Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,"

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr maart 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 maart 2012, nr , houdende wijziging van de Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp, de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten en de Landbouwkwaliteitsregeling 2007 (voorschriften inzake preventie en bestrijding van de boktor) De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gelet op Uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU van de Commissie van 1 maart 2012 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Anoplophora chinensis (Forster) te voorkomen (PbEU 2012 L 64), artikel 2 van de Plantenziektenwet, de artikelen 14 en 17 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen en artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van het Landbouwkwaliteitsbesluit; Besluit: ARTIKEL I De Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. De onderdelen i en j komen te luiden: i. gevoelige planten: voor opplant bestemde planten met een stam- of wortelhalsdiameter van tenminste 1 centimeter op het dikste punt, met uitzondering van zaden, van Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. en Ulmus spp.; j. uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU: uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU van de Commissie van 1 maart 2012 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Anoplophora chinensis (Forster) te voorkomen (PbEU 2012 L 64);. 2. Onderdeel m komt te luiden: m. afgebakende gebieden: in de Europese Unie, overeenkomstig artikel 6 van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU, vastgestelde besmette zones en bufferzones;. 3. In onderdeel n wordt Europese Gemeenschappen vervangen door: Europese Unie. B Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid vervalt en de besmette zones die zijn aangewezen voor 14 september 2011 en overeenkomstig het toen geldende artikel 11 van deze regeling, ter inzage zijn gelegd. 2. In het tweede lid vervalt en de bufferzones die zijn aangewezen voor 14 september 2011 en overeenkomstig het toen geldende artikel 11 van deze regeling, ter inzage zijn gelegd. C Artikel 11a wordt als volgt gewijzigd: 1. Gemeenschap wordt telkens vervangen door: Europese Unie. 1 Staatscourant 2012 nr maart 2012

2 2. In het eerste lid wordt punt 1 van sectie II van bijlage I van beschikking nr. 2008/840/EG vervangen door: punt 1 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU. 3. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. Gevoelige planten die niet zijn geteeld in afgebakende gebieden, maar in een afgebakend gebied zijn binnengebracht, mogen alleen binnen de Europese Unie worden vervoerd indien zij voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in punt 2 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU. 4. In het derde lid (nieuw) wordt punt 2 van sectie II van bijlage I van beschikking nr. 2008/840/EG vervangen door: punt 3 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU. D Na artikel 11a wordt aan paragraaf 3 een artikel toegevoegd, luidende: E Artikel 11ab 1. In een afgebakend gebied worden, in een zone met een straal van 100 meter rond planten besmet met het schadelijke organisme, geen nieuwe gevoelige planten opgeplant in de open lucht. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op productieplaatsen als bedoeld in sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU. Bijlage II., behorende bij artikel 11, eerste en tweede lid, wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling. Artikel II Artikel 12i van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid komen de onderdelen b en c te luiden: b. gevoelige planten: voor opplant bestemde planten met een stam- of wortelhalsdiameter van tenminste 1 centimeter op het dikste punt, met uitzondering van zaden, van Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. en Ulmus spp.;. c. uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU: uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU van de Commissie van 1 maart 2012 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Anoplophora chinensis (Forster) te voorkomen (PbEU 2012 L 64);. 2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt bijlage I, onderdeel I, onder A, sub 1, bij beschikking nr. 2008/840/EG vervangen door: bijlage I, onderdeel 1, onder A, sub 1, bij uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU. b. In onderdeel b wordt bijlage I, onderdeel I, onder A, sub 2, bij beschikking nr. 2008/840/EG vervangen door: bijlage I, onderdeel 1, onder A, sub 2, bij uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU. 3. In het derde lid wordt Acers spp vervangen door Acer spp en wordt tot de datum, genoemd in artikel 2 bis, tweede lid, eerste alinea, van beschikking nr. 2008/840/EG vervangen door tot en met de datum, genoemd in artikel 3, tweede lid, eerste alinea, van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU. 4. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt bijlage I, onderdeel I, onder B, sub 1, bij beschikking nr. 2008/840/EG telkens vervangen door: bijlage I, onderdeel 1, onder B, sub 1 bij uitvoeringsbesluit nr. 2012/ 138/EU. b. In onderdeel b wordt bijlage I, onderdeel I, onder B, sub 2, bij beschikking nr. 2008/840/EG vervangen door: bijlage I, onderdeel 1, onder B, sub 2 bij uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU. c. In onderdeel c wordt artikel 2 bis, eerste lid, onderdeel c, van beschikking nr. 2008/840/EG 2 Staatscourant 2012 nr maart 2012

3 ARTIKEL III vervangen door: artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU. De aanhef van artikel 21 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007 komt te luiden: Als producten als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van het besluit worden aangewezen:. ARTIKEL IV Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker. 3 Staatscourant 2012 nr maart 2012

4 BIJLAGE BEHORENDE BIJ artikel I, ONDERDEEL E, VAN DE REGELING VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE VAN 5 MAART 2012, NR , HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGELING BESTRIJDING MAÏSWORTELKEVER, BOKTOR EN KASTANJEGALWESP, DE REGELING INVOER, UITVOER EN VERKEER VAN PLANTEN EN DE LANDBOUWKWALITEITSREGELING 2007 (VOORSCHRIFTEN INZAKE PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN DE BOKTOR) Bijlage II behorende bij artikel 11, eerste en tweede lid van de Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp Onderdeel 1 (besmette zones) 4 Staatscourant 2012 nr maart 2012

5 Onderdeel 2 (bufferzones) 5 Staatscourant 2012 nr maart 2012

6 TOELICHTING 1 Doel en inhoud van de regeling Met deze regeling wordt uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU van de Commissie van 1 maart 2012 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Anoplophora chinensis (Forster) te voorkomen (PbEU 2012 L 64) (hierna: het uitvoeringsbesluit) geïmplementeerd. Daartoe worden de Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp en de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten gewijzigd. De tabel in paragraaf 7 van deze toelichting geeft een overzicht van de artikelen waarin het uitvoeringsbesluit wordt geïmplementeerd. Naast deze wijzigingen betreft de onderhavige regeling een wetstechnische correctie in de Landbouwkwaliteitsregeling Het uitvoeringsbesluit betreft maatregelen ter preventie en bestrijding van Anoplophora chinensis (Forster) (de Oost-Aziatische boktor, hierna: de boktor) en vervangt beschikking nr. 2008/840/EG. Met het uitvoeringsbesluit worden een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de situatie onder de oude beschikking. De wijzigingen betreffen met name de voorschriften over het afbakenen van gebieden en de maatregelen in de afgebakende gebieden. Deze wijzigingen worden hieronder besproken bij de toelichting op de wijzigingen in de desbetreffende nationale regelgeving. In het uitvoeringsbesluit is een aantal nieuwe gevoelige planten aangewezen waarvoor de maatregelen gelden. Daarbij wordt de reikwijdte van de bepalingen ten aanzien van gevoelige planten beperkt tot planten waarvan de stam of wortelhals op het dikste punt een diameter heeft van tenminste 1 centimeter. Die bepalingen zijn daardoor niet langer van toepassing op dunnere planten van de aangewezen soorten. De definities in de Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp en de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten worden met de artikelen I, onderdeel A, en II aangepast aan deze wijziging. Het verbod op invoer van planten van Acer spp. uit China blijft wel van toepassing op planten waarvan de diameter van de stam of wortelhals kleiner is dan 1 centimeter. 2 Wijzigingen Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp Naast bovengenoemde wijziging door middel van artikel I, onderdeel A, betreffen de wijzigingen van de Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp het volgende. De wijzigingen in artikel I, onderdeel C, van de onderhavige regeling betreffen de aanpassing van de verwijzingen naar specifieke voorwaarden voor vervoer van gevoelige planten binnen de Unie. In het uitvoeringsbesluit zijn nieuwe regels opgenomen ten aanzien van gevoelige planten, niet geteeld in een afgebakend gebieden, die naar een productieplaats in een afgebakend gebied zijn gebracht. Deze planten mogen in de Europese Unie worden vervoerd als de productieplaats in het afgebakende gebied voldoet aan bepaalde voorwaarden en ze vergezeld gaan van een geldig plantenpaspoort. Daarnaast zijn de voorwaarden voor het vervoer van gevoelige planten van oorsprong uit een afgebakend gebied aangepast. Voor deze planten kan in plaats van preventieve behandeling nu ook doelgerichte destructieve bemonstering worden toegepast. Het uitvoeringsbesluit bepaalt dat lidstaten bij de vondst van een boktor gebieden moeten afbakenen die bestaan uit een besmette zone en een bufferzone. In bepaalde gevallen hoeft na een vondst echter geen gebied te worden afgebakend. Het moet dan gaan om een vondst op planten die al besmet waren voordat ze het desbetreffende gebied werden binnengebracht of het moet gaan om een geïsoleerde vondst waarvan niet wordt verwacht dat die zal leiden tot vestiging van de boktor. Daarnaast moet verzekerd zijn dat de boktor zich niet gevestigd heeft en dat de verspreiding en voorplanting van de boktor niet mogelijk is door de biologie van het organisme en rekening houdend met de resultaten van specifiek onderzoek en met uitroeiingsmaatregelen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan hoeven lidstaten geen gebied in te stellen. De lidstaten moeten wel maatregelen nemen om de boktor uit te roeien en verspreiding te voorkomen, maar deze maatregelen zijn minder ingrijpend dan de maatregelen die gelden in afgebakende gebieden. De afbakening van een gebied kan ingevolge het uitvoeringsbesluit worden opgeheven wanneer na verder onderzoek blijkt te zijn voldaan aan de voorwaarden voor het niet hoeven afbakenen van een gebied. In dat licht worden de afgebakende gebieden in Maasland, Delft, Krimpen aan de IJssel, Hoofddorp en Boskoop ingetrokken. Met de wijziging van bijlage II bij de Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp, in artikel I, onderdeel E van de onderhavige regeling, worden de gebiedskaarten van het afgebakende gebied in de gemeente Westland opgenomen in die bijlage. Daarmee is het enige gebied dat op dit moment is afgebakend voor de boktor opgenomen in de bijlage en kan de verwijzing in artikel 11 van de Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en 6 Staatscourant 2012 nr maart 2012

7 kastanjegalwesp, naar eerder aangewezen en ter inzage gelegde gebieden, vervallen. Daarin voorziet artikel I, onderdeel B. Daarnaast worden bij besluit parallel aan deze regeling de besluiten waarbij de gebieden eerder zijn ingesteld, ingetrokken. In een afgebakend gebied worden maatregelen genomen om de boktor uit te roeien. Eén van deze maatregelen betreft het verbod op het opplanten van nieuwe gevoelige planten. Dit verbod houdt in dat in een zone met een straal van 100 meter rond planten besmet met het schadelijke organisme, geen nieuwe gevoelige planten in de open lucht mogen worden geplant. Dit verbod wordt met artikel I, onderdeel D, opgenomen in een nieuw artikel 11ab in de Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp en gaat ook gelden voor het reeds ingestelde gebied in de gemeente Westland. Het verbod geldt niet voor productieplaatsen als bedoeld in deel 2 van bijlage I bij het uitvoeringsbesluit. De overige maatregelen zijn bepaald in deel 2 van bijlage II bij het uitvoeringsbesluit en kunnen worden genomen op grond van de Regeling bestrijding schadelijke organismen, het Besluit bestrijding schadelijke organismen en de Plantenziektenwet. 3 Wijzigingen Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Artikel II wijzigt de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten. Naast de aanpassing van de definities worden de verwijzingen naar de oude beschikking geactualiseerd en wordt een wetstechnische correctie gedaan. 4 Wetstechnische correctie Landbouwkwaliteitsregeling Bij de laatste wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is voorzien in een herformulering van artikel 16 van dat besluit. artikel 16 regelt de toedeling van bevoegdheden inzake de controle op beschermde geografische aanduidingen en oorsprongbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten. Nu in artikel 21 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007 een verwijzing is opgenomen naar artikel 16 van het besluit, actualiseert artikel III van de onderhavige regeling die verwijzing. 5 Regeldrukeffecten Deze regeling heeft met betrekking tot het aspect regeldruk twee effecten. Ten eerste worden nieuwe regels en voorschriften geïmplementeerd ten behoeve van de zogenaamde afgebakende gebieden, die worden afgekondigd teneinde de verspreiding en voortplanting van de boktor te voorkomen. Ten tweede wordt met deze regeling het huidige aantal van zes afgebakende gebieden verminderd tot één. Het eerste deel heeft een regeldruk verhogend effect voor bedrijven. Het tweede deel leidt tot een verlaging van de regeldruk voor bedrijven. Omdat het hier de directie implementatie van een EU beschikking betreft is een weging van alternatieven die wellicht minder belastend zijn niet aan de orde. Nieuwe regels en voorschriften Het regeldrukeffect kan hier slecht als indicatie per bedrijf worden aangegeven, omdat pas na afkondiging van een afgebakend gebied duidelijk is hoeveel bedrijven, zolang de situatie dat vereist, onder de maatregelen vallen. In de nieuwe beschikking wordt de plantenpaspoortplicht voor bedrijven in afgebakende gebieden uitgebreid met 3 tot in totaal 20 geslachten en is voor het geslacht Prunus de plantenpaspoortplicht nu beperkt tot Prunus lauriocerasus. Aangezien voor het geslacht Crataegus al een algemene plantenpaspoortplicht van toepassing was heeft de opname van dit geslacht in deze regeling geen effect op de regeldruk. De plantenpaspoortplicht voor Rosa en Cornus voor bedrijven in afgebakende gebieden is nieuw. Hoewel dit theoretisch leidt tot een toename van de administratieve lasten is dit moeilijk vaststelbaar en in de praktijk verwaarloosbaar. Het is moeilijk vaststelbaar omdat niet centraal wordt geregistreerd welke soorten planten op de welke bedrijven worden geteeld en verhandeld. En de toename is verwaarloosbaar omdat de plantenpaspoortplicht is ingebed in een bestaand systeem. Bedrijven die geregistreerd staan en waarvan de keuringsdienst heeft vastgesteld dat zij aan de voorwaarden voldoen mogen zelf plantenpaspoorten afgeven voor de paspoortplichtige planten die zij verhandelen. De eenmalige administratieve lasten die uit een registratie voortvloeien zijn ca. 75 per bedrijf. Gemiddeld zijn de administratieve lasten per bedrijf voor het aanvragen, uitdraaien en aanbrengen van plantenpaspoorten 453,50 per jaar. Bedrijven die plantenpaspoortplichtige planten verhandelen hanteren veelal een geautomatiseerd systeem om plantenpaspoorten af te geven. Het feit dat voor bepaalde planten de paspoortplicht ontstaat of komt te vervallen heeft tot gevolg dat, afhankelijk van het verhandelde sortiment, het 7 Staatscourant 2012 nr maart 2012

8 aantal uit te printen plantenpaspoorten in meer of mindere mate wijzigt. De effecten daarvan op de administratieve lasten zijn zeer beperkt. Na intrekking van vijf van de zes afgebakende gebieden resteert het afgebakende gebied Westland. Aangezien er in dit gebied voor zover bekend geen bedrijven zijn gevestigd die gevoelige planten verhandelen heeft de regeling op dit punt geen effect op de regeldruk. Op grond van de regeling zijn gevoelige planten waarvan de diameter van stam of wortelhals minder dan 1 cm bedraagt uitgesloten van de voorschriften voor import van gevoelige planten. De import van gevoelige planten is sinds het van kracht worden van beschikking 2008/840/EC en het importverbod van Acers uit China, sterk gedaald. Het is niet bekend welk aandeel van de geïmporteerde zendingen bestaat uit gevoelige planten die onder de uitzondering zouden vallen (afmeting van geïmporteerde planten wordt niet geregistreerd). Mede gezien de sterk gedaalde import wordt het aantal zendingen dat onder de uitzondering zal vallen als zeer beperkt ingeschat. De invloed op de administratieve lasten of nalevingskosten zal dan ook beperkt zijn. Ook de tijdsduur van de importinspecties zal in de praktijk niet veel wijzigen. Op grond van de regeling mogen in de afgebakende gebieden geen nieuwe gevoelige planten worden opgeplant in de open lucht. Omdat het opplantverbod niet geldt voor bedrijven heeft daar geen invloed op nalevingskosten en administratieve lasten. Voor burgers is er geen effect in de administratieve lasten. Het toestaan van destructieve bemonstering in plaats van preventieve behandeling voordat een bedrijf in een afgebakend gebied gevoelige planten in het verkeer mag brengen heeft per saldo geen invloed op de lasten van regeldruk. Tegenover het toestaan van het niet uitvoeren van preventieve behandeling, hetgeen kosten scheelt, staan kosten die bij de betreffende bedrijven in rekening worden gebracht door de keuringsdienst die de destructieve bemonstering uitvoert. De verwachting is dat deze kosten vergelijkbaar zullen zijn. De overige wijzigingen van de voorschriften over de maatregelen ter preventie en bestrijding van de boktor hebben geen effect voor bedrijven. Deze voorschriften regelen het handelen van de overheid. Intrekken afgebakende gebieden Het intrekken van vijf afgebakende gebieden heeft een vermindering van de administratieve lasten tot gevolg voor circa 166 bedrijven. Voor bedrijven in deze gebieden geldt dat de plantenpaspoortplicht vervalt voor voor de boktor gevoelige planten. Echter zal niet voor alle gevoelige planten de paspoortplicht vervallen, omdat voor 7 van de 17 gevoelige planten om andere redenen een plantpaspoortplicht geldt en die blijft gehandhaafd. Als wordt aangenomen dat door het opheffen van de afbakening de plantpaspoortplicht voor alle ca. 166 bedrijven vervalt, dalen de administratieve lasten in totaal maximaal met circa Omdat zoals hierboven geschetst echter moeilijk is vast te stellen welke soorten planten op de desbetreffende bedrijven worden geteeld en verhandeld, zal in de praktijk de daling van de administratieve lasten beduidend geringer zijn. Het opheffen van vijf afgebakende gebieden heeft verder tot gevolg dat de verplichting vervalt om gedurende twee jaar lang, 2 maal per jaar een controle op boktorsymptomen te laten uitvoeren. Dit heeft vermindering van voor inspecties in rekening gebrachte kosten tot gevolg voor 166 bedrijven. Administratieve lasten zijn hier niet aan de orde. 6 Afwijking Vaste Verandermomenten Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd. Daarmee wordt afgeweken van de uitgangspunten van vaste verandermomenten voor regelgeving die inhouden dat ministeriële regelingen op 1 januari, 1 april, 1 juli ingaan of 1 oktober ingaan en tenminste 2 maanden daaraan voorafgaand worden gepubliceerd. De reden voor deze afwijking is dat het implementatie van Europese regelgeving betreft. 8 Staatscourant 2012 nr maart 2012

9 7 Transponeringstabel Uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 t/m 11 Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp (Rbmbk) of Regeling invoer uitvoer en verkeer van planten (Riuvp) Art. 1 Rbmbk en art. 12i Riuvp Reeds geïmplementeerd in art. 12i, tweede lid Riuvp Reeds geïmplementeerd in art. 12i, derde lid Riuvp Art. 11a Rbmbk Behoeft naar zijn aard geen implementatie Art. 11 en 11ab Rbmbk Behoeft naar zijn aard geen implementatie De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker. 9 Staatscourant 2012 nr maart 2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16942 16 september 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 september

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18446 19 november 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 18 november 2010,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 23555

STAATSCOURANT. Nr. 23555 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23555 20 augustus 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 augustus 2013, nr. WJZ/13139623,

Nadere informatie

Register Steekproefgrootte bij import

Register Steekproefgrootte bij import Register Steekproefgrootte bij import eenheden per Te eenheden AARDAPPELEN Pootaardappelen Consumptieaardappelen Consumptieaardappelen Egypte : daarbij alle lots (= snijden) < 200 ton 1 per 10 ton Minimaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven Plantenziektenwet wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven Plantenziektenwet wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27926 15 mei 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 mei 2017, nr. WJZ/17029259, houdende wijziging

Nadere informatie

Datum 9 april 2010 Betreft Bedrijfsschade door de boktor en eventuele vergoeding op grond van artikel 4 van de Plantenziektenwet

Datum 9 april 2010 Betreft Bedrijfsschade door de boktor en eventuele vergoeding op grond van artikel 4 van de Plantenziektenwet > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl T 070-3786868

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40632 12 juli 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 juli 2017, nr. WJZ /17111666, tot wijziging

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2015/100064, houdende wijziging van de Regeling beheer batterijen en accu's 2008 en de Regeling afgedankte elektrische

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende implementatie van artikel 47, tweede lid, van richtlijn 2013/29/EU inzake

Nadere informatie

1. Groot internationaal risicoprofiel. 2. Brussel januari NL aanpak Boskoop 4. Toekomst EU

1. Groot internationaal risicoprofiel. 2. Brussel januari NL aanpak Boskoop 4. Toekomst EU 1. Groot internationaal risicoprofiel. 2. Brussel januari 2010 3. NL aanpak Boskoop 4. Toekomst EU Bufferzone Boskoop Anoplophora chinensis (Oost-Aziatische Boktor) 28 januari 2010 Bram de Hoop Brussel

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 1 Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa

Omzendbrief met betrekking tot fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa Referentie PCCB/S1/LSW/1290899 Datum 12/08/2016 Huidige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9099 14 februari 2017 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 februari 2017, nr. WJZ / 16108877, tot wijziging

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 november 2005, TRCJZ/2005/3460, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44795 11 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2015, nr. WJZ/15103002, tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds artikelen 13, eerste lid, onderdeel b, 15 en 19, eerste lid, van de Landbouwwet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds artikelen 13, eerste lid, onderdeel b, 15 en 19, eerste lid, van de Landbouwwet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 50457 23 september 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 september 2016, nr. WJZ/16130827,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 september 2006, TRCJZ/2006/2966 houdende wijziging (9) van de Regeling beperkingsgebieden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27392 31 mei 2016 Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Concept Besluit van... houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4.

houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4. Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4.2 Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 137 Besluit van 7 maart 2011, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Gelijkstellingsregeling arbeidsuren wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Gelijkstellingsregeling arbeidsuren wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45133 14 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2015, 2015-0000292749,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 599 Besluit van 12 november 2004, houdende intrekking en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met de intrekking van beschikkingen

Nadere informatie

Het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 vervalt het onderdeel dat begint met: de richtlijn.

Het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 vervalt het onderdeel dat begint met: de richtlijn. Besluit van houdende wijziging van het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer en enkele andere besluiten Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 april 2008, nr. HDJZ/LUV/2008-272;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 497 Besluit van 20 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bescherming tegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 7.2.2017 L 32/35 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/204 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2017 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk af te wijken van een aantal bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2013, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2013, nr. ; Besluit van tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de uitvoering van de verordening bouwproducten Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13791 9 maart 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 maart 2017, nr. WJZ/17022949, tot wijziging

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30107 14 september 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 september 2015, nr. 2015-0000245143,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7566 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2014, nr. WJZ/14033092, houdende

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 december 2008, TRCJZ/2008/3792, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34176 6 december 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/SK-2013/142441,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36114 29 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2014, nr. WJZ/14011574, tot

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 494 Besluit van 18 november 2009, tot wijziging van het Meeteenhedenbesluit 2006, het Meetinstrumentenbesluit I en het Meetinstrumentenbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25117 28 april 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 april 2017, nr. WJZ/17057916, houdende

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën;

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van, nr. 149093, houdende wijziging van de Algemene douaneregeling

Nadere informatie

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Besluit van tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, nr. MJZ, Directie Juridische Zaken, Afdeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11508 1 mei 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 april 2015, nr. IENM/BSK-2015/66162,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43860 23 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 22 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/229494,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 403 Besluit van 24 september 2008, houdende wijziging van het Warenwetbesluit drukverpakkingen en intrekking van het Warenwetbesluit nominale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5289 6 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 115877, houdende

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9756 10 april 2015 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 maart 2015, nr. 2015-0000118448, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31296 16 juni 2016 Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/715 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/715 VAN DE COMMISSIE L 125/16 13.5.2016 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/715 VAN DE COMMISSIE van 11 mei 2016 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Landbouwkwaliteitswet : Landbouwkwaliteitswet; Landbouwkwaliteitsregeling : Landbouwkwaliteitsregeling 2007;

Landbouwkwaliteitswet : Landbouwkwaliteitswet; Landbouwkwaliteitsregeling : Landbouwkwaliteitsregeling 2007; Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst heeft, gelet op het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de Landbouwkwaliteitswet, in zijn vergadering van 9 april 2013 vastgesteld het navolgende reglement,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Ontwerp-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, TRCJZ/2008/3190, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 223 Besluit van 11 juni 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34071 26 november 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 november 2014, nr. WJZ / 14185380, tot wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34287 13 oktober 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 oktober 2015, nr. 2015-0000260450,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49288 1 september 2017 Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017, 2017-0000130251,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 462 Besluit van 11 november 2013, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de uitvoering van de verordening bouwproducten 0 Wij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12733 4 mei 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 april 2015, nr. WJZ / 15032842, tot wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16588 29 maart 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2017, nr. 2017-0000057050, tot wijziging

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Wijziging Regeling handel levende dieren en levende produkten

Wijziging Regeling handel levende dieren en levende produkten Wijziging Regeling handel levende dieren en levende produkten LNV «Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, Visserijwet 1963» 30 januari 1995/Nr. J. 95440 Directie Juridische zaken De Minister van Landbouw,

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I. Het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer wordt ingetrokken.

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I. Het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer wordt ingetrokken. Besluit van tot intrekking van het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer, het Besluit gechloreerde paraffines milieubeheer en het Besluit PAK-houdende coatings en producten milieubeheer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37615 30 oktober 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 oktober 2015, nr. WJZ/15134294, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34076 3 december 2014 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 24 november 2014, nr. 2014-000023518, houdende

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 11 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 19 januari 2012, nr. IENM/BSK-2011/173620, houdende vaststelling tarieven havenstaatcontrole

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 295 Besluit van 5 juli 2008, houdende wijziging van enkele bijlagen bij het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en het Besluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 150 Besluit van 17 maart 2000, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie

Nadere informatie

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah 15140491 concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah Besluit van tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 508 Besluit van 19 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto s in verband met het vervallen van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31362 31 oktober 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 oktober 2014, nr. WJZ / 12313498,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17608 30 september 2011 Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft en de Vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 340 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit,

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

Artikel I Artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I Artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van... houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met

Nadere informatie

Dierziekten en plantenziekten

Dierziekten en plantenziekten Dierziekten en plantenziekten dierziekten maatregelen bij milieu-incidenten, zie het schema milieu maatregel instantie wettelijke basis toelichting 1. informatie 1a. informatie aan overheid 1a1. melding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 277 Besluit van 11 juni 2009, houdende wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1883 25 66februari 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 februari 2009, nr. WJZ/9022696,

Nadere informatie

Toelichting voor de Staatscourant

Toelichting voor de Staatscourant Toelichting voor de Staatscourant Algemeen Onderhavige wijziging voorziet in wijzigingen met betrekking tot Q-koorts. Aanleiding voor de wijziging vormen de ontwikkelingen met betrekking tot Q-koorts.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 177 Besluit van 10 april 2010, houdende wijziging van verschillende algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van de EG-verordening indeling,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 568 Besluit van 14 november 1995 tot wijziging van het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening, het Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij-

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 176 64 11 11september 2008 Regeling houdende wijziging van enkele regelingen in verband met de ontkoppeling van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 059 Algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties (Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties) Nr. 7 NOTA

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 249 Besluit van 16 juni 2008, houdende wijziging van twee besluiten in verband met het vaststellen van aanvullende voorschriften voor het vervoer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENINGEN 4.2.2017 NL L 31/13 VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/193 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2017 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG en bijlage I bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20787 15 oktober 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5457 28 februari 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 26 februari 2013, nr. 2013-0000121469, houdende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 163 Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 211 Besluit van 24 mei 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen, van het Warenwetbesluit Meel

Nadere informatie