Preek Genesis 1:27. (Preek gelewer tydens oggenddiens in Welkom-Noord op Sondag 6 November 2016)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek Genesis 1:27. (Preek gelewer tydens oggenddiens in Welkom-Noord op Sondag 6 November 2016)"

Transcriptie

1 1 Preek Genesis 1:27 (Preek gelewer tydens oggenddiens in Welkom-Noord op Sondag 6 November 2016) Voor die erediens Sing: Lied 447:1 Sing: Lied 456:1,3 Afkondigings Stilte Ontmoetingsdiens: Toetredelied: Psalm 33-1:11 Votum Groetseën Lofsang: Psalm 148-2:1,7,8,9 Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels Verootmoediging- en Versoeningsdiens: Verootmoediging: Romeine 3:23 Versoening: Romeine 3:24 en Romeine 5:1 Vernuwing: Kolossense 3:5-17 Woorddiens: Gebed Skriflesing: Genesis 1:26-30 en Kolossense 1:15-20 Fokus: Genesis 1:27 Preek: Tema: Leef jy as die beeld van God of skep jy God na jou beeld? Antwoorddiens: Sing: Skrifberyming 12-3:1,2 Sing: Skrifberyming 2-2:1,3 Sing: Psalm 8-1:3,4 Diens van barmhartigheid Sing: Lied 528:1,2,3 Wegstuurseën Amen: Skrifberyming 13-3 Preek: Geliefdes in ons Here Jesus Christus Inleiding In Genesis 1:27 staan daar (1983/92-Vertaling): God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep,... In hierdie preek wil ek probeer aantoon hoe die mens hierdie woorde omdraai na: Die mens het God geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van die mens het hy God geskep.

2 2 Hierdie omdraai van die woorde van Genesis 1:27 vind op die volgende maniere plaas: Mense wat nie in God se bestaan glo nie, sê dat die mens God uitgedink het Eerstens vind hierdie omdraai van die woorde van Genesis 1:27 plaas deur mense wat nie in God se bestaan glo nie. Volgens hulle is God n konstruksie van die mens se denke. Dit wil sê hulle glo dat die mens God uitgedink het. Hulle glo dus dat die mens self God in sy denke geskep het. Hulle glo hierdie dinge nie net van God nie, maar van alle ander gode wat deur ander godsdienste aanbid word. Hiervolgens is alle godsdienste deur die mens uitgedink en ontwikkel. Volgens hulle is daar ook n rede waarom die mens God (of gode) geskep het, naamlik om sekere onverklaarbare dinge te verklaar en om die mens se behoefte aan n godheid te bevredig. Volgens hierdie siening het die mens al minder n God nodig, omdat die mens nou al meer en meer die dinge wat vroeër onverklaarbaar was, wetenskaplik kan verklaar. Geliefdes, hierdie is n baie belangrike saak waaroor ons onsself sal moet toets. Glo jy dat God werklik van altyd af bestaan of glo jy dat God deur die mens uitgedink is? Dit wil sê: Glo jy dat God die mens geskep het of glo jy dat die mens God geskep het? Die antwoord op hierdie vraag is iets wat jy nie kan bewys nie. Ek kan nie vir julle bewys dat God bestaan en dat Hy die mens geskep het nie. Dit is n kwessie van oortuiging: Of jy glo dit of jy glo dit nie. Máár, liewe mede-gelowige, die wêreld en alles wat gebeur, gaan jou oortuigings uitdaag. En dit kan gebeur dat jy soms twyfel. Ek twyfel soms. Maar dan lei God my maar weer om te glo. Mag God deur sy Heilige Gees ons lei om aan te hou glo. Mag Hy ons lei om aan te hou glo dat Hy bestaan én dat Hy ons geskape het en ons Hom nie geskep het nie. Mense wat in God se bestaan glo, skep hulle eie beeld van God Die omdraai van die woorde van Genesis 1:27 vind ook plaas deur mense wat wel in God se bestaan glo. Hoewel hulle glo dat God nie deur mense uitgedink is nie en dus van altyd af bestaan, pas hulle hulle siening van wie en wat God is, aan by wie en wat hulle graag wil hê God moet wees. Hulle skep dus hulle eie beeld van wie en wat God is. Geliefdes, ek dink nie dat ons altyd besef hoeveel ons beeld van God nie net deur die Bybel gevorm word nie, maar ook deur ons eie ervarings en lewensomstandighede en ook deur ons ideologiese en politieke oortuigings. Dit gebeur onbewustelik, daarom dat ons nie altyd daarvan bewus is nie. Daarom is hierdie ook n belangrike saak waaroor ons onsself sal moet toets. Is dit wat jy oor God glo, rêrig wie en wat Hy is? Of is dit wat jy oor God glo, n beeld wat jy (onbewustelik) self geskep het? As jy die beeld wat jy van God het wil toets, is dit belangrik dat jy dit nie sonder gesprek met ander doen nie. Dit is in gesprek met ander dat jy gehelp word om eerlik te wees. Dit is nou te sê as jy eerlik wíl wees.

3 3 Hoe gebeur dit dat n mens n verkeerde beeld kry van wie en wat God is? Dit gebeur, wanneer jy een aspek van God se wese oorbeklemtoon ten koste van ander aspekte van sy wese, byvoorbeeld slegs God se genade en liefde sonder sy oordeel of slegs God se oordeel sonder sy genade en liefde. Vir baie mense is God liewe Jesus, sag en teer. Dit is nie heeltemal verkeerd nie, maar Hy is nie net liewe Jesus, sag en teer nie. Hy is baie meer as dit! Ons sou ook kon sê dat jy n verkeerde beeld kry van wie en wat God is, wanneer jy net sekere dele van hoe God Homself in die Bybel bekend maak, aanvaar. Dit gebeur onder andere as jy eensydig klem lê op die Ou Testament of eensydig klem lê op die Nuwe Testament. Die beeld wat jy van God het, bepaal baie keer wat jou siening oor etiese kwessies is. Etiese kwessies gaan oor wat reg en verkeerd is. Dit is dinge soos: Is saambly sonde? Is homoseksualisme sonde? Hoe jy hieroor en ander vrae oor wat reg en verkeerd is dink, word baie keer bepaal deur die beeld wat jy van God het. Geliefdes, daarom moet ons ons siening van God bly toets. Pasop dat jy nie vir God na jou beeld skep, sodat hy jou gedrag of jou oortuigings oor wat reg en verkeerd is kan goedkeur nie. Mense worstel soms met God, omdat Hy maar net nie wil inpas by die prentjie wat hulle van Hom het nie. Verder gebeur dit dat mense se beeld van God partykeer gevorm word deur wat hulle hoop om by Hom te kry of wat Hy vir hulle kan beteken. Vir baie mense is God net daar om hulle te seën. Baie mense sien godsdiens as n middel waardeur hulle sukses in die lewe kan bereik. Vir baie gaan godsdiens slegs daaroor om voorspoedig te wees. Dit is die voorspoedsteologie wat deesdae so gewild is. As jy graag die regte beeld wil kry van wie en wat God is, gaan kyk dan na dit wat Jesus gesê en gedoen het. Die rede hiervoor is dat Jesus, die Seun van God, volgens Kolossense 1:15 die beeld van God is, van God wat self nie gesien kan word nie. Verder staan daar in Johannes 1:18 dat die Seun van God, wat die naaste aan die Vader is, Hom bekend gemaak het. In en deur Jesus kan jy sien hoe lyk God se hart, naamlik dat Hy die wêreld so liefgehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. Jesus het kom wys met watter oë God na sondaarmense kyk. Sy lewe, dood en opstanding wys met watter oë van ontferming God na jou kyk. Mense wat in God se bestaan glo, skep vir hulle nog n god Nog n manier waarop die omdraai van die woorde van Genesis 1:27 plaasvind, is deur mense wat wel in God se bestaan glo, maar dan behalwe God nog n god vir hulle skep. Dit is die afgode wat mense so maklik vir hulleself maak. Soos julle weet, kan enige iets n afgod wees: geld, sport, drank, kos en so kan ek aangaan. Geliefdes, hierdie is nog n baie belangrike saak waaroor ons onsself sal moet toets. Wat is daar in jou lewe wat vir jou te belangrik geword het? Wat is daar in jou lewe wat jou lewe tot so n mate oorgeneem het dat jy dit as t ware soos n god aanbid? Wat is daar in jou lewe waarvan jy so afhanklik geword het, dat jy nie daarsonder kan klaarkom nie?

4 4 Ons het soms baie meer afgode as wat ons besef. Ons het soms ander dinge waarop ons meer vertrou as op God. Mag God ons deur sy Heilige Gees lei om te bly besef dat daar maar net een ware God is. Mag Hy ons lei om op Hom alleen te vertrou en Hom alleen te aanbid. Die ander god wat n mens soms skep, kan ook jy self wees. Die sondige mens hou daarvan om gedien te word. Hy hou daarvan om homself te dien. Die eie-ek word baie keer n afgod wat naas God of selfs bo God gedien moet word. Die mens wil nie net beeld van God wees of n verteenwoordiger van God wees nie. Hy wil self God wees. Mag God ons deur sy Heilige Gees hiervan bevry. Mag Hy, en nie ons eie-ek nie, ons lewens beheer. Lewe as beeld van God Die omdraai van die woorde van Genesis 1:27 vind nie net plaas deur wat ons oor God glo of sê nie, maar ook deur wat ons doen. Dit vind plaas deur hoe ons lewe. Die feit dat God ons as sy beeld geskep het, beteken dat ons ook so moet lewe. Geliefdes, hierdie is net soos al die ander ook n baie belangrike saak waaroor ons onsself sal moet toets. Hoe lyk jou lewe? Leef jy as die beeld van God? Hoeveel dinge is daar in jou lewe wat nie van God af kom nie? Hoeveel dinge is daar in jou lewe wat nie pas by die beeld van God nie? Hoeveel van die dinge wat nie pas by iemand wat die beeld van God is nie, kom in jou lewe voor? Moet ek vir julle n lys gee van die dinge wat nie pas by iemand wat die beeld van God is nie? Ek dink nie so nie. Julle almal weet dat dinge soos onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, vyandskap, haat, woede, rusies en jaloesie nie pas by iemand wat die beeld van God is nie. Julle almal weet dat dinge soos om mekaar nie te aanvaar en nie te vergewe nie en n wrok te koster nie pas by iemand wat die beeld van God is nie. Dit is alles dinge wat nie van God af kom nie. Die dinge wat van God af kom, is dinge soos liefde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dit en al die ander deugde wat in die Bybel genoem word, is die dinge wat pas by iemand wat die beeld van God is. Mag God ons deur sy Heilige Gees lei dat hierdie dinge al meer en meer in ons lewe na vore kom. Mag Hy ons lei om al meer as die beeld van God te lewe. Mag Hy ons al hoe meer vernuwe na die beeld van ons Skepper en tot die volle kennis van God. Daar is twee baie belangrike redes waarom jy as beeld van God moet lewe. Die eerste rede is dat God jou so geskep het. God het jou as sy verteenwoordiger, as sy beeld geskep so staan dit in Genesis 1:27. God het jou in hierdie ereposisie geplaas, dat jy Hom op aarde moet verteenwoordig. Die tweede rede is dat, toe jy weens die sonde hierdie ereposisie verloor het, God jou weer in hierdie posisie herstel het. Dit is wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Hy het die beeldskap van God, wat deur die sonde geskend is, weer in jou herstel. God het jou nie net geskep nie, Hy het jou ook herskep. Hy het jou

5 herskep om weer sy beeld te wees, soos wat sy aanvanklike bedoeling was, toe Hy jou geskep het. Jy moet as beeld van God lewe, want dit is God se plan met jou. Dit is jou missie, waarmee God jou op hierdie aarde geplaas het. Hoe getrou is jy aan hierdie missie? Slot 5 Wanneer ons oor God praat, is dit belangrik dat ons die woorde van Romeine 11:33 onthou (1983/92-Vertaling): O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! Ons moet onthou dat God veel groter en heerliker is as wat ons ooit kan dink of weet of met een beeld kan beskryf. Sy wese is veel meer as die een aspek of enkele aspekte waaraan ons soms vashou. Ons kennis van God is beperk. Daarom moet ons ootmoedig bly in wat ons oor Hom dink en praat en glo. Ons moet versigtig wees om Hom nie na ons beeld te maak nie. Hy is die Skepper, nie ons nie. Ons is na sy beeld geskep, nie andersom nie. Leef jy as sy beeld? Amen.

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde SW Aardrykskunde 20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde Aktiwiteite 1. Kyk na die volgende foto s. Watter van hierdie organismes speel na jou oordeel die belangrikste rol in die voedselketting.

Nadere informatie

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle Roep Die Wagters 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle 1 Afdeling 1 - Verhale en modelle van 24/7 gebedswake...4 1.1 Ou Testament...5 1.2 Esseners...5 1.3 Vroeë Christelike kerk...5 1.4 Die Egiptiese woestyn...5

Nadere informatie

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede INHOUDSOPGAWE 27-Apr-94 Oliphant, Vincent last grave at dimbaza Olivier, Fanie Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif Breytenbach, Breyten Antropologie Malan, Lucas Apocrypha XLI Walters, M.M.

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika LEON DE STADLER EN ERINA BASSON Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika 1. Inleiding* Die afgelope paar jaar was daar in Suid- Samenvatting Afrika besondere ontwikkelinge

Nadere informatie

Bart Nel, de opstandeling

Bart Nel, de opstandeling Bart Nel, de opstandeling Johannes van Melle bron. Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1936 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mell003bart01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven Johannes van

Nadere informatie

Door de boer zijn ferme hand

Door de boer zijn ferme hand Zeilboot Mijn leven is een zeilboot die ver op reis moet gaan en Jesus is mijn Stuurman die aan het roer blijft staan God z'n plan voor mijn leven is de wijdheid van die zee en de wind die mij voortdrijft

Nadere informatie

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden 1 VAN STADEN Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere Deur HA van Staden 2 Voorwoord Die onderstaande artikel het in die Brandwag van Vrydag 11 Junie 1965 verskyn. Dit lees as volg: ALTYD PROMINENT

Nadere informatie

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DEUR L. J. DU PLESSIS, M. A., B. EcoN., POTCHEFSTROOM. lil. (Slot.) INHOUD: 5. Hoofstuk I1I: Staatspraktyk van

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

8 Bestaan er schapen met vijf poten?

8 Bestaan er schapen met vijf poten? 8 Bestaan er schapen met vijf poten? Schapen in Zuid-Afrika Vandaag zijn we op bezoek bij Jacob Stevens de Vries. Jacob woont in Namaqualand op dertig kilometer van Springbok. Springbok ligt in een smalle

Nadere informatie

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen?

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer is al sinds het begin van de jaren tachtig actief als vertaler van voornamelijk literair werk. Hij heeft

Nadere informatie

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans TitleGeschiedenis en ontwikkeling van he Author(s) Kawasaki, Yasushi Citation ドイツ 文 學 研 究 (2013), 58: 109-117 Issue Date 2013-03-25 URL http://hdl.handle.net/2433/172341 Right Type Departmental Bulletin

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K Junie 2012 L E I N F O N T E I N B O E R E B E LANGE OÖPERATIEF BP w w w. k l e i n f o n t e i n. n e t leinfonteinnuus Uitslag oor formalisering hopelik voor September leinfonteiners behoort hopelik

Nadere informatie

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen Congresbundel Drs. K. van Bekkum Dr. H. van den Belt Drs. M.J.C. Blok MA Prof. dr. R.M. Britz Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Prof. dr. J.J. Graafland Drs. E. van den Hemel Mr. drs. B.D. Hengstmengel Dr.

Nadere informatie

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud Hoofstuk Agt Goud en oorlog Die verhaal van goud Die goudrif, waarvan George Harrison n deel op die plaas Langlaagte aan die Witwatersrand ontdek het, het Suid-Afrika vir ewig verander. Die ontdekking

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dit is nou nege jaar gelede wat ek die eerste Pretoria Brief geskryf het. Dit is n baie lang tyd en ek kan my nie meer n

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

T.N&A T.N&A 17DE JAARGANG NR. 1 2010 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 17DE JAARGANG NR.

T.N&A T.N&A 17DE JAARGANG NR. 1 2010 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 17DE JAARGANG NR. T.N&A Redaksioneel Steward van Wyk en Wium van Zyl 1 Kultuurstereotipering in Nederlandse moedertaaltaalhandboeke A. Engelbrecht, L. Sercu, C N van der Westhuizen en E.T. van Praag 3 Allengs wordt de spruyt

Nadere informatie

Ochtenddienst 16 augustus 2015. Voorganger : kand. M.C.L. Oldhoff - Rotterdam Organist : Rens van Rossum

Ochtenddienst 16 augustus 2015. Voorganger : kand. M.C.L. Oldhoff - Rotterdam Organist : Rens van Rossum Ochtenddienst 16 augustus 2015 Voorganger : kand. M.C.L. Oldhoff - Rotterdam Organist : Rens van Rossum Welkom Afkondigingen door diaken Herman van der Sluis. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Er is een leven na de aardse dood

Er is een leven na de aardse dood De zaaier Dunne gouden letters op n dun gouden lijntje op n pikzwart boekomslag Het mannetje op de rugkant met de zaaizak in zijn linkerhand strooit het zaad op goede grond en harde weg Zaaier zaai het

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

T.N&A T.N&A 14DE JAARGANG NR. 2 2007 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 14DE JAARGANG NR. 2 2007.

T.N&A T.N&A 14DE JAARGANG NR. 2 2007 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 14DE JAARGANG NR. 2 2007. Redaksioneel 1 T.N&A T.N&A Vergelyking in wysgerige en literatuurwetenskaplike perspektief H. P. van Coller en D. F. M. Strauss De wet van behoud van poëzie Maria van Daalen Straatname as Talige Merkers

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst zondag 26 oktober 2014, viering Maaltijd van de Heer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = =

Nadere informatie

Teresa Vorster - stewardess - secretaresse Thando Khanyile - risk manager - penningmeester bij Investec Bank Johannesburg

Teresa Vorster - stewardess - secretaresse Thando Khanyile - risk manager - penningmeester bij Investec Bank Johannesburg EYE FOR OTHERS VERSLAG PROJECT(LEIDING) 2014 TOUCH PEOPLE, TOUCH HEARTS Dit is de kern van ons werk, wat we ook in 2014 gedaan hebben. Er zijn vele (mooie!) contacten geweest. We hebben nieuwe vrienden

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

LAMBERTUS HUISMAN Verbi Divini Minister

LAMBERTUS HUISMAN Verbi Divini Minister Rouwdienst ter gelegenheid van het overlijden van Ds. L. Huisman, geboren 03-10-1926, overleden 15-12-2004, op 20 december 2004 door Ds. J. M. Kleppe vanuit de Gereformeerde Kerk Potchefstroom Oos. Wij

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees Jansen, C. & Meijer Drees, M. (2006). Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 13 (2), p. 112-128. 1 Kleine

Nadere informatie

Zondag 9 augustus 2015 om 9.30 uur Voorganger: ds. P.W. Dekker, Wierden Organist: Jan Quakkelaar. Stiltemoment. Welkom door de ouderling van dienst

Zondag 9 augustus 2015 om 9.30 uur Voorganger: ds. P.W. Dekker, Wierden Organist: Jan Quakkelaar. Stiltemoment. Welkom door de ouderling van dienst Zondag 9 augustus 2015 om 9.30 uur Voorganger: ds. P.W. Dekker, Wierden Organist: Jan Quakkelaar Stiltemoment Welkom door de ouderling van dienst Aanvangslied: Opwekking 733 1. De zon komt op, maakt de

Nadere informatie

Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten

Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten Op 26 februari 2005 is Elisabeth Eybers negentig jaar geworden. De verjaardag werd met een huldiging in Amsterdam gevierd waarop de dichteres zelf,

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente SPECIAL DUTCH EDITION Ons lig ons hoed hoog Met hierdie Kudu bring ons graag dankbare hulde aan die bestuur en vriende van KarooCare Stigting in Hilversum wat van dag een die ideaal om n nuwe toekoms vir

Nadere informatie

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett.

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett. oktober 2007 Ten geleide Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett. Dat de laureaten laaiend enthousiast

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

kort voor zijn heengaan heeft Jezus tijdens een maaltijd met zijn leerlingen

kort voor zijn heengaan heeft Jezus tijdens een maaltijd met zijn leerlingen Noordeloos liturgie Orgelspel Mededelingen en welkom We zingen lied 283 Votum en groet Psalm 87 Gebed voor de nood van de wereld Na elke gebedsintentie zingen we na zo bidden wij U : gezang 367 d Glorialied:

Nadere informatie

Liturgie voor de doopdienst

Liturgie voor de doopdienst Liturgie voor de doopdienst op zondag 19 juli 2015 om 9.30 uur in De Ark Met medewerking van: ds. Thea de Ruijter Ada Wiegers, orgel Orgelspel Woord van welkom Zingen: Lied 216 : 1, 2 en 3 Dit is een morgen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 Lied 245 vers 1, 2, 3 en 4 () Morgenzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 46 vers 1 en 4 Psalm 119 vers 1 (Nieuwe

Nadere informatie

Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering

Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering Inhoud Die Naspers-groep 1 Omvang van die verslag en gerusstelling 2 Verklaring deur die direksie oor die geïntegreerde

Nadere informatie

Preek 06dec2015, Opstandingskerk Tilburg - Wees niet bang; God zal bij je zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Preek 06dec2015, Opstandingskerk Tilburg - Wees niet bang; God zal bij je zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Preek 06dec2015, Opstandingskerk Tilburg - Wees niet bang; God zal bij je zijn Gemeente van onze Heer Jezus Christus, - Vandaag word ik vooral getriggerd door de opmerking: wees niet bang, vrees niet,

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Vroeë Afrikaanse woordelyste

Vroeë Afrikaanse woordelyste Vroeë Afrikaanse woordelyste H.J.J.M. van der Merwe bron. J.L. van Schaik, Pretoria 1971 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/merw002vroe01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven H.J.J.M. van der

Nadere informatie

ANTI-APARTHEID ANTHOLOGIE. Een bloemlezing uit Afrikaanse gedichten uit de apartheidsperiode

ANTI-APARTHEID ANTHOLOGIE. Een bloemlezing uit Afrikaanse gedichten uit de apartheidsperiode ANTI-APARTHEID ANTHOLOGIE Een bloemlezing uit Afrikaanse gedichten uit de apartheidsperiode Tiny Kraan (cath.kraan@hotmail.com) Leiden, jan. 2013 1 Terms like 'Coloured' or 'Bushman' are fraught with the

Nadere informatie

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL INGRID JONKER IK HERHAAL JE Gedichten Vertaling Gerrit Komrij Biografie Henk van Woerden Uitgev. Podium ISBN 978 90 5759 437 3 Selectie gedichten: Ontvlugting

Nadere informatie

Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen >

Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen > Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen > Thema: Gods liefde uit de doeken. Kees Kraayenoord: Kom verwonderd U hier mensen (Start ongeveer rond 21:47:43 uur) Afkondingen > Thema: Gods liefde uit

Nadere informatie

Vrij!: Leven is aanbidding

Vrij!: Leven is aanbidding Vrij!: Leven is aanbidding Author : Daniel-Tanate [audio mp3="/wp-content/uploads/2015/05/150517.mp3"][/audio] Daniël spreekt in het 3e deel van de inleiding op de prekenserie over "Vrij!" We zijn bezig

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

ANTI-APARTHEID ANTHOLOGIE

ANTI-APARTHEID ANTHOLOGIE ANTI-APARTHEID ANTHOLOGIE Afrikaanse gedichten uit de apartheidsperiode Tiny Kraan (cath.kraan@hotmail.com) Leiden 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het Jezusgebed. de woestijnvaders en het Jezusgebed

Het Jezusgebed. de woestijnvaders en het Jezusgebed Het Jezusgebed de woestijnvaders en het Jezusgebed deel 3... door abba Yvan De vader of de abba is een vergeestelijkt iemand die de ziel van de mens kent door zijn eigen ervaring. Hij hoeft niet noodzakelijk

Nadere informatie

Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21

Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21 Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21 7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is van God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent

Nadere informatie

Drempelgebed. De mensen stromen binnen. Het gaat nu echt beginnen de dominee gaat spreken met zijn beroemde preken.

Drempelgebed. De mensen stromen binnen. Het gaat nu echt beginnen de dominee gaat spreken met zijn beroemde preken. Voorhof, 21 april 2013 - Kerk-Schooldienst Thema: Bouwstenen voor een goed leven. Voorganger: ds. Dick Steenks Organist: Ton van Dienst M.m.v. kinderen bovenbouw Julianaschool *** Binnenkomst kerkenraad,

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 20 juli 2014 WILHELMINAKERK Gezamenlijke viering met De Oude Kerk Thema: Groene aarde

ZONDAGSBRIEF 20 juli 2014 WILHELMINAKERK Gezamenlijke viering met De Oude Kerk Thema: Groene aarde ZONDAGSBRIEF 20 juli 2014 WILHELMINAKERK Gezamenlijke viering met De Oude Kerk Thema: Groene aarde Voorganger: Ds. Kees Bregman Organist: Jan Jansen Ambtsdrager: Fred Heidinga, Pieternel Rodermond Lector:

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer

Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer [intredelied] begroeting Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer Intrede A Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen,

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 maart 2014, 3 e zondag in de 40-dagentijd, doop Robin van den Berg Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds.

Nadere informatie

Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998)

Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998) bron. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster 1997 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_voo004199701_01/colofon.php 2011 dbnl i.s.m. 7 Inskripsies in 'n gaapsing

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 2 februari 2014, themadienst: Wat Is Geluk? Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10:00 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Koninkrijk van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Koninkrijk van God Kingdom Faith Cursus KF04 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Koninkrijk van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

SESSIE 3 BEROUW. Een nieuw begin. Berouw, Spijt en Vruchten. Every Nation Church Gent: What s Next? 19

SESSIE 3 BEROUW. Een nieuw begin. Berouw, Spijt en Vruchten. Every Nation Church Gent: What s Next? 19 SESSIE 3 BEROUW Een nieuw begin Begin een nieuw leven, antwoordde Petrus, en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/41008

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32

Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32 Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32 Liturgie zondagmorgen 8 augustus 2010 Ds. D. Vonck Psalm 121:1 = votum Zegengroet Psalm 121:2,3,4 Inleiding thema vrijheid Psalm 43:3,4 Gebed Johannes 1:1 5, 10 17 Johannes

Nadere informatie

Gebed. Lezen: Ex 12: 1-20. Zingen: Lied 569. Meditatie. Stilte. Gebeden

Gebed. Lezen: Ex 12: 1-20. Zingen: Lied 569. Meditatie. Stilte. Gebeden Op Witte Donderdag komen we bij elkaar om samen de Maaltijd van de Heer te vieren. Jezus wast de leerlingen de voeten. We vieren de Maaltijd staande of zittende in de kring; daarmee geven we op deze Witte

Nadere informatie

Luc Renders Universiteit Hasselt Het Afrikaans: van Triomf naar Verliesfontein

Luc Renders Universiteit Hasselt Het Afrikaans: van Triomf naar Verliesfontein 1 Luc Renders Universiteit Hasselt Het Afrikaans: van Triomf naar Verliesfontein I think of the piece that my mother wrote. How easily and naturally the story shifts from politics to language. And is this

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Themazondag: Christen zijn op maandag Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Genesis 1: 26-30 Romeinen 12 : 1-2; 9-21 Filippenzen 4 : 1-9 Matteüs 9 : 35-38 Opwekking 640 Lied 21 :

Nadere informatie

Welkom in de Horizon. Thema: Lang leve de Bijbel!

Welkom in de Horizon. Thema: Lang leve de Bijbel! Welkom in de Horizon Thema: Lang leve de Bijbel! VOORGANGER Ds. van der Meer BEGELEIDING Henri Niezink COLLECTE 1 e : Kerk 2 e : Diaconie Ps 8 Wet GK 23 Gebed Liederen kinderen Bijbellezing Ps 105: 1 en

Nadere informatie

Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa W.B.E. Paravicini di Capelli editie Willem Johannes de Kock bron (ed. Willem Johannes de Kock). Van Riebeeck-vereniging, Kaapstad 1965 Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Week van gebed voor de eenheid. Zondag 17 januari 2016. Remonstrantse kerk 10.30 uur

Week van gebed voor de eenheid. Zondag 17 januari 2016. Remonstrantse kerk 10.30 uur Week an gebed oor de eenheid Zondag 17 januari 2016 Remonstrantse kerk 10.30 uur Marc Chagall, Mozes geeft de wet aan het olk, litho, 1966 RUST EN ORGELSPEL Na binnenkomst cortège orgelspel Welkom en

Nadere informatie

HUWELIJKSFORMULIER. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

HUWELIJKSFORMULIER. Gemeente van onze Here Jezus Christus, HUWELIJKSFORMULIER Afkondiging De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat N.N. en N.N. van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen

Nadere informatie

Hij kent je naam Gezinsviering Zondag 11 mei 2014 St. Johannes de Doper Wijk bij Duurstede

Hij kent je naam Gezinsviering Zondag 11 mei 2014 St. Johannes de Doper Wijk bij Duurstede Hij kent je naam Gezinsviering Zondag 11 mei 2014 St. Johannes de Doper Wijk bij Duurstede 2 Openingslied: Zingt God de Heer Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere. Hij zal zijn volk als een herder

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie.

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Wat is bidden? Bidden is: In contact komen met de levende God, de Schepper van Hemel en Aarde In het Oude Testament bad de

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2005 Voorwoord In dit eerste jaarverslag kijken we terug naar het afgelopen half jaar dat de Stichting Kinderen van Viljoenskroon bestaat. Rondreizend door Zuid-Afrika zie je naast alle prachtige

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

12 artikelen over bidden

12 artikelen over bidden Gebeden bij het boekje: 12 artikelen over bidden Uit de serie: Geloven op goede gronden Uitgave: Stichting Schrift & Belijden uitgaande van de Confessionele Vereniging GEBED BIJ ERNSTIGE ZIEKTE (S.M. Roozenboom,

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Stil moment 20 maart 2015 We zijn stil voor de ontmoeting met God. Uitleg vooraf

Stil moment 20 maart 2015 We zijn stil voor de ontmoeting met God. Uitleg vooraf Stil moment 20 maart 2015 We zijn stil voor de ontmoeting met God. Uitleg vooraf Als thema voor de Stille Momenten is dit jaar gekozen voor : Open je handen Want we geloven dat God onze handen steeds opnieuw

Nadere informatie

LITURGIE voor de STARTDIENST seizoen 2013-2014

LITURGIE voor de STARTDIENST seizoen 2013-2014 LITURGIE voor de STARTDIENST seizoen 2013-2014 zondag 15 september 2013 10.00 uur Welkom en afkondigingen Intochtslied 117a Gij volken loof uw God en Heer 1. Gij volken loof uw God en Heer wilt Hem het

Nadere informatie