Allereerst danken wij je voor je interesse in deelname in Chargepoint Laadpalen 1 B.V..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allereerst danken wij je voor je interesse in deelname in Chargepoint Laadpalen 1 B.V.."

Transcriptie

1 MEMO Aan: Geïnteresseerde investeerders in Chargepoint Laadpalen 1 B.V. Betreft: Juridische en operationele structuur Chargepoint Laadpalen 1 B.V. Datum: 12 maart 2015 Beste investeerder, Allereerst danken wij je voor je interesse in deelname in Chargepoint Laadpalen 1 B.V.. Doel In zowel de informatie op het platform Funduzo ( als in de onderliggende documentatie ( 2_Onderbouwing aanvraag chargepoint ), is het doel van Chargepoint Laadpalen 1 B.V. als volgt omschreven: Financieel rendement voor de investeerder; een uitgebreider laad netwerk voor de elektrische rijder, een duurzame oplossing voor ons allemaal. Het korte termijn doel (2015) is een netwerk van 20 laadpalen op A-locaties aanbieden. Dit netwerk moet vanaf 2016 gaan renderen, waarna het elk jaar meer optimaal benut zal worden door gerichte (community based) acties. Voor de lange termijn is het streven een rendement van tenminste 20% op de investering te behalen, waarmee toegewerkt wordt naar een exit in de periode Simpel gezegd: met de gevraagde zal worden geïnvesteerd in de aanschaf van 20 laadpalen voor volledig elektrische en hybride auto s. Inkomsten en daarmee rendement, worden verkregen uit de exploitatie van de laadpalen. Om dit te kunnen realiseren is, naast kapitaal, ook een goede, eenduidige juridische en operationele structuur noodzakelijk. In dit document gaan wij verder in op de juridische en operationele structuur van de nog op te richten vennootschap Chargepoint Laadpalen 1. Op grond van de in dit document opgenomen uitgangspunten zal, na het behalen van de benodigde investeringsdrempel, de voorgestelde structuur worden opgericht. Juridische structuur Het eigendom alsmede de exploitatie opbrengsten van de 20 laadpalen, zullen worden ondergebracht binnen een nog op te richten vennootschap: Chargepoint Laadpalen 1 B.V. (hierna: de vennootschap ). De aandeelhouders van deze vennootschap zullen Chargepoint B.V. en een nog op te richten Stichting Administratiekantoor Chargepoint Laadpalen 1 (hierna: de STAK ) worden. Chargepoint B.V. is reeds gevestigd, en zowel de vennootschap als de STAK zullen worden gevestigd op het volgende adres: Vosselmanstraat CL Apeldoorn Voor zowel de vennootschap als de STAK is gekozen voor een zo transparant mogelijke opzet.

2 De vennootschap zal derhalve als werkmaatschappij worden ingericht, met als doel het aankopen, beheren en exploiteren van laadpalen voor elektrische en hybride voertuigen. Bij oprichting zullen aandelen met een beperkte nominale waarde worden uitgegeven; 35% van de aandelen zal door Chargepoint B.V. worden verkregen en 65% van de aandelen door de STAK. Ter voorkoming van een operationeel vacuüm, zal bij oprichting Akiki B.V. tot statutair directeur worden benoemd van de vennootschap. Daarnaast zal Akiki B.V. het Bestuur vormen van de STAK en als zodanig ook van de vennootschap. Deze rollen zullen door Akiki B.V. vervuld worden gedurende de aanloopperiode. Per 1 januari 2016 zal een bestuur, gekozen door de certificaathouders, de STAK vertegenwoordigen. Akiki B.V. kan zich kandidaat stellen voor een rol in het bestuur. Gedurende de aanloopperiode zal Akiki B.V. verantwoordelijk zijn voor het oprichten van de vennootschap en de STAK (begeleiden van het proces met de notaris), voor het uitgeven van de certificaten aan de investeerders, voor de administratie van de vennootschap en van de STAK, voor de begeleiding van de aankoop en plaatsing van de 20 laadpalen (geld uitvragen bij de notaris, administratie en operatie), etc. De aanloopperiode zal een intensieve begeleiding van Akiki B.V. vragen. Derhalve wordt gedurende de aanloopperiode een periode van 4 maanden een bedrag van (ex BTW) per maand door Akiki B.V. gefactureerd aan de vennootschap. Ten behoeve van het aanstellen van een bestuur voor de STAK per 1 januari 2016, zal in december 2015 een certificaathouders vergadering bijeen worden geroepen. Tijdens deze vergadering zal tevens de beheersvergoeding voor het nieuwe bestuur vastgesteld worden. Akiki B.V. kan zich tevens kandidaat stellen voor het nieuwe bestuur van de STAK. Voor een profiel van Akiki B.V. verwijzen wij naar de bijlage I bij dit memo. Alle aandelen betreffen gewone aandelen en hebben als zodanig vergaderrecht, stemrecht en winstrecht. Al deze rechten komen derhalve toe aan Chargepoint B.V. en aan de STAK. De aandelen die de STAK houdt in de vennootschap worden gecertificeerd en vervolgens naar rato van de investering aan de investeerders uitgegeven. Investerende partijen zijn daarmee certificaathouders van de aandelen die de STAK beheert. Deze certificaten geven vergaderrecht en winstrecht. Het stemrecht rust op de gewone aandelen, welke worden beheerd door de STAK. Het Bestuur van de STAK vertegenwoordigt de investerende partijen (hierna: de certificaathouders) en brengt namens alle certificaathouders een stem uit bij de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Voor Bestuurders geldt dat zij alle relevante verzekeringen (met name bestuurdersaansprakelijkheid) zelf dienen te verzorgen en te bekostigen. Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding door de STAK of de vennootschap. De vennootschap vergadert minimaal tweemaal per jaar in een formele setting (Algemene vergadering van Aandeelhouders). Regulier operationeel overleg vindt frequenter plaats. Overige bepalingen Op alle aandelen rust een aanbiedingsplicht aan overige aandeelhouders. Chargepoint heeft daarmee altijd het eerste recht van koop van (een deel van) de aandelen die de STAK houdt in de vennootschap (en vice versa).

3 Gecertificeerde aandelen worden onderhands geleverd (zonder notariële tussenkomst) door de STAK aan de investerende partij. Het eerste recht op koop van certificaten komt andere certificaathouders toe. Certificaathouders kunnen gedurende een periode van circa 5 jaar na verkrijging (t/m 30 juni 2020) hun certificaten enkel aanbieden aan reeds bestaande certificaathouders. De waarde van de aangeboden certificaten binnen deze periode van 5 jaar is nimmer meer dan de nominale waarde (de investering) van de certificaten. Transacties vinden enkel plaats via en na goedkeuring door het Bestuur van de STAK. Transacties zonder tussenkomst van het Bestuur zijn nietig. Bij het aanbieden van certificaten na 30 juni 2020, vindt waardering van de vennootschap plaats. De waarde van de vennootschap, en daarmee dus ook de waardering van de certificaten, wordt berekend middels de volgende methode: (1/3 van de winst in T-3 (waarbij T is het huidige boekjaar) + 1/2 van de winst in T-2 + 1/1 van de winst in T-1 + 1/1 van de winst in T (prognose aan de hand van begroting danwel prognose aan de hand van voorlopige cijfers (resp. H1 en H2 van het betreffende boekjaar) + 1/1 van de winst in T+1 (eerstvolgende boekjaar na T, prognose)) Optelsom gedeeld door 5 (jaar) en vermenigvuldigd met 7. Ook in deze situatie geldt dat transacties enkel plaatsvinden via en na goedkeuring door het Bestuur van de STAK. Transacties zonder tussenkomst van het Bestuur zijn nietig. Alle afspraken en uitgangspunten worden vastgelegd in een certificaathoudersovereenkomst welke tussen alle certificaathouders en de STAK zal worden aangegaan. Operationele structuur De vennootschap zal geen personeel in dienst krijgen. De operationele activiteiten binnen de vennootschap en de STAK zullen in de aanloopperiode worden uitgevoerd door Akiki B.V. (voor het profiel verwijzen wij nogmaals naar de bijlage). Zij zullen namens de vennootschap met Chargepoint B.V., de leverancier van de laadpalen, contact onderhouden om de levering en installatie zo soepel mogelijk en conform afspraken te laten verlopen. Tevens zal Akiki toezien op correcte uitvoering van de afspraken omtrent service en onderhoud. Akiki zal in de eerste fase (aankoop, levering en installatie van de laadpalen) zo vaak als nodig is, maar minimaal een maal per week, overleg voeren met de hierbij betrokken partijen. Tevens zal Akiki verslag leggen van deze overleggen. Zodra de noodzaak van wekelijks overleg verdwijnt (in principe is dat zodra een ruime meerderheid van de laadpalen is geïnstalleerd), zal ten minste 1 maal per twee weken overleg plaats vinden. Indien frequenter overleg nodig is, dan zal dat uiteraard gebeuren. Akiki draagt zorg voor tijdige en correcte verslaglegging inzake alle overlegstructuren binnen zowel de vennootschap als de STAK. Tevens zal Akiki zorgdragen voor het organiseren van de noodzakelijke vergaderingen (binnen de STAK alsmede de Algemene vergaderingen van Aandeelhouders). De kosten voor de activiteiten van Akiki zijn opgenomen in de begroting en komen voor rekening van de vennootschap. Per 1 januari 2016 zal door de certificaathouders een nieuw bestuur aangesteld worden. Akiki B.V. kan zich tevens kandidaat stellen voor dit bestuur. Bovenstaande activiteiten zullen derhalve per 1 januari 2016 overgedragen worden aan het bestuur van de STAK.

4 Financieel Voor de rendementsberekening en het risicoprofiel van je investering in de vennootschap, verwijzen wij naar het document 2_Onderbouwing aanvraag Chargepoint. Vanwege het feit dat Chargepoint Laadpalen 1 B.V. een start-up is, is Graydon informatie niet van toepassing. De Funduzo Kredietwaardigheid Indicatie (FKI) is op 5 gesteld vanwege het feit dat Chargepoint Laadpalen 1 B.V. een start-up betreft.

5 Bijlage I Profiel Akiki B.V. Akiki Akiki is een partner en adviseur voor zowel (innovatieve) start-ups als bestaande ondernemingen. Met uitgebreide ervaring op het gebied van project management en administratie, in product ontwikkeling (zowel hardware als software) en in het opzetten en aansturen van bedrijven, zijn we echte business accelerators. Akiki heeft samengewerkt met bedrijven uit heel Europa en (Oost) Afrika. Onze diensten zijn op te splitsen in twee delen : activiteiten gericht op Nederland en internationaal gerichte activiteiten. Akiki s Nederlandse activiteiten richten zich op het ondersteunen van nieuwe bedrijven, startups, en gevestigde ondernemingen, door ze te assisteren bij het vinden van financiering, door ze te begeleiden en coachen, door interim- of project management te voeren en/of door samen te sparren over strategie en marktentree. Akiki treedt daarmee op als financieel, operationeel en/of commercieel management gedurende een vooraf gedefinieerde periode. Akiki s internationale activiteiten richten zich op het begeleiden en ondersteunen van Nederlandse bedrijven in (het opzetten van) hun activiteiten in Afrika. Akiki richt zich met name op MKB bedrijven die een langdurige samenwerking aan willen gaan met een lokaal Afrikaans bedrijf, of bedrijven die zelf willen investeren of starten in Afrika. Akiki ondersteunt deze bedrijven in het structureren van een Joint Venture, in het inrichten van lokaal management en in het vertrouwd raken met de Afrikaanse manier van zaken doen. Team Akiki heeft twee bestuurders (via bovenliggende vennootschappen): Silvie Mensink en Ramon Lambert. Beiden hebben een belang van 50% in Akiki B.V.. De (Engelstalige) CV s zijn bijgevoegd.

6 Silvie Mensink, BSc, LLM Borgerstraat 134-A 1053 PZ Amsterdam +31 (0) The Netherlands +31 (0) DOB: 2 October 1987 Driving license: Yes, B, since 2006 POB: Kigali, Rwanda nl.linkedin.com/in/silviemensink Nationality: Dutch Summary My characteristics are that I am well-structured, detailed, studious, pro-active, independent, entrepreneurial, motivated, flexible, obliging, creative and communicative. As such, I have extensive experience in acquiring funding for (tech) start-ups to accelerate their growth. With my entrepreneurial skills and my background in International Trade and Investment Law, I am able to (re)structure these start-ups in order to make them future proof. I am an experience project manager, highly skilled in product-, financial-, operational-, and marketing strategies. As an entrepreneur myself, I have experienced all issues a start up company may face. Besides, in my experience working as a consultant I have dealt with project- and portfolio management of considerable size and amount. Experience Akiki B.V., co founder / managing director (June 2014 current) Akiki is a partner and advisor for both innovative start-ups and established companies. With extensive experience in the fields of project management and -administration in product development (both hardware and software), as well as in setting up and managing companies, we have proven to be a true business accelerator. We have worked with (start up) companies across Europe and in East-Africa. Visit for more info. As co founder and managing director of Akiki, I am responsible for commercial activities / business development, operations (project- and financial planning) and strategy. Subtracers B.V., Consultant, Senior Consultant (January 2013 June 2014) Subtracers is a grant advisory firm, specialized in the application of public grants, public loans, fiscal regulations and other financial incentives for companies. As a consultant, I managed these applications and have gained extensive experience in project design, -management and structure. The companies I consulted ranged from SME to Multinational to governmental institutions, at all levels. My portfolio consisted out of around 75 companies. Also, in my roles of consultant and senior consultant I managed a team of consultants and I was responsible for acquisition of clients. Consulate-General of the Kingdom of the Netherlands in Hong Kong, Economic Attaché (2010) Hong Kong is an import crossroads in international trade. As such, The Netherlands has to be represented in economic affairs very solid: import, export, investments and economic cooperation between The Netherlands and Hong Kong and China. In my role as economic attaché I was responsible for the research, communication and advisory regarding the economic opportunities and advantages of Hong Kong over China. Furthermore extensive experience in boards and committees of not-for-profit and student organizations varying from research programmes and seminars to international study trips.

7 Education Bachelor of Science, International Relations, Rijksuniversiteit Groningen. Thesis: ASEAN: Unity despite Diversity? Foundation Bachelor of Law, Universiteit van Amsterdam (course not credited with certificate) Master of Law / LLM, International Trade and Investment law, Universiteit van Amsterdam. Thesis: The Concept of FDI in the European Union. A Comparative Analysis of the International, European and National Concepts. Grade: 9 (out of 10; equals A-). Languages Dutch: English: German: French: Mother tongue Fluent Basic Basic

8 Ramon Lambert Borgerstraat 134-A 1053 PZ Amsterdam +31 (0) The Netherlands +31 (0) DOB: 11 October 1978 Driving license: Yes, B, since 1998 POB: IJsselstein, The Netherlands nl.linkedin.com/in/ramonlambert Nationality: Dutch Summary I have extensive experience in project, operational and financial management and project planning and I have excellent skills in the fields of business strategy, operational strategy, commercial and financial strategy and -planning. I am a straightforward problem solver: clear, entrepreneurial, task-oriented, with a strong focus on feasible and useful solutions, but above all decisive. As such my entrepreneurial skills are my trademark. It is my ambition to use these skills and capacities in a key position in companies that I am involved in. From this role I can and will motivate co-workers to make improvements in joint cooperation, as a team. Experience Akiki B.V., co founder / managing director (June 2014 current) Akiki is a partner and advisor for both innovative start-ups and established companies. With extensive experience in the fields of project management and -administration in product development (both hardware and software), as well as in setting up and managing companies, we have proven to be a true business accelerator. We have worked with (start up) companies across Europe and in East-Africa. As co founder of Akiki, I am responsible for business development, operations and strategy. Subtracers B.V., founder (March 2009 June 2014) Subtracers is a grant advisory firm, which I founded in Within the firm I was responsible for Finance, Operations and the development and implementation of the (long term) strategy. I left the firm to focus more on broader and international activities, rather than on a limited amount of local activities. Ineum Consulting, senior consultant (July 2007 March 2009) At Ineum Consulting (currently: KSA) I was part of the Financial Subsidy Services group. I was responsible for generating new business and for the majority of our client portfolio. Main activities: - Program management - Draw up and implement financial- and strategic policy - Advise clients on grant opportunities for R&D investments, Human Resources and investments in Emerging Markets - Analyse and interpret relevant literature (i.e. legislation) - Identify (and develop) new business - Contract negotiations with both new and existing clients Ernst & Young Grants and Incentives, consultant (December 2004 June 2007) I worked at the Grants and Incentives department, where I was responsible for acquiring all types of public funding for my clients. Main activities: - Project management - Advise clients on grant opportunities for R&D investments, Human Resources and investments in Emerging Markets - Apply for and draw up grant applications and fiscal incentives on clients behalf - Identify (and develop) new business

9 Education Master in Law, Vrije Universiteit Amsterdam (first year diploma / foundation course) Master in Law, Maastricht University, Health Law (not completed) Bachelor in Management, Economics and Law, Alkmaar Thesis: The European program for Life Long Learning and the opportunities it offers to Ernst & Young Grants and Incentives. Grade: A- (Dutch: 9) Languages Dutch: English: German: French: Mother tongue Fluent Basic Basic

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 I. Jaarplan September: Oktober: November: December: Januari: Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain Critical Chain en Engineering Projects IPMA Interessegroep Critical Chain Eindhoven, 16-02-2011 Agenda Opening Doelstelling Critical Chain interesse groep Introductie Critical Chain Introductie Christoph

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Belachelijk? PA Consulting Group 2009. Eric Joustra Dag van de Zelforganisatie 11 november 2009 Blz 2

Belachelijk? PA Consulting Group 2009. Eric Joustra Dag van de Zelforganisatie 11 november 2009 Blz 2 Blz 1 Belachelijk? Blz 2 Belachelijk.. of of misschien toch niet! Blz 3 Lean: zonder zelforganisatie wordt het niets.. Eric Joustra Principal Consultant De Nationale Dag van de Zelforganisatie 11 november

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op donderdag 21 mei om 14.30 uur in NH Hotel, Stationsstraat 75 te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

RebelGroup Financiering van startende ondernemingen Discussie Werkgroep Groene Chemische Bouwstenen Biobased Delta

RebelGroup Financiering van startende ondernemingen Discussie Werkgroep Groene Chemische Bouwstenen Biobased Delta RebelGroup Financiering van startende ondernemingen Discussie Werkgroep Groene Chemische Bouwstenen Biobased Delta Arno Panis Delft, 27 oktober 2016 1 Rebel: De Impact Consultant Page 2 Rebel: Is a leading

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

innovation Growth Engineering 1 september 2017

innovation Growth Engineering 1 september 2017 Growth Engineering 1 september 2017 A faster way to certainty ERAC: de notendop Policy, Strategy and Research Revolving funds & investments Project development & -management 500 miljoen beheer overheidsprogramma

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT NORMEN, INNOTEK GEEL 26/11/2013 PROF. DR. BART LETEN WAARDECREATIE DOOR INNOVATIE MARTWAARDE VAN APPLE INNOVATIE IS EEN COMPLEXE ACTIVITEIT Innovatie

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/17/26 NL:TZ:0000011586:F001 07-03-2017 mr. A.G. Braamhaar mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming 16x Beheer B.V. Activiteiten

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren : Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren Assessment of Counseling Communication Skills by Means of the Webcamtest: A Study of Reliability, Experience and Correlation

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij Mensen met een Psychiatrische Stoornis de Modererende Invloed van de Therapeutische Alliantie The Effect of Arts Therapies

Nadere informatie

Werknemers en innovatie

Werknemers en innovatie Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werknemers en innovatie VIGOR slotevent Stan De Spiegelaere Guy Van Gyes Innovatie STI Science Technology Innovation DUI Doing Using Interacting De kenniswerker

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Graduate opleiding als deficiënties te worden behaald.

Graduate opleiding als deficiënties te worden behaald. MSc Accounting and Control MSc Business Administration BSc Bedrijfskunde BSc Economie en Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operations Research BSc International Business Administration Accounting II

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Het New Work Item Proposal Sustainable purchasing. Dick Hortensius en Ingeborg Boon NEN-Managementsystemen

Het New Work Item Proposal Sustainable purchasing. Dick Hortensius en Ingeborg Boon NEN-Managementsystemen Het New Work Item Proposal Sustainable purchasing Dick Hortensius en Ingeborg Boon NEN-Managementsystemen 1 Ontwikkelingen duurzaam inkopen NWIP October 2012 De stemming: Europees positive result Brief

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl U hebt een eigen woning gekocht (of u bent dit van plan) De aankoop van een eigen woning

Nadere informatie

Wat kunnen Large Corporates leren van StartUps?

Wat kunnen Large Corporates leren van StartUps? MSP users group Seminar 10 november 2015 Wat kunnen Large Corporates leren van StartUps? Ralf Zelders Program Manager Groupwide Innovation Lean StartUp Large Corporate Ralf Zelders Rabobank Sr. Projectmanager

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

ZZP: Zelfstandige Zonder Plan... Straks zonder Pensioen? Uw beleggingsplan uitgetekend! Hosted by

ZZP: Zelfstandige Zonder Plan... Straks zonder Pensioen? Uw beleggingsplan uitgetekend! Hosted by ZZP: Zelfstandige Zonder Plan... Straks zonder Pensioen? Uw beleggingsplan uitgetekend! Hosted by Er was eens Coac Onze wereld is in verandering http://www.youtube.com/watch?v=weq_shxghcg Financial

Nadere informatie

Publiek Aankopen van Innovatie

Publiek Aankopen van Innovatie Publiek Aankopen van Innovatie en KMO s om innovatieve produkten/ Kenny Willems, CFO iminds 3 juli 2015 Contradictie 2 Overheids-uitgaven voor O&O Overheids-aankopen van innovatieve produkten en diensten

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie