Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013"

Transcriptie

1 Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 In onderstaande tabel wordt per toetsinstrument beschreven hoe vaak het instrument in het eerste of tweede jaar van de opleiding moet worden toegepast. Daarnaast wordt aangegeven in welk e-portfolio deel van PE-online het formulier moet worden ingevuld, wie de beoordelaar (s) van de EPA zijn en of de uitvoering van de EPA onderdeel is van een van de huiswerken van de centrale studiedagen. Korte Praktijk Beoordeling (KPB): Beoordeling met Formulier KPB (in 1 e jaar 9x en in 2 e jaar 8x) EPA 1: Begeleiding patiënt in kader van een eerste uitgifte van een geneesmiddel (waar mogelijk met diverse aspecten) EPA 2: Begeleiding patiënt in kader van een tweede uitgifte van een geneesmiddel (waar mogelijk met diverse aspecten) EPA 4: Begeleiden patiënt of mantelzorger met verzorgingsen/of medische hulpmiddelen EPA 5: Behandelen zelfzorgpatiënt EPA 7: Afhandeling van signaal van een farmacotherapie gerelateerd probleem, al of niet geautomatiseerd gepresenteerd EPA 10: Consult met patiënt over de farmacotherapie in kader van medicatie review, inclusief opstellen farmacotherapeutisch behandelplan (FBP) Naamgeving EPA 10 is gewijzigd in: EPA 10: Consult met patiënt over de farmacotherapie in kader van medicatie review EPA 13: Consult met patiënt over de farmacotherapie in kader van ontslag uit ziekenhuis of andere zorginstelling In 2 e jaar 2x

2 EPA 19: Voeren van intake gesprek EPA 24: Toepassen van een geïndividualiseerde distributievorm (voorlichting aan nieuwe patiënt) Naamgeving EPA 24 is gewijzigd in: EPA 24: Voorlichting aan een patiënt over het toepassen van een geïndividualiseerde distributievorm Dossierbeoordeling (EPD): Beoordeling met Formulier Dossierbeoordeling EPD (in 1 e jaar 21x en in 2 e jaar 22x) EPA 1: Afdruk van geanonimiseerd EPD van patiënt of ingevuld protocol van EUB voor patiënten met aandoeningen volgens de checklist kennis en vaardigheden Naamgeving EPA 1 is gewijzigd in: EPA 1: Documentatie van de eerste uitgifte begeleiding van een patiënt met een geneesmiddel voor een aandoening volgens de checklist kennis en vaardigheden EPA 2: Afdruk van geanonimiseerde EPD van patiënt of ingevuld protocol van TUB/VUB voor patiënten met aandoeningen volgens de checklist kennis en vaardigheden Naamgeving EPA 2 is gewijzigd in: EPA 2: Documentatie van de tweede of vervolguitgifte begeleiding van een patiënt met een geneesmiddel voor een aandoening volgens de checklist kennis en vaardigheden EPA 7: Afdruk uit geanonimiseerde EPD van afgehandelde medicatiebewakingssignalen zoals vermeld op de checklist kennis en vaardigheden. Naamgeving EPA 7 is gewijzigd in: EPA 7: Documentatie van een afgehandeld medicatiebewakingssignaal volgens de checklist kennis en vaardigheden In 1 e jaar 7x In 2 e jaar 7x In 1 e jaar 7x In 2 e jaar 7x In 1 e jaar 6x In 2 e jaar 7x 2

3 EPA 19: Afdruk van geanonimiseerd EPD van nieuwe patiënt of passant waarmee intakegesprek is gehouden Naamgeving EPA 19 is gewijzigd in: EPA 19: Documentatie van intakegesprek met een nieuwe patiënt of passant NB: EPA 12 wordt niet meer met een dossierbeoordeling beoordeeld maar met een reflectieverslag Dossierbeoordeling (FBP): Beoordeling met Formulier Criteria voor het beoordelen van een Farmacotherapeutisch BehandelPlan (FBP) (in 1 e jaar 2x en in 2 e jaar 8x) 1. Via Elke medicatiebeoordeling (FBP) wordt door twee collega- ApIOS van feedback voorzien. 1. Twee collega- ApIOS EPA 11: Uitvoering farmacotherapeutisch behandelplan (FBP) en geven van continuïteit van zorg Naamgeving EPA 11 is gewijzigd in: EPA 11: Uitvoeren van een medicatiebeoordeling In 2 e jaar 8x 2. : Elke medicatiebeoordeling (FBP) wordt door de opleider met het formulier in het portfolio beoordeeld. De medicatiebeoordeling zelf en de feedback van de 2 collega- ApIOS worden bijgesloten. 3. Centraal Onderwijs: Farmacotherapie Activiteit III: uploaden 10 medicatiebeoordelingen (FBP) incl. feedback van twee collega- ApIOS en formulieren van de opleider 2. Opleider 3. : kwantitatieve beoordeling Ja, bij CSD Farmacotherapie IV: Training medicatiebeoordeling en CSD Farmacotherapie VIII: Geriatrie Opstellen van een farmacotherapeutisch behandelplan (FBP) 3

4 Dossierbeoordeling (CR): Beoordeling met Formulier Criteria voor het beoordelen van een Case Report (CR) (in 2 e jaar 2x) NB: dit formulier is niet ingebouwd in het e-portfolio, maar wordt door de docent geüpload in het centraal onderwijs deel van het e-portfolio. EPA 11: Uitvoering farmacotherapeutisch behandelplan (FBP) en geven van continuïteit van zorg Naamgeving EPA 11 is gewijzigd in: EPA 11: Uitvoeren van een medicatiebeoordeling In 2 e jaar 2x 1. : Elke medicatiebeoordeling (CR) wordt via het portfolio aan de opleider gestuurd ter goedkeuring. NB: voor de opleider is geen beoordelingsformulier beschikbaar. 2. Centraal Onderwijs: Farmacotherapie Activiteit V: uploaden medicatiebeoordeling (CR) (1 e versie+ definitieve versie) na goedkeuring van opleider 2. Ja, bij CSD Farmacotherapie IV: Training medicatiebeoordeling Opstellen van een Case Report (CR) geeft beoordeling op 1 e versie van het CR en na herziening op de definitieve versie van het CR. Bij 2x onvoldoende moet een extra CR worden opgesteld. Case Based Discussion (CBD-EPA 3): Beoordeling met Formulier Case Based Discussion EPA 3 (in 2 e jaar 1x) EPA 3: Begeleiden palliatieve zorg patiënt Opleider Ja, bij CSD Farmacotherapie IX: Palliatieve zorg Case Based Discussion (CBD): Beoordeling met Formulier Case Based Discussion (in 1 e jaar 10x en in 2 e jaar 2x) EPA 9: Eerste uitvoering technische medicatie review bij een In 1 e jaar 10x Opleider Ja, bij CSD Farmacotherapie I, III & risicopatiënt, inclusief opstellen farmacotherapeutisch behandelplan (FBP) Naamgeving EPA 9 is gewijzigd in: EPA 9: Uitvoeren van een medicatieanalyse bij een risicopatiënt In 2 e jaar 2x (NB aangepaste frequentie!) VI: HVZ 4

5 Modelbrief EPA 17: Beoordeling met Formulier Modelbrief EPA 17 (in 1 e jaar 1x) EPA 17: Algemene schriftelijke voorlichting geven aan groep van patiënten en/of leken Modelbrief: Beoordeling met Formulier Modelbrief (in 1 e jaar 3x en in 2 e jaar 3x) EPA 26: Uitwerking van onderhoud van kwaliteitssysteem EPA 30: Uitwerking van analyse van het voorraadsysteem of het distributiesysteem of de arbeidsomstandigheden EPA 31: Uitwerking van betreffende relatie met toeleveranciers, industrie of software leverancier EPA 38: Uitwerking van inzake verwerken van nieuwe informatie over geneesmiddelen De door de opleider goedgekeurde met ingevulde modelbrief per e- mail aan de docent sturen ter accordering van het huiswerk 2. en Opleider 2. De door de opleider goedgekeurde met ingevulde modelbrief per e- mail aan de docent sturen ter accordering van het huiswerk 2. en Opleider kwaliteit IV voor een van de EPA s 26 kwaliteit III 5

6 Modelbrief: Geen beoordelingsformulier. Beoordeling van schriftelijk materiaal op basis van kennis van opleider en indien van toepassing door docent. (in 2 e jaar 6x) EPA 25 Verslag van project Implementatie en Innovatie in kader van centraal georganiseerd onderwijs: M & K Activiteit I. EPA 27: Verslag verzamelen en analyseren van kwaliteitsindicatoren EPA 32: Functiebeschrijving medewerker Centraal onderwijs: M&K Activiteit I: uploaden verslag 2. Opleider Opleider kwaliteit V kwaliteit VII EPA 36: Uitwerking van betreffende relatie met verzekeraars EPA 37: Uitwerking van inzake analyse van grootschalige externe invloeden EPA 39: Paper (Deelname aan uitvoering onderzoek) in kader van centraal georganiseerd onderwijs: Farmaceutisch praktijkonderzoek Activiteit I Centraal onderwijs: Farmaceutisch praktijkonderzoek Activiteit I: uploaden paper Opleider Opleider 2. kwaliteit X kwaliteit VIII Ja, via webcast, informatie volgt van docent. Directly Observed Preparation Skills (DOPS): beoordeling met formulier DOPS (in 1 e jaar 3x en in 2 e jaar 2x) EPA 21: Uitvoeren van bereiding op recept vanuit grondstoffen EPA 22: Voor toediening gereed maken van een geneesmiddel 6

7 Reflectieverslag: beoordeling met formulier Reflectieverslag (in 1 e jaar 11x en in 2 e jaar 9x) EPA 12: Beoordeling van het consult met patiënt over de farmacotherapie in kader van opname in ziekenhuis of andere zorginstelling Naamgeving EPA 12 is gewijzigd in: EPA 12: Documentatie van het consult met een patiënt over de farmacotherapie in kader van opname in ziekenhuis of andere zorginstelling EPA 15: Deelname aan en/of voorbereiding en uitvoering van FTO In 2 e jaar 2x EPA 16: Deelname aan en/of overleg over ketenzorg EPA 17: Algemene mondelinge voorlichting geven aan groep van patiënten en/of leken. Reflectieverslag mede op basis van enquête onder deelnemers EPA 18: Verslag van de uitgevoerde screeningsactiviteit EPA 33: (Functionerings-)gesprek, beoordelingsgesprek met medewerker EPA 34: Werkbespreking/ werkoverleg EPA 35: Implementatie wijziging procedure of werkvoorschrift invoering nieuwe procedure of een nieuw op de werkvloer EPA 40: Supervisie van een stagiair bij zorgonderdelen of het coachen van een medewerker Opleider kwaliteit XI 7

8 Reflectieverslag-professionaliteit: beoordeling met formulier Reflectieverslag-professionaliteit (in 2 e jaar 3x) EPA 15: Deelname aan en/of voorbereiding en uitvoering van FTO EPA 33: (Functionerings-)gesprek, beoordelingsgesprek met medewerker EPA 40: Supervisie van een stagiair bij zorgonderdelen of het coachen van een medewerker Bespreken van critical incidents: beoordeling met formulier bespreken critical incident (in 1 e jaar 15 x en in 2 e jaar 5x) EPA 6: Afhandeling zorgvraag patiënt, geen zelfzorg EPA 8: Controle van de lijst met medicatiebewakingssignalen EPA 14: Overleg met voorschrijver over recept of naar aanleiding van andersoortig probleem EPA 20: Beschikbaar stellen van moeilijk verkrijgbare geneesmiddelen In 1 e jaar 6x In 2 e jaar 3x EPA 23: Uitvoeren van een recall procedure EPA 28: Verzamelen en analyseren van (bijna) fouten EPA 29: Verzamelen, melden en analyseren van bijwerkingen 8

9 Bespreken van critical incidents-professionaliteit: beoordeling met formulier bespreken critical incident-professionaliteit (in 1 e jaar 4x en in 2 e jaar 2x) EPA 6: Afhandeling zorgvraag patiënt, geen zelfzorg EPA 8: Controle van de lijst met medicatiebewakingssignalen EPA 14: Overleg met voorschrijver over recept of naar aanleiding van andersoortig probleem EPA 28: Verzamelen en analyseren van (bijna) fouten Zelfbeoordeling: formulier zelfbeoordeling gedragsmatige competenties Beoordeling van gedragsmatige competenties Kwaliteit I 360 feedback en zelfbeoordeling: module 360 feedback Beoordeling van de algemene competenties 360 graden feedback module Diverse beoordelaars nee Kennistoets: Landelijke kennistoets in kader van centraal georganiseerd onderwijs: Active Learner Activiteit III Nee, resultaat wordt wel weergegeven in centraal onderwijs Ja, informatie over te leren onderwerpen volgt 9

10 Persoonlijk Opleidings Plan (POP): 1. Beoordeling van het opgestelde POP (eerste versie en vervolgversie) in kader van centraal georganiseerd onderwijs: Active Learner Activiteit I en Active Learner Activiteit II : 2. Centraal onderwijs: Active Learner Activiteit I & II: uploaden POP eerste versie (1 e kwartaal 1 e jaar) en uploaden POP vervolgversie (1 e kwartaal 2 e jaar) 2. Ja, bij Active learner I Activiteiten in het kader van het centraal georganiseerd onderwijs In het document Het Tijdsbestek staan Activiteiten weergeven die uitgevoerd moeten worden in het kader van het centraal georganiseerd onderwijs. Deze Activiteiten worden door docenten uitgelegd tijdens de centrale studiedagen of via een webcast (Farmaceutisch Praktijkonderzoek Activiteit I). Deze Activiteiten zijn opgenomen in het centraal onderwijsdeel van het e-portfolio. De bijbehorende en moet je zelf toevoegen in het e-portfolio, zodat ze via het e-portfolio bij de docent terechtkomen voor beoordeling. De kennistoetsen farmacotherapie en productzorg verdienen extra attentie. Deze Activiteiten, Farmacotherapie Activiteit 01: Kennistoets farmacotherapie en Productzorg Activiteit I, mag je pas indienen nadat je alle ingangstoetsen van de centrale cursusdagen van respectievelijk het cluster Farmacotherapie en het cluster Productzorg hebt afgerond. De docent zal dan beoordelen of je voldoende ingangstoetsen hebt behaald om deze activiteit goed te keuren. Farmacotherapie Activiteit IV: feedback op 2x 10 medicatiebeoordeling wordt door de docenten tijdens CSD Farmacotherapie IV: Training medicatiebeoordeling uitgelegd. Voor deze activiteit geef je aan twee van jouw collega-apios feedback op 10 medicatiebeoordelingen, die door hen zijn uitgevoerd bij EPA 11. Deze feedback loopt via . Als je alle 20 medicatiebeoordelingen van feedback hebt voorzien voeg je jouw feedback toe aan Farmacotherapie Activiteit IV: feedback op 2x 10 medicatiebeoordeling in het centraal onderwijsdeel van het e-portfolio en stuur je het toe naar de docent ter beoordeling van jouw feedback. 10

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist Inleiding Na afronding van de Masterfase Farmacie aan de universiteit kunnen (basis-)apothekers diverse richtingen inslaan. Een daarvan is de openbare

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie 1 27-10-14

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Zorgverzekering BeterDichtbij welke weer een uitwerking is van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht Request For Information Elektronisch Voorschrijf systeem academisch ziekenhuis Maastricht RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief 14-8-2014 Pagina 1 van 19 VOORWOORD Geachte gegadigde, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting ARBOCATALOGUS DEEL 6 Psychosociale Arbeidsbelasting VERSIE 2014 Psychosociale Arbeidsbelasting Arbocatalogus deel 6 Deze versie van de Arbocatalogus is in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen opgesteld

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN Eindrapportage EINDRAPPORTAGE VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN P.A.H. van Mierlo van den Broek M ANP Dr. H.E.W. de Laat M ANP Nijmegen 29 juni 2012 Inhoudsopgave Begrippenlijst

Nadere informatie