Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 1001 Niet-dragende Binnenspouwbladen en Gevelvullende Elementen d.d Pagina 2 van 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsblad d.d. 02-01-2013 behorende bij BRL 1001 Niet-dragende Binnenspouwbladen en Gevelvullende Elementen d.d. 16-12-2003 Pagina 2 van 31"

Transcriptie

1 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d Pagina 1 van 31 Dit wijzigingsblad is op door de certificatie en attesteringsinstelling SKH conform het Regelement voor Certificatie bindend verklaard en zal per worden gehanteerd voor het uitgeven van een KOMO attestmetproductcertificaat Nietdragende Binnenspouwbladen en Gevelvullende Elementen. Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 1001 Nietdragende Binnenspouwbladen en Gevelvullende Elementen d.d en bijbehorend wijzigingsblad d.d behouden hun geldigheid tot Van deze Nationale beoordelingsrichtlijn 1001 worden hoofdstuk 4 (Prestatieeisen bouwbesluit, toelatingsonderzoek en kwaliteitsverklaring), hoofdstuk 9 (lijst vermelde documenten) en de bijlage (model KOMO attestmetproductcertificaat en model KOMO attest) vervangen door onderstaande tekst. 4. PRESTATIEEISEN BOUWBESLUIT, TOELATINGSONDERZOEK EN KWALITEITSVERKLARING Aansluittabel (nieuwbouw) Beschouwde Afd afdelingen van het. Bouwbesluit Algemene sterkte van de bouwconstructie Beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie (facultatief) Beperking van ontwikkeling van brand en rook Beperking van uitbreiding van brand Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook Inbraakwerendheid (facultatief) Bescherming tegen geluid van buiten Beperking van galm (facultatief) Geluidwering tussen ruimten (facultatief) Art. Lid Woning Woongebouw /5 Overig gebouw Eventueel verder verwijzingspad NENEN 1990 (incl. nationale bijlage) NENEN /3/4/5/7 incl. nat. bijl. Afhankelijk van te beschouwen constructiemateriaal: NENEN (incl. nat. bijlage) NENEN (incl. nat. bijlage) NENEN (incl. nat. bijlage) NENEN (incl. nat. bijlage) NENEN (incl. nat. bijlage) NEN 2608 NENEN NEN 6061 NEN 6063 NENEN Ministeriële regeling NEN 6068 NEN /67 1/ NEN NEN 5087 en NEN / NENEN NEN NEN a 14 14/ Wering van vocht NEN Beperking aanwezigheid van Ministeriële regeling schadelijke stoffen en ioniserende straling Bescherming tegen ratten en muizen Bereikbaarheid en toegankelijkheid (facultatief) Energiezuinigheid /3 13 1/ NEN 7120 en NVN 7125 NEN 1068 NEN 2686

2 Pagina 2 van 31 Opmerkingen 1. In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor nieuwbouw aangegeven. Gecertificeerde niet dragende Binnenspouwbladen en Gevelvullende Elementen die voldoen aan de eisen voor nieuwbouw voldoen tevens aan de eisen voor verbouw. Vanuit die optiek zijn de eisen voor verbouw niet nader uitgewerkt. 2. Hieronder zijn overeenkomstig de aansluittabel per BB afdeling de relevante BBartikelen en leden nader uitgewerkt. Tenzij anders vermeld, zijn vermelde BBartikelen/leden van toepassing op alle (drie) typen bouwwerken (woning, woongebouw en overige gebouwen) TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BBafd Sterkte bouwconstructie; Prestatieeisen, BBartikelen 2.2, 2.3 en 2.4 Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 2.2, BBart. 2.3, leden 12 en BBart. 2.4, leden 13. Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet bij de fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in NENEN De prestaties van de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, worden bepaald overeenkomstig de in tabel 1 voor de bouwconstructie of constructieonderdeel van toepassing zijnde normen. Tabel 1 Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald overeenkomstig Betonconstructie NENEN 1990 * en NENEN /3/4/5/7 * NENEN * Staalconstructie NENEN 1990 * en NENEN /3/4/5/7 * NENEN * Houtconstructie NENEN 1990 * en NENEN /3/4/5/7 * NENEN * Metselconstructie NENEN 1990 * en NENEN /3/4/5/7 * NENEN * Aluminiumconstructie NENEN 1990 * en NENEN /3/4/5/7 * NENEN * Glasconstructie NENEN 1990 * en NENEN /3/4/5/7 * NEN 2608 * inclusief nationale bijlage Gecontroleerd wordt of de opgegeven (methode voor het berekenen van de) prestaties van de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, juist zijn en overeenkomstig de in tabel 1 van toepassing zijnde normen zijn bepaald. Het attest(metproductcertificaat) geeft voor toepassingsvoorbeelden de prestaties waaraan de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen voldoen of vermeldt dat de prestaties projectmatig worden bepaald overeenkomstig de in tabel 1 aangegeven normen. Toelichting In het attest(metproductcertificaat) worden materiaaleigenschappen, de afmetingen van constructieonderdelen en de toe te passen verbindingsmiddelen nader gespecificeerd (middels tekst en/of tekeningen) welke benodigd zijn om aan de berekeningen te kunnen voldoen. BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE; BBAFD. 2.8 (FACULTATIEF) Stookplaats; BBartikel 2.57 Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart Het materiaal moet voldoen aan brandklasse A1.

3 Pagina 3 van 31 Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NENEN en NEN 6061, juist is. Het attest(metproductcertificaat) kan voor toepassingsvoorbeelden van de binnenzijde van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen de brandklasse vermelden Schacht, koker of kanaal; BBartikel 2.58 Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 2.58, leden 12. Het materiaal moet voldoen aan brandklasse A2, over een dikte van ten minste 0,01 m. Gecontroleerd wordt of de opgegeven brandklasse, bepaald overeenkomstig NENEN , juist is. Het attest(metproductcertificaat) kan voor toepassingsvoorbeelden van de binnenzijde van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen de brandklasse vermelden. BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BBAFD Binnenoppervlak; BBartikel 2.67 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 2.67, lid 1. De klassen behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse s2. De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NENEN Het attest(metproductcertificaat) vermeldt voor de binnenzijde van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen de brandklasse en de rookklasse Buitenoppervlak; BBartikel 2.68 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 2.68, leden 13/5. De klasse behoort ten minste tot brandklasse D. De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NENEN Het attest(metproductcertificaat) vermeldt voor de buitenzijde van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen de brandklasse Constructieonderdeel; BBartikel 2.72 Constructieonderdelen moeten ter beperking van het ontwikkelen van brand en rook voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart De grenswaarden kunnen bij Ministeriële Regeling worden gegeven.

4 Pagina 4 van 31 De prestaties worden bepaald overeenkomstig de in de Ministeriële regeling aangegeven bepalingsmethode(n). In het attest(metproductcertificaat) worden (nog) geen uitspraken gedaan. Dit artikel is informatief opgenomen in het kader van de zorg en signaleringsplicht. BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BBAFD Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BBartikel 2.84 De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 2.84, leden 13/67 voor woningen/woongebouwen en leden 1/47 voor overige gebouwen. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag bedraagt een veelvoud van 30 minuten met een minimum van 30 minuten. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) vermeldt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK; BBAFD Weerstand tegen branddoorslag, brandoverslag en rookdoorgang; BBartikel 2.94 De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 2.94, leden 23. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag bedraagt ten minste 30 minuten. Aan de (weerstand tegen) rookdoorgang kunnen bij Ministeriële regeling nadere eisen worden gesteld. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) vermeldt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. In het attest(metproductcertificaat) worden (nog) geen uitspraken gedaan over de rookdoorgang. Dit is informatief opgenomen in het kader van de zorg en signaleringsplicht. INBRAAKWERENDHEID; BBAFD (FACULTATIEF) Reikwijdte; BBartikel Deuren, ramen en kozijnen, toegepast in woningen en woongebouwen, die bereikbaar zijn voor inbraak moeten voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart De inbraakwerendheid moet voldoen aan weerstandsklasse 2. De bereikbaarheid voor inbraak wordt bepaald overeenkomstig NEN 5087 en de weerstandsklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN 5096.

5 Pagina 5 van 31 Het attest(metproductcertificaat) kan voor de inbraakwerende deuren, ramen en kozijnen, toegepast in nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, de weerstandsklasse 2 vermelden. Toelichting De prestaties worden alleen gecontroleerd, wanneer (voor inbraak bereikbare) ramen, deuren en kozijnen onderdeel uitmaken van de te leveren nietdragende binnenspouwbladen dan wel gevelvullende elementen TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BBAFD Geluid van buiten; BBartikel 3.2 Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie heeft een minimum van 20 db. De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) vermeldt m.b.t. geluid van buiten de karakteristieke geluidwering van de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen Industrie, weg of spoorweglawaai; BBartikel 3.3 Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 3.3, leden 1/34 voor woningen/woongebouwen en leden 14 voor overige gebouwen. n 1) De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied is niet kleiner dan het verschil tussen de in het hogerewaardenbesluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie, weg of spoorweglawaai en 35 db(a) bij industrielawaai, of 33 db bij weg of spoorweglawaai. 2) De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte is maimaal 2 db of db(a) lager dan de hierboven bedoelde karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) vermeldt m.b.t. industrie, weg of spoorweglawaai de karakteristieke geluidwering van de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen Luchtvaartlawaai; BBartikel 3.4 (facultatief) Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 3.4, leden 15.

6 Pagina 6 van 31 n 1) De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie is niet kleiner dan 30 db. 2) Het karakteristiek geluidniveau in een verblijfsgebied is ten hoogste 33 db. 3) De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte is maimaal 2 db of db(a) lager dan de hierboven bedoelde karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) kan m.b.t. luchtvaartlawaai de karakteristieke geluidwering van de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen vermelden. BEPERKING VAN GALM; BBAFD. 3.3 (FACULTATIEF) Geluidsabsorptie; BBartikel 3.13 Een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte in een woongebouw die grenst aan een nietgemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart De totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, uitgedrukt in m 2, is niet kleiner dan 1/8 van de getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m 3, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, en Hz. De totale geluidsabsorptie wordt bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) kan voor toepassingsvoorbeelden de bijdrage aan de totale geluidsabsorptie vermelden. GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN; BBAFD. 3.4 (FACULTATIEF) Ander perceel; BBartikel 3.16 Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau voor de geluidoverdracht moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 3.16, leden 14. Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil is niet kleiner dan 47 db en het gewogen contactgeluidniveau is niet groter dan 59 db. Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau worden bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) kan voor toepassingsvoorbeelden het luchtgeluidniveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau vermelden Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel; BBartikel 3.17 Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau voor de geluidoverdracht moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 3.17, leden 14 voor woningen, 14/67 voor woongebouwen en leden 15 voor overige gebouwen.

7 Pagina 7 van 31 Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil is niet kleiner dan 47 db en het gewogen contactgeluidniveau is niet groter dan 59 db. Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau worden bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) kan voor toepassingsvoorbeelden het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau vermelden Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie; BBartikel 3.17a Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau voor de geluidoverdracht moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 3.17a, leden 13. Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil is niet kleiner dan 32 db en het gewogen contactgeluidniveau is niet groter dan 79 db. Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau worden bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) kan voor toepassingsvoorbeelden het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau vermelden. WERING VAN VOCHT; BBAFD Wering van vocht van buiten; BBartikel 3.21 Uitwendige scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 3.21, lid 1. Uitwendige constructies moeten waterdicht zijn. De waterdichtheid wordt bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) vermeldt dat nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen waterdicht zijn Factor van de temperatuur; BBartikel 3.22 Een scheidingsconstructie, waarvoor een warmteweerstand geldt, moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 3.22, leden 12. Bedoelde scheidingsconstructies moeten een factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte hebben die voor woningen/woongebouwen niet kleiner is dan 0,65 en voor overige gebouwen niet kleiner is dan 0,5. De factor van de temperatuur wordt bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) vermeldt van de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen de factor van de temperatuur.

8 Pagina 8 van Wateropname; BBartikel 3.23 Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 3.23, leden 12. Bedoelde scheidingsconstructies hebben een wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m 2.s 1/2 ) en nergens groter is dan 0,02 kg/(m 2.s 1/2 ). De wateropname wordt bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) vermeldt dat nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, betegeld overeenkomstig de gestelde afmetingen, voldoen aan de eisen m.b.t. de wateropname. BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE STRALING; BBAFD Materialen; BBartikel 3.63 Materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende stralen kunnen ontstaan moeten voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 3.63, lid 1. n kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. De bepalingsmethoden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. In het attest(metproductcertificaat) worden geen uitspraken gedaan. Dit artikel is informatief opgenomen in het kader van de zorg en signaleringsplicht. BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BBAFD Openingen; BBartikel 3.69 Openingen in scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 3.69, leden 12. De openingen mogen niet breder zijn dan 0,01 m. Het attest(metproductcertificaat) vermeldt dat er in nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen geen openingen zijn breder dan 0,01 m TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID; BBAFD. 4.4 (FACULTATIEF) Vrije doorgang; BBartikel 4.22 Een vrije doorgang moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 4.22, leden 12. Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten minste 2,3 m.

9 Pagina 9 van 31 Het attest(metproductcertificaat) kan vermelden dat doorgangen in nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen een vrije breedte van ten minste 0,85 m hebben en een vrije hoogte van ten minste 2,3 m Hoogteverschillen; BBartikel 4.27 Hoogteverschillen in een route moeten voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 4.27, lid 3 voor woningen, leden 14 voor woongebouwen en lid 1 voor overige gebouwen. Hoogteverschillen (zonder overbrugging door een trap, hellingbaan of lift) tussen vloeren of een vloer en het aansluitende terrein, bedragen ten hoogste 0,02 m. Het attest(metproductcertificaat) kan voor toepassingsvoorbeelden vermelden dat het hoogteverschil tussen vloeren of een vloer en het aansluitende terrein ten hoogste 0,02 m is TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU ENERGIEZUINIGHEID; BBAFD Energieprestatiecoëfficiënt; BBartikel 5.2 De energieprestatiecoëfficiënt moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 5.2, leden 1/3 voor woningen/woongebouwen en leden 13 voor overige gebouwen. De energieprestatiecoëfficiënt bedraagt ten hoogste 0,6 voor woningen/woongebouwen. Voor overige gebouwen gelden andere waarden. Opmerking De thermische isolatie levert een belangrijke bijdrage aan de energiezuinigheid van een gebruiksfunctie. Er zijn echte meer aspecten die de energiezuinigheid bepalen die over het algemeen geen onderdeel uitmaken van de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen. Er wordt derhalve geen toelatingsonderzoek uitgevoerd naar de energieprestatiecoëfficiënt. De energieprestatiecoëfficiënt wordt bepaald overeenkomstig NEN 7120 en eventueel NVN Attest(metproductcertificaat) Het attest(metproductcertificaat) vermeldt voor toepassingsvoorbeelden van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen met aansluitdetails dat bij de berekening van de energieprestatiecoëfficiënt van het totale gebouw de bijdrage van de thermische isolatie van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen kan worden ontleend aan het attest(metproductcertificaat) Thermische isolatie; BBartikel 5.3 De warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies en de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen moeten voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 5.3, lid 1, resp. lid 4. n De warmteweerstand van scheidingsconstructies bedraagt ten minste 3,5 m 2.K/W. De warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren, kozijnen e.d. is ten hoogste 2,2 W/m 2.K. De warmteweerstand en de warmtedoorgangscoëfficiënt worden bepaald overeenkomstig NEN 1068.

10 Pagina 10 van 31 Het attest(metproductcertificaat) vermeldt dat de warmteweerstand van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen ten minste 3,5 m 2.K/W bedraagt en de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren, kozijnen e.d. ten hoogste 2,2 W/m 2.K is Luchtvolumestroom; BBartikel 5.4 De luchtvolumestroom moet voldoen aan de prestatieeisen zoals aangewezen in BBart. 5.4, lid 1 voor woningen/woongebouwen en leden 12 voor overige gebouwen. De luchtvolumestroom is niet groter dan 0,2 m 3 /s. De luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN Het attest(metproductcertificaat) vermeldt voor toepassingsvoorbeelden de bijdrage aan de luchtvolumestroom.

11 Pagina 11 van Lijst van vermelde documenten Bouwbesluit 2012 NEN 1068:2012 NEN 2608:2011+C1:2012 NEN 2686:1988+A2:2008 NEN 2778:1991+A4:2011 NEN 2872:1989 NEN 5077:2006+C1:2008+A1:2011 Concept NEN 5087:2007 NEN 5096:2007+C2:2011 NEN 6063:2008 NEN 6064:1991:A2:2001 NEN 6065:1994+A1:1997 NEN 6066:1991+A1:1997 NEN 6068:2008+C1:2011 NEN 6075:2011 NEN 6090:2006 NEN 6702:2001 NEN 6760:2001 NENEN 1928:2000 NENEN 1990+A1+A1/ C2:2011+NB:2011 NENEN C1:2011+NB:2011 Stb , 676;Stb. 2012,125, 256 en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 23914; Stcrt. 2012, Thermische isolatie van gebouwen Rekenmethoden Vlakglas voor gebouwen Eisen en bepalingsmethode Luchtdoorlatendheid van gebouwen Meetmethode Vochtwering in gebouwen n Beproeving van steenachtige materialen. Bepaling van de vorstbestandheid. Geluidwering in gebouwen n voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd Inbraakveiligheid van woningen Bereikbaarheid van dak en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen Inbraakwerendheid Dak of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen Eisen, classificatie en beproevingsmethoden Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties) Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties) Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten Bepaling van de vuurbelasting Technische grondslagen voor bouwconstructies TGB 1990 Belastingen en vervormingen Technische grondslagen voor bouwconstructies TGB 1990 Houtconstructies Basiseisen Eisen en bepalingsmethoden, inclusief correctieblad C1:2002 Fleibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken Bepaling van de waterdichtheid Eurocode Grondslagen van het constructief ontwerp Eurocode 1 Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies Deel 1: Ontwerpgrondslagen; incl. Nationale bijlage NENEN C1:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 13: Algemene belastingen Sneeuwbelasting; incl. Nationale bijlage NENEN A1+C2:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 14: Algemene belastingen Windbelasting; ; incl. Nationale bijlage NENEN C1:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 15: Algemene belastingen Thermische belasting NENEN C1:2011+NB:2011 NENEN C2:2011+NB:2011 Nationale bijlage bij NENEN C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 17: Algemene belastingen Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies Deel 11: Algemene regels en regels voor gebouwen

12 Pagina 12 van 31 NENEN C2:2011+NB:2011 NENEN C1:2011+NB:2012 NENEN C1:2011+NB:2007 NENEN C1+A1:2011+NB:2012 Ontwerp NENEN C1:2011+NB:2011 NENEN A1:2011+NB:2011 NENEN :2004 NENEN 13111:2010 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies Deel 11: Algemene regels en regels voor gebouwen Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies Deel 11: Algemene regels en regels voor gebouwen Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies Deel 12: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies Deel 11: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen; incl. Nationale bijlage Eurocode 6 Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk Deel 11: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies Deel 11: Algemene regels Geluidwering in gebouwen Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten Fleibele banen voor waterafdichtingen Onderlagen voor schubvormige dakbedekkingen en muren Bepaling van de weerstand tegen waterdoorlating NENEN :2007+A1:2009 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag NENEN138591:2010 DIN :1991 NVN 7125:2011 UEAtcrichtlijn 1971 BRL 1009:2012 BRL 1101:2005 BRL 1102:2009 BRL 1103:2006+WB2009 BRL 1105:2006+WB2009 BRL 1106:2006 BRL 1306:2004 BRL 1308:2004 BRL 1309:2004+WB2007 BRL 17041:2004 BRL 1705:2005 BRL 2205: 1995 BRL 4708:2003 Fleibele banen voor waterafdichtingen Definities en eigenschappen voor onderlagen Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen Faserdämmstoffe für das Bauwesen. Dämmstoffe für Wärmedämmung. Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) Gemeenschappelijke beoordelingsrichtlijn voor lichte scheidingswanden. Gipskartonplaat, uitgave KIWA Spaanplaat, uitgave SKH Gipsvezelplaat, uitgave KIWA Daken en gevels met geprofileerde asbestvrije vezelcementplaten, uitgave KIWA Cementgebonden houtspaanplaat, uitgave KIWA OSB Oriënted Strand Board, uitgave SKH Platen en vormstukken van geëpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie, uitgave KIWA Platen en dekens van minerale wol voor thermische isolatie, uitgave KIWA Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem, uitgave INTRON, KIWA en IKOBBKB Gevingerlast hout voor dragende toepassingen, uitgave SKH Triple, uitgave SKH Gipshoutspaanplaat, uitgave SKH Waterkerende, dampdoorlatende membranen, uitgave

13 Pagina 13 van 31 SKH publicatie 9902:2009 SKH publicatie 0001:2009 SKH publicatie 0307:2008 INTRON Beoordelingsgrondslag voor de toepassing van verf op hout Beoordelingsgrondslag voor transparante filmvormende coatings op hout Uitvoeringsrichtlijn waterdampremming in houtachtige bouwdelen Voor de juiste datum van de NEN normen wordt verwezen naar Voor de juiste datum van een BRL en eventuele bijbehorende wijzigingsbladen wordt verwezen naar de Overzichten op Voor de juiste datum van een SKH publicatie wordt verwezen naar Voor de juiste datum van de KVT wordt verwezen naar

14 Pagina 14 van 31 BIJLAGE: Model KOMO attestmetproductcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Naam (CI) Logo (CI) Adres (CI) Telefoonnummer (CI) Telefanummer (CI) NIETDRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN EN GEVELVULLENDE ELEMENTEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Certificaathouder (Producent) (Fabriek te) (Importeur) VERKLARING VAN (CI) Dit attestmetproductcertificaat is op basis van BRL 1001 Nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen d.d en bijbehorend wijzigingsblad d.d afgegeven conform het (CI) Reglement voor Certificatie. (CI) verklaart dat: het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen bij voortduring voldoet aan de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen voorzien zijn van het KOMO merk op een wijze als aangegeven in dit attestmetproductcertificaat. de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen prestaties leveren die in dit attestmetproductcertificaat zijn beschreven, mits ο de vervaardiging van de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen geschiedt overeenkomstig de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde werkmethoden ο wordt voldaan aan de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde toepassingsvoorwaarden. (CI) verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen in zijn toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op de volgende pagina s van deze kwaliteitsverklaring. (CI) verklaart dat voor dit attestmetproductcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van de overige onderdelen van de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, noch op de vervaardiging van de totale uitwendige scheidingsconstructie.. Dit attestmetproductcertificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het attestmetproductcertificaat is opgenomen in het Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw op de website van SBK: Dit attestmetproductcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Voor (CI):, directeur Gebruikers van dit attestmetproductcertificaat wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document nog geldig is. (Afbeelding van het KOMO beeldmerk). Dit attestmetproductcertificaat bestaat uit.. bladzijden. Nadruk verboden

15 Pagina 15 van 31 Bouwbesluitingang Nr. Afdeling / bepalingsmethode Prestaties volgens kwaliteitsverklaring 2.1 Algemene sterkte Uiterste grenstoestand bouwconstructie, berekening volgens van toepassing zijnde Eurocodes en/of NEN normen Toepassingsvoorbeelden met vermelding van prestaties of vermelding dat per project berekeningen en tekeningen worden opgesteld waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen 2.8 Beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie Stookplaats Facultatieve vermelding brandklasse Schacht, koker of kanaal Facultatieve vermelding brandklasse 2.9 Beperking ontwikkelen brand en rook Binnenoppervlak Vermelding brand en rookklasse (min. D, resp. s2) Buitenoppervlak Vermelding brandklasse (minimaal D) Constructieonderdeel Voldoet aan Ministeriële regel 2.10 Beperking van uitbreiding WBDBO Vermelding van de weerstand van brand 2.11 Verdere beperking van WBDBO uitbreiding van brand en verspreiding van rook 2.15 Inbraakwerendheid Reikwijdte Facultatieve vermelding van de weerstandsklasse 3.1 Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering G A;k db(a) geluid van buiten > 20 db(a) volgens NEN 5077 Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering G A;k db(a) industrie, weg of spoorweglawaai > verschil tussen in hwbesluit vermelde hoogst toelaatbare geluidsbelasting en 35 db(a) bij industrielawaai en 33 db(a) bij weg of spoorweglawaai Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering G A;k db(a) luchtvaartlawaai > 30 db(a) volgens NEN Beperking van galm Geluidsabsorptie > 1/8 van getalswaarde van inhoud ruimte 3.4 Geluidwering tussen ruimten Karakteristiek luchtgeluidniveauverschil > 47 db volgens NEN 5077 Gewogen contactgeluidniveau voor geluidsoverdracht < 59 db volgens NEN Wering van vocht Waterdicht volgens NEN 2778 Waterdicht 3.9 Beperking aanwezigheid schadelijke stoffen en ioniserende straling 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen Factor van de temperatuur binnenoppervlakte > 0,65 volgens NEN 2778 Wateropname gemiddeld < 0,01 kg/(m 2.s 1/2 ) en nergens > 0,2 kg/(m 2.s 1/2 ) Volgens voorschriften ministeriële regeling Openingen < 0.01 m Facultatieve vermelding van de geluidsabsorptie Facultatieve vermelding van toepassingsvoorbeelden die bijdragen aan de gestelde eisen Factor = Vermelding prestatie Geen vermelding prestatie m

16 Pagina 16 van Bereikbaarheid en toegankelijkheid Vrije breedte doorgang > 0,85 m en vrije hoogte > 2,3 m Hoogteverschil < 0,02 m Facultatieve vermelding van toepassingsvoorbeelden die voldoen aan de gestelde eisen 5.1 Energiezuinigheid Energieprestatiecoëfficiënt < 0,6 volgens NEN 7120 Warmteweerstand > 3,5 m 2.K/W volgens NEN 1068 Luchtvolumestroom van het totaal < 0,25 dm 3 /s/m 2 volgens blowerdoortest Vermelding van bijdrage aan de EPC Vermelding van, warmteweerstand en luchtvolumestoom

17 Pagina 17 van ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED De kwaliteitsverklaring heeft betrekking op nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen... die geschikt zijn voor toepassing in nieuwbouw (en daarmee ook verbouw) van woningen, woongebouwen en/of gebouwen met de gebruiksfunctie(s) TECHNISCHE SPECIFICATIE ONDERDELEN EN MATERIALEN 3. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

18 Pagina 18 van PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 4.1. PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID ALGEMENE STERKTE; BBAfdeling Sterkte van de bouwconstructie; BBart. 2.2, 2.3 en 2.4 Per project worden tekeningen en berekeningen overeenkomstig de van toepassing zijnde Eurocodes en eventuele NENnormen opgesteld, waaruit de prestaties van de bouwconstructies blijken. Voorts kunnen toepassingsvoorbeelden worden opgenomen die aan de prestatieeisen van het Bouwbesluit voldoen. Eventuele toepassingsvoorbeelden BEPERKING VAN HET ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE; BBAfd. 2.8 (facultatief) Stookplaats; BBart Materialen van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen in de nabijheid van een eventuele stookplaats voldoen, bepaald overeenkomstig NENEN , toegepast in de nabijheid van een stookplaats aan brandklasse A Schacht, koker of kanaal; BBart Materialen van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, toegepast aan de binnenzijde van een eventuele schacht, koker of kanaal, voldoen, over een dikte > 0,01 m gemeten loodrecht op de binnenzijde en bepaald overeenkomstig NENEN , aan brandklasse A2. BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BBAFD Binnenoppervlak; BBart Van de zijden van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen die grenzen aan de binnenlucht is de brandklasse.. en de rookklasse s2. Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brandklasse dat per project kan worden bepaald Buitenoppervlak; BBart Van de zijden van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen die grenzen aan de buitenlucht is de brandklasse... Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brandklasse dat per project kan worden bepaald Constructieonderdeel; BBart Vanwege het ontbreken van de Ministeriële regeling worden in dit attestmetproductcertificaat (nog) geen uitspraken vermeld over de beperking van het ontwikkelen van brand en rook in een constructieonderdeel. BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BBAFD (facultatief) Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BBart Nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen van brandcompartimenten hebben een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van.. min.

19 Pagina 19 van 31 VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK; BBAfd WBDBO; BBart Nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen van subbrandcompartimenten hebben een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van.. min. INBRAAKWERENDHEID, NIEUWBOUW; BBAfd (facultatief) Inbraakwerendheid; BBart Voor inbraak bereikbare deuren, ramen en kozijnen in nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen hebben, bepaald overeenkomstig NEN 5096, een weerstandsklasse.. voor inbraakwerendheid PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BBAfd Karakteristieke geluidwering (geluid van buiten); BBart. 3.2 De nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen hebben een karakteristieke geluidwering, bepaald overeenkomstig NEN 5077, van.. db Karakteristieke geluidwering (industrie, weg of spoorweglawaai); BBart. 3.3 De nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen hebben een karakteristieke geluidwering, bepaald overeenkomstig NEN 5077, van.. db Karakteristieke geluidwering (luchtvaartlawaai); BBart. 3.4 (facultatief) De nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen hebben een karakteristieke geluidwering, bepaald overeenkomstig NEN 5077, van.. db. BEPERKING VAN GALM; BBAfd. 3.3 (facultatief) Geluidsabsorptie; BBart De totale geluidsabsorptie bedraagt, bepaald overeenkomstig NENEN ,..m 2. GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN; BBAfd. 3.4 (facultatief) Karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en gewogen contactgeluidniveau (ander perceel); BBart ) het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077,.. db. 2) het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077,.. db. 3) het gewogen contactgeluidniveau voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077,.. db. 4) het gewogen contactgeluidniveau voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077,.. db.

20 Pagina 20 van Karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en gewogen contactgeluidniveau (Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel); BBart ) het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077,.. db. 2) het gewogen contactgeluidniveau voor de geluidoverdracht van verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077,.. db Karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en gewogen contactgeluidniveau (verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie); BBart. 3.17a 1) het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077,.. db. 2) het gewogen contactgeluidniveau voor de geluidoverdracht van verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077,.. db. WERING VAN VOCHT; BBAfd Wering van vocht van buiten; BBart De uitwendige nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen en nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen tussen een verblijfsgebied en een toiletruimte, een badruimte een kruipruimte zijn, bepaald overeenkomstig NEN 2778, waterdicht Factor van de temperatuur; BBart De factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, bepaald overeenkomstig NEN 2778, bedraagt ten minste 0, Wateropname; BBart Vloeren en wanden in toiletruimten en badruimten die conform de in het Bouwbesluit gegeven afmetingen worden betegeld, voldoen aan de prestatieeis met betrekking tot de wateropname. BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE STRALING; BBAfd Ministeriële regeling; BBart Vanwege het ontbreken van een Ministeriële regeling ter zake worden geen uitspraken gedaan. BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BBAfd Openingen; BBart In de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen zijn geen openingen aanwezig breder dan 0,01 m PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID; BBAfd Vrije doorgang; BBart De doorgangen en een lifttoegang hebben een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten minste 2,3 m Hoogteverschillen; BBart Het hoogteverschil tussen een vloer en het aansluitende terrein is ten hoogste 0,02 m.

21 Pagina 21 van PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID ENERGIEZUINIGHEID; BBAfd Energieprestatiecoëfficiënt; BBafd. 5.2 De bijdrage aan de energieprestatiecoëfficiënt, bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 7120, Thermische isolatie; BBart. 5.3 De warmteweerstand van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 1068,.. m 2.K/W en de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren, kozijnen e.d. is, bepaald overeenkomstig NEN W/m 2.K Luchtvolumestroom; BBart. 5.4 De luchtvolumestroom bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 2686 ten hoogste.. dm 3 /s/m 2.

22 Pagina 22 van AANVULLENDE PRIVAATRECHTELIJKE PRESTATIEEISEN 5.1. Sterkte van de bouwconstructie onder invloed van ecentrische verticale belastingen 5.2. Sterkte van de bouwconstructie tegen schokken 5.3. Verplaatsing en vervorming Gedrag van de aansluitingen met de draagconstructie Vormveranderingen 5.4. Uiterlijk aanzien en vlakheid 5.5. Voorzieningen voor afbouw en afwerking 5.6. Duurzaamheid Behoud van prestatie Bestandheid tegen schokken Bestandheid tegen vorst Onderhoud en reparatie 5.7. Beperking van inwendige condensatie 6. TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN 7. DETAILTEKENINGEN 8. WENKEN VOOR DE AFNEMER 9. Bijlagen

23 Pagina 23 van 31 BIJLAGE: Model KOMO attest KOMO attest Naam (CI) Logo (CI) Adres (CI) Telefoonnummer (CI) Telefanummer (CI) NIETDRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN EN GEVELVULLENDE ELEMENTEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Certificaathouder (Producent) (Fabriek te) (Importeur) VERKLARING VAN (CI) Dit attest is op basis van BRL 1001 Nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen d.d en bijbehorend wijzigingsblad d.d afgegeven conform het (CI) Reglement voor Certificatie. (CI) verklaart dat: De nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen prestaties leveren die in dit attest zijn beschreven, mits ο wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden. o de vervaardiging van de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde werkmethoden (CI) verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de overige onderdelen van de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, noch op de vervaardiging van de totale uitwendige scheidingsconstructie. (CI) verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande de nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen in zijn toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op de volgende pagina s van deze kwaliteitsverklaring. Dit attest is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het attest is opgenomen in het Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw op de website van SBK: Dit attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Voor (CI):, directeur De attesthouder is verplicht de producten, waarop dit attest betrekking heeft, te voorzien van de identificatiecodering, zoals vastgelegd in dit attest Gebruikers van dit attest wordt geadviseerd om bij (CI) te informeren of dit document nog geldig is. (Afbeelding van het KOMO beeldmerk). Dit attest bestaat uit.. bladzijden. Nadruk verboden

24 Pagina 24 van 31 Bouwbesluitingang Nr. Afdeling / bepalingsmethode Prestaties volgens kwaliteitsverklaring 2.1 Algemene sterkte Uiterste grenstoestand bouwconstructie, berekening volgens van toepassing zijnde Eurocodes en/of NEN normen Toepassingsvoorbeelden met vermelding van prestaties of vermelding dat per project berekeningen en tekeningen worden opgesteld waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen 2.8 Beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie Stookplaats Facultatieve vermelding brandklasse Schacht, koker of kanaal Facultatieve vermelding brandklasse 2.9 Beperking ontwikkelen brand en rook Binnenoppervlak Vermelding brand en rookklasse (min. D, resp. s2) Buitenoppervlak Vermelding brandklasse (minimaal D) Constructieonderdeel Voldoet aan Ministeriële regel 2.10 Beperking van uitbreiding WBDBO Vermelding van de weerstand van brand 2.11 Verdere beperking van WBDBO uitbreiding van brand en verspreiding van rook 2.15 Inbraakwerendheid Reikwijdte Facultatieve vermelding van de weerstandsklasse 3.1 Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering G A;k db(a) geluid van buiten > 20 db(a) volgens NEN 5077 Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering G A;k db(a) industrie, weg of spoorweglawaai > verschil tussen in hwbesluit vermelde hoogst toelaatbare geluidsbelasting en 35 db(a) bij industrielawaai en 33 db(a) bij weg of spoorweglawaai Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering G A;k db(a) luchtvaartlawaai > 30 db(a) volgens NEN Beperking van galm Geluidsabsorptie > 1/8 van getalswaarde van inhoud ruimte 3.4 Geluidwering tussen ruimten Karakteristiek luchtgeluidniveauverschil > 47 db volgens NEN 5077 Gewogen contactgeluidniveau voor geluidsoverdracht < 59 db volgens NEN Wering van vocht Waterdicht volgens NEN 2778 Waterdicht 3.9 Beperking aanwezigheid schadelijke stoffen en ioniserende straling 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen Factor van de temperatuur binnenoppervlakte > 0,65 volgens NEN 2778 Wateropname gemiddeld < 0,01 kg/(m 2.s 1/2 ) en nergens > 0,2 kg/(m 2.s 1/2 ) Volgens voorschriften ministeriële regeling Openingen < 0.01 m Facultatieve vermelding van de geluidsabsorptie Facultatieve vermelding van toepassingsvoorbeelden die bijdragen aan de gestelde eisen Factor = Vermelding prestatie Geen vermelding prestatie m

25 Pagina 25 van Bereikbaarheid en toegankelijkheid Vrije breedte doorgang > 0,85 m en vrije hoogte > 2,3 m Hoogteverschil < 0,02 m Facultatieve vermelding van toepassingsvoorbeelden die voldoen aan de gestelde eisen 5.1 Energiezuinigheid Energieprestatiecoëfficiënt < 0,6 volgens NEN 7120 Warmteweerstand > 3,5 m 2.K/W volgens NEN 1068 Luchtvolumestroom van het totaal < 0,25 dm 3 /s/m 2 volgens blowerdoortest Vermelding van bijdrage aan de EPC Vermelding van, warmteweerstand en luchtvolumestoom

26 Pagina 26 van ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED De kwaliteitsverklaring heeft betrekking op nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen... die geschikt zijn voor toepassing in nieuwbouw (en daarmee ook verbouw) van woningen, woongebouwen en/of gebouwen met de gebruiksfunctie(s) TECHNISCHE SPECIFICATIE ONDERDELEN EN MATERIALEN 3. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

27 Pagina 27 van PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BOUWBESLUIT 4.1. PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID ALGEMENE STERKTE; BBAfdeling Sterkte van de bouwconstructie; BBart. 2.2, 2.3 en 2.4 Per project worden tekeningen en berekeningen overeenkomstig de van toepassing zijnde Eurocodes en eventuele NENnormen opgesteld, waaruit de prestaties van de bouwconstructies blijken. Voorts kunnen toepassingsvoorbeelden worden opgenomen die aan de prestatieeisen van het Bouwbesluit voldoen. Eventuele toepassingsvoorbeelden BEPERKING VAN HET ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE; BBAfd. 2.8 (facultatief) Stookplaats; BBart Materialen van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen in de nabijheid van een eventuele stookplaats voldoen, bepaald overeenkomstig NENEN , toegepast in de nabijheid van een stookplaats aan brandklasse A1; Schacht, koker of kanaal; BBart Materialen van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, toegepast aan de binnenzijde van een eventuele schacht, koker of kanaal, voldoen, over een dikte > 0,01 m gemeten loodrecht op de binnenzijde en bepaald overeenkomstig NENEN , aan brandklasse A2. BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BBAFD Binnenoppervlak; BBart Van de zijden van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen die grenzen aan de binnenlucht is de brandklasse.. en de rookklasse s2. Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brandklasse dat per project kan worden bepaald Buitenoppervlak; BBart Van de zijden van nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen die grenzen aan de buitenlucht is de brandklasse... Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brandklasse dat per project kan worden bepaald Constructieonderdeel; BBart Vanwege het ontbreken van de Ministeriële regeling worden in dit attestmetproductcertificaat (nog) geen uitspraken vermeld over de beperking van het ontwikkelen van brand en rook in een constructieonderdeel. BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BBAFD (facultatief) Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BBart Nietdragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen van brandcompartimenten hebben een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van.. min.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x 1-2 2-3 1/4-7 1-2. 2.8 2.58 1 x x x 1-2 1-5 1. x x. NEN-EN 13501-1 NEN 6068 NEN 6090 Verdere beperking van

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x 1-2 2-3 1/4-7 1-2. 2.8 2.58 1 x x x 1-2 1-5 1. x x. NEN-EN 13501-1 NEN 6068 NEN 6090 Verdere beperking van Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 17122012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 30012013 Pagina 1 van 26 Dit wijzigingsblad is op 30012013 door

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 28032013 Pagina 1 van 16 Dit wijzigingsblad is op 28032013 door

Nadere informatie

Omschrijving van de wijziging

Omschrijving van de wijziging Wijzigingsblad d.d. 30082016 behorende bij BRL 0813 Laag Reliëfdorpels, Dorpels onder Houten Gevelelementen d.d. 11052005 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 5701 Wijzigingsblad 14112016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01092016 Aanvaard door de KOMO Kwaliteits

Nadere informatie

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x. x x x. x x. x x. x x x. x x. Ministeriële regeling Inbraakwerendheid

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x. x x x. x x. x x. x x x. x x. Ministeriële regeling Inbraakwerendheid Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 07-12-2012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 30-01-2013 Pagina 1 van 10 Dit wijzigingsblad is op 30-01-2013

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

Art. Lid Woning Woongebouw. x x x. x x. x x. x x

Art. Lid Woning Woongebouw. x x x. x x. x x. x x Vastgesteld door het Gezamenlijke College van Deskundigen d.d. 05122012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 02012013 Pagina 1 van 16 Dit wijzigingsblad is op

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden Wijzigingsblad BRL 2881 Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren Datum wijzigingsblad 31/01/2013 Vastgesteld door Gezamenlijk CvD Brandwerende bekledingssystemen en voorzieningen voor doorvoeren d.d.

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0208 d.d. 02-01-2013

Wijzigingsblad BRL 0208 d.d. 02-01-2013 Vloerconstructies met staal(frame)-combinatievloeren Wijzigingsdatum 02-01-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 17-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2211 BINNENDEUREN en/of -KOZIJNEN d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 2211 BINNENDEUREN en/of -KOZIJNEN d.d Wijzigingsblad d.d. 01092016 behorende bij BRL 2211 BINNENDEUREN en/of KOZIJNEN d.d. 01022011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20052016 Pagina 1 van 8 Vaststelling, aanvaarding en

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor VLOERLUIKEN

SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor VLOERLUIKEN dd. 28-11-2016 SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor VLOERLUIKEN Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit dd. 28-11-2016 Bindend

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1513 d.d

Wijzigingsblad BRL 1513 d.d Dakdekken hellende daken Wijzigingsdatum 02-01-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 05-09-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 02-01-2013. Bindend

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN BRL 0905-1 d.d. 13-01-2013 DEEL 1 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT OF KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES RABB 7514 d.d. 01-09-2016 SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 0801 Houten Gevelelementen d.d. 20-12-2011 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 0801 Houten Gevelelementen d.d. 20-12-2011 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 02012013 behorende bij BRL 0801 Houten Gevelelementen d.d. 20122011 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 27112012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden GEVELBEKLEDING (attest, productcertificaat) BRL 1015 "Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen" (2005-04) BRL 4101 "Gevelbekledingssystemen met panelen" "Deel 1: Algemeen gedeelte" (2004-02) "Deel 2:

Nadere informatie

RABB 7523 dd

RABB 7523 dd dd. 10112016 SKH RICHTLIJN 7523 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor VENTILATIEROOSTERS TOEGEPAST IN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Naam CI Telefoon: E-mail: Website: HOUTACHTIGE DAKCONSTRUCTIES MET TYPE DAKSEGMENTEN Producent Fabriek te Geïnstalleerd in bouwwerk /halfproduct Vervangt: «Vervangt» Importeur Naam bedrijf Adresgegevens

Nadere informatie

Richtlijn aansluiting Bouwbesluit

Richtlijn aansluiting Bouwbesluit RaB 7502 01-12-2015 Voor afgifte van erkende Bouwbesluit-Aansluitdocumenten voor Vloerconstructies Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 1 december 2015 Deze

Nadere informatie

RABB 7512 dd

RABB 7512 dd RABB 7512 dd. 27062016 SKHRICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BBaansluitdocumenten voor BINNENDEUREN EN/OF BINNENKOZIJNEN TOEGEPAST IN INWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES VAN GEBOUWEN.

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Wijzigingsblad d.d.13042015 behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies d.d. 1504

Nadere informatie

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat)

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 0801 "Houten gevelelementen" (2005-12) BRL 0808 "Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen" (2003-04) BRL 2902 "Gelamineerd

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT VOOR AFGIFTE VAN ERKENDE BB-AANSLUITDOCUMENTEN VOOR DE TOEPASSING VAN NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN

RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT VOOR AFGIFTE VAN ERKENDE BB-AANSLUITDOCUMENTEN VOOR DE TOEPASSING VAN NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN BRL 7500 dd. 01-12-2015 RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT VOOR AFGIFTE VAN ERKENDE BB-AANSLUITDOCUMENTEN VOOR DE TOEPASSING VAN NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN Aanvaard door de Harmonisatie Commissie van de

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

RABB 7510 dd

RABB 7510 dd RABB 7510 dd. 28042016 SKHRICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor BUITENDEUREN TOEGEPAST IN VERTICALE UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat)

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) BRL 3121 "Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" (2004-03)

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest of KOMO attest-met-productcertificaat voor DRAGENDE BINNEN- EN BUITENWANDEN

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest of KOMO attest-met-productcertificaat voor DRAGENDE BINNEN- EN BUITENWANDEN BRL 1008 d.d. 21-03-2013 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest of KOMO attest-met-productcertificaat voor DRAGENDE BINNEN- EN BUITENWANDEN Vastgesteld door CvD Bouwsystemen d.d. 08-02-2013

Nadere informatie

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies KOMO attest-met-productcertificaat Nummer x Vervangt x Uitgegeven XXXX-XX-XX d.d. xxxx-xx-xx Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Naam Certificaathouder VERKLARING VAN NAAM CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013 Woonwagens Wijzigingsdatum 06-03-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 30-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 06-03-2013. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x - x x. x x x Ministeriële regeling Beperking van uitbreiding van

Afd. Art. Lid Woning Woongebouw. x x x x - x x. x x x Ministeriële regeling Beperking van uitbreiding van Wijzigingsblad d.d. 02012013 behorende bij BRL 0803 Houten Buitendeuren d.d. 15032006 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 04122012 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa /SGS Intron Certificatie is gesloten, waarin het

Nadere informatie

Nummer K86165/02 Vervangt K86165/01. Uitgegeven 2015-04-29 d.d. 2015-01-01. Geldig tot 2020-04-29 Pagina 1 van 12. Gewapende breedplaatvloer

Nummer K86165/02 Vervangt K86165/01. Uitgegeven 2015-04-29 d.d. 2015-01-01. Geldig tot 2020-04-29 Pagina 1 van 12. Gewapende breedplaatvloer KOMO attest Nummer K86165/02 Vervangt K86165/01 Uitgegeven 2015-04-29 d.d. 2015-01-01 Geldig tot 2020-04-29 Pagina 1 van 12 Dycore B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest is op basis van BRL 0203 "Vrijdragende

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26 10 Website: http://www.skh.org

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0203

Wijzigingsblad BRL 0203 Wijzigingsblad BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) voor GEPREFABRICEERDE HOUTACHTIGE DAKKAPELLEN

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) voor GEPREFABRICEERDE HOUTACHTIGE DAKKAPELLEN BRL 0103 d.d. 2003-12-16 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) voor GEPREFABRICEERDE HOUTACHTIGE DAKKAPELLEN Op 04-02-2004 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

KOMO attest. Toepassing van «naam product/systeem»

KOMO attest. Toepassing van «naam product/systeem» Toepassing van «naam product/systeem» Nummer : «KV-nummer» Uitgegeven : «datum» Geldig tot : «datum» Vervangt : «oude KV-nummer» d.d. : «datum» Attest houder «Naam bedrijf» «Straat bedrijf» «Plaats bedrijf»

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH 03-04-2015.

Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH 03-04-2015. BRL 4103 d.d. 03-12-2015 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR DE KOMO KWALITEITSVERKLARING VOOR HOUTEN EN HOUTACHTIGE GEVELBEKLEDING(SYSTEMEN) EN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR GEVELDELEN VOORZIEN VAN HOUTEN EN

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1513 "Dakdekken hellende daken" (2004-05) BRL 4705 "Betonnen dakpannen" (2004-03) BRL 1510 "Keramische dakpannen" (2004-03) Beschouwde

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

RABB 7515 dd

RABB 7515 dd dd.08-02-2017 SKH-RICHTLIJN 7515 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor BOUWSYSTEMEN VOOR (ENERGIEZUINIGE) WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN EN/OF WOONGEBOUWEN Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim"

BRL 1332 Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim ISOLATIE, VLOER, SPRAY-SYSTEEM (attest, procescertificaat) BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit

Nadere informatie

KOMO attest. Bouwbesluit. Van den Einden Machinale Timmerwerken B.V. Geveldelen samengesteld met houten gevelelementen

KOMO attest. Bouwbesluit. Van den Einden Machinale Timmerwerken B.V. Geveldelen samengesteld met houten gevelelementen KOMO attest Nummer K86289/01 Vervangt - Uitgegeven 2015-01-01 d.d. - Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 10 Van den Einden Machinale Timmerwerken B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest is op basis van BRL 0801

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Uitgegeven Vervangt d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 Klant VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering is op basis van

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5212

Wijzigingsblad BRL 5212 14-12-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 5212 d.d.22-05-2007 Wijzigingsdatum 14-12-2015 Vastgesteld door het College van deskundigen Dak en gevelbekleding van SKG-IKOB d.d.04-06-2015. Aanvaard door

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Fabriek te «Naam fabriek» «Straat fabriek» «Plaats fabriek»

Fabriek te «Naam fabriek» «Straat fabriek» «Plaats fabriek» Dakconstructies met gewapende cellenbeton dakplaten Certificaat houder «Naam bedrijf» «Straat bedrijf» «Plaats bedrijf» Postbus «nummer» «Plaats postbus» Tel. «nummer» Fax «nummer» Fabriek te «Naam fabriek»

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

Dit attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

Dit attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: : Telefoon: E-mail: Fax: Website: BRANDWEREND BEKLEDINGSSYSTEEM VAN LIJNVORMIGE Nummer: /15 Uitgegeven: --2016 Geldig tot: --2021 Vervangt: /13 Geïnstalleerd in bouwwerk Producent Tel. Fax E-mail:

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0208 22-06-2016

Wijzigingsblad BRL 0208 22-06-2016 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 0208 Vloerconstructies met staal(frame)-combinatievloeren d.d. 22-12-2005. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: http://www.komo.nl.

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: http://www.komo.nl. Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Verklaring van SKH Dit attest is op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

Verklaring van SKH Dit attest is op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie. Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

VOOR HET VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout d.d. 23-07-2011

VOOR HET VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout d.d. 23-07-2011 BRL 0801 d.d. 20-12-2011 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN Vastgesteld door College van Deskundigen Hout d.d. 23-07-2011 Aanvaard door de

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder BOUWBESLUIT. attest-met-productcertificaat. Naam product

KOMO. Naam certificaathouder BOUWBESLUIT. attest-met-productcertificaat. Naam product KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 1103

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor HOUTSKELETBOUW

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor HOUTSKELETBOUW dd. 08042016 SKHRICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BBaansluitdocumenten voor HOUTSKELETBOUW Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit dd. 08042016

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 "Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren" (2003-11)

SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren (2003-11) SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 "Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Wering van

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -attest (-met-productcertificaat) VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME)-COMBINATIEVLOEREN

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -attest (-met-productcertificaat) VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME)-COMBINATIEVLOEREN BRL 0208 d.d. 2005-12-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -attest (-met-productcertificaat) VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME)-COMBINATIEVLOEREN Techniekgebied E9 Vastgesteld door CvD IKOB-BKB

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1106 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 1003 24 januari 2013 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Niet-dragende binnenwanden Vastgesteld door CvD Bouwsystemen d.d. 07-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

Vervangt. d.d. Naam certificaathouder

Vervangt. d.d. Naam certificaathouder Nummer Uitgegeven Vervangt d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Dit attest is op basis van BRL is op basis van BRL 0703 " d.d. 13 december 2012 inclusief wijzigingsblad

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Naam CI Telefoon: E-mail: Fax: Website: BINNEN CONCEPT Producent Vervangt:. Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

kunststof gevelelementen voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies

kunststof gevelelementen voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies SKG.0391.0027.03.NL uitgegeven: geldig tot: 22-03-2013 22-03-2018 Certificaathouder Maasbreeseweg 3 5981 NZ Panningen T : +31 (0)774 660 338 F : +31 (0)774 663 246 E : info@hanssenmeijel.nl I : www.hanssenmeijel.nl

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME) COMBINATIEVLOEREN. Nationale Beoordelingsrichtlijn 0208 d.d. 2005-12-22

VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME) COMBINATIEVLOEREN. Nationale Beoordelingsrichtlijn 0208 d.d. 2005-12-22 Algemene informatie bij deze BRL IKOB-BKB BV, Postbus 298, 3990 GB Houten Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME)-COMBINATIEVLOEREN WIJZIGINGSBLAD BRL 0208 d.d

VLOERCONSTRUCTIES MET STAAL(FRAME)-COMBINATIEVLOEREN WIJZIGINGSBLAD BRL 0208 d.d Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 0208 Vloerconstructies met staal(frame)-combinatievloeren d.d. 22-12-2005. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

Kroon Kozijn Nederland BV kunststof gevelelementen uit het Schüco systeem voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies

Kroon Kozijn Nederland BV kunststof gevelelementen uit het Schüco systeem voor de toepassing als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies SKG.1934.6709.02.NL Uitgegeven op: 01-01-2015 Vervangt: SKG.1934.6709.01.NL Geldig tot: 01-01-2020 Uitgegeven: 09-07-2014 Certificaathouder Eekhegstraat 8 6942 GB Didam T: +31 (0)316 296 161 F: E: info@kroonkozijn.nl

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Nummer K86123/01 Vervangt -- Uitgegeven 2015-01-01 d.d. -- Geldig tot 2020-01-01 Pagina 1 van 19. Gewapende breedplaatvloer. Betonson Prefab B.V.

Nummer K86123/01 Vervangt -- Uitgegeven 2015-01-01 d.d. -- Geldig tot 2020-01-01 Pagina 1 van 19. Gewapende breedplaatvloer. Betonson Prefab B.V. KOMO attest Nummer K86123/01 Vervangt -- Uitgegeven 2015-01-01 d.d. -- Geldig tot 2020-01-01 Pagina 1 van 19 Betonson Prefab B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest is op basis van BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Omschrijving van de wijziging De teksten met betrekking tot de erkenning en het modelcertificaat zijn uit de BRL verwijderd.

Omschrijving van de wijziging De teksten met betrekking tot de erkenning en het modelcertificaat zijn uit de BRL verwijderd. Wijzigingsblad d.d. 01092016 behorende bij BRL 0803 Houten Buitendeuren d.d. 10072013 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20052016 Pagina 1 van 9 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156;

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156; Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 1.1; 2.136 1.1 1.1 1.1; 2.7.7; 5.3.7 Aantal personen Artikel 1.2 1.1 Gelijkwaardigheidsbepaling Artikel 1.3 1.5; 2.200-1.4 4 2.207

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie