2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen"

Transcriptie

1 2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen Oefening 7.: Gegevens invoeren Open een nieuw document. Vul uw scherm in zoals hieronder weergegeven. Bewaar de map onder de naam Factuur. Oefening 8.: Kolombreedte instellen m.b.v. de kolomgrenzen Neem uw document Factuur uit voorgaande oefening of open het document Factuur-A-Kolombreedtes. Pas de breedte van de kolommen A t/m D aan de inhoud aan, door deze kolommen te selecteren en te dubbelklikken op een van de kolomgrenzen. Stel breedte van kolom-a in, zoals hieronder weergegeven, door de begrenzing tussen de kolommen A en B te verslepen. Selecteer de kolommen B t/m D. Plaats de muisaanwijzer tussen de kolomletters op de rechter kolomgrens van één van deze drie kolommen en sleep deze tegen de linker kolomgrens aan. De kolommen zijn nu onzichtbaar geworden. De kolommen zijn echter nog wel geselecteerd. Schakel de selectie uit door op een willekeurige plaats in het werkblad te klikken. CTS/Advies Pag.nr.: 35/187

2 Plaats de muis iets rechts van de begrenzing tussen de kolommen A en E. Als u de muis goed heeft gepositioneerd, dan vertoont de muisaanwijzer een dubbele verticale streep. Trek nu de kolomgrens naar rechts. Kolom D wordt weer zichtbaar. Maak op deze manier ook kolom-c en tot slot kolom-b weer zichtbaar. Klik in het vakje in de linker bovenhoek van het werkblad. Hierdoor wordt het hele werkblad, dus alle kolommen en alle rijen, geselecteerd. Sleep twee kolomgrenzen tegen elkaar en sleep vervolgens twee rijgrenzen tegen elkaar. Het hele werkblad is nu onzichtbaar geworden. Sleep de rechter kolomgrens van het vakje een kolombreedte naar rechts en sleep de onderste rand van het vakje één regel naar beneden. Het gehele werkblad wordt nu weer zichtbaar. Laat het hele werkblad geselecteerd staan en dubbelklik éénmaal op een kolomgrens en éénmaal op een rijrand. Alle kolommen krijgen hun best passende hoogte en alle rijen krijgen hun standaardhoogte terug. Versmal kolom-a zodat de tekst nog net in zijn geheel te lezen is. Selecteer tot slot de kolommen B t/m D en maak deze beiden 8 tekens breed. De juiste breedte ziet u tijdens het verslepen van de kolomgrenzen, bij de muisaanwijzer vermeld. Oefening 9.: Formules absoluut en relatief kopiëren Activeer uw document Factuur uit voorgaande oefening of open, indien u dit niet meer hebt, het document Factuur-B-formules. Plaats in cel E7 het woordje: Exclusief. Plaats in cel E8 een formule die het tarief in cel C8 en het aantal uren in cel D8 met elkaar vermenigvuldigt. U vindt het antwoord achter in deze handleiding. Plaats in cel F7 het woordje: BTW. Plaats in cel F8 een formule die het bedrag in E8 vermenigvuldigt met de BTW in cel B6. U brengt de verwijzingen naar cellen aan door, bij het intypen van de formule, deze cellen aan te klikken. Druk echter, na het aanklikken van cel B6 een paar maal op functietoets F4, zodat er een dollarteken voor het cijfer-6 komt te staan. CTS/Advies /187

3 Plaats in cel G7 het woordje: Inclusief. Plaats in cel G8 een formule die het bedrag in E8 optelt bij het bedrag in F8. U vindt het antwoord achter in deze handleiding. Selecteer de cellen E8 t/m G8. Dubbelklik op het selectieknopje U ziet dat de formules over de hoogte van de tabel, naar beneden gekopieerd worden. Oefening 10.: Rijen en kolommen invoegen Factuur C-rijen invoegen. Selecteer het gebied A3 t/m G13. Plaats de muis op de onderrand van het geselecteerde gebied en sleep het gehele gebied één regel naar beneden. Selecteer de gehele rij 4 door op het rijnummer te klikken. Plaats de muisaanwijzer op het selectieknopje dat u geheel links op de onderste regel van de geselecteerde regel ziet. Versleep het selectieknopje met ingedrukte Shift-toets één regel naar beneden. Als u deze handeling correct uitvoert, dan wordt een lege regel ingevoegd. Selecteer regel 9 en druk de Control-toets en het plusteken tegelijkertijd in (als het plusteken aan de bovenzijde van een toets staat, dan moet u dus ook de Shift-toets indrukken). Voeg op de zelfde wijze in de tabel een lege regel in onder Detailtekening. Selecteer kolom-e en voeg een lege kolom in door tegelijk op de Control-toets en het plusteken te klikken. Het resultaat moet er uit zien als in onderstaand voorbeeld. CTS/Advies /187

4 Oefening 11.: De Som-knop Factuur D-Somfunctie. Selecteer cel D13 en klik op de som-knop in het groepsvak Start Bewerken [Home Editing]. U ziet dat automatisch een somformule wordt ingevuld die de twee getallen er boven optelt. Klik nogmaals op dezelfde knop of druk op Enter om de formule in de cel in te voeren. Selecteer cel D18 en dubbelklik de som-knop. U ziet dat nu een somformule wordt ingevuld die de overige cijfers uit de kolom optelt. Controleer de telling door met de muis de cellen D14 t/m D17 te selecteren. Het totaal van de getallen binnen de selectie verschijnt dan op de statusregel. Selecteer cel D19 en klik de som-knop. U ziet dat nu een somformule wordt ingevuld die de twee subtotalen bij elkaar optelt. Druk op Enter op de formule in te voeren in de cel. CTS/Advies /187

5 Oefening 12.: kopiëren met de Control-toets Factuur E-kopiëren. Plaats in cel A13 de tekst Subtotaal. Kopieer de inhoud van deze cel naar de cel A18, door deze er met de Control-toets ingedrukt, aan de rand van de selectie, naar toe te slepen. Type in cel A19 de tekst Totaal. Selecteer cel E11 t/m E19. Plaats in cel E11 het Euro-teken u kunt dit doen door de toetscombinatie Control+Alt+5 in te drukken of met de optie Invoegen Symbolen Symbool [Insert Symbols Symbol]. Druk de toetscombinatie Control+Enter in. U ziet dat het euroteken niet alleen in de cel wordt, ingevoerd maar tevens naar alle geselecteerde cellen gekopieerd wordt. Versmal kolom-e door te dubbelklikken op de celgrens tussen kolomkop-e en kolomkop-f. Selecteer kolom-c en versleep deze aan de rand met ingedrukte Shift-toets naar een positie tussen kolom-d en kolom-e. Selecteer de cel C13 met de somformule. Kopieer deze formule naar cellen F13 door deze aan de rand met ingedrukte Control-toets hiernaar toe te verslepen. Kopieer de formule in cel F13 naar de cellen G13 t/m H13 door het selectieknopje twee cellen naar rechts te slepen. Kopieer op de zelfde wijze de formules in de cellen C18 en C19 naar de cellen F18 t/m H19 Selecteer de rijen 4 en 5 door met de muis over de rijnummers te slepen. Versleep de selectie met ingedrukt Shift-toets naar een positie tussen regel 9 en 10. Beide regels worden op de nieuwe positie tussen gevoegd. Selecteer kolom-e. Sleep een kopie van kolom-e naar een positie tussen kolom-f en kolom-g door deze met ingedrukte Shift-toets en ingedrukte Control-toets hier naartoe te slepen. Sleep vervolgens normaals een kopie van deze kolom naar een positie tussen de kolom-h en kolom-i. CTS/Advies /187

6 Plaats op dezelfde manier een kopie voor de laatste kolom met getallen. Oefening 13.: Getalsopmaak met het Lint Factuur-F-Getalspmaak. In het navolgende gaan wij het euroteken in de kolom voor de getallen plaatsen. Daartoe gaan wij eerst weer de extra kolommen I, G en E verwijderen. Selecteer kolom-e, kolom-g en kolom-i. Dit is een meervoudige selectie, dus dat doet u door met de Control-toets ingedrukt op de kolomletters te klikken. Druk vervolgens op Control-toets en het minteken. Alle drie de kolommen worden tegelijkertijd verwijderd. Selecteer in het werkblad de cellen D11 t/m G19. Klik onder de tab Start [Home] in de groep Getal [Number] op de knop Duizendtalnotatie [Comma Style]. De geselecteerde cellen worden met twee cijfers achter het decimaalteken weergegeven. Pas zo nodig de kolombreedte aan. Laat de cellen D11 t/m G19 geselecteerd staan. Verwijder de getallen achter het decimaalteken door tweemaal op de knop te klikken om het aantal decimalen te verlagen. Geeft het percentage in cel B6, met de knop in het Lint, een weergave met één cijfer achter de komma. Selecteer de cellen D11 t/m G19 en geeft de getallen de Financiële getalnotatie [Accounting Number Format]. CTS/Advies /187

7 Oefening 14.: Getalsopmaak met het dialoogkader Factuur-G-Getalsopmaak-aangepast. Selecteer de cellen C11 t/m C19. Klik op het kleine zwarte diagonale pijltje dat u rechts onder in het groepsvak voor de getalsopmaak ziet. U krijgt nu het dialoogkader voor de getalsopmaak op het scherm. Klik op de groep Aangepast [Custom]. Type in het tekstvak onder het woordje Type de getalsopmaak: 0 uur. Klik op OK. In het voorbeeld ziet u achter de getallen het woord uur verschijnen. Selecteer de cellen D11 t/m G19 en bekijk de getalsopmaak die is toegekend in het dialoogkader voor de getalsopmaak. Wijzig de opmaak zodat voor de getallen het woord Euro verschijnt. Bekijk het resultaat in het werkblad. Pas zonodig de kolombreedte weer aan. Bij negatieve getallen staat het minteken voor het getal en als de waarde 0 is, dan wordt een streepje in de cel weergegeven. Wijzig de opmaak zodat bij de negatieve getallen het minteken en bij de positieve getallen een spatie ter breedte van een minteken achter de getallen verschijnt. Bekijk het resultaat in het werkblad. Pas zonodig de kolombreedte weer aan. Wijzig de opmaak, zodat als het getal 0 is, er helemaal niets in de cel verschijnt. CTS/Advies /187

8 Oefening 15.: Datumopmaak met het dialoogkader Factuur-H-Datumopmaak-aangepast. Plaats in cel B4 de formule =NU() [=NOW()]. Geef met het dialoogkader voor de getalsopmaak de datum de opmaak: dddd d mmmm jjjj [dddd d mmmm yyyy]. Maak de cel zo nodig breder om het resultaat te kunnen bekijken. Geef met het dialoogvenster voor de getalsopmaak, de datum in cel B4 de opmaak : mm-dd-jj [mm-dd-yy] Dubbelklik de kolomgrens tussen de letters B en C om de kolom passend te maken. U krijgt nu eerst de maand en dan de dag te zien. Dit is de Amerikaanse manier om datums weer te geven. Oefening 16.: Voorwaardelijke opmaak Selecteer de regels met getallen in de tabel. Gebruik de voorwaardelijke opmaak om een regel te maken die alle regels rood maakt waarvan de omschrijving in de eerste kolom het woord Subtotaal is. Oefening 17.: Tekenopmaak met de knoppen in het Lint. Factuur-I-Tekenopmaak. Maak met behulp van de knoppen in het Lint [Ribbon] de letters van de tekst in de cellen A1 en A2, Schuin [Italic], 14 punts en Vet [Bold]. Geef de tekst in cel A8 een dubbele onderstreping [Double underline]. CTS/Advies /187

9 Maak de inhoud van de cellen, C10 t/m G10 en A13 t/m G13 en A18 t/m G19 allemaal tegelijk (meervoudige selectie dus) Vet [Bold]. Oefening 18.: Uitlijning met de knoppen in het Lint. Factuur-J-Uitlijning. Centreer met behulp van de knoppen in het Lint [Ribbon] de tekst in de cellen C10 t/m G10. Plaats de tekst in cel B5 rechts in de cel. Selecteer de cellen A1 t/m G1. Laat de inhoud van de cel A1 klik op de knop Samenvoegen en centreren [Merg & Center]. Doet hetzelfde met de inhoud van cel A2. Het samenvoegen van cellen verstoort de structuur van kolommen en rijen. Dit kan bij bepaalde functies van Excel problemen geven. Maak met dezelfde knop het samenvoegen van de cellen A1 t/m G1 en de cellen A2 t/m G2 weer ongedaan. Versleep de inhoud van de cellen A1 en A2 naar E1 en E2. Klik op de knop Centreren [Center]. U hebt visueel nu hetzelfde effect bereikt, terwijl de kolommenstructuur gehandhaafd blijft. Oefening 19.: Randen rondom cellen met de knoppen in het Lint. Factuur-K-Randen. Maak een meervoudige selectie van de cellen: C10 t/m G10, C13 t/m G13, C18 t/m G18 en C19 t/m G19. Plaats met behulp van de knop in het Lint [Ribbon] een Dikke kaderrand rondom de cellen [Thick Box Border]. Oefening 20.: Randen rondom cellen met het dialoogkader. Factuur-L-Randen-dialoogkader. Selecteer de cellen C10 t/m G10 en C19 t/m G19. Klik ergens binnen de selectie op de rechter muisknop en kies Celeigenschappen - Rand [Format Cells - Border]. Geef de cellen een rode dubbele omlijning, door eerst de rode kleur te selecteren, vervolgens een dubbel lijn te kiezen en tot slot dit aan de Omtrek [Outline] toe te kennen. CTS/Advies /187

10 Oefening 21.: Cellen namen geven Factuur-M-Namen. Kies Beeld Weergeven [View Show]. Controleer of de optie Formulebalk [Formula Bar] aan staat. Selecteer in de Factuur de cellen met de uren (dus niet de cellen met de subtotalen en het totaal meeselecteren). Klik gheel links in de formulebalk op de celreferentie die u daar ziet. Type hier voor de cellen de naam Uren en druk op Enter. Klik in een willekeurige cel in het werkblad, zodat de uren niet meer geselecteerd zijn. Klik in de formulebalk op het zwarte pijltje achter het vak met de celreferentie. Selecteer de naam Uren. U ziet dat de cellen met de uren weer geselecteerd worden. U kunt niet direct beginnen met andere aantallen uren in te typen. Selecteer cel C9 en type hier de formule: =SOM(uren) [=SUM( )] U ziet dat de formule correct wordt uitgerekend onder gebruikmaking van de celnaam. Oefening 22.: Sjabloon maken Factuur-N-Sjabloon. Klik geheel links in de formulebalk op het pijltje om het keuzelijstje te openen en selecteer de naam uren. U ziet dat nu alle cellen geselecteerd worden die tot de groep Uren behoren. Wis de inhoud van de cellen door op de Delete-toets te drukken. Kies de optie Bestand - Opslaan als [File - Save As]. Kies in de keuzelijst achter Opslaan als [Save as type] voor een Excel-sjabloon [Excel Template]. Merk op dat Excel een special map op schrijf selecteert, waar de sjablonen in worden opgeslagen. Sla het bestand op met de naam Factuur. Sluit het document. Klik op de optie Bestand - Nieuw [File - New]. Klik op Mijn sjablonen [My Templates]. Kies het sjabloon Factuur als basis voor uw nieuwe document. CTS/Advies /187

11 Het sjabloon wordt geopend en u kunt dit opnieuw voor een factuur gebruiken. Vul waarden in. Klik in de werkbalk Snelle toegang [Quick Access] de optie Bewaren [Save]. U ziet dat het sjabloon zich niet laat overschrijven en toch met het dialoogkader Bewaar als [Save As] komt. Klik op Annuleren [Cancel] en sluit het document zonder dit te bewaren met Bestand Sluiten [File Close]. Extra oefening 23.: Formule met absolute en relatieve verwijzingen. Hierna ziet u een tabel met de tafels van 1 tot 10. Deze gaat u zelf maken. Neem uw document Oefening-gevorderd voor u. Neem een nieuw tabblad voor u en geeft het de naam absoluutrelatief. Plaats in de cellen A2 en A3 de getallen 1 en 2. Selecteer de cellen A2 en A3 en trek vervolgens het selectieknopje 8 cellen naar beneden. U ziet de getallen 1 t/m 10 verschijnen. Selecteer de cellen A2 t/m A11. Kopieer de selectie. Selecteer cel B1. Klik met de rechter muisknop in cel B1 en kies in het snelmenu de optie Plakken Speciaal [Paste Special]. Kies voor Transponeren [Transpose] en klik OK U ziet dat de gekopieerde kolom als rij wordt ingeplakt. Plaats nu in cel B2 een formule die het getal op de bovenst rij vermenigvuldigd met het getal in de eerste kolom. Om er voor de zorgen dat bij het kopiëren de verwijzingen naar de bovenste rij en de eerste kolom vast blijven, plaatst u dollartekens in de verwijzingen. Nadat u de formule heeft ingevoerd in cel B2 kopieert u de formule naar de andere cellen van de tabel, door het verslepen van de selectieknop, eerst naar cel K2 en vervolgens naar cel K11. Als u de absolute verwijzingen goed in de formule geplaatst hebt, dan verschijnen de tafels van 1 t/m 10. CTS/Advies /187

12 U vindt het antwoord achter in deze handleiding. Bewaar uw document. Extra oefening 24.: Opmaak Maak uw document Factuur uit voorgaande oefening af, zoals onderstaand. Sluit het document en bewaar de wijzigingen op schijf. CTS/Advies /187

2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen

2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen 2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen Oefening 7.: Gegevens invoeren Open een nieuw document. Vul uw scherm in zoals hieronder weergegeven. Bewaar de map onder de naam Factuur. Oefening 8.: Kolombreedte

Nadere informatie

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan)

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan) Excel 2010 gevorderd (Kopiëren niet toegestaan) Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - CTS/Advies: 19 December 2014 Niets uit deze handleiding mag gekopieerd of anderszins vermenigvuldig

Nadere informatie

6.5. Verplaatsen en kopiëren: oefeningen

6.5. Verplaatsen en kopiëren: oefeningen 6.5. Verplaatsen en kopiëren: oefeningen Oefening 20.: rijen invoegen Activeer het werkblad uit voorgaande oefening (of vraag de docent om oefenbestand Factuur B-rijen invoegen ). Selecteer rij 2. Versleep

Nadere informatie

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer Inhoudsopgave: De werkmap p. 1 Navigeren p. 1 Selecteren p. 2 Het hele werkblad selecteren p. 2 Gegevens invoeren p. 3 De kolombreedte aanpassen p. 3 Bladtabs p. 4 Naam tabblad wijzigingen p. 4 Invoegen

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder.

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder. Inleiding Rekenen is een onderdeel van iedere opleiding. Het programma waar je mee kunt rekenen op de computer is het programma Excel, onderdeel van Microsoft Office. Excel is een krachtig rekenprogramma.

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

2.6 Spreadsheets met Excel

2.6 Spreadsheets met Excel 2.6 Spreadsheets met Excel LEERDOEL Het beheersen van de basisprincipes van werken met spreadsheets. Werken met spreadsheets leer je alleen maar door daadwerkelijk achter een computer te gaan zitten. Deze

Nadere informatie

9.6 Koppelingen: oefeningen

9.6 Koppelingen: oefeningen 9.6 Koppelingen: oefeningen Oefening 74.: Verwijzingen intypen Open het document "Glasoven". In een fabriek die verpakkingsglas maakt (flessen en potten) heeft men een 3 glasovens die de flessen en possen

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

9.19 Macro s: oefeningen

9.19 Macro s: oefeningen 9.19 Macro s: oefeningen Oefening 84.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

8.5 Koppelingen: oefeningen

8.5 Koppelingen: oefeningen 8.5 Koppelingen: oefeningen Oefening 68.: Verwijzingen intypen Open het document "Glasoven". In dit document worden fictief de kosten berekend die gemaakt moeten worden voor de productie van een glazen

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 13 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken.

Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 4 Celopmaak via het Lint, groep Lettertype Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken. Knop (Lettertype) (Tekengrootte) (Vet)

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Cellen automatisch vullen

Cellen automatisch vullen Cellen automatisch vullen Open een nieuw bestand. Typ in cel A1 het woord Zondag. Klik op cel A1. Er staat nu een kader omheen. Rechts onder in het kader zie je een vierkantje, de vulgreep. Sleep de vulgreep

Nadere informatie

9.18 Macro s: oefeningen

9.18 Macro s: oefeningen 9.18 Macro s: oefeningen Oefening 77.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

Sneltoetsen Excel 2010

Sneltoetsen Excel 2010 1 Waarom Sneltoetsen Gebruiken? Om het werken met Excel te versnellen en gemakkelijker te maken zijn er honderden sneltoetsen die je kunt gebruiken om de meest uitlopende opdrachten uit te voeren. Je kunt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken. Werken met een spreadsheet. door M. Aangeenbrug

Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken. Werken met een spreadsheet. door M. Aangeenbrug Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken Werken met een spreadsheet door M. Aangeenbrug Op de meeste PC s is wel een kantoorpakket geïnstalleerd. Velen beperken zich tot het gebruik van de tekstverwerker

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

5 FORMULES EN FUNCTIES

5 FORMULES EN FUNCTIES 72 5 FORMULES EN FUNCTIES Dit hoofdstuk behandelt één van de belangrijkste aspecten van spreadsheet programma s: het rekenen met formules en functies. 5.1 Formules invoeren Bij dit onderwerp gebruikt u

Nadere informatie

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen.

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-indeling, de Pagina-instelling Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. Klik op de knop Afdrukstand

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Computerlessen voor Senioren. Themacursus. Basis Excel. Uitgave Samenstelling: Lucien Delchambre Paul Derycke. Werken met mappen 1

Computerlessen voor Senioren. Themacursus. Basis Excel. Uitgave Samenstelling: Lucien Delchambre Paul Derycke. Werken met mappen 1 & Computerlessen voor Senioren Themacursus Basis Excel Uitgave 2010 Samenstelling: Lucien Delchambre Paul Derycke Werken met mappen 1 HANDLEIDING BASIS EXCEL 3 1 Inleiding 3 2 Belangrijke functies 8 3

Nadere informatie

Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2

Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2 Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2 Te beheersen vaardigheid voor de lesgever: het is belangrijk dat u in een oogopslag de formules achter de getallen kan controleren. Het is voor de leerlingen

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

7.8 Lijsten oefeningen

7.8 Lijsten oefeningen 7.8 Lijsten oefeningen Opgaven 58.: Gegevensvalidatie Open het document Autokosten.xls. Selecteer kolom-a. Selecteer Gegevens Gegevensvalidatie Gegevensvalidatie [Data Data Validation Data Validation].

Nadere informatie

Het maken van grafieken met Excel

Het maken van grafieken met Excel Het maken van grafieken met Excel Hoe vaak gebeurt het niet dat je bij een natuurkunde practicum een hele reeks meetgegevens verzameld hebt en dat je deze in een tabel en een grafiek in je verslag wilt

Nadere informatie

Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties

Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties Handleiding van Auteur: CorVerm Januari 2011 handleiding: Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties In dit artikel leggen we aan de hand

Nadere informatie

8.9 Draaitabellen [Pivot tables]

8.9 Draaitabellen [Pivot tables] 8.9 Draaitabellen [Pivot tables] U kunt de gegevens uit een lijst in een tabel laten weergeven uitgezet tegen tegen één of meer andere veldwaarden. U kunt bijvoorbeeld de bedragen uit onze voorbeeldlijst

Nadere informatie

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Tabellen in Word 2010 Otto Slijkhuis Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Word-gebruikers met teksten omgaan. In plaats van het invoegen van een tabel om gegevens keurig in een overzicht te

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basishandelingen

Hoofdstuk 2 Basishandelingen Hoofdstuk 2 Basishandelingen Overzicht van de vereiste voorkennis Kennismaking met Windows Basishandelingen in Windows Hoofdstuk 1: Inleiding Je leert in dit hoofdstuk Studietaak 1: De celaanwijzer verplaatsen......................................................207

Nadere informatie

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens Met behulp van een rekenblad of spreadsheet kan je een groot aantal getallen invoeren, de computer hiermee laten rekenen en de bekomen resultaten verder verwerken.

Nadere informatie

EXCEL. Een paar handigheden Vertikaal / horizontaal zoeken Een draaitabel

EXCEL. Een paar handigheden Vertikaal / horizontaal zoeken Een draaitabel EXCEL Een paar handigheden Vertikaal / horizontaal zoeken Een draaitabel Een paar handigheden wellicht handig om te gebruiken Nummeren van rijen Breedte van kolommen aanpassen Cellen absoluut maken Opmaak

Nadere informatie

Oefeningen Excel basis. Oefening 1 Selecteren 1. Neem de volgende selectie over. 2. Teken d.m.v. selecteren de eerste letter van uw naam

Oefeningen Excel basis. Oefening 1 Selecteren 1. Neem de volgende selectie over. 2. Teken d.m.v. selecteren de eerste letter van uw naam Oefeningen Excel basis Oefening 1 Selecteren 1. Neem de volgende selectie over. 2. Teken d.m.v. selecteren de eerste letter van uw naam Oefening 2 Invoeren gegevens 1. Open een lege werkmap. 2. Plaats

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe 2014 Les 6 Kalender maken Gerkje Gouweouwe 25-5-2014 LES 6 KALENDER MAKEN IN WORD. Open Word, klik Tabblad Invoegen klik onder Tabel op het Vinkje en kies Tabel invoegen onderstaand scherm verschijnt.

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Basis Excel cursus 2013

Basis Excel cursus 2013 Basis Excel cursus 2013 Learnit Training Gratis cursus Excel 2013 Deze Learnit cursus is ontwikkeld om u een indruk te geven van het rekenprogramma Excel 2013 en haar mogelijkheden. In zes lessen leert

Nadere informatie

DOCUMENT SAMENSTELLEN

DOCUMENT SAMENSTELLEN Pagina 168 7 In dit hoofdstuk gaat u een nieuwsbrief maken met behulp van een sjabloon. De artikelen die in de nieuwsbrief worden opgenomen zijn al geschreven. U hoeft de tekst alleen nog naar de juiste

Nadere informatie

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1 Dit bundeltje is van Werken in Word Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van Leen Van Damme Pagina Inhoudsopgave Word openen... 3 Scherm in Word... 4 Lint in Word... 5 Document opslaan... 6 Afdrukvoorbeeld

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners , Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: december 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners , Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: december 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: december 2012 ISBN: 978-90-817910-4-5 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Handleiding Macromedia Contribute

Handleiding Macromedia Contribute Handleiding Macromedia Contribute Marcel Lemmen en Frank Coenders maart 2008 Handleiding Macromedia Contribute 1 Contribute in vogelvlucht Contribute werkt simpel en intuïtief. Het bewerken van een website

Nadere informatie

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 a. Open de werkmap Draaitabel. b. Sorteer de gegevens Van A naar Z op de kolom Verkoper. c. Maak een Tabel bij alle gegevens van de verkoper De Koning.

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

Grafieken veranderen met Excel 2007

Grafieken veranderen met Excel 2007 Grafieken veranderen met Excel 2007 Hoe werkt Excel? Eerste oefening Hieronder zie je een gedeelte van het openingsscherm van Excel. Let op hoe we alle onderdelen van het werkblad noemen! Aantal decimalen

Nadere informatie

Korte inleiding Excel

Korte inleiding Excel Korte Inleiding Excel, het verwerken van meetresultaten 1 Korte inleiding Excel ten behoeve van het verwerken van meetresultaten. In deze korte cursus zullen we leren hoe we het spreadsheet-(rekenvel-)programma

Nadere informatie

Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen

Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen Kolombreedte en rijhoogte#breedtehoogte Opmaak van cellen Lettertype Uitlijning Opvulling Randen Getallen Datum en tijd Voorwaardelijke opmaak Gebruik van thema's

Nadere informatie

Excel voor beginners (2) Handleiding van Helpmij.nl

Excel voor beginners (2) Handleiding van Helpmij.nl Excel voor beginners (2) Handleiding van Auteur: CorVerm April 2008 Ook deze keer gaan we aan de hand van een voorbeeld aan de slag om Excel beter te leren kennen. Ditmaal gaan we een model maken om de

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word

Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word 8.1. Word starten 93 8.2. Een nieuwe tekst maken 94 8.3. Tekst meteen bewaren 95 8.4. Tekst schrijven 96 8.5. Tekst veranderen en verplaatsen 97 8.6. Een tabel maken 99 8.7.

Nadere informatie

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel.

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel. Module 14 Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar

Nadere informatie

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Hieronder een overzicht van veelgebruikte sneltoetsen in Microsoft PowerPoint. Deze sneltoetsen zijn van toepassing in vrijwel alle versies, waaronder PowerPoint

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek.

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek. Les 14 Formulieren maken In deze les leert u een hoe u met velden een invulformulier voor een telefoonnotitie maakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van velden, secties en beveiliging. Daarvoor moet wel een

Nadere informatie

1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN

1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN 1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN Wat is een draaitabel? De functie Draaitabel is het krachtigste instrument van Excel om grote verzamelingen data te analyseren. De data worden razendsnel samengevat in een

Nadere informatie

Excel : de basis. Wat is Excel?

Excel : de basis. Wat is Excel? Excel : de basis Wat is Excel? Excel is een rekenbladprogramma (spreadsheet). Je kan met dit programma dus op een eenvoudige manier getallen weer geven, ordenen, vergelijken, berekenen en presenteren.

Nadere informatie

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina.

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina. Gegevens exporteren en bewerken vanuit GRIEL Stap 1. Selecteer de juiste gegevens en download deze 1. Stel het datumfilter in op de gewenste periode. Druk op ververs. 2. Maak met behulp van het filter

Nadere informatie

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen - Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen Registreren (1) Ga naar het inlogscherm aan de linkerkant Klik op Registreer Registreren (2) Vul de velden in zoals aangegeven. Druk op de

Nadere informatie

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint verkennen POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 in het menu Start klikken. Typ anders in

Nadere informatie

3.4 De Wizard voor het samenvoegen

3.4 De Wizard voor het samenvoegen 3.4 De Wizard voor het samenvoegen Het hoofddocument kan een brief, maar kan ook een etiket of enveloppe zijn. Bij het samenvoegen van het hoofddocument met het gegevensbestand worden telkens de gegevens

Nadere informatie

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken.

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten en afsluiten POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 klikken. Typ anders in het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Microsoft Word

Hoofdstuk 1. Microsoft Word Handleiding Hoofdstuk 1. Microsoft Word... 2 Vet, cursief en onderstreept... 2 Opslaan van een bestand... 2 Afsluiten van een bestand... 2 Definitief Verwijderen van een bestand... 2 Beginnen met nieuw

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

1 Rijen of kolommen verwijderen

1 Rijen of kolommen verwijderen Werken met cellen cellen invoegen en verwijderen Excel Als je gegevens in een cel invoert, worden de afmetingen van die cel niet altijd automatisch aangepast als de cel te klein blijkt. Daarom zal je vaak

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op.

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Word 2016 - basis Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Welke Word? Word 2016 is te koop als onderdeel van

Nadere informatie

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt.

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Beste klant, Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Na de installatie ziet u dit icoon op uw bureaublad: staan. Ga

Nadere informatie

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Inleiding In deze les wordt het maken van een tekst document met gebruikmaking van Microsoft Office Word behandeld. (Het gaat hier om één van de oudere versies).

Nadere informatie

Cellen naast onder noem je een kolom Cellen naast elkaar noem je een rij Kolommen worden met letters aangegeven A..Z AA.AZ BA BZ enz.

Cellen naast onder noem je een kolom Cellen naast elkaar noem je een rij Kolommen worden met letters aangegeven A..Z AA.AZ BA BZ enz. Werken met Excel 1 A. werkbladen Een excelmap bestaat uit werkbladen. (zie onderaan het scherm). Als je met rechts op Blad1 klikt kan je bladen invoegen en de naam van bladen veranderen. Zie voorbeeld

Nadere informatie

1 Copyright 2009 Digitale Computer Cursus 1e druk 2009 Auteur Interactieve oefeningen en website Vormgeving A. Beumer A.J.M. Mul A. Beumer Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Vragen opmaken in de editor

Vragen opmaken in de editor Vragen opmaken in de editor De tekstvakken van WTMaak zijn in versie 5.0 opgebouwd volgens de HTML5-methode. Hiermee kunt u direct zien wat u invoegt of opmaakt, de zogenaamde WYSIWYG methode (What You

Nadere informatie

3. Voorwaardelijke Opmaak

3. Voorwaardelijke Opmaak 3. Voorwaardelijke Opmaak In deze module leert u: - Wat de voorwaardelijke opmaak is. - Hoe u de voorwaardelijke opmaak toe kunt passen. Met voorwaardelijke opmaak kunt u opmaakkenmerken toekennen aan

Nadere informatie

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken offfice_libreoffice_tekstdocument_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken vooral Als een tekstdocument ook zal worden gebruikt op een computer zonder LibreOffice dan kan dit

Nadere informatie

Excel: maak een tabel

Excel: maak een tabel Excel: maak een tabel Excel is een handig programma als je gegevens wilt ordenen en sorteren of wanneer je met cijfers werkt. In deze studiekaart leer je hoe je een tabel kunt maken in Excel. Er zijn nog

Nadere informatie

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken Om het online programma te kunnen gebruiken het je een account nodig. Wat heb je nodig om een account voor Photo Collage te kunnen aanmaken: Username (gebruikersnaam) Email account Password (wachtwoord

Nadere informatie

8.8 Records selecteren

8.8 Records selecteren 8.8 Records selecteren Voor het maken van een uittreksel van één of meerdere records die aan een bepaald criterium voldoen, maakt u gebruik van het 'Filter'. 8.8.1 Automatisch filter Klik in het gebied

Nadere informatie

INFORMATIE HALEN UIT EXCEL REKENBLADEN

INFORMATIE HALEN UIT EXCEL REKENBLADEN INFORMATIE HALEN UIT EXCEL REKENBLADEN Naam Nr Klas Datum Microsoft Excel is een rekenprogramma dat behoort tot het geïntegreerd softwarepakket Microsoft Office. Elektronische rekenbladen of spreadsheets

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. module 4. Excel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN:

Europees Computer Rijbewijs. module 4. Excel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN: Europees Computer Rijbewijs module 4 Excel 2003 2004 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN: 90 460 0102 4 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling

Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling overslaan. Oefening 6.1 a. Open de werkmap Draaitabel. b. Sorteer de gegevens

Nadere informatie

Inhoud Basiscursus. Excel 2010

Inhoud Basiscursus. Excel 2010 Inhoud Basiscursus Excel 2010 Basis vaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-2 Ribbon... 1-2 Backstage... 1-5 Knopafbeeldingen in het Ribbon... 1-8 Quick Access Toolbar... 1-9 Scherminfo... 1-9

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint, H6 SAMENVATTING HOOFDSTUK 6. Galerie voor diagrammen:

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint, H6 SAMENVATTING HOOFDSTUK 6. Galerie voor diagrammen: SAMENVATTING HOOFDSTUK 6 Diagram invoegen Via de menukeuzen Invoegen, Diagram of met Galerie voor diagrammen: open je het venster Er zijn 6 verschillende diagrammen: 1. Organigram 2. Cyclusdiagram 3. Radiaaldiagram

Nadere informatie

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne 2 e semster 13 Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne Naam :. Hoofdstuk 1: Inleiding Met een rekenblad kunnen we gegevens berekenen, vergelijken, ordenen en presenteren. Excel start je op via het menu

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2013/2016, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1. PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2013/2016, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1. PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten PowerPoint opstarten POWERPOINT kan bijvoorbeeld worden opgestart via een snelkoppeling op het bureaublad. Presentaties openen en het

Nadere informatie

Excel enkele tips Handleiding van Helpmij.nl Auteur: CorVerm Juni 2014

Excel enkele tips Handleiding van Helpmij.nl Auteur: CorVerm Juni 2014 Excel enkele tips Handleiding van Auteur: CorVerm Juni 2014 handleiding: Excel enkele tips Lege cellen, rijen en of kolommen verwijderen Stel dat er lege rijen, kolommen en cellen in je Excel sheet zitten

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand.

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand. SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Navigeren door records Je kunt bladeren door de velden en records van een tabel: Knop Omschrijving Naar volgend record Naar vorig record Naar laatste record Naar eerste record

Nadere informatie