SCHAKEL. Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend. Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen. Jean-Pierre Wander: We willen de beste zijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHAKEL. Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend. Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen. Jean-Pierre Wander: We willen de beste zijn"

Transcriptie

1 DE SCHAKEL IS EEN UITGAVE VAN NIJHOF-WASSINK TRANSPORT - voorjaar NUMMER 1 SCHAKEL DE Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen Jean-Pierre Wander: We willen de beste zijn a l w a y s o n t h e m o v e

2 inhoud contents Succesvol gezondheids- Leverbetrouwbaarheid van Dankzij SilFit-sensor We willen de beste zijn! programma voor doorslaggevend belang nu al 10% minder We want to be the best! medewerkers Delivery performance is spoedbestellingen Jean-Pierre Wander, Successful health care of utmost importance Thanks to SilFit sensor commercieel manager: Je program for staff Edward Brans van Domo Emergency orders kunt gewoon niet met elke De vitaliteit neemt toe en Polypropylene: Wat heb je reduced by 10% prijsvechter mee. het ziekteverzuim neemt af. aan de laagste prijs als er Arjan Schepers: We Jean-Pierre Wander, The vitality increases and te laat geleverd wordt?! proberen voor de zomer de Commercial Manager: absenteeism decreases. Edward Brans of Domo 700 e sensor te plaatsen You just can t compete Polypropylene: What good Arjan Schepers: We try with all price fighters. is the lowest price when to have the 700th sensor in deliveries are often late or at place before this summer! the wrong address?!...verder in deze editie...also in this issue 3 Voorwoord Freddy Nijhof Editorial Freddy Nijhof 4 Aanpassing Rijtijdenwet? Adjust driving Hours Act? 12 Terminal Kutno operationeel! Kutno Terminal operational! 15 IRU Diploma of Honour IRU Diploma of Honour 16 Rotterdamse wethouder Baljeu op bezoek bij PCT Rotterdam s municipal councillor Mrs. Baljeu visits PCT

3 voorwoord editorial Multimodaal... en tóch meer asfalt! Multi modal and yet more asphalt! Freddy Nijhof, algemeen directeur Nijhof-Wassink De eerste maanden van 2011 liggen alweer achter ons. Er is keihard gewerkt om aan alle wensen van onze opdrachtgevers te kunnen voldoen. Onze chauffeurs hebben een beroep dat we niet mogen onderschatten. Er wordt steeds meer kwaliteit gevraagd onder toenemende file- en tijdsdruk. De werkdruk wordt nog eens extra verhoogd door de invoering van de digitale tachograaf. Meer hierover kunt u lezen op pagina 4 waar we toelichten dat transporteurs vastlopen op de handhaving van de rijtijdenwet. Het resultaat van een truck kan vastlopen op één enkele minuut! Overtredingen van de arbeidstijd met één minuut kunnen bestraft worden met exorbitant hoge boetes. Stel je voor; tien minuten voor de thuisbasis is je tijd om en moet je noodgedwongen de nacht doorbrengen op een (hopelijk veilige) parkeerplaats. De rijtijdenwet zou de chauffeur moeten beschermen maar in de praktijk schiet deze wet haar doel ruimschoots voorbij. Zonder transport, staat ALLES stil In het eerste kwartaal verloren wij opdrachtgevers maar er kwamen ook nieuwe bij. Omwille van efficiency moeten we soms ook afscheid nemen van bepaalde goederenstromen. De wereld van logistiek is zeer complex maar daar ligt nu juist voor ons de uitdaging! Graag zoeken wij naar multimodale oplossingen want we moeten weg van de weg. Met eigen terminals op strategische plekken in Europa en samenwerking met collega - bedrijven proberen we ons steentje bij te dragen. We worden gedwongen het wegennet te ontlasten en vervoersstromen te verplaatsen naar spoor- en waterwegen. Echter, al lukt het ons om de vervoerscapaciteit op het spoor en het water optimaal te benutten, dan nog moeten we constateren dat de wegen dichtslibben. Er MOET meer asfalt komen. Minder dan 5% van het Nederlands oppervlak bestaat uit asfalt. Stap in een helikopter en u zult zien dat dit echt beter kan, dat Nederland nog steeds groen is Lees verder op pagina 4

4 Vervolg van pagina 3 en dat er gezocht moet worden naar autobanen die als smalle linten door het landschap lopen. Er zullen alleen maar meer auto s komen en goederenstromen over de weg nemen alleen maar toe; 200 km file in ochtend- en avondspits zijn maar heel gewoon, onacceptabel. Het wordt tijd dat onze overheid maatregelen neemt want; Zonder transport, staat ALLES stil. We have left the first months of the year behind us. We have all worked very, very hard to meet all our customer s demands. Our drivers have a job that we should never underestimate. In spite of traffic and time pressure, a rising level of quality is asked from us. The working pressure is increased extra by the introduction of the digital tachograph. You can read more about this subject on page 4 where we explain how transport companies can hardly maintain the Driving Hours Act. The profit of one truck can be determined by one minute! Violation of working hours with only one minute can be fined exorbitantly high. Imagine: ten minutes away from your home base, you run out of time and you are forced to spend the night on a - hopefully safe - parking lot. The Driving Hours Act was supposed to offer professional drivers protection, but in practice the law fails enormously. During the first quarter of the year we have lost some customers, but we also gained some new ones. For efficiency reasons, we have to say goodbye to some commodity flows from time to time. The world of logistics is very complex, but we consider this as a challenge! We love looking for multimodal solutions, because we have to get away from the highway. With own terminals on strategic locations in Europe and co-operation with fellow companies, we do our bits. We are forced to unburden the roads and transfer transport to water- and railway systems. However, even if we would accomplish an optimal use of water and rail, we ll have to come to the conclusion that our roads are silting. There MUST be more asphalt. Less than 5% of the surface of The Netherlands is asphalt. Fly a helicopter and you ll see that we can do better, that The Netherlands are still green, and that you really have to try before you find motorways like narrow ribbons in the landscape. There will only be more cars, and road transport is just increasing. Traffic jams of 200 kilometers in the morning and evening rush hours are very common - unacceptable! It is about time for our government to take the necessary steps, because: without transport, EVERYTHING comes to a standstill. Aanpassing Rij Nijhof-Wassink is samen met enkele collega-transportbedrijven een lobby gestart om de huidige rijtijdenwet weer op de politieke agenda te krijgen. Op 21 februari was er een eerste bijeenkomst met Europarlementariërs Corien Wortmann en Hans van Baalen, CDA-kamerlid Sabine Uitslag, oud-burgemeester Bernard Kobes, FNV-bestuurder Huub van den Dungen, TLN-lobbyist Henk Kramer, TLN-directeur Peter Sierat en directeur Paul Gelton van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Onderwerp was de problematische toepassing van de rijtijdenwet. Toename werkdruk en inefficiënte planning De rijtijdenwet kent meer uitzonderingen dan regels en biedt geen ruimte voor onverwachte vertragingen of problemen die in het verkeer nu eenmaal onderdeel van 4

5 rijtijdenwet driving hours tijdenwet? Adjust driving Hours Act? de praktijk zijn. Het is ondoenlijk en soms ook onwenselijk altijd alle werkzaamheden volledig binnen de grenzen van de rijtijdenwet uit te voeren. Het vergroten van de marges in de planning leidt tot grotere inefficiëntie. Hoewel de rijtijdenwet vooral bedoeld is om de arbeidsomstandigheden van chauffeurs te verbeteren, blijkt de huidige regelgeving juist te leiden tot een verhoging van de werkdruk. Er is soms geen andere keuze dan een kwartier voor de thuisbasis de truck aan de kant te zetten voor een overnachting. Of je rijtijd zit erop terwijl in geen velden of wegen een veilige parkeerplaats te bekennen is. De strikte tijdsgrenzen brengen extra veel stress met zich mee. 2 minuten: 1500 euro boete! Doordat de digitale tachograaf alle bewegingen en handelingen minutieus registreert en opslaat, is het mogelijk geworden dat sommige landen futiele overtredingen weken na dato bestraffen met soms exorbitant hoge boetes. Tijdens de bijeenkomst werden praktijkvoorbeelden uit Oostenrijk, Spanje en Frankrijk toegelicht. Zo werd een chauffeur in Oostenrijk bekeurd omdat hij 28 dagen eerder, in een ander land, 4 uur en 32 minuten achtereen had gereden in plaats van de toegestane 4 uur en 30 minuten. Het blijkt dat de EU-wetgeving door sommige landen wordt misbruikt om vervoerspolitiek te bedrijven of extra inkomsten te De rijtijdenwet kent meer uitzonderingen dan regels genereren. Helaas is handhaving van de EU-wetgeving geen zaak van de EU. Dat roept het beeld op van een theoretisch gedrocht dat in de praktijk niet goed is toe te passen. Harmonisatie van handhavingsvoorschriften Hoewel het aanpassen van de rijtijdenwet een langdurige aangelegenheid is, bepleiten vervoerders het toestaan van kleine marges, het meten van gemiddelden en het harmoniseren van handhavingsvoorschriften in de verschillende EU-lidstaten. Ook zou een betere toepassing van ICT in de vorm van een centraal volgsysteem de toezichthouders een beter beeld kunnen geven van de bedrijfsvoering van een transportbedrijf, zodat daarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen bonafide bedrijven en fraudeurs. The European Driving Hours Act counts more exceptions than actual rules, and does not allow unexpected delays or problems that are all in the game of nowadays traffic. The law was meant to improve the drivers working conditions, but in practice labor pressure is increased as a result of strict time limits and the digital tachograph, registrating data extremely minutely. Transporters call for allowing small margins and harmonizing of enforcement rules in different EU member states.

6 Bennie Keppelink met coach Joop Oude Bos. Succesvol gezondheidsprogramma voor medewerkers Successful health care program for staff In samenwerking met Oude Vrielink Gezondheidsmanagement, Arbo Unie en TVM, bieden wij onze medewerkers een gezondheidsprogramma aan. Geen energie? Als je in je vrije tijd geen energie meer hebt om iets te ondernemen met je partner of simpelweg te ravotten met de kindertjes dan kan hier met eenvoudige aanpassing in voedings- en bewegingspatroon een grote verbetering geboekt worden. Toekomst voor mezelf Via leidinggevende, Arbo arts of P&O kan men zich aanmelden voor het gezondheidsprogramma Toekomst voor mezelf. Na een intakegesprek en fysieke test doet Oude Vrielink een voorstel voor een kort of wat langer traject. Men krijgt een persoonlijke coach toegewezen en via zijn er elke week nieuwe leefstijltips (voeding, beweging, werkomstandigheden, roken, alcohol en persoonlijke verzorging). Op meer dan 300 trainingslocaties binnen Nederland kan men onder begeleiding bewegen. Vitaliteit neemt toe Reactie deelnemer: Ik eet meer en weeg minder! Het onregelmatige werk in de transportbranche (en dat geldt met name voor onze mensen onderweg) lijkt moeilijk te combineren met een gezonde leefstijl. Chauffeurs moeten onderweg heel wat fastfood zien te weerstaan. Het gezondheidsprogramma van Oude Vrielink leert ons dat het WEL mogelijk is. Veel mensen worden s ochtends al vermoeid wakker. Het ontbijt wordt nogal eens overgeslagen terwijl juist het ontbijt onze motor dagelijks draaiende houdt. Een ontbijt is als diesel voor je truck! Een kleine aanpassing in ons voedingspatroon en 6

7 gezondheidsprogramma health care program we worden s ochtends uitgerust wakker. Preventieve gezondheidszorg = WIN - WIN situatie. De vitaliteit neemt toe en het ziekteverzuim neemt af. Medewerkers kunnen kosteloos deelnemen aan het gezondheidsprogramma. Door middel van subsidies blijven de kosten voor werkgevers ook beperkt. Voor meer informatie kijk ook op Fit blijven na je 55 e Chauffeur Bennie Keppelink is 60 jaar en heeft bij Nijhof- Wassink al een dienstverband van bijna 42 jaar op de teller staan. Bennie neemt sinds een paar maand deel aan het gezondheidsprogramma. Hij was in september 2010, NA 45 jaar!!!!, gestopt met roken en groeide toen 10 kilo. Bennie traint nu op zaterdag onder begeleiding van zijn persoonlijke coach/fysiotherapeut Joop Oude Bos bij Medisch Centrum Nijverdal. Kleine aanpassingen in het eetpatroon helpen Bennie om een paar kilo kwijt te raken. Tijdens de training worden handvatten gegeven om het geleerde te vertalen naar de werksituatie en toe te passen in de praktijk. Er worden haalbare doelen gesteld. Bennie is enthousiast en roept Ik voel me echt beter in mijn vel! Bennie draait ook mee in de chauffeurspoule. Chauffeurspoule Het chauffeursvak is een zwaar beroep en brengt een zeer onregelmatig leven met zich mee. Werkweken van 65 uur Reactie deelnemer: Ik voel mij fitter, ben minder moe! Reactie deelnemer: Ik wil na mijn 65 e nog fit en vitaal zijn! of soms meer, zijn heel gewoon. Vanaf 55 jaar zien we dat dit zwaarder valt en men ook gewoon meer tijd nodig heeft om de accu weer op te laden. Vervroegde pensionering is voor velen niet meer weggelegd, we moeten door tot aan ons pensioen. Bij Nijhof-Wassink is er de mogelijkheid mee te draaien in een poule van vijf chauffeurs op vier vaste trucks. Hierbij is men eens per twee weken op twee doordeweekse dagen vrij (maandag-dinsdag of donderdag-vrijdag). Op die dagen zit een vaste invalchauffeur (de springer ) op je truck. Deze vaste springer bemant deze vier trucks op de vrije dagen van de vaste chauffeur en is zelf elke woensdag vrij. In co-operation with Oude Vrielink Gezondheidsmanagement, Arbo Unie and TVM, Nijhof-Wassink offers its staff a health care program. The irregular working hours in the transport business (in particular for our people on the road) and a healthy lifestyle seem hard to match. During their trips, drivers have to resist fast food more than once. Oude Vrielink s health care program demonstrates that it is feasible. A lot of people wake up in the morning in a state of fatigue. Breakfast is skipped easily, although it is this meal in particular that keeps our engine running daily. Breakfast is like diesel for a truck! Some small adjustments in our food pattern, and we ll wake up well rested. Vitality increases and sick leave decreases - the knife cuts both ways! Employees participate in the program free of charge. Subsidies keep the costs for employers within limits. For more information:

8 Edward Brans: Wij kijken niet alleen naar tarief, maar naar de prijs/prestatie-verhouding. Edward Brans van Domo PolyPropylene Leverbetrouwbaarheid van doorslaggevend belang Delivery performance is of utmost importance Praten met Edward Brans van Domo Polypropylene is geen straf. Hij is enthousiast over zijn bedrijf, over zijn werk en over Nijhof-Wassink. We spreken hem in Rotterdam, op de PCT-terminal van Nijhof-Wassink. Brans leven staat in het teken van logistiek. Toen ik van de middelbare school kwam, adviseerden ze me in de logistiek te gaan. Van dat advies heb ik geen dag spijt van gehad. Inmiddels zit Edward Brans ruim twintig jaar in dit vak. Sinds een jaar is hij Supply Chain Manager bij Domo. Een topclub! vindt hij, We gaan vriendschappelijk met elkaar om, van hoog tot laag. Tachtig mensen, die een hechte groep vormen en wat voor elkaar over hebben. Daar ben ik trots op! Hoezo crisis? Domo vervaardigt polypropylene, de basisgrondstof voor de kunststofverwerkende industrie. Brans: Wij leveren alleen de korreltjes, de afnemer doet er kleurstoffen en andere additieven bij om er zijn producten van te maken. Van DVD-hoes tot beautycase en van boterkuipje tot autobumper. In de kunststofmarkt is Domo een bescheiden speler. Wij produceren 180 kiloton per jaar. Als er nu in onze branche een nieuwe plant gebouwd wordt, heeft die een productiecapaciteit van minstens 400 kiloton. Die beperkte capaciteit blijkt echter geen nadeel te zijn voor Domo. De grote producenten hebben allemaal vaste leveringscontracten met grote afnemers. Die kunnen geen kleine, onregelmatige afnemers bevoorraden, wij kunnen dat wél. Onze enige zorg is om voldoende te kunnen produceren! Van de crisis hebben wij op het vlak van output niet veel gemerkt, de crisis zat voor ons meer in slechte winstmarges. Prestaties meten De grondstoffen komen bij Domo via pijpleidingen binnen, de additieven in zakgoed. Het eindproduct gaat via bulk-/zakgoedvervoer naar de afnemers. Daar wordt het interessant voor Nijhof-Wassink. Brans: Wij werken met 14 vervoerders. Die krijgen een template waar alle ritten op staan. Zij geven aan welke ritten zij een jaar lang kunnen verzorgen tegen welk tarief. Wij beslissen vervolgens wie er gaan rijden. Daarbij kijken we niet alleen naar tarief, maar naar de prijs/prestatie-verhouding. Wij streven 8

9 interview Edward Brans (links) en Jean-Pierre Wander in gesprek op de PCT-terminal. op vervoersgebied naar rust en continuïteit. Elk kwartaal meten wij de prestaties van de vervoerders. Blijven die achter, dan krijgen ze het volgende kwartaal de kans zich te verbeteren. Gebeurt dat niet, dan gaat zijn rittenpakket naar een collegavervoerder die wél goed presteert. Geen enkele klacht Voor ons is de leverbetrouwbaarheid van doorslaggevend belang. Onze klanten moeten op tijd hun grondstoffen ontvangen, anders staat hun productie stil. Dus kiezen wij vervoerders, die ons die zekerheid kunnen bieden. Nijhof-Wassink rijdt niet tegen de laagste tarieven, maar levert wel topprestaties! De afgelopen tijd was Nijhof-Wassink de enige vervoerder, waarover wij geen enkele klacht hadden of ontvingen. Wat heb je aan de laagste prijs als er te laat geleverd wordt?! Op- en overslag Daarbij komt dat Nijhof-Wassink ons niet alleen als vervoerder van dienst kan zijn, maar ook op het gebied van op- en overslag. Wij hebben op onze plant beperkte opslagfaciliteiten voor bulk. Hier op de terminal kan ik gebruik maken van extra containers en er is een kiepchassis beschikbaar. Onlangs ben ik in Coevorden gaan kijken op de terminal die Nijhof-Wassink daar heeft. De opslagkosten hier in het havengebied zijn hoog en dan blijkt Elk kwartaal meten wij de prestaties van de vervoerders Coevorden toch wel heel interessant te zijn. Ze hebben daar een prachtige silolijn staan en de producten kunnen per schip worden aangevoerd. Een mooie oplossing! Edward Brans has been Supply Chain Manager At Domo for a year now. It is a top club, is his opinion. We socialize very easily, top down and every other direction. Eighty people forming a close working team who care for each other. I am proud of that! Domo, located in the Rotterdam harbor area, produces polypropylene, the basic raw material for the plastic processing industry. Brans: We provide just the grains, de customer adds all dyes and other additives to manufacture their products. They vary from DVD covers to beauty cases and from butter cups to car bumpers. In the plastic market, Domo is a modest player. Domo finds its limited capacity no disadvantage, however. The big producers all have extensive contracts with huge customers. They are not able to serve small customers who buy on a irregular basis, but we can! Our only worry is to keep production on a sufficient level. At Domo, delivery performance is of utmost importance. Brans: That explains why we select transporters who offer security. Nijhof-Wassink does not charge the lowest prices, but performs by far the best! In the recent past, Nijhof-Wassink has been the only transporter with a no-complaints record. What good is the lowest price when deliveries are often late or at the wrong address?!

10 SilFit Plannen en SilFit Meten Dankzij SilFit-sensor nu al 10% minder spoedbestellingen Thanks to SilFit sensor Emergency orders reduced by 10% U kent dat wel: planners in een rommelig kantoor, bellen met verschillende telefoons tegelijk, heen en weer rennen tussen planbord en bureau en altijd lauwe koffie. Het kan ook anders. Bij ons is de planning een oase van rust, concludeert Arjan Schepers. Sinds twee jaar is hij Sector Manager Mengvoeder bij Nijhof-Wassink. Dat controleren we eerst even, voordat we ons terugtrekken voor het interview. Het klopt. Arjan en z n collega s werken met meerdere beeldschermen, waarop real time informatie zichtbaar is. De telefoon rinkelt inderdaad niet. We zijn te gast bij SilFit, dochteronderneming van Nijhof-Wassink, die zich naast voorraad meten ook gespecialiseerd heeft in rit- en routeplanning. Vanwege de groei past SilFit niet meer in het kantorencomplex van Nijhof-Wassink en houdt nu kantoor in een apart gebouw achter het hoofdkantoor aan de Reggesingel. SilFit is een neutrale BV, die voor meerdere opdrachtgevers de logistieke dienstverlening en de planning kan verzorgen. SilFit Plannen Het gaat goed met de mengvoederdistributie van Nijhof-Wassink en met SilFit. In februari werden de mengvoederactiviteiten van Van den Bosch uit Erp overgenomen: 13 combinaties met 26 chauffeurs. Samen met AB Texel is Nijhof-Wassink nu de hoofdvervoerder van Hendrix/UTD. Het wagenpark in deze sector bedraagt inmiddels 73 combinaties. De planners van SilFit houden deze op de weg, plus nog eens 33 combinaties van AB Texel. Arjan: Tot voor kort werd de planning nog onder verantwoordelijkheid van Hendrix/UTD uitgevoerd, waarbij Hendrix/UTD samen met de twee hoofdvervoerders de planners leverden. In 2009 moest door Hendrix/ UTD in een nieuw softwarepakket geïnvesteerd worden. Ze dachten: wij zijn goed in mengvoederproductie en zij zijn goed in logistiek, laten we de planning onderbrengen bij SilFit. Hoe meer, hoe beter De planafdeling van SilFit bestaat uit zeven planners, die volgens een overlappend dienstrooster werken van 6 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. In april kwam ook de rit- en routeplanning van Hendrix/UTD België erbij. Daarbij gaat het om twee De nieuwe plansoftware van SilFit voorkomt hectische toestanden op de planning. 10

11 interview productielocaties en ruim 25 bulkcombinaties. Inmiddels verzorgt SilFit dus de planning voor ruim 130 combinaties. Arjan: De kunst is om meer te doen met minder auto s. Als er meer te plannen valt, heb je ook meer mogelijkheden om ritten te combineren. Dan kun je besparingen realiseren en bovendien is dat goed voor het milieu. SilFit draaide voor het grootste deel op Hendrix/UTD. Inmiddels zijn er ook andere opdrachtgevers. We willen graag voor meer leveranciers de planning verzorgen. Uiteindelijk is dat voor alle partijen lucratiever. SilFit Meten Nu even over de andere poot van SilFit: het meten. Daarbij gaat het om echosensoren die worden aangebracht in mengvoedersilo s bij de veehouder. De sensor meet de silovoorraad en de veehouder kan het meetresultaat op zijn computer aflezen. Aanvankelijk waren de agrariërs afwachtend, maar nu ze merken hoe de sensor in de praktijk functioneert en ontdekken De volgende stap is de silovoorraden bij de boer beheren dat ze hierdoor daadwerkelijk voordeel kunnen behalen, is de acceptatie groot. Arjan: We hebben inmiddels 350 sensoren geïnstalleerd. We proberen voor de zomer de 700 te halen. Nu al blijkt dat de sensor een gunstig effect heeft op het bestelgedrag: We zien dat het aantal spoedbestellingen nu al is afgenomen met 10%! Dit is voor Arjan Schepers nog maar het begin. De veehouders moeten ons nu nog bellen om voer te bestellen. De volgende stap is dat wij bij SilFit de silovoorraden bij de boer beheren en daardoor optimaal productie en logistiek kunnen plannen. Dan kom je tot de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Technisch kan dat nu al, maar de veehouder moet daar ook aan toe zijn. Nijhof-Wassink s daughter company SilFit is specialized in stock measurement and drive and route planning. Being a neutral entity, SilFit is able to handle logistic services and planning for several customers. In 2009, Hendrix/UTD decided to use SilFit s planning services. Sector Manager Arjan Schepers: SilFit nowadays is largely dependable on Hendrix/UTD. We would like to handle planning for more customers. In the end, it s more profitable for all parties involved. In addition, SilFit measures the contents of compound feed silo s at livestock farming companies by means of echo sensors. Some 350 sensors have been installed by now, reducing the number of emergency orders by some 10%. Arjen Schepers: We try to have the 700th sensor in place before this summer! Arjan Schepers Arjan (36) komt uit Haaksbergen. Na de MEAO studeerde hij aan de HAS Bedrijfskunde en Logistiek. Voor zijn afstudeeropdracht liep hij stage bij Bolletje. Na afronding van zijn studie kon hij daar als Hoofd Magazijn en Expeditie aan de slag. Ik heb er 10 jaar met plezier gewerkt. Was verantwoordelijk voor alle logistieke processen. Toch trok het pure transportgebeuren mij meer. Daarom ben ik overgestapt naar Nijhof-Wassink en nu betrokken bij SilFit. Arjan Schepers: We staan met SilFit nog maar aan het begin van wat er op gebied van logistieke planning mogelijk is. 11

12 Terminal Kutno operationeel! Dit nieuwe Logistieke Centrum is gebouwd op het nieuwe industriegebied aan de oostkant van de stad kutno, op 3 km afstand van ons hoofdkantoor. Er zijn twee opslaghallen van ieder 8700 m 2 oppervlakte, een kantoorgebouw, een technische installatie, externe opslagruimte en parkeerplaatsen gerealiseerd. Totale oppervlakte van de eerste fase is meer dan 4.5 hectare, op een totaal perceel van 13.5 hectare. De ligging van de terminal is uitermate gunstig, direct aan de E20 spoorlijn en ongeveer 1.5 km vanaf de in aanbouwzijnde autosnelweg A1 en de E92. De ideale hub-locatie voor verdere distributie van zowel verpakte goederen als bulkgoederen naar Oost-Europese landen. This new Logistics Centre is built in the new industrial part of town Kutno, 3 km away from our head office. With two warehouses of 8700 m 2 each, an office building, a technical installation, an outside storage area and parking. Total Onder: de nieuwe terminal in Kutno. 12

13 Terminal Kutno operational! polen poland construction area of phase one is more than 12 acres, on a total plot of 34 acres. The location of the terminal is very convenient, right next to the E20 railway line and about 1.5 km from the new highway A1 and the E92. The perfect hub-location for further distribution of goods to Eastern Europe countries. Nijhof-Wassink Multimodal with Terminals in Netherlands Rotterdam, Coevorden, Hengelo Poland Kutno Hungary Székesfehérvár Logistic services silo storage container stack warehouses de- and bagging installations tilting frame belt thrower customs clearance stock administration weigh bridge IER UK NL RIJSSEN ROTTERDAM COEVORDEN HÖRSTEL HENGELO KUTNO PL DE HU SZÉKESFEHÉRVÁR 13

14 interview Jean-Pierre Wander: De marges zijn uiterst krap in onze sector. Commercieel manager Wander: We willen de beste zijn! We want to be the best! Jean-Pierre werkte elf jaar bij De Rijke voordat hij de overstap naar Nijhof-Wassink maakte. Bij De Rijke heb ik een prima tijd gehad, maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik heb lang zitten wikken en wegen. Gepraat met allerlei mensen bij Nijhof-Wassink. Het klikte meteen. Op 1 januari vorig jaar begon hij als Account Manager Silo. Na het vertrek van Frans Schuitemaker staat er nu op zijn visitekaartje Commercieel Manager. Frans combineerde de functie van operationeel en commercieel manager in één persoon. We hebben als organisatie er voor gekozen om operationele verantwoordelijkheid en commerciële verantwoordelijkheid uit elkaar te trekken. Martin Schoemaker is operationeel manager en ik dus commercieel manager. Topkwaliteit leveren Volgens Jean-Pierre schept deze verdeling meer duidelijkheid. Ik kan me helemaal op de commercie richten. Meer klanten bezoeken in alle sectoren waarin we actief zijn. Gaat er ook een andere wind waaien? In grote lijnen niet, in details natuurlijk wel. Nijhof-Wassink heeft zich altijd geprofileerd op basis van kwaliteit. Dat wil ik verder aanscherpen: we willen de beste zijn! Dat kun je nooit altijd en op alle gebieden waar maken. Daarom zullen we het lef moeten hebben soms nee te verkopen. Dit kan prijsmatig zijn, maar ook het verzoek om diensten te leveren waar we niet sterk in zijn. Als we ja zeggen tegen een klant, kan hij er ook blind op varen dat we topkwaliteit leveren. Ook dat schept duidelijkheid. Groei in Rotterdam Jean-Pierre is één dag per week in Rijssen te vinden, de andere dagen op bezoek bij (potentiële) opdrachtgevers van Nijhof Wassink of op de locatie in Rotterdam. Hier zit ik dicht bij onze klanten en daar moet ik dus ook zijn. Het bedrijf wordt gewoon vanuit Rijssen geleid. Dat blijft gewoon zo. Samen met Wijnand Hendrikse en nog drie collega s houden ze kantoor in portacabins op de PCT-terminal aan de 2 e Petroleumhaven. Een dynamische 14

15 kort nieuws news flashes omgeving waar alles letterlijk beweegt: een transportomgeving pur sang. Van hieruit worden ook zo n veertig bulk- en tankcombinaties aangestuurd. We zijn in deze regio een aantal jaren geleden begonnen, en je ziet dat de locatie verder aan het groeien is, stelt Jean-Pierre tevreden vast. Uiteindelijk voordeliger De marges zijn uiterst krap in onze sector. Als je topkwaliteit wilt leveren, moet je weleens vasthouden aan een tariefniveau tijdens prijsonderhandelingen. Je kunt gewoon niet met elke prijsvechter mee. Ik denk dat we daarin soms een iets hardere lijn moeten volgen. Maar uiteindelijk heeft de klant daar voordeel bij. Minder schades, minder los- en laadfouten, minder administratieve fouten, meer on-time leveringen. Plannen genoeg Al pratend blijkt dat er vooruitstrevende plannen zijn. Interne processen kunnen effectiever en we willen zeker de markt in Oost-Europa verder uitbouwen. Ook blijven we ons sterk maken voor intermodaal vervoer. Die sector heeft vorig jaar bij Nijhof-Wassink een sterke groei doorgemaakt. Je kunt verladers niet dwingen, er moet altijd logica in zitten. Maar dan heb je ook een goed verhaal naar je klanten toe. From January 1 st 2011, Jean-Pierre Wander (38) is Nijhof-Wassink s Commercial Manager. He joint Nijhof- Wassink on January 1 st, 2010 in the position of Account Manager Silo s, but for only a short time as a result of director Frans Schuitemaker s leave. Now he is Commercial Manager. Martin Schoemaker, has become Operational Manager. We moeten soms het lef hebben nee te verkopen. Jean-Pierre feels himself all settled in his new job: I can fully focus on the commercial side, visit more customers in all areas where we operate. One day a week, he works in Rijssen, the other days in Rotterdam. I am close to the customers here, so here I should be. The company is being managed from Rijssen - and it stays that way. From the PCT terminal in the Rotterdam harbor, around fourty bulk and tank combinations are being controlled. Margins in transport are narrow. If you want to perform a top quality job, you have to keep a stiff leg in price negotiations. You just can t compete with all price fighters. I think we should adopt a more outspoken standpoint every now and then. But in the end, it ll turn out to be in the customer s advantage. Less damages, less handling errors, less administrative errors, more on-time deliveries. Jean-Pierre Wander Jean-Pierre (38) is sinds 1 januari 2011 Commercieel Manager bij Nijhof-Wassink. Hij is geboren en getogen in Strijen en woont daar nog steeds met vrouw en drie dochters. Jean-Pierre studeerde aan het scheepvaarts- en transportcollege en volgde daarna de HBOopleiding logistiek. Tijdens het afronden van zijn afstudeeropdracht kwam hij bij De Rijke over de vloer. Ze vroegen hem na afronding van zijn studie nog eens langs te komen. Dat deed hij en hij bleef daar 11 jaar lang werken. Op 1 januari 2010 kwam Jean-Pierre bij Nijhof-Wassink in dienst als Account Manager Silo. Nu ruim een jaar later is hij verantwoordelijk voor de commerciële afdeling als Commercieel Manager. IRU Diploma of Honour Op 15 januari jl. ontvingen opnieuw enkele collega s een IRU onderscheiding. Dit is de hoogst haalbare onderscheiding voor beroepsgoederenchauffeurs die wordt toegekend door de IRU (International Road Transport Union in Geneve). Men moet daarvoor de volgende voorwaarden voldoen: 1 De chauffeur heeft de afgelopen 20 jaar regelmatig transporten over de weg uitgevoerd tot volle tevredenheid van werkgever(s) 2 Hij is tenminste 5 jaar in dienst bij huidige werkgever 3 Hij heeft in zijn totale loopbaan als chauffeur tenminste 1 miljoen kilometer in nationaal en internationaal wegvervoer afgelegd 4 Hij heeft in de laatste 20 jaar geen zware verkeersongevallen met lichamelijk letsel veroorzaakt 5 Hij heeft in de afgelopen 5 jaar geen verkeers-, douane- of administratieve voorschriften op grove wijze overtreden On January 15 th, we had the privilege to issue an IRU award to some colleagues. It is the highest award for professional truck drivers, granted by the International Road Transport Union in Geneva. V.l.n.r.: Henk van Keulen, Jan Grefelman, Jan Roosink en Jan Pieffers namen de onderscheiding in ontvangst. 15

16 kort nieuws news flashes Rotterdamse wethouder Baljeu op bezoek bij PCT Rotterdam s municipal councillor Mrs. Baljeu visits PCT Mevrouw Jeannette Baljeu, de Rotterdamse wethouder Haven, Verkeer en Regionale economie nam onlangs een kijkje op onze terminal in Rotterdam. PCT (Pernis Combi Terminal) is trimodaal. Er zijn maar weinig terminals met zowel een water- als spooraansluiting. De kernactiviteit van PCT is het op- en overslaan van containers per spoor, binnenvaart / shortseaship en vrachtwagen. PCT begon in 2006 met een kade en een paar sporen maar is nu een volwaardige trimodale terminal met 1400 meter spoor en 150 meter kade waar schepen van maximaal 200 meter behandeld kunnen worden. Op het terrein is plaats voor opslag van 2000 containers. PCT is midden in het Distripark Benelux gevestigd en sluit aan bij alle maritieme terminals in de Rotterdamse haven. Er zijn diensten naar Antwerpen, Duitsland en Noord Nederland. Via het spoor zijn er verbindingen naar ECT Maasvlakte, Duitsland en diverse bestemmingen Polen. Mrs. Jeanette Baljeu, Rotterdam s municipal councillor for Harbor, Traffic and Regional Economy, visited our terminal in the Rotterdam harbor area recently. PCT (Pernis Combi Termanal) is trimodal. There are very few terminals with both a water and rail connection. PCT s key activity is storage and container handling by rail, inland navigation / short sea ship and by truck. Started in 2006 as a quay with some rails, PCT now is a integral trimodal terminal with 1,400 meters of rail and a 150 meters long quay where ships with a maximum length of 200 meters can be handled. The area itself offers space for 2,000 containers. PCT is located in the heart of the Distripark Benelux and connected to all maritime terminals in the Rotterdam harbor. There are services to Antwerp, Germany and the northern part of The Netherlands. By rail, there are connections with ECT Maasvlakte, Germany and several destinations in Poland. a l w a y s o n t h e m o v e is het magazine voor relaties van Nijhof-Wassink Transport is a publication of Nijhof-Wassink Transport Verschijnt 2 keer per jaar Appeares 2 times a year. Productie/production: Topic Creatieve Communicatie, Wierden, The Netherlands Nijhof-Wassink transport postbus AA Rijssen The Netherlands

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen For a presentation in ppt format, Please call +31 6 11356703 or send an e-mail to info@flostock.com Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen Robert Peels Supply Chain Innovations April

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Script Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Livestock and fish health influence human health, since animal protein is an indispensable part of our food

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT IEDERE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET BETREFFENDE GEVAL ONDER DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBETAALD. ALLE DOOR ONS VERSTREKTE INFORMATIE

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Schenker Logistics Nederland Fit for the Future DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Paul Boers 6 november 2011 Introductie Schenker Logistics Nederland Fit for the future De wereld

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015 Work related road safety trends and analysis in Belgium PRAISE Madrid - October 1, 2015 Study conducted by BRSI support of the Fund for Occupational Accidents analysis of 81.080 accidents (period 2008-2012)

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Pagina 1 Property Location To Let Shannonweg 15 in Rotterdam-Botlek. Distripark Botlek is excellently situated in the Rotterdam Port area.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Ontbijt menu voor groepen 2017 Koninklijk ontbijt Croissant met boter en jam Yoghurt met granola en rood fruit Oerbrood met ham en kaas Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Een glas verse jus d orange

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

make a smart move+ Goodman Boom Logistics Centre m² om de wereld te veroveren Attractieve huurprijzen Strategische locatie As Antwerpen-Brussel

make a smart move+ Goodman Boom Logistics Centre m² om de wereld te veroveren Attractieve huurprijzen Strategische locatie As Antwerpen-Brussel make a smart move+ 28.000 m² om de wereld te veroveren Goodman Boom Logistics Centre Van 7.155 m² tot 28.000 m² strategisch gelegen logistieke magazijnen, nieuwbouw. Strategische locatie As Antwerpen-Brussel

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie