Organisatieverslag Liberta

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatieverslag Liberta"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoudsopgave Pagina Pagina 1. Inleiding 4 2. Geschiedenis van Liberta 5 3. Huidige situatie van Liberta Identiteit van de organisatie Persoonlijkheid Gedrag Communicatie Symboliek Huisstijldragers Transactionele omgeving, Porters 5 krachtenmodel Macht van de leveranciers Macht van de afnemers De mate waarin substituten en 8 complementaire goederen verkrijgbaar zijn De dreiging van nieuwe 8 toetreders tot de markt De interne concurrentie 8 van spelers op de markt Contextuele omgeving, DESTEP Demografische factoren Economische factoren Sociaal-culturele factoren Technische factoren Ecologische factoren Politiek-juridische factoren 9 4. Ontwikkelingen (intern/extern) Organisatiestructuur Bedrijfscultuur Stijl van leidinggeven Cultuur Symbolen Helden en verhalen Rituelen en tradities (Kern)waarden en grondbeginselen Cultuurtypologie Handy Interne communicatie Manier van werken Liberta en Digitale Communicatie Conclusie Bijlagen Bronnenlijst Begrippenlijst Plan van aanpak Uitwerking fieldresearch Commentaar 28 3

4 1. Inleiding Voor u ligt het organisatieverslag over Liberta. In dit verslag wordt uitgebreid ingegaan op hoe de organisatie Liberta eruit ziet. Dit zal ik verwoorden met de kennis en vaardigheden die ik heb verworven op het gebied van organisatie, techniek en individu. Dit verslag dient als kennisoverdraging aan medestudenten en docenten. Aanleiding Dit organisatieverslag is in opdracht van de Hogeschool Utrecht geschreven. In het derde jaar van de opleiding Digitale Communicatie moet iedere Digitale Communicatie student 100 dagen (20 weken) stagelopen bij een bedrijf. Gedurende deze stageperiode moeten verschillende verslagen worden ingeleverd, waaronder het organisatieverslag. Mijn stage loop ik bij een klein full-service internetbureau: Liberta, in Utrecht. Hoofdvraag Hoe ziet de organisatie Liberta eruit? Doelstelling De doelstelling van dit organisatieverslag is: Een goed en volledig inzicht krijgen in de organisatie Liberta. Deelvragen - Hoe ziet de geschiedenis van Liberta eruit? - Hoe is de huidige situatie van Liberta? - Hoe zit het met de interne en externe ontwikkelingen van Liberta? - Hoe is de organisatiestructuur van Liberta? - Hoe is de bedrijfscultuur van Liberta? - Wat is de manier van werken bij Liberta? - Waarom is Liberta voor de opleiding Digitale Communicatie van belang? Onderzoeksmethode Het onderzoek voor dit organisatieverslag bestaat uit het doen van een deskresearch en een fieldresearch. De fieldresearch bestaat uit een interview, observatie en eigen ervaring. Een uitgewerkte versie van het interview is te vinden in de bijlage op pagina 26. De deskresearch bestaat uit een verzameling van alle beschikbare gegevens over Liberta ten behoeve van de hoofd- en deelvragen. Voorafgaand aan mijn onderzoek heb ik een plan van aanpak geschreven. Dit plan van aanpak is te vinden in de bijlage op pagina 24. Opbouw verslag In dit verslag wordt de hoofdvraag beantwoord aan de hand van de deelvragen. Verschillende aspecten van de organisatie worden besproken om zo een volledig en goed beeld te scheppen van Liberta. Achterin het verslag zijn de bijlagen te vinden. Hierin zit mijn plan van aanpak, een begrippenlijst, bronvermelding, het commentaar op dit organisatieverslag van mijn collega s bij Liberta en een uitgewerkte versie van de fieldresearch. Alle vaktermen in dit verslag staan deels uitgelegd in het verslag, maar voor een groot deel in de alfabetische begrippenlijst. De termen die terug te vinden zijn in de begrippenlijst, staan schuingedrukt in het verslag. De begrippenlijst is terug te vinden in de bijlage op pagina 21. 4

5 2. Geschiedenis van Liberta In 2010 is de Liberta Group opgericht vanuit een afsplitsing van het hostingsbedrijf Xel Media. Xel Media is gestart in 1999 onder de naam Delphi Website Hosting door Robin Stoutenbeek. Robin Stoutenbeek is de huidige systeembeheerder van Xel Media en werkt vanuit huis. In 2002 is Delphi overgenomen door Emrah Lacin en is voortgezet onder de naam Xel Media. Xel merkte dat er veel vraag was naar webdesign. Eigenaar Emrah Lacin besloot om Liberta op te richten, om zo de vraag van klanten naar webdesign te kunnen verwezenlijken en Xel puur een hostingsbedrijf te laten. Liberta is opgestart met het idee om niet het zoveelste internet bureau te zijn maar om een bureau te zijn dat actief werkt om ondernemingen van de klanten een succes te maken. Daarnaast vond Emrah deze markt interessant en leuk. Liberta werkt zelfstandig maar ook met hulp van geselecteerde partners. Momenteel zijn de partners ViViMOBi en Xel Media. ViViMOBi maakt geen deel uit van Xel of Liberta. Liberta is nu nog wel een onderdeel van Xel maar is qua diensten en uitingen zelfstandig. Liberta wil in de toekomst het partnernetwerk uitbreiden. 5

6 3. Huidige situatie van Liberta Liberta is een besloten vennootschap en is een midden- en klein bedrijf, het is een branded identity van het hostingsbedrijf Xel media. Liberta zit in de sector zakelijke dienstverlening. Elk jaar heeft Liberta een relatief groot team aan stagiairs. Elk jaar zijn dit er ongeveer 6. De vaste werknemers zijn: - Emrah Lacin Managing director - Erik van Cuijk Front end developer/designer - Niek Dijkhuis Front end developer/designer - Mohamed Ahmed Senior accountmanager - Samy Ascha Information Systems Director - Ruben Bunskoeke Online strateeg en marketeer De omzet en nettowinst wil Liberta liever niet openbaar maken, daarom is dit niet verwerkt in dit verslag. Liberta biedt veel verschillende diensten aan, waaronder (web)design, SEO en (mobile) application development. De hoofddienst die wordt aangeboden is het vormgeven en realiseren van websites. Vaak worden deze websites gerealiseerd met het content management systeem Wordpress. Liberta bied het hele traject van een website realisatie aan. Liberta merkt wel dat er een verschuiving plaats vindt van de vraag naar webdesign naar responsive design of mobiele sites design. Hiernaast is een overzicht te vinden van alle diensten. Illustratie Iconen Infographics Grafisch ontwerp Huisstijl Logo Visitekaartje Mobiel Mobiele website Mobiele app Mobiele shop Web Webdesign Blog Webshop Strategie SEO Advies Zoekmachine optimalisatie Zoekmachine marketing Zoekmachine adverteren Responsive Design Landingspagina 6

7 3.1 Identiteit van de organisatie De identiteit van Liberta heeft een aantal kenmerken. Deze kenmerken zijn al langere tijd eigen aan de organisatie en terug te vinden in al haar onderdelen en in het gedrag van alle medewerkers. Deze kenmerken zijn herkenbaar en onderscheidend. Door middel van de corporate identitymix zal duidelijk worden hoe Liberta haar identiteit aan de omgeving presenteert. De onderdelen van de corporate identitymix zijn: de persoonlijkheid van de organisatie die tot uitdrukking komt in gedrag, communicatie en symboliek Persoonlijkheid Liberta is een jonge, professionele en frisse organisatie. Het is een team van enthousiaste creatievelingen met passie voor heldere communicatie, design en techniek. 3.2 Huisstijldragers Huisstijldragers zijn alle uitingen waarbij gebruik gemaakt wordt van de huisstijl. Op dit moment zijn dat voor Liberta de website, de handtekening en de visitekaartjes. 3.3 Transactionele omgeving, Porters vijfkrachtenmodel Om een goed beeld te krijgen van de markt waarin Liberta opereert, wordt Liberta in dit onderdeel geanalyseerd aan de hand van het vijfkrachtenmodel van Porter. Er wordt gekeken naar de transactionele omgeving, dit is de omgeving die bestaat uit partijen waarmee Liberta contact onderhoudt, waardoor ze beïnvloed wordt en waarop ze zelf invloed kan uitoefenen. Bij dit model wordt er uitgegaan van vijf krachten die de mate van concurrentie voor Liberta bepalen Gedrag Liberta levert mooie designs, krachtige techniek en vertaalt sterke ideeën naar unieke en innovatieve gebruikerservaringen Communicatie De communicatie is helder, informeel, positief en professioneel Symboliek Het logo met de giraffe staat voor een bepaalde denk- en werkwijze. De giraffe is een ontzettend lang dier, maar staat in het logo ook nog eens boven op een berg. Dit staat symbool voor Liberta. Het symboliseert dat alles mogelijk is en je buiten je standaard kaders kan treden. De giraffe steekt uit boven de rest, hij kijkt hier overheen. Liberta kijkt naar wat er binnen de markt gebeurt en bepaald hierop de volgende stap of dienst, zo blijven ze boven de concurrentie uitsteken. De kleuren zijn fris en de teksten op de website worden ondersteund door heldere, minimalistische iconen. 7

8 3.3.1 De macht van de leveranciers Liberta heeft weinig leveranciers, dit maakt de macht van de leveranciers laag. Wanneer er een website wordt gemaakt, moet deze ook gehost worden. Dit zal dan gebeuren bij het moederbedrijf Xel Media. Het eten voor de werknemers wordt besteld bij de Albert Heijn en de hardware was een eenmalige investering De macht van de afnemers De markt is groot, er zijn veel potentiële klanten. De afnemers hebben veel invloed op het eindproduct omdat de producten/diensten van Liberta niet gestandaardiseerd zijn. De afnemers zitten niet vast aan een abonnement en overstappen is voor klanten niet moeilijk omdat er gebruik gemaakt wordt van Wordpress. De winst voor de klant is groot, een goede website is goed voor een bedrijf en kan bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van een bedrijf De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn Omdat Liberta goed met de tijd en nieuwe ontwikkelingen meegaat zijn er weinig substituten verkrijgbaar op de markt. Liberta levert vooral websites met het content management systeem Wordpress. Wel zijn er websites met andere content management systemen, dit zou je een substituut kunnen noemen. Complementaire goederen zijn goederen die elkaar aanvullen. Zo zou een website een nieuwe huisstijl kunnen aanvullen en kan SEO een website aanvullen. Omdat Liberta veel diensten aanbiedt, zijn er niet veel complementaire goederen meer. De complementaire goederen die Liberta niet aanbiedt zijn: hosting (Xel Media), social media en marketing (campagnes) De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt Omdat Liberta in een groeiende markt zit, zijn er veel nieuwe toetreders tot deze markt. Er zijn ook veel zzp ers die internetdiensten (gaan) aanbieden. Er is veel vraag naar deze diensten en er zijn weinig investeringen nodig om deze diensten aan te bieden, daardoor is de drempel voor nieuwe toetreders relatief laag. Het is voor nieuwe toetreders wel belangrijk om voldoende kennis te hebben, daarnaast is ervaring tegenwoordig ook belangrijk. De dreiging van deze nieuwe toetreders is groot De interne concurrentie van spelers op de markt Doordat er veel aanbieders zijn van deze diensten en veel vragers, is het markttype waarin Liberta opereert een polypolie. Er is sprake van heterogene polypolie, monopolische concurrentie. Dit betekend dat dit een marktvorm is waarbij zeer veel aanbieders een heterogeen product aanbieden. Dit heterogene product is in de vorm van een internetdienst. De markt groeit en zal de komende tijd blijven groeien. 8

9 3.4 Contextuele omgeving, DESTEP: DESTEP is een handige methode voor een externe analyse van een organisatie (contextuele omgeving). Er wordt naar 6 verschillende externe, indirecte factoren gekeken om een goed beeld te scheppen van de huidige situatie van de bedrijfsomgeving van Liberta. Dit zijn factoren waar Liberta geen invloed op heeft, maar deze factoren hebben wel invloed op Liberta Demografische factoren Een demografische factor die van invloed kan zijn op Liberta is leeftijd. Door het opkomen van digitalisering is er een zekere generatiekloof ontstaan op het gebied van digitale middelen en internet. Veel ouderen maken geen gebruik van het internet terwijl veel jongeren niet meer zonder kunnen. Dit heeft invloed op Liberta omdat zij internet diensten aanbieden. De leeftijd van de doelgroep zal dus ook jonger zijn dan gemiddelde leeftijd van een Nederlander. Doordat Nederland voorop loopt in de mate waarin mensen toegang hebben tot het internet, is Nederland een gunstige markt Economische factoren Doordat Nederland in een recessie zit wordt er minder uitgegeven, is de werkeloosheid hoger en staan bedrijven onder druk. Dit heeft gevolgen voor Liberta, bedrijven hebben nou eenmaal minder geld voor een (nieuwe) website. Zzp ers zijn een groot deel van de markt van Liberta. Zzp ers hebben het door de crisis ook moeilijk, dit heeft gevolgen voor Liberta Technische factoren Door de huidige verschuiving van desktop websites naar mobiele websites is Liberta bezig met een verschuiving in haar diensten. Door de groeiende vraag naar mobiele websites en applicaties biedt Liberta dit ook meer aan. Omdat Nederland voorop loopt in de mate waarin mensen toegang hebben tot het internet, is Nederland een gunstige markt. Een deel van de markt zit in Turkije. In Turkije hebben er nog duidelijk minder mensen toegang tot het internet en worden er daarom ook minder internetdiensten aangeboden. Daarnaast is er een verschuiving van gedrukte media naar digitale media, dit heeft invloed op de diensten van Liberta Ecologische factoren Er zijn geen ecologische factoren die relevant zijn voor Liberta Politiek-juridische factoren Liberta moet rekening houden met verschillende wetgevingen zoals de reclamewet, auteurswet, portretrecht, persoonsgegevensbeschermingsrecht en wet- en regelgeving voor mkb ers. Daarnaast moet er apart gekeken worden naar deze wetten in Turkije wanneer er een opdracht voor een Turkse opdrachtgever wordt uitgevoerd. Wanneer er wetswijzigingen worden doorgevoerd op een, voor Liberta, belangrijke wet zullen ze misschien iets moeten aanpassen of hier rekening mee houden Sociaal-culturele factoren Tegenwoordig kun je als bedrijf niet meer zonder een website. Een website is al snel het eerste contactmoment met een (potentiële) klant. Doordat het zo noodzakelijk is geworden voor een bedrijf om een website te hebben, heeft dit positieve gevolgen voor Liberta. 9

10 4. Ontwikkelingen (intern/extern) Voor Liberta is het erg belangrijk om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Het vakgebied veranderd snel omdat er continu nieuwe dingen worden ontwikkeld, de vraag vanuit klanten blijft groeien en de concurrentie hevig is. Op dit moment wordt de vraag naar mobiele websites, applicaties en websites met responsive design steeds groter. Liberta speelt hierop in door zich te ontwikkelen op dit gebied en dit ook aan te bieden aan de klant. De markt blijft hetzelfde maar ze bieden een nieuw product aan, dit heet volgens het Ansoff model productontwikkeling. Ontwikkelingen worden door iedereen bij Liberta bijgehouden. Iedereen is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied door blogs te lezen en trendwatchers in de gaten te houden. Ook houden ze elkaar op de hoogte als iemand een interessante ontwikkeling merkt. Daarnaast wordt er ook goed naar de vraag van de klanten geluisterd en hierop ingespeeld, maar de klant wordt natuurlijk ook geadviseerd over nieuwe ontwikkelingen. Emrah houdt zich vooral bezig met de visie van het bedrijf, wanneer hij een grote verandering in het vakgebied opmerkt zal hij de visie, wanneer nodig, aanpassen en het team hierop aansturen. De trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor Liberta staan hieronder in een wordcloud verwerkt. Hoe groter het woord, hoe belangrijker een ontwikkeling op dit gebied is voor Liberta. 10

11 5. Organisatiestructuur Mintzberg onderscheid 5 ideaaltypen van organisaties. Liberta sluit het beste aan op de typering innovatieve organisatie maar lijkt ook in de typering ondernemende organisatie. Een innovatieve organisatie wordt gekenmerkt door het zeer losse, vluchtige en organische karakter, het wordt ook wel een adhocratie genoemd. Daarnaast is het een lerend bedrijf en het combineert meer democratie met minder bureaucratie. Een voordeel van een innovatieve organisatie is dat er een centrale bak van talent is met daarin mensen van verschillende disciplines. Deze mensen kunnen elkaar goed aanvullen en elkaar ondersteunen in verschillende projecten. Werknemers verhuizen doorgaans van team naar team, wanneer projecten zijn afgerond, om nieuwe projecten te starten. Vanwege dit flexibele karakter kan een innovatieve organisatie snel reageren op veranderingen. Maar daarnaast heeft een innovatieve organisatie ook uitdagingen. Door de hoge machtsspreiding kunnen er snel conflicten ontstaan tussen de werknemers. Daarnaast moet het bedrijf omgaan met snelle veranderingen, dit kan belastend zijn voor de werknemers. Dit maakt het ook moeilijk om talent te vinden en te behouden. Een ondernemende organisatie wordt gekenmerkt door een platte structuur. Er zijn weinig topmanagers, weinig formele structuur en weinig gestandaardiseerde systemen. Dit maakt dit type organisatie, net als de innovatieve organisatie, erg flexibel. Door deze flexibiliteit kan Liberta snel schakelen. Dit leidt tot een hoge mate van succes. Een gebrek van dit type organisatie is dat de organisatie sterk afhankelijk is van één of enkele werknemers. Wanneer zij besluiten te stoppen met het werk, loopt de organisatie gevaar. 11

12 Liberta werkt elk half jaar met een relatief groot team stagiairs. Bijna elke werknemer van Liberta begeleidt een stagiair. Om het bedrijf toch nog gestructureerd te houden zorgt Liberta ervoor dat er bij de sollicitatiegesprekken zo goed mogelijk wordt geselecteerd. Wat vooral een belangrijke vereiste is, is dat de stagiair zelfstandig moet kunnen werken. Daarnaast worden er opdrachten voorbereid voorafgaand aan een stageperiode, zodat er genoeg werk blijft voor de stagiairs. In de eerste weken worden de stagiairs meer begeleid en gedurende de stageperiode krijgen ze steeds meer vrijheid. De begeleiders houden wel goed in de gaten of er goed met deze vrijheid wordt omgegaan. 12

13 6. Bedrijfscultuur 6.1 Stijl van leidinggeven De stijl van leidinggeven bij Liberta is een delegerende en participerende leiderschapsstijl. Volgens de theorie van situationeel leiderschap zijn dit stijlen waarbij er weinig sturing wordt gegeven. De hoeveelheid ondersteuning is wisselend doordat er met projecten wordt gewerkt, op bepaalde momenten wordt er veel ondersteuning gegeven en op andere momenten is er weer nauwelijks ondersteuning. Bij een delegerende leiderschapsstijl wordt er nauwelijks ondersteund en bij een participerende leiderschapsstijl wordt er veel ondersteund. 6.2 Cultuur Liberta beschrijft haar bedrijfscultuur: Ons kantoor is gevestigd in Utrecht aan het Wilhelminapark. We bevinden ons niet op een industrieterrein, maar tussen de mensen. Wij houden er niet van om in een cubicle gepropt te worden. Wij gaan liever voor outside-the-box en denken dat creativiteit ruimte nodig heeft en een inspirerende, actieve werksfeer. Voor ons is het vanzelfsprekend om de werkomgeving aan te passen aan de mensen en niet andersom. Het resultaat is een productieve, maar zeker ook gezellige werkplek met een informele bedrijfscultuur. zodat de rust op de werkvloer behouden kan worden. De medewerkers helpen elkaar graag en vullen elkaar goed aan. Niemand is te beroerd om even de tijd te nemen om je te helpen, of het nou om een moeilijke vraag gaat of om nieuwe batterijen voor je muis. In de middag gaat iedereen lunchen wanneer het hem/haar het beste uitkomt. Vooral tosti s en ei zijn erg populair en daardoor ruikt het in de middag door de hele ruimte lekker naar tosti s en ei. Wanneer het eten is gemaakt ga je weer terug naar je bureau waar je je eten opeet en ondertussen verder werkt of even een momentje voor jezelf neemt. Doordeweeks blijven er soms mensen nog na werktijd even een wijntje of biertje drinken om de dag af te sluiten. De volgende dag staan de wijnglazen nog op tafel en gaat iedereen weer hard aan het werk. Op vrijdagmiddag en avond wordt de week afgesloten met een borrel en wordt er soms door iemand gekookt. Om de bedrijfscultuur beter te beschrijven zal ik gebruik maken van het ui-model en de cultuurtypologie van Handy. Liberta betekent vrijheid. Liberta maakt haar naam waar in de informele en vrije bedrijfscultuur. Liberta is een jonge organisatie met veel jonge werknemers en elk half jaar een, relatief, groot team stagiaires. De sfeer is informeel en gezellig, de medewerkers gaan goed met elkaar om, ook buiten werktijd. Naast alle gezelligheid wordt er ook hard gewerkt en het is doorgaans stil op de werkvloer. Onderling wordt er gepraat via Google Hangouts, 13

14 Het ui-model gaat uit van verschillende cultuurelementen die om de kern zitten, zoals de schillen van een ui. De buitenste schil bestaat uit cultuurelementen die makkelijk zijn aan te passen aan veranderende omstandigheden. De schillen dichter bij de kern zijn lastiger aan te passen aan omstandigheden Symbolen De buitenste schil gaat over de symbolen van Liberta. Dit gaat om bijvoorbeeld de huisstijl, kleuren, kleding en inrichting. Liberta heeft een vrolijke huisstijl met een giraffe als mascotte. De stijl is getekend en straalt informaliteit en vrolijkheid uit. De kleuren zijn fris: limegroen, zwart en wit. Er is geen bedrijfskleding en iedereen komt op zijn of haar manier naar werk zoals hij of zij dat fijn vindt. Het kantoor is huiselijk ingericht en staat midden in Utrecht aan het mooie Wilhelminapark, tussen de mensen. Liberta over haar werkomgeving: Voor ons is het vanzelfsprekend om de werkomgeving aan te passen aan de mensen en niet andersom Helden en verhalen Omdat Liberta zo klein is en iedereen hard werkt en zijn/haar best doet is het lastig om te zeggen wie de echte helden (voorbeelden voor andere medewerkers) zijn. Ik denk dat iedereen elkaar op zijn eigen manier aanvult en dat iedereen waardevolle dingen doet voor Liberta. In de korte tijd dat ik hier stage loop heb ik nog geen duidelijke moeder, vader, clown of kroonprins ontdekt Rituelen en tradities Elke week heeft 1 iemand keukendienst dit houdt in dat diegene zorgt dat de keuken netjes blijft en ook de rest van het kantoor. Iedereen komt aan de beurt. Op vrijdagmiddag en avond is er een borrel en degene die keukendienst heeft zorgt voor het avondeten, meestal is dit, zoals ze dat zelf noemen, een pastacreatie waar je je collega s van moet laten smullen (Kern)waarden en grondbeginselen Een praktische manier om de kernwaarden te toetsen is de BBT formule. Dat staat voor: Belofte, Bewijs en Toonzetting. Belofte Vertaling van sterkte ideeën naar unieke en innovatieve gebruikerservaringen. Bewijs Heldere communicatie, subliem design en krachtige techniek. Toonzetting Fris en open, duidelijke en moderne site, vrolijk logo met leuke mascotte. Omdat de bedrijfscultuur zo informeel en vrij is, zijn er weinig dingen die raar zijn of niet geaccepteerd worden. Wat van de medewerkers wordt verwacht is dat er hard en serieus wordt gewerkt, maar dat er ook ruimte moet zijn voor gezelligheid Cultuurtypologie van Handy Handy onderscheidt twee cultuurdimensies: machtsspreiding en samenwerkingsgraad. Als je deze twee dimensies tegen elkaar uitzet krijg je een 2 x 2 matrix: Machtsspreiding > Samenwerkingsgraad v Laag Hoog Laag Rolcultuur Personencultuur Hoog Machtscultuur Taakcultuur 14

15 Liberta heeft een taakcultuur. Bij een taakcultuur is het zo dat de werknemers met name gericht zijn op het oplossen van problemen of het goed tot uitvoer brengen van taken of projecten. De werknemers vertrouwen op de expertise van hun collega s en zichzelf. Vaak worden er tijdelijke teams gevormd om een taak te volbrengen. Emrah (directeur), heeft slechts indirect invloed op de teams waardoor slechts beperkte sturing van het resultaat mogelijk is. Wanneer een team ergens over twijfelt of ergens niet uitkomt, is Emrah uiteindelijk degene die de knoop doorhakt, maar heeft verder weinig sturing bij de taken. De macht is niet verbonden aan een bepaalde persoon of functie, maar is verspreid over alle werknemers. 6.3 Interne communicatie Bij de innovatieve en ondernemende organisatie Liberta is er weinig onderscheid tussen bazen en medewerkers, er is dan ook weinig sprake van top-down communicatie. Er is minimale sturing op basis van werkresultaten. Er is veel informeel overleg over hoe het werk aan te pakken, dit is naar behoefte en vindt dus alleen plaats wanneer dit nodig is. Bij Liberta is er vooral sprake van interactievisie en eigenlijk geen sprake van actievisie. Er worden weinig berichten gecommuniceerd waarbij geen interactie wordt verwacht. Eigenlijk is er bij alle interne communicatie van Liberta sprake van interactie. Omdat het een klein bedrijf is, is dit makkelijk en zorgt het voor weinig verwarring of chaos. 15

16 7. Manier van werken Liberta werkt met projecten. Deze projecten worden uitgevoerd met de systeemontwikkelingsmethode Agile of Waterfal en de projectmanagementmethode Scrum. De uren worden bijgehouden in Basecamp. Dit is projectmanagement software waarin Liberta zelf een soort scrum systeem heeft gemaakt. In Basecamp worden verschillende projecten aangemaakt en binnen die projecten kan worden gecommuniceerd. Ook kunnen er bronnen, documenten, links en dergelijken gedeeld worden. Er worden voorafgaand aan een project verschillende to-do s aangemaakt, deze worden gesorteerd op de status van de to-do, om zo het scrum element erin te brengen. Van elke to-do moet het aantal uren geschat worden voordat eraan begonnen wordt, vervolgens moeten alle uren die eraan gewerkt worden in het systeem worden ingevoerd. Verder wordt er gewerkt vanuit user centered design en alles wordt zo SMART mogelijk geformuleerd bij een project. Liberta maakt geen vast gebruik van ontwerpdocumenten. Dit wordt alleen gedaan als de klant hierom vraagt. Dit doen ze niet omdat er meestal één iemand bezig is met, bijvoorbeeld, één website. Daardoor is het niet nodig om alles nauwkeurig te documenteren. Mocht het project overgedragen worden, wordt het kort doorgesproken. Meestal duurt dit niet lang, iedereen vertrouwt op elkaars expertise en kennis. 16

17 8. Liberta en Digitale Communicatie Liberta richt zich op de totale breedte van Digitale Communicatie en heeft daardoor veel specialisten binnen het bedrijf op dit gebied. Mijn functie als webdesign stagiair sluit goed aan bij de opleiding. De cursussen die ik heb gehad bij Digitale Communicatie sluiten aan bij mijn werkzaamheden en door deze kennis kan ik mijn rol als webdesigner goed vervullen. Bijna alles wat geleerd wordt op de opleiding Digitale Communicatie wordt in de beroepspraktijk toegepast door Liberta. Onderzoek en testen wordt alleen nauwelijks gedaan bij Liberta, dit wordt wel gedaan op de opleiding. Veel medewerkers van Liberta hebben op soortgelijke opleidingen gezeten, zoals Communicatie en Media Design. 17

18 9. Conclusie De hoofdvraag van dit verslag was: hoe ziet de organisatie Liberta eruit? De verschillende deelvragen zijn beantwoord in dit verslag, op basis van deze uitkomsten kan de hoofdvraag beantwoord worden. Het antwoord op deze vraag is in principe een korte samenvatting van dit verslag. Hoe ziet de organisatie Liberta eruit? Liberta is een full service internetbureau dat in 2010 is opgericht door Emrah Lacin, het is een dochterbedrijf van Xel Media. Liberta werkt samen met de partners ViViMOBi en Xel Media. Liberta is gevestigd in Utrecht. De klanten zijn vooral zzp ers en mkb ers, uit zowel Nederland als Turkije. Liberta biedt internetdiensten aan, dit zijn heterogene producten in de vorm van een internetdienst. de concurrentie is monopolisch en de marktvorm waar Liberta in zit is polypolisch. Tijdens het uitvoeren van projecten wordt er gewerkt met SCRUM, Basecamp, Waterfall en Agile. Bij het ontwerpen wordt er ontworpen vanuit User Centered Design. Liberta is een innovatieve en ondernemende organisatie. Er is weinig sprake van top-down communicatie, er is een hoge machtsspreiding en er wordt veel in teams samengewerkt. Er heerst een informele, taakcultuur. 18

19 10. Bijlagen 10.1 Bronnenlijst Economie lokaal. (n.d.). [Marktvormen] Geraadpleegd op Intemarketing. (n.d.) [Ansoffmodel groeistrategieën]. Geraadpleegd op Michels, W., & Huyskens, I. (2011). Brand-id: inspiratieboek voor creatief denken. Uitgeverij Thema. Michels, W. (2009). Essentie van communicatie: boeien, binden, verrassen, verleiden. Noordhoff Uitgevers B.v. Pijlman, R. (n.d.) [SMART doelen stellen]. Geraadpleegd op ven/doelen-stellen/smart Reijnders, E. (2006). Basisboek Interne Communicatie: aanpak en achtergronden. Gorcum B.V. Scholen met succes. (n.d.). [Ui-model organisatiecultuur]. Geraadpleegd op organisatiecultuur Sonisch. (2006) [Open systeem en Omgeving (bedrijfskunde)]. Geraadpleegd op Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Den Haag, Boom Lemma uitgevers. Uitgeverij Coutinho. (n.d.). [Modellen om de organisatiecultuur te beschrijven en te typeren]. Geraadpleegd op id/extra_info/h1/modellen_organisatiecultuur.pdf Ansoff matrix. (2012). Geraadpleegd op Complementair goed. (2011). Geraadpleegd op Contentmanagementsysteem. (2013). Geraadpleegd op Homogene producten. (2012). Geraadpleegd op Producentengedrag en marktvormen. Geraadpleegd op concurrentie Projectmanagement. (2013). Geraadpleegd op Scholen met succes. (n.d.) [Interne communicatie] Geraadpleegd op 19

20 Standaardisatie. Geraadpleegd op Veugen, P. (2008) [User Centered Design: Een introductie] Geraadpleegd op gn_een_introductie Zoekmachinemarketing. (2013). Geraadpleegd op Zoekmachineoptimalisatie. (2013). Geraadpleegd op 20

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Colofon December, 2008 Matthijs Roumen Contact: mroumen@gmail.com Student: 83666 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Communication

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

#12onlinetools. voor ambitieuze ondernemers. Sophie Fischer. www.sponiza.nl

#12onlinetools. voor ambitieuze ondernemers. Sophie Fischer. www.sponiza.nl #12onlinetools voor ambitieuze ondernemers Sophie Fischer www.sponiza.nl 1 2 Voor Fred, Claudia en Joost Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 8 Fase 1 Tools voor zichtbaarheid en interactie 13 1 De website

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij!

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij! Verkopen? (n)iets voor mij! Jaargang 6 voorjaar 2010 Verkopen? (n)iets voor mij! voorwoord Ik wil een nieuwe auto! Op een zaterdagmiddag loop ik de showroom in van de zoveelste autodealer voor mijn zoektocht

Nadere informatie

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Mobile Apps Stage verslag Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Fouad Mansveld www.fouadmansveld.com Studentnummer: 2140934 29 augustus 2011-27 januari 2012 Opleiding ICT en Media Design Fontys Hogescholen,

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Naam: Q. Jong A Tai Projectnaam: Q.Q.D (Quentin s Quality Design) Datum: 28 april 2015 Klas: MM2C INHOUDSOPGAVE 1. De ondernemer... 3 1.1 Persoonlijke gegevens:... 3 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie