Het Belgische schuldbeheer. tegen de achtergrond. van de schuldencrisis in de Eurozone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Belgische schuldbeheer. tegen de achtergrond. van de schuldencrisis in de Eurozone"

Transcriptie

1 Kingdom of Belgium - Federal Public Service FINANCE - Treasury - Debt Agency Het Belgische schuldbeheer tegen de achtergrond van de schuldencrisis in de Eurozone 16 Januari 2011

2 Inhoudstafel Deel 1 Het Agentschap van de Schuld Deel 2 Crisis van de overheidsschulden in de Eurozone Deel 3 Structuur van de schuldportefeuille en strategie Deel 4 Distributie van de schuld Deel 5 De schuld als beleggingsproduct voor de particulier Page 2

3 Inhoudstafel Deel 1 Het Agentschap van de Schuld Deel 2 Crisis van de overheidsschulden in de Eurozone Deel 3 Structuur van de schuldportefeuille en strategie Deel 4 Distributie van de schuld Deel 5 De schuld als beleggingsproduct voor de particulier Page 3

4 Agentschap van de Schuld Agentschap (definitie Wikipedia): Een zelfstandig onderdeel van een ministerie dat een eigen beheer voert. Een agentschap heeft een eigen directie, een eigen begroting en een eigen financiële administratie die los staan van de begrotingsadministratie van het ministerie waartoe het behoort. De minister is de hoogste baas en de ministeriële verantwoordelijkheid geldt onverminderd voor een agentschap. Een agentschap heeft doorgaans een ondersteunende of uitvoerende taak. Het Agentschap van de Schuld ( Belgian Debt Agency ) beantwoordt op een aantal punten aan deze definitie. Het werd in oktober 1998 opgericht en nam de meeste taken van de Dienst van de Schuld over. De Dienst van de Schuld werd ondertussen omgevormd in de Ondersteunende Dienst van de Schuld. Benamingen in andere landen: Debt Management Office (DMO), Finanzagentur, Page 4

5 Agentschap van de Schuld Het Agentschap van de Schuld maakt deel uit van de Algemene Administratie van de Thesaurie (F.O.D. Financiën). Het werd i3n 1998, net voor de introductie van de euro, opgericht. Eén van de doelstellingen was precies om beter gewapend te zijn tegen de nieuwe omgeving waarin het schuldbeheer zou plaatsvinden. Eén van de bijzonderheden van het Agentschap van de Schuld bestaat erin dat contractuelen van het Rentefonds, aangeworven vanuit de privésector, er samenwerken met ambtenaren. Algemene Administratie van de Thesaurie ( Schatkist ) D1 Front Office Dir. Anne Leclercq Operaties Kasbeheer Dealers Financiële markten Administratie III Financiering van de Markten Agentschap van de Schuld D2 Middle Office Dir. Jean Deboutte Strategie Risicobeheer Budget Producten Communicatie Road shows D3 Back Office Registratie Validatie Controle Software Systemen Actueel 37 medewerkers (VTE) Website: Page 5

6 Agentschap van de Schuld De federale staatsschuld maakt 87,9% uit van de totale overheidsschuld voor consolidatie. Federale schuld als onderdeel van de overheidsschuld (31/12/2010, miljarden euro) Federale staatsschuld 341,61 Schuld andere federale instellingen 4,41 Gemeenschappen en Gewesten 42,59 OLO s: 257,8 Schatkistcert.: 40,4 Zilverfonds: 17,6 Consolidatie Geconsolideerde schuld BBP -47,84 340,77 354,38 Zilverfonds, effecten in eigen beheer, Schuldgraad gezamenlijke overheid 96,2% Page 6

7 Inhoudstafel Deel 1 Het Agentschap van de Schuld Deel 2 Crisis van de overheidsschulden in de Eurozone Deel 3 Structuur van de schuldportefeuille en strategie Deel 4 Distributie van de schuld Deel 5 De schuld als beleggingsproduct voor de particulier Page 7

8 Crisis overheidsschulden De schuldratio s van de VS en van Japan zijn hoger dan die van de Eurozone Overheidsschulden van de landen in de Westerse wereld: evolutie en toch heeft men het enkel over de schuldencrisis van de Eurozone! 250% 200% + 3,8% 206,2% 210,0% 150% 100% + 2,4% + 4,4% 88,0% 90,4% 88,8% 84,0% + 4,6% 101,0% 105,6% 50% 0% Eurozone UK USA Japan Page 8 Source: Europese Commissie, Autumn forecast 2011

9 Crisis overheidsschulden maar de toestand binnen die Eurozone is dan ook erg verschillend van land tot land De toestand van de Eurozone als dusdanig is ernstig, maar niet dramatischer dan die van veel andere landen. De grote verschillen tussen de landen onderling (in vijf landen zou de overheidsschuld met meer dan 5% gestegen zijn in 2011) doen sommigen concluderen dat het om een politiek probleem gaat Evolutie van de overheidsschulden in 2011(Eurozone) 6,7% 8,3% 8,6% 13,1% 17,9% 5 0 0,4% 0,4% 0,6% 0,8% 1,7% 1,9% 2,1% 2,4% 3,1% 3,4% 3,5% -1,5% -0,9% -5 Germany Estonia Austria Luxemburg Malta Finland Netherlands Belgium Italy EA-17 France Cyprus Slovakia Slovenia Portugal Spain Ireland Greece Page 9 Bron : België (schatting administratie per 12 januari 2012) Eurozone: Europese Commissie, Autumn forecast 2011

10 Crisis overheidsschulden ook voor wat de rentes betreft. Voor de beste AAA-landen vertoonden de rentes een lichte daling de voorbije drie jaar, voor de minder kredietwaardigheden bleven ze eerder stabiel, of stegen ze, in bepaalde gevallen zelfs dramatisch. 35% 30% 25% Marktrente op 10-jarige benchmarks ( YTD) 20% 15% 10% 5% B 0% 5/01/2009 5/03/2009 5/05/2009 5/07/2009 5/09/2009 5/11/2009 5/01/2010 5/03/2010 5/05/2010 5/07/2010 5/09/2010 5/11/2010 5/01/2011 5/03/2011 5/05/2011 5/07/2011 5/09/2011 5/11/2011 5/01/2012 Page 10 Oostenrijk België Finland Frankrijk Duitsland Griekenland Ierland Italië Nederland Portugal Spanje

11 Crisis overheidsschulden De Belgische rente bleef nog vrij beperkt, met uitzondering van een aantal dagen in november 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 04/01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/ /08/ /08/ /08/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /01/2012 Belgium 2 year Mid Yield Belgium 5 year Mid Yield Belgium 10 year Mid Yield Belgium 30 year Mid Yield Page 11

12 Crisis overheidsschulden Correlaties tussen de rentes van de verschillende landen zijn uitermate volatiel 30-daagse correlatie tussen 10-jarige Belgische/Franse en Spaanse rente (vlottend) Dit maakt het onder andere zeer moeilijk voor de dealers/brokers om zich te in te dekken. Met als gevolg hoge bid/offer spreads en weinig liquiditeit. Recentelijk vertoonden België zowel als Frankrijk een grote positieve correlatie met Spanje, terwijl dat laatste land in de problemen zit Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec-11 Correlatie België-Spanje Correlatie Frankrijk-Spanje Page 12

13 Crisis overheidsschulden Heel wat landen kenden recentelijk ratingverlagingen, en de dreiging blijft Toch blijven de meesten landen nog comfortabel binnen de AA of A-categorie. Land Duitsland Frankrijk Nederland Finland Oostenrijk België Slovenië Slowakije Italië Spanje Portugal Ierland Griekenland S&P Moody s Fitch AAA/Stabiel Aaa/Stabiel AAA/Stabiel AA+/Negatief Aaa/Stabiel AAA/Negatief AAA/Negatief Aaa/Stabiel AAA/Stabiel AAA/Negatief Aaa/Stabiel AAA/Stabiel AA+/Negatief Aaa/Stabiel AAA/Stabiel AA/Negatief Aa3/Negatief AA+/watch neg. A+/Negatief A1/Negatief AA-/watch neg. A/Stabiel A1/Stabiel A+/Stabiel BBB+/Negatief A2/Negatief A+/watch neg. A/Negatief A1/Negatief AA-/watch neg. BB/Negatief Ba2/Negatief BB+/ Negatief BBB+/Negatief Ba1/Negatief BBB+/watch neg. CC/Negatief Ca/Developing CCC Page 13

14 Crisis overheidsschulden De Belgische overheidsschuld ontstond grotendeels in de jaren 70 en 80. In 1993 werd het maximum bereikt (137,8% van het bbp). In de periode nam de Belgische schuldratio gevoelig af, daarna steeg hij weer omwille van diverse redenen. 160% 140% 120% 100% 80% 60% Steun financiële sector: 6.1% BBP Dexia: 1.08% bbp % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 40% % 20% % 0% 0% Page 14 België (linkerschaal) Eurozone (linkerschaal) Verschil (rechterschaal) Recessie (BBP -2.7%)

15 Crisis overheidsschulden Convergentie van de schuldratio naar die van AAA-landen 160 Schuldratio s van België, Duitsland en Frankrijk De evolutie ten opzichte van de twee belangrijkste AAAlanden in de eurozone is opmerkelijk Belgium Germany France Page 15 Source: Eurostat, NBB

16 Crisis overheidsschulden De privésector compenseert wel voor de hoge overheidsschuld De financiële toestand van de privésector in België is zeer goed en het vermogen van de huishoudens heeft zich hersteld van de crisis, dankzij de hoge spaarquote die in ,6% bedroeg. De Belgische huishoudens kunnen in theorie de overheidsschuld financieren (uniek in de EU). Het totaal netto vermogen van de huishoudens (inclusief vastgoed) wordt geschat op EUR 1800 miljard. EUR billion Netto financieel vermogen van de huishoudens (30 juni 2011) Verzekeringsproducten; 240,5 Collectieve beleggingsfondsen; 108,6 Aandelen; 190,0 Vastrentend; 83,6 Spaarboekjes; 200,5 Bruto financiële activa: miljard Netto financiële activa: 738,1 miljard Bruto geconsolideerde overheidsschuld 2010: 340,7 miljard euro 0 Zichtrekeningen en termijnrekeningen; 78,7 Cash; 23,0 1 Hypotheekleningen; -158,1-200 Andere leningen; -35,6 Schulden: miljard Page 16 Bron: Nationale Bank van België

17 Inhoudstafel 3 Deel 1 Het Agentschap van de Schuld Deel 2 Crisis van de overheidsschulden in de Eurozone Deel 3 Structuur van de schuldportefeuille en strategie Deel 4 Distributie van de schuld Deel 5 De schuld als beleggingsproduct voor de particulier Page 17

18 Structuur portefeuille en strategie De vervaldagenkalender is de komende jaren vrij regelmatig Door de toegenomen prefinanciering zal het te herfinancieren bedrag op de markt in 2012 minder dan 25 miljard euro bedragen. Page 18 Vervaldagenkalender van de schuld op lange termijn in euro op 31 december 2011 (EUR miljarden) : OLO : andere : Zilverfonds Hier dient nog zo n 43 miljard euro aan korte-termijnschuld aan te worden toegevoegd

19 Structuur portefeuille en strategie Het Agentschap werkt binnen strikte risicolimieten (Algemene Richtlijnen) Geen exposure in deviezen Herfinancieringsrisico op 12 maand < 22,50% Herzettingsrisico op 12 maand < 25,00% Herfinancieringsrisico op 60 maand < 60,00% Herzettingsrisico op 12 maand < 65,00% Portefeuilles met een structuur die tegen deze limieten ligt, zijn de goedkoopste Vermijden van uitgiften in bepaalde maturiteiten Diversificatie financieringsinstrumenten Page 19

20 Structuur portefeuille en strategie In 2011 kon de Schatkist de risico s alvast afbouwen Herfinanciering op 12 maanden in termen van het BBP In termen van het BBP neemt het herfinancieringsrisico eveneens af. Eind 2011 zou het opnieuw vergelijkbaar zijn met het niveau uit de beginjaren % 40% 35% 30% 42.8% 38.0% 30.8% 28.0% 28.2% 27.5% 25% 20% 22.2% 20.0% 19.9% 19.1% 17.2% 16.5% 17.1% 18.0% 20.8% 22.0% 21.5% 19.2% 15% 10% 5% 0% e Page 20

21 Structuur portefeuille en strategie Hogere duratie en gemiddelde looptijd Maar de impliciete rente bleef constant Duratie, gemiddelde looptijd en impliciete rente Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Duration Average life Implicit cost Page 21

22 Structuur portefeuille en strategie De kostprijs (rentekosten) van de federale schuld in termen van het BBP is blijven dalen, ondanks de stijging van de schuldratio in 2008, 2009, 2010 én In 2011 heeft de financieringskost van de federale staatsschuld een niveau van 3,07% van het BBP bereikt. In de nabije toekomst zou de kostprijs terug kunnen stijgen, maar dan toch in beperkte mate. miljarden euros De financiële kostprijs van de schuld is constant gedaald Rentelasten (federale schuld): realisaties en begroting 16,00 15,00 14,00 13,48 13,22 13,00 12,59 12,66 12,26 12,08 12,24 12,08 12,00 11,46 11,40 3,98% 11,06 11,00 3,79% 3,65% 3,25% 3,15% 3,54% 3,16% 10,00 3,08% 3,37% 9,00 3,12% 3,07% 5,50 % 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % % van BBP 8,00 2,50 % e 2012e 2013e 2014e 2015e 3mth-rate 1.18% 1.69% 2.72% 2.53% 2.02% 10-yr rate 4.11% 4.28% 4.52% 4.88% 4.95% Page 22

23 Structuur portefeuille en strategie Diverse producten van de schuld, aangepast aan de behoeften van de verschillende klantensegmenten Middellange en lange termijn OLO s (lineaire obligaties): gestandaardiseerde ineens terugbetaalbare leningen Professioneel & particulier vastrentend of vlottend 25 lijnen (28/03/2012 tot 28/03/2041) Euro Medium Term Notes (EMTN): Europees standaardformaat flexibele instrumenten In principe professioneel in deviezen of niet, eenvoudig of gestructureerd, Page 23 Schuldscheine: privéleningen naar Duits recht (nieuw voor België) Staatsbons: ineens terugbetaalbare leningen primaire markt excl. particulier In principe professioneel In principe particulier

24 Structuur portefeuille en strategie Diverse producten van de schuld, aangepast aan de behoeften van de verschillende klantensegmenten (vervolg) Korte termijn (< 12 maand) Schatkistcertificaten: gestandaardiseerde effecten In principe professioneel interesten op het einde betaald 12 lijnen (één per maand) Belgian Treasury Bills ( commercial paper ) op maat gemaakt In principe professioneel in deviezen of niet Page 24

25 Structuur portefeuille en strategie Het sterk verminderde kastekort en het onverwachte succes van de Staatsbons in december 2011 resulteren voor 2012 in lagere financieringsbehoeften. Er werd trouwens opnieuw rekening gehouden met een belangrijke opbrengst vanuit de Staatsbons. Bijgevolg daalt de OLOuitgifte tot 26,0 miljard euro. Het financieringsplan voor 2012 voorziet in meer diversificatie (figures in EUR billion) 2012 Plan 2011 realisaties Financieringsbehoeften Federaal kastekort Terugbetalingen lange termijnschuld Voorfinanciering Andere financieringsbehoeften Financieringsmiddelen OLO s EMTN & Schuldscheine Staatsbons Schatkistbons - Zilverfonds Andere Wijziging omloop Schatkistcertificaten Wijziging omloop schuld in deviezen Wijziging omloop andere schulden Page 25

26 Structuur portefeuille en strategie De eerste resultaten voor 2012 Datum Instrument Bedrag Vervaldag Rente 03 januari 2012 Schatkistcertificaat idem idem 12 januari 2012 Schuldschein 13 januari 2012 OLO idem idem 1,280 mld 19/04/2012 0,264% 1,155 mld 14/06/2012 0,364% 0,135 mld ,100 mld 28/03/2028 4,232% 0,300 mld 28/03/2035 4,330% + enkele Belgian Treasury Bills Page 26

27 Inhoudstafel Deel 1 Het Agentschap van de Schuld Deel 2 Crisis van de overheidsschulden in de Eurozone Deel 3 Structuur van de schuldportefeuille en strategie Deel 4 Distributie van de schuld Deel 5 De schuld als beleggingsproduct voor de particulier Page 27

28 Distributie van de Schuld Er is een zekere trend naar meer binnenlandse plaatsing.. 100% Buitenlandse investeerders hielden per 30 september ,3% van alle OLO s aan. Dit percentage stijgt al een vijftal kwartalen op rij. 90% 80% 70% 60% ,3% buiten België 50% 40% 30% 20% % 0% Page 28 Dec-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dec-99 Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dec-00 Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dec-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dec-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dec-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dec-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dec-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Bron: NBB Belgium EA16 (excl. Belgium) Outside the eurozone

29 Distributie van de Schuld Deze trend wordt bevestigd door de rapporten van de Primary Dealers. OLO s: Netto-verkoop door Primary Dealers op de secundaire markt (01/ /2011) (miljoenen euro) De primaire plaatsing door syndicaties zorgt ervoor dat de herverdeling niet nog sneller gebeurt België Eurozone Europa niet-euro Azië Amerika's Rest wereld Page 29

30 Distributie van de Schuld. Buitenlandse investeerders hielden per 30 september ,3% van alle Schatkistcertificaten aan. 100% 90% 80% 70% Bij de Schatkistcertificaten is de toestand wel nog anders 60% 50% 40% 89,3% buiten België 30% 20% 10% 0% dec/98 mrt/99 jun/99 sep/99 dec/99 mrt/00 jun/00 sep/00 dec/00 mrt/01 jun/01 sep/01 dec/01 mrt/02 jun/02 sep/02 dec/02 mrt/03 jun/03 sep/03 dec/03 Belgium mrt/04 jun/04 sep/04 dec/04 mrt/05 jun/05 EA16 (excl. Belgium) sep/05 dec/05 mrt/06 jun/06 sep/06 dec/06 mrt/07 jun/07 Outside the eurozone sep/07 dec/07 mrt/08 jun/08 sep/08 dec/08 mrt/09 jun/09 sep/09 dec/09 mrt/10 jun/10 sep/10 dec/10 mrt/11 jun/11 sep/11 Page 30 Bron: NBB

31 Inhoudstafel Deel 1 Het Agentschap van de Schuld Deel 2 Crisis van de overheidsschulden in de Eurozone Deel 3 Structuur van de schuldportefeuille en strategie Deel 4 Distributie van de schuld Deel 5 De schuld als beleggingsproduct voor de particulier Page 31

32 Beleggen in Belgische schuld Staatsbon tegenover OLO Door de plaatsingscommissie ligt de Kenmerk Staatsbon OLO rente op de Staatsbon doorgaans iets lager dan die op de corresponderende OLO. Termijnen 3-8 jaar (maar kan veranderen) 1-30 jaar (24 lijnen) Rente Gebaseerd op OLO, maar met plaatsingscommissie Bepaald door financiële markt Uitgifte 4 x per jaar (exclusief voor privébeleggers) Aankoop op secundaire markt steeds mogelijk, eventueel ook op primaire markt Verkoop voor vervaldag Via beurs Via beurs Staatsbons worden meestal tegen pari uitgegeven: dit maakt het een eenvoudiger instrument dan de OLO Page 32

33 Beleggen in Belgische schuld De meest recente emissie van Staatsbons was erg succesvol In december 2011 werd 11 maal zo veel uitgegeven als bij het vorige record. Daarbij komt nog dat de particulieren in diezelfde week voor 265 miljoen euro aan OLO s kochten Page 33

34 Beleggen in Belgische schuld Dagelijkse inschrijvingen (niet-cumulatief) in december ,800 Elke dag werd meer opgehaald 1,600 1,400 1,200 Millions 1, Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 3 year 5 year 8 year Page 34

Beleggen in de Belgische Staatsschuld. Opportuniteiten voor de particuliere belegger

Beleggen in de Belgische Staatsschuld. Opportuniteiten voor de particuliere belegger Kingdom of Belgium - Federal Public Service FINANCE - Treasury - Debt Agency Beleggen in de Belgische Staatsschuld Opportuniteiten voor de particuliere belegger 9 November 2011 Inhoudstafel Deel 1 De Belgische

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

WSW-Agentschap workshop 21 april 2009

WSW-Agentschap workshop 21 april 2009 Financiering en cash management bij de Nederlandse Staat WSW-Agentschap workshop 21 april 2009 1 Inhoud I. Het Agentschap van de Generale Thesaurie (Peter Nijsse) II. Instrumenten en uitgiftetechnieken

Nadere informatie

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Jaarverslag 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1 Agentschap van de Schuld.indd 1 25/06/12 15:08 Agentschap van de Schuld.indd 2

Nadere informatie

Miljoenennota Helmer Vossers

Miljoenennota Helmer Vossers Helmer Vossers Helaas niet helemaal waar 8 5 1/2 2010 2011 69,5 66,0 0 1 3/4 Groei Werkloosheid Saldo 2010 Saldo 2011 Schuld 2011 (% bbp) (% beroepsbevolking) (% bbp) (% bbp) (% bbp) -4,0-6,3-5,8-5,6

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 1 2 Inhoudstafel Inhoudstafel... 3 De overheidsschuld in cijfers... 6 I. ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN OVERHEIDSFINANCIËN

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Thesaurie. Jaarverslag. Federale Staatsschuld

KONINKRIJK BELGIE. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Thesaurie. Jaarverslag. Federale Staatsschuld KONINKRIJK BELGIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Thesaurie Federale Staatsschuld Jaarverslag 2010 JAARVERSLAG 2010 Federale Overheidsdienst Financiën Algemene Administratie

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe Visie op 21 Frans de Jong, directievoorzitter 1 Rabobank West Betuwe Programma Welkomstwoord: directievoorzitter Frans de Jong Visie op 21: Allard Bruinshoofd Gelegenheid tot vragen en afsluitende borrel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003. Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Thesaurie Kunstlaan 30 1040 Brussel. http://www.debtagency.

JAARVERSLAG 2003. Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Thesaurie Kunstlaan 30 1040 Brussel. http://www.debtagency. JAARVERSLAG 2003 Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Thesaurie Kunstlaan 30 1040 Brussel http://www.debtagency.be D/2004/0676/2 Mei 2004 Voorwoord door de Minister van Financiën De federale

Nadere informatie

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands FACTSHEET ASARAGUS Areaal Nederland groeit niet meer In 2012 is er een einde gekomen aan het gestaag groeien van het areaal asperges in Nederland. Het CBS registreerde vorig jaar een areaal van 2.890 ha.

Nadere informatie

2015Z Kunt u per nationale centrale bank in het eurostelsel aangeven hoeveel zij onder de ANFAovereenkomst

2015Z Kunt u per nationale centrale bank in het eurostelsel aangeven hoeveel zij onder de ANFAovereenkomst 2015Z24652 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Financiën over de omvang en de in transparantie van het ANFA-programma waarmee Nationale Centrale Banken voor honderden miljarden staatsobligaties

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013)

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013) FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code 08 10 50) (8 februari 2013) Summery De wereldproductie van kiwi s was in de eerste heft van het vorige decennium redelijk stabiel op een niveau van ruim 1 miljoen ton daarna

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1 Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 1 2 Agentschap van de Schuld Koninkrijk België Inhoudstafel Inhoudstafel... 3 Voorwoord van de Heer Koen Geens, minister

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Ondernemerschap. Sociaal. Milieu. Bronnenlijst

Ondernemerschap. Sociaal. Milieu. Bronnenlijst INHOUDSTAFEL Overzichtstabel Openbare financiën Jobs 1. Overheidsschuld 2. Begrotingssaldo 3. Structureel begrotingssaldo 4. Fraudebestrijding 5. Groei BBP 6. Werkgelegenheidsgraad 7. Aantal vacatures

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Federale Staatsschuld. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Thesaurie

KONINKRIJK BELGIE. Federale Staatsschuld. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Thesaurie KONINKRIJK BELGIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Thesaurie Federale Staatsschuld Jaarverslag 2009 JAARVERSLAG 2009 Federale Overheidsdienst Financiën Algemene Administratie

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr.

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Eerst suppletoire begroting Ministerie van Financiën IXA Vraag 1 Hoe hebben de spreads van de G20-landen en EU-lidstaten zich

Nadere informatie

Waar staan we? Enkele begrippen verduidelijkt Van waar komen we? Waar gaan we naartoe? 30 JAAR DEFICITS EN SCHULD IN BELGIË. Inhoud van de lezing

Waar staan we? Enkele begrippen verduidelijkt Van waar komen we? Waar gaan we naartoe? 30 JAAR DEFICITS EN SCHULD IN BELGIË. Inhoud van de lezing UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD LEUVEN 3 JAAR DEFICITS EN SCHULD IN BELGIË Inhoud van de lezing Enkele begrippen verduidelijkt Van waar komen we? Waar gaan we naartoe? Prof. André Decoster Centrum voor Economische

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

La Dette de l Etat fédéral. De Federale Staatsschuld

La Dette de l Etat fédéral. De Federale Staatsschuld La Dette de l Etat fédéral De Federale Staatsschuld 04.06.2010 Marc Monbaliu Administrateur général Administrateur i t generaal www.debtagency.be Kingdom of Belgium - Federal Public Service FINANCE - Treasury

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. MINISTERIE VAN FINANCIEN Administratie der Thesaurie STAATSSCHULD

KONINKRIJK BELGIE. MINISTERIE VAN FINANCIEN Administratie der Thesaurie STAATSSCHULD KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN FINANCIEN Administratie der Thesaurie STAATSSCHULD Jaarverslag 2000 1 JAARVERSLAG 2000 MINISTERIE VAN FINANCIEN Administratie der Thesaurie Kunstlaan 30 1040 Brussel http://treasury.fgov.be/interdette

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Agentschap van de Schuld. Federale Staatsschuld

Jaarverslag 2014. Agentschap van de Schuld. Federale Staatsschuld Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Jaarverslag 2014 KONINKRIJK BELGIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Thesaurie Jaarverslag 2014 1 2 Federale Staatsschuld Agentschap

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1282 Vragen van het lid

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. MINISTERIE VAN FINANCIEN Administratie der Thesaurie STAATSSCHULD

KONINKRIJK BELGIE. MINISTERIE VAN FINANCIEN Administratie der Thesaurie STAATSSCHULD KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN FINANCIEN Administratie der Thesaurie STAATSSCHULD Jaarverslag 2001 1 JAARVERSLAG 2001 MINISTERIE VAN FINANCIEN Administratie der Thesaurie Kunstlaan 30 1040 Brussel http://treasury.fgov.be/interdette

Nadere informatie

Strategische aandachtspunten. Positieve evoluties in de eurozone. 1.1. Collective Action Clauses (CAC's)

Strategische aandachtspunten. Positieve evoluties in de eurozone. 1.1. Collective Action Clauses (CAC's) Published on Rapports annuels (http://5046.lcl.fedimbo.be) Accueil > Printer-friendly PDF Strategische aandachtspunten Positieve evoluties in de eurozone In 2012 namen de Europese overheden opnieuw diverse

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Federale Staatsschuld. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Thesaurie

KONINKRIJK BELGIE. Federale Staatsschuld. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Thesaurie KONINKRIK BELGIE Federale Overheidsdienst FINNCIEN lgemene dministratie van de Thesaurie Federale Staatsschuld aarverslag 2008 RVERSLG 2008 Federale Overheidsdienst Financiën lgemene dministratie van de

Nadere informatie

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit In 2012 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen een historisch laagterecord van 6 bevallingen per 1000 tieners (15-19 jaar). Ook in

Nadere informatie

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Nederlandse financiële instellingen, bedrijven en de overheid gaven het afgelopen jaar voor EUR 66 miljard aan schuldpapier uit.

Nadere informatie

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector Ir. André ten Damme RC MCM, CFO APG VRC Congres Amsterdam, 17 maart 2011 2 Agenda 1. Het Nederlandse pensioenstelsel

Nadere informatie

Valt het herstel opnieuw stil? Peter Vanden Houte Chief economist ING België Mei 2013

Valt het herstel opnieuw stil? Peter Vanden Houte Chief economist ING België Mei 2013 Valt het herstel opnieuw stil? Peter Vanden Houte Chief economist ING België Mei 2013 1 De wereldeconomie lijkt een voorzichtig herstel in te zetten 2 Vooral de VS doen het een stuk beter De Amerikaanse

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 10 juni 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 10 juni 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari april werd er voor 1.15 miljard Euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 3% minder dan vorig jaar. Evolutie van de totale reclame-investeringen 4 000

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT Vlaamse overheidsschuld Structuur Niet enkel voor de federale overheid, maar ook voor de Vlaamse overheid is een actief schuldbeheer van aanzienlijk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

FEDERALE STAATSSCHULD Jaarverslag

FEDERALE STAATSSCHULD Jaarverslag KONINKRIK BELGIE Federale Overheidsdienst Financiën lgemene administratie van de Thesaurie FEDERLE STTSSCHULD aarverslag 2005 R V E R S L G 2 0 0 5 RVERSLG 2005 Federale Overheidsdienst Financiën lgemene

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2014-2050

Nadere informatie

Reclame-investeringen Juli 2012

Reclame-investeringen Juli 2012 (keur) (keur) 14 september 2012 Reclame-investeringen Juli 2012 De totale reclame-investeringen voor de periode januari - juli bedroegen bijna 2 miljard Euro ofwel meer dan vorig jaar. Evolutie van de

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van het Britse onderzoeksbureau Markit blijkt dat de industrie binnen de eurozone

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Opleidingen en Trainingen VVCM

Opleidingen en Trainingen VVCM Opleidingen en Trainingen VVCM Even voorstellen 2 Hans Reitsma Ondernemer Bestuurder VVCM Student CCM (inmiddels module 2) De VVCM Circa 1.000 leden Credit Management Evenementen Uitgever Blad De Credit

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

FACTSHEET SOUTH AFRIKA IMPORT 2015

FACTSHEET SOUTH AFRIKA IMPORT 2015 1000 TONS Factsheet South Africa import 2015 FACTSHEET SOUTH AFRIKA IMPORT 2015 Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31 654 687 684; fruitvegfacts@gmail.com ZUID AFRIKAANS FRUIT BELANGRIJK VOOR NEDERLAND

Nadere informatie

Financieringsbehoeften en financieringsmiddelen in 2012

Financieringsbehoeften en financieringsmiddelen in 2012 Published on Rapports annuels (http://5046.lcl.fedimbo.be) Accueil > Printer-friendly PDF Het financieringsbeleid in 2012 Financieringsbehoeften en financieringsmiddelen in 2012 De Schatkist kocht in 2012

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Presentatie: Vereniging gvan Penshonado s (VVP) Drs A.G. Romero Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Presentatie: Vereniging gvan Penshonado s (VVP) Drs A.G. Romero Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Presentatie: Vereniging gvan Penshonado s (VVP) Drs A.G. Romero Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 15 februari 2011 1 Agenda 1. Economische ontwikkeling in de wereld 2. Effecten schuldsanering voor

Nadere informatie

11. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Auteur Floris Jansen

11. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Auteur Floris Jansen 11. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën Auteur Floris Jansen Hoewel de Nederlandse overheidsschuld de laatste jaren sterk is opgelopen, namen de rentelasten alleen maar af. Ook in vergelijking met

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1999. MINISTERIE VAN FINANCIEN Administratie der Thesaurie Kunstlaan 30 1040 Brussel

JAARVERSLAG 1999. MINISTERIE VAN FINANCIEN Administratie der Thesaurie Kunstlaan 30 1040 Brussel JAARVERSLAG 1999 MINISTERIE VAN FINANCIEN Administratie der Thesaurie Kunstlaan 30 1040 Brussel D/2000/0676/1 Mei 2000 INHOUDSTAFEL Voorwoord door de Minister van Financiën 5 INLEIDING 7 De kerncijfers

Nadere informatie

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur mai 3 mei 2013 Wat moet men onthouden? 1. Belgische economie sinds begin 2011 amper nog gegroeid 2. Uitvoer en investeringen

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

De efficiëntie van de overheid in België

De efficiëntie van de overheid in België De efficiëntie van de overheid in België MOVI-Colloquium Vlaanderen "anders" bekeken Brussel, 11 mei 2007 N. De Batselier Directeur Nationale Bank van België Inhoudstafel 1. Inleiding: waarom is een efficiënte

Nadere informatie

FACTSHEET STRAWBERRIES

FACTSHEET STRAWBERRIES FACTSHEET STRAWBERRIES Aardbeien: Nederland teelt- én handelsland Jaarlijks worden er in Nederland tegenwoordig tussen de 45 en 50.000 ton aardbeien geproduceerd. Vergeleken met de periode daarvoor is

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research

perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research 15 juni 2010 perspresentatie Bridging the Gap welkom Annemarie Muntz, director Group Public Affairs Randstad Holding toelichting

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 16 januari 2015. Reclame-investeringen November 2014

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 16 januari 2015. Reclame-investeringen November 2014 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA De totale reclame-investeringen van de periode januari november 2014 bedroegen ongeveer 3.4 miljard Euro ofwel 1% meer dan in de zelfde periode vorig jaar. Evolutie van

Nadere informatie

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Expertisecentrum Europees Recht De nieuwe QMVstemregels uitgelegd Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Inhoud Basisregels volgens Lissabon Nieuw Ioannina-mechanisme Bijzondere situaties

Nadere informatie

Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet

Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet FACTSHEET AARDBEIEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet Aan de groei van de Nederlandse aardbeien productie

Nadere informatie

Reclame-investeringen Januari 2012

Reclame-investeringen Januari 2012 (keur) (keur) 15 maart 2012 Reclame-investeringen Januari 2012 In januari 2012 bedroegen de totale reclame-investeringen ongeveer 20 miljoen Euro; dit is 2.4% minder dan vorige maand, maar 1.1% meer dan

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie