SERBIA. Brussels Press. supplement distributed with

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with"

Transcriptie

1 Brussels Press SERBIA supplement distributed with

2 - Crown corks and Metal boxes - Preforms Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: / Fax: / Beogradske Pijace, Belgrade, Zivka Karabiberovica 3 Phone: (+38111) , , Fax: (+38111)

3 Trade & Industry Inhoud Contents Trade & Industry Chamber of Commerce 3 Minister of Trade, Tourism and Services 4 Beogradske Pijace 5 Don Trade 6 Monus 7 Luxor 8 Finance CSD and Clearing house 11 Telecommunications Tele - Tehnika 12 Agriculture Minister of Agriculture, Forestry and Water Management 14 Res Trade 15 Srbija Sume 16 Vetfarm 17 Tourism Minister of Trade, Tourism and Services 20 Best Western Hotel Sumadija 21 Ineco 22 Brussels Press is responsible for the contents of this report. Brussels Press is a division of Europress Surveys. Plaatselijke Kamer is ideaal contact voor investeerders Al meer dan 140 jaar promoot de Kamer van Koophandel en Industrie van Servië de handelssector van Servië en ondersteunt ze plaatselijke bedrijven en buitenlandse investeerders. De Kamer is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie met leden uit alle soorten bedrijven in alle sectoren. De Kamer heeft zichzelf ook opgeworpen als het ideale eerste contactpunt voor buitenlandse investeerders die het investeringpotentieel van Servië willen onderzoeken. Of zoals Slobodan Milosavljevic, president van de Kamer van Koophandel en Industrie van Servië, het uitlegt: De Kamer van Koophandel is zo gestructureerd dat ze fungeert als een niet-bureaucratische instelling, die snelle en gerichte communicatie tussen buitenlandse investeerders en Servische bedrijven mogelijk maakt. Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met meer dan 30 kamers van koophandel over de hele wereld en met vele handelsverenigingen en internationale handelscommissies. Net als zijn tegenhangers over de hele wereld biedt de Kamer een breed aanbod van diensten aan, zoals: optreden als contactpersoon tussen de handelssector en de regering; de ontwikkelingsstrategieën van Servië helpen plannen; dienst doen als ontmoetingspunt voor plaatselijke en buitenlandse zakenleiders; bedrijven helpen bij het op de markt brengen van hun producten, zowel in eigen land als in het buitenland; en consultancy, wettelijk advies en officiële documenten verstrekken. Slobodan Milosavljevic voegt daaraan toe dat de Kamer ook een hoge prioriteit geeft aan het promoten van hoge internationale normen en goede handelsmoraal. Slobodan Milosavljevic spoort investeerders aan om de mogelijkheden in Servië te onderzoeken. Hij zegt: Belgische investeerders zouden zich op de Servische markt moeten richten. Met een rentevoet van 10% op winsten van vennootschappen biedt Servië vandaag de dag enorme mogelijkheden en alternatieven op zakelijk vlak. Een groot aantal sectoren staat immers al klaar om rechtstreekse buitenlandse investeringen te verwerken. Local chamber ideal contact for investors The Chamber of Commerce and Industry of has been promoting 's business sector and assisting local enterprises and foreign investors for more than 140 years. The Chamber is an independent, non-governmental organization whose members include all types of enterprises in all sectors. The Chamber has also positioned itself as the ideal first point of contact for foreign investors interested in exploring 's investment potential. As Slobodan Milosavljevic, President of The n Chamber of Commerce, explains, The Chamber of Commerce is structured in such a way that it acts as a non-bureaucratic institution facilitating rapid and focused communication between foreign investors and n companies. We have cooperation agreements with more than 30 chambers of commerce all over the world, and with many business associations and international trade committees. Like its counterparts throughout the world, the Chamber provides a variety of services, including acting as a liaison between the business sector and the government; helping to plan 's development strategies; serving as a meeting point for business leaders, both local and foreign; helping companies market their products at home and abroad; and providing consulting services, legal advice and official documents. Slobodan Milosavljevic adds that the Chamber also places a high priority on promoting high international standards and good business ethics. Slobodan Milosavljevic urges investors to investigate opportunities in. He says, Belgian investors should orient themselves towards the n market. With a 10% corporate profit tax rate, nowadays unveils a huge range of business opportunities and alternatives, with a variety of sectors already prepared to absorb foreign direct investment. 3

4 Trade & Industry Ideale locatie voor handelsactiviteiten Ministerie van Handel, Toerisme en Diensten Servië biedt uitstekend potentieel voor beleggers in handelsactiviteiten dankzij de strategische plaats van het land in het hart van Europa. Het heeft gemakkelijk toegang tot belangrijke EU- en CIS-markten en heeft hoogopgeleide werknemers, een uitgebreide infrastructuur, lage arbeids- en bedrijfskosten, een gestaag privatiseringsprogramma en een snel groeiende binnenlandse economie. Servië streeft het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie sterk na, wat een extra voordeel biedt voor beleggers. Bojan Dimitrijevic Minister van Handel, Toerisme en Diensten Bojan Dimitrijevic, Minister van Handel, Toerisme en Diensten van Servië, verklaart: Servië heeft enkele incentives gecreëerd om de investeringen te stimuleren. Het belastingregime in Servië is het voordeligste van de regio. Enkele kenmerken zijn bijvoorbeeld het laagste belastingtarief op bedrijfswinsten in Europa, vastgesteld op 10%, en belastingvermindering tot 80% van het beleggingsbedrag als men investeert in vaste activa, een belastingvrijstelling van 10 jaar voor beleggingen van meer dan 7,5 miljoen euro, subsidies voor nieuwe werkgelegenheid, en nog vele andere incentives. De Servische economie is sterk gegroeid en Zuidoost- Europa in het algemeen groeit sterker dan elk andere Europese regio. Servië ligt in het hart van de vrijhandelszone van Zuidoost- Europa en biedt zo een belastingvrije toegang tot een potentiële markt met 55 miljoen mensen. Hier komt nog bij dat Servië en buurland Montenegro de enige landen zijn die niet tot de GOS behoren en die een vrijhandelsovereenkomst hebben met de GOS, met een markt van 150 miljoen mensen. Werken vanuit Servië is zeer voordelig voor een bedrijf doordat het kan produceren buiten de EU en toch makkelijk toegang heeft tot de EU-markten. Servië is ook gelegen op het kruispunt van de twee belangrijkste routes die West-Europa en het Midden-Oosten met elkaar verbinden. Sectoren met hoofdzakelijk sterk investeringspotentieel voor handelszaken zijn de landbouwindustrie, energie, de auto- en onderdelen- productie, informatietechnologie, textiel, hout en meubilair en geneesmiddelen. Dimitrijevic spoort potentiële beleggers aan om alles te bestuderen wat Servië te bieden heeft. Ideally placed for trade-oriented activities offers excellent potential for investors in trade-oriented activities thanks to the country's strategic location in the heart of Europe with easy access to top EU and CIS markets, along with its pool of highly trained workers, well-developed infrastructure, low labor and business costs, on-going privatization program and fastgrowing domestic economy. is adding to its attractions for investors through strongly pursuing World Trade Organization membership. As Bojan Dimitrijevic, 's Minister of Trade, Tourism and Services, explains, has created a number of incentives to stimulate investment. He says, The tax regime in is the most favorable in the region. Some of its features include the lowest corporate profit tax rate in Europe, set at 10%, as well as tax credits for investing in fixed assets of up to 80% of the invested amount, a 10-year tax holiday for investments over 7.5 million, subsidies for new employment, tax exemptions, and the variety of other incentives. 's econony has been growing strongly and southeast Europe in general is achieving the highest growth rates of any European region. lies in the heart of the Southeast European Free-Trade Area, offering dutyfree access to a potential market of 55 million people, and in addition and neighboring Montenegro are the only non-cis countries that enjoy a free-trade agreement with the CIS, with its market of 150 million people. By operating in, a company can fully benefit from having production outside the EU, while easily accessing EU markets. is also located at the intersection of the two most important transportation corridors connecting Western Europe and the Middle East. Sectors with particularly strong investment potential for tradeoriented enterprises include agribusiness, energy, automotive and components production, information technology, textiles, wood and furniture, and pharmaceuticals. Dimitrijevic urges potential investors to investigate everything has to offer. 4

5 Trade & Industry Goed geleid winstgevend bedrijf Beogradske Pijace Beogradske Pijace is een van de meest winstgevende ondernemingen in Servië. Het is eigendom van de gemeente Belgrado en maakt een essentieel deel uit van het leven in Servië. Pijaca betekent marktplaats en traditioneel is dit een arena voor de verkoop van landbouwgoederen. Marktplaatsen zijn eigen aan de Balkan- en de Oost- Europese regio, en hebben zich samen met de groei van deze naties ontwikkeld. De marktplaats stelde nieuwe goederen, uitrustingen en infrastructuur ten toon. De marktplaatsen in Servië bestaan al sinds de negentiende eeuw. Gordana Matijasevic is lid van de DSS, de democratische Servische partij. Volgens haar Gordana Matijasevic general director is de pijaca uniek. Het is een ongelofelijke mengeling van socioeconomische behoefte en traditie, die een sterk element uit de Servische cultuur belichaamt. Het is de belangrijkste leverancier van landbouwproducten in Servië. Beogradske Pijace ontwikkelt en leidt marktplaatsen en verhuurt marktruimte voor de verkoop van landbouwproducten. Ze bouwt en renoveert ook bestaande marktplaatsen en stelt statistieken op van de verkoop van landbouwgoederen. Beogradske Pijace bezit meer dan vierkante meter aan marktruimte, die bestaat uit 33 marktplaatsen. De marktruimte omvat 30 groene (vooral fruit en groenten) handelsmarkten, 2 niet-groene handelsmarkten en één grote producentenmarkt. Het bedrijf heeft een capaciteit van te huren marktruimtes, verspreid over een gebied van vierkante meter. In totaal heeft het handelsplaatsen en 382 plaatsen voor producten die bij een temperatuur onder het vriespunt bewaard moeten worden. De grootste marktplaats van Beogradske Pijace is Kvantaska Pijaca, met vierkante meter aan marktruimte. Deze marktplaats richt zich volledig op de verkoop van landbouwgoederen. Tijdens de lente en de zomer wordt op deze marktplaats ton aan landbouwproducten verkocht en ze is één van de belangrijkste voedselleveranciers voor de bevolking van Belgrado. Gordana Matijasevic meent dat Belgische investeerders vlug moeten handelen om op de Servische landbouwmarkt te komen en hun investering iets moois te laten opbrengen. Er is nu een uitgesproken behoefte aan grote handelscentra en markten waar de meeste uitgestalde producten voedingswaren zijn, verklaart ze. Belgische investeerders moeten die kansen om te investeren grijpen, vooral omdat België zo n uitgebreide voedingsindustrie heeft. Wij bieden een uitstekende kennis van de Servische markt en we weten precies hoe we met Belgisch financieel kapitaal de beste winst kunnen maken. Well-managed profit-making enterprise Beogradske Pijace is one of the most profitable companies in. Owned by the municipality of Belgrade, it is an essential part of n life. Pijaca means market place and is traditionally an arena for the sale of agricultural goods. Market places are specific to the Balkan and Eastern European region, and developed along with the growth of these nations. The market place has showcased new goods, equipment and infrastructure. Market places in date back to the nineteenth century. Gordana Matijasevic is a member of the DSS, the Democratic Party of. She says, The pijaca is unique. It is an amazing mix of socio-economic need and tradition, embodying a strong element of n culture. It is the main provider of agricultural products in. Beogradske Pijace develops and manages market places, as well as renting market space for the sale of agricultural products. It also builds and renovates existing market places, and compiles statistics on the sale of agricultural goods. Beogradske Pijace owns more than 300,000 square meters of market space, comprising 33 market places. These include 30 green (mainly fruit and vegetables) trade markets, 2 non- green trade markets and one large producer s market. It has a capacity of 1,080 market spaces available to rent, spreading across an area of more than 30,000 square meters. In total it has 11,751 trading spots and 382 spaces for products that need to be stored below zero degrees Celsius. The largest market place owned by Beogradske Pijace is Kvantaska Pijaca, which has 125,600 square meters of market space. It focuses wholly on the sale of agricultural goods. During the spring and summer, this market place produces sales of tons of agricultural products, and is one of the most important food providers for the population of Belgrade. Gordana Matijasevic believes Belgian investors should act fast to enter the n agricultural market for a good return on investment. There is now a pronounced need for big trading centers and markets, where most of the products on display are food, she explains. Belgian investors should seize these investment opportunities, especially as the food industry is so developed in Belgium. We provide excellent knowledge of the n market, and know exactly how to make the best profit with Belgian financial capital. 5

6 Trade & Industry Succesvolle groei sinds oprichting Don Trade Company Don Trade Company heeft een vijftien jaar lange succesvolle uitbreiding naar nieuwe markten. De oprichter Milan Mitrovic heeft de zaak uitgebouwd tot drie succesvolle fabrieken, met een export over heel de regio. In 1995 ging Milan Mitrovic een joint venture aan met de Italiaanse business partner New Box. Hun Servische kroonkurkfabriek voert zijn producten momenteel uit naar alle landen van de ex-joegoslavische Republiek. Milan Mitrovic zegt, We zijn van plan de leiders te worden in deze republieken, als ook in Albanië. Milan Mitrovic general manager Track record of successful growth Don Trade Company has a 15-year history, with a strong track record of expansion into new markets. Founder Milan Mitrovic has built the business up to three successful factories, with exports across the region. In 1995 Milan Mitrovic entered into a joint venture with Italian business partner New Box. Their n crown cork factory now exports its products across the republics of the former Yugoslavia. Milan Mitrovic says, It is our plan and programme to become leaders in these republics, as well as Albania. In 2004 werd Don Trade de exclusieve eigenaar van de fabriek, en kocht hij een werkplaats voor het vernissen van en het drukken op blik. De huidige jaarlijkse capaciteit voor deze werkzaamheden bedraagt tot ton, en voor de productie van kroonkurken ongeveer 1,5 miljard. De volgende grote mijlpaal voor het bedrijf was de joint venture met een andere Italiaanse partner. Dit leidde tot de oprichting van een bedrijf in Servië dat complexe metalen verpakkingen produceert. In 2004 Don Trade became sole owner of this factory, and bought a tin plate varnishing and printing workshop. The factory s current annual capacity for tin plate printing and varnishing is 12-15,000 tons, and for crown cork production approximately 1.5 billion. The next major milestone for the company was signing a joint venture agreement with another Italian partner. This led to the establishment of a factory in manufacturing sophisticated metal packages. In 2005 begon Don Trade met het produceren van preforms voor de dranken- en de chemische industrieën. Deze nieuwe fabriek heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van rond de 240 miljoen stuks, hoewel de jaarlijkse vraag van deze preforms in Servië rond 800 miljoen tot één miljard ligt. In de buurlanden Macedonië, Albanië, Kroatië en Bosnië Herzegovina is de vraag ongeveer even groot. In 2005, Don Trade began manufacturing preforms for the beverage and chemical industries. This new factory has an annual production capacity of around 240 million pieces, although there is demand in for around 800 million to one billion of these preforms every year, and a similar level of demand in neighbouring Macedonia, Albania, Croatia and Bosnia Herzegovina. Milan Mitrovic wijst op het feit dat Don Trade in deze sector geen grote concurrentie heeft in de regio. Hij schat dat Don Trade binnen vijf jaar 800 miljoen tot 1,2 miljard preforms zal kunnen produceren en verkopen en daarmee marktleider wordt in deze landen. Milan Mitrovic indicates that Don Trade has no major competitors in this sector, anywhere in the region. He estimates that within five years, Don Trade could produce and sell a market-leading 800 million to 1.2 billion preforms in these countries. Don Trade is het enige bedrijf in Servië dat preforms voor glazen flessen produceert en levert, en houdt zich tevens ook bezig met distributie van dranken. Don Trade is momenteel het grootste distributiecentrum in Servië, met een jaarlijkse omzet van 30 miljoen. As well as being the only factory in to make preforms, it is also involved in beverage distribution and delivery to buyers who are the suppliers, as well. Don Trade is currently s largest distribution business, with an annual turnover of 30 million. Don Trade is momenteel op zoek naar investeerders om het bedrijf hogerop te brengen leider op het Balkanschiereiland. Milan Mitrovic zou graag met partners samenwerken om de groei in zowel in- en uitvoer, als ook productie te financieren. We gaan samen voor de overwinning, geeft hij aan. Don Trade is now seeking investors to take the company to the next level leader on the Balkan Peninsula. Milan Mitrovic would like to work with partners to fund growth in both factories (crown caps production and production of preforms for plastic bottles) and import-export. We go together to win, he indicates. 6

7 Trade & Industry Uitbouw van een succesvolle internationale productportfolio Monus Monus is één van Serviës topbedrijven, en de reden daarvoor is haar populaire sigarettenmerk Fast. Het merk werd gelanceerd in 2001 en Fast is nu een heus begrip geworden. Managing director Dejan Stankovic legt uit dat het bedrijf erop doelde een sigaret te produceren die samen met de bekendste wereldmerken aan de top zou staan wat kwaliteit en ontwerp betreft. Fast sigaretten combineren kwaliteit en een lage prijs en zijn ontworpen om een bredere markt te bereiken, zegt hij. Om deze sigaretten te maken gebruiken we materialen van de beste kwaliteit, gecombineerd met de nieuwste technologie en we hebben de hoeveelheid teer in elke sigaret aanzienlijk verminderd. Het nieuwe merk van het be- Dejan Stankovic managing director drijf Fast Supreme is het resultaat van jarenlang onderzoek, overeenkomstig de EU-normen, door een team van Monus-experten en verschillende binnen- en buitenlandse wetenschappelijke instellingen. Dejan Stankovic legt uit, Het hele idee achter het roken van Fast Supreme is dat je sterk in evenwicht bent door de combinatie van aroma, smaak en textuur, wat zelfs de meest veeleisende consumenten tevreden stelt. Een ander succesvol goedkoper merk van Monus is Floyd. Tegen het eind van 2006 wil Monus haar marktaandeel in totaal met 20% verhogen. Dejan Stankovic zegt, We zijn van plan een internationaal merk uit te bouwen, en met de middelen en producten waarmee we uitgerust zijn kunnen we hier ongetwijfeld in slagen. Dejan Stankovic meent dat Monus sigaretten minder kosten en beter smaken. Nu hebben we een strategische partner nodig die ons helpt met de distributie en ons toegang verleent tot andere markten, zegt hij. Monus heeft 70 miljoen euro in haar fabriek in de Servische regio Indjija geïnvesteerd en de fabriek uitgerust met de nieuwste machines en technologie. Zes geautomatiseerde productielijnen hebben een productie- en verpakkingscapaciteit van kilogram per uur, of ton per jaar. De fabriek voorziet duurzame tewerkstelling en training voor de lokale werkkrachten. Monus heeft ook veel aandacht besteed aan het milieu, en garandeert dat de fabriek voor haar tabaksproductie afbreekbare chemicaliën gebruikt. In 2004 stond Monus in The Economist op de 13de plaats in de lijst van Serviës 300 meest winstgevende bedrijven. Building a successful international product portfolio Monus is one of s top companies, and the reason is its popular cigarette brand Fast. Launched in 2001, Fast cigarettes have become a household name. Managing Director Dejan Stankovic explains that the firm s intention was to produce a cigarette which would rank alongside the best-known global brands in quality and design terms. Fast cigarettes combine quality and a low price, designed to reach a larger market, he says. We ve used the best quality materials, combined with the latest technology to make these cigarettes, and we have significantly reduced the quantity of tar in each cigarette. The firm s new brand Fast Supreme is the result of years of research by a team of experts from Monus and various domestic and foreign scientific institutions, made in line with EU standards. Dejan Stankovic explains, The whole concept of smoking a Fast Supreme brings you to a high level of harmony combining aroma, taste and texture, satisfying even the most demanding consumers. Floyd is another successful lower-priced Monus cigarette brand. Monus wants to gain a 20% market share overall increase by the end of Dejan Stankovic says, We plan on building an international brand, and we are equipped with the tools and products fully capable of achieving this. Dejan Stankovic believes Monus cigarettes cost less and taste better. Now we need a strategic partner to help us with distribution and to give us access to other markets, he says. Monus has invested euro 70 million in its factory in the Indjija region of, equipping it with the latest machinery and technology. Six automated production lines have a production and packing capacity of 4,000 kilograms an hour, or 11,000 tons per annum. The factory provides valuable employment and training to the local workforce. Monus has also paid great attention to the environment, and ensures the factory uses biologically degradable chemicals for its tobacco manufacturing. In 2004 The Economist magazine ranked Monus 13th in a list of s 300 most profitable companies. 7

8 Trade & Industry Constante ontwikkeling van producten van wereldklasse Luxor Luxor is een bedrijf dat werd opgericht met de bedoeling om producten voor kinderen te ontwikkelen. Vandaag is Luxor de voornaamste producent van sticker albums en stickers in het hele Balkangebied. Ratomir Kutlesic president Uiteraard is aan deze producten een aanvullend productassortiment verbonden, zoals zoetigheid, papierwaren en plastic speeltjes. Luxor s volledige opbrengst is gebaseerd op personages van populaire televisieprogramma s voor kinderen en sporters die deelnemen aan belangrijke lokale en internationale wedstrijden. Tot dusver heeft het bedrijf gewerkt aan merkpersoonlijkheden van de programma s Teletubbies, Pokemon, Ninja Turtles, Yugioh en anderen. Intussen heeft Luxor de officiële albums FC Red Star en FC Partizan gepubliceerd, als een deel van de Total Sport editie, als ook Total Football, NBA en Football Fan Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat Luxor Machor gecreëerd heeft, de officiële mascotte van het Europese basketbalkampioenschap in 2005 in Belgrado. Deze mascotte was de belangrijkste hoofdfiguur in een interactief Tv-spel dat gedurende drie maanden dagelijks werd uitgezonden op kanaal één van Servië. Om dit alles te kunnen bereiken moest Luxor een bedrijfsstructuur ontwikkelen waarmee ze de televisie- en merchandisingrechten van de nieuwste kinderprogramma s, als ook een goede synchronisatie van deze programma s kon verkrijgen. Die bedrijfsstructuur moet het ook mogelijk maken andere merchandising van kinderprogramma s te ontwerpen en te vervaardigen en die op een efficiënte manier te verdelen in binnen- en buitenland. Luxor is daarom erg actief op de internationale markt voor televisie-, video- en merchandising rechten. Het bedrijf bezit de meest geavanceerde studio in het land wat betreft computeranimatie en de verwerking van elektronische foto s en geluid. Luxor is ook een bedrijf dat, met de hulp van moderne productiecapaciteiten een drukkerij en de productie van een snoepgamma haar eigen distributiekanalen heeft ontwikkeld die het mogelijk maken meer dan detailhandels in het gebied Servië en Montenegro te bevoorraden. Haar plannen om nieuwe markten te betreden realiseert Luxor op haar traditionele dynamische manier. Vandaag vindt men de Luxor producten in alle republieken van Ex- Joegoslavië en worden ze ook uitgevoerd naar Turkije, Roemenië, Slovakije en een paar andere Europese landen. Zo n dynamische ontwikkeling van het bedrijf zou niet mogelijk zijn zonder constante verbetering en ontwikkeling van het productassortiment dat deel uitmaakt van Luxor s portfolio. Continually developing world-class products Luxor is a company that was founded with the intention of developing products for children. Today Luxor is the leading manufacturer of sticker albums and stickers in the entire Balkan territory. Naturally, these products come with an additional assortment of goods, such as confectionary, paper products and plastic toys. Luxor s entire output is based on characters from popular children s television shows and sports players who participate in important local or international competitions. The company has, up until now, worked on brand characters from the shows Teletubbies, Pokemon, Ninja Turtles, Yugioh and others. Meanwhile, Luxor has published the authorized albums FC Red Star and FC Partizan as part of the Total Sport edition, as well as Total Football, NBA and Football Fan Apart from this, it is important to emphasize that Luxor created Machor, the official mascot of the European Basketball Championship in 2005 in Belgrade. This mascot was the main protagonist in an interactive TV game that was broadcast every day for three months on channel one of n national television. To be capable of achieving all this, Luxor had to develop a corporate structure that could provide the acquisition of television and merchandising rights for the newest children s television shows and good synchronization of these shows. It also had to enable the design and production of other products from merchandising programs and efficient distribution within the country and abroad. Luxor is, therefore, a very active company in the international market for television, video and merchandising rights. It is a company that owns the most up-to-date studio in the country for computer animation and the processing of electronic pictures and sound. 8

9 Trade & Industry Luxor Luxor is also a company that has, with the help of modern production capacities a printing house and production of the confectionary program developed its own distribution channels that enable it to supply over 8,000 retail trade objects in the territory of and Montenegro. Luxor realizes its plans to enter new markets according to an established dynamic. Today Luxor s products are present in all the republics of the former Yugoslavia, and are also exported to Turkey, Romania, Slovakia and some other European countries. Such dynamic development of the company would not be possible without constant improvement and development of the assortment of products that make up Luxor s portfolio. The development of new products is located across several segments of the firm. The studio is making a new computer animation children s TV show, several interactive games for television, and they are also working on a comic book series. The publishing sector, which issues the most popular monthly children s magazine Boomerang (with 25,000 sold copies per month) is also preparing a set of children s literature editions. And last but not least, a factory for fruit beverages that started operating in September 2006 certainly takes the crown among activities towards the development of new products. Luxor will be the first and only firm in the world that has designed, patented and manufactured fruit beverages with toys for young consumers. Fruit beverages with toys will appear on the market under the name Popi and with the slogan Drink and enjoy! The name Popi has been chosen for its similarity to the n word popij, which means drink. De ontwikkeling van nieuwe producten gebeurt via verschillende segmenten van het bedrijf. De studio is een nieuw kinderprogramma met computeranimatie en verschillende interactieve televisiespelletjes aan het maken en daarnaast werkt ze aan een stripverhalenreeks. De uitgeverijsector, die het populairste maandelijkse kindermagazine Boomerang (met verkochte exemplaren per maand) uitgeeft, is ook bezig met de voorbereiding van een reeks kinderliteratuur. En last but not least werd er in september 2006 een fabriek voor fruitdrankjes werkzaam die wat betreft de ontwikkeling van nieuwe producten aan de top zal komen te staan. Luxor zal het eerste en enige bedrijf in de wereld zijn dat fruitdrankjes met speelgoed voor jonge consumenten ontwerpt, patenteert en produceert. Fruitdrankjes met speeltjes zullen onder de naam Popi op de markt verschijnen met de slogan Drink en geniet! De naam Popi werd gekozen omwille van haar gelijkenis met het Servische woord popij, wat drank betekent. Luxor Brace Jerkovic 117v Belgrade Tel./ Fax:

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Personal Hygiene Products. Turkey

Personal Hygiene Products. Turkey Personal Hygiene Products Turkey Introduction Even in a turbulent year due to increased socio political tension external economic outlook, the Turkish economy retained its momentum and achieved 2.9% growth

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen For a presentation in ppt format, Please call +31 6 11356703 or send an e-mail to info@flostock.com Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen Robert Peels Supply Chain Innovations April

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

Duurzaamheid in Business context

Duurzaamheid in Business context Duurzaamheid in Business context 2 Voorbeelden waarde creatie (B2C & B2B) Maarten ten Houten Sustainability Manager Global Marketing Duurzaamheidsdialoog 5 maart 2014 HEINEKEN - Truly Global Presence >165

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo Cork Cork Chamber Logo Network Icon: MEETING OF PEOPLE, SHARING IDEAS, KNOWLEDGE, INTENTIONS. SENSE OF PARTNERSHIP. Typeface: STRONG, MODERN, DYNAMIC SANS SERIF. ADAPTABLE, LASTING QUALITIES Cork Tagline:

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten Background and team Contest City of Antwerp design contest for parking houses (P+R

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands een afbeelding (smal) te plaatsen. Daarna via opmaak de afbeelding naar de Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands Play the Game conference Aarhus, Denmark 28-31 October

Nadere informatie

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management 1 TELEPERFORMANCE OVERZICHT Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management Landen waar we aanwezig zijn Landen die we faciliteren Opgericht in 1978 270+ Contact Centers Aanwezig in 62

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

The power of brands. John Terra

The power of brands. John Terra The power of brands John Terra Q&A Research & Consultancy John Terra Research Director Retail jterra@qanda.nl johnterra Ebeltoft Group and its member companies work extensively with retailers and brands

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken

Titelstijl van model bewerken Titelstijl van model Sudan Dairy Sector Potential or dead-end street? Martin de Jong Sudan Business Seminar, The Hague - 27th October 2016 Content Country Profile Dairy farming sector Titelstijl van model

Nadere informatie

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM 30.11.2016 THEMA STORY MERKWAARDEN Ons Utrecht DNA. Wat ons gedrag bepaalt. Bright Inspiring Welcoming Connecting slim, smart vitaal persoonlijk verbinden innovatief

Nadere informatie

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands Dementie.nl Online platform for caregivers in the Netherlands Jacqueline Stokman Project manager dementie.nl Rob Groot Zwaaftink Team Dialogue & Support The internet is not a sales or marketing tool; rather,

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 DUURZAAM overheidsgebouw Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 AGENDA : duurzaamheidscriteria 2 Grontmij Belgium NV part of Sweco Interactieve presentatie met twee kernvragen : 1. Wat is

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget

MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget MCA Gemini Groep & Healthy Data Vault on budget Introduction BI Team Koen Schutten, BI Specialist Jos Kee, BI Specialist + 4 other team members + Barbara Peruskovic, Consulting DW Architect A story about

Nadere informatie

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele,

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, 17-12-2014 Lectoraat Lifelong Learning in Music Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen Abigail Gilmore Raising our Quality of Life:

Nadere informatie

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS V.l.n.r. Julia Samuël, David Robertson en CEO Marc Bienemann

Nadere informatie

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

The Future of Mobility and Smartphone. Door Teus van der Plaat (BTG)

The Future of Mobility and Smartphone. Door Teus van der Plaat (BTG) The Future of Mobility and Smartphone Door Teus van der Plaat (BTG) The future of Mobility & smartphone INHOUD PRESENTATIE 1 Huidige markt situatie Marktaandelen Financieel Start ups 2 Wat gaat er gebeuren?

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie