Organisatieverslag Liberta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatieverslag Liberta"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoudsopgave Pagina Pagina 1. Inleiding 4 2. Geschiedenis van Liberta 5 3. Huidige situatie van Liberta Identiteit van de organisatie Persoonlijkheid Gedrag Communicatie Symboliek Huisstijldragers Transactionele omgeving, Porters 5 krachtenmodel Macht van de leveranciers Macht van de afnemers De mate waarin substituten en 8 complementaire goederen verkrijgbaar zijn De dreiging van nieuwe 8 toetreders tot de markt De interne concurrentie 8 van spelers op de markt Contextuele omgeving, DESTEP Demografische factoren Economische factoren Sociaal-culturele factoren Technische factoren Ecologische factoren Politiek-juridische factoren 9 4. Ontwikkelingen (intern/extern) Organisatiestructuur Bedrijfscultuur Stijl van leidinggeven Cultuur Symbolen Helden en verhalen Rituelen en tradities (Kern)waarden en grondbeginselen Cultuurtypologie Handy Interne communicatie Manier van werken Liberta en Digitale Communicatie Conclusie Bijlagen Bronnenlijst Begrippenlijst Plan van aanpak Uitwerking fieldresearch Commentaar 28 3

4 1. Inleiding Voor u ligt het organisatieverslag over Liberta. In dit verslag wordt uitgebreid ingegaan op hoe de organisatie Liberta eruit ziet. Dit zal ik verwoorden met de kennis en vaardigheden die ik heb verworven op het gebied van organisatie, techniek en individu. Dit verslag dient als kennisoverdraging aan medestudenten en docenten. Aanleiding Dit organisatieverslag is in opdracht van de Hogeschool Utrecht geschreven. In het derde jaar van de opleiding Digitale Communicatie moet iedere Digitale Communicatie student 100 dagen (20 weken) stagelopen bij een bedrijf. Gedurende deze stageperiode moeten verschillende verslagen worden ingeleverd, waaronder het organisatieverslag. Mijn stage loop ik bij een klein full-service internetbureau: Liberta, in Utrecht. Hoofdvraag Hoe ziet de organisatie Liberta eruit? Doelstelling De doelstelling van dit organisatieverslag is: Een goed en volledig inzicht krijgen in de organisatie Liberta. Deelvragen - Hoe ziet de geschiedenis van Liberta eruit? - Hoe is de huidige situatie van Liberta? - Hoe zit het met de interne en externe ontwikkelingen van Liberta? - Hoe is de organisatiestructuur van Liberta? - Hoe is de bedrijfscultuur van Liberta? - Wat is de manier van werken bij Liberta? - Waarom is Liberta voor de opleiding Digitale Communicatie van belang? Onderzoeksmethode Het onderzoek voor dit organisatieverslag bestaat uit het doen van een deskresearch en een fieldresearch. De fieldresearch bestaat uit een interview, observatie en eigen ervaring. Een uitgewerkte versie van het interview is te vinden in de bijlage op pagina 26. De deskresearch bestaat uit een verzameling van alle beschikbare gegevens over Liberta ten behoeve van de hoofd- en deelvragen. Voorafgaand aan mijn onderzoek heb ik een plan van aanpak geschreven. Dit plan van aanpak is te vinden in de bijlage op pagina 24. Opbouw verslag In dit verslag wordt de hoofdvraag beantwoord aan de hand van de deelvragen. Verschillende aspecten van de organisatie worden besproken om zo een volledig en goed beeld te scheppen van Liberta. Achterin het verslag zijn de bijlagen te vinden. Hierin zit mijn plan van aanpak, een begrippenlijst, bronvermelding, het commentaar op dit organisatieverslag van mijn collega s bij Liberta en een uitgewerkte versie van de fieldresearch. Alle vaktermen in dit verslag staan deels uitgelegd in het verslag, maar voor een groot deel in de alfabetische begrippenlijst. De termen die terug te vinden zijn in de begrippenlijst, staan schuingedrukt in het verslag. De begrippenlijst is terug te vinden in de bijlage op pagina 21. 4

5 2. Geschiedenis van Liberta In 2010 is de Liberta Group opgericht vanuit een afsplitsing van het hostingsbedrijf Xel Media. Xel Media is gestart in 1999 onder de naam Delphi Website Hosting door Robin Stoutenbeek. Robin Stoutenbeek is de huidige systeembeheerder van Xel Media en werkt vanuit huis. In 2002 is Delphi overgenomen door Emrah Lacin en is voortgezet onder de naam Xel Media. Xel merkte dat er veel vraag was naar webdesign. Eigenaar Emrah Lacin besloot om Liberta op te richten, om zo de vraag van klanten naar webdesign te kunnen verwezenlijken en Xel puur een hostingsbedrijf te laten. Liberta is opgestart met het idee om niet het zoveelste internet bureau te zijn maar om een bureau te zijn dat actief werkt om ondernemingen van de klanten een succes te maken. Daarnaast vond Emrah deze markt interessant en leuk. Liberta werkt zelfstandig maar ook met hulp van geselecteerde partners. Momenteel zijn de partners ViViMOBi en Xel Media. ViViMOBi maakt geen deel uit van Xel of Liberta. Liberta is nu nog wel een onderdeel van Xel maar is qua diensten en uitingen zelfstandig. Liberta wil in de toekomst het partnernetwerk uitbreiden. 5

6 3. Huidige situatie van Liberta Liberta is een besloten vennootschap en is een midden- en klein bedrijf, het is een branded identity van het hostingsbedrijf Xel media. Liberta zit in de sector zakelijke dienstverlening. Elk jaar heeft Liberta een relatief groot team aan stagiairs. Elk jaar zijn dit er ongeveer 6. De vaste werknemers zijn: - Emrah Lacin Managing director - Erik van Cuijk Front end developer/designer - Niek Dijkhuis Front end developer/designer - Mohamed Ahmed Senior accountmanager - Samy Ascha Information Systems Director - Ruben Bunskoeke Online strateeg en marketeer De omzet en nettowinst wil Liberta liever niet openbaar maken, daarom is dit niet verwerkt in dit verslag. Liberta biedt veel verschillende diensten aan, waaronder (web)design, SEO en (mobile) application development. De hoofddienst die wordt aangeboden is het vormgeven en realiseren van websites. Vaak worden deze websites gerealiseerd met het content management systeem Wordpress. Liberta bied het hele traject van een website realisatie aan. Liberta merkt wel dat er een verschuiving plaats vindt van de vraag naar webdesign naar responsive design of mobiele sites design. Hiernaast is een overzicht te vinden van alle diensten. Illustratie Iconen Infographics Grafisch ontwerp Huisstijl Logo Visitekaartje Mobiel Mobiele website Mobiele app Mobiele shop Web Webdesign Blog Webshop Strategie SEO Advies Zoekmachine optimalisatie Zoekmachine marketing Zoekmachine adverteren Responsive Design Landingspagina 6

7 3.1 Identiteit van de organisatie De identiteit van Liberta heeft een aantal kenmerken. Deze kenmerken zijn al langere tijd eigen aan de organisatie en terug te vinden in al haar onderdelen en in het gedrag van alle medewerkers. Deze kenmerken zijn herkenbaar en onderscheidend. Door middel van de corporate identitymix zal duidelijk worden hoe Liberta haar identiteit aan de omgeving presenteert. De onderdelen van de corporate identitymix zijn: de persoonlijkheid van de organisatie die tot uitdrukking komt in gedrag, communicatie en symboliek Persoonlijkheid Liberta is een jonge, professionele en frisse organisatie. Het is een team van enthousiaste creatievelingen met passie voor heldere communicatie, design en techniek. 3.2 Huisstijldragers Huisstijldragers zijn alle uitingen waarbij gebruik gemaakt wordt van de huisstijl. Op dit moment zijn dat voor Liberta de website, de handtekening en de visitekaartjes. 3.3 Transactionele omgeving, Porters vijfkrachtenmodel Om een goed beeld te krijgen van de markt waarin Liberta opereert, wordt Liberta in dit onderdeel geanalyseerd aan de hand van het vijfkrachtenmodel van Porter. Er wordt gekeken naar de transactionele omgeving, dit is de omgeving die bestaat uit partijen waarmee Liberta contact onderhoudt, waardoor ze beïnvloed wordt en waarop ze zelf invloed kan uitoefenen. Bij dit model wordt er uitgegaan van vijf krachten die de mate van concurrentie voor Liberta bepalen Gedrag Liberta levert mooie designs, krachtige techniek en vertaalt sterke ideeën naar unieke en innovatieve gebruikerservaringen Communicatie De communicatie is helder, informeel, positief en professioneel Symboliek Het logo met de giraffe staat voor een bepaalde denk- en werkwijze. De giraffe is een ontzettend lang dier, maar staat in het logo ook nog eens boven op een berg. Dit staat symbool voor Liberta. Het symboliseert dat alles mogelijk is en je buiten je standaard kaders kan treden. De giraffe steekt uit boven de rest, hij kijkt hier overheen. Liberta kijkt naar wat er binnen de markt gebeurt en bepaald hierop de volgende stap of dienst, zo blijven ze boven de concurrentie uitsteken. De kleuren zijn fris en de teksten op de website worden ondersteund door heldere, minimalistische iconen. 7

8 3.3.1 De macht van de leveranciers Liberta heeft weinig leveranciers, dit maakt de macht van de leveranciers laag. Wanneer er een website wordt gemaakt, moet deze ook gehost worden. Dit zal dan gebeuren bij het moederbedrijf Xel Media. Het eten voor de werknemers wordt besteld bij de Albert Heijn en de hardware was een eenmalige investering De macht van de afnemers De markt is groot, er zijn veel potentiële klanten. De afnemers hebben veel invloed op het eindproduct omdat de producten/diensten van Liberta niet gestandaardiseerd zijn. De afnemers zitten niet vast aan een abonnement en overstappen is voor klanten niet moeilijk omdat er gebruik gemaakt wordt van Wordpress. De winst voor de klant is groot, een goede website is goed voor een bedrijf en kan bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van een bedrijf De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn Omdat Liberta goed met de tijd en nieuwe ontwikkelingen meegaat zijn er weinig substituten verkrijgbaar op de markt. Liberta levert vooral websites met het content management systeem Wordpress. Wel zijn er websites met andere content management systemen, dit zou je een substituut kunnen noemen. Complementaire goederen zijn goederen die elkaar aanvullen. Zo zou een website een nieuwe huisstijl kunnen aanvullen en kan SEO een website aanvullen. Omdat Liberta veel diensten aanbiedt, zijn er niet veel complementaire goederen meer. De complementaire goederen die Liberta niet aanbiedt zijn: hosting (Xel Media), social media en marketing (campagnes) De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt Omdat Liberta in een groeiende markt zit, zijn er veel nieuwe toetreders tot deze markt. Er zijn ook veel zzp ers die internetdiensten (gaan) aanbieden. Er is veel vraag naar deze diensten en er zijn weinig investeringen nodig om deze diensten aan te bieden, daardoor is de drempel voor nieuwe toetreders relatief laag. Het is voor nieuwe toetreders wel belangrijk om voldoende kennis te hebben, daarnaast is ervaring tegenwoordig ook belangrijk. De dreiging van deze nieuwe toetreders is groot De interne concurrentie van spelers op de markt Doordat er veel aanbieders zijn van deze diensten en veel vragers, is het markttype waarin Liberta opereert een polypolie. Er is sprake van heterogene polypolie, monopolische concurrentie. Dit betekend dat dit een marktvorm is waarbij zeer veel aanbieders een heterogeen product aanbieden. Dit heterogene product is in de vorm van een internetdienst. De markt groeit en zal de komende tijd blijven groeien. 8

9 3.4 Contextuele omgeving, DESTEP: DESTEP is een handige methode voor een externe analyse van een organisatie (contextuele omgeving). Er wordt naar 6 verschillende externe, indirecte factoren gekeken om een goed beeld te scheppen van de huidige situatie van de bedrijfsomgeving van Liberta. Dit zijn factoren waar Liberta geen invloed op heeft, maar deze factoren hebben wel invloed op Liberta Demografische factoren Een demografische factor die van invloed kan zijn op Liberta is leeftijd. Door het opkomen van digitalisering is er een zekere generatiekloof ontstaan op het gebied van digitale middelen en internet. Veel ouderen maken geen gebruik van het internet terwijl veel jongeren niet meer zonder kunnen. Dit heeft invloed op Liberta omdat zij internet diensten aanbieden. De leeftijd van de doelgroep zal dus ook jonger zijn dan gemiddelde leeftijd van een Nederlander. Doordat Nederland voorop loopt in de mate waarin mensen toegang hebben tot het internet, is Nederland een gunstige markt Economische factoren Doordat Nederland in een recessie zit wordt er minder uitgegeven, is de werkeloosheid hoger en staan bedrijven onder druk. Dit heeft gevolgen voor Liberta, bedrijven hebben nou eenmaal minder geld voor een (nieuwe) website. Zzp ers zijn een groot deel van de markt van Liberta. Zzp ers hebben het door de crisis ook moeilijk, dit heeft gevolgen voor Liberta Technische factoren Door de huidige verschuiving van desktop websites naar mobiele websites is Liberta bezig met een verschuiving in haar diensten. Door de groeiende vraag naar mobiele websites en applicaties biedt Liberta dit ook meer aan. Omdat Nederland voorop loopt in de mate waarin mensen toegang hebben tot het internet, is Nederland een gunstige markt. Een deel van de markt zit in Turkije. In Turkije hebben er nog duidelijk minder mensen toegang tot het internet en worden er daarom ook minder internetdiensten aangeboden. Daarnaast is er een verschuiving van gedrukte media naar digitale media, dit heeft invloed op de diensten van Liberta Ecologische factoren Er zijn geen ecologische factoren die relevant zijn voor Liberta Politiek-juridische factoren Liberta moet rekening houden met verschillende wetgevingen zoals de reclamewet, auteurswet, portretrecht, persoonsgegevensbeschermingsrecht en wet- en regelgeving voor mkb ers. Daarnaast moet er apart gekeken worden naar deze wetten in Turkije wanneer er een opdracht voor een Turkse opdrachtgever wordt uitgevoerd. Wanneer er wetswijzigingen worden doorgevoerd op een, voor Liberta, belangrijke wet zullen ze misschien iets moeten aanpassen of hier rekening mee houden Sociaal-culturele factoren Tegenwoordig kun je als bedrijf niet meer zonder een website. Een website is al snel het eerste contactmoment met een (potentiële) klant. Doordat het zo noodzakelijk is geworden voor een bedrijf om een website te hebben, heeft dit positieve gevolgen voor Liberta. 9

10 4. Ontwikkelingen (intern/extern) Voor Liberta is het erg belangrijk om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Het vakgebied veranderd snel omdat er continu nieuwe dingen worden ontwikkeld, de vraag vanuit klanten blijft groeien en de concurrentie hevig is. Op dit moment wordt de vraag naar mobiele websites, applicaties en websites met responsive design steeds groter. Liberta speelt hierop in door zich te ontwikkelen op dit gebied en dit ook aan te bieden aan de klant. De markt blijft hetzelfde maar ze bieden een nieuw product aan, dit heet volgens het Ansoff model productontwikkeling. Ontwikkelingen worden door iedereen bij Liberta bijgehouden. Iedereen is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied door blogs te lezen en trendwatchers in de gaten te houden. Ook houden ze elkaar op de hoogte als iemand een interessante ontwikkeling merkt. Daarnaast wordt er ook goed naar de vraag van de klanten geluisterd en hierop ingespeeld, maar de klant wordt natuurlijk ook geadviseerd over nieuwe ontwikkelingen. Emrah houdt zich vooral bezig met de visie van het bedrijf, wanneer hij een grote verandering in het vakgebied opmerkt zal hij de visie, wanneer nodig, aanpassen en het team hierop aansturen. De trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor Liberta staan hieronder in een wordcloud verwerkt. Hoe groter het woord, hoe belangrijker een ontwikkeling op dit gebied is voor Liberta. 10

11 5. Organisatiestructuur Mintzberg onderscheid 5 ideaaltypen van organisaties. Liberta sluit het beste aan op de typering innovatieve organisatie maar lijkt ook in de typering ondernemende organisatie. Een innovatieve organisatie wordt gekenmerkt door het zeer losse, vluchtige en organische karakter, het wordt ook wel een adhocratie genoemd. Daarnaast is het een lerend bedrijf en het combineert meer democratie met minder bureaucratie. Een voordeel van een innovatieve organisatie is dat er een centrale bak van talent is met daarin mensen van verschillende disciplines. Deze mensen kunnen elkaar goed aanvullen en elkaar ondersteunen in verschillende projecten. Werknemers verhuizen doorgaans van team naar team, wanneer projecten zijn afgerond, om nieuwe projecten te starten. Vanwege dit flexibele karakter kan een innovatieve organisatie snel reageren op veranderingen. Maar daarnaast heeft een innovatieve organisatie ook uitdagingen. Door de hoge machtsspreiding kunnen er snel conflicten ontstaan tussen de werknemers. Daarnaast moet het bedrijf omgaan met snelle veranderingen, dit kan belastend zijn voor de werknemers. Dit maakt het ook moeilijk om talent te vinden en te behouden. Een ondernemende organisatie wordt gekenmerkt door een platte structuur. Er zijn weinig topmanagers, weinig formele structuur en weinig gestandaardiseerde systemen. Dit maakt dit type organisatie, net als de innovatieve organisatie, erg flexibel. Door deze flexibiliteit kan Liberta snel schakelen. Dit leidt tot een hoge mate van succes. Een gebrek van dit type organisatie is dat de organisatie sterk afhankelijk is van één of enkele werknemers. Wanneer zij besluiten te stoppen met het werk, loopt de organisatie gevaar. 11

12 Liberta werkt elk half jaar met een relatief groot team stagiairs. Bijna elke werknemer van Liberta begeleidt een stagiair. Om het bedrijf toch nog gestructureerd te houden zorgt Liberta ervoor dat er bij de sollicitatiegesprekken zo goed mogelijk wordt geselecteerd. Wat vooral een belangrijke vereiste is, is dat de stagiair zelfstandig moet kunnen werken. Daarnaast worden er opdrachten voorbereid voorafgaand aan een stageperiode, zodat er genoeg werk blijft voor de stagiairs. In de eerste weken worden de stagiairs meer begeleid en gedurende de stageperiode krijgen ze steeds meer vrijheid. De begeleiders houden wel goed in de gaten of er goed met deze vrijheid wordt omgegaan. 12

13 6. Bedrijfscultuur 6.1 Stijl van leidinggeven De stijl van leidinggeven bij Liberta is een delegerende en participerende leiderschapsstijl. Volgens de theorie van situationeel leiderschap zijn dit stijlen waarbij er weinig sturing wordt gegeven. De hoeveelheid ondersteuning is wisselend doordat er met projecten wordt gewerkt, op bepaalde momenten wordt er veel ondersteuning gegeven en op andere momenten is er weer nauwelijks ondersteuning. Bij een delegerende leiderschapsstijl wordt er nauwelijks ondersteund en bij een participerende leiderschapsstijl wordt er veel ondersteund. 6.2 Cultuur Liberta beschrijft haar bedrijfscultuur: Ons kantoor is gevestigd in Utrecht aan het Wilhelminapark. We bevinden ons niet op een industrieterrein, maar tussen de mensen. Wij houden er niet van om in een cubicle gepropt te worden. Wij gaan liever voor outside-the-box en denken dat creativiteit ruimte nodig heeft en een inspirerende, actieve werksfeer. Voor ons is het vanzelfsprekend om de werkomgeving aan te passen aan de mensen en niet andersom. Het resultaat is een productieve, maar zeker ook gezellige werkplek met een informele bedrijfscultuur. zodat de rust op de werkvloer behouden kan worden. De medewerkers helpen elkaar graag en vullen elkaar goed aan. Niemand is te beroerd om even de tijd te nemen om je te helpen, of het nou om een moeilijke vraag gaat of om nieuwe batterijen voor je muis. In de middag gaat iedereen lunchen wanneer het hem/haar het beste uitkomt. Vooral tosti s en ei zijn erg populair en daardoor ruikt het in de middag door de hele ruimte lekker naar tosti s en ei. Wanneer het eten is gemaakt ga je weer terug naar je bureau waar je je eten opeet en ondertussen verder werkt of even een momentje voor jezelf neemt. Doordeweeks blijven er soms mensen nog na werktijd even een wijntje of biertje drinken om de dag af te sluiten. De volgende dag staan de wijnglazen nog op tafel en gaat iedereen weer hard aan het werk. Op vrijdagmiddag en avond wordt de week afgesloten met een borrel en wordt er soms door iemand gekookt. Om de bedrijfscultuur beter te beschrijven zal ik gebruik maken van het ui-model en de cultuurtypologie van Handy. Liberta betekent vrijheid. Liberta maakt haar naam waar in de informele en vrije bedrijfscultuur. Liberta is een jonge organisatie met veel jonge werknemers en elk half jaar een, relatief, groot team stagiaires. De sfeer is informeel en gezellig, de medewerkers gaan goed met elkaar om, ook buiten werktijd. Naast alle gezelligheid wordt er ook hard gewerkt en het is doorgaans stil op de werkvloer. Onderling wordt er gepraat via Google Hangouts, 13

14 Het ui-model gaat uit van verschillende cultuurelementen die om de kern zitten, zoals de schillen van een ui. De buitenste schil bestaat uit cultuurelementen die makkelijk zijn aan te passen aan veranderende omstandigheden. De schillen dichter bij de kern zijn lastiger aan te passen aan omstandigheden Symbolen De buitenste schil gaat over de symbolen van Liberta. Dit gaat om bijvoorbeeld de huisstijl, kleuren, kleding en inrichting. Liberta heeft een vrolijke huisstijl met een giraffe als mascotte. De stijl is getekend en straalt informaliteit en vrolijkheid uit. De kleuren zijn fris: limegroen, zwart en wit. Er is geen bedrijfskleding en iedereen komt op zijn of haar manier naar werk zoals hij of zij dat fijn vindt. Het kantoor is huiselijk ingericht en staat midden in Utrecht aan het mooie Wilhelminapark, tussen de mensen. Liberta over haar werkomgeving: Voor ons is het vanzelfsprekend om de werkomgeving aan te passen aan de mensen en niet andersom Helden en verhalen Omdat Liberta zo klein is en iedereen hard werkt en zijn/haar best doet is het lastig om te zeggen wie de echte helden (voorbeelden voor andere medewerkers) zijn. Ik denk dat iedereen elkaar op zijn eigen manier aanvult en dat iedereen waardevolle dingen doet voor Liberta. In de korte tijd dat ik hier stage loop heb ik nog geen duidelijke moeder, vader, clown of kroonprins ontdekt Rituelen en tradities Elke week heeft 1 iemand keukendienst dit houdt in dat diegene zorgt dat de keuken netjes blijft en ook de rest van het kantoor. Iedereen komt aan de beurt. Op vrijdagmiddag en avond is er een borrel en degene die keukendienst heeft zorgt voor het avondeten, meestal is dit, zoals ze dat zelf noemen, een pastacreatie waar je je collega s van moet laten smullen (Kern)waarden en grondbeginselen Een praktische manier om de kernwaarden te toetsen is de BBT formule. Dat staat voor: Belofte, Bewijs en Toonzetting. Belofte Vertaling van sterkte ideeën naar unieke en innovatieve gebruikerservaringen. Bewijs Heldere communicatie, subliem design en krachtige techniek. Toonzetting Fris en open, duidelijke en moderne site, vrolijk logo met leuke mascotte. Omdat de bedrijfscultuur zo informeel en vrij is, zijn er weinig dingen die raar zijn of niet geaccepteerd worden. Wat van de medewerkers wordt verwacht is dat er hard en serieus wordt gewerkt, maar dat er ook ruimte moet zijn voor gezelligheid Cultuurtypologie van Handy Handy onderscheidt twee cultuurdimensies: machtsspreiding en samenwerkingsgraad. Als je deze twee dimensies tegen elkaar uitzet krijg je een 2 x 2 matrix: Machtsspreiding > Samenwerkingsgraad v Laag Hoog Laag Rolcultuur Personencultuur Hoog Machtscultuur Taakcultuur 14

15 Liberta heeft een taakcultuur. Bij een taakcultuur is het zo dat de werknemers met name gericht zijn op het oplossen van problemen of het goed tot uitvoer brengen van taken of projecten. De werknemers vertrouwen op de expertise van hun collega s en zichzelf. Vaak worden er tijdelijke teams gevormd om een taak te volbrengen. Emrah (directeur), heeft slechts indirect invloed op de teams waardoor slechts beperkte sturing van het resultaat mogelijk is. Wanneer een team ergens over twijfelt of ergens niet uitkomt, is Emrah uiteindelijk degene die de knoop doorhakt, maar heeft verder weinig sturing bij de taken. De macht is niet verbonden aan een bepaalde persoon of functie, maar is verspreid over alle werknemers. 6.3 Interne communicatie Bij de innovatieve en ondernemende organisatie Liberta is er weinig onderscheid tussen bazen en medewerkers, er is dan ook weinig sprake van top-down communicatie. Er is minimale sturing op basis van werkresultaten. Er is veel informeel overleg over hoe het werk aan te pakken, dit is naar behoefte en vindt dus alleen plaats wanneer dit nodig is. Bij Liberta is er vooral sprake van interactievisie en eigenlijk geen sprake van actievisie. Er worden weinig berichten gecommuniceerd waarbij geen interactie wordt verwacht. Eigenlijk is er bij alle interne communicatie van Liberta sprake van interactie. Omdat het een klein bedrijf is, is dit makkelijk en zorgt het voor weinig verwarring of chaos. 15

16 7. Manier van werken Liberta werkt met projecten. Deze projecten worden uitgevoerd met de systeemontwikkelingsmethode Agile of Waterfal en de projectmanagementmethode Scrum. De uren worden bijgehouden in Basecamp. Dit is projectmanagement software waarin Liberta zelf een soort scrum systeem heeft gemaakt. In Basecamp worden verschillende projecten aangemaakt en binnen die projecten kan worden gecommuniceerd. Ook kunnen er bronnen, documenten, links en dergelijken gedeeld worden. Er worden voorafgaand aan een project verschillende to-do s aangemaakt, deze worden gesorteerd op de status van de to-do, om zo het scrum element erin te brengen. Van elke to-do moet het aantal uren geschat worden voordat eraan begonnen wordt, vervolgens moeten alle uren die eraan gewerkt worden in het systeem worden ingevoerd. Verder wordt er gewerkt vanuit user centered design en alles wordt zo SMART mogelijk geformuleerd bij een project. Liberta maakt geen vast gebruik van ontwerpdocumenten. Dit wordt alleen gedaan als de klant hierom vraagt. Dit doen ze niet omdat er meestal één iemand bezig is met, bijvoorbeeld, één website. Daardoor is het niet nodig om alles nauwkeurig te documenteren. Mocht het project overgedragen worden, wordt het kort doorgesproken. Meestal duurt dit niet lang, iedereen vertrouwt op elkaars expertise en kennis. 16

17 8. Liberta en Digitale Communicatie Liberta richt zich op de totale breedte van Digitale Communicatie en heeft daardoor veel specialisten binnen het bedrijf op dit gebied. Mijn functie als webdesign stagiair sluit goed aan bij de opleiding. De cursussen die ik heb gehad bij Digitale Communicatie sluiten aan bij mijn werkzaamheden en door deze kennis kan ik mijn rol als webdesigner goed vervullen. Bijna alles wat geleerd wordt op de opleiding Digitale Communicatie wordt in de beroepspraktijk toegepast door Liberta. Onderzoek en testen wordt alleen nauwelijks gedaan bij Liberta, dit wordt wel gedaan op de opleiding. Veel medewerkers van Liberta hebben op soortgelijke opleidingen gezeten, zoals Communicatie en Media Design. 17

18 9. Conclusie De hoofdvraag van dit verslag was: hoe ziet de organisatie Liberta eruit? De verschillende deelvragen zijn beantwoord in dit verslag, op basis van deze uitkomsten kan de hoofdvraag beantwoord worden. Het antwoord op deze vraag is in principe een korte samenvatting van dit verslag. Hoe ziet de organisatie Liberta eruit? Liberta is een full service internetbureau dat in 2010 is opgericht door Emrah Lacin, het is een dochterbedrijf van Xel Media. Liberta werkt samen met de partners ViViMOBi en Xel Media. Liberta is gevestigd in Utrecht. De klanten zijn vooral zzp ers en mkb ers, uit zowel Nederland als Turkije. Liberta biedt internetdiensten aan, dit zijn heterogene producten in de vorm van een internetdienst. de concurrentie is monopolisch en de marktvorm waar Liberta in zit is polypolisch. Tijdens het uitvoeren van projecten wordt er gewerkt met SCRUM, Basecamp, Waterfall en Agile. Bij het ontwerpen wordt er ontworpen vanuit User Centered Design. Liberta is een innovatieve en ondernemende organisatie. Er is weinig sprake van top-down communicatie, er is een hoge machtsspreiding en er wordt veel in teams samengewerkt. Er heerst een informele, taakcultuur. 18

19 10. Bijlagen 10.1 Bronnenlijst Economie lokaal. (n.d.). [Marktvormen] Geraadpleegd op Intemarketing. (n.d.) [Ansoffmodel groeistrategieën]. Geraadpleegd op Michels, W., & Huyskens, I. (2011). Brand-id: inspiratieboek voor creatief denken. Uitgeverij Thema. Michels, W. (2009). Essentie van communicatie: boeien, binden, verrassen, verleiden. Noordhoff Uitgevers B.v. Pijlman, R. (n.d.) [SMART doelen stellen]. Geraadpleegd op ven/doelen-stellen/smart Reijnders, E. (2006). Basisboek Interne Communicatie: aanpak en achtergronden. Gorcum B.V. Scholen met succes. (n.d.). [Ui-model organisatiecultuur]. Geraadpleegd op organisatiecultuur Sonisch. (2006) [Open systeem en Omgeving (bedrijfskunde)]. Geraadpleegd op Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Den Haag, Boom Lemma uitgevers. Uitgeverij Coutinho. (n.d.). [Modellen om de organisatiecultuur te beschrijven en te typeren]. Geraadpleegd op id/extra_info/h1/modellen_organisatiecultuur.pdf Ansoff matrix. (2012). Geraadpleegd op Complementair goed. (2011). Geraadpleegd op Contentmanagementsysteem. (2013). Geraadpleegd op Homogene producten. (2012). Geraadpleegd op Producentengedrag en marktvormen. Geraadpleegd op concurrentie Projectmanagement. (2013). Geraadpleegd op Scholen met succes. (n.d.) [Interne communicatie] Geraadpleegd op 19

20 Standaardisatie. Geraadpleegd op Veugen, P. (2008) [User Centered Design: Een introductie] Geraadpleegd op gn_een_introductie Zoekmachinemarketing. (2013). Geraadpleegd op Zoekmachineoptimalisatie. (2013). Geraadpleegd op 20

Bedrijfsinformatie 1 september 2014

Bedrijfsinformatie 1 september 2014 1 september 2014 Wie ben ik? Even voorstellen Mijn naam is Niek Scholtes, geboren op 29 april 1986 in Den Haag. In 2009 heb ik mijn HBO studie Human Technology afgerond aan de Haagse Hogeschool. Human

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

STAGE VERSLAG LVB NETWORKS

STAGE VERSLAG LVB NETWORKS STAGE VERSLAG LVB NETWORKS Stagiair : Praktijkopleider : Stagebegeleider : Periode : Inlever Datum : Michael Scherpenisse Jeffrey van Draanen Bert de Boer 1 2 April, 2015 Opmerking Beoordeling stageverslag:

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch!?tip: Waarom wij? INNOVATIE IN DESIGN Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

Webfixers Website Whitepaper

Webfixers Website Whitepaper Versie 2.1 jun 16 Webfixers Website Whitepaper Alles wat je moet weten om je website te laten doen wat je verwacht En wat je moet weten om te voorkomen dat je net als meer dan 50% van de ZZP ers en MKB

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch?tip: Waarom wij? Innovatie in Design Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Persoonlijke gegevens Geboortedatum Burgerlijke staat Nationaliteit Rijbewijs Robert de Pijper 01031982 Ongehuwd Nederlandse Ja Adres Postcode Woonplaats Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Telefoon Email

Nadere informatie

Checklist voor een knallende website

Checklist voor een knallende website Met deze checklist scan je je bedrijfswebsite op een aantal onderdelen. Ontdek de sterke punten van je website en welke punten je nog kunt verbeteren. De checklist maakt je bewust van de zaken die bepalen

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Beroepsopdracht: voorbereiden

Beroepsopdracht: voorbereiden 2014 Beroepsopdracht: voorbereiden Priscilla Schaap Netidentity 12-9-2014 Inhoudsopgave Voorbereiden Beschrijf je stagebedrijf... 2 Bedrijfscultuur... 3 SWOT-analyse... 4 Confrontatiematrix... 4 Social

Nadere informatie

Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl

Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl Hoger in Google komen Een hoge positie in Google op een relevant zoekwoord zorgt voor een constante stroom aan potentiële klanten. Zo n hoge positie krijg

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer Mañuel Handboek tern Handboek Een plan van aanpak v0.9 plan van aanpak v0.1 Tim Logemann, junior developer gemann, tim@mass.im junior developer ass.im 68048, W4Ax, 68048@glr.nl 4Ax, 68048@glr.nl mass.im,

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT?

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding Wat is zoekmachine optimalisatie? SEO, search engine optimization ook wel zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Google AdWords binnen jouw marketingstrategie... 2 Branding... 2 Remarketing... 3 Aanzetten tot actie... 3 3. Wat is Google AdWords precies?... 4 Advertentiepositie...

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Ronald Otto ( ) en Peter Kolster ( ) hebben naar aanleiding van hun presentatie dit document geschreven waarin heel puntsgewijs

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt dibbadoo Een onvergetelijke eerste indruk met een website van Dibbadoo Bestaande en potentiële klanten zoeken elke dag op internet naar producten en diensten.

Nadere informatie

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Optimaal online presteren begint voor jou als ondernemer bij een goede website. Je wilt een mooi design, passende functionaliteiten, overtuigende teksten en je publiek

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE

LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE GOOGLE ZOEKMACHINES WIJ LEVEREN Complete Website Bouw en

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

Beter omgaan met YouTube: 5 Tips om jouw YouTube kanaal scherp in beeld te krijgen!

Beter omgaan met YouTube: 5 Tips om jouw YouTube kanaal scherp in beeld te krijgen! Beter omgaan met YouTube: 5 Tips om jouw YouTube kanaal scherp in beeld te krijgen! Inleiding Je kan er simpelweg niet meer omheen. Zodra je een zoekopdracht uitvoert op Google, verschijnen er video thumbnails

Nadere informatie

in het kort Blog Supershift - 4 oktober 2013 Start onderneming 1 oktober 2006 Ondernemersschap B.V. Marc Molendijk Bedrijfslocatie Delft

in het kort Blog Supershift - 4 oktober 2013 Start onderneming 1 oktober 2006 Ondernemersschap B.V. Marc Molendijk Bedrijfslocatie Delft Blog Supershift - 4 oktober 2013 Op 1 juli 2006 zijn webinteractie en Suburban Media samen Supershift io gestart. Dit is op 1 oktober 2006 een besloten vennootschap geworden. De twee bedrijven zijn met

Nadere informatie

DE 4 PIJLERS VAN EEN GOEDE WEBSITE

DE 4 PIJLERS VAN EEN GOEDE WEBSITE DE 4 PIJLERS VAN EEN GOEDE WEBSITE Strategie Concept Creatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Verschillende websites 4 Wat maakt een goede website 5 Bekijk bluetrace.nl en weet wat u kunt verwachten. 2 De 4 pijlers

Nadere informatie

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Interview verslag Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Inhoudsopgave: Voorwoord -!!!!! blz. 3 Wempe Webdesign -!!!! blz. 4 Opleiding -!!!!!! blz. 4 Beroepskeuze

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

VERSIE 2.5 WELKOM. Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits

VERSIE 2.5 WELKOM. Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits VERSIE 2.5 WELKOM Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits - Inhoudsopgave - Algemene introductie Persoonlijke achtergrond Voor- en nadelen van verkopen via internet Internet als verkoopkanaal Een

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

Innovatief vermogen. Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO

Innovatief vermogen. Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO Innovatief vermogen Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO Situatie: Tijdens mijn werk, boodschappen doen, aankoopgedrag, studie en nog veel meer dagelijkse stappen komen consumenten, inclusief ik, steeds

Nadere informatie

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl)

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl) Dit is versie 2.1 (april 2009) Kijk voor de nieuwste versie op: www.renegreve.nl/e-books/ Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van René Greve verveelvoudigd

Nadere informatie

Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand

Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand Contentmarketing voor juristen: bouwen aan je autoriteit en klantenbestand Steeds meer mensen zoeken hun informatie via het internet op en ook in de juridische wereld is het belang van online doorgedrongen.

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp Welkom bij de breakout trainer: Martin Suithoff Wat is Inbound Marketing Strategie? Wat is Inbound Marketing Strategie? Is gebaseerd op het principe: Wordt gevonden door potentiële klanten (donateurs)

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies IBAN: NL57ABNA0479025207 Inleiding: Wij hebben uw website op diverse facetten geanalyseerd en hier een bondig rapport voor geschreven. Door het uitvoeren van onderstaande

Nadere informatie

TARIEVENLIJST Wij begeleiden u naar succes op internet.

TARIEVENLIJST Wij begeleiden u naar succes op internet. TARIEVENLIJST 2016 Wij begeleiden u naar succes op internet. Stap 1: Kennismakingsgesprek Wij laten Visit Media en onze werkwijze zien. Natuurlijk hoort u graag wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf.

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005 Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank Reinout Wolfert Online Dialogue Donderdag Utrecht, 16 juni 2011 28 januari 2005 Voorstellen Reinout Wolfert SNS Bank Afdelingshoofd Front

Nadere informatie

SEO. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

SEO. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl SEO Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Zoekwoorden 5 3. Teksten en landingspagina s 6 4. Metagegevens 8 5.

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

Lokale concurrentie in het buitenland

Lokale concurrentie in het buitenland Lokale concurrentie in het buitenland Hoe te anticiperen als exportbedrijf met vindbaarheid Inhoudsopgave Intro Zoekmachine marketing: het idee erachter Zoekmachine adverteren Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

WIJ ZIJN VWA. en dit is waar wij goed in zijn. Internet en reclame. Webdesign. Online Marketing. Software Development.

WIJ ZIJN VWA. en dit is waar wij goed in zijn. Internet en reclame. Webdesign. Online Marketing. Software Development. Internet en reclame WIJ ZIJN VWA en dit is waar wij goed in zijn Webdesign Online Marketing Software Development Online Magazines E-commerce en Webshops Graisch Ontwerpen INNOVATIE MAAKT HET VERSCHIL TUSSEN

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 08. Content Design verdrijft CMS

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 08. Content Design verdrijft CMS WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M A A R T 2 0 1 4 08. Content Design verdrijft CMS Introductie Je komt steeds vaker op websites die er bijzonder uitzien, of die het verhaal in één pagina vertellen. Jij wil dit

Nadere informatie

Documentatie WD32. Christine van Woensel M32

Documentatie WD32. Christine van Woensel M32 Documentatie WD32 Christine van Woensel M32 Ontwerpkeuzes per device resolutie Desktop (1025 1600px & 769 1024px): Tablet (481 768px): Smartphone (321 480px & tot 320px): Algemeen: Alle ontwerpen voor

Nadere informatie

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS INHOUD // INLEIDING 4 ORIENTATIEDOCUMENT 5 FACTSHEET 6 LEERDOELEN 7 STARTVERSLAG

Nadere informatie

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Vragen Leercasus zo zijn onze manieren

Vragen Leercasus zo zijn onze manieren Vragen Leercasus zo zijn onze manieren Vraag 1 Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag. Geef per doel aan of je dit al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen

Nadere informatie

Vragenlijst voor nieuwe website

Vragenlijst voor nieuwe website Vragenlijst voor nieuwe website Om het jezelf makkelijk te maken, print je dit formulier uit en vul je het gewoon met pen in. Overleg eens met huisgenoten, collega's en vrienden zodat je een juist beeld

Nadere informatie

11 Redenen om te investeren in een nieuwe website

11 Redenen om te investeren in een nieuwe website 11 Redenen om te investeren in een nieuwe website Als je al een website hebt, dan is het handig als je beschikt over een overzicht van redenen wanneer een investering in een nieuwe website gerechtvaardigd

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit. Datum:

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit. Datum: Briefing Webdesign Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit Datum: 23 Introductie Dit document is samengesteld om beter inzicht te krijgen in de informatie die een rol speelt bij

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren!

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16 NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! De Romeinen! Inhoudsopgave Hoe gaan jullie te werk? Blz. 2 Hoofd- en deelvragen bedenken Blz. 3 Inleiding

Nadere informatie

Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs

Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs Inhoud E-book Zoekwoorden uitleg 3 Zoekwoorden in je website gebruiken 4 9 tips voor de pagina over jou 6 Tips voor de lancering van je website

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Digitalisering van een familiebedrijf.

Digitalisering van een familiebedrijf. Digitalisering van een familiebedrijf. Geschreven in september 2014, onder webshop. De opdracht Gassan Diamonds is al bijna zeventig jaar een begrip op het gebied van diamanten en juwelen. Met winkels

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

1 Introductie. Wat is een blog? Waarom is bloggen zo populair?

1 Introductie. Wat is een blog? Waarom is bloggen zo populair? 1 Introductie Wat is een blog? Nu je dit boek in je handen hebt neem ik aan dat je al eens van WordPress gehoord hebt. WordPress is een CMS dat staat voor Content Management System dat oorspronkelijk gemaakt

Nadere informatie

UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017

UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017 UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017 Programma 19.00 René Steuer - oprichter Competence Factory 19.20 Alrik Mol - UWV 19.30 Webdevelopment - Arno Mol 19.40 Wordpress - John Oosterlaar 19.50 Interaction

Nadere informatie

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 Bedrijf: Itarget Media Plaats: Ede Werkzaamheden: Vormgever Periode: Stageperiode #4 Duur: 6 Maanden In dit verslag ga ik uitgebreid in op mijn leerdoelen voor

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN!

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! WWW.TEVREDENMARKETING.NL Email: info@tevredenmarketing.nl - Tel: 020-261 9445 U kunt bij ons terecht voor o.a. de volgende diensten 1 Google Adwords

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Opdrachten: http://tweakers.net/vormgevingsstagiair

Opdrachten: http://tweakers.net/vormgevingsstagiair Opdrachten: 1. Verzamel vijf vacatures van banen die jij zou willen uitoefenen in je stage. Hierbij is het niet van belang of het bedrijf bij jouw in de buurt gevestigd is. 2. Beantwoord de volgende vragen

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie