Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse"

Transcriptie

1 Onderwijssysteem Italië Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

2 Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Italië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Italië. Dit met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs. Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van toepassing. Ga naar voor meer informatie over het hergebruik van deze publicatie. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

3 Dottorato di Ricerca L2 3 Diploma di Specializzazione di secondo livello (Università / Politecnico) L2 1 Master Universitario di Secondo Livello (Università / Politecnico) L2 1 postgraduate Laurea Specialistica L7 magistrale a ciclo unico (Università / Politecnico) Laurea Specialistica/ Magistrale (Università / Politecnico) Diploma L2 Accademico di Secondo Livello (AFAM) 2 L2 2 Diploma di L2 Perfezionamento o Master (AFAM) 1 Master Universitario di Primo Livello (Università / Politecnico) Diploma L2 accademico di specializzazione (AFAM) 1 L2 1 undergraduate 5-6 Laurea L1 (Università / Politecnico) 3 Diploma Accademico di Primo Livello (AFAM) L1 3 Diploma d istruzione L1 e formazione tecnica superiore (IFTS) 1-2 Diploma di Superamento dell Esame di Stato issued by liceo classico/ scientifico / linguistico (senior secondary education) L1 5 Diploma di Qualifica/ Diploma di Maestro d Arte (secondary vocational education) L1 3 Diploma di Licenza della Scuola Media (junior general secondary education) L1 3 Diploma di Licenza della Scuola Primaria (primary education) L1 5 L0 Onderwijsniveau 0 Duur van de opleiding Klik hier voor een voorbeeld van het diploma EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

4 Waarderingstabel In onderstaand schema is aan de linkerkant het buitenlandse diploma en het overeenkomstige niveau in het kwalificatieraamwerk voor de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA-QF) opgenomen. Het rechter gedeelte geeft de Nederlandse waardering weer met de overeenkomstige niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. Buitenlands diploma en EHEA-QF niveau Nederlandse waardering en NLQF niveau EQF niveau Diploma di Qualifica mbo-diploma (kwalificatieniveau 2-4) Diploma di Maestro d Arte mbo-diploma (kwalificatieniveau 4) 4 4 Diploma di Superamento dell Esame di Stato Conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondario Superiore (uitgereikt door een liceo classico/ scientifico/ linguistico) vwo-diploma 4+ 4 Laurea 1 st graad van bachelor in het wo 6 6 Diploma d Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (1 of 2 jaar) 1 st 2 of 3 jaar hbo 6 6 Diploma Accademico di primo livello 1 st graad van bachelor in het hbo (kunstonderwijs) 6 6 Laurea Specialistica/Magistrale 2 nd graad van master in het wo 7 7 Master Universitario di primo livello 2 nd graad van master in het wo of hbo 7 7 Diploma Accademico di Specializzazione Diploma di Perfezionamento o Master Diploma Accademico di secondo livello 2 nd graad van master in het hbo (kunstonderwijs) 2 nd graad van master in het hbo (kunstonderwijs) 2 nd graad van master in het hbo (kunstonderwijs) NB Het betreft hier een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk. De waardering van deze graad is aangepast ten opzichte van versie 5, januari 2011 EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

5 De waardering van een buitenlandse kwalificatie in termen van EQF/NLQF betekent niet altijd dat de eindtermen van deze niveaus zijn bereikt. Informatie over de Nederlandse waarderingen is beschikbaar in het onderwijssysteem Nederland. Zie: De uitspraken over buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden afgegeven door SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

6 Inleiding Italië is een democratische republiek met als staatshoofd een gekozen president. Het heeft een twee-kamer parlement dat bestaat uit de Senato della Repubblica (Senaat) en de Camera dei Deputati (Huis van Afgevaardigden). Het land is onderverdeeld in twintig regio s waarvan er vijf een autonome status bezitten. Het wettelijk kader voor het onderwijs ligt verankerd in een aantal artikelen in de Italiaanse grondwet. Deze gaan onder meer over de vrijheid van onderwijs, de plicht van de staat om te voorzien in een netwerk van onderwijsinstellingen van elk type en niveau, het recht van universiteiten, academies en hogere culturele instellingen om onafhankelijk hun eigen regels vast te stellen en het recht en de plicht van ouders om onderwijs aan hun kinderen beschikbaar te stellen. Het Ministerio dell Università e della Ricerca (MIUR), ministerie van Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek, is verantwoordelijk voor het universitaire onderwijs voor onder andere de planning van onderzoeksinstituten, coördinatie, algemene regels voor de financiering, harmonisering met het Europese systeem (Bolognaproces) en de vereisten voor toelating tot de universiteit. Daarnaast hebben universiteiten een zeer grote mate van autonomie inzake management, financiën en de manier waarop het onderwijs wordt aangeboden. Sinds 1998 zijn veel van de verantwoordelijkheden voor het niet-universitair onderwijs van het MIUR gedelegeerd naar regionale en lokale overheden. Het ministerie is nog steeds verantwoordelijk voor de criteria betreffende de organisatie van het scholensysteem, de evaluatie ervan, functies gerelateerd aan het vaststellen en toekennen van financiële middelen en voor de allocatie van het schoolpersoneel. De regio s zijn verantwoordelijk voor onder andere de planning van het onderwijsaanbod, de opzet van het scholenaanbod, het vaststellen van de schoolkalender en het organiseren van beroepsonderwijs. Vooral in het hoger onderwijs hebben er sinds 1999 een aantal belangrijke hervormingen plaatsgevonden. Men introduceerde het binaire systeem met enerzijds het universitair onderwijs met drie graden en anderzijds het postsecundaire beroepsonderwijs. Een andere hervorming betrof de invoering van een credit system, aangepast aan het European Credit Transfer System (ECTS), met als doel de individuele curricula flexibeler te maken en de continuïteit van onderwijsprogramma s te vergemakkelijken. Een derde innovatie was de introductie van een kwaliteitsgarantiesysteem met aan iedere universiteit een evaluatie-eenheid. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

7 Sinds 2000 is de duur van het verplicht onderwijs verlengd van 8 naar 9 jaar voor de leeftijdsgroep van 6 tot 15 jaar. De voertaal in het onderwijs is het Italiaans en in enkele gevallen Duits (in enkele noordelijke streken van het land, waar de bevolking overwegend Duitstalig is). Het academisch jaar loopt van september, oktober of november tot mei. Basis en voortgezet onderwijs Het kleuteronderwijs in Italië omvat de leeftijdsgroep van 3 tot 6 jaar. Hoewel het een niet verplichte vorm van onderwijs is, maakt ongeveer 96 procent van deze groep er gebruik van. Het lager onderwijs (scuola primaria) duurt 5 jaar (leeftijdsgroep 6-11 jaar) en leidt tot het Diploma di Licenza della Scuola Primaria. Algemeen vormend voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs is onderverdeeld in een onder- en bovenbouw. De onderbouw (Scuola Secondaria di Primo Grado) duurt 3 jaar, waarna men het Diploma di Licenza della Scuola Media behaalt. Het niveau van het Diploma di Licenza della Scuola Media komt in Nederlandse termen overeen met dat van enkele jaren algemeen vormend voortgezet onderwijs. Een nauwkeuriger vaststelling van het door betrokkene bereikte niveau is zonder toetsing van de verworven kennis niet te geven. De bovenbouw heeft een nominale studieduur van 3-5 jaar, waarbinnen de volgende opties mogelijk zijn: 1. Het Liceo Scientifico. Deze 5-jarige bovenbouw is vooral gericht op wetenschappelijke training. 2. Het Liceo Classico. De duur is 5 jaar en de nadruk ligt op de geesteswetenschappen en de klassieke talen. 3. Het Liceo Linguistico, met een duur van eveneens 5 jaar en met nadruk op de moderne vreemde talen, Italiaans en Latijn. 4. Het Liceo Artistico. Een 4-jarige opleiding die de leerlingen met name voorbereidt op verdere studie aan het hoger kunstonderwijs of, na een aanvullend jaar, op een universitaire studie. 5. Het Istituto Tecnico. De duur is 5 jaar en het onderwijs is verdeeld in een 2-jarig algemeen vormend gedeelte en een 3-jarige periode waarin men zich richt op een specialisatie, bijvoorbeeld bedrijfskunde, elektrotechniek, informatica, enzovoorts. De vijf bovengenoemde types voortgezet onderwijs worden afgesloten met het Diploma di Superamento dell Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

8 Het niveau van het Diploma di Superamento dell Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore, behaald aan een liceo classico/ scientifico/ linguistico, is vergelijkbaar met dat van een vwo-diploma. De curricula aangeboden door een liceo artistico en een istituto tecnico verschillen van de curricula die worden aangeboden door een liceo classico/ scientifico/ linguistico met betrekking tot de omvang van de algemeen vormende component. Bijgevolg kan de waardering van het bovengenoemde diploma, indien uitgegeven door een liceo artistico of een istituto tecnico variëren afhankelijk dan de inhoud van het programma. Het niveau kan daarom beter per geval worden bepaald. Beroepsgericht voortgezet onderwijs Dit type onderwijs kan aan de volgende instellingen gevolgd worden: 1. Het Istituto Professionale. De duur is 3 jaar en de opleiding wordt afgesloten met een Diploma di Qualifica. De leerlingen worden voorbereid op een beroep en hebben de mogelijkheid middels een 2-jarige vervolgopleiding alsnog het Diploma di Superamento dell Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore te behalen. Het niveau van het Diploma di Qualifica is vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2, 3 of 4, afhankelijk van de opleidingsduur en richting. 2. Het Istituto d Arte. Deze instellingen verzorgen kunstonderwijs. De duur is eveneens 3 jaar en deze vorm wordt afgesloten met het Diploma di Maestro d Arte. Ook bij deze opleiding kan men na een 2-jarige vervolgcursus het Diploma di Superamento dell Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore behalen. Het niveau van het Diploma di Maestro d Arte is vergelijkbaar met dat van een mbodiploma op kwalificatieniveau 4. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

9 Toelating tot hoger onderwijs Vanaf 1999 leggen de leerlingen aan het eind van het algemeen vormend en het middelbaar beroeps- (5 jaar) en het middelbaar kunstonderwijs (5 jaar) het Esame di Stato af en behalen zij, indien succesvol, het Diploma di Superamento dell esame di Stato conclusivo. Hieraan wordt de naam van de gevolgde richting, bijvoorbeeld del Corso di Liceo Classico/Scientifico toegevoegd. Alleen dit diploma geeft toegang tot het hoger onderwijs. Hoger onderwijs Hoger onderwijs wordt gegeven aan universiteiten en polytecnics (politecnici). Daarnaast kent men onderwijsinstellingen voor opleidingen op het gebied van kunst en muziek (Alta Formazione Artistica e Musicale, AFAM), hoger technisch onderwijs (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, IFTS), hogere beroepsopleidingen op het gebied van bijvoorbeeld handel, landbouw en dienstverlening, militaire academies, centrale instituten voor cultureel erfgoed en hogere scholen voor tolk/vertalers. Universitair onderwijs Voor toelating is een Diploma di Superamento dell esame di Stato vereist. Voor sommige studierichtingen gelden aanvullende eisen, in het bijzonder bij de numerus-clausus richtingen. Voor studierichtingen zoals tandheelkunde, geneeskunde, architectuur is er een nationaal concours waar de inhoudelijke vakkennis wordt getoetst, naast kennis over de Italiaanse cultuur, onder andere politieke ontwikkelingen. Met ingang van het academisch jaar is men van start gegaan met de herstructurering van het hoger onderwijs door de invoering van de bachelormasterstructuur. Alleen studenten die reeds in met de studie waren begonnen, konden volgens het oude systeem de studie voltooien en het Laurea di Dottore of Diploma Universitario behalen. In het nieuwe systeem heten de opleidingen op het eerste niveau Corsi di Laurea. Deze zijn gericht op een adequate beheersing van wetenschappelijke methoden en technieken. De duur is 3 jaar (180 ECTS-credits) en de opleidingen leiden tot de graad van Laurea. Het niveau van de Laurea (EHEA-QF eerste cyclus) is doorgaans vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

10 Op het tweede niveau zijn er de volgende opleidingen: 1. Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale: Het gaat om universitaire opleidingen die tot een specifiek beroep opleiden. De duur (na de Laurea) is 2 jaar en de opleiding leidt tot de graad van Laurea Specialistica (LS). De graad wordt verleend na het behalen van 300 ( ) credits en het schrijven van een scriptie. In bepaalde richtingen worden het eerste en het tweede niveau als één opleiding aangeboden, bijvoorbeeld architectuur, bouwkunde, geneeskunde, dierenarts, tandarts. Deze opleidingen worden aangeduid als Laurea Specialistica/ Magistrale a ciclo unico. Het niveau van de Laurea Specialistica/Laurea Magistrale (EHEA-QF tweede cyclus) is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs. 2. Corsi di Master Universitario di primo livello (MU1). Dit is een voortgezette wetenschappelijke opleiding met een duur van maximaal 1 jaar (60 credits). Als toegangseis geldt de Laurea met eventueel aanvullende eisen. Het niveau van de Master Universitario di primo livello (EHEA-QF tweede cyclus) is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie. Op het derde niveau vindt men de volgende opleidingen: 1. Corsi di Dottore di Ricerca: dit zijn opleidingen gericht op wetenschappelijk onderzoek. Toelating is gebaseerd op een graad van het tweede niveau (bijvoorbeeld Laurea Specialistica) en het slagen voor een zeer competitief examen. De duur is minimaal 3 jaar, waarna afgesloten wordt met een dissertatie. De opleiding leidt tot de graad Dottorato di Ricerca. 2. Corsi di Specializzazione di secondo livello: dit zijn gespecialiseerde professionele vervolgopleidingen leidend tot het Diploma di Specializzazione di Secondo Livello. Men wordt toegelaten met de graad van Laurea Specialistica en het slagen voor een competitief toelatingsexamen. De opleidingen duren 1 jaar, met uitzondering van die in de gezondheidswetenschappen, die tot 6 jaar kan duren. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

11 3. Corsi di Master Universitario di secondo livello: dit zijn geavanceerde wetenschappelijke of beroepsgerichte opleidingen, waarvoor als toelatingseis de Laurea Specialistica (LS) geldt, met eventuele aanvullende eisen. De te behalen graad Master Universitario di secondo livello wordt verkregen na het behalen van tenminste 60 credits. Hoger beroepsgericht onderwijs Hoger technisch onderwijs Toelating tot het hoger technisch onderwijs (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS) biedt eveneens het Diploma di Superamento dell esame di Stato. Deze vorm van hoger onderwijs omvat een aantal opleidingen op het gebied van onder andere bouwkunde, transport, landbouw en toerisme. Praktijkervaring maakt een belangrijk deel van de opleiding uit. Na een duur van 1 tot 2 jaar verwerft men het Diploma d Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. De opleiding is met name bedoeld voor toegang tot de arbeidsmarkt, maar geeft eveneens toegang tot de universiteit. Het niveau van het Diploma d Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (EHEA-QF eerste cyclus) behaald na een nominaal 1- jarige opleiding is vergelijkbaar met 2 jaar hoger beroepsonderwijs. Het niveau van het Diploma d Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (EHEA-QF eerste cyclus) behaald na een nominaal 2- jarige opleiding is vergelijkbaar met 3 jaar hoger beroepsonderwijs. Hoger kunst- en muziekonderwijs De opleidingen op het gebied van schone kunsten, muziek-, theater-, en dansstudies (Alta Formazione Artistica e Musicale AFAM) hebben als minimum toelatingseis het Diploma di Esame di Stato en doorgaans een toelatingsexamen. De opleidingen zijn opgewaardeerd tot universitair niveau en worden onder andere aangeboden door de Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Conservatori di Musica, Accademia Nazionale di Danza, Accademie di Belle Arti. De AFAM-opleidingen worden evenals de universitaire opleidingen ingedeeld in drie niveaus. Op het eerste niveau volgt men een 3-jarige opleiding van 180 credits die leidt tot het Diploma Accademico di Primo Livello. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

12 Het niveau van het Diploma Accademico di Primo Livello (EHEA-QF eerste cyclus) is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het hoger kunstonderwijs. Op het tweede niveau zijn er de volgende opleidingen: 1. Een 2-jarige opleiding van 120 credits, leidend tot het Diploma Accademico di Secondo Livello. De toelating is op basis van een Laurea of het Diploma Accademico di primo Livello. Het leidt op tot een algemeen hoger niveau van kennis en techniek. Het niveau van het Diploma Accademico di Secondo Livello (EHEA-QF tweede cyclus) is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het hoger kunstonderwijs. 2. Het Diploma di Perfezionamento o Master is een 1-jarige opleiding van 60 credits. Het niveau van het Diploma di Perfezionamento o Master (EHEA-QF tweede cyclus) is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het hoger kunstonderwijs. 3. Het Diploma Accademico di Specializzazione is een 1-jarige opleiding van 60 credits. Het niveau van het Diploma Accademico di Specializzazione (EHEA-QF tweede cyclus) is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het hoger kunstonderwijs. Alleen het Diploma Accademico di Secondo Livello geeft toegang tot het derde niveau binnen het AFAM-systeem, namelijk de opleiding tot het Diploma di Formazione alla Ricerca. Deze laatste 3-jarige opleiding is vooral gericht op onderzoek op hoog niveau. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

13 Andere niet-universitaire hoger onderwijsopleidingen Hieronder volgen enkele van de bekendste opleidingen. Scuole di Archivista, Paleografia e Diplomatico (Scholen voor archivering, paleografie en diplomatie). Toelating tot deze 2-jarige opleiding is het Esame di Stato. De opleiding leidt tot het Diploma di archivista, paleografia e diplomatica. Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (Hogere Scholen voor tolken en vertalers). De hogere scholen voor tolken en vertalers bieden veel verschillende programma s aan. De 3-jarige opleiding leidt tot het Diploma Universitario voor Tolken en Vertalers. Istituti Centrali per i Beni Culturali (Centrale Instituten voor Cultureel Erfgoed). De cursusduur is 3 tot 4 jaar en de toegangseis is het Esame di Stato. De opleidingen zijn gericht op herstel en conservering van kunstwerken en vallen onder het ministerie van Cultureel Erfgoed. Beoordelingssystemen In het voortgezet onderwijs wordt het volgende systeem gebruikt. In cijfers Omschrijving Betekenis 10 Ottimo Uitmuntend 9-8 Distinto Zeer goed 7 Bene/Buono Goed 6 Sufficiente Voldoende 5-0 Insufficiente Onvoldoende In het hoger onderwijs gelden de volgende systemen: Universitair onderwijs: Voor de tentamens wordt een schaal van 0-30 gehanteerd met een minimum van 18 als voldoende. Voor de examens geldt een schaal van 0-110, met een minimum van 66 om te slagen en een maximum van 110, soms met de aantekening lode (cum laude). Niet-universitair onderwijs: Bij deze vorm van onderwijs gebruikt elk instituut zijn eigen criteria voor de beoordeling en is er een examen aan het eind van de opleiding. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

14 In het hoger onderwijs wordt gebruik gemaakt van het European Credit Transfer System (ECTS): 1 credit is 25 werkuren en de jaarlijkse werklast bestaat uit 60 credits. Nadere informatie over het ECTS systeem is beschikbaar in de ECTS gebruikershandleiding van de Europese Commissie: Bolognaproces Kwalificatieraamwerken Het Italiaanse kwalificatieraamwerk voor hoger onderwijs (Qualifications Framework for Higher Education, QTI), werd voor het eerst gepubliceerd in 2010 en is ontwikkeld als instrument ter beschrijving van de kwalificaties die worden uitgereikt binnen het Italiaanse hoger onderwijs, in termen van verwachte competenties en leeruitkomsten. Het QTI omvat de drie Bologna cyclussen en is gemodelleerd naar het Qualifications Framework for the European Higher Education Area (EHEA-QF). Sinds het academisch jaar 2001 bieden de hoger onderwijsinstellingen onderwijs in twee fasen aan: in werd de eerste fase van drie jaar ingevoerd en in volgde de tweede fase. Informatie over de huidige stand van zaken is te vinden op de officiële website van de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA): Meer informatie over het Italiaanse kwalificatieraamwerk voor hoger onderwijs is beschikbaar op: de website van het Italiaanse ministerie van Onderwijs, Universiteit and Onderzoek: 9f1bc8b37ccd/TitoliItaliainglese.pdf de website van het Information Centre on Mobility and Equivalence (CIMEA): EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

15 Kwaliteitszorg en accreditatie De Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) is verantwoordelijk voor het bepalen van de algemene criteria voor universiteitsevaluatie, het bevorderen van het experimenteren met en de verspreiding van evaluatiemethodologieën en de ontwikkeling van een jaarlijks programma van externe evaluaties van universiteiten. Een andere belangrijke taak van dit comité is het definiëren van criteria en methodologieën voor de harmonisering van zelfevaluatie-procedures, die door de individuele interne evaluatie eenheden van de universiteiten uitgevoerd worden. De ANVUR werkt eveneens aan een systeem voor evaluatie en accreditatie voor implementatie op nationaal niveau. Informatie over de erkenning van studies en kwalificaties is beschikbaar op de website van CIMEA, het Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, Fondazione RUI (zie onder Adressen). Dit centrum heeft eveneens als taak het bevorderen van internationale studentenmobiliteit. Om te achterhalen of een opleiding op nationaal niveau erkend is, ga naar en zoek op studieniveau (eerste of tweede niveau) en op de naam van de instelling. Een lijst van erkende opleidingen, aangeboden door de instelling, zal verschijnen. Informatie over de erkenning van hoger onderwijsopleidingen in de kunsten is beschikbaar op de website van het ministerie van Onderwijs, Universiteit en Onderzoek. Om te zien of een hoger onderwijsopleiding in de kunsten of muziek erkend is, bezoek en zoek op de naam van de instelling. Internationale Verdragen Italië heeft de Lissabon Conventie in 1997 ondertekend. Ook heeft Italië een aantal multilaterale overeenkomsten ondertekend met name op Europees niveau, met als onderwerpen de erkenning van studies en kwalificaties, studieperiodes en de gelijkheid van diploma s voor toelating tot de universiteit. De bilaterale overeenkomsten betreffen die met de Heilige Stoel, San Marino, Spanje, Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk, Duitsland en Australië. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

16 Adressen Website van het Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (MIUR), het belangrijkste orgaan voor internationale samenwerking en uitwisseling in het hoger onderwijs. Website van het Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA), tevens ENIC/NARIC, Fondazione RUI met onder andere informatie over de erkenning van studies en kwalificaties. Website van CIMEA met informatie over het Diploma Supplement. 9f1bc8b37ccd/TitoliItaliainglese.pdf Informatie over het Italiaanse Kwalificatieraamwerk voor het Hoger Onderwijs (QTI), op de website van het Italiaanse Ministerie van Onderwijs, Universiteit en Onderzoek. Website van het Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (MIUR) met informatie over opleidingen en kwalificaties in het hoger kunstonderwijs (Alta Formazione Artistica e Musicale). Website van SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Diploma Supplement De hoger onderwijsinstellingen in Italië zijn wettelijk verplicht om een Diploma Supplement af te geven. Deze worden inmiddels afgegeven in de eerste en tweede cyclus van het hoger onderwijs. Nadere informatie over het Diploma Supplement is beschikbaar op de website van het Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA): en op de website van de Europese Commissie: Lijst hoger onderwijsinstellingen en Websites van Cimea en Cineca met overzichten van hoger onderwijsinstellingen. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

17 Diploma della Scuola Media EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

18 Diploma di Superamento dell Esame di Stato EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

19 Laurea EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

20 Laurea Specialistica EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

21 Master di primo livello EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

22 Master di secondo livello EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

23 Getuigschrift Italië Diploma di Superamento dell Esame di Stato Conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondario Superiore (liceo classico/ scientifico/ linguistico) diploma bovenbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs biedt in eigen land toegang tot het gehele hoger onderwijs Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met het vwodiploma. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

24 Getuigschrift Italië Laurea 1 e cyclus diploma hoger onderwijs (EHEA Qualifications Framework) biedt in eigen land toegang tot de masteropleiding heeft een nominale studieduur van 3 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen doorgaans vergelijkbaar met de graad van bachelor in het wetenschappelijk onderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

25 Getuigschrift Italië Laurea Specialistica/ Magistrale 2 e cyclus diploma hoger onderwijs (EHEA Qualifications Framework) biedt in eigen land toegang tot het promotietraject heeft een nominale studieduur van 2 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van master in het wetenschappelijk onderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

26 Getuigschrift Italië Master universitario di primo livello 2 e cyclus diploma hoger onderwijs (EHEA Qualifications Framework) heeft een nominale studieduur van 1 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van master in het wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

27 Getuigschrift Italië Diploma Accademico di primo livello 1 e cyclus diploma hoger onderwijs (EHEA Qualifications Framework) biedt in eigen land toegang tot de AFAM masteropleiding heeft een nominale studieduur van 3 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van bachelor in het hoger kunstonderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

28 Getuigschrift Italië Diploma di Perfezionamento o Master 2 e cyclus diploma hoger onderwijs (EHEA Qualifications Framework) biedt in eigen land toegang tot de arbeidsmarkt heeft een nominale studieduur van 1 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van master in het hoger kunstonderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

29 Getuigschrift Italië Diploma Accademico di secondo livello 2 e cyclus diploma hoger onderwijs (EHEA Qualifications Framework) biedt in eigen land toegang tot de arbeidsmarkt heeft een nominale studieduur van 2 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van master in het hoger kunstonderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie juni 2010 versie 2, januari

Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Italië Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Italië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Pakistan Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Pakistan. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ethiopië Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ethiopië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Afghanistan Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Afghanistan. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Tanzania Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Tanzania. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Iran Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Iran. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Estland. Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Estland. Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Estland Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Estland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Albanië Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Albanië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ierland Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ierland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nepal Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nepal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kroatië. Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kroatië. Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kroatië Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kroatië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Hongarije. Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Hongarije. Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Hongarije Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Hongarije. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nigeria Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nigeria. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Egypte Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Egypte. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Oostenrijk. Het Oostenrijkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Oostenrijk. Het Oostenrijkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Oostenrijk Het Oostenrijkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Oostenrijk. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Denemarken. Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Denemarken. Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Denemarken Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Denemarken. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Turkije. Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Turkije. Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Turkije Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Turkije. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kenia Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kenia. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Thailand Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Thailand. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ghana. Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ghana. Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ghana Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ghana. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Rwanda. Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Rwanda. Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Rwanda Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Rwanda. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Letland. Het Letse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Letland. Het Letse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Letland Het Letse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Letland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Oekraïne Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Oekraïne. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Landenmodule. Ghana. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Ghana. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Ghana Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Ghana en de waardering van getuigschriften uit Ghana met het oog op

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Europees Baccalaureaat

Europees Baccalaureaat Onderwijssysteem Europees Baccalaureaat Het onderwijssysteem van het Europees Baccalaureaat beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Europees

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Portugal Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Portugal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Israël Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Israël. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Bangladesh. Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Bangladesh. Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Bangladesh Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Bangladesh. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Griekenland. Het Griekse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Griekenland. Het Griekse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Griekenland Het Griekse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Griekenland. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Suriname Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Suriname. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Litouwen. Het Litouwse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Litouwen. Het Litouwse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Litouwen Het Litouwse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Litouwen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Filipijnen. Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Filipijnen. Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Filipijnen Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Filipijnen. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nigeria Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nigeria. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Israël Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Israël. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Eritrea. Het Eritrese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Eritrea. Het Eritrese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Eritrea Het Eritrese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Eritrea. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Slowakije Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Slowakije. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Zuid-Afrika Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Zuid Afrika. Ook wordt uitgelegd

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Spanje. Het Spaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Spanje. Het Spaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Spanje Het Spaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Spanje. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Noorwegen. Het Noorse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Noorwegen. Het Noorse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Noorwegen Het Noorse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Noorwegen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. India. Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. India. Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem India Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van India. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Brazilië. Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Brazilië. Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Brazilië Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Brazilië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zwitserland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zwitserland en de waardering van getuigschriften uit Zwitserland

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Aruba Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Aruba. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Maleisië. Het Maleisische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Maleisië. Het Maleisische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Maleisië Het Maleisische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Maleisië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Singapore. Het Singaporese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Singapore. Het Singaporese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Singapore Het Singaporese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Singapore. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Argentinië. Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Argentinië. Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Argentinië Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Argentinië. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Japan. Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Japan. Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Japan Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Japan. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Marokko. Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Marokko. Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Marokko Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Marokko. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Colombia. Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Colombia. Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Colombia Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Colombia. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Chili. Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Chili. Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Chili Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Chili. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Uw locaal interviewernummer Naam plaats

Nadere informatie

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zuid-Afrika Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zuid-Afrika en de waardering van getuigschriften uit Zuid-Afrika

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Landenmodule. Duitsland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Duitsland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Duitsland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Duitsland en de waardering van getuigschriften uit Duitsland met

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Frankrijk. Het Franse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Frankrijk. Het Franse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Frankrijk Het Franse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Frankrijk. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Duitsland. Het Duitse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Duitsland. Het Duitse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Duitsland Het Duitse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Duitsland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Taiwan. Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Taiwan. Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Taiwan Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Taiwan. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zweden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zweden en de waardering van getuigschriften uit Zweden met het oog

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Peru. Het Peruaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Peru. Het Peruaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Peru Het Peruaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Peru. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Diplomawaardering & vluchtelingen. Katrien Bardoel Bas Wegewijs Afdeling Onderwijsvergelijking EP-Nuffic

Diplomawaardering & vluchtelingen. Katrien Bardoel Bas Wegewijs Afdeling Onderwijsvergelijking EP-Nuffic Diplomawaardering & vluchtelingen Katrien Bardoel Bas Wegewijs Afdeling Onderwijsvergelijking EP-Nuffic Wat gaan we doen? Diplomawaardering Onderwijssysteem Syrië 2 Diplomawaardering - NL Instroom in het

Nadere informatie

International Baccalaureate

International Baccalaureate Onderwijssysteem International Baccalaureate Het onderwijssysteem van het International Baccalaureate beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF

Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF Inhoud Toelichting... 2 Het European Qualification Framework for Lifelong learning EQF.. 2 Het Nederlands

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Onderwijssysteem Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Het onderwijssysteem van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 0 Algemeen 2 1 Basisonderwijs 2 2. Voortgezet Onderwijs: algemeen vormend Lager algemeen voortgezet onderwijs Hoger algemeen

INHOUDSOPGAVE 0 Algemeen 2 1 Basisonderwijs 2 2. Voortgezet Onderwijs: algemeen vormend Lager algemeen voortgezet onderwijs Hoger algemeen produktiedatum: 22-04-1996 Cola. Zoetermeer Landeninformatie ETHIOPIE INHOUDSOPGAVE 0 Algemeen 2 1 Basisonderwijs 2 2. Voortgezet Onderwijs: algemeen vormend 2 2.1 Lager algemeen voortgezet onderwijs 2

Nadere informatie

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Esther van den Heuvel Beleidsmedewerker Internationalisering 17 Maart 2011 Beoogde learning outcomes Na afloop

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 74

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 74 51 (1959) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1961 Nr. 74 A. TITEL Europees Verdrag inzake de academische erkenning van universitaire kwalificaties; Parijs, 14 december 1959

Nadere informatie

Diploma s die toelating geven tot Nederlandstalige bachelor programma s *.

Diploma s die toelating geven tot Nederlandstalige bachelor programma s *. Diploma s die toelating geven tot Nederlandstalige bachelor programma s *. Internationale diploma s Europees Baccalaureaat International Baccalaureate Diploma Alleen het IB Diploma geeft toelating. IB

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Syrië. Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Syrië. Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Syrië Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Syrië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Mexico. Het Mexicaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Mexico. Het Mexicaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Mexico Het Mexicaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Mexico. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Profiel. Expert NCP NLQF

Profiel. Expert NCP NLQF Profiel Expert NCP NLQF Expert NCPNLQF Context Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) heeft onder andere de taak om private kwalificaties in te schalen in het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Polen Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Polen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Verzoeken tot het voeren van Nederlandse titulatuur' op grond van een buitenlandse graad

Verzoeken tot het voeren van Nederlandse titulatuur' op grond van een buitenlandse graad http://wetten.overheid.nl/bwbr0020481/geldigheidsdatum_31-12-2009 F Mededeling IB-groep Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie IBG infolijn

Nadere informatie

Landenmodule. Roemenië. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Roemenië. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Roemenië Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Roemenië en de waardering van getuigschriften uit Roemenië met het

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie