BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase"

Transcriptie

1 BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

2 Copyright 2012 Karabulut, B. Overname en citeren van de inhoud is toegestaan, mits duidelijke vermelding van de bron. Afbeeldingen, citaten en informatie in dit rapport zijn voorzien van bronvermelding. Afbeeldingen zonder bronvermelding zijn eigendom van de auteur.

3 PERSONALIA Başak Karabulut Adres Balthasar van der Polweg, 2628 ZJ Delft Telefoon Technische Universiteit Delft Faculteit Bouwkunde Afdeling Real Estate & Housing Afstudeerlab Design & Construction Management Adres Julianalaan 134, 2628 BL Delft Afstudeerbegeleiders Hoofdmentor ir. A. (Alijd) van Doorn Tweede mentor dr. ir. D.J.M. (Theo) van der Voordt Gecomminiteerde dr. ir. K. (Karel) Vollers Afstudeerbedrijven 1 Bedrijf Dutch Green Building Council Adres Stationsplein 45, A6.016, 3013 AK ROTTERDAM Telefoon +31(0) Website Begeleider ing. D. (Dong) Cao 2 Bedrijf BAM HABO bv. Adres Koperwerf 31, 2544 EM Den Haag Telefoon Website Begeleider C. (Chris) Pronk 3 Bedrijf UTS Nederland Adres Wolga 2, 2491 BJ Den Haag Telefoon Website Begeleider M. (Marc) van der Heijden Afstudeerdatum: november 2012

4

5 VOORWOORD Voor u ligt het resultaat van het afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd binnen de master Real Estate & Housing, specialisatie Design & Construction Management, aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. De milieuproblemen in Nederland zijn beslist niet gering. De bouwsector is daar debet aan. Hierbij valt vooral te denken aan de gevolgen van de processen van afvalverwerking, logistiek en transport. Het duurzaamheidsinstrument BREEAM-NL maakt de duurzaamheid van gebouwen meetbaar. Smart Building Logistics is eveneens een methode om de aspecten afval, logistiek en transport onder de loep te nemen en te optimaliseren. Dit onderzoek geeft inzicht in de toepassing van BREEAM-NL in de uitvoeringsfase. Tevens worden de vragen onderzocht of Smart Building Logistics een bijdrage kan leveren aan BREEAM-NL in het uitvoeringsproces en of dit proces kan worden verduurzaamd. Het afgelopen jaar heb ik met vol enthousiasme, ambitie en plezier aan dit onderzoek gewerkt. Het resultaat zou onmogelijk tot stand zijn gekomen zonder de hulp van enkele mensen, die ik hierbij in het bijzonder hartelijk zou willen dankzeggen. Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn directe begeleiders vanuit de TU: ir. A (Alijd) van Doorn en dr.ir. D.J.M. (Theo) van der Voordt. Alijd, bedankt voor je kritische blik, vertrouwen, enthousiasme, inspiratie en vakinhoudelijke kennis. Theo, bedankt voor je tijd, steun, vertrouwen, inspiratie en je vakinhoudelijke kennis. Jullie hebben me gestimuleerd om de lat elke keer weer hoger te leggen. Ik heb dit altijd als zeer waardevol ervaren. Voorts wil ik mijn collega s van de Dutch Green Building Council bedanken voor de oprechte interesse en leuke gesprekken. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn begeleider ing. D. (Dong) Cao, voor al zijn tijd, energie, confronterende en leerzame gesprekken. Ook wil ik mijn begeleiders vanuit BAM, C. (Chris) Pronk en vanuit UTS, M. (Marc) Van der Heijden, bedanken voor al hun energie, enthousiasme en steun tijdens mijn proces. Een woord van dank gaat verder uit naar alle respondenten die hebben meegewerkt en hun mening over BREEAM-NL en Smart Building Logistics hebben prijsgegeven. In het speciaal wil ik de mensen bedanken die me enorm hebben gesteund, te beginnen met mijn grote steun en toeverlaat Ahmet. Ondanks de aanzienlijke afstand heb je me altijd gestimuleerd om tot het uiterste te gaan. Mijn ouders Adnan en Lutfiye wil ik bedanken voor de onvoorwaardelijke steun en de goede zorgen. Mijn broer Nizam en mijn zus Nazli wil ik bedanken voor hun enthousiasme, prikkels en steun. Verder gaat mijn dank uit naar Herbert Hogendoorn en Chris Dols. Zij hebben mij enige taalkundige adviezen gegeven, ondanks hun drukke werkschema s. Rest mij u veel plezier te wensen tijdens het lezen van deze onderzoeksverslaglegging. Başak Karabulut Delft, 9 november 2012

6

7 INHOUDSOPGAVE Summary 9 Samenvatting 19 Leeswijzer 29 Begrippenlijst Onderzoeksopzet Aanleiding Probleemanalyse Onderzoeksvragen Doel onderzoek Resultaat Relevantie Onderzoeksmethoden Het Uitvoeringsproces Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Bouwen voor aannemers BREEAM-NL in het uitvoeringsproces Positieve en negatieve ervaringen van aannemers met 57 BREEAM-NL Conclusie BREEAM-NL Afval, logistiek en transport vanuit het milieubeleid Afval, logistiek en transport vanuit BREEAM-NL Positieve en negatieve ervaringen van aannemers De Monarch I Conclusie Smart Building Logistics Ontwikkeling SBL Kenmerken SBL Positieve en negatieve ervaringen van aannemers met SBL Conclusie BREEAM-NL ÉN SBL Raakvlak SBL met BREEAM-NL Bijdrage SBL aan BREEAM-NL Bijdrage SBL aan gehele bouwproces Conclusie 99 7 Başak Karabulut

8 06 Nieuwe credits voor BREEAM-NL Toetsing van de producten Aanpassing credit WST 1; afvalmanagement op de bouwplaats Nieuwe credit Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Aanbevelingen voor vervolgonderzoek Epiloog Literatuur Masterscriptie

9 SUMMARY Provocation and problem analysis Nowadays, it is impossible to imagine life without sustainability. When one looks around, one can see many organic supermarkets, organic products and electric cars. In the construction industry sustainability plays an increasingly important role too. Furthermore, there is also an increasing demand for Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility) in the construction industry. The sustainability reports of construction companies are the result of this. Every year aims such as the CO2 performance ladder and the opportunities to reduce waste are set. The current situation in the building industry in which the environmental pollution, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen and Duurzaam Bouwen plays a key role, give rise to this dissertation. broeikasgasemissies verzurende emissies fijn stof 63 milj. afval productie Verkeer en vervoer verantwoordelijk voor: Fig. 2: Largest waste production 2008 (Agentschap, 2012) 0% 10% 20% 30% 40% Fig. 1: Responsibility transport 2009 (Compendium, 2010) 25 milj. bouw 17 milj. industrie 9 milj. consumenten Environmental problems Traffic and transport contribute significantly to a range of environmental issues in which the climate change, acidification of the environment, noise nuisance and fine material, are the most important (Compendium, 2010). The construction industry has also a contribution to this (Milieuloket, 2011a). According to Milieuloket (2011a) this contribution lies in Volatile Organic Compounds, CO2 emissions during construction, the water consumption, the generation of waste and the use of scarce material now and then. Out of the ten trucks, five have a construction site as a destination. The number of busses with personnel and material is even greater. Thus, construction logistics is the largest source of freight traffic and as a result of this air pollution in cities (Merrienboer, 2011). The study of Agentschap NL (2008) shows that in 2008 a total of 63 million tonnes of waste is produced, of which the construction of 25 million tonnes has contributed the most (figure 2). BREEAM-NL Different sustainability features currently exist in the Netherlands, such as BREEAM-NL and LEED. Since 2009 a Dutch version is available of BREEAM-NL. BREEAM-NL is adapted to the national regulations and requirements. Large contractors such as BAM, Heijmans and Boele & van Eesteren have already used BREEAM-NL in different projects. During the last years, a gradient increase is perceptible in the number of BREEAM- NL projects and it can therefore be stated that BREAAM-NL nowadays is a leading factor in many projects (DGBC, 2012). Despite being time consuming and labour intensive, it is seen as one of the most concrete and negotiable systems. Regarding the possibilities to further develop sustainability, in this dissertation it is chosen to place sustainability in BREEAM-NL in the implementation phase. Because waste, and construction-logistics and transport give a large contribution to environmental problems, BREEAM- NL is split into the aspects waste, logistics and transport. Fig. 3: Registrations BREEAM-NL new buildings (DGBC.nl, 2012) Smart Building Logistics Smart Building Logistics (SBL) is a new way of working that realizes Just In Time Delivery (JIT) at the workplace, clusters the stream of goods of building materials in a smart way, consolidated delivery and the removal of goods and provides integrations in the construction chain (TNO, 2012). In several interviews with professionals, during the initial phase of this dissertation, the question raised if SBL and BREEAM-NL have overlapping 9 Başak Karabulut

10 aspects and whether SBL can contribute to BREEAM-NL. The interest rose to conduct a scientific research focussing on the goals of BREEAM- NL, which aspects can be achieved faster and better by the application of SBL. The construction industry faces a number of clear dilemmas: logistics, transport and construction waste contribute significantly to the environmental problems. The certification system BREEAM-NL is an extension of the hand to neutralise these problems. Though, from several interviews with construction companies, it can be said that in practise it is difficult to fulfil the requirements of BREEM-NL. However, extra manpower and specific skills (BREEAM-NL expert) are needed for this. Smart Building Logistics aims to lower the threshold of BREEAM- NL for contractors, because it can offer an improvement for the current dilemmas. Goal and Result The goal of this research is developing knowledge that enables the flexibility of the BREEAM-NL building process for contractors, subcontractors and suppliers. The result of this dissertation are recommendations to the Dutch Green Building Couniol (DGBC) by rewriting an existing credit and de development of a new credit for BREEAM-NL, were the contribution of SBL is processed. The objective of this research is to develop knowledge that enables a smoother BREEAM-NL construction process for contractors, subcontractors and suppliers. And make this process more sustainable in the field of waste, logistics and transport. The result of this study s are recommendations to the Dutch Green Building Council (DGBC) by rewriting an existing credit and develop a new credit for BREEAM-NL, where the contribution of SBL is incorporated. Research questions & Methodology BREEAM-NL appears to be a threshold for contractors in the implementation phase. It must be examined whether SBL can contribute to BREEAM-NL and whether more sustainable solutions can be offered to the issues of waste, logistics and transportation. The central research question is therefore defined as follows: What are the consequences of the BREEAM-NL certification system in the implementation phase with respect to the aspects of waste, transport and logistics, and how can Smart Building Logistics optimize this phase? To answer the central research question, four research questions are defined: 1. What are the consequences of BREEAM-NL for the implementation process? 2. In what areas of waste, logistics and transportation improvements are needed to optimize the process in BREEAM-NL? 3. In what areas of waste, logistics and transportation improvements are needed to optimize the process in Smart Building Logistics? 4. How can SBL contribute to solving one or more aspects of BREEAM- NL? 10 Masterscriptie

11 A qualitative study is chosen to answer the central research question. In this case, the goal is to provide background information about BREEAM- NL and the aspects of waste, logistics and transportation in particular. The same is applicable to the method of SBL. Professionals are interviewed for both the methods; this allows confronting the background information with the practice experiences. Three cases are analysed: the first case is the Monarch I in The Hague, where only BREEAM-NL is implemented. The second and third case, Laan van Meerdervoort in The Hague and the Green Tower in The Hague are cases where only SBL is implemented. The analysis of these cases is carried out by means of structured interviews with various professionals in the implementation phase. These are professionals from different backgrounds: project managers, planners, contractors and facility managers. The project Monarch II would initially also be studied through participant observation. An interesting feature of this project is the application of SBL and BREEAM-NL together. During the study, however, it soon became clear that this project is unfortunately outside the timeframe of this dissertation. Finally, on the basis of the analyses of the three cases a credit of BREEAM-NL is adapted and also a new credit is developed for BREEAM-NL. These new credits are assessed during an expert meeting specifically for this research is invested. Research outcomes BREEAM-NL The most striking is that there is a perceptible difference between policy and practice, a gap between what the sustainability reports mention and what the people in the construction site can practically do with it. They are well aware of this, but there is a lack of experience in practically applicable tools. Based on the interviews it can be concluded that the BREEAM-NL certificate design is deemed necessary by the project, because it gives a better guarantee in gaining the credits in the implementation phase. Oddly enough is that BREEAM-NL is far too little implemented in sustainability reports of the contractors. The translation is then even harder to make. The consequence is that the construction companies during a project have to develop knowledge themselves about BREEAM-NL. This is difficult, because they start, after all, with a substantial deprivation. Furthermore, on basis of the obtained data and the majority of the interviews it can be concluded that BREEAM-NL costs extra time and energy in the implementation process. Especially the differences in interpretation of credits, collecting evidences, informing the staff and creating enthusiasm costs time and energy. The decisions taken in the design phase may change in the implementation phase. These are often changes to the building. The consequence is that the relevant BREEAM-NL credit cannot be achieved. It can even be a risk with regard to the overall score. Contractors also develop ideas to be sustainable at the construction site, outside the BREEAM-NL requirements. However, no point can be scored, since it not concerns a BREEAM-NL requirement. This results in a demotivating effect. Furthermore a BREEAM-NL expert remains necessary for a smooth construction process for coordinating, collecting evidence and materials and the expert keeps in touch with the assessor for the assessment. Enthusiasm is important to achieve the BREEAM-NL credits. The interviews showed that not every stakeholder pursues the same goals and that it takes time to develop enthusiasm. Contractors who did not developed enthusiasm for BREEAM-NL will probably drop out. Başak Karabulut 11

12 In addition, there is no common opinion on standard formats. Firstly, people find that these formats must not be interchangeable; because the risk can arise that BREEAM-NL will become a checklist where everyone will just tick off the points that they finds necessary. On the other hand, people find it especially useful to share the standard formats due to time management issues. The requirement to separate waste at the construction site, is experienced as a positive stimulant and a requirement that is well feasible for contractors. The opinions, however, on the registration of waste, mileage and transportation movements are sharply divided. Furthermore, the interviews show that the separation of vans polyurethane foam, paper and chemical waste are not included in the assessment; while these are relevant waste flows that can be introduced as a minimum standard. In addition, from the data of the DGBC, it can be concluded that the focus is more on the credit Management on construction site (MAN 2) and the Environmental Impact on construction site (MAN 3) then Waste on site (WST 1) and Secondary use of material (WST 2). It is however not clear how BREEAM-NL will judge urban projects that large construction sites do not have. The Assessment requirements have associated light requirements for this. The construction companies would like to see more clarity on this subject. Finally, it is of cardinal importance for the contractors, that all responsibilities are elaborated per credit. This provides structure and clarity. Research outcomes Smart Building Logistics The interviews allow the conclusion that SBL has a positive contribution to the logistics and organization on the construction site. The preparation of a comprehensive logistics plan in the preparation phase with the help of LEAN sessions had a positive impact on the process. All transportations went organized. Also, the consultations with the manufacturer about the recycling of the materials of the existing buildings and to capture this, was experienced as very positive. Normally this responsibility lies with the subcontractor and waste processor. The greater part of the interviewees found the construction site organized and tidy. Everything indicated that employees appreciate that they immediately get to work and do not have to drag the materials from the construction site to the workplace. Furthermore construction companies find the separation of waste as positive on de construction site. A difficult aspect was to cultivate enthusiasm by the subcontractors at the start of the project. The communication between the companies went very well. The central contact point was the planner of the main contractor. The sub contractors and the logistics service provider communicated with the planner. Furthermore, the logistics service provider communicated quite well with the suppliers. The majority of the interviewees indicated that the staff of the logistic services provider differs every time. The consequence was that the materials were placed at the wrong floor and wrong zone sometimes, which eventually led to loss of time. Furthermore the interviewees found the knowledge, of the logistic services, about building materials unsatisfactory. This resulted in, sometimes, delivering the wrong material than planned. 12 Masterscriptie

13 To conclude, opinions were divided about the fact that certain tasks by the contractor was taken from the hands of the subcontractors. This task, the purchase of materials, is normally carried out by subcontractors. SBL ensures that the contractor in consideration of the subcontractors can buy a larger amount of materials and can take over this task if the subcontractor cannot afford it. The subcontractors can then concentrate on the execution of the work. The consequence is that some subcontractors develop a certain fear for SBL and therefore can possibly choose not to go into SBL. Overlapping aspects Smart Building Logistics with BREEAM-NL In order to determine the interfaces between SBL and BREEAM-NL, there is an abstract diagram for BREEAM-NL (Fig. 5) and an abstract diagram for SBL developed (Fig. 6). The aspects that touch on both BREEAM as with SBL, is the kilometre records. BREEAM-NL asks registrations of the made kilometres in the credit Environmental impact on the construction site (MAN 3). The interface is that this registration is integrated into SBL. The logistic services and waste disposal are responsible for capturing and managing this information. Normally the waste processor and the contractor are responsible for this. The second interface is the record for the amount of waste: BREEAM- NL asks from the credit Waste on construction site (WST 1) to the total amount of waste of the respective construction project. It also raised the question whether the stated objectives have actually been achieved, with no judgement at the end of the project. The interface with SBL is that these operations are integrated into SBL. The logistic services provider and the waste processor capture and manage this information. Normally these activities belong to the responsibilities of the main contractor and waste processor. The third interface is the separation of waste on the construction site. BREEAM-NL asks for the credit Waste on construction site (WST 1) at least four waste groups on the construction site. An innovation point can be scored if there are six groups of waste on the construction site. The interface to this is that SBL ensures that waste is segregated on site and daily collection by the logistic services that deliver the materials. The waste is further separated at the HUB. This ensures that contractors and subcontractors consciously are dealing with waste. There are zones established and the construction site and it is tidy. In addition, a solution for urban projects, are not included in BREEAM-NL. The latter interface is recycling. BREEAM-NL asks for the credit Waste on site (WST 1) that eighty per cent of recyclable building materials have to be reused or recycled. It also asked to reduce waste to a minimum and recycle it. The interfaces with SBL herein are the LEAN sessions that ensure good reflection on material recycling and waste before contact with producers. In addition, the logistics service provider ensures that the waste is taken to the HUB, the waste then further separated into containers, that the components are separated and sanitary is cleaned up. After this it will be taken by a waste disposal company or by a producer for the recycling of waste. The producer may also directly take the waste from the HUB when he delivers the materials. Başak Karabulut 13

14 Fig. 5: BREEAM-NL Process Fig. 6: SBL process Conclusions The interviews show that the requirements imposed by such policies and BREEAM-NL are difficult to apply in practice. Some requirements in BREEAM-NL suggested are difficult to achieve cost and time for implementing parties. This is partly because BREEAM-NL is new and contractors are still insufficiently familiar with it. Therefore it can be concluded that there is a difference between policy and practice, and that this should be minimized in order to improve sustainability in construction. Contractors set annually new sustainability goals, such as the CO2 performance ladder and minimizing the amount of waste. Yet it appears that, despite the objectives contractors, BREEAM-NL is necessary for contractors to consistently sustainable. This means a high quality building to achieve the requirements of BREEAM-NL and to lead a sustainable process. This results in spending more time on BREEAM-NL, given the evidence requested. However the more often BREEAM-NL will be applied, the easier it will proceed in the future. There may come a time that sustainability is integrated in the executing parties that BREEAM- NL is no longer necessary. But whether this point will be reached, is a question nobody can answer yet. 14 Masterscriptie

15 In interviews with executive parties the slogan: measuring is knowing is often used. Due to the fact that BREEAM-NL have many requirements and costs time, it became clear that construction companies find BREEAM-NL pleasant to apply. And they believe that it provides a foothold throughout the project. Therefore, construction companies will be tingled to actually apply the specific requirements on waste, logistics and transport of BREEAM-NL. The threshold will reduce when BREEAM- NL will require a comprehensive logistic plan, a fit of the waste groups on the construction site to the waste groups of the waste company. So, more requirements are asked to the contractors, but the contractors already do these requirements, however not specific and accurate. It asks them to go just a little further than what they normally do and they can score points with it for BREEAM-NL. During the expert meeting it became clear that these extra requirements was not seen as an obstacle for the future. The reason behind this is that logistics and transport is seen as important and more attention to be paid. The statement that often emerged was: a building stands or falls with logistics and transport. More and more urban projects are being developed and redeveloped, with the effect of the building environment that there are smaller construction sites and possibilities that there is no construction site. This has the consequence that the waste containers cannot stand on de construction site. Therefore the waste processor incorporates the waste, this means no points can be scored for BREEAM-NL. The requirement of BREEAM-NL is namely that waste has to be separated on the construction site. The construction companies are forced, in these situations, to implement the method SBL. Logistics and transportation to, from and on the construction site are not considered important enough by BREEAM-NL. The requirements relating to logistics and transport are currently hidden in the credit Environmental impact on site (MAN 3), while logistics and transportation is an important contribution to environmental problems in the Netherlands. During the execution of a BREEAM building project the records are kept and finally compared with the objectives formulated at the start of the project. This applies to all BREEAM projects. In SBL, objectives are established for the number of transport movements and will be determined, at the end of the project, whether this objective is fulfilled, just like BREEAM-NL. It is well known that SBL provides less transport movements and also allows the use of smaller vehicles, resulting in less CO2 emissions. This is the general reasoning. However, the only data that the project Laan van Meerdervoort has is the 90 trailer loads was less than the predetermined target. This cannot be used as a quantitative data. Therefore, more data are needed, such as trailer loads of projects without the use of SBL, SBL and the application of the equations of these data. The implementation phase is the phase where all applications of BREEAM-NL already are adopted to deliver a sustainable (high quality) building. This means that many changes cannot take place. From the study it can be concluded that SBL does not contribute to a higher quality building. However, SBL provides process innovation for waste, logistics and transportation. Başak Karabulut 15

16 Notably by intensive consultation between general contractor, subcontractors and logistics service provider, the LEAN sessions, detailed plans and purchasing lists are set up. BREEAM encourages the minimisation of buying too much material, because this becomes waste eventually. SBL provides the optimal procurement of material, this means: not buy more than you need. This results in less waste. Moreover, SBL makes it possible that waste is disposed of directly by the producer for recycling, instead of first going to the waste disposal facility and then goes to the manufacturer. Therefore, it can be concluded that SBL increases the sustainability of the waste management, logistics and transportation. SBL is well applicable for renovation and new construction projects. Given the fact that there are a lot of renovation and new construction projects, it is less important that it can be widely applicable. However, in order for the applicability of SBL by other contractors it is necessary that the BAM develop a tool. Recommendations for contractors To provide BREEAM-NL process for contractors, it is important that the design certificate of BREEAM-NL will be implemented, to reduce the risks for the contractor in the implementation phase. This study shows that not all employees of the contractors are aware of BREEAM- NL, while it is currently leading on the market. A recommendation is therefore that more attention should be paid to BREEAM-NL. This can be done by a chapter on the experience of BREEAM-NL in the sustainability reports, which are prepared each year by the contractors. In addition, it is necessary to enthusiasm, share ideas and stimulate each other. This ensures good a common objective and a good cooperation to a BREEAM- NL certificate. It is also important that a contractor implements a BREEAM BREEAM-NL expert to make the process smoother. This is because it is important for the stakeholders. Finally, it is necessary for the contractors, outside the BREEAM-NL certificate, to develop a comprehensive logistic plan and pay attention to transport at the construction site. Recommendations for suppliers and producers Also suppliers and producers contribute to a BREEAM-NL process. They are mainly responsible for the development and delivery of materials. They can ensure that developing reusable packaging produces less waste in the end. Recommendations for BREEAM-NL It is normal that there is a gap between policy and practice. To reduce this gap it is recommended that adjustments are needed in BREEAM-NL. Firstly, it is important to pay more attention to logistics and transportation to, from and on the construction site. BREEAM-NL namely pays too little attention for this aspect. The BREEAM-NL process for contractors, suppliers and produces will go smoother by developing a new credit: Logistics and transport to, from and on the construction site (MAN 14). The aspects of logistics and transportation to the construction site in the current credit Environment impact on the construction site (MAN 3) has to be transferred and incorporated to the new credit. 16 Masterscriptie

17 Secondly, the credit Recommendation Waste on site (WST 1) needs to be adapted to make it user-friendly for contractors by adding the possibility to use more waste streams on the construction site. The final recommendation is to refine the definitions in de assessment of BREEAM-NL. Recommendations for Smart Building Logistics To optimize the process of SBL, there are two recommendations: First, it is recommended that the employees of the logistic service provider work in shifts. This means that fixed teams has to be placed on projects and that the morning and evening shifts are changed every two months. This allows that the alertness will be maintained. Secondly, it is recommended that an employee will be appointed with an architectural background to avoid misunderstandings due to lack of knowledge of materials. It is also important for SBL to consequently register the transport movements, mileage, type of transport and CO2 emissions consistently and on all journeys for a good cooperation with BREEAM-NL. Recommendations for further research This research is the basis for sustainability in the implementation phase. During the process it became clear that little research has been done on sustainability in the implementation phase in the Netherlands. Despite the fact that there is a great amount of international literature available regarding this subject, there is a lack of Dutch literature, which can be seen as a great loss. Furthermore, it would be good to get more attention to the implementation phase, by encouraging students to do more research in this field, from the perspective of Delft University of Technology. There are a lot of options for further research regarding the implementation phase, such as research into how contractors can be encouraged in their behaviour/ motivation to be sustainable, research into how sustainability can be integrated with contractors so that a certification system is not required and research into waste management during construction. Hopefully this research will lead to more research into sustainability in the implementation phase. Başak Karabulut 17

18

19 SAMENVATTING Aanleiding en probleemanalyse Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Wie om zich heen kijkt, ziet talrijke biologische supermarkten, biologische producten en elektrische auto s. Ook in de bouwsector speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Er is een groeiende vraag naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de bouw. De duurzaamheidverslagen van grote uitvoerende partijen zijn hier het resultaat van. Ieder jaar worden er doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid geformuleerd, zoals de CO 2 prestatieladder en mogelijkheden tot het verminderen van afval. De aanleiding tot dit onderzoek is de huidige situatie in de bouwsector; waarin milieuproblemen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Bouwen een sleutelrol zijn gaan spelen. Jaar op jaar worden de doelstellingen hoger opgeschroefd. broeikasgasemissies verzurende emissies fijn stof 63 milj. afval productie Verkeer en vervoer verantwoordelijk voor: 0% 10% 20% 30% 40% Fig. 1: 2009 (Compendium, 2010) Fig. 2: Grootste bijdrage afval productie 2008 (Agentschap, 2012) 25 milj. bouw 17 milj. industrie 9 milj. consumenten Milieuproblemen Verkeer en vervoer dragen in grote mate bij aan een serie milieuproblemen waarvan klimaatverandering, verzuring, geluidhinder en fijn stof de belangrijkste zijn (Compendium, 2010). Ook de bouwsector is debet aan deze problemen (Milieuloket, 2011a). Volgens het Milieuloket (2011a) moet hierbij vooral worden gedacht aan de Vluchtige Organische Stoffen (VOS), de CO 2 -uitstoot tijdens de bouw, het waterverbruik, het vrijkomen van afval en het gebruik van soms schaarse stoffen. In steden hebben drie tot vijf van de tien vrachtwagens een bouwplaats als bestemming. Het aantal busjes met personeel en materiaal is nog groter. Daarmee is bouwlogistiek de grootste bron van vrachtvervoer en, als gevolg hiervan, van luchtverontreiniging in steden (Merrienboer, 2011). Uit de cijfers van het Agentschap NL (2008) blijkt dat er in 2008 in totaal 63 miljoen ton afval is geproduceerd, waaraan de bouw met 25 miljoen ton het meest heeft bijgedragen (figuur 2). BREEAM-NL In Nederland bestaan er verschillende duurzaamheidskeurmerken zoals BREEAM-NL en LEED. Sinds 2009 is een Nederlandse versie van BREEAM op de markt, BREEAM-NL, welke is aangepast aan de nationale regelgeving en eisen. Grote aannemers zoals BAM, Heijmans en Boele & van Eesteren hebben BREEAM-NL reeds toegepast in verschillende projecten. Tijdens de afgelopen jaren was er een sterke stijging waarneembaar in het aantal BREEAM-NL projecten en mag gesteld worden dat BREEAM-NL hedentendage leidend is (DGBC, 2012). Ondanks dat het tijdrovend en arbeidsintensief is, wordt het gezien als het meest concrete en bespreekbare systeem. Gezien de mogelijkheden om duurzaamheid in de bouw verder te ontwikkelen, is er in dit onderzoek zodoende voor gekozen om duurzaamheid in te kaderen tot BREEAM-NL in de uitvoeringsfase. Omdat afval, en bouwlogistiek en transport een grote bijdrage leveren aan milieuproblemen, is BREEAM-NL ingekaderd tot de aspecten afval, logistiek en transport. Fig. 3: Registraties BREEAM-NL Nieuwbouw (DGBC.nl, 2012) Smart Building Logistics Smart Building Logistics (SBL) is een nieuwe manier van werken die Just In Time delivery (JIT) op de werkplaats realiseert, de goederenstromen 19 Başak Karabulut

20 van bouwmaterialen op een slimme wijze bundelt, aanvoer van bouwmaterialen combineert met de afvoer van bouwafval en zorgt voor integraties in de bouwketen (TNO, 2012). Gedurende de beginfase van onderhavig onderzoek kwamen in verschillende gesprekken de vragen aan de orde of SBL en BREEAM-NL raakvlakken hebben en of SBL een bijdrage kan leveren aan BREEAM-NL. En bleek dat er vanuit de praktijk interesse is ontstaan om te onderzoeken welke doelen van BREEAM-NL voor een aantal aspecten sneller en beter bereikt kunnen worden door de toepassing van SBL. De bouwsector staat voor een aantal duidelijke dilemma s: logistiek, transport en bouw- en sloopafval dragen sterk bij aan milieuproblemen. Het certificeringssysteem BREEAM-NL is een handreiking voor de bouw om deze dilemma s te neutraliseren. Toch blijkt, uit verschillende gesprekken met uitvoerende partijen, dat het in de praktijk moeilijk is om te voldoen aan de eisen van BREEAM-NL. Extra mankracht en specifieke vaardigheden (BREEAM-NL expert) zijn hiervoor echter nodig. Smart Building Logistics pretendeert de drempel van BREEAM-NL voor aannemers te verlagen, omdat het een verbetering kan bieden aan de huidige dilemma s. Doel en resultaat De doelstelling van dit onderzoek is om kennis te ontwikkelen die het mogelijk maakt om het BREEAM-NL bouwproces voor aannemers, onderaannemers en leveranciers soepeler te laten verlopen. En dit proces te verduurzamen op het gebied van afval, logistiek en transport. Het resultaat van dit onderzoek zijn aanbevelingen aan de Dutch Green Building Council (DGBC) door middel van het herschrijven van een bestaande credit en het ontwikkelen van een nieuwe credit voor BREEAM-NL, waarin de bijdrage van SBL is verwerkt. Onderzoeksvragen en Methodologie BREEAM-NL blijkt een drempel te zijn voor aannemers in de uitvoeringsfase. Onderzocht moet worden of SBL een bijdrage kan leveren aan BREEAM-NL en of het meer duurzame oplossingen biedt voor de aspecten afval, logistiek en transport. De centrale onderzoeksvraag is daarom als volgt gedefinieerd: Wat zijn consequenties van het certificeringssysteem BREEAM-NL in de uitvoeringsfase met betrekking tot de aspecten afval, transport en logistiek, en hoe kan Smart Building Logistics deze fase optimaliseren? De centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat zijn de consequenties van BREEAM-NL voor het uitvoeringsproces? 2. Op welke onderdelen van afval, logistiek en transport zijn er verbeteringen nodig om het proces in BREEAM-NL te optimaliseren? 3. Op welke onderdelen van afval, logistiek en transport zijn er verbeteringen nodig om het proces in Smart Building Logistics te optimaliseren? 4. Hoe kan SBL bijdragen aan het oplossen van één of meerdere punten van BREEAM-NL? 20 Masterscriptie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Summary In the Netherlands, some major educational reforms in secondary education were implemented during the last twenty years. All these innovations aimed at enhancing the efficiency and quality of secondary

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau Een onderzoek naar het opzetten van een veiligheidsgevoelens-monitor voor homoseksuelen in de gemeenten:

Nadere informatie

Insights into the complex issue of recycling plastic packaging waste

Insights into the complex issue of recycling plastic packaging waste Wageningen UR Food & Biobased Research The mission of Wageningen UR (University & Research centre) is To explore P.O. Box 17 the potential of nature to improve the quality of life. Within Wageningen UR,

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Samenwerking tussen corporaties en beleggers

Samenwerking tussen corporaties en beleggers Samenwerking tussen corporaties en beleggers Stimulansen en belemmeringen voor vastgoedtransacties in herstructureringswijken 26 juni 2015 P5 rapport Technische Universiteit Delft A.M. (Annelot) Daggelders

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren GROEN MOET JE DOEN de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren Afstudeerverslag Bouwtechnologie Mentoren: Ir. F.R. Schnater Dr. ir. M.J. Tenpierik Ir. A. Harsta

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD.

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad Master of Science in de Toegepaste

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie