Waarom E-Learning vaak niet werkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom E-Learning vaak niet werkt"

Transcriptie

1 Waarom E-Learning vaak niet werkt In de vele gesprekken die wij voeren met HR managers valt ons vaak op, hoe vaak HR managers ofwel ronduit afwijzend staan ten opzichte van E-Learning ofwel het beschouwen als een noodzakelijk kwaad. Daarop doorvragend, blijkt deze houding vaak ingegeven te zijn door twee factoren: 1. negatieve ervaringen 2. onjuiste vooronderstellingen negatieve ervaringen 1. Te vaak wordt bij de keuze van E-Learning teveel het accent gelegd op de E van Electronic, ofwel het technische deel. Te vaak wordt daarbij over het hoofd gezien, dat het primair een Leersysteem dient te zijn, dat aanvullend is op het off-line leren. E-Learningsystemen zijn dan ook vaak software gedreven, waarbij elke aanbieder het eigen systeem wenst te verkopen. Wanneer dan de gekozen ICT-oplossing te complex, gebruikers onvriendelijk of inflexibel blijkt te zijn, wordt E-Learning in zijn totaliteit in de ban gedaan. 2. Een tweede negatieve ervaring hangt samen met de participatiegraad door de medewerkers. Deze blijkt veelal erg laag te zijn. Vaak wordt E-Learning ervaren als een moetje opgelegd door de werkgever, weinig interessant en aantrekkelijk en als alweer een nieuw systeem naast alle reeds bestaande ICT systemen. En inderdaad, veel E-Learning oplossingen komen niet verder dan tamelijk generieke video s of kennismodules met een hoog instructie- en demonstratiegehalte en een lage mate van interactiviteit. Terecht wees McGraw al in 2001 op het belang van een full and accurate needs analysis as the basis for success. Zo onderstreepte zij voorts: "A successful e-learning initiative should reduce costs over the long term, improve individual and business unit performance, help maintain core competencies, and enable the organization to react quickly to competitive pressures and market needs. Therefore, an e-learning strategy should motivate people, improve productivity, enable skill development, and aid retention across the enterprise. Those outcomes are wide in range and require thoughtful consideration of the benefits and limitations of learning technologies and a comprehensive look at business, technology, and learning needs. (1) 3. Een derde door ervaring ingegeven bezwaar dat wij tegenkomen, is dat veel E-Learning oplossingen een te generiek karakter hebben en te weinig ingaan op de bedrijfsspecifieke situatie. Generieke oplossingen zijn nu eenmaal minder kostbaar en kennen een groter afzetgebied dan op maat gemaakte oplossingen. Office De Drie Hoefijzers - Ceresstraat CA - Breda - Netherlands - P.O. Box ZG - Terheijden - Netherlands T: +31 (0) Rabobank: IBAN: NL34RABO BIC: RABONL2U KvK: VAT-nr: NL B.01

2 onjuiste vooronderstellingen 1. Ten onrechte wordt wel gemeend dat E-Learning de oplossing is in alle situaties en het traditionele trainen en coachen overbodig maakt. Niets blijkt minder waar te zijn! De interactie en groepsdynamiek binnen klassikale trainingen die gericht zijn op het verwerven van sociale vaardigheden (verkoop, communicatie, management) zijn van een grote toegevoegde waarde voor het leerproces van medewerkers. De nuances in lichaamstaal en woordkeuze vallen wel op in interactie met mensen, echter niet bij gebruikmaking van een computer om kennis te verwerven of vergroten. 2. Een tweede vooronderstelling kan zijn, dat E-Learning per definitie duur is. Inderdaad worden er wereldwijd oplossingen aangeboden die veelal vele tienduizenden euro s bedragen. Ook bedragen ruim boven honderdduizend euro komen voor. Dit is echter niet strikt noodzakelijk. 3. Een derde vooronderstelling tenslotte waarmee wij geconfronteerd worden, is dat E-Learning uitsluitend geschikt zou zijn voor grote organisaties. Bij kleinere organisaties, zo luidt de redenering, spreken medewerkers elkaar voldoende vaak om kennis uit te wisselen. Twee opmerkingen daarbij: 1. dan dient die kennis wel binnen de organisatie aanwezig te zijn 2. kennis dient bij voorkeur vastgelegd, geborgd en toegankelijk te zijn oplossingen Laten we zien welke oplossingen aanwezig zijn voor de geschetste argumenten. Nadrukkelijk merken we daarbij op, dat dit niet de enige oplossingen zijn. Het zijn de oplossingen waarmee wij goede ervaringen hebben. 1. teveel nadruk op de techniek, te weinig op het leren McGraw gaf reeds aan dat het opzetten en implementeren van E-Learning binnen organisaties zorgvuldig overwogen en begeleid dient te worden. Een uitgebreide en gestructureerde behoefteninventarisatie behoort aan de basis te liggen. Wanneer we het introduceren van E-Learning als een proces beschouwen, is het raadzaam naar analogie van Six Sigma, de stappen van DMAIC te hanteren: Define: wat is de uitdaging waarvoor een oplossing gevonden dient te worden? Brainstorm over de optimale oplossing. Hoe ziet deze eruit? Wat zijn de afbreukrisico s? Hoe kunnen deze worden ondervangen? Besteed hieraan geruime tijd met een interdisciplinair team. Measure: bepaal de parameters en criteria en meet alle benodigde gegevens (hoeveel gebruikers, welke locaties, welke interface met reeds aanwezige systemen, welke opslagcapaciteit etcetera) Analyze: analyseer de uitdaging(en) Improve: implementeer oplossingen en verbeteringen Control: controleer, beheers en borg het proces De realiteit laat zien, dat met name de C van control niet altijd de aandacht krijgt die benodigd is. Bouw controle zo vroeg mogelijk in het proces in. Bedenk dat het primair gaat om de performance ontwikkeling van medewerkers; hun Leren dient centraal te staan. De noodzakelijke software is het middel, nooit het doel. De grootste uitdaging schuilt dan ook aan de creatieve zijde, niet aan de technische zijde. 2

3 2. participatiegraad door medewerkers Wanneer medewerkers het gevoel hebben, inspanningen uitsluitend te leveren voor de baas, zal de intrinsieke motivatie een lagere zijn, dan wanneer zij het voor zichzelf doen. Systemen kunnen niet voor intrinsieke motivatie zorgen, coaching wel. Het is belangrijk dat medewerkers zien, dat de inspanningen die zij leveren hen zelf ten goede komen. Hiervoor is een actieve rol vanuit het hoger management onontbeerlijk. 3. te generiek opgezet Generieke modules werken uitstekend bij verwerving van kennis met een sterk cognitief karakter, zoals bijvoorbeeld het leren van de veiligheidsregels van een bedrijf. Dat is een noodzakelijke en niet bijster interessante bezigheid. Interessanter wordt het wanneer het Leren gegroepeerd wordt rondom een concreet project of concrete taak. Meer bedrijfsspecifiek is nauwelijks denkbaar. Het is eenvoudig de verrichtingen, verslagen, video opnames, vorderingen en resultaten een centrale plaats on-line te geven. Hier zijn zij eenvoudig terug te vinden. Nog interessanter wordt het wanneer binnen de organisatie zogenaamde peergroups zijn benoemd die uitgenodigd kunnen worden om on-line feedback te geven op de verrichtingen. Deze peergroups kunnen een intern en extern karakter hebben. De medewerker bouwt als het ware een persoonlijk E-portfolio op dat naar keuze deelbaar is met anderen. Dit portfolio vertegenwoordigt waarde en reist als het ware mee met het carrière verloop van de medewerker. De leden van de peergroups op hun beurt, bouwen ervaring op in het coachen en geven van feedback. Overigens behoeft Project Gebaseerd Leren zich niet tot E-Learning te beperken. Ook in de off-line, klassikale trainingen kunnen een project of taak als uitgangspunt genomen worden. 3

4 1. E-Learning vervangt traditioneel trainen en coachen Coachen van medewerkers blijft mensenwerk. Dat kun je (nog?) niet aan een computer overlaten. Zelfs bij gebruikmaking van video conferentie gaan details en nuances binnen de communicatie verloren. Coaching blijft dan ook een taak van managers. Sociale interactie en groepsdynamiek blijken een grote bijdrage te leveren aan het leerproces van medewerkers. Professionele trainers houden rekening met de individuele leerstijlen van hun deelnemers en met een goede mix van visuele, auditieve en kinesthetische informatie. 2. E-Learning is (te) duur Het zal duidelijk zijn dat het ontwikkelen van medewerkers altijd een investering met zich mee brengt: in tijd en in geld. Echter de vele tienduizenden euro s kostende oplossingen zijn lang niet altijd de beste oplossingen. Dat is overigens wel wat de software verkopers willen doen geloven. Er komen steeds meer zogenaamde open source oplossingen beschikbaar. Dit zijn volwaardige technische oplossingen die veelal gratis of tegen een zeer gering bedrag via internet beschikbaar worden gesteld. Binnen Improvement Profs wordt gewerkt met twee van dergelijke oplossingen: Mahara: voor het delen van informatie en het bouwen van E-portfolio s (www.mahara.org) Moodle: voor het bouwen van leer- & ontwikkelsystemen (www.moodle.org) Deze oplossingen kan iedereen zo downloaden en installeren. Het vraagt echter om expertise op het gebied van volgens didactisch-pedagogisch verantwoorde principes, on-line trainingsscenario s te ontwerpen en te (laten) programmeren. Wie deze kennis niet zelf in huis heeft, zal een beroep moeten doen op externe deskundigen. Hierin blijven financiële investeringen in de meeste situaties noodzakelijk. 4

5 3. alleen voor grote organisaties Ook kleinere organisaties zijn gebaat bij het vastleggen en borgen van kennis. Een E-Learning aanpak zoals hierboven beschreven is een uitstekend bruikbaar instrument om best practices op te bouwen en zichtbaar te maken. Vaak is kennis wel voldoende binnen organisaties beschikbaar. Echter... vaak versnipperd en in de hoofden van mensen. conclusies 1. E-Learning is een uitstekend, aanvullend instrument naast training en coaching. 2. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om 24/7 gebruik te maken van de inhoud van het E-Learning systeem 3. Medewerkers zijn niet langer locatie gebonden om kennis te verwerven en te investeren in hun persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling 4. Het Leren dient centraal te staan, de techniek is ondergeschikt. Om die reden is een uitgebreide en gestructureerde behoeften inventarisatie en kennis van didactiek binnen on-line programma s een must 5. Om de participatiegraad, interactiviteit, aantrekkelijkheid en praktische toepasbaarheid te optimaliseren, verdient het sterke aanbeveling om elk trainingstraject te groeperen rondom een concreet project of taak 6. Door E-Learning te benaderen als een proces en de stappen te volgen van Six Sigma en DMAIC wordt de slagingskans sterk vergroot 7. E-Learning dient daarnaast ook leuk, interessant en relevant te zijn Wij wensen u veel succes en rendement met uw E-Learning aanpak! bronvermelding McGraw, K.L. (2001). E-Learning Strategy Equals Infrastructure. Learning Circuits, ASTD, June

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Whitepaper Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle

Nadere informatie

Haal je kop uit het zand!

Haal je kop uit het zand! Haal je kop uit het zand! Leren met zichtbaar resultaat Stephan Obdeijn l Metteke Lubberts Introductie Organisaties investeren veel tijd én geld in het leren en ontwikkelen van hun management en medewerkers.

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens.

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. Leren en ontwikkelen voor de werkende mens 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. 1 Inleiding De wereld van werk verandert. De vergrijzing maakt dat we in

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce.

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce. Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010 E-commerce 30 maart, 2010 Doel van de site Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

IT-gebruik door topmanagers

IT-gebruik door topmanagers 39 IT-gebruik door topmanagers Dr. ir. drs. A.G.M. Pijpers RE Het gebruik van IT in een organisatie groeit nog steeds. Topmanagers die niet met IT kunnen omgaan, geven een slecht voorbeeld en missen daardoor

Nadere informatie

Experience the experience. Capgemini Academy, in de praktijk de beste.

Experience the experience. Capgemini Academy, in de praktijk de beste. Experience the experience Capgemini Academy, in de praktijk de beste. 2 Experience the experience Wie kiest voor een carrière in de IT, weet dat hij regelmatig opleidingen zal moeten volgen. IT veroudert

Nadere informatie

Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta

Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta ORG-ID Colofon Titel Klant Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta Projectnummer

Nadere informatie

Eerstejaars zicht geven op hun latere beroep: herontwerp van de propedeuse Facility Management met behulp van het 4C-ID model

Eerstejaars zicht geven op hun latere beroep: herontwerp van de propedeuse Facility Management met behulp van het 4C-ID model Eerstejaars zicht geven op hun latere beroep: herontwerp van de propedeuse Facility Management met behulp van het 4C-ID model Bert Hoogveld Hennie Steinen A.W.M. Hoogveld (bert.hoogveld@ou.nl) is werkzaam

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie