Preek Efesiërs 4:26. Voor die erediens Sing: Lied 190:1,2,3 Sing: Psalm 4-1:3 Afkondigings Stilte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek Efesiërs 4:26. Voor die erediens Sing: Lied 190:1,2,3 Sing: Psalm 4-1:3 Afkondigings Stilte"

Transcriptie

1 1 Preek Efesiërs 4:26 (Preek gelewer tydens oggenddiens in Welkom-Noord op Sondag 7 Augustus 2016) (Dit was die tweede preek van n reeks oor die tema Afrigting vir die lewe en gaan oor die vraag: Hoe hanteer ek woede?) Voor die erediens Sing: Lied 190:1,2,3 Sing: Psalm 4-1:3 Afkondigings Stilte Tydens die erediens: Votum Groetseën Loflied: Psalm 118-2:5,7 Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels Sing: Skrifberyming 12-3:1,2 Die Wet van die Here: Matteus 22:37-40 Gebed Skriflesing: Efesiërs 4:17-5:2 Sing: Psalm 19-1:7 Fokus: Efesiërs 4:26-27 Preek: Gebed Diens van barmhartigheid Sing: Psalm 139-1:12 Wegstuurseën Amen: Skrifberyming 13-3 Tema: As iets of iemand jou kwaad maak, moenie sondig nie. (Die preek is op die volgende vier bladsye)

2 2 Preek: Geliefdes in ons Here Jesus Christus Inleiding Die wedloop van die lewe, wat ons in die geloof moet hardloop, het ook sy hindernisse. Dinge loop verkeerd. Ons beleef frustrasies en onsekerheid en angs en seerkry. Ons reageer soms hierop deur kwaad te word. Kwaad word is nie aangenaam nie. Verder pas dit nie by n Christen om in woede uit te bars nie. Daarom rus die Heilige Gees ons deur die Woord toe met vaardighede om woede te hanteer, en dít is waaroor vanoggend se preek gaan. Soos die meeste van julle nou al weet, is ons tema vir die kwartaal: Afrigting vir die lewe. Die bedoeling van vanoggend se preek is dat die Heilige Gees deur hierdie preek en deurdat ons dit in ons lewens gaan toepas, aan ons afrigting gee in die vaardighede om woede reg te hanteer. Kyk na die eerste deel van Efesiërs 4:26 (1983/92-Vertaling): As julle kwaad word, moenie sondig nie... Wie van julle het nog nooit kwaad geword nie? Almal van ons word kwaad. In sy genade hou God rekening met hierdie realiteit en sê Hy vir ons wat ons moet doen, as ons kwaad word. Hy sê vir ons: Moenie sondig, as iets of iemand jou kwaad maak nie. Kom ons kyk nou na wat ons moet doen om nie te sondig nie: Dink na Wanneer iets of iemand jou ontstel, het jy primêre emosies en sekondêre emosies. Jou primêre emosies is dit wat jy in die hitte van die oomblik voel. In die hitte van die oomblik voel jy om vuis te slaan of te skreeu of watter woede-uitbarsting ookal. Jou sekondêre emosie is dit wat jy voel, nadat jy n bietjie oor die saak nagedink het. Nadat jy oor die saak nagedink het, ontdek jy wanneer dit nie die moeite werd is om jou te veel oor die saak te ontstel nie. Wanneer jy optree volgens wat jy in die hitte van die oomblik voel, staan jy n groter kans om sonde te doen as wanneer jy optree volgens wat jy voel, nadat jy eers oor die saak nagedink het. Kyk nou na Psalm 4:5 (1983/92-Vertaling): As jy ontsteld raak, moenie sondig nie; dink in stilte daaroor na as jy gaan lê, en laat dit daarby! Hier het ons n baie belangrike riglyn vir die hantering van woede: Moenie in die hitte van die oomblik optree nie! Gaan dink eers oor die saak na! Of soos wat ons baie keer sê: Tel tot by tien. As jy jouself nie kan beheer nie, sal jy dit nie regkry om nie in die hitte van die oomblik op te tree nie. Selfbeheersing is dus noodsaaklik. Selfbeheersing word in Galasiërs 5:23

3 3 genoem as deel van die vrug van die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees jou lewe beheer, is jou eie-ek nie meer jou baas nie. Dan kan jy jouself beheer en kan jy dit regkry om nie in die hitte van die oomblik op te tree nie. Wanneer die Heilige Gees nie jou lewe beheer nie, is jou eie-ek steeds jou baas. Dan kan jy nie jouself beheer nie en sal jy optree volgens wat jy in die hitte van die oomblik voel. Onthou net dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het, sodat die Heilige Gees jou lewe kan beheer. Jesus het nie vir jou aan die kruis gesterf, sodat jou eie-ek nog baas in jou lewe kan wees nie. Wanneer jy doen wat Psalm 4:5 sê en oor die saak nadink, dink dan na oor die volgende: Hoe belangrik is die saak waaroor jy jou ontstel het? Is dit rêrig n saak van lewe en dood? Gaan jy oor n jaar of selfs n week onthou waaroor jy jou ontstel het? Baie keer gaan jy agterkom dat dit in vergelyking met die dinge wat werklik saak maak, eintlik maar n nietigheid is. Wat doen jy, as jy nie jou sin kry nie? Tree jy op soos iemand wat dink die wêreld sal vergaan, as dinge nie gebeur soos jy dit wil hê nie? Onthou, die wêreld draai nie om jou nie. Het jy nie dalk onrealistiese verwagtings nie? Wat mense ontstel, is nie noodwendig dit wat gebeur nie, maar wanneer hulle verwagtings teleurgestel word. Ons leef in n gebroke wêreld waarin dinge skeefloop en waarin almal nie noodwendig op jou skedule is nie. As jy nie verwag dat almal op jou skedule gaan wees nie, sal dit jy nie so ontsteld wees as hulle nie op jou skedule is nie. Wie is jy in elk geval om te verwag dat die res van die wêreld op jou skedule moet wees? Waaroor word jy kwaad? Ons word kwaad vir dinge soos swak dienslewering, krag onderbrekings, stukkende waterpype, slaggate en swak bestuurders. Dit is alles dinge wat óns negatief raak. Maar wie van ons word kwaad, as die eer van God aangetas word of as die kerk van die Here benadeel word? Dink daarom na oor jou prioriteite, oor wat vir jou belangrik is en wat nie. Die vermoë om nie in die hitte van die oomblik op te tree nie, maar eers oor die saak na te dink, is n vaardigheid wat jy as gelowige onder leiding van die jou geestelike Afrigter (die Heilige Gees) kan aanleer en inoefen. Hoe meer jy dit inoefen, hoe meer sal jy dit in die wedloop van die lewe toegepas kry. Kry vrede Kyk weer na Psalm 4:5 (1983/92-Vertaling): As jy ontsteld raak, moenie sondig nie; dink in stilte daaroor na as jy gaan lê, en laat dit daarby! Die laaste woorde en laat dit daarby beteken nie dat jy dit moet los nie. Die 1933/53-Vertaling en die Nuwe Direkte Vertaling vertaal dit met wees stil. Wees stil beteken: kry vrede. Sorg dat jy iets doen om vrede te kry. Wanneer kry jy vrede? Wanneer jy nie meer kwaad is nie. In aansluiting hierby staan daar in Efesiërs 4:26 (1983/92-Vertaling):... en moenie n dag kwaad afsluit nie. Doen iets omtrent jou kwaad wees. Raak daarvan ontslae.

4 4 Jy sal nie vrede kry, as jy jou woede ontken of dit probeer onderdruk nie. Om jou woede te onderdruk beteken nie dat dit sal weggaan nie. Dit sal steeds hier binne-in jou kook en uiteindelik jou eie liggaam en jou menswees aanval. Erken daarom jou woede en hanteer dit. Doen iets daaromtrent. Soms sal jou nadink oor die saak jou help om vrede te vind. Wanneer jy ontdek dat die saak waaroor jy kwaad geword het, nie so belangrik is nie of dat die wêreld nie om jou draai nie of dat jy onrealistiese verwagtings gehad het of dat jou prioriteite nie reg was nie, sal jou aanvanklike kwaad word verdwyn en sal jy vrede vind. As jy, nadat jy oor die saak nagedink het, steeds nie vrede vind nie, is daar ten minste nog twee dinge wat jy kan doen om jou kwaad word te hanteer. Die eerste kry ons in Matteus 18:15 (1983/92-Vertaling): As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. Gaan praat sake uit. Moenie n moordkuil van jou hart maak nie. Jy sal net kwaad bly en nie vrede vind nie. Soms is omstandighede so dat jy nie die saak kan gaan uitpraat nie. Of dat jy nie kans sien om die saak uit te praat nie. Dan moet jy steeds iets omtrent jou kwaad word doen, op so n wyse dat jy die saak afhandel en agter jou kan laat. Dit bring my by die volgende ding wat jy kan doen om jou kwaad word te hanteer, en dit is om te vergewe. Vergifnis is n wonderlike geskenk wat God aan ons gegee het om dinge agter ons te laat en vrede te vind. Dit kan gebeur dat jy na alles steeds kwaad bly of met woede sukkel. Dit is iets wat maklik kan gebeur, as jy groot trauma of seerkry ervarings beleef het. In daardie gevalle is dit goed om vir berading te gaan. God het in sy groot genade ook aan ons mense gegee wat ons in sulke situasies kan begelei om weer vrede te vind. In Efesiërs 4:27 staan daar (1983/92-Vertaling): En moenie die duiwel vatkans gee nie. Wanneer kry die duiwel vatkans? Wanneer jy kwaad word koester, wanneer dit hier binne-in jou broei. As jy jou woede koester, gee jy die duiwel vatkans. Want dan kan dit uitloop op bitterheid, haat, ensovoorts (vers 31). Lewe nuut volgens jou roeping Waarom is dit belangrik dat jy nie sondig, as iets of iemand jou kwaad maak nie? Die antwoord is dat God aan jou n nuwe lewe gegee het. En jou roeping is om hierdie nuwe lewe gaan leef. Efesiërs 1-3 gaan oor hierdie nuwe lewe wat God aan jou gegee het en wat God alles gedoen het dat jy hierdie nuwe lewe kan hê. Dit het begin, deurdat God het jou nog voordat Hy die wêreld geskape het, gekies het om heilig voor Hom te lewe. Hy het jou toe al daarvoor bestem om sy kind te wees. Deur die bloed van sy Seun is jou sonde vergewe en kon jy deel word van die volk van God. Jy is deur die Heilige Gees beseël as God se eiendom. Jy is God s n. En jou roeping is om soos God s n te leef. Verder is ons as kerk

5 5 as t ware die vertoonvenster van Wie God is. Wanneer jy kwaad word nie reg hanteer nie en sondig, trek jy as t ware n streep hierdeur en deur jou roeping om soos God s n te leef. Jy is deur Jesus Christus verlos om jou lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy jou bestem het. En deel daarvan is om nie te sondig, wanneer jy kwaad word nie. Verder het Jesus Christus ons een gemaak. Hy is ons vrede, deurdat Hy die middelmuur van skeiding afgebreek het. Wanneer ons kwaad word en baklei, doen dit afbreek aan hierdie eenheid. In Efesiërs 3 kom dit na vore dat ons as kerk n sendingtaak het. Ons moet die Evangelie uitdra en uitleef na buite. Ons sal nie getroue kan bly aan hierdie taak, as ons sondig, wanneer ons kwaad word nie. Wanneer woede verdeeldheid en rusies veroorsaak, trek dit nie mense in nie, maar stoot dit hulle weg. In die lig hiervan is dit verstaanbaar dat Efesiërs 4 begin met die woorde (1983/92- Vertaling): Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Of soos die 1933/53-Vertaling sê: wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Wanneer lewe jy in ooreenstemming met die roeping wat jy van God ontvang het? Die antwoord word in Efesiërs 4-6 gegee. Jy lewe volgens jou roeping, wanneer breek met die ou, sondige mens wat deur sondige begeertes verteer word. Jy lewe volgens jou roeping, wanneer jou gees en gedagtes nuut word en jy as n nuwe mens lewe wat as beeld van God geskep is. Wat dít prakties behels, word vanaf Efesiërs 4:25 uitgespel. Een van die dinge, is om nie te sondig, wanneer iets of iemand jou kwaad maak nie. Dít is prakties hoe jy nuut lewe volgens jou roeping. Slot Jesus Christus het aan die kruis gesterf, sodat jy n nuwe lewe kan hê. Die Heilige Gees het jou deur die geloof laat deel kry aan hierdie nuwe lewe. Verder lei die Heilige Gees jou hoe om hierdie nuwe lewe te lewe. Hy gee as jou Afrigter vir die wedloop wat jy as gelowige hardloop, die vaardighede om hierdie wedloop in die geloof te kan hardloop. En een van die vaardighede wat Hy aan jou gee, is wat jy moet doen, wanneer iets of iemand jou kwaad maak. Gaan en leer hierdie vaardigheid aan en oefen jou in hierdie vaardigheid, tot eer van God. Ons lewe in n wêreld wat kwaad is. Gaan wees in hierdie wêreld deur die wyse waarop jy woede hanteer, n advertensie van God se nuwe wêreld wat aan die kom is. Amen.

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde SW Aardrykskunde 20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde Aktiwiteite 1. Kyk na die volgende foto s. Watter van hierdie organismes speel na jou oordeel die belangrikste rol in die voedselketting.

Nadere informatie

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle Roep Die Wagters 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle 1 Afdeling 1 - Verhale en modelle van 24/7 gebedswake...4 1.1 Ou Testament...5 1.2 Esseners...5 1.3 Vroeë Christelike kerk...5 1.4 Die Egiptiese woestyn...5

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede INHOUDSOPGAWE 27-Apr-94 Oliphant, Vincent last grave at dimbaza Olivier, Fanie Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif Breytenbach, Breyten Antropologie Malan, Lucas Apocrypha XLI Walters, M.M.

Nadere informatie

Bart Nel, de opstandeling

Bart Nel, de opstandeling Bart Nel, de opstandeling Johannes van Melle bron. Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1936 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mell003bart01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven Johannes van

Nadere informatie

Door de boer zijn ferme hand

Door de boer zijn ferme hand Zeilboot Mijn leven is een zeilboot die ver op reis moet gaan en Jesus is mijn Stuurman die aan het roer blijft staan God z'n plan voor mijn leven is de wijdheid van die zee en de wind die mij voortdrijft

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K Junie 2012 L E I N F O N T E I N B O E R E B E LANGE OÖPERATIEF BP w w w. k l e i n f o n t e i n. n e t leinfonteinnuus Uitslag oor formalisering hopelik voor September leinfonteiners behoort hopelik

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika LEON DE STADLER EN ERINA BASSON Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika 1. Inleiding* Die afgelope paar jaar was daar in Suid- Samenvatting Afrika besondere ontwikkelinge

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente SPECIAL DUTCH EDITION Ons lig ons hoed hoog Met hierdie Kudu bring ons graag dankbare hulde aan die bestuur en vriende van KarooCare Stigting in Hilversum wat van dag een die ideaal om n nuwe toekoms vir

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen Congresbundel Drs. K. van Bekkum Dr. H. van den Belt Drs. M.J.C. Blok MA Prof. dr. R.M. Britz Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Prof. dr. J.J. Graafland Drs. E. van den Hemel Mr. drs. B.D. Hengstmengel Dr.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé NGKV liedbundel Groen is kinderlied Geschikt voor orgel Opwekking Evang. liedb. Psalmen voor nu Taizé Opw. Voor kinderen Op toonhoogte Joh. de Heer Alles wordt nieuw E&R GKV bundel vet gedrukt: lied gebruikt

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering

Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering Inhoud Die Naspers-groep 1 Omvang van die verslag en gerusstelling 2 Verklaring deur die direksie oor die geïntegreerde

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 maart 2014, 3 e zondag in de 40-dagentijd, doop Robin van den Berg Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds.

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL INGRID JONKER IK HERHAAL JE Gedichten Vertaling Gerrit Komrij Biografie Henk van Woerden Uitgev. Podium ISBN 978 90 5759 437 3 Selectie gedichten: Ontvlugting

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 Lied 245 vers 1, 2, 3 en 4 () Morgenzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 46 vers 1 en 4 Psalm 119 vers 1 (Nieuwe

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

kort voor zijn heengaan heeft Jezus tijdens een maaltijd met zijn leerlingen

kort voor zijn heengaan heeft Jezus tijdens een maaltijd met zijn leerlingen Noordeloos liturgie Orgelspel Mededelingen en welkom We zingen lied 283 Votum en groet Psalm 87 Gebed voor de nood van de wereld Na elke gebedsintentie zingen we na zo bidden wij U : gezang 367 d Glorialied:

Nadere informatie

overstapdienst van de 12-jarigen 21 juni 2015

overstapdienst van de 12-jarigen 21 juni 2015 overstapdienst van de 12-jarigen 21 juni 2015 overstappen doe je niet alleen In deze dienst "stappen over" Anne Zwijnenberg, Arjen Valk, Bram van Lenthe, Corné Blom, Frank Lenderink, Julia Nijhoff, Lian

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Themazondag: Christen zijn op maandag Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Genesis 1: 26-30 Romeinen 12 : 1-2; 9-21 Filippenzen 4 : 1-9 Matteüs 9 : 35-38 Opwekking 640 Lied 21 :

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 2 februari 2014, themadienst: Wat Is Geluk? Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10:00 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden 1 VAN STADEN Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere Deur HA van Staden 2 Voorwoord Die onderstaande artikel het in die Brandwag van Vrydag 11 Junie 1965 verskyn. Dit lees as volg: ALTYD PROMINENT

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst zondag 26 oktober 2014, viering Maaltijd van de Heer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = =

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag.

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva wordt binnengebracht. Pianomuziek: Opwekking 557 Laat Uw glorie zien Begroeting Zingen:

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Welkom in de Horizon. Thema: Lang leve de Bijbel!

Welkom in de Horizon. Thema: Lang leve de Bijbel! Welkom in de Horizon Thema: Lang leve de Bijbel! VOORGANGER Ds. van der Meer BEGELEIDING Henri Niezink COLLECTE 1 e : Kerk 2 e : Diaconie Ps 8 Wet GK 23 Gebed Liederen kinderen Bijbellezing Ps 105: 1 en

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

8 Bestaan er schapen met vijf poten?

8 Bestaan er schapen met vijf poten? 8 Bestaan er schapen met vijf poten? Schapen in Zuid-Afrika Vandaag zijn we op bezoek bij Jacob Stevens de Vries. Jacob woont in Namaqualand op dertig kilometer van Springbok. Springbok ligt in een smalle

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Teresa Vorster - stewardess - secretaresse Thando Khanyile - risk manager - penningmeester bij Investec Bank Johannesburg

Teresa Vorster - stewardess - secretaresse Thando Khanyile - risk manager - penningmeester bij Investec Bank Johannesburg EYE FOR OTHERS VERSLAG PROJECT(LEIDING) 2014 TOUCH PEOPLE, TOUCH HEARTS Dit is de kern van ons werk, wat we ook in 2014 gedaan hebben. Er zijn vele (mooie!) contacten geweest. We hebben nieuwe vrienden

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

ANTI-APARTHEID ANTHOLOGIE

ANTI-APARTHEID ANTHOLOGIE ANTI-APARTHEID ANTHOLOGIE Afrikaanse gedichten uit de apartheidsperiode Tiny Kraan (cath.kraan@hotmail.com) Leiden 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde. afrikaans

Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde. afrikaans Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde afrikaans Wat & Hoe: wat anders!? Wat & Hoe maakt deel uit van Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen www.kosmosuitgevers.nl Leverbaar in de serie Wat & Hoe:

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inleidend orgelspel... 3 Binnenkomen van de kerkenraad... 3 Stil gebed... 4 Mededelingen kerkenraad...

Nadere informatie

Is Christus dan verdeeld?

Is Christus dan verdeeld? Is Christus dan verdeeld? Voorganger: Jan Willem Doff Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk Intochtslied: gezang 289 Welkom Gebed: v Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees Jansen, C. & Meijer Drees, M. (2006). Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 13 (2), p. 112-128. 1 Kleine

Nadere informatie

Preek 06dec2015, Opstandingskerk Tilburg - Wees niet bang; God zal bij je zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Preek 06dec2015, Opstandingskerk Tilburg - Wees niet bang; God zal bij je zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Preek 06dec2015, Opstandingskerk Tilburg - Wees niet bang; God zal bij je zijn Gemeente van onze Heer Jezus Christus, - Vandaag word ik vooral getriggerd door de opmerking: wees niet bang, vrees niet,

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Terneuzen Opstandingskerk LITURGIE. voor de feestelijke kerkdienst op zondag 25 oktober 2015 om 10.00 uur

Protestantse gemeente te Terneuzen Opstandingskerk LITURGIE. voor de feestelijke kerkdienst op zondag 25 oktober 2015 om 10.00 uur LITURGIE voor de feestelijke kerkdienst op zondag 25 oktober 2015 om 10.00 uur Bediening van de Heilige Doop aan Jeanique Siarah Jacobse Voorganger: ds. Hans Becker Organist: Kia Wijnstra Muzikale medewerking

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

ONTSTEKEN VAN DE KAARSEN ROND DE BAAR (Niet verplicht) door

ONTSTEKEN VAN DE KAARSEN ROND DE BAAR (Niet verplicht) door bij het binnendragen van de overledene Requiem Aeternam (of ander lied) Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem:

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen?

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer is al sinds het begin van de jaren tachtig actief als vertaler van voornamelijk literair werk. Hij heeft

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Psalmgebed: Psalm 25:15, 16 en 22;

Psalmgebed: Psalm 25:15, 16 en 22; Liturgie Stil Moment op vrijdag 6 maart 2015. Stilte vooraf. -Word stil om in Gods aanwezigheid te zijn.- Inleiding Als thema voor de Stille Momenten is dit jaar gekozen voor : Open je handen Want we geloven

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Week van gebed voor de eenheid. Zondag 17 januari 2016. Remonstrantse kerk 10.30 uur

Week van gebed voor de eenheid. Zondag 17 januari 2016. Remonstrantse kerk 10.30 uur Week an gebed oor de eenheid Zondag 17 januari 2016 Remonstrantse kerk 10.30 uur Marc Chagall, Mozes geeft de wet aan het olk, litho, 1966 RUST EN ORGELSPEL Na binnenkomst cortège orgelspel Welkom en

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DEUR L. J. DU PLESSIS, M. A., B. EcoN., POTCHEFSTROOM. lil. (Slot.) INHOUD: 5. Hoofstuk I1I: Staatspraktyk van

Nadere informatie

Zondag 24 juni 2007 Morgendienst met voorbereiding Heilig Avondmaal ds. I.J. Bijlsma Geref. kerk Zuidland

Zondag 24 juni 2007 Morgendienst met voorbereiding Heilig Avondmaal ds. I.J. Bijlsma Geref. kerk Zuidland Geref. kerk Zuidland 1 Schriftlezingen: Psalm 27:11-13; 2 Samuël 1:25a-27a; Psalm 32:1-6 (drie uitspraken van David) en Hebreeën 9:24-28 Thema: Strijd op drie fronten én het ingrijpen van de Hogepriester

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 20 juli 2014 WILHELMINAKERK Gezamenlijke viering met De Oude Kerk Thema: Groene aarde

ZONDAGSBRIEF 20 juli 2014 WILHELMINAKERK Gezamenlijke viering met De Oude Kerk Thema: Groene aarde ZONDAGSBRIEF 20 juli 2014 WILHELMINAKERK Gezamenlijke viering met De Oude Kerk Thema: Groene aarde Voorganger: Ds. Kees Bregman Organist: Jan Jansen Ambtsdrager: Fred Heidinga, Pieternel Rodermond Lector:

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Harmieneke van der Zeijden

Harmieneke van der Zeijden 4 e vespers in de 40-dagen tijd Nieuw leven 10 maart 2013 Ontmoetingskerk, Dordrecht Organist: Muziek: Liturgie: Dick Ouwehand Simone van Mourik (Cello) Liesbeth Rovers Harmieneke van der Zeijden 1 Muziek:

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Liturgie Zondag 31 augustus 2014

Liturgie Zondag 31 augustus 2014 Liturgie Zondag 31 augustus 2014 Afsluitingsdienst Vakantie Bijbel Feest & Zomer Jeugd 2 Daagse Voorganger: Ds. G.J. Codée Organist: Jan Bulk Pianiste: Rina Kruis 1 Orgelspel De kerk loopt vol en we groeten

Nadere informatie

Preekschets Iedere christen een zendeling

Preekschets Iedere christen een zendeling Preekschets Iedere christen een zendeling ds. Niels de Jong (Rotterdam) en ds. Martin van Dam (Hagestein) Lezing: Mattheüs 9: 35 10:5a 35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in

Nadere informatie

Er is een leven na de aardse dood

Er is een leven na de aardse dood De zaaier Dunne gouden letters op n dun gouden lijntje op n pikzwart boekomslag Het mannetje op de rugkant met de zaaizak in zijn linkerhand strooit het zaad op goede grond en harde weg Zaaier zaai het

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

Derde zondag van de veertigdagentijd. Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan. 23 maart 2014 14.30 uur. Nieuwe kerk te Zoutkamp. Heenzending en zegen

Derde zondag van de veertigdagentijd. Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan. 23 maart 2014 14.30 uur. Nieuwe kerk te Zoutkamp. Heenzending en zegen Derde zondag van de veertigdagentijd Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan 23 maart 2014 14.30 uur Heenzending en zegen Nieuwe kerk te Zoutkamp Voorganger: ds. K. G. Pieterman, Niekerk Organist: Sj. de Wind

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie