Rapportage Bekendheids- en imago-onderzoek Terschelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Bekendheids- en imago-onderzoek Terschelling"

Transcriptie

1 Rapportage Bekendheids- en imago-onderzoek Terschelling Right Marktonderzoek en Advies B.V. Telefoon : Projectleider : de heer G. Hamstra Projectnummer : Opdrachtgever : VVV Terschelling Contactpersoon : mevrouw M. WIldenberg Datum : 4 april 2017 Versie : Definitief

2 Verantwoording Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het bekendheids- en imagoonderzoek ten aanzien van het eiland Terschelling. Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet 3 2. Samenvatting 5 Geert Hamstra projectleider Right Marktonderzoek Copyright Right Marktonderzoek 2017 Right Marktonderzoek en Advies B.V. Emmawijk CN Zwolle T: Resultaten Bekendheid Spontane bekendheid Geholpen bekendheid Bekendheid overall Beeld Spontaan beeld Beeld Terschelling Beeld Terschelling versus andere eilanden Beeld Terschelling versus andere regio s Beeld overall Aantrekkelijkheid Aantrekkelijkheid Nederland Aantrekkelijkheid Terschelling Aantrekkelijkheid overall Bezoek Interessegebieden Achtergrondkenmerken Bijlagen 47 2

3 1. Onderzoeksopzet 3

4 Onderzoeksopzet Aanleiding Doelgroep en steekproef Jaarlijks wordt het eiland Terschelling door circa mensen bezocht. Een groot deel van de bezoekers betreft mensen die al eerder op het eiland zijn geweest. Om (nieuwe) doelgroepen optimaal aan te kunnen spreken, wil VVV Terschelling graag meer zicht krijgen op het imago en de bekendheid van Terschelling onder Nederlanders die het eiland al dan niet bezocht hebben. Inzicht in het imago bij (potentiële) bezoekers en in de sterke en zwakke punten van het eiland, kan VVV Terschelling input bieden om haar campagne te optimaliseren. De doelgroep van het onderzoek wordt gevormd door Nederlanders van 13 jaar en ouder. Bij het opstellen van de steekproef is rekening gehouden met de volgende achtergrondkenmerken: representatieve leeftijdsverdeling (13 16, 16 19, 19 35, 35 50, en 65 jaar en ouder) representatieve verdeling naar provincie*. Aan het onderzoek hebben in totaal Nederlanders deelgenomen. * Om ook uitspraken te kunnen doen op provincieniveau zijn in iedere provincie minimaal 150 vragenlijsten afgenomen. Voor het onderzoek zijn de resultaten gewogen naar de werkelijke landelijke verdeling naar provincie. Methode Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van online onderzoek, omdat dit de meest efficiënte methode is om de beschreven doelgroep te bereiken. Voor de benadering van de doelgroep is gebruikgemaakt van een groot landelijk onderzoekspanel. Rapportage In hoofdstuk 3 staan de resultaten van het onderzoek weergegeven. Achtereenvolgens worden hier de bekendheid, het beeld, de aantrekkelijkheid van Terschelling als vakantiegebied, het (toekomstige) bezoek aan Terschelling en de algemene interessegebieden van de Nederlander besproken. De resultaten en eventuele interessante significante verschillen worden aan het einde van de paragraaf tekstueel beschreven. Voor verschillen naar regio s is er voor gekozen om Nederland in de vier windstreken in te delen (zie hoofdstuk 4. achtergrondkenmerken). 4

5 2. Samenvatting 5

6 Samenvatting In opdracht van VVV Terschelling heeft Right Marktonderzoek maart 2017 een onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Nederland. Het doel was om een beeld te krijgen van de bekendheid van Terschelling, als vakantiebestemming en om inzicht te krijgen in het imago dat het eiland heeft bij de Nederlander. Inzicht in de triggers om naar Terschelling te komen en inzicht in de drempels om dat juist niet te doen, moeten VVV Terschelling helpen om haar promotieactiviteiten te optimaliseren. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een online vragenlijst onder ruim inwoners van Nederland. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van een online onderzoekspanel waaruit een representatieve groep op leeftijd en provincie getrokken is. Bekendheid Spontane bekendheid Terschelling als vakantiebestemming in Nederland laag Van de Nederlanders noemt 6% Terschelling spontaan als bestemming voor een weekendje weg of een vakantie in Nederland, in totaal 1% denkt als eerste aan Terschelling. Hiermee scoort Terschelling vergelijkbaar met Ameland, maar hoger dan de andere Waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog. Van alle Waddeneilanden scoort Texel op dit punt het hoogst; 17% van de Nederlanders noemt dit eiland en bij 5% is Texel zelfs top-of-mind. In totaal noemt 34% van de Nederlanders een of meerdere Waddeneilanden ofwel de Wadden algemeen. Wanneer gekeken wordt naar alle vakantiegebieden in Nederland dan scoren Limburg (47%), de Veluwe (34%) en Zeeland (33%) duidelijk het hoogste qua bekendheid. Opvallend is dat Terschelling als vakantiegebied ook door mensen die het eiland wel eens hebben bezocht relatief weinig wordt genoemd (11%). Texel meest bekende Waddeneiland, bekendheid Terschelling en overige eilanden vergelijkbaar Wanneer specifiek gevraagd wordt naar de bekendheid van de Waddeneilanden, dan scoort Texel ook hier het hoogst; 85% van de Nederlanders kent dit eiland. Terschelling en de overige eilanden zijn allemaal (spontaan) bij circa 70% van de Nederlanders bekend. Dit betekent dat gemiddeld 30% van de Nederlanders (spontaan) onbekend is met de namen van de verschillende Friese Waddeneilanden. Dat een redelijk groot deel van de Nederlanders onbekend met het (Wadden)gebied is als gebied voor een weekendje of een vakantie, blijkt uit het deel van de Nederlanders dat de verschillende eilanden wel kent, maar niet weet of het een vakantiebestemming is. Voor Terschelling geldt dat nagenoeg iedereen het eiland (geholpen) wel kent, maar dat een vijfde niet weet of het gebied voor een weekendje of vakantie is. Hiermee is Terschelling als (vakantie)bestemming wel meer bekend dan Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog, maar wederom minder bekend dan Texel. Van Texel weet 11% van de Nederlanders niet dat het gebied is om een weekendje of een vakantie door te brengen. 6

7 Samenvatting Beeld Sterke associatie Terschelling met strand, eiland en zee De spontane associatie van Nederlanders met Terschelling zijn sterk verbonden aan fysieke kenmerken van het gebied. Naast de associaties strand, eiland en zee noemt ruim een tiende van de bevolking rust en natuur. De associaties die genoemd worden zijn vooral positief of neutraal. Slechts 3% noemt een negatieve associatie, zaken die men dan noemt zijn saai, koud, te druk of zuipende jongeren. Hiernaast heeft een redelijk groot deel van de Nederlandse bevolking niet echt een beeld van Terschelling, ruim een vijfde van de Nederlanders (22%) kan spontaan geen associaties met het eiland noemen. Terschelling redelijk gastvrij, vrij, gezellig, authentiek en ruimtelijk niet bezoekers vinden Terschelling ver weg Nederlanders die Terschelling al eens hebben bezocht, hebben over het algemeen een iets positiever en uitgesprokener beeld dan zij die het eiland nog nooit bezochten. Mensen die het eiland nog nooit bezochten noemen relatief vaak dat het ver weg is. Dit heeft er onder andere mee te maken dat het percentage van de inwoners van de zuidelijke provincies dat Terschelling bezocht relatief laag ligt. Opvallend is dat inwoners van de drie noordelijke provincies het eiland vaker als druk bestempelen. Beeld van Terschelling wijkt bij de gemiddelde Nederlander niet veel af van beeld overige Waddeneilanden Het beeld van Terschelling komt op veel punten sterk overeen met dat van de overige Waddeneilanden. Alle eilanden roepen sterke associaties op met strand, zee, natuur en rust. Alleen Texel lijkt qua rust en kleinschaligheid af te wijken en minder hoog te scoren. De Nederland vindt Terschelling meer geschikt voor gezinnen dan voor jongeren en meer voor rustzoekers dan voor feestgangers. Overigens vindt men Terschelling, net als Texel, wel meer dan de overige Waddeneilanden geschikt voor feestende jongeren. Aantrekkelijkheid Ruim driekwart van de Nederlanders ziet Terschelling als een aantrekkelijke bestemming voor een vakantie of een weekendje weg Nederland in het algemeen wordt door de Nederlanders meer aantrekkelijk gevonden voor een weekendje weg dan voor een vakantie. Datzelfde geldt voor Terschelling; van de Nederlanders noemt 58% het eiland als aantrekkelijk voor een weekendje weg, terwijl 32% het (ook) aantrekkelijk vindt voor een vakantie. De aantrekkelijkheid zit hem met name in dezelfde zaken als waarmee men het eiland associeert: zon, zee, strand en duinen, maar ook rust, natuur en ruimte. De groep die Terschelling niet aantrekkelijk vindt (22% van de bevolking), geeft aan dat het ver weg is, maar ook dat het saai en klein is en dat het klimaat onaantrekkelijk is. 7

8 Samenvatting Bezoek Iets meer dan de helft van de Nederlanders bezocht Terschelling nog nooit Hoewel ruim driekwart Terschelling als een aantrekkelijke bestemming benoemd voor een weekendje of een vakantie, bezocht meer dan de helft van de Nederlanders het eiland nog nooit. Van de mensen die het eiland bezocht hebben, is ongeveer de helft één keer op het eiland geweest. Bijna de helft van de bezoekers bezocht het eiland voor het eerst in zijn/haar jeugd. Het bezoek van Terschelling lijkt sterk regio gebonden. Vooral vanuit de zuidelijke provincies ligt het percentage bezoekers laag, hiervan bezocht circa 30% het eiland, terwijl het aantal bezoekers vanuit in de noordelijke provincies ruim boven de 50% ligt. Tweederde van de Nederlanders geïnteresseerd om Terschelling (opnieuw) te bezoeken Een meerderheid van de Nederlanders wil Terschelling in de toekomst (weer) bezoeken. De interesse bij bezoekers ligt hoger dan bij de Nederlanders die nog nooit op Terschelling waren, maar ook van deze groep heeft ruim de helft Terschelling op een wensenlijstje staan om nog eens te bezoeken. Het voorjaar en de zomer zijn daarbij de meest aantrekkelijke periodes, als men Terschelling wil bezoeken dan doet men dat het liefst voor een weekendje met partner of familie. Voor de groep die niet geïnteresseerd is, geldt de afstand als belangrijkste argument gevolgd door het gevoel dat het saai is / er weinig te beleven valt. (Potentiële) bezoekers geïnteresseerd in natuur, wandelen, fietsen en kamperen Bezoekers van Terschelling en Nederlanders die geïnteresseerd zijn om (weer) een bezoek te brengen aan het eiland zijn, meer dan de groep die het eiland niet aantrekkelijk vindt, geïnteresseerd in natuur, wandelen en fietsen en kamperen. Dit zijn zaken waar Terschelling sterk mee geassocieerd wordt en die met name bij de Nederlanders van 35 jaar en ouder relatief hoog scoren qua interessegebieden. Een belangrijke uitdaging lijkt te liggen in het verhogen van de spontane bekendheid van Terschelling als vakantiegebied voor in ieder geval een weekendje weg of een midweek. Terschelling heeft in de gedachte van de Nederlander hier, net als de overige Waddeneilanden, spontaan nog een beperkte positie. Qua beeldvorming onderscheidt Terschelling zich bij de gemiddelde Nederlander niet veel van de overige Friese Waddeneilanden. Terschelling betekent voor de Nederlander strand, natuur, zee en rust, wat ook bij de andere eilanden belangrijke associaties zijn. De associaties die men bij Terschelling heeft, komen sterk overeen qua interesses van de gemiddelde Nederlander. Het benadrukken van deze punten samen met de punten waarop het eiland zich wil onderscheiden kan voor nieuwe bezoekers zorgen. Een groot deel van de Nederlanders is in ieder geval geïnteresseerd om het eiland (weer) te bezoeken! 8

9 Infographic Bekendheids- en imago-onderzoek Terschelling 2017 Doelgroep : Nederlanders van 13 jaar en ouder Steekproef : Methode : online onderzoek / panel Veldwerkperiode : maart 2017 Bekendheid Terschelling Heeft Terschelling bezocht Wil Terschelling (nog eens) bezoeken 6% 70% 79% 59% 78% 57% 53% 45% 54% 29% 45% 43% ja, zeker misschien waarschijnlijk niet nee, zeker niet 13% 22% 22% 44% Spontane bekendheid als vakantiebestemming of voor weekendje weg Spontane bekendheid als Waddeneiland Geholpen Bekendheid als vakantiebestemming of voor weekendje weg 28% 34% 30% Onderscheid tussen eilanden? Nauwelijks, bij alle eilanden denken Nederlanders vooral aan strand, zee, natuur en rust Aantrekkelijk Zee Eiland ruimte rust Authentiek Gastvrij natuur Strand Onaantrekkelijk Saai Ver weg klein (Potentiële) bezoekers meer dan niet-bezoekers geïnteresseerd in Natuur Wandelen Fietsen Kamperen

10 3. Resultaten 10

11 3.1 Bekendheid 11

12 3.1.1 Spontane bekendheid vakantiebestemming algemeen Als je denkt aan een bestemming voor een weekendje weg of een vakantie in Nederland, wat komt dan als eerste in je op? (spontaan, top of mind) Welke bestemmingen (plaatsen of gebieden) in Nederland ken je nog méér als je denkt aan een plek in Nederland om een weekendje weg of een vakantie door te brengen? (spontaan overig) (Terschelling getoond naast vooraf bepaalde regio s n=2.020) 50% 45% 40% 35% 34% 33% 30% 25% 20% 15% 23% 26% 20% 17% 14% Noemt een of meerdere Waddeneilanden of Wadden algemeen totaal 34% 10% 5% 0% 6% 5% 1% 11% Veluwe 7% Terschelling Zeeland 16% 12% 4% 5% N-H en Z-H kust 6% 4% 5% 3% 1% 1% 2% 2% 10% 4% Texel Ameland Vlieland Schiermonnikoog Waddeneilanden algemeen spontaan overig top of mind 12

13 3.1.1 Spontane bekendheid vakantiebestemming algemeen Top 3 spontaan genoemde regio s (basis = alle respondenten - n=2.020) 60% 50% 47% 40% 34% 33% 30% 32% 20% 23% 26% 10% 0% 15% 11% 7% Limburg Veluwe Zeeland spontaan overig top of mind 13

14 3.1.1 Spontane bekendheid Waddeneilanden Welke Nederlandse Waddeneilanden ken je, al is het alleen van naam? (basis = alle respondenten - n=2.020) 100% 90% 85% 80% 70% 70% 68% 74% 69% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% Terschelling Texel Vlieland Ameland Schiermonnikoog Rottemeroog / -plaat 2% ander gebied 9% weet niet Eerstgenoemde eiland Texel 69% Vlieland 3% Terschelling 8% Ameland 7% Schiermonnikoog 3% noemt volgorde TVTAS 25% 14

15 3.1.2 Geholpen bekendheid vakantiebestemmingen Hieronder staan gebieden waar je een weekendje of vakantie kunt doorbrengen. Wil je bij elke plek aangeven of je weet of dit een vakantiebestemming is? (basis = alle respondenten - n=2.020) Terschelling 1% 1% 11% Texel Vlieland 2% Ameland 2% Schiermonnikoog 3% 30% 26% 35% 20% 68% 72% 63% 88% 1% 12% 3% 1% 12% 21% 79% bekend als vakantiebestemming 87% 76% 86% van gehoord, maar weet niet of het een vakantiebestemming is Zeeland Noord- en Zuid- Hollandse kust Veluwe nooit van gehoord 15

16 3.1.3 Bekendheid overall Terschelling wordt door 6% van de Nederlanders spontaan genoemd als bestemming voor een weekendje of een vakantie in Nederland. o Mensen uit Noord-Nederland noemen dit met 12% het meest, mensen uit West-Nederland met 4% het minst. Voor Ameland gelden ook deze verhoudingen. De bekendheid van de overige Waddeneilanden verschilt minder sterk tussen de verschillende delen van het land. o De spontane bekendheid van Terschelling is bij de jongeren van 16 tot en met 19 jaar het hoogst (13%). Ook de andere eilanden worden door deze leeftijdsgroep meer dan door de andere leeftijdsgroepen genoemd. o Opvallend is dat Terschelling ook door Nederlanders die zelf op Terschelling zijn geweest maar in beperkte mate spontaan wordt genoemd; 11% van de bezoekers noemt het eiland tegenover 2% van de Nederlanders die Terschelling nog nooit bezocht. In alle regio s staat Limburg op de eerste plaats als genoemde bestemming voor een weekendje of vakantie, in totaal noemt 47% dit. Ook Zeeland staat in alle regio s in de top 3. De Veluwe maakt de top 3 compleet in de meeste regio s, behalve in Oost-Nederland; daar wordt net iets meer de Noord- en Zuid-Hollandse kust genoemd. Wanneer specifiek wordt gevraagd naar de namen van de Waddeneilanden, wordt Terschelling door 70% spontaan genoemd. o In Zuid-Nederland blijft het deel dat Terschelling noemt met 62% iets achter bij de rest. o Door jarigen wordt meer dan door de anderen de volgorde TVTAS genoemd (circa een derde deel). Als concreet wordt gevraagd of men bekend is met Terschelling als gebied voor een weekendje of een vakantie, beaamt 79% dit. o In Noord-Nederland ligt de bekendheid met 90% duidelijk het hoogst. In West- en Zuid-Nederland kent driekwart het eiland als vakantiebestemming. o Hoewel Terschelling spontaan het meest door jongeren wordt genoemd als gebied voor een weekendje of vakantie, geldt dat hoe ouder men is, hoe vaker men geholpen weet dat Terschelling een vakantiebestemming of bestemming voor een weekendje weg is (67% bij jaar, 88% bij 65 jaar en ouder). Zowel bij de (vakantie)bestemmingen in het algemeen als wanneer specifiek wordt gevraagd naar de namen van Waddeneilanden, wordt Texel van de eilanden het meest genoemd. Ook blijkt dit, van alle Waddeneilanden, geholpen het meest bekend als bestemming voor een weekendje of vakantie. 16

17 3.2 Beeld 17

18 3.2.1 Spontaan beeld associaties Terschelling Welke woorden komen in je op als je denkt aan Terschelling? (basis = kent Terschelling- n=1.995) Spontaan genoemd - de grootte geeft de verhouding aan waarin het is genoemd. 18

19 3.2.1 Spontaan beeld associaties andere regio s Welke woorden komen in je op als je denkt aan..? (Top 5 per regio excl. de termen eiland, boot en wadden ) Texel Vlieland Ameland Schiermonnikoog strand strand strand strand schapen zee zee rust zee natuur rust klein zeehondenopvang rust natuur zee rust duinen fietsen natuur Zeeland strand zee deltawerken water mosselen/vis N-H- en Z-H kust strand zee Scheveningen duinen druk Veluwe bos natuur wild heide fietsen 19

20 3.2.2 Beeld Terschelling Hieronder staat een aantal tegenstellingen. Wil jij hierbij iedere keer aangeven welk kernwoord jij het beste bij Terschelling vindt passen? (basis = alle respondenten - n=1.995) Modern Modern Traditioneel 2% 6% -6% 31% 53% 8% 31% Traditioneel 8% 3,4 Onecht Onecht Authentiek 1% 3% -3% 38% 40% 18% 40% Authentiek 18% 3,7 Geremd Geremd Vrij 1% 5% -5% 45% 35% 14% 35% Vrij 14% 3,6 Gastvrij Gastvrij -16% Stug -34% 16% 7% 34% 41% Stug 7% 2% 2,4 Gesloten Gesloten Toegankelijk 2% 8% -8% 32% 44% 14% 32% Toegankelijk 14% 3,5 Volgzaam Volgzaam Eigenzinnig 2% 7% -7% 18% 5% 67% Eigenzinnig 18% 5% 3,2 Massaal Massaal Kleinschalig 2% 9% -9% 31% 43% 15% 31% Kleinschalig 15% 3,5 = gem. score Eenvoudig Dichtbij Goedkoop -6% Eenvoudig Luxe Dichtbij Ver weg Goedkoop Duur -28% 6% -8% 8% 1% -14% -6% 7% 22% 21% 4% 15% 41% 68% 57% 22% Luxe 7% 2% Ver weg15% Duur 21% 4% 2,7 3,2 3,2 Hoe lager de score, hoe meer men het vindt passen bij het linker kernwoord. Hoe hoger de score, hoe meer men het vindt passen bij het rechter kernwoord. -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20

21 3.2.2 Beeld Terschelling Voor gezinnen -11% -23% 9% 3% Voor jongeren 2,7 Voor natuurliefhebbers -30% -30% 7% 3% Voor cultuurliefhebbers 2,2 Voor feestgangers -4% -8% 26% 22% Voor rustzoekers 3,5 Rustig -16% -27% 13% 4% Druk 2,6 Benauwend -5% 36% 23% Ruimte 3,7 Kil -5% 38% 17% Gezellig 3,7 Verrassend -10% -26% 10% 3% Saai 2,7 Eenzijdig -12% 26% 10% Veelzijdig 3,3 Avontuurlijk -8% -23% 14% 4% Voorspelbaar 2,8 Stoer -10% 28% 7% Lieflijk 3,3-70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 21

22 3.2.3 Beeld Terschelling versus andere eilanden Hieronder staat een aantal tegenstellingen. Wil jij hierbij iedere keer aangeven welk kernwoord jij het beste bij. vindt passen? Modern Traditioneel Onecht Authentiek Geremd Vrij Gastvrij Gesloten Volgzaam Massaal Eenvoudig Dichtbij Stug Toegankelijk Eigenzinnig Kleinschalig Luxe Ver weg Terschelling (n=1.995) Texel (n=286) Vlieland (n=278) Ameland (n=281) Schiermonnikoog (n=269) Goedkoop Duur 22

23 3.2.3 Beeld Terschelling versus andere eilanden Voor gezinnen Voor jongeren Voor natuurliefhebbers Voor cultuurliefhebbers Voor feestgangers Voor rustzoekers Rustig Benauwend Kil Verrassend Eenzijdig Avontuurlijk Druk Ruimte Gezellig Saai Veelzijdig Voorspelbaar Terschelling (n=1.995) Texel (n=286) Vlieland (n=278) Ameland (n=281) Schiermonnikoog (n=269) Stoer Lieflijk 23

24 3.2.4 Beeld Terschelling versus andere regio s Hieronder staat een aantal tegenstellingen. Wil jij hierbij iedere keer aangeven welk kernwoord jij het beste bij vindt passen? Modern Traditioneel Onecht Authentiek Geremd Vrij Gastvrij Gesloten Volgzaam Massaal Eenvoudig Stug Toegankelijk Eigenzinnig Kleinschalig Luxe Terschelling (n=1995) Zeeland (n=357) Noord- en Zuid-Hollandse kust (n=279) Veluwe (n=268) Dichtbij Ver weg Goedkoop Duur 24

25 3.2.4 Beeld Terschelling versus andere regio s Voor gezinnen Voor jongeren Voor natuurliefhebbers Voor cultuurliefhebbers Voor feestgangers Voor rustzoekers Rustig Benauwend Kil Verrassend Eenzijdig Druk Ruimte Gezellig Saai Veelzijdig Terschelling (n=1995) Zeeland (n=357) Noord- en Zuid-Hollandse kust (n=279) Veluwe (n=268) Avontuurlijk Voorspelbaar Stoer Lieflijk 25

26 3.2.5 Beeld overall Strand is met 27% de meestgenoemde spontane associatie met Terschelling, gevolgd door eiland. Veel van de vaak genoemde associaties hebben te maken met de specifieke kenmerken van een eiland; naast strand en eiland noemt de Nederlander vaak zee (19%) en wadden(eilanden) (10%). Hiernaast noemt ruim een tiende van de ondervraagden rust en natuur. Over het algemeen worden positieve of neutrale associaties genoemd, slechts 3% noemt een negatieve associatie (bijvoorbeeld saai, koud, te druk of zuipende jongeren. Ruim een vijfde deel (22%) kan overigens geen enkele associatie bedenken. o Inwoners uit West- en Zuid-Nederland kunnen het meest geen associatie met Terschelling noemen (een kwart). o De associaties jongeren/feesten en Appelhof worden vooral door de jongeren zelf genoemd: respectievelijk door 13% en 4% van de jarigen. Rust wordt relatief vaak genoemd door ouderen (18% door de 65+ers). o De Brandaris en fietsen worden vooral genoemd door Nederlanders die al eens op Terschelling zijn geweest. Wanneer aan de ondervraagden tegengestelde karakteristieken worden voorgelegd, met de vraag wat het best bij Terschelling past, blijkt dat Nederlanders niet heel uitgesproken zijn over het eiland. Gekeken naar de meest uitspringende kernwoorden, vindt men Terschelling redelijk gastvrij, vrij, gezellig, authentiek en ruimtelijk. o Mensen uit Noord-Nederland zien Terschelling meer dan mensen uit de andere landsdelen als druk, massaal en voor feestgangers. Logischerwijs vinden zij verder dichtbij meer dan de anderen passen bij het eiland. Van de inwoners van Zuid-Nederland vindt slechts 14% Terschelling dichtbij. o Wanneer gekeken wordt naar leeftijd, dan geldt geen verschil in beleving van de mate waarin Terschelling een eiland is voor gezinnen of jongeren en voor feestgangers of rustzoekers. o Mensen die Terschelling al hebben bezocht, zijn op verschillende punten positiever dan niet-bezoekers. Zo vinden zij het eiland vaker veelzijdig, vrij, gastvrij, verrassend, gezellig en ruimtelijk. Niet-bezoekers vinden het meer dan bezoekers ver weg. o Mensen met en mensen zonder kinderen vinden het eiland in gelijke mate voor gezinnen. Wel vinden mensen zonder kinderen het eiland iets veelzijdiger dan mensen met kinderen. Het beeld dat men heeft van Terschelling lijkt heel erg op het beeld dat bestaat over de andere Waddeneilanden. Alleen qua kleinschaligheid en rust geldt een duidelijk verschil: Texel wordt naar verhouding het minst als kleinschalig en rustig gezien. Terschelling wordt, evenals de andere eilanden, net iets meer gezien als een eiland voor gezinnen dan als een eiland voor jongeren. En meer als eiland voor rustzoekers dan als eiland voor feestgangers. Wel worden Terschelling en Texel meer dan de andere Waddeneilanden als voor feestende jongeren bestempeld. Ook in vergelijking met de andere vakantieregio s gelden weinig opvallende verschillen qua beeld. Wel gelden verschillen voor kleinschaligheid, drukte en de mate waarin de regio voor feest- of juist voor rustzoekers zou zijn. Terschelling wordt ten opzichte van Zeeland, de Veluwe en de Noord- en Zuid-Hollandse kust meer als kleinschalig gezien en minder dan Zeeland en de Noord- en Zuid-Hollandse kust als druk en voor feestgangers. 26

27 3.3 Aantrekkelijkheid 27

28 3.3.1 Aantrekkelijkheid Nederland In welke mate vind je Nederland aantrekkelijk als bestemming (basis = alle respondenten - n=2.020) voor een weekendje weg? 1% 3% 14% 43% 39% 4,2 voor een vakantie? 5% 15% 27% 34% 19% 3,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer onaantrekkelijk onaantrekkelijk neutraal aantrekkelijk zeer aantrekkelijk gemiddelde score (5-puntsschaal) 28

29 3.3.1 Aantrekkelijkheid Nederland In welke mate vind je de volgende gebieden aantrekkelijk als bestemming voor vakantie of weekendje weg? (basis = alle respondenten - n=2.020) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 78% 87% 18% 12% 20% 26% 84% 82% 80% 16% 13% 14% 75% 73% 71% 10% 10% 9% 23% 20% 18% 30% 17% 14% 20% 10% 46% 43% 39% 47% 47% 47% 47% 48% voor weekendje en vakantie 0% voor een vakantie Veluwe Terschelling Zeeland Texel N-H en Z-H kust Ameland Vlieland Schiermonnikoog voor een weekendje 29

30 3.3.2 Aantrekkelijkheid Terschelling Wat maakt Terschelling voor jou aantrekkelijk? (basis = vindt Terschelling aantrekkelijk, spontaan benoemd - n=1.555) De grootte geeft de verhouding aan waarin het is genoemd. 30

31 3.3.2 Aantrekkelijkheid Terschelling Wat maakt Terschelling voor jou onaantrekkelijk? (basis = vindt Terschelling niet aantrekkelijk, spontaan benoemd - n=438) De grootte geeft de verhouding aan waarin het is genoemd. 31

32 3.3.3 Aantrekkelijkheid overall Terschelling wordt duidelijk gezien als een aantrekkelijke vakantieregio door de Nederlander. In totaal vindt 78% Terschelling aantrekkelijk voor een weekendje weg of een vakantie. Voor Terschelling geldt, net als voor de andere regio s, dat het meer aantrekkelijk is voor een weekendje dan voor een vakantie. Dit sluit aan bij het feit dat men Nederland in het algemeen ook vooral aantrekkelijk vindt voor een weekendje weg en minder voor een vakantie. o Mensen uit Noord-Nederland vinden vakantie in eigen land aantrekkelijker dan anderen. Zij vinden ook Terschelling met 87% het meest aantrekkelijk, inwoners uit Zuid-Nederland met 72% het minst. Dit geldt tevens voor de andere Waddeneilanden. o Jongeren van jaar vinden Nederland minder dan anderen aantrekkelijk voor een vakantie (52%). o Van de mensen die al eerder op Terschelling zijn geweest, geeft 90% aan dit eiland aantrekkelijk te vinden. Bij niet-bezoekers is dit 69%. Bezoekers van Terschelling vinden ook de andere eilanden aantrekkelijker dan mensen die nog nooit op Terschelling zijn geweest. o Alleenstaanden met kinderen vinden Terschelling het minst aantrekkelijk (67%). Dit geldt ook voor Ameland en Vlieland en in nog grotere mate voor Schiermonnikoog. Factoren die Terschelling onaantrekkelijk maken verschillen voor deze groep niet veel met groepen met een andere huishoudensamenstelling. Wel noemen zij iets meer dan anderen de bootreis als drempel. Alleen gekeken naar de eilanden, ligt de mate van aantrekkelijkheid dicht bij elkaar. Texel scoort met een totale aantrekkelijkheid van 82% iets hoger dan Terschelling (78%), de overige eilanden scoren net iets lager (Ameland (75%), Vlieland (73%) en Schiermonnikoog (71%). Breder gekeken scoort de Veluwe het hoogst op aantrekkelijkheid; 87% van de Nederlanders vindt dit gebied aantrekkelijk voor een weekendje weg en/of een vakantie. Opvallend is dat Zeeland meer dan de andere gebieden hoog scoort op de aantrekkelijkheid voor een vakantie; bijna een derde noemt Zeeland als aantrekkelijk voor een vakantie. Vooral zon/zee/strand/duinen maken Terschelling aantrekkelijk. Ook de al eerdergenoemde rust spreekt aan, evenals de natuur. Voor mensen die Terschelling niet aantrekkelijk vinden, is de rust juist een reden om Terschelling als niet aantrekkelijk te benoemen: zij vinden het saai. Een gebrek aan aantrekkelijkheid wordt echter vooral veroorzaakt doordat men het ver weg vindt. Verder valt op dat een derde deel van de mensen die Terschelling onaantrekkelijk vindt onvoldoende beeld van het eiland heeft om concreet te benoemen wat men het onaantrekkelijk vindt. o Inwoners uit Zuid-Nederland noemen deze afstand met 38% het meest als onaantrekkelijkheid. o Opvallend is dat jongeren van jaar ongeveer in gelijke mate als ouderen rust spontaan als aantrekkelijke factor van Terschelling noemen. Natuur wordt door jarigen wel minder dan gemiddeld genoemd (18%). o Het zijn vooral inwoners tot 35 jaar die saai een reden vinden voor onaantrekkelijkheid. o De mensen die al eens op Terschelling zijn geweest maar het nu als onaantrekkelijk beschouwen, geven hiervoor verschillende redenen, maar noemen vrijwel dezelfde argumenten als mensen die er nooit kwamen 32

33 3.4 Bezoek 33

34 3.4 Bezoek historie Ben je zelf op Terschelling geweest? (basis = alle respondenten - n=2.020) Wanneer ben je voor het laatst op Terschelling geweest? (basis = op Terschelling geweest - n=856) Wanneer ben je op Terschelling geweest? (basis = op Terschelling geweest - n=856) 1% 24% korter dan 1 jaar geleden 6% 1-2 jaar geleden 15% in mijn jeugd (jonger dan 18 jaar) 32% als volwassene 53% 56% 15% 2-5 jaar geleden 23% 5-10 jaar geleden 21% in mijn jeugd en als volwassene 15% 2% 2% langer dan 10 jaar geleden 33% weet ik niet meer 2% 1 keer 2 t/m 5 keer 6 t/m 10 keer meer dan 10 keer nee weet ik niet 34

35 3.4 Bezoek ooit bezoek gebracht naar provincie 59% 78% Groningen 57% 53% Friesland 45% Drenthe Noord-Holland 54% Flevoland 29% 45% 43% Overijssel Zuid-Holland Utrecht Gelderland 28% 34% Zeeland Noord-Brabant 30% Limburg 35

36 3.4 Bezoek wensenlijstje Staat Terschelling op je wensenlijstje om (nog) een keer te bezoeken? (basis = kent Terschelling- n=1.995) 13% Totaal 22% 15% Terschelling al bezocht 6% 32% Terschelling nog niet bezocht 17% 15% 22% 27% 41% 47% 44% ja, zeker ja, misschien wel nee, waarschijnlijk niet nee, zeker niet 36

37 3.4 Bezoek invulling Welk seizoen vind je geschikt om Terschelling te bezoeken? (basis = Terschelling staat op wensenlijstje- n=1.312) In welk gezelschap zou je Terschelling willen bezoeken? (basis = Terschelling staat op wensenlijstje- n=1.312) Met welk doel zou je Terschelling willen bezoeken? (basis = Terschelling staat op wensenlijstje- n=1.312) de lente 55% met mijn partner 63% voor een weekendje weg 80% de zomer 71% met familie 46% voor een vakantie 37% de herfst 26% met vrienden 30% voor een recreatief dagbezoek 11% de winter 7% alleen 7% voor het bezoeken van een evenement 10% met een vereniging 3% een uitje met het werk/een vereniging 7% met mijn werk 2% voor het bezoeken van familie of vrienden op Terschelling 3% anders 1% voor een zakelijk doel 2% * Mensen konden meer dan 1 antwoord geven. anders 2% * Mensen konden meer dan 1 antwoord geven. 37

38 3.4 Bezoek redenen niet gaan Waarom zou je niet <weer> naar Terschelling willen? (basis = Terschelling staat niet op wensenlijstje- n=683) Het is ver weg. 16% Het is duur. 4% Het is saai/er is weinig te beleven. 15% De bootreis. 4% Het trekt me niet aan. 10% Een ander eiland is leuker/mooier. 4% Ik heb andere interesses (b.v. buitenland). 9% Het is te druk. 3% Om persoonlijke redenen (leeftijd, financiën, gezondheid). 5% Door onbekendheid. 3% Ik heb geen interesse/behoefte. 5% Het is een jongereneiland. 2% Ik hou niet van de omgeving (eiland, water, strand, natuur). 5% Ik wil niet op vakantie. 2% Het is klein. 5% overig 10% Het klimaat. 5% weet ik niet 16% Ik ben er al (genoeg) geweest. 5% * Mensen konden meer dan 1 antwoord geven. 38

39 3.4 Bezoek wat kan Terschelling doen? Wat zou Terschelling moeten bieden om ervoor te zorgen dat je er wel <weer> naar toe zou gaan? (basis = Terschelling staat niet op wensenlijstje- n=683) Van de Nederlanders voor wie Terschelling niet op het wensenlijstje staat geeft meer dan de helft aan dat Terschelling niets kan doen om te zorgen dat ze er wel heen gaan, of men weet het niet. Ook worden suggesties gedaan die niet reëel zijn, zoals het bouwen van een brug, het veranderen van het klimaat of de afstand verkleinen. Wat betreft meer inhoudelijke antwoorden, worden 3 dingen duidelijk terugkerend genoemd: Meer reclame maken. Meer activiteiten organiseren/zorgen dat er meer te doen is. Goedkoper maken van de overtocht (en/of het verblijf). Hieronder worden een aantal andere suggesties weergegeven, die in mindere mate zijn genoemd. Mooie huisjes. Leuke zwembaden. Meer uitgaansgelegenheid. Strandritten. Meer winkelgelegenheden. Moderne strandtenten. Veel meer controle op de jongeren die overal rondhangen. Toegang voor gehandicapten. 39

40 3.4 Bezoek overall Iets minder dan de helft van de ondervraagde Nederlanders is wel eens op Terschelling geweest. In totaal is circa een kwart 1 keer geweest. Hoelang dit geleden is, loopt uiteen. Voor ongeveer de helft van de bezoekers heeft het eerste bezoek in de jeugd plaatsgevonden. Een vijfde deel van de Nederlanders is zeker van plan om in de toekomst naar Terschelling te gaan. Ruim een derde deel gaat dit waarschijnlijk of zeker niet doen. o Inwoners van Zuid-Nederland zijn met 33% het minst op Terschelling geweest (Zeeland scoort met 28% het laagst), Noord-Nederlanders met 66% het meest (Friesland scoort met 78% het hoogst). De wens om Terschelling nog te bezoeken ligt bij de inwoners van Zuid-Nederland met 60% wel ongeveer op het gemiddelde van alle landsdelen. o Naar mate men ouder is, geeft men vaker aan op Terschelling te zijn geweest. Bij alle leeftijdsgroepen staat Terschelling ongeveer in gelijke mate op het wensenlijstje. o Van mensen die eerder al zijn geweest, geeft 79% aan dat Terschelling op het wensenlijstje staat om nogmaals te bezoeken. Bij niet-bezoekers ligt dit op 56%. o Eerder bleek al dat alleenstaanden met kinderen het eiland het minst aantrekkelijk vinden. Zij zijn er dan ook met 71% het minst geweest en met 30% zeggen zij meer dan anderen het ook zeker niet van plan zijn te bezoeken. Met 24% is saai voor hen de belangrijkste reden. De zomer wordt met 71% het meest gezien als geschikt seizoen voor een bezoek aan het eiland, gevolgd door de lente. o Nederlanders tot 35 jaar vinden meer dan de oudere Nederlanders dat de zomer geschikt is voor een bezoek. Wanneer wordt gevraagd waarom men niet naar Terschelling zou gaan, komen eerdergenoemde punten terug: het is ver weg en het is saai zijn de belangrijkste argumenten. Naast inhoudelijke argumenten worden ook persoonlijke redenen genoemd en het niet op vakantie willen. o Met 6% noemen inwoners van jaar meer dan anderen dat de aanwezigheid van jongeren een reden is om het eiland niet te willen bezoeken. o Mensen die al wel op Terschelling zijn geweest, maar een herhalingsbezoek onwaarschijnlijk achten, geven hiervoor als belangrijkste redenen dat ze er al zijn geweest, dat ze andere interesses hebben nu, dat ze het er saai vonden en dat het ver weg is. 40

41 3.5 Interessegebieden 41

42 3.5 Interessegebieden Hieronder staan een aantal interessegebieden. Wil je er hiervan maximaal 5 uitkiezen die jou het meest aanspreken? (basis = alle respondenten - n=2.020) samen zijn met familie/vrienden 51% wellness 15% lekker thuis zijn 51% andere culturen 15% natuur 37% kamperen 14% winkelen 36% musea 14% strand 34% avontuur 13% wandelen 33% hardlopen 6% steden 30% watersport 5% theater/muziek 27% vissen 5% fietsen 26% mountainbiken 4% horecabezoek 21% ruitersport 4% uitgaan 18% vogel spotten 2% 42

43 3.5 Interessegebieden Bij de start van de vragenlijst, nog voordat men wist dat het onderzoek betrekking had op vakantieregio s in het algemeen en Terschelling in het bijzonder, is een lijst met interessegebieden voorgelegd om te achterhalen wat men aansprekend vindt. De helft van de bevolking lijkt op zoek naar gezelligheid met naasten; 51% noemt samen zijn met familie of vrienden en een even grote groep noemt lekker thuis zijn. Ruim een kwart van mensen die dit noemen, noemt beide items in combinatie met elkaar (29% van de bevolking noemt beide items). o Nederlanders die Terschelling nog nooit bezocht hebben noemen samen zijn met vrienden/familie en lekker thuis zijn significant vaker dan de Nederlanders die Terschelling wel bezochten. Hiernaast is de groep die Terschelling nog nooit bezocht, meer geïnteresseerd in winkelen dan de groep die Terschelling wel heeft bezocht. Van de aspecten die aansluiten bij de associaties die men heeft bij Terschelling, scoren de interessegebieden natuur (37%), strand (34%), wandelen (33%) en fietsen (26%) hoog als het gaat om zaken die men aansprekend vindt. Andere zaken die door circa een derde van de bevolking interessant gevonden worden zijn winkelen en steden. o Natuur, fietsen, kamperen en musea worden door bezoekers van Terschelling vaker als aansprekende interessegebieden genoemd, dan door mensen die Terschelling nog nooit bezochten. o Natuur, wandelen en fietsen zijn interessegebieden die door de mensen van boven de 35 jaar duidelijk meer aansprekend worden gevonden dan door de jongere groepen. De Nederlanders in de leeftijd van 19 tot 35 jaar wordt met name aangesproken door horecabezoek, uitgaan, wellness, avontuur en hardlopen. Ook de jongeren van jaar worden relatief sterk aangesproken door uitgaan en avontuur. Kinderen van 13 tot 16 jaar noemen relatief vaak watersport en ruitersport. De groep Nederlanders die Terschelling op het wensenlijstje heeft staan om (waarschijnlijk (weer)) te bezoeken, is meer dan Nederlanders die Terschelling niet willen bezoeken, geïnteresseerd in buitenactiviteiten zoals natuur, wandelen, fietsen en kamperen. Daarnaast voelen zij zich ook meer aangesproken door zaken als wellness en musea. 43

44 4. Achtergrondkenmerken 44

45 Achtergrondkenmerken Leeftijd n % Huishoudensamenstelling n % jaar 71 4% alleenstaand zonder (thuiswonende) kinderen % jaar 80 4% alleenstaand met thuiswonende kinderen 88 4% jaar % samenwonend/getrouwd zonder (thuiswonende) kinderen % jaar % samenwonend/getrouwd met thuiswonende kinderen % jaar % anders 181 9% 65 jaar en ouder % totaal % totaal % 45

46 Achtergrondkenmerken Herkomst n % n % Frequenties vakanties korte vak. lange vak. weekendje Drenthe 150 7% Noord-Holland 176 9% geen 27% 26% 29% Fryslân 157 8% Utrecht 150 7% 1 keer 40% 62% 30% Groningen 150 7% Zuid-Holland % 2-4 keer 32% 12% 34% Noord-Nederland % West-Nederland % 5 keer of vaker 2% 0% 7% Flevoland 150 7% Limburg 151 7% gemiddeld aantal keer/jaar 1,3,9 1,7 Gelderland % Noord-Brabant 190 9% Overijssel 149 7% Zeeland 149 7% Oost-Nederland % Zuid-Nederland % De getoonde aantallen zijn de werkelijk ondervraagde aantallen. In het onderzoek zijn de resultaten gewogen naar de werkelijke provincieverdeling in Nederland. 46

47 5. Bijlagen 47

48 5.1 Totaallijst spontane bekendheid vakantiegebieden totaal totaal Limburg 47% Groningen 11% Veluwe 34% Utrecht 9% Zeeland 33% strand/kust algemeen 9% Noord-Holland - algemeen of geen kust 23% Terschelling 6% Drenthe 22% Ameland 6% Noord- en Zuid-Hollandse kust 20% Vlieland 4% Texel 17% Schiermonnikoog 2% Noord-Brabant 16% Flevoland 2% Gelderland 15% overig 8% Waddeneilanden algemeen 14% niet Nederland 0% Zuid-Holland - algemeen of geen kust 14% noemt vakantiepark (b.v. Landal, Center 11% Parcs, Roompot) Overijssel 13% Ik kan niets noemen. 18% Friesland 12% 48

49 5.2 Spontane associaties Terschelling totaal totaal strand 27% zon 2% eiland 22% ruimte 2% zee 19% autovrij 2% rust 13% uitwaaien 2% natuur 11% zand 2% Waddeneiland/Wadden 10% schapen 2% veerboot 9% leuk 2% vuurtoren/brandaris 7% Hessel 2% fietsen 7% wadlopen 1% wind 5% druk/toeristisch 1% jongeren/feesten 5% Appelhof 1% duinen 5% vogels 1% wandelen 4% varen/watersport 1% Oerol 4% vissen 1% mooi 3% cranberries 1% gezellig 3% vrijheid 1% klein 3% bossen 1% kamperen/camping (algemeen) 3% Boschplaat 0% water 3% overig divers 21% zeehonden 2% Ik kan niets noemen. 22% vakantie 2% 49

50 5.3 Argumenten (on)aantrekkelijkheid Terschelling aantrekkelijk totaal onaantrekkelijk totaal rust 34% zon/zee/strand 31% natuur 28% eiland(gevoel) 9% ruimte 9% fietsen/wandelen 5% onbekend/nog ontdekken 5% gezelligheid 4% echt weg/vakantiegevoel 4% vrijheid 4% dichtbij 3% klein(schalig) 2% mooi 2% voor jongeren/feesten 1% uitwaaien 1% veelzijdig 1% Oerol 1% ver weg 22% saai 15% klein 9% klimaat 7% bootreis 6% eiland 6% duur 4% strand 4% rust 3% teveel jongeren 3% druk 3% overig divers 22% weet niet 32% overig divers 24% weet niet/niets 13% 50

51 5.4 Gemiddelde scores tegenstellingen Terschelling per doelgroep Noord- Nederland Oost- Nederland West- Nederland Zuid- Nederland Modern Traditioneel 3,2 3,4 3,4 3,5 Onecht Authentiek 3,7 3,8 3,7 3,7 Geremd Vrij 3,7 3,6 3,5 3,6 Gastvrij Stug 2,3 2,4 2,5 2,5 Gesloten Toegankelijk 3,7 3,5 3,5 3,4 Volgzaam Eigenzinnig 3,2 3,2 3,2 3,1 Massaal Kleinschalig 3,0 3,4 3,5 3,6 Eenvoudig Luxe 2,9 2,7 2,7 2,7 Dichtbij Ver weg 2,5 3,2 3,2 3,6 Goedkoop Duur 3,3 3,2 3,2 3,2 Voor gezinnen Voor jongeren 2,8 2,8 2,7 2,6 Voor natuurliefhebbers Voor cultuurliefhebbers 2,4 2,2 2,2 2,1 Voor feestgangers Voor rustzoekers 3,1 3,4 3,6 3,7 Rustig Druk 3,0 2,8 2,6 2,5 Benauwend Ruimte 3,8 3,7 3,7 3,8 Kil Gezellig 3,9 3,7 3,6 3,6 Verrassend Saai 2,5 2,6 2,7 2,8 Eenzijdig Veelzijdig 3,5 3,3 3,2 3,2 Avontuurlijk Voorspelbaar 2,7 2,9 2,8 2,8 Stoer Lieflijk 3,2 3,3 3,3 3,3 Hoe lager de score, hoe meer men het vindt passen bij het linker kernwoord. Hoe hoger de score, hoe meer men het vindt passen bij het rechter kernwoord. 51

52 5.4 Gemiddelde scores tegenstellingen Terschelling per doelgroep jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Modern Traditioneel 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 Onecht Authentiek 3,5 3,4 3,6 3,8 3,9 3,8 Geremd Vrij 3,4 3,5 3,5 3,5 3,7 3,6 Gastvrij Stug 2,6 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 Gesloten Toegankelijk 3,2 3,4 3,3 3,5 3,6 3,7 Volgzaam Eigenzinnig 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Massaal Kleinschalig 3,5 3,7 3,5 3,5 3,5 3,2 Eenvoudig Luxe 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 Dichtbij Ver weg 3,3 3,2 3,4 3,2 3,1 3,0 Goedkoop Duur 3,2 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 Voor gezinnen Voor jongeren 2,6 2,8 2,7 2,8 2,7 2,6 Voor natuurliefhebbers Voor cultuurliefhebbers 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 Voor feestgangers Voor rustzoekers 3,6 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 Rustig Druk 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 Benauwend Ruimte 3,5 3,6 3,6 3,8 3,9 3,9 Kil Gezellig 3,4 3,5 3,5 3,6 3,8 3,8 Verrassend Saai 3,0 3,0 3,0 2,6 2,4 2,5 Eenzijdig Veelzijdig 2,9 3,1 3,1 3,3 3,4 3,5 Avontuurlijk Voorspelbaar 2,9 3,1 2,9 2,8 2,7 2,8 Stoer Lieflijk 3,0 3,5 3,3 3,2 3,2 3,3 Hoe lager de score, hoe meer men het vindt passen bij het linker kernwoord. Hoe hoger de score, hoe meer men het vindt passen bij het rechter kernwoord. 52

53 5.4 Gemiddelde scores tegenstellingen Terschelling per doelgroep Terschelling bezocht Terschelling niet bezocht Modern Traditioneel 3,3 3,4 Onecht Authentiek 3,8 3,6 Geremd Vrij 3,7 3,4 Gastvrij Stug 2,3 2,6 Gesloten Toegankelijk 3,7 3,3 Volgzaam Eigenzinnig 3,3 3,1 Massaal Kleinschalig 3,4 3,5 Eenvoudig Luxe 2,8 2,6 Dichtbij Ver weg 3,0 3,4 Goedkoop Duur 3,2 3,2 Voor gezinnen Voor jongeren 2,8 2,7 Voor natuurliefhebbers Voor cultuurliefhebbers 2,2 2,2 Voor feestgangers Voor rustzoekers 3,4 3,6 Rustig Druk 2,7 2,6 Benauwend Ruimte 3,9 3,6 Kil Gezellig 3,9 3,5 Verrassend Saai 2,5 2,8 Eenzijdig Veelzijdig 3,5 3,1 Avontuurlijk Voorspelbaar 2,8 2,9 Stoer Lieflijk 3,3 3,3 Hoe lager de score, hoe meer men het vindt passen bij het linker kernwoord. Hoe hoger de score, hoe meer men het vindt passen bij het rechter kernwoord. 53

54 5.4 Gemiddelde scores tegenstellingen Terschelling per doelgroep alleenstaand zonder (thuisw.) kinderen alleenstaand met thuisw. kinderen samenw./ getrouwd zonder thuisw. kinderen samenw./ getrouwd met thuisw. kinderen Modern Traditioneel 3,3 3,4 3,7 3,8 Onecht Authentiek 3,7 3,6 3,7 3,8 Geremd Vrij 3,5 3,5 3,6 3,6 Gastvrij Stug 2,5 2,6 2,4 2,5 Gesloten Toegankelijk 3,5 3,4 3,6 3,5 Volgzaam Eigenzinnig 3,2 3,1 3,2 3,2 Massaal Kleinschalig 3,4 3,5 3,4 3,6 Eenvoudig Luxe 2,7 2,6 2,8 2,7 Dichtbij Ver weg 3,2 3,3 3,1 3,3 Goedkoop Duur 3,1 3,2 3,3 3,3 Voor gezinnen Voor jongeren 2,8 2,8 2,7 2,7 Voor natuurliefhebbers Voor cultuurliefhebbers 2,2 2,4 2,2 2,2 Voor feestgangers Voor rustzoekers 3,5 3,5 3,5 3,6 Rustig Druk 2,6 2,8 2,7 2,6 Benauwend Ruimte 3,8 3,6 3,8 3,8 Kil Gezellig 3,6 3,4 3,7 3,7 Verrassend Saai 2,7 3,0 2,6 2,7 Eenzijdig Veelzijdig 3,4 3,1 3,4 3,2 Avontuurlijk Voorspelbaar 2,8 3,1 2,8 2,8 Stoer Lieflijk 3,3 3,2 3,2 3,3 Hoe lager de score, hoe meer men het vindt passen bij het linker kernwoord. Hoe hoger de score, hoe meer men het vindt passen bij het rechter kernwoord. 54

55 Als u het écht wilt weten... 55

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Geholpen bekendheid Hanzesteden in Nederland Gevraagd naar het begrip Hanzesteden in Nederland weet bijna

Nadere informatie

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas CBOT Gastenonderzoek Eindrapport Tolplas KennispuntOost Zwolle, 20 december 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Respondenten... 3 2 De bezoeker... 4 2.1 Leefstijlsegmenten... 4 2.1.1 Toelichting... 4 2.1.2

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van:

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van: Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009 ten behoeve van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Conclusie...4 3 Achtergrond onderzoek...5 3.1 Doelstelling van het onderzoek...

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme

Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme Rapportage in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 november 2013 Projectnummer 13.092

Nadere informatie

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen Rapportage Publieksonderzoek De Helderse Duinen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: wat was de opdracht? 5 2. Wat hebben we gedaan? 9 3. Conclusies 13 4. Bijlagen 23 Rapportage Publieksonderzoek - De Helderse

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Imago-onderzoek bezoekers 2013

Imago-onderzoek bezoekers 2013 Imago-onderzoek bezoekers 2013 IMAGO-ONDERZOEK BEZOEKERS 2013 2 Imago-onderzoek Bezoekers Factsheet Imago-onderzoek Bezoekers De provincie Flevoland wil graag weten welke doelgroep er naar de provincie

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Holland imago onderzoek 2008. Onderzoek in Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten NBTC Research Juni 2009

Holland imago onderzoek 2008. Onderzoek in Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten NBTC Research Juni 2009 Holland imago onderzoek 2008 Onderzoek in Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten NBTC Research Juni 2009 Copyrights 2009 Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Alle

Nadere informatie

Onderzoek Monumenteigenaren 2013

Onderzoek Monumenteigenaren 2013 Onderzoek Monumenteigenaren Uitkomsten onderzoeken Monumenteigenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder monumenteigenaren. In dit rapport wordt het resultaat weergegeven

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord- Groningen Auteur: Dr. Karel Jan Alsem Juni 2013 Kenniscentrum Ondernemerschap

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Sinterklaas onderzoek 2008

Sinterklaas onderzoek 2008 Sinterklaas onderzoek 2008 Lennard Beskers Hester Bunnik 5 November 2008 Agenda Inleiding en methodiek Wie viert er Sinterklaas? Hoe en waarom vieren Nederlanders Sinterklaas? Sinterklaas en bestedingen

Nadere informatie

VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

VOORKANT!TOEVOEGEN!!! VOORKANTTOEVOEGEN VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015) Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 1 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2013 1 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Den Haag, juli 2016 Aanleiding & doel onderzoek Per jaar komen

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Rapportage Toeristisch imago-onderzoek Gemeente Schouwen-Duiveland

Rapportage Toeristisch imago-onderzoek Gemeente Schouwen-Duiveland Rapportage Toeristisch imago-onderzoek Gemeente Schouwen-Duiveland 5 december 2016 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Imago-onderzoek Limburg 2010

Imago-onderzoek Limburg 2010 Imago-onderzoek Limburg 2010 Imago-onderzoek Limburg 2010 Limburg: Gezellig en sjoen Definitief Samenwerkende VVV's Limburg Mevrouw Meryam Aerts-van Selst p/a Kleine Staat 1 6211 ED MAASTRICHT Grontmij

Nadere informatie

Wat en waar zijn de wadden? Les met werkblad - topografie

Wat en waar zijn de wadden? Les met werkblad - topografie Les met werkblad - topografie Doel: De leerlingen kennen na afloop de namen van de waddeneilanden en de volgorde waarin ze liggen. Ze kunnen enkele belangrijke plaatsen rond het waddengebied aanwijzen

Nadere informatie

pagina Besta je zonder beoordelingen? Marthijn Tabak

pagina Besta je zonder beoordelingen? Marthijn Tabak pagina Besta je zonder beoordelingen? Marthijn Tabak Resultaten: Naamsbekendheid Zoover Vraag: Welke beoordelingssite ken je? Naamsbekendheid Zoover steeg 15% sinds 2012 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Kustmonitor 2015 Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse kust, kustregio s, badplaatsen en Waddeneilanden

Kustmonitor 2015 Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse kust, kustregio s, badplaatsen en Waddeneilanden Kustmonitor 2015 Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse kust, kustregio s, badplaatsen en Waddeneilanden Rapportage januari 2016 NBTC afdeling Onderzoek Samenvatting Bezoek Nederlandse

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 64 COMFORTABEL EN LUXE BLAUW 10,4% Verzorgd en verwend worden Tijd voor mezelf Exclusiviteit, luxe omgeving Autovakantie/Cruisevakantie

Nadere informatie

Groen is Gezond. Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene

Groen is Gezond. Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene Groen is Gezond Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene omgeving op de gezondheid Vragen of opmerkingen? Stuur ons een mail: natuurmonumenten@menzis.nl

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Monitor Texelbezoek 2008

Monitor Texelbezoek 2008 Monitor Texelbezoek Inleiding Het Monitor onderzoek bestaat uit twee delen: het kwantitatief onderzoek en het kwalitatief onderzoek. In Deel I staan de resultaten uit het kwantitatief onderzoek dat onder

Nadere informatie

Hotelgastenenquête Leiden 2005

Hotelgastenenquête Leiden 2005 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat zie je als oplossing voor de sterfte van de grote grazers tijdens de winter?...2 2 Wat moet er gebeuren op de lange termijn?...3 3 Hoeveel hectare denk je dat

Nadere informatie

Drenthe Drenthe is de provincie waar de minste mensen op een vierkante kilometer wonen. In heel Drenthe wonen ongeveer mensen.

Drenthe Drenthe is de provincie waar de minste mensen op een vierkante kilometer wonen. In heel Drenthe wonen ongeveer mensen. Meander Samenvatting groep 6 Thema 3 De aarde beweegt Samenvatting Dag en nacht De aarde draait om haar as. De zon kan dus maar een helft van de aarde verlichten. Daardoor is het licht en donker, dag en

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage II. Karakter van Breda. Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie

Bijlage II. Karakter van Breda. Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie Bijlage II Karakter van Breda Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie 1 Het karakter van Breda Huidige en toekomstige karakteristieken Breda

Nadere informatie

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Ing. maart 2014 PS2014-1 2014-0039 PS23/4 Van: geurt van de kerk Verzonden: maandag 10 maart 2014 9:44 Aan: info@gdindex.nl Onderwerp: Gemeentelijke duurzaamheidsindex GDI#2014

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit Coalitie Erbij Juli 2012 TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Fysieke en digitale contacten

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Bezoek en imago Noord-Holland Noord

Bezoek en imago Noord-Holland Noord Bezoek en imago Noord-Holland Noord Uitkomsten onderzoek onder bezoekers van de regio Leisure Board Noord-Holland Noord December 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie