BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2011"

Transcriptie

1 BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2011 De personen achter VLIR-UOS 2 Het netwerk van VLIR-UOS 6 Begroting Overzicht van de in 2011 goedgekeurde projecten voor financiering 9

2 De personen achter VLIR-UOS Hoofdkantoor in Brussel Het hoofdkantoor in Brussel telt 20 personen. Het gaat om de volgende personen (op 1 mei 2012): Kristien Verbrugghen, directeur VLIR-UOS; Peter Verbeeck, financieel coördinator; Stefan Wellens, coördinator Noord en HRM; Peter De Lannoy, coördinator Zuid en IUS; Herman Diels, programmabeheerder Zuid; Christophe Goossens, programmabeheerder Zuid; Wannes Verbeeck, programmabeheerder Congo; Luc Janssens de Bisthoven, programmabeheerder Zuid; Stijn De Roover, programmabeheerder hogescholen, reisbeurzen, data en ICT; Hans Van de Water, communicatieverantwoordelijke; Sam Geerts, programmabeheerder Noord; Karolien Vrints, programmabeheerder Beurzendienst; Agnes Anquinet, administratief medewerker Beurzendienst; Caroline Deneweth, financieel medewerker; Micheline De Schrevel, boekhoudkundig en financieel medewerker; Bart Van den Bossche, financieel medewerker; Dominique De Bondt, secretaresse; Katrien Windels, secretaresse; Veerle Versele, secretaresse; Nicky Haezebrouck, secretaresse. Landenkantoren in DR Congo en Ethiopië De landenvertegenwoordigers zijn Kathleen Wuytack voor DR Congo en Hans Bauer voor Ethiopië. Ze vertegenwoordigen VLIR-UOS ten aanzien van de lokale academische, politieke en sociale instellingen. Ze faciliteren de VLIR-UOS-projecten in DR Congo en Ethiopië, in samenwerking met het hoofdkantoor in België en de projectuitvoerders. Contactpersonen aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen De Instellingscoördinatoren voor Ontwikkelingssamenwerking (ICOS) zijn de contactpersonen van VLIR-UOS aan de Vlaamse universiteiten en associaties. De ICOS informeren academici van de eigen universiteit en de geassocieerde hogescholen over opportuniteiten voor samenwerking, adviseren hen bij het ontwerp van een projectaanvraag en ondersteunen de uitvoering van projecten. De contactgegevens van de contactpersonen aan de universiteiten en hogescholen vindt u op de website van VLIR-UOS. Bureau UOS Het Bureau Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (Bureau UOS) is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de VLIR voor universitaire ontwikkelingssamenwerking. Het is opgericht door de VLIR als bestuursorgaan voor universitaire ontwikkelingssamenwerking. Het Bureau UOS bestaat uit een vertegenwoordiger van elke Vlaamse universiteit en een vertegenwoordiger van de hogescholen. De leden zijn (op 1 augustus 2012): Koen De Feyter, UA (voorzitter); Roel Merckx, KU Leuven; Patrick Sorgeloos, UGent; Marc Nyssen, Vrije Universiteit Brussel; Paul Janssen, UHasselt. Tot 1 augustus 2012 was Patrick Sorgeloos voorzitter van het Bureau UOS. Stuurgroep UOS De Stuurgroep Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (Stuurgroep UOS) is het overlegorgaan tussen VLIR-UOS en de financierende federale overheid. Op de agenda staan het beleid over universitaire ontwikkelingssamenwerking, de opvolging van financieringsprogramma s en de uitvoering Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 2

3 van de akkoorden tussen de Belgische overheid en VLIR-UOS. De Stuurgroep bestaat uit de directie van VLIR-UOS, het Bureau UOS en vertegenwoordigers van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en de minister van Ontwikkelingssamenwerking. De leden zijn (op 1 mei 2012): alle leden van het Bureau UOS, Frank De Wispelaere (DGD), Michèle Deworme (kabinet Ontwikkelingssamenwerking), Myriam Lemmelijn (DGD), Dirk Molderez (DGD), Anne Van Malderghem (DGD). Selectiecommissies en expertengroepen De selectiecommissies beoordelen de projectvoorstellen voor VLIR-UOS-financiering. Ze gebruiken hiervoor een lijst van selectiecriteria. Op basis van de adviezen van de selectiecommissies bekrachtigt het Bureau UOS de selectie van projecten. De selectiecommissies bestaan uit experten uit de academische wereld en de ontwikkelingssamenwerking uit binnen- en buitenland, en uit vertegenwoordigers van de federale overheid. De voorzitter van het Bureau UOS of een lid van het Bureau UOS zit de selectievergaderingen voor. VLIR-UOS telt twee expertengroepen, over ICT en over bibliotheekontwikkeling. De expertengroepen hebben als doel informatie en ervaringen uit te wisselen en advies te verlenen aan VLIR-UOS, bijvoorbeeld over het gebruik van ICT en online learning in hoger onderwijs en onderzoek. De selectiecommissies en expertengroepen zijn als volgt samengesteld (op 1 mei 2012). Als voorzitter van de selectiecommissies zetelt telkens de voorzitter van het Bureau UOS of een plaatsvervangend lid van het Bureau UOS. Selectiecommissie Internationale Congressen (INCO) De voorzitter van het Bureau UOS; Roeland Samson (UA); Ludo Veny (UGent); Ronald van Loon (Vrije Universiteit Brussel); Gerrit Janssens (UHasselt); Filip De Boeck (KU Leuven); Rudy De Meyer ( ); Paul Verlé (BTC); Dirk Molderez (DGD) Selectiecommissie Eigen Initiatieven (EI) De voorzitter van het Bureau UOS; Jean Berlamont (KU Leuven); Morgan De Dapper (UGent); Leo De Ridder (UGent); Jacques Tiberghien (Vrije Universiteit Brussel); Peter Bols (UA); Ernest Schockaert (UHasselt); Dirk Molderez (DGD ); Jan Coenen (ITG); Marnik Vanclooster (Université Catholique de Louvain) Selectiecommissie Onderzoeksbeurzen De voorzitter van het Bureau UOS; Jacques Willems (UGent); Geert Claeys (UGent); Geert Angenon (Vrije Universiteit Brussel); Tom De Herdt (UA); Ann Cassiman (KU Leuven); Jan Eggermont (KU Leuven); Michèle Oleo (IWT); Koos-Jaap Van Zwieten (UHasselt); Dirk Molderez (DGD ); Luc Kestens (ITG); Rudy Herman (EWI); Hans Beeckman (KMMA) Selectiecommissie Opleidingsprogramma's De voorzitter van het Bureau UOS; Jan Masschelein (KU Leuven); Hilde Heynen (KU Leuven); Yves Jorens (UGent); Patrick Van der Stuyft (ITG); Herwig Leirs (UA); Stefaan Smis (Vrije Universiteit Brussel); Dirk Molderez (DGD); Marleen Bosmans (BTC); Govert Van Heusden (ITG); Dirk Smits (HUB) Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 3

4 Selectiecommissie ICT Close The Gap De voorzitter van het Bureau UOS; Wim Van Petegem (voorzitter VLIR-ICT/OLL-expertengroep, KU Leuven); Martin Belcher (INASP); Olivier Vanden Eynde (Close the Gap); Oscar Struijvé (Education for Change); Dirk Molderez (DGD ) Adviescommissie Sensibilisering De voorzitter van het Bureau UOS; Dirk Molderez (DGD); Sofie Van Zeebroeck (Jint); Stijn De Roover (VLIR-UOS). Selectiecommissie DR Congo De voorzitter van het Bureau UOS; Eric Tollens (KU Leuven); Johan Smitz (Vrije Universiteit Brussel); Stef Vandeginste (UA); Pierre Camus (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel); Fabian Clément (BTC); Marcel Rémon (FUNDP, voor CUD); Dirk Molderez (DGD); Eddy Nierynck (DGD); Oswald Van Cleemput (UGent); Jean-Michel Rigo (UHasselt). Selectiecommissie Research Initiatives Programme De voorzitter van het Bureau UOS; Wilfrida Decraemer (KBIN); Peter Erkelens (Technische Universiteit Eindhoven); Herman Goethals (KBIN); Oswald Van Cleemput (UGent); Sinclair Mantell (Nakhlatec Zweden); Daniel Sifuna (Kenyatta University); Gabriela Torrea (ITG); Jos Vanderleyden (KU Leuven); Dirk Molderez (DGD ) Selectiecommissie Zuidinitiatieven De voorzitter van het Bureau UOS; Judith Kerkhof (Arteveldehogeschool Gent); Marc Janssens (Hogeschool Gent); Jozef Anné (KU Leuven); Gerrit Janssens (UHasselt); Johan Swinnen (Vrije Universiteit Brussel); Sonja Spee (Artesis Hogeschool Antwerpen); Jan Coenen (ITG); Diane Verstraeten (Voormalig secretaris-generaal Internationaal Vlaanderen); Jan Govaerts (UCL); Paul Verlé (BTC); Dirk Molderez (DGD). Expertengroep ICT / OLL Voorzitter: Wim van Petegem (KU Leuven) Leden: Yves Willems (KU Leuven); René Floorizone (KU Leuven); Erik Duval (KU Leuven); Michel Raes (UGent); Jan De Sitter (UA); Georges Eisendrath (Vrije Universiteit Brussel); Katie Goeman (Vrije Universiteit Brussel); Marc Thoelen (UHasselt); Jeanne Schreurs (UHasselt); Gerrit Janssens (UHasselt); Tom Dhaene (UA); Bram Mennes (Karel de Grote Hogeschool); Toon Van Hoecke (UGent); Rudy Gevaert (UGent); Frederick Questier (Vrije Universiteit Brussel); Stephane Sas (KU Leuven); Bart Bonamie (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende); Noël Selis (Katho); Leo Van Biesen (Vrije Universiteit Brussel); Luc Pieters (Artesis hogeschool); Peter Manderick (CTG) Expertengroep Bibliotheekontwikkeling Voorzitter: Raf Dekeyser (KU Leuven) Leden: Ludo Holans (KU Leuven); Johan Rademakers (KU Leuven); Sylvia Van Peteghem (UGent); Inge Van Nieuwerburgh (UGent); Paul Nieuwenhuysen (Vrije Universiteit Brussel); Egbert De Smet Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 4

5 (UA); Trudi Noordermeer (UA); Mattias Mainil (UA); Jan De Sitter (UA); Piet De Keyser (Katolieke Hogeschool Leuven); Marc Goovaerts (UHasselt); Henri Verhaaren (UGent); Hilde Nelissen (Katholieke Hogeschool Limburg); Leen Grietens (Katholieke Hogeschool Limburg); Liesbeth De Vogelaere (Artevelde Hogeschool); Frederic Vandoolaeghe (KU Leuven, campus Kortrijk); Dirk Smet (Lessius Mechelen) Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 5

6 Het netwerk van VLIR-UOS Lidmaatschap (op 1 mei 2012) ACA. De Academic Cooperation Association (ACA) is een federatie van nationale organisaties uit Europa en daarbuiten die internationalisering van het hoger onderwijs financieren en stimuleren. VLIR-UOS is lid van ACA. AgriOverseas. AgriOverseas brengt het wetenschappelijk tijdschrift Tropicultura uit over ontwikkeling in het Zuiden. Roel Merckx (KU Leuven) vertegenwoordigt VLIR-UOS in de Raad van Bestuur van AgriOverseas. Commissie Vrouw en Ontwikkeling. De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling is een commissie die de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking advies verleent op het gebied van gendergelijkheid. Voor VLIR-UOS zetelen Nathalie Holvoet (Universiteit Antwerpen), Miet Maertens (KU Leuven), Gily Coene (Vrije Universiteit Brussel) en Marijke D Haese (UGent) in de Commissie. EAIE. De European Association for International Education (EAIE) is een non-profitorganisatie die internationalisering van het hoger onderwijs in Europa en daarbuiten stimuleert en faciliteert en tegemoet wenst te komen aan de noden van individuen die actief zijn in het hoger onderwijs. Stefan Wellens (VLIR-UOS) is lid van de raad Educational Cooperation With Developing Countries (EDC board). E-CA CRE-AC. E-CA CRE-AC promoot in België de toegang tot en de verspreiding van kennis over Centraal-Afrika. Filip Reyntjens (UA) vertegenwoordigt VLIR-UOS in de Raad van Bestuur. EDUCAID. EDUCAID is het Belgisch platform voor onderwijs en vorming in ontwikkelingssamenwerking. Het heeft als doel om informatie beschikbaar te stellen en zo mensen en organisaties aan te zetten om hun acties in het Zuiden beter op elkaar af te stemmen en zo de efficiëntie ervan te verhogen. VLIR-UOS is sinds de oprichting in 2010 lid van het platform. EUA. EUA staat voor de European University Association. Flamenco. Flamenco staat voor Flanders Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education. De missie van Flamenco bestaat erin bij te dragen tot de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs en zijn kwaliteit internationaal zichtbaar te maken. Kristien Verbrugghen vertegenwoordigt VLIR-UOS in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Flamenco. KAURI. KAURI is het netwerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar zowel bedrijven, overheden als maatschappelijke organisaties deel van uitmaken. VLIR-UOS is sinds 2008 lid. Kristien Verbrugghen, directeur van VLIR-UOS, zetelt in de Raad van Bestuur van KAURI. Ontwikkelingsdebatten. Samen met BTC, MO*, VAIS, VVN en VVOB is VLIR-UOS medeorganisator van de Ontwikkelingsdebatten. Een paar keer per jaar organiseren we een debat voor professionals in de ontwikkelingssamenwerking. Met de debatten beogen we uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën en discussie over evoluties die van belang zijn voor de ontwikkelingssamenwerking. Hans Van de Water (VLIR-UOS) vertegenwoordigt VLIR-UOS in de Ontwikkelingsdebatten. Platform Kleurrijk Vlaanderen. Het Platform Kleurrijk Vlaanderen brengt actoren samen over internationale jongerenmobiliteit. JINT is trekker van het Platform. Stijn De Roover vertegenwoordigt VLIR-UOS in het Platform. Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 6

7 Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De Prijs richt zich tot studenten en jonge wetenschappers. Zij kunnen meedingen naar een prijs op basis van een eindverhandeling of op basis van een doctoraatsthesis of publicatie. Enkel werken die voldoende ontwikkelingsrelevant zijn komen in aanmerking. Voor VLIR-UOS zetelen Mark Leys (Vrije Universiteit Brussel), Kanigula Mubagwa (KU Leuven), Noël Veraverbeke (UHasselt) en Glenn Rayp (UGent) in de jury voor de prijs. Procura. VLIR-UOS is lid van Procura, het kenniscentrum voor de non-profit en de sociale economie. Procura vzw ondersteunt de non-profitorganisaties door het geven van gerichte informatie en professioneel advies aan bestuurders, directies en vrijwilligers. Vlaams partnerschap Water voor Ontwikkeling. Het partnerschap vormt een versterkte samenwerking tussen alle Vlaamse betrokkenen in de watersector en in de internationale samenwerking. Als concreet en duidelijk doel houdt het Partnerschap voor ogen om tegen 2015 evenveel mensen in ontwikkelingslanden aan water en / of sanitatie te helpen, als er inwoners zijn in Vlaanderen. VLUHR. De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, afgekort VLUHR, is conform de onderwijsdecreten gezamenlijk opgericht door alle Vlaamse spelers in het Hoger Onderwijs. De stichtende leden zijn de 6 universiteiten verenigd in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de 21 hogescholen verenigd in de Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA) en de 5 associaties. Het brede netwerk VLIR-UOS onderhoudt actieve contacten met onder meer de volgende organisaties (op 1 mei 2012): , ACODEV, APEFE, Because Health, Be-Troplive, BTC, CIUF, Close the Gap, CNCD, CUD, DIV, Ecocampus, Ex-Change, FIT, IFS, INASP, ITG, KBIN, KMMA, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, MO*, NGO-federatie, SPLASH, Stichting Toekomstige Generaties, Universitaire Stichting, VAIS, VLHORA, VLIR, VOSEC, VVN, VVOB, VVSG Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 7

8 Begroting 2011 Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 8

9 Overzicht van de in 2011 goedgekeurde projecten voor financiering Research Initiatives Programme (RIP) 2012 Project holder Partner university Nguyen Anh Tuan Can Tho University, Vietnam Cecilia Paredes Escuela Superior Politecnica del Litoral, Ecuador Pham Thi Ngoc Hanoi Yen University of Science and Technology, Vietnam Nguyen Van Hieu Hanoi University of Science and Technology, Vietnam Project Title Duration (in years) Budget (in ) Advanced studies in pond culture-keys to success for sustainable artemia farming Development of alkali activated cements using Ecuadorian natural zeolites and industrial solid wastes Visually impaired people assistance using multimodal technologies Development of semiconductor metal oxide nanowire sensors for toxic gas detection: toward prototype sensors and instruments for monitoring air pollution Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 9

10 IUC cross cutting ICT 2012 Project holder Partner University Project Title Country Dates Budget (in ) R. Gevaert, D. Universidad Central de las Datacenter design and implementation on UCLV as ICT hub for Cuba 1/01/ Roefs (UGent) Villas Cuban Universities. 31/03/2013 Egbert De Smet Several Development of & Capacity Building in ISIS-based Library Several 01/04/ (UA) Automation Software : Support and sustainability (DOCBIBLAS III) 31/03/2013 Z. Shkedy (UHasselt) Several Capaciteitsopbouw statistiek, met als pilootregio Oost- en Zuidelijk Afrika Several 01/04/ /03/2013 Zuidinitiatieven (ZI) 2012 Name Flemish promoter and Name Flemish Name partner institution(s) Country Project Title Duration (in years) Budget (in ) copromoter(s) institution Kathleen KU Leuven Universidad Nacional Ecuador Study of pathogen-pathogen interactions established Marchal de Loja during wilt disease development in Babaco (Vasconcellea helbornii) Miet Maertens KU Leuven Busitema University Uganda An integrated assessment of landslides at Mount Elgon, Uganda: Hazards, consequences and opportunities Kurt Eggers Lessius Antwerpen Instituut voor de opleiding van leraren Suriname Upgrading Speech Language Therapy (SLT) in Suriname through quality improvement of the educational SLT-curriculum and development of SLThealth care services Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 10

11 Dieter Anseeuw Katho Makerere University Uganda Enhancing food crop and fish productivity through Eva Brems UGent Ethiopian Civil Service University Ethiopia integration of aquaculture and irrigated agriculture Cooperation in research and teaching between the Institute of Federalism and Legal Studies (Ethiopian Civil Service University) and the Ghent University Human Eights Centre Peter Bossier UGent Stellenbosch University South Africa Framework for educational exchange in aquaculture Bart Van Der Bruggen Erik Van Der Eycken Marc Van Meirvenne KU Leuven Hanoi University of Civil Engineering Vietnam education with Southern Africa A joint Belgium-Vietnam study on packaged membrane bio-reactor from laboratory to the fast growing market of decentralized wastwater treatment in Vietnam KU Leuven University of Havana Cuba Microwave-assisted synthesis of hybrid compounds UGent Johan Veeckman Arteveldehogeschool University of Peradeniya Stellenbosch University Bart Nicolaï KU Leuven Hanoi University of Agriculture Wim Dewulf Groep T Dire-Dawa University & Aksum University Dirk Roose KU Leuven Universidad Central Marta Abreu de Las Villas Sri Lanka based on privileged structures: addressing technical capability on different scales Implementing novel technologies for the spatial inventory of soil quality South Africa Exploratory research into sustainability on supporting Vietnam Ethiopia & India self-reliance of community dwelling elderly Elaborating a framewok for a joint research on reducing postharvest losses of longan and litchi cultivated in Vietnam Collaborative engineering experiences in multi-national teams Cuba Computational techniques for engineering applications Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 11

12 Koen Van de Vreken Bruno Neuville Pierre Van Damme Geert Baert Artesis Hogeschool Lessius Mechelen UA Hogeschool Gent ADEKUS Suriname Strengthening the current Bsc. Programme construction engineering and infrastructure of the University of Suriname, and feasibility study for the extension of the Bsc. Programme into a regional Msc. Programme in urban design National Museum South Africa The power of stories: popular memory communication Bloemfontein as a tool for collective identity endorsement National Institute of Hygiene and Epidemiology Masinde Muliro University of Science and Technology Vietnam Kenya Reducing the burden of Pertussis disease in very young infants in different epidemiological settings by augmenting maternal antibody concentrations during pregnancy Technology development for improving soil fertility crop yields and food security on small-scale farms in Western Kenya Minh Nguyen KU Leuven Quy Nhon University Vietnam Building up a new master program in physical and theoretical chemistry in Quy Nhon University Marleen UGent Universidad Nacional Nicaragua, Introducting provider-patient communication as a new Temmerman Autónoma de Nicaragua Ecuador & topic for training and research at health institutes in Cochabamba (Bolivia) and Cuenca (Ecuador) Bolivia Jan Van Impe KU Leuven Makerere University Uganda Computational fluid dynamic modelling of municipal solid waste incinerator processes and reactions Martin Valcke UGent Universidad San Ecuador Optimizing educational research in higher education Balagangadhara Rao UGent Francisco de Quito Vijayanagar Sri Krishnadevaraya University India Towards a research network in the social sciences and humanities in Karnataka Jan Diels KU Leuven Kenyatta University Kenya Strengthening integrated natural resources management training programs at masters and undergraduate level at Kenyatta University Jos Van KU Leuven Universidad de Cuenca Ecuador Facilitation and promotion of the uptake of the Orshoven forandest forest planning support system in forest extension policy and practice in the southern Andes of Ecuador Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 12

13 Hubert Gulinck KU Leuven Sebastian Kolowa University College Jozef Corveleyn KU Leuven Pontific Catholic University of Peru Stefan Oeyen Katholieke Instituut voor de Hogeschool Opleiding van leraren Limburg Tanzania Enhancing local natural resource awareness and developing tools for participatory landuse and landscape design in Lushoto District Peru Caring the caregivers: reinforcement of community psychology professionals and consolidation of a training model for local caregivers of victims of violence in a marginal district of Lima and in Ayacucho Suriname Stagementoren leren inspireren_call Congoprojecten (PRDC) 2012 Name Flemish promoter and Name Flemish Name partner institution(s) Country Project Title Duration (in years) Budget (in ) copromoter(s) institution Eric Broekaert UGent Université de Kisangani DR Congo La promotion de l'appui psychosocial des jeunes en RDCongo Bart Muys KU Leuven Université de Kinshasa DR Congo Développement Economique des Forêts à travers une utilisation Informée (DEFI) Jean-Pierre Van UA Université de Kisangani DR Congo Renforcement d une unité de recherche clinique à geertruyden l UNIKIN, en République Démocratique du Congo (RDC) Eric Van Ranst UGent Université de Lubumbashi DR Congo Impact environnemental de la répartition spatiotemporelle des termitières de la zone métallifère du Katanga et leur potentialité agronomique dans un système écologique Sol-Termitière-Végétation Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 13

14 Marc Van Ranst KU Leuven Université de Kinshasa DR Congo Projet d appui aux activités du Centre de diagnostic, de formation et de recherche en maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes (CDFR/MER) à la faculté de médecine de l université de Kinshasa (UNIKIN) Jan Verhaegen KU Leuven Université de Kinshasa DR Congo Création d un centre de référence pour les pneumocoques à l université de Kinshasa Dirk Vogelaers UGent Université Catholique DR Congo Développement de capacités de diagnostic de Bukavu moléculaire pour la gestion de tuberculose multirésistante aux Sud Kivu Internationale Trainingsprogramma s (ITP) 2012 Promotor Instelling Titel Periode + duur Aantal bursalen Bruno De International Training Program in Food Safety, Quality Assurance Meulenaar & Mieke UGent Systems and Risk Analysis Uyttendaele 10/09/ /12/ Egbert De Smet UA 3 maanden 15 Frans Jacobs UGent Beekeeping for Poverty Alleviation (gedeelde eerste plaats) 01/04/ /07/ Patrick Meire UA Technology for integrated water management sept-dec weken 12 Wim Van Petegem KU Leuven AudioVisual Learning Materials Management, Production and 21/05/2012 tot Activities (AVLM) 13/07/2012 (8 weken) 12 Wouter Vandenhole UA Human Rights for development 19/08-15/09/ weken 12 Budget (in ) Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 14

15 Korte Opleidingsinitiatieven (KOI) 2012 Koen Dewettinck UGent Local added value creation through knowledge transfer in cocoa and chocolate processing 29/8-13/9/ dagen Godelieve Gheysen UGent Modern breeding tech niques of sweet potato 16-30/08/ weken Mark Pâquet Promotor Instelling Titel Periode + duur Voorzien Budget (in ) aantal bursalen Marc Craps Hogeschool- Multi-actor collaboration and sustainable resources management May 30 June 8, Universiteit Brussel (8 course days) Sarah De Saeger UGent Intensive training on mycotoxin analysis 28/8-9/9/ dagen Arteveldehogeschool Professional development in special educational needs 14-26/11/ weken Marleen UGent Coordination of multi-sectoral response to gender-based violence in 10 dagen in november Temmerman humani tarian settings 2012 Jos Van Orshoven KU Leuven Free and Open Source Software for Geomatics to support sustainable land management: A participatory follow-on training 2 weken tussen midden aug en midden sept 2012 Jean-Pierre Van UA International advanced vaccinology course 9 dagen augustus Geertruyden Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 15

16 Internationale congressen (INCO) 2012 Promotor Instelling Titel Plaats Datum Budget (in ) Johan UA Microfinance and the New Latin American Left: between IOB-UA, België Bastiaensen cooperation and competition Peter Bossier UGent Artemia Pond production Can Tho, Vietnam Jan De Maeseneer UGent 5th Primafamed Workshop: Roles and Responsibilities of African Family Physicians Elephant Hills Victoria Fall, Harare, Zimbabwe Stef Vandeginste UA Power Sharing and Human Rights UA, België Kim Van Der Borght Vrije Universiteit Brussel The Political Economy of Dependence and Independence: The Case of Palestine Birzeit University, Palestine ,00 Vlaamse Doctoraatsbeurzen (VLADOC) 2011 FAMILIENAAM Voornaam Vlaamse Promotor Titel (alfabetisch) universiteit De Pourcq Kobe UGent Patrick Van Damme Co-management of overlap zones between national parks and indigenous territories in Colombia: perspectives for conflict resolution processes De Smet Katrien UGent Dries Lesage Fair biofuel certification: a window of opportunity, wishful thinking or window dressing? -An analysis of the socio-economic impacts of the European Renewable Energy Directive on the Mozambican jatropha production and governance practices Huybrechs Frédéric UA Johan Bastiaensen Green Microfinance and Payments for Environmental Services: from market based panaceas towards an integrated approach to sustainable and inclusive rural development. Case studies from Central America. Luyten Anke UGent Kristiane Van Lierde The impact of early (before the age of 6 months) and late (in adulthood) primary palatal closure on speech characteristics in children and adults with congenital isolated clefts in Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 16

17 Uganda Moonen Pieter KU Leuven Bart Muys Reducing greenhouse gas emissions from all land uses in forest rich countries. Assessment of options and trade-offs with co-benefits through an integrated analysis in Tshopo district, DR Congo. Van Der Stocken Tom Vrije Universiteit Brussel Nico Koedam Biological and environmental drivers in mangrove propagule dispersal and recruitment: a field and modelling approach Verbrugge Boris UGent Koen Vlassenroot Mining and the security-development nexus - The case of Mindanao (Philippines) ICP Ph.D.-beurzen 2011 FAMILY Name Nationality Flemish Flemish Local institution Local Research title NAME university supervisor supervisor Apolônio Daniel Brazil UGent Wilfrida Federal Giovanni Biodiversity and connectivity of the nematofauna for Silva De Decraemer University of Amadeu sustainable management of highly exploited macroalgal Oliveira Pernambuco Paiva dos communities along the Brazilian coast Santos Assayie Aymere Ethiopia Vrije Ludwig Haramaya Abebe Development of monitoring tools for short and long-term Awoke Universiteit Triest University Beyene Hailu changes of ecological water quality of Ethiopian rivers Brussel Galeng Judith Philippines KU Leuven Dirk De International Arvind QTL mapping for natural resistance and tolerance to rice Pacya-an Waele Rice Research Kumar root Institute knot nematode Meloidogyne graminicola in introgressed lines of Oryza developed for use by resource poor farmers in Asia Gladys Ludevese Philippines UGent Peter Southeast Dr. Edgar Application and mode of action of polyhydroxybutyric acid in Llorente Bossier Asian Fisheries Amar the larviculture of Penaeus Development Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 17

18 Centre / Aqua culture Department Islam Mohammad Bangladesh UGent Koen University of Delwar Understanding the logic of violence: A micro-level conflict Aynul Vlassenroot Dhaka Hossain analysis Jenoh Elisha Kenya Vrije Nico Kenya Marine M'rabu Universiteit Koedam Brussel and Fisheries Research Institute Khanam Shakhina Bangladesh UGent Godelieve Bangabandhu Gheysen Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University Martinez Joey Philippines UGent Tom Moens Mindanao State Genevieve University - Iligan Institute of Technology Merlet Pierre Nicaragua UA Johan Central Antoine Bastiaensen American University(UCA) Nyambura Geofrey Kenya UGent Wim KARI - National Waweru Cornelis Agricultural Research Labaratories, Nairobi Esther N. Kioko Abdul Mannan Akanda Ruben Amparado Arturo Grigsby Barrack Okoba Insect pest infestation on mangrove forests of Kenya: Identification, threats and impacts Characterisation of the interaction between rice and the parasitic nematode (Ditylenchus angustus) The use of nematodes in the soil assessment of an abandoned Cumining site in Bagakay, Western Samar, Philippines Revisiting the agrarian question: family farming and political arenas around land and natural resources in the context of climate change and changing global food chains Building resilience to drought in Machakos District, Kenya: the Conservation Agriculturale perspective Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 18

19 Reisbeurzen (REI) 2012 De interuniversitaire verdeling voor 2012 is de volgende: Voor de hogescholen verdeling Artesis Hogeschool Antwerpen 16 Arteveldehogeschool 19 HUB EHSAL 14 Erasmushogeschool Brussel 10 Groep T Internationale Hogeschool Leuven 4 Hogere Zeevaartschool 2 Hogeschool Gent 35 WENK (met Hogeschool Sint-Lukas Brussel) 8 Hogeschool West-Vlaanderen - HOWEST 10 Karel de Grote Hogeschool 19 Katholieke Hogeschool Brugge - Oostende 7 Katholieke Hogeschool Kempen 13 Katholieke Hogeschool Leuven 13 Katholieke Hogeschool Limburg 12 Katholieke Hogeschool Mechelen 12 Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 13 KATHO 15 Lessius Hogeschool 7 Plantijn-Hogeschool 7 Provinciale Hogeschool Limburg 8 XIOS Hogeschool Limburg 6 Totaal hogescholen 250 Voor de universiteiten Verdeling KU Leuven 92 Universiteit Hasselt 7 Universiteit Antwerpen 33 Universiteit Gent 90 Vrije Universiteit Brussel 27 HUB-KUBrussel 1 Totaal universiteiten 250 Totaal 500 Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 19

20 Opleidingskosten 2011 De verdeling van de Opleidingskosten 2011, op basis van de door de Vlaamse universiteiten bij VLIR- UOS ingediende lijsten met alle studenten uit landen van de VLIR-UOS-landenlijst, ingeschreven voor het academiejaar (met teldatum 1 februari 2011), is als volgt: Universiteit Aantal studenten Budget (in ) UGent ,15 UA ,83 K.U.Brussel - HUB ,73 UHasselt ,60 KU Leuven ,57 Vrije Universiteit Brussel ,12 Totaal ,00 Bijlage bij het jaarverslag 2011 van VLIR-UOS 20

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal.

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal. Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis JbvEG 2012/2013 Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis

Nadere informatie

De grote uitdaging blijft het creëren van het one bank principe

De grote uitdaging blijft het creëren van het one bank principe business magazine on innovation, leadership, strategy and vision Magazine for executives & decision makers jun jul 2012 general management Performance management houdt bedrijven spiegel voor Logistics

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN: ONTWIKKELINGNG VAN EEN BELEIDSSCENARIO

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN: ONTWIKKELINGNG VAN EEN BELEIDSSCENARIO KCE REPORT 175 A GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN: ONTWIKKELINGNG VAN EEN BELEIDSSCENARIO 2012 www.kce.fgov.be Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Het Federaal Kenniscentrum

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

general management human resources sales & marketing ict Logistics & Facilities finance & Legal

general management human resources sales & marketing ict Logistics & Facilities finance & Legal business magazine on innovation, leadership, strategy and vision Magazine for Aug / sept executives decision makers & 95 issue 2011 general management Creatieve industrieën: muze voor bedrijfsleven. human

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Bio-ingenieurswetenschappen en de masters in de deeldomeinen Bio-informatics and Molecular Biology, Land

Nadere informatie

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux: Nice to have skills worden steeds belangrijker (debat War for Talent)

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux: Nice to have skills worden steeds belangrijker (debat War for Talent) business magazine on innovation, leadership, strategy and vision Magazine for executives & decision makers APR - MaY 2013 general management Global Sourcing Strategies ict issue Surfen op de golven van

Nadere informatie

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011 Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie 14 en 23 november 2011 De Stuurgroep Weesgeneesmiddelen wil samen met andere

Nadere informatie

GENERAL MANAGEMENT La Belgique est un pays de haute technologie. SALES & MARKETING E-commerce en M-commerce. ICT IT-Virtualisatie

GENERAL MANAGEMENT La Belgique est un pays de haute technologie. SALES & MARKETING E-commerce en M-commerce. ICT IT-Virtualisatie BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for executives & decision makers JUNE - JULY 2014 GENERAL MANAGEMENT La Belgique est un pays de haute technologie SALES & MARKETING

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO 22-01-2015, pagina 1. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v.

Jaarverslag Werkgroepen NVTG 2014, T.b.v. WGO 22-01-2015, pagina 1. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v. Totaaloverzicht jaarverslag NVTG werkgroepen 2014 t.b.v. WGO op 22-01-2014 Naam WG: GEO (Gezondheid en Ontwikkelingssamenwerking) Aantal leden: 80 geïnteresseerde personen geregistreerd. VOORZITTER: Wilma

Nadere informatie

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail. CURRICULUM VITAE PROFESSOR DR JAAP LENGKEEK Personal details Name Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 E-mail jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.com

Nadere informatie

GENERAL MANAGEMENT FINANCE & LEGAL HUMAN RESOURCES SALES & MARKETING ICT LOGISTICS & MANUFACTURING FACILITY MANAGEMENT

GENERAL MANAGEMENT FINANCE & LEGAL HUMAN RESOURCES SALES & MARKETING ICT LOGISTICS & MANUFACTURING FACILITY MANAGEMENT BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for executives & decision makers DEC - JAN 2015 ISSUE GENERAL MANAGEMENT Asset Management FINANCE & LEGAL Corporate banking HUMAN

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India

Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India verslag van bijeenkomst op 9 oktober 13 bij FME te Zoetermeer aanleiding Het gebrek aan een georganiseerde, efficiënte koudeketen is één van de grootste

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Het Ingenieursblad. Rekruteringsdossier ERVAREN INGENIEURS!

Het Ingenieursblad. Rekruteringsdossier ERVAREN INGENIEURS! Het Ingenieursblad Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging Ingenieurshuis, Desguinlei 214, B-2018 Antwerpen www.hetingenieursblad.be Afgiftekantoor Gent X Erkenningsnummer P508727 Toelating

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

NeFCA. ETMAAL 2013 24 Hours of Communication Sciences

NeFCA. ETMAAL 2013 24 Hours of Communication Sciences NeFCA ETMAAL 2013 24 Hours of Communication Sciences 7 & 8 February 2013 2 ETMAAL 2013 24 Hours of Communication Sciences Welcome! NeFCA, in association with the department of Media and Communication and

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2013

Huygens ING. Jaarverslag 2013 Huygens ING Jaarverslag 2013 Huygens ING jaarverslag 2013 Contents: Mission and objectives 5 Academic results 7 Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie