Bijlage IV: Procedures voor ontwikkelaars en bouwers in ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouw Molenpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage IV: Procedures voor ontwikkelaars en bouwers in ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouw Molenpark"

Transcriptie

1 Bijlage IV: Procedures voor ontwikkelaars en bouwers in ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouw Molenpark 1. Algemene verklaringen Verklaringen Wadi Voorwaarden particulieren bouwers, projectmatige bouw en appartementencomplexen Ontwerp Bodemgesteldheid Grondwaterstand Parkeernorm Garages Kapvergunning Bouwen op de perceelsgrens met de gemeente Heusden Bouwen op de perceelsgrens met uw buren Riolering Vuilwater Regenwater accepteren? Uw medewerking van belang Infiltratie op eigen terrein: Uitloogbare materialen (zink) Kelders en ondergrondse garages: Inritvergunning Uitvoering Bouwpeil Bouwkundige controles Molenpark door team handhaving: Obstakels in de openbare ruimte Fundering: Nutsvoorzieningen: Huisnummer Postcode Rioolaansluiting(en) Bronneringswerkzaamheden Het lozen van bronneringswater Lozing van het bronneringswater op het vuilwaterriool Lozing van het bronneringswater op de wadi Lozing van het bronneringswater op oppervlaktewater Afvalcontainer: Aanvullende voorwaarden projectmatige bouw en appartementencomplexen Ontwerp Bouwen op de perceelsgrens (aanvullend) Inrichtingsvoorstel bouwterrein Lozen kabels en leidingen Brandkranen en Bluswatervoorziening Brochures Inrichtingseisen particulier terrein Uitvoering Inritten Huisaansluiting 21

2 Huisnummering Bijlagen: Principe details huisaansluitingen Bronnering: Aanvraag formulier lozen bronneringswater Molenpark Stroomschema lozen bronneringswerkzaamheden Algemene verklaringen Verklaringen Bouwrijp maken. Wat is bouwrijp maken? Een bouwweg Wadi Woonrijp maken 3 2. Stedenbouwkundige uitgangspunten Bestemmingsplan Bebouwingsvlak Hoogbouw Grondaankoop Bouwkavel selecteren: Beeldkwaliteitplan Schetsplan Welstand Vrijstelling Bouwvergunning Algemeen Voorwaarden voor tijdelijke woonunit projectnaam nieuwbouw : Bemalingsplan 4 3. Voorwaarden particulieren bouwers, projectmatige bouw en appartementencomplexen Ontwerp Bodemgesteldheid Grondwaterstand Parkeernorm Garages Kapvergunning Bouwen op de perceelsgrens met de gemeente Heusden Bouwen op de perceelsgrens met uw buren Riolering Vuilwater Regenwater accepteren? Uw medewerking van belang Infiltratie op eigen terrein: Uitloogbare materialen (zink) Kelders en ondergrondse garages: Inritvergunning Uitvoering Overdracht bouwkavel Bouwpeil Bouwkundige controles projectnaam nieuwbouw door team handhaving: Obstakels in de openbare ruimte Fundering: Nutsvoorzieningen: Huisnummer 11

3 Postcode Rioolaansluiting(en) Bronneringswerkzaamheden Het lozen van bronneringswater Lozing van het bronneringswater op het vuilwaterriool Lozing van het bronneringswater op de wadi Lozing van het bronneringswater op het regenwaterriool Lozing van het bronneringswater op oppervlaktewater Afvalcontainer: Aanvullende voorwaarden projectmatige bouw en appartementencomplexen Ontwerp Toepassen van verdichtingen Bouwen op de perceelsgrens (aanvullend) Separaat vuilwatersysteem Ondergrondsparkeren Inrichtingsvoorstel bouwterrein Lozen kabels en leidingen Verlichting Groenvoorziening rondom complexen Richtlijnen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Nutsvoorzieingen Brandkranen en Bluswatervoorziening Afvalvoorzieningen in appartementencomplexen Locatiecriteria ondergrondse containers Brochures Inrichtingseisen particulier terrein Uitvoering Inritten Huisaansluiting Huisnummering Beleid en richtlijnen voor de inrichting van de Openbare Ruimte Algemeen Gronddepot, tijdelijk Brandkranen en Bluswatervoorziening Bodem energie/ warmte Traforuimtes Openbare Verlichting Groenvoorziening Bomen Ontwerp riolering Bronnering, Rijksbelasting Alternatieve mogelijkheden Vuilwater rioolstelsel Regenwaterstelsel Waterhuishoudkundig plan/watertoets Sloten en waterpartijen Verkeer Inrichting Bushalten Gehandicaptenparkeerplaatsen 19

4 Mindervailden Brandgang Planning Uitgangspunten opstellen bestek Algemeen Bestratingsmateriaal en verbanden Riolering Huisaansluitingen Groenvoorziening Overige voorzieningen Straatnaamborden Verkeersborden Speelvoorzieningen Kunst in de openbare ruimte Hondentoilet Hekwerken Banken Papierbak Afzetpalen Uitneembare paal Bijlagen: Principe details huisaansluitingen Algemene verklaringen Verklaringen Bouwrijp maken Wat is bouwrijp maken? Een Bouwweg Wadi Woonrijp maken 3 2. Stedebouwkundige uitgangspunten bestemmingsplan bebouwingsvlak Hoogbouw beeldkwaliteitsplan 3 3. Particulieren bouwers, Projectmatige bouw en appartementencomplexen Ontwerp Bodemgesteldheid Grondwaterstand Parkeernorm Garages Bouwkavel selecteren: Voorwaarden voor tijdelijke woonunit Nieuwbouw jacobushof Stationstraat: Uitloogbare materialen (zink) Bouwen op de perceelsgrens met de gemeente Heusden Bouwen op de perceelsgrens met uw buren Riolering Uw medewerking van belang Infiltratie op eigen terrein: Kelders en ondergrondse garages: Bemalingsplan Inritvergunning Uitvoering 9

5 Overdracht bouwkavel Bouwpeil Bouwkundige controles Nieuwbouw jacobushof Stationstraat door team handhaving: Obstakels in de openbare ruimte Fundering: Nutsvoorzieningen: Huisnummer Postcode Rioolaansluiting(en) Bronneringswerkzaamheden Projectmatige bouw en appartementencomplexen Ontwerp Toepassen van verdichtingen bouwen op de perceelsgrens (aanvullend) separaat vuilwatersysteem ondergrondsparkeren Inrichtingsvoorstel bouwterrein lozen kabels en leidingen verlichting Groenvoorziening rondom complexen nutsvoorzieingen Brandkranen en Bluswatervoorziening Afvalvoorzieningen in appartementencomplexen Locatiecriteria ondergrondse containers Brochures inrichtingseisen particulier terrein Uitvoering Inritten huisaansluiting huisnummering Openbare inrichting Algemeen Tijdelijk Gronddepot Brandkranen en Bluswatervoorziening Openbare Verlichting Bouwweg Uitgangspunten verlichtingskwaliteit Uitgangspunten materiaalkeuze Uitgangspunten masten en armaturen Materiaalgebruik Groenvoorziening Verkeer Brandgang traforuimtes Planning Uitgangspunten opstellen bestek bestratingsmateriaal en verbanden Riolering Groenvoorziening 18

6 Ontwerp criteria en aandachtspunten voor de realisatie van woningen en appartementen: Deze aanvullende voorwaarden en eisen zijn aanvullend op de gestelde voorwaarden die zijn opgenomen in de overeenkomst tussen de ontwikkelende partij en de gemeente Heusden gegvens 1. Algemene verklaringen 1.1. Verklaringen Bouwrijp maken. Wat is bouwrijp maken? Het terrein is ingericht zodat alle noodzakelijke voorzieningen tbv de bouwactiviteiten aanwezig zijn. De inrichting zal bestaan uit bouwwegen, nutsvoorzieningen en lege bouwkavels ( vrij van bebouwing, afrastering, bomen e.d.). Bestaande of oude gedempte sloten kunnen aanwezig zijn op de bouwkavels. De bouwkavels worden ongeveer 30 cm onder het toekomstige bouwpeil afgewerkt zodat de vrijkomende grond uit de fundering van de woning en verhardingen verspreid kunnen worden op het perceel Een Bbouwweg. Een bouwweg in ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouw zal bestaan uit een puinbaan, breed 5-6 meter en liggen 15 cm. lager dan de bouwkavels. De afwatering van de puinbaan geschied naar de bermen. De bouwwegen moeten altijd begaanbaar zijn voor bouwverkeer, de rijbaan mag niet worden versperd. Rondom en op een bouwweg kun je gaten en kuilen aantreffen. De bouwweg is bijvoorbeeld niet geschikt voor fietsers en tijdens de gehele uitvoeringsperiode kan stofvorming optreden. Alle bouwbenodigdheden zoals materialen, keten, containers e.d. moeten op eigenterrein worden geplaatst. De openbare ruimte moet vrij blijven van alle obstakels Wadi. Wadi s hebben als doel het regenwater vast te houden en te infiltreren in de bodem (afkorting betekent water afvoer door drainage en infiltratie). Een wadi in ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark is niet meer dan een brede met gras begroeide greppel, een verlaging in het maaiveld. Meestal staat de wadi droog, uitsluitend in de periode na een regenbui staat er water in Woonrijp maken De gemeente Heusden gaat het gebied gefaseerd woonrijp maken (WRM). De fasering zal worden bepaald aan de hand van de bouwactiviteiten. Indien in uw straat 90 % van de woningen zijn gerealiseerd zal dit wegvak in de planning van de bestrating worden opgenomen. De aanleg van cultuurtechnische werken en speelvoorzieningen worden uitgevoerd in het plantseizoen nadat het gehele gebied woonrijp is gemaakt. Voor de inrichting verwijs ik u door naar de plattegrond en naar de maquette in het gemeente huis in vlijmen. Bij het ontwerp ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouw staat het inrichtingsvoorstel weergegeven. Aan dit concept inrichtingsvoorstel kunnen geen rechten worden ontleend fvgv fvbf StedebouwkundigeStedenbouwkundigebBbBHet bebouwingsvlak moet overeenstemmen met het Vooroppervlak voor ( moet moet ) Het vergroten van het ondergrondse bouwvlak mag alleen in de verharding (parkeerterrein openbaar gebruik), kelder geheel verdiept aanleggen.socilalesocialegrondaankoop Bouwkavel selecteren: Bij de keuze van uw bouwkavel moet u rekening houden met de bestaande situatie van aanliggende percelen en de bebouwing (mogelijkheden) van uw toekomstige buren. De bomen en gebouwen in de bestaande situatie op

7 het terrein van derden kunnen grote invloed hebben op uw bouwkavel(zonlicht, bomen). Alle bestaande bebouwingen, hekwerken en beplanting op de perceelsgrens blijven gehandhaafd bij de oplevering (overdracht) van de bouwkavel door de gemeente aan de bouwer. Voor het bouwen op de perceelsgrens bij particulieren moet u rekening houden met de bestaande situatie. Een bestaande boom die tegen de perceelsgrens staat kan het bouwen op de perceelsgrens onmogelijk maken. U moet overeenstemming bereiken met u toekomstige buren. Tekst controleren door jurist 1.2. beeldkwaliteitsplanbeeldkwaliteitplan 1.3. Schetsplan Voorafgaand aan het schetsplan zal het bestemmingsplan technisch worden getoetst en duidelijk worden welke procedures er gevolgd moeten worden Welstand Vrijstelling 1.4. Bouwvergunning Algemeen Zonder vrijstellingen is de doorlooptijd van een bouwvergunning 4-7 weken vanaf het indienen van het schetsplan tot de goedkeuring Voorwaarden voor tijdelijke woonunit projectnaam nieuwbouw : 1. er dient een bouwaanvraag te zijn ingediend voor een woning op hetzelfde perceel; 2. op het moment van plaatsing dient de grond in eigendom van de aanvrager te zijn en moet u in het bezit zijn van een bouwvergunning; 3. de tijdelijke woonunit dient op eigen grond te worden geplaatst, waarbij een afstand van één meter moet worden aangehouden ten opzichte van de perceelsgrenzen (in verband met werkzaamheden/bebouwing op belendende percelen en in verband met de aanleg van nutsvoorzieningen); 4. de woonunit dient binnen een maand na voltooiing van de woning en uiterlijk 19 maanden na afgifte van de bouwvergunning te zijn verwijderd; Wanneer bezwaren van derden hiertoe aanleiding geven, kan alsnog een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 17 WRO worden opgestart, en dient tevens een tijdelijke bouwvergunning te worden verkregen. In een dergelijk geval wordt contact opgenomen met de aanvrager en zijn leges verschuldigd voor het voeren van de vrijstellingsprocedure ( 237,15) en voor de tijdelijke bouwvergunning Bemalingsplan Bij het toepassen van mogelijke bronneringswerkzaamheden ten behoeve van een ondergrondse ruimte zoals kelders e.d. moet een bemalingsplan worden ingediend bij de bouwvergunning. Voor aanvullende info mbt bronnering zie onderdeel uitvoering. Voorwaarden opnemen bij optie kavel keuze. 2. Voorwaarden Pparticulieren bouwers, Pprojectmatige bouw en appartementencomplexen 2.1. Ontwerp Bodemgesteldheid De bodemopbouw binnen het plangebied is naar verwachting geschikt voor het funderen op staal. De vaste bank ligt op een diepte van 60 tot 160 cm. onder het maaiveld. Binnen het plangebied liggen bestaande en/of gedempte sloten, de draagkracht van de bodem is slecht. Wij adviseren u om een aantal sonderingen uit te voeren op uw bouwkavel Grondwaterstand De grondwaterstand binnen het plangebied heeft in het verleden gelegen op 2,20 + NAP. Door de verdroging is het peil gedaald naar 1,90 + NAP. De laagste gemeten grondwaterstand ligt op 1,20 + NAP. Het vijverpeil heeft een variabele waterstand tussen 1,40 + NAP en 1,70 + NAP. Bij extreme neerslag kan het vijverpeil 20 cm. stijgen. Door de mogelijk hoge grondwaterstand moet kruipruimte loos worden gebouwd.. Een infiltratie berekening en een bodemkundig onderzoek geven een duidelijkheid. De kruin van de rijbaan moet minimaal 60

8 cm. boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) liggen. De woningen (bouwpeil) liggen gemiddeld 20 cm. boven de kruin van de rijbaan. Geadviseerd wordt vooraf aan de bouwactiviteiten sonderingen (draagkrachtmetingen) te verrichten omdat mogelijk oude gedempte sloten en watergangen in het terrein kunnen voorkomen en omdat de bodemgesteldheid (draagkracht) sterk varieert Parkeernorm Het bestemmingsplan ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark heeft een parkeernorm van 1,85 parkeerplaats per woning. Hierbij is de verplichting opgenomen dat bij de vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen één parkeerplaats op eigen terrein aangelegd moet worden. De gestapelde woningen hebben een eigen ondergrondse parkeervoorziening per woning en 0,8 parkeerplaats per woning in de open bare ruimte voor de bezoekers. Binnen het plangebied worden ook parkeer/loopstroken aangelegd, deze stroken verhogen de parkeercapaciteit en komen verhoogd langs de rijbaan te liggen Garages De bouw en realisatie van een garage (via de inrit vergunning) kan worden geweigerd als door de realisatie van deze garage een openbaar toegankelijke parkeerplaats komt te vervallen. De parkeerbalans is leidend Kapvergunning Bij de realisatie van een bouwobject kunnen bomen aanwezig zijn op bouwlocatie of in de openbare ruimte tpv een gewenst inrit. Voor de realisatie van het bouwobject (onderdeel zoals garage) kan niet altijd een kapvergunning worden verstrekt. Voor het verwijderen van bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd.

9 Bouwkavel selecteren: Bij de keuze van uw bouwkavel moet u rekening houden met de bestaande situatie van de naast liggende percelen en de bebouwing mogelijkheden van uw toekomstige buren. De bomen en gebouwen in de bestaande situatie op terrein van derden kunnen grote invloed hebben op uw bouwkavel. Voor het bouwen op de erfgrens bij particulieren moet u rekening houden met de bestaande situatie. Een bestaande boom die tegen de perceelsgrens staat kan het bouwen op de perceelsgrens onmogelijk maken. Tekst controleren door jurist Kapvergunning Bij de realisatie van een bouwobject kunnen bomen aanwezig zijn op bouwlocatie. Voor de realisatie van het bouwobject kan niet altijd een kapvergunning worden verstrekt. Voor het verwijderen van bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd. Voorwaarden voor tijdelijke woonunit ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat: 1. er dient een bouwaanvraag te zijn ingediend voor een woning op hetzelfde perceel; 2. op het moment van plaatsing dient de grond in eigendom van de aanvrager te zijn en moet u in het bezit zijn van een bouwvergunning; 3. de tijdelijke woonunit dient op eigen grond te worden geplaatst, waarbij een afstand van één meter moet worden aangehouden ten opzichte van de perceelsgrenzen (in verband met werkzaamheden/bebouwing op belendende percelen en in verband met de aanleg van nutsvoorzieningen); 4. de woonunit dient binnen een maand na voltooiing van de woning en uiterlijk 19 maanden na afgifte van de bouwvergunning te zijn verwijderd; Wanneer bezwaren van derden hiertoe aanleiding geven, kan alsnog een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 17 WRO worden opgestart, en dient tevens een tijdelijke bouwvergunning te worden verkregen. In een dergelijk geval wordt contact opgenomen met de aanvrager en zijn leges verschuldigd voor het voeren vande vrijstellingsprocedure ( 237,15) en voor de tijdelijke bouwvergunning. Uitloogbare materialen (zink) Het: Het toepassen van uitloogbare materialen zoal koper zink en lood is in het bestemmingsplan ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat niet toegestaan. Door het toepassen van uitloogbare materialen zal direct het oppervalkte water (vijverpartij) verontreinigen. Het regenwater dat in contact is geweest met uitloogbaar materiaal wordt in beginsel beschouwd als afvalwater. Meer informatie kunt u vinden via de stichting Duurzaam Bouwen en de afdeling Milieu onderdeel bodem (van de gemeente Heusden). De uitloging van de zinken dakgoten kan vrijwel worden opgeheven door er een coating (gepatineerd) op te smeren, die vermindert de uitloging met zo n 98 %. Er zitten wel twee nadelen aan de coating: Na 10 à 15 jaar moet de coating weer worden aangebracht. Dat kan dus makkelijk vergeten worden. De coating is moeilijk verkrijgbaar, namelijk bij de groothandel voor bedrijven. Alternatieven voor uitlogend zink: *Gecoat zink (zie boven), *Met EPDM beplakte zinken goten *Stalen goten (bv bij Isolco) *Goten van PP (polypropyleen), een goede kunststof, vb.: Twebo Tubes op onze website Bouwen op de perceelsgrens met de gemeente Heusden Voor mogelijke bebouwingen en het plaatsen van een erf afscheidingen op de perceelsgrens is men verplicht de fundering en het grondwerk op eigenterrein te realiseren. Alle deuren en ramen moeten naar binnen draaien, niet door d perceelsgrens.. Het is zinvol om aanvullende voorzieningen te plaatsen (zoals verloren bekisting, grondkering ) ter bescherming van de ondergrondse nutsinfra in de openbare ruimte. Indien door bouwers werkzaamheden in de openbare ruimte worden verricht moet vooraf een vergunning zijn aangevraagd en verleend. Bij werkzaamheden die nadelig zijn voor de ondergrondse infra zal het werk direct worden stilgelegd. Door het graven van proefsleuven, met toestemmin van de gemeente, moeten de nutsvoorzieningen vooraf aan

10 de bouwwerkzaamheden worden gelokaliseerd. gelokaliseerd. Het ontstopingsstukontstoppingsstuk voor de riolering moet op particulier terrein worden geplaatst Bouwen op de perceelsgrens met uw buren U kunt samen samen met uw buren een perceelsafscheiding bouwen/plaatsen op de perceelsgrens. Dan wordt u samen eigenaar van deze erfafscheiding (muur, schutting, rij bomen of soortgelijks). Dan is het dus wel zaak dat u hierover gezamenlijk overeenstemming bereikt. Gaat u namelijk zonder overeenstemming op de perceelsgrens bouwen of planten, dan loopt u het risico dat uw buren mede-eigenaar worden van het geen u hebt gerealiseerd. Komt u er niet uit met uw buren - bijvoorbeeld omdat zij een hele andere erfafscheiding voorstaan dan u zelf of u weet (nog) niet wie uw buren worden/zijn - dan kunt u een erfafscheiding plaatsen op eigen terrein: naast of tegen de perceelserfgrens in plaats van er op. Het burenrecht in het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat u zoveel mogelijk zo'n erfafscheiding moet realiseren vanaf uw perceel. Is het nodig om ook wat werkzaamheden te verrichten vanaf het perceel van de buren - bijvoorbeeld om een muur af te voegen - dan kunt u daartoe in overleg met uw buren treden. U hebt het recht om die werkzaamheden te verrichten, maar dan wel in overleg met uw buren (zij moeten u toestemming verlenen) en op een manier die uw buren het minste overlast bezorgt. Het is mogelijk dat u een bouwvergunning nodig hebt voor uw erfafscheiding. Ook mag u niet bouwen in strijd met het bestemmingsplan. Bij de inrichting van de tuin houdt u afstand tot de perceelgrens: bomen moeten een afstand houden van 2 meter tot de perceelgrens en alle overige beplanting (struiken, heesters en dergelijke) houden een afstand van 0,50 cm tot de perceelgrens." Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden mbt het groen moeten vanaf eigenterrein geschieden of kunnen met toestemming van uw buren vanaf het naast liggende perceel worden uitgevoerd. Het plaatsen van een hekwerk incl. hedra kan tegen de perceelsgrens worden aangebracht Riolering Vuilwater De riolering moet gescheiden worden aangeboden, per woning maximaal 1 vuilwater aansluiting met een diameter van maximaal ø 125 mm Regenwater accepteren? Bij nieuwe projecten moet in het kader van waterbeheer 21 e eeuw, hydrologisch neutraal worden gebouwd. Alle percelen moeten het regenwater op eigenterrein verwerken. De tweede kamer heeft de nieuwe wet verbrede rioolrecht in behandeling. In deze wet is er nieuwe beleid voor de opvang van het regenwater. Dit betekent dat het regenwater wat op particulierterrein valt ook verwerkt moet worden op het particuliere terrein en dat de gemeente alleen ontvangstplicht heeft als het niet op particulier terrein verwerkt kan worden. De gemeente Heusden is niet verplicht altijd uw regenwater te ontvangen en te verwerken. Wet met verbrede gemeentelijke rioolheffing en zorgplicht naar Tweede Kamer RegenwaterbeleidOok wordt - volgens het wetsvoorstel - de gemeente verantwoordelijk voor de doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater, voor zover de perceelseigenaar dit water zelf niet kan verwerken. De gemeente krijgt een bevoegdheid om via een verordening regels te stellen aan het regen- en afvalwater dat perceelseigenaren aan de gemeente willen overdragen. Voor alle duidelijkheid: deze zorgplicht is geen plicht tot gescheiden afvoer van regenwater. Als de voorzieningen of de capaciteit ontbreken bij de gemeente Heusden moet u het op eigen terrein het regenwater verweken. Dakafvoer systeem? Voor aansluitingen op het regenwater-stelsel is het niet toegestaan het Plufor- systemen toe te passen voor de afwatering van het dakvlak ivm hoge stroomsnelheid, afvoer capaciteit en dimensionering van het gemeentelijk regenwaterstelsel zonder het plaatsen van een voorziening.die de snelheid reduceert.. Anders omgaan met regenwater Water speelt een belangrijke rol in ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouw Molenpark. Het regenwater afkomstig van de daken en de wegen wordt niet meer afgevoerd naar het rioolstelsel, maar wordt geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd naar het de wadi.oppervlaktewater. Het waterschap ontvangt maximaal 1,5 l/s/ha aan hemelwater op het aanwezig oppervlakte water.

11 Waarom het regenwater apart afvoeren? Steeds vaker zie je na een heftige regenbui dat er ergens water op straat staat. Dit betekent dat het riool het afvalwater en het regenwater niet voldoende kan verwerken. Om te voorkomen dat er waterschade ontstaat spuwt het riool het regenwater vermengd met afvalwater in een vijver, sloot of kanaal. Dat gebeurt via zogenaamde overstorten. Helaas komt er met de hoeveelheid regenwater ook afvalwater in het oppervlaktewater terecht. Het vergroten van de riolen lijkt de oplossing, maar is het niet. Zolang het regenwater vermengd wordt met afvalwater blijft er verontreinigd water overstorten. Daarom is het belangrijk dat het regenwater apart ingezameld wordt. Hoe wordt het regenwater apart afgevoerd? In ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark wordt het relatief schone regenwater van de daken in de bodem geinfiltreert en voeren de wegen af richting de wadi apart ingezameld. Door de aanleg van een regenwaterriool, de vijverpartij en de wadi s hoeft het regenwater niet naar de afvalwaterzuivering te worden afgevoerd maar kan direct worden geïnfiltreerd in de bodem. en/of afgevoerd worden naar de vijverpartij. Een wadi is een In het gebied worden wadi s aangelegd. Dit zijn verlaagde groene bermen waar het regenwater zich verzamelt en wegzakt in de bodem. Hoe werkt infiltratie? In het gebied worden Wadi s aangelegd. Dit zijn verlaagde groene bermen waar het regenwater zich verzamelt en wegzakt in de bodem. Zie de foto De nieuwe vijverpartij is een grondwatervijver die in verbinding staat met het grondwater. Hoe zit het met mogelijke overlast? De voorzieningen voor het opvangen van regenwater in ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark zijn groter gedimensioneerd dan het huidige rioleringsstelsel in DrunenVlijmen. Dit betekent dat de kans op overlast (water op straat) in het ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark kleiner is is dan in de rest van VlijmenD ru nen (evt. vergl 1x10 jaar en 1x2 jaar). Door alle vuilwateraansluitingen op het gemeentelijk rioolstelsel te voorzien van een ontluchting via het dak van de woning ontstaat een goed werkend systeem. Alle regenpijpen die aangesloten worden op het regenwaterriool moeten worden voorzien van een bladvanger. Deze bladvanger moet 30 cm. boven de grond (20 cm. boven bouwpeil) worden aangebracht. Hij zorgt ervoor dat geen bladeren in het gemeentelijke rioolstelsel en in de wadivijverpartij komen en bij problemen in de riolering zal de wateroverlast buiten de woning plaatsvinden, ipv in de woning en/of op het dak van de woning. Het plaatsen van bladvangers in de dakgoot in combinatie van het plaatsen van een ontlastputje is ook een goed alternatief Uw medewerking van belang Het regenwater in het ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark wordt niet afgevoerd via het vuilwaterriool richting de rioolwaterzuivering maar in het gebied zelf verwerkt, middels de vijverpartij of het water zakt weg in de bermwadi. Er moet voorkomen worden dat het regenwater vervuild. Immers een vervuiling in het regenwater vervuilt uw directe leefomgeving; namelijk de bermen en de vijver. Wat u zeker niet moet doen is olie, verf of schoonmaakmiddelen op straat of via de putjes van de straat lozen op het regenwaterriool. Deze middelen zullen namelijk in de vijver terechtkomen met als gevolg dat de vijver vervuilt. In de onderstaande tabel kunt u zien wat u kunt doen om vervuiling te voorkomen. Doen en laten rond het watersysteem Onderwerp Goed Een redelijk alternatief Zeker niet doen Waarom niet? Honden uitlaten Autowassen en onderhoud Hond uitlaten op hondentoiletten. Auto wassen op de daarvoor bestemde autowasplaatsen of wasserettes in Heusden. Uitwerpselen opruimen en in juiste afvalbak deponeren. Is er in dit geval helaas niet. U mag uw auto niet wassen op straat, ook niet met biologisch afbreekbare Hond in *wadi of goot uitlaten Je auto in ProjectnaamNieuwbo uw jacobushof Stationstraat projectnaam Uitwerpselen van de hond vervuilen de grond en dus het grondwater. Vuil, vet, olie en moeilijk afbreekbare zeep verontreinigen de bodem en dus het grondwater. Bovendien raken

12 Afvoer wasmachine Afvoer aansluiten op DWA-riool van de woning zeep. Is er in dit geval helaas niet. nieuwbouwmolenpark wassen. Olie/koelvloeistof op straat of in putjes, auto wassen met niet of slecht afbreekbare zeep. Afvoer wasmachine in de dakgoot hangen waterdoorlatende stenen hierdoor verstopt. Moeilijk afbreekbare zeep verontreinigingen worden geloosd in de vijverpartij en /of *wadi Waterdieren (eenden voeren) Tuin (ontwerp) Geen rommel op straat gooien Niet voeren! De gehele tuin verharding waterdoorlatend aanleggen middels grind, gravel of cacaodoppen Afval in de dichtstbijzijnde afvalcontainers. Voeren op de kant, niet in het water. Tuinverharding van stenen en/of tegels niet aansluiten op vuilwater riolering Afval in andere dan dichtstbijzijnde afvalcontainers. Tuinafscheiding Hagen of ander groen. Tuinhout met FSC-keurmerk, staal, steen. Vuurwerk Onkruid & reinigen van stoep en terras Grond en zand op straat Met mate vuurwerk afsteken op stoep en oprit. Vuurwerkresten en direct opvegen. Met de hand verwijderen middels vegen en borstelen. Grond of zand in zakken aanvoeren. Met mate vuurwerk afsteken en vuurwerkresten de volgende ochtend opruimen. Bestrijden met milieuvriendelijke middelen (organische vetzuren, groene zeep). Grond of zand storten op een stuk zeil en vegen. Meer voeren dan eenden opeten. Tuin verharding op riool aansluiten, tenzij nodig om wateroverlast te voorkomen Los afval op straat. Verduurzaamd tuinhout. Vuurwerk in wadi, water en rietkragen. Afval niet opruimen. Chemische bestrijding bijvoorbeeld chloor. Direct op doorlatende klinkers. Alles wat niet meteen wordt opgegeten blijft liggen en bemest daarmee het water. Daardoor ontstaat algengroei. Regenwater kan beter niet in het vuilwater riool. Straatafval kan makkelijk de werking van wadi s en andere watersystemen belemmeren en vervuilen. Voor het watersysteem is het belangrijk dat zaken niet uitlogen, verduurzaamd tuinhout heeft zeker dat risico. Vuurwerk bevat naast het omhulsel ook kruit en chemische stoffen. Vooral de zware metalen uit siervuurwerk zijn schadelijk voor planten en dieren. Chemische bestrijdingsmiddelen verdwijnen in de bodem en zijn schadelijk voor planten en dieren. Plaatselijk zijn de verhardingen waterdoorlatend. Bij storten van zand of grond raken deze stenen verstopt en dat belemmert de afvoer van regenwater. reinigingsdoekjes Deponeren in afvalbak Gebruik toiletpapier Deponeren in toilet RioolVertoppingen en pompstoringen. Tuin bemesten Een tuin met vaste planten en gazon minimaal bemesten met natuurlijke mest op het juiste moment in de juiste hoeveelheid. Een groene tuin, met gazon bemesten met de juiste hoeveelheid op het juiste moment. Overbemesten en bemesten op het verkeerde moment. Planten en vooral gazon hebben mest nodig voor het begin van de groeiperiode en voor het invallen van de winter. Op andere momenten nemen de planten geen mest op en verdwijnt het in de bodem. Wassen motorvoertuigen? " Het regenwater vanuit de straat en van de daken in Vennewest wordt indirect geloosd via op het regenwaterstelsel op een waterpartij. de Vijverpartij in de wijk. Om deze watervijverpartij leefbaar te houden mag er geen vervuild water geloosd worden op het schoon regenwaterriool (en direct op het oppervlakte water in de wijk). Het regenwater mag niet geloosd worden op het vuilwaterriool (verplichting van gemeente/waterschap). Technisch gezien moet dus een carport worden gebouwd op

13 de oprit voor het opvangen van het regenwater en de onderliggende bestrating dient te lozen op het vuilwater systeem. De oprit mag niet afwateren richting de rijbaan omdat dit water in verbinding staat met het regenwaterriool". Het verzoek voor het plaatsen van een carpoort is bouwvergunningsplichtig. Voor het lozen van waswater in de bodem is geen melding c.q. vergunning noodzakelijk maar het is niet toegestaan. Bij signalering kanzal hierop worden gehandhaafd Infiltratie op eigen terrein: De woningen in Nieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark zijn verplicht het regenwater op eigen terrein af te koppelen. Het afkoppelen kan op verschillende manieren plaatsvinden zoals het gebruik van vegetatiedaken, grindkoffers, infiltratie voorzieningen, regentonnen en speciale bestrating. Alleen de droogweerafvoer (vuilwater) zal worden aangesloten op riolering. De infiltratievoorziening mag niet worden aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel. Bij mogelijke overlast kan via de bladvangers en/of ontlastputjes het regenwater richting de rijbaan overstorten. Wat is infiltreren?infiltreren is het opvangen van regenwater wat afkomstig is van daken, schuren en verharding en dit water lozen in de bodem. Hoe infiltreren?voor infiltratie zijn vele oplossingen mogelijk zoals: - aanleg infiltratie voorziening ondergronds (grindkoffer of kunstofboxen) - aanleg vegetatie daken (platte daken) - aanschaf regenton voorzien van overloop naar de tuin; - aanleg waterdoorlatende bestrating op het terras en/of oprit (vlak aanleggen ivm capaciteit); Voor aanvullende informatie en technische oplossingen kunt u informatie opvragen bij De onderdelen regenwater, afkoppelen en riolering geven u informatie en methodes. Indien u aanvullende informatie wenst over het infiltreren kan de gemeente Heusden u hierin adviseren. Daarnaast wil ik u erop wijzen dat bij infiltratie ook rekening gehouden moet worden met de milieutechnische kwaliteit van de bodem en met de toe te passen bouwmaterialen. Het toepassen van uitloogbare bouwmaterialen, zoals koper, zink en lood, voor dakbedekking, gevelbekleding, regenwaterafvoer of drinkwaterleidingen mogen niet worden toegepast. Het regenwater dat in contact is geweest met uitloogbaar materiaal wordt in beginsel beschouwd als afvalwater. Meer informatie kunt u vinden via de stichting Duurzaam Bouwen. Hoeveel infiltreren? In het kader van "waterbeheer 21e eeuw" is de eis van het waterschap dat er hydrologisch neutraal gebouwd wordt. Een bui met T= 10 (geen leidraad riolering maar Buishands en Velts) moet geborgen kunnen worden. Dit betekent dat een hoeveelheid regenwater van 27,4 mm/uur en 51,4 mm/dag vermenigvuldigd met het verhard oppervlak geborgen en/of geinfiltreerdgeïnfiltreerd moet worden op eigen terrein. De plaatselijke K-waarde bepaald de berging en infiltratie snelheid. De grondwaterstand kan in het gebied tgv hevige neerslag e.d. stijgen. tot 2,10+ NAP. Het bouwpeil van de moet worden bepaald iom de gemeente Heusden. woning is 2,80 + / 3,00+ NAP. De infiltratie voorziening moet 20 cm. boven de hoogst mogelijke grondwaterstand worden aangebracht. De bodemgesteldheid in de kern Drunen en Vlijmen is zeer geschikt om water te laten infiltreren. Bij een hoge grondwaterstand tov het maaiveld zijn infiltratiekratten van HTW beschikbaar die een beperkte bouwhoogte hebben ( infiltratie krat 30 cm en 60 cm grond) Uitloogbare materialen (zink) Het toepassen van uitloogbare materialen zoals koper zink en lood is in het bestemmingsplan projectnaam nieuwbouwmolenpark niet toegestaan. Door het toepassen van uitloogbare materialen zal direct het oppervlakte water (vijverpartij) verontreinigen. Het regenwater dat in contact is geweest met uitloogbaar materiaal wordt in

14 beginsel beschouwd als afvalwater. Meer informatie kunt u vinden via de stichting Duurzaam Bouwen en de afdeling Milieu onderdeel bodem (van de gemeente Heusden). De uitloging van de zinken dakgoten kan vrijwel worden opgeheven door er een coating (gepatineerd) op te smeren, die vermindert de uitloging met zo n 98 %. Er zitten wel twee nadelen aan de coating: Na 10 à 15 jaar moet de coating weer worden aangebracht. Dat kan dus makkelijk vergeten worden. De coating is moeilijk verkrijgbaar, namelijk bij de groothandel voor bedrijven. Alternatieven voor uitlogend zink: *Gecoat zink (zie boven), *Met EPDM beplakte zinken goten *Stalen goten (bv bij Isolco) *Goten van PP (polypropyleen), een goede kunststof, vb.: Twebo Tubes op onze website Kelders en ondergrondse garages: Door de mogelijk relatief hoge grondwaterstanden en/of wateroverlast op de rijbaan tgv hevige neerslag adviseert de gemeente Heusden om geen kelders en verdiepte garages e.d. aan te leggen. Ter voorkoming van wateroverlast in verdiepte delen moet de dorpel en /of hellingbaan minimaal liggen op het verstrekte bouwpeil. De hellingbaan van verdiepte delen moet minimaal achter de rooilijn liggen Bemalingsplan Bij het toepassen van mogelijke bronneringswerkzaamheden ten behoeve van een ondergrondse ruimte zoals kelders e.d. moet een bemalingsplan worden ingediend bij de bouwvergunning. Voor aanvullende info mbt bronnering zie onderdeel uitvoering. Voorwaarden opnemen bij optie kavel keuze Inritvergunning Voor het bepalen van de ligging en het registeren van de locatie van de inrit dient u een inritvergunning (incl tekening) aan te vragen. Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden. Per perceel kavel is maximaal een inrit toegestaan, de breedte van de inrit bedraagt 3,0 m. Door het aanleggen van een extra inrit zal de parkeerbalans in de openbare ruimte worden verstoord. Er voorkoming hiervan worden geen tweede inritten aangelegd Indien in de openbare ruimte een beperkte manoeuvreer ruimte aanwezig is zal de inrit worden verbreed tot maximaal 4,0 m. De gemeente Heusden bepaald wanneer een inrit van 4,0 m zal worden aangelegd. De definitieve inrit zal tijdens het woonrijp maken worden aangelegd. In de bijlagen ontvangt u een aanvraagformulier voor het maken van een inrit. De inrit ter plaatsen van de perceelgrens dient maximaal 10 cm. beneden het bouwpeil te worden aangelegd. Op uw verzoek en kosten kan tijdens de bouwactiviteiten een tijdelijke inrit (uitgevoerd in puin) vanaf de bouwweg naar de perceelsgrens worden aangelegd door de gemeente Heusden. Locatie van de tijdelijke inrit komt op de plaats van de permanente inrit Uitvoering Overdracht bouwkavel Nadat het terrein geheel bouwrijp is gemaakt worden de bouwpercelen aangewezen aan de particulieren bouwers, de eerste aanwijzingen vinden plaats begin september De aanwijzing (overdracht bouwkavel in het veld) kan plaatsvinden indien een bouwvergunning is verstrekt en als de kavel definitief uw eigendom is (overdracht bij notaris). De bouwactiviteiten mogen starten als de kavel is overgedragen. De gemeente Heusden zal de grenzen van de bouwkavel en rooilijn aanwijzen en gelijktijdig een bouwpeil verstrekken. De bouwpeilen komen te liggen op 2,80+ en 3,0+ NAP. De bouwkavels worden afgewerkt op 2,60 en 2,80 + NAP. De aanwijzing van de bouwkavels vindt 2 keer per maand plaats op eerste dinsdag van de maand en de derde

15 woensdag van de maand. Uitgezonderd vakantie perioden en feestdagen. U dient telefonisch, 5 werkdagen voor aanwijzing, te melden dat uw kavel kan worden aangewezen. Maximaal 16 kavels worden per dag aangewezen. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. Schapendonk via Bouwpeil De gemeente Heusden verstrekt een minimaal bouwpeil van uw woning aan de hand van de verkregen informatie. Het bouwen moet plaatsvinden op het verstrekte bouwpeil van de gemeente Heusden, als hiervan zal worden afgeweken door de bouwer zijn alle ontstane kosten en gevolgen voor rekening van de bouwer. (wateroverlast omgeving, hoogte verschil omgeving en de inrit). De aanwijzing geschiedt eenmaal, waarbij de hoekpunten en het peil van de woningen zal worden aangewezen. U draagt zorg voor het verklikken van de hoekpunten en het waarborgen van de peilhoogte. Het opnieuw verstrekken van hoogtes en meetpunten worden aan u doorberekend (vooraf betalen). De rooilijn zal door medewerkers van team handhaving worden gecontroleerd Bouwkundige controles projectnaamnieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark door team handhaving: Bij kavel aanwijzing ontvangt de bouwer U ontvangt een lijst met daarop aangegeven welke controles tijdens de bouwactiviteiten plaats zullen vinden. Voor al deze controles moet u uiterlijk twee werkdagen vooraf contact opnemen met de opzichter van team handhaving, oobstakels in de openbare ruimte Steiger en containers in de openbare ruimte zijn vergunningsplichtigvergunningspichtig., iin de het openbare ruimte (toekomstig) trottoir liggen de K&L van de Nutsbedrijven. De bereikbaarheid dient te worden gewaarborgd. Indien u containers of bouwmaterialen plaatst in de openbare ruimte dan dient u, volgens artikel van de algemene plaatselijke verordening, hiervoor een vergunning aan te vragen bij het college van Heusden. Indien u een obstakel na zonsopgang plaatst en voor zonsondergang van diezelfde dag weer verwijderd, heeft u geen vergunning nodig. In alle gevallen dient u te voldoen aan het bepaalde in de richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels (CROW-publicatie 130) Fundering: De gemeente Heusden adviseert bij het aanbrengen van een paalfundering geen gebruik te maken van een heistelling. Zij geeft de voorkeur aan het trillingsvrij aanbrengen van palen. Dit alleen ter voorkoming van schade bij derden. In de verschillende woonkernen zijn op beperkte diepte zandlagen aanwezig. Deze zandlagen zijn van beperkte dikte. Daardoor kunnen bij heiwerkzaamheden extreem veel trillingen ontstaan, met mogelijke schade in de omgeving tot gevolg. Schade door uw toedoen veroorzaakt komen voor uw rekening Nutsvoorzieningen: In het bestemmingsplan ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark worden, door de nutsbedrijven, in de openbare ruimte de volgende standaard nutsvoorzieningen aangelegd: Het Water zal worden geleverd door Brabant Water; De Elektriciteit en het Gas zal worden geleverd door Essent; De KPN zal zorgdragen voor de benodigde telefoonaansluiting; Home Kabelcom zal zorgdragen voor de Centraal Antenne Inrichting (CAI); Via de internetsite kunt u m.b.v. uw postcode en huisnummer alle bovenstaande voorzieningen gelijktijdig aanvragen. De aansluitkosten van alle nuts voorzieningen zijn voorrekening van de aanvrager (bouwer). Telefonisch kan het call centre van Essent, bereikbaar , een aanvraag in behandeling nemen. Voor mogelijk extra voorzieningen en/of zware aansluitingen dient u tijdig in contact te treden met de nutsbedrijven. Indien glasvezel verbindingen/ aansluiting zijn gewenst dient u dit verzoek in te dienen bij de KPN, de mogelijk ontstane meerkosten zijn voor rekening van de aanvrager.

16 Om tijdig te kunnen beschikken over bouwwater en bouwstroom dient u tijdig (5-6 weken) bij de bovenstaande nutsbedrijven een verzoek in te dienen voor uw tijdelijke voorzieningen Huisnummer Uw huisnummer zal worden verstrekt door de gemeente Heusden. Bij het verstrekken van de ontvangstbevestiging van uw bouwvergunning ontvangt u binnen 30 dagen uw defintievedefinitieve huisnummering. Het huisnummer kan op verzoek door de gemeente Heusden op de gevel van uw woning worden gemonteerd voordat u de woning betrekt. Vooraf aan het aanbrengen van een huisnummer (betrekken van de woning) moet minimaal 10 werkbare dagen hiervoor een verzoek worden ingediend bij het team AVG Postcode Aan de hand van het verstrekte huisnummer vraagt de gemeente Heusden, team AVG de postcodes aan bij TNT post ( Wanneer worden deze verstrekt, tijdsduur.de postcode zal gelijktijdig worden verstrekt met het huisnummer Rioolaansluiting(en) Algemeen Voor de registratie en de afvalstoffenheffing is het noodzakelijk om een huisaansluiting (rioolaansluiting) officieel aan te vragen en deze aanvraag te voorzien van een situatie schets (rioleringsplan bouwvergunning en een mogelijke infiltratie berekening). Voor deze aanvraag worden geen leges in rekening gebracht, de rioolaansluiting (vuilwater) zit in de grondprijs verrekend. Infiltreren op particulierterrein De bouwers zijn verplicht het regenwater op particulier terrein te verwerken door een infiltratievoorziening. De totale kosten van infiltratie voorziening op particulier terrein komt voor rekening van de bouwer. Technische voorwaarden: De gemeente Heusden (in de openbare ruimte) en de bouwers ( op particulierterrein) zijn verplicht een gescheiden riolering (systeem) aan te leggen. Het regenwater moet gescheiden worden van het vuilwater. U dient in het midden op de perceelgrens de riolering (vuilwater) aan te bieden met een diameter van 125 mm PVC. Ten gevolg van een gescheiden rioolstelsel en ter voorkoming van overlast in de woning moet het vuilwaterriool in de woning worden voorzien van een deugdelijke ontluchting (dakdoorvoer). Door alle vuilwater aansluitingen op het gemeentelijk rioolstelsel moeten worden voorzien van een ontluchting via het dak van de woning hierdoor ontstaat een goed werkend systeem. Bij een aansluiting op het gemeentelijk stelsel moet op eigenterrein een ontlastputje worden geplaatst, zoals staat opgenomen in het bouwbesluit. Alle regenpijpen moeten worden voorzien van een bladvanger, 30 cm. boven het toekomstige maaiveld (20 cm. boven het bouwpeil). De gemeente Heusden adviseert u om bij de aanleg van alle huisaansluitingen op u terrein uitvoeren met bochten van maximaal 45 graden omdat bochten 90 graden sneller verstopt raken en problemen veroorzaken met reinigen en herstellen van verstoppingen. Aanleg riolering op bouw terrein: Bij aanleg van de riolering op uw terrein, zowel binnen in de woning (incl. fundering) als van de woning naar de perceelsgrens, mag na goedkeuring van de gemeente Heusden de rioolsleuf worden aangevuld en/of de fundering worden gestort. Indien geen goedkeuring is verleend aan de riolering op uw terrein wordt u niet aangesloten op de riolering. Voor de goedkeuring van de gescheiden riolering in en onder uw woning moet u contact opnemen met de medewerkers van team handhaving. Voor deze controle moet u de rioolsleuf maximaal 2 werkdagen beschikbaar houden voor controle. U moet contact opnemen met de bouwkundige opzichter tel , indien niet aanwezig, vragen naar zijn vervanger.

17 Voor de keuring van de terreinriolering, vanaf de woning naar de perceelsgrens, en het aansluiten van uw huisaansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel kunt u contact opnemen met de civieltechnisch opzichter van de gemeente Heusden, De ontstane extra kosten voor het achteraf inspecteren van de riolering op uw terrein en in de woning voor rekening van de eigenaar komen. Aansluiting op gemeente riool: De terreinriolering moet worden aangeboden op de perceelsgrens in het midden van de bouwkavel op een diepte van maximaal 75 cm (onderkantbuis) vanaf het afgegeven bouwpeil. Bij goedkeuring van de gehele riolering (incl. infiltratie berekening) kan zal de woning binnen 15 werkdagen worden aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. De gemeente Heusden wenst plaatst per aansluiting een inspectie/ontstoppingsputje op uw terrein. In de bijlagen ontvangt u een principe situatie van een rioolaansluiting. en een aanvraagformulier huisaansluitingen. Tevens is een straatnamen kaartje in de bijlagen op genomen. infiltreren op particulierterrein De bouwers die het regenwater op particulier terrein moeten verwerken zijn verplicht een infiltratie berekening te overhandigen aangevuld met een situatie schets (rioleringsplan bouwvergunning). Voor deze aanvraag worden geen leges in rekening gebracht, de totale kosten van infiltratie voorziening komt voor rekening van de bouwer Bronneringswerkzaamheden In het bestemmingsplan ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark worden woningen gebouwd en riolering aangelegd. Voor de realisatie van deze woningen en riolering kan bronnering noodzakelijk zijn om de grondwaterstand te verlagen. Het Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden hebben, voor het bestemmingsplan ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark, regels vastgesteld hoe om te gaan met het onttrekken en lozen van bronneringswater. Onderstaand zullen de regels worden uitgelegd inclusief wat u dient te doen voordat tot onttrekken en lozen van grondwater mag worden overgegaan. Voor langdurige onttrekkingen en lozingen van grote hoeveelheden bronneringswater adviseren wij u en uw adviseur voorafgaand aan de aanvraag contact opnemen met de gemeente Heusden. Het bronneringswater moet worden geloosd via de huisaansluitingen (RWA of DWA) of via het oppervlakte water in de omgeving van uw woning, vraag deze vergunningen tijdig aan. Het onttrekken van grondwater Het onttrekken van grondwater is geregeld in de Grondwaterwet (Gww) waar de Provincie Noord-Brabant de bevoegdheid over heeft. Voor beperkte onttrekkingen (minder dan 10 m3/uur bedraagt) heeft u een vrijstelling. Indien de onttrekking groter dan 10 m3/uur bedraagt moet u de grondwateronttrekking melden (doorlooptijd van de melding bedraagt circa 1 mnd bij de Provincie) en door de Provincie worden heffingskosten in rekening gebracht. Indien u meer dan m3 per maand ( periode van 30 dagen) gaat ontrekken moet u een vergunning aanvragen, (doorlooptijd vergunning bedraagt circa 6 mnd). Voor het onttrekken van grondwater worden door de provincie heffingskosten en door de Belastingdienst Rivierenland rijksbelasting in rekening gebracht bij de houder van de vergunning (aanvrager). Het tarief voor het onttrekken van bronnerinswater per vervuilingseenheid voor 2007 bedraagt 0,019 /m 3,, minimaal ¼ 68,- en de rijksbelasting bedraagt 0,1826 /m 3. Voor de onttrekking van grondwater dient u contact op te nemen met de Provincie Noord-Brabant, Bureau grondwater, telefoon Algemene informatie omtrent Verontreinigingsheffing waterschap Aa en Maas: Het vrijkomende bronneringswater dat geloosd wordt op het oppervlaktewater wordt bij het waterschap Aa en Maas voor de heffing altijd beschouwd als licht verontreinigd water. Dit betekent dat elke 1000 m3 geloosd bronneringswater voor één vervuilingseenheid wordt belast. Het tarief per vervuilingseenheid voor 2007 bedraagt 43, Het lozen van bronneringswater Het lozen van bronneringswater kan op 4 verschillende manieren plaatsvinden in het bestemmingsplan ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark, te weten: - op het vuilwaterriool welke aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het waterschap Aa en Maas; - op de wadi dat mogelijk overstort naar het oppervlaktewater; - op het regenwaterstelsel dat indirect in verbinding staat met oppervlaktewater; - een directe lozing op het oppervlaktewater.

18 Een en ander is weergegeven in een tabel (opgenomen als bijlagen) en staat hieronder in het kort omschreven Lozing van het bronneringswater op het vuilwaterriool Het beoordelen van de aanvraag en het bevoegd gezag voor de lozing op het vuilwaterriool ligt bij de gemeente Heusden. De gemeente staat alleen lozingen toe die korter dan 5 dagen duren en die minder als 5 m3/uur bedragen (piekbelasting maximaal 10 m3/uur tot 24 uur na aanvang). Mits voldoende capaciteit beschikbaar is op het vuilwaterriool. Om bronneringswater te kunnen lozen op de riolering moet u in het bezit zijn van een rioolaansluiting. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente Heusden. Voor deze lozing maakt het waterschap een uitzondering omtrentover de verontreinigingsheffing. Waterschap Aa en Maas legt geen heffing op aangezien de hoeveelheid te lozen bronneringswater per bronnering minimaal is. Om het bronneringswater te kunnen lozen op het vuilwaterriool moet u in het bezit zijn van een rioolaansluiting. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente Heusden. Lozingen die langer duren dan 5 dagen en/of groter dan 5 m3/uur bedragen moeten plaatsvinden op een wadi, op het regenwaterriool, of direct op het oppervlaktewater Lozing van het bronneringswater op de wadi Bij infiltratie in de bodem (oftewelof lozing op een wadi) is de Wet bodem bescherming (Wbb) van toepassing. Het beoordelen van de aanvraag en het bevoegdgezag voor de lozing op de wadi ligt bij de gemeente Heusden. Door de grote hoeveelheid ijzer in het grondwater moet het te lozen bronneringswater op de wadi worden ontijzerd tot maximaal 4 mg/l. Ook voor deze lozing maakt het waterschap een uitzondering omtrent de verontreinigingsheffing. Waterschap Aa en Maas legt geen heffing op aangezien een wadi een infiltratievoorziening is waarbij het grootste deel aan bronneringswater zal infiltreren in de bodem Lozing van het bronneringswater op het regenwaterriool Het beoordelen van de aanvraag en het bevoegdgezag voor de lozing op het regenwaterriool ligt bij de gemeente Heusden. Om het bronneringswater te kunnen lozen op het regenwaterriool moet u in het bezit zijn van een rioolaansluiting. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente Heusden. Vanuit het regenwaterriool komt het bronneringswater indirect op het oppervlaktewater. Door de grote hoeveelheid ijzer in het grondwater moet het te lozen bronneringswater op het Regenwaterriool worden ontijzerd tot maximaal 4 mg/l en moet een zandvanger voor het lozingspunt worden geplaatst i.v.m. het tegengaan van onopgeloste bestanddelen waardoor het riool dichtslibt. Waterschap Aa en Maas legt voor deze lozing wel een heffing op aangezien het water niet kan infiltreren en vanuit het regenwaterriool indirect op het oppervlaktewater komt Lozing van het bronneringswater op oppervlaktewater Het beoordelen van de aanvraag en de bevoegdheid voor de lozing op het oppervlaktewater ligt bij waterschap Aa en Maas. Het waterschap stelt de eis dat het bronneringswater wordt ontijzerd tot maximaal 4 mg/l, dat het zuurstofgehalte verhoogd wordt tot ten minste 5 mg/l en dat onopgeloste bestanddelen dienen te worden tegengehouden. Ter voorkoming van beschadigingen van het talud dienen voorzieningen te worden getroffen. Eventuele schade aan het talud dient te worden hersteld. Waterschap Aa en Maas legt voor deze lozing wel heffing op aangezien het water direct geloosd wordt op oppervlaktewater. Indien uw lozing van het bronneringswater betrekking heeft op een directe lozing op het oppervlaktewater dan dient u minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een ontheffing aan te vragen bij mevrouw M. Kimenai van Waterschap Aa en Maas, telefoon Het waterschap Aa en Maas beoordeelt of de lozing op het oppervlaktewater plaats kan vinden en welke eisen hieraan gesteld worden. Alle lozingen van bronneringswater moeten minimaal 2 weken voor aanvang, op het bijgevoegde formulier, worden gemeld aan de heer M. Schapendonk van gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen, telefoon Gemeente Heusden beoordeelt of de lozing op de riolering of op een wadi kan plaats vinden en welke eisen hieraan worden gesteld Afvalcontainer: De nieuwe bewoners van het bestemmingsplan ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouwmolenpark kunnen aan de balie in de gemeentehuizen of telefonisch het verzoek indienen voor het verkrijgen van een afvalcontainer. Na het verzoek ontvangt u binnen een periode van 8 werkdagen een container op het nieuwe woonadres. De afvalcontainers worden op een vrijdag op het betreffende adres afgeleverd. Bij de

19 overdracht van de afvalcontainer is uw aanwezigheid niet verplicht. Vanaf het moment dat u een aansluiting van Brabant Water ontvangt Molenpark zal de container voorlopig iedere dinsdag worden geleegd. De projectontwikkelaars moeten tijdig contact opnemen met de gemeente Heusden voor de bestelling en levering van de afvalcontainers. zal de afvalstoffenheffing voor het gebruik van de container bij u in rekening worden gebracht. Voor het plangebied ProjectnaamNieuwbouw jacobushof Stationstraat projectnaam nieuwbouw zal de container voorlopig iedere maandag worden geleegd. Vanaf juli 2007 ontstaat in de gehele gemeenten een nieuwe situatie mbt de inzameling van het huishoudelijk afval. De projectontwikkelaars moeten tijdig contact opnemen met de gemeente Heusden voor de bestelling en levering van de afvalcontainers. 3. Aanvullende voorwaarden Pprojectmatige bouw en appartementencomplexen 3.1. Ontwerp Toepassen van verdichtingen Het toepassen van verdichtingen heeft gevolgen voor de mogelijk vastgestelde huisnummering en de parkeernorm. De gemeente Heusden moet een schriftelijk vezoekverzoek ontvangen mbt het toepassen van vedichtingenverdichtingen. Indien niet voldaan kan worden aan de parkeerbalans en/of de huisnummeringen zijn vastgesteld zal bij voorbaat geen toestemming worden verleend. De gemeente Heusden zal schriftelijk reageren en mogelijk instemmen met het toepassen van verdichtingen bbouwen op de perceelsgrens (aanvullend) De aanvullende voorwaarden en aandachtspunten voor bouwen op de perceelserfgrens: Locatie en openbare verlichting en bomen tov nieuwe bebouwing en lichtinval; Verlichting derden niet aansluiten op openbare verlichting. Kelders en hellingbaan achter de rooilijn/de perceelserfgrens (nutsvoorzieningen) Balkons mogen in het kader van de APV maximaal 1,2 m uit de gevel steken (rooilijn).. Plaatsen hekwerken volgens de voorwaarden van consument en veiligheid, hoog >1,0-1,2 m, op de randen van wanden parkeerkelder ivm val gevaar waarin niet geklommen kan worden. Toepassen verticale spijlen h.o.h. 8,9 m en geen opstap punten tussen 20 en 70 cm. Het hekwerkstaat 5 cm boven de ondergrond. De funderingen (bekisting) van gebouwen e.d. dienen op eigenterrein te worden gesitueerd. Aanleg onderhoudsstrook rondom gebouwen ( b= 2 m) tbv RWA ringleiding, steigerwerken en de glazenwasinstallatie. De ondehoudsstrookonderhoudsstrook dient afwijkend te zijn in vorm en materiaal keuze tov inrichting van de openbare ruimte. - De bestrating terrein derden dient in kleur, vorm en soortmateriaal af te wijken v/d openbare ruimte. - De funderingen (bekisting) van gebouwen e.d. dienen op eigenterrein te worden gesitueerd s Bij appartementen complexen moet een aansluiting worden aangeboden voor het vuilwater en afhankelijk van de situatie worden aanvullende voorwaarden gesteld. Huisaansluitingen van bouwblokken met meerdere bouw lagen is het gewenst de kelder en 1 e verdieping intern te scheiden van overige tweede verdiepingen, ivm verstopping en overlast oondergrondsparkeren Voor de maatvoering van gestapelde woningbouw wordt verder verwezen naar de Ontwerpwijze Gebouwde parkeervoorzieningen CROW, publ Inrichtingsvoorstel bouwterrein Bij de bouwaanvraag moet een inrichtingsvoorstel van de bouwplaats zijn opgenomen. Aanvullend moeten de aanvoer/afvoer -route van het bouwverkeer zijn weergegeven. Een tijdelijke inrit voor bouwverkeer is toegestaan onder aanvullende voorwaarden zoals, aanleg inrit incl. bebording, reinigen wegdek en herstellen in oorspronkelijke situatie. Voorstel vooraf bespreken iom team OOR llozen kabels en leidingen Tijdelijke aansluitingen en mantelbuizen (nuts voorziening) tbv bouwactiviteiten dienen na realisatie te worden verwijderd. Het standaard nuts tracetracé ligt tegen de perceelserfgrens in de openbare ruimte zoals weergegeven in het standaard dwarsprofiel.

20 vverlichting De terrein verlichting mag geen lichthinder veroorzaken in de openbare ruimte, een verlichtingsplan moet ter goedkeuring aan de gemeente hheusden worden overlegd Groenvoorziening rondom complexen. In het ontwerp mag het particuliergroen niet direct grenzen aan gemeentelijk groen Richtlijnen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Het aanleggen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen is 2% van de gestelde parkeernorm. nnutsvoorzieingen De nutsvoorzieningen tbv de bouwblokken worden met één aansluiting ontsloten vanuit het openbaar gebied. De nutsbedrijven verzoeken per bouwblok het exacte aantal woningen, bouwhoogtes, toepassen bodemwarmte en vermogens tbv liften e.d. ivm het dimernsionerendimensioneren van de nutsvoorzieningen. De gemeente Heusden moet in een vooroverleg met bouwers en nuts-bedrijven onderzoeken of mogelijke bouwkundige voorzieningen moeten worden gerealiseerd om het aantal objecten in de openbare ruimte te verminderen bluswater voorziening Mogelijk plaatsen extra aantal grondwaterputten op terrein ivm bluswatervoorziening, locaties nader bepalen iom brandweer.brandkranen en Bluswatervoorziening Het ontwerp van de ontwikkelaar en de dimensionering van bbrabantwater moet worden voldaan aan de gevraagde capaciteit voor bluswater. Als de capaciteit van het drinkwater netwerk voldoet hebben de brandkranen een bereik van maximaal 40 m., de maximale onderlinge afstand bedraagt 80 m. Bij het ontbreken van voldoende capaciteit moet in de openbare ruimte een brandput worden aangebracht, locaties nader bepalen iom brandweer. Voorwaarden brandput worden opverzoek overhandigd Afvalvoorzieningen in appartementencomplexen Wanneer wordt gekozen voor duocontainers dient er per appartement (aansluiting) ruimte te worden gecreëerd voor 1 duocontainer. Dit kan inpandig zijn (bijv. in schuurtjes) of buiten het pand (tuintje / naast schuurtje). Bij verzamelcontainers wordt uitgegaan van ca. 14 aansluitingen per verzamelcontainer van 1000 liter, waarbij de container dan 1x per week wordt geledigd. Bij meerdere aansluitingen worden meerdere containers geplaatst of wordt de container 2x per week geledigd. Verzamelcontainers kunnen zowel in- als uitpandig geplaatst worden, buiten in een cocon. Voorkeur is om verzamelcontainers inpandig te plaatsen. De afmeting van de verzamelcontainer is 1,4m x 1,3m x 1,47m (lxbxh). De minimale breedte van de deuren waarlangs de verzamelcontainer verplaatst moet worden moet zijn 1,6m. Omdat de container door de inzameldienst handmatig moet worden vervoerd naar de inzamelwagen is het belangrijk dat er geen onnodige obstakels aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een (steile) helling of drempels. Als de verzamelcontainer inpandig komt te staan dient ook rekening te worden gehouden met de opslag van oud papier (samengebonden of in dozen), een g.f.t.-container (270 liter) en eventueel k.c.a.-bakken (ca. 40 x 50 x 60 cm., lxbxh, per huishouden 1 exemplaar, maar er kan ook voor worden gekozen om deze in eigen schuurtjes oid te laten opbergen). Voor de inzameldienst dienen 3 sleutels van poort of hek te worden geregeld. Verzamelcontainers buiten dienen bij voorkeur in een (beton-)cocon te worden geplaatst die afsluitbaar is en waarvan alleen de bewoners een sleutel hebben. Eventueel dient deze achter een hekwerk te worden geplaatst om illegale bijplaatsingen te voorkomen. Wij hebben echter, vanwege deze illegale bijplaatsingen, de voorkeur voor een inpandige verzamelcontainer Locatiecriteria ondergrondse containers 1. De locatie moet kabel- en leidingvrij zijn, ongeveer 2.5 x 2.5 meter. 2. Er mogen geen bomen in de buurt staan, zodat bij het ledigen schade aan bomen kan ontstaan. De vrije ruimte boven de container moet 12 meter bedragen ivm ledigen. 3. Tijdens het ledigen mag geen schade aan de openbare verlichting kunnen ontstaan. 4. De locatie moet zo uitgekozen worden dat de inzamelauto niet over geparkeerde wagens hoeft te hijsen. 5. Er mag zich tussen de locatie en de inzamelwagen geen rijwielpad bevinden.

Het afkoppelen van regenwater

Het afkoppelen van regenwater Het afkoppelen van regenwater Op deze pagina s vindt u informatie over: - waarom water een belangrijke rol speelt in de Vlindervallei en omgeving - het doen en laten rond het watersysteem - zelf aan de

Nadere informatie

Waterhuishouding in de Contreie

Waterhuishouding in de Contreie Waterhuishouding in de Contreie Water speelt een belangrijke rol in de Contreie. Er is bij de ontwikkeling van deze woonwijk gekozen om het regenwater of te infiltreren in de bodem of hiermee de omliggende

Nadere informatie

Informatie voor particuliere bouwers. in het Geerpark te Vlijmen

Informatie voor particuliere bouwers. in het Geerpark te Vlijmen Informatie voor particuliere bouwers in het Geerpark te Vlijmen Inleiding De gemeente Heusden feliciteert u van harte met de reservering of aankoop van uw kavel in de nieuwe wijk Geerpark! Een uitstekende

Nadere informatie

7. Richtlijnen bouwrijp maken & werkterreinen plangebied Hoge Gouw.

7. Richtlijnen bouwrijp maken & werkterreinen plangebied Hoge Gouw. 7. Richtlijnen bouwrijp maken & werkterreinen plangebied Hoge Gouw. 1. Werkterreinen / Bouwstraten Voor de start van de bouw, dient de bouwer een afstemmingsoverleg te plannen met de desbetreffende toezichthouder

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water. vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007. Leens, oktober 2007

Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water. vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007. Leens, oktober 2007 Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007 Leens, oktober 2007 A.S. Zwart Pol Medew. afd. Gemeentewerken Inhoudsopgave 1. Inleiding.

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer gemeente Ede november 2007 Regenwater afkoppelen? zo doet u dat! De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer van uw dak af te koppelen. Of u bent dit

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. april 2010

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. april 2010 INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum april 2010 Inleiding Om te beginnen willen wij u van harte feliciteren met de aankoop van uw woning of bouwkavel in de uitbreidingswijk

Nadere informatie

Informatie voor particuliere bouwers

Informatie voor particuliere bouwers Informatie voor particuliere bouwers in het Geerpark te Vlijmen 1 Geerpark Gemeente Heusden Inleiding De gemeente Heusden feliciteert u van harte met de reservering of aankoop van uw kavel in de nieuwe

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BOUWRIJPMAKEN SCHIJFSTRAAT TETERINGEN.

RICHTLIJNEN BOUWRIJPMAKEN SCHIJFSTRAAT TETERINGEN. RICHTLIJNEN BOUWRIJPMAKEN SCHIJFSTRAAT TETERINGEN. 1. Werkterreinen Voor het uitvoeren van bouwprojecten in de nieuwe bestemmingsplannen kan de bouwondernemer voor zover beschikbaar, de beschikking krijgen

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven Voor subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak 2007-2012 WRO en Subsidieverordening Afkoppelen hemelwater Stein 2010 In:...2010

Nadere informatie

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Programma informa+eavond 1. Welkom en uitleg van het proces na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst door Ariën Schaap

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. december 2016

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. december 2016 Inleiding INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum december 2016 Om te beginnen willen wij u van harte feliciteren met de aankoop van uw woning of bouwkavel in de uitbreidingswijk

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

De Grassen. Informatie voor particuliere bouwers. Vlijmen. in De Grassen te Vlijmen

De Grassen. Informatie voor particuliere bouwers. Vlijmen. in De Grassen te Vlijmen Informatie voor particuliere bouwers De Grassen Vlijmen in De Grassen te Vlijmen Yvonne Vos 06-53 83 46 36 dekavelwinkel@heusden.nl De MogelijkMakers De Grassen Vlijmen Inleiding De gemeente Heusden feliciteert

Nadere informatie

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder in de tuin Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder Wateroverlast door verandering van het klimaat Een wadi is een verlaging in een grasveld of tuin, waar water

Nadere informatie

verwerken regenwater in de tuin

verwerken regenwater in de tuin verwerken regenwater in de tuin 1 situatie fokkerweg het nieuwbouwplan fokkerweg ligt in het buitengebied van enschede. langs de Fokkerweg, aan de straatzijde, zijn door adt twee rioolleidingen aangelegd.

Nadere informatie

ONS VLOEIBARE GOUD. regenwater

ONS VLOEIBARE GOUD. regenwater ONS VLOEIBARE GOUD regenwater Regenwater Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor schade aan

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s Code: 20111219-2-3938 Datum: 2011-12-19 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: 025.67.17.45.00

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten.

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. BIJLAGE 1A Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. Ter verzekering van de goede gang van zaken bij de realisatie van bouwwerken

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 Project: Bouwkavel Fiifhuizen 8 Harkema Gemeente: Achtkarspelen Aanvrager: Marije Streefkerk Organisatie: Gemeente Achtkarspelen Geachte heer/mevrouw Marije

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s B i j l a g e 1 : Watertoets Code: 20120925-2-5456 Datum: 2012-09-25 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: De Parrebeam gemeente: het Bildt Gegevens plan bestaande loodsen en schuren

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B15.001634 gezien het advies van de raadscommissie van december 2015; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Drainage voorkomt grondwateroverlast Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Inleiding Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan grondwater overlast veroorzaken in huis

Nadere informatie

Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool.

Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool. Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool. Vroeger waren alle putdeksels vierkant. Tegenwoordig zijn ze vrijwel allemaal rond. Want een vierkante deksel kan

Nadere informatie

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes In gewone woonwijken verzamelt het regenwater zich vanaf daken en straten in de riolering, waarna het naar het oppervlaktewater of samen met het huishoudelijke afvalwater naar een rwzi stroomt. In het

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? wateroverlast. Een klimaatvriendelijke

Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? wateroverlast. Een klimaatvriendelijke in de tuin Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? Minder wateroverlast Een klimaatvriendelijke tuin Subsidie Wateroverlast door verandering van het klimaat Het is goed om te weten dat gemeenten, samen met waterschappen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier rioolaansluiting

Aanvraagformulier rioolaansluiting Aanvraagformulier rioolaansluiting Gemeente Gouda T.a.v. afdeling Beheer Openbare Ruimte Postbus 1086 2800 BB Gouda Raadpleeg de toelichting aan het einde van het aanvraagformulier als u uitleg wenst over:

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Vrije kavels. Informatie voor particuliere bouwers. Haarsteeg. in de Hendrik de Jonghstraat in Haarsteeg

Vrije kavels. Informatie voor particuliere bouwers. Haarsteeg. in de Hendrik de Jonghstraat in Haarsteeg Vrije kavels Haarsteeg Informatie voor particuliere bouwers in de Hendrik de Jonghstraat in Haarsteeg Uw droomhuis bouwen aan de Hendrik de Jonghstraat in het prachtig landelijke Haarsteeg? De MogelijkMakers

Nadere informatie

Memo waterplan De Kievit

Memo waterplan De Kievit Memo waterplan De Kievit Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 17 januari 2017 T140020.002.001/HVE De Kievit Onroerend Goed BV Memo waterplan Waterplan De Kievit In het kader van de ontwikkeling van glastuinbouwgebied

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Kavelpaspoort Plot 3. Zeker doen! Kom je erbij? 20 vrijstaande woningen 316 tot 574 m²

Kavelpaspoort Plot 3. Zeker doen! Kom je erbij? 20 vrijstaande woningen 316 tot 574 m² Kavelpaspoort lot 3 20 en 316 tot 574 m² Kom je erbij? Zeker doen! Zelf bouwen... Zeker doen! Vrij om zelf te bouwen in assaupark! Zeker doen! Wij hebben een kavel! Veilig opgroeien Zeker doen! In de nieuwe

Nadere informatie

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl De kans van uw leven! Vrije bouwkavel in de woonwijk Bregtdorp te Schoorl. Al jaren op zoek naar uw eigen kavel waarop u uw vrijstaande droomhuis

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon

Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon 1 Locatie en routing Plan Morgenzon... 2 2 Laden, lossen en parkeren... 3 3 Uitzetten van de kavel... 3 3.1 Peilhoogte... 3 4 Huisnummer - adressering... 4 5 Inrichten

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIE AFKOPPELEN VERHARD OPPERVLAK

AANVRAAG SUBSIDIE AFKOPPELEN VERHARD OPPERVLAK Postbus 2000 3760 CA Soest Afdeling Dienstverlening Team Vergunning & Handhaving Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Telefoon: (035) 609 34 11 Fax: (035) 609 36 89 Internet: www.soest.nl AANVRAAG SUBSIDIE AFKOPPELEN

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest 26-6-2015 Plan Molenschot te Soest Civiel Management Lichtenvoorde Zilverlinde 7 7131 MN Lichtenvoorde Postbus 149 7130 AC Lichtenvoorde Telefoon: 0544-393220 Internet: www.civielmanagement.nl E-mail:

Nadere informatie

Schematisatie oplossingen in systeem. Terugslagklep

Schematisatie oplossingen in systeem. Terugslagklep 2A. Terugslagklep huisaansluiting Overlastsituatie Afvalwater stroomt bij hevige regenbuien vanuit het riool naar huis en tuin. Zie paragraaf 3.2 uit het rapport: Aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 17 juli 2008 Kenmerk 1608039 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Bodemopbouw 5 2.4.1 Lokale

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Kavelpaspoort Barchem Zuid

Kavelpaspoort Barchem Zuid - 1 Kavelpaspoort Barchem Zuid Kavelgegevens De bouwkavel Nummer: 28 Type woning: Vrijstaande woning Oppervlakte: ± 820 m² Verkoopprijs: 233.000,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning: Goothoogte: Bouwhoogte:

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving)

Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving) Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving) De gemeente Zaanstad start dit najaar met de werkzaamheden van het resterende deel van Zuiderham in de omgeving van de Neptunuslaan. Het riool en het

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

Afkoppelen Beringe. Auteur: Jo Claassen

Afkoppelen Beringe. Auteur: Jo Claassen Afkoppelen Beringe Auteur: Jo Claassen 05-04-2017 Opening Jo Claassen Projectleider (gemeente) Theo Jansen Toezichthouder (gemeente) Hub Diederen Adviseur (Kragten) Marco Roemen werkvoorbereider (Kragten)

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Kenmerk: 2016-0015-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : E.R. Terpstra straat : Moleneind 6 postcode en woonplaats : 1241 NE Kortenhoef ingekomen

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels Cees Wilkeshuisstraat SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden:

Nadere informatie

Al aan riolering gedacht?

Al aan riolering gedacht? Al aan riolering gedacht? www.pidpa.be Inleiding Van aanvraag tot aansluiting in 6 stappen Beste bouwer of verbouwer Een riolering is meer dan een simpele buis in de grond; vaak is het een combinatie van

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

- 1. De bouwkavel. Kavelpaspoort. Kavelgegevens. Nummer 22. Oppervlakte ± 594m². Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P.

- 1. De bouwkavel. Kavelpaspoort. Kavelgegevens. Nummer 22. Oppervlakte ± 594m². Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P. - 1 Kavelpaspoort De bouwkavel Kavelgegevens Nummer 22 Type woning Vrijstaande woning Oppervlakte ± 594m² Verkoopprijs 304.700,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P. Goothoogte Maximaal

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo Geachte lezer, Inleiding Voor u ligt de zogenaamde afkoppel-beslisboom van de Gemeente Venlo. De afkoppelbeslisboom is een stappenplan, bedoeld als hulpmiddel om te bepalen

Nadere informatie

BOUW- EN WOONRIJP MAKEN

BOUW- EN WOONRIJP MAKEN BOUW- EN WOONRIJP MAKEN INFORMATIE WATERSTANDEN RIOLERING AFKOPPELEN DAKVLAKKEN VERGUNNINGEN BOUW TOEZICHT MATENPLAN PEILEN KABELS EN LEIDINGEN BOUW TERREIN GRONDWERK BODEM ONTSLUITING INRITTEN SCHADE

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Molenparc B.V. 31 maart 2011 Definitief rapport 9W6517.A0 Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201 BT Maastricht +31 (0)43 356 62 00 Telefoon 043-367 27 22 Fax info@maastricht.royalhaskoning.com

Nadere informatie

DSI regenwater infiltratie.

DSI regenwater infiltratie. DSI regenwater infiltratie. De adequate oplossing van een actueel probleem. Klimaatverandering. Het klimaat verandert. Met als gevolg een toename van de duur en frequentie van wateroverlast, verkeersonveiligheid

Nadere informatie

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 Voorstellen multifunctionele landbouw functieverandering landschappelijke inpassing gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20150623-58-11153 Bijlagen:

Nadere informatie

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede Lidl Nederland GmbH De heer R. Hoeben Postbus 198 1270 AD HUIZEN Onderwerp CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Besluitdatum: Verzenddatum: Geachte

Nadere informatie

: Watertoets Den Omgang

: Watertoets Den Omgang Advies : Watertoets Den Omgang Datum : 22 juli 2016 Opdrachtgever : gemeente Landerd Ter attentie van : mevr. T. van Term Projectnummer : 211x08322 Opgesteld door i.a.a. : Toby van Baast : Jochem Rietbergen

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infovergadering Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project

Nadere informatie

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Gemeente Meerssen. Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien

Gemeente Meerssen. Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien Gemeente Meerssen Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien Het regent, het regent Steeds vaker en steeds meer! Nederland en water horen onafscheidelijk

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase IIa Kavelgegevens Nummer 9 Type woning vrijstaand Oppervlakte ± 722 m² Verkoopprijs 262.700,--

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

INFORMATIE IN VERBAND MET BOUWACTIVITEITEN OP GOUWE PARK

INFORMATIE IN VERBAND MET BOUWACTIVITEITEN OP GOUWE PARK INFORMATIE IN VERBAND MET BOUWACTIVITEITEN OP GOUWE PARK - opgesteld door Bedrijvenschap Regio Gouda - Bouw- en milieuvergunningen Gouwe Park is gelegen op het grondgebied van de gemeente Moordrecht. Vergunningen,

Nadere informatie