Schaalvergroting in de eerstelijns gezondheidszorg breed zichtbaar 1 Johan Hansen, Raymond Kenens, Dinny de Bakker, Ronald Batenburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schaalvergroting in de eerstelijns gezondheidszorg breed zichtbaar 1 Johan Hansen, Raymond Kenens, Dinny de Bakker, Ronald Batenburg"

Transcriptie

1 Schaalvergroting in de eerstelijns gezondheidszorg breed zichtbaar 1 Johan Hansen, Raymond Kenens, Dinny de Bakker, Ronald Batenburg Inleiding Er is in de gezondheidszorg een lange trend van steeds groter wordende zorginstellingen (Groenewegen & Hansen, 26). In veel deelsectoren worden vooral de nadelen hiervan benoemd, maar in de eerstelijns gezondheidszorg wordt schaalvergroting vaak gezien als een belangrijke pijler om de zorg te versterken. Het zou ervoor zorgen dat de eerstelijns praktijk een beter aanspreekpunt (en een sterkere onderhandelingspartner) vormt voor zorgverzekeraars en andere zorgverleners. Ook kan het leiden tot schaalvoordelen, zodat o.a. multidisciplinaire samenwerking en praktijkondersteuning efficiënter te organiseren zijn. Van de andere kant kunnen er ook nadelen verbonden zijn aan groter wordende eerstelijns instellingen. Zo betekent het voor patiënten wellicht dat er minder praktijken zijn om tussen te kiezen en dat hun reisafstand naar een praktijk toeneemt. De diverse aanbodregistraties van het NIVEL bieden geschikte gegevens om deze schaalvergroting in de eerstelijns zorg in kaart te brengen. In deze factsheet laten we zien of er sprake is van een versnelling of juist stabilisering van schaalvergroting binnen vier disciplines: de huisartsenzorg, de verloskundige zorg, de fysiotherapie en de oefentherapie. Schaalvergroting in de huisartsenzorg Sinds 1974 wordt door het NIVEL geregistreerd hoeveel huisartsen in Nederland werkzaam zijn. In de afgelopen 35 jaar is het aandeel duo- en groepspraktijken (met 3 huisartsen of meer) gestaag toegenomen, terwijl het aandeel solopraktijken sterk terugliep: van 89% van alle praktijken in 1975 tot 44% in 211 (Figuur 1a, zie ook Hingstman & Kenens, 211). Anno 211 zijn in de meeste praktijken 2 (26%) of meer (3%) huisartsen werkzaam. Deze schaalvergroting ging gepaard met een terugloop in het totale aantal huisartspraktijken: van een hoogtepunt van circa 4.8 praktijken eind jaren negentig zijn er nog 4.9 praktijken in 211. Wanneer we kijken naar het aantal huisartsen per locatie dan is duidelijk de gestage groei van het aantal huisartsen in Nederland te zien. Van hen is een steeds groter deel in groepspraktijken gaan werken (Figuur 1b): van 5% in 1975 tot meer dan 5% vanaf 28. Toch is de huisartsenzorg anno 211 nog steeds relatief kleinschalig georganiseerd: de gemiddelde praktijkomvang van alle praktijken is 2,2 huisartsen en gemiddeld bestaat een groepspraktijk uit 4,1 huisartsen (Tabel 1). Huisartspraktijken met meer dan 6 huisartsen komen bijna niet voor (te weten in 2% van alle praktijken). 1 De gegevens waarvan in deze rapportage gebruik wordt gemaakt worden verzameld met subsidie van het Ministerie van VWS. Daarnaast is de rapportage mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Jan van Es Instituut. We danken Marc Bruijnzeels voor zijn commentaar op een eerdere versie van deze publicatie. 1

2 Figuur 1a Aantal huisartspraktijken naar praktijkvorm, op 1 januari ( ) Solopraktijk Duopraktijk Groepspraktijk Figuur 1b Aantal werkzame huisartsen naar praktijkvorm, op 1 januari ( ) Huisartsen in solopraktijk Huisartsen in duopraktijk Huisartsen in groepspraktijk 2

3 Schaalvergroting in de verloskundige zorg Het aantal verloskundigen in Nederland wordt geregistreerd sinds 198. Ook bij deze beroepsgroep ontstaan steeds meer groepspraktijken. In 198 werd nog 82% van de praktijken gerund door een solist, in 211 was dit nog maar 16%. In datzelfde jaar bestaat ruim 6% van alle praktijken uit 3 of meer verloskundigen. Het aantal verloskundige praktijken is overigens relatief stabiel gebleven en juist in de laatste 5 jaar gegroeid (Figuur 1a, zie ook Hingstman en Kenens, 21). Meer dan 8% van alle verloskundigen werkt in 211 in een groepspraktijk (Figuur 2b). Gemiddeld genomen bestaat een verloskundige praktijk uit 3,2 personen; onder groepspraktijken is dit 4,1 personen (Tabel 1). Figuur 2a Aantal verloskundige praktijken naar praktijkvorm, op 1 januari ( ) Solopraktijk Duopraktijk Groepspraktijk Figuur 2b Aantal werkzame verloskundigen naar praktijkvorm, op 1 januari ( ) Verloskundigen in solopraktijk Verloskundigen in duopraktijk Verloskundigen in groepspraktijk 3

4 Schaalvergroting in de fysiotherapie Voor de eerstelijns fysiotherapie is de informatie uit de NIVEL beroepenregistraties over een relatief kortere periode beschikbaar, namelijk de periode In deze 1 jaar is het aandeel groepspraktijken gegroeid van 41% tot 52%. Dit ging ten koste van zowel het aandeel solo- als duopraktijken; beide typen praktijken liepen in dezelfde tienjaars periode iets terug (Figuur 3a; zie ook Hingstman & Kenens, 211). Gemiddeld genomen bestaat een fysiotherapiepraktijk in 211 uit 3,2 personen; onder groepspraktijken is dit 5,3 personen (Tabel 1). Figuur 3a Aantal fysiotherapiepraktijken naar praktijkvorm, op 1 januari (21-21) Groepspraktijk Duopraktijk Solopraktijk Schaalvergroting in de oefentherapie De NIVEL-registratiecijfers over de oefentherapie zijn pas het kortst beschikbaar. Ook is deze beroepsgroep relatief klein; het gaat om iets meer dan 1.2 praktijken in de jaren In 21 is dit aantal praktijken verder teruggelopen, naar Deze terugval werd niet zozeer veroorzaakt door een tendens naar schaalvergroting, maar juist door een terugval in het aantal werkzame oefentherapeuten: het aandeel groepspraktijken is in deze periode namelijk ook iets gedaald, van 12% in 24 naar 9% in 21. Figuren 4a en 4b laten de trends zien. Van de vier disciplines heeft de oefentherapie gemiddeld de kleinste praktijken: onder alle praktijken is dit 1,5, onder groepspraktijken 3,7 (Tabel 1). 4

5 Figuur 3b Aantal werkzame fysiotherapeuten naar praktijkvorm, op 1 januari (vanaf 21) Fysiotherapeuten in solopraktijk Fysiotherapeuten in duopraktijk Fysiotherapeuten in groepspraktijk Figuur 4a Aantal oefentherapiepraktijken naar praktijkvorm, op 1 januari (24-21) Groepspraktijk Duopraktijk Solopraktijk

6 Figuur 4b Aantal werkzame oefentherapeuten naar praktijkvorm, op 1 januari (22-21) Oefentherapeuten in solopraktijk Oefentherapeuten in duopraktijk Oefentherapeuten in groepspraktijk Tabel 1 Gemiddelde praktijkgrootte binnen de huisartsenzorg, verloskunde, fysiotherapie en oefentherapie in 21/22 en 21/211, voor alle praktijken en afzonderlijk voor groepspraktijken Huisartsen Verloskundigen Fysiotherapeuten* Oefentherapeuten* Alle praktijken Groepspraktijken Alle praktijken Groepspraktijken Alle praktijken Groepspraktijken Alle praktijken Groepspraktijken 21 2,8 4,9 22 1,7 3,8 3, 4, 1,5 3,6 21 3,7 5,8 1,5 3, ,2 4,2 3,1 4,1 Regionale verschillen in schaalvergroting Gaat de toename van het aantal en aandeel groepspraktijken in de eerste lijn binnen Nederland even hard? Of zijn er regio s waarin dit sneller is verlopen dan in andere? Hiervoor kijken we naar de zongenaamde 2 ROS-regio s in Nederland, het landelijk dekkende netwerk van Regionale OndersteuningsStructuren. Deze zijn gericht op het stimuleren en ondersteunen van integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg. In het geval van huisartsenzorg is in alle ROS-regio s van Nederland sprake van een duidelijke schaalvergroting door de tijd heen (zie Figuur 5). In Almere is dit historisch altijd hoog geweest, gezien de aanwezigheid van de grote koepel zorggroep Almere die de bevolking bedient via een groot aantal gezondheidscentra. Bijna alle huisartsen en huisartspraktijken zijn aan deze koepel verbonden. Een vergelijkbare situatie geldt inmiddels in Zoetermeer en omstreken. Daar tegenover staan enkele ROS-regio s, zoals Friesland en Groningen waar het aandeel groepspraktijken lager is en blijft. Dit hangt mogelijk samen met de mate van stedelijkheid van een regio; in niet-verstedelijkte gebieden wordt immers meer in solopraktijken gewerkt (voor een uitgebreide analyse van regionale spreiding in relatie tot bevolkingsaantallen, zie Van der Velden e.a., 211). 6

7 Figuur 5 Het aandeel groepspraktijken in de huisartsenzorg per ROS-regio, in 22, 25, 28 en 211 In de verloskundige zorg is een veel diverser beeld te zien (Figuur 6). In sommige ROS-regio s blijft het aandeel groepspraktijken relatief stabiel of groeit het licht, bijvoorbeeld in de regio s Utrecht en Twente. Bijvoorbeeld in Friesland, Zeeland en Noord-Holland lijkt het aandeel groepspraktijken juist af te nemen door de tijd. In elk van deze regio s komt dit niet zozeer door een daling van het absolute aantal groepspraktijken, maar door een stijging van het aantal solo- en duopraktijken. 2 Mogelijk betekent dit dat nieuwe verloskundige praktijken vooral als solo- of duopraktijk aan de slag gaan. Of dit een tijdelijke beweging is danwel betekent dat de trend naar schaalvergroting gekeerd wordt, is nog onduidelijk. 2 Bijvoorbeeld in de regio Friesland waren in 22 7 van de 13 praktijken een groepspraktijk (54%). In 211 was dit aantal gestegen naar 11 groepspraktijken, maar waren er in datzelfde jaar ook 14 solo- en duopraktijken. Hierdoor was het aandeel groepspraktijken gedaald tot minder dan de helft (44%). 7

8 Figuur 6 Percentage groepspraktijken in de verloskundige zorg per ROS-regio, op 1 januari in 22, 25, 28 en 211 De fysiotherapie laat wel een eenduidig beeld zien over de tijd. In nagenoeg alle regio s groeit het aandeel groepspraktijken gestaag (Figuur 7). Alleen in de regio s Almere en Zoetermeer was er tussen 25 en 28 sprake van een geringe terugval in het aandeel groepspraktijken. Tot en met 25 was 6 tot 7% van de praktijken een groepspraktijk, in de jaren daarna was dit gedaald tot tussen de 5 en 6%. Ook hier zou de verklaring kunnen zijn dat er meer jonge starters in deze (groei)regio s zijn bijgekomen, maar wat daar dan de reden van is, blijft onzeker. 8

9 Figuur 7 Percentage groepspraktijken in de fysiotherapie per ROS-regio, op 1 januari in 21, 23, 28 en 21 Tot slot lijkt er binnen de oefentherapie relatief vaak sprake van regionale verschuivingen door de tijd (Figuur 6). Wel leiden kleine verschuivingen per praktijk al snel tot regionale verschuivingen, omdat de oefentherapie een relatief klein aantal groepspraktijken kent. Bijvoorbeeld in de regio s Noord-Holland, Zeeland neemt het aandeel groepspraktijken eerst toe om daarna af te nemen. Over het algemeen is het beeld wel stabiel dat er relatief weinig schaalvergroting is in de oefentherapie. 9

10 Figuur 6 Percentage groepspraktijken in de oefentherapie per ROS-regio, op 1 januari in 22 en 21 Stedelijkheid Vooral voor de huisartsenzorg en fysiotherapie hangen regioverschillen in schaalvergroting samen met de urbanisatiegraad van het postcodegebied waar de praktijken gevestigd zijn (Tabel 2). Over het algemeen komen groepspraktijken vooral voor in (zeer) sterk stedelijke gebieden; solopraktijken zijn vaker te vinden in niet-stedelijke gebieden. Een voor de hand liggende verklaring is dat op het platteland het samen op 1 locatie gaan werken van praktijken al snel zal leiden tot mogelijk te grote reisafstanden voor patiënten uit de omringende regio. Het is echter onduidelijk waarom deze ontwikkeling niet zichtbaar is voor verloskundigen en oefentherapeuten. Bij hen lijkt schaalvergroting minder samen te hangen met stedelijkheid. Over de redenen hiervoor kunnen we in dit onderzoek alleen maar speculeren. 1

11 Tabel 2 Percentage groepspraktijken naar mate van stedelijkheid, voor huisartsen (22-211), verloskundigen (22-211), fysiotherapeuten (21-21) en oefentherapeuten (22-21) Huisartsen Verloskundigen Fysiotherapeuten* Oefentherapeuten* Zeer sterk stedelijk 16% 28% 81% 68% 42% 48% 14% 15% Sterk stedelijk 17% 34% 65% 68% 42% 53% 12% 8% Matig stedelijk 15% 3% 63% 64% 41% 55% 12% 11% Weinig stedelijk 14% 29% 47% 54% 41% 54% 7% 8% Niet stedelijk 11% 22% 35% 33% 37% 5% 3% 3% Totaal 15% 3% 6% 6% 41% 53% 1% 9% Conclusie Schaalvergroting wordt vaak gezien als een belangrijke pijler van organisatieontwikkeling binnen de eerstelijns gezondheidszorg, onder meer doordat het zorgt voor meer mogelijkheden voor multidisciplinaire samenwerking en praktijkondersteuning. Wanneer we specifiek kijken naar vier eerstelijns disciplines waarvan het NIVEL over langere periode het aanbod registreert, dan is inderdaad een duidelijke trend naar grotere praktijken te zien. Toch worden eerstelijns praktijken niet steeds groter. Zo is binnen de huisartsenzorg vooral het aandeel kleine groepspraktijken gegroeid, waarin maximaal 3 tot 5 huisartsen werkzaam zijn. Blijkbaar is dit een voldoende omvang om het werk goed te kunnen verdelen en toch zorg dichtbij de patiënt te kunnen leveren. Binnen de verloskunde en fysiotherapie zijn praktijken gemiddeld iets groter, maar ook hier blijven praktijken veelal kleinschalig werken. En binnen de oefentherapie heeft de schaalvergroting bijna niet plaats gevonden. Verschillen tussen regio s in de mate waarin groepspraktijken voorkomen hangen voor een deel samen met een verschil in stedelijkheid; in meer stedelijke gebieden wordt gemiddeld meer in groepspraktijken gewerkt. Toch gaat dit verband niet eenduidig op. Zo geldt voor de regio Utrecht dat hier het aandeel groepspraktijken binnen de fysio- en oefentherapie relatief laag is, terwijl dezelfde regio voor de verloskunde en huisartsenzorg juist relatief hoger scoort vergeleken met andere regio s in Nederland. Dit maakt het lastig te voorspellen of schaalvergroting de komende jaren zal doorzetten. De vraag of kleinschaligheid of grootschaligheid nu binnen de eerstelijns gezondheidszorg het beste model is om eerstelijnszorg aan te bieden, is vooralsnog onbeantwoord gebleven. Ook is in deze factsheet niet geanalyseerd in hoeverre schaalvergroting samenhangt met andere ontwikkelingen, zoals parttime werken en de feminisering van de beroepsbevolking in de gezondheidszorg. Het is relevant om ook in vervolgonderzoek ook deze aspecten te monitoren in relatie tot de trend dat het aandeel groepspraktijken binnen de eerste lijn in Nederland in de komende jaren nog zal blijven groeien. Methodologische verantwoording Het NIVEL beschikt over een aantal registraties van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten). De opzet van deze registraties wordt hier kort toegelicht. Voor de huisartsen wordt sinds 1974 een registratie bijgehouden van zelfstandig gevestigde huisartsen en HIDHA s, plus van recent afgestudeerde huisartsen. De gegevens voor deze registratie worden verkregen via diverse bronnen zoals: de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC) het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en via eigen gegevensverzameling. Voor de peiling van 211 bedroeg de respons na twee rappels 65% van alle aangeschreven huisartsen. Voor de verloskundigen wordt gebruik gemaakt van een registratie van praktiserende verloskundigen, die sinds 1983 worden bijgehouden. Naast externe gegevensbronnen, zoals 11

12 informatie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de diverse verloskundige opleidingen worden jaarlijks via schriftelijke en telefonische enquêtes gegevens verzameld bij de verloskundige zelf. In 21 bedroeg de respons na één rappel 84%. In het geval van fysiotherapeuten in de eerste lijn is het NIVEL in 1985 gestart met registreren. De gegevens voor deze registratie worden sinds 1987 verkregen via een enquête die in principe elke twee jaar wordt gehouden onder alle fysiotherapiepraktijken in Nederland. Voor de peiling van 21 bedroeg de respons 76%. Tot slot is in 22 gestart met de registratie van werkzame en pas afgestudeerde oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. De gegevens worden verkregen via een enquête die elke twee jaar wordt gehouden onder alle oefentherapeuten in Nederland. Zo bedroeg de respons in 21 73%. Voor elk van de beroepsgroepen geldt dat na een enquête via aanvullende bronnen wordt gepoogd om de informatie voor nonrespondenten aan te vullen. Indien dit niet lukt worden de gegevens uit het daaraan voorafgaande jaar aangehouden, zodat de dekkingsgraad uiteindelijk nagenoeg 1% bedraagt. Om die reden wordt ook geen gebruik gemaakt van weging. Literatuur Groenewegen PP, J Hansen (26) Professies en de toekomst. Utrecht: VVAA Hingstman, L, RJ Kenens (21) Cijfers uit de registratie van oefentherapeuten: peiling 21. Utrecht; NIVEL. Hingstman, L, RJ Kenens (21) Cijfers uit de registratie van verloskundigen: peiling 21. Utrecht; NIVEL. Hingstman, L, RJ Kenens (211) Cijfers uit de registratie van huisartsen: peiling 211. Utrecht; NIVEL. Hingstman, L, RJ Kenens (211) Cijfers uit de registratie van fysiotherapeuten: peiling 211. Utrecht; NIVEL. Van der Velden LFJ, L Hingstman, R Kenens, RS Batenburg (211) Regionale spreiding van huisartsen. Over mogelijke regionale tekorten aan huisartsen anno 29 en in de nabije toekomst. Utrecht: NIVEL 12

100% 90% 80% 70% 60% 50% 58% 59% 50% 43% 45% 38% 40% 30% 20% 10% 0%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 58% 59% 50% 43% 45% 38% 40% 30% 20% 10% 0% Multidisciplinaire samenwerking tussen de huisarts en andere eerstelijns zorgverleners: ontwikkelingen door de tijd 1 Johan Hansen, Raymond Kenens, Dinny de Bakker, Ronald Batenburg Inleiding Samenwerking

Nadere informatie

Inventarisatie mono- en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn: een eerste verkenning. R.J. Kenens H. Hofhuis L.

Inventarisatie mono- en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn: een eerste verkenning. R.J. Kenens H. Hofhuis L. Inventarisatie mono- en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn: een eerste verkenning R.J. Kenens H. Hofhuis L. Hingstman ISBN 90-6905-805-7 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2010

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2010 Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2010 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten Postprint 1.0 Version Journal website Pubmed link DOI http://www.vvocm.nl/algemeen/vakblad-beweegreden Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten D.T.P. VAN HASSEL; R.J. KENENS Marktwerking

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2003

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2003 Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2003 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

BROCHURE REGISTRATIE HUISARTSEN PEILING 1 JANUARI 2002

BROCHURE REGISTRATIE HUISARTSEN PEILING 1 JANUARI 2002 BROCHURE REGISTRATIE HUISARTSEN PEILING 1 JANUARI 2002 Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2002 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. Van Hassel R.J. Kenens 2 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. van Hassel R.J. Kenens

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2011

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2011 Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2011 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Uitkomsten van de peiling van 1 januari 2016 L.F.J. van der Velden R.J. Kenens J. Hansen R. Batenburg NIVEL POSTBUS 1568-3500 BN UTRECHT TELEFOON: 030-27

Nadere informatie

Ga (terug) naar de website:

Ga (terug) naar de website: Deze brochure is een uitgave van het NIVEL in 2007. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Hingstman, R.J. Kenens, Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2007, NIVEL 2007) worden gebruikt.

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J.

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J. CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2008 Hingstman, L. Kenens, R.J. oktober 2009 INLEIDING In 2002 is het NIVEL in opdracht van de toenmalige Vereniging Bewegingsleer Cesar

Nadere informatie

Ga (terug) naar de website:

Ga (terug) naar de website: Deze brochure is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (J. Muysken, R.J. Kenens & L. Hingstman, Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2006, NIVEL 2006)

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2010

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2010 Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2010 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2003

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2003 Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2003 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2009

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2009 Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2009 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2008

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2008 Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2008 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2012

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2012 Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van verloskundigen Peiling 2014

Cijfers uit de registratie van verloskundigen Peiling 2014 Cijfers uit de registratie van verloskundigen Peiling 2014 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten peiling 2002

Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten peiling 2002 Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten peiling 2002 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode

Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (ICS Swinkels, CJ Leemrijse en C Veenhof. Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2012

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2012 Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van verloskundigen

Cijfers uit de registratie van verloskundigen Cijfers uit de registratie van verloskundigen Peiling 2015 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2011

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2011 Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2011 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn

Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn J. Hansen T. Nuijen L. Hingstman U vindt

Nadere informatie

peiling 2013 Cijfers uit de registratie van huisartsen Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

peiling 2013 Cijfers uit de registratie van huisartsen Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Bezoekadres Otterstraat 118-124, Utrecht Telefoon 030 27 29 700 Fax 030 27 29 729 Website www.nivel.nl

Nadere informatie

Sterke groei aantal klinisch werkende verloskundigen

Sterke groei aantal klinisch werkende verloskundigen Postprint Version 1.0 Journal website http://www.nivel.nl/pdf/artikel-groei-klinische-verloskundigen.pdf Pubmed link DOI Sterke groei aantal klinisch werkende verloskundigen LAMMERT HINGSTMAN, RAYMOND

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van huisartsen Peiling 2016

Cijfers uit de registratie van huisartsen Peiling 2016 Cijfers uit de registratie van huisartsen Peiling 2016 L.F.J. van der Velden A. Kasteleijn R.J. Kenens Juli 2017 Het NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg. Dat onderzoek kijkt mee met de mensen die zorg

Nadere informatie

peiling 2014 Cijfers uit de registratie van huisartsen Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

peiling 2014 Cijfers uit de registratie van huisartsen Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel_Cijfers_Registratie_HA_2014.qxp_omslagstudie 04-03-15 10:07 Pagina 1 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Bezoekadres Otterstraat 118-124,

Nadere informatie

Voorlopig governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Voorlopig governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Voorlopig governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Versie d.d. 7 november 2012 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Werkplan 5 Kamers 6 Privacycommissie 7 Adviesraad

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2013

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2013 Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2013 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van verloskundigen Peiling 2016

Cijfers uit de registratie van verloskundigen Peiling 2016 Cijfers uit de registratie van verloskundigen Peiling 2016 R. J. Kenens R. Batenburg A. Kasteleijn Het NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg. Dat onderzoek kijkt mee met de mensen die zorg krijgen en de

Nadere informatie

Steeds meer patiënten komen zonder verwijsbrief bij de fysiotherapeut Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, januari 2009

Steeds meer patiënten komen zonder verwijsbrief bij de fysiotherapeut Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, januari 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Ilse CS Swinkels, Margit K Kooijman, Chantal J Leemrijse. Steeds meer fysiotherapiepatiënten komen zonder verwijsbrief.

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

peiling 2015 Cijfers uit de registratie van huisartsen Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

peiling 2015 Cijfers uit de registratie van huisartsen Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel_Cijfers_Registratie_HA_2015.qxp_omslagstudie 01-04-16 12:03 Pagina 1 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.2 20171215 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode 2006-2009 Achtergrond

Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode 2006-2009 Achtergrond Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M.K. Kooijman, I.C.S. Swinkels, J.A. Barten, C Veenhof. Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met

Nadere informatie

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over

Nadere informatie

Tabel 1: Heeft u een vrijwillig eigen risico bovenop uw verplicht eigen risico? 2012 (n=823)

Tabel 1: Heeft u een vrijwillig eigen risico bovenop uw verplicht eigen risico? 2012 (n=823) Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith D. de Jong en Anne E.M. Brabers. Toename van verzekerden die kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Vooral mannen,

Nadere informatie

Groei aantal ergotherapeuten in Nederland zet door

Groei aantal ergotherapeuten in Nederland zet door Arbeidsmarkt NIVEL-onderzoek naar omvang, samenstelling en spreiding van de beroepsgroep Groei aantal ergotherapeuten in Nederland zet door drs. D.T.P van Hassel drs. R.J. Kenens Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de huisartsenzorg in de 23 Districts Huisartsen Verenigingen

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de huisartsenzorg in de 23 Districts Huisartsen Verenigingen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding (R.J. Kenens, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman, Vraag- en aanbodontwikkelingen in de huisartsenzorg in de 23 Districts

Nadere informatie

Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode

Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode 2011 2017 Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode 2011 2017 Derek de Beurs Annemarie Prins Mark

Nadere informatie

Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode

Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode 2011 2017 Psychische en sociale problematiek in de huisartsenpraktijk in de periode 2011 2017 Derek de Beurs Annemarie Prins Mark

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN MENSENDIECK

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN MENSENDIECK Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN MENSENDIECK Peiling 2004 R.J. Kenens L. Hingstman April 2005 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN Utrecht

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek. J. Noordman, C. van Dijk, P. Verhaak. Utrecht: NIVEL, 2008) worden gebruikt.

Nadere informatie

Inventarisatie vraag en aanbod van waarnemers in de huisartspraktijk

Inventarisatie vraag en aanbod van waarnemers in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Lugtenberg, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman, Inventarisatie vraag en aanbod van waarnemers in de huisartspraktijk,

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CESAR

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CESAR Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CESAR Peiling 2002 C. Vugts L. Hingstman Maart 2003 NIVEL Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg Overzicht uitgeschreven huisartsen 1990-2015 NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg ISBN 978-94-6122-424-8 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

NHG -V ISIE D OCUME NT. De virtuele overlegtafel voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn

NHG -V ISIE D OCUME NT. De virtuele overlegtafel voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn NHG -V ISIE D OCUME NT De virtuele overlegtafel voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn NHG-visiedocument De virtuele overlegtafel voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één op de zeven cliënten op eigen initiatief naar de vrijgevestigde diëtist

Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één op de zeven cliënten op eigen initiatief naar de vrijgevestigde diëtist Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: J.Tol, I.C.S. Swinkels, C. Veenhof, Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één

Nadere informatie

REGLEMENT REGISTRATIES BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG. Vastgesteld bij Besluit van de directie van het NIVEL d.d.

REGLEMENT REGISTRATIES BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG. Vastgesteld bij Besluit van de directie van het NIVEL d.d. versie 2005 1 REGLEMENT REGISTRATIES BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG Vastgesteld bij Besluit van de directie van het NIVEL d.d. 17 november 2005 Doel van dit reglement Dit reglement heeft ten

Nadere informatie

Het aantal (vrijgevestigde) ergotherapeuten blijft groeien

Het aantal (vrijgevestigde) ergotherapeuten blijft groeien Peiling NIVEL Het aantal (vrijgevestigde) ergotherapeuten blijft groeien Tekst Lammert Hingstman en Raymond Kenens Binnen de ergotherapie in Nederland hebben in de afgelopen jaren ontwikkelingen plaatsgevonden

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

MONITOR VERLOSKUNDIGE ZORGVERLENING

MONITOR VERLOSKUNDIGE ZORGVERLENING Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding (Monitor verloskundige zorgverlening, T. a. Wiegers, D. Coffie) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via receptie

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Verberne LDM, Kooijman

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Fysiotherapeuten Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor

Graydon Kwartaalmonitor Graydon Kwartaal monitor 1 Voorwoord Inhoud In de eerste week van het nieuwe jaar maakte Graydon al bekend dat een laagterecord kent wat betreft het aantal faillissementen. Het aantal bedrijven dat failliet

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 2002-2017. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, 2011

Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, 2011 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Factsheet Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? JA Barten, ICS Swinkels,

Nadere informatie

Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener, maar niet iedereen gebruikt deze informatie

Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener, maar niet iedereen gebruikt deze informatie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J, Verleun, A., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener,

Nadere informatie

Eerste helft 2018 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2018 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Faillissementen per branche 23 Opheffingen per branche 24 Netto-groei per branche 25 Overzicht

Nadere informatie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie Deze factsheet is geschreven door C. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, en D. de Bakker van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt, NIVEL, februari 2007. Meerderheid van de Nederlanders

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers Oefentherapie Cesar/Mensendieck Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Oefentherapie Cesar/Mensendieck Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Gegevens in deze publicatie kunnen

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen van dieetadvisering uit de basisverzekering

Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen van dieetadvisering uit de basisverzekering Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (J.Tol, I.C.S. Swinkels, C.J. Leemrijse, C. Veenhof, Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen diëtetiek

Nadere informatie

Behoefteraming verloskundigen

Behoefteraming verloskundigen Behoefteraming verloskundigen 2001-2010 T.A.Wiegers L.F.J.van der Velden L.Hingstman Utrecht, januari 2002 Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) Postbus 1568-3500 BN Utrecht

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD

NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD Inleiding Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid in werking getreden. De gewijzigde wet verplicht gemeenten om elke

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt.

Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt. Postprint Version 1.0 Journal website Pubmed link DOI Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt. MW. DR. C. J. LEEMRIJSE 1; MW. DRS. I.C.S. SWINKELS 1; DHR. DRS. M.F. PISTERS 1; DHR. DR.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Factsheet 1: Hulpvraag - aanbod vanwege psychische en sociale problematiek in de huisartspraktijk

Factsheet 1: Hulpvraag - aanbod vanwege psychische en sociale problematiek in de huisartspraktijk Factsheet 1: Hulpvraag - aanbod vanwege psychische en sociale problematiek in de huisartspraktijk 2011 2016 P.F.M. Verhaak M. Nielen D. de Beurs Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

M200705. Werkgelegenheid bij startende bedrijven. drs. A. Bruins

M200705. Werkgelegenheid bij startende bedrijven. drs. A. Bruins M200705 Werkgelegenheid bij startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2007 2 Werkgelegenheid bij startende bedrijven Van startende bedrijven wordt verwacht dat zij bijdragen aan nieuwe werkgelegenheid.

Nadere informatie