Wim Caudenbergh Ilco Vermeulen Jarrik Nys Wouter Mouton 3 Toegepaste informatica, reeks 6 Eindwerk Wireless België Monitoring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wim Caudenbergh Ilco Vermeulen Jarrik Nys Wouter Mouton 3 Toegepaste informatica, reeks 6 Eindwerk Wireless België Monitoring"

Transcriptie

1 Wim Caudenbergh Ilco Vermeulen Jarrik Nys Wouter Mouton 3 Toegepaste informatica, reeks 6 Eindwerk Wireless België Monitoring i

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Het Project 2 3 De server Debian Ubuntu Problemen Wireless Opstelling VPN MikroTik Ubiquity Access Point SNMP Waarom SNMP gebruiken OID Munin Standaard plugins Custom plugins Graph types Eigen plugins Problemen Oplossing Scripts Discovery script Curl Script CCQ script Installatie script Database 22 9 Locatiebepaling ophalen locaties van devices Pagina Ophalen van locaties uit de database Markers op de map plaatsen Resultaat Uiteindelijke pagina ii

3 10 Back-up Presentatie Voorbereidingen Presentatie Slotwoord Bronnen Bijlagen Presentatie in PDF ApiNeighborDiscovery.pl CheckScripts.pl createdb.sql dbscriptje.pm fetch_curl_nanostations.pl installatiescript.sh lijstje.pl LongitudeLatitude.pl MaakScripts.pl MacsPerAPFinale.pl mail_notificatie_wireless_clients.pl MuninFuncties.pm NeighborDiscoveryTest1.pl NeighborDiscoveryTest2.pl NeighborDiscoveryTest3.pl snmp-getbulk.pl snmpneighbors.pl snmpneighbors2.pl snmpwalkloop.pl snmp_CCQ_ pl snmp_Curl_AantalMacsPerMode.pl snmp_Curl_Ccq.pl snmp_Curl_Distance.pl snmp_Curl_SignalStrength.pl snmp_Curl_TxRx.pl snmp_download2vreemdenanostations.pl snmp_MikroTikMetWifi_CCQ.pl snmp_MikroTikMetWifi_CCQ2.pl snmp_MikroTikMetWifi_TxRx.pl snmp_MikroTikMetWifi_WifiStats.pl snmp_MikroTik_Voltage.pl snmp_SignalStrengthPerApPerMac.pl iii

4 14.34VendorDef.pl VendorSchaal.pl werkend.pl zoekinfo.pl iv

5 1 Inleiding Wij Ilco Vermeulen, Jarrik Nys, Wim Caudenberg en Wouter Mouton zijn laatste jaars studenten van de opleiding toegepaste informatica uit de afstudeerrichting Systeem- en Netwerkbeheer van de Katholieke Hogeschool Leuven en hebben ervoor gekozen om ons eindwerk te doen rond Monitoring van Wireless België. De startfase van ons eindwerk is vrij moeilijk verlopen. Dit kwam vooral door een initieel verkeerde keuze van project voor ons eindwerk. We hadden namelijk eerst gekozen voor een project van meneer Geens dat draaide rond het vernieuwen van het virtuele systeem die met Wolk gepaard gaat. Na het krijgen van de initiële uitleg van meneer Geens hadden we het gevoel dat het project niet in lijn lag met de weg die we wilden uitgaan voor ons eindwerk. Na deze korte fase hebben we besloten om verder op zoek te gaan naar een project dat dichter zou aansluiten bij onze interesses en verwachtingen. Zo zijn we uiteindelijk op het project van meneer Maes gestoten, dit is een project ronde de monitoring van Wireless België. 1

6 2 Het Project Het onderwerp van ons project is Monitoring van het Wireless België netwerk geworden. Dit is een initiatief mede mogelijk gemaakt door één van onze lectoren, de heer Maes. Het doel van wireless België is, met behulp van zendmasten, gratis draadloze internetverbinding te voorzien voor iedereen in België. Hierbij focussen ze zich vooral op grootsteden, openbare evenementen als festivals, feestzalen en armere wijken waar het voor vele mensen vaak moeilijker is aan voor hun betaalbaar internet te geraken. Het project heeft een core-team van een 7-tal personen, maar ze zijn in een periode van expansie en het initiatief wint ook steeds aan populariteit. Concreet gesproken is ons gevraagd geweest om software, scripts,... te schrijven voor dit netwerk die bepaalde dingen die interessant zijn om te weten te monitoren. Hierbij gaat het dan om aantal users op het netwerk, throughput van de devices, locatie van de devices, etc. Van deze gegevens kunnen dan ook met behulp van enkele programma s overzichtelijke grafieken gegenereerd worden. 2

7 3 De server Bij aanvang van ons project zijn we begonnen met het opstellen, installeren en configureren van een server. Op deze server zou een monitoring programma moeten draaien. Om een juiste keuze te kunnen maken voor het monitoring programma hebben we ervoor gekosze om meerdere monitoring programma s te testen zoals Cacti en Munin. Na het uitvoeren van deze testen hebben we ervoor gekozen om Munin te gebruiken. Vervolgens hebben we bij elke installatie van de sever met Munin telkens verschillende packages geïnstalleerd om ons eindwerk tot een goed einde te kunnen brengen. De geïnstalleerde packages zijn: ssh; apache2; mysql-server mysql-client; munin munin-node; snmp; snmpd; unzip; make; libcurl4-gnutls-dev. Naast deze packages hebben we ook gebruik gemaakt van verschillende Perl-libraries. Deze libraries waren nodig om onze zelfgemaakte en geïmporteerde scripts succesvol te laten runnen. De geïmporteerde scripts zijn: IO::Socket::PortState; Net::MAC::Vendor; Data::OptList; :Date::Format; MIME::Lite; MIME::Types; Net::SNMP; Params::Util; Sub::Exporter; Sub::Install; WWW::Curl::Easy; WWW::Curl::Form. 3.1 Debian In onze start-setup hebben we gekozen voor een Debian-server, in de stable squeeze versie. We kozen voor Debian omdat we hier al enige ervaring mee hadden en hier hadden we ook al een image van beschikbaar. 3

8 Na eerste testen werd het duidelijk dat de keuze voor Debian niet zo n goed idee was. Zo bleek na vele pogingen om Munin op onze Debian server werkende te krijgen niet zo evident te zijn. Ook zou deze software out-of-the-box normaal gezien moeten werken. 3.2 Ubuntu Vervolgens hebben we op aanraden van meneer Geens ervoor gekozen om te werken met Ubuntu. Hier werkte alle software die normaal out-of-the-box zou moeten werken zonder problemen. We hebben ervoor gekozen om de server zonder GUI te installeren. Dit omdat we hier toch geen nood aan hebben en aangezien we alles op onze eigen laptop kunnen testen, door gebruik van SSH en gewoon te surfen naar onze apache. 3.3 Problemen Omdat we de nieuwste versie van Munin wilden gebruiken en niet de versie die standaard geïnstalleerd wordt als je apt-get install doet op Ubuntu moesten we onze sources.list aanpassen. We hebben op internet gezocht achter een recentere sources.list zodanig dat we de recenste versie van munin konden gebruiken. Dit was op aanraden van meneer Geens omdat deze versie meer mogelijkheden biedt. Een ander probleem hadden we met onze nameserver. We hadden deze fixed ingesteld voor ons project. Maar soms kon het plots gebeuren dat hij zelf ging zoeken achter een nameserver en overschreef met onze ingestelde nameserver. Uiteraard was dit niet onze bedoeling en hebben we dan ook volgend pakket verwijderd om dit op te lossen: resolvconf. Na de deinstallatie van dit pakket werd de nameserver niet meer automatisch gezet dus bleef onze manueel ingestelde nameserver staan. 4

9 4 Wireless Opstelling Om het netwerk van Wireless België beter te begrijpen hebben we een testopstelling gemaakt in het netwerk lokaal. Om deze opstelling te maken kregen we een MikroTik device zonder wireless interface en twee Ubiquity NanoStation M5 s. Om onze testopstelling te verbinden met het Wireless België -netwerk is ons testnetwerk doorgepatched naar de draadloze antenne op het dak van GT. Zo was het mogelijk om aan alle toestallen op het netwerk te kunnen en deze dus te monitorren. Vervolgens kregen we het /28 subnet zodat het mogelijk is om onze networkdevices een IP te geven zodat deze via Wireless België bereikbaar zijn. 4.1 VPN In eerste instantie hebben we gebruik gemaakt van een VPN-opstelling om op ons subnet te verbinden zodat we op al onze network-devices konden geraken. Om deze VPN tot stand te kunnen brengen hebben we gebruik gemaakt van het programma OpenVPN in combinatie met een self-signed certificate. We hebben gekozen voor OpenVPN omdat het Mikrotik device standaard gebruik kan maken van OpenVPN. 4.2 MikroTik In ons netwerk hebben we gebruik gemaakt één MikroTik device, draaiende op RouterOS. Dit is een switch met routing functionaliteit waar we door middel van een webinterface of command line mee kunnen verbinden. Over het gehele Wireless België netwerk zijn er nog een groot aantal van deze devices terug te vinden. Het grootste deel van de MikroTik-bakjes hebben een guest user genaamd api_user met een gekend password. Deze kan gebruikt worden om via SSH of de MikroTik-API remote in te loggen op de apparaten. 4.3 Ubiquity Ook hebben we twee wireless antennes, de Nanostation M5 s, gekregen om in onze opstelling te gebruiken. De ene hiervan staat in station-mode en de andere in acces point-mode. Deze staan in point-to-point verbinding met elkaar, en moeten recht naar elkaar gericht staan. Dit is ook hoe het Wireless België netwerk in elkaar zit. Ook hierop kunnen we weer inloggen en gegevens over de devices aanpassen/verkrijgen. 4.4 Access Point Om eenvoudiger te kunnen inloggen op ons eigen opgestelde testnetwerk hebben we ervoor gekozen om een Wireless Acces Point te configureren. Zo was het niet meer verplicht om op in de schoollokalen gebruik te maken van onze opgestelde VPN-tunnel dien enkel bleek te werken op Linux computers. 5

10 5 SNMP SNMP staat voor Simple Network Management Protocol, dit is een manier om gegevens op te vragen uit een device. Om SNMP-queries uit te voeren moet er niet ingelogd worden op een device; het is enkel nodig dat SNMP enabled is. Dit heeft als grote voordeel dat de bevraagde toestellen minder CPU kracht verliezen aan niet essentiele taken. 5.1 Waarom SNMP gebruiken In het Wireless België netwerk zijn er verschillende soorten devices als de wireless Nanostations, Mikrotiks,... Al deze apparaten (of toch het grootste deel ervan) hebben SNMP enabled staan. Omdat we niet steeds wilden inloggen op alle devices en de overhead te verminderen gebruiken we dus SNMP. Door de devices te proben met SNMP-query s kunnen we informatie als signaalsterkte en aantal neighbors verkrijgen. Deze gegevens kunnen we dan weer meegeven aan Munin die deze zal omzetten in duidelijke grafieken. Het nadeel van SNMP is dat het niet echt kan gebruikt worden om grote hoeveelheden data te versturen. Ook de beveiliging is niet wat het moet zijn bij SNMP v1 en v2. Dit zijn juist de versies die deze aparaten gebruiken. Maar we gaan er van uit dat de data niet privé is dus hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Bij het gebruik van SNMP v3 is het mogelijk authenticatie en encryptie te gebruiken. Hierbij wordt dan meestal ook het SET commando ingeschakeld waarmee men dan zelf values kan aanpassen. 5.2 OID Om gebruik te maken van de SNMP-functies als SNMPwalk en SNMPget hadden we natuurlijk de OID s of Object Identifiers nodig van onze devices. Van de MikroTik devices was er een overzichtelijke lijst beschikbaar waar alle OID s duidelijk in tree-structuur leesbaar waren. Deze konden we direct gebruiken om informatie van de bakjes te verkrijgen. Van de Nanostations was dit iets minder voor de hand liggend. Hier was nergens een duidelijk OID-list van te vinden. Dit kwam grotendeels neer op trial-and-error wat wel een tijdsrovend proces was. Uiteindelijk hebben we toch enkele OID s kunnen vinden die nuttige informatie opleverden. 6

11 6 Munin We hebben ervoor gekozen om als monitoring tool Munin te gebruiken. Dit maakt aan de hand van scripts grafieken aan. Standaard voert Munin aan de hand van een cronjob elke 5 minuten alle pluginscripts uit. Hierbij moet men wel rekening houden dat de looptijd van alle scripts tesamen niet boven de 5 minuten komt; Dit zou kunnen leiden tot grote problemen op het netwerk. 6.1 Standaard plugins Standaard maakt Munin al enkele grafieken aan. Dit zijn grafieken als disk-utilisation en Apache-processes. Met deze grafieken zijn we echter niet veel voor ons project, dus moesten we onze eigen plugins zien te schrijven. 6.2 Custom plugins Voor onze eigen plugins hebben we ons kunnen baseren op de plugins die standaard in Munin zitten. Zo konden we achterhalen hoe de grafieken juist getekend worden en via de site van Munin konden we ook nog enkele extra opties vinden. Aan Munin moet men steeds enkele values meegeven waarop de grafiek gebaseerd zal zijn. Door gebruik te maken van SNMP (zie boven) konden we gegevens achterhalen die interessanter zouden zijn om op een grafiek weer te geven. 6.3 Graph types Munin kan verschillende soorten grafieken tekenen. Er zijn : Line-graphs; Area-graphs; Stack-graphs; Men moet steeds bekijken welk soort graph voor welke informatie de meest overzichtelijke weergave geeft. Soms is het duidelijker de lijnen cumulatief op elkaar te stapelen, terwijl het in andere situaties weer overzichtelijker is de lijnen door elkaar te laten lopen. 6.4 Eigen plugins Een groot deel van ons eindwerk bestond uit het schrijven van eigen plugin. Het heeft wel even geduurd tegen dat we doorhadden hoe dit in zijn werk ging. Maar eens dat de eerste plugin dan geschreven was en werkte ging het steeds vlotter om de volgende plugins te maken. We hebben verschillende soorten van functies gebruikt voor de plugins. Bij onze eerste plugin gaven we de ip-adressen waarvan we een grafiek wilde gewoon mee in een array. Vervolgens zijn we gaan zien om deze vanuit een.txt file in te lezen. Uiteindelijk is het ons ook gelukt om onze plugins te koppelen met een database. Door tijdsgebrek 7

12 hebben we wel niet al onze plugins kunnen herschrijven zodanig dat ze samen werken met onze database. Maar de laatste nieuwe plugins die we geschreven hebben werken allemaal samen met onze tabellen uit de database. Naar het einde toe zijn we ook meer en meer gebruik gaan maken van fucncties omdat we merkten dat we steeds dezelfde code aan het schrijven waren voor bijvoorbeeld de grafiek te tekenen en dit kan niet de bedoeling zijn. Dus hiervoor zijn functies wel heel handig. We hebben ervoor gekozen om al onze plugins in perl te schrijven. Omdat we al wat ervaring hadden met perl leek dit ons een goede keuze. Achteraf gebleken was dit ook een goede keuze. Perl biedt veel mogelijkheden en we hebben alles kunnen doen wat we wouden. Als laatste plugins hebben we ons bezig gehouden met vendors. Aan het begin van een MAC-adres kan je namelijk zien of het een apple apparaat is of een dell enz. Het leek ons wel interessant om eens te kijken welke apparaten het meeste voorkwamen op het wireless belgium netwerk. We dachten eerst zelf alle codes en bijhorende vendor in een database te steken tot we op het idee kwamen om eens te zien of er geen perl library bestond en jawel ze bestond. We hebben er dan ook voor gekozen om deze library te gebruiken. Hieronder geef ik enkele voorbeelden van de grafieken die we zoal zelf hebben gemaakt. CCQ; Download; Upload; Signal strength; TxRx; Venors; Problemen Met munin zijn we verschillende kleinere problemen tegen gekomen,d ie we meestal wel hebben kunnen oplossen. Soms vergde dit echter wel heel wat opzoekwerk. Maar er is 1 probleem dat we hier willen uitlichten; van dit probleem hebben we namelijk het meeste last gehad. Bij bepaalde snmp queries liep munin vast omdat hij een time out kreeg. Hierdoor kreeg munin zijn werk niet meer gedaan. We hebben dan geprobeerd om munin niet elke 5 minuten te laten lopen maar elk uur. Dit bleek geen oplossing te zijn omdat de munin-run maar 2 minuten nodig had. Het probleem was gewoon dat er sommige IP adressen geen antwoord gaven op de SNMP query omdat snmp daar niet aanstond. 8

13 6.6 Oplossing We hebben een script geschreven dat alle IP adressen afgaat en degene waar hij geen antwoord krijgt op de snmp query, gaat verwijderen. Zodanig dat er alleen maar plugins overblijven die wel antwoorden op snmp querys. Dit heeft als voordeel dat onze munin wel gaat werken zonder problemen. 1 #!/usr/bin/env perl 2 3 use lib ("/etc/scripts"); 4 require dbscriptje; 5 6 dbscriptje::connecttomysql(); 7 9 foreach 10 { 12 foreach 13 { 14 print $ip; print "\t"; 15 $out = perl /etc/munin/plugins/snmp_ccq_$ip.pl ; = split("\n",$out); 17 if($splits[6] eq "a.value ") 18 { 19 print "slecht en verwijderd"; 20 print "\n"; 21 $verwijder = rm /etc/munin/plugins/snmp_ccq_$ip.pl ; 22 } 23 else 24 { 25 print "goed"; 26 print "\n"; 27 } 28 } 30 } 9

14 7 Scripts Tijdens het project hebben we verschillende scripts gemaakt, de meeste zijn Perl scripts en maken gebruik van libraries. Deze libraries hebben we al eerder op-gelijst. Daarnaast maken we ook nog gebruik van een bashscript, dat is ons installatiescript. Alle scripts staan bij de bijlagen, zie Discovery script Het wireless Belgium netwerk is zeer uitgebreid en heeft, zoals de naam al zegt, nodes over heel België. We hadden een manier nodig om de IP-adressen (en eventueel bijkomende info) over alle nodes op het netwerk te verzamelen. Nmap leek voor ons eerst de meest voor de hand liggende keuze, omdat we bepaalde subnetten wisten waarin we op zoek moesten gaan naar de devices. Hierbij stootten we echt op een probleem : Het waren namelijk 5 /16-netwerken. Deze allemaal afscannen zou aanzienlijk wat tijd kosten; al zeker omdat we deze scan meermaas per dag moesten uitvoeren om te kijken of er al dan niet nieuwe devices op het netwerk waren bijgekomen. We zijn dan op zoek gegaan naar alternatieven voor Nmap die we eventueel zelf zouden kunnen scripten. Belangrijke factor hiervoor was dat alle nodes op het netwerk intern een neighbour-list bijhouden. We hadden dus een manier nodig om aan deze list te geraken zodat we recursief steeds dezelfde functie zouden kunnen uitvoeren voor alle ip-adressen in de neighbour list. Hiervoor hebben we 3 oplossingen gevonden die ons wel valabel leken, namelijk : Inloggen op elk device via SSH; Gebruik maken van de Perl-API voor MikroTik-devices; Gebruik maken van SNMP-query s; Dit inloggen op de devices was voor ons mogelijk doordat we gebruik maakten van een guest-account user die op alle devices hetzelfde was. We hebben verschillende manieren uitgetest omdat we niet wisten welk uiteindelijk de snelste manier ging zijn en hoe we het netwerk het minst konden belasten. Uiteindelijk was de beste oplossing wel overduidelijk. Allereerst hebben we een script geschreven dat via SSH op alle devices van het netwerk ging inloggen om zo de neighbour-list op te roepen. Dit zag er als volgend uit : 1 2 #!/usr/bin/perl 3 10

15 4 use Net::SSH::Perl; 5 6 sub zoekneighbors { 7 my $host = "$_[0]"; 8 my $user = api_user ; 9 my $pass = api_user_pass ; 10 my $cmd = /ip neighbor print ; my $ssh = new Net::SSH::Perl($host); 13 $ssh->login($user, $pass); my ($stdout, $stderr, $exit) = $ssh->cmd($cmd); 16 $output = $stdout; open (MYFILE, >>ipadressen.txt ); 19 for ($output =~ /(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/g) { 20 $currentline = $_; 21 $x= grep 22 if($x == 0){ 23 print MYFILE "$_\n"; 24 "$_"); 25 } 26 } close (MYFILE); } zoekneighbors( ); Op zich werkte dit wel vrij goed, maar het was behoorlijk traag. Alsook inloggen via SSH op elk device was misschien ook wat te belastend voor het netwerk. Doordat we wilden winnen aan snelheid zijn we gaan kijken naar het gebruik van SNMPquery s. Deze zijn heel lightweight voor het netwerk en zouden veel sneller moeten gaan doordat niet specifiek op de devices ingelogd moet worden. Het script dat we hiervoor geschreven hadden was : 1 2 use warnings; 3 use IO::Socket; 4 my $start_run = time(); $ip = ; 8 9 = null; 10 zoek($ip); sub zoek 11

16 13 { 14 $a = $_[0]; 15 $out = /usr/bin/snmpbulkget -v2c -c public $a >/dev/null ; 16 $mk = /usr/bin/snmpbulkget -v2c -c public $a >/dev/null ; 17 = split(/\n/,$out); 19 foreach /, $adres); } = split(/\n/,$mk); 26 foreach /, $id); } #$tel = -1; 32 my $tel = 0; 33 foreach $end_run = time(); 37 $run_time = $end_run - $start_run; if($b[$tel] ne ){ 41 if(!exists $gebruikt{$val}){ 42 $gebruikt{$val}=$b[$tel]; 43 $aantal++; 44 print "$aantal \t $val \t $gebruikt{$val}\t \t $run_time\n"; 45 zoek($val); 46 } } 49 $tel++; 50 } 51 } sub schrijf(){ 54 open FILE, ">mikrotik-snmp.txt" or die $!; 55 foreach my $key ( sort keys %gebruikt ) 56 { 57 print FILE $key. "\n"; 58 } 59 close(file); open FILE, ">nano-snmp.txt" or die $!; 62 foreach my $key ( sort keys %antenne) 63 { 12

17 64 print FILE $key. "\n"; 65 } 66 close(file); 67 } schrijf(); my $end_run = time(); 72 my $run_time = $end_run - $start_run; 73 print "Job took $run_time seconds\n"; Dit hebben we nog sneller kunnen maken door Perl-libraries van SNMP te gebruiken maar hebben dit niet verder uitgewerkt. 1 use Net::SNMP; 2 3 ($session,$error) = Net::SNMP->session(Hostname => $ARGV[0], 4 Community => $ARGV[1], 5 Version => snmpv2c ); 6 7 die "session error: $error" unless ($session); 8 9 $result = $session->get_bulk_request(" "); die "request error: ".$session->error unless (defined $result); $session->close; print "Number of interfaces: ".$result->{" "}."\n"; Vanaf het moment dat we het script lieten lopen merkten we al direct een verschil : Het liep veel sneller dan ons SSH-script. Maar we kwamen weer uit op een nieuw probleem; niet alle devices hebben SNMP aanstaan. Dit zorgt er voor dat er een deel van de devices niet gevonden worden. Hierna hadden we nog 1 optie over : Inloggen op de devices via een Perl-script gebruik makende van de MikroTik API. Het voordeel hierbij was dat op het Wireless Belgium netwerk alle Mikrotik Devices bij de installatie zo waren ingesteld dat men met de API kan connecten. Nadat we wat vetrouwd waren geraakt met de API konden we snel een script schrijven dat vrij hard leek op de vorige. Dit is tevens ons definitief discovery script. 1 use dbscriptje; 2 use IO::Socket; 3 use Mtik ; 4 use List::MoreUtils qw(uniq);

18 7 #Er bestaat een universele guest-login over de MikroTik-bakjes; 8 $mtik_host = *********; 9 $mtik_username = **********; 10 $mtik_password = ************; 11 %gebruikt = (); 12 %devs = (); = (); sub zoek{ $mtik_host = $_[0]; #Host meegegeven aan de subroutine; 19 if (Mtik::login($mtik_host,$mtik_username,$mtik_password)){ # Inloggen op MikroTik-device; ("/interface/wireless/getall", "=.proplist=frequency"); 22 = #Command om te kijken of er een frequency wordt geretourneerd (Wifi-kaart of niet); =~ m/frequency/){ #Boolean-value setten afhankelijk van wifi-kaart of niet; 27 $gebruikt{$mtik_host}=1; 28 }else{ 29 $gebruikt{$mtik_host}=0; 30 } 31 } = ("/ip/neighbor/getall", "=.proplist=identity,software- id,platform,interface,board,address"); 34 = #Command dat informatie over het MikroTik-device terug zal geven; foreach my $result { #Elke regel uit de ip-neighbor- list overlopen; if($result eq "!re"){ #Wanneer regel gelijk aan!re begint er een nieuwe entry; 39 if(!exists $devs{$currentline}){ 40 $devs{$currentline}= ; 41 { %devicevalues }; 42 } 43 %devicevalues=(); #Array terug leegmaken; 44 }else{ #Regel niet gelijk aan!re; 45 $result =~ m/=(.*?)=/; #Match de waarden tussen 2 = - tekens; 46 my $index = $1; #Steek match in $index; 47 $devicevalues{$index}=${^postmatch}; #POSTMATCH geeft alles na de gevonden match terug; } 50 if($result =~ m/(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/){ #Indien de gevonden 14

19 waarde overeen komt met een IP-adres; 51 $currentline=$1; #Currentline = ipadres; 52 if (!exists $gebruikt{$currentline}){ #Indien men deze device nog niet eerder gebruikt heeft; 53 $gebruikt{$currentline}= ; 54 $socket = IO::Socket::INET->new(Proto=>"tcp", PeerPort=>"8728", PeerAddr=>"$currentline", Timeout=>1); 55 if($socket){ #Kijken of de API-poort voor MikroTik openstaat. 56 $aantal++; 57 print $aantal."\n"; 58 zoek($currentline); #Recursief opnieuw de subroutine aanroepen met het volgende ip- adres. 59 } } 62 } } 65 Mtik::logout; #Uitloggen van het device; 66 } 67 } zoek($mtik_host); 70 schrijfweg(); sub schrijfweg{ 73 dbscriptje::connecttomysql(); #Connectie maken met de DB = #Duplicate hashes uit de array van hashmaps halen foreach #Voor elke hash entry in de map $address = ""; 79 $macaddress = ""; 80 $interface = ""; 81 $identity = ""; 82 $platform = ""; 83 $softwareid = ""; 84 $board = ""; 85 $tempplatform = ""; while ( my ($key, $value) = each(%$device) ) { #Voor elk key- value pair per hash 88 $key =~ s/-//; 89 if($key eq "platform"){ #Indien key = platform 90 if(length($value)==3){ #Wanneer de value bij platform een lengte heeft van 3, is dit een AirOS-device; 91 ${$key}="airos"; 92 $tempplatform = $value; #Tijdelijk AirOS opslaan; 93 }else{ 94 ${$key}=$value; 15

20 95 } 96 }else{ 97 ${$key}=$value; 98 } if($tempplatform ne ""){ #Wanneer tempplatform leeg en het dus een AirOS-device is, moet de boardname veranderd worden naar waarde die 101 $board = $tempplatform; #hiervoor bij platform stond 102 } print ${$key}; 105 } $wireless = $gebruikt{$address}; #De $wireless boolean veranderen naar de true/false voorafgaang geset; 108 dbscriptje::insertininterfaces($address,$macaddress, $interface, $identity, $platform, $softwareid, $board, $wireless); 109 print "\n \n"; #Alle waarden wegschrijven naar de DB; 110 } Dit liep al een pak sneller dan ons SSH-script, maar wel trager dan hetgene we hadden geschreven met SNMP. Dit script liep echter wel alle devices af, en gaf uiteindelijk ook geen foutmeldingen. 7.2 Curl Script Hiervoor maken we gebruik van een script die we gerkegen hebben van meneer Maes. Het is mogelijk om via Curl informatie op te vragen uit de Nanostations. 1 2 use strict; 3 use IO::Socket::PortState qw(check_ports); 4 use WWW::Curl::Easy; 5 use WWW::Curl::Form; 6 7 my $ip = shift; 8 my $page = shift; 9 my $username = "usr"; 10 my $password = "Wouter"; &get_airos_page($ip,$page); sub get_airos_page { my $https_port = 443; my $proto = "http://"; 19 if(check_port($ip,$https_port)) { 20 $proto = "https://"; 21 } 16

21 22 23 my $curl = WWW::Curl::Easy->new; $curl->setopt(curlopt_url, $proto.$ip); 26 # $curl->setopt(curlopt_verbose, 1); 27 $curl->setopt(curlopt_followlocation, 1); 28 $curl->setopt(curlopt_ssl_verifypeer, 0); 29 $curl->setopt(curlopt_ssl_verifyhost, 0); 30 $curl->setopt(curlopt_cookiejar, cookie.txt ); 31 my $dummyresponse_body; 32 my $response_headers; 33 $curl->setopt(curlopt_writedata,\$dummyresponse_body); 34 $curl->setopt(curlopt_writeheader,\$response_headers); my $retcode = $curl->perform; 37 if ($retcode!= 0) { 38 die("airos Error while fetching page: $retcode ".$curl-> strerror($retcode)." ".$curl->errbuf."\n"); 39 } my $form; 43 = ( Expect: ); if ($response_headers =~ /WWW-Authenticate: Basic/s) { 47 # old AirOS firmware with HTTP auth $curl->setopt(curlopt_url, $proto.$ip. /.$page); 50 $curl->setopt(curlopt_httpauth, CURLAUTH_BASIC ) ; 51 $curl->setopt(curlopt_userpwd, $username.":".$password); 52 } else { 53 #newer AirOS firmware with cookie auth $curl->setopt(curlopt_url, $proto.$ip. /login.cgi ); 56 $form = WWW::Curl::Form->new; 57 $form->formadd( uri, /.$page); 58 $form->formadd( username, $username); 59 $form->formadd( password, $password); 60 $curl->setopt(curlopt_httppost, $form); $curl->setopt(curlopt_httpheader, $curl->setopt(curlopt_cookiefile, cookie.txt ); 65 } my $response_body; 70 my $response_headers2; 71 $curl->setopt(curlopt_writedata,\$response_body); 72 $curl->setopt(curlopt_writeheader,\$response_headers2); 73 $retcode = $curl->perform; 74 17

22 75 if ($retcode!= 0) { 76 die("airos Error while fetching page: $retcode ".$curl-> strerror($retcode)." ".$curl->errbuf."\n"); 77 } print $response_body; 80 } sub check_port() { 83 my $host = $_[0]; 84 my $portc = $_[1]; 85 my $protoc = "tcp"; 86 my %port_hash = ( 87 $protoc => { 88 $portc => {}, 89 } 90 ); 91 my $timeout = 5; 92 my $host_hr = check_ports($host,$timeout,\%port_hash); 93 for my $port (sort {$a <=> $b} keys %{$host_hr->{tcp}}) { 94 my $yesno = $host_hr->{tcp}{$port}{open}? 1 : 0; 95 return $yesno; 96 } 97 } 7.3 CCQ script 1 2 #!/usr/bin/env perl 3 4 open(myfile, "/etc/scripts/bestanden/wirelessipmikrotikmetwifi.txt"); 5 while ($line = <MYFILE>){ 6 7 } 8 close(myfile); 9 10 $woord="a"; foreach 13 { 14 $ip = substr $ip,0,length($ip)-1; #Create the graph print "graph_title CCQ Wiresless MikroTik $ip\n"; 19 print "graph_category CCQ Wiresless MikroTiks\n"; 20 print "graph_args --base l 0\n"; 21 print "graph scale no\n"; $out = /usr/bin/snmpwalk -v2c -c public $ip >/dev/null ; 18

23 24 if (length($out) > 55) 25 { 27 foreach 28 { = split(/: /,$item); } 32 foreach 33 { 34 #create the first label ( line in the graph ) 35 print "$woord.type GAUGE\n"; 36 print "$woord.label $ip\n"; 37 print "$woord.draw LINE1\n"; #give the label a value 40 print "$woord.value $item2\n"; 41 $woord.="a"; 42 } 43 } 44 else 45 { = split(/: /,$out); 47 $res 48 #create the first label ( line in the graph ) 49 print "$woord.type GAUGE\n"; 50 print "$woord.label $ip\n"; 51 print "$woord.draw LINE1\n"; #give the label a value 54 print "$woord.value $res\n"; 55 $woord.="a"; 56 } 57 } 7.4 Installatie script Om de installatie van ons project te vereenvoudigen hebben we ervoor gekozen om een installatie script in bash te maken. Eerst passen we de resolv.conf aan, zo hebben we zeker een nameserver. Daarna geven we een host in, dit is nodig om SNMP te laten werken. Vervolgens geven we automatisch een IP-adres en geven we ook de juiste configuratie in voor de interface eth1. Hierna download en installeert het script alle nodige packages en libraries. Daarna halen we alle scripts op en plaatsen die in de juiste mappen. 1 2 #!/bin/sh 3 4 #Host file aanpassen# 5 19

24 6 wget -O /etc/hosts2 -r https:// webontwerp.khleuven.be/eindwerk/ hosts/hosts 7 cp /etc/hosts2 /etc/hosts 8 /etc/init.d/networking restart 9 10 #Ip adres veranderen# wget -O /etc/network/interfaces2 -r https:// webontwerp.khleuven. be/eindwerk/interfaces/interfaces 13 cp /etc/network/interfaces2 /etc/network/interfaces 14 /etc/init.d/networking restart #Sources.list aanpassen# wget -O /etc/apt/sourcess.list -r https:// webontwerp.khleuven.be/ Eindwerk/sources/sources.list 19 cp /etc/apt/sourcess.list /etc/apt/sources.list #Installatie packages# apt-get update apt-get install unzip 26 apt-get install make 27 apt-get install ssh 28 apt-get install apache2 29 apt-get install mysql-server mysql-client 30 apt-get install munin munin-node 31 apt-get install snmp 32 apt-get install snmpd 33 apt-get install libcurl4-gnutls-dev #Installatie munin plugins# mkdir /etc/zips 38 wget -O /etc/zips/plugins.tar -r --cut-dirs=3 https:// webontwerp. khleuven.be/eindwerk/munin-plugins/plugins.tar 39 tar -xvf /etc/zips/plugins.tar -C /etc/munin/plugins 40 chmod 777 /etc/munin/plugins/snmp_* 41 chmod 777 /etc/munin/plugins/vendordef.pl 42 chmod 777 /etc/munin/plugins/vendorschaal.pl 43 chmod 777 /etc/munin/plugins/vendorschaaltest.pl #Installatie scripts /etc/scripts/# mkdir /etc/scripts 48 wget -O /etc/zips/scripts.zip -r --cut-dirs=3 https:// webontwerp. khleuven.be/eindwerk/scripts/scripts.zip 49 unzip /etc/zips/scripts.zip -d /etc/scripts/ #Installatie Perl Library s# perl -MCPAN -e install IO::Socket::PortState 54 perl -MCPAN -e install Net::MAC::Vendor 20

25 55 perl -MCPAN -e install Data::OptList 56 perl -MCPAN -e install :Date::Format 57 perl -MCPAN -e install MIME::Lite 58 perl -MCPAN -e install MIME::Types 59 perl -MCPAN -e install Net::SNMP 60 perl -MCPAN -e install Params::Util 61 perl -MCPAN -e install Sub::Exporter 62 perl -MCPAN -e install Sub::Install 63 perl -MCPAN -e install WWW::Curl::Easy 64 perl -MCPAN -e install WWW::Curl::Form 65 perl -MCPAN -e install IO::Socket::PortState 66 perl -MCPAN -e install DBI 67 perl -MCPAN -e install DBD::mysql #Config snmp aanpassen# rm /etc/snmp/snmpd.conf 72 wget -O /etc/snmp/snmpd.conf -r https:// webontwerp.khleuven.be/ Eindwerk/snmp-config/snmpd.conf #Config apache2 aanpassen# rm /etc/apache2/sites-enabled/000-default 77 wget -O /etc/apache2/sites-enabled/000-default -r https:// webontwerp.khleuven.be/eindwerk/apache-config/000-default 78 service apache2 restart #Installtie Database server# echo "Gelieve het wachtwoord in te geven dat u daarstraks hebt gekozen bij MYSQL (wirelessbelgium)" 83 mysql -u root -p < /etc/scripts/createdb.sql #Munin-config# wget -O /etc/munin/plugin-conf.d/snmp -r https:// webontwerp. khleuven.be/eindwerk/munin-config/snmp #Munin node herstarten# 90 service munin-node restart 21

26 8 Database We willen de gegevens van de gevonden neighbours cachen; daarvoor hebben we nood aan een database. We maken gebruik van een mysql-database. Om deze database in te vullen hebben we gebruik gemaakt van diverse scripts zoals onder andere een discovery script die we meerdere malen hebben herschreven zoals al reeds besproken is. We hebben 3 verschillende delen in onze database. We hebben een tabel Interfaces waar we alle gegevens van het neighbor discovery script in plaatsen. Hier zetten we zo veel mogelijk informatie in over alle devices en hun interfaces. Deze dient ook als basis voor de andere tabellen. Het tweede deel zijn de tabellen AantalCurrent, ApIp en UniekVerbondenMacAdressen. Deze werden vooral gebruik voor onze grafieken in Munin. Doormiddel van gegevens van de tabel Interfaces en SNMP konden we deze opvullen. Het laatste deel is de tabel Locatie. Deze tabel dient vanzelfsprekend voor de locaties op te slagen van de devices. Deze worden daarna gebruikt om op een map te plaatsen (Zie volgende sectie). Onze database is duidelijk niet volgens de regels uitgenormaliseerd maar dit was ook ons doel niet. Elke extra functie dat toegevoegd wordt zorgt voor een aanpasing van onze tabellen. Bij elke aanpassing moeten deze opnieuw gevuld worden en dit kan redelijk wat kostbare tijd in beslag nemen. Voor het script dat de tabellen aanmaakt, zie

27 23

28 9 Locatiebepaling Het leek ons interessant om de locaties van de devices automatisch op een gepersonaliseerde Google Maps map te plaatsen om zo een overzicht te creëren van al de devices in het netwerk. Spijtig genoeg staan de locaties niet ingesteld op de devices. Daarom is dit eerder een proof of concept. 9.1 ophalen locaties van devices We beginnen met het ophalen van de locaties van de devices. Hieronder staat hoe we dat kunnen verwezenlijken met behulp van SSH. We kunnen het ook met SNMP of eventueel andere manieren doen. Na het ophalen van de gegevens worden ze in onze database gepushed. 1 2 #!/usr/bin/env perl 3 4 use lib ("/etc/scripts"); 5 require dbscriptje; 6 use Time::Stamp; 7 8 dbscriptje::connecttomysql(); = (" "," "); 10 foreach 11 { 12 $res = sshpass -p Wolk ssh \ 13 -o UserKnownHostsFile=/dev/null \ 14 -o StrictHostKeyChecking=no \ 15 -l ubnt \ 16 -p 22 $ip \ 17 mca-status egrep -e latitude longitude ; = split("\n",$res); 19 foreach 20 { = split(/=/,$item); } 24 dbscriptje::insertlocatie($ip,$resultaat3[0],$resultaat3[1]); 25 } 9.2 Pagina We zetten een pagina op met een lege map. zoomlevel en ons default maptype. Deze centeren we op België, kiezen ons 24

29 Hiervoor hebben we ook eerst een API-key moeten aanvragen bij Google zelf. (zie http: //www.w3schools.com/googleapi/google_maps_api_key.asp) 1 <html> 2 <head> 3 <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 4 <style type="text/css"> 5 html { height: 100% } 6 body { height: 100%; margin: 0; padding: 0 } 7 </style> 8 <script type="text/javascript" 9 src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key= AIzaSyBVcbjD4Kxvl2slCVrpCDKvgXY8TmFGPPw&sensor=true"> 10 </script> <script type="text/javascript"> 15 function initialize() { 16 var mapoptions = { 17 center: new google.maps.latlng( , ), 18 zoom: 12, 19 maptypeid: google.maps.maptypeid.roadmap 20 }; 21 var map = new google.maps.map(document.getelementbyid(" map_canvas"), 22 mapoptions); } 26 </script> 27 </head> 28 <body onload="initialize()"> 29 <div id="map_canvas" style="width:100%; height:100%"></div> 30 </body> 31 </html> 9.3 Ophalen van locaties uit de database Vervolgens willen we onze waarden uit de database ophalen om deze dan één voor één op de map te plaatsen. We plaatsen deze in een array. 1 <?php 2 3 $dbhandle = mysql_connect( localhost, user, password ) or die ( error connecting to mysql ); 4 $selected = mysql_select_db("wirelessbelgium",$dbhandle) or die(" Could not select examples"); 5 25

30 6 $result = mysql_query("select * FROM wirelessbelgium.locatie"); 7 8 $locaties=array(); 9 10 while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 11 array_push($locaties, $row[ LONGITUDE ]); 12 array_push($locaties, $row[ LATITUDE ]); 13 } mysql_close($dbhandle); 16?> 9.4 Markers op de map plaatsen In de javascript block van Google Maps voegen we één voor één de locaties toe aan een marker en voegen deze markers toe aan de map. 1 2 <?php 3 $index = 0; 4 foreach($locaties as $a){ 5 6 if($index % 2==0){ 7 8 $var1 = $a; 9 $var2 = $locaties[$index+1]; 10 print "var location = new google.maps.latlng(". $var2. ",". $var1.");\n"; 11?> var marker = new google.maps.marker({ 14 position: location, 15 map: map 16 }); <?php } 21 $index++; 22 } 23 24?> 26

31 9.5 Resultaat 9.6 Uiteindelijke pagina 1 <?php 2 3 $dbhandle = mysql_connect( localhost, user, password ) or die ( error connecting to mysql ); 4 $selected = mysql_select_db("wirelessbelgium",$dbhandle) or die(" Could not select examples"); 5 6 $result = mysql_query("select * FROM wirelessbelgium.locatie"); 7 8 $locaties=array(); 9 10 while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 11 array_push($locaties, $row[ LONGITUDE ]); 12 array_push($locaties, $row[ LATITUDE ]); 13 } mysql_close($dbhandle); 16?> <html> 19 <head> 20 <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 21 <style type="text/css"> 22 html { height: 100% } 23 body { height: 100%; margin: 0; padding: 0 } 24 #map_canvas { height: 100% } 25 </style> 26 <script type="text/javascript" 27

32 27 src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key= AIzaSyBVcbjD4Kxvl2slCVrpCDKvgXY8TmFGPPw&sensor=true"> 28 </script> <script type="text/javascript"> 32 function initialize() { 33 var mapoptions = { 34 center: new google.maps.latlng( , ), 35 zoom: 12, 36 maptypeid: google.maps.maptypeid.roadmap 37 }; 38 var map = new google.maps.map(document.getelementbyid(" map_canvas"), 39 mapoptions); <?php 42 $index = 0; 43 foreach($locaties as $a){ if($index % 2==0){ $var1 = $a; 48 $var2 = $locaties[$index+1]; 49 print "var location = new google.maps.latlng(". $var2. ",". $var1.");\n"; 50?> var marker = new google.maps.marker({position: location,map: map }); <?php } 57 $index++; 58 } 59 60?> } 63 </script> 64 </head> 65 <body onload="initialize()"> 66 <div id="map_canvas" style="width:100%; height:100%"></div> 67 </body> 68 </html> 28

33 10 Back-up Eenmaal we een werkende configuratie hadden, hebben we ervoor gekozen om dagelijks een back-up te gaan nemen van ons systeem. Om onze back-up te nemen hebben we gebruik gemaakt van rsync in samenwerking met een cronjob. Zo was het mogelijk om bepaalde mappen over te slaan en deze op bepaalde tijdstippen te laten uitvoeren. We hebben zoals eerder vermeld gekozen om deze back-up dagelijks te laten runnen en dat s avonds als wij niet meer op het systeem aan het werken waren. Dit omdat we zo weinig tot geen hinder zouden ondervinden van het nemen van deze back-up. Deze back-up s konden we ook deels gebruiken als een soort van datacenter. Zo konden we steeds live bestanden gaan aanpassen met in het achterhoofd dat we steeds konden terugkeren naar een recent en werkend onderdeel of script. Dit is ons uiteindelijk commando dat we gebruiken in cronjob. 1 rsync -ahaxxv --exclude /mnt / /mnt/ date +%d-%m-%y / Dit commando heeft een kleine transformatie doorgaan. Het zorgde namelijk eerst voor wat problemen. Onze backup bestaat uit het lokaal opslaan van heel het systeem en om te beginnen hadden we onze map naar waar we de backup wegschreven, niet ge-exclude. Dit zorgde voor een loop vanaf hij aan /mnt/backup/ begon. Dit was makkelijk op te lossen door deze map als parameter aan exclude mee te geven. Het volgende probleem was dat al onze backups overschreven werden elke nacht om 3 uur. Als we iets wouden repareren dat we bijvoorbeeld voor het weekend voor het laatst hebben aangepast zou dit niet meer mogelijk zijn (voor dit voorbeeld kunnen we de cronjob natuurlijk ook aanpassen). Hiervoor hebben we ervoor gezorgd dat elke backup in /mnt/ date +%d-%m-%y / wordt geplaatst. Dit maakt telkens een nieuw mapje aan met als naam de datum van de backup (niet aan te raden voor grote voor langdurig gebruik). 29

34 11 Presentatie Eén van de laatste luiken van ons eindwerk was het maken en naar voor brengen van een presentatie rond een specifiek aspect van ons eindwerk. Dit moest dan eerst goedgekeurd worden door één van de toezichthoudende lectoren. We hebben geopteerd om eens een korte introductie te geven omtrent ons eindwerk, zodat iedereen juist wist waar we nu net mee bezig geweest zijn de afgelopen weken. Zo was het ook makkelijker ons thema te situeren binnen het project. Als thema hebben we gekozen voor een korte uitleg te geven rond SNMP, doordat dit toch een zeer vaak gebruikt protocol is en dit nog wel interessant zou kunnen zijn voor de andere leerlingen Voorbereidingen In plaats van een simpele PowerPoint te maken, hebben we gekozen om het eens te proberen met een programma genaamd Prezi. We hadden er hiervoor nog niet mee gewerkt, dus het leek ons wel eens leuk het hiermee te doen. In Prezi kan men vanalle opties toepassen die in PowerPoint niet gaan, zoals alles beginnen draaien en te scalen. Hierbij moesten we wel letten dat we het niet té duizelingwekkend maakten, omdat dit het doel van de Prezi zou doen verwateren. Het hoofddoel blijft nog steeds de informatie beknopt weer te geven, en niet om interessant over te komen Presentatie Zie bijlage

35 12 Slotwoord In deze 4 weken hebben we heel wat bijgeleerd over monitoring en het wireless belgium netwerk. De meeste van onze klasgenoten wisten niet eens dat er zo iets bestond als het wireless belgium netwerk; het was dan ook leuk om deze kennis te kunnen delen met onze klasgenoten. Na deze 4 weken hebben we toch al redelijk veel grafieken opgebouwd die zeker bruikbaar zijn voor het wireless belgium network team. Ook hebben we ervoor gezorgd dat er automatisch scripts gegenereerd worden en zoals hierboven al beschreven dat we samenwerken met een databank. Dit om alles zo overzichteijk mogelijk te kunnen doorgeven aan het wireless belgium network team. We kunnen zeker besluiten dat we tijdens deze 4 weken ontzettend veel hebben bijgeleerd. We hebben goed samen gewerkt met ons team en dit heeft een mooi resultaat opgeleverd. Als laatste zouden we graag nog 2 lectoren willen bedanken. Dit zijn Hans Maes en Pieter Geens. Hans Maes, bedankt voor de vele uitleg en informatie die we van u hebben gekregen rond het wireless belgium network. Pieter Geens, bedankt voor alle hulp die we van u hebben gekregen in deze 4 weken. 31

36 13 Bronnen appendix.html query_walkthrough td-p/ static-key-mini-howto.html html https://library.linode.com/server-monitoring/cacti/ubuntu precise-pango 32

37 14 Bijlagen 14.1 Presentatie in PDF 33

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Stage Eindwerk Studiegebied Bachelor Afstudeerrichting Academiejaar Student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica 2007-2008 Maxim Delplace From backoffice to web publishing Stageplaats

Nadere informatie

Uitbreiding leerplatform in Drupal 7

Uitbreiding leerplatform in Drupal 7 Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Geel Bachelor in de Toegepaste Informatica Business Information Management CAMPUS Geel Joey Lemmens Academiejaar 2011-2012 Voorwoord is bedoeld voor mensen die meer

Nadere informatie

Projectwerk. Eindproject voorgedragen tot het behalen van het diploma Graduaat Informatica. Jeroen DE MEERLEER

Projectwerk. Eindproject voorgedragen tot het behalen van het diploma Graduaat Informatica. Jeroen DE MEERLEER Academiejaar 2014-2015 Graduaat Informatica Netwerkbeheer Projectwerk Eindproject voorgedragen tot het behalen van het diploma Graduaat Informatica Jeroen DE MEERLEER Promotor: Wim De Bruyn Voorwoord In

Nadere informatie

Van installatie tot je eerste sale!

Van installatie tot je eerste sale! MagentoBasics Van installatie tot je eerste sale Voorwoord Beste lezer, Allereerst wil ik je bedanken voor het downloaden van deze handleiding. Ik hoop dat jij net zo enthousiast bent als ik was en nog

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

3 Toegepaste informatica MIS Afstudeerwerk 2009-2010 Verslag afstudeerwerk. Michel Lampo. Afstudeerwerk MIS pg. 1 van 34 KHLeuven, dept.

3 Toegepaste informatica MIS Afstudeerwerk 2009-2010 Verslag afstudeerwerk. Michel Lampo. Afstudeerwerk MIS pg. 1 van 34 KHLeuven, dept. 3 Toegepaste informatica MIS Afstudeerwerk 2009-2010 Verslag afstudeerwerk Michel Lampo Afstudeerwerk MIS pg. 1 van 34 KHLeuven, dept. G & T, 3Ti Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Inleiding................................

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN 2EA-ICT2 E-BOOK Hogeschool Antwerpen campus Paardemarkt Academiejaar 2005-2006 Netwerkcomponenten 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...8 3 IPSec...9 3.1 Doelstellingen...9

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software door Bas Vossen Huidige Zen Cart versie: 1.5.3-1. Inleiding -2. Welke host en welk pakket is het beste -3. Alle stappen bij de installatie Installatie

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

EEN WORDPRESS HANDBOEK

EEN WORDPRESS HANDBOEK EEN WORDPRESS HANDBOEK COLOFON Algemeen drukwerk: Auteur : Vormgeving: Video tutorials: Angela Diks Ellen Gaasbeek Opname programma: Screenflow 5 Scriptschrijver : Angela Diks Voice over : Angela Diks

Nadere informatie

Cloud desktop / server in de cloud

Cloud desktop / server in de cloud S t a g e c o a c h : S t i j n W a l c a r i u s S t a g e b e g e l e i d e r : J oaugias u r i k SConsulting i e r j a c o b s Cloud desktop / server in de cloud Baetens Louis A c a d e m i e j a a

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 2. Solcon Backup Manager Pro (OBM) / Solcon Backup Manager Lite (ACB)4 2.1. Kunnen we OBM aanpassen aan onze persoonlijke

Nadere informatie

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Publication date January 2011 Abstract Dit boek behandelt het gebruik van de Admin

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Product price management application with PIM integration

Product price management application with PIM integration Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Product price management application with PIM integration Jonathan Dewilde en Rob Liekens Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie