Btw-Seminar Rotterdam 25 november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Btw-Seminar 2013. Rotterdam 25 november 2013"

Transcriptie

1 Btw-Seminar 2013 Rotterdam 25 november 2013

2 Welkom en Introductie Leo van Loo

3 Btw in de krant 'Bouwbedrijven knutselen met btw-tarief' Telegraaf Deze V60 Hybrid past bij ons MVO-beleid FD miljard besparen op btw AD 'Maatregelen btw-fraude in EU zijn een aanfluiting' AD

4 Harmonisatie btw-regelgeving of toch niet? Individualisme lidstaten Europese Unie Harmonisatie Europese Unie 4

5 Agenda E-commercediensten per 1 januari 2015 Karim Hommen Anti-fraudemaatregelen Maarten Prevoo Actuele vastgoedontwikkelingen Leo van Loo & Mario Leijten De actuele controleaanpak van de Belastingdienst Willem Veldhuizen Afsluiting Joyce Westerveld Borrel

6 Nieuwe btw-regeling E-commercediensten 1 januari 2015 Karim Hommen

7 Voorbeelden van e-commercediensten Telecommunicatie Radio en tv Elektronisch Vast en mobiel VoIP Voic Semafoon Audiotext Fax, telegraaf, telex Uitzending of heruitzending van radio en tv programma s via: Radio Tv IP streaming Website hosting Downloads van muziek, films, boeken en software Abonnementen op online dagbladen en tijdschriften Online advertentieruimte 7

8 Huidige situatie voor dienstverlening binnen de EU Ondernemer Europese Unie E-commercediensten Huidige situatie: Btw-heffing in land van de ondernemer 8

9 Wat verandert per 1 januari 2015? Ondernemer Europese Unie E-commercediensten Vanaf 1 januari 2015 Btw-heffing in EU-lidstaat consument 9

10 Wat is het belang? 1. In 28 (!) EU-lidstaten btw berekenen en voldoen 2. Verschillende btw-tarieven, btw-aangiften en btw-regels 3. Aantonen woonplaats consument 4. Mini-one-stop-shop ( MOSS ). Ervaringen bijzondere regeling non-eu dienstverleners 5. Niet-fiscale aspecten 10

11 Niet-fiscale aspecten Commercieel Klantbeleving Prijsstelling Plaats van vestiging Potentieel meer clicks ( conversie ) Juridisch Facturatie Systemen Btwcompliance Overeenkomsten / Algemene Voorwaarden Verzamelen en opslaan van klantgegevens Lokale factuurvereisten Taal en valuta Bepalen woonplaats klant ERP-systemen MOSS of lokale btw-registraties Outsourcing versus insourcing Btw-controles andere lidstaten 11

12 Maatregelen ter bestrijding van btw-fraude Maarten Prevoo

13 Btw-fraude vaak in het nieuws! Bron: z24.nl Bron: Trouw Bron: Algemene Rekenkamer Bron: RTL Nieuws Bron: Bloomberg Bron: Europese Commissie 13

14 Btw-fraude hoe werkt het? BD 21% Fraudeur 1 Bonafide 2 0% 0% 19% Bonafide 1 Fraudeur 2 14

15 Btw-fraude: gevolgen Wist of had moeten weten Weigering btw-aftrek Weigering nultarief Strafrechtelijke vervolging BD Bonafide 0% 15

16 Reactie Nederland en EU- tijdlijn Rapport Algemene Rekenkamer NL verlegging mobiele telefoons, computerchips etc. (vrijwillig) Actieplan Europese Commissie NL verlegging mobiele telefoons, computerchips etc. (verplicht) Brief staatssecretaris aan TK Brief staatssecretaris aan TK NL verlegging CO2 emissierechten Terugblik rapport Algemene Rekenkamer Twee nieuwe EU btw-richtlijnen Anti Fraud Package Europese Commissie 16

17 Btw-fraude: hoe te herkennen? Aankoop met btw, verkoop zonder btw Small high-value producten Ongewone commerciële verhoudingen: - Afwijkende prijzen - Hoge omzetstijgingen - Geen persoonlijk contact - Functioneren als tussenschakel 17

18 Btw-fraude: Wat te doen? Houd vast aan bedrijfsprocessen Let op herkenningspunten Controleer btw-id-nummers regelmatig Respecteer normale commerciële verhoudingen! Bij (vermoeden) betrokkenheid fraude: - Zoek juridische bijstand 18

19 Actuele vastgoedontwikkelingen Leo van Loo & Mario Leijten

20 Belastingplan 2014 (I) Aandachtspunten uit Belastingplan 2014: Voornemen afschaffen btw-integratieheffing 6% op arbeid bij onderhoud/renovatie van woningen verlengd t/m 31 december 2014 Wijziging regelgeving onroerend goedlichamen in de overdrachtsbelasting 20

21 Belastingplan 2014 (II) - Afschaffing btw-integratieheffing Wat betekent btw-integratieheffing? Voornamelijk bij vastgoed Realisatie van vastgoed op door ondernemer ter beschikking gestelde grond Ingebruikname voor (deels) van btw-vrijgestelde prestaties Ook btw over onderdelen van de stichtingskosten waar (nog) geen btw op drukt - In de praktijk met name de grondcomponent (indien reeds in bezit of verkregen met overdrachtsbelasting) Aantrekkelijk om in aanloop naar btw-integratieheffing grond als btw-bouwterrein belast met btw te verkrijgen Gevolgen afschaffing btw-integratieheffing Geen btw meer over onderdelen waar (nog) geen btw op drukt Aantrekkelijk om de benodigde grond voor de nieuwbouw te verkrijgen met overdrachtbelasting (dus als niet btwbouwterrein) 21

22 Belastingplan 2014 (III) Verlenging verlaagd btw-tarief onderhoud 6% op arbeid bij onderhoud/renovatie Woningen ouder dan 2 jaar Verlengd tot en met 31 december 2014 Ruimer bereik dan in Geldt nu ook voor aanleg/onderhoud tuin 22

23 Belastingplan 2014 (III) Wijziging overdrachtsbelasting Huidig artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR): Overdrachtsbelasting bij verkrijging aandelen in lichamen Bezittingen bestaan grotendeels uit onroerende zaken Ten minste 30% moet bestaan uit onroerend goed gelegen in Nederland Wijziging artikel 4 WBR: Lichamen rechtspersonen Gevolg: personenvennootschap (bijv. CV met een in aandelen verdeeld kapitaal) kan niet langer kwalificeren als een onroerendezaaklichaam Sprake van onroerendezaakrechtspersoon 10% B.V. 90% Uitzonderingen: Belangen tot 1/3 gedeelte in beleggingsfondsen of fondsen voor collectieve belegging in effecten Beleggingsfondsen en fondsen voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, welke zich richten op het publiek en/of institutionele beleggers worden buiten het bereik van de overdrachtsbelasting gebracht Ratio: Het is de belegger in deze situaties veelal niet te doen om (een deel van) de onroerende zaken in zijn macht te krijgen Fr NL 23

24 Btw-bouwterrein Don Bosco Onroerend Goed (19 november 2009) Levering van terrein met bestaande gebouwen Verkoper staat in voor slopen gebouwen Oplevering btw-bouwterrein bestemd voor nieuwbouw Situatie moment oplevering relevant Woningstichting Maasdriel (7 juni 2013) Begrip bouwterrein in Nederlandse Wet OB te beperkt Ook bouwterrein indien op basis van objectieve gegevens blijkt dat het terrein bestemd is voor bebouwing Hoge Raad sluit aan bij de richtlijn Keuzemogelijkheid vastgoedbesluit? 24

25 Koop/-Aannemingsovereenkomst Koop-/aannemingsovereenkomsten vaak gebruikt bij verkoop nieuwbouwwoningen Oude situatie Per saldo minder belastingdruk op woning door: Levering grond met overdrachtsbelasting (6%) Bouw van de woning belast met btw (21%) Ommekeer HR: Don Bosco arrest + Hoge Raad arrest inzake overdrachtsbelasting Splitsing op basis van vastgoedbesluit niet langer mogelijk Nieuwe situatie: Levering van de grond & aannemingsovereenkomst belast met 21% btw Vrijstelling overdrachtsbelasting Echter, splitsing lijkt wel mogelijk indien: Grond wordt geleverd door ontwikkelaar Afsluiting aannemingsovereenkomst tussen koper en aannemer 25

26 Vastgoedbesluit 19 september 2013 Aandachtspunten Vastgoedbesluit van 19 september 2013 Koop-/aannemingsovereenkomsten Btw-bouwterrein Complex- of unitbenadering vastgoed Verhuur pantry s en werkkamers Verhuur van vastgoed met bijkomende diensten (verhuur-plus) Servicekosten 26

27 Verbouwing investeringsgoed Recente jurisprudentie (HR en HvJ) 2 nieuwe dakkapellen & nieuwe portaal voor de btw zelfstandige investeringsgoederen Btw-gevolgen jurisprudentie: Voor elk zelfstandig investeringsgoed: aanvang nieuwe herzieningstermijn van 10 jaar? Voor 1 pand: meerdere btw-herzieningstermijnen? (Deels) btw-belaste levering van oud pand na verbouwing? Beroep samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging van gedeelte? Er blijven meer onduidelijkheden na jurisprudentie Wanneer is sprake van een zelfstandig investeringsgoed? Nieuwe gevelbeplating? Regulier onderhoud? Nieuw dak? Wordt zeer waarschijnlijk vervolgd 27

28 Toezicht vanuit een BTW perspectief Willem Veldhuizen

29 Toezicht nieuwe stijl Wie Waarover Wat Waarmee Waarom Hoe 29

30 Wie Wie ben ik? Waarover Wat Waarmee Waarom Hoe 30

31 Waarover Wie Waarover gaat mijn presentatie? Wat Waarmee Waarom verticaal Hoe 31

32 Wat Wie Waarover Wat is het doel van de fiscus? Waarmee Waarom Hoe 32

33 Waarmee Wie Waarover Wat Waarmee wordt u geconfronteerd? Waarom Hoe 33

34 Waarom Wie Waarover Wat Waarmee Waarom is dit nu nog belangrijker geworden? Hoe 34

35 Kortom Horizontaal Klant beheerst het proces van transacties tot aangifte Intensiteit toezicht hangt af van interne beheersing Verticaal Zomer 2013 nieuwe controleurs Steekproeven is het standaard controlemiddel 35

36 Hoe Wie Waarover Wat Waarmee Waarom Hoe kunt u zich voorbereiden op dit nieuw toezicht? 36

37 Leidraad nieuw toezicht Plan van aanpak verlangt van organisatie om gewenst niveau van beheersing te bereiken (volwassenheidsmodellen als groeipad) Convenant Strategisch behandelplan Intensiteit controle hangt af van interne beheersing Er zijn twee smaken Horizontaal Toezicht Verticaal Toezicht Eén benaderingswijze CAB 37

38 Controle Aanpak Belastingdienst Voor het eerst openbaar gemaakt Technische uitwerking van controlemethodiek Gegevensgericht versus Systeemgericht Schillenmodel Controlefasen Steekproeven Reductietabel 38

39 Systeemgericht De vorm en intensiteit van het toezicht wordt aangepast op basis van voorinformatie Tax Control Framework (TCF) biedt aanknopingspunten om de kwaliteit van de fiscale beheersing te duiden Bijvoorbeeld: de interne fiscalist staat in voor de kwaliteit van het aangifteproces de externe adviseur / accountant staat in voor de kwaliteit van de fiscale positie in de jaarverslaggeving 39

40 Wees in charge 1 2 TCF Groeimodel 3 TCF Dag 40

41 Groeimodel Compliance Risico man. Bestuur Zekerheidsniveau Gegevensgericht Niveau 1 Initieel Laag risicobewustzijn in bij het bestuur ten aanzien van fiscaliteit Belastingrisico s worden behandeld op een ad hoc basis Geen handleidingen Geen geharmoniseerde aangifte processen Gegevensgericht Niveau 2 Repetitief Fiscaliteit wordt door het bestuur in acht genomen bij het maken van beslissingen Fiscale processen zijn vastgelegd in handleidingen Entiteiten vastgelegd Toetsing belastingrisico s Handleidingen voor aangifte processen zijn aanwezig Gegevensgericht Niveau 3 Gedefinieerd Zowel een bedrijfs- als belastingstrategie is bepaald Vaststelling functies en verantwoordelijkheden Standaardisering en documentatie processen Identificatie belastingrisico s beheersmaatregelen en entiteiten Standaardisatie en documentatie aangifte processen Gegevensgericht Niveau 4 Beheerst Definiëren & evalueren van fiscale KPI Juridische structuur wordt beheerst Periodiek toetsen risico s Testen beheersmaatregelen Beheren gebeurtenissen Real time inzicht in aangifte status Rapportage ten aanzien van onzekere belastingposities Niveau 5 Geoptimaliseerd Signalering leemtes functies & verantwoordelijkheden Geavanceerde management rapportage Geavanceerd monitoren en testen van belastingrisico s & beheersmaatregelen Directe actie ten aanzien van onvolkomenheden Evaluatie en optimalisatie van aangifte processen Waarschuwing ten aanzien van aangifte kwesties 41

42 TCF Dag Opzet Met onze specialisten aan tafel Identificatie van alle belangrijke risico s Op welke wijze worden deze binnen uw organisatie beheerst Follow up: risk-control matrix op hoofdlijnen Voordelen Goede voorbereiding op horizontaal toezicht & compliance verkenning Goede basis voor het opzetten van een Tax Control Framework Verbeteren van uw fiscaal risicobeleid Beproefd concept met een duidelijke en bruikbare rapportage 42

43 Monitoring 1 TIS (Tax Intelligence Solution) 2 VAT Control Service 3 Steekproeven 43

44 TIS (Tax Intelligence Solution) 44

45 VAT Control Services 45

46 Het belang van steekproeven Waar gaat het om? Declaration Opbouw fiscale aangifte: Transacties (werkelijke wereld) Primaire vastlegging transacties Subsidiaire vastlegging transacties Transactions 46

47 Steekproef hoe werkt dat nu? Wat kan er zo al mis gaan? 1. Onvolledige/onjuiste registratie gegevens 2. Onjuiste verwerking van gegevens 3. Onjuiste interpretatie van gegevens Transacties Control Framework Niet onderkend risico Geaccepteerd risico Niet werkende beheersmaatregel Totale niet gedetecteerde fout Inrichtingsvraagstuk Niet onderkende risico s Geaccepteerde risico s Operationeel vraagstuk Niet werkende beheersmaatregelen 47

48 Gegevensgericht GROOTBOEK Kosten / Activa Inkoop Omzet Voorinformatie Reductie Reductie Controlerichting Juistheid/ Tijdigheid Juistheid/ Tijdigheid Tarief/ Volledigheid Geïntegreerde steekproef* Betaling Betaling nvt Steekproef btw Vooraftrek gebrachte btw Vooraftrek gebrachte btw Maximaal gemiste BTW *) De Belastingdienst maakt in het kader van de fiscale controle steeds vaker gebruik van de geïntegreerde statistische steekproef. Daarmee wordt gedoeld op één steekproef ten behoeve van de juistheidscontrole van alle belastingmiddelen. 48

49 Monitoring verklaring De belastingplichtige doet in het kader van monitoring jaarlijks transparant verslag van haar bevindingen inzake de steekproeven voor de btw 49

50 Strategisch behandelplan toezichtsreductie De fiscus komt de btw-positie de komende X jaar niet controleren Wat vindt u een redelijke termijn? Keuze Antwoordmogelijkheid 1 1 jaar 2 3 jaar 3 5 jaar 4 10 jaar 50

51 Afsluiting Joyce Westerveld

52 Actuele btw-aspecten 52

53 KPMG Meijburg & Co online Voor de laatste ontwikkelingen Vernieuwde website MEIJBURG.NL & My Tax News Meijburg Fiscale Wetten-app via de AppStore! Volg ons via 53

54 Bedankt voor uw aandacht

55 Contact Leo van Loo Partner T. +31(0) E. Joyce Westerveld Senior Tax Manager T. +31(0) E. Karim Hommen Tax Manager T. +31(0) E. Maarten Prevoo Tax Consultant T. +31(0) E. Willem Veldhuizen Senior Tax Manager T. +31(0) E. Mario Leijten Senior Tax Manager T. +31(0) E. 55

56 De algemene voorwaarden van KPMG Meijburg & Co, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam zijn jegens een ieder van toepassing op alle door KPMG Meijburg & Co te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten. KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer en maakt deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van KPMG Meijburg & Co (http://www.meijburg.nl/algemenevoorwaarden) en worden op verzoek toegestuurd.

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan 24 3584 ab utrecht postbus 85326 3508 ah utrecht TELEFOON +31 [0]30 20 800 60 EMAIL Info@VerderfIscaal.nl

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens?

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Door: D. (Dieuwertje) Euser MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen...

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! www.pwc.nl Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Maart 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar

Nadere informatie

(Indirect) tax risico management in de praktijk

(Indirect) tax risico management in de praktijk (Indirect) tax risico management in de praktijk Verslaglegger: Lenny Koot Inleider: mr. S.R.M. Janssen, Indirect Tax Manager bij Nidera en vaste gastspreker over het onderwerp Tax Assurance aan de Nyenrode

Nadere informatie

12 fiscale tips over onroerend goed

12 fiscale tips over onroerend goed Kennisdocument 12 fiscale tips over onroerend goed De laatste jaren is de btw-heffing op onroerend goed volop in beweging geweest. Wellicht heeft u iets meegekregen van het vervallen van de zogenoemde

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het Customer Due Diligence beleid van Rabo Vastgoedgroep. Bouwfonds Investment Management

Nadere uitwerking van het Customer Due Diligence beleid van Rabo Vastgoedgroep. Bouwfonds Investment Management Nadere uitwerking van het Customer Due Diligence beleid van Rabo Vastgoedgroep Bouwfonds Investment Management Januari 2012 Nadere uitwerking van het Customer Due Diligence beleid van Rabo Vastgoedgroep

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ WAARDERINGSKAMER Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ Tekst vastgesteld op: 27 augustus 2009 2 HANDREIKING INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN WOZ 1. Inleiding De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Door: mr. R.H. van Veen 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2 Introductie

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie