De ondernemende Participatiemaatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ondernemende Participatiemaatschappij"

Transcriptie

1 De ondernemende Participatiemaatschappij 2013

2 een eerste kennismaking Uw orderportefeuille was tot voor kort goed gevuld. En met de capaciteit van uw machinepark kon u de vraag nauwelijks aan. Of u voelt de jaren tellen maar hebt nog geen geschikte opvolger op het oog. En krijgt u steeds meer signalen uit de markt dat u moet innoveren? Het zijn voorbeelden van situaties waar u als ondernemer slapeloze nachten van kunt hebben. Want hoe financiert u de broodnodige vervanging van uw machinepark? Bij wie laat u uw bedrijf in vertrouwde handen achter en wat is daarvoor het juiste moment? En waar haalt u dat ene innovatieve idee vandaan? Gaat u dan eens praten met Participatiemaatschappij Wadinko. Want Wadinko is anders dan andere participatiemaatschappijen. Dat komt door de specifieke opdracht die Wadinko heeft gekregen van haar aandeelhouders. Die opdracht houdt in dat een gezonde bedrijvigheid in haar verzorgingsgebied belangrijker is dan korte termijn rendementsdoelstellingen. Daarom ook participeert Wadinko bij voorkeur voor langere tijd in ondernemingen. Een participatie van Wadinko kan op verschillende manieren vorm krijgen. Om te beginnen stelt Wadinko risicodragend kapitaal ter beschikking. Zekerheid voor de langere termijn is daarbij het uitgangspunt. Om die reden stelt Wadinko ook reële rendementseisen. Het gaat tenslotte om uw toekomst. Maar Wadinko biedt ook professionele managementondersteuning. En is uw onderneming gebaat bij productontwikkeling of productinnovatie? Dan stelt Wadinko graag haar kennis en ervaring ter beschikking die zij voor u opspoort in haar uitgebreide regionale netwerken. Hoe Wadinko ook hecht aan een goede relatie met ondernemers, uiteindelijk is een participatie in een onderneming een zakelijke beslissing. En dus stelt Wadinko eisen aan het ondernemersplan en alles wat daarbij komt kijken. Maar ook dan treedt Wadinko graag op als klankbord. Deze brochure is wellicht uw eerste kennismaking met Wadinko. Laat u dan inspireren door ervaringen van collega-ondernemers. Stuk voor stuk zijn zij blij met de keuze voor Wadinko. Mede door de inbreng van Wadinko hebben zij de toekomst voor hun onderneming verzekerd. Laat u inspireren door ervaringen van collega-ondernemers Ik wilde altijd al een eigen bedrijf hebben. Dat is gelukt want al sinds 1999 bouw ik samen met mijn mensen de bedrijven van de Triumph Group uit en zorgen we zo voor continuïteit en niet onbelangrijk in deze tijd, werkgelegenheid. De Triumph Group bestaat onder andere uit Masevon Technology, Vernooy Vacuüm techniek, Tuin Machinefabriek en Reinders Waterbehandeling en Apparatenbouw. Het gaat goed met deze bedrijven maar we willen verder groeien, er zijn immers genoeg kansen. We doen vaak technisch complexe projecten met veel ontwikkelwerk waarbij we regelmatig de natuurwetten tarten. Onze innovatie is klant gedreven en de groei zit hem in het repeterend krijgen van dit soort projecten. De deelname van Wadinko in de Triumph Group garandeert deze groei en het voortbestaan op lange termijn van de bedrijven in de omgeving van Hardenberg. En het stimuleren van groei en de ontwikkeling van de organisatie sluit prima aan bij de filosofie en doelstellingen van Wadinko. Daarbij heeft Wadinko een uitstekend netwerk. Daar hecht ik als ondernemer veel waarde aan en natuurlijk kunnen wij ook ons steentje bijdragen. Mijn motto is samenwerken is samen delen. Door steeds meer samenwerking tussen alle technische participaties van Wadinko proberen we gezamenlijk de innovatie te versnellen. En dat is goed voor de werkgelegenheid Henk Kieft, directeur Triumph Group Mijn motto is: samenwerken is samen delen. Henk Kieft, directeur Triumph Group

3 wadinko Bedrijvigheid en werkgelegenheid stimuleren met risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. Dat is in het kort het doel van Participatiemaatschappij Wadinko. De bedrijven waar Wadinko bij voorkeur in participeert, behoren tot de maakindustrie en de zakelijke dienstverlening. Omdat deze bedrijven veel aandacht besteden aan diverse vormen van innovatie hebben zij ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Daarmee dragen ze in belangrijke mate bij aan de bevordering van de regionale economische structuur. Regionale betrokkenheid Wadinko onderscheidt zich van andere verschaffers van risicodragend vermogen door haar specifieke opdracht en haar regionale betrokkenheid. Als participant geeft Wadinko zowel de medeaandeelhouders als de ondernemer een grote mate van zekerheid over het handhaven van het bedrijf in de regio. Eventuele strategische allianties worden niet gezocht met het oog op rendementsdoelstellingen van de aandeelhouders, maar juist in het belang van groei en bloei van de bedrijvigheid in het werkgebied. Voor vervreemding van de door Wadinko gehouden aandelen geldt hetzelfde. Voor sommige participaties zal er een primaire rendementsdoelstelling gelden. Is dat het geval, dan is dat vooraf overeengekomen met de medeaandeelhouders en de ondernemer. In het algemeen streeft Wadinko naar een gemiddeld rendement van enkele procenten boven de bankrente. En dat na aftrek van de beheerkosten. Echter, waar de branche dat mogelijk maakt, worden hogere rendementseisen gesteld. De verkoop van participaties voor het behalen van rendement is geen doel op zich. De geïnvesteerde bedragen per onderneming kunnen oplopen tot 3 miljoen Euro. Hoewel Wadinko substantiële deelnemingen nastreeft is het hebben van een meerderheidsbelang geen primaire doelstelling. Wel kan het nemen van een meerderheidsbelang gewenst zijn om de doelstellingen ten aanzien van de ontwikkeling van bedrijvigheid of continuïteit waar te kunnen maken. Medewerkers van Wadinko spreken de taal van de ondernemers en weten wat er speelt binnen de ondernemingen en bij andere belanghebbenden. Door de persoonlijke betrokkenheid wordt Wadinko als vriendelijk en toegankelijk ervaren. Die lage drempel levert veel contacten op. Maar dat betekent helaas ook dat veel verzoeken moeten worden afgewezen. Door veranderingen in de markt voor matrijzenbouw, maakte Hawo in het verleden al de switch naar de productie van vliegtuig-, scheepsmotoren- en machineonderdelen. Eind jaren negentig werd Hawo verkocht aan twee medewerkers. Die raakten helaas enkele malen in zwaar weer. Om die reden hadden zij al een mede-aandeelhouder gezocht. Het was die mede-aandeelhouder die Wadinko benaderde. Hij zag namelijk kansen en mogelijkheden voor Hawo, waarmee het bedrijf een interessante participatie zou zijn. Vervolgens kreeg ik de vraag om mee te participeren én om directeur te worden. Een nieuw managementteam streeft nu naar een klantgerichte marktbenadering, ondersteund door een lean & mean productie met een optimale procesflow en minimale voorraden. Verder vallen naast Hawo BV nu Ja, het water stond hawo aan de lippen ook Twenteq BV en Haarhuis Apparatenbouwbouw BV onder Hawo Beheer. Onze inzet? Een hoge kwaliteit, goede logistieke prestaties en innovatieve ideeën. Ja, het water stond Hawo aan de lippen. Toch koos Wadinko voor een participatie. Omdat Wadinko vanuit zijn maatschappelijke functie het behoud van werkgelegenheid net even iets belangrijker vond dan geld. Dat is toch fantastisch? René Schoenaker, directeur Hawo Beheer BV Toen Hawo in zwaar weer zat, bood Wadinko de helpende hand. Door middelen en kennis in te brengen, bleef de werkgelegenheid behouden - René Schoenaker, directeur Hawo Beheer BV

4 achtergrond organisatie Historie Participatiemaatschappij Wadinko werd op 10 januari 1992 opgericht en ging daadwerkelijk van start in Begin 1991 hadden de aandeelhouders van de toenmalige Waterleiding Maatschappij Overijssel NV (WMO) besloten rente en dividend uit Wavin in te zetten voor het stimuleren van bedrijvigheid in het verzorgingsgebied (Overijssel, Zuidwest Drenthe, Noordoostpolder). Opdracht De opdracht voor Wadinko is als volgt geformuleerd: het stimuleren van bestaande en nieuwe bedrijvigheid in het verzorgingsgebied van de voormalige WMO door te participeren in het risicodragend vermogen van ondernemingen uit diverse branches; bijdragen aan de versterking van de economische structuur in het werkgebied, met bijzondere aandacht voor de werkgelegenheid op langere termijn; het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen ondernemingen waarin wordt deelgenomen, en tussen deze ondernemingen en andere bedrijven en instellingen; het stimuleren en laten uitvoeren van kansrijke (bedrijfs)-initiatieven die bijdragen aan gewenste economische en sociale ontwikkelingen in het werkgebied; het instandhouden en redelijk laten renderen van het aan Wadinko ter beschikking gestelde vermogen. aandeelhouders wadinko n.v. Provincie Overijssel Hof van Twente Hardenberg Steenwijkerland Dinkelland Rijssen-Holten Raalte Twenterand Zwartewaterland Meppel Dalfsen Noordoostpolder Hellendoorn Deventer Olst-Wijhe Westerveld Losser Borne Wierden Ommen Tubbergen Staphorst Kampen Urk Raad van Commissarissen van Wadinko N.V. mr.ing. J. Oosterhof, voorzitter drs. V.E. van Dijk B.A.F. Keijzer L.B. Kobes drs.mr. B. Koelewijn drs. F. Quint Staf W.F. Wesselink, directeur ing. B.H.J. van Dijk, controller mw. E. Driessen, secretaresse Al sinds 1999 heb ik met Wadinko als aandeelhouder in Rollepaal samengewerkt. In al die jaren heb ik de samenwerking alleen maar als heel prettig ervaren. Dat is al zo vanaf het eerste contact met Wadinko. Dat is toch geweldig? Uiteraard heeft ook Wadinko haar doelen bijgesteld in de loop der jaren. Lag het accent in het begin vooral op het creëren van rust in de onderneming, nu ligt de focus veel meer op een consistente bedrijfsvoering. Logisch natuurlijk, gezien het feit dat Wadinko met name inzet op het behoud van werkgelegenheid voor de langere termijn. Mede dankzij Wadinko is Rollepaal geworden tot een innovatief, gezond en rendabel bedrijf dat tot ver over de landgrenzen actief is. Zo hebben ze er onder andere op aangedrongen dat ons bedrijf in India voldoet aan Europese normen, bijvoorbeeld als het gaat om Arbobeleid. Wellicht komt er straks een moment dat we de participatie moeten heroverwegen. Zeker als een echte internationale groei aan de orde komt. Ik ben er nu al zeker van dat Wadinko ook dan als eerste kijkt naar een consistente toekomst voor Rollepaal. -Rob Spekreijse, directeur Rollepaal De boodschap van Wadinko was zoek het goed uit en maak een plan. Geweldig toch? - Rob Spekreijse, directeur Rollepaal

5 wadinko participaties In 2002 stond ik voor een belangrijke keuze. Met Indes hadden we naam en faam gemaakt met design en engineering. Maar ik wilde meer ondernemen. Zelf innovaties bedenken en die vermarkten, dat leek me een fantastische uitdaging. Tegelijk realiseerde ik me dat ik daarbij wel een partner nodig had. Dat is Wadinko geworden. Daarmee hebben we om te beginnen de nodige rust gecreëerd binnen Indes. Qua organisatie maar ook qua financiën. En dat weer stelde ons in staat gestructureerder te werken aan een uitbreiding van ons product- en dienstenpakket. We hebben zelfs een eigen methodiek ontwikkeld Inmiddels ligt onze focus op de Human Care, Medical Cure en user Comfort. We hebben zelfs een eigen methodiek ontwikkeld waarmee we ontwerpen tijdens het ontwerpproces toetsen aan gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en begrijpelijkheid, de UCID-methodiek. Nog steeds is er elke maand contact met Wadinko. Het is prettig te ervaren dat we dezelfde doelstelling hebben. We willen allebei een mooi bedrijf neerzetten. Waar we over tien jaar staan? We hebben onlangs samen met Wadinko een groeiplan ontwikkeld dat uitgaat van meer omzet en een spreiding van activiteiten. En we hebben een vestiging in China geopend. De zaken gaan inderdaad crescendo! Naam onderneming AKG BMA Groep Bomefa BR Controls De Buren DAVO DION Groep Dutch-Shape Euro Fortes Solutions Hawo IBL Indes IJssel Technologie Masterfoam O Original Regge Hout Rollepaal B.V. SPM Timmerije Timzo Triump Group TT Engineering Vechtdalstal WWINN Yelloo Vestigingsplaats Vroomshoop Kampen Hengelo Deventer Hardenberg Rijssen Nijverdal Enschede Rijssen Deventer Enschede Ootmarsum s Graveland Goor Dedemsvaart Hengelo Noordijk Genemuiden Hardenberg Dedemsvaart Almelo Wadinko aandeel 100% 19% 66,7% 49% 30% 35% 40% 30% 25% 20,25% 45% 76,37% 30% 30% 49% 49% 77,5% 90,1% 79,48% 25% 36% 35% 75% 37,5% 25% 40,8% Aantal werknemers Henk Janssen, directeur Indes Ik ben ondernemer. Daar ligt mijn hart. Wadinko geeft me de ruimte om m n hart te volgen -Henk Janssen, directeur Indes

6 Een management buy bleek voor iedereen een bevredigende oplossing. Een aantal jaren geleden ben ik voor mezelf begonnen als consultant. Maar ik ontdekte dat het alleen werken mij toch niet zo goed beviel. Via via kwam ik in contact met Wadinko. Daar wist men mij te vertellen dat de eigenaren van Uitgeverij DAVO, bekend van hoogwaardige postzegelalbums en postadministratie-producten, opvolging zochten. Na de eerste kennismaking constateerden we al snel dat er een klik was tussen de eigenaren van DAVO, de mensen van Wadinko en mijzelf. Een management buy bleek voor iedereen een bevredigende oplossing. Oók voor de medewerkers van DAVO. Want daarmee werd hun werkgelegenheid behouden. Bij verkoop aan een concurrent zou dat maar zeer de vraag zijn geweest. DAVO heeft een lange en interessante historie. Om het merk meer tot z n recht te laten komen, verleggen we de focus gaandeweg naar crossmarketingactiviteiten rond de verkoop van postzegels. En door samen te werken met een bedrijf dat dezelfde doelgroepen bedient, proberen wij meer potentiële klanten aan te boren. Dus filatelie een saaie business? Ik weet inmiddels beter! - Albert Ploeger, directeur Uitgeverij DAVO AKG Kunststof Groep Bestaat uit vier bedrijven. AKG Polymers is actief in de recycling en compoundering van polypropyleen. Verkoopt onder de merknamen Vision en Premium hoogwaardige PP-compounds aan Europese kunststofverwerkende bedrijven in de automotive, weg- en waterbouw, opslag- en transportsystemen en de tuinbouw. AKG Hortiproducts is één van Europa s grootste spuitgietbedrijven van plant- en boomcontainers. AKG Mouldings spuitgiet kunststofproducten in opdracht van derden in de verpakkingsindustrie, de bouw en opslag- en transportsystemen. Drain Products Europe ontwikkelt en verkoopt producten voor waterbeheer in de bouw en weg- & waterbouw. BMA Groep BMA Ergonomics ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige bureaustoelen en robuuste 24/7-stoelen. De stoelen worden via projectinrichters verkocht aan vele bedrijven en overheden in Noordwest Europa. BMA heeft eigen kantoren in Duitsland en België en importeurs in Scandinavië en Engeland. De meeste stoelen worden verkocht onder de merknaam Axia. Dit merk staat voor ergonomie, betrouwbaarheid en reductie van verzuim door klachten aan rug, schouders en nek. In 2012 heeft het bedrijf als eerste ter wereld een stoel met electronica in de markt gezet, de Axia Smart Chair. De stoel geeft feedback over zitgedrag en bezetting door middel van sensoren aan zowel de gebruiker als de werkgever. Bomefa Ontwikkelt, produceert en verkoopt archief- en bibliotheekinrichtingen, kasten en speciale werkplekken. Diverse West-Europese landen worden beleverd via dealers en distributeurs. Uitgangspunt bij het ontwerpen en produceren is evenwicht in functie en design. BR Controls BR Controls ontwikkelt, produceert en realiseert innovatieve, webbased besturingssystemen voor alle gebouwgebonden technische installaties en voor industriële installaties. De besturingssystemen van BR Controls kenmerken zich door een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en een uitstekende kwaliteit. Dit leidt tot optimaal comfort voor de gebruikers van een gebouw en forse besparingen op de energie- en beheerkosten ten opzichte van andere systemen. BR Controls werkt samen met eindgebruikers en installateurs en is een kundig gesprekspartner voor de adviseur. Postzegelalbums saai? Ik dacht het niet! Bijna de helft van alle mensen die ik spreek, kent DAVO. En meestal hebben ze ook één of zelfs meerdere DAVO-albums in hun boekenkast staan - Albert Ploeger, directeur Uitgeverij DAVO

7 De Buren De Buren is een uniek afhaalconcept voor onder andere online aankopen. De Buren stelt daarvoor elektronische beveiligde, onbemande en deels gekoelde kluisjes ter beschikking. Aanbieders deponeren hierin hun verkochte goederen, waarna de consument deze 24 uur per dag, 7 dagen per week kan afhalen. De Buren heeft de ambitie haar concept landelijk uit te rollen bij supermarkten, bouwmarkten en grotere winkelformules. Met haar concept komt De Buren tegemoet aan de toenemende verkoop via internet. HAWO Beheer HAWO is een wereldwijde toeleverancier van precisieonderdelen en geassembleerde modules. HAWO creëert oplossingen die producten en systemen optimaliseren, processen verbeteren, en de efficiency verhogen. De door HAWO gefabriceerde onderdelen, componenten en modules worden gebruikt in de civiele en defensie lucht- en ruimtevaart, in scheepsmotoren, motoren voor energieplants, gasturbines en industriële compressoren. Daarnaast is HAWO internationaal actief als co-designer en toeleverancier van hoogwaardige industriële componenten voor de machinebouw. Uitgeverij Davo Uitgeverij DAVO is in 1945 haar activiteiten gestart als uitgever van voorgedrukte landenalbums voor postzegelverzamelaars. Inmiddels levert DAVO een programma van hoogwaardige en fraai uitgevoerde postzegelalbums voor meer dan 70 landen en gebieden. DAVO werkt daarnaast samen met tal van postadministraties in de gehele wereld bij het ontwikkelen en produceren van voor verzamelaars relevante producten. DION Dion Groep B.V. is een professionele, zakelijke dienstverlener en heeft specialisten in dienst op het gebied van personeel en techniek en biedt ondernemingen in diverse branches en sectoren een breed pakket aan diensten op maat. De dienstverlening is uitgebreid en samengevat onder de noemers vastgoed support, arbo en milieu, locatiediensten, verzuim, salaris en uitzenden & detacheren. De knowhow van DION is gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring. Meer dan 100 medewerkers staan dagelijks klaar voor advies en daadwerkelijke ondersteuning. IBL International IBL International is een wereldwijde partner voor klinische laboratoria en biomedische onderzoeksgroepen en bedrijven. IBL levert een grote variëteit van kwalitatief goede immunodiagnostische producten. IBL produceert in vitro diagnostische kits voor het detecteren van onder andere infecties, autoimmuunstoornissen, hormoonproductie en neurologische afwijkingen. De holding en verkoop voor Nederland is gevestigd in Deventer. In de vestiging in Hamburg vindt de ontwikkeling van nieuwe producten en productie plaats en is bovendien het internationale verkoopkantoor gevestigd. IJssel Technologie Groep Verbetert productieprocessen door een integrale benadering van ontwerp, realisatie en onderhoud. Lean Thinking, een methodische manier van denken over produceren, voorkomt of elimineert verspillingen. Daardoor nemen productkwaliteit en flexibiliteit toe. Zo kunnen bedrijven meer produceren, worden levertijden korter en de leverbetrouwbaarheid groter. Dutch-Shape Dutch-Shape ontwerpt en produceert mallen voor de vliegtuigindustrie waarmee onder meer complexe composietdelen geproduceerd worden voor onder meer vleugels, staartstukken en motorbehuizingen. Bovendien produceert Dutch-Shape specials voor diverse toepassingen voor bijvoorbeeld de scheepvaartindustrie en de automobielindustrie. Indes Dit full service industrieel ontwerpbureau is sterk in producten die beter begrepen en gewaardeerd worden door de consument of professional. Dit levert onderscheidende producten op met meer marktsucces. Ontwikkelt daarnaast in eigen beheer een aantal producten die zij (laat) vermarkt(en). EURO Mouldings Ontwikkelt en produceert geblazen kunststofverpakkingen voor onder andere smeermiddelen, chemicaliën, cosmetica en voedingsproducten. Diverse flessen, flacons en containers variëren qua inhoud van 10 ml tot 35 liter. Met een omvangrijk en zeer divers machinepark kan Euro grote series produceren en tegelijkertijd flexibel inspelen op gedetailleerde klantenwensen. Fortes Solutions Fortes Solutions B.V. ondersteunt middelgrote en grote organisaties bij het succesvol realiseren van organisatorische veranderingen en het bereiken van hun strategische doelen. Hiervoor ontwikkelt en implementeert Fortes gebruikersvriendelijke, webgebaseerde software. De software brengt projectgerelateerde informatie samen in een inzichtelijke en procesgeoriënteerde omgeving. De software is gebaseerd op best practice methodieken (zoals PRINCE2) en concepten die zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met gebruikers en partners. Software doelgebieden zijn programma en portfolio management, projectmanagement en procesinnovatie en kennismanagement. Masterfoam Met een modern machinepark ontwikkelt en produceert Masterfoam kunststof PEen PU-schuimen, rubber en vilt. Dat doet Masterfoam met ruim 55 gekwalificeerde medewerkers die samen meer dan 40 jaar kennis en ervaring hebben. De veelzijdige producten van Masterfoam worden professioneel toegepast in ondenkbaar veel producten, maar ook in productie- en logistieke processen. De klantenkring van Masterfoam is dan ook zeer divers met afnemers in de verpakkingsindustrie, de automobielsector, industrieën en logistieke ketens. Naast het hoofdkantoor en de productielocatie in Ootmarsum, heeft Masterfoam nog vestigingen in Duitsland en Roemenië. O Original Ontwikkelde samen met hydrologen, procestechnologen van waterleidingbedrijven, diëtisten, food en beverage deskundigen het waterconcept O-Original Water. Zet vanuit landelijke marketing- en verkoopactiviteiten uit. Levert O-Original Water rechtstreeks aan grootverbruikers van gebotteld water (bedrijven, instellingen) en aan de horecasector.

8 Regge Hout Regge Hout heeft als importeur/groothandel van tropisch hardhout een lange en rijke historie in de houtwereld. Het bedrijf is gespecialiseerd in zeer duurzame, meestal FSC gecertificeerde houtsoorten, die voornamelijk uit Afrika en Zuid-Amerika worden betrokken. Toepassingsgebieden zijn vooral de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en de woning- en utiliteitsbouw. In de GWW sector wordt hout van Regge Hout toegepast voor beschoeiingen, steigers, bruggen, palen en geluidsschermen. In de woningbouw wordt het hout gebruikt voor balkon, galerij of gevelbekleding. TT Engineering TT-Engineering is een ingenieurs- en detacheringsbureau, gevestigd in en Enschede. Binnen branches als de aerospace, automotive, machinebouw en scheepsbouw heeft TT-Engineering een hoogwaardige klantenkring opgebouwd waarvoor uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken opgelost worden. Dit doet TT-Engineering door de inzet van technisch hoogopgeleide specialisten en generalisten. Rollepaal groep De Rollepaal groep omvat specialistische bedrijven in de ontwikkeling, fabricage en service van hoogwaardige buis- en pijpextrusielijnen, specifieke extrusieapparatuur, matrijzen, toevoer- en assemblagesystemen voor de kunststofverwerkende industrie. Zij exporteren producten wereldwijd vanuit Dedemsvaart en vanuit eigen vestigingen in Duitsland, de Verenigde Staten en India. Vechtdal Familiestal Vechtdal Familiestal is een innovatief biologisch varkensbedrijf waar in een gesloten systeem varkens worden opgefokt voor afzet op de biologische markt. Bij de huisvesting is rekening gehouden met het natuurlijk gedrag van het varken. Op deze wijze brengt Vechtdal Familiestal op een maatschappelijk verantwoorde manier kwalitatief hoogwaardig varkensvlees op de markt. Stork Ontwikkelt, fabriceert en verkoopt spuitgietmachines aan kunststofverwerkende bedrijven in Europa en Noord-Amerika. Beschikt over een eigen verkoop- en serviceorganisatie met lokale mensen. De spuitgietmachines met sluitkrachten van 100 tot en met 2000 ton worden gebruikt door fabrikanten van eenmalige en duurzame verpakkingen en door producenten van huishoudelijke artikelen, tuinmeubelen, onderdelen voor de automobielindustrie enzovoort. WWINN WWINN ontwikkelt en realiseert voor klanten over de hele wereld innovatieve oplossingen voor het produceren van hoogwaardige componenten in de elektronische, medische, automotive en hightech industrie. WWINN is gespecialiseerd in product re-engineering, het ontwerpen van productieprocessen, het ontwikkelen en bouwen van klantspecifieke productiemachines en het doorvoeren van productiviteitsverbeteringen. Timmerije Timmerije is een full service producent van kunststof spuitgietonderdelen gespecialiseerd in technologisch complexe producten. Dankzij een modern machinepark, uitgebreide engineering diensten en extra servicediensten in assemblage, afwerking en levering tot in de eindverpakking realiseert Timmerije als custom moulder met ruim 100 medewerkers het onderscheidend vermogen voor zijn klanten. Yelloo Holding Yelloo is gespecialiseerd in het monteren en demonteren van stalen en aluminium steigers, hangbruginstallaties en bouwliften. Met een uitgebreid assortiment aan standaard oplossingen en maatwerk op hoogte kan Yelloo van woonhuizen en kantoorgebouwen tot bruggen, kerk- en watertorens altijd van het juiste advies en materiaal voorzien. Timzo Gespecialiseerd in de productie van polypropyleen vloerbedekking. Deze wordt door eigen verkoopvestigingen in binnen- en buitenland gedistribueerd via de detailhandel en groothandel. De tuftingcapaciteit bedraagt 20 miljoen m 2 tapijt per jaar. De hiervoor benodigde garens produceert Timzo zelf. Timzo beschikt over een eigen backingstraat, waardoor het volledige proces van garenproductie, tufting tot en met de coating in eigen huis wordt uitgevoerd. Triumph Group - Hardenberg De Triumph Group bestaat uit zes werkmaatschappijen. Zij leveren diensten en goederen, bestaande uit engineering activiteiten, de fabricage van onderdelen voor machines, apparaten en systemen, de ontwikkeling en realisatie van complete systemen voor diverse toepassingen, apparatenbouw en waterbehandelingsinstallaties. De zes werkmaatschappijen hebben elk een eigen bedrijfsleiding of directie en beschikken over zeer specifieke kennis, kunde en vaardigheden. Daarmee heeft elk bedrijf een unieke positie in haar eigen markt en een zeer divers bestand van opdrachtgevers, van on- en offshore tot food en van chemical tot precisie assemblage en handling.

9 Zeven Alleetjes 1 Postbus AK telefoon internet De ondernemende participatiemaatschappij in Overijssel, Noordoostpolder en Zuid-West Drenthe

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Onze klanten willen zorgeloos genieten

Onze klanten willen zorgeloos genieten Onze klanten willen zorgeloos genieten met o.a. aan het woord: Jaap van Daalen, Algemeen Directeur ROI groep BV Dries van der Vossen, CEO Bilderberg Heerke Witteveen, Head of benefits ABN AMRO Netty van

Nadere informatie

geschoold, bewust betrokken en tot uw dienst Hoe komt u aan nieuwe klanten? ook MkB kan flink besparen op inkoop twente salland regio

geschoold, bewust betrokken en tot uw dienst Hoe komt u aan nieuwe klanten? ook MkB kan flink besparen op inkoop twente salland regio regio twente salland ronde tafelgesprek geschoold, bewust betrokken en tot uw dienst Hoe komt u aan nieuwe klanten? ook MkB kan flink besparen op inkoop e D i t i e 04 2013 25.000 FULL COLOUR FLYERS INCL.

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Westermaat koerst op goed vestigingsklimaat Super Boost Sales Power ONLINE In Flow: inspiratie zonder toegangsfee!!

het ONDERNEMERS Westermaat koerst op goed vestigingsklimaat Super Boost Sales Power ONLINE In Flow: inspiratie zonder toegangsfee!! NR. 5 2009 het ONDERNEMERS TWENTE B E L A N G Ambulance Oost: de rol van de AED binnen MVO DHL vormt één groot logistiek bolwerk Een blauwe kijkdoos vol auto s Jan Kamminga op de bres voor kennis en duurzaamheid

Nadere informatie

CB Groep & Avnet. Avnet over intelligente dataverwerking "Samsung #1" De App Store van Lexmark Kleurrijk Bloominess House of Men Canon lanceert

CB Groep & Avnet. Avnet over intelligente dataverwerking Samsung #1 De App Store van Lexmark Kleurrijk Bloominess House of Men Canon lanceert magazine #07 Avnet over intelligente dataverwerking "Samsung #1" De App Store van Lexmark Kleurrijk Bloominess House of Men Canon lanceert CB Groep & Avnet... DMS-partners Hotel De L'Europe: Beyond expectations!

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Hannover Messe inspireert. Thema New Business MEER AANDACHT VOOR INNOVATIEVE NIEUWKOMERS OPTIMALISATIE ZAAGPROCES ZORGT VOOR BESPARINGEN

Hannover Messe inspireert. Thema New Business MEER AANDACHT VOOR INNOVATIEVE NIEUWKOMERS OPTIMALISATIE ZAAGPROCES ZORGT VOOR BESPARINGEN maandblad 59e jaargang mei 2014 5 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL MEER AANDACHT VOOR INNOVATIEVE NIEUWKOMERS OPTIMALISATIE ZAAGPROCES ZORGT VOOR BESPARINGEN ROBOTLASSEN

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Samen sterk staan Profiteren van knowhow, eenvoudig financieren en gezamenlijke

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 In dit nummer o.a. Waar staat de NOM? 5 Op weg naar een biobased economy 11 Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer I N H

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

februari 2013 In dit nummer o.a.

februari 2013 In dit nummer o.a. februari 2013 In dit nummer o.a. Alex Berhitu en Hein Molenkamp: ambassadeurs van water Brusselse miljoenensteun voor Woodspirit Homemade verstevigt positie op de kaart, thuis en in de horeca I N H O U

Nadere informatie

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management april 2008: editie 9 www.siemens.com/plm 24 Binnenkort: Siemens PLM Connection Benelux 2008 28 mei Eindhoven 29 mei Mechelen DAF Trucks De meerwaarde

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN

Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN management Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN november 2013 INHOUD COLOFON november 2013 Adviseurs genoeg bij een fusie of

Nadere informatie