SCHAKEL. Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend. Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen. Jean-Pierre Wander: We willen de beste zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHAKEL. Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend. Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen. Jean-Pierre Wander: We willen de beste zijn"

Transcriptie

1 DE SCHAKEL IS EEN UITGAVE VAN NIJHOF-WASSINK TRANSPORT - voorjaar NUMMER 1 SCHAKEL DE Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen Jean-Pierre Wander: We willen de beste zijn a l w a y s o n t h e m o v e

2 inhoud contents Succesvol gezondheids- Leverbetrouwbaarheid van Dankzij SilFit-sensor We willen de beste zijn! programma voor doorslaggevend belang nu al 10% minder We want to be the best! medewerkers Delivery performance is spoedbestellingen Jean-Pierre Wander, Successful health care of utmost importance Thanks to SilFit sensor commercieel manager: Je program for staff Edward Brans van Domo Emergency orders kunt gewoon niet met elke De vitaliteit neemt toe en Polypropylene: Wat heb je reduced by 10% prijsvechter mee. het ziekteverzuim neemt af. aan de laagste prijs als er Arjan Schepers: We Jean-Pierre Wander, The vitality increases and te laat geleverd wordt?! proberen voor de zomer de Commercial Manager: absenteeism decreases. Edward Brans of Domo 700 e sensor te plaatsen You just can t compete Polypropylene: What good Arjan Schepers: We try with all price fighters. is the lowest price when to have the 700th sensor in deliveries are often late or at place before this summer! the wrong address?!...verder in deze editie...also in this issue 3 Voorwoord Freddy Nijhof Editorial Freddy Nijhof 4 Aanpassing Rijtijdenwet? Adjust driving Hours Act? 12 Terminal Kutno operationeel! Kutno Terminal operational! 15 IRU Diploma of Honour IRU Diploma of Honour 16 Rotterdamse wethouder Baljeu op bezoek bij PCT Rotterdam s municipal councillor Mrs. Baljeu visits PCT

3 voorwoord editorial Multimodaal... en tóch meer asfalt! Multi modal and yet more asphalt! Freddy Nijhof, algemeen directeur Nijhof-Wassink De eerste maanden van 2011 liggen alweer achter ons. Er is keihard gewerkt om aan alle wensen van onze opdrachtgevers te kunnen voldoen. Onze chauffeurs hebben een beroep dat we niet mogen onderschatten. Er wordt steeds meer kwaliteit gevraagd onder toenemende file- en tijdsdruk. De werkdruk wordt nog eens extra verhoogd door de invoering van de digitale tachograaf. Meer hierover kunt u lezen op pagina 4 waar we toelichten dat transporteurs vastlopen op de handhaving van de rijtijdenwet. Het resultaat van een truck kan vastlopen op één enkele minuut! Overtredingen van de arbeidstijd met één minuut kunnen bestraft worden met exorbitant hoge boetes. Stel je voor; tien minuten voor de thuisbasis is je tijd om en moet je noodgedwongen de nacht doorbrengen op een (hopelijk veilige) parkeerplaats. De rijtijdenwet zou de chauffeur moeten beschermen maar in de praktijk schiet deze wet haar doel ruimschoots voorbij. Zonder transport, staat ALLES stil In het eerste kwartaal verloren wij opdrachtgevers maar er kwamen ook nieuwe bij. Omwille van efficiency moeten we soms ook afscheid nemen van bepaalde goederenstromen. De wereld van logistiek is zeer complex maar daar ligt nu juist voor ons de uitdaging! Graag zoeken wij naar multimodale oplossingen want we moeten weg van de weg. Met eigen terminals op strategische plekken in Europa en samenwerking met collega - bedrijven proberen we ons steentje bij te dragen. We worden gedwongen het wegennet te ontlasten en vervoersstromen te verplaatsen naar spoor- en waterwegen. Echter, al lukt het ons om de vervoerscapaciteit op het spoor en het water optimaal te benutten, dan nog moeten we constateren dat de wegen dichtslibben. Er MOET meer asfalt komen. Minder dan 5% van het Nederlands oppervlak bestaat uit asfalt. Stap in een helikopter en u zult zien dat dit echt beter kan, dat Nederland nog steeds groen is Lees verder op pagina 4

4 Vervolg van pagina 3 en dat er gezocht moet worden naar autobanen die als smalle linten door het landschap lopen. Er zullen alleen maar meer auto s komen en goederenstromen over de weg nemen alleen maar toe; 200 km file in ochtend- en avondspits zijn maar heel gewoon, onacceptabel. Het wordt tijd dat onze overheid maatregelen neemt want; Zonder transport, staat ALLES stil. We have left the first months of the year behind us. We have all worked very, very hard to meet all our customer s demands. Our drivers have a job that we should never underestimate. In spite of traffic and time pressure, a rising level of quality is asked from us. The working pressure is increased extra by the introduction of the digital tachograph. You can read more about this subject on page 4 where we explain how transport companies can hardly maintain the Driving Hours Act. The profit of one truck can be determined by one minute! Violation of working hours with only one minute can be fined exorbitantly high. Imagine: ten minutes away from your home base, you run out of time and you are forced to spend the night on a - hopefully safe - parking lot. The Driving Hours Act was supposed to offer professional drivers protection, but in practice the law fails enormously. During the first quarter of the year we have lost some customers, but we also gained some new ones. For efficiency reasons, we have to say goodbye to some commodity flows from time to time. The world of logistics is very complex, but we consider this as a challenge! We love looking for multimodal solutions, because we have to get away from the highway. With own terminals on strategic locations in Europe and co-operation with fellow companies, we do our bits. We are forced to unburden the roads and transfer transport to water- and railway systems. However, even if we would accomplish an optimal use of water and rail, we ll have to come to the conclusion that our roads are silting. There MUST be more asphalt. Less than 5% of the surface of The Netherlands is asphalt. Fly a helicopter and you ll see that we can do better, that The Netherlands are still green, and that you really have to try before you find motorways like narrow ribbons in the landscape. There will only be more cars, and road transport is just increasing. Traffic jams of 200 kilometers in the morning and evening rush hours are very common - unacceptable! It is about time for our government to take the necessary steps, because: without transport, EVERYTHING comes to a standstill. Aanpassing Rij Nijhof-Wassink is samen met enkele collega-transportbedrijven een lobby gestart om de huidige rijtijdenwet weer op de politieke agenda te krijgen. Op 21 februari was er een eerste bijeenkomst met Europarlementariërs Corien Wortmann en Hans van Baalen, CDA-kamerlid Sabine Uitslag, oud-burgemeester Bernard Kobes, FNV-bestuurder Huub van den Dungen, TLN-lobbyist Henk Kramer, TLN-directeur Peter Sierat en directeur Paul Gelton van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Onderwerp was de problematische toepassing van de rijtijdenwet. Toename werkdruk en inefficiënte planning De rijtijdenwet kent meer uitzonderingen dan regels en biedt geen ruimte voor onverwachte vertragingen of problemen die in het verkeer nu eenmaal onderdeel van 4

5 rijtijdenwet driving hours tijdenwet? Adjust driving Hours Act? de praktijk zijn. Het is ondoenlijk en soms ook onwenselijk altijd alle werkzaamheden volledig binnen de grenzen van de rijtijdenwet uit te voeren. Het vergroten van de marges in de planning leidt tot grotere inefficiëntie. Hoewel de rijtijdenwet vooral bedoeld is om de arbeidsomstandigheden van chauffeurs te verbeteren, blijkt de huidige regelgeving juist te leiden tot een verhoging van de werkdruk. Er is soms geen andere keuze dan een kwartier voor de thuisbasis de truck aan de kant te zetten voor een overnachting. Of je rijtijd zit erop terwijl in geen velden of wegen een veilige parkeerplaats te bekennen is. De strikte tijdsgrenzen brengen extra veel stress met zich mee. 2 minuten: 1500 euro boete! Doordat de digitale tachograaf alle bewegingen en handelingen minutieus registreert en opslaat, is het mogelijk geworden dat sommige landen futiele overtredingen weken na dato bestraffen met soms exorbitant hoge boetes. Tijdens de bijeenkomst werden praktijkvoorbeelden uit Oostenrijk, Spanje en Frankrijk toegelicht. Zo werd een chauffeur in Oostenrijk bekeurd omdat hij 28 dagen eerder, in een ander land, 4 uur en 32 minuten achtereen had gereden in plaats van de toegestane 4 uur en 30 minuten. Het blijkt dat de EU-wetgeving door sommige landen wordt misbruikt om vervoerspolitiek te bedrijven of extra inkomsten te De rijtijdenwet kent meer uitzonderingen dan regels genereren. Helaas is handhaving van de EU-wetgeving geen zaak van de EU. Dat roept het beeld op van een theoretisch gedrocht dat in de praktijk niet goed is toe te passen. Harmonisatie van handhavingsvoorschriften Hoewel het aanpassen van de rijtijdenwet een langdurige aangelegenheid is, bepleiten vervoerders het toestaan van kleine marges, het meten van gemiddelden en het harmoniseren van handhavingsvoorschriften in de verschillende EU-lidstaten. Ook zou een betere toepassing van ICT in de vorm van een centraal volgsysteem de toezichthouders een beter beeld kunnen geven van de bedrijfsvoering van een transportbedrijf, zodat daarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen bonafide bedrijven en fraudeurs. The European Driving Hours Act counts more exceptions than actual rules, and does not allow unexpected delays or problems that are all in the game of nowadays traffic. The law was meant to improve the drivers working conditions, but in practice labor pressure is increased as a result of strict time limits and the digital tachograph, registrating data extremely minutely. Transporters call for allowing small margins and harmonizing of enforcement rules in different EU member states.

6 Bennie Keppelink met coach Joop Oude Bos. Succesvol gezondheidsprogramma voor medewerkers Successful health care program for staff In samenwerking met Oude Vrielink Gezondheidsmanagement, Arbo Unie en TVM, bieden wij onze medewerkers een gezondheidsprogramma aan. Geen energie? Als je in je vrije tijd geen energie meer hebt om iets te ondernemen met je partner of simpelweg te ravotten met de kindertjes dan kan hier met eenvoudige aanpassing in voedings- en bewegingspatroon een grote verbetering geboekt worden. Toekomst voor mezelf Via leidinggevende, Arbo arts of P&O kan men zich aanmelden voor het gezondheidsprogramma Toekomst voor mezelf. Na een intakegesprek en fysieke test doet Oude Vrielink een voorstel voor een kort of wat langer traject. Men krijgt een persoonlijke coach toegewezen en via zijn er elke week nieuwe leefstijltips (voeding, beweging, werkomstandigheden, roken, alcohol en persoonlijke verzorging). Op meer dan 300 trainingslocaties binnen Nederland kan men onder begeleiding bewegen. Vitaliteit neemt toe Reactie deelnemer: Ik eet meer en weeg minder! Het onregelmatige werk in de transportbranche (en dat geldt met name voor onze mensen onderweg) lijkt moeilijk te combineren met een gezonde leefstijl. Chauffeurs moeten onderweg heel wat fastfood zien te weerstaan. Het gezondheidsprogramma van Oude Vrielink leert ons dat het WEL mogelijk is. Veel mensen worden s ochtends al vermoeid wakker. Het ontbijt wordt nogal eens overgeslagen terwijl juist het ontbijt onze motor dagelijks draaiende houdt. Een ontbijt is als diesel voor je truck! Een kleine aanpassing in ons voedingspatroon en 6

7 gezondheidsprogramma health care program we worden s ochtends uitgerust wakker. Preventieve gezondheidszorg = WIN - WIN situatie. De vitaliteit neemt toe en het ziekteverzuim neemt af. Medewerkers kunnen kosteloos deelnemen aan het gezondheidsprogramma. Door middel van subsidies blijven de kosten voor werkgevers ook beperkt. Voor meer informatie kijk ook op Fit blijven na je 55 e Chauffeur Bennie Keppelink is 60 jaar en heeft bij Nijhof- Wassink al een dienstverband van bijna 42 jaar op de teller staan. Bennie neemt sinds een paar maand deel aan het gezondheidsprogramma. Hij was in september 2010, NA 45 jaar!!!!, gestopt met roken en groeide toen 10 kilo. Bennie traint nu op zaterdag onder begeleiding van zijn persoonlijke coach/fysiotherapeut Joop Oude Bos bij Medisch Centrum Nijverdal. Kleine aanpassingen in het eetpatroon helpen Bennie om een paar kilo kwijt te raken. Tijdens de training worden handvatten gegeven om het geleerde te vertalen naar de werksituatie en toe te passen in de praktijk. Er worden haalbare doelen gesteld. Bennie is enthousiast en roept Ik voel me echt beter in mijn vel! Bennie draait ook mee in de chauffeurspoule. Chauffeurspoule Het chauffeursvak is een zwaar beroep en brengt een zeer onregelmatig leven met zich mee. Werkweken van 65 uur Reactie deelnemer: Ik voel mij fitter, ben minder moe! Reactie deelnemer: Ik wil na mijn 65 e nog fit en vitaal zijn! of soms meer, zijn heel gewoon. Vanaf 55 jaar zien we dat dit zwaarder valt en men ook gewoon meer tijd nodig heeft om de accu weer op te laden. Vervroegde pensionering is voor velen niet meer weggelegd, we moeten door tot aan ons pensioen. Bij Nijhof-Wassink is er de mogelijkheid mee te draaien in een poule van vijf chauffeurs op vier vaste trucks. Hierbij is men eens per twee weken op twee doordeweekse dagen vrij (maandag-dinsdag of donderdag-vrijdag). Op die dagen zit een vaste invalchauffeur (de springer ) op je truck. Deze vaste springer bemant deze vier trucks op de vrije dagen van de vaste chauffeur en is zelf elke woensdag vrij. In co-operation with Oude Vrielink Gezondheidsmanagement, Arbo Unie and TVM, Nijhof-Wassink offers its staff a health care program. The irregular working hours in the transport business (in particular for our people on the road) and a healthy lifestyle seem hard to match. During their trips, drivers have to resist fast food more than once. Oude Vrielink s health care program demonstrates that it is feasible. A lot of people wake up in the morning in a state of fatigue. Breakfast is skipped easily, although it is this meal in particular that keeps our engine running daily. Breakfast is like diesel for a truck! Some small adjustments in our food pattern, and we ll wake up well rested. Vitality increases and sick leave decreases - the knife cuts both ways! Employees participate in the program free of charge. Subsidies keep the costs for employers within limits. For more information:

8 Edward Brans: Wij kijken niet alleen naar tarief, maar naar de prijs/prestatie-verhouding. Edward Brans van Domo PolyPropylene Leverbetrouwbaarheid van doorslaggevend belang Delivery performance is of utmost importance Praten met Edward Brans van Domo Polypropylene is geen straf. Hij is enthousiast over zijn bedrijf, over zijn werk en over Nijhof-Wassink. We spreken hem in Rotterdam, op de PCT-terminal van Nijhof-Wassink. Brans leven staat in het teken van logistiek. Toen ik van de middelbare school kwam, adviseerden ze me in de logistiek te gaan. Van dat advies heb ik geen dag spijt van gehad. Inmiddels zit Edward Brans ruim twintig jaar in dit vak. Sinds een jaar is hij Supply Chain Manager bij Domo. Een topclub! vindt hij, We gaan vriendschappelijk met elkaar om, van hoog tot laag. Tachtig mensen, die een hechte groep vormen en wat voor elkaar over hebben. Daar ben ik trots op! Hoezo crisis? Domo vervaardigt polypropylene, de basisgrondstof voor de kunststofverwerkende industrie. Brans: Wij leveren alleen de korreltjes, de afnemer doet er kleurstoffen en andere additieven bij om er zijn producten van te maken. Van DVD-hoes tot beautycase en van boterkuipje tot autobumper. In de kunststofmarkt is Domo een bescheiden speler. Wij produceren 180 kiloton per jaar. Als er nu in onze branche een nieuwe plant gebouwd wordt, heeft die een productiecapaciteit van minstens 400 kiloton. Die beperkte capaciteit blijkt echter geen nadeel te zijn voor Domo. De grote producenten hebben allemaal vaste leveringscontracten met grote afnemers. Die kunnen geen kleine, onregelmatige afnemers bevoorraden, wij kunnen dat wél. Onze enige zorg is om voldoende te kunnen produceren! Van de crisis hebben wij op het vlak van output niet veel gemerkt, de crisis zat voor ons meer in slechte winstmarges. Prestaties meten De grondstoffen komen bij Domo via pijpleidingen binnen, de additieven in zakgoed. Het eindproduct gaat via bulk-/zakgoedvervoer naar de afnemers. Daar wordt het interessant voor Nijhof-Wassink. Brans: Wij werken met 14 vervoerders. Die krijgen een template waar alle ritten op staan. Zij geven aan welke ritten zij een jaar lang kunnen verzorgen tegen welk tarief. Wij beslissen vervolgens wie er gaan rijden. Daarbij kijken we niet alleen naar tarief, maar naar de prijs/prestatie-verhouding. Wij streven 8

9 interview Edward Brans (links) en Jean-Pierre Wander in gesprek op de PCT-terminal. op vervoersgebied naar rust en continuïteit. Elk kwartaal meten wij de prestaties van de vervoerders. Blijven die achter, dan krijgen ze het volgende kwartaal de kans zich te verbeteren. Gebeurt dat niet, dan gaat zijn rittenpakket naar een collegavervoerder die wél goed presteert. Geen enkele klacht Voor ons is de leverbetrouwbaarheid van doorslaggevend belang. Onze klanten moeten op tijd hun grondstoffen ontvangen, anders staat hun productie stil. Dus kiezen wij vervoerders, die ons die zekerheid kunnen bieden. Nijhof-Wassink rijdt niet tegen de laagste tarieven, maar levert wel topprestaties! De afgelopen tijd was Nijhof-Wassink de enige vervoerder, waarover wij geen enkele klacht hadden of ontvingen. Wat heb je aan de laagste prijs als er te laat geleverd wordt?! Op- en overslag Daarbij komt dat Nijhof-Wassink ons niet alleen als vervoerder van dienst kan zijn, maar ook op het gebied van op- en overslag. Wij hebben op onze plant beperkte opslagfaciliteiten voor bulk. Hier op de terminal kan ik gebruik maken van extra containers en er is een kiepchassis beschikbaar. Onlangs ben ik in Coevorden gaan kijken op de terminal die Nijhof-Wassink daar heeft. De opslagkosten hier in het havengebied zijn hoog en dan blijkt Elk kwartaal meten wij de prestaties van de vervoerders Coevorden toch wel heel interessant te zijn. Ze hebben daar een prachtige silolijn staan en de producten kunnen per schip worden aangevoerd. Een mooie oplossing! Edward Brans has been Supply Chain Manager At Domo for a year now. It is a top club, is his opinion. We socialize very easily, top down and every other direction. Eighty people forming a close working team who care for each other. I am proud of that! Domo, located in the Rotterdam harbor area, produces polypropylene, the basic raw material for the plastic processing industry. Brans: We provide just the grains, de customer adds all dyes and other additives to manufacture their products. They vary from DVD covers to beauty cases and from butter cups to car bumpers. In the plastic market, Domo is a modest player. Domo finds its limited capacity no disadvantage, however. The big producers all have extensive contracts with huge customers. They are not able to serve small customers who buy on a irregular basis, but we can! Our only worry is to keep production on a sufficient level. At Domo, delivery performance is of utmost importance. Brans: That explains why we select transporters who offer security. Nijhof-Wassink does not charge the lowest prices, but performs by far the best! In the recent past, Nijhof-Wassink has been the only transporter with a no-complaints record. What good is the lowest price when deliveries are often late or at the wrong address?!

10 SilFit Plannen en SilFit Meten Dankzij SilFit-sensor nu al 10% minder spoedbestellingen Thanks to SilFit sensor Emergency orders reduced by 10% U kent dat wel: planners in een rommelig kantoor, bellen met verschillende telefoons tegelijk, heen en weer rennen tussen planbord en bureau en altijd lauwe koffie. Het kan ook anders. Bij ons is de planning een oase van rust, concludeert Arjan Schepers. Sinds twee jaar is hij Sector Manager Mengvoeder bij Nijhof-Wassink. Dat controleren we eerst even, voordat we ons terugtrekken voor het interview. Het klopt. Arjan en z n collega s werken met meerdere beeldschermen, waarop real time informatie zichtbaar is. De telefoon rinkelt inderdaad niet. We zijn te gast bij SilFit, dochteronderneming van Nijhof-Wassink, die zich naast voorraad meten ook gespecialiseerd heeft in rit- en routeplanning. Vanwege de groei past SilFit niet meer in het kantorencomplex van Nijhof-Wassink en houdt nu kantoor in een apart gebouw achter het hoofdkantoor aan de Reggesingel. SilFit is een neutrale BV, die voor meerdere opdrachtgevers de logistieke dienstverlening en de planning kan verzorgen. SilFit Plannen Het gaat goed met de mengvoederdistributie van Nijhof-Wassink en met SilFit. In februari werden de mengvoederactiviteiten van Van den Bosch uit Erp overgenomen: 13 combinaties met 26 chauffeurs. Samen met AB Texel is Nijhof-Wassink nu de hoofdvervoerder van Hendrix/UTD. Het wagenpark in deze sector bedraagt inmiddels 73 combinaties. De planners van SilFit houden deze op de weg, plus nog eens 33 combinaties van AB Texel. Arjan: Tot voor kort werd de planning nog onder verantwoordelijkheid van Hendrix/UTD uitgevoerd, waarbij Hendrix/UTD samen met de twee hoofdvervoerders de planners leverden. In 2009 moest door Hendrix/ UTD in een nieuw softwarepakket geïnvesteerd worden. Ze dachten: wij zijn goed in mengvoederproductie en zij zijn goed in logistiek, laten we de planning onderbrengen bij SilFit. Hoe meer, hoe beter De planafdeling van SilFit bestaat uit zeven planners, die volgens een overlappend dienstrooster werken van 6 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. In april kwam ook de rit- en routeplanning van Hendrix/UTD België erbij. Daarbij gaat het om twee De nieuwe plansoftware van SilFit voorkomt hectische toestanden op de planning. 10

11 interview productielocaties en ruim 25 bulkcombinaties. Inmiddels verzorgt SilFit dus de planning voor ruim 130 combinaties. Arjan: De kunst is om meer te doen met minder auto s. Als er meer te plannen valt, heb je ook meer mogelijkheden om ritten te combineren. Dan kun je besparingen realiseren en bovendien is dat goed voor het milieu. SilFit draaide voor het grootste deel op Hendrix/UTD. Inmiddels zijn er ook andere opdrachtgevers. We willen graag voor meer leveranciers de planning verzorgen. Uiteindelijk is dat voor alle partijen lucratiever. SilFit Meten Nu even over de andere poot van SilFit: het meten. Daarbij gaat het om echosensoren die worden aangebracht in mengvoedersilo s bij de veehouder. De sensor meet de silovoorraad en de veehouder kan het meetresultaat op zijn computer aflezen. Aanvankelijk waren de agrariërs afwachtend, maar nu ze merken hoe de sensor in de praktijk functioneert en ontdekken De volgende stap is de silovoorraden bij de boer beheren dat ze hierdoor daadwerkelijk voordeel kunnen behalen, is de acceptatie groot. Arjan: We hebben inmiddels 350 sensoren geïnstalleerd. We proberen voor de zomer de 700 te halen. Nu al blijkt dat de sensor een gunstig effect heeft op het bestelgedrag: We zien dat het aantal spoedbestellingen nu al is afgenomen met 10%! Dit is voor Arjan Schepers nog maar het begin. De veehouders moeten ons nu nog bellen om voer te bestellen. De volgende stap is dat wij bij SilFit de silovoorraden bij de boer beheren en daardoor optimaal productie en logistiek kunnen plannen. Dan kom je tot de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Technisch kan dat nu al, maar de veehouder moet daar ook aan toe zijn. Nijhof-Wassink s daughter company SilFit is specialized in stock measurement and drive and route planning. Being a neutral entity, SilFit is able to handle logistic services and planning for several customers. In 2009, Hendrix/UTD decided to use SilFit s planning services. Sector Manager Arjan Schepers: SilFit nowadays is largely dependable on Hendrix/UTD. We would like to handle planning for more customers. In the end, it s more profitable for all parties involved. In addition, SilFit measures the contents of compound feed silo s at livestock farming companies by means of echo sensors. Some 350 sensors have been installed by now, reducing the number of emergency orders by some 10%. Arjen Schepers: We try to have the 700th sensor in place before this summer! Arjan Schepers Arjan (36) komt uit Haaksbergen. Na de MEAO studeerde hij aan de HAS Bedrijfskunde en Logistiek. Voor zijn afstudeeropdracht liep hij stage bij Bolletje. Na afronding van zijn studie kon hij daar als Hoofd Magazijn en Expeditie aan de slag. Ik heb er 10 jaar met plezier gewerkt. Was verantwoordelijk voor alle logistieke processen. Toch trok het pure transportgebeuren mij meer. Daarom ben ik overgestapt naar Nijhof-Wassink en nu betrokken bij SilFit. Arjan Schepers: We staan met SilFit nog maar aan het begin van wat er op gebied van logistieke planning mogelijk is. 11

12 Terminal Kutno operationeel! Dit nieuwe Logistieke Centrum is gebouwd op het nieuwe industriegebied aan de oostkant van de stad kutno, op 3 km afstand van ons hoofdkantoor. Er zijn twee opslaghallen van ieder 8700 m 2 oppervlakte, een kantoorgebouw, een technische installatie, externe opslagruimte en parkeerplaatsen gerealiseerd. Totale oppervlakte van de eerste fase is meer dan 4.5 hectare, op een totaal perceel van 13.5 hectare. De ligging van de terminal is uitermate gunstig, direct aan de E20 spoorlijn en ongeveer 1.5 km vanaf de in aanbouwzijnde autosnelweg A1 en de E92. De ideale hub-locatie voor verdere distributie van zowel verpakte goederen als bulkgoederen naar Oost-Europese landen. This new Logistics Centre is built in the new industrial part of town Kutno, 3 km away from our head office. With two warehouses of 8700 m 2 each, an office building, a technical installation, an outside storage area and parking. Total Onder: de nieuwe terminal in Kutno. 12

13 Terminal Kutno operational! polen poland construction area of phase one is more than 12 acres, on a total plot of 34 acres. The location of the terminal is very convenient, right next to the E20 railway line and about 1.5 km from the new highway A1 and the E92. The perfect hub-location for further distribution of goods to Eastern Europe countries. Nijhof-Wassink Multimodal with Terminals in Netherlands Rotterdam, Coevorden, Hengelo Poland Kutno Hungary Székesfehérvár Logistic services silo storage container stack warehouses de- and bagging installations tilting frame belt thrower customs clearance stock administration weigh bridge IER UK NL RIJSSEN ROTTERDAM COEVORDEN HÖRSTEL HENGELO KUTNO PL DE HU SZÉKESFEHÉRVÁR 13

14 interview Jean-Pierre Wander: De marges zijn uiterst krap in onze sector. Commercieel manager Wander: We willen de beste zijn! We want to be the best! Jean-Pierre werkte elf jaar bij De Rijke voordat hij de overstap naar Nijhof-Wassink maakte. Bij De Rijke heb ik een prima tijd gehad, maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik heb lang zitten wikken en wegen. Gepraat met allerlei mensen bij Nijhof-Wassink. Het klikte meteen. Op 1 januari vorig jaar begon hij als Account Manager Silo. Na het vertrek van Frans Schuitemaker staat er nu op zijn visitekaartje Commercieel Manager. Frans combineerde de functie van operationeel en commercieel manager in één persoon. We hebben als organisatie er voor gekozen om operationele verantwoordelijkheid en commerciële verantwoordelijkheid uit elkaar te trekken. Martin Schoemaker is operationeel manager en ik dus commercieel manager. Topkwaliteit leveren Volgens Jean-Pierre schept deze verdeling meer duidelijkheid. Ik kan me helemaal op de commercie richten. Meer klanten bezoeken in alle sectoren waarin we actief zijn. Gaat er ook een andere wind waaien? In grote lijnen niet, in details natuurlijk wel. Nijhof-Wassink heeft zich altijd geprofileerd op basis van kwaliteit. Dat wil ik verder aanscherpen: we willen de beste zijn! Dat kun je nooit altijd en op alle gebieden waar maken. Daarom zullen we het lef moeten hebben soms nee te verkopen. Dit kan prijsmatig zijn, maar ook het verzoek om diensten te leveren waar we niet sterk in zijn. Als we ja zeggen tegen een klant, kan hij er ook blind op varen dat we topkwaliteit leveren. Ook dat schept duidelijkheid. Groei in Rotterdam Jean-Pierre is één dag per week in Rijssen te vinden, de andere dagen op bezoek bij (potentiële) opdrachtgevers van Nijhof Wassink of op de locatie in Rotterdam. Hier zit ik dicht bij onze klanten en daar moet ik dus ook zijn. Het bedrijf wordt gewoon vanuit Rijssen geleid. Dat blijft gewoon zo. Samen met Wijnand Hendrikse en nog drie collega s houden ze kantoor in portacabins op de PCT-terminal aan de 2 e Petroleumhaven. Een dynamische 14

15 kort nieuws news flashes omgeving waar alles letterlijk beweegt: een transportomgeving pur sang. Van hieruit worden ook zo n veertig bulk- en tankcombinaties aangestuurd. We zijn in deze regio een aantal jaren geleden begonnen, en je ziet dat de locatie verder aan het groeien is, stelt Jean-Pierre tevreden vast. Uiteindelijk voordeliger De marges zijn uiterst krap in onze sector. Als je topkwaliteit wilt leveren, moet je weleens vasthouden aan een tariefniveau tijdens prijsonderhandelingen. Je kunt gewoon niet met elke prijsvechter mee. Ik denk dat we daarin soms een iets hardere lijn moeten volgen. Maar uiteindelijk heeft de klant daar voordeel bij. Minder schades, minder los- en laadfouten, minder administratieve fouten, meer on-time leveringen. Plannen genoeg Al pratend blijkt dat er vooruitstrevende plannen zijn. Interne processen kunnen effectiever en we willen zeker de markt in Oost-Europa verder uitbouwen. Ook blijven we ons sterk maken voor intermodaal vervoer. Die sector heeft vorig jaar bij Nijhof-Wassink een sterke groei doorgemaakt. Je kunt verladers niet dwingen, er moet altijd logica in zitten. Maar dan heb je ook een goed verhaal naar je klanten toe. From January 1 st 2011, Jean-Pierre Wander (38) is Nijhof-Wassink s Commercial Manager. He joint Nijhof- Wassink on January 1 st, 2010 in the position of Account Manager Silo s, but for only a short time as a result of director Frans Schuitemaker s leave. Now he is Commercial Manager. Martin Schoemaker, has become Operational Manager. We moeten soms het lef hebben nee te verkopen. Jean-Pierre feels himself all settled in his new job: I can fully focus on the commercial side, visit more customers in all areas where we operate. One day a week, he works in Rijssen, the other days in Rotterdam. I am close to the customers here, so here I should be. The company is being managed from Rijssen - and it stays that way. From the PCT terminal in the Rotterdam harbor, around fourty bulk and tank combinations are being controlled. Margins in transport are narrow. If you want to perform a top quality job, you have to keep a stiff leg in price negotiations. You just can t compete with all price fighters. I think we should adopt a more outspoken standpoint every now and then. But in the end, it ll turn out to be in the customer s advantage. Less damages, less handling errors, less administrative errors, more on-time deliveries. Jean-Pierre Wander Jean-Pierre (38) is sinds 1 januari 2011 Commercieel Manager bij Nijhof-Wassink. Hij is geboren en getogen in Strijen en woont daar nog steeds met vrouw en drie dochters. Jean-Pierre studeerde aan het scheepvaarts- en transportcollege en volgde daarna de HBOopleiding logistiek. Tijdens het afronden van zijn afstudeeropdracht kwam hij bij De Rijke over de vloer. Ze vroegen hem na afronding van zijn studie nog eens langs te komen. Dat deed hij en hij bleef daar 11 jaar lang werken. Op 1 januari 2010 kwam Jean-Pierre bij Nijhof-Wassink in dienst als Account Manager Silo. Nu ruim een jaar later is hij verantwoordelijk voor de commerciële afdeling als Commercieel Manager. IRU Diploma of Honour Op 15 januari jl. ontvingen opnieuw enkele collega s een IRU onderscheiding. Dit is de hoogst haalbare onderscheiding voor beroepsgoederenchauffeurs die wordt toegekend door de IRU (International Road Transport Union in Geneve). Men moet daarvoor de volgende voorwaarden voldoen: 1 De chauffeur heeft de afgelopen 20 jaar regelmatig transporten over de weg uitgevoerd tot volle tevredenheid van werkgever(s) 2 Hij is tenminste 5 jaar in dienst bij huidige werkgever 3 Hij heeft in zijn totale loopbaan als chauffeur tenminste 1 miljoen kilometer in nationaal en internationaal wegvervoer afgelegd 4 Hij heeft in de laatste 20 jaar geen zware verkeersongevallen met lichamelijk letsel veroorzaakt 5 Hij heeft in de afgelopen 5 jaar geen verkeers-, douane- of administratieve voorschriften op grove wijze overtreden On January 15 th, we had the privilege to issue an IRU award to some colleagues. It is the highest award for professional truck drivers, granted by the International Road Transport Union in Geneva. V.l.n.r.: Henk van Keulen, Jan Grefelman, Jan Roosink en Jan Pieffers namen de onderscheiding in ontvangst. 15

16 kort nieuws news flashes Rotterdamse wethouder Baljeu op bezoek bij PCT Rotterdam s municipal councillor Mrs. Baljeu visits PCT Mevrouw Jeannette Baljeu, de Rotterdamse wethouder Haven, Verkeer en Regionale economie nam onlangs een kijkje op onze terminal in Rotterdam. PCT (Pernis Combi Terminal) is trimodaal. Er zijn maar weinig terminals met zowel een water- als spooraansluiting. De kernactiviteit van PCT is het op- en overslaan van containers per spoor, binnenvaart / shortseaship en vrachtwagen. PCT begon in 2006 met een kade en een paar sporen maar is nu een volwaardige trimodale terminal met 1400 meter spoor en 150 meter kade waar schepen van maximaal 200 meter behandeld kunnen worden. Op het terrein is plaats voor opslag van 2000 containers. PCT is midden in het Distripark Benelux gevestigd en sluit aan bij alle maritieme terminals in de Rotterdamse haven. Er zijn diensten naar Antwerpen, Duitsland en Noord Nederland. Via het spoor zijn er verbindingen naar ECT Maasvlakte, Duitsland en diverse bestemmingen Polen. Mrs. Jeanette Baljeu, Rotterdam s municipal councillor for Harbor, Traffic and Regional Economy, visited our terminal in the Rotterdam harbor area recently. PCT (Pernis Combi Termanal) is trimodal. There are very few terminals with both a water and rail connection. PCT s key activity is storage and container handling by rail, inland navigation / short sea ship and by truck. Started in 2006 as a quay with some rails, PCT now is a integral trimodal terminal with 1,400 meters of rail and a 150 meters long quay where ships with a maximum length of 200 meters can be handled. The area itself offers space for 2,000 containers. PCT is located in the heart of the Distripark Benelux and connected to all maritime terminals in the Rotterdam harbor. There are services to Antwerp, Germany and the northern part of The Netherlands. By rail, there are connections with ECT Maasvlakte, Germany and several destinations in Poland. a l w a y s o n t h e m o v e is het magazine voor relaties van Nijhof-Wassink Transport is a publication of Nijhof-Wassink Transport Verschijnt 2 keer per jaar Appeares 2 times a year. Productie/production: Topic Creatieve Communicatie, Wierden, The Netherlands Nijhof-Wassink transport postbus AA Rijssen The Netherlands

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Een dubbel gouden perspectief Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland editorial and credits Gebruik

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

feest! Toost u met ons mee?

feest! Toost u met ons mee? RANEA. februari 2011 20 Nadya Kops Zet met John Lasschuit de bloemetjes buiten Fred Peters Evenwicht als basis voor succes Miriam van den Boogaard Van DinoDIV naar DigiDIV Agnita Mur Over cultuuromslag

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY VOLUME 23 NO. 3 JULI 2015 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE 3 INHOUDSOPGAVE Opinio Iuris

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

SMKNieuws 72 /19. Licht in de MDV. Certificaat is zwart op wit dat we werk maken van waterkwaliteit. Textile from Pakistan certified with EU Ecolabel

SMKNieuws 72 /19. Licht in de MDV. Certificaat is zwart op wit dat we werk maken van waterkwaliteit. Textile from Pakistan certified with EU Ecolabel SMKNieuws 72 Uitgave van Stichting Milieukeur Jaargang 23 - april 2014 www.smk.nl 24 Licht in de MDV 18 /19 Bloemisterij Distel & Mirt trots op goud en Milieukeur. De Roos Geschenken haalt in één keer

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie