Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO kader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO kader"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO kader

2 Inhoud PTA Nederlands vmbo kader PTA Engels vmbo kader PTA wiskunde vmbo kader PTA biologie vmbo kader PTA Duits vmbo kader PTA economie vmbo kader PTA nask1 vmbo kader PTA lo vmbo kader PTA ckv vmbo kader PTA isp: technologie en commercie vmbo kader PTA isp: dienstverlening en commercie vmbo kader PTA maatschappijleer vmbo kader

3 PTA Nederlands vmbo kader P01 H03 Periode Stofomschrijving Toetsvorm Weging Resultaat/ beoordeling Periode 1 t/m 3 Periode 1 t/m 3 Persoonlijke brief Zakelijke brief en envelop Sollicitatiebrief en Curriculum Vitae bericht Formulier Advertentietekst Informerend artikel Ingezonden stuk Enquête Verslag Fictie: fictie- en handelingsopdracht en Toetscode Herkansbaar Exameneenheden Opmerkingen/bijzonderheden Schriftelijk 10% Cijfer Nee K2-7 Alle schrijfopdrachten worden verzameld in het taaldossier. Het taaldossier moet aan het eind van het schoolexamen volledig zijn. De schrijfopdrachten worden deels in de les gedaan en deels als huiswerkopdracht uitgevoerd. Schriftelijk. Voldoen de Naar behoren Ja K8 Leesverslagen met verwerkingsopdrachten, poëzieopdrachten, filmverslag, cabaretopdracht. In overleg met de docent. Indien fictiedossier niet volledig is voordat het mondeling schoolonderzoek plaatsvindt, kan de kandidaat hier niet aan deelnemen. 2

4 T2 Periode 1 t/m 3 T3 T4 Tekstbegrip: Tekstopbouw Tekstdoelen Publiek Hoofdgedachte Alineaverbande n Feit, mening en argument Beeld en opmaak Samenvatten Periode 3 Kijk- en luistertoets Tekstbegrip Sprekersbedoeli ngen Relaties en gevoelens Het uitvoeren van instructies Periode 3 Spreekvaardigheid: mondeling schoolonderzoek T5 Periode 1 t/m 3 Dossier Nederlands Schriftelijk/ mondeling Schriftelijk 20% Cijfer Nee K6/K7 Deze toetsen omvatten vragen over de leestheorie en vragen bij een examentekst. 20% Cijfer Nee K/3,4 De kandidaat beantwoordt vragen over een getoonde film, documentaire en instructie Mondeling 20% Cijfer Nee K/3,5,8 Fictiedossier en stages 10% Cijfer Nee K1 t/m K7 Huiswerkopdrachten, overhoringen (schriftelijk en mondeling) 3

5 PTA Engels vmbo kader HO3 Periode Stofomschrijving Hele schooljaar Toetsvorm/ Tijdsduur Weging Resultaat/ Beoordeling Toetscode Herkansbaar Exameneenheden Opmerkingen / Bijzonderheden 10 artikelen voor leesdossier schriftelijk voldoende voldoende nee K4 Onderdeel les T1 Klas 3 20% cijfer nee T2 Januari Kijk- en luistervaardigheid (1 toets) Schriftelijk 20% cijfer nee K5 CITO lesuur T3 2-3 Schrijfvaardigheid Schriftelijk 20% cijfer nee K1-K2-K7 CITO 1 lesuur T4 2-3 Mondeling Mondeling 20% cijfer nee K6 Voorlezen, weg wijzen, bestellen, eigen onderwerp T5 Hele schooljaar Engels dossier Schriftelijk 20% cijfer nee K1 tm K7 Idioom, grammatica, tekstverklaring, werkboek 4

6 PTA wiskunde vmbo kader toetscode periode Stofomschrijving Toetsvorm / Tijdsduur Weging in % Resultaat / Beoordeling herkansbaar examen eenheid T1 Klas 3 Stof klas 3 20% gemiddelde nee cijfer T2 1 Hoofdstuk 1 proefwerk 8% cijfer nee K6, K2, K5 Grafieken en vergelijkingen T3 1 Hoofdstuk 2 proefwerk 8% cijfer nee K5, K2, Vlakke meetkunde K5, V1 T4 1-2 Hoofdstuk 3 proefwerk 8% cijfer nee K4, K2, Informatieverwerking K5, V1 T5 2 Hoofdstuk 4 Machtsverbanden proefwerk 8% cijfer nee K4, K2, K5, V1 T6 2 Hoofdstuk 5 Rekenen proefwerk 8% cijfer ja K6, K2, K5, V1 T7 2-3 Hoofdstuk 6 proefwerk 8% cijfer nee K7, K2, K5 Goniometrie T8 3 Hoofdstuk 7 proefwerk 8% cijfer nee K4, K2, K5 Exponentiële verbanden T9 3 Hoofdstuk 8 proefwerk 8% cijfer nee K5, K6, V1 Ruimtemeetkunde T10 3 Hoofdstuk 1 t/m 8 Alles Voorbereidend proefwerk op het examen proefwerk 8% cijfer nee K4-K8, K2 PO1 2-3 GWA Praktische K1, K2, 8% cijfer nee opdracht K5, K8 Moderne Wiskunde editie 10 vmbo K GWA=Geïntegreerde Wiskundige Activiteit opmerkingen / bijzonderheden 5

7 PTA biologie vmbo kader Toetscode Periode Stofomschrijving T8 1 Biologie voor Jou, 7 e editie, vmbo-k Thema 1 Planten Toetsvorm/ Tijdsduur Schriftelijk 30 minuten Weging Resultaat/ Beoordeling Herkansbaar Exameneenheden 7 % Cijfer Ja BI/K/3 BI/K/4 BI/K/6 BI/V/4 Opmerkingen / Bijzonderheden Herkansbaar in periode 1, leerjaar 4 T9 1 Biologie voor Jou, 7 e editie, vmbo-k Thema 2 - Ecologie T10 2 Biologie voor jou, 7 e editie, vmbo-k Thema 3 Mens en milieu Schriftelijk 30 minuten Schriftelijk 30 minuten 7 % Cijfer Ja BI/K/3 BI/K/6 BI/V/4 7 % Cijfer Ja BI/K/3 BI/K/5 BI/K/7 BI/V/4 Herkansbaar in periode 1, leerjaar 4 Herkansbaar in periode 2, leerjaar 4 T11 2 Biologie voor Jou, 7 e editie, vmbo-k Thema 4 Voeding en vertering Schriftelijk 30 minuten 7 % Cijfer Ja BI/K/3 BI/K/4 BI/K/5 BI/K/9 Herkansbaar in periode 2, leerjaar 4 6

8 T12 2 Biologie voor Jou, 7 e editie, vmbo-k Thema 5 - Gaswisseling T13 3 Biologie voor Jou, 7 e editie, vmbo-k Thema 6 - Transport T14 3 Biologie voor Jou, 7 e editie, vmbo-k Thema 7 Bescherming en uitscheiding T15 3 Examenstof (Proefexamen) Schriftelijk 30 minuten Schriftelijk 30 minuten Schriftelijk 30 minuten Schriftelijk 90 minuten 7 % Cijfer Ja BI/K/3 BI/K/4 BI/K/9 7 % Cijfer Ja BI/K/3 BI/K/4 BI/K/9 7 % Cijfer Ja BI/K/3 BI/K/4 BI/K/9 BI/K/10 BI/V/1 20 % Cijfer Nee BI/K/3 BI/K/4 BI/K/5 BI/K/6 BI/K/7 BI/K/8 BI/K/9 BI/K/10 BI/K/11 BI/K/12 BI/K/13 Herkansbaar in periode 2, leerjaar 4 Herkansbaar in periode 3, leerjaar 4 Herkansbaar in periode 3, leerjaar 4 7

9 PO2 1 t/m 3 Biologie voor jou, 6 e editie, vmbo-bk SO s per thema, beoordelingspractica Divers 11 % Cijfer Nee BI/K/1 BI/K/2 BI/K/3 BI/K/4 BI/K/5 BI/K/6 BI/K/8 BI/K/9 BI/K/10 BI/K/11 BI/K/12 Elk onderdeel telt 1x mee. 8

10 PTA Duits vmbo kader toets - code period e Stofomschrijving Toetsvorm / Tijdsduur T1 Klas 3 Dossier Duits volgens de methode Na Klar T2 T3 hele jaar Dossier Duits volgends methode Na Klar hele jaar, blok 3 Luister- en kijkvaardigheid Schooljaar 2015/2016 onderdeel van de les, schriftelijk en mondeling gesloten en open vragen schriftelijk, 2 lesuren gesloten vragen Weging in % Resultaat / Beoordeling Herkans baar examen eenheid opmerkingen / bijzonderheden 20% cijfer nee K1,K2,K4 Opnemen in examendossier 50% Cijfer nee K1 K7 Grammatica, idioom, tekstverklaring, diverse opdrachten etc. Opnemen in dossier Duits. 15% Cijfer nee K5 Opnemen in examendossier T4 Blok 3 Mondeling minuten 15% cijfer nee K6 Thuis voor te bereiden met behulp van uitgedeeld materiaal. Opnemen in het examendossier. H02 Hele jaar Leesteksten en/of boeken verwerkingsopdrachten, thuis, in de les voldoende naar behoren nee K2.K3.K4 Is het resultaat onvoldoende of is het werk niet op tijd ingeleverd, dan bepaalt de docente welk nieuw boek of welke nieuwe teksten gelezen moeten worden en welke opdrachten opnieuw moeten worden ingeleverd. 9

11 H De leerling heeft voor dit vak minimaal 2 bewijsstukken verzameld die betrekking hebben op de vaardigheden bewijsstukken compleet inleveren. Voldoende / Onvoldoend e Naar behoren. Ja, in K2 periode 6 De vaardigheden: Taalvaardig, sociaal vaardig, zelfstandig werken, samenwerken, presenteren, keuzes maken, leren, reflecteren. 10

12 PTA economie vmbo kader Toets Code Periode Stofomschrijving Toetsvorm/ Tijdsduur Weging Resultaat/ Beoordeling Herkansbaar Exameneenheden T1 3 e klas Stof klas 3 VMBO Kader 20% Cijfer Nee Kader gemiddeld T2 Toets H 1 Verdien je genoeg S/60 minuten 9% Cijfer Nee K4 Opm./ Bijzonderheden T3 Toets H 2 Geld moet rollen S/60 minuten 9% Cijfer Nee K4, K8 T4 Toets H 3 We gaan voor de winst S/60 minuten 9% Cijfer Nee K4 T5 Toets H 4 Aan het werk S/60 minuten 9% Cijfer Nee K1, K2, K3, K5, K8 V1, V2, V3 T6 Toets H 5 Kan de overheid het regelen? S/60 minuten 9% Cijfer Nee K6, K8, V1 T7 Toets H 6 De overheid en ons inkomen S/60 minuten 9% Cijfer Nee K6, K8 T8 Toets H 7 Nederland handelsland S/60 minuten 9% Cijfer Nee K4, V1, T9 Toets H 8 Welvaart wereldwijd S/60 minuten 9% Cijfer Nee K4, V1 PO1 PO Eigenbedrijf Schriftelijk verslag 8% Cijfer Nee K1, K2, K3 V1, V2, V3 Praktische opdrachten dienen binnen 1 maand na de inleverdatum ingeleverd te zijn. Niet ingeleverd resulteert in het cijfer 1. 11

13 PTA nask1 vmbo kader Toetscode T1 Periode 3e leerjaar Stofomschrijving Toetsvorm / tijdsduur Alle stof uit het derde jaar T2 1 Geluid Schriftelijk 1 lesuur T3 1-2 Kracht en beweging n.v.t. 20% Cijfer Nee K5-K7, K10-K12 Schriftelijk 1 lesuur T4 2 Elektriciteit Schriftelijk 1 lesuur T5 2 Stoffen en materialen T6 2-3 Verbranden en verwarmen T7 3 Tentamen alle examenstof (inclusief K6, K7 en K10) P1 1-3 Praktische Vaardigheidstoets Schriftelijk 1 lesuur Schriftelijk 1 lesuur Schriftelijk 2 lesuren Weging Resultaat/beoordeling Herkansbaar Exameneenheden Practicumdossier 10% Cijfer Nee K8, K10 15% Cijfer Nee K9 15% Cijfer Nee K5 5% Cijfer Nee K4, K10 5% Cijfer Nee K4, K6 15% Cijfer Nee K4 K12 15% Cijfer Nee Alle stof Opmerkingen/bijzonderheden 12

14 PTA lo vmbo kader Periode Stofomschrijving Toetsvorm / tijdsduur H3 1-3 Oriëntatie op leren en werken Weging praktijk K1, K2, K3 = 60% Resultaat/ beoordeling O(nvoldoende) V(oldoende) G(oed) Toetscode Herkansbaar Exameneenheden Opmerkingen/bijzonderheden Nee K1 De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij verwoorden. H3 1-3 kadervaardigheden praktijk O(nvoldoende) V(oldoende) G(oed) nee K2 De kandidaat kan in bewegingssituaties kadervaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen)werken en informatie verwerven en verwerken. H3 1-3 Leervaardigheden in het vak lo praktijk O(nvoldoende) V(oldoende) G(oed) nee K3 Afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbaarheid van accommodatie wordt er een keuze gemaakt uit het programma. H4 1-3 Spel praktijk K4 K9 = 20% O(nvoldoende) V(oldoende) G(oed) H4 1-3 Turnen praktijk O(nvoldoende) V(oldoende) G(oed) nee K4 Afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbaarheid van accommodatie wordt er een keuze gemaakt uit het programma. ja K5 Afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbaarheid van accommodatie wordt er een keuze 13

15 H4 1-3 Atletiek praktijk O(nvoldoende) V(oldoende) G(oed) H4 1-3 Zelfverdediging praktijk O(nvoldoende) V(oldoende) G(oed) H4 1-3 Actuele bewegingsactiviteiten praktijk O(nvoldoende) V(oldoende) G(oed) gemaakt uit het programma. ja K7 Afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbaarheid van accommodatie wordt er een keuze gemaakt uit het programma. nee K8 Afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbaarheid van accommodatie wordt er een keuze gemaakt uit het programma. ja K9 Afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbaarheid van accommodatie wordt er een keuze gemaakt uit het programma. 14

16 PTA ckv vmbo kader T3 Blok2 Bij diverse thema s behorende oriëntatie, basisvaardigheden, activiteiten en reflectie en opbouw kunstdossier. T4 Blok 3 Bij diverse thema s behorende oriëntatie, basisvaardigheden, activiteiten en reflectie en opbouw kunstdossier. Diverse praktische opdrachten waarvan het resultaat wordt verzameld in het complete dossier. Diverse praktische opdrachten waarvan het resultaat wordt verzameld in het complete dossier. 16% Voldoende/ goed 16% Voldoende/ goed Toetscode Periode Stofomschrijving Toetsvorm/ Tijdsduur Weging Resultaat/ Beoordeling T1 3 e klas Stof 3 e klas Divers 52% Gemiddelde 3 klas, voldoende of goed T2 Blok1 Bij diverse thema s Diverse praktische 16% Voldoende/ behorende oriëntatie, opdrachten waarvan het goed basisvaardigheden, resultaat wordt activiteiten en reflectie en verzameld in het opbouw kunstdossier. complete dossier. Herkansbaar Nee Ja Ja Ja Exameneenheden Opmerkingen/ Bijzonderheden Zie hieronder Zie hieronder Zie hieronder 15

17 Bijzonderheden: Het vak CKV bestaat uit 4 verplichte onderdelen: 1. KV1/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van kunst en cultuur in de maatschappij. 2. KV1/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. 3. CKV/K/3 Culturele activiteiten De kandidaat heeft actief deelgenomen aan tenminste 4 culturele activiteiten en kan een eigen keuze maken uit het culturele aanbod. De culturele activiteiten zijn daarbij gespreid over verschillende kunstdisciplines. 4. CKV/K/4 Reflectie en kunstdossier De kandidaat kan met betrekking tot de culturele activiteiten: - een kunstdossier samenstellen waarbij hij verslag doet van het voorbereiden en ondernemen van culturele activiteiten; - aan de hand daarvan reflecteren op zijn ervaringen, interpretaties en waarderingen. Een doublant hoeft het programma van CKV klas 3 e en/of 4 e klas niet op nieuw te volgen wanneer het programma voldoende/goed is afgerond. De uren CKV worden voor de doublant verplichte studie-uren. De coach ziet hier op toe. 16

18 PTA isp: technologie en commercie vmbo kader Periode Stofomschrijving Toetsvorm/ Tijdsduur Weging T1 3 e leerjaar Stof 3 e klas ISP 20% Cijfer Resultaat/ Beoordeling Exameneenheden Opmerkingen / Bijzonderheden T2 4 e leerjaar Module Dubbelklik Hotel Schriftelijk en praktisch Toetscode Herkansbaar T3 4 e leerjaar Module Dubbelklik Snoepfabriek Schriftelijk en praktisch T4 4 e leerjaar Module Dubbelklik Outdoorcentre Schriftelijk en praktisch T5 4 e leerjaar Stage Stage + verslag T6 4 e leerjaar Schoolexamen Schriftelijk + praktijk H1 4 e leerjaar Eindgesprek LOB met ouders. Powerpointpresentatie Leerling kan in een gesprek aangeven wat de keuze voor de vervolgopleiding is. 20% Cijfer IS1, ITI/2a, ITI/3a, ITI/5a, ITI/7a, ITI/9a 20% Cijfer Zie T2 20% Cijfer Zie T2 10% Cijfer Zie T2 10% Cijfer Zie T2 Voldoende Of onvoldoende Moet naar behoren gedaan zijn K2 17

19 PTA isp: dienstverlening en commercie vmbo kader Periode Stofomschrijving Toetsvorm/ Tijdsduur Weging T1 3 e leerjaar Stof 3 e klas ISP 20% Cijfer Resultaat/ Beoordeling Exameneenheden Opmerkingen / Bijzonderheden T2 4 e leerjaar Module Dubbelklik Hotel Schriftelijk en praktisch Toetscode Herkansbaar T3 4 e leerjaar Module Dubbelklik Snoepfabriek Schriftelijk en praktisch T4 4 e leerjaar Module Dubbelklik Outdoorcentre Schriftelijk en praktisch T5 4 e leerjaar Stage Stage + verslag T6 4 e leerjaar Schoolexamen Schriftelijk + praktijk H1 4 e leerjaar Eindgesprek LOB met ouders. Powerpointpresentatie Leerling kan in een gesprek aangeven wat de keuze voor de vervolgopleiding is. 20% Cijfer IS1, ITI/2a, ITI/3a, ITI/5a, ITI/7a, ITI/9a 20% Cijfer Zie T2 20% Cijfer Zie T2 10% Cijfer Zie T2 10% Cijfer Zie T2 Voldoende Of onvoldoende Moet naar behoren gedaan zijn K2 18

20 PTA maatschappijleer vmbo kader Toetscode Periode Stofomschrijving Toetsvorm/ Tijdsduur T1 1 t/m 3 Thema: Uitgaan Toets schriftelijk Huiswerk opdrachten Weging Resultaat/ Beoordeling Herkans - baar Exameneenhede n 10% Cijfer Nee* ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 Opmerkingen/ Bijzonderheden Belangen verschillende groepen leren inzien T2 1 t/m 3 Thema: Jongeren T3 1 t/m 3 Thema: Politiek T4 1 t/m 3 Thema: Multiculturele samenleving T5 1 t/m 3 Thema: Massamedia T6 1 t/m 3 Thema: Werk Toets schriftelijk Huiswerk opdrachten Toets schriftelijk Huiswerk opdrachten Toets schriftelijk Huiswerk opdrachten Toets schriftelijk Huiswerk opdrachten Toets schriftelijk Huiswerk opdrachten 10% Cijfer Nee* ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K4 10% Cijfer Nee* ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K6 10% Cijfer Nee* ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K4 10% Cijfer Nee* ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K7 10% Cijfer Nee* ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K5 Inzicht in de eigen positie in de maatschappij Werking van de democratie Migratie, inburgering Religie Televisie, kranten en internet Werk en status Rol van de overheid bij het werk. 19

21 T7 1 t/m 3 Thema: Criminaliteit T8 1 t/m 3 Thema: Relaties PO1 PO2 PO3 PO4 1 t/m 3 Opdrachten gerelateerd aan de thema s uit het boek. ** Praktische opdrachten kunnen uiterlijk 4 weken na de inleverdatum alsnog worden ingeleverd. Nadien resulteert het niet inleveren van een PO in het cijfer 1. Toets schriftelijk Huiswerk opdrachten Toets schriftelijk Huiswerk opdrachten Opdracht via ELO in te leveren. 10% Cijfer Nee* ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K6 10% Cijfer Nee* ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 5% 5% 5% 5% Voor de praktische opdrachten staat per stuk 2 tot 4 uur. ML/K7 Cijfer Nee** ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 *Aan het einde van jaar 4 kan de leerling in overleg met de docent 1 toets overmaken als hij 0,1 of 0,2 te kort komt om het eindcijfer af te ronden naar boven Criminaliteit en crimineel gedrag Regelgeving, rechtspraak en straf Drugs en criminaliteit Intermenselijke relaties Internetgebruik/bronnen. ICT vaardigheden ML1/K1= Oriëntatie op leren en werken ML1/K2= Basisvaardigheden ML1/K3= Leervaardigheden maatschappijleer ML1/K/4= Cultuur en Socialisatie ML1/K/5= Sociale verschillen ML1/K/6= Macht en zeggenschap ML1/K/7= Beeldvorming en stereotypering 20

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting 4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 4 wiskunde... 5 biologie... 6 Duits... 8 economie... 10 nask 1... 11 lo... 12 isp... 14 isp... 15 maatschappijleer...

Nadere informatie

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 4 wiskunde... 5 biologie... 6 Duits... 8 economie... 10 nask 1... 11 lo... 12 isp... 14 isp... 15 maatschappijleer...

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Basis Programma van ing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 3 wiskunde... 4 biologie... 5 Duits... 7 economie... 8 nask 1... 9 lo... 10 ckv... 12 isp... 13 maatschappijleer...

Nadere informatie

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 4 Duits... 5 Wiskunde... 7 Nask1... 8 Economie... 9 Biologie... 10 Maatschappijleer... 11 ISP... 13 Lichamelijke

Nadere informatie

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 Inhoudsopgave Nederlands...3 Engels...5 Duits...6 Wiskunde...8 Nask1...9 Biologie... 10 Economie... 12 Maatschappijleer... 13 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting 4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 Inhoudsopgave Nederlands...3 Engels...5 Duits...6 Wiskunde...8 Nask1...9 Biologie... 10 Economie... 12 Maatschappijleer... 13 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

4-vmbo KADER Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vmbo KADER Programma van Toetsing en Afsluiting -vmbo KADER Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... Duits... 5 Wiskunde... 7 Nask1... 9 Economie... 10 Biologie... 11 Maatschappijleer... 12 ISP... 1 Lichamelijke

Nadere informatie

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Kader Programma van ing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 3 wiskunde... 4 biologie... 5 Duits... 7 economie... 8 nask 1... 9 lo... 10 ckv... 12 isp... 13 maatschappijleer...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 4 MAVO Inhoud PTA Nederlands mavo 2017-2018... 2 PTA Engels mavo 2017-2018... 4 PTA wiskunde mavo 2017-2018... 5 PTA biologie mavo 2017-2018... 6 PTA Duits

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO basis

Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO basis Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 VMBO basis Inhoud PTA Nederlands vmbo basis 2017-2018... 2 PTA Engels vmbo basis 2017-2018... PTA wiskunde vmbo basis 2017-2018... 4 PTA biologie vmbo basis

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO kader

Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 VMBO kader Inhoud PTA Nederlands vmbo kader 2017-2018... 2 PTA Engels vmbo kader 2017-2018... PTA wiskunde vmbo kader 2017-2018... 4 PTA biologie vmbo kader

Nadere informatie

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Wiskunde... 5 Nask1... 6 Economie... 7 Biologie... 8 CKV... 9 ISP... 10 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Wiskunde... 5 Nask1... 6 Economie... 7 Biologie... 8 CKV... 9 ISP... 10 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 4 Duits... 5 Wiskunde... 6 Nask1... 7 Economie... 8 Biologie... 9 CKV... 10 ISP... 11 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 Inhoudsopgave Nederlands...3 Engels...4 Duits...5 Wiskunde...6 Nask1...7 Biologie...8 Economie...9 CKV... 10 ISP... 11 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

3-mavo Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

3-mavo Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 3-mavo Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Inhoudsopgave Nederlands...2 Engels...3 Duits... Aardrijkskunde...5 Geschiedenis...6 Economie...7 Wiskunde...8 Biologie...9 NASK (Natuurkunde)... 0 NASK

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHT 0-0 KASTANJECOLLEGE KASTANJEDAL 4 AP MAASSLUIS TEL. 00-5990504 INHOUDSOPGAVE Biologie... Economie... Engels... 4 Intersectoraal

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

3 MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting Inhoudsopgave

3 MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting Inhoudsopgave 3 MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 4 Duits... 5 Aardrijkskunde... 6 Geschiedenis... 7 Economie... 8 Wiskunde... 9 Biologie... 10 NASK 1 (Natuurkunde)...

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Schrijfvaardigheid: persoonlijke brief Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1,

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

4 MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting

4 MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting 4 Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 1 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 4 Duits... 5 Aardrijkskunde... 6 Geschiedenis... 7 Economie... 8 Wiskunde... 9 Voorprogramma Wiskunde B HAVO...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 KB Nederlands

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 KB Nederlands Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 KB Nederlands Periode Lezen K,,3,6,7 Boek- en examenstof S 60 Nee Schrijven K7 Zakelijke mail examenstof S 60 Ja Spelling & grammatica K, Boekstof S 60 Nee

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 4 GL 2014/2015 TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Vak/programma: Nederlands Leerweg: GL/TL Leerjaar: 4 vmbo Cijfer- Toets Toets- Examen Inhoud Examen- Gewicht

Nadere informatie

4-mavo Programma van Toetsing en Afsluiting

4-mavo Programma van Toetsing en Afsluiting 4-mavo Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Aardrijkskunde... 5 Geschiedenis... 6 Economie... 7 Wiskunde... 8 Voorprogramma Wiskunde B HAVO...

Nadere informatie

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd.

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd. Leerweg Vak NE Periode nr. Inhoud/ stofomschrijving Exameneenheid vorm Weging Herkansbaar,,7 Ne--03,7 Ne--0,,7 Ne--0,7 Ne--0,7 Ne--07 Ne--08 Basisvaardigheden: Vaardigheidstoetsen methode Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg

VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg Programma van toetsing en afsluiting Cohort 2017 2019 September 2017 Samenvatting Voorafgaand aan het vakinhoudelijk gedeelte van het PTA staan hieronder een paar opmerkingen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-gt

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-gt Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 3 vmbo-gt 1 2 PTA 3 vmbo-gt Aardrijkskunde Examenjaar 2019 Magistercode Toetscode Periode Type Weging - E exameneenheid/tijdsduur/omschrijving; 603 HE1 M3

Nadere informatie

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 Nederlands Basis- Kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3 en 4 1 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 2 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 3 K 7 Vaardigheidstoets grammatica blok 1 50 min.

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 ( geldig in 2015 2016)

Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 ( geldig in 2015 2016) Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 ( geldig in 2015 2016) Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) Periode Onderdeel Toetsvorm Duur Herk. Opm. 1 Gesprekken Decaan

Nadere informatie

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6 NIVEAU : vmbo-b/k Leerjaar: Vak: Nederlands PTA VMBO-Walcheren Schoolweek t/8 P DSE BLOKTOETS BLOK DSE BLOKTOTETS BLOK DSE ROMAN UITWERKEN DSE 4 SCHRIFVAARDIGHEID Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, praktische

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta (programma van toetsing en afsluiting), vmbo-4, 2012-2013, Nederlands

HET GOESE LYCEUM, pta (programma van toetsing en afsluiting), vmbo-4, 2012-2013, Nederlands HET GOESE LYCEUM, pta (programma van ing en afsluiting), vmbo-4, 2012-2013, Nederlands Schoolexamenen (set s) H = handeling (elders) P = practicum C = computer 471 - Gemiddelde behaalde cijfers schoolexamens

Nadere informatie

PTA Theoretische Leerweg TOP 2012-2014

PTA Theoretische Leerweg TOP 2012-2014 Nederlands ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne331 TO01 - Artikel + werkwoord, Spelling, woordsoorten, benoemen + spreekwoorden Ja Toets Schriftelijk 1 60 min ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne332 HD01 - Boekverslag 3, inleverdatum:

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2013/2014) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz

Programma van toetsing en afsluiting ZW-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 ZW-KBL 4 Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz Vak: Nederlands P5 Toets naar keuze SM 1 P5 Lezen S 1 P5 Schrijven S 1 P5 TWGS hoofdstuk 1 en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg. Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2016 2017 Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg 1-Jarig PTA s-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/8 SD 1 uur 1 1 nee Thema: magazijn en expeditie S2 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-BASISBEROEPSGERICHT LEERJAAR 4 0-0 KASTANJECOLLEGE KASTANJEDAL 4 AP MAASSLUIS TEL. 00-5990504 INHOUDSOPGAVE Biologie... Economie... Engels... 4 Intersectoraal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, nevenvestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, nevenvestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 ZW-BBL 4 CSG Jan Arentsz, nevenvestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Lezen: doel en hoofdgedachte, hoofdonderwerp SM 2 P5 Schrijven: sollicitatiebrief

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING SCHOOLEXAMEN: TOELICHTING: -/ -Eindterm -Inhoud/Stofomschrijving -Toetsvorm -Gewicht -Herkansing -Werktijd : aanduiding van periode waarbij de toetsen of opdrachten

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

De Veenlanden - PTA 2013-2014

De Veenlanden - PTA 2013-2014 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Veenlanden Sector : economie / zorg en welzijn Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toets vorm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting TN-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting TN-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 TN-KBL 4 Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu Vak: Nederlands P5 Toets naar keuze SM 1 P5 Lezen S 1 P5 Schrijven S 1 P5 TWGS hoofdstuk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 KB 4 Zorg & Welzijn Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Leesvaardigheid:

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 / aardrijkskunde 4 1 TT 01 Niet herkansbaar, TT. Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond op 1 decimaal) geldt als SET-cijfer. Cijfer1-10 13-7-2015 Geen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 Schooljaar

PTA leerjaar 4 Schooljaar PTA leerjaar 4 Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord Herkansen en inhalen in leerjaar 4 Berekening SE-cijfer PTA per vak Nederlands Engels Duits Wiskunde Economie Biologie Sport, dienstverlening

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO

Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO Programma voor Toetsing en Afsluiting 2016-2017 4 MAVO Vak: Nederlands S411 Toets Stijlfiguren en beeldspraak week 38 45 minuten 4 S412 Toets Leesvaardigheid week 43, TW1 90 minuten 8 P411 Fictie boekverslag

Nadere informatie

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 PTA VMBO 4 BOGERMAN 2015-2016 kolomnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 AK aardrijkskunde 25,00% 9,00% 9,00% 9,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 100,00%

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 TN-BBL 4. osg Willem Blaeu, nevenvestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 TN-BBL 4. osg Willem Blaeu, nevenvestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 TN-BBL 4 osg Willem Blaeu, nevenvestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Lezen: doel en hoofdgedachte, hoofdonderwerp SM 2 P5 Schrijven: sollicitatiebrief

Nadere informatie

SE Schema. Ja 50 min Cijfer SE 4

SE Schema. Ja 50 min Cijfer SE 4 EXAMENJAAR 2016 2017 VAK Biologie 1 k2, k3 1 1-2 k 1-6/12 2 3 k 1-3/11 3 1 k 1--6 4 2 k 1-3-6-7- 9 5 Practicum examen + thema 1 organen en cellen Th. 1 Organen en cellen Th. 2 Ordening Th. 3 Voortplanting

Nadere informatie

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty P7 De Zonnebloem ZW de orde komen en welke eindtermen in de portfoliopresentatie aan de orde komen. ZW/K/1 Oriëntatie op de sector X X X X X X X X X X ZW/K/2 Professionele vaardigheden X X X X X X X X

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4)

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4) Schoolexamen: VMBO TL vak: aardrijkskunde examen toet s vor m Magister herkansing /inlever-moment Migratie en multiculturele K6, k2, S 1 AK1301 Nee 50 min 3 1 samenleving k3, v8 Internationalisering van

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 BB

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 BB Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 BB Periode Lezen K,,3,6,7 Boek- en examenstof S 60 Nee Schrijven K7 Zakelijke mail examenstof S 60 Ja Spelling & grammatica K, Boekstof S 60 Nee Taal & woordenschat

Nadere informatie

PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4

PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4 PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4 Vak: Aardrijkskunde Schooljaar: 2015-2016 4.1 Moduletoets Module 4 PW 4 Nee 4.2 Gemiddelde s.o.'s module 4 OV 3 Nee 4.3 Moduletoets Module 5 PW

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 10 SCHOOLJAAR

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 10 SCHOOLJAAR PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 10 SCHOOLJAAR 2016-2017 VAK: BIOLOGIE SCHOOLJAAR: 2013-2014 LEERWEG: MAV0 gewicht Herkansing S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Biologie voor jou 4a Thema 1: stofwisseling

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN-

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 201-2015 en 2015-201 Bewegingsonderwijs 3KB (115) Volleybal - H J Weging HER. Opmerkingen

Nadere informatie

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector / Afdeling: VMBO Leerjaar: 4 Methode: Op niveau bovenbouw - K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. MAVO 4 Economie. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. MAVO 4 Economie. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 MAVO 4 Economie Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands (M/M+) *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Luister-

Nadere informatie

Nederlands cohort 2013 Blad 1/2

Nederlands cohort 2013 Blad 1/2 Nederlands cohort 2013 Blad 1/2 AVO 3 Exameneenheden NE/K/1 NE/K/2 NE/K/3 NE/K/4 NE/K/5 NE/K/6 NE/K/7 NE/K/8 NE/V/1 NE/V/2 NE/V/3 Oriëntatie op leren en werken Basisvaardigheden Leervaardigheden voor het

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg 04-05 OPDC t Nijrees Klas 3 Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk Vak : Nederlands Leerweg KB Methode: Op niveau Leerjaar Schoolweek t/8 Omschrijving Onderwerpen, vaardigheden, P DSE Bloktoets blok DSE Bloktoets blok DSE Roman uitwerken DSE 4 Schrijfvaardigheid Verwijzing

Nadere informatie

PTA De Zeven Linden. 4 Kader

PTA De Zeven Linden. 4 Kader PTA 2015-2016 De Zeven Linden 4 Kader SE 1- woensdag 28 oktober t/m dinsdag 3 november Herkansing- maandag 30 november Rekentoets- maandag 11 nuari t/m woensdag 20 nuari SE 2- woensdag 13 nuari t/m dinsdag

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING SCHOOLJAAR 2016/2017 Naam leerling: Sector VMBO Leerweg MAVO Naam docent : M.Grimberg Vak Aardrijkskunde Leerjaar 4 Stofomschrijving: Herkansbaar Eindterm Toetsvorm

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schoolren 2015 2017 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Inhoud CE : Kijk Lees Schrijfvaardigheid Tijdsduur CE : 120 minuten

Nadere informatie

PTO / PTA bi kader 4 2015-2016

PTO / PTA bi kader 4 2015-2016 bi kader 4 Leerjaar 4 afkorting vak bi Leerweg mbo-mavo p1* nee Thema 1 Stofwisseling K6,9 en V4 1,00 50 nee schriftelijk nee Thema 2 Planten K6,9 en V4 1,00 50 nee schriftelijk nee Thema 3 Ecologie K5,6,7,9

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk NIVEAU : VMBO-Basis en Kader Leerjaar: Vak: Nederlands t/8 P DSE Bloktoets blok DSE Bloktoets blok DSE Roman uitwerken DSE 4 Schrijfvaardigheid Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, P.O. + Verslag 00= maximaal

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kaderberoeps 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kaderberoeps 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 205-206 vmbo kaderberoeps 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 205-206 P3se GD350 9 P4se GD35 GD352 S 50 min 3 GD353 P n.v.t 2 P5se GD45 GD452 S 50 min 3 GD453 P n.v.t 2 Vak: Godsdienst Gem

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Theoretische Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie van

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels / Engels Versterkt Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 1 Kunst beeldend (KuBV) LO LO Nask1 Nask Nederlands

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting vmbo-4 Vak: Duits Programma van Toetsing en afsluiting vmbo - 4 Vak: Aardrijkskunde

Programma van Toetsing en afsluiting vmbo-4 Vak: Duits Programma van Toetsing en afsluiting vmbo - 4 Vak: Aardrijkskunde Vak: Duits 01 HCE1 HCE Examenidioom hoofdstuk 1 tot en met 5 Periode 1: 20 oktober 2011 5 02 SV Grammaticatoets 1 Periode 1:14 oktober 2011 5 03 SV Grammaticatoets 2 Periode 1:1 november 2011 5 04 KLV

Nadere informatie

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment Nederlands ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Examenopdracht 1 (samenvatting + persoonlijke brief), alle spelling 1 Toets Schriftelijk 1 120 min Toetsperiode 1 ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Kijk-

Nadere informatie

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013 Nederlands ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Tekstbegrip,schrijfopdr.persoonlijke brief+formulier Ja Toets Schriftelijk 2 60 min Toetsperiode 1 ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Tekstbegrip,schrijfopdr.

Nadere informatie

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking EXAMENJAAR 2016-2017 VAK Biologie 1-3 k2, K3 1 Practicum examen PO 5% Nee 50 min Cijfer 2 k1-6/1-3/11/2 2 3 k1-3/8-9/11/13 3 Th. 1 Cellen Th. 2 Ordening Th. 3 Voortplanting Th. 4 Erfelijkheid Th. 5 Evolutie

Nadere informatie

PTO / PTA en basis 3 2015-2016

PTO / PTA en basis 3 2015-2016 en basis 3 Leerjaar 3 afkorting vak En Leerweg basis verwijzing naar de eindtermen van het eindexamen weging: in gehele getallen minimum 1 p1* ja Diversen Weging: bonus 1, beurt 1, voc. 1, stones 2, onr.ww.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-t

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-t Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-t 2016 2018 Inleiding Beste leerling, Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van De Foorakker. Hierin wordt beschreven wat je tijdens de route

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING. Leerjaar

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING. Leerjaar PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING Leerjaar 4 2017-2018 www.hartenlustschool.nl 1 2 Programma van Toetsing en Afsluiting voor vmbo-t Schooljaar 2017-2018 Beste leerling, In dit boekje staan de schoolexamens

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie