Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2

3 Jaarverslag

4 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Profiel van Centraal Boekhuis Samen boeken we succes Ontstaansgeschiedenis Beheer van aandelen Centraal Boekhuis Distributiecentrum Vervoerscentrale Logistiek Diensten Centrum Central Book House CB Vlaanderen CB Facturatie Centraal Boekhuis Re eboekhuis CB Holding Vastgoed 11 2 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers 13 3 Samenstelling Raad van Commissarissen 14 en Bestuur 3.1 Raad van Commissarissen boekjaar Directie Senior Management Team 15 4 Bericht van de Raad van Commissarissen Goed jaar, moeilijke omstandigheden Verslag vergadering van de Raad Samenstelling en takenpakket Raad en Commissarissen HR-Commissie Auditcommissie Gevoerd beleid 5 Verslag van de directie Strategie Risico en risicobeheersing 22 4

5 Inhoudsopgave 5.3 Ontwikkelingen in het boekjaar en vooruitzichten CB Print on Demand eboekhuis Uitgevers Boekverkopers Vooruitblik Bedrijfsvoering HRM Logistiek ICT Duurzaam ondernemen Financiële gang van zaken Woord van dank 36 3 ways of CB 37 6 Jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Overzicht van het totaalresultaat Enkelvoudige balans Enkelvoudige winst- en verliesrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de enkelvoudige balans 83 7 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Gebeurtenissen na balansdatum Statutaire winstbestemmingsregeling en 92 voorgestelde winstbestemming 7.4 Vijf jaren Centraal Boekhuis B.V Verslag Stichting tot Beheer Aandelen 96 van Centraal Boekhuis B.V. 8.1 Verslag van de vergadering Resultaatbestemming Samenstelling Stichtingsbestuur 97 5

6 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Voorwoord De historie van Centraal Boekhuis gaat terug tot in 1871 en is sindsdien de partner van ondernemers in het boekenvak. Centraal Boekhuis is uitgegroeid tot een toonaangevende logistieke dienst verlener waarbij honderden medewerkers en managers zich dagelijks met veel enthousiasme en betrokkenheid inzetten om onze klanten optimaal diensten te verlenen. Zij doen dat gedreven door de missie en de wens bij te dragen aan het succes van onze klanten door een excellente dienstverlening. 6

7 Voorwoord De markt van het boek staat onder druk, dat is duidelijk kende omzetmatig een krimp van 4,4 % na reeds in 2010 met een daling geconfronteerd te zijn van 3,5%. De redenen voor deze terugval zijn divers. Enerzijds is er sprake van terugval van de consumentenbestedingen als gevolg van de economische omstandigheden en vooruitzichten. Anderzijds staat de markt van het fysieke boek in enige mate onder druk door onder andere ontwikkelingen op het terrein van digitalisering, andere vormen van ontspanning dan lezen en mogelijk zelfs ontlezing. Vanzelfsprekend raakt de krimp van de markt ook het activiteitenniveau van Centraal Boekhuis. Sinds lange tijd hebben wij in 2011 een beperkt aantal papieren boeken minder verwerkt dan in het voorafgaande jaar. De ontwikkeling in de Nederlandstalige markt van de digitalisering van het boek verloopt traag maar gestaag. Boekverkopers en uitgevers, vertegenwoordigd in hun respectievelijke verenigingen, hebben een keuze gemaakt om een digitaal platform te bouwen om een zo efficiënt mogelijke exploitatie van digitale content te bewerkstelligen. Dit zal de positie van het e-book in de markt versterken. Van groot belang daarbij is dat de consument eenvoudig toegang kan krijgen tot een zo breed mogelijk assortiment. Beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn ook in de digitale omgeving van grote waarde en bepalend voor het succes. Centraal Boekhuis speelt in dienstverlenende zin een toenemende rol in deze ontwikkelingen. De verandering van de supply chain en de mogelijke verkorting ervan zal leiden tot discussie in relatie tot haar traditionele rol. Begrijpelijk, echter niet altijd in het belang van de onderneming. Centraal Boekhuis koestert de relatie met boekverkopers en uitgevers in gelijke mate maar wordt gelet op haar dienstverlenende taak logischerwijs commercieel in sommige gevallen tot keuzes gedwongen. Vanaf medio april 2011 zijn wij geconfronteerd met het niet meer aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen door boekhandelsketen Selexyz. Alle maatregelen ten spijt was uiteindelijk een faillissement op holding niveau onvermijdelijk om de continuiteit op winkelniveau te waarborgen. De betrokkenheid van Centraal Boekhuis tot de uiteindelijke doorstart van de individuele winkels is groot geweest. Daarbij hebben wij onze handelwijze bij voortduring getoetst aan de belangen van de gehele sector en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. De impact en daarmee het effect op de in dit jaarverslag gepresenteerde financiële resultaat hebben wij daarbij zoveel mogelijk beperkt. Het dienstenportfolio van Centraal Boekhuis wordt de komende jaren voortdurend uitgebreid. Dat zal het geval zijn in de markt waarin wij sinds 1871 actief zijn, echter ook in nieuwe markten waar we als Centraal Boekhuis onze diensten willen aanbieden. Wij zien deze beweging als een gewenste maar tevens noodzakelijke ontwikkeling voor de continuïteit van de onderneming en het blijvend kunnen creëren van aandeelhouderswaarde. Met vertrouwen zien wij de toekomst tegemoet, zonder daarbij de gevolgen van de huidige ontwikkelingen in de markt te bagatelliseren. Verdere groei, diversificatie en operational excellence, in een omgeving waarbij wij ook duurzaam wensen te ondernemen, vormen de kritische succesfactoren. Ons blijvend verbeteren en versterken is noodzakelijk voor verdere ont wikkeling en groei. We doen dat graag samen, met elkaar en met de klant. Gesterkt door onze overtuiging dat succes alleen samen geboekt kan worden. Hans Willem Cortenraad Algemeen Directeur 7

8 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Profiel Centraal Boekhuis 8

9 Profiel Centraal Boekhuis Centraal Boekhuis is al meer dan 140 jaar dé logistieke partner van ondernemers in het boekenvak. Het bedrijf is uitgegroeid tot een toonaangevende logistieke dienstverlener. Centraal Boekhuis levert diensten aan uitgevers, boek verkopers en leveranciers van kantoorvakartikelen op het gebied van distributie, opslag, vervoer, financiën en informatievoorziening. 1.1 Samen boeken we succes Centraal Boekhuis levert een bijdrage aan het succes van haar klanten. Door te streven naar een excellente prestatie in logistiek én verkoopondersteunende informatievoorziening. Door samen te werken met klanten. Door vast te houden aan haar wortels in het boekenvak. Door tegelijkertijd voorop te gaan bij de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve vormen van dienstverlening. En door het betreden van nieuwe markten. Dagelijks worden bij Centraal Boekhuis tien duizenden orders verwerkt. Bovendien verzorgen wij voor onze klanten de voorraaden verkoop administratie, facturering en incasso. Centraal Boekhuis bedient ruim Nederlandse en Vlaamse (kantoor-) boekverkopers, 700 uit - gevers en 40 leveranciers van kantoorvakartikelen. 1.2 Ontstaansgeschiedenis Op 15 april 1871 werd door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels de naamloze vennootschap Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel opgericht. In februari 1926 werden de activiteiten, die inmiddels waren uitgebreid door diverse overnames, voortgezet onder de naam Centraal Boekhuis. 1.3 Beheer van aandelen In 1973 werd de besloten vennootschap Centraal Boekhuis opgericht door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (VBBB, later hernoemd in de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, KVB), de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB, later opgegaan in het Nederlands Uitgeversverbond, NUV) en de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Het bedrijf is gevestigd in Culemborg. Het beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis is ondergebracht in de Stichting tot Beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis B.V. De certificaten van de aandelen zijn in 2011 in handen van de Coöperatie Boekenvak. De coöperatie heeft twee leden: de Coöperatie Boeken Uitgevers Groepen en de Koninklijke Boekverkopersbond. 1.4 Centraal Boekhuis Centraal Boekhuis staat voor logistieke, financiële, informatieve en digitale dienstverlening voor het boekenvak in Nederland en België. Centraal Boekhuis levert ook logistieke dienstverlening voor andere bedrijfstakken in de Benelux. De organisatie van de totale dienstverlening binnen Centraal Boekhuis is op te delen in afzonderlijke kernactiviteiten waarvan de uitvoering is belegd in afzonderlijke juridische entiteiten. 1.5 Distributiecentrum Het Distributiecentrum (DC) verwerkt boeken inclusief retouren. Onderdeel van de dienstverlening is de levering van boeken in opdracht van uitgevers en boekverkopers (cross dock) aan boekverkopers in Nederland en België. De dienstverlening bestaat verder uit: de leveringen aan consumenten in opdracht van diverse webwinkels, het bieden van uitgebreide informatiediensten ter ondersteuning van het distributie- en verkoop- 9

10 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 proces van klanten, het bieden van print on demand productiefaciliteiten voor uitgevers en het bieden van financiële dienstverlening die eind 2009 is ondergebracht in CB Facturatie. Boekzendingen worden vervolgens voor transport aangeboden bij de Vervoerscentrale. 1.9 CB Vlaanderen Centraal Boekhuis verleent ook logistieke diensten aan de Vlaamse boekenmarkt. Voor een optimale dienstverlening in Vlaanderen verzorgt CB Vlaanderen ondersteuning vanuit Zele (België) in opdracht van Centraal Boekhuis. 1.6 Vervoerscentrale De Vervoerscentrale (VC) verzorgt het vervoer van nagenoeg de gehele goederenstroom tussen uitgevers, Centraal Boekhuis en boekverkopers in het Nederlands taalgebied. Bovendien groepeert en vervoert de Vervoerscentrale kantoorvakartikelen en mediaproducten in opdracht van producenten, grossiers, retailers en inkoopcombinaties in de Benelux. 1.7 Logistiek Diensten Centrum Het Logistiek Diensten Centrum (LDC) verzorgt de distributie van kantoorvakartikelen en wenskaarten. Daarbij vindt op winkelniveau de orderverwerking van kantoorvakartikelen plaats. Zendingen worden vervolgens voor transport aangeboden bij de Vervoerscentrale. 1.8 Central Book House Central Book House (CBH) verzorgt de inkoop en verkoop van buitenlandstalige boeken, met name Engelstalige boeken, maar ook Duitstalige en Franstalige boeken voor de boekverkopers. De dienstverlening bestaat uit het aanhouden en uitleveren van assortimentstitels en het uitleveren van buitenlandstalige boeken die in de bestelservice aangeboden worden CB Facturatie CB Facturatie is de vennootschap waar de dienstverlening voor uitgevers voor facturatie en debiteurenbeheer is ondergebracht. Dit is de facturatie in opdracht van uitgevers aan boekverkopers, de koop door CB Facturatie van vorderingen van uitgevers (via een akte van cessie), debiteurenbeheer en incasso. Tevens wordt door CB Facturatie de bevoorschotting en de uitbetaling van koopsommen aan uitgevers (voorheen afdrachten) geregeld. De gehele 3e geldstroom is apart gezet van de commerciële activiteiten van Centraal Boekhuis en ook volledig zelfstandig gefinancierd. Per 28 september 2010 participeert NUV en KBb via de uitgifte van cumulatief preferente aandelen in CB Facturatie en houden Centraal Boekhuis, NUV en KBb ieder op die datum 33,33% van het geplaatste aandelenkapitaal van CB Facturatie. Centraal Boekhuis houdt daarbij het enige prioriteitsaandeel van CB Facturatie en behoudt daarmee de feitelijke beleidsbepalende invloed in CB Facturatie Centraal Boekhuis Re Centraal Boekhuis Reinsurance (Re) in Dublin (Ierland) is een herverzekeringsmaatschappij die de debiteurenrisico s van Centraal Boekhuis en CB Facturatie gedeeltelijk herverzekert. 10

11 Profiel Centraal Boekhuis 1.12 eboekhuis eboekhuis is de vennootschap die de digitale distributie van e-books tussen uitgever en de internet-boekverkoper verzorgt CB Holding Vastgoed CB Holding Vastgoed is de tussenholding die met haar werkmaatschappijen het vastgoed van Centraal Boekhuis beheert en verhuurt aan interne en externe gebruikers. 11

12 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Kerncijfers 12

13 Kerncijfers 2.1 Geconsolideerde kerncijfers Totaal netto omzet (x 1.000) Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (x 1.000) Bedrijfsresultaat (x 1.000) Resultaat vóór belastingen (x 1.000) Geconsolideerd resultaat toekomend aan de rechtspersoon (x 1.000) Rendement op geinvesteerd vermogen [ROAI] 4,7% 5,4% Rendement op eigen vermogen [ROE] 7,2% 7,5% Rendement op netto omzet [ROS] 6,2% 7,3% Kasstroom uit operationele activiteiten (x 1.000) Investeringen in vaste activa (x 1.000) Groepsvermogen (x 1.000) Gemiddelde solvabiliteit 42,2% 40,7% Personeelsleden in vaste dienst Personeelsleden inclusief uitzendkrachten (gemiddeld aantal Full Time Equivalents) Aantal verwerkte exemplaren exclusief retouren (x 1.000)

14 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Samenstelling Raad van Commissarissen en Bestuur 14

15 Samenstelling Raad van Commissarissen en Bestuur 3.1 Raad van Commissarissen boekjaar Bernard Al Voorzitter vanaf Geboortedatum Lid van de Raad in 2007 Lid van de HR-commissie vanaf 2011 Jan Kessels Vicevoorzitter vanaf Geboortedatum Lid van de Raad in 2006 Lid van de Auditcommissie vanaf 2011 Miriam van Dongen Geboortedatum Lid van de Raad in 2010 Lid van de Auditcommissie vanaf juli 2010 Lid van de HR-commissie vanaf 2011 Hans Gelauff Geboortedatum Lid van de Raad in 2010 Lid van de HR-commissie vanaf 2011 Mathijs van der Lely Geboortedatum Lid van de Raad tot en met juni 2011 Yvonne van Oort Geboortedatum Lid van de Raad in 2006 Lid van de Auditcommissie in 2006 Mark Twaalfhoven Geboortedatum Lid van de Raad in Directie Hans Willem Cortenraad Algemeen Directeur 3.3 Senior Management Team Jaco Gulmans Personeel & Organisatie Cees Pronk Logistiek Ronald Janssen ICT Melbert Visscher Account Management & Marketing Marinus Ploos van Amstel Financiën & Controlling 15

16 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Bericht van de Raad van Commissarissen 16

17 Bericht van de Raad van Commissarissen 4.1 Goed jaar, moeilijke omstandigheden Moeilijke marktomstandigheden hebben het jaar 2011 gekenmerkt. Helaas heeft dit uiteindelijk ook zijn weerslag gehad op het financiële resultaat. Desondanks staat Centraal Boekhuis er goed voor. Dit is vooral te danken aan de wijze waarop door het bedrijf op de veranderende marktomstandigheden is ingespeeld. De proactieve houding van het management is daarin van doorslaggevende betekenis geweest. De Raad van Commissarissen spreekt bij deze dan ook zijn grote waardering uit voor het door de directie getoonde leider schap en voor de inzet die alle medewerkers in het afgelopen jaar getoond hebben. 4.2 Verslag vergaderingen van de Raad In 2011 vergaderde de Raad van Commissarissen 6 keer. Met uitzondering van een deel van één vergadering gebeurde dit steeds in aanwezigheid van de directie. Daarnaast woonde de voltallige Raad van Commissarissen op uitnodiging van de directie een strategiedag bij samen met het volledige senior managementteam. De opzet was om zich gezamenlijk te verdiepen in de ondernemingsstrategie. Vanuit een breed maatschappelijk perspectief is er naar verschillende ontwikkelingen gekeken, zijn er scenario s doordacht en strategische uitgangspunten geformuleerd. Tevens zijn de belangrijkste daarmee samenhangende risico s en veranderingen aan de orde geweest. De Raad van Commissarissen heeft het als leerzaam en inspirerend ervaren om samen met het management deze verdiepingsslag te kunnen maken en heeft de directie verzocht een dergelijke sessie jaarlijks te organiseren. De volgende onderwerpen zijn tijdens de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen aan de orde geweest: Het meerjaren ondernemingsplan met speciale aandacht voor het thema meer dan boeken. In dat verband is ook het merkenbeleid meermaals besproken. De maand- respectievelijk kwartaalrapportages in vergelijking met de begroting en de cijfers over 2010, evenals de daaraan verbonden voortschrijdende prognoses voor het lopende jaar. De jaarstukken betreffende 2010 en de begroting De fysieke afzetanalyses (vast agendapunt). De bewaking van de debiteurenpositie in samenhang met het voorzieningenbeleid en de relatie met de kredietverzekeraar, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan één van in problemen verkerende relatie. Enkele belangrijke investeringsprojecten, met name de volgende: de mechanisatie van de internetverwerking, de vernieuwing van het facturatiesysteem en de aanschaf van een groepage sorter voor de Belgische vestiging. Ook werd de nacalculatie van een aantal voltooide investeringsprojecten besproken. De evaluatie van in het recente verleden opgezette nieuwe activiteiten, met name het samenwerkingsverband Joint Book Services (print on demand) en Central Book House. De rol van Centraal Boekhuis bij het tot stand komen van een digitaal platform voor de Nederlandse markt. In dat verband is uiteraard ook het eventueel faciliteren van het uploaden van digitale content door uitgevers herhaaldelijk aan de orde geweest. De herstructurering van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en de financiële gevolgen daarvan voor Centraal Boekhuis, waaronder het te voeren dividendbeleid in samenhang met het financieel beleid en de investeringsbehoefte van het bedrijf. 17

18 Centraal Boekhuis Jaarverslag Samenstelling en takenpakket Raad van Commissarissen Veel aandacht is voorts besteed aan de herziening van het profiel van de Raad van Commissarissen. Op grond van een gespreksronde met alle commissarissen individueel en met de Algemeen Directeur is door de Raad uiteindelijk een nieuwe taakomschrijving vastgesteld die vervolgens aan de Stichting tot Beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis ter bespreking is aangeboden. De veranderingen betreffen het aantal commissarissen (minimaal 5 en maximaal 7), de gevraagde inzet (variërend, afhankelijk van de individuele taken, van minimaal 8 tot minimaal 15 dagen per jaar), de vereiste competenties (specifieke deskundigheid van tenminste één lid op financieel gebied, idem voor het gebied van logistiek/distributie, idem op het gebied van de digitalisering van de media; bestuurlijke ervaring ook buiten het gebied van de boekenbranche voor de meerderheid van de leden), de instelling van een vaste commissie voor personele aangelegenheden en de taken van de voorzitter van de Raad, waaronder met name het onderhouden van geregeld contact met de aandeelhouders (tenminste 4 maal per jaar). Na een uitvoerige discussie is deze herziening door de Stichting tot Beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis goedgekeurd voor zover dat statutair vereist was. Ook heeft de Stichting, op grond van het nieuwe takenpakket, ingestemd met de herziening van de beloning van de leden van de Raad. De hoogte van die beloning is rechtstreeks gerelateerd aan het genormeerde aantal dagen dat de individuele leden ten behoeve van Centraal Boekhuis werkzaam zijn. Na twee termijnen als commissaris van Centraal Boekhuis te hebben gefungeerd heeft Matthijs van der Lely per 1 juli 2011 zijn functie officieel neergelegd. De Raad is Matthijs erkentelijk voor de kwaliteit van zijn bijdrage aan de beraadslagingen en voor zijn getoonde betrokkenheid bij het wel en wee van Centraal Boekhuis. In het kader van de aangescherpte deskundigheidseisen is mede op aanbeveling van de Ondernemingsraad Mark Twaalfhoven op 13 april 2011 door de Stichting tot Beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis tot commissaris benoemd. Zijn specifieke kennis en ervaring betreffen zowel de logistiek/distributie als de digitalisering van de media. 4.4 HR-commissie Geheel in lijn met het herziene profiel van de Raad van Commissarissen is op 22 juni 2011 een vaste commissie voor personele aangelegenheden ingesteld (HR-commissie). Deze commissie heeft in 2011 één maal vergaderd. Het aandachtsgebied van de HR-commissie beperkt zich niet tot het remuneratiebeleid van de Algemeen Directeur en de rechtstreeks aan hem rapporterende managers, maar betreft ook het personeelsbeleid van de onderneming als geheel, waaronder de onderhandelingen betreffende een nieuwe CAO, opleiding en vorming, ziekteverzuim, Arbo-zaken en communicatie. 4.5 Auditcommissie De Raad van Commissarissen heeft specifieke voorbereidende taken aan de Auditcommissie gedelegeerd. Met het instellen van een afzonderlijke auditcommissie wordt de toezichthoudende taak van de Raad zo efficiënt mogelijk vormgegeven. De Auditcommissie rapporteert haar bevindingen en doet voorstellen aan de voltallige 18

19 Bericht van de Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen. De Raad als geheel is en blijft verantwoordelijk voor zijn taken en de in dit kader door de Auditcommissie uitgevoerde werkzaamheden. De Auditcommissie heeft in 2011 vier keer ver gaderd, waarvan eenmaal telefonisch, in aan wezigheid van de directie en de externe accountant. Naast de bespreking van de resultaatontwikkeling, de begroting en de jaarcijfers heeft de Auditcommissie bijzondere aandacht besteed aan het risicomanagement van Centraal Boekhuis, meer in het bijzonder ten aanzien van de debiteuren en de kredietverzekering. De managementletter van de accountant is met de directie doorgenomen en er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de verbeterpunten. Ook het functioneren van de interne controle en van de accountant zijn aan de orde geweest. leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Directie onafhankelijk en kritisch opereren. Aan het functioneren van de Raad als geheel en aan de bijdrage van de leden afzonderlijk wordt jaarlijks specifiek aandacht besteed. Culemborg, 9 mei 2012 Namens de Raad van Commissarissen Bernard Al, voorzitter De Auditcommissie heeft begin 2012 de jaarrekening 2011 besproken met de accountant en de directie. Op grond daarvan heeft zij verslag uitgebracht aan de voltallige Raad van Commissarissen en voorgesteld de jaarrekening, met de verklaring van de accountant, ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aanhouders. De Raad van Commissarissen heeft dit voorstel overgenomen. 4.6 Gevoerde beleid Daarnaast worden aandeelhouders verzocht de Directie voor het in het boekjaar 2011 gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het in dit tijdvak gehouden toezicht, te dechargeren. De samenstelling en de werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn zodanig bepaald dat de 19

20 Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Verslag van de directie 20

21 Verslag van de directie 5.1 Strategie Ondanks de marktontwikkelingen streeft Centraal Boekhuis nog altijd groei na in de distributie van het fysieke boek. Het invullen van deze groei in de markt van het algemene boek is nog maar beperkt mogelijk, echter de mogelijkheden in de markt van het educatieve boek zijn des te uitdagender. Jaarlijks groeit het aantal verwerkte studieboeken en wetenschappelijke boeken bij Centraal Boekhuis en het is de ambitie dit in 2012 te continueren. De verdere uitbreiding van de dienstverlening rondom digitale boeken door eboekhuis in combinatie met de ontwikkeling van een digitaal platform moet er voor zorgen dat Centraal Boekhuis ook de positie in de digitale verspreiding van content weet uit te bouwen. Ongeacht de verschijningsvorm van het boek en content wil Centraal Boekhuis dienstverlening aanbieden aan klanten. Het voorraadloos uitgeven zal dan ook een belangrijke plek binnen het dienstenportfolio van Centraal Boekhuis weten te bemachtigen. Het ontzorgen van boekverkopers en uitgevers staat centraal in alle dienstverleningsvormen van Centraal Boekhuis. Centraal Boekhuis wil de continuïteit van de onderneming veiligstellen, naast alle inspanningen op het terrein van het fysieke- en digitale boek, door haar infrastructuur en kennis van distributie in toenemende mate aan te wenden voor de distributie van andersoortige producten. Hierdoor zal zij zich verder positioneren als logistiek dienstverlener. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de dienstverlening blijven bepalend voor het succes van deze strategie. Commerciële slagkracht en de strategische verschuiving richting kostleiderschap zijn daarbij van grote waarde. Het succes van een introductie van de onderneming in andere markten dan die van het boek is vanzelfsprekend afhankelijk van het trackrecord in de bestaande markt. Anderzijds is het van groot belang aan te tonen dat de zorgvuldig opgebouwde infrastructuur en kennis ook daadwerkelijk geschikt is voor andere markten. Merkenbeleid en naamgeving zijn daar - bij belangrijke elementen die bijdragen aan het succes. Het Centraal Depot is van blijvend grote waarde voor de klanten van Centraal Boekhuis. Deze collectieve afspraak van de Nederlandse boekenbranche maakt een zo breed mogelijk titelaanbod voor een zo breed mogelijke groep boekverkopers beschikbaar. Met de introductie en verdere uitbouw van CB Print on Demand wordt de beschikbaarheid van titels in potentie versterkt. Titels zijn hierdoor immers voor altijd in hun fysieke verschijningsvorm leverbaar. In de dienstverlening van het digitale boek heeft Centraal Boekhuis de ambitie de positie verder te versterken. Het is duidelijk dat deze markt zich in de komende jaren verder gaat ontwikkelen waarbij door uitgevers meer en meer een multichannelstrategie wordt nagestreefd. De boekenbranche moet zich voorbereiden op de komst van nieuwe toetreders op de Nederlandse markt. Ontwikkelingen binnen Centraal Boekhuis zijn gericht op het leveren van een excellente prestatie in logistiek en het geven van distributie, verkoopondersteunende- en financiële informatie. Het geeft Centraal Boekhuis bestaansrecht en onderstreept de ambitie om bij te dragen aan het succes van onze klanten. 21

22 Centraal Boekhuis Jaarverslag Risico en risicobeheersing Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het beheersingskader van Centraal Boekhuis. Risico s kunnen een positief of negatief effect hebben op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Een goede risico-inventarisatie en risicobeoordeling vormen de basis voor een goede beheersing van de risico s. Binnen Centraal Boekhuis is risicomanagement al jaren integraal onderdeel van de organisatie en de processen. Risicobeoordeling vindt onder andere plaats in de planning- en controlcyclus, die onder meer bestaat uit het meerjarenondernemingsplan, budget, prognoses en maandelijkse financiële rapportages. In 2011 is een overzicht gemaakt van de bedrijfsbrede risico s van Centraal Boekhuis. Alle reeds aanwezige risico-inventarisaties en beheersmaatregelen zijn hierin in één overzicht samen gebracht. Elk risico is kwalitatief ingeschat op kans van optreden en mogelijke impact. Deze inschatting heeft plaatsgevonden voor zowel het bruto risico, waarbij geen rekening is gehouden met mitigerende maatregelen, als voor het restrisico waarbij rekening is gehouden met de (effectiviteit van) de getroffen beheersmaatregelen. In 2012 wordt de inrichting van een bedrijfsbreed raamwerk voor risicomanagement verder vormgegeven. Uitgangspunten risicomanagement Voor de interne beheersing worden risico s vaak beoordeeld op het potentiële negatieve effect dat zij hebben op het behalen van de doelstellingen. Centraal Boekhuis vindt het belangrijk om risico s ook als kansen te zien. Zo is de verwachte negatieve ontwikkeling van het fysieke boekenvolume aanleiding geweest om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, zoals eboekhuis, het Digitaal Platform en Printing on Demand. Centraal Boekhuis maakt bij het beoordelen van risico s en het treffen van beheersmaatregelen gebruik van het COSO-referentiemodel. COSO definieert interne beheersing als een proces dat wordt beïnvloed door mensen en dat ontworpen is om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen om de organisatiedoelen in één van de volgende categorieën te bereiken: Strategic: het bereiken van de strategische doelstellingen Operations: het effectief en efficiënt inzetten van middelen bij de activiteiten van de organisatie Reporting: de betrouwbaarheid van de (financiële) rapportage Compliance: de naleving van relevante weten regelgeving De directie en het management van Centraal Boekhuis hebben de verantwoordelijkheid om op continue basis risico s te identificeren, in te schatten en adequate actie te ondernemen. Belangrijkste geïdentificeerde risico s Centraal Boekhuis heeft de risico s geïdentificeerd die effect hebben op het behalen van haar (strategische) doelstellingen. De belangrijkste risico s en beheersmaatregelen worden hieronder weergegeven, ingedeeld naar de vier COSO-categorieën voor organisatiedoelen. Onderstaande opsomming heeft niet de pretentie volledig te zijn ten aanzien van identificatie van het aantal risico s noch in de opsomming van de beheersmaatregelen. Ook kunnen er risico s zijn waar Centraal Boekhuis zich op dit moment niet bewust van is of risico s die nu nog als beperkt worden geclassificeerd, maar die op termijn effect kunnen hebben. Strategische risico s Het boekenvak is sterk in beweging. De opkomst van digitale producten en verschuivingen in verkoopkanalen hebben effect op het volume 22

23 Verslag van de directie en de samenstelling van de (fysieke) distributiestromen binnen Centraal Boekhuis. Als dienstverlenende onderneming is Centraal Boekhuis afhankelijk van het succes van haar klanten als het gaat om jaarlijks te verwerken boeken- en kantoorartikelenvolumes. Om in te spelen op veranderde marktomstandig heden legt Centraal Boekhuis de nadruk op flexibiliteit van kosten, waaronder een flexibele arbeidsinvulling. Tevens zoekt Centraal Boekhuis naar andere markten om haar distributieconcepten te verkopen, en zodoende de marktrisico s te spreiden. Strategische risico s Toelichting Beheersmaatregelen Ontwikkeling van het fysiek gedistribueerde volume Centraal Boekhuis onderhoudt een kapitaalintensieve distributie-, opslag- en vervoerstructuur inclusief een ondersteunende ICT infrastructuur. Een dalende vraag naar boeken heeft binnen enkele maanden een negatieve invloed op omzet en resultaat. Continue monitoring van de volumeontwikkelingen in het boekenvak Taakdoelstellingen voor uitbreiding van de bestaande klantportfolio en productportfolio (bijv. Printing on Demand, eboekhuis) Maximale flexibilisering van de kostenstructuur Efficiency van operationele processen Eén van de kerndoelstellingen van Centraal Boekhuis is om een excellente logistieke dienstverlener te zijn. Daar hoort ook een efficiënte en effectieve inrichting van de operationele processen bij. Reguliere planning en controlcyclus Lean six sigma programma voor verbeteren logistieke processen Ontwikkelen van nieuwe markten en diensten Om haar klanten nog beter van dienst te zijn maar ook om de verwachte daling van het fysiek gedistribueerde volume op te vangen, wil Centraal Boekhuis investeren in nieuwe markten en diensten. Taakdoelstellingen voor uitbreiding van de bestaande klantportfolio en productportfolio (bijv. Printing on Demand, eboekhuis) Strategische doelstellingen voor ontwikkelen nieuwe logistieke diensten 23

Samen boeken we SucceS

Samen boeken we SucceS Samen boeken we succes Colofon Jaarverslag 2009 B.V. www.centraalboekhuis.nl ISBN 978-90-77287-09-5 Trefwoord Non-fictie informatief/professioneel algemeen Ontwerp, illustraties en tekst bij illustraties

Nadere informatie

Ontwikkelingen in e-book distributie

Ontwikkelingen in e-book distributie Ontwikkelingen in e-book distributie Status update en ontwikkelingen in e-book distributie Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012 2 april 2013 Agenda 14.00 Opening en status update Mathijs

Nadere informatie

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI 1 Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Naam Organisatie Event Datum : ing. Emiel van Bockel MMI : Centraal Boekhuis : BI Symposium : 18 september

Nadere informatie

E-books: de verhalen achter de cijfers. De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet.

E-books: de verhalen achter de cijfers. De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet. E-books: de verhalen achter de cijfers De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet. Hans Timo Boezeman, Willem Cortenraad, sales accountmanager directeur digitale

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het boekenvak

Ontwikkelingen in het boekenvak Ontwikkelingen in het boekenvak Mathijs Suidman Boekenbarometer Q3 2017 19,5% +1,8% 93,1% -0,2% 13,5% -0,3% 79,1% -1,0% Aandeel online verkoop Verkoop fysiek versus Aandeel top-100 op Verkoop na verschijning

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Jaarverslag CB Nederland CB België cb-logistics.nl cb-logistics.be

Jaarverslag CB Nederland CB België cb-logistics.nl cb-logistics.be Jaarverslag Jaarverslag Inhoudsopgave Voorwoord 5 Ahead with smart logistics 6 Historie 6 Duurzaam succes 6 Organisatie 7 Geconsolideerde kerncijfers 8 Raad van Commissarissen boekjaar 10 Directie 11

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Naam Organisatie Event Datum : ing. Emiel van Bockel MMI : Centraal Boekhuis : IDC Executive briefing Unlock the mountains. : 28 juni 2007 1 Samen boeken we

Nadere informatie

In de Overeenkomst Centraal Depot zijn de volgende minimale handelsmarges overeengekomen:

In de Overeenkomst Centraal Depot zijn de volgende minimale handelsmarges overeengekomen: Uitgeverij Digitalis Tarieven 1 Algemeen De hierna genoemde tarieven zijn van toepassing op de dienstverlening van Uitgeverij Digitalis voor uitgevers die voor de distributie van uitgaven gebruik maken

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Compacte dienstverlening voor uitgeverijen

Compacte dienstverlening voor uitgeverijen Compacte dienstverlening voor uitgeverijen Wilt u in de etalage bij 2500 (internet)boekhandels? Serieus uitgeven tegen een voordelig starterstarief? En ondersteuning in administratie en informatie? Dan

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

E-book distributie in Nederland. Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening

E-book distributie in Nederland. Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening E-book distributie in Nederland Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 28 november 2012 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

verloren klanten CONCURRENTIEKRACHT Brutowinstmarge 15,3% 14,6% 14,2% 15,0%

verloren klanten CONCURRENTIEKRACHT Brutowinstmarge 15,3% 14,6% 14,2% 15,0% Quick Scan productgroep 2009 2010 heden Budget Oordeel MARKT - OMZET Partijen (30%) Chocolade 48% Suikerwerken 21% Overig 31% Regulier (70%) Chocolade 82% Suikerwerken 12% Overig 6% spreiding Action 24%

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

13 Jaarverslag CB Nederland CB België cb-logistics.nl cb-logistics.be

13 Jaarverslag CB Nederland CB België cb-logistics.nl cb-logistics.be Jaarverslag Jaarverslag Inhoudsopgave Voorwoord 5 Ahead with smart logistics 7 Historie 7 Motto 7 Organisatie 8 Geconsolideerde kerncijfers 10 Raad van Commissarissen boekjaar 12 Directie 13 Bericht Raad

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Compacte dienstverlening voor uitgeverijen

Compacte dienstverlening voor uitgeverijen Compacte dienstverlening voor uitgeverijen Wilt u in de etalage bij 2500 (internet)boekhandels? Serieus uitgeven tegen een voordelig starterstarief? En ondersteuning in administratie en informatie? Dan

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Bookshelf Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 5 juli november 2013 2012 1 Over CB Opgericht 1871 Eigendom

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen.

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen. JAARVERSLAG tweeduizend ennegen. inhoudsopgave Inhoudsopgave 11 Kerncijfers 12 Profiel 15 Structuur 22 Activiteiten 27 Directieverslag 30 Geconsolideerde Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2011 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 3 1.1

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 december 2010 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2010 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Kvk: 34279561 www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken September 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het vervagen. Digitale activiteiten

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Significante groei en sterk vertrouwen

Significante groei en sterk vertrouwen Significante groei en sterk vertrouwen Administratie- en accountantskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten significante groei in omzet en resultaat zien. Tevens groei in personeel. Kortom er

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel

Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel PERSBERICHT Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel Talpa verhoogt haar voorgenomen bod naar 6,35 per TMG Aandeel, een premie van 8% ten opzichte van het voorgenomen bod van 5,90

Nadere informatie