Btw-Seminar Rotterdam 25 november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Btw-Seminar 2013. Rotterdam 25 november 2013"

Transcriptie

1 Btw-Seminar 2013 Rotterdam 25 november 2013

2 Welkom en Introductie Leo van Loo

3 Btw in de krant 'Bouwbedrijven knutselen met btw-tarief' Telegraaf Deze V60 Hybrid past bij ons MVO-beleid FD miljard besparen op btw AD 'Maatregelen btw-fraude in EU zijn een aanfluiting' AD

4 Harmonisatie btw-regelgeving of toch niet? Individualisme lidstaten Europese Unie Harmonisatie Europese Unie 4

5 Agenda E-commercediensten per 1 januari 2015 Karim Hommen Anti-fraudemaatregelen Maarten Prevoo Actuele vastgoedontwikkelingen Leo van Loo & Mario Leijten De actuele controleaanpak van de Belastingdienst Willem Veldhuizen Afsluiting Joyce Westerveld Borrel

6 Nieuwe btw-regeling E-commercediensten 1 januari 2015 Karim Hommen

7 Voorbeelden van e-commercediensten Telecommunicatie Radio en tv Elektronisch Vast en mobiel VoIP Voic Semafoon Audiotext Fax, telegraaf, telex Uitzending of heruitzending van radio en tv programma s via: Radio Tv IP streaming Website hosting Downloads van muziek, films, boeken en software Abonnementen op online dagbladen en tijdschriften Online advertentieruimte 7

8 Huidige situatie voor dienstverlening binnen de EU Ondernemer Europese Unie E-commercediensten Huidige situatie: Btw-heffing in land van de ondernemer 8

9 Wat verandert per 1 januari 2015? Ondernemer Europese Unie E-commercediensten Vanaf 1 januari 2015 Btw-heffing in EU-lidstaat consument 9

10 Wat is het belang? 1. In 28 (!) EU-lidstaten btw berekenen en voldoen 2. Verschillende btw-tarieven, btw-aangiften en btw-regels 3. Aantonen woonplaats consument 4. Mini-one-stop-shop ( MOSS ). Ervaringen bijzondere regeling non-eu dienstverleners 5. Niet-fiscale aspecten 10

11 Niet-fiscale aspecten Commercieel Klantbeleving Prijsstelling Plaats van vestiging Potentieel meer clicks ( conversie ) Juridisch Facturatie Systemen Btwcompliance Overeenkomsten / Algemene Voorwaarden Verzamelen en opslaan van klantgegevens Lokale factuurvereisten Taal en valuta Bepalen woonplaats klant ERP-systemen MOSS of lokale btw-registraties Outsourcing versus insourcing Btw-controles andere lidstaten 11

12 Maatregelen ter bestrijding van btw-fraude Maarten Prevoo

13 Btw-fraude vaak in het nieuws! Bron: z24.nl Bron: Trouw Bron: Algemene Rekenkamer Bron: RTL Nieuws Bron: Bloomberg Bron: Europese Commissie 13

14 Btw-fraude hoe werkt het? BD 21% Fraudeur 1 Bonafide 2 0% 0% 19% Bonafide 1 Fraudeur 2 14

15 Btw-fraude: gevolgen Wist of had moeten weten Weigering btw-aftrek Weigering nultarief Strafrechtelijke vervolging BD Bonafide 0% 15

16 Reactie Nederland en EU- tijdlijn Rapport Algemene Rekenkamer NL verlegging mobiele telefoons, computerchips etc. (vrijwillig) Actieplan Europese Commissie NL verlegging mobiele telefoons, computerchips etc. (verplicht) Brief staatssecretaris aan TK Brief staatssecretaris aan TK NL verlegging CO2 emissierechten Terugblik rapport Algemene Rekenkamer Twee nieuwe EU btw-richtlijnen Anti Fraud Package Europese Commissie 16

17 Btw-fraude: hoe te herkennen? Aankoop met btw, verkoop zonder btw Small high-value producten Ongewone commerciële verhoudingen: - Afwijkende prijzen - Hoge omzetstijgingen - Geen persoonlijk contact - Functioneren als tussenschakel 17

18 Btw-fraude: Wat te doen? Houd vast aan bedrijfsprocessen Let op herkenningspunten Controleer btw-id-nummers regelmatig Respecteer normale commerciële verhoudingen! Bij (vermoeden) betrokkenheid fraude: - Zoek juridische bijstand 18

19 Actuele vastgoedontwikkelingen Leo van Loo & Mario Leijten

20 Belastingplan 2014 (I) Aandachtspunten uit Belastingplan 2014: Voornemen afschaffen btw-integratieheffing 6% op arbeid bij onderhoud/renovatie van woningen verlengd t/m 31 december 2014 Wijziging regelgeving onroerend goedlichamen in de overdrachtsbelasting 20

21 Belastingplan 2014 (II) - Afschaffing btw-integratieheffing Wat betekent btw-integratieheffing? Voornamelijk bij vastgoed Realisatie van vastgoed op door ondernemer ter beschikking gestelde grond Ingebruikname voor (deels) van btw-vrijgestelde prestaties Ook btw over onderdelen van de stichtingskosten waar (nog) geen btw op drukt - In de praktijk met name de grondcomponent (indien reeds in bezit of verkregen met overdrachtsbelasting) Aantrekkelijk om in aanloop naar btw-integratieheffing grond als btw-bouwterrein belast met btw te verkrijgen Gevolgen afschaffing btw-integratieheffing Geen btw meer over onderdelen waar (nog) geen btw op drukt Aantrekkelijk om de benodigde grond voor de nieuwbouw te verkrijgen met overdrachtbelasting (dus als niet btwbouwterrein) 21

22 Belastingplan 2014 (III) Verlenging verlaagd btw-tarief onderhoud 6% op arbeid bij onderhoud/renovatie Woningen ouder dan 2 jaar Verlengd tot en met 31 december 2014 Ruimer bereik dan in Geldt nu ook voor aanleg/onderhoud tuin 22

23 Belastingplan 2014 (III) Wijziging overdrachtsbelasting Huidig artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR): Overdrachtsbelasting bij verkrijging aandelen in lichamen Bezittingen bestaan grotendeels uit onroerende zaken Ten minste 30% moet bestaan uit onroerend goed gelegen in Nederland Wijziging artikel 4 WBR: Lichamen rechtspersonen Gevolg: personenvennootschap (bijv. CV met een in aandelen verdeeld kapitaal) kan niet langer kwalificeren als een onroerendezaaklichaam Sprake van onroerendezaakrechtspersoon 10% B.V. 90% Uitzonderingen: Belangen tot 1/3 gedeelte in beleggingsfondsen of fondsen voor collectieve belegging in effecten Beleggingsfondsen en fondsen voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, welke zich richten op het publiek en/of institutionele beleggers worden buiten het bereik van de overdrachtsbelasting gebracht Ratio: Het is de belegger in deze situaties veelal niet te doen om (een deel van) de onroerende zaken in zijn macht te krijgen Fr NL 23

24 Btw-bouwterrein Don Bosco Onroerend Goed (19 november 2009) Levering van terrein met bestaande gebouwen Verkoper staat in voor slopen gebouwen Oplevering btw-bouwterrein bestemd voor nieuwbouw Situatie moment oplevering relevant Woningstichting Maasdriel (7 juni 2013) Begrip bouwterrein in Nederlandse Wet OB te beperkt Ook bouwterrein indien op basis van objectieve gegevens blijkt dat het terrein bestemd is voor bebouwing Hoge Raad sluit aan bij de richtlijn Keuzemogelijkheid vastgoedbesluit? 24

25 Koop/-Aannemingsovereenkomst Koop-/aannemingsovereenkomsten vaak gebruikt bij verkoop nieuwbouwwoningen Oude situatie Per saldo minder belastingdruk op woning door: Levering grond met overdrachtsbelasting (6%) Bouw van de woning belast met btw (21%) Ommekeer HR: Don Bosco arrest + Hoge Raad arrest inzake overdrachtsbelasting Splitsing op basis van vastgoedbesluit niet langer mogelijk Nieuwe situatie: Levering van de grond & aannemingsovereenkomst belast met 21% btw Vrijstelling overdrachtsbelasting Echter, splitsing lijkt wel mogelijk indien: Grond wordt geleverd door ontwikkelaar Afsluiting aannemingsovereenkomst tussen koper en aannemer 25

26 Vastgoedbesluit 19 september 2013 Aandachtspunten Vastgoedbesluit van 19 september 2013 Koop-/aannemingsovereenkomsten Btw-bouwterrein Complex- of unitbenadering vastgoed Verhuur pantry s en werkkamers Verhuur van vastgoed met bijkomende diensten (verhuur-plus) Servicekosten 26

27 Verbouwing investeringsgoed Recente jurisprudentie (HR en HvJ) 2 nieuwe dakkapellen & nieuwe portaal voor de btw zelfstandige investeringsgoederen Btw-gevolgen jurisprudentie: Voor elk zelfstandig investeringsgoed: aanvang nieuwe herzieningstermijn van 10 jaar? Voor 1 pand: meerdere btw-herzieningstermijnen? (Deels) btw-belaste levering van oud pand na verbouwing? Beroep samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging van gedeelte? Er blijven meer onduidelijkheden na jurisprudentie Wanneer is sprake van een zelfstandig investeringsgoed? Nieuwe gevelbeplating? Regulier onderhoud? Nieuw dak? Wordt zeer waarschijnlijk vervolgd 27

28 Toezicht vanuit een BTW perspectief Willem Veldhuizen

29 Toezicht nieuwe stijl Wie Waarover Wat Waarmee Waarom Hoe 29

30 Wie Wie ben ik? Waarover Wat Waarmee Waarom Hoe 30

31 Waarover Wie Waarover gaat mijn presentatie? Wat Waarmee Waarom verticaal Hoe 31

32 Wat Wie Waarover Wat is het doel van de fiscus? Waarmee Waarom Hoe 32

33 Waarmee Wie Waarover Wat Waarmee wordt u geconfronteerd? Waarom Hoe 33

34 Waarom Wie Waarover Wat Waarmee Waarom is dit nu nog belangrijker geworden? Hoe 34

35 Kortom Horizontaal Klant beheerst het proces van transacties tot aangifte Intensiteit toezicht hangt af van interne beheersing Verticaal Zomer 2013 nieuwe controleurs Steekproeven is het standaard controlemiddel 35

36 Hoe Wie Waarover Wat Waarmee Waarom Hoe kunt u zich voorbereiden op dit nieuw toezicht? 36

37 Leidraad nieuw toezicht Plan van aanpak verlangt van organisatie om gewenst niveau van beheersing te bereiken (volwassenheidsmodellen als groeipad) Convenant Strategisch behandelplan Intensiteit controle hangt af van interne beheersing Er zijn twee smaken Horizontaal Toezicht Verticaal Toezicht Eén benaderingswijze CAB 37

38 Controle Aanpak Belastingdienst Voor het eerst openbaar gemaakt Technische uitwerking van controlemethodiek Gegevensgericht versus Systeemgericht Schillenmodel Controlefasen Steekproeven Reductietabel 38

39 Systeemgericht De vorm en intensiteit van het toezicht wordt aangepast op basis van voorinformatie Tax Control Framework (TCF) biedt aanknopingspunten om de kwaliteit van de fiscale beheersing te duiden Bijvoorbeeld: de interne fiscalist staat in voor de kwaliteit van het aangifteproces de externe adviseur / accountant staat in voor de kwaliteit van de fiscale positie in de jaarverslaggeving 39

40 Wees in charge 1 2 TCF Groeimodel 3 TCF Dag 40

41 Groeimodel Compliance Risico man. Bestuur Zekerheidsniveau Gegevensgericht Niveau 1 Initieel Laag risicobewustzijn in bij het bestuur ten aanzien van fiscaliteit Belastingrisico s worden behandeld op een ad hoc basis Geen handleidingen Geen geharmoniseerde aangifte processen Gegevensgericht Niveau 2 Repetitief Fiscaliteit wordt door het bestuur in acht genomen bij het maken van beslissingen Fiscale processen zijn vastgelegd in handleidingen Entiteiten vastgelegd Toetsing belastingrisico s Handleidingen voor aangifte processen zijn aanwezig Gegevensgericht Niveau 3 Gedefinieerd Zowel een bedrijfs- als belastingstrategie is bepaald Vaststelling functies en verantwoordelijkheden Standaardisering en documentatie processen Identificatie belastingrisico s beheersmaatregelen en entiteiten Standaardisatie en documentatie aangifte processen Gegevensgericht Niveau 4 Beheerst Definiëren & evalueren van fiscale KPI Juridische structuur wordt beheerst Periodiek toetsen risico s Testen beheersmaatregelen Beheren gebeurtenissen Real time inzicht in aangifte status Rapportage ten aanzien van onzekere belastingposities Niveau 5 Geoptimaliseerd Signalering leemtes functies & verantwoordelijkheden Geavanceerde management rapportage Geavanceerd monitoren en testen van belastingrisico s & beheersmaatregelen Directe actie ten aanzien van onvolkomenheden Evaluatie en optimalisatie van aangifte processen Waarschuwing ten aanzien van aangifte kwesties 41

42 TCF Dag Opzet Met onze specialisten aan tafel Identificatie van alle belangrijke risico s Op welke wijze worden deze binnen uw organisatie beheerst Follow up: risk-control matrix op hoofdlijnen Voordelen Goede voorbereiding op horizontaal toezicht & compliance verkenning Goede basis voor het opzetten van een Tax Control Framework Verbeteren van uw fiscaal risicobeleid Beproefd concept met een duidelijke en bruikbare rapportage 42

43 Monitoring 1 TIS (Tax Intelligence Solution) 2 VAT Control Service 3 Steekproeven 43

44 TIS (Tax Intelligence Solution) 44

45 VAT Control Services 45

46 Het belang van steekproeven Waar gaat het om? Declaration Opbouw fiscale aangifte: Transacties (werkelijke wereld) Primaire vastlegging transacties Subsidiaire vastlegging transacties Transactions 46

47 Steekproef hoe werkt dat nu? Wat kan er zo al mis gaan? 1. Onvolledige/onjuiste registratie gegevens 2. Onjuiste verwerking van gegevens 3. Onjuiste interpretatie van gegevens Transacties Control Framework Niet onderkend risico Geaccepteerd risico Niet werkende beheersmaatregel Totale niet gedetecteerde fout Inrichtingsvraagstuk Niet onderkende risico s Geaccepteerde risico s Operationeel vraagstuk Niet werkende beheersmaatregelen 47

48 Gegevensgericht GROOTBOEK Kosten / Activa Inkoop Omzet Voorinformatie Reductie Reductie Controlerichting Juistheid/ Tijdigheid Juistheid/ Tijdigheid Tarief/ Volledigheid Geïntegreerde steekproef* Betaling Betaling nvt Steekproef btw Vooraftrek gebrachte btw Vooraftrek gebrachte btw Maximaal gemiste BTW *) De Belastingdienst maakt in het kader van de fiscale controle steeds vaker gebruik van de geïntegreerde statistische steekproef. Daarmee wordt gedoeld op één steekproef ten behoeve van de juistheidscontrole van alle belastingmiddelen. 48

49 Monitoring verklaring De belastingplichtige doet in het kader van monitoring jaarlijks transparant verslag van haar bevindingen inzake de steekproeven voor de btw 49

50 Strategisch behandelplan toezichtsreductie De fiscus komt de btw-positie de komende X jaar niet controleren Wat vindt u een redelijke termijn? Keuze Antwoordmogelijkheid 1 1 jaar 2 3 jaar 3 5 jaar 4 10 jaar 50

51 Afsluiting Joyce Westerveld

52 Actuele btw-aspecten 52

53 KPMG Meijburg & Co online Voor de laatste ontwikkelingen Vernieuwde website MEIJBURG.NL & My Tax News Meijburg Fiscale Wetten-app via de AppStore! Volg ons via 53

54 Bedankt voor uw aandacht

55 Contact Leo van Loo Partner T. +31(0) E. Joyce Westerveld Senior Tax Manager T. +31(0) E. Karim Hommen Tax Manager T. +31(0) E. Maarten Prevoo Tax Consultant T. +31(0) E. Willem Veldhuizen Senior Tax Manager T. +31(0) E. Mario Leijten Senior Tax Manager T. +31(0) E. 55

56 De algemene voorwaarden van KPMG Meijburg & Co, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam zijn jegens een ieder van toepassing op alle door KPMG Meijburg & Co te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten. KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer en maakt deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van KPMG Meijburg & Co (http://www.meijburg.nl/algemenevoorwaarden) en worden op verzoek toegestuurd.

Btw-seminar 2013. Amstelveen 21 november 2013

Btw-seminar 2013. Amstelveen 21 november 2013 Btw-seminar 2013 Amstelveen 21 november 2013 Welkom en introductie Gert-Jan van Norden Btw in de krant 'Bouwbedrijven knutselen met btw-tarief' Telegraaf 19-07-2013 Deze V60 Hybrid past bij ons MVO-beleid

Nadere informatie

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Verbeter uw uitgangspositie bij toetsing door de Belastingdienst 16 februari 2016 Annette Pol Habing Marieke Herber AGENDA 1. Inleiding 2. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 13-2014

BTW-nieuwtjes 13-2014 BTW-nieuwtjes 13-2014 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Ingrijpende verbouwing

Nadere informatie

Real Estate Bulletin

Real Estate Bulletin Real Estate Bulletin Belastingpakket 2014 Naar aanleiding van de Miljoenennota en het Belastingpakket 2014 hebben wij de belangrijkste fiscale maatregelen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij gezet.

Nadere informatie

Relatie met de Belastingdienst TaxLab. Utrecht, 17 april 2014

Relatie met de Belastingdienst TaxLab. Utrecht, 17 april 2014 Relatie met de Belastingdienst TaxLab Utrecht, 17 april 2014 Toezicht van de Belastingdienst Beleidsdoelstelling van de Belastingdienst is de bereidheid van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden om

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

FLEXATURE bij Servicepunt71

FLEXATURE bij Servicepunt71 FLEXATURE bij Servicepunt71 Opdracht: Fiscalist / Projectleider implementie TCF t.b.v. Horizontaal Toezicht FLEXnummer: FLEX2014-148 Plaatsingsdatum: 08-08-2014 Afdeling: SE Financiën, team Financieel

Nadere informatie

Nieuwsbrief BTW-ONP. Hoge Raad: inderdaad eerder een (btw-belast) bouwterrein. 12 juni 2013. In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief BTW-ONP. Hoge Raad: inderdaad eerder een (btw-belast) bouwterrein. 12 juni 2013. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief BTW-ONP 12 juni 2013 In deze nieuwsbrief: Hoge Raad: inderdaad eerder een (btw-belast) bouwterrein Goed nieuws voor partijen die onbebouwde terreinen graag met btw (vanwege de aftrekmogelijkheden)

Nadere informatie

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen Begraafplaatsen Recent heeft rechtbank Den Haag een beslissing genomen over de behandeling van gemeentelijke begraafplaatsen voor het BTW-compensatiefonds. De rechtbank hanteert daarvoor een bijzondere

Nadere informatie

Vastgoed: BTW en overdrachtsbelasting 3 juni 2015

Vastgoed: BTW en overdrachtsbelasting 3 juni 2015 Vastgoed: BTW en overdrachtsbelasting 3 juni 2015 mr. R.A.W. Maat RechtStaete vastgoedadvocaten en belastingadviseurs B.V. Tel: 020 573 03 84 E-mail: ram@rechtstaete.nl Programma 1. Verhuur en BTW 2. Aan-

Nadere informatie

Agenda. Controleaanpak belastingdienst. Denkmodellen Pre planning Volledigheidscontroles. Juistheidscontroles 20-5-2016

Agenda. Controleaanpak belastingdienst. Denkmodellen Pre planning Volledigheidscontroles. Juistheidscontroles 20-5-2016 Webinar Deloitte De Leidraad en de CAB staan ook op de internetsite van de belastingdienst 1 Agenda Controleaanpak belastingdienst Denkmodellen Pre planning Volledigheidscontroles Juistheidscontroles Steekproef

Nadere informatie

25 september 2013. Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V.

25 september 2013. Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V. Seminar Actuele ontwikkelingen in de vastgoedsector 25 september 2013 Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V. Wendy Boenders belastingadviseur bij Inventive

Nadere informatie

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1 Workshop Casus woningen en beperking btw druk Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek pagina 1 Casus Ontwikkelende bouwer bouwt woningen en verkoopt die aan woningbelegger Grond 100 ovb 6 Bouwkosten

Nadere informatie

Wat is, wat was en wat zal wezen?

Wat is, wat was en wat zal wezen? Wat is, wat was en wat zal wezen? EU en btw Redmar Wolf Programma HvJ highlights Brussel; regelgeving en voorstellen de toekomst 2 Pensioenen 3 PPG (C-26/12) afgescheiden bedrijfspensioenfonds PPG betaalt

Nadere informatie

Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting

Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting Mr. Henk de Kat Bouw- en vastgoedcursus Slot Zeist 11 juni 2015 Programma BTW: Leegstand gebouw Verbouwing / btw-aftrek Overdracht gebouw aan derde/ in de plaats

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

binnen horizontaal toezicht

binnen horizontaal toezicht De rol van de IT-auditor binnen horizontaal toezicht De manier van samenwerken tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst verandert. Waar voorheen sprake was van controle achteraf door de Belastingdienst,

Nadere informatie

30 september 2015. Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V.

30 september 2015. Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V. Seminar Actualiteiten commercieel vastgoed 30 september 2015 Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V. Kees Goeman belastingadviseur en partner bij Inventive

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

april 2012 Nie i uw u be b slu l it i t re r is i bu b re r aur u e r gelin i g bt b w t pe p r r1 apr p i r l l2012

april 2012 Nie i uw u be b slu l it i t re r is i bu b re r aur u e r gelin i g bt b w t pe p r r1 apr p i r l l2012 april 2012 Nieuw besluit reisbureauregeling btw per 1 april 2012 Op 30 maart 2012 is een besluit 1 van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd met een nadere toelichting op de nieuwe btwregels voor

Nadere informatie

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN WORKSHOP BTW EN BOUW (INCLUSIEF TARIEFSWIJZIGING) Op 1 maart 2013 is een tijdelijke maatregel van kracht geworden voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen. In deze workshop wordt aandacht besteed

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Corporate Governance Horizontaal Toezicht Het ITCF Hoe kunnen wij helpen?

Inhoud. Inleiding Corporate Governance Horizontaal Toezicht Het ITCF Hoe kunnen wij helpen? Wat u als Head of Tax moet weten over het... Indirect Tax Control Framework Inhoud Inleiding Corporate Governance Horizontaal Toezicht Het ITCF Hoe kunnen wij helpen? 2 Inleiding - het spectrum Duitsland:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening drs. Klaas Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening Het rommelt in de btw-regelgeving ten aanzien van sportbeoefening, zowel voor wat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Transformatie en belasting

Transformatie en belasting Transformatie en belasting van het Expertteam (kantoor)transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wie betaalt de afdracht? Bij transformatie en herbestemming

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Levering van een bestaand gebouw en vernieuwbouw

Levering van een bestaand gebouw en vernieuwbouw Levering van een bestaand gebouw en vernieuwbouw Voor menig ontwikkelaar van vastgoed is het zorg heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen. Zeker als dit betrekking heeft op de zakelijke markt. Recent

Nadere informatie

Werkt de nieuwe werkkostenregeling?

Werkt de nieuwe werkkostenregeling? Werkt de nieuwe werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2011 is de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) een onderdeel van de Wet Uniformering Loonbegrip. Deze regeling vervangt alle bestaande fiscale regels

Nadere informatie

(Indirect) tax risico management in de praktijk

(Indirect) tax risico management in de praktijk (Indirect) tax risico management in de praktijk Verslaglegger: Lenny Koot Inleider: mr. S.R.M. Janssen, Indirect Tax Manager bij Nidera en vaste gastspreker over het onderwerp Tax Assurance aan de Nyenrode

Nadere informatie

(Ver)bouwen; het fiscale bestek

(Ver)bouwen; het fiscale bestek ;#B#M*/ IÖs (Ver)bouwen; het fiscale bestek Mr. M.A. Broekman en mr. D.J.M. Westerhoff 1 1. Inleiding Bij de afweging een onroerende zaak te renoveren of geheel te slopen en een nieuwe onroerende zaak

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering VRAAG 1 Intracommunautaire levering Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen vereist

Nadere informatie

Omzetbelasting en uitbestedingen - het (Algemeen) Pensioenfonds

Omzetbelasting en uitbestedingen - het (Algemeen) Pensioenfonds www.pwc.nl Omzetbelasting en uitbestedingen - het (Algemeen) Pensioenfonds Joost Vermeer, PwC Financial Services Indirect Tax April 2016 Agenda 1. Pensioenfondsen en btw - de basis principes 2. Het Algemeen

Nadere informatie

Btw-heffing bij overheid en non-profit

Btw-heffing bij overheid en non-profit Schriftelijke cursus 9 delen start direct Btw-heffing bij overheid en non-profit Zorg voor maximaal btwvoordeel De ingewikkelde dagelijkse praktijk helder uitgelegd n Unieke cursus alleen voor overheid

Nadere informatie

Btw en overdrachtsbelasting

Btw en overdrachtsbelasting Btw en overdrachtsbelasting Btw en overdrachtsbelasting Prof. dr. René N.G. van der Paardt Erasmus Universiteit Rotterdam Loyens & Loeff N.V. Rotterdam Overzicht systeem van de omzetbelasting in het algemeen

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Fiscaal statuut Inhoud Inleiding Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Bedrijfsvisie Fiscale visie Fiscaal beleid

Nadere informatie

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 Drs. K. Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte, omdat deze wordt gebruikt om een aantal correcties

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed

Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed DE ONROERENDGOEDMARKT: AANSPORING TOT VERANDERING Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed Erasmus Universiteit Rotterdam prof. dr. R.N.G. van der Paardt 19 juni 2015 Onderwerpen Bouw en ingrijpende

Nadere informatie

Btw-heffing overheid en non-profit

Btw-heffing overheid en non-profit Unieke update 9 modules online college www.futd.nl/btwheffing Geheel actueel! Btw-heffing overheid en non-profit Tsjonge, wat hebben wij in het verleden veel geld weggegooid... Grijp uw maximaal btw-voordeel:

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

BTW: een update in 45 minuten. Erik Scheer & Casper Evers

BTW: een update in 45 minuten. Erik Scheer & Casper Evers BTW: een update in 45 minuten Erik Scheer & Casper Evers Onderwerpen 1. Inleiding 2. De BTW-verordening (1 juli 2011) 3. Ontwikkelingen Hof van Justitie 2 Inleiding 3 Inleiding Talloze ontwikkelingen die

Nadere informatie

12 fiscale tips over onroerend goed

12 fiscale tips over onroerend goed Kennisdocument 12 fiscale tips over onroerend goed De laatste jaren is de btw-heffing op onroerend goed volop in beweging geweest. Wellicht heeft u iets meegekregen van het vervallen van de zogenoemde

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten www.pwc.nl PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Een schat aan fiscale informatie binnen handbereik PwC Fiscaal Portaal Gemeenten juni 2012 Kostenbesparing Altijd up-to-date Complete modellabeling Brondocumenten

Nadere informatie

Discretionair beheer Btw update. VV&A vergadering Breukelen, februari 2013 Martijn Jaegers

Discretionair beheer Btw update. VV&A vergadering Breukelen, februari 2013 Martijn Jaegers Discretionair beheer Btw update VV&A vergadering Breukelen, februari 2013 Martijn Jaegers Agenda Inleiding Recap: Deutsche Bank arrest HvJ EU, 19 juli 2012 Huidig beleid naar aanleiding van DB-arrest AFM

Nadere informatie

Belastingheffing op Curaçao Enkele casusposities. 11 juni 2014 Jaap W. J. Roks

Belastingheffing op Curaçao Enkele casusposities. 11 juni 2014 Jaap W. J. Roks Belastingheffing op Enkele casusposities 11 juni 2014 Jaap W. J. Roks Tax is our business Agenda Casusposities 1. Penshonadoregeling 2. Economische zone en Tax holiday 3. Expatriateregeling 4. Vrijgestelde

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

88 De Pensioenwereld in 2015

88 De Pensioenwereld in 2015 09 88 De Pensioenwereld in 2015 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 89 Kansen voor vermindering btw-druk bij pensioenfondsen Auteurs: Karim Hommen en Gert-Jan van Norden Een recente uitspraak van het Europese

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Faculteit der Economische Wetenschappen Masterscriptie. Bouwterrein in de btw : Tijd om te slopen?

Faculteit der Economische Wetenschappen Masterscriptie. Bouwterrein in de btw : Tijd om te slopen? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Faculteit der Economische Wetenschappen Masterscriptie Nadruk verboden Bouwterrein in de btw : Tijd om te slopen? Naam John Abadier Nummer 303161 Begeleider Prof. Dr. R.N.G.

Nadere informatie

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten Factoren en vragen, o.a.: 100% dochter, joint

Nadere informatie

Btw en combinatiefuncties

Btw en combinatiefuncties Btw en combinatiefuncties 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 3 1.1 Wat is een combinatiefunctie? 3 1.2 Inhoud brochure 3 2. Btw 3 3. Btw-gevolgen als een werknemer tegen vergoeding wordt uitgeleend/gedetacheerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 400 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december

Nadere informatie

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 20 september Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 2012 Gemeente Delft Belastingbesparing door dienstverlening Dierenopvang Een stichting houdt zich bezig met

Nadere informatie

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op?

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? InvoiceSharing Masterclass Digitale Facturen 2 juli 2013 Sandhya Nathoeni & Jasper van Melick Inhoud Introductie Belang van een correcte btw factuur

Nadere informatie

Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen!

Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen! Een eerste stap naar succesvol internationaal ondernemen Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen! Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten? Wilt

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

BelastingtarievenSpanje 2015

BelastingtarievenSpanje 2015 International Quality Partner Spain BelastingtarievenSpanje 2015 Particulieren Bedrijven zie ook Vastgoed BelastingenSpanje.nl & BelastingenSpanje.be Vooraf International Quality Partner Spain Introductie

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting VNG-congres gemeentefinanciën 2015 Freek Verbakel John Piepers 30 november 2015 Programma Opening Waar staan we? Producten SVLO Verschillen BBV-fiscaal (openingsbalans)

Nadere informatie

Btw-heffing bij overheid en non-profit

Btw-heffing bij overheid en non-profit Schriftelijke cursus 9 delen start 1 oktober 2010 Btw-heffing bij overheid en non-profit Zorg voor maximaal btwvoordeel De ingewikkelde dagelijkse praktijk helder uitgelegd n Unieke cursus alleen voor

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 16 oktober 2012 Inlichtingen Miranda Koster (023 567

Nadere informatie

WELKOM Do D i o ng n Bu B s u ine n ss amo m n o g n friend n s d

WELKOM Do D i o ng n Bu B s u ine n ss amo m n o g n friend n s d WELKOM Doing Business among friends De nieuwe (BTW) reisbureauregeling Mr. Ewoud Pranger BTW specialist bij CROP belastingadviseurs Ad van den Berg Werkzaam bij de Belastingdienst Amersfoort, 25 januari

Nadere informatie

Notariële akten en gemeentelijke verplichtingen jegens de Belastingdienst

Notariële akten en gemeentelijke verplichtingen jegens de Belastingdienst Notariële akten en gemeentelijke verplichtingen jegens de Belastingdienst Gemeenten leveren onroerende zaken aan derden. De notariële akte gaat dienen als de factuur van de gemeente, maar wordt niet altijd

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 3 Editie 2012/19 Oktober 2012 Btw 1. Herziening van btw bij wijziging gebruik stadskantoor 2. Kamervragen inzake het begrip bouwterrein

Nadere informatie

Toepassing auditfile financieel. 2011 09 27 Presentatie XML- Platform

Toepassing auditfile financieel. 2011 09 27 Presentatie XML- Platform Toepassing auditfile financieel 1 XML- Samenwerking van: Software ontwikkelaars Samenwerkende Register Accountants (SRA) ABZ Business Services Nederland Belastingdienst Onderzoeksbureau GBNED Community

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken. Titel: Jaarcongresaccountant.nl. BTW wat is nieuw. mr. Marja van den Oetelaar Het BTW Advieskantoor

Titelstijl van model bewerken. Titel: Jaarcongresaccountant.nl. BTW wat is nieuw. mr. Marja van den Oetelaar Het BTW Advieskantoor Titelstijl van model bewerken Titel: BTW wat is nieuw mr. Marja van den Oetelaar Het BTW Advieskantoor Jaarcongresaccountant.nl Onderwerpen - HOLDING PROBLEMATIEK - MEDISCHE VRIJSTELLING - ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Hoorcollege 1: Inleiding

Hoorcollege 1: Inleiding Hoorcollege 1: Inleiding Datum: 9 november 2009 Studiestof: hoofdstuk 5 Drs. O.L. Mobach INLEIDING De omzetbelasting is vak dat altijd actueel is. In de Verenigde Staten is er op dit moment bijvoorbeeld

Nadere informatie

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel BDMA Dday Legal Aandachtspunten bij M-commerce Tim Van Canneyt Of Counsel 19 juni 2013 M-Commerce = E-commerce met een M? M-commerce Elke commerciële transactie uitgevoerd via mobiele of draadloze communicatie

Nadere informatie

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair Informatiesessie Wet DBA Wat betekent dit voor u als intermediair Welkom! Programma Bovib Kennismaking Gevolgen wet DBA voor intermediair Deloitte technische kant Pauze Bovib Uitkomst enquête Wat nu Afsluiting

Nadere informatie

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven.

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Wat is goed genoeg? Verhandeling in het kader van de Europese Fiscale Studie TopMaster Douane Auteur: W.F.A.

Nadere informatie

Vastgoedwijzer btw en overdrachtsbelasting

Vastgoedwijzer btw en overdrachtsbelasting Vastgoedwijzer btw en overdrachtsbelasting Mr. Carola van Vilsteren Vastgoedwijzer btw en overdrachtsbelasting Wordt bij de levering van een gebouw nu btw, overdrachtsbelasting of beiden geheven? Kan de

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie

Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje

Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Loftsi.nl Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Voor niet-residenten De meest relevante Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Koop Bezit Verkoop Erf- en schenkingsbelasting Uitgave:

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Controleaanpak Belastingdienst (CAB) Belastingdienst Controleaanpak Belastingdienst (CAB) De CAB en zijn modellen toegepast in toezicht 1 Inleiding Doelstelling en doelgroep Deze notitie beschrijft de controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Nadere informatie

Utrecht 21 april 2015

Utrecht 21 april 2015 Utrecht 21 april 2015 ONDERWERPEN Algemene inleiding BTW verschuldigd over subsidies? Invloed van subsidies op de aftrek van BTW KARAKTER VAN DE BTW Belast het verbruik door consument / eindverbruiker

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Proces assurance en fiscaliteit

Proces assurance en fiscaliteit Proces assurance en fiscaliteit Jurriaan Weerman en Eelco van der Enden, Tax Management & Accounting Services Vanuit de optiek van financieelrisicomanagement dienen de fiscale processen niet te worden

Nadere informatie