Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie"

Transcriptie

1 Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober Doelstelling De Stichting heeft tot doel: het scheppen van mogelijkheden voor kinderen en jongeren van financieel niet- of minder draagkrachtige ouders teneinde deze jongeren te laten deelnemen aan actieve kunstbeoefening; het creëren van kansen voor jongeren om zich positief te ontwikkelen door middel van actieve kunstbeoefening en alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het introduceren, ontwikkelen, stimuleren en implementeren van het concept Jeugdcultuurfonds in Nederland door lokale en/of regionale Jeugdcultuurfondsen, welke lokale en/of regionale Jeugdcultuurfondsen werken casu quo actief zijn volgens een door het Jeugdcultuurfonds Nederland ontwikkeld concept; het bevorderen van diverse lobbygroepen, het zich inzetten voor promoties en het verwerven van financiële middelen; het onder voorwaarde verstrekken van financiële middelen voor actieve kunstbeoefening; alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn. 2

2 Samenstelling bestuur Tom de Rooij, voorzitter in functie per Nicolien van Vroonhoven-Kok, secretaris in functie per Gestopt per Bart van Meijl, penningmeester in functie per Fons Hertog, lid in functie per Annette Lubbers, lid in functie per Yvonne Rosina, lid in functie per Missie In Nederland leven in 2013 volgens het CBS kinderen in armoede. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om deze kinderen de gelegenheid te geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in achterstandsposities. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving. Waarom is kunstbeoefening voor kinderen belangrijk? Het ontwikkelen van je eigen creativiteit en het laten horen of zien wie je bent en wat er in je leeft, heeft grote effecten. Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, het concentratievermogen neemt toe en het vergroot de sociale vaardigheden. Deze effecten zijn juist zo belangrijk voor de groep kinderen in achterstandsposities. Hun zelfbewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen. Hoe werkt het Jeugdcultuurfonds? Het Jeugdcultuurfonds is een franchiseorganisatie, waarbij de Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland als franchisegever optreedt. Het Jeugdcultuurfonds Nederland ontwikkelt het concept Jeugdcultuurfonds, zorgt voor de uitrol en implementatie ervan en treedt op als fondsenwerver en servicecentrum voor de lokale en regionale fondsen. 3

3 Activiteitenverslag 2013 De armoede onder kinderen in Nederland is in 2013 toegenomen. Volgens de meest recente cijfers van het SCP leven er nu kinderen in armoede, dat zijn er meer dan in Voor de participatiekansen van deze kinderen is het Jeugdcultuurfonds dus onverminderd noodzakelijk. Van deze groep zijn er volgens hetzelfde SCP kinderen die niet participeren. Dat wil zeggen dat er in Nederland kinderen zijn die niet deelnemen aan actieve vrijetijdsbesteding, zoals sporten, zingen muziek maken of toneelspelen, muziek of toneellessen volgen. Op deze doelgroep richt het Jeugdcultuurfonds zich, samen met het Jeugdsportfonds. Gezamenlijk hebben we een strategisch plan geformuleerd, waarmee in juni onze lokale en regionale fondsen instemden. Ons gemeenschappelijk doel is even simpel als complex: Meer kinderen bereiken. Dit vraagt: meer fondsen door meer gemeenten en provincies te laten aansluiten meer geld om dit te kunnen financieren. We hebben een realistische ambitie geformuleerd om in 2016 samen te bereiken, waarvan er kinderen gaan sporten via het Jeugdsportfonds en kinderen aan kunst doen via het Jeugdcultuurfonds. Dit vraagt: een professionele en efficiënte organisatie, zowel landelijk als lokaal. In dit verslag leest u hoe we in de 2013 aan deze drie randvoorwaarden werkten om ons doel te bereiken. 4

4 1. Meer kinderen goedgekeurde aanvragen 2009 t/m goedgekeurde aanvragen Resultaten: In 2011 werden ruim 1200 kinderen door ons geholpen en we groeiden in 2012 door naar We verwachtten in 2013 te groeien naar minimaal 3000 kinderen en hebben dit ruimschoots gerealiseerd. Er zijn 3454 kinderen door ons gesteund in 2013, een groei van 49% ten opzichte van Meer gemeenten, meer provincies Resultaten: Wij bouwen aan een netwerk van lokale fondsen voor de G32 en provinciale en regionale fondsen voor de kleinere gemeenten. We sluiten 2013 af met veertien lokale Jeugdcultuurfondsen en zes provinciale fondsen. In totaal zijn er achtendertig gemeenten aangesloten. In april 2013 zijn twee provinciale fondsen van start gegaan; Friesland en Drenthe. Het Jeugdcultuurfonds Friesland ging in april van start met een prestatieovereenkomst van met de Gemeente Leeuwarden. Het Jeugdcultuurfonds Drenthe is voortvarend gestart met de aansluiting van vier kleinere gemeenten. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen om in de provincie Brabant te gaan starten met een provinciaal fonds. In Arnhem is er door een initiatiefgroep hard gewerkt aan de oprichting van een Jeugdcultuurfonds. Het Arnhemse fonds werd feestelijk geopend op 26 November. Breda heeft inmiddels besloten om per van start te gaan met de combinatie Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds. Daar tekenden de wethouder en het bestuur een overeenkomst op 5 november In de provincie Utrecht haakte de gemeente Stichtse Vecht aan. Ook in de Gooi en Vechtstreek zijn een aantal gemeenten over de brug. In augustus ging de gemeente Wijdemeren als eerste over tot aansluiting bij het 5

5 Jeugdcultuurfonds. Inmiddels hebben ook Huizen, Hilversum en Bussum besloten tot aansluiting, wat in 2014 gerealiseerd zal worden. Het tempo van besluitvorming is gemeenten blijft vaak traag en lastig te regisseren of te versnellen. De druk die op gemeenten ligt in het kader van de transities en bezuinigingen heeft direct invloed op de aansluiting bij het Jeugdcultuurfonds. In 2013 sloten er negen nieuwe gemeenten aan, maar in 2014 verwachten we een grote hoeveelheid gemeenten te verwelkomen. Acties richting gemeenten en provincies U moet bezuinigen en wij gaan u daarbij helpen Met deze prikkelende slogan zijn we, samen met het Jeugdsportfonds een campagne gestart in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van In de zomer ontvingen alle lokale raadsfracties van alle gemeenten een enveloppe met een lege portemonnee en een folder, waarin we opriepen om samen de armoede onder kinderen aan te pakken. In september ontvingen ze als vervolg op deze actie twee briefjes papiergeld om in het portemonneetje te stoppen, één met het bedrag van 250 voor het Jeugdsportfonds en één met een bedrag van 450 voor het Jeugdcultuurfonds. Daarbij adverteerden we in dezelfde periode in de jeugdspecial van de VNG en riep Staatssecretaris Klijnsma herhaaldelijk op om toch vooral samen te werken met ons. Sindsdien zien we een enorme toename in gemeenten die besloten aan te sluiten. Dit zal in het begin van 2014 voor veel gemeenten zijn beslag krijgen. Zeker zestien gemeenten stappen dan aan boord. 3. Meer geld resultaten: Financiering en fondsenwerving Het leggen van een stevig fundament voor de financiering heeft dit jaar de prioriteit voor de ontwikkeling van het Jeugdcultuurfonds. Een stevig fundament onder de financiering van het landelijk bureau, voor de fondsenwervende activiteiten en voor de gestage uitbreiding van het aantal fondsen over Nederland. We zijn hierover in gesprek gegaan met de Ministeries van OCW en SZW. Dit heeft ertoe geleid dat Staatssecretaris Klijnsma heeft uitgesproken dat ze het landelijke bureau van het Jeugdcultuurfonds zal gaan ondersteunen in Het Jeugdcultuurfonds Nederland 6

6 doet aan (private)fondsenwerving en heeft daarbij twee verschillende doelstellingen. Enerzijds is het financieren van de landelijke organisatie, een voortdurende bron van aandacht en zorg, anderzijds worden er middelen verworven die als matchingsgeld wordt ingezet voor de lokale en provinciale fondsen. Fonds voor Cultuurparticipatie Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt het Jeugdcultuurfonds Nederland voor het verder uitrollen van het concept Jeugdcultuurfonds in Nederland en het verankeren van het Jeugdcultuurfonds op gemeentelijk niveau. Daarmee draagt het Jeugdcultuurfonds bij aan een van de doelstellingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie om ervoor te zorgen dat echt alle kinderen in Nederland toegang hebben tot buitenschoolse cultuureducatie en kunnen meedoen in het bloeiende amateurkunstleven in ons land. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft toegezegd de ondersteuning te continueren. Rabobank De Rabobank Foundation gaat ons helpen met het laten aansluiten van meer gemeenten door startpremies voor nieuwe fondsen ter beschikking te stellen. In 2013, 2014 en 2015 stellen ze hiervoor een bedrag van per kalenderjaar beschikbaar, waarvan beschikbaar is voor het landelijk bureau. Nieuwe Jeugdcultuurfondsen ontvangen een bedrag van 5000, of afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Op 26 november is de samenwerking feestelijk van start gegaan tijdens de opening van het Jeugdcultuurfonds Arnhem in aanwezigheid van wethouder Michiel van Wessem en directeur van de Rabobank Arnhem Flip Juch. Op 17 oktober was het feest in het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht tijdens het jaarlijkse evenement Rabopop. Musicerend personeel van Rabobank trad op in swingende rockbandjes, combo s en funkformaties. Ze haalden met dit evenement geld op voor het goede doel; het Jeugdcultuurfonds. Onze ambassadeur Alida Dors verzorgde met een aantal dansers, waaronder twee kinderen, een geweldig spetterend optreden. Aan het einde van de avond namen we een cheque in ontvangst met de fantastische opbrengst van ,30 NRC bijlage Samen met de afdeling Merk en Markt van Rabobank Nederland hebben we iets bijzonder gedaan. We hebben een commerciële bijlage bij NRC Handelsblad gemaakt. Op 21 november zaten er acht pagina s gevouwen om de cultuurbijlage van de krant als een 7

7 zogenaamde coverwrap. Opgemaakt in de karakteristieke en unieke stijl van het Jeugdcultuurfonds door BuroRust, bevatte de bijlage veel informatie over het Jeugdcultuurfonds. Er werd uitvoerig ingegaan op armoedebeleid in Nederland d.m.v. interviews met Staatssecretaris Jetta Klijnsma en de Rotterdamse wethouders Florijn en Laan. Door aansprekende portretten van een gitaarschool, een intermediair van het fonds en niet te vergeten van twaalf kinderen werd de werkwijze en de impact van het Jeugdcultuurfonds goed voor het voetlicht gebracht. Ook werd er aandacht besteed aan andere cultuureducatie projecten die Rabobank steunt en waren er bijdragen te lezen van prof. Barend van Heusden van de RUG, van ambassadeurs Liza Ferschtman en Sara Kroos. Onze doelstellingen met deze bijlage waren: de naamsbekendheid vergroten onder de doelgroep van NRC (bestuurders, politici, ondernemers, kunst en cultuurliefhebbers) en een begin maken met het werven van donateurs. Daartoe hebben we iets nieuws ontwikkeld, samen met communicatiebureau Castel; de Vriendenkaart. Vriendenkaart Het concept van onze Vriendenkaart is een nieuwe manier van donateurs werven en binden. Het gaat uit van het idee dat je als vrienden iets voor elkaar doet. Vanaf 40 euro per jaar ben je vriend van het Jeugdcultuurfonds en daar krijg je iets voor terug. Je ontvangt een originele vriendenkaart die je allerlei voordelen biedt. Dankzij het webwarenhuis fonq.nl konden we onze vrienden in eerste instantie een korting van 5 euro aanbieden bij aankoop van een product op deze website. In de loop van 2014 zullen vrienden meer van ons gaan horen en leuke aanbiedingen krijgen. Tevens zullen ze een paar keer per jaar een speciale nieuwsbrief ontvangen. Vriendenloterij Op het Goed Geld Gala van de Vriendenloterij werd tot onze vreugde bekend dat we een prachtige donatie van ontvingen te besteden aan onze eigen matchingsregeling. Het Jeugdcultuurfonds Nederland betaalde aan alle lokale fondsen een bedrag van 330 voor ieder zesde kind dat ze helpen. Gieskes Strijbisfonds Het Gieskes Strijbisfonds is een relatief nieuw fonds in Nederland dat zich mede richt op kunst en cultuur. Dankzij een ruime bijdrage begin 2012 voor een periode van drie jaar van in totaal hebben we een basis gelegd voor de matchingsregeling, doorlopend tot en met

8 Oranjefonds Het Oranjefonds Dankzij heeft met een overbruggingsbijdrage van bijgedragen aan een stabiele financiële situatie van het landelijk bureau in Het Oranjefonds stimuleert met het programma Kinderen maken Muziek veel kinderen om aan muziek te gaan doen, die dat nog niet eerder deden. Voor die kinderen die na afloop van deze projecten door willen gaan met muziekles, maar waarvan de ouders het niet kunnen betalen is het Jeugdcultuurfonds een prima oplossing. Prins Bernhard Cultuurfonds Van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvingen we een bijdrage vanuit het Elise van Weedefonds van voor de deelname van kinderen uit niet draagkrachtige families aan muziekles. Dankzij deze donatie konden we de muziekles financieren van 33 kinderen. Hexagon Ensemble Dit muziekensemble heeft een drietal concerten gegeven van de Schilderijententoonstelling van Mousorgski, waarbij schilderijen van amateurschilders na afloop zijn geveild. De opbrengst van ruim 3500 komt ter beschikking van het Jeugdcultuurfonds. Donaties particulieren en bedrijven We ontvingen een bedrag van ,07 aan donaties van particulieren, bedrijven die iets aan een goed doel overmaken, van een koor dat een reünie had, van mensen die ons spontaan een donatie gaven, of via acties van derden. 4. Professionele organisatie Doorlopende activiteiten Het bureau van het Jeugdcultuurfonds Nederland fungeert deels als helpdesk voor de consulenten en besturen van de Jeugdcultuurfondsen in het land. Ze hebben niet alleen technische vragen over het aanvraagsysteem en de website. Ook komen ze met meer inhoudelijke vragen over het al dan niet goedkeuren van kinderen, twijfels over bepaalde aanbieders, hoe nieuwe intermediairs te werven. Het bureau van het Jeugdcultuurfonds Nederland is per 1 januari 2013 verhuisd naar een andere locatie in Amsterdam. Er is een ruimte betrokken, samen met het Jeugdsportfonds waarmee een aantal gezamenlijke activiteiten beter ontwikkeld en geïntegreerd kunnen worden. Met name in de ondersteuning van onze fondsen, die lokaal veelal ook samen 9

9 optrekken werken de beide officemanagers van het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds intensief samen. De taken van de helpdesk hebben we als volgt geformuleerd: 1.Advisering, ondersteuning en doorverwijzing, o.a. op het gebied van lokale strategie, organisatie, financiële verantwoording, politieke lobby, juridische zaken, contacten met Rabobank. 2. Scholing en uitwisseling van kennis en ervaring, o.a. Afas trainingen, fondsenwervende campagnes, communicatie en PR. 3.Relatiebeheer, o.a. bestuurlijk overleg, organisatie landelijke bijeenkomsten, contacten met consulenten en besturen. De financiële administratie van het Jeugdsportfonds voert ook de administratie van het Jeugdcultuurfonds Nederland en die van een groeiend aantal lokale fondsen uit. Digitaal aanvraagsysteem In de eerste maanden van 2013 is er verder gewerkt aan het ontwikkelen van de rapportage en monitoringtools van het Afas systeem. Via nieuwsbrieven en persoonlijke consulten zijn de consulenten en penningmeesters bijgeschoold en verder ondersteund bij hun werkzaamheden. Positionering, financiering en fondsenwerving De noodzaak om armoede onder kinderen helder en duidelijk onder de aandacht te brengen bij het publiek is groot. Dat legt de basis voor de financiering van onze fondsen en daarmee voor de activiteiten van de kinderen. Zowel de publieke financiering, door de diverse overheden, als de private door vermogensfondsen, bedrijfsleven en donateurs reageren sterk op berichtgeving. Voor een klein fonds met beperkte budgets is het daarom ook belangrijk om slim samen te werken en in te spelen op de actualiteit. Daarom zijn we permanent in gesprek met diverse stakeholders, zoals leden van de Tweede Kamer en collega s die zich op dezelfde doelgroep richten. Vanaf juni nodigt Staatsecretaris Klijnsma ons met regelmaat uit voor overleg over het te voeren armoedebeleid, samen met gemeenten, VNG en andere private organisaties. Samenwerken Met een aantal van hen, het Jeugdsportfonds, het Nationaal Fonds Kinderhulp, de Jarige Job, Stichting Leergeld, Resto VanHarte Kids, de Voedselbanken Nederland vormen we sinds de zomer van dit jaar pact en schreven we een manifest dat we aanboden aan de 10

10 vaste Kamercommissie SZW in juni waarin we stelden dat het een schande is dat in ons rijke Nederland kinderen niet participeren en dat er een substantiële groep kinderen zonder ontbijt naar school gaat. Behalve dat we gemeenten opriepen om toch vooral met ons samen te werken, gaven we ook aan elkaar beter te willen leren kennen om daarmee een keten te vormen in het leven van kinderen die onze steun nodig hebben. Om dit meteen gestalte te geven, organiseerden we begin juli in de Schilderswijk in Den Haag een leuke middag voor kinderen die niet met vakantie gingen, vol sportieve en culturele activiteiten en met een lekkere en gezonde maaltijd. Staatssecretaris Klijnsma kwam langs op de fiets. In dezelfde periode verscheen ook het rapport van de Kinderombudsman over armoede onder kinderen. Het onderwerp is dan ook zeer regelmatig op de agenda bij media en politiek. Leergeld Met de stichting Leergeld hebben we een wat intensievere relatie, die vooral lokaal gestalte krijgt. Daar werken achter de schermen in een aantal gemeenten onze mensen intensief samen. Op sommige plekken zijn het zelfs dezelfde mensen, die vorm geven aan het werk van Leergeld en het Jeugdcultuurfonds. De kracht van de samenwerking zit hem in de diverse methodieken. Leergeld vrijwilligers gaan op huisbezoek bij gezinnen en komen daar dan in aanraking met wensen om op ballet- of muziekles te kunnen gaan. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds werken met andere intermediairs. Juist het optellen van deze twee, leidt tot het bereiken van méér kinderen. In 2013 zijn 846 aanvragen door intermediairs van Leergeld gedaan. Communicatie: nieuwe media, sociale media en nog veel meer als iedereen meedoet, kan iedereen meedoen Het betrekken van zoveel mogelijk mensen en organisaties bij onze missie, is de doelstelling achter onze communicatiestrategie. We willen de naamsbekendheid van het Jeugdcultuurfonds vergroten om het draagvlak voor onze activiteiten te versterken. Nieuwsbrief Maandelijks informeren we ruim 5000 mensen over de ontwikkelingen van het Jeugdcultuurfonds via een digitale nieuwsbrief. Om doneren makkelijk en toegankelijk te maken is de donatiemodule niet alleen op de website maar ook via Facebook operationeel. Bureau 11

11 Het landelijk bureau bestaat in het boekjaar uit directeur Bertien Minco (0,8 fte) en officemanager Mieke Eichelsheim (0,6 fte). De financiële administratie wordt uitgevoerd door de medewerkers van het Jeugdsportfonds Nederland Debby Welter en Sara Arian Dana onder leiding van André Khemai. Risicoanalyse De financiering van het landelijk bureau is niet structureel geregeld en daarmee een belangrijk punt van aandacht voor het bestuur. Mede daarom is er gewerkt aan de opbouw van enig weerstandsvermogen, waarmee er mogelijke schommelingen kunnen worden opgevangen. Er is een bestemmingsreserve opgebouwd om aan financiële verplichtingen aan medewerkers te kunnen voldoen. Vooruitblik Door het ministerie van SZW is een bijdrage voor de activiteiten van het landelijk bureau van het Jeugdcultuurfonds toegezegd voor de periode Concrete bedragen zijn nog niet bekend. Ook het Fonds voor Cultuurparticipatie zal het landelijk bureau in deze periode ondersteunen, met instemming van het Ministerie van OCW. Dankzij de bijdrage van de Rabobank Foundation is er tot en met 2015 zowel geld beschikbaar voor de lokale fondsen, als voor het landelijk bureau. Voor de matchingsregeling is voor 2014 geld beschikbaar van het Gieskes Strijbischfonds en is er een aanvraag gedaan bij de Vriendenloterij. Code Culturele Diversiteit Het Jeugdcultuurfonds onderschrijft en voldoet aan de uitgangspunten van de Code Culturele Diversiteit, in publieksbereik (de kinderen die we ondersteunen), bestuurlijke en personele samenstelling. 12

12 Jaarrekening 13

13 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland 12 BALANS (na resultaatbestemming) (in euro's) 31 december 31 december Ref ACTIVA Materiële en immateriele vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Reserves en fondsen Bestemmingsfondsen Bestemmingsreserves Continuiteitsreserve Kortlopende schulden Totaal passiva Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

14 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro's) Realisatie Begroting Realisatie Ref Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen en overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten gezamenlijke acties Kosten acties van derden Kosten subsidies overheden Beheer en administratie Som der lasten Saldo van baten en lasten Bestemming van het saldo van baten en lasten Toevoeging / onttrekking aan: - Bestemmingsfondsen Bestemmingsreserves Continuiteitsreserve Saldo Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

15 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland KASSTROOMOVERZICHT (in euro's) Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo van baten en lasten Afschrijving vaste activa Cash flow Mutaties in: - vorderingen en overlopende activa kortlopende schulden exclusief rekening-courantkrediet banken Investeringsactiviteiten Investeringen in: - materiële vaste activa Netto kasstroom Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 1 januari Toename / afname liquide middelen Liquide middelen per 31 december Bovenstaand kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. 16 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

16 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland TOELICHTING ALGEMEEN ALGEMENE TOELICHTING Activiteiten De activiteiten van de Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland bestaat voornamelijk uit het ontwikkelen van het concept Jeugdcultuurfonds en uit het uitrollen daarvan over Nederland door middel van gemeentelijk en provinciale Jeugdcultuurfondsen. Algemeen De jaarrekening is opgesteld in euro's, op basis van historische kosten, in overeenstemming met de Richtlijn 650 'Fondsenwervende Instellingen'. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Materiële en immateriele vaste activa De materiële en immateriele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde. Vorderingen De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Reserves en fondsen Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden. Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is dit deel aangemerkt als 'bestemmingsfonds'. Fondsen onderscheiden zich dus in die zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen heeft gegeven. Indien een actie voor een specifiek doel meer heeft opgebracht dan voor dat doel benodigd was of aan een gift de bestemming ontvalt, wordt dit vermeld in het verslagjaar van het jaar waarin dit duidelijk wordt. Het meerdere bedrag wordt dan niet langer onder het bestemmingsfonds, maar onder de bestemmingsreserves verantwoord. Verplichtingen Van een verplichting is sprake nadat het bestuur heeft besloten een culturele bijdrage toe te kennen. De toekenning is een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting. Deze verplichting wordt op de balans als schuld opgenomen. De toekenning vervalt na 1 jaar. Indien sprake is van een feitelijke verplichting, zonder dat deze in rechte afdwingbaar is, wordt een voorziening gevormd. Het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen, is het resultaat van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 17 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

17 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN Baten en lasten Baten uit eigen fondsenwerving De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht, tenzij anders vermeld. Als baten uit eigen fondsenwerving worden aangemerkt, opbrengsten uit collecten, donaties en giften, contributies, sponsoring, nalatenschappen, eigen loterijen en prijsvragen; verkoop goederen en overige baten uit eigen fondsenwerving. Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden financieel verantwoord indien dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving. Baten uit gezamenlijke acties De baten uit gezamenlijke acties worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten in ieder geval worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen. Als baten uit gezamenlijke acties worden aangemerkt het aan de stichting toekomende deel van de brutobaten van een gezamenlijke actie waaraan is deelgenomen. De kosten die de stichting heeft gemaakt in het kader van de actie worden pro rato in de staat van baten en lasten onder 'kosten gezamenlijke acties' verantwoord. Baten uit acties van derden De ontvangen bijdragen uit nationale loterijen, puzzelacties van bladen en dergelijke en bijdragen van andere fondsenwervende instellingen worden als 'baten uit acties van derden' verantwoord voor het door het stichting ontvangen bedrag. Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de bate uit de actie van derden is ontvangen, dan wel door die derde is toegezegd. De eventueel door de stichting in het kader van een actie van derden betaalde kosten worden in de staat van baten en lasten onder 'kosten van acties derden' verantwoord. Onder acties van derden vallen uitsluitend acties waarvoor de stichting geen risico draagt. Subsidies van overheden Subsidies van overheden worden onder dit hoofd afzonderlijk verantwoord. Onder subsidies wordt verstaan bijdragen die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van de uitvoeringskosten van een project of van het exploitatietekort van de gehele stichting. Als subsidies van overheden gelden uitsluitend subsidies die zijn verkregen van een overheid, daaronder begrepen de Europese Unie of vergelijkbare internationale instellingen, overheidsinstellingen en publiekrechtelijke instellingen. Overige subsidies worden als baten uit eigen fondsenwerving verwerkt. Verschillen in toegezegde en gerealiseerde baten uit subsidies worden verantwoord in de staat van baten en lasten onder 'subsidies van overheden', in het jaar waarin deze verschillen betrouwbaar kunnen worden geschat. De kosten gemaakt om subsidies te verkrijgen worden in de staat van baten en lasten afzonderlijk als 'kosten verkrijging subsidies' opgenomen. Baten uit beleggingen Beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post 'baten uit beleggingen'. De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van beheer door derden en de eigen organisatie worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord onder 'kosten beleggingen'. 18 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

18 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland Bestedingen aan de doelstelling Onder de kosten van de eigen activiteiten in het kader van de doelstelling worden de kosten verstaan, die rechtstreeks verband houden met de culturele bijdragen aan jongeren. Het Jeugdcultuurfonds Nederland wil het ontstaan van lokale Jeugdcultuurfondsen stimuleren en ondersteunen. De kosten die gemaakt worden voor het ontwikkelen en implementeren op lokaal niveau van het concept Jeugdcultuurfonds worden ook tot deze kosten gerekend. Van voorlichting als onderdeel van de doelstelling is sprake wanneer de stichting voorlichting geeft, die primair ten doel heeft het bewerkstelligen van bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering (anders dan het geven van geld) bij de doelgroep. Kosten ten behoeve van fondsenwerving Alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen, worden aangemerkt als kosten werving baten. Dit houdt in dat de kosten voorpropaganda, publiciteit en public relations tot de kosten van werving baten worden gerekend, tenzij sprake is van voorlichtingskosten zoals bovenstaand beschreven. Algemene kosten beheer en administratie Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de stichting maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Personeelsleden Bij de stichting waren in 2013, evenals in 2012 twee personeelsleden werkzaam. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In dit overzicht wordt het verloop van de post liquide middelen in de balans weergegeven. 19 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

19 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële en immateriele vaste activa (in euro's) software kantoor- computers / inventaris software totaal Boekwaarde 1 januari Aanschaffingen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijving Afschrijving software Afschrijving (IMVA) inventaris hardware en software 1.134(MVA) Boekwaarde 31 december Kantoorinventaris wordt in 5 jaar afgeschreven. Computerapparatuur en software in 3 jaar. De investeringen in de software (website) worden in 2 jaar afgeschreven. VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen en overlopende activa De samenstelling is als volgt: 31 december (in euro's) Nog te ontvangen donaties/giften Te ontvangen donaties/giften Nog te ontvangen subsidies Te ontvangen subsidies Te ontvangen rente Te ontvangen rente Vooruitbetaalde bedragen Vooruitbetaalde bedragen Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen Debiteuren diversen De nog te ontvangen donaties/giften hebben betrekking op de bijdrage van het Oranjefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds De nog te ontvangen subsidies hebben betrekking op het Fonds voor Cultuurparticipatie en Gieskes Strijbis Fonds en gemeente Wijdemeren Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

20 Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland 3. Liquide middelen De samenstelling is als volgt: (in euro's) 31 december ABN AMRO Bestuurrekening ABN AMRO Bestuur spaarrekening Rabobank verenigingspakket Rabobank Bedrijfsspaarrekening Kas Kas PASSIVA RESERVES EN FONDSEN 4. Bestemmingsfondsen Het verloop van deze post is als volgt. (in euro's) 31 december Stand begin boekjaar Saldo van baten en lasten Stand eind boekjaar Door derden is aan deze middelen een specifieke besteding gegeven. Deze post is als volgt opgebouwd: 31 december (in euro's) Rabobank Foundation Fonds voor Cultuurparticipatie Gieskes Strijbis Fonds Gemeente Wijdemeren Stand eind boekjaar Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland jaarrekening 2013

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Toelichting Overige gegevens Ondertekening Balans per 31 december 2013 (x

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 7 ACTIVA 31 december 31 december 3.1. Balans per 31. december 2014 8 279.514 243.414 Kortiopende schulden 31.022 Algemene

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Present Nunspeet. Nunspeet. d.d. 3 december 2015

RAPPORT Stichting Present Nunspeet. Nunspeet. d.d. 3 december 2015 RAPPORT 2014 Stichting Present Nunspeet te Nunspeet d.d. 3 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.:

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr- B.V.O.: Kunst Educatie Scholen Woerden Gemeente Woerden UVO T.a.v. Mevr. E. Haak-Nieboer Postbus 45 3440 AA Woerden Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.: 2 8 APR. 2015. 24 april 2015 Beste Erie, In de bijlage

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 2

Inhoudsopgave. I Inleiding 2 12234536728 Inhoudsopgave I Inleiding 2 II Bestuursverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Doelstellingen 2014 3 Samenstelling bestuur 4 Missie, doel en werkwijze 4 Financiering, publiek/privaat

Nadere informatie

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013 JAARRAPPORT 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten over 2013

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015 Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus 354 3990 GD Houten JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1.1 Aard van de activiteiten 1 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel 1 1.3 Boekjaar

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Sichting Cinecrowd Jaarrekening 2012 Nummer Kamer van Koophandel: 51384167 Datum: Opgesteld door: 29 mei 2013 M. Remie, penningmeester Cinecrowd Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 2015 28 juni 2016 Stichting KamaK Esrein 15 7553 CX Hengelo Stichting KamaK Inhoudsopgave Pagina 1 Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Missing Chapter Foundation gevestigd te Den Haag. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Missing Chapter Foundation gevestigd te Den Haag. Rapport inzake de jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 4 1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 6 1.4

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015

Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015 Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie