BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 19 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 19 mei 2014"

Transcriptie

1 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!!Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren. BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 19 mei 2014 Aanwezig Voorzitter: Raadsgriffier: Raadsleden: Wethouders: Secretaris: mevrouw B.A.H. Galama. de heer K. Willems. de heren A.H. van Beek (ChristenUnie), G.J. Boels (CDA), H.T. Bieze (GBS), mevrouw G. Brongers-Roffel (CDA), de heren O.J. Dijkstra (ChristenUnie), P.D. Gelling (CDA), F. van der Heide (ChristenUnie), E.P. Hofstra (PvdA), E. Idema (SP), T. Klinkhamer (PvdA), de dames V. Kroom (PvdA), M. Luijken (SP), de heer A. Maarsingh (CDA), mevrouw B. Meertens (GBS), de heren E. Nijenbanning (VVD), W. Orsel (SP), K. Pals (D66), A. Ploeger (GBS), de dames M. Sanders-Sanders (CDA), G. Schipper (PvdA), I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie), T. Wanders (SP) en E.J. Zeegers-Koomen (SP). de heren F.J.C. Boen, P.W. Gelling, H.J. Hamster en R.P. Plieger. de heer G.J. van der Zanden. Afwezig Raadslid: - Algemeen 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Mededelingen Tijdens de vergadering zal de fotograaf een aantal foto's maken. 3. Vaststellen agenda Voorstel : De ontwerpagenda vast te stellen. 4. Insprekers Er hebben zich geen insprekers gemeld. Informatief 5. enlijst Voorstel : De besluitenlijsten van 24 maart 2014 en 27 maart 2014 vast te stellen. 1

2 6. Lijst met openstaande toezeggingen Voorstel : De lijst met openstaande toezeggingen vast te stellen. : Conform, met de opmerking dat punt 42 winkeltijdenwet van de lijst wordt gehaald i.v.m. voldoende beantwoording. 7. Lijst met ingekomen stukken Voorstel : De brieven onder de punten 1 t/m 7 conform het advies af te handelen. 8. Inlichtingen college 9. Vragenuur 10. Interpellaties 11. Rondvraag Idema Burgemeester : De SP is benieuwd of de burgemeester de actie over het Landelijk Kinderpardon heeft ondersteund. : Geeft aan dit ondersteund te hebben. Pals : D66 kreeg van diverse bewoners klachten over het feest tijdens de herdenking op 4 mei op de SPW velden. Onfatsoenlijk, dit graag doorspelen aan SPW. Burgemeester : Is onbekend bij het college. Er zal navraag worden gedaan of er een vergunning is verleend. De raad ontvangt hierover een reactie. Ploeger Burgemeester Sanders Plieger : GBS las een artikel in het DVHN inzake het verdwijnen van eenvoudig werk en het moeilijker worden om stageplekken aan te bieden in Groningen en Drenthe. GBS verzoekt het college als deze gegevens kloppen hier actief mee om te gaan. : Artikel is vermoedelijk bedoeld als een soort wake-up call. Hier wordt al rekening mee gehouden. : Er zitten veel hobbels door de wortels van de bomen in het fietspad IJzeren klap richting Stadskanaal. CDA verzoekt het college hier aandacht aan te besteden. : De opmerking wordt meegenomen. De raad wordt op de hoogte gehouden wat eruit komt. vorming met debat 12. Jaarrekening in liquidatie 2013 Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen Voorstel : In te stemmen met de jaarrekening 2013 in liquidatie van de Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen. 2

3 13. Vaststellen bestemmingsplan Musselkanaal, Marktstraat Voorstel : Het bestemmingsplan Musselkanaal, Marktstraat (als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0037.BP1302-vs01 met de ondergrond o_nl.imro.0037.bp1302.dgn) met bijbehorende bestanden vast te stellen. 14. Wijzigen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2012 Voorstel : De artikelen 17a en 31a toe te voegen aan de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal Na artikel 17 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: Artikel 17a Basistarief huishoudelijke verzorging De basistarieven voor het verlenen van Hulp bij het Huishouden worden bepaald op minimaal FWG 15 van de CAO Verpleeg-, Verzorgingstehuizen en Thuiszorg. Het college neemt deze basistarieven in acht. Na artikel 31 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Artikel 31a Herindicatie 1. Het college is bevoegd te besluiten tot herindicatie. 2. De belanghebbende is verplicht aan het college of aan de door het college aangewezen adviesinstantie die gegevens te (laten) verstrekken die nodig zijn voor herindicatie. De wijziging treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking. 15. Niet-raadsleden in raadscommissies Voorstel : Aan het Reglement van Orde een nieuw artikel toe te voegen luidende: Artikel 63a Algemene raadscommissie 1. De leden van de raad zijn lid van de algemene raadscommissie. 2. In plaats van een lid van de raad kan ook de kandidaat, die volgens de lijst bedoeld in artikel P19 van de Kieswet als eerste voor benoeming tot raadslid in aanmerking komt, deelnemen aan de vergaderingen van de algemene raadscommissie. 3. Op de in het tweede lid bedoelde lijstopvolger zijn de artikelen 10 tot en met 15 van de Gemeentewet van toepassing. 4. De eerste lijstopvolger neemt niet eerder deel aan vergaderingen dan nadat de raad na onderzoek van de geloofsbrieven heeft besloten tot toelating tot de commissie van de raad. Artikel II, tweede lid van de Verordening van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen te vernummeren tot artikel II, derde lid en een nieuw tweede lid toe te voegen, luidende: 2. Op het eerste lid zijn de leden 2, 3 en 4 van artikel 63a van het Reglement van Orde van toepassing. 3

4 De leden 2 tot en met 5 van artikel 3 van de Verordening inzake de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal te vernummeren tot 3 tot en met 6 en een nieuw tweede lid toe te voegen luidende; 2. Op het eerste lid zijn de leden 2, 3 en 4 van artikel 63a van het Reglement van Orde van toepassing. 16. Onderzoek geloofsbrieven Voorstel : De heren Maarsingh (CDA) (voorzitter), Klinkhamer (PvdA) en Ploeger (GBS) vormen de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven. : De commissie stelt na onderzoek voor om de heer G. Borgesius, mevrouw G. van der Heide- Van Asselt, de heer T.H.X. Koster en de heer G.H. Kremer toe te laten tot de commissie van de raad. Unaniem aangenomen. 17. Beëdiging commissieleden De volgende personen worden beëdigd: De heer G. Borgesius (belofte) Mevrouw G. van der Heide Van Asselt (eed) De heer T.H.X. Koster (belofte) De heer G.H. Kremer (belofte) 18. Benoeming ondervoorzitters van de raad Voorstel : Mevrouw I.J. Sterenborg benoemen als 1 e ondervoorzitter en de heer G.J. Boels als 2 e ondervoorzitter van de raad. 19. Benoeming leden agendacommissie Voorstel : Mevrouw I.J. Sterenborg en de heer E. Idema benoemen als lid in de agendacommissie. 20. Benoeming leden rekeningcommissie Voorstel : De heren A.H. van Beek, G.J. Boels, E. Hofstra, E. Nijenbanning. K. Pals, A. Ploeger en mevrouw E.J. Zeegers-Koomen benoemen als lid in de rekeningcommissie. 4

5 21. Benoeming leden en plaatsvervangende leden commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen Voorstel : 1. De heren H.T. Bieze, G. Borgesius, E. Hofstra, T.H.X. Koster, G.H. Kremer, A. Maarsingh en mevrouw I.J. Sterenborg plaats laten nemen als lid in de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen. 2. De heer P.D. Gelling, mevrouw G. van der Heide Van Asselt, de heren E. Nijenbanning, K.Pals, A. Ploeger, mevrouw G. Schipper en mevrouw E.J. Zeegers Koomen plaats laten nemen als plaatsvervangende lid van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng. Stadskanaal, d.d. 2 juni 2014 de heer K. Willems raadsgriffier mevrouw B.A.H. Galama voorzitter 5

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 10 juli 2017

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 10 juli 2017 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!!Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 26 januari 2015

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 26 januari 2015 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!!Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 22 september 2014

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 22 september 2014 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!!Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 22 februari 2016

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 22 februari 2016 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!!Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 21 mei 2012

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 21 mei 2012 Aanwezig Voorzitter: Raadsgriffier: Raadsleden: Wethouders: Secretaris: mevrouw B.A.H. Galama. de heer K. Willems. de heren A.H. van Beek (ChristenUnie), G.J. Boels (CDA), F.J.C. Boen (PvdA), G. Borgesius

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 17 december 2012

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 17 december 2012 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!! BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 17 december 2012 Aanwezig

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

B. Galama (Gemeenteraad): "Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Punt 1. Mevrouw Schipper, PvdA." G. Schipper (PvdA): "Ja, dank u wel

B. Galama (Gemeenteraad): Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Punt 1. Mevrouw Schipper, PvdA. G. Schipper (PvdA): Ja, dank u wel Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijsten van 24 maart 2014 en 27 maart 2014 6. Lijst met openstaande toezeggingen 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

"Eerst het één dan het ander, maar inderdaad dank u wel. " B. Galama (Gemeenteraad): "Ja, nee, maar goed bij het andere gaan we niet meer stilstaan

Eerst het één dan het ander, maar inderdaad dank u wel. B. Galama (Gemeenteraad): Ja, nee, maar goed bij het andere gaan we niet meer stilstaan Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Benoeming en beëdiging wethouder 4. Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden 5. Beëdiging raadsleden 6. Mededelingen 7. Insprekers 8. De besluitenlijst

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

om het als advies om het in handen te stellen van het college. Maar u hebt al gezien dat het college het al beantwoord heeft.

om het als advies om het in handen te stellen van het college. Maar u hebt al gezien dat het college het al beantwoord heeft. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 23 juni 2014 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

review, een her-controle, van het werk, van het eigenlijke werk van de accountant. Het is niet alleen de accountant die de spullen controleert, maar

review, een her-controle, van het werk, van het eigenlijke werk van de accountant. Het is niet alleen de accountant die de spullen controleert, maar Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 13 juni 2016 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

B. en w. -advies gemeente Vlagtwedde *ZE9DAF2C692*

B. en w. -advies gemeente Vlagtwedde *ZE9DAF2C692* B. en w. -advies gemeente Vlagtwedde *ZE9DAF2C692* Gegevens Zaaknummer: Onderwerp : Steller : Portefeuillehouder : Status openbaarheid: ZA.14-31267/DB.14-2791 Motie gemeente Stadskanaal windpark De Drentse

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie

Nadere informatie

"Ja, dank u wel voorzitter. Wij zouden graag een agendapunt toegevoegd willen hebben aan deze agenda. Een motie vreemd aan de orde, ter zake het niet

Ja, dank u wel voorzitter. Wij zouden graag een agendapunt toegevoegd willen hebben aan deze agenda. Een motie vreemd aan de orde, ter zake het niet Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 16 februari 2015 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 26 november 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 23.45 uur Sluiting: 24.00 uur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

"Dank u wel." B. Galama (Gemeenteraad): "Ga ik naar pagina 3 van het verslag, naar aanleiding van, ogenblikje, meneer Nijenbanning VVD." E.

Dank u wel. B. Galama (Gemeenteraad): Ga ik naar pagina 3 van het verslag, naar aanleiding van, ogenblikje, meneer Nijenbanning VVD. E. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 23 november 2015 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

CM. van de Pol (wethouder VVD), N.C Knijn (wethouder CDA), W.P.J. Bijman (wethouder CDA) (na agendapunt 14)

CM. van de Pol (wethouder VVD), N.C Knijn (wethouder CDA), W.P.J. Bijman (wethouder CDA) (na agendapunt 14) ENLIJST RAAD X Roggemand II D14.003614 DATUM 22/04/2014 R. Posthumus (voorzitter), T.C. Koenders (plv. griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A.G. Schilder-Scholten, J.A. Vlaar (wnd.vz),

Nadere informatie

Raadsvergadering : 27 juni 2016. Voorstelnr. : R 7158. Onderwerp : wijziging Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 10 juni 2016

Raadsvergadering : 27 juni 2016. Voorstelnr. : R 7158. Onderwerp : wijziging Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 10 juni 2016 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

werkgelegenheid benadrukt, maar behoort helaas niet tot de drie finalisten, dat is jammer. Aan de andere kant denk ik van het heeft wel zeg maar hun

werkgelegenheid benadrukt, maar behoort helaas niet tot de drie finalisten, dat is jammer. Aan de andere kant denk ik van het heeft wel zeg maar hun Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 10 juli 2017 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

B. Galama (Gemeenteraad): "U krijgt zo van mij de gelegenheid, ik wou even de stukken die afgevoerd kunnen worden daarna ga ik even wethouders

B. Galama (Gemeenteraad): U krijgt zo van mij de gelegenheid, ik wou even de stukken die afgevoerd kunnen worden daarna ga ik even wethouders Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 19 september 2016 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 augustus 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

zo goed als klaar? Kijk dan wordt er nog aan afwerking gewerkt, zo snel gaat het, het gaat zelfs voor ons uit. " B. Galama (Gemeenteraad): "Ik weet

zo goed als klaar? Kijk dan wordt er nog aan afwerking gewerkt, zo snel gaat het, het gaat zelfs voor ons uit. B. Galama (Gemeenteraad): Ik weet Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 2 juni 2014 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

: behandeling bezwaarschrift tegen aanwijzing van verhuur en exploitatie van ligplaatsen en camperplaats (Spoordok) als activiteit van algemeen belang

: behandeling bezwaarschrift tegen aanwijzing van verhuur en exploitatie van ligplaatsen en camperplaats (Spoordok) als activiteit van algemeen belang Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

G. Sanders (D66): "" L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): "" G. Sanders (D66): "" L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): "" G. Sanders (D66): "" L.A.M.

G. Sanders (D66): L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): G. Sanders (D66): L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): G. Sanders (D66): L.A.M. Agenda 1. Eventuele bijlagen kunt u vinden bij de commissievergadering van 10 februari jl. 2. Opening. 3. Mededelingen. 4. Vaststellen van de agenda. 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 27 januari

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Raadsvergadering : 18 mei 2015. Voorstelnr. : R 7094. Onderwerp : Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 1 mei 2015

Raadsvergadering : 18 mei 2015. Voorstelnr. : R 7094. Onderwerp : Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 1 mei 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 Aan de raad van de gemeente IJsselstein onderwerp Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 productnaam productnummer zaaknummer 116119 Datum 7 januari 2015 blad 1 van 5 Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel Wijziging Verordening voor de stadsdeelcomrnissies

Raadsvoorstel Wijziging Verordening voor de stadsdeelcomrnissies gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekssaken Raadsbijlage nummer 02.284.oor Inboeknummer- Beslisdatum BhW Dossiernummer- Raadsvoorstel Wijziging Verordening voor de stadsdeelcomrnissies 1 Inleiding

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

G e me e n t e Z e i s t

G e me e n t e Z e i s t VOORBLAD RAADSVOORSTEL G e me e n t e Z e i s t 10RAAD0299 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 7 september 2010 Gewijzigd voorstel : Organisatieonderdeel : griffie Telefoon : 030 6987490

Nadere informatie

nader onderzoeken te doen. Dat uw voorzitter portefeuillehouder is, maar dat ook de plaatsvervangende voorzitters van de raad de woordvoerders zijn

nader onderzoeken te doen. Dat uw voorzitter portefeuillehouder is, maar dat ook de plaatsvervangende voorzitters van de raad de woordvoerders zijn Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 25 januari 2016 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

eventueel ook het budgetrecht van de raad gaan raken. Dus het eerste document kunt u erbij betrekken. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Geenen

eventueel ook het budgetrecht van de raad gaan raken. Dus het eerste document kunt u erbij betrekken. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Geenen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 22 juni 2015 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

niet van de lijst halen tot ie geweest is, maar is qua datum in ieder geval wel bijtijds. Ik kijk al even naar mevrouw Kroom want die zit me ook

niet van de lijst halen tot ie geweest is, maar is qua datum in ieder geval wel bijtijds. Ik kijk al even naar mevrouw Kroom want die zit me ook Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 30 mei 2016 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

gemeenteraad Aanvang Datum voorzitter 20: Dhr. Vroom Agenda: 1 Opening en vaststellen agenda

gemeenteraad Aanvang Datum voorzitter 20: Dhr. Vroom Agenda: 1 Opening en vaststellen agenda gemeenteraad Aanvang Datum voorzitter 20:00 09-06-2016 Dhr. Vroom Agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Bepalen volgorde bij hoofdelijke stemming en benoeming stembureau De voorzitter bepaalt door

Nadere informatie

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen.

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. Vergadering Gemeenteraad 15-04-2010 Plaats: Raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: W.C. Doorn - van der Houwen De raadsvergadering is openbaar inzage stukken

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom Gemeente n Eergen op Zoom RVB03-0231 Gewijzigd 0X8mplaa r 2? Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 2003 : SB/03/03 : Afleggen eed of verklaring en belofte door duoburgerleden. Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

"Wij willen graag een motie vreemd aan de orde van de dag indienen over de windmolen plannen voor de Drentse Monden en Oostermoer. " B.

Wij willen graag een motie vreemd aan de orde van de dag indienen over de windmolen plannen voor de Drentse Monden en Oostermoer. B. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 3 november 2014 6. Lijst met openstaande toezeggingen en moties 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Gemeente Landerd 1 / 5. Vergadering Gemeenteraad Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans.

Gemeente Landerd 1 / 5. Vergadering Gemeenteraad Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans. Vergadering Gemeenteraad 27-03-2014 Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans 1 Opening 2 Spreekrecht voor het publiek Op grond van het Reglement van orde voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra (VVD), mevrouw V.M.E. Kerremans

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Stukken ter kennisname aan de raad en ter afdoening in handen college of burgemeester:

Stukken ter kennisname aan de raad en ter afdoening in handen college of burgemeester: Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken waarvan de onderwerpen behoren tot de bevoegdheden van de raad, geplaatst te worden

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD. VAN DE GEMEENTE HAREN, gehouden op maandag 30 maart 2009

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD. VAN DE GEMEENTE HAREN, gehouden op maandag 30 maart 2009 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gehouden op maandag 30 maart 2009 Ter behandeling ligt voor de volgende agenda: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Ingekomen stukken (bijlage)

Nadere informatie

Hierbij nodig ik de leden van de raad, zijn voorzitter, alsmede de wethouders en overige belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van

Hierbij nodig ik de leden van de raad, zijn voorzitter, alsmede de wethouders en overige belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van De leden en fractieassistenten van de Gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en belangstellenden Raadsgriffie Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Aanwezig GRM, LSV, NLL de voorzitters : de heren D.R. van der Borg, F. Damsteegt (plv. vz.) en W. Gradisen

Aanwezig GRM, LSV, NLL de voorzitters : de heren D.R. van der Borg, F. Damsteegt (plv. vz.) en W. Gradisen Raad :27 maart 2012 Agendapunt : Besluitenlijst van de openbare gezamenlijke informerende en besluitvormende vergadering van de raden van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland op 28 februari

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

"Maar volgens mij op pagina 4, bij het besluit, daar staat unaniem aangenomen met in acht neming van de aangenomen motie en volgens mij is dat niet

Maar volgens mij op pagina 4, bij het besluit, daar staat unaniem aangenomen met in acht neming van de aangenomen motie en volgens mij is dat niet Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. De besluitenlijst van 3 juni 2013 6. Lijst met openstaande toezeggingen 7. Lijst met ingekomen stukken 8. Inlichtingen college 9.

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE SCHINNEN. 25 september 2014

NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE SCHINNEN. 25 september 2014 NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE SCHINNEN 25 september 2014 Voorzitter Griffier burgemeester B.H.M. Link dhr. W.A.J.M. Huisinga, griffier en mw. M. Käller van Megen (plv. griffier) De Raadsleden:

Nadere informatie

L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): "" L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): "" E. van der Horst (Partij voor de Dieren): "" L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): "" S.

L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): E. van der Horst (Partij voor de Dieren): L.A.M. Kompier (Gemeenteraad): S. Agenda 1. Eventuele bijlagen kunt u vinden bij de commissievergadering van 13 oktober 2015. 2. Opening. 3. Mededelingen. 4. Vaststellen van de agenda. 5. Vaststellen verslag raadsvergadering 22 september

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

: wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008

: wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande *Z0091D57769* velden worden door tekstverwerking ingevuld!!! Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

De notulen van de vergadering van 22 september 2014 gewijzigd vast te stellen.

De notulen van de vergadering van 22 september 2014 gewijzigd vast te stellen. Besluitenlijst raadsvergadering 22 september 2014 Notulen De notulen van de vergadering van 22 september 2014 gewijzigd vast te stellen. Benoeming commissieleden de heren Sanders en Rutten te benoemen

Nadere informatie