Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "redactie@bvaarlanderveen.nl"

Transcriptie

1 Februari 2014

2

3 BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, Leo Turkenburg Penningmeester & woonbeleid Dorpsstraat 98, Bestuur & redactie Marco de Jong, Zuideinde 18b Ruud Westmaas Zuideinde 28-A Jordi Wijfje, Wijkbeheer Dokter van der Windhof POSTADRES/BANK BESTUUR: Secretariaat B.V.A. Dorpsstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen Bankrekening nr REDACTIE Aafke Mazeyrac Hoofdredacteur Noordeinde 61, Brigitte van der Marel Kopij voorbereiding Noordeinde 25, Dick de Graaf - Distributie Kerkvaartsweg 33, Shirley Jasper-Veenswijk Algemeen redactielid Dokter v/d Windhof 6, Opmaak & Vormgeving Bastiaan van Gils Pieter Pasmahof 3, Marco de Jong Zuideinde 18b, POSTADRES REDACTIE: Redactie De Belangenaar Dorpsstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen De Belangenaar uitgave Februari

4 Dorpsstraat 72 Aarlanderveen Tel: Een speciaal adres voor al uw lingerie, boxershorts, ondermode en nachtkleding voor: DAMES, HEREN EN KINDEREN Openingstijden: wo & do: 09:00-12:30 uur 13:30-18:00 uur zaterdag: 09:00-16:00 uur Testament? Wij zorgen dat het bij u leeft De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf niet meer kunt: een testament kan u en uw naasten veel zorg en ellende besparen. Doorgaans treedt het pas in werking na uw overlijden, maar wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u voor die situatie ook een levenstestament kunt opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? Kroes en Partners denkt van niet! De Belangenaar uitgave Februari 2014

5 Belangrijke gegevens * Nationaal alarmnummer: Politie... In geval van een noodsituaties belt u direct: Brandweer Ambulance Alléén in geval van noodsituaties! + Politie, als er geen haast mee gemoeid is N Wijkagent, Martin Stok : Gemeente Alphen aan den Rijn Huisarts, Dr. Frans van der Kooij Huisartsdienst, s avonds, s nachts en in het weekend De coördinatoren Kors Kroon M. Boogaardhof Hans Verhage vd Leeplein Ben van der Post Noordeinde Paul Oosterman Noordeinde 37A Dik Lok vd Leeplein Harry Buurma Oostkanaalweg John de Pater Zuideinde Frank Luyben Nieuwkoopseweg De Belangenaar uitgave Februari

6 6 De Belangenaar uitgave Februari 2014

7 Agenda Studio Oosterman: Vrijdag 07 februari Spinmillklaverjassen Aanvang 20:00 uur Zaterdag 08 februari DSS wensconcert Aanvang 20:00 uur Zondag 09 februari, Concert van jeugd orkesten mmv DSS jeugdorkest Aanvang: 12:00 uur Donderdag 13 februari SDA Stijldansen, Rumba Jive & Rumba voor de gevorderden Vanaf 22:00 uur vrijdansen Aanvang 20:00 uur Dinsdag 21 februari WLTO klaverjassen Aanvang 20:00 uur Zondag 23 februari Koppelklaverjassen Aanvang: 15:30 uur incl. warm/koud buffet Donderdag 27 februari SDA Stijldansen Rumba Jive & Rumba voor de gevorderden Vanaf 22:00 uur vrijdansen Aanvang 20:00 uur De Speeltuin vereniging Zie verderop voor de agenda van de speeltuin vereniging AUTOSERVICE BETAALBAAR EN BETROUWBAAR Patrick & Johan Zwart Onderhoud en reparatie Universeel reparatiebedrijf voor alle automerken tegen een scherpe prijs Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice Koperweg LH Alphen aan den Rijn Tel Fax De Belangenaar uitgave Februari

8 Dorpshuis Aarlanderveen Dorpsstraat AK Aarlanderveen Gelegen in het hart van het dorp is dit het adres voor verenigingen en particulieren. Informeer eens vrijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen. Reserveringen en verhuurinformatie: DSS Beheer Fr. Dobbe Iepenpad CZ TER AAR Iedere donderdag bij de brandweerkazerne in Aarlanderveen: Snackservice Marie Aankomst: 17:00 Vertrek: 19:00 Kom eens langs en ervaar de kwaliteit die wij u te bieden hebben aan: Verse frites De beste sauzen De lekkerste snacks meer dan 30 soorten Uw bestelde frites en snacks worden gebakken volgens de regels van het verantwoord frituren. U kunt ons ook boeken voor: verjaardagen, (school)feesten, bedrijfslunch en/of borrel. Voor meer info: of 8 De Belangenaar uitgave Februari 2014

9 Puntje van de redactie De volgende Belangenaar komt uit rond 15 maart De uiterste inleverdatum is op maandag 3 maart a.s. Aanleveren kopij U kunt uw kopij afgeven bij een van de redactieleden of per post opsturen. De adressen vindt u voorin de Belangenaar. U kunt het ook per aanleveren. Ons adres hiervoor is: Kopij met bestuursgerelateerde onderwerpen kunt u het beste direct naar het bestuur sturen, dit voorkomt verwarring bij ons op de redactie. Spelregels Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en/of aan te passen en zelfs om ingezonden stukken te weigeren. De Belangenvereniging Aarlanderveen en de redactie zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de informatie in de Belangenaar. 17 maart bestuursvergadering 5 maart redactievergadering Lees dit nog even... De Bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar. Wij vragen echter wel of u uw bezoek wilt melden bij het bestuur. Dit ivm de catering, extra stoelen en onze voorbereiding op de agenda. Ook de locatie wordt pas (gezien het vrijwillige karakter) weeks tevoren bepaald. Kijk ook eens op de website: De Belangenaar uitgave Februari

10 Tel.: Mob.: Zuideinde 34A 2421 AJ Nieuwkoop 10 De Belangenaar uitgave Februari 2014

11 Van de bestuurstafel Jaarvergadering Deze Belangenaar staat in het teken van de jaarvergadering 3 maart. De jaarverslagen, de prioriteitenlijst van 2014 en het afscheid van twee bestuursleden staan op de agenda. Er zal ook een presentatie worden gegeven door makelaar dhr. Ger Hukker over het woonproject van t Riet. Verderop in deze Belangenaar kunt u de agenda en de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester lezen. De jaarvergadering begint om uur. Bent u geïnteresseerd in tekeningen over bouwproject van t Riet of heeft u vragen kunt u vanaf uur terecht in het Dorpshuis. Aansluitend begint de jaarvergadering met een presentatie over het project. Woonwerkgroep De woonwerkgroep is bij elkaar geweest voor een overleg. Er staan nu 24 woningzoekenden ingeschreven. Reconstructie Nieuwkoopseweg / afslag Treinweg / afslag Achtermiddenweg De BVA heeft tekeningen ontvangen van de gemeente over de reconstructie. Tekeningen zijn helaas niet te publiceren in de Belangenaar. Voorlopig lijkt het erop dat er bij de afslag Achtermiddenweg kleine aanpassingen worden gedaan en dat er geen afslagverbod komt. Er komt wel een linksaf strook richting de Treinweg vanaf de Nieuwkoopseweg. Deze reconstructie wordt uitgevoerd omdat beide kruisingen voorkomen in de top 5 van ongevallenlocaties in de gemeente Alphen aan den Rijn. Bestuur BVA De Belangenaar uitgave Februari

12 12 De Belangenaar uitgave Februari 2014

13 Agenda jaarvergadering te houden op maandag 3 maart 2014 om uur in het Dorpshuis 1. Opening 2. Presentatie dhr. Ger Hukker (makelaar) 3. Notulen van de vorige jaarvergadering 4. Status prioriteitenlijst Jaarverslag van de secretaris 6. Jaarverslag van de penningmeester 7. Verslag van de kascontrole commissie 8. Benoeming van de nieuwe kascontrole commissie 9. Bestuursamenstelling: bestuurslid Ruud Westmaas en Leo Turkenburg treden af. Nieuwe bestuursleden erbij en opvolging nieuwe penningmeester. 10. Prioriteitenlijst Rondvraag 12. Sluiting U bent van harte welkom op deze zeer informatieve avond. Van uur tot uur; Inloop presentatie bouwplan Aarlanderveen in het Dorpshuis (Project van t Riet) Dit uur zijn er tekeningen ter inzage en kunt u vragen stellen aan de ontwikkelaar en ambtenaar van de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarna begint de presentatie door dhr. Ger Hukker om uur. De Belangenaar uitgave Februari

14 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 van de secretaris De bestuursleden zijn: Rob van Haastrecht Natasha van der Salm Leo Turkenburg Ruud Westmaas Jordi Wijfje Marco de Jong voorzitter (zaken buitengebied) secretaris (communicatie gemeente) penningmeester (woonbeleid) bestuurslid (redactie) (vanaf sept.) bestuurslid (wijkbeheer) (vanaf oktober) bestuurslid (redactie) Prioriteitenlijst 2013: 1. Acceptatie dorpsvisie door gemeente In oktober 2012 heeft de BVA de Dorpsvisie Aarlanderveen aangeboden aan de gemeente. De gemeente heeft toen beloofd voor 1 april te reageren. Begin maart 2013 heeft de BVA gesproken met wethouder van Velzen over een concept reactie op onze dorpsvisie. Wij waren niet erg gelukkig met de reactie van B&W op onze dorpsvisie. Ten aanzien van het thema wonen geeft de gemeente niet aan of ze de analyse van de BVA onderschrijft. Het is dus onduidelijk waar de gemeente voor staat/voor gaat. Ook ten aanzien van de rondweg geeft de gemeente geen visie op het verkeer in de Dorpsstraat, geen committent en wekt de gemeente de indruk er geen moeite voor te willen doen. De wethouder is teruggegaan naar het college van B&W en de brief is toen gedeeltelijk aangepast. Daarna opnieuw met wethouders van Velzen en Hoekstra (o.a. ruimtelijke ordening) gesproken over de woonparagraaf. De BVA wil een gezonde leeftijdsopbouw in het dorp (min. 10 kinderen per leergang op de basisschool). De woonproblematiek voor jonge gezinnen onderschrijven. Er zijn 5 à 6 starters- en/of eengezinswoningen per jaar nodig voor zo lang als nodig. Ouderen de ruimte bieden om in Aarlanderveen van hun oude dag te laten genieten. Voor het realiseren van vol doende woningbouw is het bijna onvermijdelijk om buiten de rode contouren te bouwen. De BVA wil dat de gemeente een structuurvisie ontwikkelt voor 14 De Belangenaar uitgave Februari 2014

15 Jaarverslag 2013 Aarlanderveen die voorziet in voldoende mogelijkheden voor de voor de leefbaarheid van het dorp noodzakelijke woningbouw. De BVA wil samen met de gemeente optrekken richting de provincie. De BVA heeft ook gevraagd om een planstudie voor een rondweg om de Dorpsstraat structureel te ontlasten van zwaar verkeer. Om de gemeente er toch van te overtuigen dat er gehandeld moest worden om een gezonde leeftijdsopbouw in het dorp te realiseren is er door het bestuur in april een petitie opgesteld. Hierin heeft de Belangenvereniging Aarlanderveen gevraagd een ieder de petitie op een formulier of op de website www. aarlanderveenonline.nl te ondertekenen. Door een artikel in het AD Groene Hart hebben Omroep West en Hart van Nederland (SBS6) een nieuwsitem over dit onderwerp gemaakt en zijn er televisie opnames en interviews in het dorp geweest. Door de gemeente is in mei een inloopavond georganiseerd voor de bewoners naar aanleiding van de Dorpsvisie. De burgemeester, wethouders van Velzen en Hoekstra en andere gemeentefunctionarissen waren aanwezig om vragen en zorgen te beantwoorden. Deze avond kwam naar voren dat de gemeente alleen binnen de rode contouren wil bouwen. BVA bestuursleden zijn daarna naar een raadscommissievergadering geweest waar de BVA haar zorgen heeft geuit over de voortgang rond de dorpsvisie. Ieder raadslid sprak haar/zijn bewondering uit over dit goed, onderbouwd document. In juni heeft de BVA 328 petities overhandigd aan wethouders van Velzen en Hoekstra. Er is afgesproken dat gemeente en BVA samen optrekken richting provincie. Er is een conceptbrief gestuurd vanuit de gemeente naar de BVA (2 juli 2013) met een inhoudelijke reactie op de aangeboden petitie Leefbaar Aarlanderveen. Eind september is de brief ingediend bij de raadsvergadering en daarmee formeel bevonden. Een formele reactie vanuit de BVA volgt nog. De Belangenaar uitgave Februari

16 Jaarverslag 2013 We wilden graag een reactie van de Raad op alle 5 de punten van de petitie. Er zijn 11 politieke partijen uit de gemeente Alphen a/d Rijn gevraagd naar hun standpunten over Aarlanderveense aangelegenheden en hoe zij staan tegenover de belangrijkste punten uit onze Dorpsvisie en bijvoorbeeld de fietsbrug over het Aarkanaal. Er hebben 10 partijen antwoord gegeven wat is vertaalt in een stemwijzer. Deze stemwijzer is gepubliceerd in de Belangenaar en bewoners konden met deze achtergrond besluiten welke partij hun stem kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 13 november. Er is een rondleiding in november geweest met wethouder van Velzen, provinciale Staten, gemeenteraadslieden en een gedeputeerde van de provincie Zuid Holland(CDA) om inzichtelijk te maken dat de rode contouren in veel gevallen onnodige struikelblokken zijn. Diverse locaties in het dorp zijn bekeken buiten de rode contouren. Met de SP (provinciale Staten en commissielid) hebben we ook deze rondleiding gemaakt. De provincie gaf informeel aan met de BVA te willen meedenken over locaties die kansen bieden voor jongeren en ouderen en het landschap verbeteren (of in ieder geval niet aantasten). Eind november is er een brief naar de onderhandelaars gestuurd van het nieuw te vormen college. Hierin wordt aandacht gevraagd voor punten die we graag terugzien in het collegeprogramma van de gemeente Alphen aan den Rijn. De brief is ter kennis gesteld aan de onderhandelende partijen CDA, Nieuw Elan, VVD, D66 en CU. 2. Start discussie rode contouren + locatiekeuze De discussie is aangegaan met het college van wethouders, gemeenteraadsleden, gedeputeerde en provinciale staten. In november zijn samen diverse locaties bezocht die buiten de rode contouren vallen. 3. Start woonwerkgroep Omdat het woonvraagstuk in ons dorp essentieel is voor de toekomst van ons dorp heeft de BVA een woonwerkgroep opgericht. Het doel is om informatie te verzamelen en partijen zodanig bij elkaar te brengen dat 16 De Belangenaar uitgave Februari 2014

17 Jaarverslag 2013 het aanbod beter gaat aansluiten bij de vraag. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van gemeente, Wonen Centraal, twee jongeren en een senior uit ons dorp en twee bestuursleden van de BVA. De werkgroep wil zich opstellen als kennisplatform voor iedereen die iets met woningbouw van plan is in ons dorp. Er is al een woningzoekendenbestand geopend op de website Aarlanderveen online. Elke woningzoekende in Aarlanderveen kan zich inschrijven. Het bestand omvat zoekenden naar zowel koopwoningen als huurwoningen. Het bestand wordt continue up to date gehouden en gegevens kunnen altijd aangepast worden. Het doel van dit bestand is een duidelijk beeld te krijgen van de woonbehoefte op korte en middellange termijn en de behoefte van starters en senioren. 4. Jaarlijkse update inwonersstatistieken De woonwerkgroep zal jaarlijks de inwonerstatistieken updaten. Dit om te bewaken of het beleid het juiste effect heeft. Het belangrijkste probleem in de leeftijdsopbouw van het dorp is verder gegroeid. Het aantal inwoners tussen de 20 en 40 is namelijk verder gedaald met 5% in slechts één jaar tijd. 5. Opknapbeurt Noordeinde De reconstructie van het Noordeinde is in september uitgevoerd. Er is een overleg geweest met een aantal bestuursleden, wijkbeheerder Alphen aan den Rijn Steef v.d. Hoorn en dhr. Martin Groen van de gemeente om het een en ander in goede banen te leiden. Het Noordeinde ziet er weer prachtig uit nu de nieuwe asfaltlaag (eindelijk) is gerealiseerd. Bewoners zijn zeer content met het resultaat. Wel is er nog discussie over wel of geen reflectielijnen in het deel van het Noordeinde wat bebouwde kom is. Bewoners willen dit graag en rekenen hier ook op, maar de gemeente lijkt hier het algemene beleid te willen hanteren: bebouwde kom = geen reflectielijnen. Volgend jaar wordt er door de gemeente opnieuw naar gekeken. De Belangenaar uitgave Februari

18 Jaarverslag Opknapbeurt muziektent De muziektent is aan een opknapbeurt toe. Door van Vliet bouw is een offerte neergelegd bij de gemeente, maar de offerte is te hoog. Door het inschakelen van fondsen en een deel van de opbrengst van de 3 Molenloop Aarlanderveen te gaan gebruiken hopen we de muziektent weer mooi te maken. De gemeente gaan we alsnog om een bijdrage vragen. 7. Planstudie verkeersdruk Dorpsstraat Een aantal politieke partijen van Alphen a/d Rijn willen meewerken aan een oplossing om de Dorpsstraat te ontlasten van zwaar vracht- en landbouwverkeer. In het coalitieakkoord van de nieuwe gemeente Alphen a/d Rijn staat vermeld dat er een onderzoek komt om zwaar verkeer uit de dorpskern te weren. 8. Oplossing UMTS dossier Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 9. Lancering website Aarlanderveen online Doelstelling website: dorpsgevoel te waarborgen. Veel verenigingen wil het bestuur en redactie een podium bieden om zichzelf te presenteren. Ook een podium voor ondernemers voor advertenties en acties. Tevens biedt de site een advertentie mogelijkheid voor de inwoners en een woningzoekendenbestand / inschrijvingen voor woningen. De site wordt actueel gehouden door de werkgroep Aarlanderveen online. Hierbij is ook de input van bewoners nodig om actueel te blijven. De Belangenvereniging staat onder het kopje vereniging en de laatste Belangenaar komt er ook op te staan. De verwachting wordt steeds meer digitaal te gaan. Het wordt een ontmoetingsplek online voor het dorp. 10. Evaluatie kruising en snelheidsmeting provinciale weg + kunst middenberm In januari zijn er snelheidsmetingen verricht op het kruispunt met de Nieuwkoopseweg. Richting Alphen a/d Rijn rijdt in totaal 14% te hard (harder dan 50 km/ uur). Richting Nieuwkoop rijdt 22% te hard (harder dan 50 km/ uur). 18 De Belangenaar uitgave Februari 2014

19 Jaarverslag Actieplan fietsverkeer In het kader van de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen is er vorig jaar een filmpje in samenwerking met basisschool De Viergang gemaakt. Dit filmpje moest de jeugd aanspreken op juist fietsgedrag en zou worden verspreid via sociale media en op scholen. Helaas is het filmmateriaal onvoldoende gebleken en is afgekeurd door verschillende partijen. De actie is nu beëindigd en de doelstelling is de actie na de zomervakantie weer op te zetten in Aarlanderveen. Na de zomer zijn er spandoeken geplaatst bij de Nieuwkoopseweg om het verkeer te wijzen op schoolgaande kinderen. Fietsbrug Aarkanaal; De Raad stemt in met een fietsbrug. 12. Opknapbeurt Maarten Bogaardhof Projectinitiatief c.q. opdracht gegeven. Er is met de buurt gesproken en opmerkingen zijn verwerkt bij de opdracht. Er is een definitief ontwerp en na milieukundig en aanvullend onderzoek gaat de uitvoering begin 2014 van start. De Dr. v.d. Windhof wordt hierbij ook meegenomen (parkeervakaanduiding en vervanging waterleiding door Oasen). 13. Bermkanten Zuideinde Er zijn een aantal slechte plekken geconstateerd door domeinbeheerder Groen en beheerder Wegen. Deze moeten aangepakt worden d.m.v. het aanbrengen van oeverbescherming. Uitvoering dit jaar na contact met Hoogheemraadschap en de aankomende jaren in de gaten blijven houden. 14. Internet buitengebied Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 15. Schoonmaakactie De jaarlijkse schoonmaakactie van de gemeente Alphen aan den Rijn, Belangenvereniging Aarlanderveen en basisschool De Viergang heeft in juni weer plaats gevonden. Leerlingen van groep 5, 6, 7 zijn op pad geweest met de juf en een aantal ouders om een groot gedeelte van Aarlanderveen te ontdoen van zwerfvuil. 16. Kerstboom De gemeente heeft wederom en waarschijnlijk voor het laatst in 2013 een kerstboom geschonken De Belangenaar uitgave Februari

20 Jaarverslag Oplossing afslag N231/ Treinweg Er heeft in maart een overleg plaatsgevonden met gemeente, provincie en een aantal bestuursleden over de afslag Nieuwkoopseweg / Treinweg en de kruising Nieuwkoopseweg/ Achtermiddenweg. Tekeningen lieten zien hoe de nieuwe situatie gaat worden. Er komt een linksaf strook op de Nieuwkoopseweg richting Treinweg en er komt een fietspad over de Nieuwkoopseweg (bewoners 1 t/m 3 B) richting de Treinweg. Bij de kruising Nieuwkoopseweg richting Achtermiddenweg mag er niet meer linksaf worden geslagen. Dit moet dan bij de linksaf strook richting Treinweg. Met deze nieuwe situatie kom je buiten de bestemmingsgrens bij de Treinweg. Er is door de gemeente een wijziging buiten het bestemmingsplan gevraagd, waardoor uitvoering nu mogelijk wordt. Er zou een inloopmoment voor bewoners worden georganiseerd door de provincie en tekeningen in de Belangenaar worden gepubliceerd. Deze afspraak is de provincie niet nagekomen. De gemeente heeft begin november een mail gestuurd naar de BVA waarin wordt aangegeven dat de communicatie met de provincie niet optimaal verloopt. Ondertussen is het ontwerp voor de linksafstrook richting Treinweg klaar. Er komt geen afslagverbod ter hoogte van de Achtermiddenweg. Er worden wat kleine aanpassingen gedaan waarbij ingegrepen wordt als de ongevallencijfers niet veranderen. Uitvoering staat gepland in het 1 e kwartaal van De provincie vindt het project te kleinschalig voor een informatiebijeenkomst en dat er nog wel een presentatietekening wordt gemaakt die gepubliceerd kan worden in de Belangenaar. De bestemmingsplanwijziging is inmiddels gepubliceerd. De BVA is niet blij met de communicatie rondom dit project en begrijpt de keuzes van de provincie niet. 20 De Belangenaar uitgave Februari 2014

21 Jaarverslag 2013 Andere punten die in 2013 speelden: Brug Stationsweg De brug op de Stationsweg heeft deze zomer een schilderbeurt gekregen en ziet er weer netjes uit. Brug Hoge Dijk/ Korteraarseweg: De brug is gerepareerd i.v.m. verzakkingsgevaar. Ondergrondse containers (metro s) Op diverse plekken in de dorpskern zijn ondergrondse containers geplaatst voor het restafval. De bruine containers gaan nu dienst doen voor het plastic afval. Er is een brief (namens de Belangenvereniging) naar de gemeente gestuurd waarin enkele kanttekeningen zijn geplaatst bij het plaatsen van deze metro s. In oktober zijn ze geplaatst en in gebruik genomen. Alexanderboom (Koningslinde) Op bomenplantdag, 20 maart, is er een Alexanderboom geplant op een stukje grond bij basisschool De Viergang door leerlingen van groep 5/6 in tegenwoordigheid van wethouder van Velzen. Dit ter ere van de troonwisseling 30 april. Ledenvergadering Er waren 18 leden aanwezig. Van de gemeente waren gebiedsadviseur Anneke Janssen en wijkbeheerder Alphen a/d Rijn Steef v.d. Hoorn aanwezig. Dhr. Hortensius van Participe heeft een presentatie gegeven. Redactie Hanna Hilhorst is vanwege verhuizing gestopt bij de redactie en zij is opgevolgd door Marco de Jong per oktober als nieuw redactie-/bestuurslid. Wijkbeheerder: Sinds september is Jordi Wijfje ons nieuwe bestuurslid en wijkbeheerder. Nieuwe plek voor de BVA brievenbus De nieuwe brievenbus is geplaatst naast de brievenbus van het Dorpshuis. De beheerstichting Dorpshuis heeft hiervoor toestemming gegeven. De Belangenaar uitgave Februari

22 HK_adv_A6_liggend_kl :40 Pagina 1 Het Kan Anders!!! uw ideale partner in de dienstverlening HKA-Nieuwkoop, Loon- en Verhuurbedrijf Achttienkavels LG Nieuwkoop Tel.: (0172) Fax: (0172) De Belangenaar uitgave Februari 2014

23 Jaarverslag 2013 Treinweg: De parkeerplek blijkt nog steeds een onoverzichtelijke en gevaarlijke plek te zijn voor passanten en wordt ook gebruikt voor het dumpen van afval. Dit vraagt weer om een vernieuwde aanpak. Gemeente, provincie, landschapsbeheer, BVA en een buurtcoördinator hebben hier een oplossing voor bedacht. Eind van het jaar wordt de ingang naar de parkeerplaats geblokkeerd d.m.v. een hekwerk. Prioriteitenlijst 2014: Masterplan woonbeleid (Her) start woonwerkgroep Opknapbeurt muziektent Planstudie verkeersdruk Dorpsstraat Oplossing afslag N231/ Treinweg Jaarlijkse update inwonersstatistieken Oplossing UMTS dossier Aarlanderveen online Actieplan fietsverkeer Opknapbeurt Maarten Bogaardhof Bermkanten Zuideinde Internet buitengebied Schoonmaakactie Kerstboom Het Bestuur BVA De Belangenaar uitgave Februari

24 Nieuws van DSS Koffieconcert door Drumfanfare 23 februari Na zeer succesvolle Midwinterconcertjes in Het Dorpshuis in de winters van 2011 & 2012, geeft de Drumfanfare van DSS op zondag 23 februari wederom een concert, ditmaal in de serie koffieconcerten van Muziek uit t Hart in Studio Oosterman. Het orkest staat onder leiding van Yolanda Brouwer. Het idee voor een concert in de wintermaanden is ontstaan doordat de Drumfanfare, traditioneel het gezicht bij buitenoptredens, in het winter seizoen weinig mogelijkheden heeft om het publiek in de buitenlucht te entertainen. De Drumfanfare verzorgt de helft van het koffieconcert, de andere helft wordt ingevuld door muziekvereniging Echo der Duinen uit Noordwijk, wat onder leiding staat van John Brouwer. Tijdens dit concert zal de drumfanfare in al haar veelzijdigheid van zich laten horen. Er zal wederom een keur aan muziekstijlen de revue passeren, van pop&rock muziek tot film muziek, maar een vleugje van het carnavalsrepertoire zal niet ontbreken en natuurlijk worden er ook een paar echte traditionele marsen gespeeld. De drumfanfare, maakt middels de huidige muziekkeuze langzaam de draai naar een Show- & Marchingband. DSS wil laten horen dat het al lang geen hoempapa meer is wat er gespeeld wordt. Het hedendaagse aanbod aan muziek biedt bovenal luisterplezier en entertainment. Deze muziek is niet alleen leuk om te horen, maar ook zeer goed speelbaar voor muzikanten van elk niveau, starter of ervaren muzikant. Show- & Marchingband DSS is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste muzikanten. Zowel jeugd als ook oud muzikanten die misschien hun oude hobby weer eens willen oppakken, worden uitgenodigd om kennis te maken met de DSS tijdens dit veelzijdige concert. 24 De Belangenaar uitgave Februari 2014

25 Nieuws van DSS Opgeven Kaartmarathon 2014 Het is weer zo ver!! De Klaverjasmarathon van Aarlanderveen komt er weer aan. In tegenstelling tot eerdere berichten zal deze gehouden worden op 5 april (en dus niet op 22 maart). Een hele dag kaarten van tot uur, 15 ronden van 16 giftjes gespeeld op zijn Rotterdams. Iedere ronde wisselt u van partner. Als winnaar van deze klaverjasmarathon ontvangt u een mooie wisselbeker en een prijs naar keuze zoals een levensmiddelenpakket of vleespakket. U ziet, ook dit jaar weer de moeite waard om deel te nemen. Bent u liefhebber, of kent u mensen die gezellig willen kaarten? Geef je dan snel op, want vol = vol! Natuurlijk kunnen we niet een hele dag kaarten zonder aan de inwendige mens te denken. Zoals u van ons gewend bent staat de organisatie de hele dag voor u klaar. Bij deelname is een gratis kopje koffie inbegrepen en tijdens de twee grote pauzes zijn er o.a. soep, salade, en broodjes verkrijgbaar. Overige consumpties zijn verkrijgbaar aan de bar. Deelname kost slechts 17,00. U kunt zich tot 3 April aanmelden bij: Thea de Roos, Kerkvaartsweg 30 Aarlanderveen / of via: (geen gehoor? Spreek naam en tel. nr in en u wordt teruggebeld) Opleidingsorkest DSS behaalt opnieuw uitstekend resultaat! Op 1 februari 2014 heeft het opleidingsorkest van fanfare Door Samenwerking Sterk uit Aarlanderveen meegedaan aan een concours voor jeugd en opleidingsorkesten in Schoonhoven. Tijdens een concert van zo'n 20 minuten heeft het opleidingsorkest een drietal werken te gehore gebracht. De laatste twee; The Horn Twins en Knoxville 1800 werden door een vakkundige jury beoordeeld. Met maar liefst 90 punten (van de 100) werd er een uitstekend resultaat behaalt. Het juryrapport roemde de volwassen klank van het orkest waar alle nuances en stemmen prima te horen waren. De Belangenaar uitgave Februari

26 Bloemen Kado Shop: De Blijde Wereld Verse Rozen - Boeketten - Bloemstukken en Rouwwerk Planten - Plantenbakjes - Kado-artikelen Ook voor uw tuinonderhoud of aanleg voor meer info en het voordelige uurtarief René Kroon Rozen bezorgen in heel Nederland!! Zie onze Website Noordeinde 11c / Aarlanderveen Gespecialiseerd in: Diabetische voeten Reumatische voeten Chiropedie Bel voor een afspraak met Marja de Goeij Ik kom bij u aan huis! 26 De Belangenaar uitgave Februari 2014

27 Nieuws van DSS De solisten in The Horn Twins, Megan Brouwer en Babette Geurts, beide op hoorn, kregen grote waardering voor hun gloedvolle (samen) spel. Ook bij Knoxville 1800 werden er veel positieve kanten genoemd, waaronder de muzikaliteit en de opbouw van het stuk. Ook de sfeer werd een paar keer geprezen. Dirigent Paul van Gils is dan ook tevreden met het resultaat: Als je 90 punten op zo n goed bezet concours haalt moet je natuurlijk tevreden zijn. Het is als het ware een eerste prijs met lof. Toch ziet hij nog ruimte voor verbetering. Van Gils: We hebben een jonge groep talentvolle muzikanten waar zeker nog rek in zit. Ik zie dan ook zeker mogelijkheden tot verbeteringen. We kunnen nog beter. Agenda 8 feb. Wensconcert DSS Studio Oosterman, uur 9 feb Koffieconcert jeugdorkesten Studio Oosterman, uur 15 Feb: Winterkost eten Dorpshuis Aarlanderveen 23 Feb: Koffieconcert Marchingband DSS Studio Oosterman, uur 1 Mrt: Deelname DSS aan Carnavals optocht Noordwijkerhout, uur 24 Mrt: Voorjaarsconcert DSS Studio Oosterman, uur 5 April: Klaverjas Marathon Dorpshuis Aarlanderveen, uur Oud Papier: 19 feb, 5 en 19 mrt Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum, gordijnen, vouwgordijnen, lamellen, binnen- en buitenzonwering Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen Tel.: De Belangenaar uitgave Februari

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start De Praatvogel JULI 2014 'Delen is het nieuwe hebben' In dit nummer ondermeer: Delen is het nieuwe hebben Vogelnetwerk van start Wijkfeest 6 september De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

Duizenden bezoeken Simmerdeis

Duizenden bezoeken Simmerdeis wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 4 juli 2013 Duizenden bezoeken Simmerdeis Zie ook www.smallingerland.nl De Peinder Mieden Verkaveling gestart! 3 Culturele zondag Museumplein & Papegaaienbuurt,

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Op naar de 3e Diabetes

Op naar de 3e Diabetes 40e Jaargang, nr. 21 19 mei 2015 Oplage: 4600 Verspreidingsgebied: Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Witten Op naar de 3e Diabetes Classic Martijn Verschoor van 24 mei Brandweer rukt uit

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 31e jaargang nummer 3 MAART 2013 De Buitenschool gaat verhuizen. Door Jitske Bruinenberg Centrale hal Al vanaf

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Intentieverklaring glasvezelnet

Intentieverklaring glasvezelnet NieuwsSter In samenwerking met weekblad wijdemeren weekblad voor Wijdemeren Intentieverklaring glasvezelnet Oud 21e jaargang WEEK 9 woensdag 25 februari 2015 NR. 1061 Foto van de week De lokale jeugd heeft

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 27 april 2011 3 Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN FORD RIJDERS OPGELET: ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

mededelingen voor de Beemster

mededelingen voor de Beemster Binnendijks mededelingen voor de Beemster Binnendijks online op www.binnendijks.nu Uitgave van Stichting Binnendijks Beemster. Volgende verschijningsdatum: 2/3 april 2011. De kopij voor het volgende nummer

Nadere informatie

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen 27E JAARGANG NR. 8 7 JULI 2014 D É K R A N T V O O R U L F T E N O M S T R E K E N 3 5 7 9 Het is voor de leden van de schutterijen niet altijd een pretje, maar het is wel vaste prik bij zowel de Eendracht,

Nadere informatie

Kom 1 april kijken op de basisschool!

Kom 1 april kijken op de basisschool! BOOMFEESTDAG 10 DE PADEN OP 11 ZUIDERPARKFESTIVAL 19 Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo! Wij zijn iedere zondag open! Van 12.00 uur tot 18.00 uur. Gratis parkeren! Van de Bunt Apeldoorn: Schubertplein

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Cultuur P11 Classic Concert

Cultuur P11 Classic Concert Zandvoortse Courant Actueel P3 Jury Zandvoorter v/h jaar 2006 Actueel P9 Evaluatie Strandbus Cultuur P11 Classic Concert Sport P23 Voetbal 2e jaargang nummer 42 19 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad

Nadere informatie

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 5, mei 2013. Ingezonden kopij

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 5, mei 2013. Ingezonden kopij Van de Redactie Jaargang 56, no. 5, mei 2013 Advertenties Marjan Scheeres Rietzangerlaan 30, 2566 SW, tel. 3240119 advertentiebeheer@vogelwijkonline.nl Kwettertjes: Mileen Boutkan Tel. 3684333, mhboutkan@planet.nl

Nadere informatie