Inleiding. Beste lezer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Beste lezer"

Transcriptie

1 GEMEENTE NIJLEN VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT NIJLEN

2 Inleiding Beste lezer 2012 was het tweede uitvoeringsjaar van het lopende Jeugdbeleidsplan Het werd een jaar met een aantal nieuwe initiatieven of wijzigingen aan bestaande initiatieven en uiteraard het verder zetten van een goed draaiend jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid. Het was wederom een boeiend jaar voor onze jeugddienst en het bleef ook een erg druk jaar. Tien maanden lang werd de jeugddienst, door het wegvallen van een werkkracht, terug een eenmansdienst met de nodige drukte tot gevolg. Tegen de zomer van 2013 zal de jeugddienst eindelijk terug op volledige capaciteit draaien. De gemeenteraadsverkiezingen in het najaar zorgden voor weinig wijzigingen en de schepen van Jeugd doet er opnieuw zes jaren bij, zodat een zekere continuïteit in het gevoerde beleid behouden blijft. Op de volgende bladzijden blikken we graag kort met u terug op tal van gerealiseerde acties, op ons gevoerde jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid in In deze Verantwoordingsnota dient het College van Burgemeester en Schepenen te verklaren dat zij de actiepunten uit het Jeugdbeleidsplan voor het voorbije beleidsjaar 2012 hebben uitgevoerd zoals beschreven. Naast deze verklaring, een financieel overzicht en enkele bijlagen is deze Verantwoordingsnota dus een beknopt document, een gevolg van de administratieve vereenvoudiging van de Vlaamse Overheid. Wel is eveneens in het decreet bepaald dat indien bepaalde actiepunten niet werden gerealiseerd, het gemeentebestuur moet verantwoorden waarom dit niet gebeurde. Met deze Verantwoordingsnota maken we ook van de gelegenheid gebruik om eens terug te blikken naar 2012 aan de hand van enkele leuke foto s en krantenknipsels om het nog eens vanuit een andere ooghoek te bekijken. We wensen u in ieder geval veel lees- en kijkplezier toe! Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met de jeugddienst. Gunther Melis Jeugdconsulent Carrie Verelst Schepen voor Jeugd

3 Inhoudsopgave 1. Uitvoering van het Jeugdbeleidsplan in Verklaring van het College van Burgemeester en Schepenen Jeugdwerkbeleid: Infrastructuur en ruimte Jeugdwerkbeleid: Kadervorming Jeugdwerkbeleid: Toegankelijkheid Jeugdwerkbeleid: Ondersteuning van het jeugdwerk Jeugdwerkbeleid: Interactief bestuur Jeugdwerkbeleid: Gemeentelijk jeugdwerk Jeugdbeleid: Ruimte voor jeugd Jeugdbeleid: Jeugdcultuur Jeugdbeleid: Beleid op maat van jeugd Financieel overzicht Jeugdbeleid in woord en beeld! Bijlagen

4 1. Uitvoering van het Jeugdbeleidsplan in Verklaring van het College van Burgemeester en Schepenen Hierbij verklaart het College van Burgemeester en Schepenen dat de meeste actiepunten uit het Jeugdbeleidsplan voor het jaar 2012 werden uitgevoerd en met succes gerealiseerd werden. We geven per onderdeel een beknopte weergave van de gerealiseerde acties. Tevens vermelden we welke actiepunten niet gerealiseerd werden en zorgen we voor de nodige verantwoording. De niet-uitgevoerde actiepunten kunnen herkend worden met volgend symbool: Jeugdwerkbeleid: Infrastructuur en ruimte Het nieuwe subsidiereglement Brandveiligheid jeugdlokalen wordt voor het tweede jaar toegepast. De jeugdwerkinitiatieven kunnen in het kader van de prioriteitsubsidies van de Vlaamse Overheid de komende drie jaren een budget van euro opgebruiken om alle knelpunten weg te werken omtrent brandveiligheid. Op basis van het door de brandweer opgemaakte verslag zijn de jeugdwerkinitiatieven hier volop mee bezig en worden er tal van werken uitgevoerd. Chiro Bevel kreeg, dankzij een volledig brandveilig lokaal, een erkenning van Toerisme Vlaanderen in het kader van jeugdtoerisme (label voor verhuur kampen). Chiro Jong Leven zat een aantal keren samen met de jeugddienst en het gemeentebestuur in het kader van hun nieuwbouwplannen. Het jeugdwerk kreeg subsidies voor werken aan hun infrastructuur, zowel via het subsidiereglement voor het jeugdwerk als het subsidiereglement voor Nijlense verenigingen (met een eigen lokaal). Ook voor het onderhoud van groene ruimte rondom hun lokalen had het gemeentebestuur de nodige budgetten voorzien en uitbetaald. Jeugdhuis Kroenkel kreeg ook in het kader van de brandveiligheid een eigen branddetectiesysteem, gekoppeld aan het algemene systeem van t Gesticht. Gemeente Nijlen 4.

5 Alle jeugdwerkinitiatieven kregen in het najaar een energiecheque voor de aankoop van energiebesparende materialen (bijvoorbeeld spaarlampen, tochtstrippen, spaarkranen, enzovoort). In totaal hebben 7 jeugdwerkinitiatieven van dit aanbod gebruik gemaakt. Bijkomend kregen alle jeugdwerkinitiatieven een brochure rond duurzaamheid in jeugdlokalen bezorgd. Deze actie verving de actie met gratis energiescans omdat deze service niet aangeboden kon worden (aanbod voor particuliere gezinnen). De jeugdraad volgt de lopende dossiers op rond het nieuw te realiseren park aan Nijlen- Beek en de werken in Kruiskensberg. De schepen van Jeugd koppelt op regelmatige tijdstippen terug en betrekt de jeugdraad bij de lopende plannen. In september werd het speelbos in Kruiskensberg officieel geopend. In 2012 werd nog niet gestart met de renovatie van t Gesticht (o.a. vervangen ramen jeugdhuis Kroenkel). Dit dossier zal normaal gezien in 2013 aanvangen Jeugdwerkbeleid: Kadervorming Individuele jongeren en/of jeugdwerkers die kadervorming volgen en actief worden of zijn binnen het gemeentelijke of particuliere jeugdwerk in onze gemeente krijgen een subsidie kadervorming waarbij een gedeelte of soms de volledige som van het inschrijfgeld van de gevolgde cursus wordt terugbetaald. De jeugddienst biedt informatie over kadervorming aan jongeren en jeugdwerkinitiatieven. De jeugdconsulent stimuleerde animatoren tot het volgen van vorming en het jeugdwerk werd ook gestimuleerd tot het volgen van kadervorming. In totaal volgden 16 gemeentelijke animatoren een cursus Animator of Hoofd-animator het voorbije jaar en kregen hiervoor een terugbetaling. In het voorjaar werd de tweede editie van Jeugdwerk(t) georganiseerd. Jeugdleiding, animatoren, krijgen enkele gratis workshops aangeboden: een EHBO-initiatie voor jeugdleiders georganiseerd i.s.m. het Nijlense Rode Kruis, een workshop woudloperskeuken, een workshop affiches maken en een workshop grote spelen en queestes uitwerken. In totaal namen iets meer dan 40 jeugdwerkers deel. Er werd in het voorjaar voor alle Nijlense verenigingen een vorming vergadertechnieken aangeboden. Het jeugdwerk werd ook uitgenodigd en enkele jeugdwerkers volgden deze avond. Gemeente Nijlen 5.

6 De jeugdraad en jeugddienst gingen in op een actie van de Verenigingen voor Verkeersveiligheid en organiseerde een workshop Fietsen in groep op de jeugdraad voor het jeugdwerk. Er werd geen vorming met praktijkoefening over brandveiligheid georganiseerd wegens tijdgebrek en de drukke agenda s van de jeugdwerkers zelf Jeugdwerkbeleid: Toegankelijkheid De gemeente Nijlen sloot een nieuwe overeenkomst af met Arktos vzw voor projecten voor maatschappelijk kwetsbare jeugd. Een halftijdse vormingswerker werkt het project uit, begeleidt en volgt jongeren op, bewaakt het traject. Er wordt op drie pijlers ingezet: maatschappelijke kwetsbare jeugd in de ganse gemeente (o.a. door opzoeken jongeren op hangplekken, doorverwijzing vanuit het OCMW), maatschappelijk kwetsbare jongeren in de sociale woonwijk Tweebunder te Kessel en als laatste pijler worden animatoren van de jeugddienst gevormd en opgevolgd in het begeleiden van maatschappelijk kwetsbare kinderen tijdens de speelnamiddagen in de woonwijk te Kessel (zomervakantie). In de woonwijk Tweebunder te Kessel werden tijdens de zomervakantie een 17-tal speelnamiddagen (juli en augustus) voor kinderen georganiseerd door de jeugddienst. Animatoren van de jeugddienst zorgen voor een aanbod speelpleinwerking Boemerang op verplaatsing en een jobstudent-jeugdwerker coördineert de werking ter plaatse. In totaal werden meer dan 30 verschillende kinderen bereikt wat een mooi aantal is. Tijdens de paasvakantie werd buurtsport in de wijk te Kessel georganiseerd. De stuurgroep Buurtbegeleiding Wijk Kessel kwam in 2012 enkele malen samen voor een overleg met alle partners (ocmw, politie, huisvestingsmaatschappij, gemeente, jeugddienst) en in de wijk werd een buurtfeest georganiseerd. De Grabbelpas zet al haar activiteiten open voor kinderen met een beperking. Voor activiteiten, waar dit nodig is, wordt extra begeleiding ingeschakeld zodat kinderen met een beperking vlot kunnen deelnemen. Speelpleinwerking Boemerang werd eind 2010 geselecteerd bij de projectoproep inclusieve speelpleinen van de provincie Antwerpen. Speelplein Boemerang werd in 2012 voor het tweede jaar op rij begeleid worden door de organisatie Yieha! vzw (op Gemeente Nijlen 6.

7 kosten van de provincie Antwerpen) in het inclusiever maken van hun werking (en krijgt deze begeleiding ook nog in 2013). Een aparte werkgroep inclusie op het speelplein bereidt allerlei initiatieven voor volgens een opgesteld actieplan. De jeugddienst heeft een vlotte communicatie met het Iona-Instituut waardoor kinderen frequent kunnen deelnemen aan de vakantiewerkingen. De jeugddienst nam in 2012 niet deel aan een vergadering met het Nijlens overleg voor personen met een beperking. Er was immers geen specifieke vraag die behandeld diende te worden of geen vraag tot overleg. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken Jeugdwerkbeleid: Ondersteuning van het jeugdwerk De jeugdwerkinitiatieven kregen verschillende subsidies (voor jaarwerking, kampen, infrastructuurwerken, kadervorming, brandveiligheid, onderhoud groene ruimte, projecten, jeugdkampvervoer) uitbetaald volgens het geldende subsidiereglement. De uitleendienst werd uitgebreid met extra podiumelementen en een elektriciteitskast die door de Nijlense erkende verenigingen uitgeleend kunnen worden tijdens hun activiteiten. Het vernieuwde reglement werd samen met een fotobrochure bekend gemaakt en is raadpleegbaar via de websites. De sportwaardebon werd verspreid onder de jeugdwerkinitiatieven. Geen enkele vereniging maakte hier in 2012 gebruik van. Het jeugdwerk kan leden die het financieel moeilijker hebben doorverwijzen naar het OCMW waar ze verder geholpen kunnen worden. Elk jeugdwerkinitiatief kreeg 2 rollen gratis vuilniszakken voor PMD-afval en krijgt jaarlijks een korting van 40 euro op de Diftar-factuur (per kilo restafval (gewogen bij ophaling) dient betaald te worden). De jeugdwerkgids werd geüpdatet en bevat alle correcte gegevens. De verdeling gebeurde in 2012 via de gemeentelijke informatiekanalen (o.a. inforekken jeugddienst, gemeentehuis, bibliotheek, infomappen nieuwe inwoners) en de scholen. De jeugddienst en jeugdraad organiseerden in maart Nijlen maakt Kabaal, enerzijds een speeldag voor het jeugdwerk en anderzijds een actiedag met de vraag voor meer aandacht voor kinderen en jongeren die in armoede leven (gezamenlijk jaarthema jeugdwerk: Armoede is een onrecht. Maak er spel van! ). Meer dan 500 kinderen en jongeren namen deel en maakten van de dag een groot succes. Een zakdoekenslinger sierde de dagen nadien het gemeentehuis. Gemeente Nijlen 7.

8 Ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging werd een gratis ontbijt georganiseerd voor leden van jeugdwerkinitiatieven. Aangezien Nijlen een Fair Trade gemeente is, ging het om een eerlijk ontbijt. De vrijwilligers uit het jeugdwerk werden in de bloemetjes gezet tijdens de 8 ste Avond van het Jeugdwerk (wokbuffet, swingpaleis en afterparty). Alle gemeentelijke vrijwilligers en bestuursleden van de Nijlense verenigingen werden uitgenodigd op het Ontbijt van de Vrijwilliger tijdens de Week van de Vrijwilliger, georganiseerd door de vrijetijdsdiensten en het gemeentebestuur. In de gemeentekroniek van september werd het jeugdwerk in de kijker gezet en werden geïnteresseerden doorverwezen naar de jeugdwebsite waarop alle correcte gegevens te vinden zijn. De gemeentelijke animatorenploeg werd tijdens hun jaarwerking met een aantal initiatieven samengebracht en bedankt voor de geleverde inspanningen en de goede samenwerking (o.a. barbecue, kerstfeestje, ontspannende activiteiten). De jeugddienst maakte geen extra promotie voor de eigen uitleendienst voor het jeugdwerk. Deze actie wordt wellicht in 2013 uitgevoerd. Toch maken heel wat jeugdverenigingen gebruik van de uitleen van de circuskoffer, rookmachine, volksspelen of reuzespelen Jeugdwerkbeleid: Interactief bestuur De jeugdraad vergaderde 8 keer en maakte in 2012 zes adviezen over aan het gemeentebestuur (Speelbos Kruiskensberg Repetitieruimte in gemeenschapscentrum t Dorp Een stevig jeugdbeleid, ook na 2013! Verantwoordingsnota 2011 Uitbreiding GAS niet oké! Openstellen buitenspeelruimte aan GC t Dorp). De acties uit het Jeugdbeleidsplan werden regelmatig besproken en de jeugdraad werkte enkele acties mee uit. In 2012 werd er geen overlegvergadering georganiseerd tussen het jeugdwerk en het schepencollege aangezien er vanuit het jeugdwerk geen apart te bespreken agendapunten waren (gewone vragen kunnen via de jeugddienst of de jeugdraad besproken of aangebracht worden). De jeugdconsulent staat steeds paraat voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk om vragen te beantwoorden en waar mogelijk ondersteuning te bieden in nauw overleg met het gemeentebestuur. Er werd een jaarlijkse overlegvergadering georganiseerd met alle adviesraden. De jeugdraad nam hieraan deel met voorzitter en secretaris. Gemeente Nijlen 8.

9 Jeugddienst Nijlen Verantwoordingsnota 2012 Jeugdwerkbeleid: Gemeentelijk jeugdwerk Speelpleinwerking Boemerang organiseerde voor de 10de keer zomerwerking vanuit de locatie (Goezo! School + IBO Dolfijn Klokkenlaan Nijlen). Het aanbod werd uitgebreid met een extra week. Vijf weken lang konden 4-12 jarige kinderen deelnemen aan een uitgebreid aanbod van activiteiten. In 2012 werd verder fel ingezet op het open speelaanbod waarbij kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen, waarbij er tal van speelhoeken en activiteiten aangeboden worden. De werking wordt uitgebreid bekend gemaakt bij alle kinderen in de gemeente. De tiende verjaardag werd speciaal gevierd met een heus verjaardagsfeest voor de kinderen op het speelplein, een fototentoonstelling in het gemeentehuis en een feestelijke receptie voor (oud-) animatoren. Voor het gebruik van de locatie werden duidelijke afspraken gemaakt. Het materiaal van de jeugddienst was sinds 2010 gecentraliseerd op één plek. In 2012 werd deze ruimte verder uitgebouwd en kreeg al het materiaal voor creatieve activiteiten een droge en propere plek in een polyvalent lokaal van t Gesticht. Dit lokaal wordt ook regelmatig voor knutselactiviteiten gebruikt. De Grabbelpas en Kleuterwerking maakten tijdens de vakantieperiodes voor hun werking intensief gebruik van de lokalen in Gemeenschapscentrum t Dorp en ook enkele keren van de lokalen van de academie in Bevel-Dorp. De animatorenploeg van de gemeentelijke vakantiewerkingen wordt intensief ondersteund en begeleid door de jeugdconsulent. Er is een uitgebreide jaarwerking voor de animatoren met ontspannende activiteiten, gelegenheid tot inspraak binnen een werkgroep voor alle werkingen, een stuurgroep voor de speelpleinwerking, een animatorenweekend, een vormingsaanbod en deelname aan trefdagen. Tijdens de zomervakantie kon de jeugdconsulent beroep doen op de hulp van 5 jobstudenten bij de administratieve en logistieke ondersteuning van de diverse vakantiewerkingen. Grabbelpas Nijlen en Speelplein Boemerang werken inclusief voor alle kinderen. Binnen de Grabbelpas werden een aantal extra sportactiviteiten voorzien om kinderen met sport te laten kennismaken (onder meer boogschieten, volleybal, tennis, squash, turnen en ponyrijden). Tevens was er ook voldoende aandacht voor culturele activiteiten (onder meer film, workshops en de samenwerking met een aantal socioculturele verenigingen (onder meer fotografie, bezoek Kessel-Fort, creanamiddagen, bloemschikken en muzische activiteiten)). Gemeente Nijlen 9.

10 Tijdens de krokusvakantie werd er ook een aanbod voor kleuters (4-5 jarigen) voorzien bij de Grabbelpas. Voortaan kunnen zij tijdens de drie schoolvakanties wanneer er grabbelpaswerking georganiseerd wordt, deelnemen aan enkele activiteiten. De Nijlense Grabbelpas beleefde een recordzomer met 663 verkochte grabbelpassen en een 160-tal activiteiten waaraan de 4-12 jarigen konden deelnemen. De jeugddienst en sportdienst organiseerden tijdens de krokusvakantie voor de tweede maal een wintersportdag met een aanbod van skiën en/of snowboarden. De uitstap kon bijna 70 kinderen en jongeren bekoren. De jeugddienst en Kroenkel vzw werkten nauw samen bij de organisatie en uitwerking van Tienerwerking De Joeng. De jeugddienst verzorgde de logistieke en inhoudelijke ondersteuning van deze werking. Een recordaantal tieners werd in 2012 bereikt Jeugdbeleid: Ruimte voor jeugd In Kruiskensberg werd in september feestelijk het speelbos in gebruik genomen. In 2013 zal dit nog verder afgewerkt worden. Tevens werden enkele toestellen vervangen op de speeltuin in park Tibourschrans ( t Hofke) op basis van de veiligheidscontroles. De inventaris van speelterreinen wordt opgevolgd. Tevens werd in 2012 samen gezeten met enkele jongeren die een BMX-terreintje willen bekomen in de gemeente en werd in het najaar een bouwaanvraag ingediend voor de inrichting van een BMX-parcours op het speelterrein in de Laureys Gewatstraat. Binnen het sportbeleid werden sportveldjes vernieuwd (basketbalveld en voetbaldoelen Nieuwstraat en basketbalveld Torenvenstraat). De aanleg van een beachvolleybalveld aan sporthal De Putting in Kessel staat ook nog op het programma. De gemeente nam voor de vijfde keer deel aan de Buitenspeeldag. De jeugddienst en sportdienst verzorgden een ludiek programma. Meer dan 600 kinderen kwamen mee spelen en sporten in park Tibourschrans. Het concept speelstraten werd opnieuw gepromoot. Drie aanvragen werden ingediend waardoor er in twee verschillende straten een speelstraat georganiseerd werd. Buurtbewoners nemen zelf het voortouw. De jeugddienst ondersteunt met een speelkoffer die gratis ontleend kan worden. Gemeente Nijlen 10.

11 Het jeugdwerk volgde vorming over fietsen in groep ter bevordering van de verkeersveiligheid. Het opzet om met een peter en meter systeem te starten voor de gemeentelijke speelterreintjes is niet uitgevoerd wegens enerzijds tijdgebrek en anderzijds een aantal praktische overwegingen Jeugdbeleid: Jeugdcultuur Het fuifcharter en reglement op evenementen werden in 2012 enkele malen besproken door een werkgroep van gemeente en politie maar de besprekingen zijn nog niet afgerond. Tienerwerking de Joeng organiseerde een tienerfuif in het jeugdhuis. De jeugddienst zorgde mee voor ondersteuning en promotie van deze activiteit. De jeugdraad en jeugddienst verdeelden gratis oordoppen op een aantal fuiven en evenementen. Organisatoren van fuiven kunnen bij de jeugdconsulent terecht voor extra informatie, hulp bij het invullen van aanvraagformulieren of voor het verkrijgen van een informatiepakket. Tevens kunnen ook gratis een fuifbox ontlenen bij de jeugddienst. In de fuifbox steken allerlei materialen die handig zijn bij de organisatie van een fuif. De fuifbox werd uitgebreid met bordjes verboden te roken. Op de jeugdwebsite is een rubriek voorzien voor organisatoren van evenementen en staat een jeugdkalender waar organisatoren zelf hun activiteiten kunnen aan toevoegen. De optredenswerkgroep This Shittown van jeugdhuis Kroenkel organiseerde in samenwerking met de crew Jour Tibour de contest Jour Tibour waarbij de winnende band (Sky Castles uit Lier en Nijlen) het muziekfestival mochten openen. De optredenswerkgroep organiseert ook elke maand optredens in het jeugdhuis en zorgt hierbij voor een diverse programmatie. De gemeente ondersteunt financieel de optredens met projectsubsidies. Gemeente Nijlen 11.

12 In gemeenschapscentrum t Dorp werd een repetitieruimte voorzien. De nodige apparatuur werd besteld maar zal pas in 2013 geleverd worden. In 2013 wordt ook het gebruikersreglement aangepast zodat ook muziekbands er van gebruik kunnen maken. Tijdens de paasvakantie organiseerden de jeugddienst en cultuurdienst een circuskamp in een echte circustent i.s.m. Circus Picolini. Als afsluiter werd er een heuse show voor publiek gebracht. In totaal namen 61 kinderen deel aan het circuskamp waarmee het meteen uitverkocht was. De jeugddienst, cultuurdienst en een tiental jongeren organiseerden de vierde editie van het gratis muziekfestival Jour Tibour in park Tibourschrans. Met 5378 verschillende bezoekers kende het festival opnieuw een stijging en werd het een erg succesvolle editie. De uitbreiding van het festivalterrein met een dj-weide met doorlopende programmatie viel in de smaak bij jongeren. Op de jeugdwebsite kunnen jongeren ook de nodige informatie vinden over het culturele aanbod in de naburige cultuurcentra. De jeugdraad en jeugddienst organiseerden voor de tweede keer een culturele uitstap. In totaal trokken bijna 40 jongeren tegen een voordelig tarief naar een operavoorstelling in Antwerpen, voorafgegaan door een receptie in het gemeentehuis van Nijlen. De uitstap kaderde in de prioriteit jeugdcultuur. Jeugdhuis Kroenkel (met medewerking van de jeugddienst) organiseerde tijdens de zomervakantie een openluchtfilmavond voor de jeugd. Tienerwerking De Joeng organiseerde twee workshops (djembé spelen en striptekenen) voor tieners. De bibliotheek ontleent, in navolging van het gameproject i.s.m. jeugddienst in 2011, voortaan ook een aantal games in de bib. De jeugdafdeling van Nijlen voor Hodora kreeg een projectsubsidie voor hun reis naar Roemenië om daar de plaatselijke jeugdbeweging te gaan ondersteunen. Allerlei folders van organisaties met een internationaal aanbod voor jongeren werden in de kijker gezet bij de jeugddienst en in de bibliotheek. Ook in het gemeentelijk informatieblad werd Go Strange bekend gemaakt en de mogelijkheden. De milieudienst en jeugdraad hebben geen initiatief opgezet rond afvalpreventie wegens tijdgebrek. Op Jour Tibour werden wel afvalarme afspraken gemaakt met catering en drankstand en werden bezoekers gestimuleerd om bekers op te rapen. Door het succes van Jour Tibour werden de plannen om tijdens de 11-juli-viering een apart kinderaanbod te programmeren opgeborgen door de jeugddienst en cultuurdienst. Gemeente Nijlen 12.

13 Jeugdbeleid: Beleid op maat van jeugd De jeugdwerkgids werd volledig geüpdatet en gedrukt. De gids werd in 2012 uitgedeeld aan de 6-jarigen, nieuwe inwoners en geïnteresseerde burgers. In de gids wordt ook verwezen naar de jeugdafdelingen van cultuur -en sportverenigingen. Kinderen en jongeren worden uitgebreid geïnformeerd via diverse informatiekanalen (infoblad Gemeentekroniek, JIP-infozuil, inforekken op diverse plaatsen, de Facebookpagina van de jeugddienst, enzovoort). De JIP-infozuilen in de bibliotheken te Kessel en Nijlen en in het gemeentehuis te Nijlen worden regelmatig aangevuld met een nieuwe voorraad folders. De jeugdwebsite (www.jeugdnijlen.be) wordt steeds up-to-date gehouden. Tijdens enkele bezoeken van schoolklassen aan het gemeentehuis, zette de jeugddienst zichzelf in de kijker en kregen de kinderen een leuke attentie en jeugdgids mee. Bij de plannen voor de herinrichting van het gemeentehuis en bibliotheek werkt de jeugddienst mee aan overlegmomenten in functie van een betere toegankelijkheid en een duidelijke profilering van de jeugddienst als een dienst die specifiek ook jeugd moet aanspreken. De jeugdconsulent, voorzitter van de jeugdraad en schepen van Jeugd namen deel aan het jaarlijkse overleg met alle gemeentelijke adviesraden. Het verslag van de vergadering werd toegelicht op de jeugdraad aan alle aanwezigen. Het concept rond ideebudget wordt voorlopig opgeborgen (tijdgebrek). In het voorjaar nam de gemeente deel aan de regionale actie rond de Week van de Opvoeding waarbij ouders via de scholen een gedicht op een groeipapier kregen aangeboden om hen te bedanken. In het voorjaar organiseerde de jeugdraad een bevraging bij jongeren. De resultaten vormde discussiestof op de open jeugdraad waaraan een 30-tal jongeren deelnamen. In het najaar werd Debattle georganiseerd waarbij politieke partijen deelnamen aan een debat. Tevens vuurde de jeugdraad vragen over tien thema s af op de politieke partijen. De antwoorden werden gebundeld op de jeugdwebsite. Promo over de site en Debattle werd naar jongeren gestuurd die voor de eerste keer mochten gaan stemmen voor de gemeenteraad. In oktober werd de kinderraad opgestart met de verkiezing van kinderraadsleden en een kinderburgemeester. De kinderraad wil de kinderen betrekken bij het beleid en ook samen enkele initiatieven op poten zetten. De jeugdconsulent is dagelijks bezig met het jeugdbeleid en het jeugdwerkbeleid van de gemeente. Voortdurend worden kinderen en jongeren verder geholpen, krijgen jeugdwerkinitiatieven inhoudelijke en logistieke ondersteuning, worden initiatieven en acties op poten gezet, enzovoort. Er is ook in 2012 niet van start gegaan met een digitale nieuwsbrief vanuit de jeugdwebsite wegens tijdgebrek. Gemeente Nijlen 13.

14 1.2. Financieel overzicht Legende: (*)- Uitgaven die in aanmerking komen als subsidiabele uitgaven. ( ) Uitgaven die in aanmerking komen voor de prioriteit jeugdcultuur. ( ) Uitgaven die in aanmerking komen voor de prioriteit brandveiligheid jeugdwerkinfrastructuur. B E G R O T I N G J E U G D U I T G A V E N 761/122/48 Vergoeding voor andere prestaties , , , ,00 Toelichting: * Vergoeding animatoren Grabbelpas kerstvakantie (2012) * Vergoedingen animatoren Grabbelpas krokusvakantie * Vergoedingen animatoren Grabbelpas zomervakantie Vergoedingen animatoren circuskamp - paasvakantie * Vergoedingen animatoren Speelpleinwerking zomervakantie 234,00 519, ,00 710, ,50 Gemeente Nijlen 14.

15 Muziekfestival Jour Tibour onkosten aantal artiesten en sabam Vergoeding begeleiders Buitenspeeldag Circusweek circus Picolini (deel ) * Vergoeding lesgevers en organisaties Grabbelpas + busvervoer * Vormingen en workshops animatoren en jeugdleiding Jeugdwerk(t) * Nijlen maakt Kabaal sabam optreden murgagroep * Varia onkosten + optreden verjaardagsfeest Speelplein Boemerang 1 460,14 176, , ,42 932,00 30,18 553,00 761/123/02 Kantoorbehoeften 1 048, , , ,00 Toelichting: Website (hosting + uitbreiding) Jour Tibour Website (hosting) Jeugd Nijlen Informatiebrochures en boekjes voor jeugd + aanvulling JIP-infozuilen Brochure NBN-normen * Vuilniszakken voor het jeugdwerk Website (hosting) Jeugdraad Nijlen Jeugdraad onkosten (drankjes en geluidsfirma Avond Jeugdwerk) Dag van de Jeugdbeweging bestelling Oxfam - ontbijt Debattle verkiezingsdebat - onkosten 85,00 105,00 83,50 7,87 39,00 20,00 647,60 231,62 231,49 761/123/48 Andere administratiekosten 659, , , ,00 Toelichting: Lidgeld Jeugddienst Nijlen Vereniging Vlaamse Jeugddiensten Aansluitingsbijdrage Lidgeld Speelplein Boemerang Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 632,39 325,00 Gemeente Nijlen 15.

16 Abonnementen Kleine kas jeugddienst - aanvulling 28,60 117,76 761/124/02 Technische benodigdheden , , , ,00 Toelichting: (deel ) * Bussen uitstappen, materialen en werkingskosten Grabbelpas * Werkingskosten, drankjes, materialen Speelplein Boemerang Diverse uitgaven kleine kas jeugddienst * Drukwerk voor vakantiewerkingen jeugddienst (brochures/affiches) * Onkosten Jeugdwerk(t) en uitbreiding fuifbox Jaarwerking animatoren (voorbereidingsweekend, bedankingen, ) Jour Tibour: logistiek en drukwerk Onkosten Buitenspeeldag * Online-inschrijfprogramma Grabbelpas Ontbijt Dag van de Jeugdbeweging Avond van het Jeugdwerk Organisatie Debattle onkosten * Nijlen maakt Kabaal actie- en speeldag jeugdwerk Andere onkosten en aankopen , , , ,09 328, , ,21 700, ,25 275, ,00 320, ,81 411,20 761/124/06 Prestaties van derden , , , ,00 Toelichting: * Subsidies: jeugdkampvervoer jeugdverenigingen * Uitbetalingen ecowaardecheques jeugdwerk * Subsidies: onderhoud groene ruimte rond jeugdlokalen 6 400,00 700, ,09 Gemeente Nijlen 16.

17 * Grabbelpas: huur lokalen en onkosten organisaties * Speelplein Boemerang: onkosten Onkosten animatorenweekend, deelname trefdagen, activiteiten Branddetectiesysteem jeugdhuis Kroenkel - brandveiligheid Onkosten wasserij Jeugdwebsite onderhoudscontract * Nijlen maakt Kabaal diverse onkosten Jeugdraad diverse onkosten Aankoop geluidsinstallatie jeugddienst 4 046, , , ,16 45,76 340,00 967,04 147,00 556,90 761/124/08 Verzekeringen 2 316, , , ,00 Toelichting: * Verzekering vakantiewerkingen en activiteiten jeugddienst BA + LO Verzekering alle risico s muziekfestival Jour Tibour 2 067,06 758,65 761/332/02 Subsidies aan jeugdverenigingen , , ,00 Toelichting: * Jaarsubsidies jeugdverenigingen * Kampsubsidies jeugdverenigingen * Infrastructuursubsidies jeugdverenigingen * Projectsubsidies jeugdverenigingen * Kadervormingsubsidies Brandveiligheidsubsidies jeugdverenigingen * Bijkomende werkingstoelage subsidie jeugdverenigingen 5 100, , , , , , ,43 (eff.: 6 203,30) Gemeente Nijlen 17.

18 761/02/332/02 Subsidies aan instellingen (= vergoeding aan Arktos vzw project Speelbus & Speelkoffers in 2011 project Maatschappelijk kwetsbare jeugd Move-It in 2012 en 2013) (in 2012 deel betaald door de sportdienst ,00) , , , ,00 ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN , , , ,00 Buitengewone dienst Uitgaven /01/744/51 Aankoop speeltoestellen Aankoop totempalen speelbos Kruiskensberg , , ,00 Gemeente Nijlen 18.

19 I N K O M S T E N /465/01 Bijdragen van de hogere overheden , , ,04 0,00 Toelichting: Subsidies Vlaamse Gemeenschap JBP 2012 voorschot Subsidies Vlaamse Gemeenschap JBP saldo , ,42 761/161/01 Rechtstreekse prestaties , ,39 0,00 Toelichting: Verkoop Grabbelpassen Verkoop lidkaarten De Joeng deel gemeente Inkomsten deelnames Speelpleinwerking Boemerang Inkomsten deelnames Grabbelpas (+ wintersportdag) Inkomsten Jour Tibour (eetverkoop en standgeld kraam) Inkomsten verkoop drankjes Buitenspeeldag 1 657,50 207, , , ,10 281,00 Gemeente Nijlen 19.

20 Inkomsten deelnames circuskamp paasvakantie + toegangtickets show Deelname animatoren en betaling drankjes animatorenweekend Inkomsten verkoop drankjes verjaardagsfeest Speelplein Boemerang + animatoren Facturen aan verenigingen tekorten na ontleningen uitleendienst 3 363,50 677,50 219,20 105,09 761/161/02 Verkoop van goederen Toelichting: 80,00 88,00 437,50 0,00 Verkoop truien animatoren 437,50 ALGEMEEN TOTAAL INKOMSTEN , , ,93 Gemeente Nijlen 20.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE

GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE Jaarverslag dienstjaar 2010 GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE JAARVERSLAG OVER HET DIENSTJAAR 2010 Hoofdstuk 1: Interne zaken...6 1.1. Personeeldienst...6 1.1.1. Tewerkgesteld

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Maximalisering van het UiTPAS-gebruik bij mensen in armoede

Maximalisering van het UiTPAS-gebruik bij mensen in armoede Maximalisering van het UiTPAS-gebruik bij mensen in armoede UiTPAS als katalysator voor toeleidingsinitiatieven Voor ons, de armoedeverenigingen, is de UiTPAS een belangrijk instrument om mensen in armoede

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012

JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012 JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012 INHOUD Inleiding... 3 Interne werking erfgoedcel... 4 Personeelsbeleid... 4 Interne communicatie... 5 Externe communicatie... 5 Dienstverlening... 9 Vorming...10 Beleidsontwikkeling...12

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 VOORAF In 2009 werd een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas gestart, namelijk voor de beleidsperiode 2009-2014.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Een praktische gids om straatfeesten te organiseren

Een praktische gids om straatfeesten te organiseren Een praktische gids om straatfeesten te organiseren 1 2 Zin in een spetterend feest? Dan hoef je letterlijk niet ver te gaan. Want je eigen straat is de ideale plek voor een gezellig samenzijn! Vorig jaar

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie