BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005"

Transcriptie

1 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 2 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox, vice-voorzitter Eindredactie: A. Bunneghem I

2 VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN Deze uitgave bevat de paperbijdragen van de Vervoerslogistieke Werkdagen De stichting Vervoerslogistieke Werkdagen stelt zich tot taak het periodiek organiseren van de Vervoerslogistieke werkdagen teneinde daarmee een platform te scheppen waar vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen zoals het bedrijfsleven en de onderzoekswereld, het onderwijs en de overheid elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over de mogelijkheden, behoeften en knelpunten van goederenbehandeling en distributie. De nadruk wordt hierbij gelegd op de relatie tussen het bedrijfsleven enerzijds en de overige genoemde disciplines anderzijds. Deelname aan de Vervoerslogistieke werkdagen staat open voor allen die een schriftelijke bijdrage hebben geleverd, alsmede aan hen die actief hebben meegewerkt aan de organisatie. Het auteursrecht berust bij de auteurs. ISBN NUMMER: Deze uitgave is verkrijgbaar bij: Secretariaat Vervoerslogistieke Werkdagen p/a Connekt Kluyverweg HT Delft Tel: / Fax: Prijs 80,-- (inclusief verzendkosten, excl. 6% BTW) Copyright voor deze uitgave, Connekt, Delft I

3 VOORWOORD Dit jaar organiseren wij voor de twaalfde maal de Vervoerslogistieke Werkdagen (VLW), en voor de tweede maal in het conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant). De Vervoerslogistieke Werkdagen zijn een initiatief van een aantal personen afkomstig uit het onderwijs, onderzoeksinstituten, de overheid en het bedrijfsleven. Door het periodiek organiseren van vervoerslogistieke werkdagen willen zij een platform scheppen waar vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen zoals het bedrijfsleven, de onderzoekswereld, het onderwijs en de overheid elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over de mogelijkheden, behoeften en knelpunten van goederenoverslag, -vervoer en -distributie. De Vervoerslogistieke Werkdagen werden in 1987 voor de eerste maal georganiseerd. In de loop der jaren is de organisatie van de werkdagen aan verandering onderhevig geweest. Er is een stichting in het leven geroepen en het reglement voor deelname is enigszins aangepast. Bovendien is besloten het evenement jaarlijks te laten plaatsvinden. Maar het unieke concept van de Vervoerslogistieke Werkdagen is altijd gehandhaafd. Zo zijn de werkdagen geworden tot wat ze nu zijn: een intensieve en enthousiasmerende tweedaagse bijeenkomst met goederenvervoer als centraal thema. De bundeling van bijdragen die voor u ligt, speelt hierbij een belangrijke rol. De deelnemers hebben hun bijdragen van tevoren schriftelijk ingediend, waardoor men van elkaars bijdragen kan kennisnemen voordat de dagen beginnen. Deze werkwijze bevordert een vruchtbare discussie tijdens de werkdagen zelf. Maar ook dankzij deze bundeling van bijdragen in boekvorm blijft de inhoud gemakkelijk toegankelijk voor alle geinteresseerden, met name uit het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Vanaf dit jaar zijn de papers van de laatste Werkdagen ook toegankelijk via internet: Ook deze keer hebben de leden van het bestuur tezamen met het secretariaat, ondergebracht bij Connekt, veel werk verricht om de Vervoerslogistieke Werkdagen 2005 tot een succes te maken. Onze dank gaat naar allen uit, maar een speciaal woord van dank gaat naar Anne Bunneghem, voor het zorgvuldig editen en verzorgen van de lay out van deze proceedings. September 2005 Namens het bestuur van de Vervoerslogistieke Werkdagen Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox, vice-voorzitter I

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... I Inhoudsopgave...II Samenstelling bestuur Vervoerslogistieke Werkdagen V Samenvattingen vervoerslogistieke werkdagen VI Auteursregister...XXI Deel 1 Maatschappelijke ontwikkelingen, vervagende grenzen en een nieuwe strategie voor logistieke knooppunt Nederland...1 D.A. van Damme Europese distributiecentra in Vlaanderen...10 H. De Wachter De economische betekenis van het railgoederenvervoer...24 G.J. Nieuwenhuis, H.B. Roos De economische betekenis van het goederenwegvervoer...32 B. Kuipers, J. Francke, J. Zoller Kansen en belemmeringen voor de efficiëntere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen...39 H.-H. Glöckner, R. Pieters, J. Reitsma, S.J.C.M. Weijers Multimodaal transport van bouw- en sloopafval: mogelijkheden en randvoorwaarden...50 H. Voordijk, H. Kleinlugtenbelt Supply Chain Management in Fashion...58 D. Veldstra-Croiset, M. van Alphen Responsiviteit in logistieke netwerken: tijdwinst door innovatiekracht...63 K. Verweij Draagvlakstudie in de sierteelt : tracking & tracing van veilingkarren...76 S. Weijers, E. Vooren Beknopt businessplan Railterminal Hoofddorp...88 C.G.A. Hoenders, R.H.J. Rodenburg Lange innovatieve, intermodale en interoperationele goederentreinen (LIIIFT) in de corridor Rotterdam-Antwerpen-Frankrijk. Is er een markt, gegeven de prestaties en rail netwerkomgeving van LIIIFT-treinen? E. Kreutzberger, R. Konings, M. Janic, N. Ahsman, E. Peetermans, M. Stubenitzky Specifying fair service levels in modal choice modelling: Is road transport being favored? 119 W. Dullaert, E.-H. Aghezzaf, B. Raa, B. Vernimmen II

5 De logistieke keten-swot als handig hulpmiddel voor het MKB om betere resultaten te behalen B. Lammers, M.J. Ploos van Amstel, B. Schoonderwoerd Digitale bereikbaarheid van stedelijke lokaties A. Bunneghem, B. Derudder, W. Dullaert, F. Witlox 1-loket voor kennis- en financieringsvragen over logistiek en goederenvervoer. To be or not to be?! B. Eshuis, J. Dirks, C. Cornelissen III

6 Deel 2 TRANS-TOOLS: TOOLS for TRansport forecasting ANd Scenario testing: A focus on the logistic module M. Snelder, A. Burgess Meten is weten. Maar wat is weten? J. Kiel, J. Bozuwa, M. Kraan Can multiple sourcing reduce total logistics costs? A case study W. Dullaert, B. Raa, B. Vernimmen, F. Witlox Goederenvervoer en richtlijnen: uitvoeringsrichtlijnen faciliteren homogene beleidsuitvoering T. de Wit Communicatieplatformen voor multimodaal vervoer in de Benelux - Een doorlichting van bestaande systemen W. Dullaert, S. Bernaer, B. Vernimmen, F. Witlox Innovatie in het goederenvervoer?! De mogelijke rol van het ministerie van VenW bij innovatie in het goederenvervoer A. Levinga Implementatie van RFID afhankelijk van vele factoren M. Ludema, T. Smit, Opportuniteiten in het afstemmen van vraag en aanbod in het goederenvervoer B. Vannieuwenhuyse, M. Misschaert Het afwegen van voor en nadelen van samenwerking in de logistiek C.J. Ruijgrok, B. Groothedde Scared or careful? F. Cruijssen, W. Dullaert A framework for horizontal cooperation in logistics S. Verstrepen, M. Cools, F. Cruijssen, W. Dullaert Knelpunten en behoeften bij achterlandverbindingen Vlaamse havens M. Misschaert, B. Vannieuwenhuyse IV

7 SAMENSTELLING BESTUUR VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 A.J.H. Weenink Prof. Drs. C.J. Ruijgrok (voorzitter) Prof. Dr. F. Witlox (vice-voorzitter) Drs. M. Leijnse (secretaris a.i.) Drs. F.P.A. Steijn (penningmeester) Prof. Dr. P. van Beek Prof. Dr. A. van Breedam Prof. Dr. Ir. P.H.L. Bovy Prof. Dr. Ir. D. Cattryse Prof. Dr. W. Dullaert Ir. S.J.C. Huiberts Drs. J.F. Jeekel Prof. Ir. L.H. Immers Drs. M.M. Kraan Ir. A.L. Kruse Drs. B.R.H. Lammers Drs. M. Muller Ir. R.H.J. Rodenburg Prof. Drs. H.B. Roos erelid TNO/Universiteit van Tilburg Universiteit Gent Connekt Transport en Logistiek Nederland Landbouwuniversiteit Wageningen Vlaams Instituut voor de Logistiek TU Delft Katholieke Universiteit Leuven Institute of Transport and Maritime Management Koninklijk Nederlands Vervoer Adviesdienst Verkeer en Vervoer TNO/Katholieke Universiteit Leuven Policy Research Corporation Nationale Vervoersacademie/Hogeschool Venlo EVO Ministerie van Verkeer en Waterstaat VeLA/Errocon BV Erasmus Universiteit Rotterdam V

8 SAMENVATTINGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 VI

9 DEEL 1 Maatschappelijke ontwikkelingen, vervagende grenzen en een nieuwe strategie voor logistieke knooppunt Nederland Nederland als logistiek knooppunt, ook wel de gateway to Europe genoemd, heeft het moeilijk. De concurrentie tussen zowel ondernemingen als logistieke knoopunten neemt toe. Het economisch zwaartepunt van Europa verschuift in Oostelijke richting ten gevolge van de uitbreiding van de Europese Unie. Dit betekent dat er steeds meer gateways to Europe denkbaar zijn. In dit artikel wordt ingegaan op het uitgangspunt dat het logistiek knoopunt Nederland sterker gemaakt kan en moet worden door niet uitsluitend te richten op logistieke aspecten en factoren, zoals doorlooptijd en kosten. Er zal tevens rekening moeten worden gehouden met factoren, zoals kennis, kunst & cultuur. Dit uitgangspunt wordt onderbouwd op drie manieren. In de eerste plaats door in te gaan op ontwikkelingen in de samenleving, het bedrijfsleven en de logistiek, waarbij in toenemende mate sprake is van vervagende grenzen of blurring boundaries. In de tweede plaats wordt aangesloten bij vestigingsplaatsfactoren voor ondernemingen bij hun keuze voor een logistiek knooppunt. Ten derde door uit te gaan van een brede definitie van een logistiek knooppunt. Afgesloten wordt met aanbevelingen voor een nieuwe strategie voor het logistiek knoopunt Nederland. D.A. van Damme, Hogeschool van Amsterdam en Capgemini Europese Distributiecentra in Vlaanderen Meerdere studies hebben reeds het economisch belang van het vestigen van Europese Distributiecentra (EDC s) voor een regio aangetoond. Het doel van deze studie van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) is een inventarisatie en analyse van de bestaande EDC s in Vlaanderen om deze zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart te brengen, waardoor een duidelijk beeld ontstaat van hun aandeel in de logistieke sector in Vlaanderen. Vlaanderen beschikt vandaag over 400 EDC s. Met een oppervlakte van km², betekent dit dat er 3 EDC s/km² gevestigd zijn. Ter vergelijking: Nederland heeft een EDC-bestand van 900 EDC s, over een oppervlakte van km²; een dichtheid van 2 EDC s/km². In totaal genereren de Vlaamse EDC s 6,6 miljard euro of 4% van het BBP in Vlaanderen en zorgen zij voor een tewerkstelling van VTE (voltijdse equivalenten). Analyse van een beperkte steekproef (N=45) toonde aan dat bij 47% van de EDC s een bijkomende investering volgde op deze van het EDC, hetzij in een productievestiging, een Europees hoofdkwartier (EHQ) of een call center. Deze cijfers bewijzen een groot economisch belang voor het aantrekken van EDC s naar de Vlaamse regio. Het aantrekkelijk maken van deze regio als gateway to Europe met de reeds welgekende voordelen zoals ideale ligging bij consumptie- en industriële centra, goede talenkennis e.d. is dan ook een topprioriteit en dient zo te blijven. In dit document wordt een korte toelichting gegeven van de belangrijkste kenmerken van de onderzochte EDC s waarna conclusies en beleidsaanbevelingen geformuleerd worden. H. De Wachter, Vlaams Instituut voor de Logistiek VII

10 De economische betekenis van het railgoederenvervoer In de paper zijn de elementen opgenomen, waarmee de economische betekenis van het railgoederenvervoer bepaald kunnen worden. Traditioneel wordt de economische betekenis afgeleid uit de bijdrage aan het bruto nationaal product, de betalingsbalans en de arbeidsmarkt. Daaraan toegevoegd worden vaak de milieuaspecten. Een volledige calculatie van de economische betekenis is thans nog niet mogelijk, er zijn echter voldoende indicatoren, waaruit zou blijken dat er sprake is van een economisch belang van deze sector. Het economische belang wordt gedefinieerd als het saldo van kosten en opbrengsten voor vijf actoren: 1. verladers 2. vervoerders 3. overheid 4. economie 5. leefomgeving. De uiteindelijke betekenis van het vervoer ligt in de bijdrage aan het maximeren van het consumentensurplus. Indien verladers transportdiensten weten in te kopen tegen lagere prijzen dan ontstaat een hoger consumentensurplus. Verladers kiezen dus voor spoorvervoer, indien daarmee een economisch voordeel is te halen. Keuzefactoren zijn daarbij het prijsniveau, transporttijd, betrouwbaarheid, veiligheid en de mogelijkheden van tracking en tracing. Het economische voordeel is voor een verlader te vergroten door een verbetering van de toegang tot het spoorwegsysteem te realiseren. Dit is onder meer mogelijk door de aanleg van spooraansluitingen te verbeteren, een goede toegang tot terminals te scheppen of door de ontwikkeling van distributiecentra met spooraansluiting. Railvervoerders realiseren een bescheiden positief economisch resultaat. Door een voortdurende verbetering van de efficiency na te streven, kan het resultaat verbeterd worden. De efficiency zal vooral bij de grootste kostensoorten, te weten tractiemiddelen en personeel, gerealiseerd moeten worden. De primaire rol van de overheid ten aanzien van het railgoederenvervoer is het beschikbaarstellen van infrastructuur. Het saldo van opbrengsten uit en kosten van de infrastructuur is de basis van het economische belang voor de overheid. Daarnaast kan de overheid een beleid voeren ter stimulering van een economische sector, zoals het goederenvervoer in het algemeen of het railgoederenvervoer in het bijzonder. De economische betekenis van het railgoederenvervoer voor de economie heeft betrekking op de effecten voor afgeleide markten, zoals direct gerelateerde activiteiten (bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven, financierings- en leasebedrijven) en de concurrentie-effecten. Deze laatste categorie heeft betrekking op de versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse economie door het belang voor mainports, industriële locaties en logistieke functies. In deze functie gaat het niet alleen om het railgoederenvervoer, maar vooral om de volledige vervoersketen, waar de trein onderdeel van is. De betekenis van het railgoederenvervoer voor de leefomgeving is te meten door de kosten van emissies, van veiligheid en van geluid te meten en te vergelijken met deze kosten van andere modaliteiten. Het railgoederenvervoer veroorzaakt negatieve effecten op de leefomgeving. De milieubalans is echter relatief gunstiger in vergelijking met het wegvervoer. Een modal shift van weg naar rail (of binnenvaart) wordt over het algemeen gezien als een bijdrage voor de leefomgeving. In die zin heeft het railgoederenvervoer een positieve milieubalans. De relatieve voorsprong die spoorwegen hebben, dient echter met de juiste technische ontwikkeling, behouden te blijven. Op basis van de analyse in dit document kan afsluitend geconcludeerd worden, dat het railgoederenvervoer een positieve economische betekenis heeft voor Nederland. Een nadere onderbouwing met kwantitatief onderzoek is echter gewenst. G.J. Nieuwenhuis, Nieuwenhuis Rail Expertise H.B. Roos, Erasmus Universiteit Rotterdam VIII

11 De economische betekenis van het goederenwegvervoer In dit artikel doen wij verslag van de resultaten van een onderzoek dat TNO in 2005 heeft afgerond in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat naar de wisselwerking en verwevenheid tussen de sector goederenwegvervoer en de Nederlandse economie. Ten eerste is de omvang van de sector goederenwegvervoer vastgesteld, gecorrigeerd naar ontwikkelingen als het eigen vervoer. Ten tweede is de verwevenheid van de sector goederenwegvervoer met de Nederlandse economie als geheel vestgesteld op basis van een input-outputanalyse. Ten derde is de strategische betekenis van de sector bepaald en tenslotte is een eenvoudig denkmodel ontwikkeld waarmee de relatie tussen het goederenwegvervoer en het functioneren van de economie is gekwantificeerd en waarmee enkele what if-analyses zijn uitgevoerd naar belangrijke beleidsissues. Daarbij ging het om issues als de invoering van prijsbeleid heffingen op het vrachtverkeer in Duitsland, in Duitsland en Nederland en zowel voor personen- als goederenvervoer in de EU, de invoering van beleid gericht om in te spelen op de toenemende concurrentie in het wegvervoer en de vermindering van het marktaandeel van Nederlandse vervoerders of een verdere toename van de verkeersvertragingen voor het wegvervoer in Nederland. B. Kuipers, TNO BU Mobiliteit en Logistiek J. Francke, Adviesdienst Verkeer & Vervoer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat J. Zoller, Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kansen en belemmeringen voor de efficiëntere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen Logistiek is op dit moment een hot item in de zorg. Er zijn sinds kort veel initiatieven op logistiek gebied. Temidden van Diagnose Behandel Combinaties, nieuwe budgetteringsstructuren, het voortbestaan van maatschappen in ziekenhuizen en een prominente rol van verzekeringsbedrijven ziet de politieke wereld kansen, en de zorg nogal wat bedreigingen in de logistiek. In dit paper beschrijven we de eerste resultaten van een logistiek vernieuwingstraject dat we voor ogen hebben in de zorg-goederenlogistiek: het project Europese ZorgNetwerken (EZN). In het EZN project gaan de marktpartijen gezamenlijk op zoek naar een oplossingsrichting in de goederenlogistiek waarbij elk van de partijen iets te winnen heeft en die op ketenniveau het beste is. Het is het eerst gestarte onderdeel van het Europese Netwerkenproject van Transumo. EZN is geïnitieerd door Vos Logistics Organizing, SCA, Sogeti en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Inmiddels participeren ook TNO-INRO, Zorginstelling Pantein, Nabuurs Transport en de Provincie Gelderland. Van aanvang af hebben enkele studenten van de HAN het project ondersteund met afstudeeronderzoek waarvan enkele resultaten in dit paper gepresenteerd worden. Het paper start met een analyse van de huidige logistieke grondvorm, en vervolgt met de context en de kansen en belemmeringen die deze bieden voor de efficiëntere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen. Dr. H.-H. Glöckner, Docentonderzoeker Logistiek en Allianties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Drs. R. Pieters, Docentonderzoeker Logistiek en Allianties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen J. Reitsma, Studentonderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Drs. S. Weijers, Lector Logistiek en Allianties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Multimodaal transport van bouw- en sloopafval: mogelijkheden en randvoorwaarden De sloop van van woningen, kantoren, scholen en infrastructuur leidt tot grote stromen bouw- en sloopafval (BSA). Het transport van BSA vindt momenteel vrijwel uitsluitend per vrachtwagen plaats. Het doel van dit onderzoek is om twee alternatieven voor het vervoer van BSA (vervoer uitsluitend over de weg of multimodaal vervoer van BSA in combinatie met grootschalige verwerking) met elkaar vanuit IX

12 logistiek kostenoogpunt te vergelijken middels een scenarioanalyse. Centrale vraag is of de kostenstijging in het scenario van de grootschalige verwerking van BSA door toename van de vervoersafstanden gecompenseerd wordt door een verschuiving van wegtransport naar binnenvaart. Voornaamste conclusie is dat de combinatie van multimodaal transport en grootschalige verwerking van BSA alleen dan een kostenaantrekkelijke optie zijn als andere factoren de hogere logistieke kosten opvangen. Dr. H. Voordijk, Universiteit Twente, Civiele Technologie en Management H. Kleinlugtenbelt, Universiteit Twente, Civiele Technologie en Management Supply Chain Management in Fashion Binnen de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde aan de Amsterdamse Hogeschool voor Techniek is het lectoraat Logistiek ingesteld. Een van de thema s die onderzocht wordt voor dit lectoraat is De supply chain van tijdkritische producten. Uitgangspunt hierbij is een artikel van Fisher, die een onderscheid maakt tussen innovatieve en basis producten. Voor de innovatieve producten is snelheid van de logistiek de kritische factor, en voor functionele of basis producten zijn kosten van de logistiek de kritische factor. Het onderzoek spitst zich toe op de Nederlandse fashion branche. Er is een vooronderzoek gehouden bij een aantal Nederlandse fashionbedrijven. De voorlopige resultaten die getrokken kunnen worden zijn drieledig. Als eerste is het onderscheid van Fisher niet of nauwelijks in de Nederlandse fashionbedrijven terug te vinden. Als tweede resultaat is gevonden dat ook al is er een onderscheid tussen innovatieve en functionele producten er geen verschillende logistieke aansturing plaats vindt. Als laatste voorlopige resultaat staat dat een bedrijf zich altijd richt op kostenbesparing of op kwaliteit. Vervolgonderzoek zal plaatsvinden door een aangepaste enquête te houden bij meerdere bedrijven in de Nederlandse fashionmarkt. De verwachting hierbij is dat het onderscheid tussen innovatieve en functionele producten ook dan niet naar voren zal komen, maar wel het onderscheid tussen de standaard collectie en de tussentijdse collecties. D. Veldstra-Croiset, opleiding Business Logistics M. van Alphen, Hogeschool van Amsterdam Responsiviteit in logistieke netwerken: tijdwinst door innovatiekracht In het VLW-paper Hoog Responsieve Netwerken: succesvol inspelen op vraagonzekerheid (Verweij 2004) is aan de hand van de business case Zara een overzicht gegeven van de strategische kansen die een hoog responsief logistiek netwerk aan bedrijven biedt. Het logistiek netwerk van Zara is geheel ingericht om binnen 2 tot 3 weken trendy fashion kleding te ontwerpen, produceren en in de kledingrekken van de 600 filialen te hebben hangen. Op deze wijze ondersteunt de logistiek de hoog responsieve bedrijfsfilosofie van Zara, en is het bedrijf uitgegroeid tot een multinational met een omzet van 4,6 miljard euro in 2002 en een structurele jaarlijkse winstgroei van rond de 10% (Ferdows, Lewis en Machuca 2003). Een hoog responsief logistiek netwerk is essentieel voor Zara geweest om haar doelen te bereiken. Wat zijn de mogelijkheden van hoge responsiviteit voor bedrijven in Nederland en België? Dit paper tracht een overzicht te geven van de kansen, waarbij een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van responsiviteit in de logistiek. Met behulp van de business case Toyota MME (case informatie uit Business Logistics, april 2004) zal worden aangegeven waar praktische kansen van een responsieve inrichting van de distributie voor bedrijven liggen. K. Verweij, TNO Business Unit Mobiliteit en Logistiek, Adviseur Logistiek en Transport X

13 Draagvlakstudie in de sierteelt: Tracking & tracing van veilingkarren De veilingkar is met regelmaat inzet van conflicten in de logistieke keten van sierteeltproducten. Er verdwijnen geregeld veilingkarren, ze raken beschadigd. Andersom is de veilingkar mogelijk een interessant vehikel voor het aansturen van logistieke processen. In dit paper verkennen we de mogelijkheden daartoe, aan de hand van een marktverkenning en pilot die is uitgevoerd door Softwarebedrijf Waremasters, Veiling Oost Nederland en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Er is een tracking & tracing systeem ontwikkeld om de locatie en status van de ladingdragers in de logistiek keten systematisch kunnen volgen. Dat zou het tevens mogelijk maken de logistieke stromen te volgen en aan te sturen. Door aan de voertuigstromen informatiestromen te koppelen over die voertuigen èn goederen, zouden niet alleen administratieve kosten bespaard kunnen worden, knelpunten en directe kosten zichtbaar worden, maar zou ook de logistieke keten beter aangestuurd kunnen worden. Onderzocht is onder welke condities het tracken & tracen van veilingkarren een aanvaardbare optie is voor alle partijen in de sierteeltketen in Midden-Oost Nederland. S. Weijers, Lector Logistiek en Allianties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen E. Vooren, Docentonderzoeker Logistiek en Allianties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Beknopt businessplan Railterminal Hoofddorp Een probleem bij het bevorderen van een reguliere treindienst voor vracht van en naar de Amsterdamse regio is het ontbreken van een geschikte terminal voor de overslag van laadeenheden van rail naar weg en omgekeerd. Om dit probleem het hoofd te bieden heeft de directie van het Rail Service Center Rotterdam (RSCR) besloten een beknopt businessplan op te stellen voor een mogelijke realisatie van een railterminal bij het opstelterrein Hoofddorp. Uitgangspunt is het overslaan van trailers via horizontale overslag ("trailers on train").twee varianten zijn hierbij onderzocht, namelijk het toepassen van het Sailsysteem en het Tatrasysteem. Het Sailsysteem bestaat uit een klein voertuig dat langs de trein heen en weer kan rijden met rubber wielen aan beide zijden van de trein. Op dit voertuig kan het steunpunt van de trailer worden bevestigd waardoor deze op eigen wielen in de lengterichting over de trein kan worden getrokken. Het Tatrasysteem betreft toepassing van een techniek waarbij de trailer op de terminal in een losse bak wordt gereden. Deze bak wordt vervolgens met een kraan of reachstacker op een wagon geplaatst waaruit de laadvloer is verwijderd. Het lossen van de trein gebeurt op dezelfde wijze in omgekeerde volgorde. Het Tatrasysteem vergt meer ruimte dan het Sailsysteem. Daardoor zijn vooral de stichtingskosten van de terminalinfrastructuur van het Tatrasysteem hoger dan die van het Sailsysteem. De exploitatiekosten van beide systemen verschillen maar weinig van elkaar, zij het dat het Tatrasysteem iets duurder is vooral bij lage aantallen overgeslagen trailers per jaar. Voor beide systemen geldt dat een enigszins acceptabel overslagtarief alleen haalbaar is indien de stichtingskosten niet behoeven te worden verrekend in de kostprijs van het tarief, zolang tenminste het aantal overgeslagen trailers beneden trailers per jaar blijft. C.G.A. Hoenders, directeur Rail Service Center Rotterdam BV R.H.J. Rodenburg, Errocon BV XI

14 Lange innovatieve, intermodale en interoperationele goederentreinen (LIIIFT) in de corridor Rotterdam-Antwerpen-Frankrijk. Is er een markt, gegeven de prestaties en rail netwerkomgeving van LIIIFT-treinen? LIIIFT (= Long Innovative, Intermodal and Interoperational Freight Trains) is een Frans, Nederlands en Belgisch consortium in het kader van Interreg NWE. Het onderzoeks- en ontwikkelingsproject onderzoekt de economische en technische haalbaarheid van intermodale treinen in de corridor Rotterdam- Amsterdam-Parijs en verder; treinen die langer zijn dan de huidige treinen, bijvoorbeeld 1000m. De schaalgrootte van de trein en opzet van diensten zou tot relevante kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen leiden. Een belangrijke eerste stap in het project is de marktverkenning. Dit artikel beschrijft de methode en uitkomsten van de marktverkenning, met name van de modal shift analyse. Een uitkomst is dat er in bepaalde scenario s van railnetwerkomgeving en stromenbundeling in de nabije toekomst zo een markt is en in de tussentijd voor treinen met conventionele lengtes. De toekomstige railnetwerkomgeving is wellicht een van de belangrijkste succesfactoren voor de haalbaarheid van een LIIIFT-trein. E. Kreutzberger, TU Delft, Onderzoeksinstituut OTB R. Konings, TU Delft, Onderzoeksinstituut OTB M. Janic, TU Delft, Onderzoeksinstituut OTB N. Ahsman, European Rail Shuttle B.V. E. Peetermans, B-Cargo, Holding M. Stubenitzky, Havenbedrijf Rotterdam Specifying fair service levels in modal choice modelling: Is road transport being favored? In a stochastic supply link between a supplier and a receiver, the receiver will call upon the supplier who can replenish his inventory at the lowest total cost. This total cost typically contains the order costs, transportation costs and inventory costs. A crucial component of the inventory costs are the costs of safety stock, i.e. the stock held as a buffer against delays in receipt of orders or changes in customer buying patterns. The optimal amount of safety stock can either be derived from the cost of a stockout or from an imposed service level. In the literature there exist several ways to model the service level and the definition used can have an important impact on the derived level of safety stock. In this paper the literature on the inventory-theoretic framework for transport selection is surveyed, with particular emphasis on the use of service level definitions. A real-life case study is used to illustrate the impact of these service level definitions on the total logistics costs. W. Dullaert, University of Antwerp, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp E.-H. Aghezzaf, Ghent University, Department of Industrial Management B. Raa, Ghent University, Department of Industrial Management B. Vernimmen, University of Antwerp, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp De logistieke keten-swot als handig hulpmiddel voor het MKB om betere resultaten te behalen Uit de praktijk blijkt dat er voor ondernemingen in het MKB een drempel is om over logistiek in het algemeen, en ketenlogistiek in het bijzonder, te spreken. Deze paper beschrijft hoe deze drempel wordt verlaagd zodat de weg naar een beter bedrijfs- en ketenresultaat bewandeld kan worden. Hiertoe wordt het instrument logistieke keten-swot geïntroduceerd. De kern: bedrijven in dezelfde keten bekijken gezamenlijk wat de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen zijn voor hun keten. Hieruit wordt een ketenmissie (wat willen we?) en ketenstrategie (hoe bereiken we dat?) afgeleid. Vervolgens wordt vanuit deze gemeenschappelijke visie teruggeredeneerd om te bekijken welke partij wat moet verbeteren om XII

15 samen sterker te worden. In het project Besparen in Ketens van EVO s SCM-netwerk wordt deze methode binnenkort toegepast. B. Lammers, Manager cluster Vervoermarkten, EVO M.J. Ploos van Amstel, Senior Manager Account Management & Marketing, Centraal Boekhuis B. Schoonderwoerd, Directeur Logistiek, Technische Unie Digitale bereikbaarheid van stedelijke lokaties Bereikbaarheid is een belangrijk element bij de lokatiekeuze van bedrijven. ICT, het concept van de realtime company, e-logistics en dergelijke meer, zorgen er voor dat internet en communicatietechnologie een andere dimensie geven aan het begrip bereikbaarheid. Naast het meten van bereikbaarheid in de klassieke zin van het woord kan eveneens een maat voor de digitale bereikbaarheid uitgedacht worden. Zowel op wereldschaal als op Europese schaal wordt binnen deze bijdrage de digitale bereikbaarheid van stedelijke lokaties nagegaan en wordt de gelijkenis onderzocht tussen het wereldstedennetwerk (op basis van luchtvaartdata) en het virtuele netwerk. A. Bunneghem, Universiteit Gent, Vakgroep Geografie B. Derudder, Universiteit Gent, Vakgroep Geografie W. Dullaert, Universiteit Antwerpen, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp F. Witlox, Universiteit Gent, Vakgroep Geografie 1-loket voor kennis- en financieringsvragen over logistiek en goederenvervoer. To be or not to be?! De informatievoorziening en doelgroepbenadering op het gebied van ondersteuning van het goederenvervoer is versnipperd. De opzet van 1-loket voor informatievoorziening en doelgroepspecifieke communicatie richting het goederenvervoer kan helpen in een effectivere benadering van de doelgroepen, en meer duidelijkheid in het woud van subsdies, programma s, kennis en vaardigheden op goedernvervoergebied. De vraag is echter hoe dit op te zetten?! Deze paper beschrijft een oplossingsrichting die bestaat uit de volgende elementen: 1. Gaan organiseren van doelgroepgerichte communicatie (i.p.v. regeling/programma georiënteerde communicatie) 2. Daarmee samenhangend opzetten van een doelgroepgericht website, waar (doorverwijzings)informatie over a) financiele ondersteuning en b) kennis kan worden gevonden. 3. Ondersteuning aan de doelgroepen door "1-loket goederenvervoermedewerker"; Telefonisch en/of door middel van persoonlijke gesprekken. B. Eshuis, SenterNovem J. Dirks, SenterNovem C. Cornelissen, SenterNovem XIII

16 DEEL 2 TRANS-TOOLS: TOOLS for TRansport forecasting ANd Scenario testing A focus on the logistic module TRANS-TOOLS is a research project co-funded by the European Commission under the 6th Framework Programme for Research and Development. TRANS-TOOLS aims to produce a European transport network model covering both passengers and freight, as well as intermodal transport, which overcomes the shortcomings of current European transport network models. The focus of this paper is on the logistic module of the freight model of TRANS-TOOLS. M. Snelder, TNO BU Mobiliteit en Logistiek A. Burgess, TNO BU Mobiliteit en Logistiek Meten is weten. Maar wat is weten? In deze paper geven de drie schrijvers ieder vanuit hun eigen ervaring en invalshoek hun visie op het monitoren van het goederenvervoer. Hierbij wordt ingegaan op het monitoren van beleidsnota's in het verleden (TiB, NVVP), de huidige ontwikkelingen (nieuwe indicatoren op nationaal en regionaal niveau), de rol van monitoring in de beleidspraktijk tot aan de toekomst van monitoren. De paper is beschouwend van aard en bedoeld om het besef van de toepasbaarheid van monitoring voor beleidsontwikkeling te vergroten. J. Kiel, NEA Transportonderzoek en opleiding BV J. Bozuwa, ECORYS Transport M. Kraan, Policy Research Can multiple sourcing reduce total logistics costs? A case study In this paper, single and multiple sourcing approaches are illustrated on a real-life instance of an inbound resupply problem. The nature of the demand and lead time distributions calls for detailed modelling of these distributions. For single sourcing, their compound distribution is determined analytically. For multiple sourcing, demand during lead time is simulated and the optimal mix of sourcing alternatives is determined by an evolutionary algorithm. The analysis of single sourcing resupply strategies obtained by the single and the multiple sourcing approaches illustrates an underestimation of the safety stock for the latter approach. Directions for alleviating this problem are suggested. W. Dullaert, University of Antwerp, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp B. Raa, Ghent University, Department of Industrial Management B. Vernimmen, University of Antwerp, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp F. Witlox, Ghent University, Department of Geography Goederenvervoer en richtlijnen: Uitvoeringsrichtlijnen faciliteren homogene beleidsuitvoering Om het vervoer vlot en voorspelbaar te laten verlopen richt de vervoerwereld (overigens vaak samen met de verladers) zich vaak tot de decentrale overheden met wensen ten aanzien van de inrichting van de weg en de spelregels over het gebruik van het wegennet. XIV

17 Met name gemeenten, maar ook de kaderwetgebieden en de provincies beroepen zich graag op hun zelfstandigheid en beleidsonafhankelijkheid. De natuurlijke neiging is dan ook beleidsformulering en beleidsuitvoering in grote onafhankelijkheid van anderen op te zetten. Op het gebied verkeer en vervoer zijn onderwerpen als leefbaarheid voor de bewoners, verkeersveiligheid en dergelijke al gauw hoger scorende onderwerpen dan de facilitering van de afwikkeling van het goederenvervoer. Wanneer dan toch beleid geformuleerd wordt bijvoorbeeld om tijdvensters in te stellen of om de toegang voor grote voertuigen te beperken wordt een ambtenaar belast met de uitvoering ervan. Zoal hiervoor gesteld is de ambtelijke werkkracht veelal beperkt. Op welke kennis baseert de denkwerker zijn maatregel die immers onder tijdsdruk tot stand moet worden gebracht: - hij/zij raadpleegt de eigen kennis - consulteert een collega - bekijkt mogelijk een boek of studie op of direct rond het bureau - raadpleegt soms de bibliotheek en - heel soms de buitenwacht. De druk van het werk maakt dat de beschikbaarheid van praktische richtlijnen leidt tot overname ervan. Toepassing van dergelijke richtlijnen heeft invloed op de feitelijke uitvoering. Hantering van dezelfde richtlijnen op verschillende plaatsen resulteert in vergelijkbare oplossingen op deze verschillende plaatsen. Conclusie Indien beleidsuitvoering homogeen kan worden gemaakt door de beschikbaarheid van goede en relevante richtlijnen kan de behoefte aan eenheid in beleidsuitvoering bij decentrale overheden bereikt worden door ten behoeve van de realisatie te komen met relevante uitvoeringsrichtlijnen. T. de Wit, CROW, Ede Communicatieplatformen voor multimodaal vervoer in de Benelux - Een doorlichting van bestaande systemen In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van het gebruik en het nut van ICT en communicatieplatformen in het multimodaal vervoer. De nadruk ligt op gecombineerd binnenvaart/wegvervoer omdat in de binnenvaart onder andere waterwegbeheerders en havenautoriteiten nu reeds beschikken over geavanceerde systemen voor beheer, planning en voor het bevorderen van samenwerking tussen de diverse actoren. Op basis van een behoefte- en knelpuntenanalyse, en een gedetailleerd overzicht van reeds bestaande systemen wordt nagegaan wat de basisvoorwaarden zijn waaraan een software communicatieplatform moet voldoen opdat een realistische implementatie mogelijk zou zijn. W. Dullaert, Universiteit Antwerpen, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp S. Bernaer, KaHo Sint-Lieven, Information Technology B. Vernimmen, Universiteit Antwerpen, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp F. Witlox, Universiteit Gent, Vakgroep Geografie XV

18 Innovatie in het goederenvervoer?! De mogelijke rol van het ministerie van VenW bij innovatie in het goederenvervoer Innovatie is een onderwerp dat terugkomt in allerlei discussies en documenten. Hierbij wordt innovatie vaak gezien als de oplossing voor alle mogelijke kwalen. Tegelijkertijd bestaat er echter veel onduidelijkheid over wat innovatie nu eigenlijk is, hoe het innovatieproces werkt, en welke bijdrage de overheid kan of zou moeten leveren aan innovatie. In dit artikel ga ik met name in op innovatie in het goederenvervoer. Op basis van theorieën over innovatie in het algemeen, geef ik enkele beschouwingen weer over onder andere de doelen van innovatie in het goederenvervoer en de rol van de overheid, c.q. het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) daarbij. Innovatie wordt in dit artikel opgevat als de daadwerkelijke toepassing van iets nieuws, ongeacht het feit of het een commerciële of niet-commerciële toepassing betreft. Innovatie beschouw ik niet als het doel zelf, maar als een middel (en dan ook nog als een van de mogelijke middelen) om de eigenlijke doelen van VenW te bereiken. De taken en doelen van VenW zijn anders dan die van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en ook de betekenis van innovatie is anders. Daarmee is ook de rol van VenW met betrekking tot innovatie anders dan die van het ministerie van EZ. Bovendien is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de doelen van het bedrijfsleven en die van VenW. De redenen voor innovatie zijn voor VenW namelijk wezenlijk anders dan voor het bedrijfsleven. Het oplossen van maatschappelijke problemen en het bereiken van de overheidsdoelen met betrekking tot verkeer en vervoer staan voor VenW voorop. Dit kan deels met bestaande middelen, maar soms kan een innovatie nodig zijn. Ook vanwege de manier waarop het wordt gemeten, zegt het begrip innovatiekracht dus niet zo veel voor VenW. Het is dan ook de vraag of VenW innovatie(-beleid) per se nodig heeft om zijn doelen te bereiken en of VenW bedrijven moet steunen bij hun pogingen tot innovatie. De bijdrage van VenW aan innovatie in het goederenvervoer moet er volgens mij vooral op gericht zijn meer mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen of in beeld te krijgen en daarmee het probleemoplossend vermogen ten aanzien van verkeer en vervoer te vergroten. A. Levinga, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Afdeling Economie en Goederenvervoer Implementatie van RFID afhankelijk van vele factoren Radio Frequency Identification (RFID) lijkt een zeer veelbelovende technologie voor het kunnen volgen van logistieke stromen binnen ondernemingen en op termijn ook tussen ondernemingen. Bij een voortzetting van een daling van de prijs van RFID-tags zou de wereld op termijn overstag moeten gaan over te gaan tot een brede implementatie van deze technologie. Behalve dat bedrijven locked-in zijn in vele andere vormen van technologie is er een veelheid van factoren naast de kostprijs van de RFID-tag die in ogenschouw genomen dienen te worden voordat tot implementatie zou kunnen worden overgegaan. Zelfs bij een zeer lage kostprijs van de RFID-tag kunnen juist deze factoren dominant zijn bij beslissingen wel of niet te investeren in RFID-technologie in logistieke systemen. Dit paper geeft een korte beschrijving van de RFID-technologie en bijbehorende systemen die dienen te worden opgebouwd bij de implementatie van deze technologie. Verder wordt een beschouwing gegeven van de kostprijsontwikkeling en de mate waarin kan worden verwacht dat deze ook daadwerkelijk nog kan gaan dalen. Naast de kostenfactor wordt ingegaan op factoren waaronder betrouwbaarheid van de XVI

19 technologie, het detailniveau (product, colli, pallet, container etc) waarop RFID succesvol kan worden ingevoerd, de algemene acceptatie van deze technologie, gezondheidsaspecten die spelen bij de aanwezige straling, de privacy die met de toepassing van RFID mogelijk in het geding kan zijn. Deze tekst wordt afgesloten met een kader dat kan worden gehanteerd bij beslissingen om wel of niet over te gaan tot implementatie van RFID-technologie. M. Ludema, Transportbeleid en Logistieke Organisatie, Techniek, Beleid en Management, Technische Universiteit Delft T. Smit, Transportbeleid en Logistieke Organisatie, Techniek, Beleid en Management, Technische Universiteit Delft Opportuniteiten in het afstemmen van vraag en aanbod in het goederenvervoer Multimodaliteit in het goederenvervoer wordt al jaren naar voor geschoven als één van de antwoorden op het mobiliteitsprobleem. Een goed uitgebouwd, multimodaal vervoersysteem is bovendien de kritische succesfactor voor het behouden en verder uitbouwen van Vlaanderen als logistieke topregio. Aanleiding tot het onderzoek dat aan de oorsprong van dit rapport ligt, vormt de door het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) waargenomen kloof tussen vraag en aanbod in de vervoermarkt. Een afstemming tussen vraag en aanbod is nodig voor een goed afgewogen modaliteitskeuze. Verladers nemen nog te vaak beslissingen op basis van een incompleet of gekleurd beeld van de beschikbare dienstverlening van de verschillende modaliteiten. Daarnaast hebben vervoerders en transportoperatoren te weinig voeling met de verzuchtingen van de verladende sector. Diverse opportuniteiten doen zich voor om deze kloof te helpen dichten. Deze opportuniteiten situeren zich op verschillende niveaus in het besluitvormingsproces van de verladers en vervoerders. Een lijst van 14 afstemopportuniteiten werd getest op volledigheid en eenduidigheid. Deze opportuniteiten manifesteren zich zowel op het vlak van informatie ontsluiten, sensibiliseren en instrumenten aanreiken ter ondersteuning van transportbeslissingen als op het vlak van het sturend of pro-actief optreden op de vervoermarkt. Uit deze lijst van opportuniteiten worden door het VIL na interne en externe consultatie de meest interessante en zinvolle weerhouden. Het op een gestructureerde manier uittekenen van praktijkgetuigenissen is één van de pistes uit die lijst van opportuniteiten die naar voor komt als opstap naar verdere initiatieven. Met deze praktijkgetuigenissen kan het VIL zijn multimodale missie versterken en marktactoren de inzichten verschaffen die hen toelaten zelf het heft in handen te nemen en initiatieven in het brede veld van het multimodale vervoer te nemen. B. Vannieuwenhuyse, Vlaams Instituut voor de Logistiek M. Misschaert, Vlaams Instituut voor de Logistiek Het afwegen van voor en nadelen van samenwerking in de logistiek In dit paper geven we een overzicht van de verschillende vormen van logistieke samenwerking en de belangrijkste aspecten die bij het vormen en vormgeven van samenwerkingsverbanden een rol spelen. We geven een algemene formulering van een beslissingsmodel dat behulpzaam kan zijn bij het vormen van logistieke samenwerkingsverbanden en geven aan hoe zo n model in een specifiek geval werkt. De belangrijkste conclusie die uit dit paper naar voren komt, is dat de gezamenlijke afweging van kosten- en inkomstenconsequenties van samenwerking een belangrijke basis kan vormen voor de onderbouwing van de voordelen van samenwerking, maar ook dat het belangrijk is rekening te kunnen houden met onzekerheden en wantrouwen, zodat daarmee belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle XVII

20 samenwerking kunnen worden geïdentificeerd. We geven aan hoe deze afwegingen in een beslissingsmodel kunnen worden verwerkt. Wij pleiten er hier voor om niet in deze potentiële afbreukrisico s te berusten maar door een onderbouwde afweging van voor- en nadelen waarbij expliciet met de genoemde problemen wordt omgegaan, toch de kansrijke mogelijkheden van samenwerking te kunnen identificeren. Daar waar de besparingsmogelijkheden en winsten zo omvangrijk zijn dat een slimme, overtuigende initiatiefnemer duidelijk kan maken dat er weinig risico s zijn, zullen er zeker succesvolle samenwerkingsrelaties kunnen ontstaan. Er zijn mogelijkheden genoeg. C.J. Ruijgrok, TNO/UVT B. Groothedde, TNO/UVT Scared or careful? Horizontal cooperation is defined by the European Union (2001) as concerted practices between companies operating at the same level(s) in the market. Through horizontal cooperation, Logistics Service Providers (LSPs) aim at increasing productivity, e.g. by optimizing vehicle capacity utilization, reducing empty mileage and cutting costs of non-core or supporting activities to increase the competitiveness of their logistics networks. In 2004 a large-scale survey was sent out to Flemish LSPs to map their attitude towards many aspects of horizontal cooperation (Cruijssen et al. 2005). It showed that generally LSPs strongly believe in the potential of horizontal cooperation. Interestingly, when asked for examples of horizontal cooperation, a large share of the Flemish respondents came up with Dutch cases. Also in the supporting in-depth interviews, it was more than once admitted that Dutch LSPs are more inclined to start a pilot cooperation with colleague companies, than the Flemish LSPs. Considering the strong similarities in the logistics infrastructure of the Netherlands and Flanders, this is an intriguing observation. In this paper we formulate the claim that horizontal cooperation projects are more common and more likely to succeed in the Netherlands than in Flanders. In order to check this claim, (an extended version of) the same questionnaire was sent to 2500 Dutch LSPs. We statistically check these hypotheses and comment on any significant differences found in the evaluations of the Dutch and Flemish respondents. The results of the surveys show that both Flemish and Dutch transport companies agree with the opportunities of horizontal cooperation equally strong. This illustrates the great potential in the Benelux. However, when it comes to the impediments for horizontal cooperation, Flemish LSPs indeed seem to structurally experience more difficulties with horizontal cooperation than their Dutch colleagues. Five of the nine rated impediments show a difference that is statistically significant. This does not mean that the Dutch think lightly about these barriers. Generally, they also agree with the propositions. However, they tend to see light at the end of the tunnel. The impediments that Flemish transport companies consider more severe then the Dutch companies do, relate to: (1) partner selection, (2) equal allocation of costs and benefits, and (3) ICT investments. Intriguingly, Flemish LSPs are more often encouraged by their clients to participate in horizontal partnerships than their Dutch colleagues and they are (as a result) also more interested in (intensified) cooperation. Two possible explanations for these observations are offered. First, the situation in the Dutch transport sector might be worse than in the Flemish transport sector, so that the Dutch are more forced to cooperate. The second explanation is the possibly stronger inherent cautiousness of Flemish LSPs to engage in new logistic concepts. F. Cruijssen, Tilburg University and TNO M&L W. Dullaert, University of Antwerp, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp XVIII

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN Een empirisch onderzoek naar de bijdrage van prestatie management instrumenten bij de sturing van de organisatie door de leiding van olieraffinaderijen Culemborg,

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

Eric ten Pierick Silvia Goddijn Marieke Meeusen. Projectcode 30169. Maart 2006. Rapport 6.06.02. LEI, Den Haag

Eric ten Pierick Silvia Goddijn Marieke Meeusen. Projectcode 30169. Maart 2006. Rapport 6.06.02. LEI, Den Haag Naar een gereedschapskist voor transitiemonitoring Een verkenning van de bruikbaarheid van methoden, modellen en concepten uit de strategisch management-, diffusie- en sociale netwerkliteratuur Eric ten

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech?

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam/TNO Mobiliteit Preadvies voor de Raden

Nadere informatie

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch.

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Buro Toonlef! M. van der Sanden oktober 2012 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting

Nadere informatie

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier nut en noodzaak? ADVIES Gebruik van Niet-Humane Primaten (NHP) als proefdier Nut en noodzaak? voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Supply chain management H.M. Visser A.R. van Goor Zesde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie: H.M. Visser Foto s binnenwerk:

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie