Vuurwerkongevallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vuurwerkongevallen 2010-2011"

Transcriptie

1 Vuurwerkongevallen J.A. Draisma S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus AD Amsterdam Januari 2011

2 2 Vuurwerkongevallen Intern rapport: 503 Projectnummer: Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Consument en Veiligheid aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien de tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn.

3 3 Vuurwerkongevallen Inhoudsopgave Hoofdstuk Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Methode Letsel Informatie Systeem Van steekproef naar nationale schatting Selectie Aanvullende gegevens Krantenknipsels 10 3 Resultaten analyse SEH-behandelingen Aantal SEH-behandelingen Datum en tijdstip binnenkomst op SEH-afdeling Leeftijd en geslacht van de slachtoffers Toedracht van de ongevallen Eigen vuurwerk versus vuurwerk van omstanders Type vuurwerk Opgelopen letsel en getroffen lichaamsdeel (Vervolg-) behandeling Dodelijke slachtoffers 15 4 Tabellen vuurwerkongevallen 17

4

5 5 Vuurwerkongevallen Samenvatting Consument en Veiligheid heeft een analyse gemaakt van de vuurwerkongevallen rond de jaarwisseling 2010/2011 (24 december t/m 3 januari). Daarbij is gebruik gemaakt van het Letsel Informatie Systeem van Consument en Veiligheid. Naar schatting zijn 710 slachtoffers van vuurwerkongevallen behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis rond de jaarwisseling 2010/2011. Dit nationale geschatte aantal vuurwerkslachtoffers is gebaseerd op 84 geregistreerde cases. Het nationale geschatte aantal vuurwerkslachtoffers is met een daling van 9 lager dan dat van de vorige jaarwisseling. Vorige jaarwisseling werden er 770 slachtoffers behandeld op een SEH-afdeling, gemiddeld lag het aantal slachtoffers in de tien meest recente jaarwisselingen ( t/m ) op 800. Het percentage ziekenhuisopnamen is met 17 het hoogste van de afgelopen tien jaarwisselingen. Voor zover bekend zijn er rond de jaarwisseling twee dodelijke slachtoffers gevallen als gevolg van het experimenteren met zelf gemaakte vuurwerkbommen. Vier van de tien slachtoffers (43) kwam op de SEH-afdeling binnen op 1 januari tussen en s nachts, één op de drie (33) kwam binnen op 31 december. Een belangrijke risicogroep wordt gevormd door jongeren van 10 tot en met 19 jaar, ruim een derde van de slachtoffers (37) valt in deze leeftijdsgroep. Dit percentage is laag ten opzichte van voorgaande jaarwisseling. Het percentage slachtoffers van 20 tot en met 29 jaar is met 21 hoog ten opzichte van de vorige jaarwisseling (12). Van de helft van de ongevallen is het bekend dat het letsel is veroorzaakt door vuurwerk dat door het slachtoffer zelf was aangestoken (54), een derde raakte gewond door vuurwerk dat door een ander was aangestoken (37). Dit is vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling. Het vuurwerk dat het meest bij ongevallen betrokken was zijn potten/romeinse kaarsen/fonteinen (24), vuurpijlen (15) en rotjes en ander 'gewoon' knalvuurwerk (11). Van 18 van de ongevallen weten we dat het letsel is veroorzaakt door illegaal vuurwerk, in 4 van de gevallen ging het om zelf gemaakt vuurwerk. Het aandeel illegaal vuurwerk is fors hoger dan bij de vorige jaarwisseling. Ogen (29), aangezicht (15), handen (14) en vingers (12) worden vaak getroffen bij de vuurwerkongevallen. Vooral het aandeel oogletsels was bij de jaarwisseling 2010/2011 hoger dan de vorige jaarwisseling, het aandeel letsels aan handen en vingers was juist lager.

6

7 7 Vuurwerkongevallen Inleiding Consument en Veiligheid heeft een analyse gemaakt van de vuurwerkongevallen die tijdens de jaarwisseling 2010/2011 hebben plaatsgevonden. In dit rapport staan de resultaten van deze analyse beschreven. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de gebruikte methoden. De resultaten van de analyse van de ongevalgegevens uit het Letsel Informatie Systeem en aanvullende gegevens staan in hoofdstuk 3. Om ontwikkelingen in de tijd weer te geven worden deze gegevens vergeleken met de gegevens van voorgaande jaarwisselingen. Tabellen die de jaarwisselingen van eerdere jaren tot en met de laatste jaarwisseling beslaan, staan in hoofdstuk 4.

8

9 9 Vuurwerkongevallen Methode 2.1 Letsel Informatie Systeem Voor het analyseren van de vuurwerkongevallen rond de jaarwisseling is gebruik gemaakt van het Letsel Informatie Systeem (LIS) van Consument en Veiligheid. In LIS staan slachtoffers geregistreerd die na een ongeval zijn behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een selectie van ziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen vormen een representatieve steekproef van ziekenhuizen in Nederland met een continu bezette SEH-afdeling. Dit maakt het mogelijk cijfers op nationaal niveau te berekenen Van steekproef naar nationale schatting De extrapolatie van de steekproef naar landelijke aantallen gebeurt met behulp van een schatter. Om deze schatter te bepalen wordt gebruik gemaakt van gegevens met betrekking tot ziekenhuisopnamen die afkomstig zijn uit de Landelijke Medische Registratie (LMR) van Prismant. De schatter wordt bepaald door het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van letsel in Nederland uit de LMR te delen door het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van letsel in LIS-ziekenhuizen. De vermenigvuldiging van het aantal geregistreerde vuurwerkslachtoffers in LISziekenhuizen met deze schatter geeft een schatting van het aantal vuurwerkslachtoffers in heel Nederland. Bij het analyseren van de vuurwerkongevallen is gebruik gemaakt van een voorlopige schatter (ophoogfactor) voor 2010 en een voorlopige schatter voor Voor 2010 en 2011 zijn alleen voorlopige schatters beschikbaar, omdat niet alle gegevens bekend zijn die nodig zijn om de definitieve schatter te bepalen. De voorlopige schatters zijn gebaseerd op de definitieve schatter van De voorlopige schatters voor 2010 en 2011 zijn identiek aangezien in beide jaren dezelfde ziekenhuizen meedoen aan de registratie van vuurwerkslachtoffers. Het aantal ziekenhuizen in de steekproef is ten opzichte van 2009 wel veranderd, er heeft een ziekenhuis meer aan de steekproef deelgenomen. De voorlopige schatter (ophoogfactor) is daarom iets lager dan vorig jaar. De voorlopige schatter die gebruikt is bij de analyse bedraagt 8,40. Dat wil zeggen dat het aantal geregistreerde vuurwerkslachtoffers in LIS ziekenhuizen vermenigvuldigd is met 8,40 om te komen tot een nationale schatting. Bij vergelijking van de jaarwisseling 2010/2011 met andere jaarwisselingen zijn de aantallen van de andere jaarwisselingen gebaseerd op de (toenmalige) voorlopige schatters van die betreffende jaren.

10 10 Vuurwerkongevallen Selectie In LIS is geselecteerd op het product vuurwerk. Het vuurwerk kan de aanleiding van het ongeval zijn geweest, de oorzaak van het letsel, of op een andere manier betrokken bij het ongeval. Wanneer er bijvoorbeeld een brandwond ontstaat door vonken van het vuurwerk, dan is vuurwerk de oorzaak van het letsel. Wanneer er een snijwond ontstaat door het uiteenspatten van een fles, naar aanleiding van een vuurpijl die in de fles gestopt was, dan is vuurwerk de aanleiding van het ongeval. Tevens is geselecteerd op datum van binnenkomst op de SEH-afdeling van een patiënt. Patiënten binnengekomen in de periode van 24 december 2010 tot en met 3 januari 2011 zijn in de selectie meegenomen Aanvullende gegevens Aan de ziekenhuizen is gevraagd om extra informatie te leveren over de toedracht van de ongevallen met vuurwerk. Naast de gegevens die in LIS worden geregistreerd, zoals persoonsgegevens en gegevens over het opgelopen letsel en de behandeling, zijn de volgende kenmerken van de ongevallen gevraagd: - Werd het letsel veroorzaakt door illegaal vuurwerk? - Werd het letsel veroorzaakt door zelf gemaakt vuurwerk? - Werd het letsel veroorzaakt door vuurwerk van een ander? - Wat was de naam van het vuurwerk of welk soort vuurwerk (knalvuurwerk/ siervuurwerk, legaal/illegaal) was betrokken bij het ongeval? De meeste ziekenhuizen hebben deze extra informatie kunnen leveren. In de voorkomende gevallen dat deze extra informatie niet geleverd werd, is deze informatie voor zover mogelijk uit de toedrachtomschrijvingen uit LIS geëxtraheerd. Het onderscheid tussen legaal en illegaal vuurwerk blijkt vaak lastig te maken, bovendien weten slachtoffers van vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken vaak niet wat voor een vuurwerk het betrof. De extra informatie over het type vuurwerk en of het eigen vuurwerk betrof of vuurwerk van een omstander, is verwerkt in hoofdstuk Krantenknipsels Ter aanvulling op de gegevens uit LIS is in de Krantenknipselregistratie van Consument en Veiligheid informatie gezocht naar dodelijke slachtoffers na een ongeval met vuurwerk. De krantenberichten zijn afkomstig uit de landelijke dagbladen en hebben betrekking op vuurwerkongevallen die binnen de periode van 24 december 2010 tot en met 3 januari 2011 hebben plaatsgevonden.

11 11 Vuurwerkongevallen Resultaten analyse SEH-behandelingen 3.1 Aantal SEH-behandelingen Tijdens de jaarwisseling 2010/2011 zijn naar schatting 710 slachtoffers behandeld op de SEH-afdeling na een vuurwerkongeval. Dit geschatte aantal vuurwerkslachtoffers is gebaseerd op 84 geregistreerde cases. Het nationale geschatte aantal vuurwerkslachtoffers is met een daling van 9 lager dan dat van de vorige jaarwisseling. De laatste tien jaarwisselingen, van 2001/2002 tot en met 2009/2010, lag het aantal slachtoffers gemiddeld op 800 per jaar. Tijdens de jaarwisseling 1998/1999 werd het hoogste aantal slachtoffers behandeld, namelijk (zie ook figuur 3.1 en tabel 4.1). Figuur 3.1 Aantal SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar jaarwisseling (nationale schatting) / / / / / / / / / / / / / / / /2011 Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid

12 12 Vuurwerkongevallen Datum en tijdstip binnenkomst op SEH-afdeling Zes van de tien slachtoffers (61) kwamen op 1 januari binnen op de SEHafdeling, een derde (33) op 31 december. Vergeleken met de jaarwisseling 2009/2010 zijn er meer slachtoffers gewond geraakt op 31 december en minder op 1 januari (zie ook tabel 4.2). Ruim vier van de tien slachtoffers (43) kwam op 1 januari tussen uur en uur binnen op de SEH-afdeling. Op 1 januari overdag (vanaf tot uur) kwam 12 van de slachtoffers binnen op de SEH-afdelingen. Dit percentage is vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling. Het aandeel vuurwerkslachtoffers dat van 24 tot en met 30 december binnenkwam op een SEH-afdeling bedraagt 1. Vijf procent van de slachtoffers kwam op 2 of 3 januari binnen. 3.3 Leeftijd en geslacht van de slachtoffers Ruim een derde van de slachtoffers (37) valt in de leeftijdsgroep van 10 tot en met 19 jaar, dit percentage is laag ten opzichte van voorgaande jaarwisseling (zie figuur 3.2 en tabel 4.4). Het aandeel kinderen onder de 10 jaar is met 14 hoger dan in de vorige jaarwisselingen. Met 21 is het aandeel slachtoffers van 20 tot en met 29 jaar hoog ten opzichte van de jaarwisseling 2009/2010. Binnen deze leeftijdsgroep zijn het met name de 25- tot en met 29-jarigen die vaker letsel hebben opgelopen dan de voorgaande jaarwisseling. Figuur 3.2 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar leeftijdscategorie jaar jaar jaar jaar jaar 50 jaar en ouder Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid

13 13 Vuurwerkongevallen Evenals voorgaande jaarwisselingen is het grootste deel van de slachtoffers van het mannelijk geslacht. Deze jaarwisseling was 86 van de slachtoffers man en 14 vrouw. Dit is gelijk aan de voorgaande jaarwisseling (zie tabel 4.5). 3.4 Toedracht van de ongevallen Uit de toedrachten van de LIS ongevalgegevens is extra informatie gehaald over de vuurwerkongevallen. Er is onder andere gekeken of het vuurwerk van het slachtoffer, dan wel van een ander (omstander) afkomstig was. In tabel 4.6 staan voorbeelden van toedrachtomschrijvingen waarbij eigen vuurwerk werd afgestoken. Voorbeelden van ongevallen waarbij het slachtoffer een omstander was staan in tabel Eigen vuurwerk versus vuurwerk van omstanders Van de helft van de ongevallen is het bekend dat het ongeval werd veroorzaakt door vuurwerk dat door het slachtoffer zelf is aangestoken (54). In 37 van de situaties was het vuurwerk aangestoken door een ander. Dit is vergelijkbaar met de verdeling de vorige jaarwisseling (53 eigenaar vs. 36 omstanders). Van de overige 10 van de gevallen is niet te achterhalen of het letsel is ontstaan door eigen vuurwerk of door vuurwerk dat door anderen is afgestoken (zie figuur 3.3). Figuur 3.3 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar eigen vuurwerk versus vuurwerk van omstanders Onbekend 10 Omstander 37 Eigenaar 54 Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid Type vuurwerk Van veel vuurwerk (31) is onbekend of het legaal of illegaal vuurwerk betrof. Van een vijfde van de ongevallen (18) weten we dat het letsel is veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Dit is hoog vergeleken met de voorgaande jaarwisselingen (zie tabel 4.9). Van de helft van de ongevallen nemen we aan dat het legaal

14 14 Vuurwerkongevallen consumentenvuurwerk betrof (48). Van 4 van de ongevallen is bekend dat het letsel is veroorzaakt door zelf gemaakte projectielen. Het percentage ongevallen waarbij niet bekend is of het om legaal of illegaal vuurwerk gaat is laag vergeleken met voorgaande jaren. Het vuurwerk dat het meest bij ongevallen betrokken was zijn potten/romeinse kaarsen/fonteinen (24), vuurpijlen (14) en rotjes en ander 'gewoon' knalvuurwerk (11), zie tabel Opgelopen letsel en getroffen lichaamsdeel Vier op de tien slachtoffers (38) hebben een brandwond opgelopen door het vuurwerkongeval (zie tabel 4.10). Dit aandeel is vergelijkbaar met het aandeel brandwonden bij de vorige jaarwisseling (40). De brandwonden vormen hiermee het meest voorkomende type letsel. Andere veel voorkomende verwondingen zijn oppervlakkige letsels (26) en open wonden (19). Oppervlakkige letsels zijn bijvoorbeeld kneuzingen of schaafwonden aan ledematen. Ook kan dit oppervlakkig letsel aan het oog zijn, bijvoorbeeld geïrriteerde ogen of bloederige ogen nadat er iets in het oog terecht is gekomen. In figuur 3.4 en in tabel 4.10 is de verdeling van de verschillende typen letsel over de lichaamsdelen weergegeven. De meerderheid van de slachtoffers die op een SEH-afdeling van een ziekenhuis is binnengekomen heeft letsel aan het hoofd (54). Vooral ogen (29) en het aangezicht (15) worden vaak getroffen bij de vuurwerkongevallen. Het gaat voornamelijk om oppervlakkig letsel en in mindere mate om open wonden en brandwonden. Het percentage slachtoffers dat letsel heeft aan de ogen is hoog vergeleken met de voorgaande jaarwisseling. Letsel aan de armen (30) betreft in de helft van de gevallen een brandwond. Het percentage letsels aan handen (14) en vingers (12) is iets lager dan in de voorgaande jaarwisseling (zie tabel 4.11). Een tiende van de slachtoffers raakt gewond aan de benen (11). Dit is een hoog percentage ten opzichte van voorgaande jaarwisselingen.

15 15 Vuurwerkongevallen Figuur 3.4 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar getroffen lichaamsdeel Hoofd: 54 oog: 29 aangezicht: 15 Overig: 6 Schouder/arm/hand: 30 hand: 14 vingers: 12 Heup/been/voet: 11 Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid 3.6 (Vervolg-) behandeling De meeste slachtoffers kunnen na behandeling op de SEH-afdeling weer naar huis (82; zie tabel 4.12). Zeven van de tien slachtoffers (71) moeten later wel voor controle terugkomen, op de SEH of polikliniek (57) of bij de huisarts (14). Het percentage slachtoffers dat later voor controle terug moet komen is hoog vergeleken met voorgaande jaarwisselingen. Zeventien procent van de slachtoffers is opgenomen in het ziekenhuis. Dit is het hoogste opnamepercentage van de laatste tien jaarwisselingen. Het aantal opgenomen patiënten in de steekproef is echter klein, daarom moet dit percentage met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 3.7 Dodelijke slachtoffers In de krantenknipsels zijn deze jaarwisseling twee dodelijke slachtoffers door vuurwerkongevallen geregistreerd. Een 13-jarige jongen overleed toen hij stond te kijken naar het aansteken van een vuurwerkbom en een 17-jarige jongen overleed nadat hij aan zijn hoofd was geraakt tijdens het afsteken van een zelfgemaakte vuurwerkbom. Overigens dient opgemerkt te worden dat in de steekproef van LIS-ziekenhuizen géén dodelijke slachtoffers voorkwamen.

16

17 17 Vuurwerkongevallen Tabellen vuurwerkongevallen Tabel 4.1 Aantal SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar jaarwisseling (nationale schatting) Jaarwisseling Aantal SEH-behandelingen Percentage ziekenhuisopnamen 1991/ * 1992/ * 1993/ * 1994/ * 1995/ * 1996/ / / / / / / / / / / / / / / Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid * niet bekend

18 18 Vuurwerkongevallen Tabel 4.2 Percentage SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar datum binnenkomst en jaarwisseling Datum binnenkomst 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 24/12-28/ / / < / / / < / Totaal Absoluut (nationale schatting) Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid

19 19 Vuurwerkongevallen Tabel 4.3 In LIS geregistreerde SEH-behandelingen naar aanleiding van ongevallen met vuurwerk, naar tijdstip binnenkomst en datum binnenkomst tijdstip binnenkomst dec 31 dec 1 jan 2-3 jan Totaal 00 uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid

20 20 Vuurwerkongevallen Tabel 4.4 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar leeftijdscategorie en jaarwisseling Leeftijdscategorie 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/ jaar jaar jaar * * * * jaar * * * * jaar jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal Absoluut (nationale schatting) Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid * niet bekend Tabel 4.5 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar geslacht en jaarwisseling Geslacht 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Man Vrouw Totaal Absoluut (nationale schatting) Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid

21 21 Vuurwerkongevallen Tabel 4.6 Voorbeelden van toedrachten van ongevallen waarbij het vuurwerk door het slachtoffer zelf werd afgestoken Leeftijd Geslacht Toedrachtbeschrijving 9 Man Eigen vuurwerk in gezicht gekregen. 9 Man Gooit vuurpijl over schouder, niet aangestoken. Komt in gloeiend materiaal, gaat aan. Via capuchon in hals - ontploft. 9 Man Vlinderbom in hand ontploft. 11 Man Vuurwerk in hand afgegaan voor het huis op straat. 11 Man Had rotje in ander vuurwerk gestopt, aangestoken, ging meteen af in linker hand. 12 Vrouw Was vuurwerk aan het afsteken tijdens oud en nieuw. Dacht dat grondtolletje uit was gegaan, pakte het op, ontplofte toen. 12 Man Tijdens vuurwerk afsteken tol in hand ontploft, gooide het te laat weg. 12 Man Nitraat rotje ontploft in hand. 13 Man Vuurwerk, strijker, vroegtijdig in hand ontploft. 13 Man Wilde rotje voor de 2de keer afsteken, ontplofte vlak voor het oog. 14 Man Wou een matje vuurwerk aansteken lukte niet, een rotje erop gegooid. werd toen een vuurbal. 14 Man Vuurwerk, fontein, ging kijken of hij aanging. 14 Man Tijdens afsteken vuurwerk, vuurpot opplofte te vroeg. 15 Man Restjes legaal knalvuurwerk in hand en gezicht afgegaan. 15 Man Wilde vuurtol aansteken, deze ging af in de hand. 15 Man Sierpot aangestoken en afgegaan/ontploft in gelaat. 15 Man Vlinderbom zonder lont gevonden. Zelf lont in gestopt. Bij aansteken meteen explosie. 16 Man Tijdens het afsteken van vuurwerk ging strijker af in hand. 16 Man Het vuurwerk van de Romeinse kaars schoot weg en kwam in linkeroog terecht. 20 Man Liep met nitraatbom in handen die ontplofte. 22 Man Twee keer illegaal supra cobra knalvuurwerk af willen steken. Ontploft. 22 Man Heeft vuurwerk in handen gehouden in plaats van op de grond te zetten. 25 Man Was bezig met zelfgemaakte vuurwerkbom. na afsteken vuurrestjes in oog. 26 Man Illegaal vuurwerk in zijn gezicht ontploft. 26 Man Vuurwerk, vlinder in hand afgegaan, illegaal. 28 Man Tijdens aansteken van Chinese mat in gelaat ontploft. 29 Man Vuurwerk in houten krat laten exploderen Stuk hout tegen linker onderbeen gekregen. 31 Man Wou een vuurpijl afsteken maar die ontplofte in de hand. Kwam ook nog tegen gezicht. 32 Man Siervuurwerk in pot aangestoken. Eerste vuurpijl in het gelaat gekregen. 35 Man Vuurpijl aangestoken die gelijk in handen ontplofte. 35 Man Sierpot tegen linkerpols geklapt. 39 Man Had per ongeluk lont uit vuurpot getrokken en stak die aan, ontplofte snel en kwam in gezicht. 40 Man Vuurwerk tegen linkerslaap en oor gekregen. 41 Man Is vanavond bij het afsteken van een siervuurwerkpot geraakt op zijn voorhoofd, schoot direct af. 42 Man Ratelband, kon aangestoken lont niet vinden, leek het niet te doen. Deed het wel, in gezicht ontploft. 44 Vrouw Vuurwerk knalde in haar gezicht, ging te vroeg af na ontsteken. 48 Man Sierpot aangestoken met sigaret, in gelaat ontploft. Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid

22 22 Vuurwerkongevallen Tabel 4.7 Voorbeelden van toedrachten van ongevallen waarbij het slachtoffer een omstander was Leeftijd Geslacht Toedrachtbeschrijving 2 Vrouw Zat achterin de auto met raampje open, rotje van Chinese mat door raam in oog gekomen. 3 Man Omstander bij afschieten vuurpijl, die de verkeerde kant op schoot. 4 Man Op straat door iemand vuurwerk gegooid, kruit in oog gekregen. 9 Man Vuurpijl in de grond gestoken, deze ging niet de lucht in. Patiënt stond op 3 m afstand en kreeg stuk vuurpijl in sjaal. 10 Man Liep over straat. Eén meter naast hem ontplofte vuurwerk. Sindsdien verminderd gehoor linkeroor. 12 Man Stond op stoep te kijken, vuurwerk grondbloem, legaal, van een ander, in nek gekregen. 13 Man Stond te kijken op stoep, brommerrijder kwam langs, deze gooide vuurpijl. Weerde deze met handen af. 15 Vrouw Vuurpijl tegen hand gekregen. 15 Man Vuurwerk ontploft, had tas vast met vuurwerk, iemand gooide vuurwerk er in. 16 Man Stond gebukt en kreeg vuurwerk tegen het rechteroog, wat enkele tientallen meters verderop werd afgestoken. 16 Man Illegale nitraatbom bij oog afgegaan. 16 Vrouw Liep langs vuurwerk bij de buren en droeg een nylon broek. Broek vatte vlam door het vuurwerk. 19 Man Rotje met kort lontje ontploft dicht bij oog. 19 Man Jongeman geraakt door rondvliegende Romeinse kaars in rechteroog. 20 Man Romeinse kaars viel om, vuurbal tegen rechterhand gekregen. 20 Man Na afsteken vuurwerk iets in oog gevoeld, kon zelf niet ontdekken wat. 21 Man Vlinderbom (is illegaal) vlak naast oren ontploft. 23 Man Stond op straat vuurwerk te kijken, vonken van vuurwerk in rechteroog. Illegaal knalvuurwerk van ander, nitraatbom. 25 Man Vriend stak vuurwerk af, dat ontplofte te snel. 26 Man Stond vuurwerk te kijken, kreeg vuurwerk tussen de benen, broek vatte vlam. 27 Man Vriend stak vuurwerk af, wat te snel ontplofte. 32 Man Sierpot van de buren in gelaat ontploft. 33 Man Iemand anders was met Romeinse kaars bezig. Vuurbal tegen rechteroog gekregen. 34 Man Vuurpijl tegen linkeroog gekregen. 41 Vrouw Stond op 5-6 meter afstand vuurwerk te kijken, na afsteken Romeinse kaars omgevallen, vuurbal tegen haar oog. 54 Man Vuurpijl van een ander in kleding geschoten. 58 Man Rechterhand verbrand aan vuurwerk van de buurman. 58 Man Met harde klap rotje tegen oog gekregen. Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid

23 23 Vuurwerkongevallen Tabel 4.8 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar type vuurwerk Type vuurwerk Illegaal vuurwerk (inclusief zelf gemaakt vuurwerk) 21 Waarschijnlijk legaal vuurwerk 48 pot, fontein, Romeinse kaars 24 rotje, 'gewoon' knalvuurwerk 11 Herkomst vuurwerk onbekend 31 vuurpijl 14 Totaal 100 Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid Tabel 4.9 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar legaal/illegaal vuurwerk en jaarwisseling 2007/ / / /2011 Illegaal vuurwerk Zelfgemaakt vuurwerk * (waarschijnlijk) legaal vuurwerk Herkomst vuurwerk onbekend Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid * niet bekend Tabel 4.10 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar type letsel en getroffen lichaamsdeel Hoofd Arm Been Overig Totaal Brandwonden Oppervlakkig letsel Open wond Overig/onbekend Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid

24 24 Vuurwerkongevallen Tabel 4.11 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar getroffen lichaamsdeel en jaarwisseling Getroffen lichaamsdeel 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Hoofd Oog Aangezicht * Oor Hoofd overig Arm Hand Vingers Arm overig Been Overig Totaal Absoluut (nationale schatting) Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid *niet bekend Tabel 4.12 SEH-behandelingen ten gevolge van ongevallen met vuurwerk, naar (vervolg-) behandeling en jaarwisseling (Vervolg-) behandeling 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Behandeld en ontslagen Behandeld en controle huisarts Behandeld en controle SEH/polikliniek Ziekenhuisopname Overig Onbekend Totaal Absoluut (nationale schatting) Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid

Vuurwerkongevallen 2013-2014

Vuurwerkongevallen 2013-2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam januari 2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 2 Intern rapport: IR 598 Projectnummer:

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen

Vuurwerkongevallen Vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern rapport: 613 Projectnummer:

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

rapport Vuurwerkongevallen

rapport Vuurwerkongevallen rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

Ongevallen met vuurwerk

Ongevallen met vuurwerk rapport Ongevallen met vuurwerk SEH-behandelingen jaarwisseling 2016-2017 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Martha Dijkgraaf Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2013 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards Ongevallen met hoverboards Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016: type vuurwerk en letsel

rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016: type vuurwerk en letsel rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016: type vuurwerk en letsel Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen

Nadere informatie

Ongevallen met speeltoestellen

Ongevallen met speeltoestellen Ongevallen met speeltoestellen J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Oktober 2010 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 Enkelblessures Samenvatting Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt

Nadere informatie

Letsels bij kinderen 0-4 jaar

Letsels bij kinderen 0-4 jaar Letsels bij kinderen 0-4 jaar Ongevalscijfers Kerncijfers In de periode 2006-2012 leidden ongevallen (privé, verkeer en sport) bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar tot gemiddeld naar schatting tot 94.000

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol SEH-bezoeken 216 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

rapport Type vuurwerk en letsel: vuurwerkongevallen

rapport Type vuurwerk en letsel: vuurwerkongevallen rapport Type vuurwerk en : vuurwerkongevallen 2016-2017 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure Enkelblessures Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters in Nederland 680.000 enkelblessures op. Dit is 15 procent van het totaal aan sportblessures in 2013. Daarmee was de enkelblessure na

Nadere informatie

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50 Korfbalblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks worden 85.000 blessures opgelopen tijdens korfbal. Dit komt overeen met 4,6 blessures per 1.000 uur dat er gekorfbald wordt. Dit betekent dat het

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers Jeugd 0 t/m 18 Ongevalscijfers Kerncijfers In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij de jeugd van 0 tot en met 18 naar schatting tot 200.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Fitnessblessures Blessurecijfers Samenvatting Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt

Nadere informatie

Werkstuk: Mees Swank Groep:7

Werkstuk: Mees Swank Groep:7 Werkstuk: Mees Swank Groep:7 Inhoudsopgave Inleiding bladzijde 1 Hoofdstuk 1: Hoe is vuurwerk ontstaan. bladzijde 2 Hoofdstuk 2: Soorten vuurwerk. bladzijde 3 Hoofdstuk 3: Illegaal vuurwerk. bladzijde

Nadere informatie

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op,

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op, Volleybalblessures Blessurecijfers Samenvatting Volleybal is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer een half miljoen Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij volleybal

Nadere informatie

Vallen 65 jaar en ouder

Vallen 65 jaar en ouder . rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Malou Eilering Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl januari 2016 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling Polsblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 1. blessures aan de pols op. Voor de helft van deze blessures blijkt medische behandeling noodzakelijk. Vier op

Nadere informatie

Openingstijden stadhuis op 24 + 31 december 2015

Openingstijden stadhuis op 24 + 31 december 2015 Openingstijden stadhuis op 24 + 31 december 2015 Op 24 en 31 december is het stadhuis van Oosterhout open van 09.00 tot 12.00 uur. Op deze dagen kunt u dus tot 12.00 uur terecht bij de balies in de publiekshal

Nadere informatie

(bijna) Ongevallenregistratieformulier

(bijna) Ongevallenregistratieformulier (bijna) Ongevallenregistratieformulier Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Vip wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Blessures door veldvoetbal

Blessures door veldvoetbal Blessures door veldvoetbal Samenvatting Veldvoetbal is een veel beoefende sport in Nederland. Alleen al om die reden verdienen blessures bij veldvoetbal de aandacht. Het totale aantal veldvoetbalblessures,

Nadere informatie

Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen?

Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen? Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen? Vooraf Oud en nieuw is leuk en gezellig: oliebollen eten, spelletjes doen, televisie kijken, met zijn allen aftellen tot twaalf uur en vuurwerk afsteken.

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken 76.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld.

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0 Verbranding bij kinderen (0-4 jaar) Ongevalscijfers Samenvatting Na valongevallen en vergiftiging is verbranding de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnamen als gevolg van een privé-ongeval bij

Nadere informatie

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V*

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V* ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER Als geregistreerd gastouderbureau is BSO Nederland wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie is noodzakelijk

Nadere informatie

Blessures tijdens paardensport

Blessures tijdens paardensport Blessures tijdens paardensport Blessurecijfers Samenvatting Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1. uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel

Nadere informatie

BRIEFING. Van Hoofdkwartier Aan Vuurwerk Onderzoeksteam Projectnaam Vuurwerk2010

BRIEFING. Van Hoofdkwartier Aan Vuurwerk Onderzoeksteam Projectnaam Vuurwerk2010 BRIEFING Van Hoofdkwartier Aan Vuurwerk Onderzoeksteam Projectnaam Vuurwerk2010 Beste teamleden, Dit vuurwerkdossier is strikt vertrouwelijk. We hebben onderzoek gedaan naar vuurwerk bij de politie, de

Nadere informatie

Introductie: Stel jezelf voor en leg uit wat je komt doen. Vertel kort over de samenwerking in 4 Vuurwerk Veilig (bijv. aan de hand van de logo s).

Introductie: Stel jezelf voor en leg uit wat je komt doen. Vertel kort over de samenwerking in 4 Vuurwerk Veilig (bijv. aan de hand van de logo s). Algemene: Neem de presentatie en de notities die erbij zitten vooraf goed door, zodat je weet wat je gaat vertellen. Probeer de presentatie op maximaal een uur te houden. De concentratieboog van de kinderen

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Nadere informatie

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen Huishoudchemicaliën Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 vonden 1.500 Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen plaats in verband met letsel door een privé-ongeval waar huishoudchemicaliën bij betrokken waren.

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging, leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Schaatsblessures Blessurecijfers Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen?

Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen? Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen? Nog een ander beroep? 2 Met vuurwerk spelen is gevaarlijk! Wat kan er aan je lichaam allemaal gewond geraken? b o h a r e

Nadere informatie

Blessures tijdens fitness

Blessures tijdens fitness Blessures tijdens fitness Samenvatting Fitness is met lijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren samen met zwemmen in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is,

Nadere informatie

7 december Onderzoek: Vuurwerkverbod?

7 december Onderzoek: Vuurwerkverbod? 7 december 2017 Onderzoek: verbod? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Tennisblessures Blessurecijfers Samenvatting Tennis is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer 980 duizend Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij tennis (3,1 blessure

Nadere informatie

Behandeling van wonden en letsels

Behandeling van wonden en letsels Module 4 Behandeling van wonden en letsels Als u deze module gevolgd hebt, weet u: - Wat u moet doen bij mogelijk inwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij uitwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij

Nadere informatie

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevallen met de elektrische fiets Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevalscijfers fietsers 2011 Jaarlijks 340.000 fietsongevallen 200 dodelijke fietsslachtoffers 16.000 ziekenhuisopnamen

Nadere informatie

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Rapport Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers Letsels bij kinderen en jeugd -18 jaar 215 Letsel cijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen Ongevalscijfers Samenvatting De ernst van het probleem bij vallen van ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten.

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Regionale registratie verkeersongevallen in Friesland levert uniek beeld op Jannie Docter Medisch Centrum Leeuwarden Sipke van der Meulen Regionaal Orgaan verkeersveiligheid

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

Rapport. Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage

Rapport. Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage Rapport Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Ongevallen in de woning

Ongevallen in de woning Ongevallen in de woning Kosten en baten van preventie Anke van Marle Consument en Veiligheid Inhoud presentatie - Kort voorstellen Consument en Veiligheid - Cijfers over ongevallen in huis - Wat is de

Nadere informatie

Hoofdblessures door sport

Hoofdblessures door sport Hoofdblessures door sport Jaarlijks raken 65.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Elk jaar worden 16.000 sporters behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling in

Nadere informatie

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures*

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures* Schaatsblessures Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst

Nadere informatie

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang Ongevallenregistratieformulier Gastouderbureau MijnGastouderopvang Versie 06-09-2016 1 KvK 34303611 Rabobank 149148119 Inleiding Als geregistreerd gastouderbureau is MijnGastouderopvang wettelijk verplicht

Nadere informatie

Ongevalscijfers. (Knoopcel)batterijen

Ongevalscijfers. (Knoopcel)batterijen Ongevalscijfers (Knoopcel)batterijen (Knoopcel)batterijen Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl november 2015 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Hockeyblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks ontstaan in Nederland 110.000 blessures tijdens hockey. Dit zijn 4,1 blessures per 1.000 uur hockey, ruim twee keer zoveel als voor sport in het algemeen

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Sectorprofielen Arbeidsongevallen

Sectorprofielen Arbeidsongevallen TNO-rapport Sectorprofielen Arbeidsongevallen Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2005 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Sectorprofielen

Nadere informatie

Evaluatierapport vuurwerkbesluit

Evaluatierapport vuurwerkbesluit Directoraat-Generaal Milieu Directie Externe Veiligheid Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Interne postcode 637 Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 www.vrom.nl

Nadere informatie

Vuurwerk. Inleiding. Typen vuurwerk en hun toepassingen

Vuurwerk. Inleiding. Typen vuurwerk en hun toepassingen 033 1 Vuurwerk Inleiding Ieder jaar tegen de jaarwisseling neemt de discussie over vuurwerk toe, om in het nieuwe jaar weer snel af te nemen. Elk jaar gebeuren er echter weer ernstige ongelukken bij het

Nadere informatie

Ongevallen bij kinderen op de boerderij

Ongevallen bij kinderen op de boerderij Ongevallen bij kinderen op de boerderij K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam december 2007 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1527 Vragen van het lid

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE 1.0,

RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE 1.0, RAPPORTAGE KWARTAALOVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD Q DEFINITIEVE VERSIE., Inhoud Inleiding... Totaal aantal melding veiligheidsdashboard... Totaaloverzicht (NVW-Arbo-EV-incidenten).... Basis Risico Factoren...

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging en koolmonoxidevergiftiging leidt tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

Formulieren en verklaringen

Formulieren en verklaringen Formulieren en verklaringen Verklaring medicijnverstrekking Verklaring vervoer Achterwachtformulier Bijna ongevallenregistratieformulier Verklaring buikslapen Toestemmingsformulier sieraden Verklaring

Nadere informatie

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014.

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014. De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting Verkeersongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 leidden verkeersongevallen tot naar schatting 84. letsels. Voor bijna de helft van deze letsels (38.) was medische behandeling noodzakelijk. In 212

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

(bijna) ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER

(bijna) ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER (bijna) NGEVALLENREGISTRATIEFRMULIER Inleiding Als geregistreerd gastouderbureau is Alles Kidz wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen (incidenten) en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie

Nadere informatie

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012 Hardloopblessures Blessurecijfers Samenvatting Hardlopen is een populaire sport in Nederland, die in 212 door ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders werd beoefend. Het is ook een sport die veel blessures veroorzaakt.

Nadere informatie