300 Boten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "300 Boten 7.650 7.650"

Transcriptie

1 Balans Verwerkte Memoriaal boekingen: debet credit grtb rek Omschrijving debet credit debet credit 4300 Afschrijvingskosten 2.300, Gebouwen 1 1 aan 231 AfschrijvingInventaris en inrichting 300, Mastenberging 1 1 aan 301 Afschrijving boten 700, Invetaris en inrichting aan 321 Afschrijving apparatuur 300, AfschrijvingInventaris en inrichting aan 311 Afschrijving reddingsboot 1.000, Boten Afschrijving boten Ontvangen Donaties / subsidie , Reddingsboot aan 706 Subsidie Beschroeing , Afschrijving reddingsboot Apparatuur Afschrijving apparatuur Kapitaal Kapitaal in gebouwen Voorziening steigers Voorziening boten Voorziening milieu Voorziening Botenlift Balans fooienpot bar Voorschot subsidie Beschroeing Kas Kas Bar (actief) ING betaalrekening Spaarrekening Rentemeer Rabobank Bar Rabobank Rendementrek waarborg groengeb Voorschot havenmeester Debiteuren Crediteuren Kruisposten Sleutelborg voorziening Voorraad goederen Resultaat TOTAAL

2 Resultatenrekening Begroting 2014 werkelijk 2014 grtb rek Omschrijving debet credit debet credit 4001 Kosten renovatie (beschroeingsproject) Kosten jeugdprogramma Publiciteit kosten Afschrijvingskosten Kosten/vergoeding voor zeillessen Huur grond Afvalkosten Kosten boten Onderh. kosten app/boten/terrein door HM Gas, water en Electra Zakelijke kosten Onderh. invent./gebouw/terrein door TC Schoonmaak kosten Verzekering gebouw en boot Kosten ZVG nieuws / website Bestuurskosten Wedstrijd commissie kosten Commissiekosten Bankkosten Inkopen Bar Overige inkopen Bar Ontvangen contributies Inschrijfgeld en sleutelborg Ontvangen Donaties Ontvangen bijdrage jeugdprogramma Ontvangen liggelden Ontvangen traillerstalling gelden Opbrengsten bar Prijsverschillen verkoop Opbrengsten zeillessen Opbrengsten verhuur ZVG zeilboten Overige opbrengsten Bankrente resultaat (3.000) TOTAAL

3 Werkelijk minus begroot 2014 (korte verklaring) Begroting 2015 Bedrag Opmerkingen en verklaringen voor Werkelijk - begroot 2012 debet credit 277 Er zijn al wat kosten voor beschroeingsproject gedeclareerd in Totaal extra kosten tov begroting, maar ook stuk meer opbrengsten dan begroot (156) geen flyers gedaan in 2014, alleen een paar posters volgens begroting (80) Alleen Jan van de Roemer heeft lessenreeksen gegeven 320 (38) volgens begroting marge, plus stukje overlap contract overstap naar van Gansewinkel (1.425) Minder uitgaven dan begroot Marge: kosten januari 2015 zijn binnen dit boekjaar meegenomen Per 2015 krijgt ZVG ook OZBE doorbelast van groengebied Reparatie start toren en vervanging rioolpomp was niet begroot Marge Marge: kosten januari 2015 zijn binnen dit boekjaar meegenomen (16) 500 (346) Minder gedeclareerd dan begroot en wederom een BBQ ipv uit eten bestuursetentje 800 (100) geen declaraties Meer ingekocht dan begroot, ook stuk meer opbrengsten dan begroot (24) Meer contributies (lidmaatschappen, dan begroot) Veel nieuwe inschrijvingen marge Extra zeilkamp georganiseerd(extra inkomsten) en boni sponsoractie a E 771, paar extra boten (60) Meer opbrengsten bar, dankzij goede inzet van barcommissieleden en nieuwe zeilhuismanager Jan van de Roemer heeft weer heel erg zijn best gedaan met instructies zeillessen volwassenen marge marge Januari 2015 is meegenomen in dit boekjaar, dus rentes over 2014 zitten er ook bij We hadden een negatieve begroting van 3000,- maar we eindigen op 1.477,- positief!!! (7.144)

4 Financieel jaarverslag Zeilvereniging Gaasperplas over 2014 Inhoud Leden en boten... 1 Jeugdcommissie... 1 Bar opbrengsten en inkopen... 2 Fooienpot... 2 Afschrijvingen... 2 Overige inkomsten... 3 Overige kosten en uitgaven... 3 Subsidie gemeente Amsterdam voor beschoeiingsproject... 4 Positieve resultaat over Toelichting op de begroting Voorgestelde prijsverhoging en wijziging lidmaatschappen per Leden en boten De leden hebben dit jaar ,- opgebracht aan contributies en 514,- aan donaties. Ten opzichte van 2013 zijn de inkomsten uit contributies euro hoger!! Dit heeft te maken met onder andere de fantastische inzet van de jeugdcommissie (werving extra jeugdleden) en van Jan van de Roemer (werving volwassenen leden als gevolg van volwassenzeillessen). De opbrengsten tgv liggeld boten is dit jaar zo n 1.100,- toegenomen t.o.v Opbrengsten vergoeding voor stalling van de trailers is nagenoeg gelijk gebleven: 620. Door de inschrijvingen is er in 2014 maar liefst 553,- aan opbrengsten inschrijfgeld en sleutelborg gegenereerd. Dat is zeer goed nieuws want daaruit blijkt dat ons ledenbestand flink is gegroeid in Jeugdcommissie Dit jaar was er voor de jeugdzeillessen wederom veel animo. Het goede werk door de begeleiders van de jeugdcommissie bestaat uit zeillessen jeugd en een aantal georganiseerde evenementen, zoals het zeilkamp. Dit seizoen heeft de jeugdcommissie nog een extra zeilkamp op de ZVG georganiseerd, wat financieel voor extra inkomsten heeft gezorgd. Kosten jeugdcommissie: De werkelijk kosten gemaakt in jeugdcommissie bestaan uit: Overname van een tweetal lasers voor de jeugdvloot Aanschaf van dekzeilen voor de lasers Materiaalkosten voor onderhoud van de lasers Huur boten en boodschappen tijdens het zeilkamp buiten de ZVG Les vergoedingen voor de zeilinstructeurs en stagairs Consumpties bar tijdens jeugdcommissie vergaderingen

5 De totale kosten van de jeugdcommissie zijn hoger dan begroot, maar daar tegenover zijn er ook meer bijdragen vanuit de jeugdcommissie ontvangen. Ontvangen bijdrage vanuit jeugdcommissie De opbrengsten van het jeugdprogramma bestaat uit vergoeding voor zeillessen en vergoeding voor evenementen. Daarnaast hebben vele jeugdleden zich ingezet voor de boni sponsor actie wat heeft geresulteerd tot een extra opbrengst van 771,- Daarnaast zijn brengt het jeugdprogramma aanvullende opbrengsten met zich mee als gevolg van contributie jeugdlidmaatschappen en eventueel (een deel van) gezinslidmaatschappen. Het contributie deel van de opbrengsten komt in de administratie niet op de post ontvangen bijdrage jeugdcommissie maar zit in de post ontvangen contributies. Totale kosten jeugdprogramma 2014: Totale ontvangen bijdrage jeugdprogramma: 4511,- (excl lidmaatschappen!) De ontvangen bijdrage bedraagt volgens deze getallen 121% van de gemaakte kosten van het jeugdprogramma!! Ten opzichte van vorige jaren is deze verhouding nu positief. Dus zonder contributies meegerekend is er vanuit de jeugdcommissie meer opbrengsten dan kosten gegenereerd. Ontvangen contributies uit jeugdlidmaatschappen was in 2014 ca 1400,- Bar opbrengsten en inkopen De bar omzet van het afgelopen jaar is wederom gestegen tov van vorig jaar naar maar liefst 9.641,- Terwijl het record van vorig jaar lag op 7.540,- Deze mooie omzet hebben we te danken aan de inzet van Cor de Wilde en alle barvrijwilligers, die zich naast de bardiensten, zich ook hebben ingezet voor een aantal feestjes van leden. Totaal is er in ,- ingekocht voor de bar. Hierin zitten ook kosten voor de aanschaf van een nieuwe koelkast en een partytent. De uitgaven van de inkopen bedraagt 59,5% van het bedrag dat verkoop in de bar heeft omgezet. Fooienpot We begonnen dit seizoen al met een aardig gevulde fooienpot (vanaf het vorige seizoenen). Sinds 2013 wordt het bedrag van de fooienpot op de balans weergegeven. In 2014 is van dit potje een vrijwilligerslunch bekostigd 209,- Tevens is er oktober 2014 weer geld uit de fooienpot afgestort en aan het potje toegekend: 153,- Afschrijvingen Dit jaar is er conform begroting 2014 op de volgende punten afgeschreven. Dat wil zeggen dat we deze bedragen sparen voor de volgende doelen. Deze afschrijvingen drukken op de resultaten van 2014

6 Boten 700,- Apparatuur 300,- Inventaris 300,- Hoei 1000,- Overige inkomsten Opbrengsten zeillessen, verhuur clubboten en bankrente zijn op aparte grootboek rekeningen zichtbaar. Opbrengsten zeillessen bestaat uit alle opbrengsten uit gegeven zeillessen behalve die van de jeugdcommissie. De overige opbrengsten bestaan nu uit: eenmalige vergoeding bruikleen ledenbergingskastjes, vergoeding voor achterlaten van een (sloop)boot en gebruik van ZVG terrein voor het zwemfestijn Overige opbrengsten bedraagt: 280,- Opbrengsten verhuur ZVG boten: 580,- Opbrengsten bankrente: 494,- Opbrengsten Zeillessen: 490,- (Kosten vergoeding instructeurs: 160,-) Bankrente is in 2014 is hoger uitgekomen tov Dit komt omdat deze keer de maand januari is meegenomen in financiële afsluiting van boekjaar De rentes over 2014 zijn nu dus ook meegerekend (worden altijd 1 januari uitgekeerd) Overige kosten en uitgaven Publiciteit Dit jaar zijn er geen folders en flyers gemaakt. Dit jaar is ervoor gekozen om een aantal posters in winkelcentra en op scholen te hangen. De kosten hiervoor vielen lager uit dan de flyers namelijk: 44,-. Zakelijke kosten Deze bestaan dit jaar uit: Website hosting kosten, bijdrage KvK, BUMA en Sena licentie, huur van postbus en onderhoudscontrole van brandblussers. Per 2014 wordt ook de OZBE door groengebied Amsterlland aan ons doorbelast (volgens huurovereenkomst). Totale zakelijke kosten van dit jaar: 1463,- Bestuurskosten De bestuurskosten bedragen 654,- en bevatten o.a. de volgende posten: 12 bestuursvergaderingen en bijbehorende consumpties Een bestuurs BBQ bij Twan thuis Bedankje voor ex-voorzitter en ex-zeilhuismanager Declaratie onkostenvergoeding penningmeester: 80,- declaratie zeilhuismanager Commissiekosten De commissiekosten bedragen 2.006,-. De kosten bestaan uit: Kosten voor de band bij midzomernachtfeest. Bijdrage ZVG aan kosten BBQ bij midzomernachtfeest. Bijdrage ZVG aan catering sluiting zeilseizoen Consumpties van (bar)vrijwilligers, wedstrijdcommissie ect Kosten van de champagne voor nieuwjaarsreceptie 2014

7 Bankkosten De zeilvereniging heeft een zakelijke rekening bij de ING met daaraan een spaarrekening gekoppeld. Daarnaast ook een betaalrekening bij de Rabobank waarvan de zeilhuis inkopen en uitgaven van worden gedaan. Tevens ook een (verplichte) bankgarantie rekening bij de Rabobank. Over 2014 bedragen de totale bankkosten 320,- Huisvestingskosten Huur grond begroot werkelijk Afval kosten begroot 780 werkelijk 991 Gas, water, elektra begroot werkelijk Schoonmaakkosten begroot 650 werkelijk 723 Verzekering begroot werkelijk Subsidie gemeente Amsterdam voor beschoeiingsproject Mede dankzij de voortreffelijke inzet van het bestuur, met name onze nieuwe voorzitter Roel Noback, heeft de ZVG eind 2014 een subsidie van de gemeente Amsterdam ontvangen. Dit voor de vervanging van de beschoeiing van de haven. De toezegging van de subsidie bedraagt maar liefst ,- Dit bedrag heeft de ZVG als voorschot ontvangen en is geboekt op grootboekrekening 0706 van de balans. Positieve resultaat over 2014 Over 2014 is onder de streep een positief resultaat gemaakt van 1.477,-. Het voorstel is om dit bedrag toe te kennen aan de grootboekrekening 0700 Voorziening steigers. Omdat in het voorstel van de begroting 2015 een beroep op deze voorziening wordt gedaan ten behoeve van het beschoeiingsproject. Toelichting op de begroting 2015 De totale begroting van 2015 heeft een negatief resultaat van 7144,- Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de volgende kostenposten hierin zijn meegenomen: Afschrijvingskosten In 2015 sparen we totaal 2300,- voor de volgende potjes: Apparatuur 300,- Boten 700,- Inventaris 500,- Hoei 1000,- Onderh. kosten app/boten/terrein door HM (havenmeester) Deze kostenpost a 2200,- bevat diverse reguliere uitgaven door havenmeester, maar ook onderhoud aan een aantal clubboten. Zo hebben een aantal clubboten (groot) onderhoud nodig. Het bedrag als onderdeel van deze post is begroot op 1400,- Onderh. invent./gebouw/terrein door TC (technische commissie)

8 Deze kostenpost a 1200,- is een inschatting gebaseerd op werkelijke decraraties uit vorige jaren. Op dit moment is er geen Technische commissie en was hiervoor geen begroting aangeleverd. Jeugdcommissie Volgens de begroting verwacht de jeugdcommissie wederom te groeien volgend seizoen. Hierdoor zijn opbrengsten, maar ook de kosten hoger begroot dan vorig seizoen. Tevens zit in deze kostenbegroting een investering van 3600,- voor een aantal nieuwe (tweedehandse) optimisten. beschoeiingproject De totale kosten voor het beschoeiingsproject zijn 5.277,- hoger begroot dan de subsidie die we van de gemeente Amsterdam toegekend hebben gekregen. Deze overige kosten zullen we uit onze eigen middelen moeten betalen en staat in de begroting onder grootboek 4001 begroot. Voorstel om het negatieve resultaat in 2015 dan van de volgende voorzieningen te betrekken: 3000,- van de voorziening steigers, hier blijft daarna dan nog 2968,- over 2000,- van de voorziening boten, hier blijft daarna dan nog 2450,- over. Het resterende negatieve resultaat zal hopelijk ingelopen worden door extra inkomsten o.a. door de voorstelde prijsverhogingen, deze zijn in de huidige begroting opbrengsten nog niet doorgerekend. Voorgestelde prijsverhoging en wijziging lidmaatschappen per 2015 Er is er een duidelijke trend te zien dat de kosten met name de huur en de energiekosten alleen maar stijgen. We zullen dus moeten blijven inzetten om de opbrengsten te verhogen of de kosten te laten dalen. Om ook op de langer termijn een financieel gezonde vereniging te blijven is het nodig dat ZVG meer reserves kan opbouwen voor grotere investeringen zoals bijvoorbeeld zeilhuis en/of mastenberging. Voor dergelijke investeringen blijken we nu sterk afhankelijk van een subsidie. Om deze redenen stelt het bestuur voor ook voor komend seizoen de prijzen voor lidmaatschappen en liggeld met 10% te verhogen.

9 Voorstel prijsverhogingen seizoen 2015 Soort lidmaatschap prijzen 2014 Soort lidmaatschap 2015 Opmerking en voorwaarde prijzen 2015 (Volwassene) lidmaatschap 64,00 Lidmaatschap (vanaf 25 jaar) 70,50 Jeugdlidmaatschap 35,00 Jeugdlidmaatschap (jeugd t/m 18 jaar oud) 38,50 Studenten lidmaarschap 46,00 Jong volwassenen lidmaatschap (19 t/m 24 jaar) 51,00 Gezinslidmaatschap 163,00 Gezinslidmaatschap 180,00 Eenouderlidmaatschap 99,00 Eenouderlidmaatschap 109,00 Donateur 39,50 Donateur 43,50 Liggelden en overig Prijzen 2014 Prijzen 2015 Liggeld boot per 0,5 meter 15,50 Liggeld boot per 0,5 meter 17,50 Liggeld catamaran per 0,5 meter 20,00 Liggeld catamaran per 0,5 meter 22,00 Liggeld voor surfplank 27,00 Liggeld voor surfplank 30,00 Liggeld voor kano 33,00 Liggeld voor kano 36,50 Zeillessen jeugd (10 stuks per jaar) 37,50 Zeillessen jeugd (10 stuks per jaar) 41,50 Zeillessen volwassenen (6 st. per Zeillessen volwassenen (6 st. per jaar) 70,00 jaar) 77,00 Stallingsvergoeding wegtrailer 20,00 Zeillessen volwassenen (6 st. per jaar) 22,00 Botenhuur per uur 5,00 5,50

10

11

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Deel 1: In stand houden / groeien van Tapovan Vasistha heet iedereen (32 personen) welkom en start met deel 1: Stand van zaken, hoe het nu gaat. We starten met

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 2 donderdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

De waarde van Kies nu voor Kinderen

De waarde van Kies nu voor Kinderen De waarde van Kies nu voor Kinderen Amsterdam, augustus 2012 In opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation De waarde van Kies nu voor Kinderen Lucy Kok Caroline Berden Carl Koopmans

Nadere informatie

Handleiding Handleiding- DiscoManager 2009

Handleiding Handleiding- DiscoManager 2009 Handleiding Welkom bij deze korte introductie in DiscoManager. Met deze handleiding zullen we je de dingen leren die nodig zijn om je discotheek op de rails te krijgen en deze te onderhouden. Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017 Budgetsubsidie. Om voor het jaar 2016 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt ook voor de vaststelling

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie