Sourcing, regie en verandering in IT organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sourcing, regie en verandering in IT organisaties"

Transcriptie

1 Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Het gaat alle kanten op en wie weet nog hoe het zit? NGI Afdeling Noord Groningen 9 oktober 2012 Frank Willems

2 Wie is Frank Willems? Wie is Frank Willems? Managing Partner Twynstra Gudde en Lector Hanzehogeschool, Expert en vernieuwer in regisseren en sourcing, Onderzoek, lezingen en publicaties over regie, sociale netwerken en verandermanagement, Betrokken verbinder, Mede oprichter en bestuurslid Dorpsraad, Wedstrijdzeiler, Ontwikkel Leiderschapsmaster 702

3 Agenda Sourcing Regie Crowdsourcing Sociale netwerken en samenwerken Leiderschap en veranderen 3

4 Sourcing 4

5 Sourcing speelt in op verandering Succesvolle personen en organisaties ontdekken steeds meer waar ze echt goed in zijn en schakelen anderen in om dat te laten doen waar die ander goed in is Dat vraagt om slim organiseren van je capaciteiten en weten hoe je alles wat nodig is om je doelen te bereiken slim kan organiseren En dat vraagt om energie, passie, discipline, verandervermogen en op klant ingespeelde principes zoals Value Proposition, Lean Management en regie

6 Sourcing definitie Het dynamisch plannen en organiseren van de ondersteunende processen, mensen, middelen en capaciteiten, die benodigd zijn om de doelen van de business te halen 6

7 Welke waarde draagt product/dienst bij aan de business Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Lage toegevoegde waarde Hoge toegevoegde waarde Het Kraljic inkoopmodel voor uitleg sourcing Standaard Hefboom Routine Strategisch Bottleneck Inkooprisico en marktcomplexiteit Is het een standaard of gespecialiseerd product? Gespecialiseerd 9

8 Welke waarde draagt product/dienst bij aan de bedrijfsvoering Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Lage toegevoegde waarde Hoge toegevoegde waarde De sourcing oplossingen geplot op dit model 2 e generatie sourcing Facilities outsourcing Hefboom Routine Outsourcing workplace mgt Business Proces Outsourcing Backoffice outsourcing DataCenter outsourcing Operations outsourcing Shared Service Centers 4 e generatie sourcing Crowd sourcing Strategisch Business development 3 e generatie sourcing Workinnovation Knelpunt 1 e generatie sourcing 2 e generatie sourcing Standaard Inkooprisico en marktcomplexiteit Is het een standaard of gespecialiseerd product? Sociale Innovatie Gespecialiseerd

9 Sourcing vanuit perspectief waardepropositie Regie met focus op standaardisatie Samenwerken Uitbesteden Shared Service Center Regie met focus op specialisme en samenwerking

10 Wat is mate waarin het product / dienst toegevoegde waarde levert voor organisatie XXX? Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Veel toegevoegde waarde Hefboom ICT Databeheer Regie uitgeverij Huisvest projecten Laboratoria Archief 2.0 Literatuur search Strategisch FMI/E Beperkte toegevoegde waarde Huisv. Projecten ICT applicatie ontw. Meldpunt kantoor AO&D Archief ICT werkplekken Tekenkamer ICT beheer infra Uitgeverij Bibliotheek Repro centrum Koel/ vries Beveiliging Chaufeursdiensten Receptie / Energie DC MOD Telefonie Schoonmaak OHD Cleanroom Werkplaats Afval Catering schoonmaak Groenvoorziening Routine Knelpunt Standaard Operational Excellence Product Leadership Customer intimacy Verkijgbaarheid in de markt Is het een standaard of een gespecialiseerd product? Gespecialiseerd 12

11 Toegevoegde waarde voor organisatie xxxx Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Positionering producten en diensten Energievoorziening Cleanroom Plaagdier Beveiliging schoonmaak Tekenkamer beheersing Receptie IRAS Onderhoud Regie Uitgeverij Chauffeursdiensten Koel en vries Advies Ontwikkeling & Afvalinzameling Consultancy Huisvestingsprojecten Wasserij Wagenparkbeheer Documentatie Distributiecentrum DatabaseHosting Ruimtebeheer Vormgeving / DTP Opslag + Backup Externe Toegang Meldpunt Projectleiding Serverbeheer Applicatiebeheer Redactie rapporten Kantoorschoonmaak Catering Pre-print en print Pendel Kamerplanten WerkgroepOmgeving Werkplek Verhuizingen Applicatie Basis ondersteuning Servicedesk ontwikkeling Infrastructuur Groenvoorziening Mobiele Fotografie Werkplekomgeving Werkplaats Mobiele + agenda + Agenda Decentraal Printen + WerkplekInrichting Kopieren Telecom Fijn Mech. Techniek/Elektronica Kalibratie Inkooprisico Is het een standaard of een gespecialiseerd product? 13

12 Regie 14

13 Klanten Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Op weg naar een regie organisatie Regie organisatie Demand management Supply management Advies Beleid Team van medewerkers Regie organisatie Samenwerken met leveranciers Portfoliomanagement Leveranciers Accountmanagement Administratieve besturing Performance management 15

14 Regie op basis van 9-vlaksmodel Primair proces Regie Ondersteunende diensten Richten Bepalen strategie primair proces Bepalen strategie faciliteiten, informatievoorzieni ng en regie Bepalen strategie ondersteunende diensten Inrichten Ontwerpen en plannen primair proces Ontwerpen en plannen faciliteiten, informatie voorziening en regie Ontwerpen en plannen ondersteunende diensten Verrichten Exploiteren primair proces Beheren en gebruiken faciliteiten en informatievoorzieni ngen Beheren en exploiteren ondersteunende diensten 16

15 Regiemodel met mix Facilitair en ICT Primair proces Regie Ondersteunende diensten Richten Bepalen strategie Bepalen strategie primair proces faciliteiten, Governance informatievoorzieni en Architectuur ng en regie Bepalen strategie ondersteunende diensten Inrichten Verrichten Samenwerken Account en en project Ontwerpen en Portfolio Ontwerpen mgt en besturing Ontwerpen en plannen primair plannen faciliteiten, plannen proces Informatie informatie ondersteunende Sourcing management voorziening en diensten management regie Exploiteren primair proces Sourcing Contract mgt administratie en performance Beheren en monitoring Beheren en gebruiken exploiteren Functioneel faciliteiten en ondersteunende beheer informatievoorzieni diensten ngen Functioneel beheer Contract mgt en performance monitoring =ICT regierol =FB en ICT regierol 17

16 Standaardfuncties in de informatievoorziening Op 9-vlaksmodel gematched door HRM werkgroep CIO platform Bedrijfsvoering Regie (ICT) services Richten Opdrachtgever Bedrijfsproces architect Informatiesysteem architect IS portfolio manager Applicatie software architect ICT infrastructuur architect Service Delivery architect ICT operatie architect Projectportfolio manager Risk manager Inrichten Bedrijfsproces manager Bedrijfsproces ontwerper Informatiesysteem manager Informatiesysteem ontwerper Applicatie software manager Applicatie software ontwerper Bedrijfsproces bouwer Informatiesysteem bouwer Applicatie software bouwer Bedrijfsproces tester Informatiesysteem tester ICT infrastructuur manager Service Delivery Manager ICT infrastructuur ontwerper Project en programma manager ICT infrastructuur bouwer Contractmanager ICT operatie manager Verrichten Kwalitieitsborger Functioneel procesondersteuner Technisch procesondersteuner Kwaliteitsborger IS Functioneel beheerder IS Techn. ondrst. Service Delivery Security Officer Kwaliteitsborger software Techn. ondrst. applicatie sw Techn. ondrst. ICT infrastructuur Techn. ondrst. ICT operatie Supportmedewerker Helpdesk 18

17 Matching met ITIL V2 en V3 Bedrijfsvoering Regie (ICT) services Richten Bepalen strategie bedrijfsvoering Bepalen strategie informatie voorziening en regie Bepalen strategie ICT service Inrichten Ontwerpen en plannen bedrijfsvoering Ontwerpen en plannen informatie voorziening en regie Ontwerpen en plannen ICT service Verrichten Exploiteren bedrijfsvoering Beheren en gebruiken informatie voorzieningen Beheren en exploiteren ICT services 19

18 CMMi acquisitie geplot op 9 vlaksmodel Bedrijfsvoering Regie (ICT) services Richten Inrichten Verrichten Bepalen strategie bedrijfsvoering Ontwerpen en plannen bedrijfsvoering Exploiteren bedrijfsvoering CRM Bepalen ICT Governance strategie informatie Strategy voorziening Project Portfolio en regie management Architecture Management Ontwerpen en Control plannen informatie Analysis voorziening en QA regie Project Monit. & Project Planning Measurement and Process & Product Sol. & Suppl. Agr. Dev. Acquisition Management Beheren en gebruiken informatievoozien ingen Eisen Management System Portfolio management Configuration Management Bepalen strategie ICT service Ontwerpen en plannen ICT service Beheren en exploiteren ICT services In ontwikkeling CMMI acq 20

19 Kernprocessen in de business keten Regiemodel gebaseerd op: Requirements management, project- en change management Interne klant Regie (IT) Dienstverlening Richten Business strategie Bepalen strategie bedrijfsvoering Bepalen strategie informatie voorziening en regie Bepalen strategie ICT service Technologiekeuze en innovatie Inrichten Ontwerpen en plannen bedrijfsvoering Ontwerpen en plannen informatie voorziening en regie Ontwerpen en plannen ICT service Projectinitiatie en wijzigingen Ontwikkelen systemen en diensten Verrichten Exploiteren bedrijfsvoering Beheren en gebruiken informatievoor-zieningen Beheren en exploiteren ICT services Verzoek om dienstverlening Leveren diensten 21

20 Regieprocesmodel vanuit CMMI level 3 bezien Interne klant Regie (IT) Dienstverlening Richten Vernieuwingsvoorstel Architectuur mgt Stra - tegisch overleg Service portfolio mgt Strategie & samenwerking 1. Verzoek om nieuw product of dienst Governance Inkoop en aanbesteding Projecten Vernieuwingsvoorstel leverancier Inrichten Vernieuwingsvoorstel Verbeteringsvoorstel Relatiebeheer 1. Verzoek om wijziging op bestaande product of dienst Monitoring KPI s Project monitoring & control Monitoring KPI s Wijzigingsproces Rapportage Tactisch overleg Verbeteringsvoorstel leverancier Verbeteringsvoorstel Structurele problemen Verrichten 2. Incident melding dienstverlening Klanttevredenheidsonderzoek Klachten binnen SLA Meting en analyse Klachten buiten SLA Incidentafhandeling Monitoring KPI s Rapportage Opera - tioneel overleg Verbetering dienstverlening / oplossen incidenten Leveren diensten 22

21 3. CMMI - Het projectenproces, detail 1/2 Intake uitvoeren Go Ontwikkelen en valideren eisen Inschatten proj. Go Voorbereiden project Contracteren Go S t a rt 1a Uitvoeren intake/ontwikkel klanteisen Ontwikkel klanteisen No go 2a Ontwikkel Producteisen/ oplossingen Identificeer interface eisen 2b Analyseer en valideer eisen Valideer eisen en stel impact vast 2c Maak schattingen Maak schattingen van inspanningen en kosten No go 3a Maak projectplan Leg het projectplan vast 3b Verkrijg commitment voor het plan Verkrijg commitment voor het plan 3c Leg overeenkomst vast Leg leveranciersovereenkomst vast No go Bepaal scope en behoeften via intake Business Consultant Wijs de eisen toe per productcomponent Leg product en productcomponenteisen vast Analyseer en balanceer eisen Analyseer eisen Leg een definitie vast van benodigde functionaliteit Definieer de projectlevenscyclus Bepaal schattingen van attributen van tussen producten Plan de betrokkenheid van belanghebbenden Plan de benodigde kennis en vaardigheden Breng het plan in lijn met beschikbare mensen en middelen Preview plannen die invloed op het project hebben Stel consequenties voor bestaande contracten vast Selecteer leveranciers Bepaal aankoopsoort Leg operationele concepten en scenario's vast Bepaal de scope van het project Plan management van gegevens Projectmanager Contractmanager Deliverymgr RFP proces Identificeer projectrisico's Leg budget en de planning vast Projectmanager & Resource mgt 23

22 3. CMMI - Het projectenproces, detail 2/2 Change proces Beheer Ontwerp oplossingen 4a Selecteer productcomponent 4b Stel het ontwerp op Go Stel T.O op 4c Stel design & build op 5a Bereid verificatie voor Voer verificatie uit 5b Testen 5c Verifieer geselecteerde (tussen)producten Go 6a Bereid in productiename en implementatie voor Productintegratie 6b Neem product in beheer en voer nazorg uit Selecteer oplossingen voor productcomponent Maak functioneel ontwerp No go Ontwikkel product ondersteunende documentatie Richt verificatieprocedures en criteria in Analyseer collegiale previewgegevens Analyseer de verificatiebevindingen en bepaal correctieve maatregelen No go Richt procedure en criteria in voor productintegratie Decharge project Ontwikkel alternatieve oplossingen en selectiecriteria Requirements Services Ontwerp interfaces met behulp van criteria Requirements Services Functioneel ontwerper Implementeer het ontwerp Leg technische specificatie en testeisen vast Ontwerp het product of het product-component Applicatie beheerder & Functioneel beheerder Richt de verificatieomgeving in Selecteer (tussen) producten voor verificatie Maak detail testplan Testcoordinator Voer collegiale previews uit Bereid collegiale previews voor Testcoordinator Voer verificatie uit Testcoordinator Richt een werkomgeving voor productintegratie in Bepaal de integratievolgorde Applicatie beheerder & Functioneel beheerder Voer nazorg uit Lever afgesproken product op en wijzig SLA Demand/Account Mgr & Projectmanager & Applicatie beheerder & Functioneel Beheerder & Supply mgr 24

23 Voorbeeld regieketen op 9-vlaksmodel Bedrijfsvoering Regie Services Richten Inrichten Demand org Projecten Bepalen strategie bedrijfsvoering Ontwerpen en plannen bedrijfsvoering CRM Project planning Bepalen strategie informatie voorziening en Governance regie Strategy Project Portfolio Project management portf mngt Architecture Management Ontwerpen Resource en plannen informatie voorziening mngt en Project Monit. & Control analysis regie Kennis mngt Verrichten Exploiteren bedrijfsvoering Beheren en gebruiken Change / Appl mgt informatievoozieningen Infra mgt System Portfolio management Bepalen strategie ICT service Project Project Planning Project Project Sol & supp intake mngt Measurement realisatie and Analysis aggr dev Kwaliteits Process && prod Product QA borging Project quality ass support Release & Service Sol. level & Suppl. Uitvoeren Agr. Dev. Change (tac) management impact analyse Eisen mngt Supplier mngt Service SLM op Acquisition Eisen Management ITIL management UPC s Management config Service Service desk Service Management Op service management management Opstellen architectuur Measurement & Acq mngt Infra ontwikkeling Ontwerpen en plannen ICT service Project resources Beheren en Technisch exploiteren ICT services beheer Applicatie onderhoud Project resources Applicatie integratie Technisch app beheer 25

24 Sourcingflowchart Benodigde capaciteit Hoog/gemiddeld Strategisch? Impact business Laag Ja Ja Risico s te managen? Nee Kostenreductie Stabiel? van belang? Ja Voordeel door samenwerking? Nee Nee Nee Nee Volwassen dienst? Ja Onder controle? Ja Start samenwerking Eerst verbeteren Zelf en capaciteit extern inkopen Samen verbeteren evt. uitbesteden Uitbesteden 3e generatie en Kraljic 2e generatie en Kraljic segment strategisch Twynstra of Gudde segment strategisch of hefboom knelpunt 2e/3e generatie en Kraljic segment knelpunt of routine 1e/2e generatie en Kraljic segment 26 Routine

25 Crowdsourcing

26 Crowdsourcing, Tribes en Co-creatie Crowdsourcing is een 4e generatie sourcing oplossing Crowdsourcing is het uitbesteden van taken, die traditioneel worden uitgevoerd door een werknemer of leverancier, tot een ongedefinieerde, grote groep van mensen of community, via een open oproep. Een tribe is een groep mensen die met elkaar zijn verbonden via een passie of een idee, aangevoerd door een leider Co-creatie is een business-strategie waarmee klanten helpen productvernieuwing of productverbetering te realiseren

27 Crowdsourcing The Crowdsourcing filosofie was als eerste geintroduceerd aan rond 2000 met James Surowiecki's boek The Wisdom of Crowds. De term 'Crowdsourcing' is voor het eerst gebruikt in 2006 door Jeff Howe, redacteur van Wired uit een samenstelling van de woorden crowd en sourcing Andere belangrijke thought leaders in Crowdsourcing zijn Don Tapscott met Wikinomics and Marcowikinomics en Charlene Li en Josh Bernoff met Groundswell Een meer gedetailleerde definitie was geintroduceerd op Wikipedia door Henk van Ess in September 2010 "Crowdsourcing is channeling the experts desire to solve a problem and then freely sharing the answer with everyone

28 Vangstenregistratie slim benutten data Vangstenregistratie.nl, 7000 vissers leveren een community van sportvissers en het ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie waardevolle Twynstra kennis Gudde

29 Last.fm je personal community radio station Last.fm online en legaal community radiostation voor leden (3euro/mnd) gebaseerd op jouw muziekvoorkeuren. Scrobble met itunes en je ipod en last.fm vindt nieuwe muziek en legt links met leden met dezelfde smaak

30 Nike+ itunes: hardlopen met een community

31 En het Datema Wikipilot project In 2010 werkten we aan een nautisch informatie project met veertig studenten van drie schools van Hanzehogeschool, Datema en een team van docenten en onderzoekers van Hanze, met ondersteuning van Syntens en een community van zeevarenden als ons klankbord. Zowel de technologie en de community werden parallel ontwikkeld, met behulp van Scrum en de allernieuwste ontwikkeltools. Alles in een korte tijd (3 maanden). We staan nu aan het begin van de tweede fase waarin we de eerste prototype kunnen toepassen en verder doorontwikkelen aan de opbouw van de community om de prototypes te gebruiken en de nautische gegevens te delen.

32 4 basisprincipes voor Crowdsourcing strategie Principe 1: Mensen Is jouw community genoeg gedreven op passie en hoe participeert iedereen? Tip: Gebruik de Groundswell Social Technographic profile

33 4 basisprincipes voor Crowdsourcing strategie Principe 2: Doelen Wat zijn je doelen? Wil je praten of luisteren met de community of mobiliseer je energie voor het oplossen van een probleem? Listening: Luister naar de community voor onderzoek en een beter begrip van klanten. Dit doel past het meest bij marketing ontwikkeling Talking: Gebruik je community om een idee of merk te verspreiden. Dit doel past bij uitbreiden van digitale marketing initiatieven en interactieve kanalen Energizing: Verbindt de meest enthousiaste klanten en de community met elkaar om de kracht van hun verbinding te benutten. Past ook in merkversterking Supporting: Stel een gemeenschap van klanten samen en faciliteer dat ze elkaar en de organisatie helpen en ondersteunen. Past ook bij het delen van beperkt aanwezige kennis of ervaring Embracing: Integreer de ideeën van de community met de organisatie en laat hen helpen om uw diensten en producten te verbeteren

34 4 basisprincipes voor Crowdsourcing strategie Principe 3: Strategie Hoe regisseer je de relatie met de community en hoe leidt dit tot veranderingen? Hoe bereik je een hoger niveau van participatie? Wat is jouw rol?

35 4 basisprincipes voor Crowdsourcing strategie Principe 4: Technologie Welke tools zijn handig en nuttig? Zelfbouwen Socialtext.praktisch en snel inzetbaar Wordpress.als je geduld hebt, veel zelf doen Sharepoint 2010.even wachten komt eraan Kant en klaar Ning gemakkelijk instappen, wel commercieel verdienmodel Google standaard in gebruik, alleen waar is mijn data? Winkwaves Kenniscafé..slim opgezet, niet gratis. Enkele pilots draaien bij Hanzehogeschool Social Media ondersteunt Crowdsourcing enorm

36 Hoe regisseer je crowdsourcing? Crowdsourcing kan je niet sturen; de community is leidend Sociale netwerken drijven op vertrouwen, kwaliteit, sociaal kapitaal en belang Sociaal netwerk Social Media

37 Sociale netwerken

38 Wat is een sociaal netwerk? Een netwerk bestaat uit een collectie van actoren die verbonden zijn door ties. Deze actoren genaamd nodes kunnen personen, teams, organisaties en concepten zijn. Een sociaal netwerk is een sociale structuur samengesteld uit nodes, die verbonden zijn (connected) door een of meer specifieke types van wederzijdse afhankelijkheid, zoals vriendschap, gemeenschappelijke interesses, afkeer, beliefs, kennis of prestige

39 Nicholas Christakis over sociale netwerken Video Christakis

40 Sociale netwerken: LinkedIn visualisatie

41 Concepten uit sociale netwerkanalyse Nicholas Christakis: Onze ervaring met de wereld hangt af van deze feitelijke structuur van de netwerken waar we deel van uitmaken en van al wat beweegt door dit netwerk Ronald Burt: mensen focussen op activiteiten binnen hun eigen groep en dat veroorzaakt structural holes in informatieflow tussen groepen Video Christakis

42 Social Capital Social Capital is een sociologisch concept, dat referereert aan de verbindingen binnen en tussen de sociale netwerken Het concept van Social Capital geeft de waarde van de sociale relaties weer en de rol van de samenwerking en het vertrouwen om tot collectieve resultaten te komen De nieuwe kijk op Social Capital concepten bouwt voort op academische interesse voor het oude debat in sociale wetenschappen: de relatie tussen vertrouwen, sociale netwerken en de toepassing binnen de moderne maatschappij Social Capital is de strategie om relaties te verkrijgen Grote denkers zijn Robert Putnam, Pierre Bourdieu en James Coleman

43 Start met begrip van de innovatiewet Prof. Everett Rogers 1962

44 En de wet van ongelijke participatie In de Internet cultuur is een lurker een persoon die discussies leest op een portal, nieuwsgroepen, chatroom, bestanden alleen download, luistert naar mensen in de VoIPgesprekken of andere interactieve systeem, maar zelden of nooit neemt er actief aan deelneemt (Ridings, Gefen & Arinze, Psychological Barriers: Lurker and Poster Motivation and Behavior in Online Communities 2006 )

45 Creators Critics Collectors Joiners Spectators Inactives 90% Lurkers Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Vind deze crowd en werk naar het tipping point toe Marktaandeel & Participatie Innovators 2,5% Early Adopters 13,5% Early Majority 34% Late Majority 34% Laggards 16% Groundswell ladder van particpatie

46 Leiderschap bij regie van sourcing 48

47 Leiderschap is vanuit het hart met je klant in contact Mensen verbinden zich beter met je wanneer je duidelijk kan maken waarom je het doet en niet wat je doet Gevoel, vertrouwen en intuititie (Lymbische brein) Waarom Rationaliteit en analytisch vermogen (Neocortex) Hoe Wat van binnen naar buiten 49

48 チーム 名 問 題 ビジネス ケース (プロジェクト の 必 要 性 ) 目 標 範 囲 GC Japan Inc. Proprietary and Confidential Tracker リソース 顧 客 CTQ D 定 義 M 測 定 マイルストーン A 分 析 記 入 ( 改 訂 ) 日 : 月 日 第 版 I 改 善 C 管 理 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 氏 名 役 割 時 間 配 分 Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Lean Six Sigma; effectief inspelen op klant Define Measure Analyze Improve Control Objective Define project goal Understand customer needs Draft project plan Specify metric to improve Estimate benefit in money terms Understand current process and baseline capability based on data and facts Understand cause and effect relationship Identify Vital Few Xs, i.e. the root causes of the problem Refine benefit estimation Design solutions Evaluate solutions Develop solution implementation plan Monitor effectiveness of solutions Verify benefit estimation Deploy full-scale improvement Output 作 業 ステップ 課 題 定 義 書 カタログのデザイン クリエイティブコンセプトの 設 計 コンセプトプレゼン コンセプト 修 正 レイアウト 校 正 印 刷 見 積 印 刷 CTQ derived from VOC VOC Team charter Project plan 第 1 週 月 火 水 木 金 第 2 週 月 火 水 木 金 CTQ 第 3 週 月 火 水 木 金 VOC Metrics derived from CTQ CTQ Benefit estimation Visualized data and facts 第 1 2 指 標 定 義 Visualized cause and effect relationship A list of vital few Xs and refined benefit estimation A B C D E Solutions, Should-be process リスク 新 しいロゴが 月 日 までに 承 認 されなければ 一 部 の 図 の 対 応 がリリース に 間 に 合 わなくなる 顧 客 調 査 の 結 果 を 期 日 まで に 入 手 できず CTQの 定 義 が 遅 れる Risk evaluation 起 こる 確 率 H M 影 響 の 大 きさ M H 対 応 策 ステアリングコミッテ ィーで 決 断 を 求 め る 調 査 会 社 に 日 程 を 説 明 し 対 応 を 依 頼 す る 必 要 ならスケジュ ール 調 整 する 責 任 者 Implementation plan Risk evaluation Trial Review conferenc e Operation AN TY 1W 2W 3W 4W 期 日 10/5 9/10 USL LSL Monitoring system Comparison of estimate and realized benefits Plan Perfor- mance Solution A Solution B 50 Solution C

49 Veranderen is betekenisgeving en wordt in interactie veranderd of bekrachtigd 51

50 Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Denkwijze Er verandert iets als je: Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces Blauwdruk Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmatig implementeert in een rationeel proces Rooddruk Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces Groendruk Mensen in leersituaties brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces Witdruk Spontane evolutie een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces 52

51 De vijf kleuren in één oogopslag Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk witdruk Er verandert iets als je... belangen bij elkaar brengt eerst denkt en dan (planmatig) doet mensen op de juiste manier prikkelt mensen in leersituaties brengt ruimte maakt voor spontane evolutie in een... machtsspel rationeel proces ruilexercitie leerproces dynamiserend proces naar... een haalbare oplossing, win-winsituatie de beste oplossing, een maakbare wereld een motiverende oplossing, de beste fit een oplossing die mensen samen vinden een oplossing die energie losmaakt Interventies zoals... coalitievoming, topstructurering projectmatig werken, strategische analyse beoordelen en belonen, sociale bijeenkomsten gaming en coaching, open systems planning open space meetings, zelfsturende teams door een... procesbegeleider die zijn macht gebruikt inhoudelijk expert, een projectleider HRM-expert, een coachend manager procesbegeleider die mensen steunt patroonduider die zichzelf op het spel zet gericht op... posities en context kennis en resultaten procedures, inspiratie en sfeer setting en communicatie complexiteit en betekenissen Het resultaat is... onbekend en verschuivend omschreven en gegarandeerd bedacht, niet gegarandeerd geschetst, niet gegarandeerd onvoorspelbaar De borging schuilt in... beleidsdocumenten en machtsbalans, loyaliteit meten = weten, bijsturen HRM-systemen, goede verhoudingen, communicatie lerende organisatie zelforganisatie, kwaliteit van dialoog De valkuil schuilt in... luchtfietserij, loose-loosesituatie negeren van externe en irrationele aspecten verstikkende systemen, zachte heelmeesters niemand uitsluiten, gebrek aan actie oppervlakkig begrip, laissez-faire 53

52 Vier praktische toepassingen Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te praten en beslissen over veranderen zonder scholenstrijd Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties, vraagstukken., vooral als het complex is Strategie: situationele keus voor een kansrijke kleur voor een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisatie, bij? Veranderaar: besef van eigen voorkeursstijl, aannames, competenties, beperkingen 54

53 Voorbeeld interventies Dominante kleur Niveau in de organisatie Individu Groep Organisatie Geel Personal commitment statement Outplacement Confrontatievergaderingen Topstructurering Verbeteren kwaliteit van arbeid Strategische allianties Blauw Management by objectives Hygiënisch werken Werken in projecten Besluitvorming Strategisch management BPR Rood Loopbaanontwikkeling Werving & selectie Sociale activiteiten Teamrollen (Belbin) Belonen in organisaties Mobiliteit & diversiteit Groen Coaching Feedback gesprekken Teambuilding Gaming Open systems planning Kwaliteitscirkels Wit T-group Persoonlijke groei/ opstellingen Zelfsturende teams Open space bijeenkomsten Zoekconferenties Rituelen & mystiek

54 Theory U als toolkit voor leiders Listening 1: vanuit gewoontes Downloading Vanuit oude patronen Performing door te handelen in verbinding met het geheel Seeing 2: met frisse blik Factual listening Verschillen zien Open Mind Prototpying Het nieuwe uitvoering door verbinding van hoofd, hart en handen Sensing 3: In contact met het systeem Presencing 4: verbinden met de bron Empathic listening Loslaten en verbinden met anderen Generative listening Vanuit de toekomst en collectieve verbondenheid Open Heart Open Will Crystallizing Van visie naar intentie Laten ontstaan

55 De basis voor leiderschap is vertrouwen Resultaat Verantwoordelijkheid Teamresultaten haal je alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt Betrokkenheid Verantwoordelijkheid neem je alleen als je echt betrokken bent Benoemen wat is Als je echt betrokken bent, durf je te benoemen wat belangrijk is Vertrouwen Om te durven benoemen wat belangrijk is, moet je elkaar vertrouwen 57

56 Effect Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Resultaat van juiste leiderschap en co-creatie Ontwikkellijn via co-creatie en Lean Leiderschap Energie en tijd

57 Crowdsourcing, sociale netwerken en social media voor verbinding met je klant Als je klant toegevoegde waarde ervaart zal hij/zij beter participeren Crowdsourcing geeft je klanten het gevoel dat ze aandacht krijgen Met sociale netwerken vind je de juiste peergroep Social Media zorgt voor trenddata en dialoog Begin vanuit de waarom vraag en zorg voor vertrouwen, dan gaat het werken Realiseer je dat er ook een grote groep is die niet digitaal verbinding zoekt, combineer daarom slim

58 Zo gaat het pas echt werken! Crowdsourcing en sociale netwerken kan je niet sturen, ze zijn schaalloos, zelforganiserend, onbegrensd en zonder kern Dus jij bent het netwerk Wat moet je doen: Je netwerk zit verrassender in elkaar, kijk, luister en observeer Onderdruk de neiging om dezelfde mensen te verzamelen Ontdek je eigen meerwaarde, zoek je eigen Social Capital Organiseer aanvulling op je eigen prachtige tekorten en zoek dus de structural holes op

59 We hebben nieuw gedrag nodig De ongeletterden van de 21e eeuw zijn niet zij die niet kunnen schrijven of lezen, maar zij die niet weten hoe ze moeten verbinden, herleren en samenwerken Alvin Toffler

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

(Cl)out(d)sourcing, prepare for change. Impressie van de dag

(Cl)out(d)sourcing, prepare for change. Impressie van de dag (Cl)out(d)sourcing, prepare for change Impressie van de dag Inhoudsopgave 3 Voorwoord door Eric Wesselman 4 Inleiding Cloud 6 Interview Karel van Tuijl, Philips 8 Interview Patrick van den Hurk, IBM Pon_nl

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Modellen: wanneer wat

Modellen: wanneer wat Modellen: wanneer wat COBIT INK SPICE EFQM TPI MSF BISL Activiteiten IEEE ITIL CMM-I ISO-9126 Doelgroepen Aandachts- Processen MOF Prince-2 IPW gebieden ASL RUP TMap DSDM SPIder werkgroep Integrale SPIstrategieën

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen Md jaargang 16 nummer 2 zomer 2008 MD en organisatie-ontwikkeling Cultuurverandering Multidimensionale organisaties Coachend leiding geven Md 15 JAAR De kunst van vragen stellen Md zomer 2008 Doelstelling

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

BUSINESS IS E-BUSINESS

BUSINESS IS E-BUSINESS business is e-business BUSINESS IS E-BUSINESS Bas Brand, strategy director internetpeople pagina 1 van 32 business is e-business {INLEIDING} In 2014 heeft de mobiele telefoon de PC ingehaald als het meest

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine IALOGUE magazine LEF jaargang 3 - oktober 2013 Vanderlande: Het lef om vasthoudend te standaardiseren Alliander: Tempeltje van Kees model voor de financial Arcadis: Het lef van echt leiderschap Achmea:

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie