Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2

3 Jaarverslag

4 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Profiel van Centraal Boekhuis Samen boeken we succes Ontstaansgeschiedenis Beheer van aandelen Centraal Boekhuis Distributiecentrum Vervoerscentrale Logistiek Diensten Centrum Central Book House CB Vlaanderen CB Facturatie Centraal Boekhuis Re eboekhuis CB Holding Vastgoed 11 2 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers 13 3 Samenstelling Raad van Commissarissen 14 en Bestuur 3.1 Raad van Commissarissen boekjaar Directie Senior Management Team 15 4 Bericht van de Raad van Commissarissen Goed jaar, moeilijke omstandigheden Verslag vergadering van de Raad Samenstelling en takenpakket Raad en Commissarissen HR-Commissie Auditcommissie Gevoerd beleid 5 Verslag van de directie Strategie Risico en risicobeheersing 22 4

5 Inhoudsopgave 5.3 Ontwikkelingen in het boekjaar en vooruitzichten CB Print on Demand eboekhuis Uitgevers Boekverkopers Vooruitblik Bedrijfsvoering HRM Logistiek ICT Duurzaam ondernemen Financiële gang van zaken Woord van dank 36 3 ways of CB 37 6 Jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Overzicht van het totaalresultaat Enkelvoudige balans Enkelvoudige winst- en verliesrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de enkelvoudige balans 83 7 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Gebeurtenissen na balansdatum Statutaire winstbestemmingsregeling en 92 voorgestelde winstbestemming 7.4 Vijf jaren Centraal Boekhuis B.V Verslag Stichting tot Beheer Aandelen 96 van Centraal Boekhuis B.V. 8.1 Verslag van de vergadering Resultaatbestemming Samenstelling Stichtingsbestuur 97 5

6 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Voorwoord De historie van Centraal Boekhuis gaat terug tot in 1871 en is sindsdien de partner van ondernemers in het boekenvak. Centraal Boekhuis is uitgegroeid tot een toonaangevende logistieke dienst verlener waarbij honderden medewerkers en managers zich dagelijks met veel enthousiasme en betrokkenheid inzetten om onze klanten optimaal diensten te verlenen. Zij doen dat gedreven door de missie en de wens bij te dragen aan het succes van onze klanten door een excellente dienstverlening. 6

7 Voorwoord De markt van het boek staat onder druk, dat is duidelijk kende omzetmatig een krimp van 4,4 % na reeds in 2010 met een daling geconfronteerd te zijn van 3,5%. De redenen voor deze terugval zijn divers. Enerzijds is er sprake van terugval van de consumentenbestedingen als gevolg van de economische omstandigheden en vooruitzichten. Anderzijds staat de markt van het fysieke boek in enige mate onder druk door onder andere ontwikkelingen op het terrein van digitalisering, andere vormen van ontspanning dan lezen en mogelijk zelfs ontlezing. Vanzelfsprekend raakt de krimp van de markt ook het activiteitenniveau van Centraal Boekhuis. Sinds lange tijd hebben wij in 2011 een beperkt aantal papieren boeken minder verwerkt dan in het voorafgaande jaar. De ontwikkeling in de Nederlandstalige markt van de digitalisering van het boek verloopt traag maar gestaag. Boekverkopers en uitgevers, vertegenwoordigd in hun respectievelijke verenigingen, hebben een keuze gemaakt om een digitaal platform te bouwen om een zo efficiënt mogelijke exploitatie van digitale content te bewerkstelligen. Dit zal de positie van het e-book in de markt versterken. Van groot belang daarbij is dat de consument eenvoudig toegang kan krijgen tot een zo breed mogelijk assortiment. Beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn ook in de digitale omgeving van grote waarde en bepalend voor het succes. Centraal Boekhuis speelt in dienstverlenende zin een toenemende rol in deze ontwikkelingen. De verandering van de supply chain en de mogelijke verkorting ervan zal leiden tot discussie in relatie tot haar traditionele rol. Begrijpelijk, echter niet altijd in het belang van de onderneming. Centraal Boekhuis koestert de relatie met boekverkopers en uitgevers in gelijke mate maar wordt gelet op haar dienstverlenende taak logischerwijs commercieel in sommige gevallen tot keuzes gedwongen. Vanaf medio april 2011 zijn wij geconfronteerd met het niet meer aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen door boekhandelsketen Selexyz. Alle maatregelen ten spijt was uiteindelijk een faillissement op holding niveau onvermijdelijk om de continuiteit op winkelniveau te waarborgen. De betrokkenheid van Centraal Boekhuis tot de uiteindelijke doorstart van de individuele winkels is groot geweest. Daarbij hebben wij onze handelwijze bij voortduring getoetst aan de belangen van de gehele sector en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. De impact en daarmee het effect op de in dit jaarverslag gepresenteerde financiële resultaat hebben wij daarbij zoveel mogelijk beperkt. Het dienstenportfolio van Centraal Boekhuis wordt de komende jaren voortdurend uitgebreid. Dat zal het geval zijn in de markt waarin wij sinds 1871 actief zijn, echter ook in nieuwe markten waar we als Centraal Boekhuis onze diensten willen aanbieden. Wij zien deze beweging als een gewenste maar tevens noodzakelijke ontwikkeling voor de continuïteit van de onderneming en het blijvend kunnen creëren van aandeelhouderswaarde. Met vertrouwen zien wij de toekomst tegemoet, zonder daarbij de gevolgen van de huidige ontwikkelingen in de markt te bagatelliseren. Verdere groei, diversificatie en operational excellence, in een omgeving waarbij wij ook duurzaam wensen te ondernemen, vormen de kritische succesfactoren. Ons blijvend verbeteren en versterken is noodzakelijk voor verdere ont wikkeling en groei. We doen dat graag samen, met elkaar en met de klant. Gesterkt door onze overtuiging dat succes alleen samen geboekt kan worden. Hans Willem Cortenraad Algemeen Directeur 7

8 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Profiel Centraal Boekhuis 8

9 Profiel Centraal Boekhuis Centraal Boekhuis is al meer dan 140 jaar dé logistieke partner van ondernemers in het boekenvak. Het bedrijf is uitgegroeid tot een toonaangevende logistieke dienstverlener. Centraal Boekhuis levert diensten aan uitgevers, boek verkopers en leveranciers van kantoorvakartikelen op het gebied van distributie, opslag, vervoer, financiën en informatievoorziening. 1.1 Samen boeken we succes Centraal Boekhuis levert een bijdrage aan het succes van haar klanten. Door te streven naar een excellente prestatie in logistiek én verkoopondersteunende informatievoorziening. Door samen te werken met klanten. Door vast te houden aan haar wortels in het boekenvak. Door tegelijkertijd voorop te gaan bij de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve vormen van dienstverlening. En door het betreden van nieuwe markten. Dagelijks worden bij Centraal Boekhuis tien duizenden orders verwerkt. Bovendien verzorgen wij voor onze klanten de voorraaden verkoop administratie, facturering en incasso. Centraal Boekhuis bedient ruim Nederlandse en Vlaamse (kantoor-) boekverkopers, 700 uit - gevers en 40 leveranciers van kantoorvakartikelen. 1.2 Ontstaansgeschiedenis Op 15 april 1871 werd door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels de naamloze vennootschap Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel opgericht. In februari 1926 werden de activiteiten, die inmiddels waren uitgebreid door diverse overnames, voortgezet onder de naam Centraal Boekhuis. 1.3 Beheer van aandelen In 1973 werd de besloten vennootschap Centraal Boekhuis opgericht door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (VBBB, later hernoemd in de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, KVB), de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB, later opgegaan in het Nederlands Uitgeversverbond, NUV) en de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Het bedrijf is gevestigd in Culemborg. Het beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis is ondergebracht in de Stichting tot Beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis B.V. De certificaten van de aandelen zijn in 2011 in handen van de Coöperatie Boekenvak. De coöperatie heeft twee leden: de Coöperatie Boeken Uitgevers Groepen en de Koninklijke Boekverkopersbond. 1.4 Centraal Boekhuis Centraal Boekhuis staat voor logistieke, financiële, informatieve en digitale dienstverlening voor het boekenvak in Nederland en België. Centraal Boekhuis levert ook logistieke dienstverlening voor andere bedrijfstakken in de Benelux. De organisatie van de totale dienstverlening binnen Centraal Boekhuis is op te delen in afzonderlijke kernactiviteiten waarvan de uitvoering is belegd in afzonderlijke juridische entiteiten. 1.5 Distributiecentrum Het Distributiecentrum (DC) verwerkt boeken inclusief retouren. Onderdeel van de dienstverlening is de levering van boeken in opdracht van uitgevers en boekverkopers (cross dock) aan boekverkopers in Nederland en België. De dienstverlening bestaat verder uit: de leveringen aan consumenten in opdracht van diverse webwinkels, het bieden van uitgebreide informatiediensten ter ondersteuning van het distributie- en verkoop- 9

10 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 proces van klanten, het bieden van print on demand productiefaciliteiten voor uitgevers en het bieden van financiële dienstverlening die eind 2009 is ondergebracht in CB Facturatie. Boekzendingen worden vervolgens voor transport aangeboden bij de Vervoerscentrale. 1.9 CB Vlaanderen Centraal Boekhuis verleent ook logistieke diensten aan de Vlaamse boekenmarkt. Voor een optimale dienstverlening in Vlaanderen verzorgt CB Vlaanderen ondersteuning vanuit Zele (België) in opdracht van Centraal Boekhuis. 1.6 Vervoerscentrale De Vervoerscentrale (VC) verzorgt het vervoer van nagenoeg de gehele goederenstroom tussen uitgevers, Centraal Boekhuis en boekverkopers in het Nederlands taalgebied. Bovendien groepeert en vervoert de Vervoerscentrale kantoorvakartikelen en mediaproducten in opdracht van producenten, grossiers, retailers en inkoopcombinaties in de Benelux. 1.7 Logistiek Diensten Centrum Het Logistiek Diensten Centrum (LDC) verzorgt de distributie van kantoorvakartikelen en wenskaarten. Daarbij vindt op winkelniveau de orderverwerking van kantoorvakartikelen plaats. Zendingen worden vervolgens voor transport aangeboden bij de Vervoerscentrale. 1.8 Central Book House Central Book House (CBH) verzorgt de inkoop en verkoop van buitenlandstalige boeken, met name Engelstalige boeken, maar ook Duitstalige en Franstalige boeken voor de boekverkopers. De dienstverlening bestaat uit het aanhouden en uitleveren van assortimentstitels en het uitleveren van buitenlandstalige boeken die in de bestelservice aangeboden worden CB Facturatie CB Facturatie is de vennootschap waar de dienstverlening voor uitgevers voor facturatie en debiteurenbeheer is ondergebracht. Dit is de facturatie in opdracht van uitgevers aan boekverkopers, de koop door CB Facturatie van vorderingen van uitgevers (via een akte van cessie), debiteurenbeheer en incasso. Tevens wordt door CB Facturatie de bevoorschotting en de uitbetaling van koopsommen aan uitgevers (voorheen afdrachten) geregeld. De gehele 3e geldstroom is apart gezet van de commerciële activiteiten van Centraal Boekhuis en ook volledig zelfstandig gefinancierd. Per 28 september 2010 participeert NUV en KBb via de uitgifte van cumulatief preferente aandelen in CB Facturatie en houden Centraal Boekhuis, NUV en KBb ieder op die datum 33,33% van het geplaatste aandelenkapitaal van CB Facturatie. Centraal Boekhuis houdt daarbij het enige prioriteitsaandeel van CB Facturatie en behoudt daarmee de feitelijke beleidsbepalende invloed in CB Facturatie Centraal Boekhuis Re Centraal Boekhuis Reinsurance (Re) in Dublin (Ierland) is een herverzekeringsmaatschappij die de debiteurenrisico s van Centraal Boekhuis en CB Facturatie gedeeltelijk herverzekert. 10

11 Profiel Centraal Boekhuis 1.12 eboekhuis eboekhuis is de vennootschap die de digitale distributie van e-books tussen uitgever en de internet-boekverkoper verzorgt CB Holding Vastgoed CB Holding Vastgoed is de tussenholding die met haar werkmaatschappijen het vastgoed van Centraal Boekhuis beheert en verhuurt aan interne en externe gebruikers. 11

12 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Kerncijfers 12

13 Kerncijfers 2.1 Geconsolideerde kerncijfers Totaal netto omzet (x 1.000) Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (x 1.000) Bedrijfsresultaat (x 1.000) Resultaat vóór belastingen (x 1.000) Geconsolideerd resultaat toekomend aan de rechtspersoon (x 1.000) Rendement op geinvesteerd vermogen [ROAI] 4,7% 5,4% Rendement op eigen vermogen [ROE] 7,2% 7,5% Rendement op netto omzet [ROS] 6,2% 7,3% Kasstroom uit operationele activiteiten (x 1.000) Investeringen in vaste activa (x 1.000) Groepsvermogen (x 1.000) Gemiddelde solvabiliteit 42,2% 40,7% Personeelsleden in vaste dienst Personeelsleden inclusief uitzendkrachten (gemiddeld aantal Full Time Equivalents) Aantal verwerkte exemplaren exclusief retouren (x 1.000)

14 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Samenstelling Raad van Commissarissen en Bestuur 14

15 Samenstelling Raad van Commissarissen en Bestuur 3.1 Raad van Commissarissen boekjaar Bernard Al Voorzitter vanaf Geboortedatum Lid van de Raad in 2007 Lid van de HR-commissie vanaf 2011 Jan Kessels Vicevoorzitter vanaf Geboortedatum Lid van de Raad in 2006 Lid van de Auditcommissie vanaf 2011 Miriam van Dongen Geboortedatum Lid van de Raad in 2010 Lid van de Auditcommissie vanaf juli 2010 Lid van de HR-commissie vanaf 2011 Hans Gelauff Geboortedatum Lid van de Raad in 2010 Lid van de HR-commissie vanaf 2011 Mathijs van der Lely Geboortedatum Lid van de Raad tot en met juni 2011 Yvonne van Oort Geboortedatum Lid van de Raad in 2006 Lid van de Auditcommissie in 2006 Mark Twaalfhoven Geboortedatum Lid van de Raad in Directie Hans Willem Cortenraad Algemeen Directeur 3.3 Senior Management Team Jaco Gulmans Personeel & Organisatie Cees Pronk Logistiek Ronald Janssen ICT Melbert Visscher Account Management & Marketing Marinus Ploos van Amstel Financiën & Controlling 15

16 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Bericht van de Raad van Commissarissen 16

17 Bericht van de Raad van Commissarissen 4.1 Goed jaar, moeilijke omstandigheden Moeilijke marktomstandigheden hebben het jaar 2011 gekenmerkt. Helaas heeft dit uiteindelijk ook zijn weerslag gehad op het financiële resultaat. Desondanks staat Centraal Boekhuis er goed voor. Dit is vooral te danken aan de wijze waarop door het bedrijf op de veranderende marktomstandigheden is ingespeeld. De proactieve houding van het management is daarin van doorslaggevende betekenis geweest. De Raad van Commissarissen spreekt bij deze dan ook zijn grote waardering uit voor het door de directie getoonde leider schap en voor de inzet die alle medewerkers in het afgelopen jaar getoond hebben. 4.2 Verslag vergaderingen van de Raad In 2011 vergaderde de Raad van Commissarissen 6 keer. Met uitzondering van een deel van één vergadering gebeurde dit steeds in aanwezigheid van de directie. Daarnaast woonde de voltallige Raad van Commissarissen op uitnodiging van de directie een strategiedag bij samen met het volledige senior managementteam. De opzet was om zich gezamenlijk te verdiepen in de ondernemingsstrategie. Vanuit een breed maatschappelijk perspectief is er naar verschillende ontwikkelingen gekeken, zijn er scenario s doordacht en strategische uitgangspunten geformuleerd. Tevens zijn de belangrijkste daarmee samenhangende risico s en veranderingen aan de orde geweest. De Raad van Commissarissen heeft het als leerzaam en inspirerend ervaren om samen met het management deze verdiepingsslag te kunnen maken en heeft de directie verzocht een dergelijke sessie jaarlijks te organiseren. De volgende onderwerpen zijn tijdens de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen aan de orde geweest: Het meerjaren ondernemingsplan met speciale aandacht voor het thema meer dan boeken. In dat verband is ook het merkenbeleid meermaals besproken. De maand- respectievelijk kwartaalrapportages in vergelijking met de begroting en de cijfers over 2010, evenals de daaraan verbonden voortschrijdende prognoses voor het lopende jaar. De jaarstukken betreffende 2010 en de begroting De fysieke afzetanalyses (vast agendapunt). De bewaking van de debiteurenpositie in samenhang met het voorzieningenbeleid en de relatie met de kredietverzekeraar, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan één van in problemen verkerende relatie. Enkele belangrijke investeringsprojecten, met name de volgende: de mechanisatie van de internetverwerking, de vernieuwing van het facturatiesysteem en de aanschaf van een groepage sorter voor de Belgische vestiging. Ook werd de nacalculatie van een aantal voltooide investeringsprojecten besproken. De evaluatie van in het recente verleden opgezette nieuwe activiteiten, met name het samenwerkingsverband Joint Book Services (print on demand) en Central Book House. De rol van Centraal Boekhuis bij het tot stand komen van een digitaal platform voor de Nederlandse markt. In dat verband is uiteraard ook het eventueel faciliteren van het uploaden van digitale content door uitgevers herhaaldelijk aan de orde geweest. De herstructurering van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en de financiële gevolgen daarvan voor Centraal Boekhuis, waaronder het te voeren dividendbeleid in samenhang met het financieel beleid en de investeringsbehoefte van het bedrijf. 17

18 Centraal Boekhuis Jaarverslag Samenstelling en takenpakket Raad van Commissarissen Veel aandacht is voorts besteed aan de herziening van het profiel van de Raad van Commissarissen. Op grond van een gespreksronde met alle commissarissen individueel en met de Algemeen Directeur is door de Raad uiteindelijk een nieuwe taakomschrijving vastgesteld die vervolgens aan de Stichting tot Beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis ter bespreking is aangeboden. De veranderingen betreffen het aantal commissarissen (minimaal 5 en maximaal 7), de gevraagde inzet (variërend, afhankelijk van de individuele taken, van minimaal 8 tot minimaal 15 dagen per jaar), de vereiste competenties (specifieke deskundigheid van tenminste één lid op financieel gebied, idem voor het gebied van logistiek/distributie, idem op het gebied van de digitalisering van de media; bestuurlijke ervaring ook buiten het gebied van de boekenbranche voor de meerderheid van de leden), de instelling van een vaste commissie voor personele aangelegenheden en de taken van de voorzitter van de Raad, waaronder met name het onderhouden van geregeld contact met de aandeelhouders (tenminste 4 maal per jaar). Na een uitvoerige discussie is deze herziening door de Stichting tot Beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis goedgekeurd voor zover dat statutair vereist was. Ook heeft de Stichting, op grond van het nieuwe takenpakket, ingestemd met de herziening van de beloning van de leden van de Raad. De hoogte van die beloning is rechtstreeks gerelateerd aan het genormeerde aantal dagen dat de individuele leden ten behoeve van Centraal Boekhuis werkzaam zijn. Na twee termijnen als commissaris van Centraal Boekhuis te hebben gefungeerd heeft Matthijs van der Lely per 1 juli 2011 zijn functie officieel neergelegd. De Raad is Matthijs erkentelijk voor de kwaliteit van zijn bijdrage aan de beraadslagingen en voor zijn getoonde betrokkenheid bij het wel en wee van Centraal Boekhuis. In het kader van de aangescherpte deskundigheidseisen is mede op aanbeveling van de Ondernemingsraad Mark Twaalfhoven op 13 april 2011 door de Stichting tot Beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis tot commissaris benoemd. Zijn specifieke kennis en ervaring betreffen zowel de logistiek/distributie als de digitalisering van de media. 4.4 HR-commissie Geheel in lijn met het herziene profiel van de Raad van Commissarissen is op 22 juni 2011 een vaste commissie voor personele aangelegenheden ingesteld (HR-commissie). Deze commissie heeft in 2011 één maal vergaderd. Het aandachtsgebied van de HR-commissie beperkt zich niet tot het remuneratiebeleid van de Algemeen Directeur en de rechtstreeks aan hem rapporterende managers, maar betreft ook het personeelsbeleid van de onderneming als geheel, waaronder de onderhandelingen betreffende een nieuwe CAO, opleiding en vorming, ziekteverzuim, Arbo-zaken en communicatie. 4.5 Auditcommissie De Raad van Commissarissen heeft specifieke voorbereidende taken aan de Auditcommissie gedelegeerd. Met het instellen van een afzonderlijke auditcommissie wordt de toezichthoudende taak van de Raad zo efficiënt mogelijk vormgegeven. De Auditcommissie rapporteert haar bevindingen en doet voorstellen aan de voltallige 18

19 Bericht van de Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen. De Raad als geheel is en blijft verantwoordelijk voor zijn taken en de in dit kader door de Auditcommissie uitgevoerde werkzaamheden. De Auditcommissie heeft in 2011 vier keer ver gaderd, waarvan eenmaal telefonisch, in aan wezigheid van de directie en de externe accountant. Naast de bespreking van de resultaatontwikkeling, de begroting en de jaarcijfers heeft de Auditcommissie bijzondere aandacht besteed aan het risicomanagement van Centraal Boekhuis, meer in het bijzonder ten aanzien van de debiteuren en de kredietverzekering. De managementletter van de accountant is met de directie doorgenomen en er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de verbeterpunten. Ook het functioneren van de interne controle en van de accountant zijn aan de orde geweest. leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Directie onafhankelijk en kritisch opereren. Aan het functioneren van de Raad als geheel en aan de bijdrage van de leden afzonderlijk wordt jaarlijks specifiek aandacht besteed. Culemborg, 9 mei 2012 Namens de Raad van Commissarissen Bernard Al, voorzitter De Auditcommissie heeft begin 2012 de jaarrekening 2011 besproken met de accountant en de directie. Op grond daarvan heeft zij verslag uitgebracht aan de voltallige Raad van Commissarissen en voorgesteld de jaarrekening, met de verklaring van de accountant, ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aanhouders. De Raad van Commissarissen heeft dit voorstel overgenomen. 4.6 Gevoerde beleid Daarnaast worden aandeelhouders verzocht de Directie voor het in het boekjaar 2011 gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het in dit tijdvak gehouden toezicht, te dechargeren. De samenstelling en de werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn zodanig bepaald dat de 19

20 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Verslag van de directie 20

21 Verslag van de directie 5.1 Strategie Ondanks de marktontwikkelingen streeft Centraal Boekhuis nog altijd groei na in de distributie van het fysieke boek. Het invullen van deze groei in de markt van het algemene boek is nog maar beperkt mogelijk, echter de mogelijkheden in de markt van het educatieve boek zijn des te uitdagender. Jaarlijks groeit het aantal verwerkte studieboeken en wetenschappelijke boeken bij Centraal Boekhuis en het is de ambitie dit in 2012 te continueren. De verdere uitbreiding van de dienstverlening rondom digitale boeken door eboekhuis in combinatie met de ontwikkeling van een digitaal platform moet er voor zorgen dat Centraal Boekhuis ook de positie in de digitale verspreiding van content weet uit te bouwen. Ongeacht de verschijningsvorm van het boek en content wil Centraal Boekhuis dienstverlening aanbieden aan klanten. Het voorraadloos uitgeven zal dan ook een belangrijke plek binnen het dienstenportfolio van Centraal Boekhuis weten te bemachtigen. Het ontzorgen van boekverkopers en uitgevers staat centraal in alle dienstverleningsvormen van Centraal Boekhuis. Centraal Boekhuis wil de continuïteit van de onderneming veiligstellen, naast alle inspanningen op het terrein van het fysieke- en digitale boek, door haar infrastructuur en kennis van distributie in toenemende mate aan te wenden voor de distributie van andersoortige producten. Hierdoor zal zij zich verder positioneren als logistiek dienstverlener. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de dienstverlening blijven bepalend voor het succes van deze strategie. Commerciële slagkracht en de strategische verschuiving richting kostleiderschap zijn daarbij van grote waarde. Het succes van een introductie van de onderneming in andere markten dan die van het boek is vanzelfsprekend afhankelijk van het trackrecord in de bestaande markt. Anderzijds is het van groot belang aan te tonen dat de zorgvuldig opgebouwde infrastructuur en kennis ook daadwerkelijk geschikt is voor andere markten. Merkenbeleid en naamgeving zijn daar - bij belangrijke elementen die bijdragen aan het succes. Het Centraal Depot is van blijvend grote waarde voor de klanten van Centraal Boekhuis. Deze collectieve afspraak van de Nederlandse boekenbranche maakt een zo breed mogelijk titelaanbod voor een zo breed mogelijke groep boekverkopers beschikbaar. Met de introductie en verdere uitbouw van CB Print on Demand wordt de beschikbaarheid van titels in potentie versterkt. Titels zijn hierdoor immers voor altijd in hun fysieke verschijningsvorm leverbaar. In de dienstverlening van het digitale boek heeft Centraal Boekhuis de ambitie de positie verder te versterken. Het is duidelijk dat deze markt zich in de komende jaren verder gaat ontwikkelen waarbij door uitgevers meer en meer een multichannelstrategie wordt nagestreefd. De boekenbranche moet zich voorbereiden op de komst van nieuwe toetreders op de Nederlandse markt. Ontwikkelingen binnen Centraal Boekhuis zijn gericht op het leveren van een excellente prestatie in logistiek en het geven van distributie, verkoopondersteunende- en financiële informatie. Het geeft Centraal Boekhuis bestaansrecht en onderstreept de ambitie om bij te dragen aan het succes van onze klanten. 21

22 Centraal Boekhuis Jaarverslag Risico en risicobeheersing Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het beheersingskader van Centraal Boekhuis. Risico s kunnen een positief of negatief effect hebben op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Een goede risico-inventarisatie en risicobeoordeling vormen de basis voor een goede beheersing van de risico s. Binnen Centraal Boekhuis is risicomanagement al jaren integraal onderdeel van de organisatie en de processen. Risicobeoordeling vindt onder andere plaats in de planning- en controlcyclus, die onder meer bestaat uit het meerjarenondernemingsplan, budget, prognoses en maandelijkse financiële rapportages. In 2011 is een overzicht gemaakt van de bedrijfsbrede risico s van Centraal Boekhuis. Alle reeds aanwezige risico-inventarisaties en beheersmaatregelen zijn hierin in één overzicht samen gebracht. Elk risico is kwalitatief ingeschat op kans van optreden en mogelijke impact. Deze inschatting heeft plaatsgevonden voor zowel het bruto risico, waarbij geen rekening is gehouden met mitigerende maatregelen, als voor het restrisico waarbij rekening is gehouden met de (effectiviteit van) de getroffen beheersmaatregelen. In 2012 wordt de inrichting van een bedrijfsbreed raamwerk voor risicomanagement verder vormgegeven. Uitgangspunten risicomanagement Voor de interne beheersing worden risico s vaak beoordeeld op het potentiële negatieve effect dat zij hebben op het behalen van de doelstellingen. Centraal Boekhuis vindt het belangrijk om risico s ook als kansen te zien. Zo is de verwachte negatieve ontwikkeling van het fysieke boekenvolume aanleiding geweest om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, zoals eboekhuis, het Digitaal Platform en Printing on Demand. Centraal Boekhuis maakt bij het beoordelen van risico s en het treffen van beheersmaatregelen gebruik van het COSO-referentiemodel. COSO definieert interne beheersing als een proces dat wordt beïnvloed door mensen en dat ontworpen is om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen om de organisatiedoelen in één van de volgende categorieën te bereiken: Strategic: het bereiken van de strategische doelstellingen Operations: het effectief en efficiënt inzetten van middelen bij de activiteiten van de organisatie Reporting: de betrouwbaarheid van de (financiële) rapportage Compliance: de naleving van relevante weten regelgeving De directie en het management van Centraal Boekhuis hebben de verantwoordelijkheid om op continue basis risico s te identificeren, in te schatten en adequate actie te ondernemen. Belangrijkste geïdentificeerde risico s Centraal Boekhuis heeft de risico s geïdentificeerd die effect hebben op het behalen van haar (strategische) doelstellingen. De belangrijkste risico s en beheersmaatregelen worden hieronder weergegeven, ingedeeld naar de vier COSO-categorieën voor organisatiedoelen. Onderstaande opsomming heeft niet de pretentie volledig te zijn ten aanzien van identificatie van het aantal risico s noch in de opsomming van de beheersmaatregelen. Ook kunnen er risico s zijn waar Centraal Boekhuis zich op dit moment niet bewust van is of risico s die nu nog als beperkt worden geclassificeerd, maar die op termijn effect kunnen hebben. Strategische risico s Het boekenvak is sterk in beweging. De opkomst van digitale producten en verschuivingen in verkoopkanalen hebben effect op het volume 22

23 Verslag van de directie en de samenstelling van de (fysieke) distributiestromen binnen Centraal Boekhuis. Als dienstverlenende onderneming is Centraal Boekhuis afhankelijk van het succes van haar klanten als het gaat om jaarlijks te verwerken boeken- en kantoorartikelenvolumes. Om in te spelen op veranderde marktomstandig heden legt Centraal Boekhuis de nadruk op flexibiliteit van kosten, waaronder een flexibele arbeidsinvulling. Tevens zoekt Centraal Boekhuis naar andere markten om haar distributieconcepten te verkopen, en zodoende de marktrisico s te spreiden. Strategische risico s Toelichting Beheersmaatregelen Ontwikkeling van het fysiek gedistribueerde volume Centraal Boekhuis onderhoudt een kapitaalintensieve distributie-, opslag- en vervoerstructuur inclusief een ondersteunende ICT infrastructuur. Een dalende vraag naar boeken heeft binnen enkele maanden een negatieve invloed op omzet en resultaat. Continue monitoring van de volumeontwikkelingen in het boekenvak Taakdoelstellingen voor uitbreiding van de bestaande klantportfolio en productportfolio (bijv. Printing on Demand, eboekhuis) Maximale flexibilisering van de kostenstructuur Efficiency van operationele processen Eén van de kerndoelstellingen van Centraal Boekhuis is om een excellente logistieke dienstverlener te zijn. Daar hoort ook een efficiënte en effectieve inrichting van de operationele processen bij. Reguliere planning en controlcyclus Lean six sigma programma voor verbeteren logistieke processen Ontwikkelen van nieuwe markten en diensten Om haar klanten nog beter van dienst te zijn maar ook om de verwachte daling van het fysiek gedistribueerde volume op te vangen, wil Centraal Boekhuis investeren in nieuwe markten en diensten. Taakdoelstellingen voor uitbreiding van de bestaande klantportfolio en productportfolio (bijv. Printing on Demand, eboekhuis) Strategische doelstellingen voor ontwikkelen nieuwe logistieke diensten 23

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx

L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van FloraHolland 3 Verslag van de directie 8 Corporate

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI)

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) Duurzaamheidverslag BinckBank 2010 Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) 2 Inhoudsopgave 1 Over BinckBank 3 1.1 Strategie en analyse 3 1.2 Organisatieprofiel

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Inhoud 1. Bedrijfsprofiel 2. Kerncijfers Telfort B.V. 3. Voorwoord van de directie 4. Directieverslag 4.1 Financiële gang van zaken

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie