WERK/PROJECTPLAN Bussum, november 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12"

Transcriptie

1 WERK/PROJECTPLAN 2012 Bussum, november 12

2 Inhoud 1. Inleiding Algemene doelstelling Doelgroep Activiteiten uit het werkplan Planning Begroting

3 1 Inleiding De samenleving verandert en de energiemarkt verandert mee. Onder druk van grondstofschaarste en andere ontwikkelingen verandert de energiemarkt. Dit biedt mogelijkheden aan burgers om zelf energie op te wekken en deze in een coöperatie aan de leden (vaak buren) te leveren en zo meer grip te krijgen op de energiemarkt. Investeren in de lokale opwekking van duurzame energie draagt niet alleen bij aan een verlaging van de CO2-uitstoot, maar ook aan sociale verbinding, een beter leefklimaat en vergroot het eco-bewustzijn van volwassenen en kinderen. Ook in Bussum wonen veel mensen die actief bij willen dragen aan een gezond leefklimaat en een bloeiende toekomst. In Watt Nu willen de initiatiefnemers deze wens zichtbaar maken, krachten bundelen en zo de oprichting van een lokale energiecoöperatie voor en door Bussumers realiseren. In maart 2012 is hiertoe de website van Watt Nu gelanceerd waarna met een online handtekeningenactie onder Bussumers de animo voor een lokale energiecoöperatie is gemeten. Binnen drie weken tijd zetten bijna 200 mensen hun handtekening voor de oprichting van een Bussumse energiecoöperatie. Bijna negentig procent van de ondertekenaars gaf aan ook daadwerkelijk energie van de Bussumse coöperatie te willen afnemen. Behalve steun boden Bussumers ook spontaan hun kennis en kunde aan. Uit de reacties bleek ook dat er meer Bussumers (van zins) zijn om hun energie lokaal op duurzame wijze op te wekken. Een aantal Bussumers gaf aan dit in de toekomst graag onder de vlag van Watt Nu te doen. In april 2012 is er een bijeenkomst geweest voor Bussumers die hun kennis, kunde en netwerk beschikbaar willen stellen voor de oprichting van Watt Nu. Vervolgens is gewerkt aan dit werkplan, de uitwerking van usercases, een z.s.m. te starten pilot waarbij Bussumers kunnen investeren op het dak van een ander, en het businessplan. 3

4 In de tussentijd zijn de initiatiefnemers bij soortgelijke lokale initiatieven op werkbezoek geweest en is de oprichting van de coöperatie vergevorderd. Dit resulteert in de opzet van een pilot waarbij het idee is dat alle Bussumers de gelegenheid krijgen lokaal te investeren in duurzame opwekking van energie door op al het beschikbare dakpotentieel pv-panelen te plaatsen. Omdat niet iedereen geld heeft of een geschikt dak richt Watt Nu zich in eerste instantie op de opstart van een pilot waarbij Bussumers kunnen investeren in panelen op het dak van een derde. De initiatiefnemers van Watt Nu streven naar een financieel gezonde coöperatie die, na een eventuele opstartsubsidie, onafhankelijk is van subsidie. Omdat in de startfase de directe kosten niet (helemaal) door de leden gedragen worden, is een financiële bijdrage van de gemeente Bussum erg gewenst. De opstartsubsidie zal er mede voor zorgen dat de organisatie sneller operationeel zal zijn. Dit werkplan 2012 heeft meerdere doelen: 1. Inzicht verschaffen in de werkwijze van Watt Nu en de beweegredenen van de initiatiefnemers; 2. Inzichtelijk maken welke stappen en werkzaamheden nodig zijn voor het opstarten en professionaliseren van het burgerinitiatief Watt Nu; 3. Uiteenzetten van de mogelijkheden per doelgroep; 4. Inzicht verschaffen in de mogelijkheden van duurzame energie in Bussum (dit in samenwerking met andere partijen die ook willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling). Het werkplan is een document dat regelmatig aangevuld wordt. 4

5 2 Algemene doelstelling Watt Nu Waar staat Watt Nu voor? Met een lokale duurzame energiecoöperatie wordt door de leden (inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen) een actieve bijdrage geleverd aan: Vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie Het vergroten van de duurzame beweging en duurzame ontwikkeling Het versterken van sociale verbintenissen en betrokkenheid Het terugdringen van CO 2 -uitstoot Versterken lokale werkgelegenheid Het stimuleren en helpen van inwoners van en ondernemers in Bussum om energie voor eigen gebruik zoveel mogelijk duurzaam op te wekken Op de langere termijn wil Watt Nu er (mede) voor zorgen dat energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. De werkwijze van Watt Nu wordt gekenmerkt door: Gemeenschappelijkheid (geen individuele belangen) Lokaliteit Kennis delen Kwaliteit, veiligheid, professionaliteit Een toegankelijke organisatie Open communicatie Voor Bussum, door Bussumers Streven naar duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Het komende jaren wil Watt Nu activiteiten ontwikkelen m.b.t. het leveren van duurzame energie aan leden. Het gaat hierbij om het in de markt zetten van een concreet aanbod waardoor er direct handelingsperspectief aan deelnemers wordt geboden. Hiertoe wordt een businessplan uitgewerkt en per doelgroep een usercase gemaakt ten einde nog in 2012 te kunnen starten met een pilot in Bussum. Waar mogelijk wordt aangesloten bij gemeentelijk beleid en landelijke campagnes. 5

6 In eerste instantie richt Watt Nu zich op het verduurzamen van de energieketen. Op de lange termijn wil Watt Nu ook bijdragen aan verduurzaming van de samenleving op thema s als mobiliteit, voedsel, afval, water- en energiebesparing. Het idee is om hiertoe verschillende werkgroepen samen te stellen. De ambities en plannen die de coöperatie Watt Nu ontwikkelt en realiseert komen voort uit de wens van leden (Bussumers). Organisatie en samenstelling Watt Nu Watt Nu wordt een coöperatie met een bestuur, betalende leden, bijzonder aangeslotenen en de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur. Bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering na de oprichting van de coöperatie zal het bestuur formeel worden gekozen. De initiatiefnemers zijn drie leden uit de milieuraad Bussum: Ilse Vlaming Corneel Lambregts Nico Dik Dankzij meedenken en doen van: Wilbert van Waes Bob Custers Eddy de Boer Henk Smit Marije Lutgendorff Gerard Verweij van de gemeente Bussum Vivium GAD Jan ter Beek Allen Weerbaar En steeds meer Bussumers krijgt Watt Nu vorm en kunnen we binnenkort een pilot starten waarbij Bussumers kunnen investeren in het plaatsen van zonnepanelen op andermans dak. 6

7 3 Doelgroepen De doelgroepen van Watt Nu zijn: Inwoners van Bussum (huurders en huiseigenaren) Ondernemers met een bedrijf in Bussum Woningcorporaties VvE s Gemeente Bussum Maatschappelijke organisaties. Bovenstaande stakeholders van de energiecoöperatie kunnen op diverse manieren bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Watt Nu: Beschikbaar stellen van dak/ruimte voor energieproductie Investeerders Directe betrokkenheid en ondersteuning van de organisatie 7

8 4 Activiteiten uit het werkplan De belangrijkste activiteiten zijn onderverdeeld in zes fases: opstartfase (bepalen visie en missie, uitwerking ideeën, ontwikkelen website, huisstijl) de introductiefase (wereldkundig maken idee van Bussumse energiecoöperatie, onderzoek naar draagvlak in Bussumse samenleving, opzet Facebookpagina en Twitteraccount) ontwikkelingfase (uitwerken werkplan & businessplan, ontwikkeling producten, opstarten samenwerking met o.a. netwerkbeheerder, investeerders, bedrijven en particulieren met een beschikbaar dak, oprichting coöperatie, communicatie naar doelgroepen en (mogelijk) geïnteresseerden) wervingfase (werving investeerders, dakpotentieel, betrokkenen, tientjesleden, verder bouwen aan professionaliteit, opzet administratie, netwerken, klantbinding) pilot fase (start eerste project) operationele fase (uitvoering projecten, plannen maken voor toekomst) De opstartfase De opstartfase is inmiddels gepasseerd. Missie en Visie zijn terug te vinden op de website Wattnu.org die sinds maart 2012 live staat. De eerste ideeën van de initiatiefnemers zijn concreter uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in opzetten van o.a. een gezamenlijke documentenadministratie, een online gedeelde werkomgeving, de (nog verder te ontwikkelen) website, huisstijl en logo. De opstartfase was met name intern gericht en deels ook richting de samenwerkingspartners (gemeente, burgers/bedrijven met dak, eventuele sponsors). Ook is een delegatie van Watt Nu op bezoek geweest bij voorbeelden van lokale initiatieven in de buurt van Bussum. De opstartfase kenmerkte zich door informatievergaring, gedachtevorming, professionele ontwikkeling en vergroten netwerk. De introductiefase Voor de introductiefase is gestart met een eerste werkende versie van een website ( In de komende periode moet geïnvesteerd 8

9 worden in het actueel maken en houden van de website en online media als Facebook en Twitter. De website is belangrijk in de externe communicatie, maar daarnaast zal er via netwerkcontacten en sociale media gewerkt moeten worden aan de introductie en inbedding van de Watt Nu energiecoöperatie in Bussum. Verder is in de introductiefase onderzoek gedaan onder Bussumers naar het draagvlak en de interesse voor een lokale duurzame energiecoöperatie. De uitkomsten van het draagvlakonderzoek zijn zo bemoedigend geweest dat automatisch is overgegaan naar de ontwikkelingsfase. Bijna 200 mensen zegden hun steun toe n.a.v. een artikel op de voorpagina van BussumsNieuws en de Gooi- en Eemlander. Een neveneffect is dat de lancering van het idee van een Bussumse energiecoöperatie anderen op soortgelijke ideeën heeft gebracht en dat andere soortgelijke ideeen verbinding zoeken met elkaar in Watt Nu. De ontwikkelingfase In de ontwikkelingsfase worden verschillende ideeën verder uitgewerkt. Het gaat om het identificeren en uitwerken van concrete mogelijkheden om zonnepanelen in Bussum te gaan installeren op: 1. Het dak van een particulier geschikt voor zonnepanelen (koop of huur) 2. Het dak van een van een pand van Vereniging van Eigenaren (VVE) met meerdere appartementen 3. Een openbaar gebouw /bedrijfspand met een geschikt dak Om deze mogelijkheden te faciliteren wordt gewerkt aan: Het opzetten van een investeringsportfolio Het samenstellen van actiepakket voor gezamenlijke inkoop Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid bij Watt Nu door Bussumers (en andere geïnteresseerden) de mogelijkheid te bieden Tientjeslid te worden. Voor tien euro per jaar hebben Tientjesleden voorrang bij inschrijving op investeringen en een toegangskaartje voor het Algemene Ledenfeest. Het Ledenfeest is een frisse variant op de doorgaans wat saai bevonden Algemene Ledenvergadering. Het idee hierachter is dat een feest mensen verbindt en enthousiasmeert. 9

10 Om alles technisch en praktisch mogelijk te maken is het noodzakelijk om: Samenwerkingsverbanden aan te gaan met o.a. de netwerkbeheerder (Liander), Tennet, investeerders (dat zijn zowel particulieren als bedrijven) en Overeenkomsten te sluiten met particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven die ofwel lokaal geproduceerde duurzame energie willen afnemen ofwel hun dak beschikbaar willen stellen voor het omzetten van zonne-energie naar huishoudens. Professionalisering van de organisatie (back office op orde brengen, opstellen juridische als financiële basisdocumenten, website zowel functioneel als inhoudelijk aan te passen. Inventariseren van samenwerking met verschillende productleveranciers, lokale installateurs en waar mogelijk aansluiten bij landelijke acties en aanbiedingen. De belangrijkste officiële stap die nog genomen moet worden is het oprichten van de coöperatie bij de notaris waardoor zowel de juridische als financiële structuur van de coöperatie wordt vastgelegd. De voorbereidende gesprekken hiertoe hebben reeds plaatsgevonden. Op dit moment (november 2012 zijn er een aantal eigenaren van een dak welke belangstelling hebben om dit dak ter beschikking te stellen voor de pilot van Watt Nu. De eerst volgende stappen zijn nu: 1. Inventariseren gegevens dak eigenaar (NAW gegevens, energie verbruik en contract voorwaarden huidige levenrancier, dak constructie geschikt voor plaatsing, 2. Technische omschrijving en begroting te plaatsen installatie 3. Recht van opstal tussen Watt Nu en dak eigenaar 4. Contract voorwaarden Levering energie Watt Nu aan dak eigenaar 5. Investeringsvoorstel ten behoeve potentiele leden coöperatie 6. Werving leden coöperatie 7. Oprichting sub-coöperatie Van alle bovengenoemde onderwerpen zijn inmiddels concept documenten beschikbaar. Zodra er 80% van het benodigde aantal leden van de op te richten cooperatie zich heeft gemeld, zullen benodigde juridische documenten in overleg met een notaris worden opgesteld en gepasseerd. De wervingsfase Voor het werven van tientjesleden zetten we op diverse communicatiemomenten onderstaande communicatiemiddelen in. Met het werven van tientjesleden wordt geprobeerd om zo geïnteresseerden meer 10

11 aan Watt Nu te binden en inkoopvoordeel te kunnen geven. Het bedrag is met opzet laag zodat het geen drempel hoeft te vormen voor aanmelding. De inkomsten die de coöperatie genereert met de werving van tientjesleden worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de coöperatie en ingezet voor acties. Het vergroten van het eigen vermogen is belangrijk om ook in de toekomst professionaliteit en continuïteit te kunnen bieden. Verder wordt in deze fase gewerkt aan het netwerk van Watt Nu, het werven van ambassadeurs, investeerders, beschikbaar dakpotentieel en het opzetten van een ledenadministratie en de professionalisering van de bedrijfsvoering. 11

12 Voor het werven van leden zetten we diverse communicatiemomenten onderstaande communicatiemiddelen in. Tabel: Communicatiemomenten Aanleiding Datum Omschrijving bekendmaking initiatief Maart > ontwikkeling website / persbericht lokale media Informatie behoefte geïnteresseerden Maart > Mail, telefonisch, persoonlijk, website / Twitter / Facebook Informatie aan doelgroepen Maart 2012-> Via mailings / bericht op Facebook en Twitter Informatiebijeenkomst(en) Periodiek Geïnteresseerden (per doelgroep) Lancering Watt Nu 10/10 o.v.b. C(h)ampagne Pilot fase algemeen Voor de pilot fase is het van belang om toe te werken naar concrete projecten die een voorbeeldfunctie hebben. Het gaat hier om zonnepanelen, omzetters en de monitorapparatuur die laat zien hoe de installatie het doet. Voor onderstaande doelgroepen staat de coöperatie Watt Nu voor een veilige en rendabele manier van energie opwekken onder ander door gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, omzetters en monitorapparatuur. De opgewekte energie vloeit naar de gebruikers van het pand of wordt teruggeleverd aan het net. Belangrijk hierbij is voorlopig de verbruikerslimiet van kwh in verband met het belastingtarief. Op basis van de huidige energietarieven levert de plaatsing van zonnepanelen excl. afschrijving een rendement op van 9,2% per jaar, en rekening houdend met een afschrijvingsperiode van 15 jaar komt het rendement uit op 4,2%. Per individueel dak zal op basis van de specifieke locatie een definitief rendementsberekening worden opgesteld Rendementsberekening Zonnepanelen Jaar verbruik stel gemiddeld verbruik in KWh per jaar Tarief bestaand uit Jaar nota terug terug aantal KWu Rendement Benodigd opbrengst afschrijving gemiddelde gemiddelde levering PV levering PV investering per per jaar (bij rendement na dak per jaar in % per jaar (bij Kwu prijs Kwu prijs installatie installatie paneel stel 245 watt opbrengst in na afschrijving oppervlak in van de aantal jaren incl BTW incl BTW stel van stel van 500,-- piek per afschrijving in % m2 investering afschrijving) aantal PV's aantal PV's paneel) investering Berekening stel ruimte op basis van paneel 166 Netwerk verbruik / cm bij 230 energie kosten 245 watt energie BTW 21 % 500 cm op plat belasting Liander piek en 90% dak per dag rendement (excl.meter op zuiden vrij rondom) gericht < Kwu per jaar ,2087 0,0959 0,1128 0, ,25 987,42 0,3291 0, , ,10 9,20% ,20% ,2087 0,0959 0,1128 0, , ,10 0,2755 0, , ,00 9,20% ,20% > < Kwu per jaar ,1359 0,0959 0,0400 0, , ,00 0,1721 0, , ,00 5,99% ,99% > Kwu ,1059 0,0959 0,0100 0, , ,17 0,1320 0, , ,00 4,67% ,33% 12

13 Uitgewerkt voor de volgende doelgroepen: 1. Particulier met een dak geschikt voor zonnepanelen (koop of huur) 2. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) van een object met meerdere appartementen en een dak geschikt voor zonnepanelen 3. Openbare daken geschikt voor zonnepanelen 13

14 Ad 1. Particulier dak Een particulier met een geschikt dak kan zonnepanelen installeren. Zowel een huurder als een eigenaar van een koophuis is daartoe in staat. Een huurder moet toestemming van de huiseigenaar vragen en zou met bemiddeling van Watt Nu tot een groter samenwerkingsverband kunnen komen van meerdere huurders van dezelfde huiseigenaar (bijv. Dudok of particulier). Een eigenaar van een koophuis kan te allen tijde besluiten, mits het bestemmingsplan het toestaat, zonnepanelen op zijn/haar dak te plaatsen. Een geschikt dak ligt normaliter met zicht op de zuidhoek met vlak dak of een dak onder een hoek tot een graad of 50. Ook een dak met een oostelijk of westelijk zicht gaat prima, maar dan is de terugverdientijd voor de zonnepanelen wat langer. Voor de particuliere huiseigenaar kan Watt Nu door middel van gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, omzetters en monitorapparatuur een prijsvoordeel in de investering bereiken. Hiervoor vraagt Watt Nu een kleine bijdrage in de coöperatie door middel van tientjeslid per jaar. Particulieren (huurder en huiseigenaar) kunnen ook energie afnemen van Watt Nu. Watt Nu gaat zorg dragen voor een zo groot mogelijk aanbod van groene energie in Bussum door het aan elkaar verbinden van productie en afname. Hiervan is zonne-energie slechts het eerste deel. Ad 2. Een vereniging van eigenaren (VvE) VvE is energieklant van Watt Nu met een maximale bestaande aansluiting van 3 * 80 Ampère en maximaal kwh per jaar (dan geldt consumententarief op die aansluiting en is salderen lonend). Watt Nu kan in dit geval samen met de VvE een plan opstellen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de VvE, met particulier geïnvesteerd geld via Watt Nu. De VvE kan deze energie afnemen ten behoeve van de electiciteitsvoorziening van de gemeenschappelijke ruimten (o.a. lift, trappenhuis etc). Indien de zonnepanelen meer dan deze energiebehoefte dekt kan de energie doorgelverd worden aan de VvE. 14

15 Ad 3. Gebruik van een openbaar dak/bedrijfspand Het gebruik van een dak van een openbaar gebouw / bedrijfspand kan via Watt Nu een investering opleveren voor een particuliere deelnemer met een behoorlijk rendement. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan het gebruik van het openbare dak aan moet voldoen: 1. Maximale aansluiting van het pand onder het openbare dak van 3 * 80 ampère 2. Maximale energiebehoefte van kwh van het pand onder het openbare dak 3. Een eigen energieafrekening van het pand, zodat de gunstige tarieven gelden Als aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan zal Watt Nu een coöperatie oprichten voor de inrichting van dat openbare dak als energiecentrale, waarbij de opgewekte energie in de vorm van rendement op de investering wordt uitgekeerd. Door het gebruik van dezelfde technologie en gezamenlijke inkoop met de andere doelgroepen zal een zo groot mogelijk rendement worden verkregen voor de investeerders op dit openbare dak. Watt Nu zal voor het gebruik van de openbare daken in eerste instantie bij de gemeente Bussum aankloppen voor het beschikbaar stellen van geschikte daken. 15

16 Systeem concept: Voor een ieder van Watt Nu is het er om te doen dat bij de levering van de materialen en het installeren van de panelen veiligheid en kwaliteit worden gewaarborgd. Tweede eis is zo weinig mogelijk onnodige kosten te maken voor het opwekken van zonne-energie. Daarom is Watt Nu een behoorlijke tijd bezig geweest met het uitdenken van het meest rendabele concept voor zowel een particulier, een VvE of voor op een openbaar dak/bedrijfspand. Dit uitzoekwerk heeft geresulteerd in een aanbieding bestaande uit veilige componenten, makkelijk schaalbaar en zeer eenvoudig te installeren, met een garantietermijn van 25 jaar op alle gebruikte componenten. Vooral dat laatste is vrij bijzonder. Normaliter worden de omzetters in de markt met een maximum garantietermijn van 10 jaar aangeboden. Zoals gezegd staat veiligheid voorop. De zoektocht naar een veilig systeem heeft geresulteerd in een totaalconcept bestaande uit componenten die verbonden zijn zonder hoge stromen, een spanningsniveau nooit boven de reguliere netspanning van V (zoals in Nederland in gebruik) en een zeer eenvoudige monitoring van het gehele systeem. De tweede eis is een zo hoog mogelijk rendement. Dat rendement wordt bepaald door meerdere factoren waarvan er twee zeer bepalend zijn: het rendement van de zonnepaneel en het rendement van de omzetter. Het rendement van de zonnepaneel is niet direct af te lezen van de papierenfolder maar is het resultaat van een nauwkeurige productie en nameting van het paneel. Watt Nu streeft naar kwalitatief goede panelen met een hoog rendement, ook op langere termijn (minimaal 25 jaar). Het rendement van de omzetters is de afgelopen jaren behoorlijk verbeterd, maar ook hier zijn grote verschillen aan te treffen. Watt Nu heeft behoorlijk wat ervaring in huis om de beste rendementen gecombineerd met de veiligheidseisen om te zetten in een zeer goede, onderhoudsvriendelijke en schaalbare oplossing voor zonne-energie. 16

17 De voorgestelde systeemopbouw bestaat uit een of meerdere zonnepanelen, met ieder zijn eigen omzetter van DC van het zonnepaneel naar 220V AC, per maximaal 16 panelen 1 nieuwe zekering in de zekeringkast van het huis met in-huis bekabeling naar de omzetters en het gebruik van 1 monitoringapparaat zonder extra bekabeling in het pand. Afhankelijk van het gebruikte dak zal een lichtgewicht constructie worden gekozen om de zonnepanelen goed gekoeld en stevig op het dak te bevestigen De kosten van deze installatie bedragen +/- 450 euro ex BTW per zonnepaneel, exclusief de installatiekosten van het onderhavige pand. Die installatiekosten zijn afhankelijk van: De benodigde bevestigingsmiddelen van de zonnepanelen De benodigde bekabeling tussen de zonnepanelen De benodigde in-huis 220V AC bekabeling om naar de meterkast te komen De benodigde kosten voor het installeren van de monitorapparatuur (iemand met een breedband internetaansluiting is snel klaar, daarvoor is alle infrastructuur dan al beschikbaar) wordt bepaald door het aantal afnemers en de locatie. Het systeem, kosten en terugverdientijd: De terugverdientijd voor een zorgvuldig opgebouwde installatie met zicht op zuid zal tussen de 8 en 10 jaar liggen. Met een garantietermijn van 25 jaar van de installatie is een oogsttijd van jaar te verwachten. Dit alles is berekend met de huidige energieprijzen waarvan alom de verwachting is dat die zullen stijgen de komende jaren. Dan wordt de terugverdientijd korter en de oogsttijd groter. Pilot fase stappenplan De pilotfase is erop gericht om de organisatie te professionaliseren en concreet met meerdere betrokkenen Watt Nu van de grond te krijgen. Directe acties die hieruit voortvloeien: Marketing & Communicatie organiseren eerste startbijeenkomst, vergroten draagvlak en participatie in Watt Nu door het werven van vrijwilligers, ambassadeurs en tientjes-leden aanpassen website teksten en lay-out 17

18 organiseren bijeenkomst voor het werven van investeerders Interne Bedrijfsvoering & Juridisch formalisering coöperatie bij notaris en laten opstellen van juridische basisdocumenten (contracten) database ontwikkelen voor het afhandelen van o.a. het afgenomen en geproduceerde volume, uiteindelijke facturatie, ledenregistratie etc. Techniek & Producten selecteren van 10 potentiële beschikbaar locaties (openbaar dak) technische realisatie inkoop van panelen + monitoring systeem, producentennummer Tennet etc. Taken voor Watt Nu voor de pilot: Algehele projectmanagement: Planningscontrole/ Kwaliteitscontrole/ budgetbeheer/ In- en externe overleggen Marketing & Communicatie Verzorgen van communicatie via website Verzorgen van de wervingsmail naar Bussumers, voor de werving van tientjesleden organiseren eerste startbijeenkomst samen met gemeente organiseren van bijeenkomst voor investeerders voorbereiden presentaties aanpassen website teksten en layout Interne Bedrijfsvoering & Juridisch formalisering coöperatie bij notaris uitwerken functionaliteit facturatie, ledenregistratie en monitoring bespreken van voorwaarden contracten met investeerders en locaties. opstellen basisdocument financieel- en jaarverslag evaluatie van pilot Techniek & Producten selecteren van 10 potentiële beschikbaar locaties (openbaar dak) technische realisatie inkoop van panelen + monitoring systeem, producentennummer Tennet etc. uitwerken portfolio voor investeerder Taken voor de gemeente: beschikbaar stellen van locaties voor startbijeenkomsten (zaal, catering, techniek) bijdrage aan de marketing, communicatie en mogelijk perstraject 18

19 beschikbaar zijn voor tussentijds en regelmatig overleg met Watt Nu beschikbaar stellen van een openba(a)r(e) dak(en) Nader te bepalen Verzorgen registratie van alle aanmeldingen Versturen van bevestigingen van alle aanmeldingen Fungeren als centraal (telefonisch) aanspreekpunt (laten) opstellen van juridische basisdocumenten (contracten) Database (laten) ontwikkelen voor back office Leveren van een tijdelijke locatie voor een dag per week voor Watt Nu organisatie Operationele fase Na grondige evaluatie van de pilots zullen de producten waar nodig worden verbeterd en aangescherpt om vervolgens uit te rollen in de Bussumse samenleving. In deze fase zal ook gekeken worden naar mogelijkheden voor de toekomst. Hierbij zal worden gewerkt in werkgroepen die een bepaald thema zullen behandelen. N.B. Voor alle fases gelden de kenmerkende werkwijze van Watt Nu zoals benoemd in Hoofdstuk 1. 5 Planning Datum 1 e kwartaal 2012: 2 e kwartaal 2012: Omschrijving introductiefase verdieping of ontwikkelingsfase 3 e kwartaal 2012: wervingsfase 4 e kwartaal 2012: pilotfase 2013 operationele fase Op het moment richt Watt Nu zich op het zichtbaar maken van hetgeen Watt Nu aanbiedt. 19

20 6 De begroting 1.0 Marketing & Communicatie Uren uren pilot Kosten Opmerkingen 1.1 Communicatieplan Watt Nu website + hosting Website hosting Aanpassen Watt Nu website Database ontwikkelen eenmalig 1.3 Nieuws gerelateerde producten Bijeenkomsten + spreekuur Startbijeenkomst Investeerdersbijeenkomsten Netwerk en sponsoring Interne Bedrijfsvoering & Juridisch 2.1 Financiële boekhouding 26 pm Bedrijfsrekening Ledenadministratie database 24 pm 2.3 Juridisch 4 - Kamer van Koophandel 150 Rechtsvorm coöperatie eenmalig opstellen contracten coöperatie eenmalig 2.4 Financiële/inhoudelijk rapportage 48 pm 3.0 Techniek & Producten 3.1 Potentieel duurzame energie 28 pm 3.2 Producten 56 pm 3.3 proefproject zonnepanelen 80 pm Uitwerken potentiele lokaties Inkoop producten & diensten Begeleiden implementatie Organisatie 4.1 Watt Nu management Watt Nu planontwikkeling Onvoorzien (10%) 750 Overzicht Watt Nu begroting totaal uren en kosten bijbehorende tarief eigen investering uren pilot opstartkosten Totaal

21 21

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is een burgerinitiatief gestart door Eric de Lange en Geert Jan Stolk uit

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Onderw erp Beschikbaar stellen daken maatschappelijk vastgoed aan energiecoöperaties voor zonnepanelen

Onderw erp Beschikbaar stellen daken maatschappelijk vastgoed aan energiecoöperaties voor zonnepanelen Collegevoorstel Sector : SOB Opsteller : P.M. Sparenburg Telefoon : (033) 469 50 43 User-id : SPAP Onderw erp Beschikbaar stellen daken maatschappelijk vastgoed aan energiecoöperaties voor zonnepanelen

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014 1 AGENDA 20.00 uur 1. Welkom / opening 2. Kort voorstelrondje 3. Inventarisatie van initiatieven die aanwezigen graag willen bespreken 4. Vaststellen agenda 5. Korte presentatie Duurzaam Hilversum & Hilversum

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Plan van Aanpak Huurderskoepels Het grote voordeel van collectieve opwek door huurders is dat het laagdrempelig, schaalbaar, betaalbaar en snel uit te voeren is. De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Zaaknummer Z10-30576 Behandelend ambtenaar M. Visser (020 634 9571) Unit/Afdeling UOS/OFD Programma Milieu en Water Doelstelling Inzet op energiebesparing en gebruik

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen

Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen 2011-2013 Opsteller: Jasper Schilling, DSB Den Haag heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Om dit te bereiken dient de energievoorziening

Nadere informatie

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Coöperatie NoaberZon U.A.

Coöperatie NoaberZon U.A. Coöperatie NoaberZon U.A. Oprichtingsvergadering Coöperatief zonnedak Vragender 28-11-2016 Agenda 1. Opening en verwelkoming 2. Wat doet VCEN 3. Wat doet NoaberZon 4. Voorstellen bestuur NoaberZon 5. Coöperatief

Nadere informatie

Introductie 040energie

Introductie 040energie 1 Introductie 040energie 040energie is een 100% non profit vereniging Vrijwilligers, door burgers, voor burgers Doel: betaalbare, duurzame energie middels lokale energieopwekking en energiebesparing Bestaat

Nadere informatie

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 INFOBOEKJE WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 Welkom WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 AGENDA 1. Opening 2. Wat is WeertEnergie? Peter Gloudi 3. Inkoopactie zonnepanelen en zonneboilers

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

ZonneVogel Coöperatie. Ervaringen en keuzes December 2013- maart 2015

ZonneVogel Coöperatie. Ervaringen en keuzes December 2013- maart 2015 ZonneVogel Coöperatie Ervaringen en keuzes December 2013- maart 2015 Onderwerpen Vogelwijk Energie(k) en ZonneVogel Onderwerpen Project SDE+ en Postcoderoos Business case Installatie en Aansluitingen BTW,

Nadere informatie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Advies op Maat Johannes Zijlstra 09-12-2013 LTO Noord Advies Onderwerpen Rendement zonnepanelen Wat bepaalt de terugverdientijd Rendementsberekening Voor wie is

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015

Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015 Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door wethouder Watt Nu: mogelijkheden energie opwekken Hoom: mogelijkheden energie besparen Maatregelen:

Nadere informatie

Regeling verlaagd tarief bij collectieve opwekking

Regeling verlaagd tarief bij collectieve opwekking Regeling verlaagd tarief bij collectieve opwekking Energiecafé 12 december 2013 Johan de Kanter Salderen Het kunnen verrekenen van afname van en levering aan het net en de consequenties daarvan voor Energiebelasting

Nadere informatie

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech informatiebrochure pv-systemen Stetech BV - Nijverheidsweg 27-9482WB - Tynaarlo - T.0592-541597 - F.0592-542433 - info@stetech.com

Nadere informatie

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA ZONNE ENERGIE Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA Onderwerpen introductie zonne energie in Nederland uitleg werking zonnestroom installaties plaatsing op verschillende daken financiële aspecten

Nadere informatie

* Rioleringen * Dak en dakgoten * Gas- water- en cv-installaties * Sanitair * Zonnepanelen * ventilatie

* Rioleringen * Dak en dakgoten * Gas- water- en cv-installaties * Sanitair * Zonnepanelen * ventilatie Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 162513 / 2497011 1 Over EnergiekLeiden De non profit organisatie EnergiekLeiden is een burgerinitiatief dat streeft naar een Leidse

Nadere informatie

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Stichting Hooghalen Duurzaam 1. Introductie, doelstelling en ambities 2. Werkgroep Collectiviteit 3. Collectieve

Nadere informatie

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Delft Energie coöperatie

Delft Energie coöperatie presentatie Delft Energie wie zijn wij presentatie Zonne-Strijp Arthur Hilgersom - Wouter Deen 22 februari 2017 1. Even voorstellen 2. Widar in de Zon 3. Duurzaamheidseducatie 4. Duurzaamheidsadvies 5.

Nadere informatie

MKB Energie Coöperatief West - Friesland. Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF

MKB Energie Coöperatief West - Friesland. Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF MKB Energie Coöperatief West - Friesland Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF Inhoud 1. ZON Energie Groep 2. Wie wat en waar is het ECWF 3. Status tot op heden 4. Exploitatie

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Gebiedsontwikkeling de Vlaas Registratienummer: 00592142 Datum: 8 september 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: DHM Verbaarschot Nummer: RIB-HV-1667 Geachte heer,

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Hartelijk Welkom! Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 26 november 2013

Hartelijk Welkom! Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 26 november 2013 Hartelijk Welkom! Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 26 november 2013 Agenda 20.00 uur Opening door wethouder (introductie zonatlas) Jouke van Winden 20.20 uur Introductie Energie Collectief Capelle (ECC)

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Presentatie voor Dolf Pethke JVL ADMINISTRATIES VVE BEHEER 9 oktober 2017 SAMEN DE ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN

Presentatie voor Dolf Pethke JVL ADMINISTRATIES VVE BEHEER 9 oktober 2017 SAMEN DE ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN Presentatie voor Dolf Pethke JVL ADMINISTRATIES VVE BEHEER 9 oktober 2017 SAMEN DE ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN WAT IS ONZE MISSIE? Een bijdrage leveren aan het klimaatneutraal maken van de regio Kennemerland

Nadere informatie

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag ZONNESTROOM voor VvE s Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag TOEKOMSTGERICHT WONEN ook met de VvE-complexen op weg naar een duurzame Zuidvleugel!!! ZONNESTROOM KAN BIJDRAGEN

Nadere informatie

Begeleiding PV project gemeente Simpelveld

Begeleiding PV project gemeente Simpelveld Begeleiding PV project gemeente Simpelveld Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vraag opdrachtgever en doelstelling... 3 3. Plan van Aanpak... 4 3.1 Schouw en schetsontwerp 3.2 Opstellen College Voorstel

Nadere informatie

ZONNEPANELEN? INTRO COLLECTIEF OF INDIVIDUEEL? 19-5-2014 PROGRAMMA

ZONNEPANELEN? INTRO COLLECTIEF OF INDIVIDUEEL? 19-5-2014 PROGRAMMA INTRO PROGRAMMA 19:15 u Inloop 19:30 u Zonnepanelen Collectief of individueel? Techniek, financiën en organisatie 20:30 u Pauze 20:45 u Maak een plan voor uw eigen VvE-complex 21:15 u Napraten en tijd

Nadere informatie

Agenda. Verdieping. Cursus op 1 en 29 november Advies op maat voor uw VvE via VVE010

Agenda. Verdieping. Cursus op 1 en 29 november Advies op maat voor uw VvE via VVE010 Agenda Techniek Geld: Energiebelasting, Saldering, Regeling Verlaagd Tarief Geld: Investeren en Terugverdienen Leveranciers en offertes De VvE en PV s. Wat te doen bij welke VvE? Verdieping Cursus op 1

Nadere informatie

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel De Laatste Hendrik Energiescan & Investeringsvoorstel Bedrijf : Efficient Energie Auteur : ing. Harry de Jonge Adres : Westhavenweg 58 F Plaats : Amsterdam Postcode : 1042 AL Telefoonnummer : 020-6922661

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / PROJECTCASES 05 / UW BEDRIJVENTERREIN VERDUURZAMEN? ZON OP BEDRIJFSDAKEN Ambitie gemeente Energieneutraal

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013 WELKOM Werkgroep HEET/DEH Zonnepanelen stralen Gezamenlijke aankoop 2013 Agenda 20.00-20.10 uur Ontvangst en inleiding (Huub) 20.10-20.40 uur Waarop te letten bij aanschaf en selectie-criteria (Jaap) 20.40-20.45

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

Zonneakker Leur. Lokaal investeren, duurzaam renderen 22 september 2015

Zonneakker Leur. Lokaal investeren, duurzaam renderen 22 september 2015 Zonneakker Leur Lokaal investeren, duurzaam renderen 22 september 2015 Inhoud Stand van zaken Uitvoeringsvorm Financiële aspecten Deelname en planning Holland Gaat Duurzaam Vragen 2 22 september 2015 Zonneakker

Nadere informatie

Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak

Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak Maarten Corpeleijn, 6 november 2013. maarten@huurenergie.nl 1 Achtergrond en ambitie Corporaties willen in een aantal jaren een flink aantal woningen

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon op de Beemd : een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe het werkt

Nadere informatie

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas Partnerovereenkomst Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas PARTIJEN: En 1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie Energiefabriek013,

Nadere informatie

De zon schijnt ook in Duurzaam Ommerkanaal

De zon schijnt ook in Duurzaam Ommerkanaal Progamma - Uitleg Tender regeling Provincie Overijssel - Zon energie Hoe en wat? - pauze - Terugverdientijd/investering - Wijze van aanpak gezamenlijk aanvraag - Vragen? - Meenemen en/of Invullen intentieverklaring

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017

PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017 PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017 OPBOUW Waarom duurzame energie? MienskipsEnergie Kansen zonnedak Coöperatie Mei-inoar Grien Vragen? AAN DE SLAG MET LOKAAL EN DUURZAME ENERGIE?

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Duurzame accommodaties. Jaap Veld

Duurzame accommodaties. Jaap Veld Duurzame accommodaties Jaap Veld Zelziuz Zelziuz Advies Zon Thuis Zon Bedrijf Zon Agri Zon Thuis voor huurders Zonnestroom van Wp naar kwh Vermogen zonnestroominstallatie gespecificeerd in Watt peak (Wp)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653 Zonnepanelen op het dak van uw VvE? Draagvlak creëren en offertes aanvragen en communiceren met de VvE (Nieuwsbrief) Kosten en baten analyse Berekenen terug verdien tijd Spreadsheet offerte gegevens Communicatie

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. 3 juli 2013

Informatieavond Zonnepanelen. 3 juli 2013 Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker Peter Molenaar Arnoud Kevenaar 3 juli 2013 Agenda 19:30 Aanvang Aanleiding & Mogelijkheden Groen Zonnig Oldenzaal Zonnepanelen: wat nodig? Van Maatwerkbezoek

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Ten geleide Bij deze vindt u een voorbeeld-aanbiedingsbrief en akkoordverklaring voor het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Mijn ervaring is dat

Nadere informatie

Jaarplan Datum: 4 april 17

Jaarplan Datum: 4 april 17 Jaarplan 2017 Datum: 4 april 17 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP (ZIN)... 4 2.2 BEGELEIDING IN GROEP (PGB)... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014

Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 Samen Energie Opwekken BZ 27 februari 2014 31 januari, het vervolg Veel belangstelling samen duurzame energie opwekken En samen energie te besparen En isolatieprojecten te starten Belangstelling initiatief

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY

Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract): Energie uit zon Duurzame

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

Verkenning Zon op Bedrijfsdaken gemeente Schiedam

Verkenning Zon op Bedrijfsdaken gemeente Schiedam [Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

Inhoud. SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment

Inhoud. SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment SDE+ Loket Fryslân Inhoud SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment SDE+ Loket Waarom dit loket Ondersteuning bij SDE+ aanvraag Zon-PV Groep

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie