Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS"

Transcriptie

1 02 03 Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS LUNCHLEZING VALUE BELEGGING UPDATE BELEGGINGSCOMMISSIE VERSLAG OPTIECURSUS GRONDSTOFHEDGING BIJ DSM HENDRIK OUDE NIJHUIS S COLUMN

2 Beste Duitenberger, REDACTIONEEL Voor je ligt de winter editie van de Duitenplein 5 van december Het tweede kwartiel is inmiddels in volle gang en de feestdagen staan alweer voor de deur. Bij de feestdagen en de overgang naar 2015 hoort natuurlijk een nieuwe DP5. Hopelijk kan deze editie je de saaie momenten doorhelpen, mochten die er zijn. Ditmaal staat de DP5 in het teken van derivaten. Een financieel instrument dat de laatste jaren steeds vaker, ook in reguliere media, in het nieuws komt. Onder andere het Vestia debacle heeft een bult stof doen opwaaien. Maar ook tegenwoordig zijn derivaten hot. Met een sterke groei in geïnvesteerd vermogen volgen steeds meer particulieren en ook pensioenfondsen een onderliggende index of markt met behulp van ETF s. Als eerste is er de vaste column die in elke DP5 staat; de Van de voorzitter. Hierna volgt een stuk over de nieuwe bestuursleden die het bestuur hebben versterkt sinds 15 oktober. Maarten Siemerink onze nieuwe voorzitter, Joris Boersma die de activiteitencommissie op zich neemt en mijzelf als secretaris zullen in het hoofdstuk Nieuw bestuur onszelf kort aan u voorstellen. Martijn Rozemuller bespreekt vervolgens de redenen om met ETF s te beleggen en zal beargumenteren waarom ETF s in 2015 definitief zullen doorbreken. Daaropvolgend deelt een student uit Zwitserland zijn ervaringen over zijn deelname aan de trip naar Flow Traders te Amsterdam. Deze DP5-editie wordt afgesloten een stuk van oud- Duitenberger Don Stenden. Don beschrijft vanuit zijn ervaringen bij DSM het belang van hedging met behulp van derivaten in de grondstofhandel. B.S.C. DUITENBERG Voorzitter Maarten Siemerink Penningmeester Sven Weenink Secretaris Tim Schrijver Vicevoorzitter Arjen Goudt Activiteitencommissie Joris Boersma Universiteit Twente. Gebouw Bastille - Kamer 307 Drienerlolaan 5 Postbus AE Enschede duitenberg.nl DUITENPLEIN 5 December, nr. 3, jaargang 28 Thema: Derivaten Namens de DP5-redactie wensen we je veel leesplezier en fijne feestdagen! Tim Schrijver 2

3 Beste Duitenbergers, DP5 VAN DE VOORZITTER Door Maarten Siemerink Er van uitgaand dat iedereen gaat genieten van een heerlijke frisse en witte winterperiode, kan het lezen van de eerste DP5 van dit collegejaar hierbij natuurlijk niet ontbreken. De winterdagen zijn meer dan geschikt om deze DP5 eens rustig door te bladeren. Wat denk je van een heerlijk warm momentje bij de openhaard met in de ene hand een wijntje en in de andere hand de DP5? Of een momentje tijdens eerste of tweede kerstdag, wanneer u even genoeg heeft van uw schoonfamilie en u zich even lekker afsluit van alles en iedereen in gezelschap van de DP5? Zoals op de voorkant al vermeld staat, is het thema van deze DP5 Derivaten. Waarschijnlijk is het nut van en de verscheidenheid aan verschillende soorten derivaten al bij een ieder bekend, echter de essentie is hoe bedrijven/organisaties/instellingen derivaten inzetten als instrument voor financieel risicomanagement, waardoor ze in feite een verzekering vormen. Dit in contrast tot het gebruik van derivaten door bijvoorbeeld woningbouwcorporatie Vestia. Hierbij speelde zowel het zo genoemde hefboomeffect als het liquiditeitsrisico een belangrijke rol. Vestia maakte gebruik van derivaten om het renterisico af te dekken, maar er werden veel meer derivaten gekocht dan nodig omdat men in wilde spelen op een verwachte stijging van de rente. Toen de rente tegen de verwachting in daalde, leverde dit een groot verlies als gevolg van het hefboomeffect. Tot overmaat van ramp had Vestia ook onvoldoende zicht op het liquiditeitsrisico. Voor de verschillende actoren die derivaten afsluiten is het dus zaak een reprise van een Vestia affaire te voorkomen. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en bedrijven die leningen aangaan zijn voorbeelden van partijen die derivaten afsluiten. Deze derivaten kunnen een nuttig instrument zijn in het beleggingsbeleid. Er kunnen risico's mee worden afgedekt. In de praktijk worden ze echter ook gebruikt om te speculeren op een gebeurtenis die al dan niet zal plaatsvinden, zoals het hierboven genoemde 3

4 Vestia deed. Treasurers zetten derivaten regelmatig in als hedge-instrument om risico's af te dekken. Bijvoorbeeld bij ongewenste gevoeligheid voor prijsschommelingen op de valuta- en de grondstoffenmarkten of bij krediet- en renterisico's. Naast het introduceren van het thema, wil ik bij deze ook graag 3 nieuwe actieve bestuursleden introduceren. Tijdens de ALV van 15 oktober is de samenstelling van het bestuur veranderd en hebben we 3 nieuwe gezichten gekregen. Drie mensen met allen een eigen motivatie om dit collegejaar een leerzaam, gezellig en bovenal ook actief bestuursjaar tegemoet te gaan. Personen in de naam van Tim Schrijver, Joris Boersma en ikzelf zullen respectievelijk de rollen van secretaris, voorzitter activiteitencommissie en voorzitter vertolken. Daarnaast zijn er twee personen die hun functie ook dit collegejaar zullen voortzetten. Dit zijn Sven Weenink en Arjen Goudt, respectievelijk penningmeester en vicevoorzitter. Nadat de fundamenten voor het nieuwe bestuur zijn gelegd door het bestuur Van de Veen, is het zaak voor het nieuwe bestuur om het vizier op de toekomst te richten en met een eigen transparante visie naar buiten te treden. Het afgelopen jaar zijn er, door de vele bestuurswissels, minder activiteiten georganiseerd dan gebruikelijk. Voor het resterende bestuursjaar zorgen wij voor een volle agenda. We beschikken sinds een aantal maanden over een key partner/sponsor. Tevens is er een andere vorm gegeven aan de beleggingscommissie. Dit zijn voorbeelden van fundamenten, waar wij als nieuwe bestuur op verder kunnen en zullen borduren. Inmiddels is het nieuwe bestuur circa twee maand onderweg en wordt er veel gedaan om het programma voor januari t/m april vast te stellen. Onze doelstelling hierbij is om elke maand een activiteit te organiseren. Dit kan zijn in de vorm van een lezing, cursus, bedrijfsbezoek, inhousedag, gezellige activiteit etc. Daarnaast is het zo dat Duitenberg net als voorheen één keer in de twee weken op een woensdag een analyseavond organiseert. En jawel, vanaf september 2014 belegt B.S.C Duitenberg weer met echt geld! Om met onze visie transparant naar buiten te treden, worden de volgende speerpunten binnen ons beleid even kort toegelicht. 4

5 Beginnend met de organisatie van maandelijkse activiteiten als ons eerst genoemde speerpunt, is het zo dat er als Duitenberg zijnde meer naar buiten moet worden getreden met onze ideeën en activiteiten (zoals het bestuur Van de Veen ook al aangegeven heeft). Hierbij valt te denken aan meer collegepraatjes en activisme op social media naast de gebruikelijke flyers en posters. Met betrekking tot lezingen zal er duidelijk een afweging moeten worden gemaakt of een lezing s avonds of juist s middags de opkomst ten goede zal komen. Het verleden heeft uitgewezen dat de opkomst s middags veelal hoger zal liggen, maar dat bij avondlezingen studenten langer blijven hangen en daardoor de kans dat ze terug zullen komen of zelfs lid worden groter is. Het tweede speerpunt betreft het verhogen van het ledenaantal en de diversiteit aan leden, door studenten (nationaal en internationaal) van verschillende studierichtingen duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde is lid te zijn bij Duitenberg. Voor een voorbeeld van de uitwerking hiervan refereer ik naar het bedrijfsbezoek aan Flow Traders. Tijdens deze trip werden we namelijk vergezeld door een Zwitserse student genaamd André. Hij wist zich vervolgens ook te vermaken met ons in het Holland Casino en de week erop tijdens de analyseavond. Het is ons dus gelukt om deze student zowel te interesseren voor een bedrijfsbezoek, als voor een gezellig uitje, als voor een analyseavond. Eveneens heeft hij een stuk geschreven over zijn ervaringen met Duitenberg, met name over Flow Traders zal hij zijn ervaringen delen in deze DP5. Bovendien zijn we getuige van het feit dat meer en meer studenten van verschillende studierichtingen ons weten te vinden, waaronder creative technology en informatica. Een aantal studenten geeft hierbij aan geïnteresseerd te zijn om vorm te geven aan een ICT commissie. Zij zouden zich bijvoorbeeld bezig kunnen houden met het (verder) ontwikkelen van de marketscanner of andere beleggingsgerelateerde software. Voor ons derde speerpunt valt te denken aan het niet alleen actief naar buiten treden met onze activiteiten naar studenten en bedrijven, maar ook naar de Universiteit Twente. En in het specifiek de financiële tak binnen de universiteit. Dit zal een positief effect hebben op de naamsbekendheid en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen en kansen. Voor het nieuwe jaar staan 5

6 gesprekken gepland met kernfiguren binnen deze financiële tak om te kijken welke mogelijkheden er zijn om voor elkaar waardevol te kunnen zijn. Concluderend, Duitenberg is momenteel een vereniging in beweging met veel potentie en groeimogelijkheden. Het loont dus om lid te zijn, te blijven of te worden van B.S.C Duitenberg. Ben je nog geen lid en wil je meer weten? Bekijk dan onze website (www.duitenberg.nl) of kom een keer langs tijdens een analyseavond of een andere leuke activiteit. Ten slotte wil ik de nieuwe bestuursleden heel veel succes wensen en hopelijk tot ziens. Namens het bestuur, Maarten Siemerink Voorzitter B.S.C. Duitenberg 6

7 AGENDA Planning tweede helft studiejaar 2014/ januari: Analyseavond / uitleg Market Scanner 21 januari: Analyseavond?? februari: Nieuwjaarsdiner Duitenberg, datum NNB 2 februari: Avondlezing grondstofhedging door Don Stenden 4 februari: Analyseavond 17 februari: Lunchlezing Martijn Rozemuller ThinkETF s 18 februari: Analyseavond 4 maart: Analyseavond 18 maart: Analyseavond?? maart: Externe activiteit: bezoek Beursplein 5, datum NNB Als je meer wil weten over deze activiteiten, stuur dan een naar Deelname is zowel voor leden als niet-leden, maar meld je aan om verder op de hoogte te worden gehouden van verdere activiteiten. 7

8 VERSLAG ALV 15 OKTOBER Door Sven Weenink Woensdag 15 oktober heeft de Algemene Leden Vergadering van Duitenberg zich weer voltrokken. Voor Rene van de Veen de taak om nog één keer als voorzitter van Duitenberg te schitteren. De grote opkomst bij de ALV gaf al een goed beeld van het groeiend aantal actieve leden binnen Duitenberg. Voor deze ALV waren de inkoopkosten voor de Wodka & Blue Curaçao relatief hoog, vanwege het feit dat er maar liefs drie nieuwe bestuursleden werden gechargeerd. Er werd efficiënt omgegaan met de spaarzame tijd, startend met de agenda en vervolgens met een verslag van de activiteiten, denkend aan Nedap en de geplande activiteiten. Daaropvolgend werd gediscussieerd over de invulling en verzending van de DP5. Geef hierover jouw mening op onze website! De status betreffende de financiën werd gedetailleerd toegelicht en de begroting voor het kalenderjaar 2015 werd gepresenteerd door de penningmeester. Hierbij dachten een aantal financials binnen Duitenberg actief mee over de invulling van een aantal posten op de balans. Ook tijdens het topic over de sponsorsituatie werden een aantal goede tips gedeeld met het bestuur. Naast de waardevolle partners Flow Traders, Comyoo en Kingfisher Capital blijft Duitenberg het komende bestuursjaar actief op zoek naar sponsoren. De nieuwe website moet zich terugverdienen door het plaatsen van vacatures van sponsoren. Na een korte evaluatie van het huidige bestuur en de update van de beleggingscommissie (zie artikel Update BC ) werd het serieuze deel van de ALV afgesloten. Na een emotionele dechargering van het bestuur Van de Veen was het tijd voor de chargering van de nieuwe bestuursleden. Een maand voor de ALV was het oude bestuur bang dat er weinig animo zou zijn voor de vacante bestuursfuncties binnen Duitenberg. Echter liep het de laatste maand storm met aanmeldingen en kon het oude bestuur selectief te werk gaan. Met trots werden Maarten Siemerink als nieuwe voorzitter, Tim Schrijver als secretaris en Joris Boersma als voorzitter van de activiteitencommissie gechargeerd. De 8

9 beruchte Blauwe-Duitenbergjes werden zonder problemen door de nieuwe bestuursleden gedronken. Vervolgens hadden de nieuwe bestuursleden de eer om de Duitenberg-das te strikken en om een sterk verhaal te vertellen. Vooral nieuw bestuurslid Joris had met dat laatste geen enkel probleem. Maarten gaf hierna vol zelfvertrouwen zijn visie op het komende bestuursjaar en deelde de doelstellingen van het nieuwe bestuur. Helaas deelde Jan-Willem mee dat hij uit de Raad van Advies zal treden. Hij was de afgelopen jaren actief betrokken als bestuurslid, commissielid binnen de BC en als lid van de Raad van Advies. RvA-lid Gijs Diepeveen had nog een aantal lovende woorden over de rol van Jan-Willem en ook de overige leden bedankten Jan-Willem voor zijn geweldige inzet en prestaties van de afgelopen jaren. Na de rondvraag bedankte de nieuwe voorzitter de aanwezigen en werd de ALV gesloten. Er werd nog stevig geborreld in de Duitenbergkamer en uiteraard werd er tot in de late uurtjes gefeest in het centrum van Enschede. De inhoudelijke punten die zijn besproken tijdens de ALV kunnen in genotuleerde vorm worden opgevraagd bij de secretaris van Duitenberg, Tim Schrijver. Meest aansprekende quote van de vergadering: In een organisatie zijn er twee klootzakken, je voorganger en je opvolger. 9

10 NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR Door Maarten Siemerink Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 oktober 2014, is de samenstelling van het bestuur van B.S.C. Duitenberg verandert. Na een half jaar trouwe dienst, als voorzitter, heeft René van de Veen het bestuur verlaten. Hij is medeverantwoordelijk voor de fundamenten die zijn gelegd voor het nieuwe bestuur en een succesvol afgelopen jaar. Daarnaast heb ik René ervaren als iemand met een duidelijke visie op de toekomst en iemand die mensen weet te inspireren. Iets wat zeker niet onbelangrijk is als voorzitter. Ook heeft Alexander Lau, na een jaar lang secretaris te zijn geweest, het bestuur verlaten. Sven Weenink zal nog steeds zijn rol als penningmeester blijven vervullen en Arjen Goudt zal ook dit jaar nog de functie van vicevoorzitter bekleden. Deze twee ervaren bestuursleden krijgen gezelschap van 3 nieuwe aanwinsten. Zoals al eerder benoemd zal Tim Schrijver de functie van secretaris bekleden en zal Joris Boersma de nieuwe rol van voorzitter activiteitencommissie vertolken. Daarnaast zal de nieuwe functie van voorzitter bekleedt worden door ikzelf. Als bestuur gaan we dit jaar de uitdagingen aan die voor ons liggen en gaan we met ons allen met een hoop gezelligheid en vol goede moed er een top jaar van maken! De nieuwe bestuursleden zullen zich op de volgende 2 pagina s kort aan jullie voorstellen. De indeling van het bestuur is nu als volgt: Voorzitter: Maarten Siemerink Vicevoorzitter: Arjen Goudt Penningmeester: Sven Weenink Secretaris: Tim Schrijver Voorzitter activiteitencommissie: Joris Boersma 10

11 OVER DE VOORZITTER Na de afgelopen ALV van woensdag 15 oktober heb ik de functie van voorzitter mogen overnemen van René van de Veen. Ik woon al mijn leven aan de rand van het pittoreske dorpje Deurningen en de stad Oldenzaal. Ik ben in september 2011 begonnen aan de bachelor International Business Administration (voorheen bedrijfskunde) en heb deze in juni 2014 mogen afronden. Na een fijne zomervakantie te hebben gehad ben ik in september 2014 gestart met mijn master Business Administration. Naast het feit dat studie een belangrijke factor voor mij in het leven is, zijn vrienden en voetbal minstens zulke belangrijke factoren. Vrienden zie ik het liefst de hele week door, naast mijn hobby en passie voetbal. Na twee jaar in de 1e selectie van Quick 20 te hebben gespeeld ben ik afgelopen jaar naar het 1e team van Sparta Enschede gegaan. In mijn tweede studiejaar ben ik voor het eerst bekend geworden met B.S.C. Duitenberg, in de vorm van een lunchlezing gegeven door een functionaris van de Rabobank. Deze lunchlezing was prima georganiseerd en heb deze dan ook als zeer prettig ervaren. In deze periode van mijn leven merkte ik dat ik steeds meer interesse begon te krijgen in beleggen, maar wist ik niet goed hoe ik nu voor mijzelf een begin kon maken met het verkrijgen van de vereiste kennis, laat staan hoe beleggen al werkelijk in de praktijk tot uitvoering te brengen. Na voor mijzelf als doel te hebben gesteld om in 2014 meer kennis over beleggen tot mij te nemen, werd ik in dit jaar geprikkeld om dit doel nog uitdagender te maken, namelijk door tegelijkertijd een bestuursfunctie te bekleden. Tijdens een gastcollege verzorgd door Sven Weenink en Arjen Goudt, werd ik enthousiast gemaakt om deel te nemen aan de activiteit bij Flow Traders. Dit leek mij een zeer leuke en interessante activiteit, waardoor ik direct na het college contact heb gezocht met B.S.C. Duitenberg. Echter, ik was niet alleen geïnteresseerd in de activiteit en het verkrijgen van meer over beleggen, maar ook in de mogelijkheden voor mij om een bestuursfunctie te bekleden. Na verscheidene gespreken/mailwisselingen met het bestuur Van de Veen 11

12 resulteerde dit uiteindelijk in de vertolking van de rol als voorzitter. Ik hoop er met het bestuur een uitdagend en succesvol jaar van te maken. Zoals al eerder benoemd zijn er naar mijn idee voldoende uitdagingen die wij dit jaar aan kunnen gaan. Het zou super zijn als we de lijn kunnen vasthouden zoals deze in de eerste 3 maanden van dit collegejaar al zijn ingezet. Daarnaast wil ik benadrukken dat het bestuur deze uitdagingen graag aangaat met zoveel mogelijk geïnteresseerde studenten, zoals studenten die ideeën hebben over eventuele groeimogelijkheden en kansen voor de vereniging. Hierbij valt voor studenten te denken aan het vervullen van een functie binnen de beleggingscommissie of ICT commissie. Voor meer informatie bekijk dan onze website (www.duitenberg.nl) of kom een keer langs tijdens een analyseavond of een andere leuke activiteit. Maarten Siemerink, Voorzitter 12

13 OVER DE SECRETARIS Eindelijk is het dan zover, na de ALV van woensdag 17 oktober ben ik actief geworden bij Duitenberg in de functie van secretaris. Mijn eerste ervaring met Duitenberg gaat al een aantal jaren terug, ik dacht naar Samen met een studiegenoot besloten om bij een avondlezing van Optiver langs te gaan. Echter die dag was ook zijn verjaardag en we hadden dan ook afgesproken om na de lezing direct te vertrekken voor een ander feestje. Dit zorgde ervoor dat we vrijwel geen kennis konden maken met leden en het bestuur van Duitenberg zelf. Vermoedelijk de reden dat het contact pas later op gang kwam. Dat contact kwam het begin van dit jaar, ik besloot met een aantal andere studiegenoten om een analyseavond bij te wonen en actief mee te doen aan activiteiten van Duitenberg. Dit keer omdat mijn interesse in aandelen nog meer is aangewakkerd en de vereniging raakvlak vertoont met mijn opleiding, de Financial management master van Business Administration. Mijn ervaringen over deze periode en mijn ervaring met aandelen staan beschreven in de kickin editie van de DP5. Al die tijd tot afgelopen oktober ben ik dus fanatiek geweest als gewoon lid en heb ik veel geleerd en vele leuke momenten mee mogen maken. In oktober kwam de rol als secretaris vrij en ik zag mezelf deze rol vervullen. Ik kan mezelf goed vinden in de rol van de vereniging; leerzaam maar toch ook zeker even belangrijk een tijd van plezier. Hopelijk kan ik hieraan bijdragen in de vorm van secretaris en blijft Duitenberg nog een lange tijd bestaan! Tim Schrijver, Secretaris 13

14 OVER DE ACTIVITEITENCOMMISSIE Sinds woensdag 15 oktober ben ik in het bestuur getreden van Duitenberg. Aangezien wij als bestuur de intentie hebben om meer activiteiten te organiseren is er besloten om een activiteitencommissie op te richten. Het doel van deze activiteitencommissie is om elke maand een leuke en tevens leerzame activiteit te organiseren. Op dit moment is de activiteitencommissie een one man army maar gelukkig krijg ik veel hulp van mijn mede bestuursgenoten en oud bestuurders. Het oude bestuur wil ik hierbij graag bedanken voor de activiteiten die zij al gepland hadden in het huidige studiejaar. De mooiste activiteit vond ik het bezoek bij Flow Traders, aangezien ik nog niet wist hoe arbitrage op financiële markten te werk ging was dit een waardevolle activiteit en hopelijk ook voor de meegereisde studenten. Ook de borrel achteraf in Amsterdam was gezellig, hoe dit verliep valt verderop in deze DP5 te lezen. Om mezelf even kort te introduceren: ik ben een 24 jarige student die Financial Services Management studeert aan de hogeschool Windesheim te Zwolle. Deze studie hoop ik dit schooljaar succesvol af te ronden. Mijn hobby's zijn pokeren, uitgaan en voetbal. Op dit moment voetbal ik bij het legendarische 6e van kvv losser. Mijn positie is back, aan beide kanten inzetbaar. Na de wedstrijd en training hoort er natuurlijk een mooie derde helft bij. Met Duitenberg heb ik 2 jaar geleden kennis gemaakt en vanaf dit jaar ben ik pas actief bij Duitenberg betrokken. Dit kwam zo uit omdat ik vorig jaar de minor beleggen aan de HVA te Amsterdam volgde, dit zorgde voor veel reistijd. Deze minor heeft echter mijn passie en interesse voor beleggen alleen maar versterkt. Hierdoor heb ik besloten dit jaar daadwerkelijk bij actief te worden. Bij Duitenberg hoop ik mijn basis in beleggen te versterken voor een carrière in de beleggingswereld. Na 4 jaar op mijzelf te hebben gewoond in Arnhem en Zwolle ben ik nu weer woonachtig bij mijn ouders in het rustige dorpje Losser. Mede hierdoor heb ik dus de tijd om actief te zijn voor Duitenberg en hoop ik er een mooi bestuursjaar van te maken! Joris Boersma, Activiteitencommissie 14

15 OVER DE BELEGGINGSCOMISSIE Mijn naam is Teun Evers, en ik vind het altijd mooi om mensen te vertellen dat ik als 18-jarige sjaars reeds een plek heb weten te bemachtigen binnen de beleggingscomissie van BSC Duitenberg. Ik ben eerstejaars bachelorstudent Creative Technology. Dat ik verschillende interesses heb is af te leiden uit het feit dat deze opleiding vrijwel op geen enkele wijze gelinkt kan worden aan de term beleggen. Deze interesses zijn beleggen en techniek. Mijn eerste aandelen Shell en Unilever kocht ik toen ik 14 was. Sindsdien heb ik mij er altijd graag mee bezig gehouden, onder toeziend oog van mijn vader die mij destijds alles heeft geleerd. Toen ik na mijn Gymnasium opleiding naar de Universiteit Twente kwam zag ik dat men hier een beleggingsstudieclub had. Ik twijfelde geen moment en schreef mij in. Na een paar analyseavonden en activiteiten heb ik al snel mijn kennis kunnen verbreden met veel andere mogelijkheden binnen het beleggen, zoals opties en ETF s. Even later was daar ook de beleggingscommissie, waar ik kon toetreden als secretaris. Samen met Arjen Goudt en Sven Weenink verzorg ik de analyseavonden en neem besluiten over het opnemen van aandelen in de portefeuille. Ik hoop de komende jaren mijn kennis nog verder uit te breiden en mijn ambities waar te maken. Bovendien streef ik ernaar, niet onbelangrijk, om gruwelijk veel geld te gaan verdienen. Teun Evers. 15

16 WORDT 2015 HET JAAR VAN DE ETF? Door Martijn Rozemuller Bij Think ETF s zijn we inmiddels al weer 5 jaar bezig om ETF s als beleggingsproduct beter op de kaart te zetten in Nederland. En hoewel we nog lang niet zo n hoge penetratiegraad hebben als in de Verenigde Staten, verwacht ik toch dat 2015 de definitieve doorbraak van ETF s gaat inluiden. Daar heb ik een aantal redenen voor, en die zal ik in dit artikel bespreken. Waar vroeger een belegging in bijvoorbeeld Koninklijke Olie (ook wel het weduwen- en wezenfonds genoemd) de hoeksteen van een beleggingsportefeuille was, met een solide dividendrendement en waardegroei, worden nu steeds vaker ETF s gebruikt als bouwsteen voor een effectenporteuille. Ik voorspel dat die trend alleen maar gaat toenemen. Niet alleen vanuit kostentechnisch oogpunt, maar zeker ook gezien het huidige beleggingsklimaat kiezen steeds meer beleggers voor het gemak van een ETF. Spreiding is noodzakelijk Ten eerste is het in deze tijd (en eigenlijk in alle tijden ) ronduit onverantwoord om als basis van een beleggingsportefeuille slechts een of twee individuele aandelen te nemen. Dat kan natuurlijk een tijdje goed gaan, maar in de huidige tijd van snelle technologische veranderingen en mondiale competitie kan een individueel bedrijf zomaar het onderspit delven. Spreiding is dus tegenwoordig meer dan ooit een vereiste. Een tweede uitgangspunt is dat die spreiding niet alleen over een aantal verschillende aandelen moet vallen, maar dat u ook verder moet kijken naar spreiding over sectoren, continenten en vermogenscategorieën. Wanneer je bijvoorbeeld alleen in de AEX belegt, loop je kans een eventuele stijging van de dollar ten opzichte van de euro mis te lopen. Ook kan de afhankelijkheid van een bepaalde sector een index parten spelen. Ik hoef alleen maar naar de Finse, (Nokia), de Spaanse (banken!) of de Nederlandse index (Koninklijke Olie) te kijken om te constateren dat een bredere spreiding dan alleen de nationale index belangrijk is. 16

17 Kwakkelende economische groei Een derde punt van zorg is de ontwikkeling van de mondiale economie. Zoals het er momenteel naar uitziet, groeit Amerika wel, maar hebben Europa en Japan nog steeds moeite om aan te haken en is de kans groot dat de rente (wereldwijd) nog wel een poosje erg laag zal blijven. Dat geeft extra druk op aandelenbeleggers: enerzijds zijn aandelen favoriet door de lage rente en het gebrek aan liquide alternatieven, anderzijds is de kwakkelende economie een gevaar voor diezelfde aandelen. Opnieuw komt het belang van een goede spreiding naar voren. Het is moeilijk te zeggen welke aandelen het beter gaan doen, in de VS, in Japan of juist in het achtergebleven Europa. Door overal aanwezig te zijn pakt u het rendement ook overal mee. Hoe bouw ik een efficiënte effectenportefeuille op? Maar hoe bouw je nu een efficiënte beleggingsportefeuille op? Dat begint, hoe vreemd dat ook mag klinken, met het goed in de spiegel kijken. Het formuleren van een aantal uitgangspunten is belangrijk. U zult voor uzelf een aantal vragen moeten beantwoorden, zoals: Wat is het vermogensdoel dat ik wil bereiken, welke tijdshorizon heb ik, en hoeveel risico ben ik bereid te lopen? Wie voor de lange termijn belegt, ontkomt er niet aan om in de markt te blijven. Daar zijn veel studies naar gedaan, en de belangrijkste uitkomsten zijn dat bijvoorbeeld het rendement op lange termijn op een handjevol dagen bereikt wordt. Niemand weet echter wanneer die dagen zijn, en wie steeds inen uit de markt stapt, loopt een grote kans juist die sterke dagen te missen. 17

18 Indeling naar vermogenscategorieën Wat verder van groot belang is, is de indeling naar vermogenscategorieën. Wij hebben zelf een aantal standaard beleggingsportefeuilles ontwikkeld, waarin we uitgaan van een defensief, een neutraal, of een offensief risicoprofiel. Bij een defensieve standaardportefeuille gaan wij uit van 25% wereldaandelen, 5% vastgoed en 70% obligaties. In de neutrale portefeuille verhogen we het aandelengedeelte naar 40%, het vastgoed naar 10%, ten koste van de obligaties (50%). Tot slot, voor de offensieve portefeuille hanteren wij 60% aandelen, 10% vastgoed en 30% obligaties. De kern van de portefeuille is nu gelegd. Dit is het belangrijkste gedeelte van de keuzes die je moet maken. Je hebt nu de gewenste spreiding over de vermogenscategorieën die het beste bij jouw profiel en jouw doelstellingen past. Nu is het vervolgens zaak om te zorgen dat de spreiding binnen die asset classes goed is. Hier komen ETF s bijzonder goed van pas. Het is een fabeltje dat het gericht selecteren van bepaalde aandelen het verschil maakt. Op de lange termijn lopen de rendementen van de kwaliteitsaandelen niet zover uiteen. Ook daarvoor hoef je dus geen beleggingsexpert in te huren, maar, en het wordt misschien eentonig, een brede spreiding is ook hier noodzakelijk. Zorg dus dat je binnen het aandelengedeelte exposure hebt naar zowel Europese, Amerikaanse als Aziatische aandelen. Wanneer je dit voor elkaar hebt bezit je in principe een uitgebalanceerde effectenportefeuille. Voor diegenen die dit wat saai vinden en toch graag wat individuele accenten willen leggen, zijn er allerlei mogelijkheden om per sector, land, valuta of continent voor wat extra rendement (en risico!) te zorgen. Pas wel op dat je niet teveel samenhang in de portefeuille hebt, dus dat je niet dubbel blootstaat aan bijvoorbeeld een bepaalde valuta, land of aandeel. Tot slot: kijk op gezette tijden, bijvoorbeeld eenmaal per kwartaal, eens naar de samenstelling en de ontwikkeling van jouw portefeuille. Lopen aandelen teveel op naar jouw smaak ten opzichte van obligaties, aarzel dan niet het vooraf gewenste evenwicht in uw portefeuille te herstellen. 18

19 Verwachtingen voor 2015? Nee, voor 2030! Tot slot: zo tegen het einde van het jaar wordt mij gevraagd naar mijn verwachtingen voor het komende jaar. Hoewel dit soort bespiegelingen altijd een leuk discussieonderwerp zijn, is het voordeel van indexbeleggen nou net dat je je hier niet zo druk om hoeft te maken. Welk aandeel, land, valuta of grondstof het ook goed gaat doen in 2015, wanneer je breed gespreid belegd bent doe je sowieso mee. Daar komt nog bij dat een horizon van een jaar eigenlijk veel te kort is om gericht te beleggen. Sterker nog, wie zijn geld over minimaal een jaar al weer nodig heeft, raad ik aan niet te gaan beleggen. Beleggen doe je voor de lange termijn. Liever heb ik het dan ook over de verwachtingen voor 2030, of En over die periode durf ik gerust te zeggen dat een breed gespreide portefeuille waarschijnlijk een mooi rendement zal maken. En als ik dan toch één voorspelling voor het volgend jaar moet doen: in lijn met voorgaande jaren voorspel ik dat de meeste eindejaarsvoorspellingen niet uit zullen komen. Martijn Rozemuller, Medeoprichter ThinkETF s 17 Februari zal er een lezing gegeven worden door Martijn Rozemuller over ETF s. Iedereen is welkom en voor de lunch word gezorgd. Zodra de locatie bekend is zal dit op Duitenberg.nl worden gecommuniceerd. 19

20 VERSLAG FLOW TRADERS Door Tim Schrijver Op vrijdag 14 november was het dan zover, Duitenberg ging op stap naar Flow Traders te Amsterdam. Deze dag werd iedereen in alle vroegte verwacht op station Enschede. Om 7 uur s ochtends vertrok de trein met als eindbestemming Amsterdam. Naar deze laatste activiteit van het jaar werd al geruime tijd uitgekeken door vele leden. Flow Traders spreekt natuurlijk voor veel studenten tot de verbeelding, een handelshuis waar substantiële winsten worden geboekt door snelle jongens. De voorbereidingen voor deze dag waren al getroffen door het bestuur van de Veen. Het contact verliep via Floor de Wit, nadat er sponsoring met Flow Traders was overeengekomen volgde er natuurlijk een in house dag. Om zoveel mogelijk studenten te informeren over deze activiteit zijn er vele promotie activiteiten ondernomen. Collegepraatjes in finance gerelateerde vakken, flyers en promotie op sociale media leidden tot een groep van 20 studenten. Eenmaal aangekomen bij Flow Traders werden we ontvangen met koffie en snacks. Het programma begon met een uitgebreide presentatie over het bedrijf, waarbij de presentatie in het Engels verliep dankzij de aanwezigheid van een Zwitserse student. Zijn ervaringen over deze dag kunt u hieronder vinden. Floor de Wit en senior trader Roeland Pot verzorgden deze presentatie. Voorbereidingen werden getroffen in de vorm van een optiecursus waar naast opties ook Flow Traders werd geïntroduceerd voor de studenten die hier nog weinig vanaf wisten. De presentatie was zeer divers, van de inrichting van de bedrijfsstructuur tot anekdotes van Roeland Pot. Als voorbeeld van hoe traders het werk van waarderen altijd meenemen, ook in het privé leven, is de aanschaf van een auto. Traders zullen nooit een nieuwe auto aanschaffen omdat ze weten dat ze fors moeten afschrijven op de waarde, dit waarderen speelt altijd in het hoofd van traders. Over het bedrijf werd verder verteld dat er in Amsterdam ongeveer 30 traders werkten, ondersteund door een minstens zo grote IT afdeling. Flow Traders heeft naast de vestiging in Amsterdam ook vestigingen 20

NOTHING BEATS WINNING

NOTHING BEATS WINNING NOTHING BEATS WINNING Do you thrive on outsmarting your competition? Flow Traders is looking for Junior Traders with excellent mathematical and analytical skills combined with an interest in global financial

Nadere informatie

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER OVER DUITENBERG AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? WAT IS BELEGGEN? BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR?

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER OVER DUITENBERG AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? WAT IS BELEGGEN? BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR? 02 REDACTIONEEL Inhoud 03 VAN DE VOORZITTER 06 04 OVER DUITENBERG 06 07 AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? 07 10 WAT IS BELEGGEN? 11 14 BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR? ERVARINGEN VAN DUITENBERGERS 18 18

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

the dutch welfare state a discussion on trending topics going on in the Netherlands waar gaat het heen?

the dutch welfare state a discussion on trending topics going on in the Netherlands waar gaat het heen? faces Y. 1 5 #. 0 3 a p r i l 2 0 1 4 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested the

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Een dubbel gouden perspectief Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland editorial and credits Gebruik

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

DESIGN DOCUMENT. Pitching and Demoing Research for UX. Mervyn van Goethem Guido Schalkx

DESIGN DOCUMENT. Pitching and Demoing Research for UX. Mervyn van Goethem Guido Schalkx DESIGN DOCUMENT Pitching and Demoing Research for UX Mervyn van Goethem Guido Schalkx Inhoudsopgave Voorwoord Onderzoek Opzet & Research Conclusie & Insights 3 4 4 6 Concepting 8 Concept Tools 8 10 Design

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening

Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening Magazine voor Informatiemanagement Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening J a a r g a n g 1 2 - E d i t i e 2 Juni

Nadere informatie

berichten DEcAAN Luc SELS WE StAAN Op EEN KANtELMOMENt. p. 4 rubriek Bert De GraeVe (Bekaert) corporate Governance herdefiniëren. p.

berichten DEcAAN Luc SELS WE StAAN Op EEN KANtELMOMENt. p. 4 rubriek Bert De GraeVe (Bekaert) corporate Governance herdefiniëren. p. EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 65 ste jaargang mei - juni - juli - augustus 2009 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 rubriek berichten DEcAAN Luc SELS WE StAAN Op EEN KANtELMOMENt.

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie