...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere"

Transcriptie

1 2014/2030

2 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met partners om bedrijven te verleiden om voor Almere te kiezen. Het accent ligt op de innovatieve cross-overs tussen de clusters. Vanuit de samenwerking met TNO in het Big Data Value Center (BDVC) is een bredere samenwerking ontstaan met de stad Almere. Naast het BDVC krijgt de samenwerking eveneens gestalte in het Gezondheid & Welzijnsinstituut Almere (GWIA), in het programma De Gezonde Jeugd en zijn de eerste stappen gezet naar een innovatiecentrum voor de circulaire economie in Almere. Uiteindelijk hebben deze intensieve contacten met TNO geleid tot het opzetten van een formele samenwerking tussen TNO en de gemeente Almere. Beide organisaties delen de passie voor maatschappelijke vraagstukken waarbij de kennis van TNO en Almere als living lab een hele natuurlijke samenwerking oplevert. Wij zijn blij met deze samenwerking, want het geeft zoveel meer kracht aan onze programma s en doelstellingen. De kracht bestaat uit de bundeling van de samenwerking tussen bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en de overheid in deze op innovatie gerichte platforms. Voor de EDBA een ideaal middel om haar doelstellingen te realiseren. In het afgelopen jaar heeft de EDBA ook weer een aantal leningen verstrekt aan (nieuwe) bedrijven. U kunt daar in dit jaaroverzicht meer over lezen. Almere is onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam en de EDBA zoekt bewust de samenwerking op in onze regio. Hopelijk leidt deze samenwerking tot de oprichting van een investeringsfonds voor de gehele regio met een focus op startende bedrijven. De weg naar financiering voor bedrijven is te vergelijken met een wandeling door een flink doolhof. De kennis is sterk versnipperd en moeilijk te vergaren voor ondernemers. We ondersteunen met veel plezier het initiatief van de gemeente Almere en de Kamer van Koophandel voor de oprichting van een Kenniscentrum voor Bedrijfsfinanciering. Tevens wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van een crowdfundingsplatform voor Almere. In dit jaaroverzicht kunt u de highlights lezen van ons werk in 2014: de programma s om economische activiteiten te genereren en de nieuwe bedrijven die wij financieel of op andere wijze ondersteunen. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

3 ... Big Data Value Center 2 Interview Endeavour Media 4 De gezonde jeugd 6 Interview Dicolab 8 Nieuwe woonzorgconcepten 10 Interview Het Vaarthuis 12 Distrizorg 14 Interview Veel Beter Fysiotherapie 16 Circulaire economie 18 Interview Retail Reality 20 Luchthaven Lelystad 22 Interview Private Mobility 24 Interview Proxcio 26 Clusters: ICT & Media Handel & Logistiek Health & Wellness Duurzaam Almere Luchthaven Lelystad 3

4 ict & media Big Data Value Center: Collaboration is the new competition

5 We creëren steeds meer data. Negentig procent van alle beschikbare data is in de afgelopen twee jaren gegenereerd. Bij big data gaat het om grote hoeveelheden gevarieerde data met een hoge omloopsnelheid om te komen tot betere besluitvorming en nieuwe inzichten. De big data ontwikkeling is nog maar net begonnen, maar het potentieel is enorm, ook voor de overheid. In Nederland is het nog verdacht rustig aan het big data front. Nog heel voorzichtig worden de eerste stappen gezet. De afgelopen drie jaar hebben TNO en EDBA nauw en intensief samengewerkt aan de opbouw van Big Data Value Center en het benodigde ecosysteem in de Metropool Regio Amsterdam en Nederland. De activiteiten voor het cluster ICT & Media zijn vertaald in het programma Almere Data Capital en geconcretiseerd in een open innovatieplatform en een fysiek centrum: het Big Data Value Center. In het afgelopen jaar is verder gebouwd aan de gewenste netwerkorganisatie, het verwerven van de eerste kleine opdrachten en showcases. Tevens wordt er hard gewerkt aan de continuïteit van het centrum, de ICT infrastructuur en het binden van strategische partners. Samen met TNO zijn de onderzoekslijnen vastgesteld. Meerwaarde uit data De big data markt is nog in ontwikkeling. Het accent op de vele bijeenkomsten ligt op het inspireren en uitleggen wat organisaties met big data kunnen realiseren. Zo zijn onder meer Cargill, het Verbond van Verzekeraars, het Reumafonds, de Metaalunie, de Kamer van Koophandel en nog veel meer organisaties langs geweest. Uiteraard wordt ook samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken in het nationale doorbraakproject big data. Dit jaar zijn ook de eerste kleine commerciële opdrachten succesvol afgerond. De genoemde lijst illustreert ook de diversiteit van partijen en vraagstukken die de revue passeren. Positief dat big data steeds meer beklijft bij tal van organisaties, maar de brede scope waar we mee gestart zijn is op de middellange termijn niet realistisch. De big data markt diversiverseert naar verschillende marktsegmenten, ook het BDVC moet kiezen en een focus aanbrengen. Uit de klantprofielen en de kracht en de legitimiteit van het netwerk van experts, dat we om ons heen verzameld hebben en kunnen inzetten, komt nadrukkelijk een focus naar voren op verstedelijkingsvraagstukken, gezondheid en welzijn en smart industry. De focus voor 2015 ligt op de stedelijke vraagstukken. Enkele voorbeelden ter illustratie: afvalstromen, mobiliteit, ondersteuning wijkteams, openbare veiligheid, predictive models voor gemeentelijke dienstverlening en terugdringen van criminaliteit. Een lange lijst met potentie. De EDBA is vroeg in deze markt gestapt en we worden steeds meer herkend en erkend als het big data centrum voor de metropoolregio Amsterdam. Door het aangaan van strategische samenwerkingen kan deze positie verder versterkt worden. We hopen binnenkort de gesprekken met Waag Society uit Amsterdam, de Economic Board Utrecht, KPN en meerdere softwareleveranciers af te ronden. Zo ontstaat een innovatieplatform met een state of the art infrastructuur voor de hele MRA met laagdrempelige voorzieningen voor bedrijven en organisaties. Nodig om big data mainstream te maken in Nederland. Een heel bijzondere samenwerking is ontstaan met TNO. Naast onze gemeenschappelijke aanpak voor het BDVC zijn er steeds meer projecten waar TNO, de EDBA en de gemeente Almere samenwerken. Dit heeft ertoe geleid dat de Raad van Bestuur van TNO en het college van Almere nu spreken over een strategische samenwerking waar het BDVC een prominente plaats in krijgt. Zo ontstaat een hele mooie verbinding tussen het kennisinstituut TNO en Almere dat haar stad als living lab kan inzetten.

6 ict & media endeavour media: Reuzenstappen op de wereldmarkt Vorig jaar vertelde hij dat de samenwerking met de EDBA zeker zou bijdragen aan een mooie groei in de toekomst. Dat die groei zo nabij zou zijn, dat had Babak Monfared van Endeavour Media niet voorzien. Het jaar 2014 liet hem op de toppen van zijn kunnen lopen met als resultaat dat er dit jaar zeker een hoofdkantoor in Zuid-Amerika zal worden geopend.

7 Endeavour Media bedenkt een platform voor zijn klanten en verbindt daarmee de échte wereld met de digitale wereld. Dat doen ze door bijvoorbeeld een (onzichtbare) code op een poster te zetten die als je die scant je linea recta naar een bijbehorende site stuurt. Een site met de locatie, met filmpjes, enzovoort. En via de poster kun je bijvoorbeeld ook meteen een coupon downloaden. Ook maakten ze een koelkastmagneet voor Coca Cola. De consument kon via de code op de magneet direct een bestelling plaatsen en de frisdrank werd gratis afgeleverd. Stoute schoenen Het bedrijf, sinds 2013 gevestigd in Almere in het Big Data Value Center, maakte reuzenstappen in Eigenlijk begon het met het feit dat ik de stoute schoenen aantrok en mezelf heb geïntroduceerd in Colombia, vertelt Monfared. We hebben een app ontwikkeld waarmee we als eerste bedrijf ook op een Windows Phone codes kunnen scannen. We mochten meteen laten zien wat we konden en kregen een enorme klus om voor een grote klant, namelijk JCDecaux in Zuid-Amerika, alle reclameposters in bushaltes interactief te maken. Toen we na heel hard werken de deadline haalden, zijn we zelf gaan kijken in Bogota. Meteen bij de eerste bocht na de luchthaven zijn we de auto uitgesprongen om een foto van de poster te maken. Dat was wel een heel trots moment. Coca Cola. Unilever. Nike. Het is slechts een greep uit de merken die met Endeavour Media willen samenwerken. Coca Cola. Unilever. Nike. Het is slechts een greep uit de merken die met Endeavour willen samenwerken. Monfared: In Zuid-Amerika, maar ook in Duitsland, Hong Kong en Ierland willen bedrijven met onze techniek werken. De wereld is ons speelveld. We zijn de ontwikkelfase voorbij, maar innovatie blijft natuurlijk doorgaan. Dat hoort ook bij ons bedrijf. We blijven ons gaandeweg ontwikkelen. Geen wonder dat het bedrijf enorm is gegroeid. In Nederland werken er fulltime vier mensen. Maar wereldwijd zijn er 109 mensen en partners betrokken bij het bedrijf die zich allen met toewijding inzetten voor Endeavour Media. Welkom Vanaf het begin hebben ze zich enorm welkom gevoeld in Almere. Monfared: De EDBA heeft ons met open armen ontvangen. In het Big Data Value Center, waar we gevestigd zijn, opereren we met gelijkgestemden. Kunnen we onze ideeën meten en kennis delen. De EDBA heeft haar netwerk altijd voor ons opengesteld. Hierdoor zijn al diverse samenwerkingen ontstaan. Heel even werd het wat spannend, want ondanks dat we zo groeiden, kregen we een probleem met onze liquiditeit. Het is heel normaal dat bedrijven pas na 80 dagen betalen. We hadden veel geld geïnvesteerd en dat werd echt te veel. De EDBA heeft ons binnen drie weken kunnen helpen. Hierdoor kunnen we nu in rust verder met plannen voor het nieuwe jaar. Mooie plannen ja, zoals het opzetten van een hoofdkantoor in Bogota. 7

8 health & wellness Regieprogramma De Gezonde Jeugd Binnen het cluster Health & Wellness ligt de focus op een programma genaamd Living the good life dat zich richt op een gezonde jeugd. Preventie kan mens en maatschappij gezonder maken en een oplossing bieden aan de nog steeds toenemende kosten van de gezondheidszorg. Het huidige kabinet heeft plannen in uitvoering waarbij er daadwerkelijk beweging is gekomen in de bekostiging en de uitvoering van de langdurige zorg.

9 Maar er moet nog veel meer veranderen in de sector. Almere wil met de focus op gezondheid een maatschappelijke beweging met veel draagvlak op gang helpen. Onze stad kent een relatief jonge populatie en een gezonde jeugd is de toekomst. Er liggen veel kansen om samen duurzame veranderingen te initiëren door in te zetten op een gezonde jeugd. Autonomie en vermogen om gezonde keuzes te maken zijn belangrijke voorwaarden om die duurzame veranderingen te realiseren. Om tot een goede programmering te komen van het programma Gezonde jeugd Almere start EDBA met het in kaart brengen van lokaal beschikbare data over gezondheid en gezondheidsgedrag bij de Almeerse populatie, en specifiek bij de jeugd. Op basis van deze data wordt de zorgvraag in 2030 voorspeld en kwetsbare groepen geïdentificeerd. Dit onderzoek vormt de bouwsteen voor het implementeren van innovaties in preventie en zorg in de Almeerse regio door het samenbrengen van data, kennis van lokale en nationale partners en e-health bedrijven. Dit biedt mogelijkheden om nieuwe (economische) ontwikkeling naar Almere te halen, die als voorbeeld dient voor de rest van Nederland. Prognoses zorgvraag Almere 2030 Om een gericht programma Gezonde jeugd Almere te ontwikkelen heeft de EDBA TNO gevraagd de toekomstige vraag naar zorg in de gemeente Almere in kaart te brengen, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen. TNO heeft een dergelijk project eerder uitgevoerd in andere steden en regio s in opdracht van Zorginstituut Nederland. Bouwsteen voor het inrichten van een toekomstbestendige gezondheidszorg Op dezelfde wijze zal TNO ter onderbouwing van het programma De Gezonde Jeugd een gedegen analyse uitvoeren van representatieve en beschikbare gegevens over gezondheid en het functioneren van inwoners van Almere. Voor de doelgroep Jeugd zal een verdiepende analyse plaatsvinden naar risicogedragingen en beïnvloedbare factoren. Resultaten hiervan zijn bedoeld om richting te geven aan het opzetten van een prospectieve dynamische cohortstudie, die uniek is in Nederland en bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren in Almere. Omdat in het onderzoek zoveel mogelijk wordt uitgegaan van beschikbare data wordt samengewerkt met de gemeente Almere, Zorggroep, GGD en GGZ. Onze stad kent een relatief jonge populatie en een gezonde jeugd is de toekomst. Programma-aanpak De Gezonde Jeugd Almere In het kader van de verdere economische ontwikkeling van de gemeente heeft de EDBA ervoor gekozen om een totaalaanpak gericht op de ontwikkeling van de Almeerse jeugd te realiseren. Deze totaalaanpak past binnen het beleid om meer economische activiteit binnen Almere te creëren op het snijvlak van gezondheid(szorg), ict-innovaties (e-health en m-health toepassingen) en de verbinding met de wetenschap en beroepsopleidingen. Er wordt gekozen voor een totaalaanpak die zich uitstrekt over meerdere sectoren van de stad (industriële ontwikkeling, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg) die ook aansluiten bij de beïnvloedende factoren op de ontwikkeling van de jeugd. De doelstelling van deze aanpak is om de verbinding met het bestaande en zich nieuw in Almere te vestigen bedrijfsleven te leggen. Een van de onderleggers van deze totaalaanpak is het gebruik maken van alle data die reeds op diverse plaatsen wordt opgeslagen. Op basis van deze datagedreven onderlegger worden nieuwe inzichten mogelijk. De verwachting is dat deze gecombineerde innovatieve aanpak gericht op de jeugd veel economische activiteit in Almere genereert. De EDBA heeft het Jan van Es Instituut (JVEI) uit Almere gevraagd om de aanpak van het programma te ontwikkelen. Het programma draagt nadrukkelijk een maatschappelijk en een wetenschappelijk karakter. Speciale aandacht wordt besteed aan de schaalbaarheid van de oplossingen die worden ingezet. De oplossingen worden ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd in de Almeerse context, waarmee Almere voor de aanpak van gezondheidsachterstanden bij de jeugd als een living lab kan worden beschouwd. Vervolgens moet bij gebleken succes deze oplossing bedrijfsmatig kunnen worden geëxploiteerd door implementatie in andere gebieden in Nederland. De ambitie is vooral bedrijfseconomisch interessante oplossingen die op meerdere plaatsen zijn te implementeren. Natuurlijk zal het programma De gezonde Jeugd onderdeel vormen van het nieuwe innovatieplatform het Gezondheid & Welzijn Instituut Almere, kortgezegd de innovatiefabriek. Daar is het uitgangspunt innoveren zonder muren, waar alle stakeholders op het gebied van gezondheid en welzijn met elkaar samenwerken aan innovatieve oplossingen. Op dit moment wordt er al samengewerkt door meer dan 50 organisaties uit het bedrijfsleven, het onderwijs, zorginstellingen (Care en Cure), overheden en Universitaire Medische Centra. 9

10 ict & media Dicolab: anders Samenwerken Wat doe je als je het gek vindt dat maar één mens in controle is over een computer? Dan ontwikkel je software die ervoor zorgt dat je met twee of veel meer mensen tegelijkertijd kunt werken aan welk willekeurig document dan ook. Dat deed Mels Nieuwenhoven met zijn bedrijf Dicolab. Ons product is uniek in de wereld en onze klanten weten ons al te vinden. Wel willen we nog meer groeien, bekender raken. En daarin heeft de EDBA ons afgelopen jaar ondersteund. Nieuwenhoven was al in 2005 ervan overtuigd dat samenwerken in één document juist grote voordelen bracht. Zijn bedrijf Dicolab ontwikkelde in de jaren tot 2010 de bijbehorende technologie die in datzelfde jaar ook daadwerkelijk gebruikt kon worden. Met onze software kunnen mensen in een bestaande omgeving werken, legt Nieuwenhoven uit. In beeld zijn er meerdere cursors te zien. Een van onze klanten is Rijkswaterstaat. Zij hebben zes controlerooms verspreid over Nederland die verantwoordelijk zijn voor de informatieborden boven de wegen. Bijvoorbeeld daar waar de file-informatie op verschijnt. Je kunt je voorstellen dat het juist in deze branche, security & monitoring, heel effectief is om met meer mensen tegelijkertijd te kunnen handelen. Je bent niet meer afhankelijk van een persoon die de informatie mag en kan invoeren, maar iedereen kan signaleren en alarmeren via een eigen toetsenbord en eigen muis.

11 Psychologie Het is puur psychologie. Want waarom vinden we het heel normaal dat er maar één pijltje op het scherm beweegt, maar voelen meer pijltjes bijna als een inbreuk? Nieuwenhoven vertelt dat dat gevoel bij meer mensen speelt. We zijn eigenlijk allemaal zo geprogrammeerd dat het normaal is dat je alleen op je computer werkt. Maar het blijkt dat als je de mogelijkheid hebt om samen op elke applicatie, in welk gewenst document dan ook, te werken, er iets moois gebeurt. Namelijk: groepsdynamica. Een onderzoek van TNO heeft dat aangetoond. Zij zagen dat het al heel snel gewoon wordt gevonden dat er meer pijltjes en dus meer mensen aan het werk zijn op een en dezelfde plek. Bij jongeren onder de 20 is er al binnen 10 seconden een hiërarchie bepaald. Bij mensen boven de 20 duurt het ook maar 60 seconden voordat er een natuurlijk proces ontstaat en samenwerken lukt. Nu hij de ontwikkelfase voorbij is en Dicolab op de kaart staat, is het tijd om een nieuwe stap te maken. We willen onszelf breder in de markt zetten, vertelt Nieuwenhoven. We hebben al veel klanten in de zakelijke wereld en in die wereld kent men ook buiten Nederland onze naam. We richten ons op Security & monitoring maar ook op Healthcare en op de olie- en gasindustrie. Branches waarin het loont als je samenwerkt. Waar snelle oplossingen gewenst zijn. We willen ons groeiproces versnellen. De EDBA heeft ons financieel ondersteund zodat we dat nu met slimme marketing kunnen doen. De EDBA heeft bovendien een groot netwerk waar wij via hen gebruik van konden maken. Onlangs hebben we een kantoor in Amerika geopend, maar ons hoofdkantoor blijft in Almere gevestigd. Hier zit immers de kennis. Wel is het lastig om goede mensen te vinden. Ook daar is de inbreng van de EDBA zeer zinvol. Mensen die bij ons komen werken, leiden we zelf op. Die specifieke kennis willen we behouden en daar willen en moeten we komend jaar in investeren. Het blijkt dat als je de mogelijkheid hebt om samen op elke applicatie, in welk gewenst document dan ook, te kunnen werken, er iets moois gebeurt. 11

12 health & wellness Regieprogramma nieuwe woonzorgconcepten

13 In Nederland is de visie op huisvesting van ouderen en mensen met een beperking de laatste jaren drastisch gewijzigd. Het is tegenwoordig gebruikelijk om te zorgen dat deze mensen langer thuis blijven wonen en onderdeel uit blijven maken van de maatschappij. Dat betekent dat er steeds vaker voor gezorgd wordt dat kleine wooneenheden verrijzen midden in woonwijken. Woningen moeten zodanig worden ontworpen en ingericht, dat de mensen zo veel mogelijk zelfredzaam worden èn blijven. Een hulpmiddel daarbij is de toepassing van Domotica en ICT oplossingen. Tenslotte is het steeds vaker gebruikelijk dat er particuliere initiatieven ontstaan vanuit ouders/verzorgers, die de regie willen blijven voeren over wonen en vervolgens zorg inkopen. De Stichting MET en EDBA willen in deze ontwikkeling in Almere een rol spelen, elk vanuit verschillend maar overlappend motief. Voor de EDBA geldt een economisch motief: de zorgsector is een grote bedrijfstak. De Stichting MET is voortgekomen uit een toonaangevend ouderinitiatief in Almere (WoonMere) en zij ziet kansen om meer, vergelijkbare ouderinitiatieven te entameren en de kennis hierover te delen. Juist in Almere, waar de traditionele intramurale instellingen ontbreken, is behoefte aan kleinschalige woonvormen met zorg. De combinatie van beide economie en voorzieningenniveau leidt tot de gezamenlijke ambitie om in de komende 3 jaar tot 5 nieuwe woon-zorginitiatieven te komen. Maar ook voor ouderen zijn er meer voorzieningen nodig. Daarom ondersteunt de EDBA het private initiatief Reedewaard. Een bestaand pand in Almere Haven wordt verbouwd tot appartementen voor dementerende ouderen met de bijpassende zorg. In februari opende Reedewaard haar deuren. Er is al veel belangstelling voor de appartementen en het zorghotel. Het Vaarthuis is ook een prachtig voorbeeld van een woonzorgconcept dat past bij deze tijd en ontwikkeling. wat doen we? Agenderen ambities beschreven in notitie Kansen voor kleinschalig wonen met zorg in Almere Nieuwe initiatieven ondersteunen (Het Vaarthuis, Reedewaard) Nieuwe initiatieven opstarten (ouders interesseren en ondersteunen met nieuwe projecten) Makelaar tussen organisaties om dingen mogelijk te maken (verbinden waar nodig) Netwerk opbouwen Agenderen leegstand (gemeentelijk) vastgoed in relatie tot initiatieven beschermd wonen (bijvoorbeeld herbestemmen schoolgebouwen) 13

14 health & wellness Het Vaarthuis: Meer dan een thuis alleen Het gebeurt zelden dat een ouderinitiatief binnen een aantal jaar gerealiseerd wordt. Het wooninitiatief van Stichting Het Vaarthuis is echter een glansrijke uitzondering. Binnen anderhalf jaar werden de plannen voor twee woonvormen voor jonge mensen met een intensieve begeleidingsvraag realiteit. Voorzitter Janneke Heijstek: Eind 2014 en begin 2015 konden we de deuren openen. Trots? Dat is een understatement. Het bestuur van Stichting Het Vaarthuis weet waar zij over praat. Twee van de drie bestuursleden hebben kinderen met autisme en waren samen met andere ouders op zoek naar een passende woonvorm. Een waar jonge mensen vanaf 17 jaar onder begeleiding leren hoe zij het op eigen benen kunnen redden. Janneke: Er zijn beschermde woonvormen in Almere, maar veel te weinig en er zijn lange wachtlijsten. We wilden een woonvorm creëren waar jongeren zelfredzaam kunnen worden.

15 Trainingsplekken in de vorm van kamers met een eigen entree, een eigen keuken, badkamer en toilet. Ook wilden we dat ze met gelijkgestemden konden omgaan. Mensen die net als zij autistisch zijn en veel beter begrijpen wat er in hen omgaat dan mensen zonder autisme. Met hulp van Goede Stede komt de Stichting in 2013 in aanmerking voor twee schoolgebouwen in de wijk Tussen de Vaarten. Nu, anderhalf jaar later, zijn de twee gebouwen ingericht voor bewoners. Janneke: Een van de huizen is Het Vaarthuis, hier wonen jongeren met autisme met normale tot meer dan gemiddelde intelligentie. Zij hebben Beschermd Wonen indicaties via de gemeente Almere. Het andere huis is JJ10, hier wonen jongeren met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met autisme. Hun zorgvraag past binnen de Wet Langdurige Zorg. Het Vaarthuis Een deel van de jongeren in Het Vaarthuis wordt getraind voor het leven buiten de woonvorm. Ze hebben alles voor zichzelf op ongeveer 50 m 2. We vonden een zorgaanbieder die hulp biedt, maar er niet vanzelfsprekend is. Hulpverleners kunnen niet zomaar de kamers inlopen, zij moeten aanbellen bij hun cliënten. De jongeren ervaren zo hoe ze het alleen kunnen doen en krijgen er zelfvertrouwen door. Ons doel is uiteindelijk dat er geleidelijk aan jongeren doorstromen naar een eigen woning, zodat er weer ruimte komt voor anderen die tijdelijk hulp nodig hebben om te kunnen groeien. Wat helemaal fantastisch was, was dat de EDBA het zo snel kon regelen. Dat doorstromen is nog niet zo vanzelfsprekend. Nee, helaas zijn er veel te weinig betaalbare woningen voor deze doelgroep in Almere, vertelt Janneke. Het mooiste scenario zou zijn dat de jongeren naar een woning kunnen dicht in de buurt, nog beter: aan de overkant. Deze omgeving is vertrouwd. Hier hebben zij geleerd op eigen benen te staan. Gelukkig ziet de gemeente Almere hier ook de noodzaak van in en is een Taskforce samengesteld die zich speciaal richt op de doorstroom uit het Beschermd Wonen. Dringend geld nodig Een pittig traject komt nu ten einde. Janneke: Begin 2014 zijn we de banken gaan benaderen voor een lening. De een na de ander zei nee. We hadden echter heel dringend geld nodig. Particuliere leningen, fondsen aanspreken, niets hielp. We hadden wel toezeggingen voor geld, maar nog niets op de bank. Toen kwam de redding van de EDBA, zij hebben voorgefinancierd. Geweldig anders hadden we echt een probleem. En wat helemaal fantastisch was, was dat zij het snel konden regelen. Eind 2014 zaten we met de EDBA bij de notaris zodat we nu dit jaar echt meer dan een thuis kunnen zijn voor de bewoners van beide woonvormen. 15

16 handel & logistiek Distrizorg DistriZorg wordt gevormd door een consortium van bedrijven die zich op verschillende logistieke aspecten in de zorg richten. Met DistriZorg slaan die bedrijven de handen ineen om de logistiek in de zorg op een integrale en innovatieve wijze aan te pakken. Distrizorg richt zich op twee projecten; innovatieve logistieke oplossingen voor zorginstellingen en het ontwikkelen van thuiszorg-oplossingen voor mantelverzorgers en professionals.

17 Het eerste spoor loopt moeizaam. Uit eigen onderzoek door DistriZorg bij het Flevoziekenhuis komt naar voren dat er substantieel kosten, op nationaal niveau meer dan 1 miljard, bespaard kunnen worden. Toch leert de praktijk van alledag dat de ziekenhuizen dit onderwerp niet echt oppakken. De bestuurstafel van menig ziekenhuis heeft nog genoeg andere prioriteiten. Kortom, het idee mag dan wel goed zijn, het heeft geen prioriteit in de ziekenhuiswereld. Alleen bij nieuwbouw lijken er kansen te liggen voor DistriZorg. We gaan de opgebouwde contacten en lopende prospects daarom met een minimum aan kosten en tijd onderhouden. In het tweede project, het ontwikkelen van thuiszorg-oplossingen voor mantelverzorgers en professionals, werkt DistriZorg samen met het lectoraat van Windesheim aan de ontwikkeling van een virtueel platform voor coördinatie en planning van efficiënte cliëntgedreven zorg-thuis-logistiek, dat inspeelt op de veranderende zorgomgeving en voorziet in de behoeftes van cliënten en zorgaanbieders. Mensen worden gestimuleerd om zorg, hulp en/of ondersteuning steeds meer zelf te organiseren. Onder invloed van deze wetswijzigingen verandert de Nederlandse verzorgingsstaat langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. In dit nieuwe stelsel worden mensen gestimuleerd om zorg, hulp en/of ondersteuning in hun dagelijkse leven zo lang mogelijk zelf thuis te organiseren en indien nodig in eerste instantie een beroep te doen op mensen uit hun eigen sociale netwerk. Pas als dit netwerk de benodigde hulp niet kan bieden, komt professionele hulp of ondersteuning in beeld. Daarnaast is het uitgangspunt dat mensen die door een beperking zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben langer dan voorheen thuis blijven wonen. In combinatie met toenemende vergrijzing van de bevolking, neemt naar verwachting het aantal thuiswonende chronisch zieken, al dan niet met meerdere aandoeningen, de komende jaren fors toe. Logistiek probleem: impact op de logistieke infrastructuur De maatschappelijke ontwikkelingen en het overheidsingrijpen hebben uiteraard consequenties voor zorgbehoevenden, maar brengen ook voor de zorgaanbieders grote uitdagingen mee. De bestaande distributiestructuur van zorgaanbieders zal veranderen van het beleveren van enkele zorgorganisaties in grote volumes (B2B) naar het beleveren van veel cliënten in kleine volumes (B2C). Om deze nieuwe vorm van zorglogistiek efficiënt te laten plaatsvinden zijn slimme fijndistributie oplossingen nodig, waarbij verschillende goederenstromen worden gecoördineerd en gebundeld met behulp van slimme ICT applicaties. Ontwikkeling virtueel platform De cliënten en zorgleveranciers worden met elkaar verbonden door middel van een virtueel platform. Via dit sectorbrede platform kunnen cliënten op een zeer toegankelijke wijze (één loket ) alle benodigde goederen aanvragen: medische hulpmiddelen, medische instrumenten, medische verbruiksgoederen (bijv. incontinentiematerialen), textiel, geneesmiddelen, maaltijden etc. Het virtueel platform (een ict-applicatie) coördineert de binnenkomende bestellingen en plaatst deze door naar de betreffende zorgleveranciers. Vervolgens plant de applicatie de meest efficiënte bezorger en route en zorgt deze voor een snelle en klantvriendelijke levering van alle bestellingen. Het consortium DistriZorg bestaat uit samenwerkende marktleiders (Mediq/ Medeco, Vos Logistics, Hospital Logistics en Vegro) die logistieke innovaties implementeren in de zorg. Natuurlijk zal in dit project ook de gemeente Almere betrokken worden als één van de belangrijke factoren bij de uitvoering van de zorg in Almere. Met DistriZorg slaan die bedrijven de handen ineen om de logistiek in de zorg op een integrale en innovatieve wijze aan te pakken. 17

18 health & wellness Veel beter fysiotherapie: Sprekende handen Waar vinden we m 2 voor een voetbalveld en mogen we praktijk voeren? De gemeente Almere was even verbaasd over deze vraag van Veel Beter Fysiotherapie. Maar toen ze de businessplannen van de fysiotherapiepraktijk beter bekeken, werd er meteen gezocht naar een passende locatie. Veel Almeerse (amateur)- sporters. En bekende namen zoals John Heitinga, Daphne Schippers, Kevin Prince Boateng en Churandy Martina. Dat werd Almere Poort. In 2016 openen we daar de deuren van een concept waar sporters niet alleen behandeld worden, maar waar ze tevens kunnen trainen zoals ze dat gewend zijn. Op een heus voetbalveld bijvoorbeeld, vertelt Camiel van Druten. Het is niet zo dat de praktijk nu pas op zoek hoeft naar klanten. Nee, we hebben een vast en groot klantenbestand, vertelt Van Druten niet zonder trots. Almeerse (amateur)sporters maar het grootste deel komt vanuit het hele land en zelfs uit het buitenland. Ook bekende namen zoals John Heitinga, Daphne Schippers, Kevin Prince Boateng en Churandy Martina. Ondanks dat we ook nu al alle klanten een topsportbehandeling geven, vonden we wel dat we hen na negen jaar meer konden bieden. Een nog betere plek om ze te behandelen, om ze te laten trainen. We wilden een voetbalveld voor de voetballers. Een atletiekbaan voor de atleten.

19 Veel Beter Fysiotherapie bestaat al bijna een decennium. Er werken tien fysiotherapeuten die elkaar aanvullen en verbeteren. We hebben elk onze kernkwaliteiten waarmee we onze klanten de optimale zorg geven. Samen zijn we de oplossing om van pijn af te komen, zijn we gefocust op resultaat, gaan we samen met klanten naar een hoger level. We laten onze handen spreken. Dat doen we nu op Markerkant en Randstad in Almere Stad. Op de nieuwe locatie in Poort kunnen we straks met wel 20 therapeuten terecht, maar dat groeiproces zal natuurlijk verlopen. We willen alleen maar samenwerken met mensen met hart voor hun vak, met dezelfde mentaliteit en passend bij het team. Mensen die wat extra s willen op hun vakgebied. Zij versterken onze identiteit en zijn een meerwaarde voor onze klanten. Het wordt allerminst een legbatterijpraktijk, vertelt Van Druten. Daar bedoel ik mee dat het wel een grote praktijk is, maar heel persoonlijk. Dat hebben we ook in het ontwerp doorgevoerd. De architect heeft ons daarbij geholpen. Zo is straks alles aan elkaar verbonden. De loungeplek waar je andere sporters kunt tegenkomen is verbonden met de trainingsruimtes, met de behandelkamers, de sportvelden en ook met de collegezaal. Dat laatste realiseren we omdat er dagelijks lessen te volgen zijn. Dat doen we nu ook al elke dag via onze eigen Veel Beter Academie. Hier vergaren en delen we kennis. Op de nieuwe locatie in Poort kunnen we straks met wel 20 therapeuten terecht. Feedback De gemeente Almere heeft veel geholpen op de weg naar hun vernieuwende plannen. Zo stelde zij de praktijk voor aan de EDBA. Van Druten: In eerste instantie wilde ik vooral weten wat de EDBA van onze plannen vond. Zij staan immers midden tussen de bedrijven en zien heel wat plannen voorbijkomen. Al heel snel kwam hun feedback. Ze waren enthousiast over de plannen en wilden ons een investering bieden. Dat verraste ons aangenaam. Ook met de feedback waren we heel blij. Dit jaar wordt er gebouwd en in 2016 zal de praktijk verhuizen naar Almere Poort. Van Druten: We dragen graag ons steentje bij aan Almere en zijn als commerciële fysiopraktijk uniek in Nederland met dit concept. Tot die tijd? Financieel is alles rond. En weet je wat mooi is? Er zijn steeds meer grote bestaande organisaties die met ons willen samenwerken. 19

20 duurzaam almere regieprogramma circulaire economie De groeiende wereldbevolking en de behoefte aan welvaartsstijging zijn een gegeven. Om binnen dat gegeven de grenzen van onze mogelijkheden niet te overschrijden, zullen we moeten zorgen voor een enorme verbetering in de wijze waarop we met onze hulpbronnen omgaan. De uitdaging die voor ons ligt is om een transitie te maken naar een samenleving met een economisch systeem dat bijdraagt aan de verandering van een lineaire naar een circulaire economie. In een transitie naar een circulaire economie wordt, op basis van kostenoverwegingen en/of wet- en regelgeving, in toenemende mate bewust met de inzet van energie en grondstoffen omgesprongen, zonder dat dat gebaseerd is op revolutionair anders ontworpen producten, processen en systemen. Het bestaan van een recycling-infrastructuur, van een actieve reparatie- en onderhoudsmarkt en een levendige tweedehandsmarkt (zie het succes van websites als ebay en Marktplaats.nl) laten zien dat de samenleving in staat is bewegingen te maken richting een meer circulaire economie. In toenemende mate is ook sprake van ketensamenwerking om vormen van industriële symbiose (het hergebruik van reststromen energie, water of materialen) op economisch verantwoorde wijze te kunnen bewerkstelligen. Bewust spreken we van circulaire economie. TNO heeft een schatting gemaakt van de effecten van een toename in de circulaire economie voor heel Nederland. Hiermee zijn ongeveer banen gemoeid. Daarnaast is er nog een aantal spin-off kansen voor de Nederlandse economie te benoemen, o.a. op het gebied van een sterkere kennispositie. De verandering naar een meer circulaire stad is een gezamenlijke zoektocht voor veel partijen die bij de stedelijke (economische, ruimtelijke en maatschappelijke) ontwikkeling betrokken zijn: bedrijven, overheid, inwoners, kennisinstellingen en de financiële sector. De EDBA ziet kansen voor werkgelegenheid in Almere. Grondstoffen worden teruggewonnen uit afvalstromen en ingezet om nieuwe financiële, economische of andere vormen van waarde voor Almere te realiseren. Het groenafval van de gemeente Almere kan als grondstof gebruikt worden voor verpakkingsmateriaal, bioplastics, steigers en damwanden. Het is een kwestie van anders organiseren en dan kunnen we uit afval waarde creëren in plaats van de kosten te betalen voor het afvoeren en verwerken.

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie