Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS"

Transcriptie

1 02 03 Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS LUNCHLEZING VALUE BELEGGING UPDATE BELEGGINGSCOMMISSIE VERSLAG OPTIECURSUS GRONDSTOFHEDGING BIJ DSM HENDRIK OUDE NIJHUIS S COLUMN

2 Beste Duitenberger, REDACTIONEEL Voor je ligt de winter editie van de Duitenplein 5 van december Het tweede kwartiel is inmiddels in volle gang en de feestdagen staan alweer voor de deur. Bij de feestdagen en de overgang naar 2015 hoort natuurlijk een nieuwe DP5. Hopelijk kan deze editie je de saaie momenten doorhelpen, mochten die er zijn. Ditmaal staat de DP5 in het teken van derivaten. Een financieel instrument dat de laatste jaren steeds vaker, ook in reguliere media, in het nieuws komt. Onder andere het Vestia debacle heeft een bult stof doen opwaaien. Maar ook tegenwoordig zijn derivaten hot. Met een sterke groei in geïnvesteerd vermogen volgen steeds meer particulieren en ook pensioenfondsen een onderliggende index of markt met behulp van ETF s. Als eerste is er de vaste column die in elke DP5 staat; de Van de voorzitter. Hierna volgt een stuk over de nieuwe bestuursleden die het bestuur hebben versterkt sinds 15 oktober. Maarten Siemerink onze nieuwe voorzitter, Joris Boersma die de activiteitencommissie op zich neemt en mijzelf als secretaris zullen in het hoofdstuk Nieuw bestuur onszelf kort aan u voorstellen. Martijn Rozemuller bespreekt vervolgens de redenen om met ETF s te beleggen en zal beargumenteren waarom ETF s in 2015 definitief zullen doorbreken. Daaropvolgend deelt een student uit Zwitserland zijn ervaringen over zijn deelname aan de trip naar Flow Traders te Amsterdam. Deze DP5-editie wordt afgesloten een stuk van oud- Duitenberger Don Stenden. Don beschrijft vanuit zijn ervaringen bij DSM het belang van hedging met behulp van derivaten in de grondstofhandel. B.S.C. DUITENBERG Voorzitter Maarten Siemerink Penningmeester Sven Weenink Secretaris Tim Schrijver Vicevoorzitter Arjen Goudt Activiteitencommissie Joris Boersma Universiteit Twente. Gebouw Bastille - Kamer 307 Drienerlolaan 5 Postbus AE Enschede duitenberg.nl DUITENPLEIN 5 December, nr. 3, jaargang 28 Thema: Derivaten Namens de DP5-redactie wensen we je veel leesplezier en fijne feestdagen! Tim Schrijver 2

3 Beste Duitenbergers, DP5 VAN DE VOORZITTER Door Maarten Siemerink Er van uitgaand dat iedereen gaat genieten van een heerlijke frisse en witte winterperiode, kan het lezen van de eerste DP5 van dit collegejaar hierbij natuurlijk niet ontbreken. De winterdagen zijn meer dan geschikt om deze DP5 eens rustig door te bladeren. Wat denk je van een heerlijk warm momentje bij de openhaard met in de ene hand een wijntje en in de andere hand de DP5? Of een momentje tijdens eerste of tweede kerstdag, wanneer u even genoeg heeft van uw schoonfamilie en u zich even lekker afsluit van alles en iedereen in gezelschap van de DP5? Zoals op de voorkant al vermeld staat, is het thema van deze DP5 Derivaten. Waarschijnlijk is het nut van en de verscheidenheid aan verschillende soorten derivaten al bij een ieder bekend, echter de essentie is hoe bedrijven/organisaties/instellingen derivaten inzetten als instrument voor financieel risicomanagement, waardoor ze in feite een verzekering vormen. Dit in contrast tot het gebruik van derivaten door bijvoorbeeld woningbouwcorporatie Vestia. Hierbij speelde zowel het zo genoemde hefboomeffect als het liquiditeitsrisico een belangrijke rol. Vestia maakte gebruik van derivaten om het renterisico af te dekken, maar er werden veel meer derivaten gekocht dan nodig omdat men in wilde spelen op een verwachte stijging van de rente. Toen de rente tegen de verwachting in daalde, leverde dit een groot verlies als gevolg van het hefboomeffect. Tot overmaat van ramp had Vestia ook onvoldoende zicht op het liquiditeitsrisico. Voor de verschillende actoren die derivaten afsluiten is het dus zaak een reprise van een Vestia affaire te voorkomen. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en bedrijven die leningen aangaan zijn voorbeelden van partijen die derivaten afsluiten. Deze derivaten kunnen een nuttig instrument zijn in het beleggingsbeleid. Er kunnen risico's mee worden afgedekt. In de praktijk worden ze echter ook gebruikt om te speculeren op een gebeurtenis die al dan niet zal plaatsvinden, zoals het hierboven genoemde 3

4 Vestia deed. Treasurers zetten derivaten regelmatig in als hedge-instrument om risico's af te dekken. Bijvoorbeeld bij ongewenste gevoeligheid voor prijsschommelingen op de valuta- en de grondstoffenmarkten of bij krediet- en renterisico's. Naast het introduceren van het thema, wil ik bij deze ook graag 3 nieuwe actieve bestuursleden introduceren. Tijdens de ALV van 15 oktober is de samenstelling van het bestuur veranderd en hebben we 3 nieuwe gezichten gekregen. Drie mensen met allen een eigen motivatie om dit collegejaar een leerzaam, gezellig en bovenal ook actief bestuursjaar tegemoet te gaan. Personen in de naam van Tim Schrijver, Joris Boersma en ikzelf zullen respectievelijk de rollen van secretaris, voorzitter activiteitencommissie en voorzitter vertolken. Daarnaast zijn er twee personen die hun functie ook dit collegejaar zullen voortzetten. Dit zijn Sven Weenink en Arjen Goudt, respectievelijk penningmeester en vicevoorzitter. Nadat de fundamenten voor het nieuwe bestuur zijn gelegd door het bestuur Van de Veen, is het zaak voor het nieuwe bestuur om het vizier op de toekomst te richten en met een eigen transparante visie naar buiten te treden. Het afgelopen jaar zijn er, door de vele bestuurswissels, minder activiteiten georganiseerd dan gebruikelijk. Voor het resterende bestuursjaar zorgen wij voor een volle agenda. We beschikken sinds een aantal maanden over een key partner/sponsor. Tevens is er een andere vorm gegeven aan de beleggingscommissie. Dit zijn voorbeelden van fundamenten, waar wij als nieuwe bestuur op verder kunnen en zullen borduren. Inmiddels is het nieuwe bestuur circa twee maand onderweg en wordt er veel gedaan om het programma voor januari t/m april vast te stellen. Onze doelstelling hierbij is om elke maand een activiteit te organiseren. Dit kan zijn in de vorm van een lezing, cursus, bedrijfsbezoek, inhousedag, gezellige activiteit etc. Daarnaast is het zo dat Duitenberg net als voorheen één keer in de twee weken op een woensdag een analyseavond organiseert. En jawel, vanaf september 2014 belegt B.S.C Duitenberg weer met echt geld! Om met onze visie transparant naar buiten te treden, worden de volgende speerpunten binnen ons beleid even kort toegelicht. 4

5 Beginnend met de organisatie van maandelijkse activiteiten als ons eerst genoemde speerpunt, is het zo dat er als Duitenberg zijnde meer naar buiten moet worden getreden met onze ideeën en activiteiten (zoals het bestuur Van de Veen ook al aangegeven heeft). Hierbij valt te denken aan meer collegepraatjes en activisme op social media naast de gebruikelijke flyers en posters. Met betrekking tot lezingen zal er duidelijk een afweging moeten worden gemaakt of een lezing s avonds of juist s middags de opkomst ten goede zal komen. Het verleden heeft uitgewezen dat de opkomst s middags veelal hoger zal liggen, maar dat bij avondlezingen studenten langer blijven hangen en daardoor de kans dat ze terug zullen komen of zelfs lid worden groter is. Het tweede speerpunt betreft het verhogen van het ledenaantal en de diversiteit aan leden, door studenten (nationaal en internationaal) van verschillende studierichtingen duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde is lid te zijn bij Duitenberg. Voor een voorbeeld van de uitwerking hiervan refereer ik naar het bedrijfsbezoek aan Flow Traders. Tijdens deze trip werden we namelijk vergezeld door een Zwitserse student genaamd André. Hij wist zich vervolgens ook te vermaken met ons in het Holland Casino en de week erop tijdens de analyseavond. Het is ons dus gelukt om deze student zowel te interesseren voor een bedrijfsbezoek, als voor een gezellig uitje, als voor een analyseavond. Eveneens heeft hij een stuk geschreven over zijn ervaringen met Duitenberg, met name over Flow Traders zal hij zijn ervaringen delen in deze DP5. Bovendien zijn we getuige van het feit dat meer en meer studenten van verschillende studierichtingen ons weten te vinden, waaronder creative technology en informatica. Een aantal studenten geeft hierbij aan geïnteresseerd te zijn om vorm te geven aan een ICT commissie. Zij zouden zich bijvoorbeeld bezig kunnen houden met het (verder) ontwikkelen van de marketscanner of andere beleggingsgerelateerde software. Voor ons derde speerpunt valt te denken aan het niet alleen actief naar buiten treden met onze activiteiten naar studenten en bedrijven, maar ook naar de Universiteit Twente. En in het specifiek de financiële tak binnen de universiteit. Dit zal een positief effect hebben op de naamsbekendheid en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen en kansen. Voor het nieuwe jaar staan 5

6 gesprekken gepland met kernfiguren binnen deze financiële tak om te kijken welke mogelijkheden er zijn om voor elkaar waardevol te kunnen zijn. Concluderend, Duitenberg is momenteel een vereniging in beweging met veel potentie en groeimogelijkheden. Het loont dus om lid te zijn, te blijven of te worden van B.S.C Duitenberg. Ben je nog geen lid en wil je meer weten? Bekijk dan onze website ( of kom een keer langs tijdens een analyseavond of een andere leuke activiteit. Ten slotte wil ik de nieuwe bestuursleden heel veel succes wensen en hopelijk tot ziens. Namens het bestuur, Maarten Siemerink Voorzitter B.S.C. Duitenberg 6

7 AGENDA Planning tweede helft studiejaar 2014/ januari: Analyseavond / uitleg Market Scanner 21 januari: Analyseavond?? februari: Nieuwjaarsdiner Duitenberg, datum NNB 2 februari: Avondlezing grondstofhedging door Don Stenden 4 februari: Analyseavond 17 februari: Lunchlezing Martijn Rozemuller ThinkETF s 18 februari: Analyseavond 4 maart: Analyseavond 18 maart: Analyseavond?? maart: Externe activiteit: bezoek Beursplein 5, datum NNB Als je meer wil weten over deze activiteiten, stuur dan een naar Deelname is zowel voor leden als niet-leden, maar meld je aan om verder op de hoogte te worden gehouden van verdere activiteiten. 7

8 VERSLAG ALV 15 OKTOBER Door Sven Weenink Woensdag 15 oktober heeft de Algemene Leden Vergadering van Duitenberg zich weer voltrokken. Voor Rene van de Veen de taak om nog één keer als voorzitter van Duitenberg te schitteren. De grote opkomst bij de ALV gaf al een goed beeld van het groeiend aantal actieve leden binnen Duitenberg. Voor deze ALV waren de inkoopkosten voor de Wodka & Blue Curaçao relatief hoog, vanwege het feit dat er maar liefs drie nieuwe bestuursleden werden gechargeerd. Er werd efficiënt omgegaan met de spaarzame tijd, startend met de agenda en vervolgens met een verslag van de activiteiten, denkend aan Nedap en de geplande activiteiten. Daaropvolgend werd gediscussieerd over de invulling en verzending van de DP5. Geef hierover jouw mening op onze website! De status betreffende de financiën werd gedetailleerd toegelicht en de begroting voor het kalenderjaar 2015 werd gepresenteerd door de penningmeester. Hierbij dachten een aantal financials binnen Duitenberg actief mee over de invulling van een aantal posten op de balans. Ook tijdens het topic over de sponsorsituatie werden een aantal goede tips gedeeld met het bestuur. Naast de waardevolle partners Flow Traders, Comyoo en Kingfisher Capital blijft Duitenberg het komende bestuursjaar actief op zoek naar sponsoren. De nieuwe website moet zich terugverdienen door het plaatsen van vacatures van sponsoren. Na een korte evaluatie van het huidige bestuur en de update van de beleggingscommissie (zie artikel Update BC ) werd het serieuze deel van de ALV afgesloten. Na een emotionele dechargering van het bestuur Van de Veen was het tijd voor de chargering van de nieuwe bestuursleden. Een maand voor de ALV was het oude bestuur bang dat er weinig animo zou zijn voor de vacante bestuursfuncties binnen Duitenberg. Echter liep het de laatste maand storm met aanmeldingen en kon het oude bestuur selectief te werk gaan. Met trots werden Maarten Siemerink als nieuwe voorzitter, Tim Schrijver als secretaris en Joris Boersma als voorzitter van de activiteitencommissie gechargeerd. De 8

9 beruchte Blauwe-Duitenbergjes werden zonder problemen door de nieuwe bestuursleden gedronken. Vervolgens hadden de nieuwe bestuursleden de eer om de Duitenberg-das te strikken en om een sterk verhaal te vertellen. Vooral nieuw bestuurslid Joris had met dat laatste geen enkel probleem. Maarten gaf hierna vol zelfvertrouwen zijn visie op het komende bestuursjaar en deelde de doelstellingen van het nieuwe bestuur. Helaas deelde Jan-Willem mee dat hij uit de Raad van Advies zal treden. Hij was de afgelopen jaren actief betrokken als bestuurslid, commissielid binnen de BC en als lid van de Raad van Advies. RvA-lid Gijs Diepeveen had nog een aantal lovende woorden over de rol van Jan-Willem en ook de overige leden bedankten Jan-Willem voor zijn geweldige inzet en prestaties van de afgelopen jaren. Na de rondvraag bedankte de nieuwe voorzitter de aanwezigen en werd de ALV gesloten. Er werd nog stevig geborreld in de Duitenbergkamer en uiteraard werd er tot in de late uurtjes gefeest in het centrum van Enschede. De inhoudelijke punten die zijn besproken tijdens de ALV kunnen in genotuleerde vorm worden opgevraagd bij de secretaris van Duitenberg, Tim Schrijver. Meest aansprekende quote van de vergadering: In een organisatie zijn er twee klootzakken, je voorganger en je opvolger. 9

10 NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR Door Maarten Siemerink Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 oktober 2014, is de samenstelling van het bestuur van B.S.C. Duitenberg verandert. Na een half jaar trouwe dienst, als voorzitter, heeft René van de Veen het bestuur verlaten. Hij is medeverantwoordelijk voor de fundamenten die zijn gelegd voor het nieuwe bestuur en een succesvol afgelopen jaar. Daarnaast heb ik René ervaren als iemand met een duidelijke visie op de toekomst en iemand die mensen weet te inspireren. Iets wat zeker niet onbelangrijk is als voorzitter. Ook heeft Alexander Lau, na een jaar lang secretaris te zijn geweest, het bestuur verlaten. Sven Weenink zal nog steeds zijn rol als penningmeester blijven vervullen en Arjen Goudt zal ook dit jaar nog de functie van vicevoorzitter bekleden. Deze twee ervaren bestuursleden krijgen gezelschap van 3 nieuwe aanwinsten. Zoals al eerder benoemd zal Tim Schrijver de functie van secretaris bekleden en zal Joris Boersma de nieuwe rol van voorzitter activiteitencommissie vertolken. Daarnaast zal de nieuwe functie van voorzitter bekleedt worden door ikzelf. Als bestuur gaan we dit jaar de uitdagingen aan die voor ons liggen en gaan we met ons allen met een hoop gezelligheid en vol goede moed er een top jaar van maken! De nieuwe bestuursleden zullen zich op de volgende 2 pagina s kort aan jullie voorstellen. De indeling van het bestuur is nu als volgt: Voorzitter: Maarten Siemerink Vicevoorzitter: Arjen Goudt Penningmeester: Sven Weenink Secretaris: Tim Schrijver Voorzitter activiteitencommissie: Joris Boersma 10

11 OVER DE VOORZITTER Na de afgelopen ALV van woensdag 15 oktober heb ik de functie van voorzitter mogen overnemen van René van de Veen. Ik woon al mijn leven aan de rand van het pittoreske dorpje Deurningen en de stad Oldenzaal. Ik ben in september 2011 begonnen aan de bachelor International Business Administration (voorheen bedrijfskunde) en heb deze in juni 2014 mogen afronden. Na een fijne zomervakantie te hebben gehad ben ik in september 2014 gestart met mijn master Business Administration. Naast het feit dat studie een belangrijke factor voor mij in het leven is, zijn vrienden en voetbal minstens zulke belangrijke factoren. Vrienden zie ik het liefst de hele week door, naast mijn hobby en passie voetbal. Na twee jaar in de 1e selectie van Quick 20 te hebben gespeeld ben ik afgelopen jaar naar het 1e team van Sparta Enschede gegaan. In mijn tweede studiejaar ben ik voor het eerst bekend geworden met B.S.C. Duitenberg, in de vorm van een lunchlezing gegeven door een functionaris van de Rabobank. Deze lunchlezing was prima georganiseerd en heb deze dan ook als zeer prettig ervaren. In deze periode van mijn leven merkte ik dat ik steeds meer interesse begon te krijgen in beleggen, maar wist ik niet goed hoe ik nu voor mijzelf een begin kon maken met het verkrijgen van de vereiste kennis, laat staan hoe beleggen al werkelijk in de praktijk tot uitvoering te brengen. Na voor mijzelf als doel te hebben gesteld om in 2014 meer kennis over beleggen tot mij te nemen, werd ik in dit jaar geprikkeld om dit doel nog uitdagender te maken, namelijk door tegelijkertijd een bestuursfunctie te bekleden. Tijdens een gastcollege verzorgd door Sven Weenink en Arjen Goudt, werd ik enthousiast gemaakt om deel te nemen aan de activiteit bij Flow Traders. Dit leek mij een zeer leuke en interessante activiteit, waardoor ik direct na het college contact heb gezocht met B.S.C. Duitenberg. Echter, ik was niet alleen geïnteresseerd in de activiteit en het verkrijgen van meer over beleggen, maar ook in de mogelijkheden voor mij om een bestuursfunctie te bekleden. Na verscheidene gespreken/mailwisselingen met het bestuur Van de Veen 11

12 resulteerde dit uiteindelijk in de vertolking van de rol als voorzitter. Ik hoop er met het bestuur een uitdagend en succesvol jaar van te maken. Zoals al eerder benoemd zijn er naar mijn idee voldoende uitdagingen die wij dit jaar aan kunnen gaan. Het zou super zijn als we de lijn kunnen vasthouden zoals deze in de eerste 3 maanden van dit collegejaar al zijn ingezet. Daarnaast wil ik benadrukken dat het bestuur deze uitdagingen graag aangaat met zoveel mogelijk geïnteresseerde studenten, zoals studenten die ideeën hebben over eventuele groeimogelijkheden en kansen voor de vereniging. Hierbij valt voor studenten te denken aan het vervullen van een functie binnen de beleggingscommissie of ICT commissie. Voor meer informatie bekijk dan onze website ( of kom een keer langs tijdens een analyseavond of een andere leuke activiteit. Maarten Siemerink, Voorzitter 12

13 OVER DE SECRETARIS Eindelijk is het dan zover, na de ALV van woensdag 17 oktober ben ik actief geworden bij Duitenberg in de functie van secretaris. Mijn eerste ervaring met Duitenberg gaat al een aantal jaren terug, ik dacht naar Samen met een studiegenoot besloten om bij een avondlezing van Optiver langs te gaan. Echter die dag was ook zijn verjaardag en we hadden dan ook afgesproken om na de lezing direct te vertrekken voor een ander feestje. Dit zorgde ervoor dat we vrijwel geen kennis konden maken met leden en het bestuur van Duitenberg zelf. Vermoedelijk de reden dat het contact pas later op gang kwam. Dat contact kwam het begin van dit jaar, ik besloot met een aantal andere studiegenoten om een analyseavond bij te wonen en actief mee te doen aan activiteiten van Duitenberg. Dit keer omdat mijn interesse in aandelen nog meer is aangewakkerd en de vereniging raakvlak vertoont met mijn opleiding, de Financial management master van Business Administration. Mijn ervaringen over deze periode en mijn ervaring met aandelen staan beschreven in de kickin editie van de DP5. Al die tijd tot afgelopen oktober ben ik dus fanatiek geweest als gewoon lid en heb ik veel geleerd en vele leuke momenten mee mogen maken. In oktober kwam de rol als secretaris vrij en ik zag mezelf deze rol vervullen. Ik kan mezelf goed vinden in de rol van de vereniging; leerzaam maar toch ook zeker even belangrijk een tijd van plezier. Hopelijk kan ik hieraan bijdragen in de vorm van secretaris en blijft Duitenberg nog een lange tijd bestaan! Tim Schrijver, Secretaris 13

14 OVER DE ACTIVITEITENCOMMISSIE Sinds woensdag 15 oktober ben ik in het bestuur getreden van Duitenberg. Aangezien wij als bestuur de intentie hebben om meer activiteiten te organiseren is er besloten om een activiteitencommissie op te richten. Het doel van deze activiteitencommissie is om elke maand een leuke en tevens leerzame activiteit te organiseren. Op dit moment is de activiteitencommissie een one man army maar gelukkig krijg ik veel hulp van mijn mede bestuursgenoten en oud bestuurders. Het oude bestuur wil ik hierbij graag bedanken voor de activiteiten die zij al gepland hadden in het huidige studiejaar. De mooiste activiteit vond ik het bezoek bij Flow Traders, aangezien ik nog niet wist hoe arbitrage op financiële markten te werk ging was dit een waardevolle activiteit en hopelijk ook voor de meegereisde studenten. Ook de borrel achteraf in Amsterdam was gezellig, hoe dit verliep valt verderop in deze DP5 te lezen. Om mezelf even kort te introduceren: ik ben een 24 jarige student die Financial Services Management studeert aan de hogeschool Windesheim te Zwolle. Deze studie hoop ik dit schooljaar succesvol af te ronden. Mijn hobby's zijn pokeren, uitgaan en voetbal. Op dit moment voetbal ik bij het legendarische 6e van kvv losser. Mijn positie is back, aan beide kanten inzetbaar. Na de wedstrijd en training hoort er natuurlijk een mooie derde helft bij. Met Duitenberg heb ik 2 jaar geleden kennis gemaakt en vanaf dit jaar ben ik pas actief bij Duitenberg betrokken. Dit kwam zo uit omdat ik vorig jaar de minor beleggen aan de HVA te Amsterdam volgde, dit zorgde voor veel reistijd. Deze minor heeft echter mijn passie en interesse voor beleggen alleen maar versterkt. Hierdoor heb ik besloten dit jaar daadwerkelijk bij actief te worden. Bij Duitenberg hoop ik mijn basis in beleggen te versterken voor een carrière in de beleggingswereld. Na 4 jaar op mijzelf te hebben gewoond in Arnhem en Zwolle ben ik nu weer woonachtig bij mijn ouders in het rustige dorpje Losser. Mede hierdoor heb ik dus de tijd om actief te zijn voor Duitenberg en hoop ik er een mooi bestuursjaar van te maken! Joris Boersma, Activiteitencommissie 14

15 OVER DE BELEGGINGSCOMISSIE Mijn naam is Teun Evers, en ik vind het altijd mooi om mensen te vertellen dat ik als 18-jarige sjaars reeds een plek heb weten te bemachtigen binnen de beleggingscomissie van BSC Duitenberg. Ik ben eerstejaars bachelorstudent Creative Technology. Dat ik verschillende interesses heb is af te leiden uit het feit dat deze opleiding vrijwel op geen enkele wijze gelinkt kan worden aan de term beleggen. Deze interesses zijn beleggen en techniek. Mijn eerste aandelen Shell en Unilever kocht ik toen ik 14 was. Sindsdien heb ik mij er altijd graag mee bezig gehouden, onder toeziend oog van mijn vader die mij destijds alles heeft geleerd. Toen ik na mijn Gymnasium opleiding naar de Universiteit Twente kwam zag ik dat men hier een beleggingsstudieclub had. Ik twijfelde geen moment en schreef mij in. Na een paar analyseavonden en activiteiten heb ik al snel mijn kennis kunnen verbreden met veel andere mogelijkheden binnen het beleggen, zoals opties en ETF s. Even later was daar ook de beleggingscommissie, waar ik kon toetreden als secretaris. Samen met Arjen Goudt en Sven Weenink verzorg ik de analyseavonden en neem besluiten over het opnemen van aandelen in de portefeuille. Ik hoop de komende jaren mijn kennis nog verder uit te breiden en mijn ambities waar te maken. Bovendien streef ik ernaar, niet onbelangrijk, om gruwelijk veel geld te gaan verdienen. Teun Evers. 15

16 WORDT 2015 HET JAAR VAN DE ETF? Door Martijn Rozemuller Bij Think ETF s zijn we inmiddels al weer 5 jaar bezig om ETF s als beleggingsproduct beter op de kaart te zetten in Nederland. En hoewel we nog lang niet zo n hoge penetratiegraad hebben als in de Verenigde Staten, verwacht ik toch dat 2015 de definitieve doorbraak van ETF s gaat inluiden. Daar heb ik een aantal redenen voor, en die zal ik in dit artikel bespreken. Waar vroeger een belegging in bijvoorbeeld Koninklijke Olie (ook wel het weduwen- en wezenfonds genoemd) de hoeksteen van een beleggingsportefeuille was, met een solide dividendrendement en waardegroei, worden nu steeds vaker ETF s gebruikt als bouwsteen voor een effectenporteuille. Ik voorspel dat die trend alleen maar gaat toenemen. Niet alleen vanuit kostentechnisch oogpunt, maar zeker ook gezien het huidige beleggingsklimaat kiezen steeds meer beleggers voor het gemak van een ETF. Spreiding is noodzakelijk Ten eerste is het in deze tijd (en eigenlijk in alle tijden ) ronduit onverantwoord om als basis van een beleggingsportefeuille slechts een of twee individuele aandelen te nemen. Dat kan natuurlijk een tijdje goed gaan, maar in de huidige tijd van snelle technologische veranderingen en mondiale competitie kan een individueel bedrijf zomaar het onderspit delven. Spreiding is dus tegenwoordig meer dan ooit een vereiste. Een tweede uitgangspunt is dat die spreiding niet alleen over een aantal verschillende aandelen moet vallen, maar dat u ook verder moet kijken naar spreiding over sectoren, continenten en vermogenscategorieën. Wanneer je bijvoorbeeld alleen in de AEX belegt, loop je kans een eventuele stijging van de dollar ten opzichte van de euro mis te lopen. Ook kan de afhankelijkheid van een bepaalde sector een index parten spelen. Ik hoef alleen maar naar de Finse, (Nokia), de Spaanse (banken!) of de Nederlandse index (Koninklijke Olie) te kijken om te constateren dat een bredere spreiding dan alleen de nationale index belangrijk is. 16

17 Kwakkelende economische groei Een derde punt van zorg is de ontwikkeling van de mondiale economie. Zoals het er momenteel naar uitziet, groeit Amerika wel, maar hebben Europa en Japan nog steeds moeite om aan te haken en is de kans groot dat de rente (wereldwijd) nog wel een poosje erg laag zal blijven. Dat geeft extra druk op aandelenbeleggers: enerzijds zijn aandelen favoriet door de lage rente en het gebrek aan liquide alternatieven, anderzijds is de kwakkelende economie een gevaar voor diezelfde aandelen. Opnieuw komt het belang van een goede spreiding naar voren. Het is moeilijk te zeggen welke aandelen het beter gaan doen, in de VS, in Japan of juist in het achtergebleven Europa. Door overal aanwezig te zijn pakt u het rendement ook overal mee. Hoe bouw ik een efficiënte effectenportefeuille op? Maar hoe bouw je nu een efficiënte beleggingsportefeuille op? Dat begint, hoe vreemd dat ook mag klinken, met het goed in de spiegel kijken. Het formuleren van een aantal uitgangspunten is belangrijk. U zult voor uzelf een aantal vragen moeten beantwoorden, zoals: Wat is het vermogensdoel dat ik wil bereiken, welke tijdshorizon heb ik, en hoeveel risico ben ik bereid te lopen? Wie voor de lange termijn belegt, ontkomt er niet aan om in de markt te blijven. Daar zijn veel studies naar gedaan, en de belangrijkste uitkomsten zijn dat bijvoorbeeld het rendement op lange termijn op een handjevol dagen bereikt wordt. Niemand weet echter wanneer die dagen zijn, en wie steeds inen uit de markt stapt, loopt een grote kans juist die sterke dagen te missen. 17

18 Indeling naar vermogenscategorieën Wat verder van groot belang is, is de indeling naar vermogenscategorieën. Wij hebben zelf een aantal standaard beleggingsportefeuilles ontwikkeld, waarin we uitgaan van een defensief, een neutraal, of een offensief risicoprofiel. Bij een defensieve standaardportefeuille gaan wij uit van 25% wereldaandelen, 5% vastgoed en 70% obligaties. In de neutrale portefeuille verhogen we het aandelengedeelte naar 40%, het vastgoed naar 10%, ten koste van de obligaties (50%). Tot slot, voor de offensieve portefeuille hanteren wij 60% aandelen, 10% vastgoed en 30% obligaties. De kern van de portefeuille is nu gelegd. Dit is het belangrijkste gedeelte van de keuzes die je moet maken. Je hebt nu de gewenste spreiding over de vermogenscategorieën die het beste bij jouw profiel en jouw doelstellingen past. Nu is het vervolgens zaak om te zorgen dat de spreiding binnen die asset classes goed is. Hier komen ETF s bijzonder goed van pas. Het is een fabeltje dat het gericht selecteren van bepaalde aandelen het verschil maakt. Op de lange termijn lopen de rendementen van de kwaliteitsaandelen niet zover uiteen. Ook daarvoor hoef je dus geen beleggingsexpert in te huren, maar, en het wordt misschien eentonig, een brede spreiding is ook hier noodzakelijk. Zorg dus dat je binnen het aandelengedeelte exposure hebt naar zowel Europese, Amerikaanse als Aziatische aandelen. Wanneer je dit voor elkaar hebt bezit je in principe een uitgebalanceerde effectenportefeuille. Voor diegenen die dit wat saai vinden en toch graag wat individuele accenten willen leggen, zijn er allerlei mogelijkheden om per sector, land, valuta of continent voor wat extra rendement (en risico!) te zorgen. Pas wel op dat je niet teveel samenhang in de portefeuille hebt, dus dat je niet dubbel blootstaat aan bijvoorbeeld een bepaalde valuta, land of aandeel. Tot slot: kijk op gezette tijden, bijvoorbeeld eenmaal per kwartaal, eens naar de samenstelling en de ontwikkeling van jouw portefeuille. Lopen aandelen teveel op naar jouw smaak ten opzichte van obligaties, aarzel dan niet het vooraf gewenste evenwicht in uw portefeuille te herstellen. 18

19 Verwachtingen voor 2015? Nee, voor 2030! Tot slot: zo tegen het einde van het jaar wordt mij gevraagd naar mijn verwachtingen voor het komende jaar. Hoewel dit soort bespiegelingen altijd een leuk discussieonderwerp zijn, is het voordeel van indexbeleggen nou net dat je je hier niet zo druk om hoeft te maken. Welk aandeel, land, valuta of grondstof het ook goed gaat doen in 2015, wanneer je breed gespreid belegd bent doe je sowieso mee. Daar komt nog bij dat een horizon van een jaar eigenlijk veel te kort is om gericht te beleggen. Sterker nog, wie zijn geld over minimaal een jaar al weer nodig heeft, raad ik aan niet te gaan beleggen. Beleggen doe je voor de lange termijn. Liever heb ik het dan ook over de verwachtingen voor 2030, of En over die periode durf ik gerust te zeggen dat een breed gespreide portefeuille waarschijnlijk een mooi rendement zal maken. En als ik dan toch één voorspelling voor het volgend jaar moet doen: in lijn met voorgaande jaren voorspel ik dat de meeste eindejaarsvoorspellingen niet uit zullen komen. Martijn Rozemuller, Medeoprichter ThinkETF s 17 Februari zal er een lezing gegeven worden door Martijn Rozemuller over ETF s. Iedereen is welkom en voor de lunch word gezorgd. Zodra de locatie bekend is zal dit op Duitenberg.nl worden gecommuniceerd. 19

20 VERSLAG FLOW TRADERS Door Tim Schrijver Op vrijdag 14 november was het dan zover, Duitenberg ging op stap naar Flow Traders te Amsterdam. Deze dag werd iedereen in alle vroegte verwacht op station Enschede. Om 7 uur s ochtends vertrok de trein met als eindbestemming Amsterdam. Naar deze laatste activiteit van het jaar werd al geruime tijd uitgekeken door vele leden. Flow Traders spreekt natuurlijk voor veel studenten tot de verbeelding, een handelshuis waar substantiële winsten worden geboekt door snelle jongens. De voorbereidingen voor deze dag waren al getroffen door het bestuur van de Veen. Het contact verliep via Floor de Wit, nadat er sponsoring met Flow Traders was overeengekomen volgde er natuurlijk een in house dag. Om zoveel mogelijk studenten te informeren over deze activiteit zijn er vele promotie activiteiten ondernomen. Collegepraatjes in finance gerelateerde vakken, flyers en promotie op sociale media leidden tot een groep van 20 studenten. Eenmaal aangekomen bij Flow Traders werden we ontvangen met koffie en snacks. Het programma begon met een uitgebreide presentatie over het bedrijf, waarbij de presentatie in het Engels verliep dankzij de aanwezigheid van een Zwitserse student. Zijn ervaringen over deze dag kunt u hieronder vinden. Floor de Wit en senior trader Roeland Pot verzorgden deze presentatie. Voorbereidingen werden getroffen in de vorm van een optiecursus waar naast opties ook Flow Traders werd geïntroduceerd voor de studenten die hier nog weinig vanaf wisten. De presentatie was zeer divers, van de inrichting van de bedrijfsstructuur tot anekdotes van Roeland Pot. Als voorbeeld van hoe traders het werk van waarderen altijd meenemen, ook in het privé leven, is de aanschaf van een auto. Traders zullen nooit een nieuwe auto aanschaffen omdat ze weten dat ze fors moeten afschrijven op de waarde, dit waarderen speelt altijd in het hoofd van traders. Over het bedrijf werd verder verteld dat er in Amsterdam ongeveer 30 traders werkten, ondersteund door een minstens zo grote IT afdeling. Flow Traders heeft naast de vestiging in Amsterdam ook vestigingen 20

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Jong geleerd, oud gedaan Leuk om een verrassing te krijgen zo vlak voor Sinterklaas. Wij hadden Putu Ari en Komang gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief over

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Jennifer Machielse I am Jennifer Machielse, spontaneous, self-conscious and a go-getter, that s me. I am a fourth-year student Marketing & Communication in Tourism

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 KICK OFF ANTWERPSE PRESIDIA Hello, my name is Mijn verleden Nu EERST, EEN HEEL KLEIN BEETJE THEORIE Mensen als media-kanaal Mensen als media-kanaal Mensen horen

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0)

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) De wasstraat Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) 20 370 51 42 hello@fonk-amsterdam.com Why? Een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet vragen als startup is

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

wat is het? Dit doe ik door een combinatie van sprekende foto s met een bijpassende tekst, die de situatie op een authentieke manier omschrijven.

wat is het? Dit doe ik door een combinatie van sprekende foto s met een bijpassende tekst, die de situatie op een authentieke manier omschrijven. Met visual storytelling voeg ik een andere dimensie toe aan verhalen vertellen én fotografie. Ik geef een (levens)event niet alleen een gezicht, maar ook een stem en breng hiermee het ware en pure gevoel

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011. Ik durf het hardop te zeggen: Griekenland gaat failliet en verlaat de Eurozone. Tijd 08:10 uur. Met de S&P 500 futures rond 1145 en dus weer een 12,50

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Karen van der Pauw

Karen van der Pauw Karen van der Pauw www.jeloopbaandebaas.nl Waarom je nog niet de baan hebt die je wilt... 3 Waarom je niet weet wat je wilt... 3 Wat je in dit werkboek zult leren... 4 Wat je in dit werkboek NIET zult

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 Supplied by Bastiaan Huber, 2001 Converted to PDF by HansO, 2001 Dutch text follows the english text! MEMORY-UPGRADE to 256Kb This description is only for people

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie