Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie"

Transcriptie

1 Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober Doelstelling De Stichting heeft tot doel: het scheppen van mogelijkheden voor kinderen en jongeren van financieel niet- of minder draagkrachtige ouders teneinde deze jongeren te laten deelnemen aan actieve kunstbeoefening; het creëren van kansen voor jongeren om zich positief te ontwikkelen door middel van actieve kunstbeoefening en alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het introduceren, ontwikkelen, stimuleren en implementeren van het concept Jeugdcultuurfonds in Nederland door lokale en/of regionale Jeugdcultuurfondsen, welke lokale en/of regionale Jeugdcultuurfondsen werken casu quo actief zijn volgens een door het Jeugdcultuurfonds Nederland ontwikkeld concept; het bevorderen van diverse lobbygroepen, het zich inzetten voor promoties en het verwerven van financiële middelen; het onder voorwaarde verstrekken van financiële middelen voor actieve kunstbeoefening; alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn. 2

2 Samenstelling bestuur Tom de Rooij, voorzitter in functie per Nicolien van Vroonhoven-Kok, secretaris in functie per Gestopt per Bart van Meijl, penningmeester in functie per Fons Hertog, lid in functie per Annette Lubbers, lid in functie per Yvonne Rosina, lid in functie per Missie In Nederland leven in 2013 volgens het CBS kinderen in armoede. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om deze kinderen de gelegenheid te geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in achterstandsposities. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving. Waarom is kunstbeoefening voor kinderen belangrijk? Het ontwikkelen van je eigen creativiteit en het laten horen of zien wie je bent en wat er in je leeft, heeft grote effecten. Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, het concentratievermogen neemt toe en het vergroot de sociale vaardigheden. Deze effecten zijn juist zo belangrijk voor de groep kinderen in achterstandsposities. Hun zelfbewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen. Hoe werkt het Jeugdcultuurfonds? Het Jeugdcultuurfonds is een franchiseorganisatie, waarbij de Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland als franchisegever optreedt. Het Jeugdcultuurfonds Nederland ontwikkelt het concept Jeugdcultuurfonds, zorgt voor de uitrol en implementatie ervan en treedt op als fondsenwerver en servicecentrum voor de lokale en regionale fondsen. 3

3 Activiteitenverslag 2013 De armoede onder kinderen in Nederland is in 2013 toegenomen. Volgens de meest recente cijfers van het SCP leven er nu kinderen in armoede, dat zijn er meer dan in Voor de participatiekansen van deze kinderen is het Jeugdcultuurfonds dus onverminderd noodzakelijk. Van deze groep zijn er volgens hetzelfde SCP kinderen die niet participeren. Dat wil zeggen dat er in Nederland kinderen zijn die niet deelnemen aan actieve vrijetijdsbesteding, zoals sporten, zingen muziek maken of toneelspelen, muziek of toneellessen volgen. Op deze doelgroep richt het Jeugdcultuurfonds zich, samen met het Jeugdsportfonds. Gezamenlijk hebben we een strategisch plan geformuleerd, waarmee in juni onze lokale en regionale fondsen instemden. Ons gemeenschappelijk doel is even simpel als complex: Meer kinderen bereiken. Dit vraagt: meer fondsen door meer gemeenten en provincies te laten aansluiten meer geld om dit te kunnen financieren. We hebben een realistische ambitie geformuleerd om in 2016 samen te bereiken, waarvan er kinderen gaan sporten via het Jeugdsportfonds en kinderen aan kunst doen via het Jeugdcultuurfonds. Dit vraagt: een professionele en efficiënte organisatie, zowel landelijk als lokaal. In dit verslag leest u hoe we in de 2013 aan deze drie randvoorwaarden werkten om ons doel te bereiken. 4

4 1. Meer kinderen goedgekeurde aanvragen 2009 t/m goedgekeurde aanvragen Resultaten: In 2011 werden ruim 1200 kinderen door ons geholpen en we groeiden in 2012 door naar We verwachtten in 2013 te groeien naar minimaal 3000 kinderen en hebben dit ruimschoots gerealiseerd. Er zijn 3454 kinderen door ons gesteund in 2013, een groei van 49% ten opzichte van Meer gemeenten, meer provincies Resultaten: Wij bouwen aan een netwerk van lokale fondsen voor de G32 en provinciale en regionale fondsen voor de kleinere gemeenten. We sluiten 2013 af met veertien lokale Jeugdcultuurfondsen en zes provinciale fondsen. In totaal zijn er achtendertig gemeenten aangesloten. In april 2013 zijn twee provinciale fondsen van start gegaan; Friesland en Drenthe. Het Jeugdcultuurfonds Friesland ging in april van start met een prestatieovereenkomst van met de Gemeente Leeuwarden. Het Jeugdcultuurfonds Drenthe is voortvarend gestart met de aansluiting van vier kleinere gemeenten. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen om in de provincie Brabant te gaan starten met een provinciaal fonds. In Arnhem is er door een initiatiefgroep hard gewerkt aan de oprichting van een Jeugdcultuurfonds. Het Arnhemse fonds werd feestelijk geopend op 26 November. Breda heeft inmiddels besloten om per van start te gaan met de combinatie Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds. Daar tekenden de wethouder en het bestuur een overeenkomst op 5 november In de provincie Utrecht haakte de gemeente Stichtse Vecht aan. Ook in de Gooi en Vechtstreek zijn een aantal gemeenten over de brug. In augustus ging de gemeente Wijdemeren als eerste over tot aansluiting bij het 5

5 Jeugdcultuurfonds. Inmiddels hebben ook Huizen, Hilversum en Bussum besloten tot aansluiting, wat in 2014 gerealiseerd zal worden. Het tempo van besluitvorming is gemeenten blijft vaak traag en lastig te regisseren of te versnellen. De druk die op gemeenten ligt in het kader van de transities en bezuinigingen heeft direct invloed op de aansluiting bij het Jeugdcultuurfonds. In 2013 sloten er negen nieuwe gemeenten aan, maar in 2014 verwachten we een grote hoeveelheid gemeenten te verwelkomen. Acties richting gemeenten en provincies U moet bezuinigen en wij gaan u daarbij helpen Met deze prikkelende slogan zijn we, samen met het Jeugdsportfonds een campagne gestart in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van In de zomer ontvingen alle lokale raadsfracties van alle gemeenten een enveloppe met een lege portemonnee en een folder, waarin we opriepen om samen de armoede onder kinderen aan te pakken. In september ontvingen ze als vervolg op deze actie twee briefjes papiergeld om in het portemonneetje te stoppen, één met het bedrag van 250 voor het Jeugdsportfonds en één met een bedrag van 450 voor het Jeugdcultuurfonds. Daarbij adverteerden we in dezelfde periode in de jeugdspecial van de VNG en riep Staatssecretaris Klijnsma herhaaldelijk op om toch vooral samen te werken met ons. Sindsdien zien we een enorme toename in gemeenten die besloten aan te sluiten. Dit zal in het begin van 2014 voor veel gemeenten zijn beslag krijgen. Zeker zestien gemeenten stappen dan aan boord. 3. Meer geld resultaten: Financiering en fondsenwerving Het leggen van een stevig fundament voor de financiering heeft dit jaar de prioriteit voor de ontwikkeling van het Jeugdcultuurfonds. Een stevig fundament onder de financiering van het landelijk bureau, voor de fondsenwervende activiteiten en voor de gestage uitbreiding van het aantal fondsen over Nederland. We zijn hierover in gesprek gegaan met de Ministeries van OCW en SZW. Dit heeft ertoe geleid dat Staatssecretaris Klijnsma heeft uitgesproken dat ze het landelijke bureau van het Jeugdcultuurfonds zal gaan ondersteunen in Het Jeugdcultuurfonds Nederland 6

6 doet aan (private)fondsenwerving en heeft daarbij twee verschillende doelstellingen. Enerzijds is het financieren van de landelijke organisatie, een voortdurende bron van aandacht en zorg, anderzijds worden er middelen verworven die als matchingsgeld wordt ingezet voor de lokale en provinciale fondsen. Fonds voor Cultuurparticipatie Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt het Jeugdcultuurfonds Nederland voor het verder uitrollen van het concept Jeugdcultuurfonds in Nederland en het verankeren van het Jeugdcultuurfonds op gemeentelijk niveau. Daarmee draagt het Jeugdcultuurfonds bij aan een van de doelstellingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie om ervoor te zorgen dat echt alle kinderen in Nederland toegang hebben tot buitenschoolse cultuureducatie en kunnen meedoen in het bloeiende amateurkunstleven in ons land. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft toegezegd de ondersteuning te continueren. Rabobank De Rabobank Foundation gaat ons helpen met het laten aansluiten van meer gemeenten door startpremies voor nieuwe fondsen ter beschikking te stellen. In 2013, 2014 en 2015 stellen ze hiervoor een bedrag van per kalenderjaar beschikbaar, waarvan beschikbaar is voor het landelijk bureau. Nieuwe Jeugdcultuurfondsen ontvangen een bedrag van 5000, of afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Op 26 november is de samenwerking feestelijk van start gegaan tijdens de opening van het Jeugdcultuurfonds Arnhem in aanwezigheid van wethouder Michiel van Wessem en directeur van de Rabobank Arnhem Flip Juch. Op 17 oktober was het feest in het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht tijdens het jaarlijkse evenement Rabopop. Musicerend personeel van Rabobank trad op in swingende rockbandjes, combo s en funkformaties. Ze haalden met dit evenement geld op voor het goede doel; het Jeugdcultuurfonds. Onze ambassadeur Alida Dors verzorgde met een aantal dansers, waaronder twee kinderen, een geweldig spetterend optreden. Aan het einde van de avond namen we een cheque in ontvangst met de fantastische opbrengst van ,30 NRC bijlage Samen met de afdeling Merk en Markt van Rabobank Nederland hebben we iets bijzonder gedaan. We hebben een commerciële bijlage bij NRC Handelsblad gemaakt. Op 21 november zaten er acht pagina s gevouwen om de cultuurbijlage van de krant als een 7

7 zogenaamde coverwrap. Opgemaakt in de karakteristieke en unieke stijl van het Jeugdcultuurfonds door BuroRust, bevatte de bijlage veel informatie over het Jeugdcultuurfonds. Er werd uitvoerig ingegaan op armoedebeleid in Nederland d.m.v. interviews met Staatssecretaris Jetta Klijnsma en de Rotterdamse wethouders Florijn en Laan. Door aansprekende portretten van een gitaarschool, een intermediair van het fonds en niet te vergeten van twaalf kinderen werd de werkwijze en de impact van het Jeugdcultuurfonds goed voor het voetlicht gebracht. Ook werd er aandacht besteed aan andere cultuureducatie projecten die Rabobank steunt en waren er bijdragen te lezen van prof. Barend van Heusden van de RUG, van ambassadeurs Liza Ferschtman en Sara Kroos. Onze doelstellingen met deze bijlage waren: de naamsbekendheid vergroten onder de doelgroep van NRC (bestuurders, politici, ondernemers, kunst en cultuurliefhebbers) en een begin maken met het werven van donateurs. Daartoe hebben we iets nieuws ontwikkeld, samen met communicatiebureau Castel; de Vriendenkaart. Vriendenkaart Het concept van onze Vriendenkaart is een nieuwe manier van donateurs werven en binden. Het gaat uit van het idee dat je als vrienden iets voor elkaar doet. Vanaf 40 euro per jaar ben je vriend van het Jeugdcultuurfonds en daar krijg je iets voor terug. Je ontvangt een originele vriendenkaart die je allerlei voordelen biedt. Dankzij het webwarenhuis fonq.nl konden we onze vrienden in eerste instantie een korting van 5 euro aanbieden bij aankoop van een product op deze website. In de loop van 2014 zullen vrienden meer van ons gaan horen en leuke aanbiedingen krijgen. Tevens zullen ze een paar keer per jaar een speciale nieuwsbrief ontvangen. Vriendenloterij Op het Goed Geld Gala van de Vriendenloterij werd tot onze vreugde bekend dat we een prachtige donatie van ontvingen te besteden aan onze eigen matchingsregeling. Het Jeugdcultuurfonds Nederland betaalde aan alle lokale fondsen een bedrag van 330 voor ieder zesde kind dat ze helpen. Gieskes Strijbisfonds Het Gieskes Strijbisfonds is een relatief nieuw fonds in Nederland dat zich mede richt op kunst en cultuur. Dankzij een ruime bijdrage begin 2012 voor een periode van drie jaar van in totaal hebben we een basis gelegd voor de matchingsregeling, doorlopend tot en met

8 Oranjefonds Het Oranjefonds Dankzij heeft met een overbruggingsbijdrage van bijgedragen aan een stabiele financiële situatie van het landelijk bureau in Het Oranjefonds stimuleert met het programma Kinderen maken Muziek veel kinderen om aan muziek te gaan doen, die dat nog niet eerder deden. Voor die kinderen die na afloop van deze projecten door willen gaan met muziekles, maar waarvan de ouders het niet kunnen betalen is het Jeugdcultuurfonds een prima oplossing. Prins Bernhard Cultuurfonds Van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvingen we een bijdrage vanuit het Elise van Weedefonds van voor de deelname van kinderen uit niet draagkrachtige families aan muziekles. Dankzij deze donatie konden we de muziekles financieren van 33 kinderen. Hexagon Ensemble Dit muziekensemble heeft een drietal concerten gegeven van de Schilderijententoonstelling van Mousorgski, waarbij schilderijen van amateurschilders na afloop zijn geveild. De opbrengst van ruim 3500 komt ter beschikking van het Jeugdcultuurfonds. Donaties particulieren en bedrijven We ontvingen een bedrag van ,07 aan donaties van particulieren, bedrijven die iets aan een goed doel overmaken, van een koor dat een reünie had, van mensen die ons spontaan een donatie gaven, of via acties van derden. 4. Professionele organisatie Doorlopende activiteiten Het bureau van het Jeugdcultuurfonds Nederland fungeert deels als helpdesk voor de consulenten en besturen van de Jeugdcultuurfondsen in het land. Ze hebben niet alleen technische vragen over het aanvraagsysteem en de website. Ook komen ze met meer inhoudelijke vragen over het al dan niet goedkeuren van kinderen, twijfels over bepaalde aanbieders, hoe nieuwe intermediairs te werven. Het bureau van het Jeugdcultuurfonds Nederland is per 1 januari 2013 verhuisd naar een andere locatie in Amsterdam. Er is een ruimte betrokken, samen met het Jeugdsportfonds waarmee een aantal gezamenlijke activiteiten beter ontwikkeld en geïntegreerd kunnen worden. Met name in de ondersteuning van onze fondsen, die lokaal veelal ook samen 9

9 optrekken werken de beide officemanagers van het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds intensief samen. De taken van de helpdesk hebben we als volgt geformuleerd: 1.Advisering, ondersteuning en doorverwijzing, o.a. op het gebied van lokale strategie, organisatie, financiële verantwoording, politieke lobby, juridische zaken, contacten met Rabobank. 2. Scholing en uitwisseling van kennis en ervaring, o.a. Afas trainingen, fondsenwervende campagnes, communicatie en PR. 3.Relatiebeheer, o.a. bestuurlijk overleg, organisatie landelijke bijeenkomsten, contacten met consulenten en besturen. De financiële administratie van het Jeugdsportfonds voert ook de administratie van het Jeugdcultuurfonds Nederland en die van een groeiend aantal lokale fondsen uit. Digitaal aanvraagsysteem In de eerste maanden van 2013 is er verder gewerkt aan het ontwikkelen van de rapportage en monitoringtools van het Afas systeem. Via nieuwsbrieven en persoonlijke consulten zijn de consulenten en penningmeesters bijgeschoold en verder ondersteund bij hun werkzaamheden. Positionering, financiering en fondsenwerving De noodzaak om armoede onder kinderen helder en duidelijk onder de aandacht te brengen bij het publiek is groot. Dat legt de basis voor de financiering van onze fondsen en daarmee voor de activiteiten van de kinderen. Zowel de publieke financiering, door de diverse overheden, als de private door vermogensfondsen, bedrijfsleven en donateurs reageren sterk op berichtgeving. Voor een klein fonds met beperkte budgets is het daarom ook belangrijk om slim samen te werken en in te spelen op de actualiteit. Daarom zijn we permanent in gesprek met diverse stakeholders, zoals leden van de Tweede Kamer en collega s die zich op dezelfde doelgroep richten. Vanaf juni nodigt Staatsecretaris Klijnsma ons met regelmaat uit voor overleg over het te voeren armoedebeleid, samen met gemeenten, VNG en andere private organisaties. Samenwerken Met een aantal van hen, het Jeugdsportfonds, het Nationaal Fonds Kinderhulp, de Jarige Job, Stichting Leergeld, Resto VanHarte Kids, de Voedselbanken Nederland vormen we sinds de zomer van dit jaar pact en schreven we een manifest dat we aanboden aan de 10

10 vaste Kamercommissie SZW in juni waarin we stelden dat het een schande is dat in ons rijke Nederland kinderen niet participeren en dat er een substantiële groep kinderen zonder ontbijt naar school gaat. Behalve dat we gemeenten opriepen om toch vooral met ons samen te werken, gaven we ook aan elkaar beter te willen leren kennen om daarmee een keten te vormen in het leven van kinderen die onze steun nodig hebben. Om dit meteen gestalte te geven, organiseerden we begin juli in de Schilderswijk in Den Haag een leuke middag voor kinderen die niet met vakantie gingen, vol sportieve en culturele activiteiten en met een lekkere en gezonde maaltijd. Staatssecretaris Klijnsma kwam langs op de fiets. In dezelfde periode verscheen ook het rapport van de Kinderombudsman over armoede onder kinderen. Het onderwerp is dan ook zeer regelmatig op de agenda bij media en politiek. Leergeld Met de stichting Leergeld hebben we een wat intensievere relatie, die vooral lokaal gestalte krijgt. Daar werken achter de schermen in een aantal gemeenten onze mensen intensief samen. Op sommige plekken zijn het zelfs dezelfde mensen, die vorm geven aan het werk van Leergeld en het Jeugdcultuurfonds. De kracht van de samenwerking zit hem in de diverse methodieken. Leergeld vrijwilligers gaan op huisbezoek bij gezinnen en komen daar dan in aanraking met wensen om op ballet- of muziekles te kunnen gaan. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds werken met andere intermediairs. Juist het optellen van deze twee, leidt tot het bereiken van méér kinderen. In 2013 zijn 846 aanvragen door intermediairs van Leergeld gedaan. Communicatie: nieuwe media, sociale media en nog veel meer als iedereen meedoet, kan iedereen meedoen Het betrekken van zoveel mogelijk mensen en organisaties bij onze missie, is de doelstelling achter onze communicatiestrategie. We willen de naamsbekendheid van het Jeugdcultuurfonds vergroten om het draagvlak voor onze activiteiten te versterken. Nieuwsbrief Maandelijks informeren we ruim 5000 mensen over de ontwikkelingen van het Jeugdcultuurfonds via een digitale nieuwsbrief. Om doneren makkelijk en toegankelijk te maken is de donatiemodule niet alleen op de website maar ook via Facebook operationeel. Bureau 11

11 Het landelijk bureau bestaat in het boekjaar uit directeur Bertien Minco (0,8 fte) en officemanager Mieke Eichelsheim (0,6 fte). De financiële administratie wordt uitgevoerd door de medewerkers van het Jeugdsportfonds Nederland Debby Welter en Sara Arian Dana onder leiding van André Khemai. Risicoanalyse De financiering van het landelijk bureau is niet structureel geregeld en daarmee een belangrijk punt van aandacht voor het bestuur. Mede daarom is er gewerkt aan de opbouw van enig weerstandsvermogen, waarmee er mogelijke schommelingen kunnen worden opgevangen. Er is een bestemmingsreserve opgebouwd om aan financiële verplichtingen aan medewerkers te kunnen voldoen. Vooruitblik Door het ministerie van SZW is een bijdrage voor de activiteiten van het landelijk bureau van het Jeugdcultuurfonds toegezegd voor de periode Concrete bedragen zijn nog niet bekend. Ook het Fonds voor Cultuurparticipatie zal het landelijk bureau in deze periode ondersteunen, met instemming van het Ministerie van OCW. Dankzij de bijdrage van de Rabobank Foundation is er tot en met 2015 zowel geld beschikbaar voor de lokale fondsen, als voor het landelijk bureau. Voor de matchingsregeling is voor 2014 geld beschikbaar van het Gieskes Strijbischfonds en is er een aanvraag gedaan bij de Vriendenloterij. Code Culturele Diversiteit Het Jeugdcultuurfonds onderschrijft en voldoet aan de uitgangspunten van de Code Culturele Diversiteit, in publieksbereik (de kinderen die we ondersteunen), bestuurlijke en personele samenstelling. 12

12 Jaarrekening 13

13 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland 12 BALANS (na resultaatbestemming) (in euro's) 31 december 31 december Ref ACTIVA Materiële en immateriele vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Reserves en fondsen Bestemmingsfondsen Bestemmingsreserves Continuiteitsreserve Kortlopende schulden Totaal passiva Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

14 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro's) Realisatie Begroting Realisatie Ref Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen en overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten gezamenlijke acties Kosten acties van derden Kosten subsidies overheden Beheer en administratie Som der lasten Saldo van baten en lasten Bestemming van het saldo van baten en lasten Toevoeging / onttrekking aan: - Bestemmingsfondsen Bestemmingsreserves Continuiteitsreserve Saldo Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

15 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland KASSTROOMOVERZICHT (in euro's) Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo van baten en lasten Afschrijving vaste activa Cash flow Mutaties in: - vorderingen en overlopende activa kortlopende schulden exclusief rekening-courantkrediet banken Investeringsactiviteiten Investeringen in: - materiële vaste activa Netto kasstroom Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 1 januari Toename / afname liquide middelen Liquide middelen per 31 december Bovenstaand kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. 16 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

16 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland TOELICHTING ALGEMEEN ALGEMENE TOELICHTING Activiteiten De activiteiten van de Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland bestaat voornamelijk uit het ontwikkelen van het concept Jeugdcultuurfonds en uit het uitrollen daarvan over Nederland door middel van gemeentelijk en provinciale Jeugdcultuurfondsen. Algemeen De jaarrekening is opgesteld in euro's, op basis van historische kosten, in overeenstemming met de Richtlijn 650 'Fondsenwervende Instellingen'. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Materiële en immateriele vaste activa De materiële en immateriele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde. Vorderingen De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Reserves en fondsen Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden. Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is dit deel aangemerkt als 'bestemmingsfonds'. Fondsen onderscheiden zich dus in die zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen heeft gegeven. Indien een actie voor een specifiek doel meer heeft opgebracht dan voor dat doel benodigd was of aan een gift de bestemming ontvalt, wordt dit vermeld in het verslagjaar van het jaar waarin dit duidelijk wordt. Het meerdere bedrag wordt dan niet langer onder het bestemmingsfonds, maar onder de bestemmingsreserves verantwoord. Verplichtingen Van een verplichting is sprake nadat het bestuur heeft besloten een culturele bijdrage toe te kennen. De toekenning is een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting. Deze verplichting wordt op de balans als schuld opgenomen. De toekenning vervalt na 1 jaar. Indien sprake is van een feitelijke verplichting, zonder dat deze in rechte afdwingbaar is, wordt een voorziening gevormd. Het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen, is het resultaat van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 17 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

17 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN Baten en lasten Baten uit eigen fondsenwerving De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht, tenzij anders vermeld. Als baten uit eigen fondsenwerving worden aangemerkt, opbrengsten uit collecten, donaties en giften, contributies, sponsoring, nalatenschappen, eigen loterijen en prijsvragen; verkoop goederen en overige baten uit eigen fondsenwerving. Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden financieel verantwoord indien dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving. Baten uit gezamenlijke acties De baten uit gezamenlijke acties worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten in ieder geval worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen. Als baten uit gezamenlijke acties worden aangemerkt het aan de stichting toekomende deel van de brutobaten van een gezamenlijke actie waaraan is deelgenomen. De kosten die de stichting heeft gemaakt in het kader van de actie worden pro rato in de staat van baten en lasten onder 'kosten gezamenlijke acties' verantwoord. Baten uit acties van derden De ontvangen bijdragen uit nationale loterijen, puzzelacties van bladen en dergelijke en bijdragen van andere fondsenwervende instellingen worden als 'baten uit acties van derden' verantwoord voor het door het stichting ontvangen bedrag. Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de bate uit de actie van derden is ontvangen, dan wel door die derde is toegezegd. De eventueel door de stichting in het kader van een actie van derden betaalde kosten worden in de staat van baten en lasten onder 'kosten van acties derden' verantwoord. Onder acties van derden vallen uitsluitend acties waarvoor de stichting geen risico draagt. Subsidies van overheden Subsidies van overheden worden onder dit hoofd afzonderlijk verantwoord. Onder subsidies wordt verstaan bijdragen die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van de uitvoeringskosten van een project of van het exploitatietekort van de gehele stichting. Als subsidies van overheden gelden uitsluitend subsidies die zijn verkregen van een overheid, daaronder begrepen de Europese Unie of vergelijkbare internationale instellingen, overheidsinstellingen en publiekrechtelijke instellingen. Overige subsidies worden als baten uit eigen fondsenwerving verwerkt. Verschillen in toegezegde en gerealiseerde baten uit subsidies worden verantwoord in de staat van baten en lasten onder 'subsidies van overheden', in het jaar waarin deze verschillen betrouwbaar kunnen worden geschat. De kosten gemaakt om subsidies te verkrijgen worden in de staat van baten en lasten afzonderlijk als 'kosten verkrijging subsidies' opgenomen. Baten uit beleggingen Beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post 'baten uit beleggingen'. De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van beheer door derden en de eigen organisatie worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord onder 'kosten beleggingen'. 18 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

18 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland Bestedingen aan de doelstelling Onder de kosten van de eigen activiteiten in het kader van de doelstelling worden de kosten verstaan, die rechtstreeks verband houden met de culturele bijdragen aan jongeren. Het Jeugdcultuurfonds Nederland wil het ontstaan van lokale Jeugdcultuurfondsen stimuleren en ondersteunen. De kosten die gemaakt worden voor het ontwikkelen en implementeren op lokaal niveau van het concept Jeugdcultuurfonds worden ook tot deze kosten gerekend. Van voorlichting als onderdeel van de doelstelling is sprake wanneer de stichting voorlichting geeft, die primair ten doel heeft het bewerkstelligen van bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering (anders dan het geven van geld) bij de doelgroep. Kosten ten behoeve van fondsenwerving Alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen, worden aangemerkt als kosten werving baten. Dit houdt in dat de kosten voorpropaganda, publiciteit en public relations tot de kosten van werving baten worden gerekend, tenzij sprake is van voorlichtingskosten zoals bovenstaand beschreven. Algemene kosten beheer en administratie Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de stichting maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Personeelsleden Bij de stichting waren in 2013, evenals in 2012 twee personeelsleden werkzaam. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In dit overzicht wordt het verloop van de post liquide middelen in de balans weergegeven. 19 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

19 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële en immateriele vaste activa (in euro's) software kantoor- computers / inventaris software totaal Boekwaarde 1 januari Aanschaffingen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijving Afschrijving software Afschrijving (IMVA) inventaris hardware en software 1.134(MVA) Boekwaarde 31 december Kantoorinventaris wordt in 5 jaar afgeschreven. Computerapparatuur en software in 3 jaar. De investeringen in de software (website) worden in 2 jaar afgeschreven. VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen en overlopende activa De samenstelling is als volgt: 31 december (in euro's) Nog te ontvangen donaties/giften Te ontvangen donaties/giften Nog te ontvangen subsidies Te ontvangen subsidies Te ontvangen rente Te ontvangen rente Vooruitbetaalde bedragen Vooruitbetaalde bedragen Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen Debiteuren diversen De nog te ontvangen donaties/giften hebben betrekking op de bijdrage van het Oranjefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds De nog te ontvangen subsidies hebben betrekking op het Fonds voor Cultuurparticipatie en Gieskes Strijbis Fonds en gemeente Wijdemeren Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

20 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland 3. Liquide middelen De samenstelling is als volgt: (in euro's) 31 december ABN AMRO Bestuurrekening ABN AMRO Bestuur spaarrekening Rabobank verenigingspakket Rabobank Bedrijfsspaarrekening Kas Kas PASSIVA RESERVES EN FONDSEN 4. Bestemmingsfondsen Het verloop van deze post is als volgt. (in euro's) 31 december Stand begin boekjaar Saldo van baten en lasten Stand eind boekjaar Door derden is aan deze middelen een specifieke besteding gegeven. Deze post is als volgt opgebouwd: 31 december (in euro's) Rabobank Foundation Fonds voor Cultuurparticipatie Gieskes Strijbis Fonds Gemeente Wijdemeren Stand eind boekjaar Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie