SERBIA. Brussels Press. supplement distributed with

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with"

Transcriptie

1 Brussels Press SERBIA supplement distributed with

2 - Crown corks and Metal boxes - Preforms Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: / Fax: / Beogradske Pijace, Belgrade, Zivka Karabiberovica 3 Phone: (+38111) , , Fax: (+38111)

3 Trade & Industry Inhoud Contents Trade & Industry Chamber of Commerce 3 Minister of Trade, Tourism and Services 4 Beogradske Pijace 5 Don Trade 6 Monus 7 Luxor 8 Finance CSD and Clearing house 11 Telecommunications Tele - Tehnika 12 Agriculture Minister of Agriculture, Forestry and Water Management 14 Res Trade 15 Srbija Sume 16 Vetfarm 17 Tourism Minister of Trade, Tourism and Services 20 Best Western Hotel Sumadija 21 Ineco 22 Brussels Press is responsible for the contents of this report. Brussels Press is a division of Europress Surveys. Plaatselijke Kamer is ideaal contact voor investeerders Al meer dan 140 jaar promoot de Kamer van Koophandel en Industrie van Servië de handelssector van Servië en ondersteunt ze plaatselijke bedrijven en buitenlandse investeerders. De Kamer is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie met leden uit alle soorten bedrijven in alle sectoren. De Kamer heeft zichzelf ook opgeworpen als het ideale eerste contactpunt voor buitenlandse investeerders die het investeringpotentieel van Servië willen onderzoeken. Of zoals Slobodan Milosavljevic, president van de Kamer van Koophandel en Industrie van Servië, het uitlegt: De Kamer van Koophandel is zo gestructureerd dat ze fungeert als een niet-bureaucratische instelling, die snelle en gerichte communicatie tussen buitenlandse investeerders en Servische bedrijven mogelijk maakt. Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met meer dan 30 kamers van koophandel over de hele wereld en met vele handelsverenigingen en internationale handelscommissies. Net als zijn tegenhangers over de hele wereld biedt de Kamer een breed aanbod van diensten aan, zoals: optreden als contactpersoon tussen de handelssector en de regering; de ontwikkelingsstrategieën van Servië helpen plannen; dienst doen als ontmoetingspunt voor plaatselijke en buitenlandse zakenleiders; bedrijven helpen bij het op de markt brengen van hun producten, zowel in eigen land als in het buitenland; en consultancy, wettelijk advies en officiële documenten verstrekken. Slobodan Milosavljevic voegt daaraan toe dat de Kamer ook een hoge prioriteit geeft aan het promoten van hoge internationale normen en goede handelsmoraal. Slobodan Milosavljevic spoort investeerders aan om de mogelijkheden in Servië te onderzoeken. Hij zegt: Belgische investeerders zouden zich op de Servische markt moeten richten. Met een rentevoet van 10% op winsten van vennootschappen biedt Servië vandaag de dag enorme mogelijkheden en alternatieven op zakelijk vlak. Een groot aantal sectoren staat immers al klaar om rechtstreekse buitenlandse investeringen te verwerken. Local chamber ideal contact for investors The Chamber of Commerce and Industry of has been promoting 's business sector and assisting local enterprises and foreign investors for more than 140 years. The Chamber is an independent, non-governmental organization whose members include all types of enterprises in all sectors. The Chamber has also positioned itself as the ideal first point of contact for foreign investors interested in exploring 's investment potential. As Slobodan Milosavljevic, President of The n Chamber of Commerce, explains, The Chamber of Commerce is structured in such a way that it acts as a non-bureaucratic institution facilitating rapid and focused communication between foreign investors and n companies. We have cooperation agreements with more than 30 chambers of commerce all over the world, and with many business associations and international trade committees. Like its counterparts throughout the world, the Chamber provides a variety of services, including acting as a liaison between the business sector and the government; helping to plan 's development strategies; serving as a meeting point for business leaders, both local and foreign; helping companies market their products at home and abroad; and providing consulting services, legal advice and official documents. Slobodan Milosavljevic adds that the Chamber also places a high priority on promoting high international standards and good business ethics. Slobodan Milosavljevic urges investors to investigate opportunities in. He says, Belgian investors should orient themselves towards the n market. With a 10% corporate profit tax rate, nowadays unveils a huge range of business opportunities and alternatives, with a variety of sectors already prepared to absorb foreign direct investment. 3

4 Trade & Industry Ideale locatie voor handelsactiviteiten Ministerie van Handel, Toerisme en Diensten Servië biedt uitstekend potentieel voor beleggers in handelsactiviteiten dankzij de strategische plaats van het land in het hart van Europa. Het heeft gemakkelijk toegang tot belangrijke EU- en CIS-markten en heeft hoogopgeleide werknemers, een uitgebreide infrastructuur, lage arbeids- en bedrijfskosten, een gestaag privatiseringsprogramma en een snel groeiende binnenlandse economie. Servië streeft het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie sterk na, wat een extra voordeel biedt voor beleggers. Bojan Dimitrijevic Minister van Handel, Toerisme en Diensten Bojan Dimitrijevic, Minister van Handel, Toerisme en Diensten van Servië, verklaart: Servië heeft enkele incentives gecreëerd om de investeringen te stimuleren. Het belastingregime in Servië is het voordeligste van de regio. Enkele kenmerken zijn bijvoorbeeld het laagste belastingtarief op bedrijfswinsten in Europa, vastgesteld op 10%, en belastingvermindering tot 80% van het beleggingsbedrag als men investeert in vaste activa, een belastingvrijstelling van 10 jaar voor beleggingen van meer dan 7,5 miljoen euro, subsidies voor nieuwe werkgelegenheid, en nog vele andere incentives. De Servische economie is sterk gegroeid en Zuidoost- Europa in het algemeen groeit sterker dan elk andere Europese regio. Servië ligt in het hart van de vrijhandelszone van Zuidoost- Europa en biedt zo een belastingvrije toegang tot een potentiële markt met 55 miljoen mensen. Hier komt nog bij dat Servië en buurland Montenegro de enige landen zijn die niet tot de GOS behoren en die een vrijhandelsovereenkomst hebben met de GOS, met een markt van 150 miljoen mensen. Werken vanuit Servië is zeer voordelig voor een bedrijf doordat het kan produceren buiten de EU en toch makkelijk toegang heeft tot de EU-markten. Servië is ook gelegen op het kruispunt van de twee belangrijkste routes die West-Europa en het Midden-Oosten met elkaar verbinden. Sectoren met hoofdzakelijk sterk investeringspotentieel voor handelszaken zijn de landbouwindustrie, energie, de auto- en onderdelen- productie, informatietechnologie, textiel, hout en meubilair en geneesmiddelen. Dimitrijevic spoort potentiële beleggers aan om alles te bestuderen wat Servië te bieden heeft. Ideally placed for trade-oriented activities offers excellent potential for investors in trade-oriented activities thanks to the country's strategic location in the heart of Europe with easy access to top EU and CIS markets, along with its pool of highly trained workers, well-developed infrastructure, low labor and business costs, on-going privatization program and fastgrowing domestic economy. is adding to its attractions for investors through strongly pursuing World Trade Organization membership. As Bojan Dimitrijevic, 's Minister of Trade, Tourism and Services, explains, has created a number of incentives to stimulate investment. He says, The tax regime in is the most favorable in the region. Some of its features include the lowest corporate profit tax rate in Europe, set at 10%, as well as tax credits for investing in fixed assets of up to 80% of the invested amount, a 10-year tax holiday for investments over 7.5 million, subsidies for new employment, tax exemptions, and the variety of other incentives. 's econony has been growing strongly and southeast Europe in general is achieving the highest growth rates of any European region. lies in the heart of the Southeast European Free-Trade Area, offering dutyfree access to a potential market of 55 million people, and in addition and neighboring Montenegro are the only non-cis countries that enjoy a free-trade agreement with the CIS, with its market of 150 million people. By operating in, a company can fully benefit from having production outside the EU, while easily accessing EU markets. is also located at the intersection of the two most important transportation corridors connecting Western Europe and the Middle East. Sectors with particularly strong investment potential for tradeoriented enterprises include agribusiness, energy, automotive and components production, information technology, textiles, wood and furniture, and pharmaceuticals. Dimitrijevic urges potential investors to investigate everything has to offer. 4

5 Trade & Industry Goed geleid winstgevend bedrijf Beogradske Pijace Beogradske Pijace is een van de meest winstgevende ondernemingen in Servië. Het is eigendom van de gemeente Belgrado en maakt een essentieel deel uit van het leven in Servië. Pijaca betekent marktplaats en traditioneel is dit een arena voor de verkoop van landbouwgoederen. Marktplaatsen zijn eigen aan de Balkan- en de Oost- Europese regio, en hebben zich samen met de groei van deze naties ontwikkeld. De marktplaats stelde nieuwe goederen, uitrustingen en infrastructuur ten toon. De marktplaatsen in Servië bestaan al sinds de negentiende eeuw. Gordana Matijasevic is lid van de DSS, de democratische Servische partij. Volgens haar Gordana Matijasevic general director is de pijaca uniek. Het is een ongelofelijke mengeling van socioeconomische behoefte en traditie, die een sterk element uit de Servische cultuur belichaamt. Het is de belangrijkste leverancier van landbouwproducten in Servië. Beogradske Pijace ontwikkelt en leidt marktplaatsen en verhuurt marktruimte voor de verkoop van landbouwproducten. Ze bouwt en renoveert ook bestaande marktplaatsen en stelt statistieken op van de verkoop van landbouwgoederen. Beogradske Pijace bezit meer dan vierkante meter aan marktruimte, die bestaat uit 33 marktplaatsen. De marktruimte omvat 30 groene (vooral fruit en groenten) handelsmarkten, 2 niet-groene handelsmarkten en één grote producentenmarkt. Het bedrijf heeft een capaciteit van te huren marktruimtes, verspreid over een gebied van vierkante meter. In totaal heeft het handelsplaatsen en 382 plaatsen voor producten die bij een temperatuur onder het vriespunt bewaard moeten worden. De grootste marktplaats van Beogradske Pijace is Kvantaska Pijaca, met vierkante meter aan marktruimte. Deze marktplaats richt zich volledig op de verkoop van landbouwgoederen. Tijdens de lente en de zomer wordt op deze marktplaats ton aan landbouwproducten verkocht en ze is één van de belangrijkste voedselleveranciers voor de bevolking van Belgrado. Gordana Matijasevic meent dat Belgische investeerders vlug moeten handelen om op de Servische landbouwmarkt te komen en hun investering iets moois te laten opbrengen. Er is nu een uitgesproken behoefte aan grote handelscentra en markten waar de meeste uitgestalde producten voedingswaren zijn, verklaart ze. Belgische investeerders moeten die kansen om te investeren grijpen, vooral omdat België zo n uitgebreide voedingsindustrie heeft. Wij bieden een uitstekende kennis van de Servische markt en we weten precies hoe we met Belgisch financieel kapitaal de beste winst kunnen maken. Well-managed profit-making enterprise Beogradske Pijace is one of the most profitable companies in. Owned by the municipality of Belgrade, it is an essential part of n life. Pijaca means market place and is traditionally an arena for the sale of agricultural goods. Market places are specific to the Balkan and Eastern European region, and developed along with the growth of these nations. The market place has showcased new goods, equipment and infrastructure. Market places in date back to the nineteenth century. Gordana Matijasevic is a member of the DSS, the Democratic Party of. She says, The pijaca is unique. It is an amazing mix of socio-economic need and tradition, embodying a strong element of n culture. It is the main provider of agricultural products in. Beogradske Pijace develops and manages market places, as well as renting market space for the sale of agricultural products. It also builds and renovates existing market places, and compiles statistics on the sale of agricultural goods. Beogradske Pijace owns more than 300,000 square meters of market space, comprising 33 market places. These include 30 green (mainly fruit and vegetables) trade markets, 2 non- green trade markets and one large producer s market. It has a capacity of 1,080 market spaces available to rent, spreading across an area of more than 30,000 square meters. In total it has 11,751 trading spots and 382 spaces for products that need to be stored below zero degrees Celsius. The largest market place owned by Beogradske Pijace is Kvantaska Pijaca, which has 125,600 square meters of market space. It focuses wholly on the sale of agricultural goods. During the spring and summer, this market place produces sales of tons of agricultural products, and is one of the most important food providers for the population of Belgrade. Gordana Matijasevic believes Belgian investors should act fast to enter the n agricultural market for a good return on investment. There is now a pronounced need for big trading centers and markets, where most of the products on display are food, she explains. Belgian investors should seize these investment opportunities, especially as the food industry is so developed in Belgium. We provide excellent knowledge of the n market, and know exactly how to make the best profit with Belgian financial capital. 5

6 Trade & Industry Succesvolle groei sinds oprichting Don Trade Company Don Trade Company heeft een vijftien jaar lange succesvolle uitbreiding naar nieuwe markten. De oprichter Milan Mitrovic heeft de zaak uitgebouwd tot drie succesvolle fabrieken, met een export over heel de regio. In 1995 ging Milan Mitrovic een joint venture aan met de Italiaanse business partner New Box. Hun Servische kroonkurkfabriek voert zijn producten momenteel uit naar alle landen van de ex-joegoslavische Republiek. Milan Mitrovic zegt, We zijn van plan de leiders te worden in deze republieken, als ook in Albanië. Milan Mitrovic general manager Track record of successful growth Don Trade Company has a 15-year history, with a strong track record of expansion into new markets. Founder Milan Mitrovic has built the business up to three successful factories, with exports across the region. In 1995 Milan Mitrovic entered into a joint venture with Italian business partner New Box. Their n crown cork factory now exports its products across the republics of the former Yugoslavia. Milan Mitrovic says, It is our plan and programme to become leaders in these republics, as well as Albania. In 2004 werd Don Trade de exclusieve eigenaar van de fabriek, en kocht hij een werkplaats voor het vernissen van en het drukken op blik. De huidige jaarlijkse capaciteit voor deze werkzaamheden bedraagt tot ton, en voor de productie van kroonkurken ongeveer 1,5 miljard. De volgende grote mijlpaal voor het bedrijf was de joint venture met een andere Italiaanse partner. Dit leidde tot de oprichting van een bedrijf in Servië dat complexe metalen verpakkingen produceert. In 2004 Don Trade became sole owner of this factory, and bought a tin plate varnishing and printing workshop. The factory s current annual capacity for tin plate printing and varnishing is 12-15,000 tons, and for crown cork production approximately 1.5 billion. The next major milestone for the company was signing a joint venture agreement with another Italian partner. This led to the establishment of a factory in manufacturing sophisticated metal packages. In 2005 begon Don Trade met het produceren van preforms voor de dranken- en de chemische industrieën. Deze nieuwe fabriek heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van rond de 240 miljoen stuks, hoewel de jaarlijkse vraag van deze preforms in Servië rond 800 miljoen tot één miljard ligt. In de buurlanden Macedonië, Albanië, Kroatië en Bosnië Herzegovina is de vraag ongeveer even groot. In 2005, Don Trade began manufacturing preforms for the beverage and chemical industries. This new factory has an annual production capacity of around 240 million pieces, although there is demand in for around 800 million to one billion of these preforms every year, and a similar level of demand in neighbouring Macedonia, Albania, Croatia and Bosnia Herzegovina. Milan Mitrovic wijst op het feit dat Don Trade in deze sector geen grote concurrentie heeft in de regio. Hij schat dat Don Trade binnen vijf jaar 800 miljoen tot 1,2 miljard preforms zal kunnen produceren en verkopen en daarmee marktleider wordt in deze landen. Milan Mitrovic indicates that Don Trade has no major competitors in this sector, anywhere in the region. He estimates that within five years, Don Trade could produce and sell a market-leading 800 million to 1.2 billion preforms in these countries. Don Trade is het enige bedrijf in Servië dat preforms voor glazen flessen produceert en levert, en houdt zich tevens ook bezig met distributie van dranken. Don Trade is momenteel het grootste distributiecentrum in Servië, met een jaarlijkse omzet van 30 miljoen. As well as being the only factory in to make preforms, it is also involved in beverage distribution and delivery to buyers who are the suppliers, as well. Don Trade is currently s largest distribution business, with an annual turnover of 30 million. Don Trade is momenteel op zoek naar investeerders om het bedrijf hogerop te brengen leider op het Balkanschiereiland. Milan Mitrovic zou graag met partners samenwerken om de groei in zowel in- en uitvoer, als ook productie te financieren. We gaan samen voor de overwinning, geeft hij aan. Don Trade is now seeking investors to take the company to the next level leader on the Balkan Peninsula. Milan Mitrovic would like to work with partners to fund growth in both factories (crown caps production and production of preforms for plastic bottles) and import-export. We go together to win, he indicates. 6

7 Trade & Industry Uitbouw van een succesvolle internationale productportfolio Monus Monus is één van Serviës topbedrijven, en de reden daarvoor is haar populaire sigarettenmerk Fast. Het merk werd gelanceerd in 2001 en Fast is nu een heus begrip geworden. Managing director Dejan Stankovic legt uit dat het bedrijf erop doelde een sigaret te produceren die samen met de bekendste wereldmerken aan de top zou staan wat kwaliteit en ontwerp betreft. Fast sigaretten combineren kwaliteit en een lage prijs en zijn ontworpen om een bredere markt te bereiken, zegt hij. Om deze sigaretten te maken gebruiken we materialen van de beste kwaliteit, gecombineerd met de nieuwste technologie en we hebben de hoeveelheid teer in elke sigaret aanzienlijk verminderd. Het nieuwe merk van het be- Dejan Stankovic managing director drijf Fast Supreme is het resultaat van jarenlang onderzoek, overeenkomstig de EU-normen, door een team van Monus-experten en verschillende binnen- en buitenlandse wetenschappelijke instellingen. Dejan Stankovic legt uit, Het hele idee achter het roken van Fast Supreme is dat je sterk in evenwicht bent door de combinatie van aroma, smaak en textuur, wat zelfs de meest veeleisende consumenten tevreden stelt. Een ander succesvol goedkoper merk van Monus is Floyd. Tegen het eind van 2006 wil Monus haar marktaandeel in totaal met 20% verhogen. Dejan Stankovic zegt, We zijn van plan een internationaal merk uit te bouwen, en met de middelen en producten waarmee we uitgerust zijn kunnen we hier ongetwijfeld in slagen. Dejan Stankovic meent dat Monus sigaretten minder kosten en beter smaken. Nu hebben we een strategische partner nodig die ons helpt met de distributie en ons toegang verleent tot andere markten, zegt hij. Monus heeft 70 miljoen euro in haar fabriek in de Servische regio Indjija geïnvesteerd en de fabriek uitgerust met de nieuwste machines en technologie. Zes geautomatiseerde productielijnen hebben een productie- en verpakkingscapaciteit van kilogram per uur, of ton per jaar. De fabriek voorziet duurzame tewerkstelling en training voor de lokale werkkrachten. Monus heeft ook veel aandacht besteed aan het milieu, en garandeert dat de fabriek voor haar tabaksproductie afbreekbare chemicaliën gebruikt. In 2004 stond Monus in The Economist op de 13de plaats in de lijst van Serviës 300 meest winstgevende bedrijven. Building a successful international product portfolio Monus is one of s top companies, and the reason is its popular cigarette brand Fast. Launched in 2001, Fast cigarettes have become a household name. Managing Director Dejan Stankovic explains that the firm s intention was to produce a cigarette which would rank alongside the best-known global brands in quality and design terms. Fast cigarettes combine quality and a low price, designed to reach a larger market, he says. We ve used the best quality materials, combined with the latest technology to make these cigarettes, and we have significantly reduced the quantity of tar in each cigarette. The firm s new brand Fast Supreme is the result of years of research by a team of experts from Monus and various domestic and foreign scientific institutions, made in line with EU standards. Dejan Stankovic explains, The whole concept of smoking a Fast Supreme brings you to a high level of harmony combining aroma, taste and texture, satisfying even the most demanding consumers. Floyd is another successful lower-priced Monus cigarette brand. Monus wants to gain a 20% market share overall increase by the end of Dejan Stankovic says, We plan on building an international brand, and we are equipped with the tools and products fully capable of achieving this. Dejan Stankovic believes Monus cigarettes cost less and taste better. Now we need a strategic partner to help us with distribution and to give us access to other markets, he says. Monus has invested euro 70 million in its factory in the Indjija region of, equipping it with the latest machinery and technology. Six automated production lines have a production and packing capacity of 4,000 kilograms an hour, or 11,000 tons per annum. The factory provides valuable employment and training to the local workforce. Monus has also paid great attention to the environment, and ensures the factory uses biologically degradable chemicals for its tobacco manufacturing. In 2004 The Economist magazine ranked Monus 13th in a list of s 300 most profitable companies. 7

8 Trade & Industry Constante ontwikkeling van producten van wereldklasse Luxor Luxor is een bedrijf dat werd opgericht met de bedoeling om producten voor kinderen te ontwikkelen. Vandaag is Luxor de voornaamste producent van sticker albums en stickers in het hele Balkangebied. Ratomir Kutlesic president Uiteraard is aan deze producten een aanvullend productassortiment verbonden, zoals zoetigheid, papierwaren en plastic speeltjes. Luxor s volledige opbrengst is gebaseerd op personages van populaire televisieprogramma s voor kinderen en sporters die deelnemen aan belangrijke lokale en internationale wedstrijden. Tot dusver heeft het bedrijf gewerkt aan merkpersoonlijkheden van de programma s Teletubbies, Pokemon, Ninja Turtles, Yugioh en anderen. Intussen heeft Luxor de officiële albums FC Red Star en FC Partizan gepubliceerd, als een deel van de Total Sport editie, als ook Total Football, NBA en Football Fan Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat Luxor Machor gecreëerd heeft, de officiële mascotte van het Europese basketbalkampioenschap in 2005 in Belgrado. Deze mascotte was de belangrijkste hoofdfiguur in een interactief Tv-spel dat gedurende drie maanden dagelijks werd uitgezonden op kanaal één van Servië. Om dit alles te kunnen bereiken moest Luxor een bedrijfsstructuur ontwikkelen waarmee ze de televisie- en merchandisingrechten van de nieuwste kinderprogramma s, als ook een goede synchronisatie van deze programma s kon verkrijgen. Die bedrijfsstructuur moet het ook mogelijk maken andere merchandising van kinderprogramma s te ontwerpen en te vervaardigen en die op een efficiënte manier te verdelen in binnen- en buitenland. Luxor is daarom erg actief op de internationale markt voor televisie-, video- en merchandising rechten. Het bedrijf bezit de meest geavanceerde studio in het land wat betreft computeranimatie en de verwerking van elektronische foto s en geluid. Luxor is ook een bedrijf dat, met de hulp van moderne productiecapaciteiten een drukkerij en de productie van een snoepgamma haar eigen distributiekanalen heeft ontwikkeld die het mogelijk maken meer dan detailhandels in het gebied Servië en Montenegro te bevoorraden. Haar plannen om nieuwe markten te betreden realiseert Luxor op haar traditionele dynamische manier. Vandaag vindt men de Luxor producten in alle republieken van Ex- Joegoslavië en worden ze ook uitgevoerd naar Turkije, Roemenië, Slovakije en een paar andere Europese landen. Zo n dynamische ontwikkeling van het bedrijf zou niet mogelijk zijn zonder constante verbetering en ontwikkeling van het productassortiment dat deel uitmaakt van Luxor s portfolio. Continually developing world-class products Luxor is a company that was founded with the intention of developing products for children. Today Luxor is the leading manufacturer of sticker albums and stickers in the entire Balkan territory. Naturally, these products come with an additional assortment of goods, such as confectionary, paper products and plastic toys. Luxor s entire output is based on characters from popular children s television shows and sports players who participate in important local or international competitions. The company has, up until now, worked on brand characters from the shows Teletubbies, Pokemon, Ninja Turtles, Yugioh and others. Meanwhile, Luxor has published the authorized albums FC Red Star and FC Partizan as part of the Total Sport edition, as well as Total Football, NBA and Football Fan Apart from this, it is important to emphasize that Luxor created Machor, the official mascot of the European Basketball Championship in 2005 in Belgrade. This mascot was the main protagonist in an interactive TV game that was broadcast every day for three months on channel one of n national television. To be capable of achieving all this, Luxor had to develop a corporate structure that could provide the acquisition of television and merchandising rights for the newest children s television shows and good synchronization of these shows. It also had to enable the design and production of other products from merchandising programs and efficient distribution within the country and abroad. Luxor is, therefore, a very active company in the international market for television, video and merchandising rights. It is a company that owns the most up-to-date studio in the country for computer animation and the processing of electronic pictures and sound. 8

9 Trade & Industry Luxor Luxor is also a company that has, with the help of modern production capacities a printing house and production of the confectionary program developed its own distribution channels that enable it to supply over 8,000 retail trade objects in the territory of and Montenegro. Luxor realizes its plans to enter new markets according to an established dynamic. Today Luxor s products are present in all the republics of the former Yugoslavia, and are also exported to Turkey, Romania, Slovakia and some other European countries. Such dynamic development of the company would not be possible without constant improvement and development of the assortment of products that make up Luxor s portfolio. The development of new products is located across several segments of the firm. The studio is making a new computer animation children s TV show, several interactive games for television, and they are also working on a comic book series. The publishing sector, which issues the most popular monthly children s magazine Boomerang (with 25,000 sold copies per month) is also preparing a set of children s literature editions. And last but not least, a factory for fruit beverages that started operating in September 2006 certainly takes the crown among activities towards the development of new products. Luxor will be the first and only firm in the world that has designed, patented and manufactured fruit beverages with toys for young consumers. Fruit beverages with toys will appear on the market under the name Popi and with the slogan Drink and enjoy! The name Popi has been chosen for its similarity to the n word popij, which means drink. De ontwikkeling van nieuwe producten gebeurt via verschillende segmenten van het bedrijf. De studio is een nieuw kinderprogramma met computeranimatie en verschillende interactieve televisiespelletjes aan het maken en daarnaast werkt ze aan een stripverhalenreeks. De uitgeverijsector, die het populairste maandelijkse kindermagazine Boomerang (met verkochte exemplaren per maand) uitgeeft, is ook bezig met de voorbereiding van een reeks kinderliteratuur. En last but not least werd er in september 2006 een fabriek voor fruitdrankjes werkzaam die wat betreft de ontwikkeling van nieuwe producten aan de top zal komen te staan. Luxor zal het eerste en enige bedrijf in de wereld zijn dat fruitdrankjes met speelgoed voor jonge consumenten ontwerpt, patenteert en produceert. Fruitdrankjes met speeltjes zullen onder de naam Popi op de markt verschijnen met de slogan Drink en geniet! De naam Popi werd gekozen omwille van haar gelijkenis met het Servische woord popij, wat drank betekent. Luxor Brace Jerkovic 117v Belgrade Tel./ Fax:

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014

Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014 Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014 Plattegrond Promenade deck 1 Collaboration, Infra & Security 24 AppSense 2 Storage, Server & Virtualization 25 Barnsten 8 3 Software, Server

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

English translation begins on page 8

English translation begins on page 8 Panel Discussie Grensoverschrijdend werken en uitzenden nieuwe inzichten op 15 december, voorafgaand aan het www.ceetheopportunity.eu seminar in Hotel van der Valk in Leusden. In circulatie aan ambassadeurs

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014

Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014 Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014 Credits This feature report was published by the Research Centre for Coastal Tourism & Scaldis Academy. Copyright 2014, Research Centre for Coastal Tourism

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie