verlating van het specialiteitsbeginsel 5 2 C. Terugkeer naar het specialiteitsbeginsel? 53 D. Wie eerst komt, eerst maalt 54 E. Controle van de beschikbaarheid Conflicten 56 A. Inleiding 56

3 III B. Verschillende actiemogelijkheden 57 C. De Domeinnamenwet Wie kan zich beroepen op de Domeinnamenwet? Waartegen kan de Domeinnamenwet worden ingeroepen? Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 60 D. Artikel 95 WMPC juncto artikel 2.20 Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (of artikel 9(1) Vo 207/2009) Wie kan zich beroepen op artikel 95 WMPC ju. artikel 2.20 BVIE? Waartegen kan artikel 95 WMPC ju. artikel 2.20 BVIE worden ingeroepen? Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 64 E. Artikel 95 juncto artikel 96/1 WMPC Wie kan zich beroepen op artikel 95 ju. artikel 96/1 WMPC? Waartegen kan artikel 95 ju. artikel 96/1 WMPC worden ingeroepen? Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 66 F. Artikel 1382 Burgerlijk Wetboek 66 G. DNS.be-geschillenregeling Wie kan zich beroepen op de DNS.be-geschillenregeling? Waartegen kan de DNS.be-geschillenregeling worden ingeroepen? Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 68 H. ADR onder EURid Wie kan zich beroepen op de alternatieve geschillenregeling onder EURid? Waartegen kan de alternatieve geschillenregeling onder EURid worden ingeroepen? Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 71 I. UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) Wie kan zich beroepen op de UDRP? Waartegen kan de UDRP worden ingeroepen? 72

4 IV INHOUDSTAFEL 3. Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 73 J. Slotbemerking 73 Afdeling 3. Elektronische handel en intellectuele eigendomsrechten 74 Alexis FlERENS 1. Algemeen overzicht van intellectuele rechten en elektronische handel A. Het auteursrecht Beschermingsvoorwaarden Rechthebbenden Omvang van de rechten Beschermingsduur In de online context 80 B. Naburige rechten 81 C. Bescherming van databanken De bescherming onder het auteursrecht De sui generis-bescherming 84 D. Bescherming van computerprogramma's en zakenmethodes De bescherming onder het auteursrecht De bescherming onder het octrooirecht 88 E. Het recht op afbeelding De toestemmingsvereiste 9 2. In de online context 9 2 F. Het merkenrecht Soorten merken Beschermingsvoorwaarden Omvang van de rechten Beschermingsduur In de online context 96 G. Tekeningen- en modellenrecht Beschermingsvoorwaarden Beschermingsomvang Beschermingsduur In de online context Het plaatsen van materialen op een website 100 A. Foto's Verschillende lagen Uitzonderingen op de toestemmingsvereiste Rechtspraak 103 B. Tekeningen en logo's 105 C. Tekst 106 D. Lay-out en opmaaktaal van de website 108

5 V 3. Werken onder open content- en open sourcelicenties 110 A. Allemaal openbaar domein? 110 B. "Copyright free" no C. Open content no D. Copyleft in E. Creative Commons m 4. Technological protection measures (TPM) en digital rights management (DRM) 113 A. Problematiek 113 B. Technological Protection Measures (TPM) 114 C. Digital Rights Management (DRM) 114 D. Beleid User-generated content (UGC) 116 A. Begrip 116 B. Adaptaties 116 C. De internetgebruiker als auteur 117 D. De website-eigenaar 118 E. De minderjarige internetgebruiker 118 F. Aansprakelijkheid 119 G. Conclusie Hyperlinks 121 A. Begrip 121 B. Rechtmatigheid van de hyperlink 122 C. Rechtmatigheid van de pointer 124 D. Online news services 124 E. Hyperlinks naar onrechtmatige content 126 Hoofdstuk III. Aandachtspunten bij het contracteren 130 Afdeling 1. Nazicht en onderhandelen van 1CT-contracten 130 Kristof DE VULDER 1. Voorbereiding van het ICT-project Scope en het wijzigingsmechanisme Prijs en betalingsmodaliteiten SLA en de gevolgen van het niet-behalen ervan Wederzijdse verplichtingen van de partijen Intellectuele eigendomsrechten Aansprakelijkheid van beide partijen Gestructureerde overlegmogelijkheden "Boiler plate"-bepalingen Duur en exit 141

6 VII 2. Indirecte aansprakelijkheidsbeperkende clausules 190 O. Wijziging van contracttermen 193 P. Audit 194 Q. Intellectuele Eigendomsrechten 195 Hoofdstuk IV. Aandachtspunten bij het uitbaten 197 Afdeling 1. Het online bestelproces 197 Elisabeth VERBRUGGE en Patrick VAN EECKE 1. Informatieverplichtingen 197 A. Informatieverplichtingen onder het gemeen recht 197 B. Voorafgaande informatieverplichtingen Aanduiding van de prijs Transparantie contractueel proces Specifieke informatieverplichtingen t.a.v. de consument 199 C. Bevestiging van informatie Contractvoorwaarden Bevestiging van specifieke informatie t.a.v. de consument Bevestiging bestelling 201 A. Bevestiging door de klant: correctie invoerfouten 202 B. Bevestiging door de handelaar: ontvangstbewijs Bedenktermijn voor de consument 203 Afdeling 2. De elektronische overeenkomst 204 Patrick VAN EECKE en Elisabeth VERBRUGGE 1. Totstandkoming en geldigheidsvereisten 204 A. Algemene geldigheidsvereisten Bekwaamheid Voorwerp en oorzaak Wilsovereenstemming Specifieke vormvereisten 208 B. Functionele gelijkheid inzake vormvereisten Principiële gelijkheid Voorwaarden Toepassingsgebied en uitzonderingen 2ir C. Besluit Bewijs en tegenwerpelijkheid 212 A. Algemene bewijsregels 212 B. Bewijs in een elektronische omgeving De elektronische onderhandse akte Elektronische stukken zonder rechtsgeldige handtekening Bewijsovereenkomst Wijziging en bewaring 221 A. Contractswijzigingen en versiecontrole 221

7 B. Bewaring elektronische overeenkomst 2iI Afdeling 3. Elektronische facturatie Julie DE BRUYN en Patrick VAN EECKE 1. Begrip 2. Europese wetgeving 3. Belgische wetgeving 4. Voor- en nadelen van elektronische facturatie 5. Omgaan met elektronische facturen A. Bewaring van elektronische facturen B. Inscannen van papieren facturen C. Grensoverschrijdende facturatie Afdeling 4. Elisabeth VERBRUGGE Verwerking van persoonsgegevens 1. Wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens 2. Enkele basisbegrippen A. Persoonsgegevens en gevoelige gegevens 1. Persoonsgegevens B. Gevoelige gegevens C. Verantwoordelijke voor de verwerking en verwerker 1. Wettelijk onderscheidingscriterium 2. Verduidelijking criteria door Groep Enkele voorbeelden 4. Belang van het onderscheid 5. Groepsstructuren 3. Toepasselijkheid van de Wet Verwerking Persoonsgegevens A. Ratione materiae B. Ratione loei 1. Toepasselijkheid van het Belgische recht in het algemeen 2. Toepasselijkheid van het Belgische recht inzake beveiligingsmaatregelen ? 22 4 i i z i Z 2 3* Z 37 i 3" 2 3* a 3* Materiële voorwaarden voor verwerking van persoonsgegevens 2 44 A. De kwaliteit van de verwerking Verwerking voor specifieke gerechtvaardigde doeleinden Verwerking van relevante gegevens Bewaartermijn 246 B. De toelaatbaarheid van de verwerking 2-4^ 5. Beveiliging van de gegevensverwerking M9 A. Technische en organisatorische maatregelen 2 49 B. Verwerkingsovereenkomst J i 4 I 2 44

8 IX 6. De rechten van de betrokkenen 250 A. Recht op informatie 250 B. Recht op toegang en mededeling 252 C. Recht op verbetering en verwijdering 253 D. Recht op verzet Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens 254 A. "Doorgifte" van persoonsgegevens 254 B. Passend beschermingsniveau 255 C. Waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Modelovereenkomsten Binding Corporate Rules (BCR) 258 D. Uitzonderingen Aangifte bij de CBPL 260 Hoofdstuk V. Aandachtspunten bij online reclame 262 Afdeling 1. Regels bij online reclame 262 Maarten TRUYENS 1. Soorten online reclame Toepasselijke wetgeving Bepalingen in de Wet Elektronische Handel 264 A. Definitie van reclame 264 B. Herkenbaarheid 265 C. Transparantie Bepalingen in de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming A. Definitie 267 B. Overzicht van verplichtingen Bepalingen in de Wetgeving Verwerking Persoonsgegevens 269 A. Toepassingsgebied 269 B. Definitie van direct marketing 269 C. Vereisten Wettelijke grond Andere vereisten 272 Afdeling 2. Ongevraagde reclame via elektronische post {'spant') 274 Maarten TRUYENS 1. Toepasselijke wetgeving Internationaal toepassingsgebied van de Belgische regels Materieel toepassingsgebied 277 A. Opt-in 280 B. Opt-out 283 C. Verplichtingen onder de Wet Verwerking Persoonsgegevens 283 D. Uitzonderingen 284

9 X INHOUDSTAFEL Afdeling Eerste uitzondering: bestaande klanten 2. Tweede uitzondering: rechtspersonen ^ E. harvesting l86 Maarten TRUYENS S 1. S 2. Enkele bijzondere vormen van online reclame Virale marketing A. Begripsomschrijving B. Toepasselijke regels C. Rechtspraak Tell-a-friend 3. Indirecte en verborgen reclame 4. Metatags 5 5. Gesponsorde links op zoekmachines 6. Behavioural advertising l l88 l88 x l8 9 l * Hoofdstuk VI. Fiscale aandachtspunten Afdeling 1. Jeroen GOBBIN 1. Inleiding Elektronische handel en BTW 2. Onrechtstreekse elektronische handel 3 00 A. Algemeen 3 00 B. Verkoop op afstand Rechtstreekse elektronische handel 3 4 A. Inleiding 3 4 B. Historiek 3 4 C. Toepassingsgebied "langs elektronische weg verrichte diensten" D. Regeling van toepassing tot en met 31 december E. Regeling van toepassing vanaf 1 januari F. BTW-tarief 3 10 G. Bijzondere regeling voor de voldoening van de BTW (via het zogenaamde "eenloketsysteem") 3 11 H. Bijkomende administratieve formaliteiten ingevolge de invoering van de VAT package 3 12 Afdeling 2. Belasting en elektronische handel 3 r 4 Robert NEYT en Mare DE MUNTER S 1. Inleiding 314 S 2. Afwezigheid van bijzondere regels De eerste vragen

10 XI 4. Algemene beginselen inzake verdeling van belastingbevoegdheid in het internationale fiscale recht 317 A. Nationaal fiscaal recht 317 B. Dubbelbelastingverdragen Verdeling van belastingbevoegdheid inzake ondernemingswinst in het internationale fiscale recht 3 20 A. Over vaste inrichting en zelfstandigheidsfictie 3 20 B. Definitie van een vaste inrichting 322 C. Constitutieve bestanddelen van een vaste inrichting Materiële vaste inrichting Personele vaste inrichting Toepassing op elektronische handel 325 A. Website 326 B. Servers Wanneer kan men over een server "beschikken"? Wanneer is een server vast? Het voeren van de bedrijfsactiviteit ("business") door de server: de combinatie website en server Internet Service Providers 7. Conclusie 335 Hoofdstuk VII. Geschillen rond elektronische handel 337 Afdeling 1. Toepasselijk recht en territoriale bevoegdheid 337 Geert VAN CALSTER 1. Inleiding Rechterlijke bevoegdheid 339 A. Relevante regels krachtens het EU-recht 339 B. Complicaties in een e-commerce-conrext? Toepasselijk recht: Overeenkomsten 350 A. Relevante regels krachtens het EU-recht 350 B. Complicaties in een e-commerce-context? Toepasselijk recht: Onrechtmatige daad 356 A. Relevante regels krachtens het EU-recht 356 B. Complicaties in een e-commerce-context? Conclusie 360 Afdeling 2. Aansprakelijkheid van dienstverleners 360 Pieter GUNST en Patrick VAN EECKE 1. Inleiding Aansprakelijkheid voor drukpersmisdrijven Het uitzonderingsregime voor bepaalde onlinediensten 363

11 A. Achtergrond ' ' B. Het begrip "dienst van de informatiemaatschappij" 3 é 4 C. Drie specifieke aansprakelijkheidsregimes voor onlinediensten D. Gemeenschappelijke kenmerken Het aansprakelijkheidsregime voor host-diensten 37 A. Opslag van informatie 37 B. Niet onder gezag of toezicht dienstverlener 37 2 C. Geen kennis van de informatie 373 D. Prompte verwijdering of blokkering van informatie 375 E. Verhouding met wetsbepalingen aangaande intellectuele eigendom Het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsregime 37 A. Algemeen 37 B. Principes en toepassingsgevallen 379 C. Uitsluiten van aansprakelijkheid 3" 1 Afdeling 3. Online geschillenbeslechting 3 8z Kris WAGNER 1. Inleiding - wat is ODR? Waarom ODR? 3 8é 3. E-commerce staat of valt met vertrouwen E-commerce en het traditionele juridische normenkader De voornaamste juridische instrumenten ter aanduiding van de bevoegde rechtbank en het toepasselijk recht 39 S 6. Toekomst van online dispute resolution Voor- en nadelen van procederen voor de rechtbank tegenover de verschillende verschijningsvormen van ADR en ODR 394 S 8. Besluit 4 Hoofdstuk Vul. Modelcontracten en Checklist Checklist U-contracten Website Hosting overeenkomst Algemene voorwaarden webshop Privacyverklaring Disclaimer 417 Hoofdstuk EX. Bibliografie 42- Over de auteurs 42.7 LARCIER

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel BDMA Dday Legal Aandachtspunten bij M-commerce Tim Van Canneyt Of Counsel 19 juni 2013 M-Commerce = E-commerce met een M? M-commerce Elke commerciële transactie uitgevoerd via mobiele of draadloze communicatie

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking... financiele-diensten.book Page v Thursday, October 27, 2005 2:58 PM v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier...................................... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...........................iii

Nadere informatie

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken ,.» «, - Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken Tom Heremans Advocaat (CMS Lexcelis) LARCIER Inhoudstafel De Bibliotheek Handelsrecht Larder Voorwoord bij de Reeks Mededinging,

Nadere informatie

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39 Inhoud Voorwoord... 11 Inleiding... 13 Lijst van Afkortingen Tijdschriften... 15 Lijst van Afkortingen Regelgeving... 17 Titel I. Kort overzicht van de voornaamste intellectuele eigendomsrechten... 25

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45

Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45 i Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL CYBERSTRAFRECHT: UITDAGINGEN VOOR DE ADVOCATUUR...... 1 Philippe Van Linthout & Jan Kerkhofs I. Inleiding..............................................

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT (CBPL) - WAT > De aangifte is een handeling waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking de CBPL op de hoogte stelt dat hij een verwerking van persoonsgegevens zal uitvoeren. > De aangifte bestaat vooral

Nadere informatie

I N H O U D Inleiding Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 1 Inleiding

I N H O U D Inleiding Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 1 Inleiding INHOUD Inleiding 13 Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 15 1 Inleiding 15 2 Wettelijke bepalingen 15 3 Basisprincipes van de wet verwerking

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

Hoe omgaan met verwerkers?

Hoe omgaan met verwerkers? Hoe omgaan met s? Johan Vandendriessche Partner Crosslaw Gastprofessor ICT-recht UGent HoWest j.vandendriessche@crosslaw.be www.crosslaw.be Het begrip Verwerker een natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Juridische uitdagingen van CC

Juridische uitdagingen van CC Juridische uitdagingen van Cloud Computing IIR Cloud Computing 2010 Louis Jonker 17 november 2010 Juridische uitdagingen van CC Gebruikelijke aandachtspunten bij uitbestedingsrelatie Transitie Service

Nadere informatie

"It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau

It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau SIRIUS LEGAL "It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau Juridische aspecten van e-commerce Consumentenbescherming privacy direct marketing Unizo E-Commerce trainingen

Nadere informatie

Internet &/@ Recht. Editor: Vlaamse Conferentie van de Balie te Gent- Voorzitter: Bart De Meulenaere. Ondervoorzitter: Vincent Rits

Internet &/@ Recht. Editor: Vlaamse Conferentie van de Balie te Gent- Voorzitter: Bart De Meulenaere. Ondervoorzitter: Vincent Rits Internet &/@ Recht Bart Editor: Samenstelling Vlaamse Conferentie van de Balie te Gent- Voorzitter: Bart De Meulenaere Ondervoorzitter: Vincent Rits Penningmeester: Pieter Huyghe Secretaris: Katlijn De

Nadere informatie

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER Het Beneluxmodel Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER IX Inhoudstafel De Bibliotheek Handehrecbt Larder! Voorwoord bij de Reeks mededinging, handelspraktijken

Nadere informatie

Adder(s) in het EID-gras. Willem Debeuckelaere 13 november 2008

Adder(s) in het EID-gras. Willem Debeuckelaere 13 november 2008 Adder(s) in het EID-gras Willem Debeuckelaere 13 november 2008 2 Evolutie van het privacyrecht 3 Evolutie van het privacyrecht 4 Evolutie van het privacyrecht Artikel 8 : Recht op eerbiediging van privé-,

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1 INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007........................................ 1 I. Inleiding

Nadere informatie

RECHT & MEDIA IN EEN DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT WIE BEWAAKT DE WAAKHOND?

RECHT & MEDIA IN EEN DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT WIE BEWAAKT DE WAAKHOND? RECHT & MEDIA IN EEN DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT WIE BEWAAKT DE WAAKHOND? S. Lust en P. Luypaers (eds.) C. Baekeland - P. Deltour- D. Stevens - F. Voets - K. Wauters 2010 IIII GAP die Keure INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie historiek van het project 1. ronde tafel modernisering economisch recht (2006-2009) 2. tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel (2007)

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

E-commerce verplichtingen en andere regels op internet. Amersfoort woensdag 2 maart 2011 Mr. F.J. Van Eeckhoutte www.vaneeckhoutteadvocaten.

E-commerce verplichtingen en andere regels op internet. Amersfoort woensdag 2 maart 2011 Mr. F.J. Van Eeckhoutte www.vaneeckhoutteadvocaten. E-commerce verplichtingen en andere regels op internet Amersfoort woensdag 2 maart 2011 Mr. F.J. Van Eeckhoutte www.vaneeckhoutteadvocaten.nl Inhoud Hd. I: Hd. II: Hd. III: Het internet op E-commerce verplichtingen

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Philip BRAEKMANS Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Sociale Praktijkstudies nr. 11001 Stof bijgehouden tot 1 oktober

Nadere informatie

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht COLLECTIE BEDRIJFSRECHT Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht editie 2009 Prof. Frank Gotzen Gewoon hoogleraar K.U.Brussel (HUB) Buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven Directeur Centrum voor Intellectuele

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017

Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017 Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017 Juridisch kader 1. Relationele privacy: eer en goede naam (grondwet/evrm), portretrecht (Auteurswet), gezinsleven (EVRM) 2. Communicatie-privacy: briefgeheim

Nadere informatie

SIRIUS LEGAL. E-commerce: een analyse van websites op basis van SafeShops.be

SIRIUS LEGAL. E-commerce: een analyse van websites op basis van SafeShops.be SIRIUS LEGAL "It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau E-commerce: een analyse van websites op basis van SafeShops.be BDMA Dday legal 19 juni 2013 E-commerce is booming

Nadere informatie

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 INHOUD Voorwoord... xiii DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 SITUERING... 3 1. Korte historiek... 3 2. Aanzet en motieven tot invoering

Nadere informatie

Hosting Deskundig en praktisch juridisch advies Steven Ras, Matthijs van Bergen, Itte Overing

Hosting Deskundig en praktisch juridisch advies Steven Ras, Matthijs van Bergen, Itte Overing Hosting-jan2011-vs24_Hosting 28-01-11 13:03 Pagina i Hosting Deskundig en praktisch juridisch advies Steven Ras, Matthijs van Bergen, Itte Overing ictrecht.nl/boek Hosting-jan2011-vs24_Hosting 28-01-11

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Ontbijtsessie Opt-In/-Out

Ontbijtsessie Opt-In/-Out Ontbijtsessie Opt-In/-Out Huidige en toekomstige regelgeving omtrent opt-in/-out Pieter-Jan Ombelet IT / IP Jurist DeJuristen Gent Ontbijtsessie Opt-In/-Out Overzicht 1. Huidige regelgeving omtrent opt-in/-out

Nadere informatie

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier De wet op de marktpraktijken Procedure en sancties TALLON Advocaat larcier VII De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten Voor- en DEEL I.

Nadere informatie

Privacy in de afvalbranche

Privacy in de afvalbranche Privacy in de afvalbranche Regelgeving en risico s Monique Hennekens 14 februari 2017 Inhoud Privacy in de afvalbranche Privacyregelgeving Persoonsgegeven en verwerking Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden en Acceptable Use Policy van E-Mailist

Gebruiksvoorwaarden en Acceptable Use Policy van E-Mailist Gebruiksvoorwaarden en Acceptable Use Policy van E-Mailist 1 Contractueel kader Deze Gebruiksvoorwaarden en Acceptable Use Policy van E-Mailist zijn van toepassing op elk gebruik van de mailingdiensten

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Handel op Internet : algemeen EDI. 15 februari 2001. Christiaan Beyaert

Handel op Internet : algemeen EDI. 15 februari 2001. Christiaan Beyaert Handel op Internet : algemeen EDI 15 februari 2001 Christiaan Beyaert 1 I.HANDEL OP INTERNET : ALGEMEEN 1. INLEIDING Jaar 2000 : Economische selectie van vele typische internetbedrijven, maar uitbreiding

Nadere informatie

De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen

De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen Francis DE CLIPPELE KLUWER Inleiding IX Hoofdsluk 1. De verbintenis tot betaling Afdeling 1. De betaling, de verbintenis en de geldmiddelen.

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING

DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING Anne RAHMÉ Frank HENDRICKX Othmar VANACHTER Aline VAN BEVER intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD. v HOOFDSTUK

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten Recht en Informatica HC5: Intellectuele eigendom (2) Henry Prakken 18 mei 2015 Inhoud Auteursrecht: reacties op technische ontwikkelingen: Digital Rights Management Heffingen Creative Commons licenties

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 12 januari 2015 ADVIES 2015-03 met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een databank

Nadere informatie

Impact AVG op de lokale overheden

Impact AVG op de lokale overheden voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Impact AVG op de lokale overheden Caroline Vernaillen Anne Teughels september 2016 Wie zijn wij? o De voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Nadere informatie

Privacy: Commercieel gebruik van persoonsgegevens & Inzagerecht

Privacy: Commercieel gebruik van persoonsgegevens & Inzagerecht Privacy: Commercieel gebruik van persoonsgegevens & Inzagerecht Richard van Schaik Senior Associate Intellectuele Eigendom & Technologie Patrick van Eecke Partner Intellectuele Eigendom & Technologie -

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Voorafgaandelijk... 1

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Voorafgaandelijk... 1 v De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier.................................. Voorwoord...................................................... i iii Voorafgaandelijk..................................................

Nadere informatie

Overheidscommunicatie en privacy

Overheidscommunicatie en privacy voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Overheidscommunicatie Caroline Vernaillen & Anne Teughels september 2012 INLEIDING Wie zijn wij Wat zegt de privacywet Hoe rekening houden met privacy

Nadere informatie

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Modellicenties voor open data Versie 1.1 CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Licentiemodellen open data v1.1 2 Inleiding In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

Deel I Het principe: spreekrecht, ook voor ambtenaren 19

Deel I Het principe: spreekrecht, ook voor ambtenaren 19 Spreken of zwijgen.fm Page 5 Monday, November 5, 2012 10:12 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Begrippenkader 15 Deel I Het principe: spreekrecht, ook voor ambtenaren 19 Hoofdstuk 1 De internationaalrechtelijke

Nadere informatie

Gegevensbescherming & IT

Gegevensbescherming & IT Gegevensbescherming & IT Sil Kingma 2 november 2011 Gustav Mahlerplein 2 1082 MA Amsterdam Postbus 75510 1070 AM Amsterdam The Netherlands 36-38 Cornhill 6th Floor London EC3V 3ND United Kingdom T +31

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

Intellectuele Rechten

Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten vermogensrechten op niet-tastbare objecten verzamelbegrip voor... wettelijk kader op EU en nationaal niveau ALGEMEEN www.vlao.be/images_sub/pdf/innovatie/ ie_praktijk.pdf

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING VOOR RECHTSPRACTICI. Onder redactie van Frank Verbruggen en Raf Verstraeten

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING VOOR RECHTSPRACTICI. Onder redactie van Frank Verbruggen en Raf Verstraeten DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING VOOR RECHTSPRACTICI Onder redactie van Frank Verbruggen en Raf Verstraeten Universitaire Pers Leuven 2005 Inhoudsopgave 7 TER INLEIDING 13 Raf Verstraeten VERJARING:

Nadere informatie

Recht doen aan privacyverklaringen

Recht doen aan privacyverklaringen Recht doen aan privacyverklaringen Een juridische analyse van privacyverklaringen op internet Eric W. Verfielst Kluwer - Deventer 2012 VOORWOORD LUST VAN AFKORTINGEN XIII 1. Inleiding 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Inhoudstafel. Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... i. Inleiding... 1. TITEL I Onderscheid tussen vordering ex contractu en ex delicto

Inhoudstafel. Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... i. Inleiding... 1. TITEL I Onderscheid tussen vordering ex contractu en ex delicto iii Bibliotheek Sociaal Recht Larcier......................................... i Inleiding........................................................... 1 TITEL I Onderscheid tussen vordering ex contractu

Nadere informatie

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I. Totstandkoming en doelstellingen van de wet marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) en haar verhouding tot het mededingingsrecht............................

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide De UNCITRAL Modelwet nu ook in België Maud Piers... v. De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid Luc Demeyere...

INHOUD. Ten geleide De UNCITRAL Modelwet nu ook in België Maud Piers... v. De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid Luc Demeyere... INHOUD Ten geleide De UNCITRAL Modelwet nu ook in België Maud Piers...................................................... v De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid Luc Demeyere....................................................

Nadere informatie

1. Niet méér uitbesteden dan nodig en wat u zelf kunt doen... 1

1. Niet méér uitbesteden dan nodig en wat u zelf kunt doen... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Begrippenlijst... VIII 1. Niet méér uitbesteden dan nodig en wat u zelf kunt doen... 1 1.1. Waarom een website?... 1 1.1.1. De belangrijkste voordelen van een website in vogelvlucht...

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

HET RECHT ROND ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN: RICHTLIJN 1999/93/EG EN DE OMZETTING IN BELGIÈ EN NEDERLAND

HET RECHT ROND ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN: RICHTLIJN 1999/93/EG EN DE OMZETTING IN BELGIÈ EN NEDERLAND HET RECHT ROND ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN: RICHTLIJN 1999/93/EG EN DE OMZETTING IN BELGIÈ EN NEDERLAND Arno R. Lodder Jos Dumortier Stephanie H. Boi KLUWER ^ f Deventer - 2005 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl Team IE & ICT www.dehaanlaw.nl De Haan team intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht Intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht zijn verwante rechtsgebieden met een heel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

Beknopte inhoudsopgave

Beknopte inhoudsopgave Beknopte inhoudsopgave Voorwoord 15 Bronnen 16 DEEL 1 INLEIDENDE TEKSTEN 17 I. Handelsrecht, economisch en financieel recht: begripsbepaling 19 II. Aanknopingspunten van economisch recht 25 DEEL 2 COLLEGESCHEMA

Nadere informatie

Overeenkomst Oscar en gebruikers: Gebruiksvoorwaarden en privacy policy

Overeenkomst Oscar en gebruikers: Gebruiksvoorwaarden en privacy policy Overeenkomst Oscar en gebruikers: Gebruiksvoorwaarden en privacy policy www.oscaronline.be Deel 1: Algemene gebruiksvoorwaarden www.oscaronline.be 1. Over deze algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

Website Disclaimer + Privacy

Website Disclaimer + Privacy Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van Hilde Motmans Contactgegevens: Hilde Motmans Mouterijstraat 53, 3582 Koersel Gsm: +32 473 71 36 59 E-mail: info@dehuwelijksfotograaf.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016 Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Inleiding Voorbeelden recente datalekken - Medische gegevens online door fout scanbedrijf (Bron: R. van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden New Dimension S.A. Page 1 Algemene Voorwaarden 1. Algemene informatie... 2 2. Juridische informatie... 2 3. Toepassingsgebied van deze overeenkomst... 2 4. Beperking van de aansprakelijkheid... 3 Beperkte

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Inhoudstafel. Opzet van Deel I: De Schriftelijke Handtekening... 13

Inhoudstafel. Opzet van Deel I: De Schriftelijke Handtekening... 13 handtekening_recht.book Page iii Monday, September 20, 2004 9:27 AM iii Dankwoord..............................................i Inleiding................................................ 1 1. Achtergrond........................................

Nadere informatie

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21 INHOUD Voorwoord... vii Ten geleide... xi Dankwoord...xiii Lijst van afkortingen... xxvii Inleiding...1 Hoofdstuk I. Onderzoeksvragen...5 Hoofdstuk II. Onderzoeksmethoden...9 Afdeling I. Juridische theorievorming...9

Nadere informatie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie Privacy & Cookie Policy Make Your Own Spirit 1. Vennootschap De vennootschap Make Your Own Spirit BVBA, met maatschappelijke zetel te Oudburgweg 56, 9830 Sint-Martens-Latem, België (hierna MYOS ), is verantwoordelijk

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - (wet) meldplicht datalekken. Safe Harbor Ø. Binding Corporate Rules

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - (wet) meldplicht datalekken. Safe Harbor Ø. Binding Corporate Rules Dataprivacy Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - (wet) meldplicht datalekken Safe Harbor Ø Binding Corporate Rules Wbp Neerslag EU-regelgeving (rl. 95/46/EG), in hele EU De titel van de wet zegt het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 HOOFDSTUK 1. INLEIDING...3 Afdeling 1. Historiek...3 Afdeling 2. De economisch-commerciële invalshoek...4 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Hoofdstuk I.- Algemene inleiding 13 Afdeling 1.- Het privaatrecht, wat is dat? 13 1.- Objectief recht vs. subjectief recht 13 I.- Algemeen 13 II.- Objectieve benadering het

Nadere informatie

E-Commerce: tips & trends. Graydon Academy for Credit Management Lunchcauserie 30 Mei Johan Vandendriessche Advocaat, De Wolf & Partners

E-Commerce: tips & trends. Graydon Academy for Credit Management Lunchcauserie 30 Mei Johan Vandendriessche Advocaat, De Wolf & Partners E-Commerce: tips & trends Graydon Academy for Credit Management Lunchcauserie 30 Mei 2007 Johan Vandendriessche Advocaat, De Wolf & Partners I. Juridische aspecten verbonden aan een website De contractuele

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Marktpraktijken en informatieverplichtingen

Marktpraktijken en informatieverplichtingen Marktpraktijken en informatieverplichtingen E-commerce Ellen Enkels 27 november 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be 2 Overzicht I. Juridisch

Nadere informatie

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen Willem Debeuckelaere De Privacyproef dejuristen Gent 1 juni 2017 Inhoud 1. Wat vooraf gaat? 2. Huidige stand van

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Agenda. Maatschappij

Agenda. Maatschappij Agenda Maatschappij Wettelijk kader voor webshops Greet Dekocker SafeShops.be 1. E-commerce in België E-commerce in Belgium Turnover 1,8 6 billion E-commerce in Belgium Growth 10.000 webshops 105 new webshops

Nadere informatie

DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING

DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING TEKST Yves Vandendriessche, advocaat (Crivits & Persyn) De dierenarts in het ondernemingsrecht DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING In een vorige bijdrage stond Yves Vandendriessche

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Internet, www en zoeksystemen technisch en functioneel verklaard / 35

Hoofdstuk 2 Internet, www en zoeksystemen technisch en functioneel verklaard / 35 Inhoudsopgave Voorwoord / 15 Lijst van afkortingen / 19 DEEL A Inleiding en feitelijk kader / 21 Hoofdstuk 1 Inleiding, vraagstelling en opbouw / 23 1. Maatschappelijke achtergrond van het onderzoek /

Nadere informatie

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen 3e Concept Landelijke Tafel Juridische Aspecten van Smart Mobility DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU 4-3-2016 De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Privacy and Trust in the Digital Society Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Jeroen Terstegge NVvIR Amsterdam, 17 juni 2010 Even voorstellen mr.drs. Jeroen Terstegge, CIPP Directeur Privacyadviesbureau

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN Verantwoordelijke uitgever Therabel Pharma s.a. Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel Ondernemingsnummer: 0836.259.962 Tel. 00 32 (0)2 370 46 11 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL DEEL I. MATERIEEL CYBERSTRAFRECHT... 37 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7

INHOUDSTAFEL DEEL I. MATERIEEL CYBERSTRAFRECHT... 37 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7 INLEIDING... 15 1. Algemene inleiding... 15 2. Digitale recherche op het Web 2.0... 15 3. Old crimes new tools, new tools new crimes... 17 4. Cyberspace...

Nadere informatie