Inleiding. Beste lezer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Beste lezer"

Transcriptie

1 GEMEENTE NIJLEN VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT NIJLEN

2 Inleiding Beste lezer 2012 was het tweede uitvoeringsjaar van het lopende Jeugdbeleidsplan Het werd een jaar met een aantal nieuwe initiatieven of wijzigingen aan bestaande initiatieven en uiteraard het verder zetten van een goed draaiend jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid. Het was wederom een boeiend jaar voor onze jeugddienst en het bleef ook een erg druk jaar. Tien maanden lang werd de jeugddienst, door het wegvallen van een werkkracht, terug een eenmansdienst met de nodige drukte tot gevolg. Tegen de zomer van 2013 zal de jeugddienst eindelijk terug op volledige capaciteit draaien. De gemeenteraadsverkiezingen in het najaar zorgden voor weinig wijzigingen en de schepen van Jeugd doet er opnieuw zes jaren bij, zodat een zekere continuïteit in het gevoerde beleid behouden blijft. Op de volgende bladzijden blikken we graag kort met u terug op tal van gerealiseerde acties, op ons gevoerde jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid in In deze Verantwoordingsnota dient het College van Burgemeester en Schepenen te verklaren dat zij de actiepunten uit het Jeugdbeleidsplan voor het voorbije beleidsjaar 2012 hebben uitgevoerd zoals beschreven. Naast deze verklaring, een financieel overzicht en enkele bijlagen is deze Verantwoordingsnota dus een beknopt document, een gevolg van de administratieve vereenvoudiging van de Vlaamse Overheid. Wel is eveneens in het decreet bepaald dat indien bepaalde actiepunten niet werden gerealiseerd, het gemeentebestuur moet verantwoorden waarom dit niet gebeurde. Met deze Verantwoordingsnota maken we ook van de gelegenheid gebruik om eens terug te blikken naar 2012 aan de hand van enkele leuke foto s en krantenknipsels om het nog eens vanuit een andere ooghoek te bekijken. We wensen u in ieder geval veel lees- en kijkplezier toe! Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met de jeugddienst. Gunther Melis Jeugdconsulent Carrie Verelst Schepen voor Jeugd

3 Inhoudsopgave 1. Uitvoering van het Jeugdbeleidsplan in Verklaring van het College van Burgemeester en Schepenen Jeugdwerkbeleid: Infrastructuur en ruimte Jeugdwerkbeleid: Kadervorming Jeugdwerkbeleid: Toegankelijkheid Jeugdwerkbeleid: Ondersteuning van het jeugdwerk Jeugdwerkbeleid: Interactief bestuur Jeugdwerkbeleid: Gemeentelijk jeugdwerk Jeugdbeleid: Ruimte voor jeugd Jeugdbeleid: Jeugdcultuur Jeugdbeleid: Beleid op maat van jeugd Financieel overzicht Jeugdbeleid in woord en beeld! Bijlagen

4 1. Uitvoering van het Jeugdbeleidsplan in Verklaring van het College van Burgemeester en Schepenen Hierbij verklaart het College van Burgemeester en Schepenen dat de meeste actiepunten uit het Jeugdbeleidsplan voor het jaar 2012 werden uitgevoerd en met succes gerealiseerd werden. We geven per onderdeel een beknopte weergave van de gerealiseerde acties. Tevens vermelden we welke actiepunten niet gerealiseerd werden en zorgen we voor de nodige verantwoording. De niet-uitgevoerde actiepunten kunnen herkend worden met volgend symbool: Jeugdwerkbeleid: Infrastructuur en ruimte Het nieuwe subsidiereglement Brandveiligheid jeugdlokalen wordt voor het tweede jaar toegepast. De jeugdwerkinitiatieven kunnen in het kader van de prioriteitsubsidies van de Vlaamse Overheid de komende drie jaren een budget van euro opgebruiken om alle knelpunten weg te werken omtrent brandveiligheid. Op basis van het door de brandweer opgemaakte verslag zijn de jeugdwerkinitiatieven hier volop mee bezig en worden er tal van werken uitgevoerd. Chiro Bevel kreeg, dankzij een volledig brandveilig lokaal, een erkenning van Toerisme Vlaanderen in het kader van jeugdtoerisme (label voor verhuur kampen). Chiro Jong Leven zat een aantal keren samen met de jeugddienst en het gemeentebestuur in het kader van hun nieuwbouwplannen. Het jeugdwerk kreeg subsidies voor werken aan hun infrastructuur, zowel via het subsidiereglement voor het jeugdwerk als het subsidiereglement voor Nijlense verenigingen (met een eigen lokaal). Ook voor het onderhoud van groene ruimte rondom hun lokalen had het gemeentebestuur de nodige budgetten voorzien en uitbetaald. Jeugdhuis Kroenkel kreeg ook in het kader van de brandveiligheid een eigen branddetectiesysteem, gekoppeld aan het algemene systeem van t Gesticht. Gemeente Nijlen 4.

5 Alle jeugdwerkinitiatieven kregen in het najaar een energiecheque voor de aankoop van energiebesparende materialen (bijvoorbeeld spaarlampen, tochtstrippen, spaarkranen, enzovoort). In totaal hebben 7 jeugdwerkinitiatieven van dit aanbod gebruik gemaakt. Bijkomend kregen alle jeugdwerkinitiatieven een brochure rond duurzaamheid in jeugdlokalen bezorgd. Deze actie verving de actie met gratis energiescans omdat deze service niet aangeboden kon worden (aanbod voor particuliere gezinnen). De jeugdraad volgt de lopende dossiers op rond het nieuw te realiseren park aan Nijlen- Beek en de werken in Kruiskensberg. De schepen van Jeugd koppelt op regelmatige tijdstippen terug en betrekt de jeugdraad bij de lopende plannen. In september werd het speelbos in Kruiskensberg officieel geopend. In 2012 werd nog niet gestart met de renovatie van t Gesticht (o.a. vervangen ramen jeugdhuis Kroenkel). Dit dossier zal normaal gezien in 2013 aanvangen Jeugdwerkbeleid: Kadervorming Individuele jongeren en/of jeugdwerkers die kadervorming volgen en actief worden of zijn binnen het gemeentelijke of particuliere jeugdwerk in onze gemeente krijgen een subsidie kadervorming waarbij een gedeelte of soms de volledige som van het inschrijfgeld van de gevolgde cursus wordt terugbetaald. De jeugddienst biedt informatie over kadervorming aan jongeren en jeugdwerkinitiatieven. De jeugdconsulent stimuleerde animatoren tot het volgen van vorming en het jeugdwerk werd ook gestimuleerd tot het volgen van kadervorming. In totaal volgden 16 gemeentelijke animatoren een cursus Animator of Hoofd-animator het voorbije jaar en kregen hiervoor een terugbetaling. In het voorjaar werd de tweede editie van Jeugdwerk(t) georganiseerd. Jeugdleiding, animatoren, krijgen enkele gratis workshops aangeboden: een EHBO-initiatie voor jeugdleiders georganiseerd i.s.m. het Nijlense Rode Kruis, een workshop woudloperskeuken, een workshop affiches maken en een workshop grote spelen en queestes uitwerken. In totaal namen iets meer dan 40 jeugdwerkers deel. Er werd in het voorjaar voor alle Nijlense verenigingen een vorming vergadertechnieken aangeboden. Het jeugdwerk werd ook uitgenodigd en enkele jeugdwerkers volgden deze avond. Gemeente Nijlen 5.

6 De jeugdraad en jeugddienst gingen in op een actie van de Verenigingen voor Verkeersveiligheid en organiseerde een workshop Fietsen in groep op de jeugdraad voor het jeugdwerk. Er werd geen vorming met praktijkoefening over brandveiligheid georganiseerd wegens tijdgebrek en de drukke agenda s van de jeugdwerkers zelf Jeugdwerkbeleid: Toegankelijkheid De gemeente Nijlen sloot een nieuwe overeenkomst af met Arktos vzw voor projecten voor maatschappelijk kwetsbare jeugd. Een halftijdse vormingswerker werkt het project uit, begeleidt en volgt jongeren op, bewaakt het traject. Er wordt op drie pijlers ingezet: maatschappelijke kwetsbare jeugd in de ganse gemeente (o.a. door opzoeken jongeren op hangplekken, doorverwijzing vanuit het OCMW), maatschappelijk kwetsbare jongeren in de sociale woonwijk Tweebunder te Kessel en als laatste pijler worden animatoren van de jeugddienst gevormd en opgevolgd in het begeleiden van maatschappelijk kwetsbare kinderen tijdens de speelnamiddagen in de woonwijk te Kessel (zomervakantie). In de woonwijk Tweebunder te Kessel werden tijdens de zomervakantie een 17-tal speelnamiddagen (juli en augustus) voor kinderen georganiseerd door de jeugddienst. Animatoren van de jeugddienst zorgen voor een aanbod speelpleinwerking Boemerang op verplaatsing en een jobstudent-jeugdwerker coördineert de werking ter plaatse. In totaal werden meer dan 30 verschillende kinderen bereikt wat een mooi aantal is. Tijdens de paasvakantie werd buurtsport in de wijk te Kessel georganiseerd. De stuurgroep Buurtbegeleiding Wijk Kessel kwam in 2012 enkele malen samen voor een overleg met alle partners (ocmw, politie, huisvestingsmaatschappij, gemeente, jeugddienst) en in de wijk werd een buurtfeest georganiseerd. De Grabbelpas zet al haar activiteiten open voor kinderen met een beperking. Voor activiteiten, waar dit nodig is, wordt extra begeleiding ingeschakeld zodat kinderen met een beperking vlot kunnen deelnemen. Speelpleinwerking Boemerang werd eind 2010 geselecteerd bij de projectoproep inclusieve speelpleinen van de provincie Antwerpen. Speelplein Boemerang werd in 2012 voor het tweede jaar op rij begeleid worden door de organisatie Yieha! vzw (op Gemeente Nijlen 6.

7 kosten van de provincie Antwerpen) in het inclusiever maken van hun werking (en krijgt deze begeleiding ook nog in 2013). Een aparte werkgroep inclusie op het speelplein bereidt allerlei initiatieven voor volgens een opgesteld actieplan. De jeugddienst heeft een vlotte communicatie met het Iona-Instituut waardoor kinderen frequent kunnen deelnemen aan de vakantiewerkingen. De jeugddienst nam in 2012 niet deel aan een vergadering met het Nijlens overleg voor personen met een beperking. Er was immers geen specifieke vraag die behandeld diende te worden of geen vraag tot overleg. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken Jeugdwerkbeleid: Ondersteuning van het jeugdwerk De jeugdwerkinitiatieven kregen verschillende subsidies (voor jaarwerking, kampen, infrastructuurwerken, kadervorming, brandveiligheid, onderhoud groene ruimte, projecten, jeugdkampvervoer) uitbetaald volgens het geldende subsidiereglement. De uitleendienst werd uitgebreid met extra podiumelementen en een elektriciteitskast die door de Nijlense erkende verenigingen uitgeleend kunnen worden tijdens hun activiteiten. Het vernieuwde reglement werd samen met een fotobrochure bekend gemaakt en is raadpleegbaar via de websites. De sportwaardebon werd verspreid onder de jeugdwerkinitiatieven. Geen enkele vereniging maakte hier in 2012 gebruik van. Het jeugdwerk kan leden die het financieel moeilijker hebben doorverwijzen naar het OCMW waar ze verder geholpen kunnen worden. Elk jeugdwerkinitiatief kreeg 2 rollen gratis vuilniszakken voor PMD-afval en krijgt jaarlijks een korting van 40 euro op de Diftar-factuur (per kilo restafval (gewogen bij ophaling) dient betaald te worden). De jeugdwerkgids werd geüpdatet en bevat alle correcte gegevens. De verdeling gebeurde in 2012 via de gemeentelijke informatiekanalen (o.a. inforekken jeugddienst, gemeentehuis, bibliotheek, infomappen nieuwe inwoners) en de scholen. De jeugddienst en jeugdraad organiseerden in maart Nijlen maakt Kabaal, enerzijds een speeldag voor het jeugdwerk en anderzijds een actiedag met de vraag voor meer aandacht voor kinderen en jongeren die in armoede leven (gezamenlijk jaarthema jeugdwerk: Armoede is een onrecht. Maak er spel van! ). Meer dan 500 kinderen en jongeren namen deel en maakten van de dag een groot succes. Een zakdoekenslinger sierde de dagen nadien het gemeentehuis. Gemeente Nijlen 7.

8 Ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging werd een gratis ontbijt georganiseerd voor leden van jeugdwerkinitiatieven. Aangezien Nijlen een Fair Trade gemeente is, ging het om een eerlijk ontbijt. De vrijwilligers uit het jeugdwerk werden in de bloemetjes gezet tijdens de 8 ste Avond van het Jeugdwerk (wokbuffet, swingpaleis en afterparty). Alle gemeentelijke vrijwilligers en bestuursleden van de Nijlense verenigingen werden uitgenodigd op het Ontbijt van de Vrijwilliger tijdens de Week van de Vrijwilliger, georganiseerd door de vrijetijdsdiensten en het gemeentebestuur. In de gemeentekroniek van september werd het jeugdwerk in de kijker gezet en werden geïnteresseerden doorverwezen naar de jeugdwebsite waarop alle correcte gegevens te vinden zijn. De gemeentelijke animatorenploeg werd tijdens hun jaarwerking met een aantal initiatieven samengebracht en bedankt voor de geleverde inspanningen en de goede samenwerking (o.a. barbecue, kerstfeestje, ontspannende activiteiten). De jeugddienst maakte geen extra promotie voor de eigen uitleendienst voor het jeugdwerk. Deze actie wordt wellicht in 2013 uitgevoerd. Toch maken heel wat jeugdverenigingen gebruik van de uitleen van de circuskoffer, rookmachine, volksspelen of reuzespelen Jeugdwerkbeleid: Interactief bestuur De jeugdraad vergaderde 8 keer en maakte in 2012 zes adviezen over aan het gemeentebestuur (Speelbos Kruiskensberg Repetitieruimte in gemeenschapscentrum t Dorp Een stevig jeugdbeleid, ook na 2013! Verantwoordingsnota 2011 Uitbreiding GAS niet oké! Openstellen buitenspeelruimte aan GC t Dorp). De acties uit het Jeugdbeleidsplan werden regelmatig besproken en de jeugdraad werkte enkele acties mee uit. In 2012 werd er geen overlegvergadering georganiseerd tussen het jeugdwerk en het schepencollege aangezien er vanuit het jeugdwerk geen apart te bespreken agendapunten waren (gewone vragen kunnen via de jeugddienst of de jeugdraad besproken of aangebracht worden). De jeugdconsulent staat steeds paraat voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk om vragen te beantwoorden en waar mogelijk ondersteuning te bieden in nauw overleg met het gemeentebestuur. Er werd een jaarlijkse overlegvergadering georganiseerd met alle adviesraden. De jeugdraad nam hieraan deel met voorzitter en secretaris. Gemeente Nijlen 8.

9 Jeugddienst Nijlen Verantwoordingsnota 2012 Jeugdwerkbeleid: Gemeentelijk jeugdwerk Speelpleinwerking Boemerang organiseerde voor de 10de keer zomerwerking vanuit de locatie (Goezo! School + IBO Dolfijn Klokkenlaan Nijlen). Het aanbod werd uitgebreid met een extra week. Vijf weken lang konden 4-12 jarige kinderen deelnemen aan een uitgebreid aanbod van activiteiten. In 2012 werd verder fel ingezet op het open speelaanbod waarbij kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen, waarbij er tal van speelhoeken en activiteiten aangeboden worden. De werking wordt uitgebreid bekend gemaakt bij alle kinderen in de gemeente. De tiende verjaardag werd speciaal gevierd met een heus verjaardagsfeest voor de kinderen op het speelplein, een fototentoonstelling in het gemeentehuis en een feestelijke receptie voor (oud-) animatoren. Voor het gebruik van de locatie werden duidelijke afspraken gemaakt. Het materiaal van de jeugddienst was sinds 2010 gecentraliseerd op één plek. In 2012 werd deze ruimte verder uitgebouwd en kreeg al het materiaal voor creatieve activiteiten een droge en propere plek in een polyvalent lokaal van t Gesticht. Dit lokaal wordt ook regelmatig voor knutselactiviteiten gebruikt. De Grabbelpas en Kleuterwerking maakten tijdens de vakantieperiodes voor hun werking intensief gebruik van de lokalen in Gemeenschapscentrum t Dorp en ook enkele keren van de lokalen van de academie in Bevel-Dorp. De animatorenploeg van de gemeentelijke vakantiewerkingen wordt intensief ondersteund en begeleid door de jeugdconsulent. Er is een uitgebreide jaarwerking voor de animatoren met ontspannende activiteiten, gelegenheid tot inspraak binnen een werkgroep voor alle werkingen, een stuurgroep voor de speelpleinwerking, een animatorenweekend, een vormingsaanbod en deelname aan trefdagen. Tijdens de zomervakantie kon de jeugdconsulent beroep doen op de hulp van 5 jobstudenten bij de administratieve en logistieke ondersteuning van de diverse vakantiewerkingen. Grabbelpas Nijlen en Speelplein Boemerang werken inclusief voor alle kinderen. Binnen de Grabbelpas werden een aantal extra sportactiviteiten voorzien om kinderen met sport te laten kennismaken (onder meer boogschieten, volleybal, tennis, squash, turnen en ponyrijden). Tevens was er ook voldoende aandacht voor culturele activiteiten (onder meer film, workshops en de samenwerking met een aantal socioculturele verenigingen (onder meer fotografie, bezoek Kessel-Fort, creanamiddagen, bloemschikken en muzische activiteiten)). Gemeente Nijlen 9.

10 Tijdens de krokusvakantie werd er ook een aanbod voor kleuters (4-5 jarigen) voorzien bij de Grabbelpas. Voortaan kunnen zij tijdens de drie schoolvakanties wanneer er grabbelpaswerking georganiseerd wordt, deelnemen aan enkele activiteiten. De Nijlense Grabbelpas beleefde een recordzomer met 663 verkochte grabbelpassen en een 160-tal activiteiten waaraan de 4-12 jarigen konden deelnemen. De jeugddienst en sportdienst organiseerden tijdens de krokusvakantie voor de tweede maal een wintersportdag met een aanbod van skiën en/of snowboarden. De uitstap kon bijna 70 kinderen en jongeren bekoren. De jeugddienst en Kroenkel vzw werkten nauw samen bij de organisatie en uitwerking van Tienerwerking De Joeng. De jeugddienst verzorgde de logistieke en inhoudelijke ondersteuning van deze werking. Een recordaantal tieners werd in 2012 bereikt Jeugdbeleid: Ruimte voor jeugd In Kruiskensberg werd in september feestelijk het speelbos in gebruik genomen. In 2013 zal dit nog verder afgewerkt worden. Tevens werden enkele toestellen vervangen op de speeltuin in park Tibourschrans ( t Hofke) op basis van de veiligheidscontroles. De inventaris van speelterreinen wordt opgevolgd. Tevens werd in 2012 samen gezeten met enkele jongeren die een BMX-terreintje willen bekomen in de gemeente en werd in het najaar een bouwaanvraag ingediend voor de inrichting van een BMX-parcours op het speelterrein in de Laureys Gewatstraat. Binnen het sportbeleid werden sportveldjes vernieuwd (basketbalveld en voetbaldoelen Nieuwstraat en basketbalveld Torenvenstraat). De aanleg van een beachvolleybalveld aan sporthal De Putting in Kessel staat ook nog op het programma. De gemeente nam voor de vijfde keer deel aan de Buitenspeeldag. De jeugddienst en sportdienst verzorgden een ludiek programma. Meer dan 600 kinderen kwamen mee spelen en sporten in park Tibourschrans. Het concept speelstraten werd opnieuw gepromoot. Drie aanvragen werden ingediend waardoor er in twee verschillende straten een speelstraat georganiseerd werd. Buurtbewoners nemen zelf het voortouw. De jeugddienst ondersteunt met een speelkoffer die gratis ontleend kan worden. Gemeente Nijlen 10.

11 Het jeugdwerk volgde vorming over fietsen in groep ter bevordering van de verkeersveiligheid. Het opzet om met een peter en meter systeem te starten voor de gemeentelijke speelterreintjes is niet uitgevoerd wegens enerzijds tijdgebrek en anderzijds een aantal praktische overwegingen Jeugdbeleid: Jeugdcultuur Het fuifcharter en reglement op evenementen werden in 2012 enkele malen besproken door een werkgroep van gemeente en politie maar de besprekingen zijn nog niet afgerond. Tienerwerking de Joeng organiseerde een tienerfuif in het jeugdhuis. De jeugddienst zorgde mee voor ondersteuning en promotie van deze activiteit. De jeugdraad en jeugddienst verdeelden gratis oordoppen op een aantal fuiven en evenementen. Organisatoren van fuiven kunnen bij de jeugdconsulent terecht voor extra informatie, hulp bij het invullen van aanvraagformulieren of voor het verkrijgen van een informatiepakket. Tevens kunnen ook gratis een fuifbox ontlenen bij de jeugddienst. In de fuifbox steken allerlei materialen die handig zijn bij de organisatie van een fuif. De fuifbox werd uitgebreid met bordjes verboden te roken. Op de jeugdwebsite is een rubriek voorzien voor organisatoren van evenementen en staat een jeugdkalender waar organisatoren zelf hun activiteiten kunnen aan toevoegen. De optredenswerkgroep This Shittown van jeugdhuis Kroenkel organiseerde in samenwerking met de crew Jour Tibour de contest Jour Tibour waarbij de winnende band (Sky Castles uit Lier en Nijlen) het muziekfestival mochten openen. De optredenswerkgroep organiseert ook elke maand optredens in het jeugdhuis en zorgt hierbij voor een diverse programmatie. De gemeente ondersteunt financieel de optredens met projectsubsidies. Gemeente Nijlen 11.

12 In gemeenschapscentrum t Dorp werd een repetitieruimte voorzien. De nodige apparatuur werd besteld maar zal pas in 2013 geleverd worden. In 2013 wordt ook het gebruikersreglement aangepast zodat ook muziekbands er van gebruik kunnen maken. Tijdens de paasvakantie organiseerden de jeugddienst en cultuurdienst een circuskamp in een echte circustent i.s.m. Circus Picolini. Als afsluiter werd er een heuse show voor publiek gebracht. In totaal namen 61 kinderen deel aan het circuskamp waarmee het meteen uitverkocht was. De jeugddienst, cultuurdienst en een tiental jongeren organiseerden de vierde editie van het gratis muziekfestival Jour Tibour in park Tibourschrans. Met 5378 verschillende bezoekers kende het festival opnieuw een stijging en werd het een erg succesvolle editie. De uitbreiding van het festivalterrein met een dj-weide met doorlopende programmatie viel in de smaak bij jongeren. Op de jeugdwebsite kunnen jongeren ook de nodige informatie vinden over het culturele aanbod in de naburige cultuurcentra. De jeugdraad en jeugddienst organiseerden voor de tweede keer een culturele uitstap. In totaal trokken bijna 40 jongeren tegen een voordelig tarief naar een operavoorstelling in Antwerpen, voorafgegaan door een receptie in het gemeentehuis van Nijlen. De uitstap kaderde in de prioriteit jeugdcultuur. Jeugdhuis Kroenkel (met medewerking van de jeugddienst) organiseerde tijdens de zomervakantie een openluchtfilmavond voor de jeugd. Tienerwerking De Joeng organiseerde twee workshops (djembé spelen en striptekenen) voor tieners. De bibliotheek ontleent, in navolging van het gameproject i.s.m. jeugddienst in 2011, voortaan ook een aantal games in de bib. De jeugdafdeling van Nijlen voor Hodora kreeg een projectsubsidie voor hun reis naar Roemenië om daar de plaatselijke jeugdbeweging te gaan ondersteunen. Allerlei folders van organisaties met een internationaal aanbod voor jongeren werden in de kijker gezet bij de jeugddienst en in de bibliotheek. Ook in het gemeentelijk informatieblad werd Go Strange bekend gemaakt en de mogelijkheden. De milieudienst en jeugdraad hebben geen initiatief opgezet rond afvalpreventie wegens tijdgebrek. Op Jour Tibour werden wel afvalarme afspraken gemaakt met catering en drankstand en werden bezoekers gestimuleerd om bekers op te rapen. Door het succes van Jour Tibour werden de plannen om tijdens de 11-juli-viering een apart kinderaanbod te programmeren opgeborgen door de jeugddienst en cultuurdienst. Gemeente Nijlen 12.

13 Jeugdbeleid: Beleid op maat van jeugd De jeugdwerkgids werd volledig geüpdatet en gedrukt. De gids werd in 2012 uitgedeeld aan de 6-jarigen, nieuwe inwoners en geïnteresseerde burgers. In de gids wordt ook verwezen naar de jeugdafdelingen van cultuur -en sportverenigingen. Kinderen en jongeren worden uitgebreid geïnformeerd via diverse informatiekanalen (infoblad Gemeentekroniek, JIP-infozuil, inforekken op diverse plaatsen, de Facebookpagina van de jeugddienst, enzovoort). De JIP-infozuilen in de bibliotheken te Kessel en Nijlen en in het gemeentehuis te Nijlen worden regelmatig aangevuld met een nieuwe voorraad folders. De jeugdwebsite ( wordt steeds up-to-date gehouden. Tijdens enkele bezoeken van schoolklassen aan het gemeentehuis, zette de jeugddienst zichzelf in de kijker en kregen de kinderen een leuke attentie en jeugdgids mee. Bij de plannen voor de herinrichting van het gemeentehuis en bibliotheek werkt de jeugddienst mee aan overlegmomenten in functie van een betere toegankelijkheid en een duidelijke profilering van de jeugddienst als een dienst die specifiek ook jeugd moet aanspreken. De jeugdconsulent, voorzitter van de jeugdraad en schepen van Jeugd namen deel aan het jaarlijkse overleg met alle gemeentelijke adviesraden. Het verslag van de vergadering werd toegelicht op de jeugdraad aan alle aanwezigen. Het concept rond ideebudget wordt voorlopig opgeborgen (tijdgebrek). In het voorjaar nam de gemeente deel aan de regionale actie rond de Week van de Opvoeding waarbij ouders via de scholen een gedicht op een groeipapier kregen aangeboden om hen te bedanken. In het voorjaar organiseerde de jeugdraad een bevraging bij jongeren. De resultaten vormde discussiestof op de open jeugdraad waaraan een 30-tal jongeren deelnamen. In het najaar werd Debattle georganiseerd waarbij politieke partijen deelnamen aan een debat. Tevens vuurde de jeugdraad vragen over tien thema s af op de politieke partijen. De antwoorden werden gebundeld op de jeugdwebsite. Promo over de site en Debattle werd naar jongeren gestuurd die voor de eerste keer mochten gaan stemmen voor de gemeenteraad. In oktober werd de kinderraad opgestart met de verkiezing van kinderraadsleden en een kinderburgemeester. De kinderraad wil de kinderen betrekken bij het beleid en ook samen enkele initiatieven op poten zetten. De jeugdconsulent is dagelijks bezig met het jeugdbeleid en het jeugdwerkbeleid van de gemeente. Voortdurend worden kinderen en jongeren verder geholpen, krijgen jeugdwerkinitiatieven inhoudelijke en logistieke ondersteuning, worden initiatieven en acties op poten gezet, enzovoort. Er is ook in 2012 niet van start gegaan met een digitale nieuwsbrief vanuit de jeugdwebsite wegens tijdgebrek. Gemeente Nijlen 13.

14 1.2. Financieel overzicht Legende: (*)- Uitgaven die in aanmerking komen als subsidiabele uitgaven. ( ) Uitgaven die in aanmerking komen voor de prioriteit jeugdcultuur. ( ) Uitgaven die in aanmerking komen voor de prioriteit brandveiligheid jeugdwerkinfrastructuur. B E G R O T I N G J E U G D U I T G A V E N 761/122/48 Vergoeding voor andere prestaties , , , ,00 Toelichting: * Vergoeding animatoren Grabbelpas kerstvakantie (2012) * Vergoedingen animatoren Grabbelpas krokusvakantie * Vergoedingen animatoren Grabbelpas zomervakantie Vergoedingen animatoren circuskamp - paasvakantie * Vergoedingen animatoren Speelpleinwerking zomervakantie 234,00 519, ,00 710, ,50 Gemeente Nijlen 14.

15 Muziekfestival Jour Tibour onkosten aantal artiesten en sabam Vergoeding begeleiders Buitenspeeldag Circusweek circus Picolini (deel ) * Vergoeding lesgevers en organisaties Grabbelpas + busvervoer * Vormingen en workshops animatoren en jeugdleiding Jeugdwerk(t) * Nijlen maakt Kabaal sabam optreden murgagroep * Varia onkosten + optreden verjaardagsfeest Speelplein Boemerang 1 460,14 176, , ,42 932,00 30,18 553,00 761/123/02 Kantoorbehoeften 1 048, , , ,00 Toelichting: Website (hosting + uitbreiding) Jour Tibour Website (hosting) Jeugd Nijlen Informatiebrochures en boekjes voor jeugd + aanvulling JIP-infozuilen Brochure NBN-normen * Vuilniszakken voor het jeugdwerk Website (hosting) Jeugdraad Nijlen Jeugdraad onkosten (drankjes en geluidsfirma Avond Jeugdwerk) Dag van de Jeugdbeweging bestelling Oxfam - ontbijt Debattle verkiezingsdebat - onkosten 85,00 105,00 83,50 7,87 39,00 20,00 647,60 231,62 231,49 761/123/48 Andere administratiekosten 659, , , ,00 Toelichting: Lidgeld Jeugddienst Nijlen Vereniging Vlaamse Jeugddiensten Aansluitingsbijdrage Lidgeld Speelplein Boemerang Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 632,39 325,00 Gemeente Nijlen 15.

16 Abonnementen Kleine kas jeugddienst - aanvulling 28,60 117,76 761/124/02 Technische benodigdheden , , , ,00 Toelichting: (deel ) * Bussen uitstappen, materialen en werkingskosten Grabbelpas * Werkingskosten, drankjes, materialen Speelplein Boemerang Diverse uitgaven kleine kas jeugddienst * Drukwerk voor vakantiewerkingen jeugddienst (brochures/affiches) * Onkosten Jeugdwerk(t) en uitbreiding fuifbox Jaarwerking animatoren (voorbereidingsweekend, bedankingen, ) Jour Tibour: logistiek en drukwerk Onkosten Buitenspeeldag * Online-inschrijfprogramma Grabbelpas Ontbijt Dag van de Jeugdbeweging Avond van het Jeugdwerk Organisatie Debattle onkosten * Nijlen maakt Kabaal actie- en speeldag jeugdwerk Andere onkosten en aankopen , , , ,09 328, , ,21 700, ,25 275, ,00 320, ,81 411,20 761/124/06 Prestaties van derden , , , ,00 Toelichting: * Subsidies: jeugdkampvervoer jeugdverenigingen * Uitbetalingen ecowaardecheques jeugdwerk * Subsidies: onderhoud groene ruimte rond jeugdlokalen 6 400,00 700, ,09 Gemeente Nijlen 16.

17 * Grabbelpas: huur lokalen en onkosten organisaties * Speelplein Boemerang: onkosten Onkosten animatorenweekend, deelname trefdagen, activiteiten Branddetectiesysteem jeugdhuis Kroenkel - brandveiligheid Onkosten wasserij Jeugdwebsite onderhoudscontract * Nijlen maakt Kabaal diverse onkosten Jeugdraad diverse onkosten Aankoop geluidsinstallatie jeugddienst 4 046, , , ,16 45,76 340,00 967,04 147,00 556,90 761/124/08 Verzekeringen 2 316, , , ,00 Toelichting: * Verzekering vakantiewerkingen en activiteiten jeugddienst BA + LO Verzekering alle risico s muziekfestival Jour Tibour 2 067,06 758,65 761/332/02 Subsidies aan jeugdverenigingen , , ,00 Toelichting: * Jaarsubsidies jeugdverenigingen * Kampsubsidies jeugdverenigingen * Infrastructuursubsidies jeugdverenigingen * Projectsubsidies jeugdverenigingen * Kadervormingsubsidies Brandveiligheidsubsidies jeugdverenigingen * Bijkomende werkingstoelage subsidie jeugdverenigingen 5 100, , , , , , ,43 (eff.: 6 203,30) Gemeente Nijlen 17.

18 761/02/332/02 Subsidies aan instellingen (= vergoeding aan Arktos vzw project Speelbus & Speelkoffers in 2011 project Maatschappelijk kwetsbare jeugd Move-It in 2012 en 2013) (in 2012 deel betaald door de sportdienst ,00) , , , ,00 ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN , , , ,00 Buitengewone dienst Uitgaven /01/744/51 Aankoop speeltoestellen Aankoop totempalen speelbos Kruiskensberg , , ,00 Gemeente Nijlen 18.

19 I N K O M S T E N /465/01 Bijdragen van de hogere overheden , , ,04 0,00 Toelichting: Subsidies Vlaamse Gemeenschap JBP 2012 voorschot Subsidies Vlaamse Gemeenschap JBP saldo , ,42 761/161/01 Rechtstreekse prestaties , ,39 0,00 Toelichting: Verkoop Grabbelpassen Verkoop lidkaarten De Joeng deel gemeente Inkomsten deelnames Speelpleinwerking Boemerang Inkomsten deelnames Grabbelpas (+ wintersportdag) Inkomsten Jour Tibour (eetverkoop en standgeld kraam) Inkomsten verkoop drankjes Buitenspeeldag 1 657,50 207, , , ,10 281,00 Gemeente Nijlen 19.

20 Inkomsten deelnames circuskamp paasvakantie + toegangtickets show Deelname animatoren en betaling drankjes animatorenweekend Inkomsten verkoop drankjes verjaardagsfeest Speelplein Boemerang + animatoren Facturen aan verenigingen tekorten na ontleningen uitleendienst 3 363,50 677,50 219,20 105,09 761/161/02 Verkoop van goederen Toelichting: 80,00 88,00 437,50 0,00 Verkoop truien animatoren 437,50 ALGEMEEN TOTAAL INKOMSTEN , , ,93 Gemeente Nijlen 20.

Inleiding. Beste lezer

Inleiding. Beste lezer VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 2013 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Inleiding Beste lezer 2013 was het derde, en ook het laatste, uitvoeringsjaar van het Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 is tot stand kunnen komen dankzij de inzet, het enthousiasme en de medewerking van verschillende personen.

Het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 is tot stand kunnen komen dankzij de inzet, het enthousiasme en de medewerking van verschillende personen. GEMEENTE NIJLEN JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Dankwoord Het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 is tot stand kunnen komen dankzij de inzet, het enthousiasme en de medewerking

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 6 JANUARI 2012

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 6 JANUARI 2012 JEUGDRAAD NIJLEN Website: http://www.jeugdraadnijlen.be E-mail: info@jeugdraadnijlen.be VERSLAG p/a Jeugddienst Nijlen Kerkstraat 4 2560 NIJLEN http://www.jeugdnijlen.be Tel.: 03 410 03 76 E-mail: jeugddienst@nijlen.be

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 6 APRIL 2012

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 6 APRIL 2012 JEUGDRAAD NIJLEN Website: http://www.jeugdraadnijlen.be E-mail: info@jeugdraadnijlen.be VERSLAG p/a Jeugddienst Nijlen Kerkstraat 4 2560 NIJLEN http://www.jeugdnijlen.be Tel.: 03 410 03 76 E-mail: jeugddienst@nijlen.be

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

GEMEENTE NIJLEN JEUGDBELEIDSPLAN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT NIJLEN

GEMEENTE NIJLEN JEUGDBELEIDSPLAN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT NIJLEN GEMEENTE NIJLEN JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Dankwoord Het Jeugdbeleidsplan 2008-2010 is tot stand kunnen komen dankzij de inzet, het enthousiasme en de medewerking

Nadere informatie

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2011

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2011 JEUGDRAAD NIJLEN Website: http://www.jeugdraadnijlen.be E-mail: info@jeugdraadnijlen.be VERSLAG p/a Jeugddienst Nijlen Kerkstraat 4 2560 NIJLEN http://www.jeugdnijlen.be Tel.: 03 410 03 76 E-mail: jeugddienst@nijlen.be

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 3 FEBRUARI 2012

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 3 FEBRUARI 2012 JEUGDRAAD NIJLEN Website: http://www.jeugdraadnijlen.be E-mail: info@jeugdraadnijlen.be VERSLAG p/a Jeugddienst Nijlen Kerkstraat 4 2560 NIJLEN http://www.jeugdnijlen.be Tel.: 03 410 03 76 E-mail: jeugddienst@nijlen.be

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 14 december 2013 10u KSA-lokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: Tom, Merel, Ben, Annelies, Jan aanwezige waarnemers: Kathleen, Gerrit verontschuldigd: Elissa, Kim,

Nadere informatie

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Een en ander wordt geregeld in het Jeugdbeleidsplan (JBP). Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden bij de Jeugddienst of op de website www.dehaan.be/jeugd POST 1:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel.

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. 1 Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. Aan de jeugdraad wordt een nominatief bedrag van 1.500 toegekend

Nadere informatie

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP Een mogelijke manier om het financieel overzicht in je JBP op een overzichtelijke manier uit te werken Belangrijk Deze fiche geeft een voorbeeld

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement OUDENAARDE GEMEENTEBESTUUR LIERDE Nieuwstraat 19 Tel. 055/43.10.10 Fax. 055/43.10.16 Kantoren toegankelijk van 9 tot 12uur en op woensdag van 18 tot 20uur uitgezonderd

Nadere informatie

De subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus.

De subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus. Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode 2014-2019 worden de volgende acties voorzien in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 m.b.t. de stimulering van het lokaal jeugdbeleid:

Nadere informatie

Gemeente Pittem stelt voor

Gemeente Pittem stelt voor Gemeente Pittem stelt voor Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Inhoudstafel Inhoudstafel pag. 1 Voorwoord pag. 3 Waar Pittem naar streeft de komende drie jaar.. pag. 4 Wat wordt bedoeld met? pag. 4 Situering pag.

Nadere informatie

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN Bijhorend aanvraagformulier in te dienen vóór 1 juni 2010. ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Jeugddienst Zottegem SJC De Muze Beislovenstraat 4 9620 Zottegem tel/09 367 91 98 jeugddienst@zottegem.be SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Reglement Dit reglement regelt de verdeling van de

Nadere informatie

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 2 NOVEMBER 2012

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 2 NOVEMBER 2012 JEUGDRAAD NIJLEN Website: http://www.jeugdraadnijlen.be E-mail: info@jeugdraadnijlen.be VERSLAG p/a Jeugddienst Nijlen Kerkstraat 4 2560 NIJLEN http://www.jeugdnijlen.be Tel.: 03 410 03 76 E-mail: jeugddienst@nijlen.be

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019 Stedelijke Jeugddienst Gistel telefoon 059 27 02 17 - sport@gistel.be Meer info op www.jeugdgistel.be Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode

Nadere informatie

JEUGDWERK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE NIJLEN INFO: JEUGDDIENST NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN. Reglement van kracht vanaf 1 juni 2011

JEUGDWERK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE NIJLEN INFO: JEUGDDIENST NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN. Reglement van kracht vanaf 1 juni 2011 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK Reglement van kracht vanaf 1 juni 2011 INFO: JEUGDDIENST NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN TEL.: 03 410 03 76 Contactpersoon: jeugdconsulent

Nadere informatie

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse In werking vanaf werkjaar 2014-2015 1.1. Algemene bepalingen art. 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1/5 Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1. Algemeen 1.1. De gegevens van de aanvrager (= de persoon die het formulier invult) Adres: Gemeente: Telefoon:

Nadere informatie

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 1 MAART Carrie Verelst (schepen van Jeugd) en Gunther Melis (jeugdconsulent).

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 1 MAART Carrie Verelst (schepen van Jeugd) en Gunther Melis (jeugdconsulent). JEUGDRAAD NIJLEN Website: http://www.jeugdraadnijlen.be E-mail: info@jeugdraadnijlen.be VERSLAG p/a Jeugddienst Nijlen Kerkstraat 4 2560 NIJLEN http://www.jeugdnijlen.be Tel.: 03 410 03 76 E-mail: jeugddienst@nijlen.be

Nadere informatie

Opmaak verantwoordingsnota Jeugd

Opmaak verantwoordingsnota Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Nota aan het college van Burgemeester

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 1 APRIL 2011

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 1 APRIL 2011 JEUGDRAAD NIJLEN Website: http://www.jeugdraadnijlen.be E-mail: info@jeugdraadnijlen.be VERSLAG p/a Jeugddienst Nijlen Kerkstraat 4 2560 NIJLEN http://www.jeugdnijlen.be Tel.: 03 410 03 75 E-mail: jeugddienst@nijlen.be

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK Jeugd Houthalen-Helchteren Pastorijstraat 30 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN. T: 011/492.098 E: dries.vandebeeck@houthalen-helchteren.be

Nadere informatie

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 4 NOVEMBER 2011

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 4 NOVEMBER 2011 JEUGDRAAD NIJLEN Website: http://www.jeugdraadnijlen.be E-mail: info@jeugdraadnijlen.be VERSLAG p/a Jeugddienst Nijlen Kerkstraat 4 2560 NIJLEN http://www.jeugdnijlen.be Tel.: 03 410 03 76 E-mail: jeugddienst@nijlen.be

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN. Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief:

AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN. Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN Voor het werkjaar september 20 tot augustus 20 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente 9150 Kruibeke INVULLEN IN DRUKLETTERS

Nadere informatie

Subsidiereglement JEUGD

Subsidiereglement JEUGD Zoals vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zitting van 21 januari 2014 Begripsomschrijvingen Attest : Een officieel attest uitgereikt of erkend door de Dienst Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd

Nadere informatie

Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd

Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd ADVIES Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd www.jeugdraadblg.be JIC t LOFT - JEUGDRAAD BLANKENBERGE VAN MONSSTRAAT 19, 8370 BLANKENBERGE E: INFO@JEUGDRAADBLG.BE W: WWW.JEUGDRAADBLG.BE OPMERKINGEN Met het document

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lichtervelde

Gemeentebestuur Lichtervelde Gemeentebestuur Lichtervelde Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Inhoud HOOFDSTUK 1: JEUGDWERKBELEID...4 1.1 Ondersteuning particuliere jeugdwerk...4 1.1.1 Proces en analyse...4 1.1.2 Doelstellingen...7 1.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2011. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De diverse toelagevormen die het onderwerp uitmaken

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent het college van

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende jeugdhuizen en jeugdverenigingen van Meerhout die werken met vrijwilligers, en dit binnen de

Nadere informatie

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE JEUGDWERK IN DE GEMEENTE Je eenheid ontvangt van de stad of gemeente een hoop ondersteuning en subsidies. Het gemeentelijk beleid bepaalt welke ondersteuning er voorzien is en welke subsidies verdeeld

Nadere informatie

OVERLEG ADVIESRADEN OVERLEGVERGADERING NIJLENSE ADVIESRADEN VERSLAG WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

OVERLEG ADVIESRADEN OVERLEGVERGADERING NIJLENSE ADVIESRADEN VERSLAG WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012 OVERLEG ADVIESRADEN GEMEENTE NIJLEN SPORTRAAD SENIORENRAAD MILIEURAAD CULTUURRAAD JEUGDRAAD NIJLENS COMITÉ VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING GECORO LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG OVERLEGVERGADERING NIJLENSE

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN Hallo! Om te evolueren moet je evalueren. Vandaar deze vragenlijst. Namen jouw kinderen als eens deel aan de sportweken,

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

A Inleiding...3 B Situering...4 1 Maatschappelijk kader...4 2 De weg naar het plan...4

A Inleiding...3 B Situering...4 1 Maatschappelijk kader...4 2 De weg naar het plan...4 INHOUD A Inleiding...3 B Situering...4 1 Maatschappelijk kader...4 2 De weg naar het plan...4 C Jeugdwerkbeleid...6 1 Proces...6 2 Analyse...6 2.1 Activiteiten en fuiven...6 2.2 Promotie...6 2.3 Bewegwijzering...7

Nadere informatie

Subsidiereglement gemeente Wachtebeke

Subsidiereglement gemeente Wachtebeke Subsidiereglement gemeente Wachtebeke Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art.1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het jaarplan van het jeugdwerkbeleidsplan,

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

HET GEMEENTEBESTUUR VAN NIJLEN IS OP ZOEK NAAR JOBSTUDENTEN

HET GEMEENTEBESTUUR VAN NIJLEN IS OP ZOEK NAAR JOBSTUDENTEN HET GEMEENTEBESTUUR VAN NIJLEN IS OP ZOEK NAAR JOBSTUDENTEN Solliciteren? Download het formulier Kandidaatstelling Jobstudent Gemeente Nijlen 2012 op de website www.nijlen.be of vraag een formulier op

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013

VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013 VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013 Aanwezig: Chirojongens Groot-Vorst (Dieter Heus, Dries Peeters), Chiromeisjes Groot-Vorst (Britt Mondelaers), Chiromeisjes Veerle (Lise Vermeulen, Lotte Gielis),

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2012 - 2013

JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2012 - 2013 JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2012 - 2013 JEUGDDIENST TORHOUT Industrielaan 2 8820 Torhout 050 22 20 14 jeugddienst@torhout.be Schepen van jeugd: Lieselotte Denolf Jeugdconsulente: Liesbet Hauspie Jeugdanimator:

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk-

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Aanwezig: Verontschuldigd: 1. Goedkeuring + overloop vorig verslag: 2.Evaluatie Jeugdnamiddag: 3.Brandveiligheid vorming: Jurgen Bal (JC Blizzard) Robby

Nadere informatie

SUBSIDIE- REGLEMENT JBP ARDOOIE

SUBSIDIE- REGLEMENT JBP ARDOOIE SUBSIDIE- REGLEMENT JBP ARDOOIE 2008-2010 Algemene bepalingen Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de erkende jeugdwerkinitiatieven subsidies worden

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 2016 ERKENNINGSREGLEMENT SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Het gemeentebestuur van Nijlen kan jaarlijks subsidies verlenen aan de

Nadere informatie

Gemeente Geetbets : voorstelling en missie

Gemeente Geetbets : voorstelling en missie Gemeente Geetbets : voorstelling en missie 1. Voorstelling van de gemeente Geetbets is een fusiegemeente met landelijk karakter. Ze bestaat uit de twee deelgemeenten Geetbets en Rummen. Het kleine Grazen

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het decreet van 14 februari 2003, zoals gewijzigd. Titel I. Algemene bepalingen

Gecoördineerde versie van het decreet van 14 februari 2003, zoals gewijzigd. Titel I. Algemene bepalingen Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Beste lezer. Veel leesplezier! Groetjes. Sofie Vandeweerd Schepen van jeugd

Beste lezer. Veel leesplezier! Groetjes. Sofie Vandeweerd Schepen van jeugd Beste lezer Misschien is dit wel het allerlaatste jeugdbeleidsplan dat u ooit in handen zal hebben. De plannen van de Vlaamse regering bestaan er namelijk in na deze periode een coherent plan op te maken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING

AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING CATEGORIE 3 VERENIGINGEN GERICHT OP AMATEURKUNSTEN EN VERENIGINGEN MET LOUTER CULTUURSCHEPPENDE, CULTUURBEWARENDE EN CULTUURBEVORDERENDE

Nadere informatie

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel:

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel: Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente 9150 Kruibeke INVULLEN IN DRUKLETTERS AANVRAAGFORMULIER VOOR KAMPSUBSIDIES Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Naam: Adres: Tel.

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN WUUSTWEZEL. Zitting van 26 maart 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN WUUSTWEZEL. Zitting van 26 maart 2012 UITTRKSL UIT D NOTULN VAN D GMNTRAAD VAN WUUSTWZL Zitting van 26 maart 2012 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Ansoms J. - Burgemeester - Voorzitter Breugelmans K., Bogaerts L., Phiiipsen P., Mertens-Van

Nadere informatie

Blauwdruk Jaarplan Speelplein Holsbeek

Blauwdruk Jaarplan Speelplein Holsbeek Blauwdruk Jaarplan Speelplein Holsbeek VISIETEKST SPEELPLEIN HOLSBEEK Het speelplein van Holsbeek is in de eerste plaats jeugdwerk. Dit is wat we daarmee bedoelen: 1. De kinderen Prioriteit zijn de kinderen

Nadere informatie

Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010 Dienst Jeugd stad Vilvoorde JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010

Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010 Dienst Jeugd stad Vilvoorde JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010 JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010 Stad Vilvoorde Provincie Vlaams-Brabant Oktober 2007 1 INHOUDSTAFEL: 1 Inleiding... 3 2 Algemeen kader... 6 3 Hoofdstuk jeugdwerkbeleid... 9 3.1 Ondersteunen van het jeugdwerk...

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de Vlaamse Overheid en de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 4 MAART Lennart Housen en Sander Van de Wiel (vertegenwoordigers voor de skaters);

JEUGDRAAD NIJLEN JEUGDRAAD VRIJDAG 4 MAART Lennart Housen en Sander Van de Wiel (vertegenwoordigers voor de skaters); JEUGDRAAD NIJLEN Website: http://www.jeugdraadnijlen.be E-mail: info@jeugdraadnijlen.be VERSLAG p/a Jeugddienst Nijlen Kerkstraat 4 2560 NIJLEN http://www.jeugdnijlen.be Tel.: 03 410 03 75 E-mail: jeugddienst@nijlen.be

Nadere informatie

Gemeente Dentergem. Jeugdbeleidsplan Dentergem 2011-2013 1

Gemeente Dentergem. Jeugdbeleidsplan Dentergem 2011-2013 1 Gemeente Dentergem Jeugdbeleidsplan Dentergem 2011-2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: proces 4 1.1. inspraak jeugdwerk 4 1.2. stuurgroep jeugdbeleidsplan 4 1.3. Deskundigen 5 1.4. Leiding jeugdbewegingen

Nadere informatie

Paasvakantie 2017 KUREN

Paasvakantie 2017 KUREN 4/15 jarigen Paasvakantie 2017 KUREN 1 Hallo creatievelingen! Tijdens de paasvakantie is het aan jullie! De jeugddienst en cultuurdienst sloegen de handen in elkaar en organiseren speciaal voor kinderen

Nadere informatie

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging)

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Datum:.. Volgnummer:... Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

jeugd en cultuur Tienerwerking De Joeng voor jarigen PAASVAKANTIE 2016 voor jarigen blader naar blz. 4 blader naar blz.

jeugd en cultuur Tienerwerking De Joeng voor jarigen PAASVAKANTIE 2016 voor jarigen blader naar blz. 4 blader naar blz. jeugd en cultuur voor 7-13 - jarigen blader naar blz. 4 PAASVAKANTIE 2016 Tienerwerking De Joeng voor - jarigen blader naar blz. 5 activiteiten paasvakantie Beste meisjes en jongens, beste ouders Tijdens

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2011 Bekendgemaakt op 27 oktober 2011 Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie