Knooppunt 3.0 Projectrapport 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Knooppunt 3.0 Projectrapport 1"

Transcriptie

1 Knooppunt 3.0 Projectrapport 1 Frank Salliau 16 december 2013 V1.3 1

2 Historiek V december 2013 Eerste draft V december 2013 Aanpassingen na feedback JM V december 2013 Aanpassingen na feedback Deloitte V december 2013 Aanpassingen na feedback JM en GvdB 1 Over dit document Alignering visies Weging Primair project Knooppunt Secundaire project(en) Tertiaire project(en) Projectaanpak Fase 1: Analyse Overlegmodel - projectwebsite Fase 1a: Afbakening scope Fase 1b: Longlist naar shortlist aanbieders adhv RFI Fase 1c: Selectie definitieve leverancier adhv RFP Fase 1d: opstart van de secundaire projecten Fase 2: Bouw van het platform Fase 3: Livegang Planning Verslag interviews Missie: back to basics Branding Doelgroepen Kanalen Veelheid aan kanalen Knooppunt Kiosk & native apps Responsieve website

3 5.4.4 Tablet- oplossing als secundair project Meertaligheid Authenticatie van de gebruikers Huidige situatie Hulpmiddelen bij registratie Standaard protocols Gebruikersprofielen Huidige situatie Bestaande & nieuwe doelgroepen Koppeling met Discimus Beveiliging lesmateriaal Presentatie lesmateriaal Auteursomgeving Huidige situatie Silverpoint of alternatief Content Creatie Tool als secundair project Opslag van content Huidige situatie Verbeterpunten Licentiemodellen Groeps- of schoollicentie Abonnementen Business modellen Catalogus & e- commerce Metriek & Rapportage Machine- aanstuurbaarheid Modulair karakter Koppeling met eigen systemen

4 5.16 Migratie van de bestaande data Externe koppelingen Functionele architectuur Van website naar ecosysteem Architectuur Basislaag Licentiekantoor Content Repository (CR) Rapportage Content Creatie Tool (Auteursomgeving) Kanalen Appendix 1: Longlist aanbieders Appendix 2: Detailplanning Fase Over dit document Dit document kadert binnen de context van het opstellen van de RFP voor het project Knooppunt 3.0. In deze eerste fase van het project werden de leden uitgevers van Knooppunt individueel geïnterviewd rond een aantal strategische en functionele topics. Dit document bevat o.a. de neerslag van deze interviews en dient als input om een gesprek op gang te brengen tussen de deelnemende uitgevers, met een dubbel doel: alignering van de verschillende visies afbakenen van de scope voor Knooppunt 3.0 Dit document omvat: een voorstel voor een methode om de verschillende visies te aligneren het projectverloop & planning de schets van de visies van de verschillende uitgevers op een aantal relevante topics, a.d.h.v. een geanonimiseerde samenvatting van de inhoud van de interviews een voorstel voor een high- level functionele architectuur De projectleiding van Knooppunt 3.0 zal uitgevoerd worden door Frank Salliau, hierna project manager of PM genoemd. De verdere dagelijkse leiding van Knooppunt zal uitgevoerd worden door de (nieuwe) projectleider Knooppunt 4

5 2 Alignering visies Binnen een consortium van 6 concurrerende uitgeverijen is het evident dat de visies op een aantal strategische en andere topics uiteen lopen. Het is belangrijk voor het welslagen van dit project dat een manier gevonden wordt om met deze potentieel divergerende visies om te gaan en in te passen in het project. We onderscheiden 3 categorieën van visies: Visies waar een consensus over is, m.a.w. waar alle uitgeverijen het over eens zijn Visies waar een substantieel deel van de uitgevers het over eens zijn Visies van een of twee uitgevers Teneinde deze visies een plaats te geven binnen Knooppunt 3.0 stellen we voor om volgende constructie op te zetten. 2.1 Weging We stellen voor om bij het beoordelen van de verschillende visies een weging te hanteren volgens de grootte van de uitgeverij. Grote uitgeverijen (Van In, Pelckmans, Plantyn): gewicht 3 Middelgrote uitgeverijen (Die Keure, Averbode): gewicht 2 Kleine uitgeverijen (mjpublishing): gewicht 1 Een gewogen score wordt beoordeeld t.o.v. een maximum score van 14 (3 grote, 2 middelgrote en 1 kleine uitgeverij). 2.2 Primair project Knooppunt 3.0 Het primair project Knooppunt 3.0 komt tegenmoet aan de gemeenschappelijke visie en bevat de functionaliteiten waar consensus over is tussen de uitgeverijen. Dit project: heeft absolute voorrang en mag niet in het gedrang komen door de secundaire projecten, wordt financieel gedragen door alle uitgevers 2.3 Secundaire project(en) Secundaire projecten zijn deelprojecten binnen Knooppunt 3.0 waar meerdere uitgeverijen in geinteresseerd zijn, maar waar geen consensus over bestaat. Geinteresseerde uitgeverijen kunnen intekenen op deelname aan deze projecten. Een voorbeeld van een dergelijk project kan bvb. zijn: ontwikkeling van een gemeenschappelijke auteursomgeving voor bordboeken Een secundair project komt in scope onder bepaalde voorwaarden: Het secundair project brengt op geen enkele manier het primair project in gevaar, inhoudelijk noch technisch noch projectmatig Er is voldoende draagvlak, m.a.w voldoende uitgeverijen zijn geinteresseerd om deel te nemen aan het secundair project. Concreet betekent dit dat de gewogen score (zie 2.1) groter of gelijk is aan 50% of 7 op 14. 5

6 De deelnemende uitgeverijen zijn bereid het secundair project financieel te dragen. De kosten die gemaakt worden (bvb. personeelskost PM) voor een secundair project worden niet meegenomen in de overeenkomst tussen Boek.be en Knooppunt vzw, maar apart bekeken. Secundaire projecten worden geprioritiseerd volgens graad van draagvlak via de gewogen score. Het moet mogelijk zijn voor uitgevers om op een bepaald moment in te stappen in een secundair project. De financiële lasten worden op dat moment herverdeeld. De timing van een secundair project is ook niet noodzakelijk dezelfde als die van het primair project. Deze wordt bepaald in overleg met de uitgevers. 2.4 Tertiaire project(en) Tertiaire projecten zijn functionaliteiten waar interesse voor is bij een minderheid van de uitgeverijen, m.a.w. waar de gewogen score uit 2.1 kleiner is dan 50% of minder dan 7 op 14. Deze projecten blijven in principe buiten de scope van Knooppunt 3.0 en worden niet getrokken door de PM. De PM kan wel een adviserende rol krijgen en zal er over waken dat de integriteit van het primair project niet wordt aangetast. Desgewenst kunnen tertiaire projecten door de uitgever zelf uitgevoerd worden (of in een multilaterale samenwerking) op voorwaarde dat deze projecten niet hinderend werken voor het primaire project of eventuele secundaire projecten. De kosten voor tertiaire projecten worden door de uitgever(s) zelf gedragen. 3 Projectaanpak Het project Knooppunt 3.0 wordt opgedeeld in 3 grote fasen: 3.1 Fase 1: Analyse De eerste fase in dit project bestaat uit de analyse en het in kaart brengen van de behoeften en wensen voor Knooppunt 3.0. Het uiteindelijke resultaat van deze fase moet zijn: Afgebakende scope en opdeling Knooppunt in primair project en eventuele secundaire projecten Keuze van een leverancier voor de bouw van het primair project Overlegmodel - projectwebsite Gedurende deze fase zal overleg nodig zijn met de uitgevers. Gezien het krappe tijdsschema (zie Appendix 2) is er weinig ruimte voor plenair overleg. Het overleg zal grotendeels online plaats vinden. Om overleg te faciliteren stellen we voor om gebruik te maken van Basecamp (https://basecamp.com/), een populaire en eenvoudige project management website, waar de betrokken uitgevers een login en wachtwoord voor zullen ontvangen. De PM zal op dit platform 6

7 de nodige informatie online zetten en de uitgeverijen vragen om via dit platform binnen een bepaalde (redelijke) termijn feedback te leveren. Wanneer binnen de gestelde termijn geen feedback geleverd wordt, dan zal er van uitgegaan worden dat de uitgeverij in kwestie akkoord gaat met de inhoud van het document. Deze fase wordt opgedeeld in een aantal stappen: Fase 1a: Afbakening scope Via interviews worden de visies van de uitgevers op een aantal high- level strategische topics in kaart gebracht. Op basis hiervan worden krijtlijnen uitgezet voor Knooppunt 3.0. Dit rapport bevat verderop (zie 5) de neerslag hiervan. De uitkomst van deze stap wordt besproken tijdens een extra stuurgroep en moet tegen begin januari 2014 leiden tot een duidelijk afgebakende scope voor Knooppunt 3.0. Verwachte uitkomst: duidelijk afgebakende scope Fase 1b: Longlist naar shortlist aanbieders adhv RFI In deze stap willen we een RFI (Request For Information) voor het primair project uitsturen naar een longlist van aanbieders (zie ook Appendix 1), die een 3- tal weken de tijd krijgen om hierop te antwoorden. De antwoorden van de aanbieders worden op een extra stuurgroep geëvalueerd, wat moet leiden tot een shortlist van aanbieders. De RFI zal inhoudelijk het volgende bevatten: Doel van het project Schets van het kader (Wie en wat is Knooppunt/Historiek/Missie) High- level functionele vereisten o Schets van de functionele architectuur o Beschrijving van de werking van de verschillende onderdelen Bevraging aanbieder over volgende onderwerpen: o Voorstelling zichzelf o Ervaring met gelijkaardige projecten o Referenties o Solvabiliteit o Key- personeel incl. competenties & cv s o Algemene projectaanpak & methodologie o Visie op wijze samenwerking (in- house, onderaanneming ) o Inhoudelijk: visie op oplossing voor een aantal key features zoals Globale architectuur voor modulaire oplossing Authenticatie & Profielbepaling Meertaligheid Beveiliging content Logging & Rapportage Migratie van de data Geheimhoudingsclausule (NDA) Verwachte uitkomst: shortlist aanbieders 7

8 3.1.4 Fase 1c: Selectie definitieve leverancier adhv RFP Ten behoeve van de aanbieders op de shortlist wordt een RFP (Request For Proposal) opgesteld voor het primair project. Deze RFP zal opgemaakt worden uitgaande van de RFI, maar met een voldoende groot niveau van detail ten einde de aanbieders in staat te stellen om een zeer gedetailleerd voorstel en bindende offerte op te stellen. De aanbieders zullen gevraagd worden een antwoord te bieden op o.a. volgende kwesties: Projectplanning & timing Oplossingen voor de kritische business cases Voorstel technologie Database schema s Manier van samenwerking & overlegstructuur Acceptatieproces Ontwikkelteam (CV s) Naast een uitgebreid document zullen we ook een spreadsheet opmaken met een aantal vragen waar de aanbieder op moet antwoorden. Deze spreadsheet zal achteraf gebruikt worden als decision matrix om via een scoring systeem de verschillende voorstellen naast elkaar te evalueren. Na goedkeuring van de RFP door de Raad van Bestuur wordt de RFP uitgestuurd naar de aanbieders op de shortlist. Elke aanbieder krijgt een 3- tal weken de tijd om een voorstel uit te werken. De aanbieders krijgen de gelegenheid om hun voorstel toe te lichten en te verdedigen voor de gecombineerde Stuurgroep en Raad van Bestuur. Op basis van overleg en gebruikmakend van de decision matrix wordt de keuze gemaakt voor één aanbieder. Met deze aanbieder worden contractonderhandelingen opgezet en overgegaan tot fase 2, de bouw van het systeem. Verwachte uitkomst: beste offerte van de aanbieders Fase 1d: opstart van de secundaire projecten Tijdens de periode waarin de aanbieders de tijd krijgen om hun voorstellen voor te bereiden worden de secundaire projecten opgestart. De uitgevers die ingetekend hebben op de secundaire projecten worden verder bevraagd om de wensen en noden exact in kaart te brengen, op een gelijkaardige wijze als voor het primair project. De verdere planning wordt ook op dat moment opgemaakt. 3.2 Fase 2: Bouw van het platform De exacte projectaanpak in deze fase moet nog verder uitgewerkt worden. Een aantal belangrijke zaken kunnen nu reeds vermeld worden: 8

9 We zullen in samenspraak met de uitgevers en de gekozen aanbieder een traject uitwerken gebaseerd op een iteratief model: het ontwikkeltraject wordt opgedeeld in een groot aantal kleine ontwikkeltrajecten, uitgevoerd in korte periodes ( sprints genoemd). Na elke sprint wordt het project getest, geëvalueerd op kwaliteit en bijgestuurd waar nodig. Deze aanpak vergt een intensief overleg en samenwerking tussen de betrokken partijen. Een sterk engagement van de deelnemende uitgeverijen zal gevraagd worden. In tegenstelling tot de klassieke watervalmethode (i.e. project volledig analyseren, bouwen en daarna testen) biedt een iteratieve aanpak een hogere kans op succes, zowel qua timing als kwaliteit van de opgeleverde software. Tegen mei 2015 moet de bouw van Knooppunt 3.0 in zijn geheel afgerond zijn, inclusief migratie van de bestaande data. 3.3 Fase 3: Livegang Tussen mei 2015 en september 2015 hebben de uitgevers de mogelijkheid om nog promotie en communicatie te voeren en hun eigen processen verder af te stemmen op de livegang van Knooppunt 3.0. Op 1 september 2015 komt Knooppunt 3.0 officieel in productie. 4 Planning De globale planning voor het project verloopt als volgt: Periode Fase november 2013 maart 2014 Fase 1: analyse en keuze leverancier primair project maart 2014 mei 2015 Fase 2: Bouw primair project Verder zetten traject secundaire projecten (analyse/aanbieders/bouw) juni 2015 september 2015 Fase 3: Primair project klaar voor productie Secundaire projecten klaar voor productie Voorbereiden livegang, promotie en communicatie 1 september 2015 Knooppunt 3.0 in productie De gedetailleerde planning voor fase 1 vindt u in Appendix 2. 9

10 5 Verslag interviews Hieronder worden voor de topics die tijdens de interviews aan bod gekomen zijn de visie(s) van de verschillende uitgevers uitgeschreven. 5.1 Missie: back to basics Alle uitgevers zijn het er over eens dat een "back to basics" strategie moet gevolgd worden bij Knooppunt 3.0. De kernmissie van Knooppunt is beveiligde distributie van digitale content, en dat moet zo blijven. Sinds de start van Knooppunt is veel energie en middelen geinvesteerd in extra features, die niet altijd even succesvol gebleken zijn. De uitgevers pleiten daarom voor een terugkeer naar de essentie. Knooppunt 3.0 moet minder doen, maar wat het doet, béter doen. Less is more is de boodschap. De uitgevers streven hiermee naar een systeem waar eenvoud, robuustheid en transparantie de norm is. Naast de distributie van digitale content is er bij een aantal uitgevers (4 van de 6) interesse in een gemeenschappelijke tool voor content creatie. Hoewel deze niet strikt deel uitmaakt van de missie, is er toch een draagvlak hiervoor. Dit kan opgenomen worden als deelproject door de geinteresseerde uitgevers. Meer hierover verder in dit document (zie 5.10). 5.2 Branding Niettegenstaande Knooppunt al actief is sinds 2009 zijn de namen Knooppunt en Digiportail nog steeds niet helemaal ingeburgerd in de onderwijswereld. Merkbekendheid is een proces van lange adem. Om deze reden vinden de uitgevers het niet wenselijk om nu een naams- en logoverandering door te voeren. Een uitzondering hierop vormt de slogan "De digitale boekentas", die toegespitst is op het onderwijs. Bij uitbreiding naar andere doelgroepen (zie verder) is het aangewezen om een andere, meer neutrale slogan te kiezen. Een alternatief hiervoor kan zijn Platform voor digitale leermiddelen. 5.3 Doelgroepen De belangrijkste doelgroep voor de uitgevers die op dit moment lid zijn blijven ook voor Knooppunt 3.0 de leerkrachten en leerlingen van het secundair onderwijs. De uitgevers vragen wel een uitbreiding naar andere doelgroepen. Hierbij maken we onderscheid tussen de doelgroepen die de uitgevers met Knooppunt 3.0 van bij het begin wensen te bedienen (in scope) en de doelgroepen die in een later stadium relevant kunnen en waarschijnlijk zullen worden. Doelgroepen in scope: Leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs ICT coordinatoren (niet voor consumeren van content, eerder voor administratieve doeleinden) Studenten lerarenopleiding Leerkrachten basisonderwijs 10

11 Schoolbibliotheken Volwassenenonderwijs, opleidingscentra, privé- opleidingen Doelgroepen niet in scope, maar relevant voor later: Leerlingen basisonderwijs Docenten en studenten hoger onderwijs Ouders Het is de bedoeling dat Knooppunt 3.0 flexibel genoeg is om, zonder ingrijpende aanpassingen aan de basisinfrastuctuur, deze doelgroepen op termijn kan bedienen. Hierbij moet rekening gehouden worden met specifieke dynamiek, noden en wensen voor deze doelgroepen. Het meest sprekende voorbeeld is dat van leerlingen basisonderwijs, voor wie de huidige interface van Knooppunt.net niet geschikt is, en voor wie andere authenticatieprocedures nodig zijn. Om deze doelgroep te bedienen zal een grondige studie moeten gebeuren en de nodige interfaces op maat moeten gebouwd worden. Deze interfaces moeten op een eenvoudige manier kunnen aansluiten op de infrastructuur van Knooppunt Kanalen Knooppunt wordt aan de gebruiker aangeboden via een veelheid aan kanalen, wat een aantal problemen met zich meebrengt. Voor Knooppunt 3.0 wensen de uitgevers hier ook een consolidatie met het oog op vereenvoudiging en drukking van kosten Veelheid aan kanalen Knooppunt wordt momenteel aan de gebruiker aangeboden via volgende kanalen: Websites knooppunt.net / digiportail.be (2) Webapps Knooppunt Kiosk/ Digiportail Kiosk (2) Native apps Knooppunt Kiosk/Digiportail Kiosk voor ios/android/windows (2 x 3) Het aanbieden van het geheel van kanalen uit bovenstaande lijst impliceert het ontwikkelen en onderhouden van 10 platformen. Dit is een dure en complexe zaak Knooppunt Kiosk & native apps Via de Knooppunt kiosk worden zgn bordboeken aangeboden. Dit zijn digitale boeken (gegenereerd via een bordboekgenerator, gekoppeld aan de Silverpoint auteursomgeving, zie ook 5.10) die verrijkt zijn met extra lagen (bijvoorbeeld voor het tonen van oplossingen) en die via een zgn. bordboekenplayer persoonlijke verrijkingen en notities toelaten. Bordboeken worden zowel via een klassikale oplossing als via een individuele tablet- oplossing aangeboden. Vooral deze laatste oplossing, bestaande uit een aantal native apps, is onderhevig aan een groot aantal problemen, en wordt door de uitgevers in vraag gesteld als duurzame oplossing. Om de gangbare markt van tablets en mobiele toestellen te bedienen moeten per taal immers 3 verschillende apps ontwikkeld worden: één voor ios, één voor Android en één voor Windows devices. Dit zorgt voor een hoge ontwikkel- en onderhoudskost. 11

12 De native apps binnen Knooppunt ondervinden daarnaast ook stabiliteitsproblemen. De huidige leverancier heeft niet van nature de nodige expertise in huis om op een kwalitatieve manier native apps te ontwikkelen. Ook het uitrollen van de diverse apps (vooral in de App Store van Apple) verloopt moeizaam en zorgt voor vertragingen. De uitgevers stellen zich terecht de vraag of het gebruik van native apps een duurzame oplossing is naar de toekomst toe Responsieve website Een belangrijke trend in ontwikkeling van websites is om deze responsief te maken, m.a.w. zelf- aanpasbaar voor een optimale weergave afhankelijk van het toestel waarop deze getoond wordt. Hoewel duurder in ontwikkeling dan een niet- responsieve website, kan dit voor Knooppunt 3.0 een kostenefficiente oplossing bieden als alternatief voor de huidige veelheid aan kanalen. Op die manier moet slechts 1 website onderhouden worden, wat een kostenreductie en vereenvoudiging met zich meebrengt. Hierbij moet uiteraard rekening gehouden worden met een aantal behoeften bij de eindgebruiker, zoals bvb. het offline gebruiken van content. Om hieraan tegenmoet te komen moet bekeken worden of een tussenoplossing, zoals een hybride app, tot de mogelijkheden behoort Tablet- oplossing als secundair project Als er onder de uitgevers voldoende draagvlak gevonden wordt voor een tablet- oplossing, kan de ontwikkeling hiervan als secundair project opgenomen worden. Er moet rekening gehouden met de huidige problematiek rond het gebruik van tablets in de scholen, en het belang van gebruikersvriendelijkheid, performantie en stabiliteit. 5.5 Meertaligheid Momenteel is Knooppunt beschikbaar in zowel het Nederlands via en het Frans via Technisch zijn dit 2 aparte, gescheiden websites, die apart moeten onderhouden worden, wat een extra kost en complexiteit met zich meebrengt. Dit principe geldt ook de diverse apps. De uitgevers pleiten voor een vereenvoudiging, en het volgen van best practices bij meertaligheid. Het voorstel is om 1 website te houden, waarbij de taal kan ingesteld worden door de gebruiker. Een preset van de taal kan ingesteld worden: Surfen naar leidt tot een automatische taalkeuze voor Nederlands Surfen naar leidt tot een automatische taalkeuze voor Frans In de marge hiervan is het ook verstandig om het systeem open te laten voor een uitbreiding naar andere talen. Dit kan nuttig zijn wanneer we het Hoger Onderwijs benaderen (Engelse interface), of in een toekomstig scenario waarbij Knooppunt als platform doorverkocht wordt aan andere landen. 12

13 5.6 Authenticatie van de gebruikers Huidige situatie De uitgevers zijn het er over eens dat, hoewel de registratieprocedure een hindernis vormt voor gebruikers (i.h.b. voor de jongere leerlingen secundair onderwijs), er op dit moment geen alternatief voorhanden is. De registratieprocedure omvat: registratie met e- mailadres en zelfgekozen wachtwoord profielbepaling (zie verder) verificatie van het e- mailadres met een activeringsmail Verder stellen we voor om de klassieke procedures te behouden: inloggen met e- mailadres en wachtwoord procedure voor wachtwoord vergeten : versturen van e- mail met link voor eenmalige toegang + mogelijkheid voor instellen nieuw wachtwoord Hulpmiddelen bij registratie Om de hindernissen bij gebruikers weg te nemen worden een aantal pistes voorgesteld: Gebruikersvriendelijkheid van de registratieprocedure verder optimaliseren Bulk registratie mogelijk maken via een ICT- coordinator of leerkracht Hulp bieden bij individuele registratie door "empowerment" van meer ervaren gebruikers, bvb leerkrachten of ICT- coordinatoren (hoe dit dan precies in zijn werk zal gaan is nog verder uit te werken) Het is ook wenselijk om een simultane Knooppunt registratie mogelijk te maken tijdens het registreren op bvb. een methodewebsite van een van de uitgevers. Hiervoor moeten de nodige API s voor voorzien worden Standaard protocols Om authenticatie via externe systemen mogelijk te maken is door de uitgevers ook gevraagd om ondersteuning te voorzien voor standaard authenticatieprotocols, zoals oauth. Dit protocol wordt ondersteund door een aantal grote spelers op het web, zoals Google, Facebook, Twitter, LinkedIn etc. Meer info hierover vindt u op en 5.7 Gebruikersprofielen Huidige situatie Momenteel wordt de gebruiker gevraagd om volgende gegevens in te vullen tijdens het registratieproces: Type gebruiker: o Leerkracht of docent o Leerling o Andere 13

14 De school of scholen waar de leerkracht of leerling les geeft of volgt (enkel voor type gebruiker leerkracht of leerling) Hier stellen zich verschillende problemen: het invullen van deze gegevens vormt een extra hindernis in het registratieproces, vooral op het vlak van gebruikersvriendelijkheid (bvb. Google maps selectie van een school) het is onmogelijk om te verifieren of een gebruiker daadwerkelijk leerkracht of leerling is (lerarenkaartnummer vragen is geen sluitend mechanisme) de profielgegevens komen niet altijd overeen met de situatie van de gebruiker (bvb. student lerarenopleiding wil materiaal voor leerkrachten, maar is verplicht een school te kiezen, wat niet klopt met de realiteit) Bestaande & nieuwe doelgroepen Voor de bestaande doelgroepen zijn de uitgevers geen vragende partij om veel extra informatie te vragen. Er wordt gesuggereerd om volgende extra info te vragen, maar enkel op voorwaarde dat dit op een eenvoudige manier kan gebeuren zonder hinder bij het registreren: Leerkrachten: School / Vak Leerlingen: School / Klas Voor de nieuwe doelgroepen moet bekeken worden welke profielinformatie relevant is en hoe het op een vlotte manier kan opgevraagd worden bij de gebruiker Koppeling met Discimus Discimus is het systeem van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) dat het mogelijk maakt om leerlingengegevens uit te wisselen. Er is interesse bij de uitgevers om een koppeling te leggen met dit systeem om bepaalde gegevens te controleren. De PM zal hiervoor contact opnemen met het departement onderwijs. 5.8 Beveiliging lesmateriaal Hoewel niet strikt besproken tijdens de interviews, wijden we toch een paragraaf aan wat uiteindelijk de core functionaliteit is van Knooppunt, nl. beveiliging van lesmateriaal. In grote lijnen werkt dit als volgt: Content wordt opgeslagen op een server die toelaat de content te beveiligen. Dit kan zowel: o De gemeenschappelijke opslagruimte zijn (wat we nu het CDS noemen) o Een eigen webserver bij de uitgeverij, ingericht voor beveiliging via Knoopunt Aan de content wordt een licentie gekoppeld volgens een van de gangbare modellen Voor deze licentie worden een aantal activatiecodes gegenereerd, via dewelke de eindgebruiker toegang krijgt tot het lesmateriaal, voor de duur gespecifieerd in de licentie Het zou een verbetering en vereenvoudiging zijn binnen Knooppunt 3.0 t.o.v. het huidige systeem als het mogelijk zou worden om externe web content (dus niet op het gemeenschappelijke CDS, wel op de eigen servers van de uitgever) te beveiligen via Knooppunt zonder de noodzaak om een stukje surrogaat- content (het zgn. content linked package, die 14

15 enkel een URL bevat naar de eigenlijke content) op te slaan op het CDS. De aanbieders zullen gevraagd worden hier een technische oplossing voor uit te dokteren. 5.9 Presentatie lesmateriaal De uitgevers zijn het er over eens dat presentatie van het lesmateriaal aan de eindgebruiker op een visueel aantrekkelijkere manier moet gebeuren. Ook op het vlak van gebruikersvriendelijkheid van de aangeboden functionaliteiten moet dit overzicht herbekeken worden. Suggesties voor een betere visualisatie zijn: Gebruik van grotere covers of andere beelden Gridview Coverflow 5.10 Auteursomgeving Huidige situatie Knooppunt voorziet een stuk software, Silverpoint, dat de uitgever toelaat om content aan te maken. Silverpoint is ontwikkeld door dezelfde partij die Knooppunt ontwikkeld heeft. Momenteel is de tool gebaseerd op Silverlight, een technologie van Microsoft die op het einde van zijn levenscyclus is en op termijn niet meer ondersteund zal worden. Een opvolger, gebaseerd op HTML5 technologie, staat in de steigers en komt in productie eind Momenteel maken 4 van de 6 deelnemende uitgeverijen gebruik van Silverpoint als gemeenschappelijke auteursomgeving, in combinatie met een bordboekgenerator voor de aanmaak van bordboeken. Het gebruik van Silverpoint is gratis en inbegrepen in de prijs voor leden van Knooppunt. Voor de bordboekgenerator wordt een jaarlijkse licentiefee aangerekend Silverpoint of alternatief De uitgevers die nu Silverpoint gebruiken wensen in de toekomst ook gebruik te maken van een gemeenschappelijke auteursomgeving. Zowel Silverpoint als een alternatieve omgeving behoren hier tot de mogelijkheden. Het verbreken van het contract met de huidige leverancier kan een sterke stijging van de licentieprijs van Silverpoint (i.h.b van de bordboekgenerator) tot gevolg hebben, waardoor een alternatieve omgeving aantrekkelijker wordt. Een kwalitatieve auteursomgeving voor verrijkte digitale content bouwen is evenwel een uitdagend traject, met een potentieel hoge kostprijs en lange doorlooptijd. Een mogelijke oplossing hiervoor is de auteursomgeving van iminds, waarvan de POC (proof of concept) nu ontwikkeld wordt binnen het kader van Uitgeverij van de Toekomst. Voorwaarde hierbij is dat deze POC kan uitgroeien tot een volwaardig product. Bijkomend onderzoek, zowel op technisch vlak, als op het vlak van exploitatiemogelijkheden is hiervoor nodig. Belangrijke functionele vereisten voor de eventuele alternatieve auteursomgeving zijn: Mogelijkheid tot import van Indesign bestanden Zowel offline als online modus voor content creatie 15

16 Rijke set aan types oefeningen Oplossingenlaag op de content Content Creatie Tool als secundair project Aangezien de wens voor een gemeenschappelijke auteursomgeving gedragen wordt door een significante groep uitgevers, maar niet door de voltallige groep is het een optie om dit project als secundair project binnen Knooppunt 3.0 op te nemen (zie ook 2.3) Opslag van content Huidige situatie Knooppunt stelt een gemeenschappelijke opslagruimte (het Content Delivery System of CDS) voor inhoud ter beschikking van de uitgevers. Elke uitgever heeft de beschikking over een eigen stuk opslagruimte, strikt geisoleerd van de ruimtes van de andere uitgevers. Binnen deze opslagruimte kan hij content opslaan volgens een mappenstructuur die hij zelf inricht. Uitgevers kiezen er ook voor om content op te slaan op eigen servers, en deze te beveiligen via Knooppunt Verbeterpunten In grote lijnen voldoet het huidig model voor Knooppunt 3.0. Op volgende vlakken wensen de uitgevers verbeteringen aan te brengen: Performantie Toegangscontrole inbouwen voor de gebruikers (niet de gewone eindgebruiker, wel de gebruikers die rechtstreeks op het CDS werken) op mapniveau Efficienter updaten van content (granulair opladen van nieuwe content, omwille van performantie en bandbreedte) Mogelijkheid tot versiebeheer 5.12 Licentiemodellen De uitgevers zijn het er over eens dat ze met de huidige licentiemodellen in Knooppunt de markt afdoende kunnen bedienen. Binnen Knooppunt 3.0 vraagt men om de licentiemodellen uit te breiden: Groeps- of schoollicentie Dit is een licentiemodel waarbij toegang verleend wordt aan een school (of andere groep) voor een specifiek aantal gebruikers. Gebruikers die tot deze school behoren kunnen zonder het invoeren van een activatiecode toegang krijgen tot de content. Voordeel hierbij is dat een drempel, nl. het invoeren van een activatiecode, weggenomen wordt, wat de gebruiksgraad zal verhogen. Nadeel is dat op een of andere manier strenger zal moeten geverifieerd worden of een gebruiker daadwerkelijk tot de school (of groep) behoort. Methodes hiervoor moeten uitgedacht en uitgewerkt worden in het kader van de profielbepaling. 16

17 Abonnementen Met een abonnement bedoelen we hier een licentiemodel waarbij de einddatum open is. Zolang de gebruiker gemachtigd is om de content te raadplegen (maw zolang de gebruiker betaalt), blijft het abonnement lopen. De uitgever kan het abonnement op elk moment stopzetten Business modellen Het huidige business model bestaat er in dat uitgevers per actieve licentie een kleine fee betalen aan Knooppunt vzw. Het business model rond de verrekening van licenties binnen Knooppunt 3.0 is nog niet vastgelegd. De uitwerking hiervan valt niet binnen de scope van het primair project Knooppunt 3.0, maar wordt in een apart traject bekeken met alle betrokkenen Catalogus & e- commerce Het idee leeft om een catalogus van beschikbaar digitaal lesmateriaal aan te bieden via Knooppunt, samen met de mogelijkheid om deze aan te kopen, zij het via een webshop in Knooppunt, zij het via de eigen webshop van de uitgeverij. Om dit te realiseren moet een investering gedaan worden in: Metadatering: metadata of relevante informatie over het lesmateriaal moet toegevoegd worden aan het lesmateriaal om de vindbaarheid te verhogen Zoekmachine- optimalisatie: om de vindbaarheid te verhogen moet Knooppunt een aantal best practices volgen om zoekmachines informatie over het lesmateriaal optimaal in de zoekresultaten te doen verschijnen E- commerce functionaliteit: voor uitgevers die geen webshop hebben de nodige functionaliteit om online te kopen en betalingen af te handelen. E- commerce aanbieden brengt tevens een andere dynamiek met zich mee naar taken voor het personeel van Knooppunt, leidend tot een hogere personeelskost. De algemene (zij het niet unanieme) visie is dat het aanbieden van een catalogus en het verkopen van licenties niet tot de kerntaak van Knooppunt behoort. Het vindbaar maken en verkopen van licenties behoort tot de taak van de uitgeverij en verloopt het best via de webshop van de uitgeverij. Knooppunt kan hier wel faciliterend werken en een automatische activatie voorzien via een integratie met de diverse webshops. We stellen voor om de functionaliteit rond het aanbieden van een catalogus en rechtstreekse verkoop niet mee te nemen in de scope van het primair project. Wanneer andere doelgroepen in scope komen (bvb. het hoger onderwijs), kan dit herbekeken worden Metriek & Rapportage Alle uitgevers zijn het er over eens dat het belangrijk is om in Knooppunt 3.0 het gebruik te meten en de nodige rapportages te voorzien, voor zowel de uitgevers als de projectleider van Knooppunt vzw, met het oog op een transparant inzicht in gebruik en een correcte facturatie naar de uitgevers toe. Er moet rapportage voorzien worden rond: 17

18 Activaties Gebruik van het lesmateriaal Rapportages en ruwe data moeten voorzien worden: In tabel- en grafiekvorm Via export naar csv of andere formaten Via een API 5.15 Machine- aanstuurbaarheid De uitgevers zijn sterk vragende partij om Knooppunt machine- aanstuurbaar te maken. Dit betekent dat er zgn. API s (Application Programming Interfaces) moeten voorzien worden. Dit zijn welomschreven protocollen via dewelke softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren. Het is belangrijk om machine- aanstuurbaarheid in scope te nemen om volgende redenen: Modulair karakter Verder in dit document (zie 6) wordt de functionele architectuur beschreven. Deze zal modulair van aard zijn, wat de noodzaak zal meebrengen om communicatieprotocollen te voorzien tussen de onderlinge modules. Ook hiervoor moeten de nodige API s voorzien worden Koppeling met eigen systemen De uitgevers wensen in Knooppunt 3.0 koppelingen te leggen met eigen systemen (vooral ERP- systemen) teneinde informatie uit te wisselen rond bvb. licenties, activaties etc. Hiervoor moeten API s voorzien worden. Deze externe systemen kunnen beschouwd worden als niet- menselijke gebruikers. Elke handeling die door een menselijke gebruiker uitgevoerd kan worden moet ook door een machine gebruiker uitgevoerd kunnen worden. Het definiëren van de diverse API s zal een belangrijk onderdeel vormen in het opstellen van de RFP Migratie van de bestaande data Het staat buiten kijf dat bij de overstap naar Knooppunt 3.0 de data uit het huidige platform in zijn totaliteit moet gemigreerd worden naar het nieuwe platform. In concreto gaat het over: Content + metadata Licenties Activaties Gebruikersgegevens Dit traject zal een van de meest uitdagende zijn binnen het project omwille van: afhankelijkheid van de medewerking met de huidige leverancier, die nadien uit beeld verdwijnt, wat zich zal uiten in een potentieel stroeve samenwerking en een hoog prijskaartje de omvang van de data 18

19 5.17 Externe koppelingen In het verleden is reeds een koppeling gemaakt met de ELO s (Elektronische Leeromgevingen), zoals Smartschool en ELOV, met de bedoeling om leerlingen via een SSO- systeem (Single Sign On) toegang te geven tot Knooppunt met een automatische login. Door een gebrekkige implementatie en verschillende verwachtingen langs beide zijden is dit project vroegtijdig stopgezet. Een aantal uitgeverijen wensen dit traject opnieuw leven in te blazen om de toegang tot digitaal lesmateriaal eenvoudiger te maken voor de grote groep gebruikers die op school met een ELO werken. Belangrijk hierbij is dat: de scope van de samenwerking met de ELO s duidelijk afgebakend is de integriteit van de data op Knooppunt niet aangetast wordt 6 Functionele architectuur In dit hoofdstuk wordt een mogelijke functionele architectuur geschetst, die voldoet aan de vereisten voor Knooppunt 3.0 zoals ze in dit document in grote lijnen geformuleerd zijn. 6.1 Van website naar ecosysteem Knooppunt 3.0 zal niet langer kunnen gecatalogiseerd worden als een eenvoudige website om toegang te krijgen tot digitale content. We beschouwen Knooppunt 3.0 in de plaats daarvan als een ecosysteem van softwaremodules, die d.m.v. welomschreven API s zowel met elkaar als met de buitenwereld informatie uitwisselen. 6.2 Architectuur De voorgestelde architectuur is in het diagram hieronder uitgetekend. Legende: 19

20 Beige: modules die in het primair project in scope. Paars: modules die in secundaire project(en) in scope zijn Wit: externe systemen die buiten de scope vallen, maar wel informatie uitwisselen met Knooppunt Basislaag De onderste laag in het diagram bevat een aantal basale, doch, zeer belangrijke functionaliteiten zoals: Authenticatie van gebruikers Toegang tot gebruikersprofielen Beveiliging (role- based security): wie heeft toegang tot welke functionaliteit? Logging: opslaan van data over gebruik, activaties etc Licentiekantoor Het licentiekantoor is de meest belangrijke module binnen Knooppunt. Deze module controleert de toegang van de gebruiker tot de content, volgens het licentiemodel gekozen door de uitgever Content Repository (CR) Het Content Repository is een gemeenschappelijke opslagplaats (in het huidige Knooppunt CDS genoemd) voor content die de uitgevers wensen aan te bieden op Knooppunt. Uitgevers zijn niet verplicht om het CR te gebruiken. Een uitgever mag ook content op eigen web servers aanbieden en beveiligen met het licentiekantoor Rapportage De rapportagemodule leest, consolideert en verwerkt ruwe data uit de logging module. Deze rapportages staan ter beschikking van de uitgevers en de administrator van Knooppunt en kunnen gedownload worden of via API s ingelezen worden in eigen ERP systemen Content Creatie Tool (Auteursomgeving) Deze module maakt in se geen onderdeel uit van het Knooppunt ecosysteem, maar is er nauw aan gelieerd. De Content Creatie Tool laat de uitgever toe om content aan te maken, deze te deployen naar het CR of naar eigen webservers en te beveiligen via het licentiekantoor Kanalen De eindgebruiker zal Knooppunt benaderen via een aantal kanalen. Kanalen in scope in het primair project: o Website o Website Kanalen in scope in eventuele secundaire projecten: o Kiosk (native) app Externe kanalen: o ELO s (Smartschool, ELOV) o Methodewebsites van de uitgeverijen 20

21 7 Appendix 1: Longlist aanbieders Deze lijst wordt nog verder aangevuld tot wanneer de RFI uitgestuurd wordt. The Reference/Emakina Cronos Nascom Wunderkraut/Crimson Cegeka Real Dolmen Cap Gemini Sogeti Kpmg CTG 8 Appendix 2: Detailplanning Fase 1 Onderstaande tijdslijn toont de diverse activiteiten in detail voor fase 1 van het project, uitgesplitst per betrokken partij. Datum PM Knooppunt Uitgevers Aanbieders 26/nov/13 27/nov/13 28/nov/13 29/nov/13 30/nov/13 1/dec/13 2/dec/13 3/dec/13 4/dec/13 5/dec/13 6/dec/13 7/dec/13 8/dec/13 INTERVIEWS UITGEVERS INTERVIEWS UITGEVERS 9/dec/13 10/dec/13 11/dec/13 12/dec/13 13/dec/13 14/dec/13 15/dec/13 16/dec/13 17/dec/13 18/dec/13 19/dec/13 20/dec/13 21/dec/13 22/dec/13 VERWERKING PROJECT- RAPPORT 1 VERWERKING PROJECT- NALEZEN RAPPORT 1 PROJECTRAPPORT 1 STUURGROEP KERSTVAKANTIE 21

22 23/dec/13 24/dec/13 25/dec/13 26/dec/13 27/dec/13 28/dec/13 29/dec/13 30/dec/13 31/dec/13 1/jan/14 2/jan/14 3/jan/14 4/jan/14 5/jan/14 6/jan/14 7/jan/14 8/jan/14 9/jan/14 10/jan/14 11/jan/14 12/jan/14 13/jan/14 14/jan/14 15/jan/14 16/jan/14 17/jan/14 18/jan/14 19/jan/14 20/jan/14 21/jan/14 22/jan/14 23/jan/14 24/jan/14 25/jan/14 26/jan/14 27/jan/14 28/jan/14 29/jan/14 30/jan/14 31/jan/14 1/feb/14 2/feb/14 3/feb/14 4/feb/14 5/feb/14 6/feb/14 OPSTELLEN RFI OPSTELLEN RFI OPSTELLEN RFI STUURGROEP UITSTUREN RFI OVERLEG RFI NALEZEN & FEEDBACK RFI VOORBEREIDING RFP IN OVERLEG MET UITGEVERS VOORBEREIDING RFP IN OVERLEG MET UITGEVERS DEADLINE ANTWOORD RFI VOORBEREIDING RFP IN OVERLEG MET UITGEVERS ANTWOORDEN OP RFI ANTWOORDEN OP RFI 22

23 7/feb/14 8/feb/14 9/feb/14 10/feb/14 11/feb/14 RAAD VAN BESTUUR 12/feb/14 UITSTUREN RFP 13/feb/14 VOORBEREIDEN SECUNDAIRE 14/feb/14 PROJECT(EN) 15/feb/14 16/feb/14 17/feb/14 18/feb/14 19/feb/14 20/feb/14 21/feb/14 22/feb/14 23/feb/14 24/feb/14 25/feb/14 26/feb/14 27/feb/14 28/feb/14 1/mrt/14 2/mrt/14 3/mrt/14 4/mrt/14 5/mrt/14 6/mrt/14 7/mrt/14 8/mrt/14 9/mrt/14 10/mrt/14 11/mrt/14 12/mrt/14 13/mrt/14 14/mrt/14 15/mrt/14 16/mrt/14 17/mrt/14 18/mrt/14 19/mrt/14 20/mrt/14 21/mrt/14 VOORBEREIDEN SECUNDAIRE PROJECT(EN) VOORBEREIDEN SECUNDAIRE PROJECT(EN) VOORBEREIDEN SECUNDAIRE PROJECT(EN) VAKANTIE PM VERDEDIGING AANBIEDERS INTERNE EVALUATIE INTERNE EVALUATIE KEUZE LEVERANCIER ANTWOORDEN RFP ANTWOORDEN RFP ANTWOORDEN RFP ANTWOORDEN RFP 23

Knooppunt 3.0. Extra Stuurgroep 19 december 2013

Knooppunt 3.0. Extra Stuurgroep 19 december 2013 Knooppunt 3.0 Extra Stuurgroep 19 december 2013 1 Agenda 1. Doelstelling stuurgroep 2. Alignering visies 3. Projectaanpak & planning 4. Verslag interviews 5. Functionele architectuur 6. Volgende stappen

Nadere informatie

Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1

Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1 Knooppunt 3.0 RFI Frank Salliau 17 januari 2014 V1.1 1 Historiek V1.0 2 januari 2014 Eerste draft V1.1 9 januari 2014 Aanpassingen na feedback Deloitte 1 Over dit document... 4 2 Geheimhoudingsclausule...

Nadere informatie

Verslag stuurgroep. 30 november 2010

Verslag stuurgroep. 30 november 2010 Aanwezigen Verslag stuurgroep 30 november 2010 Bart Mollé (Pelckmans), Nikie Lapaire (Averbode), Geert Lybaert (Van In), Marc Devijver (Plantyn), Steven Depuydt (Plantyn), Wiel vd Berg (Three Ships), Pascal

Nadere informatie

Three Ships e-boek platform. Roadmap punten 2012

Three Ships e-boek platform. Roadmap punten 2012 Three Ships e-boek platform Roadmap punten 2012 E-boek platform Roadmap 2012(1/3) op basis van Knooppunt Desiderata High level requirements Antwoord 3.1.1 ipad app Sep 2012 3.1.2 Android app Nov 2012 3.1.3

Nadere informatie

Knooppunt 3.0 RFP. Frank Salliau. 12 februari 2014 V1.1

Knooppunt 3.0 RFP. Frank Salliau. 12 februari 2014 V1.1 Knooppunt 3.0 RFP Frank Salliau 12 februari 2014 V1.1 1 Historiek v1.0 6 februari 2014 Eerste draft v1.1 12 februari 2014 Wijzigingen na feedback stuurgroep & RvB 1 Over dit document... 5 2 Geheimhoudingsclausule...

Nadere informatie

OWG 6/3/12 - Verslag

OWG 6/3/12 - Verslag OWG 6/3/12 - Verslag 6 maart 2012, 13:00 15:00 Huis van het Boek, Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout Aanwezigen: Sam Vermeersch (Plantyn), Sven Elshoecht (Pelckmans), Marc Van Couwenberghe (Van In), Roland

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

Boek.be - tabletoplossing - extra informatie

Boek.be - tabletoplossing - extra informatie Boek.be - tabletoplossing - extra informatie INHOUDSOPGAVE Management samenvatting... 2 Vraag 1. Gedetailleerde roadmap met daarin de Three Ships ontwikkelplannen in 2012/2013... 3 1.1 Huidige mogelijkheden

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Personeelsvergadering De Mare 22/04/2013

Personeelsvergadering De Mare 22/04/2013 Personeelsvergadering De Mare 22/04/2013 1 Agenda Introductie Geert van den Bossche Goedroen Vanlerberghe Mission Statement Educatieve Uitgevers Situering Knooppunt Ontstaan & doel Knooppunt Organisatie

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Klas in actie met Silverpoint. Gebruikersdag 2012

Klas in actie met Silverpoint. Gebruikersdag 2012 Klas in actie met Silverpoint Gebruikersdag 2012 Agenda Bordboeken en Silverpointmenu Hoe zit dat? Bordboeken : 2 mogelijkheden Ontwikkelingen Demo: look and feel Bordboek: en Silverpointmenu: Hoe zit

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Versie 1.0 Datum 10 december 2009 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

"JE BENT ACTIEF IN DE BEDRIJFSKLEDING BRANCHE EN JE WIL EEN PROFESSIONELE WEBSHOP?"

JE BENT ACTIEF IN DE BEDRIJFSKLEDING BRANCHE EN JE WIL EEN PROFESSIONELE WEBSHOP? TexoWebshop Texodata ontzorgd en ondersteund bedrijfskleding dealers met de online presentatie en verkoop van bedrijfskleding. We bedienen de bedrijfskledingdealers met de volgende oplossingen: TexoContent

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Januari 2011 nl. Diagnose Informatie Systeem

Januari 2011 nl. Diagnose Informatie Systeem Januari 2011 nl Diagnose Informatie Systeem Inhoud Introductie Voordelen Het systeem in het kort Kosten Demonstratie Introductie DiagnoseIS is een interactief platform voor het afnemen, scoren en rapporteren,

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Handleiding Beheer software. Versie 1.4

Handleiding Beheer software. Versie 1.4 Handleiding Beheer software Versie 1.4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uw schooladministratiepakket en Basispoort actueel 4 3 Het beheerdeel van de Malmberg software (nieuwe generatie) 5 3.1. Inloggen via

Nadere informatie

Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie.

Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie. E boeken consortium 1. Projectdefinitie overzicht Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie. Doelgroep Collectie

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Doel is, dat dit document uiteindelijk een visie formuleert, waar de volgende partijen achter kunnen staan:

Doel is, dat dit document uiteindelijk een visie formuleert, waar de volgende partijen achter kunnen staan: User Profile Repository Art Recommender Visie document Versie 2.0 1 juli 2011 Auteurs Hennie Brugman, technisch coordator CATCHPlus hennie.brugman@meertens.knaw.nl Doel is, dat dit document uiteindelijk

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Onderzoek Tablets in het onderwijs

Onderzoek Tablets in het onderwijs Onderzoek Tablets in het onderwijs September 2011 Voorwoord In dit verslag presenteren we onze bevindingen van de tablettest die we hebben uitgevoerd. Zowel de ipad 2 als verschillende Android tablets

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING. Activeer

KORTE HANDLEIDING. Activeer Activeer Activeer Activeer 1. Activeer BUSiNeSS cloud A. Dienst activeren : u krijgt binnen de 2 uur een bevestigingsemail "BASE business Cloud : Notificatie" B. Ga naar https://cdashboard. basebusiness.be

Nadere informatie

Inhoud. Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren

Inhoud. Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren Inhoud Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren LET OP! Vul alleen uw gegevens in wanneer de adresregel begint met dit https://www.mijnnvd.nl. Alleen dan weet u zeker dat u inlogt

Nadere informatie

LegManager Mobile Handleiding

LegManager Mobile Handleiding LegManager Mobile Handleiding Handleiding LegManager Mobile 1 1. Inhoud 1. INHOUD... 2 2. PROGRAMMAVEREISTEN... 3 a. Vragen, opmerkingen en suggesties... 3 b. Welke tablet/ipad of smartphone/iphone kan

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren.

Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren. Account Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren. Live chat In jouw account kan je direct vragen stellen aan onze specialisten.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

het boek is een platform

het boek is een platform het boek is een platform ontwikkeling van boeken en tijdschriften in het digitale tijdperk In het digitale tijdperk krijgen boeken en tijdschriften gezelschap van digitale producten die qua content verwant

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Inhoudstafel. Handleiding voor zwemmers, publiek en trainers Handleiding voor de sportsecretaris Opzetten van Internet verbinding in het zwembad

Inhoudstafel. Handleiding voor zwemmers, publiek en trainers Handleiding voor de sportsecretaris Opzetten van Internet verbinding in het zwembad Live Resultaten Inhoudstafel Voorwoord Wat zijn Live Resultaten Bijzonder vereisten Handleiding voor zwemmers, publiek en trainers Handleiding voor de sportsecretaris Opzetten van Internet verbinding in

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

React en React Native voor websites en apps

React en React Native voor websites en apps React en React Native voor websites en apps H A N S-PE T E R H ARMSEN HEEFT DI T GE SCH R E V EN IN APRI L 2017 Deze whitepaper is bedoeld voor product owners en beslissers. Hij gaat over React, een JavaScript

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

SharePoint 2010 versus 2013

SharePoint 2010 versus 2013 Whitepaper SharePoint 2010 versus 2013 Is een upgrade noodzakelijk? T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 Inleiding Microsoft komt met een echt sociaal samenwerkingsplatform dat past bij de eisen en wensen

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

OCI koppeling webshop leveranciers

OCI koppeling webshop leveranciers OCI koppeling webshop leveranciers Laatste update: 14 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werking ProActive Inkoop 3 3. Opzet koppeling 5 3.1.Automatisch inloggen in de webshop...5 3.2.Terugkeren

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Méér tijd en aandacht voor goede zorg

Méér tijd en aandacht voor goede zorg De Zorgapp Méér tijd en aandacht voor goede zorg Efficiënter werken Méér cliënttijd, minder administratie De cliënttijd verhogen en de administratieve vastlegging beperken, is de wens van iedere zorgverlener.

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare werken - Inkomenscompensatie In het recentste

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

NFC, Smartphones en secundaire processen / facility management

NFC, Smartphones en secundaire processen / facility management NFC, Smartphones en secundaire processen / facility management Aanleiding Bob Klaasen tijdens vorige bijeenkomst: NFC? ROC Westerschelde Vooronderzoek NFC Near Field Communication Gebaseerd op RFID / ISO

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Infodag Hosted mail. 10 maart 2016. The Interactive Hub

Infodag Hosted mail. 10 maart 2016. The Interactive Hub Infodag Hosted mail 10 maart 2016 The Interactive Hub Agenda 13u Ontvangst 13u30 14u 14u15 14u45 15u 15u30 Waarom dit project & hoe werken we praktisch verder? Hans Hubin Wat houdt het contract & de licentie

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs Beste schoolverantwoordelijke Hartelijk dank voor je medewerking aan het pilootproject eboekentas.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding mobilepro@vdk

Gebruikershandleiding mobilepro@vdk Gebruikershandleiding mobilepro@vdk 1. Index Inhoud Gebruikershandleiding mobilepro@vdk... 1 1. Index... 1 2. Handleiding... 1 2.1. Doelgroep mobilepro@vdk... 1 2.2. Installatie en activeren van de mobilepro@vdk

Nadere informatie

Verificatie Acceptatie Distributie Recycling. Security. Hygiëne. Vereenvoudigde administratie. Waarom Cash Management? Front-end oplossingen

Verificatie Acceptatie Distributie Recycling. Security. Hygiëne. Vereenvoudigde administratie. Waarom Cash Management? Front-end oplossingen Waarom Cash Management? Front-end oplossingen Verificatie Acceptatie Distributie Recycling Meertalige support Back-end oplossingen Hygiëne Security Vereenvoudigde administratie 3e partij integratie & SDKs

Nadere informatie

Device keuze in verband met de inzet van digitale leermiddelen, vanuit onderwijskundig perspectief

Device keuze in verband met de inzet van digitale leermiddelen, vanuit onderwijskundig perspectief Device keuze in verband met de inzet van digitale leermiddelen, vanuit onderwijskundig perspectief Voorgeschiedenis In ons leermiddelenbeleid hebben we gekozen voor het gebruik van digitale leermiddelen.

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas Android-app Android app in het lager onderwijs

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas Android-app Android app in het lager onderwijs pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas Android-app Android app in het lager onderwijs Beste schoolverantwoordelijke Hartelijk dank voor je medewerking aan het pilootproject

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SimplySo Makes users love Office 365 Met behulp van SimplySo zorgt u ervoor dat uw klanten optimaal gebruikmaken van de intelligente functionaliteiten van Office 365,

Nadere informatie

Werken met de bordboeken van die Keure. 2 De eerste stap: materiaal registreren op Knooppunt.

Werken met de bordboeken van die Keure. 2 De eerste stap: materiaal registreren op Knooppunt. Werken met de bordboeken van die Keure 1 Wat is een bordboek? Een bordboek is de digitale en interactieve versie van je handboek. Je kunt het bordboek gebruiken in combinatie met een digitaal schoolbord

Nadere informatie

Wat doet TexoData? Wat is TexoContent? TexoData Midden Engweg TS Putten Tel.:

Wat doet TexoData? Wat is TexoContent? TexoData Midden Engweg TS Putten  Tel.: Wat doet TexoData? Texodata ontzorgd en ondersteund bedrijfskleding dealers met de online presentatie en verkoop van bedrijfskleding. We bedienen de bedrijfskledingdealers met de volgende oplossingen:

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

collectieve e-boek-platform

collectieve e-boek-platform Toelichting 2 bij de offerte voor de ontwikkeling van het collectieve e-boek-platform voor de Vlaamse uitgeverijen Nederlands/Frans Ter attentie van: Mevrouw Goedroen Vanlerberghe Projectleider Knooppunt.net

Nadere informatie

Hét centrale startportaal voor het onderwijs!

Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Mijn Omgeving Online (kortweg MOO) is een complete, persoonlijke digitale leer- en werkomgeving met sociale functionaliteiten. Door de modulaire opbouw kan

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie